Learning Romanian as a Foreign Language

download Learning Romanian as a Foreign Language

of 409

Embed Size (px)

Transcript of Learning Romanian as a Foreign Language

CONSILIUL EUROPEI

NIVEL PRAG

Strasbourg 20011

CONSILIUL EUROPEI

Nivel pragPentru nv area limbii romne ca limb strin

Victoria MOLDOVAN, Liana POP, Lucia URICARU

Departamentul de Limb, Cultur i Civiliza ie Romneasc Facultatea de Litere, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca i Institutul Limbii Romne Ministerul Educa iei i Cercetrii Bucureti

Consiliul de Cooperri CulturaleStrasbourg 20012

CUPRINS Not ctre cititor .................................................................................................. 4 Abrevieri ............................................................................................................... 5 Mul umiri ............................................................................................................. 7 Prefa .................................................................................................................. 8Prezentare general........................................................................................................................ 10

PARTEA I OBIECTIVE DIDACTICE nv area limbilor moderne de ctre adul i ........................................................... 16 Publicul vizat ........................................................................................................ 19 Domeniile sociale de comunicare ......................................................................... 20 Situa iile de comunicare i deprinderile comunicative ......................................... 23 Tipuri de texte si temele abordate......................................................................... 26 Strategii de nv are .............................................................................................. 26 Paaportul lingvistic grila de autoevaluare ........................................................ 27

PARTEA a II-a Acte de vorbire...................................................................................................... 32 No iuni specifice ................................................................................................... 103 No iuni generale.................................................................................................... 197 Gramatica.............................................................................................................. 239 Indice..................................................................................................................... 375 Bibliografie ........................................................................................................... 409

3

Not ctre cititor Nivelul prag se nscrie n seria de lucrri promovate prin Proiectul Limbilor Moderne elaborat de Consiliului de Cooperare Cultural al Consiliului Europei. Experimentarea acestei lucrri de ctre diferi i utilizatori va permite verificarea unor ipoteze i re inerea sugestiilor utile pentru perfec ionarea i continuarea lucrrii. Persoanele i institu iile capabile de a contribui la mbunt irea acestui nou tip de abordare lingvistico-metodic sunt invitate s se adreseze Consililului Europei.

4

Abrevieri A. ac. acc. adj. adv. af. alb. anter. art. asoc. aux. AV = cazul acuzativ = acord(at) = accent(uat), tonic = adjectiv, adjectival = adverb, adverbial = afirmativ = albanez = anterioritate = articol = asociativ = auxiliar = act(e) de vorbire (la trimiteri) GN = grup nominal Imp. = modul imperativ impf. = imperfect Ind. = modul indicativ i., indir. = indirect (i.) Inf. = modul infinitiv instrum. = instrument inter. = interogativ intr. = intranzitiv invar. = invariabil, neflexibil nv. = nvechit lat. = latin loc. = locu iune LS = limb scris LRLS = limba romn ca limb strin LV = limb vorbit m. = masculin m.m.c.pf. = mai mult ca perfect n. = neutru N. = cazul nominativ neacc. = neaccentuat, aton neart. = nearticulat, fr articol neg. = negativ neh. = nehotrt nereg. = neregulat NG = no iuni generale (la trimiteri) NS = no iuni specifice (la trimiteri) num. = numeral Obs. = observa ie Part. = modul participiu pej. = peiorativ pers. = persoan, personal pf. = perfect pf.c. = perfect compus pf. s. = perfect simplu pl. = plural pos. = posesiv poster. = posterioritate prez. = timpul prezent Prez. =- modul prezumtiv pron. = pronume, pronominal prop. = propozi ie prov. = proverb5

calend. = calendaristic cap. = capitol card. = cardinal (numeral ~) cauz. = cauz cca = circa c. d. = complement direct c.i. = complement indirect c.c. = complement circumstan ial compar.= compara ie compl. = complement conces.= concesie cond. = condi ie Cond. = condi ional conj. = conjunc ie, conjunc ional = conjugare Conj. = modul conjunctiv consec. = consecin cuv. = cuvnt D. = cazul dativ desin. =desinen det. = determinant Ex. = exemplu Exc. = excep ie f. = feminin = form fam. = stil familiar fr. = francez G = gramatic (la trimiteri) G. = cazul genitiv Ger. = modul gerunziu

RE = replic rd. = rdcin, radical refl. = reflexiv reg. = stil regional rel. = relativ, rela ie RLS = romna ca limb strin sg. = singular sl. = slav sp. = spaniol subord. = subordonat() subst. = substantiv suf. = sufix super. = superioritate tab. = tabel tr. = tranzitiv v. = vezi V. = cazul vocativ var. = variabil vb. = verb

6

Mul umiri Lucrarea Nivel prag pentru nv area limbii romne ca limb strin - nscris cu ocazia Anului European al Limbilor n vastul proiect ini iat de Consiliul Europei pentru nv area limbilor strine de ctre adul i - i datoreaz existen a eforturilor reunite ale mai multor institu ii i persoane. Aducem mul umiri domnului Dan Ion Nasta Corespondentul na ional al Proiectului LIMBI MODERNE al Consiliului Europei i coordonator al Comitetului na ional pentru Anul European al Limbilor n Romnia (2001), care, n calit ile men ionate, a ob inut acordul CoE pentru nscrierea lucrrii n tematica AEL, Institutului Limbii Romne al MEN prin directorii si succesivi Eugen Uricaru i Laen ia Jinga pentru solicitudinea cu care a rspuns acestui apel, i de asemenea Ministerului Educa iei i Cercetrii. Nu n ultimul rnd, ne exprimm gratitudinea pentru bunvoin a cu care domnul John L.M. Trim, expert al CoE, unul dintre primii directori ai programului, a acceptat s se ocupe de instruirea grupului de lucru.

7

Prefa la Nivel Prag de J.L.M. Trim ntmpinm cu mare plcere Nivelul prag, versiunea n limba romna a lucrrii The Threshold Level, n cercul tot mai larg al descrierilor lingvistice de acest gen. ntr-adevr, conceptul de Threshold Level s-a dovedit de o uimitoare longevitate: a fost prima dat lansat la nceputul anilor 70, cu aproape 40 de ani n urm, n cadrul ncercrilor Consiliului Europei de a oferi o structur solid pentru nv area continu. Abordarea func ional-no ional adoptat atunci pune pe prim plan, dincolo de formele lingvistice folosite n scopul comunicrii, ceea ce vrem s facem cu limba pentru a comunica n mod eficient. Desigur, ambele obiective sunt necesare, dar inversarea ordinii de descriere a avut dou efecte pozitive. Pe de o parte, s-a inut cont mai direct de cerin ele i motiva iile celor care nva , i s-a oferit conceptorilor de metode o imagine foarte detaliat asupra a ceea ce au ei de prezentat. Pe de alt parte, clasificarea func iilor i a no iunilor lingvistice care trebuie exprimate era aplicabil tuturor limbilor, desigur tuturor celor folosite n spa iul cultural european general. Chiar dac ideea nu a fost totdeauna primit cu entuziasm de vasta industrie de predare a limbii engleze, ea i-a dovedit ntre timp valoarea de instrument intelectual pentru planificarea predrii i nv rii a peste 20 de limbi europene, cuprinznd i mai multe limbi na ionale sau regionale mai pu in predate. O dat cu dispari ia, n ultimul deceniu, a barierelor politice artificiale care mpiedicau comunicarea interpersonal liber n ntreaga Europ, contractele dintre oamenii obinui i apar innd tuturor claselor sociale i na ionalit ilor s-au nmul it, aceasta att n domeniul privat ct i n cel public, fie n scop educa ional sau de munc, fie n scopul petrecerii timpului liber. Gestionarea unui numr limitat de contracte interna ionale atent controlate a ncetat s mai in doar de competen a unui numr mic de translatori i interpre i cu nalt calificare: ntr-un moment sau altul din via a noastr, cu to ii suntem implica i, ntr-o msur mai mare sau mai mic, n via a altora. Limba romn, ca cea mai estic limb romanic, a supravie uit peste 1500 de ani izolrii relative ce a urmat cderii Imperiului Roman, n ciuda faptului c a fost nconjurat de limbi apar innd altor familii. Ca rezultat al interac iunii cu alte popoare balcanice, ea i-a dezvoltat trsturi zonale ce i confer o pozi ie distinct n familia limbilor romanice. n ultimele dou secole, dezvoltarea sa ca mijloc de expresie intelectual i cultural a beneficiat ntr-o mare msur de rela iile cu Fran a i Italia. Viteza i abnega ia cu care Victoria Moldovan, Liliana Pop i Lucia Uricaru, echipa de autoare de la Universitatea din Cluj - cu ncurajarea substan ial a Ministerului i, n special, a domnul Dan Nasta, corespondent na ional la Divizia de Politici lingvistice a Consiliului Europei din Strasbourg - a produs o att de substan ial descriere cu orientare func ional a limbii romne, este o dovad a hotrrii cu care Romnia dorete s-i joace pe deplin rolul n comunicarea i cooperarea european. Salutm, de asemenea, spiritul critic i novator n care echipa a abordat taxonomia func ional-no ional i a inut cont de noile dimensiuni ale descrierii din Cadrul European Comun de Referin pentru nv area limbilor moderne: nv are, predare, evaluare i Portofoliul Lingvistic European. Avem ncredere c Nivelul Prag va constitui un stimul i o baz ferm pentru revitalizarea predrii i a nv rii limbii romne ca limb strin sau ca a doua limb nu numai n Romnia, dar i n programele de nv are continu, n nv mntul superior i pentru adul i de pe ntreg continentul nostru, i, evident, la nivel mondial.

8

Preface to Nivel pragby J. L. Trim It is a great pleasure to welcome Nivel prag, the Romanian version of The Threshold Level, to the still expanding circle of similar specifications. The Threshold Level concept has proved of an astounding longevity. It was first conceived in the early seventies, almost forty years ago, as part of an attempt by the Council of Europe to provide a solid structure for life-long learning. The functional-notional approach adopted gave priority to what learners want to do with a language, in order to communicate effectively, over the actual linguistic forms used for that purpose. Of course, both are necessary, but the reversal of the descriptive order had two positive effects. On the one hand, the needs and motivations of learners were more directly addressed and course designers were given a very detailed picture of what they should present. On the other, the classification of language functions and of the notions to be expressed were applicable to all languages, certainly to all those in use in the general European cultural space. As a result, it was not only taken up with enthusiasm by the vast English teaching industry, but has since proved its value as an intellectual tool for planning the teaching and learning of by now well over twenty European languages, including many of the less widely taught national and regional languages. With the dismantling of artificial political barriers to free interpersonal communication across the whole of Europe in the past decade, contacts between ordinary people in all social classes and of all nationalities have multiplied, both in the public and private domains, whether for purpose of education, work or leisure. It is no longer a question of training a small group of highly proficient translators, interpreters and guides to manage a limited amount of carefully controlled international contact. We are all involved in each others lives, to a greater or lesser extent, at one or another time in our lives. As the most easterly of the Romance languages, Romanian, though surrounded by the languages belonging to other families, survived some 1500 years of relative isolation following the collapse of the Roman Empire. As a result of interaction with other Balkan peoples, it has developed some areal features which give it a distinctive position in the Romance family. Over the past two centuries, its development as an intellectual and cultural means of expression has benefited greatly from the relations with France and Italy. The speed and dedication with which Victoria Moldovan, Liana Pop and Lucia Uricaru, the authoring team from the University of Cluj, with strong ministerial support and encouragement, particularly from Dan Nasta, Romanian National Correspondent with the Council of Europe Language Policy Division in Strasbourg, has produced so substantial a functionally-oriented description of Romanian, testifies to the determination of Romania to play a full part in European communication and co-operation. We also welcome the critical and innovatory spirit in which the team has approached the notional and functional taxonomy and taken into account the new dimensions of description offered by the Common European Framework of reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment and the European Language Portfolio. We trust that Nivel prag will provide a stimulus and a firm basis for the revitalization of the teaching and learning of Romanian as a foreign and as a second language both in Romania itself and in further, higher and adult education across our Continent and, indeed, on a global scale.

