LEGE Nr 69

download LEGE  Nr 69

of 36

Embed Size (px)

Transcript of LEGE Nr 69

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  1/36

  LEGE Nr. 69 din 28 aprilie 2000Legea educaiei fizice i sportului

  Text n vigoare ncepnd cu data de 27 iulie 2007 REALIZATOR: CO!A"IA #E I"$ORATIC% "EA&

  Text actuali'at prin produ(ul in)or*atic legi(lativ LE+ E+!ERT n ,a'aactelor nor*ative *odi)icatoare- pu,licate n onitorul O)icial al

  Ro*niei- !artea I- pn. la 2/ iulie 2007: Ordonan1a de urgen1. a uvernului nr3 2/042000- apro,at. prinLegeanr3 /5/42006 Ordonan1a de urgen1. a uvernului nr3 8942006- re(pin(. prinLegeanr3 96042006 Ordonan1a uvernului nr3 742006- a,rogat. prinLegea nr3 87642005 Legea nr3 96042006 Legea nr3 5/842002- a,rogat. prinLegea nr3 87642005 Legea nr3 /6/42002- a,rogat. prinLegea nr3 87642005

  Legea nr3 22642005 Ordonan1a de urgen1. a uvernului nr3 9/42005- apro,at. cu *odi)ic.riprinLegea nr3 6;/4200/- cu *odi)ic.rile ulterioare Legea nr3 /724200/ Ordonan1a de urgen1. a uvernului nr3 66;42008- apro,at. cu*odi)ic.ri prinLegea nr3 2;542008 Legea nr3 2;542008 Ordonan1a de urgen1. a uvernului nr3 20842008- apro,at. cu*odi)ic.ri prinLegea nr3 62/42009 Legea nr3 62/42009

  Legea nr3 2/6420073

  Actele nor*ative *arcate cu a(teri(c

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  2/36

  )2* ,n sensul prezentei legi- prin educaie fizic" i sport se +nelege toateformele de actiitate fizic" menite- printr/o participare organizat" sauindependent"- s" eprime sau s" amelioreze condiia fizic" i confortulspiritual- s" sta1ileasc" relaii sociale ciilizate i s" conduc" la o1inerea derezultate +n competiii de orice niel. )* #ermenii folosii +n tetul legii au semnificaia sta1ilit" +n aneacareface parte integrant" din prezenta lege. '#. 2

  )(* Educaia fizic" i sportul sunt actiit"i de interes naional spri3inite destat. )2* 4tatul recunoate i stimuleaz" aciunile organizatorice i de

  promoare a educaiei fizice i sportului- desf"urate de autorit"ileadministraiei pu1lice i- dup" caz- de organismele neguernamentale de

  profil +n +n""m!nt- +n structuri ale ap"r"rii naionale- ordinii pu1lice-siguranei naionale- +n s"n"tate- +n societ"i comerciale- precum i +n altesectoare ale ieii sociale- potriit reglement"rilor legale. colar >i univer(itar- (portul pentru to1i- (portul deper)or*an1.- exerci1iile )i'ice practicate cu (cop de ntre1inere- pro)ilactic(au terapeutic3 )5* 4tatul garanteaz" eercitarea funciilor sectorului pu1lic i alesectorului particular +n domeniile educaiei fizice i sportului- +nconformitate cu principiile cola1or"rii responsa1ile dintre toi factoriiinteresai. )* Practicarea educaiei fizice i sportului este un drept al persoanei- f"r"nici o discriminare- garantat de stat. Eercitarea acestui drept este li1er" ioluntar" i se realizeaz" independent sau +n cadrul structurilor sportie

  asociatie. )6* 4tatul recunoate i garanteaz" persoanei fizice i 3uridice dreptul lali1era asociere +n scopul constituirii structurilor sportie. '#. )(* 'utorit"ile administraiei pu1lice- unit"ile i instituiile de+n""m!nt- instituiile sportie- precum i organismele neguernamentale de

  profil au o1ligaia s" spri3ine sportul pentru toi i sportul de performan" is" asigure condiiile organizatorice i materiale de practicare a educaieifizice i sportului +n comunit"ile locale.

  )2* 'utorit"ile administraiei pu1lice i instituiile pre"zute la alin. )(* auo1ligaia s" asigure- cu prioritate- copiilor de !rst" precolar"- tinerilor ipersoanelor +n !rst" condiii pentru practicarea eerciiului fizic- +n edereaintegr"rii sociale. )* 'utorit"ile administraiei pu1lice au o1ligaia s" asigure condiii

  pentru practicarea educaiei fizice i sportului de c"tre persoane cu 7andicapfizic- senzorial- psi7ic i mit- +n scopul dezolt"rii personalit"ii lor iintegr"rii +n societate- precum i mi3loacele care s" permit" sportiilor cu7andicap participarea la competiii naionale i internaionale destinate lor.

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  3/36

  #$#L%L $$ rganizarea educaiei fizice i sportului

  'P. ( Educaia fizic" i sportul colar i uniersitar

  '#. 5 :inisterul Educaiei Naionale organizeaz" actiitatea de educaie fizic"

  i practicarea sportului +n +n""m!ntul preuniersitar i uniersitar. '#. Educaia fizic" colar" este disciplin" o1ligatorie- pre"zut" +n planurilede +n""m!nt cu un num"r de ore difereniat- conform curriculumuluista1ilit de comun acord +ntre :inisterul #ineretului i 4portului i :inisterulEducaiei Naionale. '#. 6 )(* 'ctiitatea sporti" din unit"ile i instituiile de +n""m!nt seorganizeaz" +n cadrul asociaiilor sportie colare i uniersitare.

  colare >i univer(itare (unt (tructuri (portiven)iin1ate n condi1iile pre'entei legi- a c.ror activitate e(te coordonat. de$edera1ia portului Bcolar- re(pectiv de $edera1ia portului niver(itar3 i $edera1ia portului niver(itar-n)iin1ate n condi1iile legii- au ur*.toarele atri,u1ii: a= pro*ovarea valen1elor educative ale (portului ,= ini1ierea >i organi'area de progra*e >i ac1iuni de atragere a elevilor >i

  (tuden1ilor la practicarea (portului c= coordonarea co*peti1iilor (portive de().>urate n unit.1ile >i in(titu1iilede nv.1.*nt- organi'ate de a(ocia1iile (portive >colare >i univer(itare

  d= (priDinirea (au organi'area- dup. ca'- a co*peti1iilor locale- 'onale >ina1ionale ale repre'entativelor unit.1ilor >i in(titu1iilor de nv.1.*nt e= de1inerea co*peten1ei exclu(ive pentru repre'entarea 1.rii laco*peti1iile o)iciale organi'ate (u, egida )edera1iilor interna1ionale ale

  (portului >colar >i univer(itar3 i prin venituri extra,ugetare3 !entru (u(1inereaprogra*elor de repre'entare la co*peti1iile interna1ionale o)iciale-de().>urate (u, egida )edera1iilor interna1ionale ale (portului >colar >i

  (portului univer(itar- $edera1ia portului Bcolar- >i re(pectiv $edera1iaportului niver(itar- pot ,ene)icia- cu prioritate- de aloca1ii

  guverna*entale3 )6* Participarea la sistemul competiional pentru eleii i studenii dinunit"ile i instituiile de +n""m!nt se face eclusi pe 1aza legitimaieicolare;de student i a aizului medical la zi.

