LICEUL FRANCEZ « ANNA DE NOAILLES » DIN ... › pdf › interlangues › brochure-ro.pdf1998: «...

of 16 /16
1 LICEUL FRANCEZ « ANNA DE NOAILLES » DIN BUCURESTI EXCELENTA, PARTAJARE, PROGRES Photo 1

Embed Size (px)

Transcript of LICEUL FRANCEZ « ANNA DE NOAILLES » DIN ... › pdf › interlangues › brochure-ro.pdf1998: «...

 • 1

  LICEUL FRANCEZ

  « ANNA DE NOAILLES »

  DIN BUCURESTI

  EXCELENTA, PARTAJARE, PROGRES

  Photo 1

 • 2

  Photo 2

  Anii 1920 : Uniunea Francezilor din România înfiinţeazǎ şcoala francezǎ pentru copiii membrilor „coloniei”.

  Liceul Anna de Noailles numǎrǎ astǎzi mai mult de 1070 de elevi şi 120 de salariaţi. Acesta reuneşte un procent de 45% copii români, 46% copii francezi si 10% copii de diverse nationalitǎţi.

  Şcolarizarea copiilor în Liceul Anna de Noailles presupune alegerea:

  - unei şcoli de dimensiuni internaţionale;

  - unei şcoli deschise şi ataşate culturii ţǎrii « gazde », România;

  - unei şcoli ce poartǎ valorile sistemului educativ francez.

  1998: « Scoala francezǎ » devine « Liceul Anna de Noailles ».

  2013: Scoala se mǎreşte şi îşi schimbă sediul la adresa din Şoseaua Bucuresti-Ploieşti nr. 160 A.

  Elevii sunt încadraţi de echipe pedagogice preocupate de progresul şi de reuşita tuturor elevilor.

  Ca instituţie omologată, aceasta transmite valori universale – toleranţǎ, umanism, egalitate în şanse, curiozitate intelectualǎ, avantajul spiritului critic... şi permite continuarea unei şcolarizǎri fǎrǎ întreruperare, de la grădiniţă pânǎ la bacalaureat.

 • 3

  Valorile Noastre EXCELENTA Reuşita tuturor constituie o ambiţie afirmată în toate instituţiile din reţea care se pot mândri cu o ratǎ de reuşitǎ la bacalaureat superioarǎ celei din liceele din Franţa (95% în medie, 100% în multe unitǎţi şcolare). Cei mai multi dintre absolvenţii acestui sistem de învǎţǎmânt au acces, ulterior, la şcoli renumite şi la universitǎţi internaţionale. PARTAJARE Un loc de schimburi şi de activitǎţi lingvistice şi culturale - vectorii unei experinţe comune întemeiate pe valori solide, unitǎţile şcolarizeazǎ tineri din toate mediile sociale. Predarea limbilor strǎine, considerată o activitate – pilot, permite, în acelasi timp, integrarea elevilor de origine localǎ printr-o activitate specifică de predare- învăţare a limbii franceze, învǎţarea limbii locale de cǎtre toţi elevii şi promovarea practicǎrii limbii engleze într-un context internaţional. PROGRES Şcolarizând (mai mult de 60% din efectivul total) copii din ţǎrile gazde şi terţi strǎini, sistemul contribuie la promovarea limbii şi a culturii franceze. Cultivând comunicarea şi înţelegerea interculturală, întăreşte afinitǎţile durabile între elevii sǎi şi Franţa.

