Liceul "Simion Mehedinti" - RAPORT ARGUMENTATIV PRIVIND … director.pdf · 2019. 10. 28. · 1...

of 21 /21
1 RAPORT ARGUMENTATIV PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALĂ DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 DE DIRECTORUL DE LICEU Numele și prenumele: POTOP ADELA CĂTĂLINA Unitatea de învățământ: LICEUL “SIMION MEHEDINȚI”, VIDRA, VRANCEA Perioada evaluată: 01.09.2018-31.08.2019 Subsemnata, POTOP ADELA CĂTĂLINA, profesor titular cu gradul didactic II pe Catedra de Matematică Informtică la Liceul “Simion Mehedinți”, Vidra Vrancea, numită director prin decizia nr. 1698 din 21.12.2016, vă prezint Raportul de activitate al directorului, pentru anul şcolar 2018-2019. Punctajul obţinut din autoevaluare este de 89,25 puncte, conform Fisei de (auto)evaluare a activității manageriale a directorului de liceu teoretic UNITATEA DE COMPETENŢĂ I. Proiectarea strategiei de coordonare şi a direcțiilor de dezvoltare a unității de învățământ 15,35 puncte Motivarea punctajului și documente justificative Nr. crt. Atribuţii evaluate Criterii de performanţă utilizate în evaluare Punctaj autoevaluare 1. Asigură corelarea obiectivelor uniții de învățământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local(2p) 1.1. Stabilirea obiectivelor cuprinse în documentele manageriale strategice şi operaţionale prin consultare/colaborare cu autorităţile publice locale, cu consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu specificul unității de învățământ, ca parte integrantă a strategiei educaționale și a politicilor educaționale la nivelul inspectoratului şcolar și a programului de guvernare în vigoare; evaluarea riscurilor ce pot afecta atingerea obiectivelor instituției , în calitate de entitate finanțată din fonduri publice: Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi a celui teritorial cu cele specifice unităţii de învăţământ aşa cum sunt reflectate în proiectul şcolii şi alte documente manageriale Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii privind: o aplicarea curriculumului naţional o dezvoltarea regională/locală de curriculum o curriculumul la decizia şcolii Elaborarea proiectului privind: activitatea 1,35 0,15 0,50 0,50 Am completat si actualizat PAS-ul existent pentru perioada 2018-2022-Anexa 1 Am elaborat planul managerial pentru semestrul I si II Anexa 2. Am coordonat activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a şcolii, disciplinele din cadrul CDŞ fiind supuse aprobării CA- anexa 3 În şcoală funcţionează clubul de arta, precum şi ansamblu de majorete, având regulamente de funcţionare aprobate, în baza hotărârii consiliului de administrație.

Embed Size (px)

Transcript of Liceul "Simion Mehedinti" - RAPORT ARGUMENTATIV PRIVIND … director.pdf · 2019. 10. 28. · 1...

DIRECTORUL DE LICEU
Unitatea de învmânt: LICEUL “SIMION MEHEDINI”, VIDRA, VRANCEA
Perioada evaluat: 01.09.2018-31.08.2019
Subsemnata, POTOP ADELA CTLINA, profesor titular cu gradul didactic II pe Catedra de Matematic Informtic la Liceul “Simion Mehedini”,
Vidra Vrancea, numit director prin decizia nr. 1698 din 21.12.2016, v prezint Raportul de activitate al directorului, pentru anul colar 2018-2019.
Punctajul obinut din autoevaluare este de 89,25 puncte, conform Fisei de (auto)evaluare a activitii manageriale a directorului de liceu teoretic
UNITATEA DE
dezvoltare a unitii de învmânt
15,35 puncte
Nr.
crt.