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  4/36

  )

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  5/36

  educa1ie >i recreare- organi(* con(ultativ n cadrul Agen1iei "a1ionalepentru port- a c.rui organi'are- )unc1ionare >i co*ponen1. (e (ta,ile(cprin ot.rre a uvernului3 ART3 66 i legate- precu* >i din

  )onduri ale ,ugetului de (tat- care vor )i prev.'ute cu de(tina1ia pentruactivitatea (portiv. >i de tineret3

  'P. 5 4portul de performan"

  '#. (2 )(* 4portul de performan" constituie un factor esenial pentru dezoltareasporti" pe plan naional- +ndeplinind o important" funcie reprezentati"

  pentru om!nia +n competiiile sportie oficiale cu caracter internaional. )2* rganele administraiei pu1lice centrale cu atri1uii +n sport iautorit"ile administraiei pu1lice locale asigur" mi3loacele necesare pentru

  preg"tirea sportiilor de performan"- acordarea spri3inului tiinific i

  medical necesar- precum i pentru +ncadrarea lor +n sistemul de educaie ideplina integrare social" i profesional". )* Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administraiei pu1licecentrale de specialitate asigur" sportiilor de performan" condiii pentrucontinuarea preg"tirii- precum i pentru participarea la concursurile sportieinterne i internaionale. '#. ( )(* Prin sportul de performan" se urm"rete alorificarea aptitudinilorindiidului +ntr/un sistem organizat de selecie- preg"tire i competiie-

  a!nd ca scop ameliorarea rezultatelor sportie- realizarea de recorduri io1inerea ictoriei. )2* 4portiii de performan" sunt persoanele care practic" sistematic iorganizat sportul i particip" +n competiii cu scopul de a o1ine ictoriaasupra partenerului- pentru autodep"ire sau record. )* Pentru a participa la competiiile sportie oficiale locale sau naionaleun sporti de performan" tre1uie s" fie legitimat la un clu1 sporti. )5* Eidena legitim"rii i transferarea sportiilor sunt +n competenafederaiilor sportie naionale- a ligilor profesioniste i a asociaiilor 3udeene

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  6/36

  i ale municipiului =ucureti- pe ramuri de sport- potriit statutelor iregulamentelor federaiilor sportie naionale. )* 4istemul competiiilor sportie oficiale pe ramuri de sport esteela1orat i organizat de federaiile sportie naionale- potriit statutelor iregulamentelor acestora. ART3 6/ i n con)or*itate cu prevederile cuprin(e n

  (tatutele >i regula*entele )edera1iilor (portive na1ionale >i interna1ionale-

  (portivii de per)or*an1. pot )i: a= a*atori ,= pro)e(ioni>ti3 te ur*.toarele condi1ii: a= are licen1a de (portiv pro)e(ioni(t ,= nceie cu o (tructur. (portiv.- n )or*. (cri(.- un contract individualde *unc. (au o conven1ie civil. n condi1iile legii3 i plata contri,u1iei laun (i(te* de pen(ii- pu,lic >i4(au privat- n condi1iile legii3 i n regula*entele )edera1iilor (portive na1ionale- precu* >i ncontractele (au conven1iile- dup. ca'- nceiate ntre p.r1i3

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  7/36

  sesiuni de eamene desc7ise i condiii de +nscriere +n +n""m!ntuluniersitar- potriit legii. '#. (6 riteriile de clasificare a sportiilor de performan" se sta1ilesc prinregulamente ela1orate de federaiile sportie naionale.

  TITLL III tructurile ad*ini(tra1iei pentru (port

  'P. ( :inisterul #ineretului i 4portului

  '#. (< )(* :inisterul #ineretului i 4portului este organul administraiei pu1licecentrale de specialitate care coordoneaz" actiitatea din domeniul educaieifizice i sportului- cu ecepia cazurilor pre"zute de prezenta lege. )2* >ac ecepie de la preederile alineatului precedent?

  a* actiitatea de educaie fizic" i sport din unit"ile i instituiile de+n""m!nt- care se organizeaz" cu respectarea preederilor art. 5/ 6 i acelorlalte preederi legale +n [email protected] 1* actiitatea de educaie fizic" i sport din unit"ile militare i de+n""m!nt militar- care se organizeaz" cu respectarea preederilor art. i do*eniul privat al

  (tatului- ncredin1at Agen1iei "a1ionale pentru port g* supraeg7eaz" meninerea destinaiei 1azelor sportie din domeniul

  pu1lic sau priat al statului ori al unit"ilor administrati/teritoriale- precum

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  8/36

  i a celor care au aparinut domeniului pu1lic i au intrat +n circuitul priatdup" ([email protected] gH6= (upravegea'. *en1inerea de(tina1iei ,a'elor >i4(au in(tala1iilor

  (portive care au apar1inut do*eniului pu,lic (au privat al (tatului ori alunit.1ilor ad*ini(trativteritoriale >i care- ulterior- au )o(t do,ndite caactive patri*oniale de(tinate activit.1ii (portive (au vndute c.tre

  (ociet.1ile co*erciale 7* propune structura anual" a alocaiilor de la 1ugetul de [email protected]

  i= reparti'ea'. ,ugetul activit.1ii (portive- con(tituit potrivit pre'enteilegi- pentru: activitatea proprie >i cea a in(titu1iilor din (u,ordinea (a )edera1iile (portive na1ionale- n ,a'a contractelor de )inan1are a

  progra*elor (portive ale ace(tora pre*ierea per)or*an1elor deo(e,ite o,1inute la co*peti1iile (portiveinterna1ionale o)iciale D= autori'ea'. a)ilierea )edera1iilor (portive na1ionale la )edera1iile

  (portive interna1ionale de pro)il >i la alte )oruri continentale (au *ondiale-

  precu* >i a)ilierea altor organi'a1ii cu pro)il (portiv la )orurileinterna1ionale de (pecialitate B* supraeg7eaz" i controleaz" respectarea de c"tre structurile sportie adispoziiilor legale +n igoare i a preederilor cuprinse +n statutele i +nactele de constituire a [email protected] l* organizeaz" sau spri3in"- potriit legii- formarea- preg"tirea profesional"i perfecionarea specialitilor din domeniul sportului- conlucr!nd +n acestscop cu instituiile i cu organismele de specialitate din ar" i dinstr"in"[email protected] m* ela1oreaz" i aduce la +ndeplinire- +n cola1orare cu autorit"ile

  administraiei pu1lice locale- planurile de construire i de modernizare a1azelor i instalaiilor sportie- +n ederea dezolt"rii sportului deperforman" de interes naional i [email protected] aizeaz" normatiele te7nice+n materie de 1aze i instalaii [email protected] n* recunoate sau reoc"- +n sensul prezentei legi- eistena unei structurisportie prin +nscrierea- respecti radierea acesteia din egistrul [email protected] o* aizeaz" constituirea structurilor sportie- inclusi +nscrierea ca

  persoane 3uridice a clu1urilor sportie profesioniste organizate ca societ"icomerciale sportie pe aciuni- respecti retrage aizul de funcionare a

  [email protected] p* ela1oreaz" criteriile de acordare i atri1uie distinciile i titlurilesportie- altele dec!t cele sta1ilite prin [email protected] C* spri3in" organizarea i promoarea cercet"rii tiinifice i asisteneimedicale +n domeniul [email protected] r* autorizeaz" desf"urarea pe teritoriul om!niei a campionatelormondiale- europene i regionale i participarea reprezentatielor naionale lacampionatele mondiale i europene organizate +n str"in"tate- precum i lacampionatele [email protected]

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  9/36

  s* promoeaz" m"surile de preenire- control i reprimare a folosiriisu1stanelor interzise i a metodelor neregulamentare- destinate s" m"reasc"+n mod artificial capacitatea fizic" a sportiilor sau s" modifice [email protected] * adopt" m"suri pentru preenirea i com1aterea iolenei la manifest"[email protected] t* reprezint" interesele statului +n diferite organe i organisme [email protected] negociaz" i +nc7eie acorduri- +nelegeri- protocoale i alte

  documente de cola1orare +n domeniul sportului cu organisme de specialitatedin alte "ri- pe 1aza preederilor legale +n [email protected] * cola1oreaz" cu celelalte organe ale administraiei pu1lice centrale cuatri1uii +n domeniul sportului- pentru susinerea sportului pentru toi i de

  performan"- asigurarea unei eficiene sporite pe linia supraeg7erii icontrolului- eercit"rii autorit"ii disciplinare- form"rii i perfecion"riispecialitilor din domeniul sportului- pentru corelarea finan"rii actiit"iisportie- preenirea iolenei +n sport i com1aterea dopa3ului. )2* :inisterul #ineretului i 4portului poate +ndeplini i alte atri1uii

  pre"zute +n actele normatie +n igoare. 'P. 2 &ireciile pentru tineret i sport 3udeene- respecti a municipiului=ucureti

  '#. (9 )(* &ireciile pentru tineret i sport 3udeene- respecti a municipiului=ucureti- sunt sericii pu1lice descentralizate ale :inisterului #ineretului i4portului- cu personalitate 3uridic".

