Li 496 a Dsvsa Bucuresti

download Li 496 a Dsvsa Bucuresti

of 12

Embed Size (px)

Transcript of Li 496 a Dsvsa Bucuresti

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  1/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 1 / 12

  Valabil de la 16.01.2009 pn la 11.04.2011Prezenta anex nlocuie te Anexa din 11.04.2007

  Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat

  Bucure ti, Str. Ilioara nr. 16E, Sector 3

  apar innd de Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor Bucure ti

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  1 2 3 4

  MICROBIOLOGIE1. Metoda orizontala pentru

  enumerarea microorganismelor.Tehnica de num rare a coloniilor la30C.

  Produsealimentare, testede sanitatie,ambalaje

  SR EN ISO 4833: 2003PS- L BA 01

  2. Metoda orizontala pentru num rareaBacillus cereus prezumtiv. Tehnicade numarare a coloniilor la 30C.

  Produsealimentare

  SR EN ISO 7932: 2005PS- L BA 05

  3. Stabilirea num rului de bacteriicoliforme. Partea 2: tehnicanumarului cel mai probabil

  Produsealimentare, testesanitatie,ambalaje

  ISO 4831:2006PS- L BA 02

  4. Metoda orizontala pentru detectareabacteriilor din genul Salmonella.

  Produsealimentare

  SR EN ISO 6579: 2003SR EN ISO 6579: 2003/AC: 2006PS-LBA 03

  5. Metoda orizontala pentru num rareastafilococilor coagulaza pozitivi(Staphylococcus aureus si altespecii)Tehnica pe mediul Baird- Parker).

  Produsealimentare

  SR EN ISO 6888 1: 2002SR EN ISO 6888 1: 2002/A1:2005PS LBA 04

  6. Determinarea num rului total demicroorganisme.

  Apa potabila SR EN ISO 6222: 2004PS- LBA-06

  7. Metoda orizontala pentruenumerarea -Escherichia coli glucuronidaza- pozitiva. Tehnica denumarare a coloniilor la 44 Cfolosind acid 5-bromo-4-chloro-3-indolyl -D-glucuronic

  Produsealimentare

  SR ISO 16649-2:2007PS LBA -10

  8. Metoda orizontala pentru detectareasi confirmarea bacteriei Listeriamonocytogenes.Partea 1: Metoda de detec ie.

  Produsealimentare

  SR EN ISO 11290-1: 2000SR EN ISO 11290-1: 2000/A1: 2005PS- LBA - 09

  9. Metoda orizontala pentru detectia sinumararea de Enterobacteriaceae

  Produsealimentare

  SR ISO 21528-2;2007PS-LBA-11

  10. Detectia si enumerarea E. Coli sibacterii coliforme.Metoda filtrarii prin membrana

  Apa potabila SR EN ISO 9308-1:2004PS-LBA-07

  11. Detectia si enumerareaEnterococilor intestinali.Metoda filtrarii prin membrana

  Apa potabila SR EN ISO 7899-2:2002PS-LBA-08

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  2/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 2 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  12. Determinarea reziduurilor deantibiotice prin metoda inhibitieimicrobiene

  lapte Documentatia tehnica a kituluiBSDA CHARM, USAPS-L-MA-01

  GRAVIMETRICE PS LC 01, PS-LC-10Lapte i produselactate,

  SR EN ISO 3727-1,2/02SR ISO 6731/96SR EN ISO 5534/04

  carne ipreparate dincarne, conservede carne

  ISO 1442/1997

  mierea de albine STAS 784/3-89 pct.3.1.1.PS LC 01

  13. Determinarea con inutului de ap

  Ceai, cafea,cacao

  SR ISO 1573/97SR ISO 7513/99

  SR ISO 11294/98SR ISO 2291/97PS-LC-08

  Carne, ISO 936/1998cazeina SR ISO 5544/2008condimente SR ISO 928/95ceai SR ISO 1575/99

