Lansare si prezentare

15

description

 

Transcript of Lansare si prezentare

Page 1: Lansare si prezentare
Page 2: Lansare si prezentare

MI CAREA FIZIC , Ş ĂMI CAREA FIZIC , Ş ĂS N TATEĂ ĂS N TATEĂ Ă

LA ÎNDEMÂNA LA ÎNDEMÂNA ORICUI !ORICUI !

Page 3: Lansare si prezentare

Mens Sana Mens Sana

In In Corpore SanoCorpore Sano

--Primul Serviciu Mobil Primul Serviciu Mobil de FizioKinetoterapie şi Sport de FizioKinetoterapie şi Sport

din Cluj-Napocadin Cluj-Napoca

Page 4: Lansare si prezentare

Mens Sana in Corpore Sano-Mens Sana in Corpore Sano-Serviciul Mobil de FizioKinetoterapie şi Serviciul Mobil de FizioKinetoterapie şi

SportSport are la bază conceptul de profilaxie, tratament, prin intermediul mişcării fizice şi sportului

,, la tine acasă'',, la tine acasă'' , , ,, la,, la locul de muncă''locul de muncă''

şi,, în grădiniţe'',, în grădiniţe''

Page 5: Lansare si prezentare

Mens Sana in Corpore Sano

- Serviciul Mobil de FizioKinetoterapie si Sport

A fost creat ca raspuns in rezolvarea numeroaselor probleme, care stau in calea desfasurarii normale a activitatii de zi cu zi, atat a noastra, cat si a copiilor nostri, prin 3 domenii vaste de activitate, si anume:

,, Sanatate la tine acasa", ,, Sanatate la tine acasa", ,, Sanatate la locul de munca“,,, Sanatate la locul de munca“, ,, Programul KinetoKid”.,, Programul KinetoKid”.

Astfel, se adreseaza atat persoanelor cu diferite patologii medicale, cat si celor care doresc sa-si mentina sau imbunatateasca sanatatea fizica.

Page 6: Lansare si prezentare

Programul conţine trei tipuri de activităţi :

1.Recuperarea Medicală , Masajul şi Sportul la 1.Recuperarea Medicală , Masajul şi Sportul la domiciliu:domiciliu: pentru absolut toate categoriile de patologii (ortopedice, pediatrice, reumatice, neurologice, cardiace etc.), prin mişcare fizică şi sportmişcare fizică şi sport ,, la tine acasă", acordându-se o deosebită importanţă prevenţiei, prin activităţi specifice;

2. FizioKinetoterapia la locul de muncă:2. FizioKinetoterapia la locul de muncă: atât în cadrul instituţiilor din mediul privat, cât şi de stat, unde angajaţii desfăşoară activităţi mai mult sau mai puţin sedentare. 3. Programul "KinetoKid":3. Programul "KinetoKid": desfăşurat în grădiniţe grădiniţe, prin activităţi de gimnastică medicalăactivităţi de gimnastică medicală, ce au ca scop dezvoltarea psiho-motrică a preşcolarului;

Page 7: Lansare si prezentare

Insa, este important de stiut faptul ca Insa, este important de stiut faptul ca

imbunatatirea calitatii vietiiimbunatatirea calitatii vietii

are la baza dobandirea unui are la baza dobandirea unui echilibruechilibru intre intre

armonia psihica internaarmonia psihica interna

si si

armonia fizica externaarmonia fizica externa,, inca din primii ani ai vietii si, astfel, unul dintre principalele inca din primii ani ai vietii si, astfel, unul dintre principalele

obiective vizate este introducerea (propunerea) obiective vizate este introducerea (propunerea) activitatilor activitatilor de gimnastica medicalade gimnastica medicala, ca activitate optionala in , ca activitate optionala in gradinitele gradinitele de statde stat ( ca o extindere a ( ca o extindere a domeniului psiho-motricdomeniului psiho-motric), pe langa ), pe langa celelalte obiective care adapteaza conceptul de ,, sanatate celelalte obiective care adapteaza conceptul de ,, sanatate fizica" intr-unul extrem de accesibil, prin prezenta sa in fizica" intr-unul extrem de accesibil, prin prezenta sa in mediul familialmediul familial si cel si cel institutionalinstitutional, vizand , vizand angajatiiangajatii firmelor firmelor care prin desfasurarea zilnica a activitatii nu au acces la care prin desfasurarea zilnica a activitatii nu au acces la miscare, care le-ar imbunatatii semnificativ calitatatea si miscare, care le-ar imbunatatii semnificativ calitatatea si randamentul.randamentul.