9

Prezentare general ntre ac iunile promovate de Consiliul Europei n ultimii 30-40 de ani, un loc important ocup activit ile din domeniul nv rii limbilor moderne, cu scopul declarat de a ncuraja n elegerea, cooperarea i deplasrile (mobilit ile) pentru toate categoriile de persoane. Ini iativa aceasta s-a concretizat ntr-un proiect de anvergur care s pun la ndemna doritorilor instrumentele de baz necesare elaborrii sau executrii de programe adecvate din punct de vedere tiin ific att unei predri strns legate de nevoile i motiva iile celor care nva , ct i schimbrilor care au loc n societate. Pe de alt parte proiectul preconiza pregtirea corespunztoare a formatorilor, n paralel cu crearea condi iilor propice unei strnse colaborri n vederea nv rii limbilor strine. Astzi, rezultatele acestei abordri la nivel european, care se regsesc n Cadrul european comun de referin pentru nv area limbilor moderne (a crui versiune actualizat a fost difuzat la Lund, n februarie 2001), sunt evidente. Una dintre primele ini iative ale grupului de exper i n nv mnt din Consiliul Europei, marcnd, din anii 70 ncoace, o etap fundamental n activitatea Comisiei de Cooperare Cultural, o reprezint alctuirea unor descriptive func ionale pentru toate limbile europene. Aceste instrumente se elaboreaz respectnd exigen ele didactice i utilizare - elementar, independent i experimentat - a unei limbi strine. Ce este nivelul prag? Nivelul considerat cel mai util comunicrii a fost numit nivel prag i corespunde, pe scara tradi ional a nivelelor (elementar, intermediar, avansat), nivelului intermediar. Conform documentelor europene de ultim or (Un Cadru European Comun de referin pentru limbi: nv are, predare, evaluare i Paaportul lingvistic), scala pentru evaluarea cunotin elor lingvistice con ine 6 trepte A1- A2 - B1- B2 - C1 - C2. La fiecare treapt se au n vedere toate competen ele lingvistice: n elegere (prin ascultare i citire), vorbire (participare la conversa ie i exprimare oral) i exprimare scris. Nivelul prag, situat n dreptul treptei B1, are ca int stpnirea nivelului de utilizare independent a unei limbi strine. Aceasta nseamn c un absolvent al nivelului prag poate s n eleag bine o vorbire standard clar, pe teme familiare, referitoare la activitatea profesional, coal, petrecerea timpului liber etc. Poate urmri i10

innd seama de

competen ele urmrite (n elegere, exprimare oral, scriere), i vizeaz toate nivelurile de

n elege ideea principal din programe radio i TV pe teme de actualitate, de interes personal sau profesional, dac sunt prezentate ntr-o manier relativ clar i lent. n ce privete n elegerea limbii scrise, poate n elege texte redactate ntr-un limbaj uzual sau texte referitoare la activitatea sa profesional. Poate n elege, de asemenea, descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor i a urrilor din scrisorile personale. n privin a vorbirii, poate face fa majorit ii situa iilor comunicative ce survin n cursul unei cltorii. Poate participa spontan la o conversa ie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la via a cotidian (familie, petrecerea timpului liber, activitate profesional, cltorie, actualit i). Poate exprima coerent, ntr-o manier simpl, experien e i evenimente personale trite, de asemenea, s-i expun visele, speran ele i obiectivele de perspectiv. Poate argumenta i explica pe scurt opiniile i planurile personale. Poate povesti o ntmplare sau poate relata intriga unei cr i sau a unui film, concomitent cu exprimarea reac iilor i a aprecierilor fa de acestea. La nivelul exprimrii scrise, este capabil s redacteze texte scurte, simple i coerente pe teme familiare sau de interes personal. Poate scrie scrisori n care s relateze experien e sau impresii personale. Cu alte cuvinte este capabil s utilizeze o limb strin pentru a tri independent ntr-o ar strin (v. Paaportul lingvistic, grila de auto-evaluare) Pentru limbile francez i englez, cele mai experimentate n domeniul elaborrii materialelor didactice beneficiare, deja, a numeroase instrumente de nv are ca limbi strine materialele solicitate la nivel european au aprut nc n anii 70. La cerin ele CoE s-au aliniat rnd pe rnd i celelalte limbi europene, aa nct, la ora actual acest tip de prezentare exist pentru majoritatea limbilor europene, iar n unele ri s-a trecut la elaborarea materialelor necesare altor etape de nv are, de nivel mai avansat dect nivelul zis prag. Descrierea nivelului prag exist deja, n form tiprit, pentru urmtoarele limbi: basc, catalan, danez, englez, estonian, francez, galez, galician, german, italian, leton, lituanian, maltez, norvegian, olandez, portughez, rus, spaniol, suedez; n curnd urmeaz s apar descriptivele pentru greac i sco ian, i sunt n pregtire i alte limbi (avem cunotin despre ceh i maghiar). n predarea limbilor strine, op iunea pentru o astfel de descriere reprezint reflexul practic al convingerii c studiul gramaticii, al lexicului sau a structurii frazelor nu sunt scopuri n sine, ci mijloace pentru realizarea comunicrii. Cu alte cuvinte predarea limbilor a fost transformat dintr-o nv are steril a structurilor ntr-un studiu vital cu accent pe utilizarea limbii n interac iunea direct persoan persoan (J.van Ek, J. Trim, Threshold 1990, Cambridge University Press, p.1).

11

Pentru limba romn ne aflm abia acum n situa ia de a oferi o descriere func ional care s serveasc autorilor de manuale i de metode de predare a romnei ca limb strin (RLS) ca model opera ional a ceea ce ar trebui s reprezinte capacit ile de exprimare ale unei persoane care nva limba romn pentru a tri independent n via a cotidian: nivelul prag. Nivelul prag - ca toate celelalte lucrri similare elaborate pentru limbile men ionate mai sus const ntr-un inventar de acte de vorbire, de cuvinte, de structuri lexicale i de reguli gramaticale necesare unui anumit nivel de competen n nsuirea limbii romne. Nivelul "prag", aa cum artam mai sus, nu este echivalentul nivelului "elementar" din didactica limbilor strine, ci presupune stpnirea unor cunotin e lingvistice suficient de bune pentru a-i permite celui care i le-a nsuit s duc o via independent, att n plan personal ct i social, n noul mediu lingvistic. Istoric vorbind, The Threshold Level, al lui J.A. van Ek i J. Trim, aprut n 1971, a servit ca model pentru descrierile lingvisticee ale tuturor celorlalte limbi, care au contribuit apoi, la rndul lor, la diversificarea, mbog irea i rafinarea prezentrii. Aceluiai autor i apar ine i prima defini ie a termenului nivel prag. Aa cum am men ionat deja, n momentul de fa marea majoritate a limbilor Europei dispune de o astfel de descriere, iar demersul nostru a beneficiat de o experien important, acumulat n timp, avnd ca repere de redactare lucrrile urmtoare: Daniel Coste i echipa, Un Niveau-Seuil, Hatier, 1976; J.A. van Ek i J.L.M. Trim, Threshold 1990, Cambridge University Press; Nora Galli deParatesi, Livello soglia, Edizioni del Consiglio dEuropa, 1994; J. M. Casteleiro, A. Meira, J. Pascoal, Nivel limiar (Para o ensino / Aprendizagem do Portugues como lingua segunda / lingua estrageira), Strasbourg,1988. La data angajrii lucrrii, am profitat de sprijinul i experien a d-lui John L.M.Trim, consilier pentru Proiectul Limbi Moderne al Consiliului Europei. Avnd n vedere c limba romn nu are o mare tradi ie n predarea ca limb strin, n realizarea lucrrii un rol important a avut experien a personal a fiecrui autor att n domeniul predrii romnei ca limb strin, ct i n domeniul producerii de materiale didactice necesare predrii (manuale, gramatici). n ce privete publicul, am avut n vedere: a) un public adult, dar tnr, care se pregtete s fac studii universitare n Romnia sau s-i nsueasc sau s-i perfec ioneze n mod rapid limba romn ca limb strin (ne gndim, de exemplu, la alogenii din Republica Moldova); b) un public romnesc care nva romna ca a doua limb na ionalit ile minoritare din Romnia, romnii din afara grani elor; c) alte tipuri de beneficiari (turiti, oameni de afaceri). Pragul este aadar maximal pentru a satisface cerin ele acestor categorii diverse de public, iar autorilor de manuale le revine sarcina de a opera selec ii12

diversificate din inventarele oferite. De altfel, acest gen de lucrare trebuie s fie destul de flexibil pentru a corespunde mai multor obiective, iar alegerea con inuturilor cade n sarcina utilizatorului, care trebuie s fie n stare s le adapteze cu maxim acurate e nevoilor didactice concrete. Comparativ cu lucrrile care au servit drept ghid n elaborare, se impune s facem unele observa ii. n primul rnd este de remarcat c - dei exist o schem de urmat fiecare lucrare are personalitatea ei proprie, dictat pe de o parte de specificul limbilor, iar pe de alta de orientarea lingvistic a autorilor i de momentul elaborrii. n acest sens, Nivelul prag se apropie mai mult de modelul portughez, dar am inut seama i de unele sugestii oferite de modelul englez i de cel francez. n capitolele dedicate actelor de vorbire, no iunilor specifice i no iunilor generale modelul a fost preluat mai fidel avnd n vedere c problematica acestora e relativ comun tuturor limbilor. n ghidul gramatical ne-am permis o alt abordare. Am recurs la o prezentare mai detaliat a faptelor din dou ra iuni: a) pentru a pune la ndemna utilizatorilor suficiente informa ii - care s contureze mai exact specificul limbii romne i b) pentru a suplini absen a de pe pia a unei gramatici a limbii romne ca limb strin. Necesitatea unui astfel de demers poate fi sus inut cu argumente dintre cele mai simple. E suficient s aducem n aten ia utilizatorilor faptul c limba romn ca limb romanic are o structur gramatical destul de complex. n plus, fizionomia ei specific reflect influen e (slav, greac, maghiar etc.) care au ac ionat numai n spa iul lingvistic al romnei. Afirma ia unui lingvist finlandez c romna este cea mai interesant dintre limbile romanice pentru un lingvist, vine s confirme i s justifice maniera noastr de abordare a problemelor gramaticale. Lucrarea, n ansamblul ei, trebuie n eleas i privit n primul rnd ca un instrument metodologic necesar nv rii / predrii limbii romne ca limb strin i destinat utilizatorilor (organizatori de cursuri, autori de manuale i materiale didactice auxiliare); acetia i vor pentru a-i construi obiectivele i con inuturile de nv are n func ie de nevoile proprii i de publicul int. Descrierea vizeaz atingerea unor obiective didactice innd seama de conceperea comunicrii ca o ac iune interactiv. Scopul propus, acela al dezvoltrii abilit ii comunicative, are n vedere att interac iunea oral, ct i comunicarea scris. Din punctul de vedere al structurrii materialului, n afara capitolelor introductive, lucrarea con ine dou sec iuni: prima sec iune abordeaz ntr-o manier concentrat probleme legate de didactica limbilor strine, respectiv definirea publicului, a domeniilor sociale de comunicare, a situa iilor de comunicare / a deprinderilor comunicative, a tipurilor de texte i a temelor abordate13

precum i a strategiilor de nv are; cea de-a doua sec iune grupeaz capitolele care propun categoriile susceptibile de a face parte din nivelul prag, respectiv un inventar al actelor de vorbire, al no iunilor specifice, al no iunilor generale, precum i o descriere a gramaticii din perspectiva predrii ca limb strin; la acestea se adaug un indice alfabetic. Considerm c lucrarea, o premier pentru limba romn, nu este un produs definitiv, ci o propunere, din nenumratele posibile, care se cere continuat i perfec ionat, autorii declarnduse, dintru nceput, receptivi la eventualele observa ii de mbunt ire a prezentului document.