Atribuii
evaluate
autoevaluare
manageriale strategice i operaionale prin
consultare/colaborare cu autoritile publice locale, cu
consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu
specificul unitii de învmânt, ca parte integrant a
strategiei educaionale i a politicilor educaionale la nivelul
inspectoratului colar i a programului de guvernare în
vigoare; evaluarea riscurilor ce pot afecta atingerea
obiectivelor instituiei , în calitate de entitate finanat din
fonduri publice:
naional de învmânt i a celui teritorial cu cele
specifice unitii de învmânt aa cum sunt reflectate în
proiectul colii i alte documente manageriale
Elaborarea proiectului de curriculum al colii privind:
o aplicarea curriculumului naional
Elaborarea proiectului privind: activitatea
perioada 2018-2022-Anexa 1
Anexa 2.
educaionale a colii, disciplinele din cadrul CD fiind
supuse aprobrii CA- anexa 3
În coal funcioneaz clubul de arta, precum i ansamblu
de majorete, având regulamente de funcionare aprobate,
în baza hotrârii consiliului de administraie.
2
o simpozioane, conferine
curriculumul la decizia colii
didactice
unitii de învmânt:
promoveaz i susine încrederea, creativitatea i
inovarea, munca de calitate, spiritul de echipa i
colaborarea
elevilor i ale personalului
dintre disciplinele curriculumului naional sau la nivelul
unei arii curriculare, oferta pentru CD fiind fcut pe
baza experienei elevilor colii i a absolvenilor (ex.:, „ Educaie pentru patrimoniul cultural din teritoriul ”rii
Vrancei””) i pe specificul comunitar (existena
laboratoarelor de informatic, accesul la internet,
laboratorul de turism si alimentatie). Am rezolvat
„conflictele de prioritate” – între reprezentanii
diverselor discipline – în interesul copiilor/tinerilor.
In scoala exista un climat care promoveaz i susine
încrederea, creativitatea i inovarea, munca de calitate,
spiritul de echipa i colaborarea.
Meritele i rezultatelor elevilor i ale personalului sunt
recunoscute si apreciate.- anexa 4
3
principiile unui management eficient:
conform prevederilor legale
studiu)
(managerul susine implicarea personalului pentru
dezvoltarea instituionala si creterea calitii actului
didactic, stimuleaz lucrul în echip, ia decizii corecte,
transparen în decizie, tact i implicare în gestionarea
conflictelor, este perceput ca leader i creeaz un climat
adecvat), cu respectarea cerinelor legale
2.2. Elaborarea i/sau revizuirea procedurilor de
monitorizare i autoevaluare a activitii unitii de
învmânt:
o Consiliului de administraie
educaiei
educaionale i a gradului de satisfacie a beneficiarilor
(fie de evaluare, chestionare etc.)
Controlul i monitorizarea procesului instructiv-educativ
prin:
catedre, activiti extra-clas)
învmânt
1
0,50
0,25
0,10
0,15
3,50
0,75
reactualizate, s-au elaborat proceduri noi care
reglementeaz activitile principale ale fiecrui
compartiment-anexa 5 .
obinere (am demarat procedurile necesare).- anexa 6
Activitatea de SSM este organizata prin intermediul
unei firme specializate, pe baza de contract de prestari
servicii.- anexa 7
258/11.09.2018.- anexa 8
Managerul susine implicarea personalului pentru
dezvoltarea instituionala si creterea calitii actului
didactic, stimuleaz lucrul în echip, deciziile se iau
cu transparenta.
Consiliului de administraie, Consiliului profesoral,
CEAC, Comisiilor metodice, Compartimentelor
Este in curs de elaborare raportul anual cu privire la
calitatea educaiei.
educaionale i a gradului de satisfacie a beneficiarilor
(fie de evaluare, chestionare etc.)- anexa 16
Controlul i monitorizarea procesului instructiv-educativ
s-a realizat prin: asistenele la ore conform graficului de
control- anexa 17, activiti de formare organizate în
unitatea de învmânt, întâlniri formale, informale cu
cadrele didactice, evaluri interne, simulri suplimentare
organizate la nivelul unitii de învmânt pentru
4
pregtire a elevilor
procesului de predare-învare
colii, conform legii:
învrii
a unitii colare
deficienelor
i termenelor de realizare în PDI/PAS i în programele de
dezvoltare a sistemelor de control managerial, în acord cu
codul de control intern :
naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare i a Regulamentului de organizare i
funcionare a unitilor de învmânt preuniversitar i ale
ordinelor i instruciunilor specifice:
operaionale anuale, rapoarte semestriale, anuale,
materiale de analiz
rapoarte semestriale, anuale, materiale de analiz
o la nivelul comisiilor metodice: planuri anuale,
rapoarte semestriale i anuale, materiale de analiz
Existena ofertei educaionale cu respectarea prevederilor
Legii educaiei naionale Nr.1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare
1
0,50
0,50
3
0,60
0,20
stabilirea nivelului de pregtire a elevilor de clasa a XII-
a i întâlniri cu elevii/prinii în vederea evalurii calitii
procesului de predare-învare - anexa 18.
