Lansarea in drepturile omului

61
LIFT OFF LANSAREA ÎN DREPTURILE OMULUI

description

 

Transcript of Lansarea in drepturile omului

Page 1: Lansarea in drepturile omului

LIFT OFF

LANSAREA ÎN DREPTURILE

OMULUI

Page 2: Lansarea in drepturile omului

CONŢINUTUL

1. Ce este Educaţia pentru Drepturile Omului?

2. Crearea unui climat al drepturilor omului în sala de clasă.

3. Participarea în procesul de învăţare – metode de învăţare activă.

4. Învăţare extinsă.

5. Evaluarea învăţării.

6. Susţinerea efortului de învăţare a copilului.

Lecţia 1. Cine suntem?

Lecţia 2. Ce sunt drepturile noastre?

Lecţia 3. Drepturi şi responsabilităţi

Lecţia 4. Drepturi în conflict

Lecţia 5. Convenţia privind Drepturile Copilului

Lecţia 6. Toţi suntem egali?

Lecţia 7. Refugiaţii. Nicăieri nu-i ca acasă.

Lecţia 8. Puncte de vedere. Mai multe aspecte ale aceleiaşi istorii.

Lecţia 9. Promotorii Drepturilor Omului.

Lecţia 10. Activitatea în domeniul Drepturilor Omului.

Anexa 1. Convenţia privind Drepturile Copilului.

Anexa 2. Evaluare.

Anexa 3. Imaginea lui Croc.

Anexa 4. Corabia spaţială a lui Croc.

Page 3: Lansarea in drepturile omului

1.Ce este Educaţia pentru Drepturile Omului

Educația pentru Drepturile Omului este definită ca un proces de învățare care are ca

scop:

să promoveze înțelegerea corectă a propriilor drepturi şi a responsabilităților

aferente;

să dezvolte o atitudine de respect și apreciere a unicității fiecărui individ;

să promoveze competențe, care le vor permite copiilor să acţioneze pentru

apărarea și promovarea drepturilor omului.

Educația pentru drepturile omului poate fi realizată la toate nivelurile educaţionale.

Copiii mici, chiar şi la vârsta lor fragedă, sunt foarte conştienţi de problemele din

justiție, un concept care stă la baza educației pentru drepturile omului. Identificarea

oportunităților, în procesul de educaţie formală, pentru a încuraja gândirea şi

acţiunile oamenilor pentru drepturile omului, este o parte importantă a procesului de

învăţare a copiilor.

2. Crearea unui climat al drepturilor omului în sala de

clasă

Stabilirea climatului

Mediul în care predăm este fundamental pentru a ne asigura că elevii vor

înțelege corect drepturile omului și responsabilitățile aferente acestor drepturi. Cel

mai important este de a crea un mediu în care copiilor le sunt respectate drepturile,

doar aşa elevii vor înţelege că drepturile şi responsabilităţile nu sunt nişte concepte

teoretice, ci sunt un mod de viață.

Este important ca elevii:

să fie respectaţi în sala de clasă, nu doar să înveţe ce este respectul;

Page 4: Lansarea in drepturile omului

să exerseze responsabilităţile, în viaţa de zi cu zi, la şcoală, nu doar să înveţe ce

este o responsabilitate;

să fie martorii aprecierii diversităţii, nu doar să înveţe ce este toleranţa.

Este important ca mediul din sala de clasă:

să pună în valoare contribuția fiecărui copil;

să respecte dreptul la libertatea de exprimare;

să încurajeze participarea activă.

Un astfel de mediu este creat de profesori și copii, care lucrează împreună, pentru a

asigura în sala de clasă prezența valorilor și atitudinilor care susțin drepturile omului.

Un set de reguli sau principii directoare, care sunt utilizate în sala de clasă, pot

susţine și consolida ideea Drepturilor Omului și responsabilităților aferente, dar este

vital ca aceste principii să fie implementate într-o manieră respectuoasă de

colaborare.

1Un

Elaborarea unei viziuni integre în sala de clasă

La începutul modulului, exploraţi, împreună cu elevii, valoarea şi importanţa unui

mediu, care este un loc sigur pentru toţi copiii. Elaboraţi împreună un set de

principii, care i-ar face să simtă că sala lor de clasă este un astfel de loc. Începeţi prin

a le adresa următoarea întrebare:

Ce putem face, în această sală de clasă, pentru a ne asigura că toți sunt tratați

corect?

(Asigurați-vă că în listă se vor regăsi principii aplicabile atât pentru elevi, cât şi

pentru profesor.)

Odată ce aţi finalizat etapa iniţială şi aţi colectat idei, copiii pot discuta, în grupuri de

până la șase, care puncte, în opinia lor, sunt cele mai importante. Puteți solicita idei

de la fiecare grup în parte, apoi ați putea discuta cu toți elevii împreună, pentru a

ajunge la un numitor comun. Alternativ, solicitaţi fiecărui grup să elaboreze o listă

care ar conține câte 5-10 principii. Creați împreună un poster care ar conține aceste

principii. Sugeraţi-le elevilor să revizuiască acest poster la anumite intervale de timp,

pentru a vedea dacă sunt respectate principiile identificate.

Viziunea clasei noastre

Toți membrii acestei comunități sunt tratați corect și cu respect.

Facem tot posibilul pentru a ne ajuta şi susţine reciproc, în toate activitățile

noastre.

Fiecare persoană contribuie individual la crearea unui mediu favorabil în sala

de clasă.

Facem tot posibilul ca să ne asigurăm că fiecare persoană din clasă se simte

pus în valoare şi nu este ignorat în timpul activităţilor.

Page 5: Lansarea in drepturile omului

3. Participarea în procesul de învăţare – metode de

învăţare activă

Acest modul are la bază premisa că elevii nu doar acumulează cunoștințe, dar şi

participă activ în procesul de învățare. Ideea de bază în acest modul este că vocea

copilului este pusă în valoare, iar abilitățile necesare pentru promovarea și protecția

drepturilor omului sunt dezvoltate prin învățare activă și participativă. Modulul

promovează echilibrul între învățarea individuală, învățarea colaborativă și învățarea

împreună cu întreaga clasă. Aici sunt utilizate o varietate de metodologii de

susţinere.

Învățarea individuală

Unele dintre activitățile propuse sunt proiectate pentru a asigura că fiecare copil se

poate exprima fluent. Utilizarea fişelor de lucru individuale și alte exerciții, îi ajută pe

copii să participe la procesul de învățare, ca şi indivizi, și le permite să mențină o

evidență a celor învățate.

Învățarea colaborativă

Lucrul în grupuri mici sporește participarea copiilor în procesul de învățare.

Lucrul în grupuri cu aptitudini diverse încurajează copiii să se aprecieze reciproc, ca

persoane care recunosc diversitatea, care stă la baza tuturor activităților umane. Pe

durata modulului, vor fi aplicate activități de lucru în grup, pentru a ajuta copiii să

înțeleagă drepturile omului și să achiziţioneze competențe-cheie, cum ar fi

comunicarea, consensul și capacitatea de luare a deciziilor.

Învățarea împreună cu întreaga clasă

Discuțiile în clasă sunt o modalitate valoroasă pentru copii de a explora împreună idei

şi probleme din domeniul drepturilor omului. Astfel de discuții asigură audierea unei

game foarte largi de idei. Copiii pot cunoaşte și înţelege diversitatea de opinii care

pot exista cu referire la un singur subiect. Astfel, poate fi încurajată dezvoltarea

respectului pentru alte puncte de vedere.

Reflecţie

La sfârșitul unei lecţii, sau a tuturor lecţiilor, profesorul poate încuraja copiii să

reflecteze critic, de sine stătător, la ceea ce au învăţat. Pentru aceasta, copiii sunt

încurajaţi să spună dacă le-a plăcut activitatea, să discute despre ceea ce au învățat și

să descrie sentimentele pe care le-au trăit în timpul activității.

Page 6: Lansarea in drepturile omului

Alte metodologii cheie sunt:

Jocul de rol, care încurajează o înțelegere mai eficientă a unei probleme și o

mai mare empatie cu cei implicați.

Desenul, care asigură dezvoltarea imaginaţiei copiilor, atunci când discută

despre anumite probleme şi situaţii. Copiii sunt încurajaţi să se exprime nu

doar în cuvinte, dar şi în imagini.

Activități în Cerc, prin care este creat un spațiu sigur, în care copiilor le sunt

create oportunităţi pentru a vorbi deschis despre problemele importante pentru

ei.

TIC, care îi ajută să utilizeze computerul în calitate de instrument de

comunicare și

sursă de informații.

4. ÎNVĂŢARE EXTINSĂ:

Conexiuni CURRICULARE

Există o serie de avantaje în identificarea unor conexiuni curriculare, pentru a extinde

activitățile și procesele abordate în acest modul. Copiii învață să facă conexiuni

şi să perceapă educația pentru drepturile omului nu doar ca un obiect şcolar, ci mai

degrabă ca un mod de a privi lumea. Fiecare lecție din acest modul oferă o activitate

extinsă, care are conexiuni cu un anumit domeniu curricular. Cu toate acestea, ideile

din cadrul acestui modul poate fi, de asemenea, extinse direct în curriculum. Mai jos

sunt prezentate mai multe idei despre realizarea acestui obiectiv. Acestea sunt

divizate în trei arii:

Drepturile omului și responsabilitățile;

Convenția privind Drepturile Copilului;

Dezvoltarea etosului și abilităților practice, în sala de clasă.

Aceste sugestii sunt menite să sugereze un cadru pentru extinderea învățării.

Conexiuni curriculare sugerate

DREPTURILE OMULUI ŞI RESPONSABILITĂŢILE

Desen, design, arta vizuală Activităţi:

un colaj de desene/imagini, din

reviste, ziare,etc. care reprezintă

drepturile omului.

postere şi imagini care reprezintă

modul în care elevii înţeleg şi

interpretează diferite drepturi din

Convenţia privind Drepturile

Page 7: Lansarea in drepturile omului

Copiilor.

slogane, bannere, care prezintă

probleme din domeniul drepturilor

omului, la nivel local şi global.

Matematică, TIC Activităţi:

utilizarea graficelor pentru a

prezenta date statistice, de exemplu,

procentul de populaţie, care nu are

acces la educaţie, hrană adecvată sau

apă potabilă.

colectarea datelor şi contabilizarea

acestora.

utilizarea motoarelor de căutare

pentru a identifica şi explora site-uri

web.

Istoria Activităţi:

studierea biografiei personalităţilor

istorice care au susținut drepturile

omului, de exemplu, Martin Luther

King, Ghandi, Eleanor Roosevelt,

etc.

analiza vieţii copiilor în diferite

perioade istorice, de exemplu,

revoluţia industrială, anii 1950, etc.

studierea unor fenomene în

domeniul drepturilor omului, de

exemplu, comerţul cu sclavi,

Apartheidul în Africa de Sud, etc.

Limba maternă şi limbile

străine/literatura

Activităţi

explorarea drepturilor omului prin

intermediul literaturii.

dezbateri pentru a înţelege anumite

aspecte ce ţin de drepturile omului,

de exemplu, dreptul copilului de a

avea o opinie şi de a o exprima.

discuţii în grup despre anumite

probleme din domeniul drepturilor

omului.

scrierea poeziilor/ eseurilor/

povestioarelor care ar indica felul în

care copiii au înţeles drepturile

omului.

Teatrul Activităţi

elaborarea scenariilor pentru jocuri

de rol. Vezi, de exemplu, Lecţia 6,

activitatea opţională de extindere.

copiii mimează diverse situații, de

Page 8: Lansarea in drepturile omului

exemplu bulling-ul, refugiaţii care

sunt nevoiţi să-şi părăsească casele

din cauza conflictelor din ţara lor şi

călătoria acestora spre alte ţări, etc.

improvizații – copiii prezintă diverse

puncte de vedere cu referire la una

sau mai multe probleme, de

exemplu, accesul persoanelor cu

disabilităţi în şcoli.

Religia, educația moral-spirituală,

educaţia civică.

Activităţi:

discuţie despre responsabilităţi în

relaţie cu alte persoane şi cu lumea

din jur.

un studiu despre persoane şi grupuri

care au activat în domeniul

drepturilor omului.

relatarea unor istorioare religioase şi

morale care ilustrează tematica

Drepturilor Omului.

CONVENŢIA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI

Copiii au dreptul la alimentaţie

suficientă şi apă potabilă.

