Leacuri t¤’m¤’duitoare, pilule vindec¤’toare. Momente din ......

Leacuri t¤’m¤’duitoare, pilule vindec¤’toare. Momente din ... muzeu Gede¢  expozi¥£ia Leacuri t¤’m¤’duitoare,
Leacuri t¤’m¤’duitoare, pilule vindec¤’toare. Momente din ... muzeu Gede¢  expozi¥£ia Leacuri t¤’m¤’duitoare,
download Leacuri t¤’m¤’duitoare, pilule vindec¤’toare. Momente din ... muzeu Gede¢  expozi¥£ia Leacuri t¤’m¤’duitoare,

of 2

 • date post

  23-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Leacuri t¤’m¤’duitoare, pilule vindec¤’toare. Momente din ......

 • Momentul inaugurării a fost prece-dat de câteva luni de colaborare a specialiștilor de la Gedeon Rich- ter România și a celor de la secția de Istorie și Etnografie ai Muzeului Județean Mureș. Pentru că nu a existat un precedent în orga- nizarea unei astfel de expoziţii în judeţ, ade- vărata provocare a fost găsirea unui concept care să ilustreze pe înţelesul unui public ne- avizat și într-un spaţiu relativ restrâns o isto- rie atractivă a știinţelor farmaceutice. Rezul- tatul acestei colaborări s-a dovedit a fi unul spectaculos, expoziția reușind să prezinte microuniversul farmaceutic la un număr de peste 7500 de vizitatori până în prezent.

  Expoziţia punctează momentele impor- tante ale istoriei farmaceutice pornind de la leacurile cu puteri tămăduitoare, folosi- te din cele mai vechi timpuri de către re- prezentanţii primelor forme de civilizaţie umană. Lumea farmaciilor transilvănene din secolele XIX–XX este foarte frumos

  prezentată prin reproducerea tiparului aces- tora constituit din cele două componente, laboratorul și oficina, care se păstrează și astăzi în modul de organizare al unei far- macii. Una dintre atracțiile expoziției o constituie mașina manuală de comprimat medicamente pe care vizitatorii o pot în- cerca, realizând ei singuri câteva compri- mate. Părăsind zona dedicată farmaciilor și intrând în încăperea ce prezintă era mo- dernă a producției de medicamente, con- trastul este izbitor: principiile producției moderne de medicamente sunt detaliate cu ajutorul unor echipamente moderne și a unor prezentări multimedia.

  La începutul lunii mai 2014 a fost inaugurată expoziţia Leacuri tămăduitoare, pilule

  vindecătoare. Momente din istoria farmaceuticii, organizată în parteneriat de

  compania Gedeon Richter România și Muzeul Judeţean Mureș. Expoziţia, al cărei vernisaj

  a coincis cu importantul eveniment muzeistic Noaptea Muzeelor și care va putea fi vizitată până la sfârșitul anului 2015, își propune să

  prezinte istoria farmaciei, pornind de la leacurile tămăduitoare folosite în medicina populară din

  cele mai vechi timpuri, parcurgând era primelor farmacii transilvănene, până la producţia

  modernă de medicamente.

 • În lunile care au trecut de la deschidere, expoziția a devenit un punct de întâlnire al celor care iubesc științele farmaceutice și chimia, dar și al proiectelor prin care com- pania susține tânăra generație de cercetă- tori. Astfel, expoziția a găzduit premierea elevilor care au reprezentat județul Mureș la Olimpiada Națională de Chimie, premiere tradițională organizată de 8 ani de Gede- on Richter România, precum și o serie de activități educaționale dedicate studenților și elevilor. Dintre acestea de cel mai mare interes s-a bucurat programul Farmacia, for- mula chimică a vieţii, organizat în partene-

  riat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș în cadrul săptămânii Școala Altfel, unde aproape 600 de elevi au avut posibilitatea de a pătrunde în lumea fascinantă a chimiei.

  Prin această expoziție dorim să prezentăm evoluția impresionantă a științelor farma- ceutice, dar și frumusețea și complexitatea meseriei de farmacist. În același timp, avem convingerea că valorile create de expoziție și de activitățile pe care aceasta le găzduiește se suprapun perfect peste valorile Gedeon Ri- chter, reproduse în mesajul cheie al compa- niei: Cercetare. Inovare. Implicare. Din 1901.