  Photo 3

  Rezultatele bacalaureatului 2014-2015 :

  100% reuşitǎ

  64% menţiuni, dintre care 32% « Bine » şi 20% « Foarte bine »

  « Cel care deschide o uşǎ de şcoalǎ, închide o închisoare. » Victor HUGO

 • 4

  Statut şi gestiune A.E.F.E În calitate de instituţie convenţionalǎ, aparţinând sistemului unitǎţilor de învǎţǎmânt franceze din strǎinatate, Liceul Francez « Anna de Noailles » din Bucureşti este, în acest sens, o instituţie omologată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceasta garanteazǎ conformitatea programelor de învǎţǎmânt cu sistemul francez şi recunoaşterea deciziilor de orientare luate, precum şi a examenelor pregǎtite de cǎtre elevi. Pe de altǎ parte, liceul depinde de Ministerul Afacerilor Externe francez şi, în special, de Agenţia pentru Învǎţamântul Francez din Strǎinatate (AEFE), cu sediul la Paris. Aceasta pune la dispoziţie funcţionari titulari detaşaţi şi participă la remuneraţia cadrelor titulare în sistemul Educaţiei Naţionale. La Fondation

 • 5

  Parcursul şcolar francez

  Photo 4

  Învǎţǎmântul primar : gradiniţǎ + şcoalǎ elementarǎ Grădiniţa gǎzduieşte copii între 3 si 5 ani. Este organizatǎ pe trei niveluri : grupa micǎ, mijlocie şi mare, ciclul primelor achiziţii. Şcoala elementarǎ gǎzduieste copii între 6 şi 11 ani. Ciclul 2, « Ciclul achiziţiilor de bazǎ », este compus din clasele de CP, CE1 şi CE2. Clasele CM1 si CM2 formeazǎ ciclul 3, « Ciclul de consolidare ». Colegiul gǎzduieşte toţi elevii care au terminat şcoala elementarǎ şi cuprinde 4 niveluri : Sixieme (clasa a 6-a), Cinquième (cls. a 7-a) Quatrième (cls. a 8-a) şi Troisième (cls. a 9-a). Liceul cuprinde clasele : Seconde (cls. a 10-a), Première (cls. a 11-a) şi Terminale (cls. a 12-a). Unitatea noastrǎ de învǎţǎmant este un liceu general. Elevii din Première şi din Terminale aleg anumite materii care determinǎ, apoi, specialitatea bacalaureatului lor. Parcursul general conduce absolvenţii cǎtre studii de durată îndelungată. Acesta cuprinde trei serii : economică şi socială (ES), literară (L) şi ştiinţe exacte (S).

 • 6

  Grădinița

  STRUCTURA PEDAGOGICA

  Grădinița găzduiește aproximativ 240 de elevi cu vârste cuprinse între 3 si 5 ani repartizați în 9 clase. Fiecare nivel propune un parcurs monolingvistic în franceză. Un dispozitiv Flsco este propus elevilor non-francofoni pentru a-i ajuta să dobândească un nivel suficient de stăpânire a limbii franceze, pentru a putea urma un curs obișnuit.

  Fiecare clasă este monitorizată de către un/o profesor/ă şi un/o asistent/ă specializat/ă (ASEM).

  PEDAGOGIE

  Programele școlare sunt în conformitate cu cele ale Ministerului Educației Naționale francez.

  Elevul învață să-şi dezvolte capacitățile motrice, afective, intelectuale şi sociale.

  Numeroase activități manuale şi artistice urmăresc să intensifice dorința copilului de a învăța să citească. De asemenea, grădinița este locul ideal pentru învățarea precoce a limbii franceze.

  Înscrierea la grădiniță presupune acordul familiei copilului pentru o frecventare regulată, propice dezvoltării personalității elevului, pregătindu-l, astfel, pentru învățământul primar.

  O săptămână obișnuită de grădiniță la Liceul „Anna de Noailles” are 26 de ore, cu pauzele incluse. Programul orelor est cuprins între: 8.20-15.30.

  Nu se fac ore miercurea după-amiază.

  Elevii au 36 de săptămâni de curs pe an. Calendarul școlar este votat în fiecare an în cadrul Consiliului școlii şi nu corespunde nici vacanțelor școlare din România, nici vacanțelor școlare ale academiilor franceze.

  FOTO 5

  ÎNVATAREA LIMBILOR STRAINE

  Învăţarea limbilor străine ocupă un loc important în cadrul Liceului fracez din Bucureşti, începând de la grădiniţă unde copii au cursuri de limba română chiar din grupa mică, câte 2 ore pe săptămână.