14

PARTEA NTI

OBIECTIVE DIDACTICE

1. NV AREA LIMBILOR MODERNE DE CTRE ADUL I 2. PUBLICUL VIZAT 3. DOMENIILE SOCIALE DE COMUNICARE 4. SITUA IILE DE COMUNICARE I DEPRINDERILE COMUNICATIVE 5. TIPURILE DE TEXTE I TEMELE ABORDATE 6. STRATEGIILE DE NV ARE 7. PAAPORTUL LINGVISTIC GRILA DE AUTOEVALUARE

15

1. NV AREA LIMBILOR MODERNE DE CTRE ADUL I

Proiectul Limbilor Moderne lansat de Consiliul Europei a demarat din nevoia de a pune de acord diversitatea de abordri n predarea limbilor strine generate de obiective i contexte educative multiple n cadrul unei Europe n plin transformare. Scopul demersului a fost acela de a ajunge la formule general valabile care, lund n considerare nevoi i obiective generale, dar i particularizate ale nv rii, s reprezinte o descriere satisfctoare a oricrei limbi pentru predarea i nv area ei ca limb strin. Nivelul prag, aa cum a fost el denumit i definit de J. A. van Ek n The Threshold Level (cu un index gramatical de L. Alexander, Consiliul Europei, Strasbourg, 1975), stipuleaz o competen general minimal a comunicrii care s stea la baza elaborrii de programe relativ unitare pentru orice limb vzut ca limb strin. El ar marca etapa esen ial n nv area unei limbi strine, iar inventarul problematicii sale n versiunea englez urma s constituie un instrument general de referin pentru limbile descrise conform acestor principii. Pe o scar a competen elor lingvistice constituit din 6 nivele: nivelul prag se situeaz pe pozi ia a treia (cuprinznd etapele A1, A2, B1) i presupune c cel care nva a achizi ionat un bagaj de cunotin e lexicale, gramaticale, dar i culturale, care i permit s duc o via independent ntrun mediu lingvistic nou, s n eleag limba la nivelul vorbit i scris, i s fac fa majorit ii situa iilor cotidiene de exprimare oral sau scris. Este important de semnalat faptul c la acest nivel accentul cade pe capacitatea de n elegere, care depete capacitatea de producere n limba strin. n concep ia general a sistemului de nv are pentru adul i urmeaz alte nivele (B2, C1, C2), pentru care unele limbi (cele cu o circula ie mare) dispun deja de descrieri par iale. Semnalm tot aici i faptul c acest sistem trinivelar (A, B, C) a fost inclus / preluat de ctre Cadrul European Comun de Referin pentru nv area limbilor, fiind deja folosit n unele ri europene ca baz pentru programele de nv are sau pentru eliberarea diplomelor i a certificatelor de competen lingvistic. Nivelul prag se bazeaz pe urmtoarele principii fundamentale: a) centrarea pe cel care nva ; b) un sistem de unit i capitalizabile; c) concep ia comunicativ a competen ei vizate n procesul de predare / nv are.

a) Centrarea pe cel care nva 16

Scopul predrii / nv rii unei limbi strine este acela de a narma pe cel care nva cu un set de cunotin e i deprinderi de folosire a acestora n vederea satisfacerii nevoilor comunicative. De aici deriv primul dintre principiile enun ate: centrarea pe cel care nva . Este, deci, esen ial ca nv torul s cunoasc exact sau ct mai bine nevoile nv celului pentru a-i putea concepe, planifica i centra materialul de predat conform nevoilor i ateptrilor acestuia. Din aceast perspectiv, pe primul plan nu se afl materia de predat, ci subiectul care nva . n formularea obiectivelor predrii trebuie s se in cont de toate ipostazele n care poate fi surprins beneficiarul actului de predare. El apare ca nv cel, dar e i comunicator, subiect social i persoan. Obiectivele nv rii vor viza att atingerea abilit ii comunicative prin dezvoltarea mai multor tipuri de competen e, ct i dezvoltarea personalit ii prin stimularea capacit ilor cognitive i prin dezvoltarea afectivit ii. b) Un sistem de unit i capitalizabile Un curs de nv are a unei limbi strine se organizeaz pe grupe. n cazul adul ilor care recurg la activitatea aceasta se constat o mul ime de factori determinan i care au generat-o i n func ie de acestia trebuie organizat i cursul respectiv. Pentru aceasta trebuie gsite punctele convergente, care s rspund nevoilor i obiectivelor comune unui grup de cursan i. Existen a acestui set de puncte comune face posibil un proiect de sistem educativ bazat pe unit i capitalizabile, introdus n didactica limbilor i prezentat de J.Van Ek (1) n felul urmtor: Presupunem c trebuie s rspundem la cererea de instruire a cinci persoane (v, w, x, y, z) avnd fiecare nevoi diferite. Nu ne putem permite s organizm cinci cursuri pentru a satisface separat fiecare din aceste cerin e. Pentru gsirea unei solu ii la aceast problem, vom ncepe prin descompunerea n diversele sale pr i a competen ei vizate de ctre fiecare cursant. CURSANT V W X Y Z COMPONENTELE COMPETEN EI VIZATE a a a a a b b c c c c c d d f g d e e f g h h i g

O posibil manier de organizare a unui curs va fi de a-l concepe astfel nct s con in toate elementele de la a la i, pentru a rspunde nevoilor fiecrui cursant. Dar acest program nu va fi economic pentru c fiecare cursant ar trebui s nve e mult mai mult dect ceea ce l intereseaz.

17

S-ar putea preconiza un curs care s nu re in dect elementele necesare tuturor cursan ilor, adic a i c. Aceast procedur ar fi foarte economic, dar n-ar rspunde dect foarte par ial cererii fiecrui cursant. Exist o op iune mai satisfctoare dect cele avute n vedere, care din punct de vedere economic rmne viabil ntruct se aplic pe o scar larg. Ea const n reunirea cursan ilor n grupe de compozi ie variabil. Aceasta nseamn fie c propunem celor cinci solicitan i un curs tratnd a i c, fie c propunem indivizilor v, y, z un curs acoperind d, indivizilor v i w un curs acoperind e etc. Elementul i fiind util numai cursantului y, pentru a justifica deschiderea acestui curs, vom fi nevoi i s gsim, n afara celor cinci solicitan i, al ii care vor avea aceeai nevoie (J.van Ek). Acest fel de organizare a cursurilor, care ia n considerare nevoile i obiectivele nv rii, este numit n mod curent sistem de unit i capitalizabile i pare a rspunde n modul cel mai adecvat nevoilor de nv are ale adul ilor. Pentru aplicarea lui n practic se impune ndeplinirea unor condi ii nu tocmai simple. Este vorba, n primul rnd, de definirea obiectivelor nv rii n aa fel nct n procesul de evaluare s se poat verifica uor dac obiectivele au fost atinse de ctre cursan i. Stabilirea obiectivelor cu ajutorul celor care nva face posibil orientarea procesului de predare/nv are spre acele metode i procedee didactice care corespund mai bine caracteristicilor, ateptrilor i preferin elor cursan ilor. c) Concep ia comunicativ a competen ei vizate n procesul de predare nv are n aceast accep iune procesul de predare / nv are consider c obiectivele cursan ilor sunt obiective comunicative, adic ei ateapt s-i nsueasc acele deprinderi lingvistice care s le permit i s le faciliteze comunicarea n limba strin. Prin urmare, selectarea mijloacelor lingvistice se va face avnd n vedere obiectivele comunicrii, care pun accent pe folosirea limbii: n aceast viziune, nsuirea sistemului lingvistic este cea subordonat obiectivului pragmatic care este comunicarea. Aceast concep ie implic recunoaterea faptului c progresul n nv are echivaleaz cu progresul n comunicare i nu cu cel al cunoaterii sistemului lingvistic, care rmne mai pu in relevant pentru atingerea obiectivelor comunicative. Atingerea abilit ii comunicative are loc prin dezvoltarea mai multor tipuri de competen e: Competen a lingvistic presupune cunoaterea resurselor formale cu ajutorul crora se pot construi i formula mesaje semnificative i capacitatea de a le utiliza. Cu alte cuvinte, aceast competen presupune cunotin e de fonetic, lexic, gramatic, semantic, ortografie i ortoepie. Competen a sociolingvistic cere cunoaterea capacit ilor necesare pentru a domina dimensiunea social a utilizrii limbii. Ea presupune stpnirea mrcilor lingvistice ale rela iilor18

sociale (dumneavoastr / dumneata / tu), a regulilor de polite e specifice poporului romn, a structurilor idiomatice, a diferitelor registre (fam., pop., pej.), dialecte, accent. Competen a pragmatic include competen a discursiv, adic abilitatea unui utilizator de a aranja propozi iile ntr-o secven ct mai natural cu putin , respectnd reguli precise de organizare a discursului. Competen a socio-cultural nseamn cunoaterea societ ii i a culturii comunit ilor n care se vorbete limba respectiv. Se includ aici via a de zi cu zi, condi iile de via , rela iile interpersonale, limbajul gesturilor, conven iile sociale, diferite ritualuri.

2. PUBLICUL VIZAT Identificarea publicului Nivelul prag este conceput pentru a permite producerea de cursuri/manuale sau alte materiale de nv are a limbii romne1 ca limb strin (RLS). n ce privete publicul vizat, am avut n vedere urmtoarele categorii: a) un public adult, dar tnr, care se pregtete s fac studii universitare n Romnia sau s-i nsueasc sau perfec ioneze n mod rapid limba romn ca limb strin (ne gndim pentru cea din urm categorie, de exemplu, la alogenii din Republica Moldova); b) un public romnesc care nva romna ca a doua limb na ionalit ile minoritare din Romnia, romnii din afara grani elor2; c) alte tipuri de beneficiari (turiti, oameni de afaceri). Grupuri de destinatari ntruct fiecare din categoriile prezentate este destul de eterogen, se impune o prezentarea mai detaliat a fiecrui grup. a) n categoria publicului adult tnr de origine strin, care se pregtete s fac studii / s-i aprofundeze cunotin ele de limb i cultur n universit ile romneti sau s studieze romna n universit ile din strintate intr i studen ii implica i n programele interna ionale

1 Limba romn este limb oficial n Romnia i n Republica Moldova. Datorit condi iilor istorice i politice n care a evoluat, limba romn, la fel ca majoritatea limbilor, prezint deosebiri, (mai ales fonetice i lexicale) sesizabile la nivel teritorial i n special la nivelul limbii vorbite. Diferen ele acestea sunt perfect explicabile din punct de vedere tiin ific i nu ndrept esc sus inerea existen ei a dou limbi romanice n estul Europei. Din motive extralingvistice, n rndul popula iei din R. Modova s-a indus ideea c acolo s-ar vorbi limba moldoveneasc o limb deosebit de limba romn. Faptul c pn n 1989 n R. Moldova se folosea alfabetul chirilic pentru scrierea oficial a limbii romne a facilitat rspndirea acestei idei false. Chiar i n prezent, n aa zis Republic Nistrean (Transnistria) e utilizat alfabetul chirilic. 2

Limba romn se vorbete i n Ucraina (la grani a de nord a Romniei), n estul Ungariei i n estul Iugoslaviei de ctre popula ia de origine romn; n aceste zone, romna are statutul de limb minoritar. 19

care asigur mobilit i (TEMPUS, SOCRATES, ERASMUS, CEEPUS etc.) ca i alogenii din Republica Moldova, unde limba romn a devenit limb oficial n urm cu 10 ani. b) Un alt tip de public l formeaz publicul romnesc care nva romna ca a doua limb pe de o parte avem n vedere na ionalit ile minoritare din Romnia, adic vorbitori care au ca limbi materne maghiara, germana, ucrainiana, srba, iar pe de alt parte minoritatea romneasc din afara grani elor, care dintr-un motiv sau altul nu a reuit s-i nsueasc n mod acceptabil limba romn. n acest caz este vorba despre un public non-adult format din copii sau adolescen i, care, de obicei, au ca obiect de studiu n coal limba respectiv. c) Cel de-al treilea tip de public, adult, mai pu in numeros ns n cazul nostru, este format din persoane venite n Romnia pentru perioade variabile de timp, din motive de ordin profesional (afaceri, comer , activit i diplomatice etc.) sau turistice. Caracterizarea publicului n nv area limbilor strine, se face o diferen iere a predrii i n func ie de vrsta publicului vizat. n capitolul anterior am prezentat caracteristicile legate de nv area de ctre adul i. Pentru fiecare din cele trei categorii de public men ionate mai sus i n func ie de statutul adult / nonadult se au n vedere trei factori principali: ocupa ia contextul predrii/nv rii nevoile i obiectivele comunicative.