  SR ISO 1577/99SR ISO 7514/99

  14. Determinarea continutului de cenusa

  produse dulci STAS 2213/6-2009PS-LC-09

  Conserve delegume si fructe

  STAS 5951/83

  15. Determinari ponderale

  Conserve peste STAS 6516/90

  VOLUMETRICE PS LC 03Carne siproduse dincarne,conservedin carne

  SR 9065-11:2007(hidrogen sulfurat)SR 9065-10:2007(reactia Kreis)SR 9065-7: 2007(azot u or hidrolizabil)SR ISO 2917/2007 (pH)

  16. Analize de apreciere a prospetimii :- azot usor hidrolizabil;- reac ia Kreis;- hidrogen sulfurat;- determinare pH

  Lapte si produselactate

  STAS 8201:82(determinarea pH)

  17. Determinarea densit ii prin metodaareometric

  Lapte si produsedin lapte

  SR 143:2008, SR 2418:2008PS- LC -06PS-LC-04

  Lapte si produselactate

  SR 2418;2008SR 143:2008

  peste STAS 6510:74

  18. Determinarea aciditatii

  miere STAS 784-3:89

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  3/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 3 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  19. Determinarea continutului degrasime din produse alimentare deorigine animala

  lapte PS-LC-12SR EN ISO 1211:2003

  SPECTROMETRIE DEABSORBTIE MOLECULARA

  20. Determinarea continutului de nitriti Carne siproduse dincarne

  SR EN 12014:2005PS-LC-05

  METODE MICROSCOPICE21. Determinarea constituentilor de

  natura animala din furajefuraje PS-LC-11

  Ord.ANSVSA 93/2005METODESPECTROFOTOMETRICE CUABSORBTIE ATOMICA - SAA

  22. Determinarea metalelor grele Pb siCd

  Alimente deorigine animalasi non-animal

  SR EN 13804:2003SR EN 14082:2003PS-L-MG-01

  METODE GAZ-CROMATOGRAFICE

  23. Determinarea reziduurilor depesticide organoclorurate( -HCH, -HCH, -HCH, Dieldrin,Endrin, Heptaclor, Beta-endosulfan)

  Carne iproduse dincarne

  Lapte i produsedin lapte.

  Furaje

  Pe te i produsedin pe te.

  PS L-RP 01SR EN 1528-1: 2004SR EN 1528-2: 2004SR EN 1528-3: 2004SR EN 1528-4: 2004AOAC 970.52, Ed. 16, Rev.5-1999

  SR EN 1528-1: 2004SR EN 1528-2: 2004SR EN 1528-3: 2004SR EN 1528-4: 2004AOAC 970.52 Ed. 16, Rev.5-1999

  SR EN ISO 14181: 2001SR EN 1528-1: 2004SR EN 1528-2: 2004SR EN 1528-3: 2004SR EN 1528-4: 2004

  SR EN 1528-1: 2004

  SR EN 1528-2: 2004SR EN 1528-3: 2004SR EN 1528-4: 2004

  24. Determinarea reziduurilor depesticide organofosforice(Phosdrin, Phorate, Diazinon, DiSyston, Metil-parathion, Ronnel,Malathion, Parathion, Ethion)

  Produsealimentare nonanimale

  STAS 12788-89STAS 12682-88STAS 12819-90SR EN 12393-2003SR EN ISO 14182-2001SR EN 1528:2003PS-L-RP-02

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  4/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 4 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  25. Determinarea reziduurilor depesticide din produse vegetale(aldrin, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDE, p,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDT,dieldrin, -HCH, -HCH, -HCH,endrin, heptaclor, deltametrin,endosulfan ( si ), clorotalonil,captan, folpet, bifentrin, cihalotrin,permetrin, ciflutrin, cipermetrin,flucitrinat, iprodion, fenvalerat,esfenvalerat, endosulfan sulfat)