 • 7

  Școala primară STRUCTURA PEDAGOGICA

  Cele 26 de clase de învățământ primar găzduiesc aproximativ 442 de elevii cu vârste cuprinse între 6 si 10 ani, din clasa I, respectiv CP, până în clasa a V-a , respectiv CM2.

  PEDAGOGIE

  Programele școlare sunt în conformitate cu cele ale Ministerului Educației Naționale francez.

  Proiectele școlare sunt numeroase si variate: evenimente sportive, vizite, ieșiri culturale şi spectacole organizate de către echipa de profesori, în conformitate cu proiectele pedagogice. A aminti, de asemenea : tabăra de iarnă (classe de neige), tabăra de vara (classe de mer), întâlnirea cu diverse personalităţi din domeniul artistic, scriitori, proiecte artistice şi cinematografice…

  O săptămână obișnuită de școală la Liceul Anna de Noailles are 26 de ore, inclusiv pauzele.

  Elevii au 36 de săptămâni de curs pe an. Calendarul școlar este votat in fiecare an în cadrul Consiliului școlii şi nu corespunde nici vacanţelor școlare din România, nici vacanţelor școlare ale academiilor franceze.

  Programul orelor este cuprins între: 8.20-15.30.

  Nu se fac ore miercurea după-amiază.

  Invatarea limbilor străine

  Învățarea limbii țării gazde continuă și la școala elementară (2 ore pe săptămână).

  Începând chiar din CE1 (respectiv clasa a II-a), elevii liceului francez « ADN » primesc cursuri de calitate de limba engleză, monitorizate de profesori calificaţi (1h30 pe săptămână).

  In clasa CM2 (respectiv clasa a V-a), ei beneficiază de 45 de minute suplimentare în cadrul pregătirii examenului YLE (British Council).

  FOTO 6

 • 8

  Colegiu şi Liceu

  STRUCTURA PEDAGOGICA

  Din clasa a 6-a până în clasa a 12-a (Terminale) am primit 385 de elevi.

  CALITATEA EDUCATIEI DIN INVATAMANTUL SECUNDAR

  Cu o rată de xxx% de absolvire globală în ultimii 5 ani, atât în ceea ce priveşte Bacalaureatul general (serile ES, S şi L) cât şi Diploma natională de Brevet şi cu un procentaj mai mult decât onorabil în privinţa menţiunilor, liceul „ADN” este mândru de calitatea învăţământului pe care îl oferă elevilor.

  SPECIFICUL PROGAMEI SCOLARE DIN INVATAMANTUL SECUNDAR

  Predarea limbilor străine : un loc privilegiat la liceul „Anna de Noailles”

  Impărţiţi în grupuri de competenţă, elevii urmează cursuri în:

  Engleză: 4 ore pe săptămână în clasa de 6ème (respectiv a 6-a); 3 ore pe săptămână la celelalte niveluri. În plus, o Secţiune Europeană „Engleză” este propusă începând cu clasa 4 ème (respectiv clasa a 8-a).

  Spaniolă: începând din clasa 4 ème (respectiv a 8-a) (din clasa 5 ème ( respectiv a 7-a) începand din 2016)

  Germana: Incepând din clasa 4 ème (respectiv a 8-a) (din clasa 5 ème ( respectiv a 7-a) începand din 2016)

  Latina (opţiune facultativă): Din clasa 5 ème ( respectiv a 7-a) până în Terminale (respectiv a XII-a).

  Română: obligatorie din clasa 6ème (respectiv a 6-a) până în 3ème (respectiv a 9-a) şi facultativă din clasa de sconde (respectiv a 10-a) până în Terminale (respectiv clasa a 12-a).

  Discipline non-lingvistice (DNL) în engleză: Stiinţe, Matematică şi SES.