Interac iunea ntre diferitele categorii de public i domeniile sociale ale comunicrii (prezentate n capitolul urmtor) are loc o interac iune care st la baza stabilirii priorit ilor n procesul de predare / nv are. Ca exemplificare a modului n care se produce aceast interac iune, vom lua ca model un public adult care poate fi, la rndul su, diferen iat, dup preocupri, n mai multe categorii: cu profesiuni clare, bine definite, care urmeaz o anumit specializare; care nva limba pentru a face studii; care studiaz limba ca hobby etc.n alt ordine de idei, dup contextul n care se pred / nva limba, cursurile sau orele sunt obligatorii, op ionale, facultative. n fine, dup nevoile i obiectivele comunicative, se iau n calcul necesit ile expresive impuse / determinate de situa ia n care se afl cursantul, ca i obiectivele acestuia, pentru care se apeleaz la anumite strategii de predare/nv are. n func ie de astfel de parametri Programul fiecrei grupe de studiu se va gndi i se va organiza n func ie de astfel de parametri. 3. DOMENIILE SOCIALE DE COMUNICARE20

Comunicarea prin mijloace lingvistice ne pune, n general, n situa ia de a folosi limba n cele mai variate contexte i domenii sociale. Domeniile sunt principalele sectoare n jurul crora se organizeaz via a social. Alegerea domeniilor n care urmeaz s fie pregti i s se angajeze cursan ii are importante consecin e asupra situa iilor, obiectivelor, sarcinilor, subiectelor i textelor selec ionate ca material de predare i evaluare, ca i asupra activit ii cursan ilor. Utilizatorii trebuie s aib mereu n vedere efectul motivant al alegerii domeniilor, aa nct pertinen a lor actual s aib o legtur cu utilitatea lor viitoare. (Trim, 1997, p.13.) n predarea limbilor strine, din perspectiva unui nivel prag, se iau n considerare ntre patru i ase domenii sociale pe care se bazeaz activit ile lingvistice necesare publicului- int. Acestea sunt: domeniul rela iilor personale (familiale i gregare, dup alt mpr ire), domeniul rela iilor publice (care se raporteaz la beneficiarii actului de nv are ca membri ai marelui public implicat n diverse tranzac ii), domeniul rela iilor profesionale i domeniul educa iei. Caracterizarea domeniilor Domeniul rela iilor personale cuprinde n primul rnd rela iile familiale adic rela iile care se stabilesc ntre membrii unei familii; ele sunt relativ uor de exploatat lingvistico-didactic, familia reprezentnd o structur cultural mai stabil, cel pu in la nivel european. Aici rela iile sunt perechi: so / so ie, prin i /copii, bunici / nepo i, frate /sor etc. n acest cadru func ioneaz legturile de rudenie, de vrst, de sex, de alian etc. care permit o larg interac iune cu alte categorii sau subcategorii ale domeniilor sociale. Pe de alt parte aici intr rela iile personale propriu-zise (numite i gregare), adic acele rela ii care se stabilesc ntmpltor sau conjunctural, pe baza unor afinit i de diferite tipuri i se men in ntre parteneri care pentru un timp au aceleai interese. Ar intra aici rela iile de vecintate, de solidaritate ntr-un anumit moment mai dificil, de interes, de prietenie etc. n interiorul lor func ioneaz conven ii sociale de paritate i reciprocitate concretizate n vizite, cadouri, felicitri cu ocazia diverselor evenimente etc. Domeniul rela iilor publice cuprinde mai nti rela iile tranzac ionale, adic acele rela ii care ajut la supravie uirea ntr-un mediu strin: rela ii dintre un agent comercial i un client care dorete s-i satisfac nevoile de alimenta ie, de locuin , de sntate, de mbrcminte, s foloseasc anumite servicii (medical, bancar, de comunicare la distan , de circula ie etc. n acest domeniu al rela iilor sociale un accent deosebit se pune pe actele de comunicare care presupun vehicularea informa iei scrise (completarea unor formulare, citirea unor anun uri etc.), dar tot n acest tip de rela ii se include i stabilirea de contacte cu alte persoane de exemplu n timpul cltoriei, sau n situa ia cnd cutm ceva, pe strad etc. sau rela iile cu mediile de21

informare. Pentru nivelul prag, acest tip de rela ii sunt pu in mai deosebite pentru c persoana care nva s comunice ntr-o limb strin se afl, de obicei, n postura de receptor. Deci, n acest caz, accentul cade pe receptarea i n elegerea informa iei, iar aceasta poate proveni din oricare domeniu al vie ii sociale (familial, gregar, profesional, tranzac ional, educa ional). Obiectivul principal al beneficiarului l constituie informarea despre situa ia politic, despre oportunit i de munc sau informa ii legate direct de situa ia n care se afl (buletine meteo, informa ii despre spectacole sau timpul liber etc.). Canalele de informare pot fi audio-vizuale (televiziune, radio), adic limba vorbit, dar n egal msur i ziarele, revistele, cr ile, adic limba scris. Domeniul rela iilor profesionale are n vedere legturile stabilite ntre indivizi n timpul activit ii lor profesionale. Ele pot fi rela ii de egalitate ntre angaja ii cu aceeai func ie, dar i rela ii ierarhice (ef / subaltern, patron / angaja i etc.). La nivelul unei institu ii/ ntreprinderi rezult o re ea complex de raporturi profesionale, care trebuie avute n vedere n procesul de predare a unei limbi. Domeniul educa ional este important pentru urmrirea rela iilor stabilite n cadrul organizat n scopul nv rii. Aici se desfoar rela ii specifice ntre elev i profesor, acestea fiind caracteristice numai unui anumit tip de public. Cadrul de interac ionare a domeniilor Publicul vizat, domeniile de comunicare i situa iile concrete de comunicare interac ioneaz n procesul de comunicare verbal. n func ie de obiectivele nv rii, accentul interac iunii va fi modificat pentru a servi ct mai bine scopului propus.

22

4. SITUA IILE DE COMUNICARE I DEPRINDERILE COMUNICATIVE Cele patru domenii cu specificitatea lor anume la nivelul institu ional i al rolurilor pe care le joac participan ii la interac iune (situa iile comunicative) decid asupra sferelor lexicale de interes (no iuni specifice), ca i asupra tipurilor de deprinderi / activit i (acte verbale) i de texte pe care acestea le presupun. 1. Rela iile publice i situa iile de comunicare

Astfel, rela iile sociale pe care le-am luat n considerare pentru nivelul prag sunt acelea definite de serviciile publice cu care strinul intr n contact n mod uzual: pot, telefon, transport n comun, hotel / cazare, restaurant, magazine, spitale i policlinici, spectacole, factori de ordine public etc. Avnd n vedere cadrul institu ional al acestor situa ii de comunicare, rela iile care se stabilesc n interiorul lor sunt roluri n general social definite, ca: func ionar client, recep ioner client, ofer de taxi client, vnztor cumprtor, proprietar chiria, medic pacient, reprezentant al ordinii publice cet ean, controlor cltor .a. Modul de desfurare al interac iunilor astfel definite este predominant conven ional, ceea ce se reflect n tipurile de acte verbale selec ionate de asemenea contexte: a. acte constitutive ale ritualurilor sociale (formule introductive i schimburi de saluturi, formule de prezentare, schimburi de mul umiri sau scuze etc., v. AV 1. CONVEN II SOCIALE); b. acte predominant tranzac ionale, specifice schimburilor informative: cupluri de acte ntrebare rspuns (v. AV 2. INFORMA II); c. acte verbale de permisiune i obliga ie, de instruc iuni i ordine, exortative i consultative: n general acte care definesc situa ii sociale multiple i care pot caracteriza, dar i ajuta strinii n a-i lmuri specificitatea comunit ii lingvistice romneti la nivelul regulilor comunicative institu ionalizate i, deci, conven ionalizate. Strinul care a atins nivelul prag de competen lingvistic va fi capabil s consulte pe cineva n limba romn, s cear permisiunea de a face ceva, s cear indica ii, sfaturi, ajutor, s se informeze asupra obligativit ii sau interdic iei unor ac iuni, s cear cuiva s fac ceva, s reclame, s se plng de ceva etc. (cf. AV 4. INFLUEN AREA AC IUNILOR). La nivelul no iunilor specifice, sferele lexicale considerate utile sunt identificarea i caracterizarea persoanei (v. NS 1), rela iile sociale (v. NS 14), cazarea i hrana (v. NS 6), servicii diverse i cumprturi (v. NS 8 i 9), accidente, igiena i sntatea (v. NS 10), cltoria i transportul n comun (v. NS 11) etc. Deprinderile comunicative se refer la posibilitatea schimburilor verbale (n elegere si producere), iar la nivelul textelor scrise, n principal la receptarea n elegerea lor (v. 5 Tipuri de texte). Textele minimale ale strzii i ale unor servicii (firme, reclame, afie de spectacole, orare ale trenurilor, autobuzelor ori23

magazinelor, etichete, meniuri de restaurant, dialogul cu ecranul bancomatului, al calculatorului ori al telefonului public, completarea formularelor etc.), ca i texte pu in mai elaborate, cum ar fi prospectele de medicamente i, ntr-o mai mic msur regulamentele, se presupune a putea fi toate n elese, iar altele produse oral i / sau scris de ctre studentul care i-a nsuit nivelul prag al limbii. 2. Rela iile profesionale i situa iile lor de comunicare

Rela iile profesionale sunt acelea care i definesc pe indivizi n mediul lor profesional ca superiori vs. subordona i, patroni vs. angaja i, colegi etc. Publicul beneficiar al nivelului prag nu se presupune a stpni limba n situa ii foarte profesionalizate, ceea ce face ca anumite situa ii de comunicare sociale s se suprapun cu situa iile profesionale superficiale pe care le avem n vedere. Astfel, conven iile comunicative generale sunt avute n vedere i pentru domeniul profesional, cci ele se presupun a func iona n toate mediile profesionale (v. AV 1. CONVEN II SOCIALE, 2. INFORMA II, 4. INFLUEN AREA COMUNICRII). Modul n care am descris actele de vorbire la nivelul expresiei a luat permanent n considerare opozi ia dintre registrele politicos / superior vs. apropiat, opozi ie ce caracterizeaz n general rela iile social-profesionale, i, mai precis, scala de polite e specific romneasc dumneavoastr / acord verbal la plural dumneata tu / acord verbal la singular. n privin a lexicului, capitolele 2. EDUCA IE, 7. MUNC I PROFESIE, 11 CLTORII, DEPLASRI etc. din No iunile specifice rspund nevoilor comunicative a ceea ce ia n considerare nivelul prag. n fine, textele specializate pe care se presupune c le poate n elege cunosctorul nivelului prag nu vor putea depi lectura-n elegerea cr ilor de vizit, a unor noti e tehnice sau moduri de ntrebuin are, par ial a unor regulamente (ele sunt n general redactate ntr-un stil mai elaborat) sau a paginilor web care au aproape ntotdeauna drept auxiliar i suporturi vizuale; n privin a redactrii textelor, aceasta se va mrgini la unele liste i rapoarte minimale i la unele indica ii profesionale elementare. 3. Rela iile personale / familiale i situa iile lor de comunicare

