Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

of 31 /31
FAPTA VITEJEAScA A PAPAGALULUI CARUDO Dar doetorul gdii astfel catre animalele: - Prieteni, nu trebuie sa ne pierdem firea! Trebuie iesim din ternnita asta blesternata, caci ne asteapta rnaimu bolnave! Terrriinati eu plinsul! Mai bine haideti sa ehibz cum sa sea pam de-aiei. - Nu, draga doetore, zise Crocodilul, ~i incepu sa pl si mai tare. N-avem scapare. Sintern pierduti ! Usile temn noastre sint de fier. Putem noi sa le spargem? M in revarsat de zori, 0 sa vina Barmaleus si-o sa ne u pe toti ! Rata Kika suspina. Cici ofta adinc. Dar doetorul in pieioare si exclama voios: " Si totusi 0 sa scapam din inchisoare ! II cherna pe papagalul Carudo, il trase deoparte sopti eeva la ureehe. Ii sopti atit de incet, incit nim afara de papagal, nu auzi ee spuse. Papagalul dadu din apoi gdii surizind : - Prea bine! Zieind aeestea, se indrepta spre fereastra, se strecura pri zabrelele de fier si zbura spre Barmaleus. Barmaleus dormea bustean in patul sau , Sub per na ascunsa cheia uriasa de la usa de fier a inchisorii. Papagalul se furisa iricetisor si scoase eheia de sub pe Daca tilharul s-ar fi trezit, ar fi ueis negresit pasarea neinfricata, Dar noroe ea tilharul dormea dus. Cutezatorul Carudo inhata eheia si zbura cit il tin puterile indarat spre inchisoare. Uf, grea mai era eheia asta! Carudo era cit pe ee scape din gheare. Dar izbuti sa ajunga cu bine la inchiso 32

Embed Size (px)

description

povesti

Transcript of Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  1/31

  FAPTA VITEJEAScAA PAPAGALULUI CARUDO

  Dar doetorul gdii astfel catre animalele:- Prieteni, nu trebuie sa ne pierdem firea! Trebuieiesim din ternnita asta blesternata, caci ne asteapta rnaimubolnave! Terrriinati eu plinsul! Mai bine haideti sa ehibzcum sa sea pam de-aiei.- Nu, draga doetore, zise Crocodilul, ~i incepu sa plsi mai tare. N-avem scapare. Sintern pierduti ! Usile temnnoastre sint de fier. Putem noi sa le spargem? Min revarsat de zori, 0 sa vina Barmaleus si-o s a ne upe toti !Rata Kika suspina. Cici ofta adinc. Dar doetorulin pieioare si exclama voios:" Si totusi 0 sa scapam din inchisoare !II cherna pe papagalul Carudo, il trase deopartesopti eeva la ureehe. Ii sopti atit de incet, incit nimafara de papagal, nu auzi ee spuse. Papagalul dadu dinapoi gdii surizind :

  - Prea bine!Zieind aeestea, se indrepta spre fereastra, se strecura prizabrelele de fier si zbura spre Barmaleus.Barmaleus dormea bustean in patul sau , Sub per naascunsa cheia uriasa de la usa de fier a inchisorii.Papagalul se furisa iricetisor si scoase eheia de sub peDaca tilharul s-ar fi trezit, ar fi ueis negresit pasareaneinfricata,Dar noroe ea tilharul dormea dus.Cutezatorul Carudo inhata eheia si zbura cit il tinputerile indarat spre inchisoare.Uf, grea mai era eheia asta! Carudo era cit pe eescape din gheare. Dar izbuti s a ajunga cu bine la inchiso

  32

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  2/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  3/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  4/31

  Intra pe fereastra ~i dadu cheia doctorului Aumadoare,Doctorul sari in sus de bucurie cind vazu ca papagalulIi aduce cheia de Ia usa temnitei.- U raJ Sintern salvati l striga el. Sa fugim degra ba,pina nu se trezeste Barmaleus !. Doctorul lua cheia, deschise usa si alerga afara. Dupael- toate anirnalele sale. Sint Iiberi ! Liberi! U ra !- iti multumesc, bravule Carudo! spuse doctoruL Ne-aisalvat de la moarte. Daca nu erai tu,. am fi pierit eu totii.Odata cu noi ar fi pierit si sarma.nele ma.imute bolnave.- Nu! spuseCarudo. Tu m-ai invatat ee trebuie faeutca sa iesim din ternnita asta!- Repede! S-ajungem la mairnutele bolnave! rosti doctorul~i 0 porni zorit spre desisul padurii. Dupa el veneau toateanimalele sale.

