lectura proiect

of 20 /20
În zilele noastre, cei mai mulţi copii preferă să petreacă timpul liber utilizând computerul sau desfăşurând alte activităţi pe care ei le consideră relaxante şi mai puţini sunt cei care se dedică lecturii. Ne întrebăm de multe ori: oare unde vom ajunge dacă ne vom concentra interesele şi preocupările noastre doar asupra tehnologiei lăsând la o parte ceea ce este cu adevărat valoros şi imperios necesar pentru dezvoltarea armonioasă şi integrală a fiinţei umane? Cunoaşterea se realizează prin lectura cărţilor. În zilele de astăzi însă, interesul pentru lectură scade, locul citirii fiind preluat de mass-media şi Internet. Copiii procură informaţii mai rapid prin televiziune sau prin calculator, citirea cărţilor pare o preocupare învechită.Omul grăbit şi pragmatic are mai puţin timp pentru lectură.Se pare că majoritatea tinerilor comunică prin intermediul internetului printr-un „limbaj ascuns”, prescurtat şi de multe ori plin de erori. Lectura este cea care are forţa de a schimba mentalităţi greşite, de a dezvolta vocabularul şi de a îmbunătăţi capacitatea de comunicare a tinerilor. Intrat mai târziu în preocupările psihologilor, sociologilor, criticilor, procesul complex al lecturii dezvăluie şi atinge o complexitate de laturi.

Embed Size (px)

Transcript of lectura proiect

Page 1: lectura proiect

În zilele noastre, cei mai mulţi copii preferă să petreacă timpul liber utilizând computerul sau desfăşurând alte activităţi pe care ei le consideră relaxante şi mai puţini sunt cei care se dedică lecturii. Ne întrebăm de multe ori: oare unde vom ajunge dacă ne vom concentra interesele şi preocupările noastre doar asupra tehnologiei lăsând la o parte ceea ce este cu adevărat valoros şi imperios necesar pentru dezvoltarea armonioasă şi integrală a fiinţei umane? Cunoaşterea se realizează prin lectura cărţilor. În zilele de astăzi însă, interesul pentru lectură scade, locul citirii fiind preluat de mass-media şi Internet. Copiii procură informaţii mai rapid prin televiziune sau prin calculator, citirea cărţilor pare o preocupare învechită.Omul grăbit şi pragmatic are mai puţin timp pentru lectură.Se pare că majoritatea tinerilor comunică prin intermediul internetului printr-un „limbaj ascuns”, prescurtat şi de multe ori plin de erori. Lectura este cea care are forţa de a schimba mentalităţi greşite, de a dezvolta vocabularul şi de a îmbunătăţi capacitatea de comunicare a tinerilor. Intrat mai târziu în preocupările psihologilor, sociologilor, criticilor, procesul complex al lecturii dezvăluie şi atinge o complexitate de laturi. Lectura este una dintre modalităţile definitorii ale omului, de transmitere-comunicare a gândurilor, sentimentelor, de retrăire, reconfigurarea unor fapte, situaţii trecute, prezente, viitoare, general sau individual umane. Procesul lecturii este necesar a fi structurat în trei etape: lectura-citire, lectura-decodificare, lectura-receptare. Copilului, chiar celui mai mic, i se deschide orizontul cunoaşterii prin lectura făcută de adulţi, prin ascultarea poveştilor.Este prima formă de comunicare cu cei din jur pentru că există deja puncte comune de înţelegere, de cunoştinţe. Apoi, încape să citească, mai devreme sau mai târziu, în funcţie de mediul social în care trăieşte. Cărţile, lectura textului dar şi a pozelor, imaginilor deschid porţi spre universuri nebănuite, îi îndrepţi spre formarea afectiv-emoţională, comportamentală, le creează un bagaj tot mai bogat şi variat de cunoaştere. În acelaşi timp îi învaţă să comunice prin sentimente şi cunoştinţe, cu alţi oameni, cu lumi, stări diferite.

Page 2: lectura proiect

De cele mai multe ori lipsa creativităţii, inventivităţii şi a imaginaţiei bogate, la un copil nu le găsim pentru că la baza acestora stă comunicarea prin lectură.

