Kmbt35020150406155404 rotated

Kmbt35020150406155404 rotated
download Kmbt35020150406155404 rotated

of 1

Embed Size (px)

Transcript of Kmbt35020150406155404 rotated

  1. 1. OPERTA DE VANZARE TERBN 1. Subsemnatul/ Subsemnatal),3?3#0.$. ... .f0@; A . .?:9TEfT6: .. .. .. ... , CNP. .?5.2.. .9.9.3.$7'. ?.2*T. O.?. .. ... , avand adresa de comunicare in:localitatzea. .fT%? ?5$!. I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , str.. .. .. . .r:. .. .. .. .. .. .I .. .. . .nr.. .. ... A.. g .. .. .. .. .. . . , bl... .. .. .. .. .. . .,sc. .. .. . .,et: ... ,. . .eA. ., ap..TT. .., , 'udetul/ sectorul . .. EInD. ... ... ... ... , codulpostal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . emai1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ., tel. 2.Subsemnatul/ Subsemndisall ,I .. .3..7. EI4.A.. .. . "@| fl. N.. A/ : .. .. .. .. .. ..,CNP .431 . ".5.~? . 'I.9.7..7.-.7327-.. I .. ..,avand adresa de comunicare in: localitatea .. .. .. .. .. .. .. .. .. I .. .. .. .. . , str.I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . nr. f$? h4i. ... ... ... ... .. ,bl.TT. ... ... ... ..,sc..fT? ... ..,et..rrT;. .. ... , ap.. .. .. . ., judetul/ sectorul.. .. .. . .U@ . ... ... ., codul postal . ... ... ... ... ... ... ... ... . e-mail.. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. . ., tel... ... ... ... ... ... ..4 . ... ... ... ... ... ... 3 . Subsem11atul/ Subsemnatal) ,. ..$. W7u[ L; -'1. . W.C.4-O! /1. . I*. /f.9.(ZaE. _.. .. .. .. .. .. .,CNP .. .. .. .. .. .. .. .. .I .. .. .. . ., avand adresa de comuhicare in:localitatea.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , str... ... ... ... ... ... .., ... ....nr_ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ,bl.. .. .. ... ' .. .. . . ,sc .. .. .. ... , et. .. .. .. .. ... , ap... ... ..,judetul/ sectorul . ... ... ... ..... .. . ..,codulpostal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ema1l .. .. .. .I .. .. .. .. .. .. . ., tel. In ca11tate de coproprietarlvandem teren agrlcol situat 1n extravllan in suprafata de ,,,. .. .. .. .. ... ;3.0... .. ...(ha),la pretul de . .... . OI0..9.-. .. .'3 men) 'Condltzlle de vanzare sunt urmatoarele.I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. I .. .. .I .. .. .. .. .. .. .. .. .7 .. .. .. .... . ... ;Ii. ..'.. .. .. .. .. .I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , .. .. .. .. .I .. .. .. .. .. .. .. ... Date privind identificarea gerenului Cunoscand ca falsul privind Codul penal,datele sunt reale. declar cavanzator/ Imputernicit,Semnatura(numele si prenumele in clar) 5rAIu. LA n+i2(A eccIuA /57'MrLA AOPIMM ~$wr>'AM TIM./ueuoaa/49 k %TwII LA-Lormatille.