Activităţi:

Sondaj cu referire la asigurarea cu

apă potabilă a gospodăriilor,

caselor unde locuiesc copii, pentru

a determina care este sursa de apă,

de exemplu, realizarea unei scheme

de grup a surselor de apă, fântâni

private, etc.

Experimente ştiinţifice despre

evaporare, condensare, purificarea

apei.

Lecţii de Educaţie, despre

importanţa apei într-o alimentaţie

sănătoasă.

Discuţii şi analize despre faptul că

miliarde de oameni de pe glob nu

au acces la surse de apă potabilă.

Copiii au dreptul de a avea opinii şi de

a le exprima

Activităţi:

Activităţi în cerc, care încurajează

copiii să-şi exprime opiniile în aşa

probleme ca de exemplu, unde să

meargă împreună în excursie; cum

să îmbunătăţească locurile de joc

din curtea şcolii, etc.

Page 9: Lansarea in drepturile omului

Activităţi de improvizare, care

încurajează copiii să-şi exprime

opinia în aşa probleme ca de

exemplu, obligativitatea uniformei

şcolare.

Copiii au dreptul de a sta împreună cu

familia sau persoanele în grija cărora

se află.

Activităţi:

Discuţii sau lecturi despre familie.

Expoziţii cu fotografii ale

familiilor copiilor.

Crearea arborelui genealogic.

Discuţii cu familii care aparțin

diferitor grupuri etnice, pentru a

discuta structura familiei în cultura

lor.

Copiii au dreptul de a vorbi limba

nativă şi de a avea propria cultură şi

religie.

Activităţi:

Învăţarea vocabularului de bază a

unei limbi străine, de exemplu

limba unor minorităţi etnice din

comunitate.

Studierea credinţelor, obiceiurilor

religioase ale altor grupuri etnice

convieţuitoare.

Vizitarea unor lăcaşe de rugăciuni,

de exemplu, biserici, moschee, etc.

Învăţarea unor melodii în alte

limbi, sau ale altor culturi, etnii.

Copiii au dreptul la educaţie

obligatorie gratuită

Activităţi:

Lecturarea unor opere literare

despre anii de şcoală, de exemplu,

Huckleberry Finn, La şcoală, prin

câmpii.

Vizitarea altor şcoli din localitate

sau localităţile învecinate, sau

comunicarea prin e-mail.

Elaborarea unei broşuri cu

genericul „Şcoala noastră”

Studierea informaţiei despre unele

ţări unde nu toţi copiii au acces la

educaţie, de exemplu, Bangladesh,

Zambia, India.

Dezvoltarea etosului și abilităților practice, în sala de clasă.

Sporirea gradului de conștientizare a

drepturilor omului.

Activităţi:

Dedicaţi o zi de şcoală drepturilor

omului. Fiecare clasă va explica,

prin intermediul unor activități,

Page 10: Lansarea in drepturile omului

unul dintre drepturile omului.

Drepturile omului sunt explicate cu

ajutorul unei povestiri sau poezii.

Sunt invitaţi vorbitori, care au

activat în domeniul drepturilor

omului, din aşa organizaţii ca

Amnesty International, Salvați

Copiii, etc.

Creaţi în sala de clasă un colţişor al

drepturilor omului, plasaţi acolo

diverse informaţii din mass media

sau alte surse, cu referire la

drepturile omului.

Practici în sala de clasă Activităţi:

Alocaţi suficient timp pentru ca

elevii să-şi poată exprima opinia.

Încurajaşi dezbateri, înainte ca

elevii să-şi formeze o opinie.

Elevii trebuie să fie conştienţi

despre necesitatea acţiunilor pentru

susținerea şi promovarea

drepturilor omului.

Elaborați împreună unele reguli ale

clasei, în context participativ.

Studierea/analiza unor dimensiuni ale

drepturilor omului, în cazul unor

incidente

Bullying-ul – dreptul de a fi

protejat.

Furtul – dreptul de a deţine

anumite lucruri.

Poreclirea – dreptul de a nu fi

discriminat.

Excluderea din joc– dreptul la

joacă.

Procesele de predare şi învăţare Trebuie încurajate procesele care

implică abilităţi umane de bază, prin

așa activităţi, cum ar fi:

Investigarea

Imaginaţia

Reflectarea

Prezicerea

Înregistrarea

Analiza

Reflectarea şi acţiunea pozitivă Activităţi:

Menţionarea unor comportamente

pozitive în domeniul drepturilor

omului.

Încurajarea unor activităţi, în sala

de clasă, pentru a promova

Page 11: Lansarea in drepturile omului

drepturile omului în şcoală,

comunitate şi lume.

Crearea unei agende personale/ a

clasei, în care sunt notate diverse

acţiuni şi cum acestea afectează

viaţa altor persoane.

5. Evaluarea învăţării

Profesorii au nevoie de o serie de strategii de evaluare pentru a descoperi și evalua

cunoștințele, aptitudinile/abilitățile și atitudinile copiilor. Astfel de strategii pot

include auto-evaluarea de către copiii și o serie de metode formale și neformale,

utilizate de către profesor, de exemplu, lucrarea scrisă, observarea comportamentului

copiilor și explorarea atitudinilor copiilor. Anexa include o listă de verificare pentru a

ajuta profesorii să evalueze aptitudinile, atitudinile și cunoștințele copiilor pe tot

parcursul anului școlar. Mai jos sunt unii indicatori de evaluare a cunoștințelor,

abilităților și atitudinilor copiilor, care pot fi de ajutor pe durata acestui modul, dar și

pe tot parcursul anului.

Înţelegere Abilităţi Atitudini

Evoluția înţelegerii de

către copii a problemelor

în domeniul drepturilor

omului poate fi măsurată

cu ajutorul următoarelor

indicatori:

utilizează

corespunzător

vocabularul

drepturilor omului

(de exemplu,

necesităţi, dorinţe,

drepturi,

responsabilități);

Recunoaște

problemele din

domeniul drepturilor

omului și

responsabilităţile din

viaţa de zi cu zi;

Identifică situații

care ilustrează

conflicte ale

drepturilor omului;

Oferă exemple de

promovare și

Evoluţia abilităţilor

copiilor în explorarea

drepturilor omului este

evidentă dacă elevul:

ascultă alte persoane

cu respect;

comunică idei şi

puncte de vedere în

mod clar;

lucrează eficient în

grup;

propune soluţii

pentru conflicte sau

probleme în

domeniul drepturilor

omului;

se implică în discuții

şi dezbateri cu alţi

colegi.

Evoluţia atitudinii copiilor

poate fi observată dacă

elevul:

identifică atitudini

care pot cauza

anumite limitări sau

prejudecăţi;

identifică schimbări

în propria atitudine;

reflectă asupra

atitudinilor lor faţă

de ideile și opiniile

altor persoane;

este tolerant faţă de

persoanele cu

atitudini diferite

decât ale sale

proprii;

Recunoaște legătura

dintre atitudini și

acțiuni.

Page 12: Lansarea in drepturile omului

protecție a

drepturilor omului.

6. Susţinerea efortului de învăţare a copilului. Unele

idei pentru acest modul.

Mapa Drepturilor omului și paginile

Fiecare copil şi-ar putea crea o mapă, în care poate plasa fişele de lucru și toate

materialele elaborate pe parcursul acestui modul. Fiecare dosar trebuie să conțină un

număr de foi goale și un număr de foi cu linii (a se vedea șablonul 3, din această

carte). Fiecare copil poate personaliza mapa, semnând-o şi plasând un semn pe

copertă. Această mapă poate deveni ulterior un dosar al activităţii elevului şi ajută

profesorul să evalueze munca elevului.

Cuvinte-cheie din Drepturile Omului

Utilizarea cuvintelor-cheie din domeniul drepturilor omului, pe toată durata modului,

contribuie la focusarea atenției copiilor asupra noţiunilor din domeniul drepturilor

omului și îi familiarizează cu limbajul drepturilor omului. De asemenea, cuvântul

cheie poate fi utilizat ca un instrument de reflecție și evaluare. Profesorii pot încuraja

copiii să explice cuvinte-cheie, prin cuvinte proprii, să scrie o istorioară despre

acesta, să-l ilustreze sau să elaboreze un scenariu, joc de rol, utilizându-l. De

asemenea, permite profesorilor să revizuiască temele pe parcursul și la finalul

modulului. Este recomandabil ca profesorii să utilizeze șablonul 1, Nava lui Croc,

pentru a crea un poster care va fi afişat în sala de clasă. Fiecare cuvânt cheie poate fi

scris într-o secțiune specifică a navei, la sfârșitul fiecărei lecții. De asemenea, este

bine ca acest şablon să fie în mapa fiecărui elev, ca fişă de lucru. Deoarece elevii vor

utiliza anumite cuvinte-cheie, ei ar putea să le personalizeze.

Colțişorul Drepturilor Omului

Crearea unui colțişor al drepturilor omului în sala de clasă poate da viaţă acestui

modul. Profesorii pot afișa acolo o copie a Convenției privind drepturile copilului,

posterul cu Nava Spațiala a lui Croc, de asemenea, acolo pot fi plasate lucrările

elevilor şi alte materiale elaborate pe durata modulului. Acest colț ar putea asigura

conștientizarea de către elevii a importanței drepturilor omului, după finalizarea

modulului.

11

Convenţia privind Drepturile Copilului

Convenția privind Drepturile Copilului este cel mai important document internaţional

în domeniul drepturilor copilului. Convenția este un important punct de referință

pentru copii. Cunoașterea drepturilor prevăzute de Convenție creează un fundament

solid pentru dezvoltarea abilităților și atitudinilor pozitive. Aceasta a fost scrisă

pentru copii și a fost semnată inclusiv de guvernul ţării noastre. Este important ca

Page 13: Lansarea in drepturile omului

elevii să ştie că această convenţie există şi să înceapă să recunoască şi să înţeleagă

gama de drepturi ce aparţin tuturor copiilor din lume.

Colaborarea cu alte şcoli

Valoarea colaborării în evoluţia înţelegerii, este recunoscută ca fiind foarte eficientă

în procesului de învăţare. Deși drepturile omului pot fi predate cu succes în cadrul

unei anumite școli, totuşi schimbul de experiență poate aduce foarte multe avantaje

atât profesorilor, cât şi elevilor. Conectarea și comunicarea cu alte şcoli pot fi

realizate în moduri:

Comunicarea prin intermediul scrisorilor sau faxului, cu o școală parteneră;

Prin realizarea unor materiale video de la diverse activităţi şi transmiterea

acestora şcolilor partener;

Realizarea unor conferinţe video cu participarea mai multor şcoli, pentru a

dezbate sau a discuta chestiuni legate de drepturile omului;

Comunicarea prin intermediul poștii electronice, rețelelor de socializare, pentru

a face schimb de idei cu referire la drepturile omului;

Şedinţe comune cu participarea școlilor partenere, pentru a face schimb de

experienţă.

STRUCTURA LECŢIILOR

Fiecare lecţie din acest modul conţine următoarele elemente-cheie:

Tema Croc Tema stabileşte contextul lecţiei

Cuvinte-cheie Cuvântul-cheie arată tematica care va fi

abordată în cadrul lecției.

Obiectivele de învăţare Obiectivele de învățare evidențiază

cunoștințele, atitudinile și competențele

care sunt dezvoltate în timpul fiecărei

lecții.

Resurse necesare O listă de resurse necesare pentru fiecare

lecţie.

Activitate de introducere O activitate care introduce tema lecţiei.

Activitate de dezvoltare O activitate mai detaliată, care ajută

copiii să înţeleagă mai bine tema,

dezvoltă atitudinea şi abilităţile elevilor.

Activitate opţională de extindere Oferă profesorilor oportunitatea de a

extinde tema și într-o altă arie curriculară.

Page 14: Lansarea in drepturile omului

PERSONAJUL CROC

Personajul Croc a fost creat pentru a permite copiilor să înțeleagă mai eficient

ideea că drepturile și responsabilitățile omului trebuie apreciate și sunt mijloace

prin care fiecare persoană îşi poate realiza întreg potențialul. Acest personaj este

introdus în acest modul, pentru a-i ajuta pe elevi să se concentreze asupra

materialului studiat. Unii profesori ar putea prefera să realizeze activitățile

modulului fără a face referință la personajul Croc.

Croc a venit pe planeta Pământ de pe altă planetă, pentru a se informa despre viaţa

oamenilor de aici. El adresează întrebări foarte pertinente:

Cine suntem?

De ce avem nevoie, noi, fiinţele umane, pentru a trăi o viaţă prosperă, fericită

şi sănătoasă?