Din deceniile 7-8 ale sec al XX-lea s-a făcut tot mai simţită lupta acută dintre cultura lecturii, a textului pe hârtie şi cea a audio-vizualului. Viteza de circulaţie a informaţiei, influenţa şi subjugarea omului de către avalanşa acestora au dus înspre o limitare a timpului pentru lectură. Comprimarea acestuia a făcut să scadă interesul, calitatea profunzimii actului lecturii. Tot mai mult se impune rapiditatea informării, însuşirea unor cunoştinţe într-un mod complex prin cuvânt-imagine-culoare-sunet, în acelaşi timp posibilitatea transmiterii, accesului la informaţie, comunicare a unui public larg, eterogen. Accesul infinit al maselor de oameni, cititori, privitori, ascultători devine factor de schimbare a nivelului de transmitere, cunoaştere în final, al celui cultural. Extinderea modalităţilor de comunicare prin text, indiferent de suportul pe care apare, conduce spre democratizarea relaţiilor umane, a îmbogăţirii cunoaşterii, a existenţei trecutului şi viitorului în prezent. Coexistenţa cuvântului de pe hârtie cu cel de pe ecran şi nu concurenţa eliminatorie dintre ele sporesc gradul de atractivitate al lecturii, perfecţionarea comunicării. Lectura nu este un act pur, ci unul de amestec, mozaic în care coexistă gândurile, simţămintele autorului cu cele ale cititorului. Acesta îşi inchipuie imaginile descrise, îşi reprezintă în mod propriu naraţiunea, faptele, întâmplările. El are puterea de a recrea, întregi sau rezuma. Se cufundă în lectură, participă la acţiune, simte prin tot ceea ce trec personajele, trăieşte alături de ele, decodifică textul, dar îl gustă în felul său, îl configurează după propria sa înţelegere şi trăire. Este o lume descrisă de autor, dar simţită altfel de fiecare cititor. Acest proiect îl propunem pentru înlăturarea tuturor barierelor care stau în faţa dezvoltării, îmbogăţirii şi nuanţării vocabularului copiilor prin lectură. Având în vedere în mod deosebit lipsa preocupării pentru citit a copiilor din mediul rural, dorim ca acest proiect să fie aplicat în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Fârliug.

Page 3: lectura proiect

- stimularea şi dezvoltarea gustului pentru lectură- cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi conştientizarea de

către elevi a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor.

a. Îmbunătăţirea relaţiei dintre şcoală şi bibliotecă prin stimularea şi dezvoltarea interesului pentru lectură.

b. Controlul şi dirijarea lecturii în afara şcolii de către cadrele didactice şi părinţi.

c. Stimularea creativităţii copiilor în exprimarea orală.d. Cultivarea sentimentelor de preţuire şi dragoste faţă de frumuseţea şi

armonia limbii române.e. Organizarea unor cluburi prin care copiii să aibă acces la lectură.f. Susţinerea acţiunilor de comunicare, socializare şi de integrare a

copiilor din mediul rural.g. Formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi

când să citească.h. Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţii. Aplicarea unor strategii eficiente şi stimulative care să producă

elevilor plăcerea de a citi şi studia.

Copiii de vârstă şcolară din comuna Fârliug, jud. C.S.

BENEFICIARII PROIECTULUI:

direcţi: elevii Şcoii Generale cu clasele I-VIII Fârliug, nr. 100 indirecţi: familiile beneficiarilor direcţi, cadre didactice, comunitatea

-

Page 4: lectura proiect

lunile martie-iunie 2012

INIŢIATORUL PROIECTULUI : Directorul Şcolii Generale cu clasele I-VIII Fâliug, nr. 100 - Panait Melania

Primul an de activitate al şcolii a fost în 1771 şi are un număr mare de elevi: învăţământ preşcolar - 25 de copii, învăţământ primar - 40 de copii, învăţământ gimnazial - 58 de copii, care sunt îndrumaţi de cadre didactice calificate, cu dragoste faţă de copii şi dăruire profesională. Baza materială a şcolii este modernă şi cuprinde săli de clasă luminoase, spaţioase, laboratoare de informatică cu acces la internet, bibliotecă, cabinet medical. În cadrul şcolii funcţionează programul Şcoală după şcoală, program şcolar prelungit oferit elevilor claselor I-VIII, la cererea părinţilor. Şcoala este implicată în derularea unor proiecte şi concursuri cu şi pentru elevi: programul „Grădiniţa estivală”, concursuri sportive la atletism, diverse spectacole( Favorit TV), ansamblu „Mlădiţe Furliugene”(2008-2009). Şcoala este dotată cu spaţiul suficient pentru înfiinţarea clasei pregătitoare.