  Struguri sitomate

  Analitical methods for PesticidesResidues in foodstuffs for the DutchMinistry off Public Health, editia 6,1996PS-L-RP-04

  METODE ELISA26. Determinarea cloramfenicolului Muschi ,

  miere,peste,creveti

  PS L-MH 02Documentatie tehnica a kitului R-Biopharm Chloramfenicol (CAP)ELISA , Art. No. R 1505, Test Kit

  Manual27. Determinarea reziduurilor de

  nitrofuran- AOZ

  Muschi, miere PS L-MH 03Documentatie tehnica a kitului R-Biopharm AG, RidascreenNitrofuran ( AOZ si AMOZ), Art. No.R 3701

  28. Determinarea reziduurilor denitrofuran- AMOZ

  Muschi, miere PS L-MH 04Documentatie tehnica a kitului R-Biopharm AG, RidascreenNitrofuran ( AOZ si AMOZ), Art. No.R 3701

  29. Determinarea dimetridazolului Muschi, oua,

  miere

  PS L-MH-05

  Documentatie tehnica a kituluiELISA DIMETRIDAZOLLABORATORY ofHORMONOLOGY E.G.2

  30. Determinarea reziduurilor dezearalenona

  Cereale, furaje,produsepanificatie

  PS L-RM-06Documentatie tehnica a kitului R-Biopharm AG, RidascreenZearalenona, Art. Nr. R1401

  31. Determinarea reziduurilor deaflatoxine totale

  cereale,condinmente,furaje, nuci,arahide,fructe

  uscate, fistic

  PS L-RM-04Documentatie tehnica a kitului R-Biopharm AG, RidascreenAflatoxine totale, Art. Nr. R4701

  32. Determinarea reziduurilor dedeoxinivalenol

  Cereale, faina,malt, produsepanificatie, furaje

  PS L-RM-05Documentatie tehnica a kitului R-Biopharm AG, RidascreenDeoxinivalenol, Art. Nr. R5906

  33. Determinarea aflatoxinei B1 cereale,condinmente,furaje, nuci,arahide,fructeuscate, fistic

  PS L-RM-01Documenttie tehnica a kituluiELISA, Aflatoxina B1/ Euro-Diagnostica, Cat. Nr. 5121AFB1p

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  5/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 5 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  34. Determinarea ochratoxinei A Cafea,alune,stafide, legume,furaje,

  PS L-RM-02Documente tehnica a kitului ELISA,Ochratoxina A/Euro-Diagnostica,Cat. Nr. 5121OCH1p

  35. Determinarea aflatoxinei M1 Lapte si produselactate

  PS L-RM-03Documenttie tehnica a kitului R-Biopharm AG, RidascreenAflatoxina M1, Art Nr. R1111

  36. Determinarea reziduurilor declenbuterol

  Carne, lapte,furaje, probebiologice

  PS L-MH-01Documenttie tehnica a kitului R-Biopharm AG, RidascreenClenbuterol, Art. No. R1701

  37. Determinarea reziduurilor defumonisin

  Cereale,produse pe bazade cereale

  PS-L-RM-07Documenttie tehnica a kitului R-Biopharm AG, RidascreenFuminisin, Art. Nr. R 3401

  DETERMINAREACONCENTRATIILORRADIOACTIVE

  38. Determinarea concentratieiamestecului de gamma nuclizi prinspectrometrie gamma de inaltarezolutie

  Produsalimentare, Apa,lapte praf, furaj

  PS LR 01STAS 12327-85SR ISO 10703:2001

  METODE HPLC39. Determinarea reziduurilor de

  Ochratoxina ACereale, cafea,stafide, vin,alune, furaj, bere

  SR EN ISO 1432:2004PS-L-RM-08

  MORFOPATOLOGIE

  40. Tehnica de procesare histologica aprobelor de tesuturi

  Tesuturi siorgane animale

  Alexandru Nicolae 1995Morfopatologie. Investigatiahistologica in diagnostic, LCSVDBucuresti;Buletin informativ nr. 10- 22-23NOIEMBRIE 2006;PS-LH-01

  41. Metoda histologica de colorareHematoxilina- Eozina pentruevidentierea unor structurihistologice si topohistopatologice

  Tesuturi siorgane animale

  Thomas Carlos, Goetz W. Richter-1984-Sandritters Color Atlas &Textbook of Histopathology, VII-thEdition, Year Book MedicalPublisher, Inc Chicago; -Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008- OlE ; Cap. 2.4.6. Bovinespongiform encephalopathy;Scrapie.Comitetul tehnic pentru omologareametodelor si metodologiilor dediagnostic medical veterinarMetode omologate-metoda decolorare hematoxilina-eozina cod.4.1;PS-LH-02

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  6/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 6 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  42. Metoda tricromica cu hematoxilina-eozina-albastru metil (HEA)

  Tesuturi siorgane animale

  N. Alexandru (1995) -Morfopatologie: Investiga iahistologic n diagnostic, tipo.L.C.S.V.D., Bucure ti ;Buletin informativ nr. 7 ianuarie-martie 2005Manual of Diagnostic Tests and

  Vaccines for Terrestrial Animals2008- OlE ; Cap. 2.4.6. Bovinespongiform encephalopathy;Scrapie. Metode omologate:Metoda tricromica cu hematoxilina-eozina-albastru metil (HEA) 4.2PS-LH-03

  43. Metoda de colorare Mann Tesuturi siorgane animale

  Comitetul tehnic pentru omologareametodelor si metodologiilor dediagnostic medical- veterinar.

  Metode omologate Metoda Mann 4.7N. Alexandru (1995) -Morfopatologie: Investigatiahistologica n diagnostic, tipo.L.C.S.V.D., Bucuresti;Buletin informativ nr. 7 - ianuarie-martie 2005 ;Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008- OlE ; Cap. 2.1.13. RabiesPS-LH-04;

  44. Metoda de colorare Levaditi Tesuturi siorgane animale

  Comitetul tehnic pentru omologareametodelor si metodologiilor dediagnostic medical- veterinar.Metode omologate Metoda Mann 4.7N. Alexandru (1995) -Morfopatologie: Investigatiahistologica n diagnostic, tipo.L.C.S.V.D., Bucuresti;Buletin informativ nr. 7 - ianuarie-martie 2005 ;Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008 - OlE ;Cap. 2.1.9.Leptospirosis; PS-LH-05;

  45. Metoda de colorare Ziehl-Neelsenmodofocata

  Tesuturi siorgane animale

  N. Alexandru (1995) -Morfopatologie: Investiga iahistologic n diagnostic, tipo.L.C.S.V.D., Bucure ti ;Buletin informativ nr. 7 ianuarie-martie 2005 ;Thomas Carlos, Goetz W. Richter-1984-Sandritters Color Atlas &Textbook of Histopathology, VII-thEdition, Year Book MedicalPublisher, Inc Chicago ;Manual of Diagnostic Tests and

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  7/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 7 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  Vaccines for Terrestrial Animals -2008 - OlE; Cap. 2.4.7. BovineTuberculosis; Cap 2.3.6. Aviantuberculosis.;Comitetul tehnic pentru omologareametodelor si metodologiilor dediagnostic medical veterinarMetode omologate-metoda Ziehl-Neelsen cod. 4.9; PS-LH-06

  ZOOIGIENA46. Testul stafilococic pentru controlul

  eficientei decontaminarilorTeste sanitatiedin adaposturi

  SR EN ISO 6888-1:2002PS-LZ-01

  DIAGNOSTIC SEROLOGIC47. Testul de imunodifuzie n gel de agar

  pentru diagnosticulAnemiei infectioase ecvine(AIE)

  Ser sanguin PS-L-SV-01Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008 - OlE; cap. 2.5.6.Protocol tehnic kit ID Pasteur

  48. Testul de imunodifuzie n gel de agarpentru diagnosticulLeucozei enzootice bovine

  Ser sanguin PS-L-SV-02Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals OIE-2008, cap. 2.4.11Protocol tehnic kit ID Pasteur,

  49. Testul Imunoenzimatic ELISAPentru Diagnosticul LeucozeiEnzootice Bovine

  Ser sanguin PS L-SV-03Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008, cap. 2.4.11Protocol tehnic kit ELISA INGENASA

  50. Testul imunoenzimatic ELISA pentrudiagnosticul bolii limbii albastre

  Ser sanguin PS-L-SV-04Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008, cap. 2.1.3Protocol tehnic kit ELISA WMRD,

  51. Testul de inhibare a hemaglutin riifolosit pentru stabilirea nivelului(titrului) de anticorpi indusi de virusulBolii de Newcastle (NDV) la pasari

  Ser sanguin PS-L-SV-05Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008, cap. 2.3.14

  52. Testul imunoenzimatic ELISA dedetectie a anticorpilor in diagnosticulinfluentei aviare.

  Ser sanguin

  Plasma

  PS-L-SV-06Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008, cap. 2.3.4 Protocol tehnic kitELISA de competi ie ID-VET

  53. Testul imunoenzimatic ELISA indiagnosticul pestei porcine clasice.

  Ser sanguin

  Plasma

  PS-L-SV-07Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008, cap. 2.8.3Protocol tehnic kit ELISA IDEXX,

  54. Detectia anticorpilor prin reactia deseroaglutinare rapida cu antigenbrucelic colorat cu roz-Bengalaplicata in diagnosticul brucelozei.

  Sersanguin(bovine,ovine, caprine,leporine)

  PS- L-SB-01Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008, cap. 2.7.12Protocol kit Pasteur, Rose Bengal

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  8/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 8 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  55. Reactia de aglutinare cu sangeintegral pentru diagnosticul Tifozei sipulorozei

  Sange integral PS-L-SB-02Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals-2008, cap 2.9.9.Protocol kit Pasteur, Salmoral P

  56. Reactia de seroaglutinare rapida pelama pentru diagnosticulsalmonelozelor aviare

  Ser sanguin PS-L-SB-03Manual OIE Manual of DiagnosticTests and Vaccines for TerrestrialAnimals 2008 cap 2.7.12.Protocol kit Pasteur, Salmoral P

  57. Testul imunoenzimatic ELISAindirect pentru diagnosticulparatuberculozei

  Ser sanguin/plasma

  PS-L-SB-04Metode omologate de catreInstitutul de Diagnostic si SanatateAnimala prin Comitetul Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate de

  catre Ministerul Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor, prin Ord.Nr. 120807/17.04.1997,4239/30.01.1998,93264/3.03.2000si 154769/19.04.2002, cod 6.49Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals ,OIE - 2008, Cap 2.1.11.Protocol tehnic kit ELISA Pourquier

  58. Reactia de seroaglutinare lentaaplicata in diagnosticul tifopulorozeiaviare

  Ser sanguin PS-L-SB-05Metode omologate de catreInstitutul de Diagnostic si SanatateAnimala prin Comitetul Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate decatre Ministerul Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor, prin Ord.Nr. 120807/17.04.1997,4239/30.01.1998,93264/3.03.2000si 154769/19.04.2002;Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals OIE - 2008, Cap 2.7.12Protocol kit RSAL Pasteur Salmoral P

  59. Testul de inhibare a hemaglutinariifolosit pentru diagnosticul serologicH5/H7 al infulentei avire

  Ser sanguin PS-L-SV-08Metode omologate de catreInstitutul de Diagnostic si SanatateAnimala prin Comitetul Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate decatre Ministerul Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor, prin Ord.Nr. 120807/17.04.1997,4239/30.01.1998,93264/3.03.2000si 154769/19.04.2002;

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  9/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 9 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals OIE - 2008, cap. 2.3.4

  60. Testul imunoenzimatic ELISA pentrudiagnosticul bolii Aujeszky

  Sersanguin/plasma

  PS-L-SV-09Metode omologate de catreInstitutul de Diagnostic si SanatateAnimala prin Comitetul Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate decatre Ministerul Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor, prin Ord.Nr. 120807/17.04.1997,4239/30.01.1998,93264/3.03.2000si 154769/19.04.2002;Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals

  OIE -Cap 2.1.2Protocol kit ELISA - INGENASA61. Testul imunoenzimatic ELISA pentru

  diagnosticul pestei porcine clasice inexploatatii profesionale

  Sersangiun/plasma

  PS-L-SV-10Metode omologate de catreInstitutul de Diagnostic si SanatateAnimala prin Comitetul Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate decatre Ministerul Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor, prin Ord.Nr. 120807/17.04.1997,4239/30.01.1998,93264/3.03.2000si 154769/19.04.2002; (Cod 6.43);Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals2008- Oficiul International deEpizootii, Cap 2.8.3, Protocol kitELISA de competi ie IDEXX

  62. Testul de imunodifuzie in gel deagar pentru diagnosticul artriteiencefalitei caprine

  Ser sanguin PS-L-SV-12Metode omologate de catreInstitutul de Diagnostic si SanatateAnimala prin Comitetul Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate decatre Ministerul Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor, prin Ord.Nr. 120807/17.04.1997,4239/30.01.1998,93264/3.03.2000si 154769/19.04.2002.Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -Oficiul International de Epizootii2008, Cap 2.7.3./4. Protocol kit IDPourquier,

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  10/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 10 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  63. Testul de imunodifuzie in gel deagar pentru diagnosticul serologic albolii Maedi-Visna

  Ser sanguin PS-L-SV-13Metode omologate de catreInstitutul de Diagnostic si SanatateAnimala prin Comitetul Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate decatre Ministerul Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor, prin Ord.Nr. 120807/17.04.1997,4239/30.01.1998,93264/3.03.2000si 154769/19.04.2002.Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008- Oficiul International deEpizootii, Cap 2.7.3/4. Protocol kitID Pourquier,

  BIOLOGIE VIRALA64. Prelevarea de probe de la animale n via i cadavrepentru efectuarea diagnosticuluivirusologic de laborator

  Animale vii sicadavre

  PS-LV-01Metodele omologate de c treInstitutul de Diagnostic si S n tateAnimal prin ComitetuI Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate prinOrd. Nr. 120807 / 17.04.1997, 4239

  / 30.01.1998, 93264 / 3.03.2000 i154769 /19.04.2002 ( COD 2.26);Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -OIE 2008, cap. 1.1.1

  65. Testul de imunofluorescen direct (IFD) pe frotiuri din m duv sternal pentru identificarea virusului pesteiporcine clasice (A 130 / PPC)

  stern PS-LV-02Metodele omologate de c treInstitutul de Diagnostic si S n tateAnimal prin ComitetuI Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, , aprobate dec tre Ministerul Agriculturii,Alimenta iei si P durilor, prin Ord.Nr. 120807 / 17.04.1997, 4239 /30.01.1998, 93264 / 3.03.2000 i154769 / 19.04.2002;(Cod 2.23);

  Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008, cap. 2.8.3,

  66. Testul de imunofluorescen direct pentru diagnosticul rabiei la speciilemamifere

  Creier PS-LV-03Metodele omologate de c treInstitutul de Diagnostic i S n tateAnimal prin ComitetuI Tehnicpentru Omologarea Metodelor iMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate dec tre Ministerul Agriculturii,