Comisia de asigurare a calitii s-a constituit, conform
deciziei nr. 254/11.09.2018- anexa 19. A fost initializat
RAEI i s-au elaborat planuri privind activitatea de
asigurare a calitii ofertei educaionale i a
programelor de îmbuntire a calitii educaiei- anexa
20.
de asigurare a calitii ofertei educaionale i a
programelor de îmbuntire a calitii educaiei- anexa
21
Am elaborat raportul privind activitatea pe semestrul I
i II, care a fost prezentat in CP si a cuprins planuri de
msuri i de îmbuntire a deficienelor- anexa 22.
Am întocmit planul managerial pentru semestrul al II-lea
si oferta manageriala pentru anul scolar urmator-anexa
23.
planuri de activitate, rapoarte semestriale, anuale,
materiale de analiz- anexa 24.
La nivelul comisiilor metodice, s-au întocmit planuri
anuale, rapoarte semestriale i anuale, materiale de
analiz- anexa 25.
educaiei naionale Nr.1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare i a Legii Nr. 87/2006 privind
asigurarea calitii în educaie
documente, procese verbale, rapoarte de activitate,
hotrâri, anexe ale:
legislaiei în vigoare
prevederilor legale
colare – decizii de numire a persoanelor cu
funcii/atribuii de conducere/ coordonare
normative care reglementeaz activitatea unitii, accesul
personalului la aceste documente
Constituirea comisiilor/stabilirea responsabililor pentru
prevederilor legele
modificrile i completrile ulterioare.
colar cu respectarea prevederilor Legii educaiei
naionale Nr.1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare i a Legii Nr. 87/2006 privind asigurarea
calitii în educaie
Documentele, procesele verbale, rapoartele de activitate,
hotrâri, anexe ale Consiliul de administraie, Consiliul
profesoral, CEAC, Comisiilor metodice sunt pstrate în
unitate.
prevederilor legale – anexa 27
colare prin emiterea deciziilor de numire a persoanelor
cu funcii/atribuii de conducere/ coordonare –anexa 28
În unitate exist documentele legislative si a alte acte
normative care reglementeaz activitatea unitii, accesul
personalului la aceste documente este permanent.
Modificarile privind constituirea comisiilor/stabilirea
N.S.S.M., P.S.I. s-a fcut prin decizie, cu consultarea
CP.- anexa 29
aprobare,
domeniile de activitate i ale PAS, precum i asigurarea
aprobrii în C.A.:
legale
Întocmirea documentaiei pentru primirea finanrii
1,50
0,5
0,5
Am propus spre aprobare proiectul de buget i raportul de
execuie bugetar consiliului de administraie- anexa 30
Programul de achiziii publice respecta prevederile
legale, se utilizeaza platforma SEAP- anexa 31.
6
3.2. Realizarea listei de prioriti a cheltuielilor
corespunztoare etapei, pe principiile necesitii i
oportunitii i aprobarea în consiliul de administraie, în
conformitate cu prevederile legale:
de cheltuieli i articole bugetare în conformitate cu
legislaia în vigoare
anexa 32.
Proiectul planului de colarizare, in urma analizei de
nevoi realizat la nivelul unitii discutat în CP si avizat
în CA, a fost modificat, conform aprobarii ISJ Vrancea,
nr. 3851 13/04.2018- anexa 34
Am întocmit proiectul de încadrare cu personal didactic
i lista posturilor vacante/rezervate pentru anul colar
urmtor si le-am inaintat compartimentului MRU-anexa
35.
termenul stabilit la serviciul Normare-salarizare- anexa
36. S-a întocmit statul de personal i a fost prezentat în
termenul stabilit la serviciul Normare-salarizare- anexa
37.