Rela iile familiale nu sunt neglijate n Nivelul prag romnesc, chiar dac e evident n general c strinii nu vor fi n rela ii de acest tip cu romnii. Situa ia romnilor care domiciliaz n strintate (la origine, fie emigran i, fie locuitori ai teritoriilor limitrofe: Ungaria, Basarabia, Bucovina, Iugoslavia, Bulgaria) atest ns limpede, actualmente, c n familiile acestora limba romn tinde s se piard din uzul cotidian, n ciuda dorin ei lor de a o cultiva i men ine. Pentru aceste categorii, ca i pentru persoanele care se gsesc n general n rela ii de tip personal, Nivelul prag a prevzut sfere de comunicare specifice cum sunt, n capitolul acte de vorbire,24

subcapitolele 3. ATITUDINI I SENTIMENTE (alturi, din nou, de subcapitolele generalsociale 1. CONVEN II SOCIALE, 4. INFLUEN AREA AC IUNILOR, din care didacticianul, autor de metode, manuale, programe didactice, va prelua elementele mai direct utile, de tipul permisiune, mul umiri, scuze, urri, consultare, ordine, sfaturi, ajutor, oferte, obliga ii, refuz, amenin are / avertizare, ncurajare, plngere etc.). Din capitolul destinat no iunilor specifice, numeroase sfere lexicale sunt interesante pentru a sus ine lingvistic aceste tipuri de rela ii, ca de exemplu: capitolul 1. IDENTIFICAREA I 1.18. CARACTERISTICI FIZICE), CARACTERIZAREA PERSOANEI (1.14. 5. CASA CMINUL, 9. MEMBRII FAMILIEI, 1.16. GUSTURI, PREFERIN E, 1.17. CARACTER, TEMPERAMENT, CAPITOLUL I CUMPRTURI, 10. IGIENA I SNTATEA, 11. CLTORIILE, 12. PERCEP IILE, 13. VIA A PRIVAT I TIMPUL LIBER. n privin a rela iilor personale, de zi cu zi, cu prieteni, vecini, cunotin e, oameni de pe strad, aspectele pe care le-am considerat specifice fa de celelalte zone rela ionale privesc n plus un lexic referitor la mediul geografic, faun, flor, climat, timp (v. NS 4) utilizabil n conversa iile cotidiene despre ceea ce ne nconjoar, despre vreme sau catastrofe naturale, despre animalele de companie, grdin .a.; n fine, un lexic al evenimentelor social-politice, despre care nu rareori se converseaz pe strad, ntre prieteni, peste tot unde se ntlnesc oameni, este prevzut n subcapitolul 15. ACTUALITATEA al No iunilor specifice. Actele de vorbire dictate de acest tip de rela ii, neavnd o specificitate marcat, am putea spune c acoper ntreaga palet comportamental prevzut pentru celelalte rela ii umane. Am luat ns n considerare faptul ca strinul care va locui temporar n mediu romnesc trebuie s se descurce singur n situa ii nu numai de bun vecintate i civilitate n colectivit ile n care i va petrece timpul, dar i n situa ii mai delicate, n care trebuie s se plng de ceva i s reclame, s cear sau s acorde ajutor, s n eleag anumite obiceiuri specifice, s emit acte de ezitare ori de tip permisiv, interdictiv etc. (v. AV 4. INFLUEN AREA AC IUNILOR). n fine, nestpnind suficient limba, el va avea nevoie s recurg la strategii lingvistice reparatorii, de corectare a comunicrii (v. AV 6), pentru a exprima ce nu a n eles, a cere repetarea unui cuvnt, clarificarea sau pronun area cuvintelor i a numelor pe litere, un debit mai lent al vorbirii, o articulare mai clar a cuvintelor .a. Conversa ia cotidian este tipul de discurs-text cel mai probabil pentru aceste rela ii, iar alte tipuri care pot fi receptate considerm a fi revistelemagazin, ziarele cu faptul divers, buletinul meteo, cursul valutar, buletinele de tiri, scrisorile personale etc. 4. Rela iile educa ionale i situa iile lor de comunicare Rela iile educa ionale trebuie i ele avute n vedere, cu specificul lor situa ional, ac ional, no ional i textual. Astfel, mediile coal-universitate, cu sli de curs, sli de calculatoare i25

internet, biblioteci, cmine, cantine, terenuri de sport, reuniuni studen eti etc., pun strinii n rela ii profesor / instructor student, bibliotecar cititor, coleg coleg, ngrijitor / portar locatar etc. Sfere lexicale diverse privind cldirile, dotrile i obiectele specifice acestor medii au fost prevzute de Nivelul prag mai ales n subcapitolele 2. EDUCA IE i 3. LIMBA STRIN (v. NS), care vin s completeze domeniile de interes deja prevzute pentru alte tipuri de rela ii. n privin a actelor de vorbire specifice, ele au fost prevzute n capitolele 5. ORGANIZAREA DISCURSULUI i 6. ACTE REPARATORII ca strategii comunicative esen iale pentru atingerea nivelului prag. Dic ionarele, manualele de limba romn sau pentru alte discipline , programele informatice de nv are, exerci iile i rezumatele sunt tipurile de texte pe care se presupune c le poate folosi studentul la nivelul prag.

5. TIPURI DE TEXTE SI TEME ABORDATE Pentru tipurile de texte i temele abordabile n nivelul prag, am men ionat, legat de fiecare domeniu (v. mai sus 4), competen ele discursive pe care trebuie s le dobndeasc strinul independent. Aceste men iuni sunt fie pentru texte orale sau scrise, fie pentru no iuni generale i specifice; cele din urm se pot cuta n cuprinsul capitolelor respective din aceast lucrare. 6. STRATEGIILE DE NV ARE Este limpede c descriptivul func ional nivel prag nu poate include strategiile de nv are pentru problematica, aproape exhaustiv, pe care o propune. Autorii de programe didactice, autorii de manuale, metoditii, profesorii la clas vor alege din inventarele prezentate n acest descriptiv (ACTE DE VORBIRE, NO IUNI GENERALE, NO IUNI SPECIFICE, GRAMATIC) acele elemente care rspund cerin elor concrete ale grupelor de studen i de care trebuie s se ocupe. Aa, de exemplu, atingerea nivelului prag poate fi doar o problem de finisare pentru vorbitorii nativi, de na ionalitate romn, din rile limitrofe ori domicilia i n strintate, care au dificult i minime de n elegere, dar pot avea dificult i mai importante n producerea mesajelor; la fel pentru unele categorii de persoane de alte na ionalit i dect cea romn dar care locuiesc n Romnia. E posibil ca pentru anumite categorii de studen i s fie necesar doar abordarea textelor scrise, pentru al ii ns ar putea fi necesare mai degrab strategii conversa ionale specifice oralului etc. n toate cazurile, metodele didactice ale nivelului prag se vor n primul rnd comunicative, situa ionale, func ionale i interactive, iar concep ia materialelor didactice ca strategii de predare-nv are se va baza pe alctuirea unor unit i26

didactice modulare, care s alinieze, simultan, acele trane din inventar care servesc cel mai bine specificului unui obiectiv didactic concret.7. PAAPORTUL LINGVISTIC GRILA DE AUTOEVALUARE A1 n elegere Pot s n eleg expresii cunoscute si propozi ii foarte simple referitoare la mine, la familie i la mprejurri concrete, cnd se vorbete rar i cu claritate. A2 Pot s n eleg expresii i cuvinte uzuale frecvent ntlnite pe teme ce au relevan imediat pentru mine personal (de ex., informa ii simple despre mine i familia mea, cumprturi, zona unde locuiesc , activitatea profesional). Pot s n eleg punctele esen iale din anun uri i mesaje scurte, simple i clare. B1 (nivel prag) Pot s n eleg punctele esen iale n vorbirea standard clar pe teme familiare referitoare la activitatea profesional, scoal, petrecerea timpului liber etc. Pot s n eleg ideea principal din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dac sunt prezentate ntro manier relativ clar i lent. Pot s n eleg texte redactate, n principal, ntr-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesional. Pot s n eleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor i a urrilor din scrisori personale. B2 Pot s n eleg conferin e i discursuri destul de lungi i s urmresc chiar i o argumentare complex, dac subiectul mi este relativ cunoscut. Pot s n eleg majoritatea emisiunilor TV de tiri i a programelor de actualit i. Pot s n eleg majoritatea filmelor n limbaj standard. C1 Pot s n eleg un discurs lung, chiar dac nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite i nu semnalate n mod explicit. Pot s n eleg programe de televiziune i filme fr prea mare efort. C2 Nu am nici o dificultate n a n elege limba vorbit, indiferent dac este vorba despre comunicarea direct sau n transmisiuni radio, sau TV, chiar dac ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condi ia de a avea timp s m familiarizez cu un anumit accent.

Ascultare

Citire

Pot s n eleg nume cunoscute, cuvinte i propozi ii foarte simple, de exemplu, din anun uri, afie sau cataloage

Pot s citesc texte foarte scurte i simple. Pot s gsesc anumite informa ii previzibile n diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) i pot s n eleg scrisori personale scurte i simple.

Pot s citesc articole i rapoarte pe teme contemporane, n care autorii adopt anumite atitudini i puncte de vedere. Pot s n eleg proz literar contemporan.

Pot s n eleg texte faptice i literare lungi i complexe, sesiznd diferen ele stilistice. Pot s n eleg articolele specializate i instruc iunile tehnice lungi, chiar dac nu se refer la domeniul meu.

Pot s citesc cu uurin orice tip de text, chiar dac este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate i opere literare.

27

Vorbire

Participare la conversa ie

Pot s comunic ntro conversa ie simpl, cu condi ia ca interlocutorul s fie dispus s repete sau s reformuleze frazele sale ntr-un ritm mai lent i s m ajute s formulez ceea ce ncerc s spun. Pot s formulez ntrebri simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediat i s rspund la asemenea ntrebri.

Pot s comunic n situa ii simple i uzuale care presupun un schimb de informa ii simplu i direct pe teme i despre activit i familiare. Pot s particip la discu ii foarte scurte, chiar dac, n general, nu n eleg suficient pentru a ntre ine o conversa ie.

Pot s fac fa n majoritatea situa iilor care pot s apar n cursul unei cltorii printro regiune unde este vorbit limba. Pot s particip fr pregtire prealabil la o conversa ie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la via a cotidian (de ex. familie, petrecerea timpului liber, cltoriile, activitatea profesional i actualit i).

Pot s comunic cu un grad de spontaneitate i de fluent care fac posibil participarea normal la o conversa ie cu interlocutori nativi. Pot s particip activ la o conversa ie n situa ii familiare, exprimndumi i sus inndu-mi opiniile.

Pot s m exprim fluent i spontan, fr a fi nevoie smi caut cuvintele n mod prea vizibil. Pot s utilizez limba n mod flexibil i eficient n rela ii sociale i n scopuri profesionale. Pot s-mi formulez ideile i punctele de vedere cu precizie i smi conectez interven iile bine de cele ale interlocutorilor mei.

Pot s particip fr efort la orice conversa ie sau discu ie i sunt familiarizat() cu expresiile idiomatice i colocviale. Pot s m exprim fluent i s exprim cu precizie nuan e fine de sens. n caz de dificultate, pot s reiau ideea i s-mi restructurez formularea cu abilitate, n aa fel nct dificultatea s nu fie sesizat.

Exprimare oral

Pot s utilizez expresii i fraze simple pentru a descrie unde locuiesc i oamenii pe care i cunosc.

Pot s utilizez o serie de expresii i fraze pentru o descriere simpl a familiei mele i a altor persoane, a condi iilor de viat, a studiilor i a activit ii mele profesionale prezente sau recente.

Pot s leg expresii i s m exprim coerent ntr-o manier simpl pentru a descrie experien e i evenimente, visele mele, speran ele i obiectivele mele. Pot s mi argumentez i explic pe scurt opiniile i planurile. Pot s povestesc o ntmplare sau s relatez intriga unei cr i sau a unui film i s-mi exprim reac iile.

Pot s prezint descrieri clare i detaliate ntr-o gam vast de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot s dezvolt un punct de vedere pe o tem de actualitate, artnd avantajele i dezavantajele diferitelor op iuni.

Pot s prezent descrieri clare i detaliate pe teme complexe, integrnd subtemele, dezvoltnd anumite puncte i terminndu-mi interven ia cu o concluzie adecvat.

Pot s prezint o descriere sau o argumenta ie cu claritate i fluent, ntrun un stil adaptat contextului; cu o structur logic eficient, care s ajute auditoriul s sesizeze i s retin punctele semnificative.

28

Scriere

Exprimare scris

Pot s scriu o carte potal scurt i simpl, de exemplu, cu salutri din vacant. Pot s completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, na ionalitatea i adresa mea pe un formular de hotel.

Pot s scriu mesaje scurte i simple. Pot s scriu o scrisoare personal foarte simpl, de exemplu, de mul umire.

Pot s scriu un text simplu i coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot s scriu scrisori personale descriind experien e i impresii.

Pot s scriu texte clare i detaliate ntr-o gam vast de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot s scriu un eseu sau un raport, transmi nd informa ii sau argumentnd n favoarea sau mpotriva unui punct de vedere. Pot s scriu scrisori subliniind semnifica ia pe care o atribui personal evenimentelor sau experien elor.

Pot s m exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltnd punctele de vedere. Pot s tratez subiecte complexe ntro scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot s selectez un stil adecvat destinatarului.

Pot s scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot s redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structur logic clar, care s-l ajute pe cititor s sesizeze i s retin aspectele semnificative. Pot s redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrri de specialitate sau opere literare.