  PODUL MAIMUTELORCind Barmaleus afla di doctorul Aumadoare a scapat dintemnita, se rninie cumplit. De furie, incepu sa bata dinpicioare, iar ochii-i scaparau scintei,_' Hei, slujitorii mei credinciosi! striga el. Luati urma

  doctorului Aumadoare.Slujitorii se afu ndara in desisu l padurii, in cautareadoctorului Aumadoare. In vremea asta, doctorul Aumadoare,eu toate animalele sale, strabatea Africa inspre Tara Maimu-telor. Mergea foarete repede. Purcelusul Groh-Grah, care avea

  piciorele seurte, nu izbutea sa se tina dupa el. Doctorul11 lua in brate, dar obosi repede, caci purcelusul era greu.-,- Tare-as vrea s a r n a odihnese! zise el. De-am ajunge

  mai degraba In Tara Maimutclor !35

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  5/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  6/31

  Cici se ditadi intr-u n copac inalt ~i incepu sa strigecit 0 tinea gura:- Se vede Tara Maimutelor l Tara Maimutelor e aproape lCurind 0 s-ajungem in Tara Mairnutelor !Doctorul rise bucuros si porni grabit mai departe.Mairnutele bolnave 11 zarira, de departe pe doctor s iincepura sa bata voioase din palme:_- Ura ! A sosit doctorul Aumadoare l 0 sa ne vindecedegraba si miine 0 sa fim iar sanatoase !Dar indata, din desisul padurii iesira slujitorii lui Barma-leus, alergind sa-l prinda pe doctor.- Prindcti-l ' Puneti mina pe el! strigau ei.Doctorul fugea cit 11 tineau picioarele. Deodata in fatalui aparu un riu, Nu putea fugi mai departe. Riul era adincsi lat, nici vorba sa-l treci inot. Slujitorii lui Barmaleus vorsosi dintr-o clipa in alta si-I vor prinde! Ah, daca peste~ riul asta ar fi _n pod, doctorul ar trece iute si ar ajungeintr-o clipa in Tara Maimutelor !- Vai, sarmanii de noi! zise purcelusul Groh-Groh. Cumo sa trecem de partea cealalta ? Nelegiuitii astia 0 s a neprinda indata si-o sa ne azvirle iarasi in temnita.Deodata insa una din maimute incepu s a strige:- Podul! Podul! Faceti podul! Grabnic! N u zabovitinici 0 clipa ! Faceti podul! Podul!Doctorul se uita imprejur. Maimetele n-au nici fier, rncipiatra. Din ce-o s a fadi podul?Dar maimutele construira un pod care nu era mci dinfier si nici din piatra, ci din rnaimute vii. Pe rnalulriului crestea un copac. 0 mairnuta se prinse de copac,iar alta se prinse de coada ei. Astfel toate maimutele seintinsera ca un lant lung intre cele doua rnaluri inalteale riului.- lata si podul, fugi! strigara maimutele catre doctor.Doctorul 0 Iua pe bufnita Bumba si pasi zorit peste

  37

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  7/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  8/31

  maimute , peste capetele si spinarile lor. Dupa el-toateanimalele sale.- Mai repede! strigara maimutele. Mai repede! Mai repede!Era greu sa treci peste podul viu al maimutelor. Anirna-lele doctorului se temeau c-o sa alunece dintr-o clipa inalta si-o sa cada in apa.Dar pod-ul era trainic, maimutele se tineau zdra van unade alta si doctorul ajunse repede pe malul celalalt eu toateanimalele sale.- Repede, lnainte l striga doctorul. Nu trebuie sa zabovimniei 0 clipa , diei ne prind vrajmasii, Priviti, tree si ei pes-te podul rnaimutelor ... Indata 0 sa fie aici! Repede! Haideti

  repede!Dar ce-i asta? Ce s-a-ntimplat? Priviti : chiar la mijloculpodului, una din maimute lsi desprinse degetele, podulse pravali, se destrama , iar slujitorii lui Barmaleus cazura,rostogolindu-se de la mare inaltime, drept in riu.- Ura! strigara maimutele. Ura! Doctorul Aumadoaree salvat! Nu mai are de cine se teme! U ra ! Vdijmasuln-a pus mina pe el! Acum 0 sa-i vindece pe boina viinostr i! Ei sint aici, aproape, pling si se vaita !