Proiectul de încadrare a fost aprobat în C.A.- anexa 38
4. Propune
nevoi realizat la nivelul unitii/zonei
4.2. Elaborarea proiectului planului de colarizare la
nivelul unitii de învmânt 4.3. Supunerea spre avizare consiliului de administraie a proiectului planului de colarizare la nivelul unitii de învmânt
2
0.5
1
0,5
Întocmirea corect a proiectului de încadrare cu personal
didactic i a listei posturilor vacante/rezervate pentru anul
colar urmtor i prezentarea ei la termenul stabilit
compartimentului MRU
termenul stabilit la serviciul Normare-salarizare
Întocmirea corect a statului de personal i prezentarea în
termenul stabilit la serviciul Normare-salarizare
5.2. Asigurarea aprobrii în C.A. a proiectului de încadrare
2
0,5
0,5
0,5
0,5
7
Motivarea punctajului i documente justificative
Nr.
crt.
Atribuii
evaluate
autoevaluare
conformitate cu atribuiile postului i cu organigrama
unitii de învmânt. Existena fiei postului pentru
fiecare categorie de personal i pentru fiecare funcie
1.2. Repartizarea concret a sarcinilor, potrivit atribuiilor
compartimentelor i posturilor. Realizarea încadrrii
corecte pe post a cadrelor didactice i a personalului
didactic auxiliar i a personalului nedidactic
1.3. Realizarea încadrrii corecte pe post a cadrelor
didactice i a personalului didactic auxiliar i a personalului
nedidactic
3
1
1
1
categorie de personal i pentru fiecare funcie- anexa
39.
corect pe post a cadrelor didactice i a personalului
didactic auxiliar i a personalului nedidactic – anexa 40.
Ca urmare a mobilitatilor intervenite, am procedat la
încadrarea corect pe post a cadrelor didactice i a
personalului didactic auxiliar i a personalului
nedidactic.- anexa 42
i încetarea
raporturilor de
munc ale
personalului din
vigoare:
catedrelor vacante pentru personalul din subordine,
conform normelor legale
legislaia în vigoare
nedidactic
vigoare
2
0,50
0,50
0,50
0,50
personalul din subordine, conform normelor legale –
anexa 43
S-a respectat încadrarea în normativul de personal
didactic i nedidactic- anexa 44.
S-au încheiat contracte de munc cu personalul didactic
i nedidactic, conform prevederilor legale în vigoare-
anexa 45.
didactic, în conformitate cu prevederile Metodologiei-
cadru privind mobilitatea personalului didactic de
predare din învmântul preuniversitar- anexa 46.
3. Îndeplinete
didactic, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învmântul preuniversitar.
necesare funcionrii unitii de învmânt:
Existena autorizaiei sanitare, PSI etc., conform
prevederilor legii
Organizarea activitii PSI i ISU conform legii
1,50
0,50
0,50
0,50
sunt în curs de obinere(am demarat procedurile
necesare)- anexa 47.
legii- anexa 48.
economici, ONG i alte organizaii privind
derularea proiectelor i activitilor unitii de
învmânt- anexa 49.
Vidra si Ong-uri- anexa 50
Am transmis o candidatur în cadrul Aciunii Cheie 1 (KA 1), Programul ERASMUS+, în scopul obinerii finanrii unui proiect destinat mobilitilor în domeniul educaiei colare-anexa
51
aplicaiilor, implementarea proiectelor- anexa 52
-
-
5. Încheierea de
2
din alte zone:
comunitare
a proiectelor FSE
scrierea aplicaiilor, implementarea proiectelor
corect a documentelor
proiectelor i a impactului acestora în activitatea
elevilor i cadrelor didactice
1,30
Motivarea punctajului i documente justificative
Noul plan managerial a fost implementat prin alocarea
resurselor umane, materiale financiare planificate,
stabilinddu-se masuri remediale –anexa 54
Am urmarit respectarea termenelor stabilite
1. Implementeaz
planul managerial
resurselor umane, materiale financiare planificate:
existena procedurilor de monitorizare a stadiului
implementrii planului managerial
stabilirea msurilor remediale
managerial
Punctaj
autoevaluare
2
1
1
comisiilor i grupurilor de lucru la nivelul unitii de
învmânt: cadre didactice, personal nedidactic, prini,
elevi, în baza hotrârii consiliului de administraie
2.2. Emiterea deciziei de constituire a comisiei SCMI prin
respectarea standardelor de calitate
2
1
0,50
0,50
baza hotrârii consiliului de administraie- anexa 55
Decizia de constituire a comisiei SCMI (modificata) are
nr. 261/11.09.2018- anexa 56.
hotrârii consiliului de administraie- anexa 57.
