Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

download Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

of 20

Embed Size (px)

Transcript of Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  1/20

  Integral Consulting R&D povestea unui IMM de la PNII spre FP 7 .

  Reprezentanţa Comisiei Europene în România

  - Lansare Program Cadru PC7 2012. Bucuresti1!.07.2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  2/20

   

  Integral Consulting R&D – arii de activitate:•  Proiectare, cercetare-dezvoltare-inovare in domeniile:

  - Material rulant pentru calea ferată şi transport urban

  - Modernizare material rulant prin comandă de la distanţă, computer de bord,sistem de diagnoză şi întreţinere asistată

  - Transport intermodal

  - Management de trafic şi T!

  -   !iguranţa şi securitatea bunurilor şi pasagerilor în transport

  -   "ezvoltare sustenabilă a transportului

  -  "ezvoltarea mobilităţii

  •!tudii, strategii planuri de acţiune pentru dezvoltare

  •#eprezentări$cooperări cu firme străine - promovare proiecte în #omania%

    Reprezentanţa Comisiei Europene în România

  - Lansare Program Cadru PC7 2012. Bucuresti1!.07.2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  3/20

   

  &ooperări tradiţionale cu factorii c'eie din domeniul transporturi din #omania:

    Ministerul Transporturilor, ()&!

    (utorităţi locale şi regionale

    &ompanii de transport urban şi feroviar

    *abrici de material rulant sau componente

    nstitute specializate

    Prestatori de servicii cone+e

    (sociaţii civice şi profesionale

    Reprezentanţa Comisiei Europene în România

  - Lansare Program Cadru PC7 2012. Bucuresti1!.07.2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  4/20

   

  !pecialistii noştri au participat la peste o proiecte în Programul )aţional&" P)

  Prin P) a fost dezvoltat proiectul de realizare a primei locomotivecu comandă de la distanţă - proiect clasat pe primul loc in competiţie%

  Participări în programe europene: Transport *P., //, P'are /nergie - // #esurse umane - P'are

    Reprezentanţa Comisiei Europene în România

  - Lansare Program Cadru PC7 2012. Bucuresti1!.07.2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  5/20

   

  Posibilă componentă a reuşitei - perseverenţă în participarea activă la propuneri

  Reprezentanţa Comisiei Europene în România

  - Lansare Program Cadru PC7 2012. Bucuresti1!.07.2011

  200"-2007

  #P$

   %ota&17'(

  #P7('2

  )0*

  "0*

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  6/20

  6

  Capacitatea cercetării în transprturi din

  România

  TransNEW - FP7TPT2008.8RTD1

  Analizarea şi defnirea strategiilorpentru creşterea potenţialului decercetare în transporturi în noile

  state membre

  #P7 +,normation a/ PPP în Cercetare Brue&&es 11 ,u&ie 2011

  Integral ConsultingR&D Bucharest

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  7/20

  77

  Ce este Trans!"#

  +ctiune 3uport 4i de Coordonare menit5 s5 spri6ineactiit5ţi&e de cercetare în transporturi în 8oi&e 3tate 9em:re.

  3timu&atrea încura6area 4i aci&it5ţi pentru participarea noi&orstate mem:re 4i în specia& a ,99-uri&or din aceste ţ5ri &aproiecte&e de cercetare naţiona&5 regiona&5 4i european5

  E&a:orarea unei :aze de date internaţiona&e cu cercet5toriorganizaţii 4i proiecte de cercetare

  Consortiu $ acti%itţi $durat'

  Coordonator; 8e

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  8/20

  8

  Transportul în Romania(ituaţia curent

  )inii directoare ma*orepentru dez%oltare şifnanţare

  •Cadrul (trategic aţional deRe+erinţ,C(R- .//01./23•

  4lanul aţional de Dez%oltare.//01./23 ,4D-•4rogramul 5peraţional(ectorial 1Transport ,(541T-•(trategia aţional pentruDez%oltare Durabil a Rom6niei./231 ././1./3/

  Strategia României pentru Transport Intermodal 2020 (publicată mai 20!

