L I S T A D E L U C R ؤ‚ R I - ASE de lucrari... ASE BUCURESTI, FACULTATEA DE MANAGEMENT = Prof....

download L I S T A D E L U C R ؤ‚ R I - ASE de lucrari... ASE BUCURESTI, FACULTATEA DE MANAGEMENT = Prof. univ.

of 26

 • date post

  20-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of L I S T A D E L U C R ؤ‚ R I - ASE de lucrari... ASE BUCURESTI, FACULTATEA DE MANAGEMENT = Prof....

 • ASE BUCURESTI, FACULTATEA DE MANAGEMENT

  = Prof. univ. dr. CIOCOIU CARMEN NADIA=

  L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat și abilitare:

  1.1.Teza de abilitare: Managementul riscului în contextul dezvoltării economiei digitale si

  economiei verzi, domeniul Management, susținută în 14.03.2016

  1.2.Teza de doctorat: Decizia de investiţii în sectorul energetic. Studiu de senzitivitate a

  soluţiilor într-o abordare corelată pe ramură, domeniul Management, specializarea

  Eficienţa Economică a Investiţiilor şi a Progresului Tehnic, coordonator Prof. Dr. Camelia

  Raţiu – Suciu (ASE Bucuresti), susţinută în 20 mai 2003

  2. Cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute capitole publicate în volume colective,

  capitole teoretice redactate, după caz, prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor

  didactice/profesionale:

  2.1. Lucrări didactice:

   C. Raţiu-Suciu (coord.), F. Luban, D. Hîncu, Nadia Ene, Modelarea şi simularea proceselor economice. Sinteză, Editura ASE (editura de prestigiu recunoscut),

  Departamentul de Internet şi Biblioteca Virtuală, Bucureşti 2002, 222 pg. (contribuţie

  proprie: tema 9 pg.139-146, tema 10 pg.149-160, tema14 pg. 199-212), ISBN 973-594-

  186-4

   C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, Nadia Ene, Proiect de disciplină. Modelarea şi simularea proceselor economice, Editura ASE (editura de prestigiu recunoscut),

  Departamentul de Internet şi Biblioteca Virtuală, Bucureşti 2002, 92 pg., ISBN 973-594-

  187-2

   C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, Nadia Ene, Modelarea şi simularea proceselor economice. Lucrări practice, studii de caz, proiect, teste, Editura Didactică şi Pedagogică

  (editura de prestigiu recunoscut), Bucureşti, 1999, Ediţia a II-a revizuită, 320 pg., ISBN

  973-30-9733-0

  2.2. Capitole în cărți:

   Ciocoiu C.N., Cicea C., Marinescu C., Caracteristicile şi rolul inovaţiei sociale în economia contemporană, pp. 302-318 in Macoviciuc V., Boșca L.C., Vreja L.O.

  (coordonatori), Filosofie si Economie 2: Etica si Rationalitate Economica, ISBN 978-606-

  34-0074-2

   Carmen Nadia Ciocoiu, C. Cicea, Development of a Green Economy in Romania: Dimensions, Strengths and Weaknesses, pp. 162-180 in Andrei J.-V., Ion R. A., Turek

  Rahoveanu A. (editors): Green Economic Structures in Modern Business and Society,

  2015, Hershey, PA: IGI – Global, ISBN13: 9781466682191, ISBN10: 1466682191,

  EISBN13: 9781466682207, http://www.igi-global.com/book/green-economic-structures-

  modern-business/121159

   Carmen Nadia Ciocoiu, Implementation of an Integrated Risk Management Framework: A Multicriteria Approach for Romanian SMEs, Nicolescu O., Oprean, Titu M.A.

  (editors):The Best Romanian Management Studies 2013-2014, Lambert Academic

 • Publishing, 2015, https://www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-

  659-69622-0/the-best-romanian-management-studies-2013-2014

   Carmen Nadia Ciocoiu, C. Cicea, Impactul economiei digitale asupra mediului și nivelului de trai. O analiză a principalelor cercetări în domeniu, in Boşca L. C., Vreja L.

  O. (coordonatori): Filosofie si Economie. Teme și Realităţi Contemporane, Editura ASE,

  Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-505-869-9, pp. 237-255,

  http://www.editura.ase.ro/Carte/Filosofie-si-economie--Teme-si-realitati-contemporane/

   Carmen Nadia Ciocoiu and Razvan Catalin Dobrea (2010). Chapter 1: The Role of Standardization in Improving the Effectiveness of Integrated Risk Management, Advances

  in Risk Management, Giancarlo Nota (Ed.),13/ 18 pg., ISBN: 978-953-307-138-1, Sciyo,

  http://www.intechopen.com/articles/show/title/the-role-of-standardization-in-improving-

  the-effectiveness-of-integrated-risk-management

   Radu Victor, Ion Ioniţă, Nadia Carmen Ciocoiu, s.a., Managementul proiectelor. Editura Universitară, Bucureşti, 2008, (336 pag.) ISBN 978-973-749-327-9. (contributia autoarei:

  cap 9. Managementul Riscului in Proiecte, pg. 203-236),

  http://www.librariaeminescu.ro/isbn/973-749-327-9/Radu-Victor__Managementul-

  proiectelor

   Nadia Ene, La gestión y el destino de los fondos de preadhesión en Rumania, pp. 183-194, în Carlos Flores Juberias (ed.): De la Europa del Este al este de Europa, Valencia: PUV

  (Publicaciones Universitat de Valencia), 2006, (13/744 pg), ISBN: 84-370-6624-7,

  indexata in Worldcat in 5 biblioteci din tari UE si OECD, disponibilă în cel puţin 12

  biblioteci ale unor instituţii de învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii

  Europene sau din statele membre ale OCDE indexate în Karlsruhe Virtual Catalog KVK

  (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html),

  http://books.google.ro/books?id=EkTUhSTYbyQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge

  _summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

  http://books.google.ro/books?id=EkTUhSTYbyQC&q=Ene#v=snippet&q=Ene&f=false

   M. Stoian, Nadia Ene, Capitolul 5: Elemente specifice gestiunii proiectelor de investiţii în serviciile publice în Tratatul “Abordări moderne în managementul şi economia

  organizaţiei”, volumul 4 (coordonatori: Nicolescu O., Plumb I., Pricop M., Vasilescu I.,

  Verboncu I.) – “Eficienţa economică şi performanţa managerială a organizaţiei”, Editura

  Economică, 2004, 34/ 416 pg, (contribuţie proprie pp. 201-273: Capitolul 5.1 (5.1.2.),

  Capitolul 5.2 (5.2.2), Capitolul 5.3 (5.3.1, 5.3.4), ISBN 973-590-864-6,

  http://www.librarie.net/carti/31284/Abordari-moderne-in-managementul-si-economia-

  organizatiei-Volumul-IV-Eficienta

  2.3. Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute:

   Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: O abordare integrata, Editura ASE,

  Bucuresti, 2014, ISBN 978-606-505-816-3, 320 pg.

   Carmen Nadia Ciocoiu (editor si autor), Modern Approaches in Exploring the Link

  between Digital Economy and E-Waste Management, Editura ASE (editura de prestigiu

  recunoscut), Bucuresti, 2012, ISBN 978-606-505-510-0, 194 pg.

   C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, Nadia Ciocoiu, Modelare economică. Editia a II-a,

  Editura ASE (editura de prestigiu recunoscut), Bucuresti, 2009, 313 pg., ISBN 978-606-

  505-150-8

   Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul riscului. Teorii, practici, metodologii, Editura

  ASE (editura de prestigiu recunoscut), Bucuresti, 2008, 206 pag, ISBN 978-973-594-989-

  1

 •  Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul riscului. Modele economico-matematice,

  instrumente si tehnici, Editura ASE (editura de prestigiu recunoscut), Bucuresti, 2008, 209

  pag, ISBN 978-973-594-990-7

   C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, Nadia Ciocoiu, Modelare economică. Studii de caz.

  Teste, Editura ASE (editura de prestigiu recunoscut), Bucuresti, 2007, 292 pg., (contrib.

  proprie: pg. 35-40, pg. 149-162; partea a doua 50%: pg. 177-252, 285-291), ISBN 978-

  973-594-928-0

   C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, Nadia Ciocoiu, Modelare economică, Editura ASE

  (editura de prestigiu recunoscut), Bucuresti, 2007, 313 pg., ISBN (13) 978-973-594-896-2

   Nadia Carmen Ciocoiu, Managementul riscului în afaceri şi proiecte, Editura ASE

  (editura de prestigiu recunoscut), 2006, 260 pg., ISBN 973-594-762-5

   D. Hîncu, Nadia Ene, Metode cantitative pentru Administraţia Publică, Editura Eficon

  Press, Bucureşti, 2005, 312 pg., ISBN 973-86565-9-0

   M. Stoian, Nadia Ene, Practica gestiunii investiţiilor (ediţia a II-a revizuită şi adăugită),

  Editura ASE (editura de prestigiu recunoscut), Bucureşti, 2003, 258 pg., ISBN 973-594-

  271-2

   C. Raţiu-Suciu (coord.), F. Luban, D. Hîncu, Nadia Ene, Modelare economică aplicată.

  Studii de caz. Teste, Editura Economica (editura de prestigiu recunoscut), Bucureşti, 2002,

  382 pg., (contrib. proprie: partea întâi 1.2.2, 1.2.3, 2.4.2, 2.4.3, pg. 28-35, pg. 172-188;

  partea a doua: A, B, C, D, pg. 247-331), ISBN 973-590-657-0

   D. Hîncu, Nadia Ene, Metode şi tehnici cantitative în administraţia publică, Editura

  Lumina Lex (editura de prestigiu recunoscut), Bucureşti, 2003, 350 pg., ISBN 973-588-

  670-7

   Ion Vasilescu, Ion Românu (coordonatori), autori: colectiv + Nadia Ene, Dicţionar de

  investiţii, Editura Lumina Lex (editura de prestigiu recunoscut), Bucureşti, 2003,

  participare în calitate de autor şi secretar ştiinţific, 374 pg., ISBN 973-588-599-9

   M. Stoian, Nadia Ene, Practica gestiunii investiţiilor, Editura ASE (editura de prestigiu

  recunoscut), Bucureşti, 2002, 256 pg., ISBN 973-594-126-0

  3. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie

  internaţională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date

  internaţionale specifice domeniului):

  3.1. Articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate cotate ISI:

  Carmen Nadia Ciocoiu, S. E. Colesca, C. Rudăreanu, M.-L. Popescu, Management of Waste

  Electrical and Electronic Equipment in Romania: A Mini-Review, Waste Management &

  Research, 2016, vol 34(2), pp. 96-106, indexata ISI cu FI = 1.338 (2015), SRI = 0.337 (2015),

  htt