  )2* &ireciile pentru tineret i sport 3udeene- respecti a municipiului=ucureti- sunt finanate de la 1ugetul de stat i din enituri etra1ugetare. )* &ireciile pentru tineret i sport 3udeene- respecti a municipiului=ucureti- cola1oreaz" cu autorit"ile administraiei pu1lice locale pentruorganizarea i promoarea actiit"ilor sportie. )5* rganizarea- funcionarea i atri1uiile direciilor pentru tineret i sport

  3udeene- respecti a municipiului =ucureti- se sta1ilesc prin regulamentela1orat de :inisterul #ineretului i 4portului. ART3 20

  ti- auur*.toarele atri,u1ii principale n do*eniul (portului: a= 1in eviden1a (tructurilor (portive ).r. per(onalitate Duridic. din Dude1-

  prin n(crierea ace(tora n Regi(trul (portiv ,= )inan1ea'.- pe ,a'. de contract- progra*ele (portive ale a(ocia1iilor

  Dude1ene >i ale *unicipiului ucure>ti pe ra*uri de (port >i ale clu,urilor(portive de drept privat- a)late n ra'a ad*ini(trativteritorial. re(pectiv.-n li*ita (u*ei prev.'ute n ,ugetul de venituri >i celtuieli cu acea(t.de(tina1ie

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  10/36

  c= cola,orea'. cu con(iliile locale- n (copul utili'.rii e)iciente a (u*eloracordate de la ,ugetele locale pentru activitatea (portiv. de per)or*an1. nteritoriu d= ela,orea'. >i aduc la ndeplinire- n cola,orare cu autorit.1ilead*ini(tra1iei pu,lice locale- planurile de con(truire >i de *,un.t.1ire a,a'elor >i in(tala1iilor (portive- n vederea de'volt.rii (portului n general >ia (portului de per)or*an1. n teritoriu- )inan1ea'. unele progra*e (peciale

  pentru (portivi- (ec1ii (au ecipe din ra'a ad*ini(trativteritorial.

  e= cola,orea'. cu in(pectoratele >colare- unit.1ile de nv.1.*nt >i cuin(titu1iile de nv.1.*nt (uperior pentru organi'area >i de'voltarea

  (portului >colar >i univer(itar- precu* >i pentru )or*area >i per)ec1ionareapreg.tirii pro)e(ionale a in(tructorilor (portivi )= ini1ia'. *.(urile nece(are pentru prevenirea violen1ei la *ani)e(t.rile

  (portive organi'ate n ra'a lor teritorial.- precu* >i a dopaDului n (port g= (priDin. cu *iDloace *ateriale >i )inanciare practicarea (portului

  pentru to1i = ndru*. >i controlea'.- din punct de vedere tenico*etodic >i de

  (pecialitate- (tructurile (portive din Dude1 i= (upravegea'. *en1inerea de(tina1iei ,a'elor (portive din do*eniulpu,lic (au privat al (tatului (au al unit.1ilor ad*ini(trativteritoriale-precu* >i a celor care au apar1inut do*eniului pu,lic >i au intrat ncircuitul privat3 )2* &ireciile pentru tineret i sport 3udeene- respecti a municipiului=ucureti- +ndeplinesc i alte atri1uii sta1ilite prin regulamentele apro1atede :inisterul #ineretului i 4portului i prin acte normatie specificedomeniului lor de actiitate.

  CA!3 5 Co*itetul Oli*pic Ro*n

  ART3 20H6 i )unc1ionea'. n ,a'a (tatutului propriu- ela,orat ncon)or*itate cu prevederile Cartei Oli*pice >i ale pre'entei legi3 i ).r.

  (cop lucrativ3 i a tuturor (i*,oluriloroli*pice (peci)icate n (tatutul propriu- n Carta Oli*pic. >i n altedocu*ente nor*ative ale *i>c.rii oli*pice3

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  11/36

  i categoriile de celtuieli ceur*ea'. a )i )inan1ate din ace(tea (e apro,. prin legile ,ugetare anuale3 i clu,urilecopiilor >i elevilor c* asociaiile 3udeene i ale municipiului =ucureti- pe ramuri de [email protected] d* ligile [email protected]

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  12/36

  e* federaiile sportie [email protected] )= Auto*o,il Clu,ul Ro*n- pentru activitatea de auto*o,ili(* (portiv >iKarting (portiv g= alte organi'a1ii (portive na1ionale3 )2* &reptul la li1era asociere- +n scopul constituirii unei structuri sportie-este un drept al persoanei fizice sau 3uridice. )* :inisterul #ineretului i 4portului organizeaz"- +n condiiile sta1ilite

  prin prezenta lege- eidena structurilor sportie prin egistrul sporti-

  atri1uind fiec"rei structuri +nscrise un num"r de identificare i ertificatul deidentitate sporti". ART3 22

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  13/36

  certificat de identitate sporti"- precum i la afilierea la asociaia 3udeean"-pe ramura de sport corespunz"toare- +n ederea particip"rii la competiiilesportie oficiale locale. )2* 'sociaii sportie se pot constitui i +n cadrul instituiilor pu1lice sau

  priate- ca unit"i f"r" personalitate 3uridic". )* ,n cadrul instituiilor pu1lice sau priate se poate constitui o singur"asociaie sporti" ca unitate f"r" personalitate 3uridic".

  'P. lu1uri sportie

  '#. 26 )(* lu1urile sportie sunt structuri sportie cu personalitate 3uridic"-constituite +n condiiile legii. )2* lu1urile sportie pot fi? a* persoane 3uridice de drept priat- structuri f"r" scop lucrati sausociet"i comerciale sportie pe [email protected]

  1* persoane 3uridice de drept pu1lic. '#. 2< lu1urile sportie de drept priat- f"r" scop lucrati- sunt persoane

  3uridice nonprofit- constituite- +n condiiile legii- ca structuri mono/ saupolisportie. ART3 [email protected] ide ge(tionare a ,ugetului >i a patri*oniului- apro,at de adun.rile generaleale ace(tora- n condi1iile legii3 )2* lu1urile sportie se supun +n fiecare an erific"rilor financiare-

  potriit legii. )* Pentru +nstr"inarea 1azelor sportie realizate pe terenuri concesionate+n scopuri eclusi sportie sau pentru sc7im1area destinaiei acestora estenecesar acordul :inisterului #ineretului i 4portului.

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  14/36

  lu1urile sportie de drept pu1lic pot primi spre administrare sau +nfolosin" gratuit" imo1ilele care deseresc actiitatea sporti"- 1aze iinstalaii sportie. =azele i instalaiile sportie primite spre administrare ifolosin" sunt considerate patrimoniu sporti i nu +i or sc7im1a destinaiasporti" f"r" apro1area :inisterului #ineretului i 4portului. ART3 56

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  15/36

  activit.1ii n ra*ura de (port re(pectiv. la nivelul Dude1ului (au al*unicipiului ucure>ti- cu re(pectarea (tatutelor >i regula*entelor

  )edera1iilor (portive na1ionale3 )2* 'sociaiile 3udeene F4portul pentru toiF i F4portul pentru persoanelecu 7andicapF se constituie prin asocierea persoanelor fizice i 3uridice cuactiitate +n aceste domenii din fiecare 3ude. )* &o1!ndirea personalit"ii 3uridice se face +n condiiile legii- caorganizaie/asociaie f"r" scop lucrati.