PARTENERI:

- Librăria „ Cartea de nisip”

Cartea de nisip este prima librărie a grupului Librarium. Ideea unui loc care să găzduiască în același timp o librărie, o cafenea, un spațiu pentru copii, un loc al evenimentelor culturale este ideea de la care s-a plecat. Situată pe aleea pietonală ce leagă Piața Libertății de Operă și de Teatrul Național din Timișoara, Cartea de nisip se deschide călătorului în timp, spațiu și imaginar oferind gratuit o parte din magia ei.

- Biblioteca comunală Fârliug

Page 5: lectura proiect

Biblioteca este situată în centrul comunei Fârliug şi deţine o colecţie de 4.000 de volume. În anii 1975-1980 a existat un bibliobuz, care a deservit satele aparţinătoare comunei cu carte din biblioteca comunală.

- Caravana Gaudeamus

Caravana Gaudeamus aduce, de şapte ani, „Carte de învăţătură” pentru toţi

cei ce iubesc lectura.

Târgul de carte Gaudeamus, organizat de Radio România (prin echipa

Gaudeamus), în parteneriat cu studioul teritorial Radio Timişoara, făgăduiesc

frumoase întâlniri cu cartea, dar şi un contact nemijlocit cu viaţa literară şi cu

profesioniştii domeniului – autori, editori, traducători, ilustratori, distribuitori de

carte etc.

- „Salvaţi copiii”

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit care, din 1990 militeaza activ pentru drepturile copilului si protectia copilului în România. Programele oferite de această organizaţie s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile – copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi, copiii cu dizabilităţi etc. În cei 21 ani de activitate, peste 750.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele „Salvaţi copii”. În prezent, organizaţia desfăşoară programe în 39 de localităţi, are filiale în 12 judeţe şi în Bucureşti, peste 6.000 de membri şi mai mult de 1.800 de voluntari, în majoritate tineri. În 2010, numărul copiilor cuprinşi în programe şi campanii a fost de 111.000, alături 22.800 de părinţi, 12.500 de cadre didactice şi 1750 de voluntari.

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.

- „ Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate” (ARCEN)

Page 6: lectura proiect

ARCEN este o organizatie   non-guvernamentala pentru tineret care

urmăreşte realizarea următoarelor obiective: derularea de programe si proiecte de

promovare a traditiilor si culturii nationale, atat in tara(in comunitatile locale), cat

si in strainatate, inclusiv in randul Comunitatiilor romanesti din tarile unde

aceastea sunt prezente; promovarea valorilor morale, a ideilor de normalitate si

toleranta in societatea romanească;desfasurarea de actiuni filantropice(umanitare)

si de solidaritate sociala, realizate prin voluntariat, prin donatii si, de asemenea, cu

sau fara participarea altor ONG-uri; promovarea si realizarea de actiuni civice in

sprijinul conservarii patrimoniului cultural material si imaterial- istoric, artistic si

spiritual.

Page 7: lectura proiect

Nr. crt.

Activitatea Timp Resurse Rezultate

1. Organizarea activităţilor

10 martie 2012 Coord.pr. Cadre didacticeColaboratori

Stabilirea derulării activităţilor pe întreaga perioadă a proiectului

2. „Cercul micilor bibliotecari”

21 martie 2012Cadre didacticeDirectorul şcoliiBiblioteca FârliugElevii

Îmbunătăţirea experienţei bibliotecarului prin schimb de bune practici privind dezvoltarea interesului elevilor pentru lectură şi stimularea cooperării cu profesorul şi bibliotecarul

3.Atelier de scriere a cărţilor pentru copii

2 aprilie 2012Cadre didactice„Salvaţi copiii”Elevi Părinţi

Colectarea unor date privind atitudinea elevilor faţă de lectură, cât şi cuprinderea experienţei într-o carte cu un public ţintă alcătuit din profesori, părinţi şi elevi.

4. Joc”Recunoaşte opera!”

16 aprilie 2012 Coord. ProiectCadre didacticeEleviLibrăria „Cartea de nisip”

Consolidarea de cunoştinţe a unei opere învăţate anterior, cu ajutorul imaginilor vizuale şi auditive.

