LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝...

of 24 /24
1 la OMLPTL nr........./...........2001 LA METROU – 317 M

Embed Size (px)

Transcript of LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝...

Page 1: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

1

�����

la OMLPTL nr........./...........2001

���������

����������������������� ������������������������ LA METROU – 317 M

Page 2: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

2

CAPITOLUL I �������������������

Art.1. - ��������� ������� ������ ������������ �������������� �� ��������iilor de ������ ��� ��� �� �� �!����� �� "��������� #������ � ��"������� ����������� ���������� #� ������ �� #� ��"��� $��� ������ ���� "��$������ #� ���������� �� acestor trenuri.

Art.2. - ��������� ������!� � ����� �!������ �������� �����#����� #� ���������� #� %���&� �� ���'�#��� #� �����( �� %�� ���"���� �)� ��� *�#����� �� �� �)� ���� �� �������( �� ���&��� #� ���������� � ���������� #� ������ �� �� ����� �!���������( ������ �)�# ��"������ ����������� ���� �����������( �� ������ ����������� ���������� #� ������ Art.3. - ��������� �� %���� �� ������!����� ��#�����( �� #� �!�����+ ��������� ��#�����( ��$����� ���� �� � ����� �-III-�( ��������� ��������� �� �������������� �������� #�� ������( ���� ������� #���� ���( ���� �������� ���'�#��� #� ����� �� ��������% ���������� #� %���&�( �� %�� �!����� ���$��� ���"������� #� ������� ��������� �� ���� ��� #� ���#������ ���������, Art.4. - ������ ��'���� ����������&������ � �������������� - cale de rulare, ��na a-III-�( ������( "������( ����������� ��������( ����������� �� ���������� #�� �� ����� �� #� �� ���������� - ������ �� �!�������� ���� ������� �� � �����%��� #� ��� ��� �����( #�� ����%� #� ��"������ � �����������( �����#������ #� ���������� #� %���&� �i închideri de linie. Art.5. - ���#( �� ������� �������� #� �����( ���������������� ��������� ��� � unor aparate de cale nu permit, din punct de vedere constructiv, viteza de ���������� ��� �����( �� �����#�� �������� #� %���&�( ���� ���� �� ��#�� %���&�le ��!��� #� ����������, ���������� #� %���&� �� �� "������ �� �������� ��������� �� �� ��� $� ���������� #��)� ���� ������������� ����,

Page 3: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

3

CAPITOLUL II

Restric������� �!��" -���#������

Art.6. - �� #�$������ �� ���!��$������� �!��" reducerea vitezei maxime de ���������� � ���������� #� ������( �� ���� �������( �� ����� �������� ��� ����- ������� ��#����� � %���&�� �� #������&� ���� ���&� #� $���� ��*���+

a) ��� ���� ���������������( . #�$���� ������� �� ����� ��� �� ������������� ��������( c) �!�������� ���� ������� #� �������������( #� �������#��� ��� #�

reparare a celor existente.

Art.7. - ����������� #� %���&� ��� $� ��� "�%!��sau ����� "�%!�. Art.8. - ���!��$��������� �!��"���� "�%!�� sunt acelea care se introduc în scopul exe������� ���� ������� �����$����� ��+

a) ��������� ��#�����( . ��$����� #� �����( �. �������#��� �� ������ �� ����������� �������� #�� ������( #. ���� ������� � ����� ��'����"�� #� ����� ������( ������ ��"������

�����������( ��#������ %���&�� ���������� #e metrou. Art.9. - (1) ���!��$��������� �!��"������ "�%!��sunt acelea care nu au putut $� ��������� #������� �� � ����� �����#����� ���� ���#��� ��������( �� ������ ����������� ���� ������� ������� ������ ���������� ���������� #� ������,

(2) Acestea au un caracter provizoriu pân� �� �$�������� ������������ cu caracter accidental, dar care din punct de vedere al siguran��� ����������� �� �������� ���'�#���� ������ #� ����������, Art.10. - ����������� #� %���&� �� �������&��&� �� ����� ���$��� ����������� de semnalizare, în vigoare la metrou. Art.11. - /���� ���������� #� %���&� �����#���( ��#�$����� #��� ��� ��� �� �#�������� #� ���� ������� �� ������ #� ����( �� %� �#��� �� ���������� personalului de conducere a tuturor trenurilor, prin ordin de cir�������( �� ����� ������#� #� ���� �)� ������� �� ������� �� �����, Art.12. - Alte sisteme de avizare se pot introduce de organele de exploatare, ����� �� �%�&�� ���������������� �� �� ���� ���� ���#������ ���������,

Page 4: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

4

Art.13. - �"����������� �� ���%��� �� �����#������ �� "��$���� #� ���������� � ��&��%�� #� ���� #� ���� ������ ������������ #� %���&� �� ��� ����� #� ����� compartimentul de exploatare, cu aprobarea conducerii metroului.

CAPITOLUL III ���!��$������� �!��"���� "�%!�

���������

Planifica�������!��$���������� �!��"���� "�%!� Art.14. - 01. 2����� ���"������ ���� �)� ��� ��� ��"��������� �� ���������� ���������� #� ������( �� ���������� "��$������ #� ���������� � �������� ���� ������� �� �!���� �����$������ ������������� #� %���&� ���%�&��e astfel încât, pe � ������ #� ����������( ������"���� �������� #� ���� ���&��� #� ������ ���������� �� $�� ������,

03. 2����� ������#� $������� "��$�� #� ���������� � ���������� #� ������ �� ����������( #��� ��&( �� ���� �� ������������� #� %���&�- acesta ��� ��� �� ������#� ������������ #� %���&� ���%�&��� �� � #����� #� ��� ����� 14 &��� �� ������#� ��������%�( ������ ����� ������� ������� �� ������� #� ������� – �!��#���� � ���������� �� ������( ��#�$����� #� ���&� ��� �� ������� �� $� executantul ���������� �� ������������ $�!� #� ����( ����� ��� ����������� speciale.