  Opţiunea teatru:

  Opţiunea teatru este o opţiune facultativă şi disponibilă tuturor elevilor, începând cu clasa de sconde (respectiv a 10-a) până la Terminale (respectiv clasa a 12-a). Aceasta opţiune permite alegerea probei facultative de teatru la bacalaureat, la sfârşitul clasei a 12-a. Această optiune este destinată tuturor elevilor care adoră teatrul şi tot ceea ce

 • 9

  face parte din spectacolul dinamic, în general (mimică, cântec, spectacol de marionete, circ, dans...).

  Deschidere culturală :

  • Excursii pedagogice sistematice ;

  • Expoziţii şi conferinţe; participarea la unele concursuri şi manifestări din reţeaua AEFE;

  • Tabere de explorare şi alte excursii şcolare;

  • Parteneriat/schimburi cu alte instituţii şcolare române.

  FILIERE:

  Liceul ADN propune filiere generale care sunt finalizate prin Bacalaureatul General şi care are trei serii:

  • L: Literară

  • ES: Economică şi Socială

  • S: Ştiinţifică

  Mulţumită unui învăţământ opţional în clasa a 11-a şi unui învăţământ de specialitate în clasa a 12-a, elevii pot alege o specialitate în cadrul fiecărei serii:

  • Seria Literară (L): latină, limbă aprofundată, sau matematică, sau limbă străină 3.

  • Seria Economică si Sociala (ES): Matematică sau ştiinţe sociale şi politice sau economie aprofundată.

  • Seria Ştiintifică (S): matematică, fizică-chimie, ştiintele vieţii si ale pământului.

  FOTO 7

  ORIENTAREA:

  A se orienta presupune alegerea, dintre mai multe căi posibile, pe aceea care vă va conduce spre realizarea proiectului vostru de studiu şi de viaţă.

  Alegerea nu este niciodată simplă. Totuşi, tânărul trebuie să facă o alegere la sfârşitul colegiului sau la intrarea în liceu : o serie de bacalaureat, un domeniu si o ţară de studiu, o instituţie superioară, un domeniu profesional...

 • 10

  Pentru a permite elevilor să facă o alegere în cunoştinţă de cauză, liceul Anna de Noailles:

  -a eleborat, împreună cu echipa educativă, un program ce ajută elevul să se cunoască pe sine : în clasa de „seconde” (a 11-a) este înmânat un „carnet de bord de orientare”, iar în clasa a 11-a şi a 12-a sunt organizate cursuri de descoperire a modalităţilor de studiu în învăţământul superior din Franţa.

  - propune elevilor şi parinţilor (clasele de 3 ème , seconde şi terminale, respectiv cls. a 9-a, a 10-a şi a 12-a) şedinţe de informare generală cu privire la liceu şi la studiile post-bac;

  -propune elevilor din clasa a 12-a şi parinţilor lor un ajutor particular în crearea dosarelor de admitere post-bacalaureat;

  -organizează pentru elevii din secondaire (cls. a 10-a) şi pentru parinţii lor, a unui eveniment, „Zilele orientării şcolare” şi a unui forum de studii, în cooperare cu instituţii superioare din Franţa şi România, reprezentând diferite domenii de studiu în Franţa şi oferind posibilitatea obţinerii, în România, unuor diplome duble, franco-române;

  -organizează pentru elevii din clasa a 8-a până în cls. a 10-a un „Târg al meseriilor” în cadrul căruia se organizează întâlniri cu profesionişti din diverse domenii ;

  - a achiziţionat pentru bibliotecă (3C) aplicaţii performante de informare, cum ar fi aplicaţia INFORIZON (chestionare de interes pentru descoperirea meseriilor), accesul la banca de informaţii a CIDJ şi „chioşcul de orientare” care conţine broşurile ONISEP.

  FOTO 8

 • 11

  PHOTO 9 CORPUL CADRELOR DIDACTICE La liceul francez din Bucureşti, calitatea învăţământului se sprijină pe păstrarea unui echilibru între profesorii titulari proveniţi din sistemul educativ francez şi profesorii angajaţi local.

  Parteneriatul cu Academia din Strasbourg, în cadrul zonei Europei de Sud a AEFE, oferă posibilitatea de a răspunde nevoilor de formare continuă a profesorilor, întrebărilor de orientare ale elevilor şi facilitează organizarea examenelor.