29

PARTEA A DOUA

1. ACTE DE VORBIRE 2. NO IUNI SPECIFICE 3. NO IUNI GENERALE 4. GRAMATICA 5. INDICE

30

ACTE DE VORBIRE

31

ACTE DE VORBIREIntroducereCa n celelalte lucrri similare, actele de vorbire au fost grupate n 6 subcapitole, constituite pe baza func iilor comunicative comune: conven iile sociale - grupeaz actele de vorbire prin care se stabilesc rela iile ntre interlocutori conform unor reguli deja "ritualizate"; informa iile con in actele de vorbire prin care se ob in informa ii despre fapte i modalit ile de ac iune; atitudinile i sentimentele - se refer la acele acte de vorbire care exprim emo ii momentane sau durabile; regulile de ac iune reunesc acte de vorbire care au func ia de a orienta i realiza ac iunile; organizarea discursului - con ine actele de vorbire care servesc la organizarea discursului individual; strategiile reparatorii - grupeaz actele prin care se perfec ioneaz n elegerea dintre interlocutori. De obicei am subliniat registrul n care se realizeaz respectivul act (+/- formal) pentru a-i aten iona pe utilizatorii documentului (autori de manuale sau profesori) c trebuie s furnizeze elevilor informa ii despre interdependen a dintre realizarea lingvistic a actului i diferi i factori ai contextului situa ional. n unele cazuri, prin (fam.) s-a indicat caracterul familiar al unei realizri lingvistice. Capacit ile pe care le vizeaz actele de vorbire Principiul care st la baza elaborrii Nivelului prag stipuleaz c, pentru aceast etap, capacitatea de n elegere este superioar capacit ii de exprimare. Aa se explic existen a unui mare numr de realizri lingvistice pe care utilizatorul nu le poate vehicula (nc) cu uurin , dar este capabil s le n eleag i s reac ioneze n consecin . n aceast categorie intr mai ales realizrile din textele scrise, din domeniul tranzac ional, cum ar fi instruc iunile de utilizare sau formularele care se cer descifrate i presupun ac ionarea n consecin , fr ca utilizatorul s fie capabil s le produc. Unde este cazul se semnaleaz c este vorba despre scriere (LS) sau vorbire (LV).

Prezentarea graficCu caractere grase apar marcate strict formele vizate, cnd e cazul chiar o propozi ie. Cu caractere italice se marcheaz de obicei tipurile de fraze (metalimbajul). Parantezele (. ) presupun c respectiva form este facultativ. Uneori ntre paranteze apare ntrebarea care s dezambiguizeze rspunsul.

32

Lista actelor de vorbire 1. CONVEN II SOCIALE

1.1. Formule introductive 1.1.1. salutul 1.1.1.1. salutul la ntlnire 1.1.1.2. rspunsul la salutul de ntlnire 1.1.1.3. salutul la despr ire 1.1.2. transmiterea de salutri 1.1.3. formule de adresare 1.1.3.1. adresare direct 1.1.3.2. la telefon 1.1.3.2.1. adresare ini ial 1.1.3.2.2. adresare final 1.1.3.3. n coresponden 1.1.3.3.1. adresare ini ial 1.1.3.3.2. adresare final 1.1.4. expresii fixe 1.1.4.1. expresii introductive 1.1.4.2. expresii de pstrare a contactului (pentru situa ii diferite) 1.1.4.3. expresii finale 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. Prezentarea prezentarea cuiva rspunsuri la prezentare autoprezentarea Reguli de micare a corpului cererea permisiunii acordarea permisiunii refuzarea permisiunii

1.4. Mul umiri 1.4.1. a mul umi 1.4.2. rspunsul la mul umiri 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Scuze a cere scuze a accepta scuzele cuiva a refuza scuzele cuiva

1.6. Urri 1.6.1. a ura, a dori 1.7. Condolean e 1.7.1. a condola TE1.7.2. a rspunde la condolean e 1.8. Felicitri 1.8.1. a felicita33

1.8.2. a rspunde la felicitri 2. INFORMA II

2.1. Fapte 2.1.1. a cere informa ii asupra unui fapt - interoga ii totale 2.1.2. a rspunde la cererea de informa ii asupra unui fapt 2.1.2.1. rspuns afirmativ 2.1.2.2. rspuns negativ 2.1.2.3. rspuns dubitativ 2.1.3. a cere informa ii asupra unui fapt - interoga ii par iale 2.1.4. rspunsul la cererea de informa ii asupra unui fapt 2.1.5. a cere informa ii 2.1.6. rspunsul la cererea de informa ii 2.1.7. a se asigura, a verifica un fapt 2.1.8. a afirma 2.1.9. a nega 2.1.10. a anun a un fapt 2.1.11. a cere cuiva s se identifice 2.1.12. a se identifica 2.1.13. a cere identificarea cuiva 2.1.14. a identifica 2.1.15. a cere informa ii asupra capacit ii 2.1.16. a da informa ii asupra capacit ii 2.1.17. a cere informa ii asupra actelor mentale 2.1.18. a da informa ii asupra actelor mentale 2.1.19. a cere explica ii 2.1.20. a da explica ii 2.1.21. a cere justificri 2.1.22. a (se) justifica 2.1.23. a se scuza 2.1.24. a accepta scuzele 2.1.25. a cere aprobarea 2.1.26. a aproba 2.1.27. a nu aproba, a dezaproba 2.2. Modalit i 2.2.1. a considera un fapt ca sigur 2.2.2. a considera un fapt ca adevrat 2.2.3. a considera un fapt ca neadevrat/fals 2.2.4. a considera un fapt ca aparent 2.2.5. a considera un fapt ca probabil 2.2.6. a considera un fapt ca improbabil 2.2.7. a considera un fapt ca posibil 2.2.8. a considera un fapt ca imposibil 2.2.9. a considera un fapt ca necesar (i obligatoriu) 2.2.10. a considera un fapt ca nenecesar 2.2.11. a considera un fapt ca greu/dificil 2.2.12. a considera un fapt ca uor 2.2.13. a formula ipoteze de eventualitate 2.2.14. a formula ipoteze de irealitate34

3. 3.1.

ATITUDINI I SENTIMENTE A cere informa ii asupra atitudinilor i sentimentelor

3.2. A exprima atitudini i sentimente 3.2.1. atitudini i sentimente pozitive 3.2.1.1. plcerea 3.2.1.2. fericirea 3.2.1.3. iubirea 3.2.1.4. prietenia 3.2.1.5. simpatia 3.2.1.6. mul umirea, satisfac ia, bucuria 3.2.1.7. entuziasmul 3.2.1.8. admira ia 3.2.1.9. mndria 3.2.1.10. interesul 3.2.1.11. preferin a 3.2.1.12. dorin a 3.2.1.13. necesitatea 3.2.1.14. cheful, pofta 3.2.1.15. speran a 3.2.1.16. ncurajarea, linitirea cuiva 3.2.1.17. credin a, ncrederea 3.2.1.18. solidaritatea 3.2.1.19. calmul 3.2.1.20. rbdarea 3.2.1.21. gratitudinea 3.2.2. atitudini i sentimente neutre 3.2.2.1. perplexitatea, surpriza 3.2.2.2. indiferen a, dezinteresul 3.2.2.3. resemnarea 3.2.3. atitudini i sentimente negative 3.2.3.1. neplcerea 3.2.3.2. nefericirea 3.2.3.3. antipatia 3.2.3.4. dezgustul 3.2.3.5. triste ea, nemul umirea 3.2.3.6. deziluzia, decep ia, regretul 3.2.3.7. vina 3.2.3.8. teama 3.2.3.9. compasiunea 3.2.3.10.nencrederea 3.2.3.11.lenea 3.2.3.12.iritarea 3.2.3.13.deprimarea 3.2.3.14.preocuparea 3.2.3.15.nerbdarea 3.2.3.16.repulsia 3.2.3.17.aversiunea 3.2.3.18.indignarea35

3.2.3.19.oroarea 3.2.3.20.durerea 3.2.3.21.ura 4. INFLUEN AREA AC IUNILOR

4.1. Consultarea 4.1.1. a consulta pe cineva 4.1.2. a rspunde la cererea de consulta ie 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. Autorizarea, permisiunea a cere autorizarea, permisiunea a acorda autorizarea, permisiunea a refuza autorizarea, permisiunea Dispensa, aprobarea a cere dispensa, aprobarea a acorda dispensa, aprobarea a refuza dispensa, aprobarea Ordine, instruc iuni a cere indica ii a da ordin, instruc iuni, indica ii distribuirea sarcinilor

4.5. Sfaturi 4.5.1. a cere sfaturi 4.5.2. a da sfaturi, a sftui 4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. Sugestii a sugera cuiva o ac iune a cere cuiva sugestia a accepta sugestia

4.7. Exorta ia 4.7.1. a ndemna 4.7.2. a stimula 4.8. Ajutorul 4.8.1. a cere ajutor 4.8.2. a acorda ajutor 4.9. 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3. Oferta a oferi a accepta oferta a declina oferta

4.10. Obliga ia 4.10.1. a exprima obliga ia 4.10.2. a se informa asupra obligativit ii 4.10.3. exprimarea interdic iei36

4.11. Propunerea de ac iune 4.11.1. a cere cuiva s fac ceva 4.11.2. a se oferi pentru a face ceva 4.11.3. refuzul de a face ceva 4.11.4. a ncuraja 4.11.5. a promite 4.11.6. a amenin a 4.11.7. a avertiza 4.12. A reclama 4.13. A ezita 4.14. A ceda 4.15. A se retrage 4.16. Inten ia 4.16.1. a se informa asupra inten iei 4.16.2. a exprima inten ia sau lipsa inten iei 4.16.3. a se informa asupra dorin ei de ac iune 4.16.4. a exprima dorin a de ac iune. 4.17. A fi pregtit, nepregtit 4.7.1. a cere informa ii despre pregtire 4.7.2. a exprima gradul de pregtire 4.18. Decizia 4.18.1. a se informa asupra deciziei 4.18.2. exprimarea deciziei 4.19. Plngerea 4.19.1. prezentarea plngerii 4.20. Invita ia 4.20.1. a invita 4.20.2. a accepta invita ia 4.20.3. a refuza invita ia 5. 5.1. 5.2. 5.3. ORGANIZAREA DISCURSULUI Ini ierea discursului Indicarea etapelor discursului Introducerea temei discursului

5.4. Schimbarea temei discursului 5.4.1. a face o digresiune37

5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.

Reluarea temei ini iale ntreruperea unui vorbitor A cere cuvntul A da cuvntul A refuza acordarea cuvntului

5.10. Exprimarea opiniei 5.10.1. cererea opiniei 5.11. Ezitarea 5.12. Autocorectarea 5.13. Precizarea 5.14. Enumerarea 5.15. Exemplificarea 5.16. Emfaza 5.17. Rezumarea, sintetizarea 5.18. Concluzia 5.19. Relatarea discursului 6. ACTE REPARATORII (STRATEGII DE CORECTARE A COMUNICARII)

6.1. Semnalarea receptrii mesajului 6.1.1. a semnala n elegerea 6.1.1.1. fa n fa 6.1.1.2. la telefon 6.1.2. a semnala nen elegerea 6.1.2.1. nen elegerea total 6.1.2.2. nen elegerea par ial 6.1.3. a te asigura c ai fost bine n eles 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. A cere repetarea unui enun /cuvnt A repeta A cere confirmarea textului A cere confirmarea n elegerii A cere clarificarea38

6.7. 6.8. 6.9.

A cere repetarea pe litere A pronun a pe litere, a dicta A cere s se scrie

6.10. A preciza pronun area, scrierea 6.11. A exprima necunoaterea unui cuvnt, a unei expresii 6.12. A cere sprijin 6.13. A furniza un cuvnt, o expresie 6.14. A cere s se vorbeasc mai rar/repede/tare/ncet 6.15. A parafraza, a aproxima 6.16. A cita pe cineva

39

1. 1.1.