Care sunt responsabilităţile, care merg mână în mână cu drepturile?

Cum procedăm atunci când drepturile sunt în conflict?

Ce trebuie de făcut pentru a ne asigura că fiecare persoană să se bucure de

drepturile ei?

Copiii răspund la întrebările lui Croc şi analizează unele probleme pe care le

identifică Croc în timp ce se află aici, pe Pământ. Modulul începe cu venirea lui Croc

pe Pământ, într-o navă spațiala. În timp ce se află aici, trebuie să raporteze despre

cele aflate Înaltului Consiliu. În unele cazuri Înaltul Consiliu îi va da o sarcină

specifică. Când pleacă, el solicită fiecărui copil angajamentul de a promova

Drepturile Omului – acesta fiind LANSAREA / Lift Off în domeniul drepturilor

omului.

Prezentarea lui Croc

În cazul în care decideţi să utilizaţi personajul Croc în acest modul, vă sugerăm să

prezentaţi personajul copiilor înainte de a începe prima lecţie. Îl puteți prezenta prin

mai multe modalităţi:

Page 15: Lansarea in drepturile omului

Posterul cu imaginea lui Croc poate fi utilizat ca şi punct de pornire pentru a le

prezenta copiilor povestea lui.

Copiilor li se propune să-și imagineze planeta de unde vine Croc.

Copiii ar putea da un nume planetei lui Croc şi locuitorilor acestei planete, ar

putea să-şi imagineze viața locuitorilor acestei planete, felul în care lucrează şi

se odihnesc.

Lucrând în perechi, copiilor li se oferă o fişă cu imaginea lui Croc pentru a o

colora. Apoi o pot plasa pe un poster mai mare şi pot adăuga casa lui Croc,

strada, școala, terenul de joacă etc.

Este important de ştiut, că personajul poate fi utilizat pentru a prezenta o temă

nouă, pentru a finaliza o temă şi pentru a evalua cunoştinţele acumulate.

Unele idei sunt prezentate pe durata lecţiilor, dar tema poate fi adaptată și

dezvoltată în modul în care consideră profesorul necesar.

Page 16: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA 1

CINE SUNTEM?

Tema Croc Croc tocmai a ajuns pe planeta Pământ și este uimit atât de planetă

cât şi de locuitorii săi. Croc a observat deja că pe Pământ există

miliarde de oameni și fiecare persoană arată diferit. Unele sunt înalte,

altele scunde; unii sunt tineri, alţii - mai în vârstă; unii au pielea de

culoare închisă, alţii au pielea de culoare deschisă, unele persoane

sunt de sex masculin, altele - de sex feminin, dar tot sunt oameni.

Cum de se întâmplă aşa ceva? Cum se întâmplă ca oameni atât de

diferiți sunt parte a unei şi aceleiași rase umane?

Cuvântul-

cheie

Fiinţa umană

Obiectivele

de învăţare

În această temă copiii:

Vor analiza similitudinile şi diferenţele care există între noi;

Vor încerca să înţeleagă că, indiferent de culoare, abilităţi sau

cultură, toate persoanele au o trăsătură comună – sunt fiinţe

umane;

Vor dezvolta abilităţi de comunicare, comparaţie şi analiză şi

de a interacţiona, a se socializa cu alţi colegi;

Vor învăţa să aprecieze unicitatea și diversitatea ființelor

umane.

Resurse

necesare

Fiecare copil va avea:

un cartof

o copie a Fişei de Lucru nr.1, Oamenii la Bingo

reviste vechi sau decupaje din reviste, cu chipuri de persoane

(Activitate Opţională de Extensiune)

o copie a Fişei de Lucru nr.2. Această fişă va fi utilizată la

fiecare lecţie din acest modul.

O copie a Posterului cu Nava Spaţială a lui Croc, mărime A3,

pentru a fi afişată în Colţişorul Drepturilor Omului.

Activitate de

introducere

Fiecare copil are în faţă câte un cartof. Încurajați-i să-l

examineze, să-l ţină în mână, să analizeze forma și

dimensiunea acestuia.

Peste câteva minute, adunaţi toţi cartofii într-o pungă.

În momentul următor, răsturnaţi toţi cartofii pe podea şi invitaţi

copiii să-şi găsească cartoful pe care l-au ținut anterior în

mână.

Când toți copiii şi-au identificat cartoful, solicitați-le să

răspundă la următoarele întrebări:

- A fost simplu să găseşti cartoful? Cum l-ai găsit?

Page 17: Lansarea in drepturile omului

- Cât de diferiţi sunt cartofii? Cât de asemănători sunt cartofii?

Aceste idei vor fi dezvoltate discutând cu elevii despre faptul că,

similar acestor cartofi, oamenii sunt foarte diferiţi, dar au o trăsătură

comună – toţi sunt fiinţe umane. Ideile copiilor sunt notate pe

tablă/panou în 2 boxe:

Cât suntem de diferiţi? Cât suntem de asemănători?

Activitate de

dezvoltare

Fiecare copil primeşte câte o Fişă de lucru nr.1, Oameni la

Bingo. Copiii le semnează, în partea de sus.

Explicați copiilor că această activitate este una distractivă şi

vor avea posibilitatea de a afla lucruri noi despre colegii lor.

Înainte de a începe activitatea, asigurați-vă că elevi pot citi

textul de pe Fişa de Lucru. Această activitate poate fi realizată

în perechi, în special în clasele mici, pentru că toţi copiii să

reuşească să citească textul.

Cu un stilou/creion în mână, copiii se apropie de alţi colegi,

care le răspund la fiecare întrebare. De exemplu:

Prietena mea,

JANA________

Ştie denumirea unei ţări din

Africa.

Această ţară se numeşte

ZAMBIA______

Prietenului meu,

EAMONN__________

îi place mâncarea tradiţională

din altă ţară. Această mâncare se

numeşte

PASTE___

Aceasta este mâncarea

tradițională în

ITALIA________

După ce au completat Fişele de Lucru, elevii merg în băncile

lor. E un indicator că elevii au finalizat sarcina propusă.

Când toți copiii sunt în băncile lor, observaţi reacțiile lor la

activitatea propusă, de exemplu,

- Au învățat unele lucruri noi despre colegii lor?

- Ce au învățat?

- Au găsit lucruri în comun?

- Există lucruri care îi deosebesc?

Folosind o hartă a lumii, solicitaţi copiilor să marcheze țările în

care trăiesc rude sau prieteni; ţări de unde provin alimentele lor

preferate; ţări despre care au citit; în care au fost confecţionate

hainele pe care le poartă;

Page 18: Lansarea in drepturile omului

Extindeţi discuţia, solicitându-le elevilor să încerce să

răspundă la prima întrebare a lui Croc: modul în care oameni

din întreaga lume sunt foarte diferiţi și totuși interconectaţi în

atât de multe feluri? Ideile copiilor sunt notate pe tablă sau pe

un panou:

În ce mod oameni din întreaga lume sunt foarte diferiţi și totuși

interconectaţi în atât de multe feluri?

Pentru a concluziona, solicitaţi copiilor să scrie cuvântul-cheie

„fiinţă umană” pe Fişa cu Nava Spaţială şi să-şi exprime toate

ideile şi gândurile pe care le asociază cu acest cuvânt-cheie.

Aceasta este o modalitate eficientă de a evalua felul în care au

înţeles copiii conceptul-cheie al acestei lecţii.

Pe finalul lecţiei, plasaţi într-un loc vizibil Posterul cu Nava

Spaţială a lui Croc şi solicitaţi unui elev să scrie acolo

cuvântul-cheie.

Activitate

opţională de

extindere.

Aria

curriculară:

desen,

pictură,

design

Copii decupează imagini cu chipuri de oameni din reviste.

În grupuri, copiii sunt încurajaţi să realizeze un "Colaj al

chipurilor", care reflectă asemănările și deosebirile dintre

oameni și prezintă persoane care desfășoară activități, prin care

sunt evidențiate anumite valori umane.

Exploraţi capacitatea copiilor de a realiza colaje cu scopul de a

dezvolta și consolida ideile prezentate în activitățile anterioare.

Page 19: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 1

OAMENII LA BINGO

Numele meu este _______________________

Prietenul/a meu/mea,

___________________

Poate cânta la un

instrument muzical.

Instrumentul se numeşte

____________________

Ziua de naştere a

prietenului/ei meu/mele,

Este la data de

______________________

Prietenul/a meu/mea,

_____________________

iubeşte mâncare care

provine din altă ţară.

Mâncarea se numeşte

El/Ea provine din

Prietenul/a meu/mea,

ştie cuvinte din altă

limbă. Aceste cuvinte

sunt

___________________

Limba se numeşte

___________________

Atunci când prietenul/a

meu/mea,

______________________

va creşte, ea/el va dori să

devină

_____________________

Prietenul/a meu/mea,

_____________________

poate numi o ţară din

Africa. Ţara se numeşte

_____________________

Prietenul/a meu/mea,

___________________

are rude în altă ţară. Ţara

aceasta se numeşte

___________________

Prietenul/a meu/mea,

___________________

poartă o haină care a fost

produsă în altă ţară. Această

ţară se numeşte

Prietenul/a meu/mea,

______________________

a citit o istorioară despre

altă ţară. Povestioara se

numeşte

______________________

Prietenul/a meu/mea,

___________________

poate dansa. Numele

lui/ei este

_________________

Prietenul/a meu/mea,

_______________________

Prietenul/a meu/mea,

____________________

Page 20: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA DOI

CE SUNT DREPTURILE NOASTRE?

Tema Croc Croc înțelege acum că ființele umane sunt unice. El a raportat

Înaltului Consiliu ceea ce a înţeles despre ființe umane. Aceştia sunt

impresionați și i-au solicitat lui Croc să afle cât de multă informaţie

despre necesităţile fiinţelor umane pentru un trai decent, sănătate,

fericire.

NEEDS,

Cuvinte -

cheie

NECESITĂŢI, DORINŢE, DREPTURI

Obiectivele de

învăţare

În această temă copiii:

vor învăța să facă distincţia dintre necesităţi şi dorinţe;

vor afla că drepturile sunt necesităţile pentru o existenţă

decentă;

vor căpăta abilităţi de negociere, luare a deciziilor şi

cooperare;

vor dezvolta toleranţa faţă de opiniile altor persoane.

Resurse

necesare

Fiecare grup din 6 elevi, primeşte câte o copie a Fişei de Lucru nr.

2: Traiul pe o insulă pustie.

Activitate de

introducere Realizați schița/desenul unei valize de călătorie.

Copiii numesc obiecte de care au nevoie atunci când merg

într-o călătorie, în vacanţă. Notaţi sugestiile lor pe valiză.

Timp de câteva minute discutaţi cu elevii despre importanța

obiectelor pe care le-au ales:

- Sunt toate elementele absolut necesare pentru o vacanță?

- Ce obiecte ai numit, dar care nu sunt absolut necesare pentru

vacanță?

- De ce obiecte ai nevoie în fiecare zi?

Activitate de

dezvoltare

Divizați clasa în grupuri de până la șase copii.

Copiii fac un exerciţiu de imaginaţie – ei trebuie să-şi

imagineze că sunt nevoiţi să locuiască pe o insulă pustie,

pentru o perioadă îndelungată.

Distribuiţi Fişa de Lucru nr.2, Traiul pe o insulă Pustie,

fiecărui grup.

Fiecare grup selectează 5 obiecte din fişă pe care le consideră

necesare pentru a putea supravieţui pe această insulă.

Fiecare grup selectează încă 5 obiecte suplimentare care nu

sunt în listă, dar pe care de asemenea le consideră necesare

pentru a putea supravieţui pe această insulă, şi completează

prima listă din 5 obiecte.

Page 21: Lansarea in drepturile omului

Explicați copiilor că sarcina lui Croc este de a afla de ce au

nevoie ființele umane pentru a trăi o viață decentă, sănătoasă

și fericită, și de a reflecta dacă noi toți avem dreptul de a avea

aceste lucruri. Clasa are o sarcina importantă de realizat, şi

anume, de a-l ajuta Croc a scrie un raport pentru Înaltul

Consiliu. Pentru aceasta trebuie să răspundă la câteva

întrebări.

- Ce obiecte au inclus în lista lor?

- În ce mod, fiecare obiect de pe lista lor îi va ajuta să ducă o

viață decentă, sănătoasă și fericită, pe insula pustie?

- Este oare important ca toate ființele umane să poată

beneficia/să aibă acces la aceleaşi lucruri? De ce?