  )5* 'sociaiile 3udeene i ale municipiului =ucureti pe ramuri de sportsunt constituite din seciile asociaiilor i clu1urilor sportie cuprinse +nsistemul competiional 3udeean- afiliate i recunoscute de acestea. )* 1iectiele- drepturile i +ndatoririle asociaiilor 3udeene i alemunicipiului =ucureti pe ramuri de sport decurg din statutele iregulamentele federaiilor sportie naionale corespunz"toare- precum i din

  puterea delegat" de c"tre acestea. )6* La nielul 3udeului- respecti al municipiului =ucureti- se poateconstitui- pentru o ramur" de sport- o singur" asociaie 3udeean".

  )

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  16/36

  )* >ederaiile sportie naionale se organizeaz" i funcioneaz" +n 1azastatutului propriu ela1orat +n conformitate cu preederile prezentei legi i custatutele federaiilor internaionale corespondente. )6* ,nfiinarea federaiilor sportie naionale sau modificarea statutelor i aactelor constitutie ale acestora- f"r" respectarea dispoziiilor alin. )(* i )5*-este nul" de drept. '#. < )(* >ederaiile sportie naionale au urm"toarele atri1uii principale?

  a* ela1oreaz" strategia naional" de dezoltare a ramurii de sport icontroleaz" aplicarea acesteia de c"tre mem1rii [email protected] ,= organi'ea'.- conduc- controlea'. >i (upravegea'. activit.1ile >ico*peti1iile (portive o)iciale la nivel na1ional- n ,a'a (tatutelor >iregula*entelor adoptate c* organizeaz" i coordoneaz" +ntreaga actiitate a ar1itrilor pe ramuri desport- priind formarea- perfecionarea continu"- clasificarea i promoareaacestora- pe 1aza unui regulament propriu de [email protected] d* ela1oreaz" i realizeaz" planurile de preg"tire i de participare a

  sportiilor de performan" rom!ni din cadrul reprezentatielor naionale lacompetiiile [email protected] e* eercit" puterea disciplinar" +n termenii pre"zui de prezenta lege i

  potriit statutelor i regulamentelor [email protected] f* organizeaz" sau tuteleaz" competiiile oficiale cu caracter internaionalcare au loc pe teritoriul om!niei- cu aizul :inisterului #ineretului [email protected] g* cola1oreaz" cu :inisterul #ineretului i 4portului- cu :inisterulEducaiei Naionale i;sau cu instituiile din structurile acestora pentruformarea i perfecionarea specialitilor din domeniul [email protected]

  = pro*ovea'. *.(urile de prevenire >i control al )olo(irii (u,(tan1elorinter'i(e >i al *etodelor neregula*entare- de(tinate (. *.rea(c. n *odarti)icial capacitatea )i'ic. a (portivilor (au (. *odi)ice re'ultateleco*peti1iilor organi'ate direct la nivel na1ional- n concordan1. curegle*ent.rile )edera1iilor interna1ionale- ale Co*itetului Interna1ionalOli*pic >i ale Agen1iei ondiale Antidoping3 Orice alte *.(uri ce contravinregle*ent.rilor *ai (u( *en1ionate (unt nule de drept i* +ntreprind m"suri pentru preenirea i com1aterea iolenei- precum i

  pentru promoarea spiritului de fair/pla i a toleranei +n actiitatea

  sporti". )2* >ederaiile sportie naionale asigur" reprezentarea om!niei +ncompetiiile sportie i +n organismele internaionale la care sunt afiliate. '#. 8 )(* >ederaiile sportie naionale se +nscriu +n egistrul sporti- pentruo1inerea ertificatului de identitate sporti". )2* >ederaiile sportie naionale se pot afilia la federaiile sportieinternaionale- la alte foruri europene sau mondiale- pe 1aza aizului dat de:inisterul #ineretului i 4portului. '#. 9

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  17/36

  )(* >ederaiile sportie naionale au organisme proprii de administrare igestionare a 1ugetului i patrimoniului- constituite conform legii- precum i

  propriilor statute i regulamente. )2* >ederaiile sportie naionale se supun erific"rilor financiare- potriitlegii i statutelor proprii. )* >ederaiile sportie naionale dispun de 1unurile aflate +n proprietatealor- pot +nc7eia contracte de +mprumut i pot eli1era titluri de credit- cucondiia ca aceste acte 3uridice s" fie +nc7eiate pentru realizarea o1iectului de

  actiitate. )5* >ederaiile sportie naionale pot grea sau +nstr"ina 1unurile mo1ilesau imo1ile- finanate total sau parial din fonduri pu1lice- prin programe-sau pot sc7im1a destinaia acestora numai cu apro1area :inisterului#ineretului i 4portului. '#. 50 ,n cazul dizol"rii unei federaii sportie naionale lic7idarea

  patrimoniului se face potriit dispoziiilor legale +n igoare. '#. 5(

  >ederaia sporti" naional" F4portul pentru toiF i >ederaia sporti"naional" F4portul pentru persoanele cu 7andicapF 1eneficiaz" de drepturilei de o1ligaiile federaiilor sportie naionale i +i desf"oar" actiitatea pe

  1az" de programe naionale- finanate prioritar de Guern.

  'P. 6 Ligile profesioniste

  '#. 52 )(* Ligile profesioniste sunt structuri sportie constituite prin asocierea

  clu1urilor sportie profesioniste pe ramuri de sport. )2* Potriit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane 3uridice dedrept priat- autonome- neguernamentale- apolitice i f"r" scop lucrati. )* &o1!ndirea personalit"ii 3uridice se face +n condiiile legii. )5* Ligile profesioniste- ca structuri sportie su1ordonate federaiilorsportie naionale- +i desf"oar" actiitatea +n 1aza statutelor iregulamentelor proprii. i (eavi'ea'. n *od o,ligatoriu de )edera1iile (portive na1ionale >i de Agen1ia

  "a1ional. pentru port3 )6* ,nfiinarea ligilor profesioniste ca structuri sportie i do1!ndireapersonalit"ii 3uridice se fac +n condiiile legii- +n 1aza acordului federaieisportie naionale corespunz"toare i a aizului o1ligatoriu al :inisterului#ineretului i 4portului. )

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  18/36

  )8* ,nfiinarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor i a actelorconstitutie ale acestora- f"r" respectarea preederilor alineatelor precedente-este nul" de drept. )9* Ligile profesioniste au urm"toarele atri1uii? a* organizeaz" competiia oficial" profesionist" +n ramura de sportrespecti" i la nielul sta1ilit de federaia sporti" naional"@ 1* controleaz" i eercit" puterea disciplinar" asupra mem1rilor- +nlimitele sta1ilite de prezenta lege i de federaia sporti" naional"

  corespunz"[email protected] c* negociaz" i +nc7eie contractele colectie de munc"- conform [email protected] d* alte atri1uii acordate de federaiile sportie naionale corespunz"toare-+n sensul lit. a*.