  ANIMALE FARK MINTEDoetorul Aumadoare se grabi sa ajunga la maimutele bol-nave. Ele zaceau pe pamint si gemeau. Erau tare bolnave.Doctorul se apuca de treaba. Trebuia sa dea fiecarei

  maimute cite 0 doetorie: unora picaturi, ahora prafuri.Trebuia sa le puna la toate comprese reci la cap si ea-taplasme eu mustar pe spate ~i pe piept. Erau multe maimu-te bolnave, iar doctorul nu avea nici un ajutor.39

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  9/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  10/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  11/31

  Singur n-o poti seoate la capat eu atita treaba lKika, Croeodilul, Carudo si Ciei il ajutau lara' preget,dar obosira curind si doctorul avea nevoie de alte ajutoare..Se duse in pustiu, unde traia leul.- Fii asa de bun, li zise el leului, aju ta-rna, te ragsa ingrijese mairnutele.Leul trufas se uita fioras la Aurnadoare :-.- Tu stii cine sint eu? Eu sint leul, regele anirnalelor!Cum indraznesti sa rna rogi sa ingrijesc niste maimutepacatoase ?Atunci doctorul se duse la rinoceri.- Rinocerilor! zise el. Ajutati-rna sa lecuiesc maimuteleEle sint multe, iar eu -- unul singur. Fadi ajutor n-am s-pot seoate la capat.Drept raspuns, rinoeerii ii risera in nas:- Vezi sa nu te-ajutam ! Fii multurnit ea nu te-am luain coarne!Doctorul se minie foe pe rinoeerii eei rai ~i dadu fugin padurea din vecinatate, unde traiau tigrii eei vargati.Tigrilor! Ajutati-rna sa vindee maimutele !- Hirrr ! Sterge-o de-aiei cit mai esti intreg! iiraspunseratigrii cei vargati,Doetorul pleca tare intristat.Curind insa fiarele eele rele fura aspru pedepsite.

  Cind leul se intoarse acasa, leoaiea iispuse:- Copilasul nostru s-a imbolnavit. Toata ziua plinge s ivaita, Ce pacat ca vestitul doctor Aurnadoare nu e iAfrica! E prieeput ea nimeni altul. Nu degeaba e. atit diubit. Ar fi putut s3.-I vindeee si pe fiul nostru.- Doetorul Aumadoare e aiei, spuse leul. U ite acolodineolo de palmieri, in Tara Maimutelor l Adineauri am stade yorba eu e!.Ce noroe! exclarna leoaiea. Da fuga ~i cheama-I 'savada pe fiul nostru.42

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  12/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  13/31

  - Nu, nu rna due, zise leul. N-o sa-l vindece pe fiunostru, pentru ca eu I-am jignit.- L-ai jignit pe doctorul Aumadoare ! Acum ce-one facern ? Nu stiai ca Aumadoare este eel mai buneel mai groza v doctor? E singurul dintre oameni care stsa vorbeasca pe lim ba animalelor. El Iecuieste tigri, croeodiliiepuri, maimute ~i broscute. Da, da, vindeca si broscutefiindca-i tare eumsecade. Si pe omul asta tu l-ai jignitL-ai jignit tocmai atunei cind fiul tau s-a imbolnavitAeum ce-ai de gind sa faei?Leul ramase buimacit. Nu stia ce sa mai zica.- Du-te la doctor si spune-i ca-ti ceri iertare! strigleoaiea. Ajuta-I cum poti, Fa tot ce-ti spune si roaga-sa vina si la noi, sa-l vindeee pe puisorul nostru!Nemaiavind ce ziee, leul se duse la doetorul Aumadoare,- Buna ziua, rosti el. Am venit sa-rni eer iertare pentrupurtarea mea urita. Sint gata sa te ajut... N-am nimiimpotriva s a dau maimutelor doetorii ~i s a le pun eomprese.Si leul se apnea de treaba. Trei zile si trei nopti ingriji de maimutele bolnave, apoi se apropie de doetorul Aurnadoare si-i spuse sfios:

  Fiul meu, la care tin ea la ochii din cap, s-a imbolna-vit. .. Fii bun, te rog, si vino sa-l vezi pe sarmanul puisor- Bine! spuse doctorul. Bueuros! Chiar astazi am savindec pe fiul dumitale.Doctorul se duse in pestera leului, dadu puiului un leamiraculos, iar acesta se insanatosi degraba. Leul era fericiSi murea de rusine e-a fast in stare sa-l jigneasca pe doctorueel bun.Pe urrna se imbolnavira puii rinocerilor si ai tigrilorAumadoare iiinzdraveni si pe ei numaidecit. Atunci rinoceri~i tigrii spu sera :- Ne e tare rusine ca ne-am purtat urit eu dumneata!- Nu-i nimic, spuse doctorul. Alta data sa aveti mamulta minte. Acum haideti sa-rni ajutati sa leeuiesc mairnutele.44

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  14/31

  DA UL

  1

  Animalele ilajutara pe doctor cu toata rivna , iar mairnutelese inzdrave nira lara zabava.- Sa multum im doctorului ca ne-a vindecat de boalacea curnplita, graira ele. Pentru asta trebuie sa-i daru imceva frumos, Sa-i dam in dar un animal pe care oameniinu l-au mai vazut vreodata. Un animal care nu se afla nieila eire, nici la gradina zoologica.- Sa-i daruim 0 camila ! striga 0 maimuta.- Nu , zise Cicio Nu-i trebuie cam ila. A vazut destule

  dimile. Tori oamenii au vazut carnile, si la gradina zoologica,si pe strada.- Atunci un strut! striga 0 alta maimuta. Sa-i dam unstrut! Nu, zise Cicio A vazut si struti,- Dar tragempinge 0 fi vazut? intreba a treia maimuta.- Nu, tragempinge n-a vazut niciodata, raspunse 'Cici.Nici un om n-a vazut vreodata un tragempinge.- Minunat! se bucurara maimutele. Acum stirn ce-o sa-idaru im doctorului: un tragempinge!

  TRAGEMPINGE

  Oamenii n-au vazut niciodata un tragempinge, fiindcaaceste fapturi se tern de oameni. De cum zaresc vreun om,o si tulesc in tufisuri.Aite animale pot fi prinse cind inchid ochii si adorm.Va apropiati de ele pe la spate si le apucati de coada,Dar de tragempinge nu va puteti apropia pe la spate,

  45

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  15/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  16/31

  fiindca la spate tragempinge are un cap la fel ea eel din fata,Da, are doua eapete: unul in fata , altul in spate. Cind i seface somn, intii doarme un cap, apoi celalalt. Niciodatanu adoarme pe de-a-ntregul. Cind un ea p doarme, celalaltpriveste imprejur , sa nu se furiseze vreun vinator. latade ce vinatorii n-au izbutit sa pri nda un tragempinge,iata de ee acest animal nu exista in niei un eire si inniei 0 gradina zoologica.Maimutele hotarira sa prinda un tragempinge pentru doc-torul Aumadoarc.Tradura fuga in adincul paduriisi gasira loeulunde se adapostea treagempinge.El le zari si 0 rupse la fuga, dar rnaimutele il inconjura-ra, ilprinsera de eoarne si-i graira asa :- Draga Tragem pinge! N u vrei sa pleei cu doetorulAumadoare departe-departe si sa locuiesti in casa lui cucelelalte animale? Acolo 0 sa te sirnti bine si n-o sa ducilipsa de nimie.Tragempinge clatina din amindoua capetele si grai dinarnindoua gurile deodata :- Nu!- Doctorul e un om bun, zisera rnaimutele. 0 sa-fidea sa maninci turta dulce facuta ell miere.Iar daca te-m-bolnavesti, 0 sa te vindece de toate bolile.- Mi-e tot una! grai Tragempinge. Eu vreau sa raminaici.Trei ziIe-n sir maimutele se caznira s 3 : . - 1 induplece si,in sfirsit, Tragempinge zise:- Aratati-rni-I si mie 'pe doctoru-asta mult Iaudat. Vreausa vad cum ara ta.

  Mairnutele i1 condusera pe Tragempinge la casuta unclestatea Aumadoare si batura la u~a.- Intra, zise Kika.Cici, plina de mindrie, aduse in odaie animalul eel eudoua capete.47

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  17/31

  Ce-i asta? intreba doctorul eu uimire.El nu mai vazuse niciodata asemenea minunatie.El e Tragempinge, raspunse Ciei. Vrea sa faceti enostinta, Tragempinge este animalul eel mai neobisnuit dpadurile afrieane. Ia-l pe corabie si primeste-I sa steacasa tao~ Dar 0 sa vrea el sa rnearga ell mine?-_- 0 sa merg bucuros, zise pe neasteptate Tragempinge.Mi-am dat seama nurnaidecit di esti un om bun: ai ochatit de blinzi! Animalele te iubese si eu stiu ca siiubesti animalele. Dar, te rog sa-rni ragaduie~ti ca, desa mi se urasca la tine, 0 sa rna lasi sa rna intorc acas- Negresit ea 0 sa te las, spuse doctorul.. Dar la mino sa te simti atit de grozav, incit nu ered c-o sa mvrei sa pleci.- Asa e, asa e! E adevarat ! ....triga Cicio Doetorul noste atit de vesel si de cutezator l In casa lui traim nestingheriti! Iar in vecini, la doi pasi de el, stau Tania si VaniaEi 0 sa te indrageasca tare mult, 0 sa vezi, 0 sa-ticei rnai buni prieteni.- Daca-i asa , rna invoiese! rosti Tragempinge voios, incnindu-si in fata doetorului cind un cap, cind celalalt.

  MAIMUTELE Isr IAU RAMAS BUDE LA DOCTOR

  Curind se inIati~ara maimutele ~i-l poftira pe Aumadoarela masa. De dimas bun Ii pregatisera un ospat grozavmere, banane, miere, curmale, caise, portocale, ananas, nucstafide!48

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  18/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  19/31

  - Traiasca doetorul Aumadoare ! strigara ele. Este eel mabun om de pe pamint !Apoi dadura fuga in padure de uncle rostogolira un pietro.

  50

  urias,- Piatra asta, zisera ele. va sta pe locul unde doctoruAurnadoare a vindecat bolnavii. Ea va fi rnonurnentul rdicat in cinstea doctorului eel bun.Doctorul i~i scoase palaria, se inclina dinaintea rnaimutelor

  si zise :-. Ramineti cu bine, dragi prieteni! Va multumesc pentrudragostea ce-mi purtati. Curind 0 sa rna intorc iarasivoi. Pina atunci 0 sa-i las aici pe Crocodil, pe papagalulCarudo si pe maimuta Cicio Ei s-au nascut in Africa,euvine cleci .sa ramina in Africa. Aici traiesc fratii si srorile lor. Ramineti eu bine!- Nu, nu! strigara intr-u n glas Crocodilul, Carudomaimuta Cicio Ni-s dragi fratii si surorile noastre, dar nvrem sa ne despartim de tine!- Si mie 0 sa-rni fie urit tara voi, zise doctorul. Dan-o sa rarnineti aici pentru vecie! Peste trei-patru luo sa rna intorc sa, va iau indarat. Si 0 sa firn iara,. . .. .lmpreuna.-. Daca-i asa, raminem , raspunsera animalele. Dar ai grijsa te intorci degraba !Doctorul i~i lua prietenos dimas bun de la toti si 0 pornvoiniceste la drum. Maimutele plecara sa-l conduca. Toattineau mortis sa stringa mina doctorului Aurnadoare. Cumele erau multe, treaba asta dura pina in faptul serii. Datita strins, pe doctor incepu sa-l doara mina.Odata cu inserarea ii astepta- 0 napasta.Dupa ce trecu peste riu, doctorul se pomeni iarasitara lui Barmaleus, tilharul eel fioros .. - Ssst! sopti Bumba. Vorbiti, va rog, mai incet, Sa ncare cumva sa eadem din nou in captivitate.