Explicați elevilor că, atunci când suntem de acord că toată

lumea trebuie să beneficieze de anumite lucruri pentru ca să

poată trăi decent, atunci aceste lucruri se mai numesc

DREPTURI. De exemplu, toate fiinţele umane au dreptul la

hrană și apă potabilă. Solicitaţi copiilor să sugereze şi alte

drepturi, de exemplu,

- Fiecare fiinţă umană are dreptul la un adăpost.

- Fiecare om are dreptul la educaţie

- Fiecare om are dreptul la….

Distribuiţi fiecărui copil o copie a Mesajului lui Croc şi citiţi

raportul lui Croc pentru Înaltul Consiliu. La sfârşitul lecţiei

copiii scriu cuvântul-cheie în una din secţiunile posterului cu

Nava Spaţială. Copiii pot scrie cuvântul-cheie şi pe propriul

poster.

Activitate

opţională de

extindere

Elevii realizează o listă comună, care va conţine 10 obiecte,

din listele de zece obiecte, selectate de fiecare grup, pentru a

fi puse în valiza de vacanţă. Elevii trebuie să justifice de ce

consideră că anumite obiecte ar trebui să fie incluse în listă, în

detrimentul altora.

Elevii ar putea face un poster unde ar include cele 10 obiecte,

pe care le-au selectat împreună să le ia cu dânşii pe o insulă

pustie.

Page 22: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 2.

Traiul pe o insulă pustie.

Din lista propusă, selectaţi 5 obiecte de care aţi avea nevoie dacă aţi merge să

trăiţi pe o insulă pustie.

1. Televizor şi aparat video

2. Un joc

3. Mâncare

4. Cărţi

5. Rolele

6. Îmbrăcăminte

7. Chibrituri

8. Cratiţe şi tigăi

9. Apă potabilă

10. Costum de baie.

11. Periuţă şi pastă de dinţi

5 obiecte selectate din listă 5 obiecte, care nu sunt în listă, dar le

consideri necesare pentru traiul pe o

insulă pustie

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Page 23: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA 3.

DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Tema Croc Înaltul Consiliu a avut o şedinţă în timpul săptămânii și membrii au

decis să testeze ideea precum că toate fiinţele au aceleași drepturi.

Ca experiment, au decis să le dea tuturor membrilor consiliului

dreptul de a-și exprima opinia. Dar toată lumea a început să

vorbească în același timp și, în final, nici o opinie nu a fost auzită.

Înaltul Consiliul i-a raportat lui Croc că această noțiune din

domeniul drepturilor omului nu funcționează. Croc a promis că va

investiga...

Cuvântul-cheie RESPONSABILITATE

Obiectivele de

învăţare

În această temă copiii vor învăţa:

Să înţeleagă şi să poată utiliza corect termenii „drepturi” şi

„responsabilităţi”;

Vor începe să înţeleagă că fiecare drept vine mână în mână

cu cel puţin o responsabilitate individuală sau de grup;

Se vor angaja în procese de luare a deciziilor responsabile,

vor învăţa să gândească critic şi să discute.

Resurse

necesare

Un set de Drepturi şi Responsabilităţi /Fişe de lucru/ pentru fiecare

grup.

Activitate

introductive Provocaţi copiii să-și imagineze că ei sunt pe un teren de joc,

unde sunt multe leagăne, tobogane și alte instalaţii de joc

pentru copii. Pe terenul de joc sunt mulţi copii şi toţi sunt

dornici de a juca la toate instalaţiile. Solicitaţi copiilor să

sugereze cum ar putea să asigure accesul tuturor copiilor la

instalaţiile de pe terenul de joc? Copiii ar putea propune

următoarele:

"Așteptăm în linie și ne jucăm pe rând."

"Unele grupuri de copii se pot juca la anumite intervale de

timp."

"Noi ne asigurăm că nu vom deteriora sau distruge

leagănele."

Prezentaţi cuvântul-cheie pentru această lecţie –

RESPONSABILITATE. Discutaţi cu copiii despre faptul

că drepturile nu sunt doar pentru unii oameni. Ajutați-i să

înţeleagă că toți oamenii au aceleaşi drepturi și că trebuie

să-și asume responsabilitatea pentru a se asigura că şi alte

persoane au posibilitatea de a se bucura, de asemenea, de

drepturile lor.

Page 24: Lansarea in drepturile omului

Divizaţi copiii în perechi. Fiecare pereche primeşte câte o

copie a Fişei de Lucru nr. 3, Responsabilități Personale.

Solicitai copiilor să identifice, prin discuții sau desen, trei

domenii în care ei își asumă anumite responsabilităţi. Fiecare

copil poate scrie pe fişă trei responsabilități care îi revin lui,

personal, într-un anumit domeniu. De exemplu,

"Acasă de eu am responsabilitatea să duc coşul de gunoi, să

hrănesc pisica şi să fac ordine în dormitorul meu".

Ulterior, în perechi, copiii împărtăşesc ideile. Apoi scriu pe

o foaie, împreună, responsabilităţile identificate.

Fiecare grup prezintă colegilor responsabilitățile pe care le-

au identificat. Elevii de asemenea vor vorbi şi despre

anumite consecinţe, în cazul în care nu-şi vor asuma nici o

responsabilitate, de exemplu,

"Dacă nu hrănesc animalul de companie, ar putea să fie

foarte flămând, să se îmbolnăvească.”

Activitate de

dezvoltare.

Cardurile cu

drepturi şi

responsabilităţi

Distribuiţi, în fiecare grup, cardurile cu Drepturi şi

Responsabilităţi, Fişa de Lucru nr. 4, care sunt numerotate

cu cifre. Prin discuție, ajutaţi copiii să înţeleagă ce drepturi

sunt menţionate.

Distribuiţi, în fiecare grup, cadurile cu Drepturi şi

Responsabilităţi, Fişa de Lucru nr. 4, care sunt numerotate

cu litere. Copiii urmează să identifice corespondenţa dintre

cardurile cu drepturi şi cardurile cu responsabilităţi.

Fiecare grup raportează deciziile în faţa clasei. Cardurile-

Perechi cu Drepturi şi Responsabilităţi pot fi afişate pe tablă

sau pe perete, sau în Colţişorul Drepturilor Omului, pentru

ca elevii să se poată referi la acestea în viitor.

Pe sfârşit de lecţie, un elev scrie cuvintele cheie într-o

secţiune a posterului cu Nava Staţială. Copiii sunt încurajaţi

să scrie cuvintele cheie pe propriile postere şi să enumere

toate cuvintele care le vin în minte atunci când pronunţă

„drepturi şi responsabilităţi”.

Activitate

opţională de

extindere

Pentru a eficientiza asimilarea de către copii a noţiunii de

„responsabilitate”, elevii pot elabora o agendă de decizii

personale. Este o metodă simplă şi eficientă pentru a gândi şi

facilita procesul de luare a deciziilor.

Încurajaţi copiii să analizeze o decizie pe care au luat-o în

săptămâna curentă, utilizând următoarele şabloane:

Page 25: Lansarea in drepturile omului

- Una dintre deciziile luate de mine în această săptămână

este….

- Am luat această decizie deoarece…….

- Luând această decizie am reuşit/am obţinut…..

- Iată cum a afectat această decizie alte persoane…..

Scopul acestei activităţi, care este una uşor de gestionat şi nu

consumă mult timp, este de a motiva copiii să ia decizii

responsabile. Este important ca deciziile înregistrate în agendă să

fie confidențiale. Copiii le vor prezenta colegilor doar atunci şi

doar în cazul în care ei vor dori să facă acest lucru. La început

aceste decizii vor fi relativ simple. Cu toate acestea, pe măsură ce

procesul va evolua, deciziile vor reflecta o înțelegere tot mai

profundă a drepturilor, responsabilităților și consecințelor. Un etos

de susținere a clasei va încuraja unele decizii, mai controversate, să

fie împărtăşite în grup şi elevii să încerce să le discute deschis şi în

condiții de siguranță.

Page 26: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 3

RESPONSABILITĂȚI PERSONALE

nume unu doi trei

Page 27: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 4

CARDURILE CU DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Multiplicaţi cardurile pe foi A4 şi decupaţi-le.

1.

FIECARE PERSOANĂ ARE

DREPTUL SĂ SPUNĂ CE

GÂNDEŞTE

A.

MĂ STRĂDUI SĂ IMPLIC ŞI

ALŢI COPII ÎN

ACTIVITĂŢILE MELE DE

JOC

2.

FIECARE PERSOANĂ ARE

DREPTUL DE A FI ÎN SIGURANŢĂ

B.

MĂ SIGUR SĂ NU DISTRAG

COLEGII DE LA

ÎNVĂŢĂTURĂ

3.

FIECARE COPIL ARE DRETUL LA

JOACĂ

C.

MĂ STRĂDUI SĂ NU SPUN

LUCRURI CARE AR RĂNI

ALTE PERSOANE

4.

FIECARECOPIL ARE DREPTUL LA

EDUCAŢIE

D.

SUNT ATENT CA SĂ NU PUN

ÎN PERICOL SIGURANŢA

ALTOR PERSOANE

5.

FIECARE PEROSANĂ ARE

DREPTUL DE A NU FI RĂNIT

E.

MĂ STRĂDUI SĂ NU RĂNESC

ALTE PERSOANE

Page 28: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA 4.

DREPTURI ÎN CONFLICT

Tema Croc Înaltul Consiliu a fost de acord că asumarea responsabilităților este o

condiţie cheie pentru ca drepturile omului să funcţioneze. Acestea

sunt mulțumiți de rapoartele lui Croc și i-au dat o sarcină şi mai

complicată pentru săptămâna curentă. Ei i-au cerut lui Croc sa afle ce

fac oamenii atunci când drepturile lor intră în conflict.

Cuvinte-

cheie

CORECTITUDINE

Obiectivele

de învăţare

În această lecţie elevii vor învăţa:

Să discute despre drepturile tuturor persoanelor, într-o situație

propusă.

Să formuleze opinii privind anumite situații de conflict.

Să dezvolte abilități de gândire critică, empatie, ascultare,

discuție, înregistrare, dezbatere și de a face previziuni.

Să dezvolte sentimentul de corectitudine.

Resurse

necesare

Copia unui scenariu de pe Fişa de Lucru nr.5, Drepturi în conflict,

pentru fiecare grup.

Activitate de

introducere Citiţi copiilor Scenariul 1 de mai jos. Discutați acest scenariu

și încurajaţi copiii să-şi formuleze o opinie cu privire la

acțiunile pe care le consideră echitabile sau abuzive. Pentru ca

elevii să înţeleagă mai bine scenariul, adresează-le următoarele

întrebări:

Cum ar putea fi soluționată această situație?

Ce ar putea învăța personajele în cauză dintr-o astfel de situaţie?

Scenariul 1

Janie a dorit cu disperare să devină membră a unei trupe muzicale.

A apărut însă un impediment. Toţi membrii trupei purtau o eșarfă

specială, exact ca cea purtată de Cassie, cântăreaţa lor preferată.

Mama lui Janie i-a spus că-i va cumpăra o eșarfă similară de ziua

ei, luna următoare. Janie a încercat s-o înțeleagă, dar faptul că nu

putea să se alăture trupei, o făcea să se simtă tristă și singură. Într-o

zi, prietena lui Janie, Kim, a absentat de la școală. Janie, a văzut că

ea a lăsat o eșarfă în vestiar. Ea s-a gândit că nu ar fi o problemă

dacă ar împrumuta eşarfa pentru puțin timp. Ar putea s-o returneze

după pauză, nu-i aşa? Kim era prietena ei și știa cât de importantă

este pentru dânsa participarea în această trupă.

Discutați cu elevii cum putem identifica soluţii creative pentru

problemele identificate, de care poate beneficia fiecare parte.

Page 29: Lansarea in drepturile omului

Exploraţi termenul "situaţia în care toţi au de câştigat".

Solicitaţi copiilor să propună exemple de situații în care toţi au

de câştigat, din propria lor experienţă sau din experiența

altora.

Activitate de

dezvoltare Divizaţi clasa în grupuri mici. Multiplicați şi decupaţi

situaţiile din Fişa de Lucru nr. 5. Fiecare grup discută câte o

situaţie.

Câte un copil din fiecare grup citeşte în glas istorioara pentru

ceilalți membri ai grupului. Grupurile discută situația şi

cauzele acesteia.