Am propus spre aprobare consiliului de administraie
modificarile aduse regulamentului intern.- anexa 58
Raportul privind calitatea educaiei este in curs de
elaborare
ROFUI i Regulamentului intern/regulamentul
bibliotecii/regulamentul internatului/ regulamentul cercurilor
a raportului privind calitatea educaiei
-
consiliul reprezentativ al prinilor
activitilor se bazeaz pe utilizarea unor instrumente
interne de lucru:
educaionale i a gradului de satisfacie a beneficiarilor
(fie de evaluare, chestionare etc.)
Controlul i monitorizarea procesului instructiv-educativ
prin:
catedre, activiti extra-clas)
învmânt
o evaluri interne, simulri organizate la nivelul unitii
de învmânt pentru stabilirea nivelului de pregtire
a elevilor
procesului de predare-învare, feed-back din partea
partenerilor economici cu privire la pregatirea
profesionala initiala a elevilor
evaluare a calitii serviciilor educaionale i a gradului
de satisfacie a beneficiarilor (fie de evaluare,
chestionare etc.)- anexa 59
se realizeaz prin activiti propuse în graficul de
control al managerului si graficul de asistente la ore-
anexa 60.
comisiilor metodice si de lucru – anexa 61
S-a organizat simularea probelor de bacalaureat la
clasele a XI-a si a XII-a conform prevederilor legale si a
procedurilor transmise de ISJ Vrancea – anexa 62
Fiecare cadru didactic care preda discipline de
bacalaureat prin graficul propriu de activitate a aplicat
teste la clasa.
Au avut loc sedinte cu parintii pe scoala si pe clase in
vederea evaluarii calitatii procesului de predare -
învare – anexa 63
necesare, s-a completat necesarul de manuale, s-a marit
numrul de volume din biblioteca prin donaii- anexa
64.
fiecare catalog are atasat planul cadru aplicat la clasa
respectiva
logistice necesare:
predare-învare-evaluare, platforme on-line de învare
cri pentru bibliotec
6.3. Verificarea i avizarea planificrilor calendaristice ale
cadrelor didactice i ale comisiilor metodice
3,50
1
0,50
0,50
11
rezultatelor
Elaborarea/operaionalizarea criteriilor de monitorizare i
evaluare a calitii educaiei colare
Analizarea rezultatelor la testele iniiale, evaluri,
simulri i propunerea soluiilor de îmbuntire
Analizarea rezultatelor obinute la evaluarea
naional/bacalaureat
sau Ministerul Educaiei Naional
noilor cadre didactice – anexa 66.
S-a realizat analiza rezultatelor la teste initiale, evaluari,
simulri i s-au propus soluiilor de îmbuntire a
acestora- anexa 67
bacalaureat în anul 2018 – anexa 68
Am analizat rezultatele obinute la olimpiadele si
concursurile colare recunoscute la ISJ sau MEN –
anexa 69
anexa 70 Am avut in vedere verificarea documentelor colare ale
cadrelor didactice i comisiilor existente.
Am participat, alturi de coordonatorul pentru activiti
extracurriculare, la activitile educative extracolare
organizate in calitate de participant activ.
Programul “coala altfel” a fost aprobat în CA i s-a
desfurat în perioada 6-10.05- anexa 72.
-
extracolare
7.1. Efectuarea de asistene la ore, cel puin una pe semestru la
fiecare cadru didactic
comisiilor
7.4. Organizarea, la nivelul unitii de învmânt a activitilor
extracolare i extracurriculare
7.6. Iniierea/participarea la proiecte i programe internaionale,
cu caracter extracolar/extracurricular
Motivarea punctajului i documente justificative
Nr.
crt.
Atribuii
evaluate
autoevaluare
evaluare si promovare a personalului
2
2
colar în curs, ocuparea posturilor s-a realizat cu
încadrarea în norme; am organizat concursuri la nivelul
unitii pentru acoperirea deficitului de personal pe
posturile vacante – anexa 73.