  Integral ConsultingR&D Bucharest

  8Capacitatea de cercetare în România #P7 +,normation a/ Brue&&es 11 ,u&ie 2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  9/20

  99

  Transport in Romania

  W"ere do #e stand$

  Număr de pasageri transportaţi în2008 şi 2009

  Bunuri transportate în 2008 şi2009

  Integral ConsultingR&D Bucharest

  9Capacitatea de cercetare în România #P7 +,normation a/ Brue&&es 11 ,u&ie 2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  10/20

  4roiecte de cercetare fnanţate încadrul 4lanului aţional decercetare dez%oltare ,.//07./23-

  1010Date disponibile pentru 2007-2010

  Integral ConsultingR&D Bucharest

  Capacitatea de cercetare în România #P7 +,normation a/ Brue&&es 11 ,u&ie 2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  11/20

  1111

    erce area ntransporturi la ni%elnaţional în Rom6nia

  Integral ConsultingR&D Bucharest

  Capacitatea de cercetare în România #P7 +,normation a/ Brue&&es 11 ,u&ie 2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  12/20

  1212

  Distribuţia proiectelor decercetare în transporturi

  Data is available for 2000-2010

  Integral ConsultingR&D Bucharest

  Capacitatea de cercetare în România #P7 +,normation a/ Brue&&es 11 ,u&ie 2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  13/20

  1313

  4articipare Rom6neasc în 840 1Transport

  Participanţi în propuneri deproiecte %ransport de3upaata

  Participarea Româneasc5 cu

  propuneri reţinute pentru nanţ[email protected]:utia E= cerutaA în #P$ %ransport 4i #P7 %ransport

  Integral ConsultingR&D Bucharest

  Capacitatea de cercetare în România #P7 +,normation a/ Brue&&es 11 ,u&ie 2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  14/20

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  15/20

  1'1'

  Baza de date Trans!" în Rom6nia

  " Frganizaţii de cercetare

    1) organizaţii ocusate pe cercetarea în transportu& rutier

  122 de Cercet5tori

  $) e proiecte de cercetare în transportu& rutier

    mediu' greening - $ proiecte

    integrarea aansat5 a transportu&ui - 7 proiecte

    sisteme de transprt 4i mo:i&itate - 1! proiecte

    siguranţ5 4i securitate - proiecte

    competitiitate - 2) proiecte

  Integral ConsultingR&D Bucharest

  1'Capacitatea de cercetare în România #P7 +,normation a/ Brue&&es 11 ,u&ie 2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  16/20

  9(iguranţa pasagerilor şi design1ulterminalelor pentru creşterea

  siguranţei: securitţii şi rezistenţei la

  atacuri teroriste9 1 (!C;R!(TATI5 [email protected]"A

  -#P7-33%-2010-R%-1'33%.2010.".1

  -Coordonator; ,ngineria de 3istemas para &a deensa deEspana 3.. ,sdee 3pain

  -Consorţiu a&c5tuit din 10 parteneri din $ ţ5ri.

  Reprezentanţa Comisiei Europene în România

  - Lansare Program Cadru PC7 2012. Bucure4ti1!.07.2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  17/20

  F:iectie proiect3ecurestation;( )re*terea nivelului de si+uran#" *i se%uritate a& siste,ului de transport($ntensifi%area intera%#iunilor poitive dintre %ondu%"torii de vei%ule /infrastru%tur" / vei%ule n vederea redu%erii eror ii u,ane *i a %re*terii perfor,an#eiinfrastru%turii din pun%t de vedere al si+uran#ei

  ()re*terea nivelului de si+uran#" *i se%uritate a siste,ului de transport prin 

  tenolo+ii inovative %are s" %ontribuie la redu%erea efe%tului de ser" *i a e,isiilorde )&2

  ( !si+urarea %el pu#in a unui i,pa%t neutru asupra s%i,b"rii %li,ati%e

  ( Redu%ere %u 10 a ntre#inerii infrastru%turilor de transport pentru toate

  ,odurile de transport de suprafa#".Reprezentanţa Comisiei Europene în România

  - Lansare Program Cadru PC7 2012. Bucuresti1!.07.2011

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  18/20

  Proiectu& +#reigt ? Logistic dancement in Centra&'3outG East Europe -8)A

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  19/20

 • 8/18/2019 Lansare Fp7 - Prezentare Proiect Integral Consulting

  20/20

   

  !tr% Popa !oare no% 01, et% 0, !ector ,

    2uc'arest, 34564, #omaniaTel%: 783930%03%34%34 ; *a+: 783930%00%8