05. ����������� #� %���&� ���%�&��� �� ������� ���������� ��� ���( �� � #����� ��� ���� #� 14 &��� �� ���� �� ����� #����� #�� ������ ��������� ����� #�� ������( %�� $� �������� �� ������ #� ����������( #�� �� %�� �%�� ���%�&��� �� "��$���� #� ���������� ������ #� ������"��� � �������� #� ����,

Art.15. - 01. 2���������� ������ ������ ������������� #� %���&� �� ��������� #� ����� �������������� �����'�� �������� ������� #� ����������� � ����,

03. 2���������� ���$�� ��������� �� �����&��&� �� ���%������ #� �!�������� ���������� ������ � �� �������� �� � �� ������ �!�������� ���������� �� ��������� �!���������,

Art.16. - 01. 2����� ������������� #� %���&� ���� �� #� ���#���rea metroului se #�$�&��&� ������� $��������� ��������� ���� �������������� �����'�� �������� ������� #� ����������� � ����( �� ��� ����� ����� &��� ������� #� #��� �������� ��� în vigoare.

Page 5: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

5

�����������-a ��������&������'��������!��$���������� �!��"���� "�%!��-�$�(��!����

Art.17. - ������� ������ �����#������ �� ����� � ���� ���������� #� %���&� ���%�&��� �� $��� ���� ������ #� ����������� � ����( ������� �� $� �!��������� ����������.

Art.18. - 01. ����������� #� %���&� �����#��� �� ������ � ���� ������� �� ������������ $�!� #� ����( �����( ����������� �������� �� ���� ���� ��������� �� ������ ����������� ���������� #� ������ �� ��������( %�� $� ���� ��� #� conducerea metroului.

03. 2����� ����������� �������� ������������� #� %���&� ���%�&��� �� %�� ��� ����������� ������ +

a) fiecare lucrare se va executa pe baza unui program calendaristic, b) programul calendaristic va fi aprobat de directorul de specialitate;

������ %� �����&� ����� �������� �� ���%������ #� �!�������� ���������� �� e!�������( ���#���� #� �!������ � ����������,

�. ��������� #� ����� �� ���������� #� %���&� �� %� �������&� ���$��� ��"������������ �� %�"���� �� ������ �� ���"���� ��������&������ ����������� #� ����� � ����������� Art.19. - 01. 6� ��&�� �)�# ���������� #� %���&� ���%�&��� �� �����#��� �� ������#� ����������� ���������� �� ��������( �������� ������ ������� ���������� �� %�� ������� ���#������ ��������� ���� ������ #� ����������� � ����( ��������% �������������� �����'�� �������� ������� #� ����������� � ����( �� ��� ����� 4 &��� ������� #� #��� ����������, (2) Cererea va cuprinde: a) #�������� ��������� %�����( b) ����� ����������� #� %���&� - km + hm - cu precizarea firului sau $������ #� ����������( #��� ��&( �. ������ ������� #�� ������7#����ri se va specifica: denumirea �������7#������� ������� ������( #��� ���� #������ ��� � �����( #. ���&� ���� *����$��� �����#������ ����������� #� %���&�( �.������#� ������ ���� �� �������� ���������� #� %���&�( ���$��� �������� calendaristic de lucru, f. ������� ����������� #� %���&�( g) �������� �!�������� � ����������( '. �������� ���� ������&�� �� ��"������ ����������� �� �������,

Page 6: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

6

Art.20. - ���� ����� #��� #� ���#������ ��������� ������ �����#������ ������������� #� %���&� �� �����( �� �������� #� ����� ���%������ #� �!�������� �� �����( �� ��� ����� 3 &��� ������� #� #��� ���������( �����������+ a) dispeceratului central al metroului, . ���%������� ���������� ���� �� �)�#�� ��� �%�&��&� �� ����� �� ���������( �. �!����������� ����������, ���������� -a

��!���%$��������!����������!��$���������� �!��"���� "�%!� Art.21. - 2������� ���� ����� �����#��� �$����% �� ����� � ���������� #� %���&� ��� ��� �� �� � $������ ���%�&��� �� ���!� 1( �� �������� �� �� ��"������ �����������( ������ �������� ��������%�, Art.22. - 01. 2������� ���������� �� ���,31 ���������&� �� ��"������ #� ��%�&�� � ������������� #� ��"������ ����������� �����#������ ����������� #� %���&� ���%�&���( �����&)�#+ #�������� ������ �� � ��������� %�����( 8� ���� �������&� ��������� #� ����� �� ����������( ������� #� %���&�,

(2) Impiegatul de mi����� transmite dispecerului de trafic ����������� �����#������ ����������� #� %���&�,

(3) Dispecerul de trafic transmite sta������ intro#������ ����������� de vi��&� ���%�&���( �����&)�#+ #�������� ������ �� � ��������� %�����( 8� ���� �������&� ��������� #� ����� �� ����������( ������� #� %���&�,

Art.23. - 6�������� �!�������� ���������� ������ ���� �-� ����� ���������� #� %���&� ���� ������� ����� #��� ���������� ������ �� ������� ��������&������ �� ����%�������� #����������� #� ���$��.

Art.24. - 9� ��#�� ��� �� ������ ������ #� �������&��� ������#� �������� ���� �� ��"������ ����������� #�� ������ ������� #� ����������� � ����( �� "��# #� ��� ����� ���'��,

Art.25. - 01. �� ��������� �� ���������� #� %���&� ���%�&���( ������#���� ������ ��"������ ����������� ��%��� ��$���� ��������� #� �����,

Page 7: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

7

03. 2��������� #� ����������� � ���� ���� � ��"�� �� ��������&�( ��

���&�� ��%�&�����( ������ ���� �� ��#�� ��� �� ������ �� �� �������� ���#������ #� ��"������ � ����������� �� ������� #� ����� ��������%,

05. 6� ��& #� � �����( �� %�� ��� ���#��� �������� �� �� ����� ������ ���"������ ����������� �� #������ ���#���� #� ��"������( ���������� #� ����������� � ���� ���)�)�# ������&���� #� �!�������� ��������� ��� �����, Art.26. - 6� ��&�� �!�������� #� ������� #� ���� �"���� ���������( �������� ������&��� ������ �����#������ �� ����� � ����������� #� %���&� %� �%�� $������ #� ��� ����� ���'�� �� %� $� ��������&��� #� ����� ���#������ ��������� ���� ���� ���� #��� ������ �!�������� ��������,

�����������-a ����$��������!��$���������� �!��"���� "�%!�

Art.27. - �#������ ������������� #� %���&� �� %� $��� ������ �)�# ��������� planificate au fost term����� �� ����� #��� �� �������� ���� �� ��"������ ����������� �-� ���%��� �������� �� �� $��� ����� ����� �������� #� ��"������ �����������,

Art.28. - 01. �#������ ������������� #� %���&� ���%�&��� #� �� ����� �� %� $��� ����� #��� �� ��$�� ������� #� ����������� � ���� ��� �������������� ���( �� "��# #� ��� ����� ���'��( � $���� ���������� �� ��"������ #� ��%�&�� � ������������� #� ��"������ ����������� #�� ������,

03. :�$�� ������� #� ����������� ��� �������������� ��� %� �������� în registru: #���( ���( #�������� ������ �� � ��������� %�����( 8� ���� �������&� ��������� #� ����� �� ���������� �� ���#������ #� ����������,

05. �����"���� #� �������( #��� �� %� ��� �� ����������( �� ���������( %� �%�&� #��������� #� ���$�� #����� ��#������ ����������� #� %���&� ���%�&��� �� ���#������ #� ���������� � ���������� #� ������,

(4) Dispecerul de trafic transmite sta������ ��#������ ����������� #� %���&� ���%�&���( �����&)�#+ #�������� ������ �� � ��������� %�����( 8� ���� �������&� ��������� #� ����� �� ����������( ������� #� %���&�,

04. 9��� ��#��������� ������� � ��"���� �� ��#������ ���������� #� �� �����( ���������� ���������� �� ����� ����� �� %���&� ��� �����,

Page 8: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

8

CAPITOLUL IV

��������!��$������� �!��"������ "�%!�

��������� ��!���%$��������!����������!��$���������� �!��"������ "�%!�

Art.29. - :�$�� #� ��'��� �����( ���'����( ��$�� #� #������� �����( #��������� #� �����( ��$�� #� ������ �#*�����( ��$�� #� ������ ����� ����&��� #� ���������� #� ����� sau de orice alt salaria� #�� ������ #����� ��� ���� ������ ��� ���� #�$������( �� %�� #������ ���#��� �� $��� �������( ���)�# � ��� �������� �������� �� ���#������ ���%�&��� #� ��"����������� �� %�"����,

Art.30. - (1) Primul salariat ���� �������� &��� #� ����� ��� ��� ��� �� �lte #�$������ ���� � ��"�� �� �%�&�&� ���������� #� �!��������( ��� ������ #� ����������� � ���� %� ��� ��� ���#������ #� ����������,

03. ������ #� ����� %� ������� ���#��� ��$�� #� #������� ��� �������������� ��$���� #� ������( �� "��# #� ��� ����� ��$ #� ��'���( ���� �� %���$��� �������� ��������� �� �� �� ����� �������� #� �������&��� �������������� � ����������� #� %���&�( �� ������ ���"������ ����������� ���������� #� ������ �� #������ ���#���� #� ��"������,

Art.31. - Verificarea, respectiv int��%����� �� %�#���� ����#����� ���%�&���� se va face numai cu respectarea normelor de protec��� ������ privind �������� �� ����� �� ������ ����������� ���������� ��� �� ���&��� #� ����������,

Art.32. - 01. 2����� ������������ #� %���&� �����%�&���( ������ ���� ��������� #� ����#���� � #����*��������� %�� #��� ��� ���� #� 4 &���( ������ #� ����������� � ���� %� ������� ������ #� ����� �� �������� �� �� ����� ������ ��#������ �����������,

03. 2����� #� ����� �� �������� %�� $� ���� ��� #� ���#������ met������ ������ ���������� �� �$�����&� ���������� ���������� #� ��������( ��� #��� ��&( #� ���#������ ���������������� �����'�� �������� ������� #� ����������� � ���� ������ ��&����� �)�# ������� �� �$�����&� ���������� ���������� #� ��������,

Page 9: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

9

�������EA a 2 -a Ridicarea restric���������� �!��"������ "�%!�

Art.33. - �#������ ������������� #� %���&� �����%�&��� �� $��� �� �������� ���#���� �� �� ������ ������������ ���%�&���,

���������� -a )��� �������%��(�������������!��$���������� �!��"

Art.34. - �"��%���� ��� ����������� ���� ���������� #� %���&� �!������� �� $��� �� �������� ���#���� �� �� �����#������ �� ��#������ ������������� #� %���&� �����%�&���( �� #���� ���� �� �� �������� ��&���( �� ��� #� ��#������ semnalelor mobile de pe teren, se face înlocuirea lor cu cele ��������&������, Art.35. - 6���������� �� %�� $��� �� ��"������ #� ��%�&�� � ������������� #� ��"������ �����������( ����� #� ����� �������� ������&�� �� ����� ����,

CAPITOLUL V Trepte de vi!��"*�� ������, alte prevederi cu privire

�������������������������������������������������!��$��������� �!��"

��������� ���!�������!��$���������� �!��"

Art.36. - �������� ������������� #� %���&� ����+ 4 8�7'( 1; 8�7'( 14 8�7'( 30 km/h sau mai mari. Art.37. - Pentru executarea luc�������( ������� ����������� #� %���&� ���� #� 5; 8�7' �� ����� ������� �� #������ #�� ������ �� 1; 8�7' ������ ������ ��������, Art.38. - Redeschiderea liniilor în urma evenimentelor se va face cu ���"������ ���#������� #� ���������� ������ %���&� ������ #� 1; 8�7'- �� ��&��� ��� *����$�����( %���&� ������ ����� $� #� 4 8�7',

Page 10: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

10

�����������-a Eviden������!��$���������� �!��"

Art.39. - �%�#���� ������������� #� %���&� �� ���� ������� #� ����� $��������� #� �����( ������ #� ����������� � ����( #������( #����������� #� ����������( serviciile de exploatare. Art.40. - ����� �%�&����� ���%��# �����#������ ������������� #� %���&� �� %�� ������� #� ����� �����"���� #� ������� �� �� �� �������� �$���� �� ����� #� �������( ���������#�-�� �!������� ��� �� �� predarea serviciului. Art.41. - �� #������( ������������ #� %���&� �� �$����&� �� ��#��� ����� �������� ������ �� �� ����( #���������( �� ���#����� #� ��#��� ������ ��������( �� ���� ������� ���� � ��"��� �� �����&� #� ����� �� ����������, Art.42. - Per������� �� ���� ���� #� ���#����� �� ������� #�� ��#��� ���%������� #� �!��������( ������ �� ���������� #�� ��#��� ���������������� #� ��"������ ����������� ���� � ��"�� �� %���$��� �� ���&�� ������������ #��� ���� �%�#������� ������������ #� %���&� �� #��� ��� ��������# ��������� #�� �����,

���������� -a )�!����� ������$%���� ����������!��$��������� �!��"

Art.43. - 6� ��&�� ���������� �!������� #� #���������� #� ��������� ����� ��� ������ ��#���( �������������� ��$���� ������� #� ����������� � ���� pentru �����#������( �"��%����( ����������� �� ��#������ ������������� #� %���&�( ������ �� ������ ���������� �������� #� �������&��� ����� $� ��$�� #����������� #� ��������� ����� ��� ������ ��#��� ��� �� ��� �������� ������&�� subordonat acestuia, cel p���� �� "��# #� ��$ ��'���, Art.44. - 2����� �����#������( �"��%����( ����������� �� ��#������ ������������� #� %���&� �� ����� ������� �� #�� #������ �� %�� $��� ��������� ��������&������ �� ��"������ #� ��%�&�� � ������������� #� ��"������ �����������- începerea ���������� �� ���� ������� $��� ���������)���� �����"������ #� ������� – pentru orice linie – �� $��� ���������� �� ������� � ������� ��������,

Page 11: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

11

CAPITOLUL VI ��(�!"������ �!��"

Art.45. - Se #�$������ ��(�!���� ��� �!��" reducerea vitezei maxime de ���������� � ���������� #� ������ �� ������� �������� #� �����( #������� caracteristicilor traseului, caracteristicilor unor aparate de cale, altor cauze ���� #�� ����� #� %�#��� �� ���������� ����������%� �� ������ %���&� #� ���������� ��� �����- ������� �� �� "������ �� �������� ��������� �� ���� �� ����� #����� ���� "��$�� #� ����������, Art.46. - ���������� #� %���&� �� �������&��&� �� ����� ���$��� ����������� de semnalizare în vigoare la metrou. Art.47. - Indicatorul de reducere a vitezei se ������&� �������� ��������� #� ��#� ������ ��������� #� %���&�( �� � #������� �"��� �� ��� �������� ��#������ %���&�� ��!��� #� ���������� �#���� �� ������ #� ���������� ��������%�- #��������� ��"��������� ������ #�%���� ��&��� ���� ��� ���� #��� �� �� ���l din Anexa 2. Art.48. - 01. �������������� �����'�� �������� ������� #� ����������� � ���� %� �#��� �� ���������� #���������( ���������� #� %���&� %��� ��� �� "��$���� #� ����������( �� 5; &��� �������� �������� �� %�"���� � ��������,

(2) Depouril� �� %�� $��� ��������� �� $���� #� �� ��( personalului de conducere a trenurilor de metrou, a trenurilor de serviciu sau � #��&������ ���� ������� �� ���������� ��������%�, Art.49. - ���������� #� %���&� �� %�� �%�� �� %�#��� �� ��� ������ �������� #� mers propriu-&���( ���$��� "��$������ #� "������ � ��� ����- ������ "��$��� �� ��������� ������ $������ ���� #� ���� #� ����� ���%������ #� �!�������� �� �� ���� � #� ���#������ ���������,

Page 12: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

12

CAPITOLUL VII

Închideri de linie

��������� Defini����&��$����#�$�����+�$,�����������������

Art.50. - Închidere de linie+ �����&������ ����������� ���������� �� �� �����%�� #� ���� �������( #�� ���&� ���� ������� ������!� �� ����� ������������ ������������� ����( ��� � ����� ���&� �� �� ��� $�� ���� ��� ���������� ���������� �'��� �� �� ���������� #� %���&�, Art.51. - Închiderile de linii pot fi:

a) ��� "�%!�*� b) ����� "�%!�-�

Art.52. -� ��$,�������� ��� ������ ��� "�%!�� sunt acele închideri cunoscute ��������( �� "������ �������� ������ �!�������� #� ������� programate de ��%�&��( ����������� �� ��������� � ������������� $�!� #� ����( ������( ����������� speciale.

Art.53. -� ��$,���������������������� "�%!��sunt acele închideri care au loc ������ ����������� ���� ������� ������� �� �����%�&�� ������ ���������� trenurilor - #�$������� �� ������������ $�!�( ����������� ��������( �����#��( ����#����( ��&���&���( ��������� - �� ���� #�� ���#���� #� ��"������ � ����������� �������� �����&������ ����������� ����������,

��������� a 2 -a ��$,������������������ "�%te

Art.54. - ��'�#����� #� ����� ���%�&��� �� #�� #� ����� #����������� #� ����������( �� �&� ���� ���� conducerii metroului. Art.55. - ������� �!�������� %� �#���� �� �����( ������� #� ����������� �� ��&� ������ �� �!����� ��������( ������� ������ � ������� ���� ���� ���'�#���� #� ����� ���%�&���( ���� %� $� �������� � ��"������ #� �� ���� #� �����, Art.56. - ������ #� ����������� � ���� %� �����#� ���$�� + �. %� �����&� ������� #� ���'�#��� #� ����� �� ������ #� �����- . %� � ���� �%�&�� ����� ������� ���������� - ������ ��������� #� ����������� ;

Page 13: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

13

�. %� � ���� ���� ���� ���#������ ���������, Art.57. - ������� ������ � ������� #� ����������� � ���� %� ������#� +

�. #�������� ��������� %����� ��������� #� �����- . 8��������*��� ��������� #� ����� �� �����&� � $� ���'���- �� ��&��

�������� #� �� �� %� �����&� ������� ������ ��� � �� ���� ����� #� ����������- ������ ������� #�� ������ �� %� �����$��� ������� ������( $���� ������ - #������( primire-�!��#����( ���� �����( ��������% #��������� ��������-

c) cauza pentru care se cere închiderea de linie; d) planul de lucru; �. &��� �� ��� ���'�#���� �� #���'�#���� ������( ��������% ������#� �� ��&��

�)�# ���'�#���� �� ������ &�����- f) �������� �!��������- ". ������ �������� ������ �� ��"������ ����������� #�� partea sec���� #�

����������� �����( ��� #��� ��&( ���������� �� ������ ���#���������� ������&�� �� ����������, Art.58. - �������� ������ ���'�#����� #� ����� ���%�&��� �� %�� $��� #� ����� �������� ����������� �� ��� ����� 5 &��� ������� #� #��� ������ ���� �� �������� închiderea de linie. Art.59. - (1) Aprobarea închiderilor de linii date de conducerea metroului se �������� �� ����� #� ����� ���%������ #� ������������ ����������� +

a) ��������� �� #��������� ����������- b) ��������� #� ����������� ����� �� ���������� ; c) �������� �!��������- d) dispeceratului de trafic; e) dispeceratelor de specialitate. 03. �������� �%�&��� %�� ��� �� ���������� �� %�� ������� ����������

interesat asupra închiderilor de linii.

Art.60. - Serviciile de specialitate vor aviza închiderile de linie aprobate de ���#������ ��������� ���������� ���������� �� <3 ��� ������� #� #��� �� ���� �� cere efectuarea lor. Art.61. - (1) 6� &��� $�!��� ���� ���� ���( �������� ���� �� ��"������ ����������� �� �������( ��� ���� �� ���� ���� ������( %� �������� #����������� #� trafic închiderea liniei.

(2) Solicitarea închiderii de linie se va face în scris în registrul #� ��%�&�� � ������������� #� ��"������ �����������( �����&)�#�-se intervalul de ���� �� ���� �� �!����� ��������.

Page 14: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

14

(3) Dispecerul de trafic solicit� ����$���� #����������� ����"���� ��������� ��������� #�� ���� #� �������,

(4) C���������� ���%��# ���'�#���� ������ %� $� ��������� #� #��������� #� ���$�� #��� ���$������� ����$����� � #����������� ����"���� asupra $������� �� ���� #� ������� � $��� ������ #� �� ��������,

04. 9��������� #� ���$��( #��� ����� �� �� ����� ���'�#���� ������( ��� ����� ������� ����� ���� 3 ������ ���� �� ���( %� #� #����&���� #� ���'�#��� � ������ �����"������ #� �������, (6) Impiegatul de mi����� �������� �������� ������ �� ��"������ ����������� ��� #� �� ���� ����� ���� ���'��� �� �� ����� ������ ��������,

Art.62. - �� �����&��� ��������� ���������� �� ����� #��� �������� ���� �� ��"������ ����������� �� � ������ #����&���� #� ���'�#��� � ������ �� ������� #� ��������� ���������� �� � �������� &����� #� ����� �� ������� �� ��� #� oprire.

���������� -a Închideri de linie neprev"�%!�

Art.63. - 01. ������ �)�# �����( ���� #� �������( �������( ������ ��������������

s������� #�%�� ���������� ��� ��� ���&���� ������� ������� �� ���������� trenurilor, personalul care a constatat acest fapt va aviza în cel mai scurt timp dispecerul central prin intermediul dispecerului de trafic. 03. �%�&���� �� %� $��� ���� ������������ #� ��#������������� ��

����"�������� ���%�� ������( ���� ����$���� �������%� ��� ��������, 05. 9��������� ������� %� ��"���&� ��������� ���������� #� �����

�������� �� ������� #� ����������� �����( �� "��# #� ��� ����� ��$ #� ��'��� ������ ��� ������ �����ilor necesare.