Fiecare grup formulează răspunsuri la următoarele întrebări:

1. Ce drepturi sunt abordate în istorioară?

2. Care au fost consecinţele acţiunilor din istorioară?

3. În cazul în care situaţia ar fi avut un final diferit, care ar fi fost

impactul asupra altor persoane?Ar fi fost un impact negativ?

4. Sugeraţi o rezolvare corectă, în opinia voastră, a situaţiei.

Fiecare grup numeşte un raportor, care va prezenta rezultatul

discuţiilor de grup.

Pe finalul lecţiei, un copil scrie cuvântul cheie într-o secţiune

de pe posterul cu Nava Spaţială. Şi ceilalți copii pot scrie

cuvântul-cheie pe fişa cu Nava Spaţială din mapa lor. De

asemenea, pot desena şi scrie orice noţiuni pe care le asociază

cu acest cuvânt-cheie.

Activitate

opțională.

Teatru.

În aceleași grupuri, copiii pot pregăti un joc de rol, prezentând

scenariul pe care le-au studiat, formulând propriul final.

Copiii pot povesti cum s-au simţit într-un anumit rol, la

diferite etape ale conflictului.

Page 30: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 5

DREPTURI ÎN CONFLICT

SCENARIUL 1

Barry păşea nerăbdător

prin camera de zi. "Ce s-a

întâmplat?", l-a întrebat

mama. "E din cauza lui

Jennie. Ea stă pe Internet

din nou și eu nu pot folosi

telefonul. Trebuie să-mi

sun prietenii şi să aflu

scorul meciului. "

"Dacă te duci şi o rogi pe

sora ta, sunt sigură că o

să-ţi permită să utilizezi

telefonul. Ea a utilizat

internetul foarte mult

timp, deci ar fi corect să

facă o pauză. "

Barry a mers la etaj și a

rugat-o din nou pe sora

lui. Dar a primit o ușă în

nas, după care a auzit-o pe

soră strigând, "Trebuie să-

mi termin temele! "

SCENARIUL 2

Marie și Alice stau în

aceeaşi bancă. Lui Alice îi

place să vorbească foarte

mult. Îi place să-i

povestească lui Marie

despre lucrurile care îi

plac şi despre locurile pe

care le-a vizitat.

De fapt, Alice ar vorbi

toată ziua. Lui Marie îi

place Alice, dar nu mai

suportă faptul că Alice o

sustrage de la lucrul în

clasă. Într-o zi Marie a

decis să-i spună lui Alice

ceea ce gândeşte:

"Vreai să nu mai vorbești,

Alice? Mă sustragi de la

lecţii. Nu pot asculta

profesorul şi nici nu pot să

mă concentrez pe

activitățile din cadrul

lecției ", a spus Marie.

"Dar am dreptul de a

vorbi liber și să-mi exprim

opiniile mele", a spus

Alice ...

Page 31: Lansarea in drepturile omului

SCENARIUL 3

Mark are nevoie de un

stilou pentru a-şi face

temele. El a uitat stiloul la

școală. El merge în

camera fratelui, Tom, și

ia stiloul lui nou noul fără

a-l cere permisiunea.

Când Tom a venit acasă,

el a observat că Mark

folosește stiloul lui

preferat. El s-a supărat

foarte tare pe Mark pentru

că i-a luat stiloul fără a-i

cere permisiunea. Mark i-

a spus că are nevoie de un

stilou pentru a-şi face

temele și l-a găsit doar pe

cel al fratelui.

El a considerat că are

dreptul să împrumute

stiloul fratelui pentru a-şi

termina temele. „Totul

bine, dar tu nu ai voie să

intri în camera mea, să

umbli prin lucrurile mele

şi să-mi iei stiloul” , a

răspuns Tom.

Page 32: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA 5

CONVENŢIA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI

Tema Croc Înaltul Consiliu a fost impresionat de ideea drepturilor omului. Ei

intenţionează să scrie o listă proprie de drepturi şi doresc să ştie dacă a

încercat cineva, pe planeta Pământ, să scrise toate drepturile de care

trebuie să beneficieze fiecare fiinţă umană. Sarcina copiilor este de a-i

explica lui Croc ce înseamnă Convenția privind Drepturile Copilului,

pentru ca acesta să poată raporta Consiliului.

Cuvinte-

cheie

CONVENŢIE

Obiectivele

de învăţare

În această lecţie copiii vor:

Afla că mai multe persoane din diferite ţări s-au reunit pentru a

elabora un document ce conţine toate drepturile copilului. Acest

document se numește Convenția privind Drepturile Copilului.

Se vor familiariza cu un conținut simplificat al Convenției

privind Drepturile Copilului.

Vor înţelege că drepturile omului sunt drepturi pentru fiecare.

Resurse

necesare Câte o hartă pentru fiecare grup.

O copie a Fişei de Lucru nr.6, Sumarul Convenţiei privind

Drepturile Copilului, pentru fiecare copil.

Activitate

de

introducere

Amintiți copiilor că în Lecția 2 ei au enumerat mai multe

drepturi de care ei consideră că trebuie să beneficieze fiecare

ființă umană pentru a avea o viață decentă, sănătoasă și fericită.

Verificați dacă elevii își amintesc aceste drepturi. Explicați-le că

drepturile pe care le-au numit, dar şi multe alte drepturi de care

trebuie să beneficieze fiecare copil, sunt scrise într-un document,

numit Convenția privind Drepturile Copilului. Studiaţi,

împreună cu copiii, sensul cuvântului Convenție, adică, o listă

de drepturi pe care țările lumii le consideră necesare pentru

fiecare copil. Explicați-le că țările participante au elaborat

aceste legi pentru a se asigura că drepturile fiecărui copil sunt

protejate.

Pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă că o convenție este un

document internațional, divizaţi clasa în grupuri și distribuiți

fiecărui grup câte o hartă. Scrieți cuvântul CONVENȚIE pe

tablă și încurajaţi elevii să identifice țări care încep cu fiecare

dintre literele acestui cuvânt. Chiar de la început le puteţi spune

că unica ţară din lume care începe cu litera O este OMAN, deci

această ţară poate să se repete.

Pentru a evidenția caracterul universal al acestui acord privind

drepturile copilului, finalizaţi această activitate prin a le spune

copiilor că fiecare țară numită a semnat această Convenţie.

(Doar două țări din lume nu au semnat încă Convenția privind

Page 33: Lansarea in drepturile omului

drepturile copilului, și anume, Somalia și Statele Unite ale

Americii).

Activitate

de

dezvoltare

Fiecare copil primeşte o copie a Fişei de Lucru nr. 6, sumarul

Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului.

Citiţi fiecare afirmație cu voce tare, pentru ca elevii să se

obişnuiască cu limbajul drepturilor omului. Discutați fiecare

afirmație pe scurt, pentru a vă asigura că elevii au înțeles sensul.

În perechi sau grupuri a câte trei elevii decid cum ar putea

reprezenta una dintre declaraţiile din listă printr-un desen,

imagine, pe o coală mare de hârtie.

Fiecare grup urmează să prezinte imaginea, în fața clasei, fără

vreo descriere. Colegii sunt cei care sugerează care drept este

prezentat în imagine. Grupul apoi va explica de ce au ales anume

aceste imagini. În Colțişorul Drepturilor Omului din sala de

clasă, va fi afişată Convenția, împreună cu ilustraţiile copiilor.

În concluzie, solicitaţi unui copil să scrie cuvântul cheie pe

posterul cu Nava Spaţială. Copiii pot scrie, de asemenea, noul

cuvânt pe propria lor nava spațiala. Pe finalul acestei lecţii,

copiii identifică puncte comune și ceea ce şi-ar dori să adauge.

Activitate

opţională

Copiii pot elabora o listă cu activităţi în timpul lor liber. După ce au

completat lista, copiii fac un grafic întitulat "Dreptul la odihnă și timp

liber", prezentând o gamă de hobby-uri ale colegilor şi indicând

numărul de copii cărora le plac aceste activităţi.

Page 34: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 6

SUMARUL CONVENŢIEI PRIVIND DREPTURILE COPILULUI

Care drepturi sunt cele mai importante? Indicaţi 5 cele mai importante

drepturi, în opinia voastră.

Plasarea în

ordinea

importanței

DREPTUL

Fiecare copil are dreptul la viaţă.

Fiecare copil are dreptul la nume şi naţionalitate.

Copiii au dreptul să fie împreună cu familia sau persoanele în

grija cărora se află.

Copiii au dreptul la hrană suficientă şi apă potabilă.

Copiii au dreptul la standarde adecvate de viaţă.

Copiii au dreptul la asistenţă medicală.

Copiii cu dizabilităţi au dreptul la îngrijire specială şi instruire.

Copiii au dreptul la joacă.

Copiii au dreptul la educaţie obligatorie gratuită.

Copiii au dreptul la siguranţă şi de a nu fi răniţi sau neglijaţi.

Copiii nu trebuie utilizaţi ca forţă de muncă sau ca soldaţi.

Copiilor li se permite să vorbească limba maternă şi să aibă

propria credinţă şi cultură.

Copiii au dreptul să spună ce gândesc şi să se întrunească pentru

a-şi exprima punctul de vedere.

Page 35: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA 6.

TOŢI SUNTEM EGALI

Tema Croc Înaltul Consiliu este impresionat de Convenția privind Drepturile

Copilului și intenţionează s-o utilizeze ca pe un ghid pentru a scrie o

listă proprie de drepturi. Cu toate acestea, ei au aflat și despre lucruri

triste care se întâmplă pe Pământ. Croc a descoperit că există indivizi și

grupuri care, de multe ori, nu se bucură de toate drepturile lor.

Consiliul este surprins și derutat de acest lucru. El i-a cerut lui Croc să

investigheze dacă într-adevăr așa se întâmplă şi de ce.

Cuvinte-

cheie

EGALITATE

Obiectivele

de învăţare

În această lecţie copiii vor învăţa:

Să înţeleagă că există circumstanţe şi/sau atitudini ale unor

oameni, care ar putea afecta drepturile altor persoane.

Vor afla că unor grupuri de persoane le sunt negate drepturile

din diverse motive/stereotipuri de gen, rasă, etnie, stare de

sănătate, religie etc.

Vor învăţa să aprecieze diferenţele şi să aprecieze egalitatea.

Se vor angaja în discuții, dezbateri, vor gândi critic și vor analiza

anumite situații.

Resurse

necesare Două foi mari, una cu inscripţia "Sunt de acord”, iar cealaltă cu

inscripţia "Nu sunt de acord" sunt plasate pe pereții opuşi ai

sălii de clasă.

Este necesar spațiu pentru ca elevii să circule liber între cele

două părți ale sălii.

O copie a Fişei de Lucru nr. 6, Drepturi Egale pentru Fiecare,

pentru fiecare grup / copil.

Activitate Opţională: Teatru

Copii ale Cartonașelor de Rol, pentru fiecare grup.

Activitate

de

introducere

Copiii se așează la podea, în centrul sălii. Explicați-le că le veţi

citi câteva afirmații. După ce au ascultat afirmațiile, ei se

deplasează spre peretele cu inscripția „Sunt de acord” sau „Nu

sunt de acord” pentru a-și pune semnătura, iar dacă nu sunt

siguri, rămân în centru. Cu cât stau mai aproape de semne, cu

atât ei sunt mai mult sunt de acord / sau nu sunt de acord cu o

anumită afirmație.

Odată ce au decis asupra unei opţiuni, solicitaţi-le să-și

Page 36: Lansarea in drepturile omului

argumenteze opinia. Ei au posibilitatea de a se abţine, dacă

doresc. După ce ascultă opiniile altor copii, şi-ar putea schimba

opţiunea.

AFIRMAŢII:

Băieții lupta mai mult decât fetele, pentru că sunt duri.

Fetele sunt mai bune la treburi casnice decât băieții.

Este acceptabil ca băieţii să se joace cu păpuși și să se machieze.

Doar fetele ar trebui să învețe cum să gătească.

Fotbal pentru femei ar trebui să fie difuzat la televizor la fel de mult ca

și fotbalul pentru bărbați.

Activitate

de

dezvoltare

Analizaţi, împreună cu elevii, felul în care unii copiii sunt uneori

privaţi de drepturi din cauza anumitor circumstanţe sau din

cauza atitudinii anumitor persoane.

Analizaţi, împreună cu elevii, care grupuri de persoane nu se pot

bucura de drepturi. Posibil ar fi necesar de a oferi câteva

exemple, cum ar fi refugiaţii, persoanele cu disabilităţi, etc.

Distribuiţi fiecărui elev Fişa de Lucru nr. 7, Drepturi Egale

pentru Fiecare, şi solicitaţi-le să traseze săgeţi, găsind

corespondenţa dintre boxe. După ce fiecare copil a finalizat

completarea Fişei de Lucru, ei vor compara răspunsurile cu cele

ale altor copii. Întrebați-i pe copii dacă au aflat ceva care i-a

surprins.

Pe finalul lecţiei, copiii, în perechi, printr-o scrisoare sau verbal,

îi explică lui Croc, de ce unii copii nu se pot bucura pe deplin de

toate drepturile lor.

Unul dintre elevi scrie cuvântul cheie pe posterul cu Nava

Spaţială. De asemenea, copiii, notează cuvântul cheie pe fişele

persoanele cu Nava Spaţială.

Copiilor li se propune să ilustreze felul cum unul dintre

drepturile prevăzute de convenţie este negat.

Activitate

opţională

Citiţi copiilor un fragment din Hilltown Gazette.

Locuitorii oraşului Hilltown sunt în alertă. Consiliul orășenesc a decis

să construiască o parcare, pe locul unui parc din centrul orașului.

Părinții și copiii din oraș sunt revoltaţi, deoarece acest parc a fost

întotdeauna loc de joaca pentru copiii din oraș. Parcarea este

planificată, deoarece proprietarii de magazine din zonă se plâng

precum că nu exista spațiu de parcare suficient pentru oamenii care

vin în oraș după cumpărături. La ora 19:30 va avea loc o şedinţă la

primărie pentru a rezolva problema. A fost creat un comitet pentru a

Page 37: Lansarea in drepturile omului

asculta toate punctele de vedere ale fiecărui grup. Fiecare grup va

avea posibilitatea să vorbească comitetului și își va exprima punctul

de vedere. Comitetul va decide ce măsuri trebuie luate. Orice persoană

poate veni la şedinţa consiliului.

Divizaţi clasa în grupuri a câte 4-6 copii. Explicați-le că fiecare

grup va juca rolul unui grup diferit din oraş.

Fiecărui grup i se distribuie un card cu rol. Fiecare grup îşi

desemnează un lider. Explicaţi rolul liderului de grup. Copiilor li

se acordă câte 10 minute pentru a citi cardul cu rol și pentru a-şi

pregăti argumentul pentru şedinţă. Fiecare grup trebuie să-și

desemneze un purtător de cuvânt, pentru a prezenta punctul de

vedere al grupului, în cadrul şedinţei.

Pe durata şedinţei, Comitetul va sta în faţa clasei, vor audia

punctele de vedere ale tuturor grupurilor.

După ce vor vorbi toate grupurile, Comitetul va decide şi va

anunţa decizia tuturor oamenilor din oraş.

După ce jocul de rol este finalizat, analizaţi, împreună cu elevii,

modul în care s-au simțit în diferite roluri. Ce probleme ale

drepturilor omului au fost abordate? Care grupuri s-au simțit

puternice? Care grupuri s-au simțit neputincioase?

Cardul de Rol 1: Consiliul Orășenesc

Sunteți membri ai consiliului local. Sunteți conştienți că lipsa

parcărilor este o problemă în oraș. Tot mai puțini oameni din afara

orașului vin la cumpărături în Hilltown. Aceasta înseamnă că oamenii

care lucrează în magazine și-ar putea pierde locurile de muncă.

Regretați că copiii din oraş vor pierde un spațiu verde, unde se

odihnesc, dar sunteţi conştienţi că viitorul orașului depinde de aceste

locuri de parcare. Pregătiți argumente pentru construcţia unei parcări şi

desemnaţi un purtător de cuvânt, care va prezenta cazul dumneavoastră

în şedinţă.

Cardul de Rol 2: Copiii din Hilltown

Sunteți vocea copiilor din Hilltown. Sunteți revoltaţi pentru că spaţiul

de joc ar putea fi distrus pentru a fi construită o parcare! Acesta este

singurul spaţiu verde în tot orașul. În parc sunt copaci bătrâni, pe care

obişnuiai să urci, să te ascunzi. Copii de toate vârstele din oraş se

joacă în acel parc, deoarece este un loc prietenos și sigur. Pregătiți

argumente pentru a salva spațiul verde și desemnaţi un purtător de

cuvânt care va prezenta cazul dumneavoastră în şedinţă.

Cardul de Rol 3: Administratorii de Magazine şi Oamenii de

Afaceri.

Sunteți reprezentanţii oamenilor de afaceri. Ați observat că de-a lungul

anilor pierdeți afacerile în favoarea afacerilor din alte orașe, din cauza

lipsei spațiilor de parcare în oraș. Nu doriţi să le răpiţi parcul copiilor,

Page 38: Lansarea in drepturile omului

dar afacerile sunt mai importante decât jocul. Pregătiți argumente

pentru construcţie unor locuri de parcare şi desemnaţi un purtător de

cuvânt care va prezenta cazul în şedinţă.

Cardul de Rol 4: Părinţii

Reprezentaţi părinții copiilor din Hilltown. Mai mulţi dintre voi au

crescut în Hilltown și s-au jucat în acel parc. Sunteţi foarte furioși că

parcul ar putea fi distrus şi construită pe acel loc o parcare. Acesta este

singurul spațiul public verde în tot orașul si este un loc de joaca ideal

pentru copii. Este de asemenea un loc unde părinții se întâlnesc și

discută în timp ce au grijă de copiii lor. Știţi că afacerile sunt

importante, dar nu la fel de importante ca și drepturile copiilor la un

loc sigur pentru joacă.

Cardul de Rol 5: Comitetul Decizional

Sunteți membrii Comitetului care va decide problema. Veți asculta

toate punctele de vedere, ale fiecărui grup și veţi lua o decizie, care o

consideraţi cea mai adecvată pentru toți oamenii din oraș. După ce aţi

ascultat toate grupurile, veți avea nevoie de ceva timp pentru a lua o

decizie.

Page 39: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 7

DREPTURI EGALE PENTRU FIECARE

Indicaţi cu săgeți corespondenţa dintre boxe.

1.

Mary este bolnavă. Ea are nevoie de o

intervenţie chirurgicală la braț, dar

nu există un loc în spital pentru dânsa.

A. DREPTUL LA EDUCAŢIE

2.

În ţara lui Fatima este război. Militarii au

venit la ea acasă şi au forţat-o să devină

soldat.

B. DREPTUL LA ASISTENŢĂ

MEDICALĂ

3.

Familia lui Peter este săracă şi nu are o

locuinţă. Ei sunt nevoiți să trăiască în

stradă.

C. DREPTUL LA JOACĂ

4.

Lui Alan îi place pictura. Dar el nu poate

face lecţii de pictură deoarece sala de

pictură este la etaj şi el este în scaun cu

rotile.

D. DREPTUL DE A NU FI

IMPLICAT ÎN CONFLICTE

ARMATE

5.

Paddy şi familia lui trăiesc într-o

caravană, la marginea drumului. El nu are

unde se juca.

E. DREPTUL LA ALIMENTAŢIE

ŞI APĂ POTABILĂ

6.

Maria este nevoită să meargă pe jos trei

kilometri în fiecare zi ca să ajungă la râu

să ia apă. În satul ei nu este apă potabilă.

Uneori, când ajunge la râu, apă este

murdară sau râul este uscat.

F. DREPTUL LA O LOCUINŢĂ

Page 40: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA 7.

REFUGIAŢII. NICĂIERI NU ESTE CA ACASĂ

Tema Croc Croc a raportat Consiliului răspunsurile copiilor cu privire la motivul

nerespectării drepturilor tuturor persoanelor de pe planeta Pământ.

Consiliul s-a gândit că ar putea fi dificil să asiguri respectarea

drepturilor pentru fiecare fiinţă umană. Cu toate acestea, Înaltul

Consiliu consideră că trebuie să înțeleagă cum se simte o persoană

atunci când nu-i sunt respectate drepturile, înainte de a elabora propriul

set de drepturi. Croc solicită copiilor să-l ajute să scrie raportul pentru

Înaltul Consiliu.

Cuvinte-

cheie

APARTENENŢĂ

Obiectivele

de învăţare

La această lecţie copiii vor învăţa:

Să studieze importanţa unui drept şi anume a dreptului de a avea

un adăpost.

Să empatizeze cu cei care au şi-au pierdut acest drept.

Să se implice în activități care le dezvoltă abilitățile de

comunicare , gândire critică și formare a opiniei.

Să-şi dezvolte conștiința perspectivei și empatia.

Resurse

necesare Câte o copie a Fişei de Lucru nr. 8, Sentimente, Necesităţi şi

Speranţe, pentru fiecare copil din clasă.

Câte o copie a Fişei de Lucru nr.9, Istoria Amirei, pentru fiecare

grup din 6 persoane.

Activitate

de

introducere

Copiii sunt provocaţi să-şi imagineze că Croc a primit un mesaj

de la Înaltul Consiliu precum că există pericolul că va ajunge la

închisoare, dacă se va întoarce pe planeta lui. Consiliul îi

recomandă lui Croc să solicite guvernului nostru să-i permită să

rămână aici, pentru a fi în siguranţă. Explicați copiilor că în aşa

situaţie Croc nu va fi vizitator, dar va fi un refugiat. Explicați-le

Page 41: Lansarea in drepturile omului

că refugiații sunt oameni care sunt forțați să își părăsească țara

lor, deoarece în acea ţară le sunt încălcate drepturile. Deseori,

aceasta înseamnă că viața lor sau viața familiilor lor este în

pericol.

Fiecare copil primeşte o copie a Fişei de Lucru nr.8, Sentimente,

Nevoi și Speranţă. Copiii pot desena o imagine sau a scrie un

cuvânt/mesaj în fiecare boxă, pentru a descrie modul în care s-ar

simți, de ce ar avea nevoie și la ce ar putea spera în cazul în care

ar fi forțați să își părăsească locuințele și să se mute într-o altă

țară?

Împreună cu toţi copiii discutaţi cele scrise/desenate de copii în

fiecare boxă: sentimente, nevoi și speranțe ..

Activitate

de

dezvoltare

Divizaţi clasa în grupuri de până la șase copii. Fiecare grup

primeşte o copie a Fişei de Lucru nr.9, Istoria Amirei. Fiecare

grup citeşte istorioara și discută despre cum ar putea fi viața

Amirei, de exemplu:

1. Cum s-a simțit atunci când a venit aici?

2. Ce crezi că-i lipseşte cel mai mult?

3. Care este atitudinea oamenilor faţă de dânsa?

4. Ce ți-ar lipsi dacă ai fi nevoit să-ți părăseşti casa/ţara

Fiecare grup va prezenta ideile întregii clase. După ce fiecare

grup şi-a prezentat ideile, întrebaţi copiii cum s-ar simți dacă şi-ar

pierde un drept, de exemplu, dreptul la un adăpost?

Pe finalul lecţiei solicitaţi unui copil să scrie cuvântul cheie pe o

secțiune din posterul cu Nava Spaţială. Acest cuvânt poate fi scris

şi pe nava spațiala din propria fişă. Poate fi completată cu

ilustraţii.

Activitate

opţională

de

extindere

Invitaţi un membru al unei organizaţii pentru refugiaţi sau o

persoană refugiată ca să vorbească cu copiii despre experiența lor

de a trăi în noua lui patrie. Aflaţi despre modul în care a fost

primit de comunitate – se simte bine-venit sau nedorit?

Propuneţi copiilor să aducă în ziua următoare un rucsac, care ar

conţine toate lucrurile pe care le-ar lua dacă i s-ar spune brusc că

trebuie să părăsească casa, și nu știe unde va merge sau pentru ce

perioadă. Alternativ, copiii ar putea formula o listă în care ar

include obiectele pe care au decis să ia cu dânşii, după ce s-au

gândit la domiciliu.

Fiecare copil este rugat să selecteze 3 obiecte şi să argumenteze

de ce va avea nevoie anume de aceste obiecte. După aceasta

solicitaţi copiilor să renunţe la 3 obiecte. La ce ar renunţa și de

ce?

Încurajați copiii să elaboreze o listă cu obiecte pe care le-ar lua

dacă ar fi nevoiţi să-şi părăsească casa şi să caute refugiu în altă

ţară. Plasaţi lista pe tablă şi discutaţi obiectele din listă.

Page 42: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 8.