învmânt pe baza fielor/procedurilor existente, cu
respectarea metodologiilor în vigoare, în conformitate cu
atribuiile i sarcinile din fia postului
2.2. Preocuparea de motivare a personalului inând cont de
rezultatele evalurilor:
autoformrii i dezvoltrii profesionale.
personalului la procesul decizional prin colectivele i
organele de conducere colectiv existente: colectivele de
catedr, consiliul de administraie, consiliul profesoral,
CEAC
personalului, conform prevederilor legislaiei în vigoare
2
0,50
0,50
0,50
0,50
învmânt s-a realizat pe baza fielor/procedurilor
existente, cu respectarea metodologiilor în vigoare, în
conformitate cu atribuiile i sarcinile din fia postului.-
anexa 74 Exist o preocupare pt. motivarea personalului inând
cont de rezultatele evalurilor prin stimularea prin
mijloace materiale i morale, a formrii, autoformrii i
dezvoltrii profesionale- prin decontarea tutror taxelor de
examan - anexa 75.
personalului la procesul decizional prin colectivele i
organele de conducere colectiv existente: colectivele de
catedr, consiliul de administraie i consiliul profesoral.
Comisia pentru perfecionare i formare continu a
personalului didactic, didactic-auxiliar i nedidactic
monitorizeaz participarea personalului cuprins în
13
3. Apreciaz personalul didactic de predare i de instruire practic, la inspeciile pentru obinerea gradelor didactice, precum i pentru acordarea
gradaiilor de
gradelor didactice
2
1
Am participart la inspeciile de specialitate pentru
acordarea gradelor didactice- anexa 78.
Nu am întocmit aprecieri pentru cadrele didactice care
solicit înscrierea la concursul pentru obinerea gradaiei
de merit-nefiind locuri aprobate de catre ISJ Vrancea
4. Informeaz inspectoratul colar cu privire la rezultatele de excepie ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distinciilor i premiilor, conform prevederilor legale
4.1. Propunerea conferirii de distincii i premii pentru
personalul didactic din unitatea de învmânt: diplome de
merit/diplome de excelen/distincii/adrese de mulumire
-
S-a realizat colectarea datelor statistice pentru sistemul
naional de indicatori pentru educaie i monitorizarea
introducerii datelor în SIIIR, în termenele solicitate
S-a realizat monitorizarea gestionrii bazelor de date
specifice unitii de învmânt.
autoevaluare
indicatori pentru educaie i monitorizarea introducerii datelor
în SIIIR, în termenele solicitate
1.2. Monitorizarea gestionrii bazelor de date specifice
unitii de învmânt
i închise în fiet metalic. Exista un responsabil numit
prin decizia nr.232/05.03.2018 – anexa 78
Monitorizarea, întocmirea, completarea i gestionarea
documentelor colare s-a fcut cu respectarea legislaiei
în vigoare. Anexa 77
colare oficiale, cu respectarea legii; existent unei decizii
interne cu responsabilul cu arhivarea documentelor.
2.2 Monitorizarea, întocmirea, completarea i gestionarea
documentelor colare, cu respectarea legislaiei în
vigoare;existenta unor inscrisuri oficiale(angajamente
corecta a documentelor scolare cu respectarea legislatiei in
vigoare
1.50
1
0.50
abaterilor disciplinare, de rezolvare a petiiilor înregistrate la
nivelul unitii de învmânt. Asigur respectarea ROFUIP, în
ceea ce privete sanciunile aplicate elevilor; existena
documentelor consiliului clasei, ale consiliului profesoral,
întiinrilor ctre prini, privind abaterile disciplinare/
sanciunile aplicate
3 Am aplicat legea in solutionarea petitiilor, abateri disciplinare
nu au fost. Am respectat ROFUIP, ROFUI atunci cand a fost
cazul de abateri disciplinare savarsite de elevi (nu au fost date
decat mustrari scrise).; existena documentelor consiliului
clasei, ale consiliului profesoral, întiinrilor ctre
prini, privind abaterile disciplinare/ sanciunile
aplicate. S-au trimis prinilor întiinri refeitoare la
numrul de absene, disciplin, corigene/.repetenie,
scderea notei la purtare- anexa 79.
