Lansare Loredana2

8
Clubul de PSIHOSOCIOLOGIE Lansarea cărţii Prezintă: lector univ. dr. Loredana Ivan asist. univ. Alina Duduciuc lector univ. dr. Gabriel Jderu prof. univ. Septimiu Chelcea

Transcript of Lansare Loredana2

Page 1: Lansare Loredana2

7.10.09, ora 10, Sala de consiliu

Clubul de PSIHOSOCIOLOGIE

Lansarea cărţii

Prezintă:lector univ. dr. Loredana Ivanasist. univ. Alina Duduciuclector univ. dr. Gabriel Jderuprof. univ. Septimiu Chelcea

Page 2: Lansare Loredana2

CuprinsulIntroducere / 6Capitolul 1Reinterpretarea modelelor comunicării din perspectiva comunicării

nonverbale / 12Capitolul 2Marile paradigme explicative ale comportamentului nonverbal / 40Capitolul 3Competenţa în comunicarea nonverbală / 133Capotolul 4Cele mai importante 20 de secunde: o nouă abordare în analiza

comportamentului nonverbal / 168Capitolul 520 de secunde pentru a stabili dacă celălalt erste “de încredere” / 195Bibliografie / 278

Page 3: Lansare Loredana2

Sandro Botticelli (1445 – 1510)

Naşterea lui Venus (1484-1485) Florenţa, Galeria Uffizi

Page 4: Lansare Loredana2

J.P. Spiegel şi P. Michotka Messages of the body. New York, Free Press, 1974. Scale bipolare:Natural – Artificial; Pudic – Impudic; Rece – CaldApropiere – Depărtare etc.Cu cât braţele zeiţei Venus acopereau mai mult

părţile “intime” ale corpului, cu atât mai mult zeiţa frumuseţii era percepută ca fiind mai pudică, mai timidă, mai rece, mai preocupată de sine

(după Jacques Corraze, La communication non-verbale, Paris, PUF, 1980/2000, 150).

Page 5: Lansare Loredana2
Page 6: Lansare Loredana2
Page 7: Lansare Loredana2
Page 8: Lansare Loredana2