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  20/31

  ALTE NECAZURI ~I UCURIINici nu rostise bine aceste cuvinte, cind din padurea

  cea intunccoasa dadura navala slujitorii lui Barmaleus sise aruncara asupra doctorului eel blind. II asteptau de multavreme.- Aha! strigara ei. In sfirsit, te-am prins! Acum n-osa ne mai scapi!Ce sa faca? U nde sa se ascunda de vrajmasii necrutatori?Dar doctorul nu se pierdu Cli firea. Cit ai clipi din ochisari pe Treagempinge, iar acesta porni in galop, aidomacelui mai iute arrnasar. Slujitorii lui Barmaleus - dupa el.Dar cum Tragempinge avea doua capete, ii musca pe toticei care incercau sa se apropie pe la spate. Pe a ltii iilua in coarne si-i arunca in maracini,Desigur, Tragempinge n-ar fi izbutit niciodata sa-i biruiascape toti banditii, Dar in ajutorul doctorului sarira prieteniilui credinciosi, Ca din parnint aparu Crocodilul si incepusa-i inhate pe tilhari de dilciiele goale. Ciinele Avva se napustiasupra lor cu un urlet Infricosator si, doborindu-i la parnint,Ie infipse coltii in beregata. Iar sus, printre crengile co-pacilor, alerga mairnuta Cici si arunca in tilhari eu nucide cocos.

  Tilharii cadeau, se vaitau de durere si pina la urrnafura nevoiti sa bata in retragere. Rusinati , 0 rupsera lafuga in adincul padurii.Ura! striga Aumadoare.- U ra! strigara animalele.- Acum putem si noi sa ne odihnim, zise purcelusulGroh-Groh. Sa ne culcarn aici pe iarba. Am obosit eu totiisi ne e somn,- Nu, prieteni! grai doctorul. Trebuie se ne grabim.Daca mai zabovim mult, nu mai avem scapare.Pornira mai departe, alergind cit ii tineau picioarele.

  51

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  21/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  22/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  23/31

  Curind Tregempinge ajunse eu doetorul pe farmul marii.Aeolo, in golf, llnga 0 stinca irialta., se afla 0 eorabie mare~i frumoasa, Era eorabia lui Barmaleus.~. Sintem salvati ! striga doctorul bucuros.Pe eorabie nu se afla nimeni. Doctorul si toate animalelesale se urcara degraba pe punte si ridicara pinzele ca sa

  porneasca in largul marii. De-abia 'se desprinsera de tarm,cind din padure aparu in goana Barmaleus.- S...ati ! striga el. Stati l Asteapta l Unde pleei eu corabiamea? Intoarce-te numaideeit!- Nu! striga doetorul catre tilhar. Nu vreau sa rnaintorc la tine. Esti un nemernic. Mi-ai chinuit animalele

  si m-ai azvirlit in inehisoare. Ai vrut sa rna omori. Mi-estidusman ~i te urasc l Ti-am luat eorabia ca s a nu maitilharesti pe mare! Sa nu mai jefuiesti corabiile radi apararecare tree pe linga tarmurile tale.Barmaleus se minie cumplit: fugea de-a lungul tarmului,injura, ameninta eu pumnii si arunca eu pietre. Dar doctorulAumadoare ridea de el. Pe corabia lui Barmaleus, el ajunsein tara sa si peste citeva zile acosta in locul de undeplecase.

  TRAGE~INGE~IVARVARAAvva, Bumba, Kika si Groh-Groh erau tare bucurosica ajunsesera acasa. Pe farm ii zarini pe Tania si pe

  Vania cara sareau in sus de bueurie. Linga ei se aflacapitanul Robinson.- Sa traiesti, capitane Robinson! striga doetorul Aurna-doare de pe corabie.54

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  24/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  25/31

  ~ sa traiesti, sa traiesti, doctore! raspunse capitanul Rbinson. Ai calatorit bine? Ai izbutit sa lecuiesti maimutelbolnave? Dar ia spune, ee-ai facut eu corabia mea?- Vai, raspunse doetorul, corabia ta a pierit! S-a sfarimde stinci chiar linga tarmul Afrieii. Dar ti-am adus 0 corabnoua, mai buna decit a ta.- itimulfumese! raspunse Robinson. Bag de searna co corabie grozava. Si a mea era buna, dar asta-ti ia ocde mare si frumoasa ce e.Doctorul i~i lua dimas bun de la Robinson, incalecpe Tragempinge si porni spre casa. Pe fieee strada, pe un

  " " o i l ' A "" A. / ' I I . . . . . . . . . .treeeau, 11 ieseau In mtrmpmare grste, PISICt, curcaru, cupureei, vaci, cai, strigind cit puteau de tare:- Malacucea! Malaeucea!In limba animalelor asta insearnna : "Traiasdi doctorAurnadoare !"Pasarelele din tot orasul se adunasera in stoluri si zburadeasupra doctorului, cintindu-i cintece yoioase.EI era bucuros ca s-a inters acasa,in cabinetul doctorului loeuiau, ca si inainte, aricii, iepusi veveritele. La inceput se cam speriara de Tragempinge

  dar pe urma se obisnuira eu el si ilindragira,Cind il vazura pe Tragempinge, Tania si Vania incepursa rida, sa tipe si sa bata din palme de bueurie. Van11 cuprinse eu bratele pe dupa un git, iar Tania pe ducelalalt. Un eeas intreg it mingiiara si-I dezmierdara. Apde bucurie, se prinsera de miini si incepura sa danse"tkella", dansul eel vesel al maimutelor, pe care-l invtasera de la Ciei.- Vedeti? zise cloetorul. Mi-am tinut ragaduiala: v-aadus din Africa un dar minunat, cum n-a rnai primvreodata un copil. Sint tare bucuros ea va place.La inceput Tregempinge se ferea de oameni, se ascundecind in pod, cind in pivnita, Pe urrna s-a obisnuit si ies56

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  26/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  27/31

  in gradina, ba ehiar iimeea placere ca oarnenii se adunsa-l priveasca, zicindu-i eu duiosie Minunea naturii.Nu trecuse nici 0 luna, si cutreiera strazile orasuimpreuna cu Tania si Vania, care. nu se mai desparteade el. Mereu veneau copiii, rugindu-I sa-i plimbe calaNu refuza pe nimeni: se lasa nurnaidecit in genunchbaietii si fetitele se urcau pe spinarea lui, iar el li puprin tot orasul, pina la tarmul marii, dind vesel din cdoua capete.Tania si Vania ii impletisera in coama lunga frumoapanglicimulticolore~i-i atirnasera de fiecare git citeclopotel de argint. Clopoteii scoteau sunete zglobii, iar cTragempinge mergea prin oras, se auzea de departe: clicling, cling-cling, cling-cling! Auzind acest sunet, oarnedadeau fuga in strada sa se rnai uite 0 data la animaleel miraculos.Varvara cea rea a vrut ~i ea sa se plimbe calareTragempinge. Intr-o zi incaleca pe el ~i incepu sa-l inghioteasca eu umbrela:- Mini mal repede, magar cu doua eapete!Tragernpinge se minie, urea in fuga pe stinca eea minalta de pe tarm ~i 0 azvirli pe Varvara in mare.- Ajutor ! Ajutor! striga Varvara.Dar nimeni nu se grabea s-o salveze.--"" Avva, Avva, draga Avva! Ajuta-rna sa ies la mstriga ea.Dar Avva-i raspunse:--- Hirrr! ...

  In limba animalelor asta insearnna : "Nu vreau sasalvez, fiindca esti rea~i ticaloasa !"Prill apropiere plutea eorabia batrinului capitan RobinsoEl arunca Varvarei 0 fringhie si 0 scoase din apa, Toematunei pe tarm trecea doctorul Aumadoare cu animalele sDu-o undeva cit mai departe! striga el capiranul58

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  28/31

  \ .

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  29/31

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  30/31

  Robinson. Nu vreau sa mai stea in casa mea ~i sa-rni chi-nuiasca animalele.

  Capitanul Robinson 0 duse departe-departe, pe 0 insulapustie, unde nu mai supara pe nimeni.Doctorul Aurnadoare traia fericit in casuta lui si din zorisi pina-n seara vindeca pasari si animale, care veneau la eldin toate cclturile lumii.

  Astfel au trecut trei ani si cu totii erau fericiti.

 • 5/9/2018 Kornei Ciukovski - Doctorul Aumadoare 2

  31/31