  CA!3 7 A,rogat

  ART3 /5 A,rogat

  'P. 8 &ispoziii comune

  ART3 // A,rogat ART3 /8 i Co*itetul Oli*pic Ro*n de1in exclu(ivitatea: a* dreptului asupra imaginii de grup sau indiiduale- static" i +n micare asportiilor lor +n ec7ipament de concurs i de reprezentare- c!nd particip" lacompetiii +n numele respectiei [email protected] ,= dreptului de )olo(in1. a(upra (iglei4e*,le*ei proprii- precu* >i a(upra

  denu*irii co*peti1iei pe care o organi'ea'. c= drepturilor de recla*.- pu,licitate >i de tran(*i(ie radio >i televi'iunela co*peti1iile pe care le organi'ea'. (au la care particip.- dup. ca'3

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  19/36

  1* statutelor i regulamentelor federaiilor sportie naionale- asociaiilor3udeene i ale municipiului =ucureti- pe ramuri de sport- ligilorprofesioniste i omitetului limpic om!n. )2* Puterea disciplinar" d" titularilor legitimi- enumerai la alin. )(* lit. 1*-facultatea de a inestiga i- dup" caz- de a sanciona persoanele i instituiile+n culp". '#. 5< :odalitatea de eercitare a autorit"ii disciplinare se realizeaz" prin?

  a* un sistem coerent de sanciuni- corespunz"tor domeniilor respectie-gradat- +n funcie de graitatea [email protected] 1* diferenierea gradual" a faptelor- aplicarea sanciunilor- ecluderea

  posi1ilit"ii du1lei sanciuni pentru aceeai fapt"- ecluderea retroactiit"ii+n aplicarea sanciunilor i interdicia de a da sanciuni pentru fapte s"!riteanterior momentului comiterii faptei +n cauz"@ c* cauze sau +mpre3ur"ri care scutesc- atenueaz" sau agraeaz"r"spunderea f"ptuitorului i cerinele pentru stingerea sau [email protected]

  d* competenele priind cercetarea faptei- determinarea i [email protected] e* garantarea dreptului la ap"rare- sta1ilind c"ile de atac +mpotriasanciunilor aplicate. ART3 /@ terii )unc1ion.rii oric.rei (tructuri (portive e(tede co*peten1a Agen1iei "a1ionale pentru port >i (e va produce nur*.toarele ca'uri: a* scopul sau o1iectul de actiitate al structurii sportie respectie adeenit ilicit- contrar 1unelor morauri- ordinii pu1lice i siguranei

  [email protected] 1* structura sporti"- f"r" a fi autorizat"- urm"rete un alt scop dec!t cel

  pentru care s/a constituit i pe care l/a [email protected] c* deciziile adun"rii generale sunt luate cu +nc"lcarea dispoziiilorstatutare- actelor constitutie i ale [email protected] d* reocarea de drept a recunoaterii funcion"rii- ca urmare a dizol"rii ilic7id"rii unei structuri sportie. )2* eocarea recunoaterii funcion"rii unei structuri sportie se face prinordin al ministrului tineretului i sportului- pe 1aza constat"rilor rezultate din

  supraeg7erea i controlul organelor enunate la art. 56i are ca efect- dup"caz- suspendarea temporar" a ertificatului de identitate sporti" sauradierea din egistrul sporti a structurii sportie respectie. )* ,mpotria ordinului de reocare a recunoaterii funcion"rii uneistructuri sportie- cu ecepia situaiei pre"zute la alin. )(* lit. d*- cel care seconsider" nedrept"it se poate adresa instanei de 3udecat" +n termen de 0 dezile. )5* &e la data declan"rii aciunii de atac menionate la alin. )* i p!n" la

  pronunarea 7ot"r!rii definitie a instanei de 3udecat" ordinul de suspendare

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  20/36

  temporar" a ertificatului de identitate sporti" sau de reocare a structuriisportie +n cauz" se suspend". )* ,n cazul pre"zut la alin. )(* lit. a* :inisterul #ineretului i 4portuluisesizeaz" instana competent"- +n ederea pierderii personalit"ii 3uridice astructurii sportie.

  #$#L%L D$ 4upraeg7ere i control

  '#. 59 )(* :inisterul #ineretului i 4portului eercit" supraeg7erea i controlultuturor structurilor sportie- potriit preederilor prezentei legi iregulamentului de aplicare a acesteia. )2* Prin delegare- aciunea de supraeg7ere i control se poate eercita ide? a* direciile pentru tineret i sport 3udeene- respecti a municipiului=ucureti- pentru asociaiile i clu1urile sportie din zona teritorial"@

  1* federaiile sportie naionale- pentru clu1urile sportie- asociaiile3udeene i ale municipiului =ucureti- pe ramuri de sport- ligileprofesioniste i clu1urile sportie profesioniste din ramura de sportrespecti". '#. 0 ,n +nelesul prezentei legi- supraeg7erea i controlul nu pot su1stituicontrolul propriu instituit de federaiile sportie naionale- asociaiile

  3udeene i ale municipiului =ucureti- pe ramuri de sport- precum i deasociaiile i clu1urile sportie- ligile profesioniste i clu1urile sportie

  profesioniste- potriit statutelor i regulamentelor proprii.

  #$#L%L D$$ ercetarea tiinific" +n domeniul educaiei fizice i sportului

  '#. ( ercetarea tiinific" +n domeniul educaiei fizice i sportului urm"rete? a* ameliorarea programelor de educaie fizic" i m"rirea eficienei socialea sportului pentru [email protected] 1* ridicarea nielului performanei sportie prin mi3loacele specifice

  cercet"[email protected] c* fundamentarea metodico/tiinific" i medico/1iologic" a seleciei-antrenamentului i particip"rii sportiilor la [email protected] d* alorificarea rezultatelor cercet"rii +n educaie fizic" i sport- +n folosultuturor categoriilor populaiei. '#. 2 )(* Programele de cercetare tiinific" pentru educaie fizic" i sport- deinteres naional- se includ +n Planul naional de cercetare/dezoltare iinoare.

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  21/36

  )2* >inanarea i atri1uirea programelor de cercetare tiinific" pentrueducaie fizic" i sport se fac +n conformitate cu preederile legale +nigoare. )* :inisterul Educaiei Naionale i alte autorit"i ale administraiei

  pu1lice centrale pot iniia i susine programe de cercetare tiinific" +neducaie fizic" i sport- atri1uite +n condiiile legii. '#. )(* Pentru asigurarea cadrului profesional de dezoltare a cercet"rii i

  asistenei tiinifice pentru educaie fizic" i sport se +nfiineaz" $nstitutulNaional de ercetare pentru 4port ca instituie pu1lic"- +n su1ordinea:inisterului #ineretului i 4portului. 'ctiitatea $nstitutului Naional deercetare pentru 4port este finanat" din enituri etra1ugetare i din alocaiiacordate de la 1ugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale:inisterului #ineretului i 4portului. )2* rganizarea- funcionarea i atri1uiile $nstitutului Naional deercetare pentru 4port se sta1ilesc prin 7ot"r!re a Guernului.

  #$#L%L D$$$ ontrolul i asistena medical" +n domeniul educaiei fizice i sportului

  '#. 5 ontrolul i asistena medical" +n actiit"i de educaie fizic" i sport sunto1ligatorii. '#. )(* Practicarea eerciiilor fizice +n forme organizate se realizeaz" numaicu aiz medical. )2* Pentru a participa la antrenamente i competiii sportiii legitimai

  tre1uie s" efectueze controlul medical periodic i ori de c!te ori este neoiela unit"ile de medicin" sporti". )* Participarea sportiilor legitimai la antrenamente i;sau +nscrierea lorla competiiile sportie sunt condiionate de eistena aizului medicalfaora1il- eli1erat numai de unit"ile de medicin" sporti". '#. 6 )(* :inisterul Educaiei Naionale- +n cola1orare cu :inisterul 4"n"t"ii-ela1oreaz" normele priind acordarea aizului medical necesar eleilor istudenilor +n ederea particip"rii la leciile de educaie fizic".

  )2* :inisterul #ineretului i 4portului- +n cola1orare cu :inisterul4"n"t"ii- ela1oreaz" normele te7nice priind? a* controlul medical al [email protected] 1* asistena medico/sporti" +n compleurile sportie naionale- precum i+n cantonamentele loturilor naionale i [email protected] c* asistena medical" la 1azele sportie +n timpul desf"ur"riiantrenamentelor i competiiilor. '#. < )(* ontrolul i asistena medical" de specialitate pentru persoanele care

  particip" la actiit"ile sportie menionate la art. alin. )(* i )2* se acord"

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  22/36

  conform normelor te7nice ela1orate de :inisterul #ineretului i 4portului i:inisterul 4"n"t"ii. )2* :inisterul 4"n"t"ii realizeaz" controlul i asistena medical" asportiilor prin? a* $nstitutul Naional de :edicin" 4porti"- ca unitate medical" deasisten" i cercetare medico/sporti"- pentru loturile naionale i [email protected] 1* policlinicile 3udeene de medicin" sporti"- pentru toi sportiii din razalor teritorial"@

  c* ca1inete medicale de specialitate- organizate +n cadrul policlinicilorteritoriale- pentru sportiii din raza lor teritorial"@ d* ca1inete medicale de specialitate- organizate +n cadrul compleurilorsportie naionale i al clu1urilor sportie- la antrenamente i competiii.

