Lecția 42 - Rezumat : Regnul Animal - 6 Păsările ... - Romania... · Remedii homeopatice din...

2
Lecția 42 - Rezumat : Regnul Animal - 6 Păsările Introducere la păsări Trăsături caracteristice ale păsărilor Expresii umane posibile Cuvinte cheie Clasificarea păsărilor Ordinele de păsări Descrierea păsărilor Remedii homeopatice Fragmente de proving Expresii posibile umane Caracteristicile ordinelor Ordinul Accipitriforme Ordinul Cathartiformes Ordinul Columbiformes Ordinul Falconiformes Ordinul Strigiformes Cazurile pentru această discuţie sunt încărcate în secţiunea Articole. Vă rugăm să le descărcaţi şi să le parcurgeţi Referinţa şi lecturi recomandate: Remedii homeopatice din păsări din domeniul aviar – Jonathan Shore Spectrul homeopatiei Nr.1/2011 Păsările – Un nou grup în medicină Provingurile lui Todd Rowe Provingurile lui Jeremy Sherr Provingurile lui Jonathan Shore

Transcript of Lecția 42 - Rezumat : Regnul Animal - 6 Păsările ... - Romania... · Remedii homeopatice din...

Page 1: Lecția 42 - Rezumat : Regnul Animal - 6 Păsările ... - Romania... · Remedii homeopatice din păsări din domeniul aviar – Jonathan Shore Spectrul homeopatiei – Nr.1/2011 –

Lecția 42 - Rezumat : Regnul Animal - 6 Păsările

Introducere la păsări

Trăsături caracteristice ale păsărilor

Expresii umane posibile

Cuvinte cheie

Clasificarea păsărilor

Ordinele de păsări

Descrierea păsărilor

Remedii homeopatice

Fragmente de proving

Expresii posibile umane

Caracteristicile ordinelor

Ordinul Accipitriforme

Ordinul Cathartiformes

Ordinul Columbiformes

Ordinul Falconiformes

Ordinul Strigiformes

Cazurile pentru această discuţie sunt încărcate în secţiunea Articole.

Vă rugăm să le descărcaţi şi să le parcurgeţi

Referinţa şi lecturi recomandate:

Remedii homeopatice din păsări din domeniul aviar – Jonathan Shore

Spectrul homeopatiei – Nr.1/2011 – Păsările – Un nou grup în medicină

Provingurile lui Todd Rowe

Provingurile lui Jeremy Sherr

Provingurile lui Jonathan Shore

Page 2: Lecția 42 - Rezumat : Regnul Animal - 6 Păsările ... - Romania... · Remedii homeopatice din păsări din domeniul aviar – Jonathan Shore Spectrul homeopatiei – Nr.1/2011 –

Talk 42 : Summary : Animal Kingdom – 6 : Birds

Introduction to Birds

Characteristic features of birds

Possible Human expressions

Key words

Classification of birds

Bird orders - Bird description - Homoeopathic remedies - Excerpts from proving - Possible human expressions.

Characteristics of Orders

Order: Accipitreform

Order: Cathartiformes

Order: Columbiformes

Order: Falconiformes

Order: Strigiformes

Cases for this talk are uploaded in the Articles section. Kindly download them and go through them.

References and Recommended reading : Birds Homoeopathic remedies from the avian realm – Jonathan Shore. Spectrum of Homoeopathy – NR. 1/2011 – Birds – A New Group of Medicine. Provings by Todd Rowe, Provings by Jeremy Sherr Provings by Jonathan Shore

End of Summary