15
completrile
ulterioare
serviciului- anexa 80
muncii, pentru obinerea avizelor medicale specific –
anexa 81.
cadrelor didactice, existand cadre înscrise pentru
obinerea gradelor didactice. Am consiliat cadrele
didactice debutante si cadrele didactice înscrise la gradele
didactice.
fost constituita prin decizia nr. 253/11/09/2018 anexa
83 .
manualelor colare, comenzile pentru manualele fiind
realizate în timp util, pe parcursul anului, conform
calendarelor transmise, inclusiv pentru manualele
digitale, prin platforma aferent.
anexa 84.
colar pe baza proceselor verbale de predare primire-
anexa 84.
4.2. Asigurarea asistenei sanitare i a condiiilor optime de
munc, conform normelor de SSM, asigurarea evalurii
psihologice anuale a personalului din unitile de învmânt
2
1
1
cadrelor didactice înscrise la gradele didactice
5.2. Organizarea activitii de mentorat în unitatea de
învmânt
1
1
inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale
6.4. Controlarea recuperrii manualelor la sfâritul anului colar
2
0.50
0,50
0.50
0,50
16
7. Rspunde de stabilirea necesarului de burse colare i a altor faciliti la nivelul unitii de învmânt, conform legislaiei în vigoare
7.1. Coordonarea comisiei de acordare a burselor colare:
Alocarea burselor i distribuirea alocaiilor de stat pentru
copii, a abonamentelor gratuite i a celorlalte forme de
ajutor stabilite prin lege: bani de liceu, sprijin financiar
pentru elevii cu CES, burse acordate de autoritile locale
etc.
2
2
burselor si ajutoarelor sociale si pe cea de acordare a
sprijinului financiar pentru elevii cu CES pentru anul
financiar 2018 – anexa 85
Realizarea execuiei bugetare, în conformitate cu
prevederile legale
Încheierea exerciiului financiar, cu respectarea normelor
legale referitore la destinaia fondurilor, în conformitate
cu legislaia în vigoare
Educaiei Naionale sau alte instituii abilitate prin lege

prevederile legale.
Încheierea exerciiului financiar s-a realizat cu
respectarea normelor legale
cerute de inspectoratul colar, Ministerul Educaiei
Naionale sau alte instituii abilitate prin lege au fost
intocmite in termenele specificate.-Anexa 86
S-au utilizat fondurile extrabugetare conform prioritilor
stabilite în proiectele i programele colii i în bugetul de
venituri i cheltuiele pentru achiziia de obiecte de
inventar.
fondurilor extrabugetare
anexa 53.
Sunt respectate standardele de dotare la un nivel peste mediu.
Sunt asigurate recepiile bunurilor prin comisia de recepie.
Inventarierea anual este realizat conform normelor legale
Suntem permanent preocupai de pstrarea i dezvolatrea bazei
9. Se preocup de
respectarea prevederilor legale:
stabilite în proiectele i programele colii i în bugetul de
venituri i cheltuieli
fondurilor extrabugetare
programe
2
1
0,50
0.50
învmânt
materiale
2
0,50
0,50
0,50
17
cu respectarea legii
0,50
didactice). – anexa 88
veniturilor.
execuia financiar.
consiliul de administraie, numai dupa precizarea
temeiului legal in vigoare – anexa 86
Exista preocupare pentru pstrarea integritii i
funcionalitatea bunurilor aflate în administrare.
S-a asigurat nivelul satisfaciei beneficiarilor privind
dotarea i funcionalitatea bunurilor aflate în
administrare.
financiar-contabile conform prevederilor legale.
raportul de execuie bugetar.
1
financiar
execuia financiar
consiliul de administraie, numai dupa precizarea temeiului
legal in vigoare
funcionalitatea bunurilor aflate în administrare
13.2. Asigurarea nivelului satisfaciei beneficiarilor privind
dotarea i funcionalitatea bunurilor aflate în administrare
2
1
1
financiar contabile. Arhivarea i pstrarea documentelor
financiar-contabile conform prevederilor legale: Asigurarea transparenei în elaborarea i execuia
bugetar
raportului de execuie bugetar
15.1. Asigurarea intocmirii corecte si la termen a statelor de
plata 2 S-au întocmit corect i la termen statele de plat. –
anexa 87
UNITATEA DE
Motivarea punctajului i documente justificative
Nr.
crt.