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  11/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 11 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  Alimenta iei i P durilor, prin Ord.Nr. 120807 / 17.04.1997, 4239 /30.01.1998, 93264 / 3.03.2000 i154769 / 19.04.2002; Cod: 2.7;

  Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animalsedi ia 2008 - Oficiul Interna ional deEpizootii, cap. 2.1.13

  67. Testul de bioprob pe oareci cuconfirmare prin imunofluorescen direct (IFD ) pentru diagnosticulrabiei (B 058) la speciile mamifere

  Creier PS-LV-04Metodele omologate de c treInstitutul de Diagnostic i S n tateAnimal prin ComitetuI Tehnicpentru Omologarea Metodelor iMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate dec tre Ministerul Agriculturii,Alimenta iei i P durilor, prin Ord.

  Nr. 120807 / 17.04.1997, 4239 /30.01.1998, 93264 / 3.03.2000 i154769 / 19.04.2002; Cod: 2.7;

  - Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animalsedi ia 2008 - Oficiul Interna ional deEpizootii, cap. 2.1.13,

  68. Testul de imunoperoxidaza (IPO) cuanticorpi monoclonali in pestaporcina clasica

  Portiuni stern(maduvasternala)

  PS-L-V-05Metode omologate de catreInstitutul de Diagnostic si SanatateAnimala prin Comitetul Tehnicpentru Omologarea Metodelor siMetodologiilor de DiagnosticMedical Veterinar, aprobate decatre Ministerul Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor, prin Ord.Nr. 120807/17.04.1997,4239/30.01.1998,93264/3.03.2000si 154769/19.04.2002; (Cod 2.23);Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -editia 2008- Oficiul International deEpizootii, Cap 2.1.13.,

  DIAGNOSTIC PARAZITOLOGIC69. Evidentierea larvelor de Trichinella

  spiralis prin examen trichineloscopic.

  Carne PS-LP-01

  Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals -2008, cap. 2.1.16.

  70. Eviden ierea ou lor si ouachisturilorde parazi i din materiile fecale prinflota ie i sedimentare (metodaOlteanu)

  Materii fecale PS - LP - 02Metode omologate de Institutul deDiagnostic si Sanatate AnimalaBucure ti, Ed.2000, metoda COD3.39;

  Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals OIE- 2008, Sectiunea 2.4.

 • 7/25/2019 Li 496 a Dsvsa Bucuresti

  12/12

  Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 496 din 16.01.2009

  RENAR Cod: F-12-1-PR-14 Ed. 1/Rev.2/07.2007 Pag. 12 / 12

  Nr.Crt Tipul/Denumirea ncercrii Material / produs Documentul de referin

  71. Evidentierea protozoarului din genulNosema la albine prin microscopiedirecta

  albine PS - LP 03Metode omologate de Institutul deDiagnostic i S n tate Animal Bucure ti, Ed.2000, metoda COD3.41;

  Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals OIE- 2008, cap. 2.2.4.

  72. Evidentierea acarianului Varroa distructor la albine prin examenmacroscopic i microscopic

  albine PS - LP - 04Metode omologate de Institutul deDiagnostic i S n tate Animal Bucure ti, Ed.2000, metoda COD3.41;Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals;Oficiul Interna ional de Epizootii,anul 2008, cap. 2.2.7.

  73. Metoda de evidentiere aprotozoarelor Trichomonas spp. SiHistomonas Meleagridis, in starevie, in preparate directe, intre lamasi lamela

  Fecale , secretiiuterovaginale PS - LP - 05Metode omologate de Institutul deDiagnostic i S n tate Animal Bucure ti, Ed.2000, metoda COD3.41;Manual of Diagnostic Tests andVaccines for Terrestrial Animals;Oficiul Interna ional de Epizootii,anul 2008, cap. 2.4.17.

  Sfr it document

  DIRECTOR GENERALCristian Dorin NICHITA