Lectura puiul

of 15 /15
de Ioan Al. Brătescu-Voineşti Recolţa Mihaela şcoala de cultură generală Horbova

Embed Size (px)

description

Lectura puiul. de Ioan Al. Br ă tescu-Voineşti Re colţa Mihaela şcoala de cultură generală Horbova. obiective. Cultivarea receptivităţii-artistice . Întrebuinţarea vocabularului adecvat temei. Actualizarea şi consolidarea cunoştinţelor tehnicii lecturii. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Lectura puiul

Page 1: Lectura puiul

de Ioan Al. Brătescu-Voineşti

Recolţa Mihaela

şcoala de cultură generală Horbova

Page 2: Lectura puiul

Cultivarea receptivităţii-artistice . Întrebuinţarea vocabularului adecvat

temei.1. Actualizarea şi consolidarea cunoştinţelor

tehnicii lecturii.2. Dezvoltarea citirii expresive a textului.3. Înţelegerea valorii expresive a cuvintelor.4. Evidenţierea rolului sinonimelor şi

antonimelor.5. Descoperirea modalităţilor de exprimare.6. Altoirea dragostei faţă de lectură.

Page 3: Lectura puiul

1.Lectura textului

Page 4: Lectura puiul

Târâş – a merge de-a buşilea Rasul pământului –foarte aproape de

pământ Sfâşietoare –distrusă Disperat – deznădăjduit Pirotaeală- somnolenţă, aţipeală

Page 5: Lectura puiul

Indicaţi forma literară a cuvintelor din text:

ăilalţi- ăl rănit- să rămâie- d-atunci- Ce modalităţi de exprimare foloseşte

autorul în acest fragment? Ce însuşire omenească atribuie autorul

păsărilor? Descoperiţi cuvintele care indică timpul

desfăşurării acţiunii.

Page 6: Lectura puiul

Indentificaţi cuvintele care arată spaţiul desfăşurării acţiunii.

Găsiţi sinonimele pentru cuvintele: disperată- durerea – schilod – se agaţă – zdraveni – au pierit- Alcătuiţi propoziţii cu aceste sinonime.

Page 7: Lectura puiul

Analizaţi sintactic propoziţiile: D-atunci au început zile triste

pentru bietul pui. Abia se mişca cu aripa târâş după

dânsul.

Ce părţi de vorbire sunt cuvintele din text:

asta , poruncise, pui, mergând, zile, triste,se mişca, aripa.

Page 8: Lectura puiul

Explicaţi ortografia cuvintelor: d-atunci, n-a picat, l-a ajuns.

Ce rol au în text semnul întrebării şi semnul exclamării?

Page 9: Lectura puiul

Cine povesteşte această întâmplare cu puiul?

Când s-au petrecut toate cele relatate în text?

Găsiţi întâmplarea ce tulbură liniştea păsărilor.

Descoperiţi faptele prepeliţei care se aseamănă cu ale unei mame care îşi iubeşte puii.

Stabiliţi în text cuvintele care indică sentimentul de milă al prepeliţei pentru puiul bolnav.

Page 10: Lectura puiul

Ce părere aveţi despre întâmplarea descrisă în text?

Cum aţi fi procedat voi fiind în locul prepeliţei?

Descoperiţi figurile de stil cunoscute în text.

Ce generic aţi propune fragmentului dat?

Page 11: Lectura puiul

Alcătuiţi un dialog : La sfat cu prepeliţa.

Găsiţi antonimele cuvintelor din text: a asculta – pierdut- zile triste- zile mari şi frumoase-

Page 12: Lectura puiul

1. În care anotimp prepeliţa se întoarce din ţările calde ?

a) toamna b) primăvara c) vara 2. Din care ţară se întoarce pasărea? a) Rusia b) România c) Africa

Page 13: Lectura puiul

3. Expresia : Mamă, nu e aşa că o să mă fac bine? Conţine:

a) o comparaţie b) o personificare c) o metaforă4. Care era numele câinelui

vânătorului? a) Castor b) Colţ Alb c) Nero5. Cine este autorul operei: a) Tudor Arghezi b) Emil Gârleanu c) Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti

Page 14: Lectura puiul

6. Cum a procedat prepeliţa? a) a zburat cu puii sănătoşi b) a rămas cu puiul schilod c) s-a întors a doua zi după el

Page 15: Lectura puiul

Alcătuiţi un text de volum mic în care să prezentaţi un alt sfărşit al naraţiunii .