Page 8: Lansare si prezentare

Notiunea Notiunea dede

MOBILITATEMOBILITATE

este cea in jurul careia am dezvoltat este cea in jurul careia am dezvoltat acest acest serviciu medicalserviciu medical, ,

viitorul recuperarii medicale constand in deplasarea viitorul recuperarii medicale constand in deplasarea specialistilorspecialistilor la la pacient pacient

( ( mai ales in cazul pacientilor cu incapacitatea de mai ales in cazul pacientilor cu incapacitatea de deplasare la un centru de specialitatedeplasare la un centru de specialitate), ), principalul obstacol fiind reprezentat de principalul obstacol fiind reprezentat de

TIMPUL LIBERTIMPUL LIBER redus redus care sta in calea desfasurarii activitatilor de care sta in calea desfasurarii activitatilor de miscare miscare

fizica si sportfizica si sport, pentru un sistem optim, pentru un sistem optim de de preventie fizicapreventie fizica..

Page 9: Lansare si prezentare

Recuperarea Medicală,Recuperarea Medicală,Masajul Masajul

şi şi Sportul Sportul

la domiciliula domiciliu

Page 10: Lansare si prezentare

Recuperarea Medicală , Masajul şi Sportul Recuperarea Medicală , Masajul şi Sportul la domiciliu: la domiciliu:

♣ Obiective:Obiective:

►Tratarea persoanelor cu incapacitate de deplasare la centrele de recuperare medicala de specialitate; ►Fluidizarea pacientilor din institutiile intraspitalicesti, avand posibilitatea de continuare a tratamentului si recuperarii medicale la domiciliu; ►Posibilitatea de tratare pe termen mediu-lung a patologiilor cu astfel de adresabilitate; ► Imbunatatirea starii fizice si psihice a persoanelor cu timp liber limitat;

► Cresterea calitatii vietii.

♣ Metode de lucru:Metode de lucru: ►Kinetoterapia

(gimnastica medicala); ►Masajul terapeutic si

de relaxare; ►Taping cu banda kinesiologica; ►Gimnastica respiratorie;

►Protocol exercitii cu aparat TRX.

Page 11: Lansare si prezentare

FizioKinetoterapia FizioKinetoterapia lala

locul de muncă: locul de muncă:

Page 12: Lansare si prezentare

FizioKinetoterapia la locul de muncă: FizioKinetoterapia la locul de muncă:

♣ ♣ Obiective:Obiective:

►Preventia aparitiei diferitelor patologii medicale

sau simptomatologii dureroase; ►Imbunatatirea randamentului si calitatii muncii in timpul serviciului; ►Reducerea mediei de concedii medicale anuale; ►Implementarea unor metode de relaxare si autoeducare a personalului angajat.

♣ ♣ Metode de lucru:Metode de lucru: ►Kinetoterapia ( gimnastica medicala); ►Protocol de exercitii adaptate la birou; ►Gimnastica respiratorie; ►Cursuri de ergonomie; ►Masajul terapeutic; ► Cursuri de nutritie; ► Taping cu banda kinesiologica; ► Protocol de exercitii cu aparat TRX.

Page 13: Lansare si prezentare

Programul Programul KinetokidKinetokid

Page 14: Lansare si prezentare

Programul Kinetokid (in gradinite)

♣ ♣ Obiective: Obiective: ► Dezvoltarea psiho-motrica a prescolarului, armoniosa si echilibrata; ► Imbunatatirea actiunilor motrice; ► Crearea unui sistem de preventie a deficientelor de postura (cifoza, scolioza) sau tratare a lor in faza incipienta; ►Posibilitatea de selectie a copiilor cu capacitati fizice exceptionale si potential psiho-motric de performanta.

♣ Metode de lucru: ♣ Metode de lucru:

►Integrare senzoriala; ►Gimnastica medicala; ►Jocuri de coordonare motrica, orientare in spatiu, de imbunatatire a actiunilor proprioceptive etc.

Page 15: Lansare si prezentare

Mens Sana in Corpore Sano Mens Sana in Corpore Sano

sustine activitatile si evenimentele din Cluj-Napoca, care promoveaza

educatia fizica, cat si celelalte laturi ale educatiei:

estetica, intelectuala, morala si profesionala.

Astfel acest serviciu doreste sa dezvolte, pe langa latura medicala, o latura educationala, promovand si oferind suport activitatilor si evenimentelor culturale care se vor desfasura in municipiul Cluj-Napoca si nu numai.