Atribuii
evaluate
autoevaluare
unitii de învmânt, conform procedurilor
1.2. Întocmirea documentelor i a rapoartelor tematice curente
i speciale, cerute de inspectoratul colar, Ministerul Educaiei
Naionale sau alte instituii abilitate prin lege
1.3. Respectarea termenelor de raportare a datelor solicitate de
inspectoratul colar
nivelul unitii de învmânt, conform procedurilor
S-au întocmit documentele i rapoartele tematice curente
i speciale, cerute de inspectoratul colar, Ministerul
Educaiei Naionale sau alte instituii abilitate prin lege
S-au respectat termenele de raportare a datelor solicitate
de inspectoratul colar-anexa 89.
interinstituional.
colaborarea cu coala i în repartizarea fondurilor pentru
funcionare, întreinere i reparaii
deciziile fiind luate cu consultarea parintilor si elevilor.
Se colaboreaz cu organizaii neguvernamentale i alte
instituii ale societii civile, cu instituii de specialitate
în vederea schimbului de informaii i a stabilirii de
2. Raporteaz în
timpul cel mai
scurt orice situaie
de natur s
interinstituional
1
1
administraiei publice locale
3
1
1
0,50
19
instituii ale societii civile, cu instituii de specialitate în
vederea schimbului de informaii i a stabilirii de activiti comune
3.4. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanii
comunitii locale: membri în organele alese de conducere de la
nivel local, prini, oameni de afaceri, reprezentani ai bisericii
i ai organizaiilor culturale etc., privind creterea adecvrii
ofertei educaionale a colii la specificul comunitar
0,50
sportiva, Parohia \Vidra)
comunitii locale: membri în organele alese de
conducere de la nivel local, prini, oameni de afaceri,
reprezentani ai bisericii privind creterea adecvrii
ofertei educaionale a colii la specificul comunitar.
Procedura de acces în unitatea de învmânt s-a
elaborat si aprobat in CA- anexa 90.
Comunicarea cu mass-media s e f a c e respectând
principiul transparenei i asigurrii accesului la
informaii de interes public. Avem delegat un purtator
de cuvant conform deciziei in persoana dnei Stoenoiu
Olimpia
4.2. Comunicarea cu mass-media respectând principiul
transparenei i asigurrii accesului la informaii de interes
public
1
0,50
0,50
reprezentanilor organizaiilor sindicale reprezentative la nivel
de sector de activitate învmânt preuniversitar
1
0,50
a reprezentanilor organizaiilor sindicale reprezentative
la nivel de sector de activitate învmânt preuniversitar
20
unitate
0,50 S-a organizat i funcioneaz comisia paritar la nivel de
unitate. – anexa 92
site-ul colii/ziua porilor deschise/pliante/afie.- anexa
93
specifice, la nivel local, judeean/naional:site-ul colii/ziua
porilor deschise/târgul liceelor/revista colii/pliante/afie
Nr.
crt.
Atribuii
evaluate
autoevaluare
raportare la competenele necesare realizrii sarcinilor incluse
în fia postului
învmânt
la forme de perfecionare/formare pe baza unor criterii specifice
i transparente
perfecionare/formare i identificarea msurilor de ameliorare
2
0,50
0,50
0,50
0,50
prin raportare la competenele necesare realizrii
sarcinilor incluse în fia postului.
S-a implementat planul de formare existent în unitatea
de învmânt.
unor criterii specifice i transparente.
S-a fcut evaluarea periodic a eficienei activitii de
perfecionare/formare i identificarea msurilor de
ameliorare.
în consiliul de administraie al unitii de învmânt.
Un numar mare de colegi participa la cursuri de
formare/dezvoltare profesional.
2. Coordoneaz
profesional în consiliul de administraie al unitii de
învmânt
3
1
1
21
profesional a personalului didactic de predare, didactic-
auxiliar i nedidactic
didactic-auxiliar i nedidactic.
Total punctaj: 89,25
Semntura: