Lab 1 Panou Falt

11
Solid Works Laboratorul nr. 1 1 Laboratorul nr. 1 Modelarea unui panou de mobilier Reperul se modelează prin generarea diferitelor entităţi care adaugă sau elimină material pană când se obţine forma finală. Etapele modelarii sunt urmatoarele: 1. Se analizează reperul de modelat stabilindu-se forma de bază si elementul utilizat pentru genrare. Primul element se numeşte element de bază la care se adaugă sau se scad diferite alte elemente. In urma analizei reperului “panou de mobilier”, se stabileşte că entitatea de bază este un paralelipiped oinut prin extrudarea unui dreptunghi cu lungimea de 600mm si lăţimea de 400mm. Distanţa de extrudare de 18 mm; 2. Se generează un element CutOut (scădere de material) pentru executarea falţului de îmbinare cu spatele corpului de mobilier, prin extrudarea unui profil deschis spre interior cu următoarele dimensiuni: lungime falţ = 590 mm, lăţime falţ 3 mm, distanţă faţă de cant = 5 mm, adâncimea falţ = 13 mm. 3. Se generează o scobitură cu diametrul 8 mm şi adancimea de 12 mm. 4. Se multiplică gaura realizată anterior, pe două linii şi două coloane (Rectangular pattern) pentru îmbinarea cu cepuri rotunde. Distanţa între găuri este multiplu de 32. MODUL DE LUCRU 1 - GENERAREA PANOULUI EXTRUDE BOSS/BASE 1.1. Se selectează butonul EXTRUDE BOSS/BASE din secţiunea FEATURES şi se alege planul TOP PLANEîn care se va desena schiţa de bază.

description

universitatea transilvania

Transcript of Lab 1 Panou Falt

Page 1: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

1

Laboratorul nr. 1

Modelarea unui panou de mobilier

Reperul se modelează prin generarea diferitelor entităţi care adaugă sau elimină

material pană când se obţine forma finală. Etapele modelarii sunt urmatoarele:

1. Se analizează reperul de modelat stabilindu-se forma de bază si elementul utilizat

pentru genrare. Primul element se numeşte element de bază la care se adaugă sau se

scad diferite alte elemente. In urma analizei reperului “panou de mobilier”, se stabileşte

că entitatea de bază este un paralelipiped obţinut prin extrudarea unui dreptunghi cu

lungimea de 600mm si lăţimea de 400mm. Distanţa de extrudare de 18 mm;

2. Se generează un element CutOut (scădere de material) pentru executarea falţului de

îmbinare cu spatele corpului de mobilier, prin extrudarea unui profil deschis spre

interior cu următoarele dimensiuni: lungime falţ = 590 mm, lăţime falţ 3 mm, distanţă

faţă de cant = 5 mm, adâncimea falţ = 13 mm.

3. Se generează o scobitură cu diametrul 8 mm şi adancimea de 12 mm.

4. Se multiplică gaura realizată anterior, pe două linii şi două coloane (Rectangular pattern)

pentru îmbinarea cu cepuri rotunde. Distanţa între găuri este multiplu de 32.

MODUL DE LUCRU

1 - GENERAREA PANOULUI – EXTRUDE BOSS/BASE

1.1. Se selectează butonul EXTRUDE BOSS/BASE din

secţiunea FEATURES şi se alege planul “TOP PLANE”

în care se va desena schiţa de bază.

Page 2: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

2

1.2. Se trece în secţiunea SKETCH şi se alege butonul RECTANGLE.

1.3. După selectarea butonului RECTANGLE, se trece din vederea izometrică în vederea

ortogonală

Page 3: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

3

1.4. Se desenează un patrulater, căruia i se vor ataşa cotele necesare 600mm x 400mm.

1.5. Se selectează butonul SMART DIMENSION pentru cotarea partulaterului

Page 4: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

4

Se selectează cu mouse-ul segmentul ce urmează a se cota (în paranteză apare valoarea

implicită a acestuia) şi se alege poziţia în zona de desenare unde se va amplasa respective cotă.