  #$#L%L $H >ormarea i perfecionarea specialitilor din domeniul educaiei fizice isportului

  '#. 8 Predarea educaiei fizice sau instruirea sporti"- +n forme organizate- seasigur" numai de persoane atestate +n domeniu prin diplome sau certificaterecunoscute- +n condiiile legii. '#. 9 )(* >ormarea liceniailor +n educaie fizic" i sport- a profesorilor deeducaie fizic"- a antrenorilor- a managerilor i a Binetoterapeuilor serealizeaz" +n cadrul instituiilor de +n""m!nt superior acreditate sauautorizate +n condiiile legii. )2* 'ntrenorii se pot forma i +n cadrul colilor postliceale de antrenori-

  acreditate sau autorizate +n condiiile legii. )* $nstructorii sportii se formeaz" +n cadrul liceelor cu program sporti-+n condiiile legii. $nstructorii sportii se pot forma i prin cursuri organizatede direciile pentru tineret i sport 3udeene- respecti a municipiului=ucureti- i de alte persoane 3uridice interesate- +n condiiile legii. )5* 4tandardele de ealuare +n domeniul educaiei fizice i sportului- +nederea acredit"rii sau autoriz"rii unit"ilor- instituiilor de +n""m!nt- acursurilor de preg"tire i perfecionare profesional" a adulilor- se sta1ilescde organismele a1ilitate prin lege- +n cola1orare cu :inisterul #ineretului i

  4portului i- dup" caz- cu :inisterul :uncii i Proteciei 4ociale. '#. 60 )(* >ormarea continu" a specialitilor cu studii superioare se face +ncondiiile legii. >ormarea continu" a antrenorilor se face prin cursuri de

  perfecionare i stagii de preg"tire- organizate de federaiile sportienaionale +mpreun" cu instituiile de +n""m!nt superior acreditate sauautorizate +n condiiile legii. )2* 4istemul de clasificare i promoare a antrenorilor se sta1ilete prinstatutul antrenorului- apro1at prin 7ot"r!re a Guernului. '#. 6(

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  23/36

  )(* '1solenii instituiilor de +n""m!nt superior- ai colilor postlicealede antrenori- acreditate sau autorizate- pot o1ine carnetul de antrenor pe

  1aza licenei- diplomei sau a certificatului de a1solire- dup" caz- care atest"specializarea +n ramura de sport respecti". i regula*entele )edera1iilor3 )* arnetul de antrenor atest" ocupaia de antrenor- care se a eercita +n

  condiiile legii. '#. 62 ,n actiitatea de educaie fizic" i sport- pe l!ng" profesorii cu diplom" delicen" sau de a1solire- antrenorii- instructorii i managerii din domeniu-

  pot funciona ca specialiti i alte persoane calificate pentru asisten"medical"- cercetare i asisten" tiinific"- organizare i conducere te7nic"-

  precum i pentru alte ocupaii complementare specificate +n regulamentul deaplicare a prezentei legi.

  #$#L%L H Protecia social" a sportiilor de performan"

  '#. 6 4portiii de performan" 1eneficiaz" de drepturile de asigurare social"- deasisten" social"- de asigurare social" de s"n"tate- precum i de drepturile celi se cuin de la fondurile priate de pensii- +n condiiile legii. '#. 65 )(* 4portiul de performan" care a o1inut o medalie de aur- argint sau de

  1ronz +n pro1ele indiiduale sau pe ec7ipe din cadrul 3ocurilor olimpice sau

  o medalie de aur la campionatele mondiale i europene de seniori / pro1eolimpice are dreptul- la cerere i cu confirmarea :inisterului #ineretului i4portului- la o rent" iager". i4(au ca*pionatele europene de (eniori- la o pro,.

  (portiv. ce a )o(t inclu(. cel pu1in o dat. n progra*ul Jocurilor Oli*piceare dreptul- la cerere- la o rent. viager.3 )2* enta iager" pre"zut" la alin. )(* reprezint" ec7ialentul a (- salariimedii 1rute pe economie.

  )* Pentru sta1ilirea rentei iagere se utilizeaz" salariul mediu 1rut peeconomie comunicat de omisia Naional" pentru 4tatistic" pentru lunaanterioar" celei +n care se face plata drepturilor. )5* enta iager" se acord" +ncep!nd cu data de ( ianuarie a anuluiurm"tor celui +n care sportiul se retrage din actiitate- dar nu mai deremede data intr"rii +n igoare a prezentei legi. )* ,n funcie de nielul performanei sportie- din renta iager"- calculat"

  potriit preederilor alin. )2*- drepturile lunare se acord" din (- salariimedii 1rute pe economie- dup" cum urmeaz"? a* / (00 pentru prima medalie de aur o1inut" la 3ocurile [email protected]

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  24/36

  / 80 pentru prima medalie de argint o1inut" la 3ocurile olimpice saupentru prima medalie de aur o1inut" la campionatele [email protected] /

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  25/36

  #$#L%L H$ >inanarea actiit"ii sportie

  '#. 6< )(* Deniturile- indiferent de surs"- i c7eltuielile de orice natur" aleoric"rei structuri sportie sunt cuprinse +ntr/un 1uget anual propriu. )2* 'dministrarea 1ugetului anual de enituri i c7eltuieli se face astfel? a* potriit competenelor sta1ilite +n statutele i regulamentele structurilor

  sportie de drept priat- pentru eniturile [email protected] 1* potriit condiiilor sta1ilite prin contractele +nc7eiate +ntre p"ri- pentrusumele acordate de organele administraiei pu1lice centrale i locale- pentrufinanarea programelor structurilor sportie de drept priat f"r" scop lucrati-de utilitate pu1lic"@ c* +n condiiile pre"zute de normele priind finanele pu1lice- pentrualocaiile de la 1ugetul de stat i 1ugetele locale- acordate de organeleadministraiei pu1lice centrale i locale structurilor sportie de drept pu1lic-

  precum i pentru eniturile proprii ale acestora.

  i de la ,ugetele locale- reparti'ate

  (tructurilor (portive de drept pu,lic de organele ad*ini(tra1iei pu,licecentrale >i locale d= alte (ur(e3

  i de la ,ugetele locale pentru )inan1area de progra*e (portive3 Ace(te(u*e (e a(igur. pe ,a'. de contracte nceiate ntre (tructurile (portivere(pective >i organele ad*ini(tra1iei pu,lice centrale (au locale- dup. ca'3 )2* ontractul a cuprinde preederi cu priire la? o1iectul i olumulactiit"ilor specifice- parametrii sportii de realizat- suma sta1ilit" pentrufinanarea programelor- defalcat" pe o1iectie- actiit"i i naturi de