5. Clubul celor studioşi

Pe tot parcursul o dată pe săptămână

Cadre didacticeCoord. PracticăEleviMembrii comunităţiiCaravana Gaudeamus

Aprofundarea de către elevi a unor cunoştinţe legate de operele alese, cât şi formarea deprinderii de lectură a unui text dat, analizarea lui şi redarea impresiilor rezultate

Page 8: lectura proiect

6. Concursuri 5 mai 2012 Coord. Pr.Cadre didacticeDirectorul şcoliiMembrii comunităţiiPărinţi

Realizarea unor concursuri cu specific literar, iar câştigătorii acestui concurs primesc cărţi şi 30 de locuri pentru tabăra de vară.

7. „Hansel şi Gretel”„D-l Goe”„O scrisoare pierdută”

11-13 mai 2012 Coord. Pr.Cadre didacticeEleviPărinţi„Salvaţi copiii”

Transpunerea unei opere într-o piesă de teatru.Deschiderea unui câmp larg de documentare, decoperire, autocunoaştere, cât şi interrelaţionare umană.

8. Utilizarea internetului în scopul lecturării

4 iunie 2012 Cadre didacticeEleviAsociaţia ARCEN

Folosirea programelor destinate lecturiiCrearea unor situaţii educaţionale prin care elevii să-şi îmbogăţească cultura generală

9. Tabăra de vară(rusca Montană)

20-27 iunie 2012 Cadre didacticeElevicolaboratori

Participarea la activităţi recreative şi sportive, cât şi partipiparea la jocuri cu caracter didactic

10. Evaluarea activităţilor

30 iunie 2012 Cadre didacticeCoord.prPărinţiEleviColaboratori

Conştientizarea importanţei educaţiei pentru lectură

Page 9: lectura proiect

1. Organizarea activităţilor Obiective:

- stabilirea echipelor de lucru- conştientizarea şi responsabilizarea importanţei proiectului

Activităţi:

- Semnarea acordului de parteneriat cu ARCEN, Caravana Gaudeamus, „Salvaţi copiii” şi librăria „Cartea de nisip”

- Organizarea instituţiilor colaboratoare în vederea participării la realizarea proiectului

- Stabilirea responsabilităţilor cadrelor didactice din şcoală la realizarea proiectului

2. „Cercul micilor bibliotecari”

Obiective: - stimularea interesului elevilor pentru lectură; - dezvoltarea unor relaţii de cooperare şi colaborare a elevilor cu bibliotecarul;Activităţi: - vizita la biblioteca realizată de elevii implicaţi şi cadrele didactice;

- familiarizarea copiilor cu modul de realizare a unui împrumut şi regulile care trebuie respectate;

- înscrierea copiilor la bibliotecă;

3. Atelier de scriere a cărţilor pentru copii

Obiective: - formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;- dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii şi originalităţii;

Activităţi: - elaborarea într-un mod creativ şi original a unor povestiri;

- elevii vor scrie poveşti inspirate din experienţele trăite de ei sau din alte cărţi; povestea cea mai frumoasă va fi premiată;

4. Joc”Recunoaşte opera!”

Obiective: - consolidarea şi reactualizarea unor opere literare însuşite anterior;

- redarea conţinutului unor texte literare utilizând imaginile;- desprinderea ideii centrale şi a mesajului moralizator prezente în operele

studiate;

Page 10: lectura proiect

Activităţi: - desfăşurarea jocului „Recunoaşte opera!”, utilizând cărţile obţinute prin colaborarea cu librăria „Cartea de nisip”; - participarea şi implicarea activă a tuturor copiilor la joc;

5. Clubul celor studioşi

Obiective: - aprofundarea unor cunoştinţe legate de conţinutul operelor literare;

- formarea şi dezvoltarea deprinderii de lectură a unui text dat;- dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a unui text literar;- dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă şi creativă prin afirmarea

opiniilor personale;Activităţi:

- elevii vor participa la târgul de cărţi Caravana Gaudeamus;- eleviii vor citi, analiza şi reda conţinutul unor opere literare;

6. Concursuri

Obiective: - formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă şi expresivă;- stimularea gustului pentru lectură;- dezvoltarea spiritului critic şi analitic;

