Jurnalistul Universal

21
Rolul junaliştilor este de : Rolul junaliştilor este de : a descoperi şi publica informaţii a descoperi şi publica informaţii a rezista sau a evada de sub controlul a rezista sau a evada de sub controlul guvernamental guvernamental a informa electoratul a informa electoratul a monitoriza acţiunea şi inacţiunea guvernelor a monitoriza acţiunea şi inacţiunea guvernelor a monitoriza activitatea întreprinderilor a monitoriza activitatea întreprinderilor a linişti tulburările şi tulbura liniştea a linişti tulburările şi tulbura liniştea oferind o voce celor care nu se pot face auziţi oferind o voce celor care nu se pot face auziţi în public în public oferă oglindă societăţii şi reflectă virtuţile oferă oglindă societăţii şi reflectă virtuţile şi viciile şi viciile a se asigura sau se va face dreptate a se asigura sau se va face dreptate a promova circulaţia liberă a ideilor oferind o a promova circulaţia liberă a ideilor oferind o platformă pentru cei ce au opinii diferite platformă pentru cei ce au opinii diferite "Adeseori ziaristica poate fi asemuită cu "Adeseori ziaristica poate fi asemuită cu o negustorie de principii" o negustorie de principii" M.Eminescu M.Eminescu

description

jurnalist universal

Transcript of Jurnalistul Universal

Page 1: Jurnalistul Universal

Rolul junaliştilor este de :Rolul junaliştilor este de :a descoperi şi publica informaţiia descoperi şi publica informaţiia rezista sau a evada de sub controlul a rezista sau a evada de sub controlul guvernamentalguvernamentala informa electoratula informa electoratula monitoriza acţiunea şi inacţiunea guvernelora monitoriza acţiunea şi inacţiunea guvernelora monitoriza activitatea întreprinderilora monitoriza activitatea întreprinderilora linişti tulburările şi tulbura liniştea oferind o a linişti tulburările şi tulbura liniştea oferind o voce celor care nu se pot face auziţi în publicvoce celor care nu se pot face auziţi în publicoferă oglindă societăţii şi reflectă virtuţile şi oferă oglindă societăţii şi reflectă virtuţile şi viciileviciilea se asigura sau se va face dreptatea se asigura sau se va face dreptatea promova circulaţia liberă a ideilor oferind o a promova circulaţia liberă a ideilor oferind o platformă pentru cei ce au opinii diferiteplatformă pentru cei ce au opinii diferite

"Adeseori ziaristica poate fi asemuită cu o "Adeseori ziaristica poate fi asemuită cu o negustorie de principii"negustorie de principii"

M.EminescuM.Eminescu

Page 2: Jurnalistul Universal

Cap.II Limitele jurnalismuluiCap.II Limitele jurnalismuluitimpul scurttimpul scurtlipsa frecventă a informaţieilipsa frecventă a informaţiei

1.Valorile 1.Valorile pe pe care care le le deţindeţine presae presa şi controlează presa: şi controlează presa:adevărul administraţia localăadevărul administraţia localăonestitatea partide politiceonestitatea partide politicevirtutea companii ultinaţionale virtutea companii ultinaţionale să facă bani firme mixte să facă bani firme mixte propaganda întreprindri independentepropaganda întreprindri independente

băncibănci companii petrolierecompanii petroliere sponsoriisponsorii 2.Cultura jurnalismului:2.Cultura jurnalismului:

Dictează atitudinea morală a unui ziar,şi are o influenţă mai mare asupra Dictează atitudinea morală a unui ziar,şi are o influenţă mai mare asupra principiilor deontologice după care se ghideză angajaţii unei publicaţii.principiilor deontologice după care se ghideză angajaţii unei publicaţii.

3.Valorile cititorului:3.Valorile cititorului:Cititorii sunt acei zei pe care ziarul trebuie să-i mulţumească,şi a căror Cititorii sunt acei zei pe care ziarul trebuie să-i mulţumească,şi a căror absenţă provoacă dezastrulabsenţă provoacă dezastrulProdusele jurnalistice cele mai hulite în public,au cel mai mare succes în Produsele jurnalistice cele mai hulite în public,au cel mai mare succes în vînzare.vînzare.

4.Sandarde şi cunoştinţe universale:4.Sandarde şi cunoştinţe universale:Reporterii dau în vileag corupţia,descoperă neglijenţe,relevă Reporterii dau în vileag corupţia,descoperă neglijenţe,relevă pericole,demască criminalipericole,demască criminali şi scriu despre fapte pe care cineva ar fi dorit şi scriu despre fapte pe care cineva ar fi dorit să le ţină ascunse.să le ţină ascunse.

Page 3: Jurnalistul Universal

Cap.III.Valoarea de informareCap.III.Valoarea de informare Rolul unui ziar este de a afla informaţia proaspătă despre chestiuni de interes Rolul unui ziar este de a afla informaţia proaspătă despre chestiuni de interes

public şi de a o transmite cititorilor cu cît mai multă acurateţe posibilă,în mod cinstit public şi de a o transmite cititorilor cu cît mai multă acurateţe posibilă,în mod cinstit şi echilibrat.şi echilibrat.