  Adânc implicaţi în viaţa pedagogică şi educativă a instituţiei, mai mult de 75 de profesori încadrează elevii noştri, zi de zi.

  „Invătăm mult şi de la toţi. Dar doar profesorul ne învaţă să învăţăm” (Constantin Noica - filozof român)

 • 12

  LICEUL FRANCEZ « ADN » ÎNSEAMNA ŞI … IEŞIRI ŞI EXCURSII ŞCOLARE

  Liceul ADN, loc de achiziţie a cunostinţelor, este o şcoală deschisă spre ţara gazdă şi, mai larg spre lumea care o înconjoară. De aceea, profesorii organizează activităţi în afara şcolii, începând cu gradiniţa şi până la liceu.

  Tabere de explorare, tabere de teren, tabere de mediu, tabere culturale, excursii internaţionale.

  Dacă excursiile şcolare constituie un surplus de natură distractivă, având în vedere contextul de călătorie şi descoperire care au, adesea, o dimensiune festivă pentru elevi, ele contribuie, mai ales, la punerea elevilor în contact direct cu mediul natural sau cultural, cu actorii diverselor medii de muncă, cu operele originale…

  Descoperirea senzorială a unui mediu nou, a unui loc de cultură, întâlnirea cu profesionişti, artişti sau creatori, uimirea, descoperirea unei alte ţări dau naştere la întrebări şi provoacă anumite comparaţii, stimulează curiozitatea. Nevoia de înţelegere şi comunicare intră în joc.

  Fiecare excursie se integrează în proiectul şcolii şi al clasei respective.

  FOTO 10

 • 13

  Biblioteca, Centru de Documentare şi Centru de Cunoaştere şi Cultură

  Biblioteca, Centru de Documentare (BCD) la Şcoala Primară Cartea trebuie să fie pilonul central al dispozitivului de reuşită şcolară. Începând cu grădiniţa, copiii sunt iniţiaţi în plăcerea lecturii, prin vizite săptămânale la BCD, deoarece cunoaşterea trece prin lectură, lectura din plăcere fiind o axa fundamentală a şcolii primare.

  În 2014, mai mult de 900 de cărţi au îmbogăţit fondul BCD, spre marea bucurie a elevilor.

  Centrul de Cunoştinţe şi Cultură (3C) – Învăţământul secundar

  Cu un fond ce depăşeşte 10 000 de lucrări disponible, abonamente la mai mult de 20 de reviste, multe DVD-uri, dicţionare în 6 limbi, calculatoare, 3C este un loc atractiv, în care a citi, a lucra, a se informa, a se documenta devin activităţi perfect integrate în programul elevilor de gimnaziu şi liceu. De-a lungul întregului an, elevii sunt consiliaţi privind lectura şi, invers, elevii pot să-şi împărtăşească gusturile literare în cadrul Clubului de lectură.

  BCD şi 3C organizează, sistematic, acţiuni comune, precum celebra, de pe acum, « Săptămâna Cărţii şi a ilustraţiei de carte pentru tineri », în cursul căreia elevii se întâlnesc cu scriitori şi ilustratori de carte.

 • 14

  Localizarea Liceului

  Liceul francez « Anna de Noailles » din Bucureşti se situează în nordul oraşului, pe şoseaua DN1, lângă Academia de Poliţie şi zona comercială Băneasa.

  Intrarea în parcarea şcolii se face de pe strada Padina (prima stradă la dreapta după Liceu).

  Foto 11 (lycée vu du ciel?)

 • 15

  Photo 12

  Liceul francez Anna de Noailles din Bucureşti

  Șos București-Ploiești nr 160 A

  Sector 1, 013697 Bucureşti

  Tel. : (+4021)212.58.93 / Fax : (+4021)312.09.74

  E-mail : [email protected]

  www.lyceefrancais.ro

  mailto:[email protected]://www.lyceefrancais.ro/

 • 16