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  26/36

  c7eltuieli- o1ligaiile i responsa1ilit"ile p"rilor. egimul de gestionare asumelor astfel primite i controlul financiar se fac +n condiiile legii. )* Preederile contractului au putere deplin" pentru cele dou" p"ri-constituindu/se +n norme cu caracter te7nic- financiar i administrati. )5* 4tructurile sportie de drept pu1lic pot 1eneficia i de alte surse deenituri- astfel? a* cotizaiile i contri1uiile 1"neti sau +n natur" ale [email protected] 1* donaiile i sumele sau 1unurile primite prin sponsoriz"[email protected]

  c* eniturile o1inute din reclam" i [email protected] d* eniturile pentru care se datoreaz" impozite pe [email protected] e* eniturile o1inute din alorificarea 1unurilor aflate +n [email protected] f* indemnizaiile o1inute din participarea la competiiile i [email protected] g* indemnizaiile o1inute din transferurile sportiilor. )* Deniturile o1inute din actiit"ile structurilor sportie de drept pu1licse gestioneaz" i se utilizeaz" la nielul structurilor sportie respectie-

  pentru realizarea scopului i o1iectului de actiitate- f"r" "rs"minte la1ugetul de stat i f"r" afectarea alocaiilor de la 1ugetul de stat. '#. i ,.uturi alcoolice

  d* donaii i sponsoriz"[email protected] e* alte enituri- +n condiiile [email protected] f* sumele r"mase din eerciiul financiar [email protected] g= 8 din totalul nca(.rilor r.*a(e dup. deducerea taxei de licen1.datorate- con)or* legi(la1iei n vigoare- de organi'atorii de prono(ticuri >i

  pariuri (portive autori'a1i- n condi1iile legii- de Co*i(ia de autori'are aDocurilor de noroc- pentru Docurile de prono(ticuri >i pariuri (portive ,a'atepe utili'area de co*peti1ii de gen pentru ra*ura re(pectiv.- organi'ate nca*pionatele na1ionale din alte 1.ri- de )edera1iile >i organi(*ele (portive

  interna1ionale- precu* >i n FCupa Ro*nieiF- potrivit regula*entului deaplicare a pre'entei legi3 )2* &ireciile pentru tineret i sport 3udeene- respecti a municipiului=ucureti- +i asigur" sursele pentru finanarea actiit"ilor sportie deinteres local din? a* alocaia 1ugetar" anual" sta1ilit" de administraia pu1lic" central" ilocal"@ 1* 0 din impozitele pe spectacolele sportie desf"urate pe teritoriul

  3udeului [email protected]

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  27/36

  c* ( din aloarea de pia" a 1azelor sportie dezafectate sau c"rora li s/a sc7im1at destinaia- aflate +n proprietatea structurilor sportie de drept

  priat de pe teritoriul 3udeului [email protected] cH6= veniturile o,1inute din activit.1i econo*ice reali'ate n leg.tur. cu

  (copul >i cu o,iectul de activitate ale unit.1ilor de ad*ini(trare a ,a'elor(portive d* donaii i sponsoriz"[email protected] e* alte enituri- +n condiiile [email protected]

  f* sumele r"mase din eerciiul financiar [email protected] g= venituri o,1inute din valori)icarea ,unurilor a)late n patri*oniulace(tora3 '#. i ,ugetele locale acordate clu,urilor

  (portive de drept pu,lic de c.tre organele ad*ini(tra1iei pu,lice centrale>i4(au locale n (u,ordinea c.rora (e a)l.- precu* >i de organele

  ad*ini(tra1iei pu,lice locale din unitatea ad*ini(trativteritorial.re(pectiv. 1* sume destinate finan"rii programelor sportie ale clu1urilor sportie dedrept priat i +nscrise +n contractele +nc7eiate cu direciile pentru tineret isport 3udeene- respecti a municipiului =ucureti- sau cu organeleadministraiei pu1lice locale- dup" [email protected] c* enituri o1inute din actiit"i economice realizate +n leg"tur" direct" cuscopul i o1iectul de actiitate ale [email protected]

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  28/36

  d* cotizaii- contri1uii i penalit"i aplicate mem1rilor s"i- sportiilor-antrenorilor i celorlali te7nicieni- potriit statutelor i regulamentelor

  [email protected] e* sume o1inute din transferurile [email protected] f* donaii i sponsoriz"[email protected] g* alte enituri- +n condiiile [email protected] 7* sume r"mase din eerciiul financiar [email protected] i= venituri o,1inute din valori)icarea ,unurilor a)late n patri*oniul

  ace(tora D= venituri o,1inute din participarea la co*peti1iile >i de*on(tra1iile

  (portive3 )* 4ursele de finanare a asociaiilor sportie f"r" personalitate 3uridic" seasigur" prin? a* aportul [email protected] 1* repartizarea unor sume pentru actiitatea sporti" din 1ugetul deenituri i c7eltuieli al instituiilor sau unit"ilor +n cadrul c"rora s/[email protected]

  c* alte surse. '#.

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  29/36

  d* 20 din +ncas"rile nete r"mase dup" deducerea taei asupra 3ocurilor lasistemele de pronosticuri sportie- organizate cu utilizarea competiieisportie profesioniste [email protected] e* din +ncas"rile rezultate din !nzarea 1iletelor de intrare lacompetiiile sportie oficiale organizate de lig"@ f* 2 din +ncas"rile rezultate din contractele +nc7eiate de clu1urilesportie profesioniste pentru reclam"- pu1licitate i drepturi #[email protected] g* alte enituri- +n condiiile [email protected]

  7* sume r"mase din eerciiul financiar precedent. '#. i a altor drepturi de proprietate intelectual.oli*pice g* contri1uii din partea omitetului $nternaional limpic i a4olidarit"ii [email protected] 7* enituri din organizarea i eploatarea pronosticurilor i pariurilorsportie- +n condiiile [email protected] i* alte enituri- conform legislaiei +n [email protected] 3* sume r"mase din eerciiul financiar [email protected]

  B* o p"trime din sumele realizate potriit art. i privat al (tatului >i unit.1ilorad*ini(trativteritoriale- re(pectiv din (ectorul privat- o*ologate- (e n(criuo,ligatoriu n Regi(trul ,a'elor (portive- con)or* unei *etodologiiapro,ate prin ordin al pre>edintelui Agen1iei "a1ionale pentru port3 ART3 [email protected]

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  30/36

  Autorit.1ile ad*ini(tra1iei pu,lice >i (ociet.1ile co*erciale care audo,ndit (au de1in ,a'e >i4(au in(tala1ii (portive (unt o,ligate (. p.(tre'ede(tina1ia ace(tora >i (. le *en1in. n (tare de )unc1ionare3 ART3 7;

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  31/36

  )8* ,n condiiile alin. )i ntre1inerea ,a'elor (portive de intere(na1ional- precu* >i pre(tarea de (ervicii pentru activitatea (portiv. >i detineret3 i alunit.1ilor ad*ini(trativteritoriale3

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  32/36

  )(* 'utorit"ile administraiei pu1lice locale au o1ligaia s" includ" +nplanurile de ur1anism i amena3are rural" suprafee de teren pentruconstruirea de 1aze sportie destinate educaiei fizice i sportului comunitar. )2* 'utorit"ile administraiei pu1lice locale pot contri1ui la +ntreinerea-modernizarea i dezoltarea 1azei materiale pentru actiitatea sporti"- +ncondiiile legii. '#. 82 :inisterul #ineretului i 4portului- omitetul limpic om!n- federaiile

  sportie naionale i clu1urile sportie care dein 1azele sportie nautice audreptul de folosin" gratuit" i prioritar" a luciului de ap" pentru actiitateade preg"tire i competiional". '#. 8 egimul de gestionare i administrare a 1unurilor mo1ile i imo1ile-ac7iziionate ca urmare a derul"rii unor programe sportie- se reglementeaz"

  pe 1aza contractului +nc7eiat +ntre p"ri. ART3 @5H6 #e1in.torii cu orice titlu ai ,a'ei *ateriale (portive pot e)ectua celtuieli

  privind contracte de a(igurare a ace(teia3 ART3 @5H2 #e1in.torii cu orice titlu ai ,a'ei *ateriale (portive eviden1iate n

  patri*oniul Agen1iei "a1ionale pentru port au o,liga1ia o,1inerii anuale aautori'a1iilor de )unc1ionare- con)or* prevederilor legale- >i (unt (cuti1i de

  plata tuturor taxelor nece(are o,1inerii ace(tor autori'a1ii3

  #$#L%L H$$$ Preenirea iolenei +n sport i lupta +mpotria dopa3ului

  '#. 85 )(* 'ctiitatea sporti" +n om!nia se organizeaz" pornindu/se de la

  principiul asigur"rii unui climat ciilizat- de fair/pla i sportiitate +n toatelocurile +n care se desf"oar" astfel de aciuni. )2* :odalit"ile concrete de aciune +n acest domeniu- pe plan naional ilocal- se sta1ilesc a!ndu/se +n edere preederile onenieieuropene

  priind iolena i ieirile necontrolate ale spectatorilor cu ocaziamanifest"rilor sportie- +n special la meciurile de fot1al. '#. 8

  )(* 4e +nfiineaz" omisia Naional" de 'ciune +mpotria Diolenei +n4port- ca organism de reglementare- control i supraeg7ere- format dinreprezentani ai administraiei pu1lice centrale- reprezentani ai federaiilorsportie naionale- reprezentani ai ligilor profesioniste i reprezentani aidireciilor pentru tineret i sport 3udeene- respecti a municipiului=ucureti. )2* omisia Naional" de 'ciune +mpotria Diolenei +n 4port are- +n

  principal- urm"toarele atri1uii?