CONVEN II SOCIALE FORMULE INTRODUCTIVE

1.1.1. SALUTUL 1.1.1.1.SALUTUL LA NTLNIRE (+ formal) Bun diminea a | forma | Bun ziua | de |(ce mai face i?) Bun seara | adresare | V salut | | Bun ziua, (domnule doctor), ce mai face i? (- formal) Bun | nume| (ce mai faci?) 'mnea a (ce mai zici?) (Te) Salut (ce mai nou?) Ciao Servus (reg.) Srut mna | f. de adresare| ( ce mai faci/face i?) Ultimul salut e folosit n dou situa ii: a) ca salut reveren ios pentru femei (Srut mna/minile, doamna doctor, ce mai face i?); b) ca salut respectuos folosit n familie, adresat de ctre copii prin ior sau persoanelor mai n vrst. 1.1.1.2.RSPUNSUL LA SALUTUL DE NTLNIRE (+ formal) Bun diminea / Bun ziua / Bun seara (poate fi urmat de rspunsul Mul umesc, bine etc.) Mul umesc, bine | forma | foarte bine/aa-i-aa| de | dar dv.? nu prea bine | adresare | (- formal) Salut / Ciao / Servus/ Bun / 'mnea a (poate fi urmat de nume sau apelativ + formula fix) Salut, Vasile, ce mai faci? Bine, mersi | nume |(dar tu?) Excelent | | (tu?) Excelent, Radule, dar tu? La Srut mna, se rspunde, dup caz, fie cu salutul obinuit (Bun ziua etc.), fie cu forme mai speciale (Pa/Servus etc.) pentru prieteni apropia i sau copii. 1.1.1.3.SALUTUL LA DESPR IRE (fr referire la alt ntlnire, se repet salutul ini ial) Bun ziua40

Bun seara Noapte bun (pentru despr irea la o or trzie) O zi bun La revedere | numele/forma de adresare| La revedere, domnule doctor. (cu referire la alte ntrevederi posibile sau stabilite deja) pe + adv. timp Pe curnd/mine pe + ziua din sptmn Pe luni/mar i (+ formal) Ne (re)vedem mine anul viitor / la anul sptmna viitoare a se (re)vedea + peste + precizarea timpului Ne revedem peste o lun/un an. (- formal) Ciao Servus Pa Srut mna 1.1.2. TRANSMITEREA DE SALUTRI (printr-o alt persoan, fa n fa /la telefon) (+ formal) V rog s transmite i |salutrile/complimentele mele| Transmite i, v rog, |multe salutri/complimente |doamnei Ionescu. |calde salutri | (- formal) Te rog s transmi i salutri colegilor. Salutri tuturor. Complimente Mariei. i mbr iez pe to i. i srut pe cei mici. Srutri de mini mamei/bunicilor. Srutri de mini doamnei (Ionescu). Salut-l | pe Ion |(din partea mea). Salut-o | pe Ioana | Salut-i | pe prin ii ti | Salut-le | pe doamne |

1.1.3. FORMULE DE ADRESARE 1.1.3.1. ADRESARE DIRECT (+ formal) Vocativ / + titlul / + numele Domnule,. Doamn, Domnioar, 41

Domnule preedinte, Doamnelor, domnioarelor i domnilor,. Stimat doamn, .... Stimate doamne,. Stimate domn,. Stima i domni,...... (- formal) Drag, (fam. pt. m. f.sg.) Bunicule, (forma de V.) Bunico, . Biete, Ioane, . Maria, v. G 3.3.1. DECLINAREA 1.1.3.2. LA TELEFON

1.1.3.2.1. ADRESARE INI IAL Alo? Alo, casa Popescu? Alo, 134813 ? Alo, aici Dorina. Cu George, v rog. Alo, a dori / a vrea / s vorbesc cu. 1.1.3.2.2. ADRESARE FINALA Mul umesc, la revedere. Scuza i. mi pare ru. 1.1.3.3. N CORESPONDENT

1.1.3.3.1. ADRESARE INI IAL (+ formal) Stimate domnule (profesor)/Stimate domnule (Ionescu) Stimat doamn (doctor)/Stimat doamn (Ionescu) Stimate colege i stima i colegi Drag /dragul meu /frate; Dan etc. Drag /draga mea /sor; Dana etc. Dragi /dragii mei /fra i Dragi / dragile mele / surori Drag domnule/doamn (Ionescu) (+ intim) Scumpul / iubitul meu domn / prieten / tat / fiu Scumpa / iubita mea doamn /prieten / mam /fiic Scumpii / iubi ii mei copii / prin i / prieteni Scumpele/ iubitele mele doamne / prietene / surori v. G. 3.3. ADJECTIVUL, Obs. 4.42

1.1.3.3.2. ADRESARE FINAL (+ formal) V rog s primi i salutrile noastre cordiale Primi i, v rog, cele mai respectuoase salutri Cu (mult / deosebit) respect Cu tot respectul Cu toat stima

Cu mult considera ieCu toat considera ia Cu cele mai bune gnduri / sentimente / amintiri Cu mult / sincer / prietenie (- formal) Cu (mult) drag Cu tot dragul Cu toat dragostea Te / v mbr iez cu drag / dragoste Te / v srut; te / v pup; te / v iubesc 1.1.4. EXPRESII FIXE 1.1.4.1.EXPRESII INTRODUCTIVE (pentru situa ii diferite) (+ formal) Ce mai face i? De unde sunte i? Unde mege i? Pn unde cltori i? Merge i departe? Ce dori i? Cu ce v putem servi / ajuta? Alo? locuin a / casa / familia / Popescu? (- formal) Ce mai faci? / De unde eti?/ Unde mergi?/ etc. Totul e OK? (fam.)

1.1.4.2.EXPRESII DE PASTRARE A CONTACTULUI (pentru situa ii diferite) (+ formal) n elege i? M asculta i? M auzi i? Sunte i pe fir? 1.1.4.3.EXPRESII FINALE

(- formal) n elegi / pricepi? M ascul i? M auzi? Eti pe fir?

(pentru situa ii diferite) Pe mine / pe sptmna viitoare etc. Cu bine. Numai bine.43

O zi bun. O sear plcut! Un week-end plcut! Un plcut sfrit de sptmn! V /te las (cu bine)! Rmne i / rmi cu bine. V srut / v pup / v mbr iez. (fam.) 1.2. PREZENTAREA

1.2.1. PREZENTAREA CUIVA (+ formal) a avea plcerea | a prezenta | a da voie | (conj. prez.) | pe a permite | | Am plcerea s vi-l prezint pe domnul inginer Ovidiu Vasu, managerul firmei noastre. Da i-mi voie s v-o prezint pe doamna Ana Indrea. Permite i-mi s vi-i prezint pe prietenii mei. Permite i-mi, v rog, s vi le prezint pe colegele mele, Ioana Vlad i Mihaela Rusu. (- formal) el/ea este + nume/ocupa ie etc. El este Dan. Ea este Iolanda. Acesta este so ul meu. Acestea sunt prietenele mele, Rodica i Ileana. V cunoate i? Nu tiu dac v cunoate i. (V rog s) face i cunotin .

1.2.2.

RASPUNSURI LA PREZENTARE (+ formal) a-i prea bine = a se bucura (de cunostin / s v cunosc) mi pare bine. mi pare bine s v cunosc. M bucur s v cunosc. Sunt bucuros / bucuroas s v cunosc. mi face plcere s v cunosc. ncntat/ de cunotin . (- formal) mi pare bine (s / c te cunosc.) Sunt bucuros / bucuroas c / s te cunosc.

1.2.3. AUTOPREZENTAREA (+ formal) M numesc M cheam

| | George Ionescu44

Numele meu este | Sunt | Da i-mi voie s m prezint: sunt Nae Georgescu. Permite i-mi s m prezint: Dan Crciun, ziarist. (- formal) (numai prenumele) Lavinia Maria Ionu (la telefon) (Aici) | (Sunt) | Dan Popescu (La telefon) | Dan Popescu (la telefon) 1.3. REGULI DE MISCARE A CORPULUI

1.3.1. CEREREA PERMISIUNII (+ formal) Enunturi interogative se poate + vb.Inf. Se poate intra, v rog? a da voie + vb.Conj. mi da i voie s intru / s plec? (imperativ) Da i-mi voie s ies / trec. a permite + vb.Conj mi permite i s fumez? a (nu) se supra dac + vb.Ind. V supra i dac ntrzii? Nu v supra i dac plec mai devreme? a (nu) -l deranja dac + vb.Ind. (Nu) v deranjeaz dac fumez ? (- formal) Se poate? Pot intra / fuma/ pleca? D-mi voie s ies / trec. A vrea s trec / plec . 1.3.2. ACORDAREA PERMISIUNII (+ formal) vb. i/sau adverb de afirma ie (imediat) Pofti i! Pofti i, v rog! V rog! Da. (De)sigur. Sigur c da. Binen eles. adverbe de afirma ie + pofti i / v rog45

(mai trziu)

(imediat)

(mai trziu)

Da, pofti i, v rog! Desigur, pofti i! Atepta i pu in! Sta i pu in! (Mai) pute i atepta un pic / un moment? Un moment / o clip, v rog (- formal) vb.Imp.pers.2, sg Po i ! Poftete! Poftim! Intr! Fumeaz! Ateapt pu in! Stai pu in! (Mai) po i atepta (un pic / un moment)?

1.3.3. REFUZAREA PERMISIUNII (+ formal) (categoric) Nu. a-i prea ru / a regreta + dar + prop.neg. mi pare ru, dar nu se poate. Regret, dar nu se poate / nu e permis / nu e voie. a nu permite, a nu da voie, a nu se putea + vb.Conj. Nu v permit s face i asta. Nu v dau voie s.. Nu se poate. Nu e voie /Nu-i voie. (atenuat) M tem c nu. Mai degrab nu. Poate altdat/cu alt ocazie. (categoric) (- formal) vb.Imp. neg., pers.2, sg. Nu intra! . Nu fuma! Nu po i + vb.Inf. Nu po i pleca! nici + subst./vb.neg. Nici vorb. Nici gnd. Nici s nu aud/s nu te gndeti/s nu vorbeti 1.4. MUL UMIRI vb. (a mul umi) + adv. mul umesc (mult / foarte mult / tare mult / frumos) Mul umesc din inim/ din suflet. Multe / mii de / mul umiri. vb. + pentru + subst. Mul umesc pentru ajutor /amabilitate. (+ formal)46

1.5.4. A MUL UMI

vb.+ pron.pers.2, pl. V mul umesc (mult etc). V mul umesc c accepta i invita ia mea. Nu am (destule) cuvinte s v mul umesc | c + vb.Ind. | V sunt foarte recunosctor /recunosctoare | | E foarte amabil / drgu din partea dvs. | | V suntem foarte recunosctori c a i rspuns invita iei noastre. Sincerele mele mul umiri | pentru + subst.| Sincere mul umiri pentru sprijinul acordat. (- formal) vb.+ pron.pers.2, sg. i mul umesc (mult, frumos etc.). Mersi. 1.4.2. RSPUNSUL LA MUL UMIRI cu (mult) plcere Cu plcere, oricnd /Oricnd, cu plcere. Cu plcere i alt dat. pentru pu in n-ave i pentru ce nu-i de ce (+ formal) A fost plcerea noastr /mea. (- formal) n-ai pentru/de ce 1.5. SCUZE (+ formal) vb. a scuza (Imp.) + pron. pers.A. (exclamativ) Scuza i! Scuza i-m (v rog) ! Scuza i c v deranjez! V rog s m scuza i! vb. a ierta (Imp.) + pron. pers.A Ierta i-m, v rog! V rog s m ierta i! expr. a(-i) cere scuze / iertare (pentru + subst.) V cer scuze / iertare! Scuza i(-m) pentru V cer scuze pentru V rog s primi i / accepta i scuzele mele (pentru )! M ierta i / scuza i (pentru )? (- formal) vb.Imp. pers.2,sg. Scuz-m! Iart-m! Pardon! N-am vrut!47

1.5.1. A CERE SCUZE

Ierta i(-m) pentru (interogativ)

M ier i/ scuzi? 1.5.2. A ACCEPTA SCUZELE CUIVA Nu-i nimic. Nu face nimic. V /te n eleg. V / te scuz. V / te iert. Bine. n ordine. OK. A REFUZA SCUZELE CUIVA Nu pot s v/te scuz / iert. mi pare ru, dar nu v / te pot scuza / ierta. Nici nu m gndesc (s v / te iert). Asta nu se poate! Imposibil. URRI

1.5.3.

1.6.

1.6.1. A URA, A DORI (cotidian) (la sosire/ primire / ntlnire) Bine a i venit! (RE: Bine v-am gsit!) Bine ai venit! (RE: Bine te-am gsit!) Fii /fi i bine venit /! (la plecare /despr ire) Drum bun! (RE: Mul umesc!) Cltorie plcut! Vacan frumoas! S ne (re)vedem sntoi / cu bine. (la nceputul mesei) Poft bun! (RE: Mul umesc, asemenea / la fel!) (la sfritul mesei) S v fie de bine! (RE: Mul umesc / mul umim) (cnd bem) La mul i ani! Noroc! Sntate! (la culcare) Somn uor! Vise plcute! (RE: Mul umesc!) (n munc / activitate) Succes! (RE: Mul umesc!) Noroc! Baft! (RE: S fie!) Spor la munc! (RE: Mul umesc, la fel i ie / vou!) (n caz de boal) (Mult) sntate! (RE: Mul umesc!) nsntoire grabnic!48

(special)

(pentru copii) S v triasc! (RE: Mul umesc!) S creasc mare / mari! (cnd se men ioneaz vrsta) Mul i nainte! (= v doresc s ave i nc mul i ani de trit) (RE: Mul umesc, la fel!) (la srbtori calendaristice / religioase) a ura, a dori . (V urez /urm) La mul i ani! (V doresc / dorim) Mult sntate! Srbtori fericite! An Nou fericit! mplinirea tuturor dorin elor! Crciun fericit! Cristos a nviat! (pentru Pati) Pate fericit / Pati fericite! (la aniversare) La mul i ani! ( la cstorie) Noroc i fericire! Cas de piatr!