SENTIMENTE, NECESITĂȚI, SPERANŢE

CARE SUNT SENTIMENTELE

MELE ÎN ACEST MOMENT

DE CE AM NEVOIE ÎN ACEST

MOMENT

CE SPERANŢE AM ÎN ACEST

MOMENT

Page 43: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 9

ISTORIA AMIREI

Salut, mă numesc Amira. Sunt din Sudan, o țară din Africa. Eu şi familia mea am

venit în această ţară pentru că în ţara mea este război şi viaţa mea şi a familiei mele

sunt în pericol. Am fost nevoiţi să părăsim casa în grabă, la miezul nopţii. A trebuit

să lăsăm totul acolo, cu excepția unor haine, nişte veselă şi nişte bani. Când am ajuns

în ţara voastră, totul mi se părea foarte ciudat. E foarte frig, oamenii poartă haine

diferite și vorbesc o limbă diferită. Am fost foarte speriaţi și îngrijoraţi de viitorul

nostru. După un timp, am primit o locuinţă și lucrurile s-au îmbunătățit un pic. Am

început să merg la școala din localitate. Unii copii au fost drăguți și prietenoși cu

mine. Dar unii copii s-au comportat urât cu mine și mi-au spus lucruri urâte. "De ce

nu te duci înapoi în țara ta și să ne laşi în pace. Aici nu este locul tău”. Acum am doi

prieteni. Mi-au spus să nu-mi fac griji sau să mă indispun atunci când oamenii sunt

răutăcioşi cu mine. Dar eu încă mă simt tristă și singură şi uneori mă întreb dacă mă

voi adapta vreodată.

Page 44: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA 8.

PUNCTE DE VEDERE… Mai multe aspecte ale

aceleiaşi istorii

Tema Croc Croc începe să realizeze că multe situații în domeniul drepturilor

omului nu sunt simplu de rezolvat. Sarcina copiilor este de a-l ajuta pe

Croc să înțeleagă că atunci când există mai multe aspecte ale aceleiaşi

istorii, primul lucru care trebuie făcut este să încerce să înțeleagă toate

aspectele, punctele de vedere.

Cuvinte-

cheie

PUNCTE DE VEDERE

Obiectivele

de învăţare

În această lecţie copiii vor învăţa :

Să studieze importanța echilibrării drepturilor în conflict.

Să-şi dezvolte capacitatea de a asculta alte puncte de vedere,

imaginația, abilitățile de a analiza și comunicare.

Să accepte alte puncte de vedere.

Să empatizeze cu alte persoane, care sunt în situații mai dificile.

Resurse

necesare câte o copie a Fişei de Lucru nr.10, Istoria lui Paulo, pentru

fiecare copil/grup.

câte o copie a declaraţiilor din Fişa de Lucru nr.10, pentru

fiecare grup.

Activitate

de

introducere

Distribuiți o copie a Istoriei lui Paulo copiilor și citiți împreună cu

dânşii. Copiii vor găsi pe hartă Brazilia. Adresaţi întrebări introductive

pentru a vă asigura că toți înțeleg istorioara, de exemplu:

1. Unde locuiește Paulo?

2. Ce muncă avea când locuia împreună cu familia sa?

3. Ce a găsit?

4. Cum s-a simţit Paolo când a fost nevoit să doarmă sub pod?

5. Ce zgomote a auzit? Ce miros a simţit? Ce a văzut? Cum s-a simțit?

Discutaşi împreună cu copiii despre drepturile care i-au fost încălcate

lui Paulo. Pentru a stimula gândirea, puteți utiliza posterul Convenției

privind drepturile copilului. Lista ar trebui să fie scrisă pe tablă sau pe

o coală mare de hârtie, pentru a fi văzută de toţi copiii.

Activitate

de

dezvoltare

Divizaţi clasa în 4 grupuri.

Faceţi copii şi decupaţi declaraţiile din Istoria lui Paolo,

Perspective Diferite.

Distribuiţi câte o declaraţie pentru fiecare dintre grupuri.

Grupurile analizează personajele.

- Primul grup joacă rolul personajului lui Paolo.

- Al doilea grup joacă rolurile vecinilor, care trăiesc nu departe

Page 45: Lansarea in drepturile omului

pe Paolo.

- Grupul 3 joacă rolul persoanei care îl vizitează pe Paolo şi

încearcă să-l ajute.

- Grupul 4 joacă rolul părinţilor lui Paolo.

După ce copiii şi-au primit rolurile şi au discutat în grup,

reprezentanţi ai grupului prezintă răspunsuri la întrebările

adresate mai sus. Fiecare grup prezintă punctul de vedere. Copiii

ar putea prezenta și propriul punct de vedere, separat de cel al

grupului.

Puteţi adresa şi alte întrebări, de consolidare.

- De ce Paulo doreşte să continue să munca?

- Are Paulo dreptul de a lucra?

- Din ce cauză vecinii doresc ca băieţii să plece?

- Au ei dreptul la un mediu sigur?

- De ce Paolo este vizitat de o anumită persoană?

- Care sunt speranţele părinţilor lui Paolo pentru dânsul şi ceilalţi

copii ai lor?

Explorați mai profund modul în care oamenii pot avea

perspective diferite asupra aceleiași situații. De exemplu,

solicitaţi copiilor să sugereze modul în care diferite persoane ar

putea reacționa la situațiile prezentate mai jos. De exemplu,

- Profesorul spune că ora de desen este anulată în favoarea orei

de educaţie fizică.

- Pasagerii sunt gata să urce la bordul unui avion de pe

aeroportul din Madrid spre Dublin. Se anunţă că zborul va fi

anulat din cauza ceții dense pe aeroportul din Dublin. Pasagerii

petrec o noapte într-un hotel local, din contul companiei

aeriene.

Pe finalul lecţiei un elev scrie cuvântul cheie într-o secțiune a

posterului cu nava spaţială.

Copiii pot scrie, de asemenea, noul cuvânt pe propria lor nava

spațială şi pot decora această secţiune.

Activitate

opţională

de

extindere.

Istoria

În contextul unei perioade istorice, discutaţi cu elevii despre viaţa unui

copil în acea perioadă, de exemplu, un coșar care trăieşte în epoca

industrială.

Elevii ar putea scrie, într-o agendă, despre activităţile unui copilul într-

o altă perioadă istorică, şi pe altă foaie – activităţile copiilor moderni, a

copiilor din clasa unde lucraţi acum. Povestirile ar fi puse alături, poate

chiar în Colţişorul Drepturilor Omului.

Page 46: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 10.

ISTORIA LUI PAOLO

Numele meu este Paulo. Eu locuiesc în Brazilia. Trăiam cândva împreună cu familia

mea, dar acum nu mai trăim împreună. Părinții mei sunt foarte săraci și eram mereu

flămânzi. Am încercat să-i ajut şi am căutat modalităţi pentru a câştiga bani. În

fiecare zi colectam din urnele de gunoi metal, carton şi bucăţi de lemn. Când aveam o

cantitate mai mare, o vindeam lui Miguel, care făcea afaceri cu deşeuri. Pe banii

câştigaţi cumpăram mâncare. Niciodată nu am avut mâncare suficientă. Într-o zi m-

am întâlnit cu Jose la groapa de gunoi a orașului. A fost o zi proastă. Am căutat toată

ziua şi aproape că nu am adunat nimic. Nu mai puteam suporta încă o noapte

flămând. "Am o idee", a spus Jose, "Știu că unii băieți mai mari câștiga bani din

curățarea geamurilor maşinilor și lustruind pantofi. Să-i găsim și să vedem dacă ne

vor ajuta.

Ne-am dus să-i căutăm pe acei băieți. I-am găsit sub un pod, stăteau pe nişte cutii de

carton. Unii dintre ei se drogau. "Vă vom ajuta ", a spus Marcu, băiatul cel mai mare..

"Vă putem împrumuta periile noastre, dar trebuie să ne daţi jumătate din ceea ce veţi

câștiga. Dacă veţi munci sârguincios, veţi putea cumpăra perii proprii în curând". În

acea noapte am dormit sub pod. A fost frig. Îmi era dor de frații și surorile mele, dar

cel puțin aveau o gură mai puţin de hrănit acasă. Am petrecut un an în stradă. Nu mi-

a plăcut. Uneori eram speriat. Oamenii care locuiau în zonă se plângeau că făceam

prea mult zgomot. Ei erau îngrijoraţi de faptul că noi le-am putea fura bunurile. De

multe ori venea poliţia atunci când dormeam şi ne alunga. Venea de asemenea un

bărbat care ne aducea de mâncare. Era un om bun şi ne sfătuia să nu mai lucrăm, ci să

mergem la şcoală. Am încercat să-i explic că părinții mei au nevoie de bani și că eram

destul de matur şi trebuia să-i ajut. I-am spus că o să merg la şcoală, dar nu atunci.

Apoi într-o zi….

Page 47: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 10

Istoria lui Paulo

PAULO

Imaginați-vă că sunteți Paulo.

Povestiţi despre viaţa voastră, cu în propriile cuvinte. Cum este să trăiești în stradă?

Care sunt pericolele? Ce te întristează cel mai mult? Ce te face fericit?

Ce ai vrea să le spui oamenilor care locuiesc în zona în care dormi?

Ce le-ai spune părinților tăi?

Ce crezi despre bărbatul care ţi-a adus mâncare? Ce ai dori să-i spui?

Oamenii care locuiesc în vecinătate

Imaginați-vă că sunteţi oamenii care trăiesc pe strada unde stau Paolo și ceilalți copiii

ai străzii.

Ce credeţi despre această "problemă"?

Cum vă afectează traiul?

Cum vedeţi rezolvată problema copiilor străzii?

Ce le-aţi spune?

Bărbatul cu suflet mare

Imaginați-vă că sunteți bărbatul care încearcă să ajute copiii străzii.

Povestiţi despre viaţa voastră. De ce vă pasă de acești copii?

Cum doreşti să-i ajuţi?

Cum crezi că ar putea fi îmbunătăţită viața lor?

Ce le-ai spune oamenilor din cartier, care doresc ca aceşti copii să se mute în altă

parte?

Părinţii lui Paulo

Imaginați-vă că sunt părinții lui Paulo.

Câți copii aveţi?

Gândiți-vă și vorbiţi despre faptul cât este de dificil de a vă creşte copiii cu bani

puţini.

Ce credeţi despre faptul că Paolo trăieşte în stradă?

Povestiți despre speranţele şi temerile voastre pentru copiii.

Page 48: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA 9

PROMOTORII DREPTURILOR OMULUI

Tema Croc Croc a raportat Înaltului Consiliu că oamenii de pe planeta Pământ

cred cu adevărat în ideea drepturilor omului. In fiecare zi el aude

istorioare despre modul în care oamenii lucrează pentru drepturile

omului, prin acţiuni mari sau mici. Croc își propune să investigheze

unele dintre aceste povesti, împreună cu elevii și doreşte să raporteze

despre aceste exemple Înaltului Consiliu.

Cuvinte-

cheie

PROMOVARE

Obiectivele

de învăţare

În această lecţie copiii:

Vor afla despre persoane individuale şi grupuri de persoane care

au activat/ activează pentru a apăra şi promova drepturile

omului;

Îşi vor dezvolta abilitatea de a-şi imagina anumite lucruri, de a

comunica şi de a intervieva persoane.

Îşi vor dezvolta o atitudine de respect pentru planeta pe care

trăiesc şi pentru locuitorii acestei planete.

Resurse

necesare Câte un card cu o istorioară, pentru fiecare grup, Fişa de Lucru

nr. 11.

Câte o copie a Convenţiei privind Drepturile Copilului / copiii

ar trebui să aibă această copie în mapa lor, de la Lecţia 5/.

Un balon sau o minge. Pentru activitatea opţională

O hartă a cartierului, localităţii sau regiunii, pentru fiecare

copil./ o puteţi desena împreună cu copiii/

Activitate

introductivă

Dacă este posibil, aranjaţi copiii într-un cerc. Ținând în mână un

glob/hartă spuneți copiilor că aceasta este planeta noastră. Explicați-le

că, atunci când cosmonauți au călătorit pentru prima dată pe Lună, tot

pentru prima dată ființele umane au avut ocazia de a vedea planeta de

la distanță. După ce au părăsit pământul, din rachetele lor, au văzut

orașele lor de baştină din Statele Unite, apoi au văzut America de

Nord și de Sud și oceanele din jur. În timp ce se deplasau în spaţiu au

putut vedea celelalte continente și apoi s-au deplasat tot mai departe în

spațiul, ei au văzut pământul nu ca pe o colecţie de continente, mări şi

oceane, ci ca pe o planetă frumoasă, vie care seamănă cu o "perla

albastră în spațiu".