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  33/36

  a* sta1ilete normele o1ligatorii priind organizarea spectacolelor imanifest"rilor sportie i de preenire a iolenei cu ocazia desf"ur"[email protected] 1* supraeg7eaz" i controleaz" modul +n care normele o1ligatorii suntrespectate i aplicate de organizatorii de spectacole sportie i deadministratorii de 1aze sportie +n cadrul c"rora se desf"oar" [email protected] c* sta1ilete i aplic" sanciuni- altele dec!t cele cuprinse +n statutele i +n

  regulamentele structurilor [email protected] d* ia m"suri pentru preenirea iolenei fizice eercitate +n timpul

  preg"tirii sportiilor. )* rganizarea i funcionarea omisiei Naionale de 'ciune ,mpotriaDiolenei +n 4port se sta1ilesc prin regulament apro1at prin 7ot"r!re aGuernului- la propunerea :inisterului #ineretului i 4portului. '#. 86 )(* 4tructurile sportie de orice niel- sportiii i te7nicienii +i ordesf"ura actiitatea pornind de la ecluderea utiliz"rii mi3loacelor i

  metodelor care sporesc +n mod artificial performanele sportie ipre3udiciaz" s"n"tatea sportiilor i etica sporti". i ac1iunilor cuprin(e n

  !rogra*ul na1ional antidoping (e n)iin1ea'. Agen1ia "a1ional. Antidoping-in(titu1ie pu,lic. cu per(onalitate Duridic.- n (u,ordinea uvernului-coordonat. de pri*ul*ini(tru- prin Cancelaria !ri*uluiini(tru-

  )inan1at. din venituri proprii >i (u,ven1ii acordate de la ,ugetul de (tat3 i de().>urarea controluluidoping >i (anc1iunile care (e aplic. pe linie de (port per(oanelor doveditec. (unt i*plicate n ca'uri de dopaD (unt n con)or*itate cu regle*ent.rile

  )edera1iilor (portive interna1ionale- ale Co*itetului Interna1ional Oli*pic >iale Agen1iei ondiale Antidoping3

  #$#L%L H$D 4anciuni

  '#. 8< ,nc"lcarea dispoziiilor prezentei legi atrage r"spunderea disciplinar"-material"- ciil"- contraenional" sau penal"- dup" caz. '#. 88 onstituie contraenie urm"toarele fapte- dac" nu sunt s"!rite +n astfelde condiii +nc!t- potriit legii penale- s" fie considerate infraciuni?

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  34/36

  a* +nc"lcarea dispoziiilor art. (alin. )*- prin admiterea de c"treorganizatori a particip"rii la competiiile sportie oficiale +nscrise +ncalendarele federaiilor sportie naionale pe ramuri de [email protected] 1* participarea la actiit"ile sportie organizate a sportiilor care nu

  prezint" aizul medical- conform preederilor art. @ c* prezentarea unor declaraii sau documente ineacte +n 1aza c"rora s/aoperat +nscrierea la competiii potriit preederilor lit. a* este sanciona1il"cu amend"- dac"- potriit legii- fapta nu constituie [email protected]

  d* +ngr"direa de c"tre dein"torii de 1aze sportie a accesului celor+ndrept"ii s" le [email protected] e* organizarea manifest"rilor sportie f"r" a asigura condiiile pre"zute

  prin regulamentul federaiei sportie naionale [email protected] f* administrarea necorespunz"toare a 1azelor i a instalaiilor sportie dec"tre dein"torii acestora sau de c"tre cei c"rora li s/a recunoscut un drept defolosin" asupra lor- sanciona1il" cu amend"- potriit legii- dac" fapta nuconstituie [email protected] g* refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a

  prezenta aizele i autorizaiile de [email protected] 7* neaducerea la +ndeplinire- la termenele sta1ilite- a m"surilor dispuseanterior- precum i a solicit"rilor legale ale :inisterului #ineretului [email protected] i= neacitarea contravalorii ti*,rului oli*pic c.tre Co*itetul Oli*pic

  Ro*n D= nenregi(trarea ,a'elor (portive n Regi(trul ,a'elor (portive K= nere(pectarea prevederilor art3 70alin3

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  35/36

  ,n cazul s"!ririi repetate a contraeniilor pre"zute la art. 88- pe l!ng"amend" se or aplica i sanciunile specifice autorit"ii disciplinare +n sport-sta1ilite potriit preederilor art. 5i a *unicipiului ucure>ti3 ART3 ;2

  i co*plet.ri prinLegea [email protected] cu *odi)ic.rile ulterioare3 i (portuluinr3 9;42000 (e prorog. la data de 56 dece*,rie 20063

  ART3 ;8 #i(po'i1iile pre'entei legi (e co*pletea'. cu prevederile Ordonan1eiuvernului nr3 2942000cu privire la a(ocia1ii >i )unda1ii- cu *odi)ic.rile >i

 • 7/25/2019 LEGE Nr 69

  36/36

  co*plet.rile ulterioare- aleLegii nr3 5646;;0privind (ociet.1ile co*erciale-repu,licat.- cu *odi)ic.rile >i co*plet.rile ulterioare- precu* >i ale

  #ecretului nr3 5646;8/privind per(oanele )i'ice >i per(oanele Duridice3 '#. 96 ,n termen de 90 de zile de la data pu1lic"rii prezentei legi +n :onitorulficial al om!niei :inisterul #ineretului i 4portului ela1oreaz" i propunespre apro1are Guernului regulamentul de punere +n aplicare a dispoziiilor

  prezentei legi.

  '#. 9< )(* Prezenta lege intr" +n igoare la 90 de zile de la data pu1lic"rii +n:onitorul ficial al om!niei- Partea $. )2* La data intr"rii +n igoare a prezentei legi orice dispoziie contrar" sea1rog".

  'NEH' (

  &E>$N$J$$

  ,n sensul prezentei legi- urm"torii termeni se definesc astfel? a* 1az" sporti" / amena3are specific" ce cuprinde construcii i instalaiidestinate actiit"ii de educaie fizic" i [email protected] 1* egistrul sporti / document care eideniaz" situaia +nregistr"riistructurilor sportului +n ordine cronologic" i care are dou" componente?su1registrul structurilor sportie f"r" personalitate 3uridic" i su1registrulstructurilor sportie cu personalitate 3uridic"@ c* ertificat de identitate sporti" / act oficial prin care se atest" calitateade structur" sporti"@

  d* licen" de sporti profesionist / document care atest" eistena unuiraport 3uridic determinat +ntre un sporti i un clu1 sporti profesionist icare este eli1erat de o federaie sporti" naional"@ e* oficiali sportii / persoanele a c"ror actiitate conduce la organizarea iadministrarea actiit"ii sportie de agrement- recreatie i competiionale-aflate +n relaie cu structura sporti" pe 1az" de contract de munc"- conenieciil" de prest"ri de sericii sau oluntariat.

  ///////////////