Activităţi: - desfăşurarea unor concursuri care să stimuleze interesul copiilor pentru lectură

- realizarea unor eseuri, compuneri şi poezii originale;- analiza critică şi emiterea unor judecăţi de valoare asupra unor texte cu

valoare literar-artistice, ştiinţifice, etc

7. „Hansel şi Gretel” „D-l Goe” „O scrisoare pierdută”Obiective: -

- dezvoltarea capacităţii de interpretare a unor roluri într-un mod creativ şi original;

- dezvoltarea capacităţii de comunicare orală liberă;

Activităţi: - realizarea unor dramatizări inspirate din operele: „Hansel şi Gretel”, „D-l

Goe”şi „O scrisoare pierdută”;

Page 11: lectura proiect

8. Utilizarea internetului în scopul lecturării

Obiective: - îmbogăţirea culturii generale;

- lărgirea orizontului de cunoaştere prin intermediul lecturii;- formarea şi dezvoltarea capacităţii de utilizare eficientă a internetului în

scopul lecturării;Activităţi: - accesarea unor programe pe internet în vederea lecturării unor cărţi;

- instruirea elevilor în vederea utilizării corecte a programelor; - citirea unor cărţi şi realizarea unor activittăţi atractive, cu caracter ludic

prin intermediul internetului,

9. Tabăra de vară(rusca Montană)

Obiective:- participarea activă la activităţile organizate pe ateliere de lucru;- manifestarea unui spirit cooperant şi de echipă în realizarea activităţilor;- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă cu cartea;

Activităţi: Organizarea atelierelor de lucru şi rotirea echipelor pentru a participa la toate

activităţile; Activităţi sportive şi recreative Drumeţii Creaţie literară Muzică Pictură

10. Evaluarea activităţilor

Obiective: Formularea unor enunţuri pertinente despre despre impactul proiectului asupra

grrupului ţintă; Informarea colaboratorilor despre derularea proiectului şi impactul avut asupra

grupului ţintă şi asupra comunităţii;Activităţi:

Întocmirea raportului final al proiectului; Tipărirea unei broşuri informative cu privire la activităţile derulate în

proiect;

Page 12: lectura proiect

- Elevii Şcolii generale cu clasele I-VIII, Fârliug vor fi angrenaţi în activităţi atractive şi stimulative, care să le stimuleze dorinţa de a citi.

- Schimbarea atitudinii elevilor faţă de lectură- Mobilizarea unui număr mare de levi şi părinţi în activităţile care

promovează lectura.- Activităţile derulate vor contribui la dezvoltarea apetitului pentru lectură şi

la înţelegerea necesităţii şi importanţei cultivării prin lectură.- Întâlnirile şi activităţile organizate vor contribui într-o mare măsură la

realizarea obiectivelor stabilite dar şi la descoperirea unor noi provocări- Rezultatele parteneriatului se vor materializa în: activităţi concrete,

activitate de cercetare,şi realizarea unui raport pertinent asupra derulării proiectului

Se aşteaptă ca proiectul să conducă la:

Participare, implicare responsabilă din partea cadrelor didactice, a copiilor, a părinţilor acestora, stimularea interesului pentru lectură, dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă, nuanţatoare şi expresivă, îmbogăţirea vocabularului pasiv şi activ, obţinerea unor rezultate şcolare mai bune;

Sporirea interesului pentru lectură; Conştientizarea elevilor şi părinţilor de importanţa cultivării prin lectură în

vederea dezvoltării armonioase şi integrale a personalităţii umane; Formarea unei atitudini pozitive faţă de lectură, care să manifeste interes şi

preocupare; Motivarea şi determinarea elevilor în activităţi care să dezvolte apetitul

pentru lectură;

Afişe, pliante: 600 de lei Consumabile: 400 de lei Deplasări: 400de lei Tabăra de vară: 20 000 de lei Plata celor implicaţi: 10.000 de lei Plata instructorilor: 4 000 de lei

Total cheltuieli: 44 400 lei

Page 13: lectura proiect

Proiectul a fost sponsorizat de Fundaţia Soros a cărei scop constă in sprijinirea dezvoltarii unei societati deschise în Romania. Domeniile de actiune prioritare sunt: administratia publica, reforma legislativa si juridica, invatamantul primar si secundar si sanatatea publică.

Page 14: lectura proiect