Transmiteţi globul în cerc şi solicitaţi-le să spună câte un cuvânt

care ar ajuta să mențină globul pământesc în siguranță în viitor.

După ce copiii au propus ideile lor, explicaţi-le că în continuare

vor afla despre persoane şi grupuri de persoane care lucrează

pentru a face lumea un loc mai bun, oameni care lucrează

pentru promovarea drepturilor omului.

Activitate

de

Divizați clasa în grupuri și oferiți fiecărui grup câte un card din Fișa

de Lucru nr. 11. Fiecare grup citește informația și decide, care drept

Page 49: Lansarea in drepturile omului

dezvoltare este abordat, referindu-se la articolele din Convenția privind

Drepturile Copilului.

- După 5 minute profesorul merge în fiecare dintre grupuri pentru

a discuta informația din cardul respectiv. Toți elevii împreună îi

pot apoi povesti lui Croc despre modul în care oamenii lucrează

pentru drepturile omului, aici, pe Pământ.

- Profesorul merge în fiecare grup și întreabă copiii despre

persoanele sau organizația despre care se vorbește în informația

primită. Întrebați unul dintre copii care dintre drepturi este

apărat și care au fost acțiunile persoanei sau grupului de

persoane pentru a susține un anumit drept. Întrebați apoi restul

copiilor din clasă dacă au întrebări la reprezentanții grupului

respectiv.

- Fiecare dintre grupuri apoi plasează istorioara lor în colțișorul

drepturilor omului. În concluzie, întrebați copiii dacă ei

consideră că Înaltul Consiliu va fi surprins/impresionat de

numărul de persoane și grupuri care activează pentru drepturile

omului.

- La finele lecției copiilor li se solicită să scrie cuvântul cheie în

una dintre secțiile navei spațiale. Copiii de asemenea pot scrie

cuvântul cheie pe fișele proprii și îl pot ilustra.

- În concluzie – solicitați elevilor sau prezentați dvs. o persoană

care activează în domeniul drepturilor omului.

Activități

adiționale Clasa este divizată în perechi sau grupuri din trei elevi. Fiecare

grup primeşte harta localităţii/a regiunii din jurul şcolii.

Copiii numesc şi marchează pe hartă locurile unde drepturile

copiilor sunt promovate, de exemplu, la un spital, la biserică sau

la școală.

Întrebați-i dacă există vreun loc, în regiune, unde unele drepturi nu

sunt promovate în mod adecvat. Puteţi veni cu exemple,de ex., dreptul

copiilor la joc sau dreptul lor de a se întâlni şi de a-şi exprima punctele

de vedere.

Care structuri le asigură copiilor drepturile?

Încurajați copiii să vină cu idei de îmbunătățire a stării de lucruri,

pentru a putea să-şi exercite pe deplin drepturile. După posibilitate,

puteţi merge, împreună cu copiii, instituțiile care ei le consideră că

promovează drepturile copilului. Alternativ, puteţi invita reprezentanţi

ai acestor instituţii pentru a discuta cu copiii despre promovarea

drepturilor copilului.

Page 50: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 11.

Istorioara nr. 1 Copiii Școlii Naționale Sfânta Ana din Dublin locuiau în vecinătatea unui

centru pentru refugiați. Ei au descoperit ca copiii care trăiesc în centru nu

au jucării sau un loc pentru joacă. Ei știau că fiecare copil are dreptul de a

se juca. Ei au decis să colecteze bani pentru a cumpăra jucării și

echipament pentru Centrul pentru Refugiați. Ei au organizat un târg în

școala lor. Cu banii colectaţi, au cumpărat echipamente de joacă şi câte o

jucărie pentru fiecare copil de la Centrul pentru Refugiați. Copiii de la

Școala Sf. Ana si familiile lor au vizitat Centrul pentru refugiați pentru a

cunoaște copiii de acolo și familiile lor. Ei au organizat o petrecere mare

și s-au jucat împreună.

Istorioara nr.2 Shakti Shakti locuiește în nordul Indiei, într-un sat din munți. Munții sunt

acoperiţi cu păduri frumoase. Cu puţin timp în urmă, persoane străine au

venit în localitate, cu mașini de tăiat copacii din păduri. Oamenii din sat nu

vroiam ca pădurile lor să fie

tăiate. La început, oamenii erau speriați şi nu puteau face nimic, dar

înţelegeau că trebuie să facă ceva pentru a salva copacii. Shakti, mama ei și

alte femei din sat au decis să îmbrăţişeze copacii pentru a opri utilajele.

Curând întreaga Indie și alte țări au aflat despre ceea ce făceau ele. Ele au

fost numite Mișcarea Chipko, deoarece în traducere din limba hindi

"Chipko" înseamnă o îmbrățișare. Curând tăietorii de copaci au plecat și

guvernul a interzis firmelor să taie copaci timp de 10 ani.

Istorioara nr.3 Un grup de copii de la o școală din Ballymena realizau un proiect în

domeniul drepturilor omului. Ei au decis să oprească bullyingul/ agresiunea

în școala lor. Ei au adunat informații. Au realizat o expoziţie, pentru a

informa toţi copiii despre bullying. De asemenea, au alcătuit jocuri de rol. Ei

au jucat scene, pentru copiii mai mici, pentru ca aceştia să înţeleagă daunele

bullying-ului şi cum trebuie stopat.

Page 51: Lansarea in drepturile omului

LECŢIA 10.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL DREPTURILOR

OMULUI

Tema Croc Croc este pe cale să plece de pe planeta Pământ. Înaltul Consiliu este

convinsă că ideea drepturilor omului este una bună și se angajează să

elaboreze un document de drepturi pentru locuitorii planetei lor. Croc

le solicită copiilor un cadou pe care l-ar lua cu dânsul și doreşte ca

copiii să-i promită că vor continua să lucreze pentru drepturile omului.

Cuvinte-

cheie

ACŢIUNE

Obiectivele

de învăţare

În această lecţie copiii:

Vor învăţa că sunt capabili să contribuie la promovarea şi

apărarea drepturilor omului;

vor înţelege că doar cunoscându-şi drepturile ei vor putea să le

revendice;

vor deprinde abilităţi de luare a deciziilor, de cooperare şi

acţiune;

vor învăţa ce înseamnă implicarea în acţiune.

Resurse

necesare câte o copie a Fişei de Lucru nr. 12, Lift Off, pentru fiecare

copil.

hârtii şi stilouri pentru grup din 6 copii.

Activitate

de

introducere

Divizaţi clasa în grupuri și oferiţi fiecărui grup pixuri și o coală mare

de hârtie. În grupuri copiii discută modul în care ar putea ajuta oamenii

să se bucure de drepturile lor. De exemplu, cum pot ajuta copiii să se

bucure de dreptul lor de a se juca, de dreptul lor la educaţie, la sănătate,

la un mediu curat? Fiecare grup va desemna un copil care va prezenta

ideile grupului întregii clase.

Activitate

de

dezvoltare

Fiecare copil primeşte o copie a Fişei de Lucru nr.12, Lift Off.

Explicați copiilor că Fișa de Lucru LIFT OFF va fi ca o agendă

a angajamentului lor personal de a schimba lumea. Din lista lor

comună de propuneri, alegeţi o idee, pe care o pot realiza cu

ușurință și notaţi-o în casetă, sub numărul 5. Această

activitate/acţiune este ceva care nu necesită ajutor din afară și pe

care o pot realiza singuri.

Apoi alegeţi altă idee din lista lor comună. Aceasta este un pic

mai dificilă și poate necesita un anumit efort și timp. Această

acțiune poate dura mai mult și poate fi înregistrată la rubrica 4.

Copiii vor continua să înregistreze eforturile pentru drepturile

omului, fiecare acţiune devenind mai greu de realizat, necesitând

tot mai mult timp şi efort. Copiii vor finaliza lista. Când lista va

fi completă, racheta lor este gata pentru decolare!

Page 52: Lansarea in drepturile omului

Finalizați lecţia solicitându-le copiilor să scrie cuvântul cheie pe

o secțiune a navei. Copiii pot adăuga, de asemenea, noul cuvânt

pe propria lor nava spațiala și pot decora această nouă secțiune.

Activitate

opţională de

extindere

Ar fi bine să identificaţi o şcoală-partener, cu care să colaboraţi prin

email sau prin punţi video, pentru a lucra în comun pentru promovarea

și revendicarea drepturile omului. Ideile copiilor de la sfârşitul lecţiei

ar putea servi punct de pornire pentru viitoarea colaborare.

De exemplu, după ce se vor prezenta, copiii ar putea discuta în perechi,

cu elevii din altă şcoală:

1. ideile lor de acțiuni pentru drepturile omului;

2. despre progresul acțiunii lor.

Alternativ, ar putea fi un schimb colectiv de idei, rapoarte despre

activităţile lor în domeniul drepturilor omului.

Page 53: Lansarea in drepturile omului

FIŞA DE LUCRU 12

Page 54: Lansarea in drepturile omului

ANEXA 1

CONVENŢIA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI

Fiecare copil are dreptul la viaţă.

Fiecare copil are dreptul la nume şi naţionalitate.

Copiii au dreptul să locuiască împreună cu familia sau cu cei care au cel mai bine

grijă de dânşii.

Copiii au dreptul la alimentație şi apă potabilă.

Copiii au dreptul la un standard adecvat de viaţă.

Copiii au dreptul la îngrijiri medicale.

Copiii cu disabilităţi au dreptul la îngrijire şi instruire speciale.

Copiii au dreptul la joacă.

Copiii au dreptul la educaţie obligatorie gratuită şi adecvată.

Copiii au dreptul de a fi protejaţi, de a nu fi răniţi sau neglijaţi.

Copiii nu trebuie folosiţi ca şi forţă de muncă sau ca soldaţi.

Copiii trebuie să se bucure de condiţii pentru a vorbi limba nativă, au dreptul la

propria credinţă, religie şi cultură.

Copiii au dreptul de a spune ce gândesc, de a se întruni şi de a-şi exprima punctele de

vedere.

Page 55: Lansarea in drepturile omului

ANEXA 2

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Formular de evaluare pentru profesori

Acest formular de evaluare poate fi folosit la începutul, mijlocul și sfârșitul

programului pentru a înregistra evoluția cunoştinţelor, abilităților și atitudinilor

elevilor, în raport cu conceptele-cheie ale programului.

1. În ce măsură elevii au demonstrat că pot utiliza adecvat vocabularul drepturilor

omului (de exemplu, noțiuni ca„nevoi”, „dorinţe”, „drepturi”,

„responsabilități”)?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificați:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. În ce măsură elevii pot recunoaşte problemele ce ţin de drepturile omului şi

responsabilitatea lor în viaţa de zi cu zi?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificaţi:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. În ce măsură elevii pot identifica situațiile unde există conflict de drepturi?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificaţi:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Page 56: Lansarea in drepturile omului

____________________________________________________________________

60

4. În ce măsură elevii pot oferi exemple şi pot vorbi despre promovarea şi protecţia

drepturilor omului?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificaţi:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. În ce măsură elevii au dezvoltat abilitatea de a asculta cu atenţie şi respectuos?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

6.În ce măsură elevii şi-au dezvoltat capacitatea de a comunica idei şi puncte de

vedere în mod clar?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

7. În ce măsură elevii pot lucra în grup?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

8. În ce măsură elevii demonstrează capacitatea de a propune soluții pentru

conflictele sau problemele ce ţin de drepturile omului?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificaţi:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Page 57: Lansarea in drepturile omului

____________________________________________________________________

9. În ce măsură elevii demonstrează capacitatea de a se implica în discuţii şi

dezbateri?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

10.În ce măsură elevii demonstrează capacitatea de a identifica prejudecăţi sau

atitudini discriminatorii?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificați:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

61

11. În ce măsură elevii demonstrează capacitatea de a identifica schimbările în

propria atitudine?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificați:

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

12. În ce măsură elevii au capacitatea de a reflecta asupra propriilor atitudini faţă se

ideile şi opiniile altor persoane?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificați:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Page 58: Lansarea in drepturile omului

13. În ce măsură elevii sunt mai toleranţi faţă de cei ale căror atitudini diferă de ale

lor?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificați:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

14. În ce măsură elevii percep legătura dintre atitudini şi acţiuni?

Considerabil

Mediu

Minim

Nesemnificativ

Exemplificați:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Page 59: Lansarea in drepturile omului

ŞABLON 1

Page 60: Lansarea in drepturile omului

ŞABLON 2

Page 61: Lansarea in drepturile omului

ŞABLON 3

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________