In fereastra MODIFY se introduce valoarea cotei şi se apasă tasta ENTER sau se selectează

butonul verde de validare.

După ce schiţa s-a cotat se selectează butonul verde de încheiere a procesului de cotare şi se

revine în FEATURE MANAGER DESIGN TREE.

1.6. Se părăseşte secţiunea Sketch selectând butonul EXIT SKETCH

Butonul de validare

al operaţiunii de

cotare

Page 5: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

5

1.7. Se introduce grosimea panoului, adică dimensiunea de extrudare a schiţei şi se selectează

BUTONUL VERDE – OK de validare.

Page 6: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

6

2 - GENERAREA FALŢULUI

Generarea falţului se realizează prin operaţia de îndepărtare de material, utilizând comanda

EXTRUDE CUT.

2.1. Se selectează butonul EXTRUDE CUT, după care se alege planul pe care se va desena schiţa

falţului – în cazul de faţă se selectează planul superior (marcat cu portocaliu în figua de mai jos)

2.2. Se selectează butonul RECTANGLE şi se desenează un dreptunghi prin indicarea a două

puncte ce reprezintă colţurile opuse ale acestuia

Page 7: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

7

2.3. Se cotează falţul cu dimensiunile 590 x 3 x 13mm. Falţul se poziţionează la 5mm faţă de

muchiile laterale. Se apasă BUTONUL VERDE DE VALIDARE - OK

2.4. In fereastra CUT-EXTRUDE la secţiunea DEPTH, se introduce adâncimea falţului de 13mm,

după care se selecteaază butonul BUTONUL VERDE DE VALIDARE – OK

3 – Realizarea scobiturii cu diametrul de 8mm şi adâncimea de 12mm.

3.1. Se selectează EXTRUDE CUT şi planul pe care se va desena schiţa scobiturii.

3.2. Se selectează butonul CIRCLE şi amplasează pe suprafaţa planului selectat un cerc cu un

anumit diametru.

Page 8: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

8

3.3. In fereastra CIRCLE, secţiunea PROPERTIES se introduce RAZA CERCULUI DE 4MM

3.4. Se definesc distanţele dintre centrul cercului şi muchiile laterale ale panoului, selectând

butonul SMART DIMENSION. Astfel: faţă de muchia din stânga se introduce cota de 9mm, iar

faţă de muchia inferioară se introduce cota de 50mm.

După ce cotarea s-a încheiat se selectează butonul de validare OK

3.5. Fereastra CIRCLE se înlocieşte cu CUT-EXTRUDE. In secţiunea DIRECTION 1 se alege BLIND,

iar căsuţa D1 se introduce ADÂNCIMEA SCOBTURII DE 12MM.

Page 9: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

9

4. Multiplicarea scobiturii

4.1. Se selectează butonul LINEAR PATTERN, care permite multiplicarea prin copiere a unui

obiect pe linii si coloane la anumite distanţe înte ele.

Page 10: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

10

4.2. Se selectează PRIMA MUCHIE – muchia din stânga. In secţiuea DIRECTION 1, va apare

numele muchiei selectare EDGE<1>. In zona D1 se introduce distanţa pe verticală între

scobituri pe verticală adica 288MM şi NUMĂRUL DE SCOBITURI adică 2.

4.3. SE SELECTEAZĂ MUCHIA DE JOS. In zona DIRECTION 2, va apare numele muchiei

selector EDGE<2>. Se introduce DISTANŢA dintre găuri PE ORIZONTALĂ DE 582MM şi

NUMĂRUL DE SCOBITURI ADICĂ 2.

4.4. Se selectează entitatea care se multiplică. Aceata trebuie să se coloreze toată în momentul

selectării. Automat ÎN FEATURE TO PATTERN va apare numele entităţii selectate (în cazul

nostrum CUT-EXTRUDE4).

Page 11: Lab 1 Panou Falt

Solid Works – Laboratorul nr. 1

11

Se selectează butonul de validare OK pentru încheierea operaţiunii de multiplicare.