1.Domeniul:1.Domeniul:InfracţiuniInfracţiuniMediuMediuSănătateSănătateDiplomaţieDiplomaţieProbleme ale consumatoruluiProbleme ale consumatoruluiArmatăArmatăPoliticăPolitică

2.Evenimentul:2.Evenimentul: a.sursaa.sursa -valoarea evenimentului depinde de sursa de unde a fost obşinută informaţia.-valoarea evenimentului depinde de sursa de unde a fost obşinută informaţia. b.cunoaştereab.cunoaşterea -articole care reprezintă prima avizare a unui eveniment necunoscut.-articole care reprezintă prima avizare a unui eveniment necunoscut. -subiectele care sunt deja în arena publică.-subiectele care sunt deja în arena publică. c.sincronizareac.sincronizarea -intervalul cît mai redus de timp între eveniment şi relatare-intervalul cît mai redus de timp între eveniment şi relatare 3.Cititorii:3.Cititorii: Publicul este: Publicul este:

GeneralGeneralSpecializat Specializat

"Zarele sunt incapabile, pare,să discearnă între un accident de bicicletă şi "Zarele sunt incapabile, pare,să discearnă între un accident de bicicletă şi colapsul civilizaţiei".colapsul civilizaţiei".

George Bernard George Bernard Show.Show.

Page 4: Jurnalistul Universal

Cap.IV.Calităţile unui bun reporter.Cap.IV.Calităţile unui bun reporter. 1.Echipament general şi cunoştinţe:1.Echipament general şi cunoştinţe:

Carneţel de notiţeCarneţel de notiţeStenografieStenografieReportofonReportofonAgendăAgendăAparat fotoAparat fotoCunoştinţe de lucru la computerCunoştinţe de lucru la computerLimbi străineLimbi străineAbilitate de încadrare în spaţiu şi timpAbilitate de încadrare în spaţiu şi timp

2.Atitudini:2.Atitudini:Simţ dezvoltat al ştiriiSimţ dezvoltat al ştiriiPasiunea pentru preciziePasiunea pentru precizieNu faceţi niciodată presupuneriNu faceţi niciodată presupuneriSă nu vă fie teamă că păreţi proştiSă nu vă fie teamă că păreţi proştiFiţi suspicioşi faţă de toate surseleFiţi suspicioşi faţă de toate surseleAbandonaţi orice prejudecatăAbandonaţi orice prejudecatăSimţul urgenţeiSimţul urgenţeiIndividualitate accentuatăIndividualitate accentuată

"Ori de cîte ori găsiţi sute şi mii de oameni sănătoşi,"Ori de cîte ori găsiţi sute şi mii de oameni sănătoşi, care care încearcă să iasă de încearcă să iasă de

undeva ,în timp ce cîţiva nebuni încearcă să intre,este sigur că aceştia sunt undeva ,în timp ce cîţiva nebuni încearcă să intre,este sigur că aceştia sunt reporteri."reporteri."

H.R.KnickerbockerH.R.Knickerbocker

Page 5: Jurnalistul Universal

Cap.V. Interviul-colectarea informaţiei.Cap.V. Interviul-colectarea informaţiei. 1.Linii de conduită generală:1.Linii de conduită generală:

Să ştii ce vrei înainte de a începe interviulSă ştii ce vrei înainte de a începe interviulDocumentare cît mai temeinicăDocumentare cît mai temeinicăÎntrbările simple sunt cele mai buneÎntrbările simple sunt cele mai buneVerificaţi numele şi funcţiaVerificaţi numele şi funcţiaObineţi cît mai multe nr.de telefonObineţi cît mai multe nr.de telefonCît mai multă informaţieCît mai multă informaţieNu vă fie teamă că păreţi proştiNu vă fie teamă că păreţi proştiDacă aveţi dubii,expuneţi modul în care înţelegeţi situaţiaDacă aveţi dubii,expuneţi modul în care înţelegeţi situaţiaPuneţi întrebări pentru a obţine informaţii, nu opiniiPuneţi întrebări pentru a obţine informaţii, nu opiniiEvitaţi întrebările clişeu (cum vă simţiţi?)Evitaţi întrebările clişeu (cum vă simţiţi?)Încercaţi să obţineţi anecdoteÎncercaţi să obţineţi anecdoteNu-i lăsaţi să vă aburească,să vă explice jargaoneleNu-i lăsaţi să vă aburească,să vă explice jargaoneleAscultaţi răspunsurileAscultaţi răspunsurileRecapitulaţi răspunsurile la sfîrşitRecapitulaţi răspunsurile la sfîrşit