0=. 6� ��#���� #� ���������� �������� ����������� �� %� ��������+ �. ���������� �� #���� ��� ������� �� #������� #����� �������� ��#�

� $��� �%�&��� #�����������- . ����������� ��#��������� �� ���%��� �� %���&� #� ���������� #���

de cel ���� ��������� ������, 04. ��������� ��������� �� �!��#��&� �� ���#������ ��� ����� #�

����������� #�� ������ ������� #� ����������� � ������, 0>. 2)�� �� ��������� �������� �� �������� #�� ��#��� ������� #�

����������� �����( #��������� #� ���$�� %� #����ne ca trenurile aflate în ����������( �� $�� ������ ��� �� ������� �� %���&� ��#��� �� #���� ��� �������( $������ #� �������� �������� #�� ����,

Page 15: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

15

Art.64. - Personalul sec���� #� ����������� � ���� ��� ���������( ����� �� $��� locului, va constata în teren &��� �����������( ���"���� �� ���&� #�$������� �� %� �������&� ��������&���� &��� ����������� ������ ��"������ �����������, Art.65. - 2��������� ������� #� ����������� � ���� �������� ���'�#���� ������ �� ��"������ #� ��%�&�� � ������������� #� ��"������ ����������� ��� ����$���� – în cazul sta������ $��� �����"�� #� �������( �����&)�# :

�. #�������� ��������� %����� ��������� #� �����- . 8��������*��� ��������� #� ����� �� �����&� � $� ���'���- �� ��&��

�������� #� �� �� %� �����&� ������� ������ ��� � �� ���� ����� #� ����������- ������ ������� #�� ������ �� %� �����$��� ������� ������( $���� ������ - #������( primire-�!��#����( ���� �����( ��������% #��������� ��������-

c) cauza pentru care se cere închiderea de linie. Art.66. - �����"���� #� �����re care a primit comunicarea închiderii de linie va aviza dispecerul de trafic, luâ�# ������ #� ������ � ���������� �� ����������, Art.67. - :�$�� #� #�������( �������� #� ������������( �#*������ ��$���� #� ������( ��$�� ������� #� ����������� � ����( �����# �� $��� �������( %���$��� �������&����( �� ������ ������ �������$������ ���������� #� ����� ����� � �����������( �%�&)�# ����$���� �������� ��"������ �����'�� ����������( �����&)�# #����� ��� � ��� �������� ������ ����� ������ �����������,

���������� 4 -a Modul de procedare pentru deschiderea liniei în cazul închiderii de linie

��� "�%!�

Art.68. - 01. 9��� ���������� ���������� �� ����������� ���&�� ���� � ��������� ���'�#���� #� �����( ��$�� ������� #� ����������� � ���� ��� �������������� ���( în "��# #� ��� ����� ���'��( �������� �� �� ��"������ �����������( #��� %���$������ $����� �������� �� �%)�# �������#���� �� �-�� ���� ����� �������� #� ��"������ � �����������( %� ���� �� ��"������ #� ��%�&�� � ������������� #� ��"������ ����������� #� �� ������ ��� #����( �����&)�# #��� �� ��� #� �� ���� ���������� �� ����� �����( ������ �� ���#������ #� ���������� �� ���� ��������, 03. �����"���� #� ������� ���� � ������ ����������� #� redeschidere a liniei, va aviza dispecerul de trafic în acest sens. Art.69. - �� ��������� ���� �� �!����� �� ��������� #� ���� #�� ����� ������� ��� ������( #���'�#���� �������� ������ ���������� ���������� �� %� $��� ���� ���������� �� ��"������ #� ��%�&�� � ������������� #� ��"������ ����������� #�

Page 16: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

16

����� #���"���� ������� #� ����������� � ����( �� "��# #� ��� ����� ��$ #������� – �������( �� #� ��� #� �� ������ #� ����������( �� "��# #� ��� ����� electromecanic.

Art.70. - �#������ ���������� �� ��� #� ������ �� %� $��� #� ����� ���������� ������� #� ����������� � ����( �������� �� �� ��"������ ����������� �� ����� #��� ce s-� ���%��� �� ��������� ���&���� ���#���� ��� ������ ��"������ ����������� ���������� �� ��������,

Art.71. - 9��� ���������� ���������� #� ������ �����&� �� �� ���� �� ���������� #� %���&�( ��$�� ������� #� ����������� ��� �������������� ���( �� "��# #� ��� ����� ���'��( �������� �� �� ��"������ �����������( �#��� �� #���'�#���� ������( %� �%�&� �� �����#������ ����������� #� %���&�( ��������# ��������� #� ������ �� ������� #� ����������( ���$��� ����������� #� �������&���,

�����������-a Modul de procedare pentru deschiderea liniei în cazul închiderii

�������������� "�%!� Art.72. - 9��� ���������� ���������� #� ����� ����� � ����( ����� #� �������( � ���������( � �������������� ��������( ��$�� ������� #� ����������� � ���� �� ��������� ��� ��$�� ������� �#*���� ��� ��$�� #� #������� ��� �������������� �������� �� $������ #� ��� ����� ��$ ��'���( %� $��� ��%�&�� ���������� � ������ - &���� ���'���( ���� � %�#�� #��� ���&���� ��"������ ������ ���������� ����������( #��� ����� %� ������� �� ��"������ #� ��%�&�� � ������������� #� ��"������ ����������� #� �� ������ ��� #���� #���'�#���� ������ �� ���#������ #� ���������� � ���������� �� �������� �� ���� ��������( �������% ��#�� #� semnalizare pe ����� � �%���������� ���������� #� %���&�

�����������-a

Eviden���+�$,����������������� Art.73. - �%�#���� ���'�#������ #� ����� �� ���� #� ����� $��������� #� �����( ������ #� ����������� � ����( #����������� #� ����������( #������( ���%������ #� exploatare interesate.