1.7.

CONDOLEAN E a-i prea ru, a regreta Ne pare ru. Condolean e. Sincerele noastre condolean e. Curaj. Fii tare. (la nmormntare) Dumnezeu s-l / s-o ierte! Fie-i rna uoar!

1.7.1. A CONDOLA

1.7.2.

A RSPUNDE LA CONDOLEAN E (la nmormntare) S-l /s-o ierte Dumnezeu.

V mul umim.

1.8.

FELICITRI (+ formal) a felicita + cu ocazia + subst.G. V felicit cu ocazia aniversrii. a felicita + pentru + subst.A. V felicit pentru succesul ob inut. Multe felicitri pentru reuit! Felicitrile noastre pentru.49

1.8.1. A FELICITA (pentru un moment special din via / activitate)

(pentru un succes)

(- formal) Bravo! Excelent! Formidabil! Minunat! Nemaipomenit! Fantastic! Te felicit!

1.8.2. A RSPUNDE LA FELICITRI V / i mul umesc (mult / foarte mult)! 2. 2.1. INFORMA II FAPTE

2.1.1. A CERE INFORMA II ASUPRA UNUI FAPT (interoga ii Prop. interogativ (da /nu) totale) (cu vb. explicit - f. afirm.) Ai bani/ cas / bagaje? Ave i timp / copii / prin i? mi dai un rspuns? mi da i un ziar? Mergi acas? (cu vb. explicit - f. neg.) Nu scrii? Nu-mi dai numrul tu de telefon? Nu-mi spune i nimic? Fraz interogativ direct + vb.Conj. (vb. f. afirm.) Po i / Ai putea /Eti bun /Ai fi bun |s m aju i? Pute i /A i putea / Sunte i amabil / A i fi amabil |s m ajuta i? (vb. f. neg.) Nu po i/ N-ai putea / Nu eti bun | s m atep i la gar? Nu pute i / N-a i putea /Nu sunte i amabil |s m atepta i la gar? (exclamativ) Fraz introdus prin a spune + dac Spune-mi dac ai nevoie de ceva./ Dac ai nevoie de ceva, spune-mi! Spune i-ne dac ave i nevoie de ceva./Dac ave i nevoie de ceva, spune i-ne! Fraz declarativ a vrea/a dori/a putea + vb.Conj./Inf.+ dac, unde etc.+ vb. Vreau / Doresc | s tiu / s | dac va fi acas la ora 5. A vrea / a dori | aflu | Enun uri exclamative eliptice O informa ie, v rog! O cafea, v rog! Un moment, v rog! Te rog / Te-a ruga ! V rog / V-a ruga! 2.1.2. A RSPUNDE50

LA CEREREA DE INFORMA II (la o interogativ total) 2.1.2.1. RSPUNS AFIRMATIV Enun interogativ (vb. f. afirm.: Ai bani?) Da, (da) Am, (am). Da, am. Sigur (c da) Desigur. Binen eles. Firete. Evident. Normal. Natural. Cum s nu (+ vb.)? (vb. f. neg.: Nu vii?) Ba da. Cum s nu (+ vb.) Cu (mult) plcere. Cu (mult) drag. 2.1.2.2. RSPUNS NEGATIV (vb. f. afirm.: Ai bani?) adv.neg./+ vb. Nu, (nu). Nu am. Nu, nu am. Nici vorb. Exclus. Categoric nu. 2.1.2.3. RSPUNS DUBITATIV (A plecat?) (echivoc) Probabil. Posibil. S-ar putea. Nu se tie. Cine tie. POATE C DA, POATE C NU. Ghici? 2.1.3. A CERE INFORMA II ASUPRAUNUI FAPT (interoga ii Prop. interogativ par iale) Cine este domnul? Ce dori i? Cum te/v cheam?51

Nu (am) deloc .

Unde e gara? Cnd ncepe conferin a? La ce etaj e camera? v. G.. Pron.int.rel. i adv. Prop. inter. total dubitativ Oare aici e gara? Oare aceasta e strada Eminescu? Prop. inter. total de confirmare Aici e gara, | nu-i aa? | aa-i? | nu? Prop. interogativ eliptic Cine? / Ce?/ Unde? etc. Cu cine? Cu ce? La ce or? Ct (cost)? Maria? (= Maria nu vine?/ Unde e Maria? / Cine e Maria? etc.) Fraz interogativ indirect Nu tii / Nu ti i, | aceasta este gara? Spune-mi / Spune i-mi, | Spune-mi / Spune i-mi (v rog,) | dac aceasta e gara? mi spui / mi spune i (v rog) | Te rog s-mi spui / spune-mi | V rog s-mi spune i / spune i-mi | Spune-mi / Spune i-mi (v rog,) | cine |. mi spui / mi spune i (v rog) | ce | Te rog s-mi spui / spune-mi | unde | + vb. V rog s-mi spune i / spune i-mi | cnd | ti i | la ce | (N-)ave i idee | ct etc.| v. G 3.4.5. PRONUMELE SI ADJECTIVUL INTEROGATIV-RELATIV 2.1.4. RSPUNSUL LA CEREREA DE INFORMA II (interoga ii par iale) Pronume i adverbe v. AV 2.1.2. A RSPUNDE LA CEREREA DE INFORMA II 2.1.5. A CERE INFORMA II (interoga ii alternative) complete Mergi la spectacol sau stai acas? Scrii sau nu scrii? mi da i sau nu-mi da i banii napoi? Bei vin sau bere? Cnd ne vedem, mine sau poimine? eliptice (O cafea, v rog!) Cu sau fr zahr? Cu sau fr lapte? (Am bea ceva!) Cafea sau ceai?52

(Ne sun mine.) Maria sau Andrei? 2.1.6. RSPUNSUL LA CEREREA DE INFORMA II (alternative) cu o op iune: Merg la spectacol / Scriu /Nu- i dau/ Bere / Mine/ Cu (zahr) etc. fr op iune: (Mi-e) tot una. (Mi-e) indiferent. N-are importan . Nu conteaz. Oricnd. Oricum. Oriunde. v. G 3.7.0.2. ADVERBUL. CLASIFICARE DUP SENS Respingerea celor dou alternative Nici una nici alta. Nici (subst./adv./pron.), nici (subst./adv./pron.) Niciodat. Nimic. Nimeni. Nici unul. v. G 3.4.7. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEGATIV 3.7.0.2. ADVERBUL. CLASIFICARE DUPA SENS 2.1.7. A SE ASIGURA, A VERIFICA UN FAPT Eti student,

| nu? | nu-i aa? | aa-i?

Aa-i |c eti student? Nu-i aa | Cu verb repetat: Eti sau nu eti student? Cu verbe specifice Sigur eti student? Pot fi sigur() |c eti student? E adevrat | Enun uri interogative directe cu imperativul: Spune-mi dac |e adevrat c eti student? |pot fi sigur c eti student? 2.1.8. A AFIRMA Enun uri afirmative Citesc zilnic ziarele. Enun uri interogative retorice. Cum s nu merg la film? v. AV 2.1.2.1 RSPUNS AFIRMATIV53

2.1.9. A NEGA Enun uri declarative negative. Nu citesc ziarele Nu-i nimeni acas. Nici tu nu vorbeti engleza. Enun uri exclamative. Nici nu m gndesc! Nici nu vreau s aud! Nici vorb! Asta-i culmea!

Asta-i prea de tot!v. AV 2.1.2.2. RSPUNS NEGATIV 2.1.10. A ANUN A UN FAPT Enun uri interogative. a (nu) ti |prez./pf.c./impf. | a (nu) auzi | pf.c. |+ de + GN /c + vb.Ind a (nu) afla | pf.c. | tii / ai auzit / ai aflat de accident? (Nu) tii (tiai / ai tiut)| (N-) ai auzit | c a fost un accident? (N-) ai aflat | Suntem vecini, tii? tii noutatea? Suntem vecini. S- i spun ceva: suntem vecini. Enun uri declarative. a anun a / a preveni + c + vb.Ind Te anun c suntem vecini. Te previn c vom fi vecini. tii, suntem vecini. V. AV 2.1.8. A AFIRMA 2.1.9. A NEGA 2.1.11. A CERE CUIVA S SE IDENTIFICE Cine eti/sunte i? Cum te / v cheam? Numele, te / v rog? 2.1.12. A SE IDENTIFICA Sunt M cheam M numesc Numele meu V. AV 1.2.3. AUTOPREZENTAREA 2.1.13. A CERE IDENTIFICAREA CUIVA/A CEVA Enun uri interogative par iale (cu demonstrative) Cine e | acesta/ acest om?54

| acela / acel om? | cel de acolo? Cine e | omul acesta? | femeia aceasta? Cum |l/o/i/le | cheam? Ce carte citete? 2.1.14. A IDENTIFICA Enun uri declarative (cu demonstrative) Acesta |acest om/omul acesta | e so ul meu. El e so ul meu. l cheam Dan Popa. Citete Rou i negru. Grup nominal Un prieten. Dan Popa. Rou i negru. 2.1.15. A CERE INFORMA II ASUPRA CAPACIT II Enun uri interogative (cu verbe specifice). a putea + vb.Inf./Conj. Poate studia / s studieze orice? a fi capabil | + Conj./de + subst. a fi n stare | El e |capabil / n stare | s rezolve problema? a ti + vb.Conj. tie s repare calculatorul? a se pricepe + vb.Conj./la + subst. Se pricepe s repare calculatorul? Se pricepe la matematic? Enun uri interogative cu referire direct la anumite capacit i. Vorbete limbi strine? Conduce? Folosete computerul? Ce eti n stare s faci? Ct eti n stare s reziti fr ap? 2.1.16. A DA INFORMA II ASUPRA CAPACIT II Enun uri declarative a putea + vb. Inf./Conj. Poate studia / s studieze orice. a fi capabil | + Conj./ + de + GN a fi n stare | El e | capabil / n stare | s rezolve problema. | de orice. a ti + vb.Conj. tie s repare calculatorul. a se pricepe + vb.Conj./ + la + GN Se pricepe s repare calculatorul.55

Se pricepe la matematic. 2.1.17. A CERE INFORMA II ASUPRA ACTELOR MENTALE Enun uri interogative. a se gndi | + la + GN | + vb.Conj. | + c /dac /unde / cnd etc. | + vb.Ind. Te gndeti la data examenului? Se gndete s plece? Te gndeti dac po i iei din ncurctur? a se rzgndi Te-ai rzgndit? v. G ..(pron. refl. n A.) a-i (a nu-i) aminti | + de + GN/subst.art a-i (a nu-i) aduce aminte | + c/dac + vb.Ind. i aminteti de prietenul tu? Nu- i aminteti cuvntul? i aminteti c / dac ai spus asta? v.G ..(pron. ref. n D.) a (nu)uita | + subst.art./+ persoan | + vb.Conj. | + c/de ce/cnd/unde/cum etc.| + vb.Ind. A i uitat adresa? L-a i uitat pe Marin? A i uitat-o pe Ioana? N-ai uitat s ncui ua? A i uitat c v-am invitat la cin? a vedea / a pricepe /a n elege /a ti + ce, cum, unde, etc. + vb.Ind. Vezi | Pricepi | cum trebuie s faci? n elegi| tii | 2.1.18. A DA INFORMA II ASUPRA ACTELOR MENTALE Enun uri declarative. a se gndi M gndesc la data examenului. Se gndete s plece. M gndesc dac a ajuns cu bine la destina ie. a-i aminti / a-i aduce aminte mi amintesc de prietenul tu. a nu-i aminti /a nu-i aduce aminte Nu-mi amintesc cuvntul. mi amintesc