Page 17: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

17

CAPITOLUL VIII �����������#�����

Art.73. - 01. ��&����� #� ������������ � ���������� �����$����� �� ���� ��� #� �����#����� �� ��#����� � ������������� #� %���&�( ������ �� ��������� �����$����� �� ���� ��� ������ ���'�#����� #� ����� �� %�� �����&� #� ����� directorul de specialitate( ���� %� #������ ������ ���������� ����"������,

03. �&�������� ������������( ������ ��&����� ����"������� �� ���� �����#����( �� %�� �����&� �� ����� #� #��������� ��������������� ���������( stabilindu-�� �)�� �� #��� #� 14 � ����� �� ����( #��� ��&( ������ ��'����-��"���&������� �� #����������� ��������&������,

Page 18: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

18

ANEXA 1 �� �������������� ��,51<?

T A B E L

P��%��# �������� #� ��"������ ���� ��� ��� ����� �� �!������ ���������� #� �����

Nr.crt.

Denumire lucrare Treapta de %���&� � ����������� - km/h -

���#�������� ��������( responsabil cu ��"������ ����������� �� �������

0 1 2 3 I. Lucr"���$����$���+�$,���������������&���$���������$%���(��������

������*������%�"�!��(��������%$�"���������'��"*�$��$%������!���%���������#�$��$%����!��$������� �!��"-

1. ������ ������� � ����( �� �)�#( cu mai mult de 50 mm într-o �����&�

30 :�$ #������� �����( maistru

2. 6��������� � #��� ��� ��� multe traverse la rând, precum �� ��#������ ��&�� ���%�������

30 -“-

3. Readucerea joantelor la echer 30 -“- 4. Înlocuirea la rând a balastului

sub talpa traversei

30

-“- 5. a)Înlocuirea tuturor pieselor

metali�� ��� ��'�� ��������� #� ����( �� ����� #� ������� ��� �� caracteristici. b) Deschiderea liniei se face cu ����#��� ����������( ���� �� ���"������ � ��� ����� 4;@ #�� ����#���� ������� ������ $������ ��� #� ���%���� �� ����� � �����,

30

:�$ ������ �#*��ct linii

Page 19: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

19

0 1 2 3 6. Înlocuirea întregului

��'�� ���� #� ����( �������% traverse

30 :�$ ������ �#*���� �����

II. �%$�"���$����$���+�$,��������������&���$���������$%���(��������������*������%�"�!��(��������������%�����$��$%����������#�$��$%�

�!��"����(��"- 7. 6��������� ������� �&����� A���&�

������� :�$�� #����������� #� �����( �������( �� �� ��# �!��������� ��$�� #� ��'��� ����� ������ închideri de linie �����%�&���

8. Înlocuirea ecliselor sau verificarea joantei prin dezeclisare

A���&� �������

-“-

9. Înlocuirea pieselor izolate ale ��'�� ��������� #� ���� - ace, ���������( �����( ����������

A���&� �������

-“-

10. Înlocuirea tuturor pieselor �������� ��� ��'�� ��������� #� ����( �� ����� #� ������� ��� �� caracteristici : - deschiderea liniei se face cu ����#��� ��������

A���&� �������

:�$ ������ �#*���� �����

11. Tragerea liniei la tipar cu #������#���� ��������� � ����� pe mai mult de trei capete ���%����

A���&� �������

:�$�� #����������� #� �����( �������( �� �� ��# �!��������� ��$�� de e�'��� ����� ������ închideri de linie �����%�&���

12. A���$������ �� ���������� materialului izolant – lignofoliu - uzat la joantele izolante

A���&� �������

-“-

Page 20: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

20

III. �%$�"�����$����$������%$����� �!�����&���$����������������$%�semnalele respec!� �*������%�"�!��(��������%$�"���������%�����

$��$%�������$%� �!��"����(��" 13. ������ ������� � ���� �� �)�#(

din cel mult 2 reprize, iar la fie- ���� �����&� �)�� �� ��!�� 50 mm

30

:�$ ������ �#*����

14. Scoaterea la rând a tirfoanelor ��� � ���� ��ilor verticale la ����#���� ��#������( �� ��� ���� 50% din traverse : din 2 în 2 ��, ����#��� ��������

30

:�$ #������� �����

15. Îndesirea pozei traverselor, cu manevrarea a cel mult patru traverse

30

:�$ ��'��� �����

16. �#������ �� ������ �����i la rând pe un strat de balast între 3; �� >; ��

30

-“-

17. Înlocuirea traverselor speciale �� ��'�� �������� #� ���� ���� scoaterea tirfoanelor la cel mult trei traverse neconsecutive

30

-“-

18. ��������� �� �)�# � ���� ������ orizontale de la joan��( ���)�)�# ����� �)�� �� ���� �� $������ ��� #� ����

30

-“-

19. ��������� ��������� �)�� �� patul traverselor pe o lungime ��� ���� #� 13 � �� ���#���� �� + ��������� #� #�������� �� �� � �������� ���%�&��� �� ���������� #� ����� �� ��������� pentru �����������( ��������� �� ������������ ���� #� ������ �� metrou-314 M

30

-“-

Page 21: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

21

�/�� +

1, 9��� ���������� ���������� ���� �-au efectuat cu închiderea liniei, ���#�������� �������� ���� � ��"�� �� ���"��� %���$������ �� �������#���� ������ pen��� "��������� ����������� �� %���&� ��#����� �� ������� 3 #�� ���&���� ���!�, 3, 6� �������� #���� ���( �������� *����$�����( ���#�������� �������� ����� #������ �������� ����������� �� � %���&� ��$������� ��������( ���� �� � ��"���� de a se continua lu������� #� �������#��� � ������ ���$�� �� �� ��� ���� 3= ��� #� �� #���'�#���� ������ �� �� �����&�&� ������� #� %���&� ���%�&��� �� ������� 2. 5, 2����� ��������� ������!�( ���� �� �!����� �� �&� #� #����������� ��'����( �������� #� %���&� ��� ��������iilor se vor prevedea obligatoriu în #����������� ��'����, =, 2����� ��������� �� ����� $��� *�����( �� ��� ������ %���&���� #� ���������� �� %�� �������� ���%�#����� �����$��� #�� ���������� ������ ����������( ������������ �� �����%�"'���� ���� $��� *�ante - ���!� >� �� > ,

4, ������ �)�# ��������� ���������� �� ���,1( 3( 5( =( <( B( C( 11( 13( 1= #�� �� �� �� �!����� �� ������ �������� #�� ������( ����� �� �$��� #� ����� #������ �� ������� #� ������� – �!��#���� � ����������( ���#�������� �������� ����� $� �� ��$�� #� ��'��� �����,

Page 22: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

22

ANEXA 2 �� �������������� ��,51<?

T A B E L �� #��������� #� ��������� � ��#����������� #� %���&�

Viteza ��!���

de ���������e -km/h-

Treapta de

%���&� � ��������� -km/h-

Di������ #� �� ��#�������� #� %���&� �� ������� ��#� ������ ��������� #� ����� �� �������� #� %���&� �� #�$����� �����

0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 mm/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75 80 80 85 85 90 90 95 100 105 70 110 115 120 125 130 135 140 150 160

80 65 140 145 150 155 165 175 185 195 210 60 165 175 180 190 200 210 220 240 260 55 190 200 210 220 230 245 260 280 300 50 210 220 230 245 260 275 295 315 340 70 75 75 75 80 80 85 90 95 100 65 100 105 110 115 120 125 130 140 150

75 60 130 135 140 145 155 160 170 185 195 55 155 160 165 175 185 195 210 220 240 50 175 185 195 205 215 225 240 260 280 45 195 205 215 226 240 255 270 290 315 65 70 70 70 75 75 80 80 85 90 60 95 100 100 105 110 115 125 130 140 55 120 125 130 135 140 150 160 170 180

70 50 140 150 155 160 170 180 190 205 220 45 165 170 180 190 200 210 225 240 260 40 180 190 200 210 220 235 250 270 290

Page 23: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60 65 65 65 70 70 75 75 80 85 55 90 90 95 100 105 110 115 120 130

65 50 110 115 120 125 130 140 150 155 170 45 130 140 145 150 160 165 180 190 205 40 150 155 165 170 180 190 205 220 235 35 165 175 180 190 200 215 230 245 265 55 60 60 60 65 65 70 70 75 80 50 80 85 85 90 95 100 105 110 120 45 100 105 110 115 120 130 135 145 155

60 40 120 125 130 140 145 150 160 175 185 35 135 145 150 155 165 175 185 200 215 30 150 155 165 175 185 195 205 220 240 50 55 55 55 60 60 60 65 70 70 45 75 75 80 85 85 90 95 100 110

55 40 90 95 100 105 110 115 120 130 140 35 110 115 120 125 130 135 145 155 170 30 125 130 135 140 150 155 165 170 195 45 50 50 50 55 55 55 60 60 65 40 70 70 75 75 80 85 85 90 100

50 35 85 85 90 95 100 105 110 120 125 30 100 100 105 110 115 125 130 140 150 40 45 45 45 50 50 50 55 55 60

45 35 60 60 65 70 70 75 80 80 90 30 75 80 80 85 90 90 100 105 110 25 85 100 95 100 105 110 115 125 135

35 40 40 40 45 45 45 50 50 55 30 55 55 60 60 60 65 70 70 75

40 25 65 70 70 75 80 80 85 90 100 20 75 80 80 85 90 95 100 105 115

35 30 35 35 35 40 40 40 40 45 45 20 55 60 60 65 65 70 75 80 85

30 20 40 40 40 45 45 50 50 55 55

Page 24: LA METROU – 317 M - fml.ro · 2 CAPITOLUL I ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ Art.1.- ˘ ˇ ˆ ˙ ˝ ˛ ˆ ˝ ˚ ˛ ˙ ˙ˆiilor de ˜ ˝ ˛ ˛ ! "˙ ˙ ˙ ˙ # ˘ ˙ ˛ " ˙ ˆ

24

C U P R I N S Pag. CAPITOLUL I - Dispo&���� "������� 2 CAPITOLUL II - ��������� #� %���&� – #�$������ 3 CAPITOLUL III - ��������� #� %���&� ���%�&��� 4 CAPITOLUL IV - ��������� #� %���&� �����%�&��� 8 CAPITOLUL V - �������� ������������� #� %���&�( �%�#����(

alte prevederi 9 CAPITOLUL VI - �������� #� %���&� 11 CAPITOLUL VII - Închideri de linie 12 CAPITOLUL VIII - 9����&���� $����� 1< Anexa 1 – �� �� ���%��# �������� #� ��"������ ���� ��� ���

luate �� �!������ ���������� #� ����� 18 Anexa 2 – �� �� �� #��������� #� ��������� � ��#�����������

#� %���&� 22