2.Off the record,context şi anonimat:2.Off the record,context şi anonimat: On the record/Off the record (oficial/On the record/Off the record (oficial/neneoficial)se referă la declaraţii,şi înseamnă oficial)se referă la declaraţii,şi înseamnă

înîn cadrulcadrul înregistrării,înregistrării,sausau cu drept de atribuire, cu drept de atribuire,şişi fără drept de atribuire. fără drept de atribuire. 3.Intervievarea surselor incomode:3.Intervievarea surselor incomode:

Alegeţi locul şi modul în care discutaţi cu sursaAlegeţi locul şi modul în care discutaţi cu sursaAdaptaţi-văAdaptaţi-văFormaţi-vă opinie în legătură cu eiFormaţi-vă opinie în legătură cu eiDacă interviul se face în persoană nu vă scoate-ţi carnetul cu notiţeDacă interviul se face în persoană nu vă scoate-ţi carnetul cu notiţeÎmpătăşiţi-vă intenţiile d-voastrăÎmpătăşiţi-vă intenţiile d-voastrăNu începeţi direct cu cea mai importantă întrbareNu începeţi direct cu cea mai importantă întrbareUtilizaţi pauza semnificativăUtilizaţi pauza semnificativăMenţineti conversaţiaMenţineti conversaţia

Page 6: Jurnalistul Universal

4.Intervievarea surselor evazive şi directe:4.Intervievarea surselor evazive şi directe:Fiţi insistenţiFiţi insistenţiDacă telefonaţi nu vă lăsaţi influenţaţi de "vă va telefona Dacă telefonaţi nu vă lăsaţi influenţaţi de "vă va telefona mai tîrziu"mai tîrziu"Dacă întrebarea este refuzată,puneţii la dispoziţie opţiuniDacă întrebarea este refuzată,puneţii la dispoziţie opţiuniÎncercaţi să pretindeţi că ştiţi mai mult decît cunoaşteţiÎncercaţi să pretindeţi că ştiţi mai mult decît cunoaşteţiAveţi grijă de negările non-negareAveţi grijă de negările non-negareAtenţie la dezminţirile fără invitaţieAtenţie la dezminţirile fără invitaţieNu folosiţi întrebări capcanăNu folosiţi întrebări capcană Rugaţii să-şi imagineze,cum ar fi să pară "no comment"în Rugaţii să-şi imagineze,cum ar fi să pară "no comment"în ziarziarFiţi agresivi numai dacă aţi epuizat toate posibilităţileFiţi agresivi numai dacă aţi epuizat toate posibilităţile

5.Conferinţă de presă.5.Conferinţă de presă. 6. Iterviuri cu personalităţi.6. Iterviuri cu personalităţi."Cei mai vicleni dintre reporteri,sunt cei "Cei mai vicleni dintre reporteri,sunt cei ccare par are par

prietenoşi,îţi zîmbesc şi dau impresia că vor să te ajute.Ei prietenoşi,îţi zîmbesc şi dau impresia că vor să te ajute.Ei sunt aceia care vor să-ţi ia gitul cu orice ocazie."sunt aceia care vor să-ţi ia gitul cu orice ocazie."

Ed KOCH (primar oraşului New Ed KOCH (primar oraşului New York)York)

Page 7: Jurnalistul Universal

Cap.VI.Sursele.Cap.VI.Sursele. 1.Surse potenţiale:1.Surse potenţiale:

ContacteContactePoliticieniiPoliticienii Rapoarte oficialeRapoarte oficialeGrupuri de presiuneGrupuri de presiuneOrganizaţii internaţionaleOrganizaţii internaţionaleUniversităţi şi instituţii de cercetareUniversităţi şi instituţii de cercetareJurnalele de specialitate şi academiceJurnalele de specialitate şi academiceReviste esotericeReviste esotericeAnunţurile de mică pubicitateAnunţurile de mică pubicitatePoliţia şi alte surse de urgenţăPoliţia şi alte surse de urgenţăArticolele de urmărireArticolele de urmărireObservarea Observarea Aniversări şi comemorăriAniversări şi comemorăriÎntîlnirileÎntîlnirileReputaţia de jurnalist fără prejudecăţiReputaţia de jurnalist fără prejudecăţiAlte ziareAlte ziare

2.Documentarea de bază:Obţinerea unor informaţii 2.Documentarea de bază:Obţinerea unor informaţii factuale,care nu pot fi puse sub semnul întrebării,furnizate cu o factuale,care nu pot fi puse sub semnul întrebării,furnizate cu o bună ştiinţă de o persoană autorizată să facă acest lucru.bună ştiinţă de o persoană autorizată să facă acest lucru.

Page 8: Jurnalistul Universal

3.Sursele ce trebuie tratate cu circumspecţie:3.Sursele ce trebuie tratate cu circumspecţie:Surse care transmit informaţii neverificate (zvonuri)Surse care transmit informaţii neverificate (zvonuri)Care vă abordează pe d-voastră,sau ziarul la care lucraţiCare vă abordează pe d-voastră,sau ziarul la care lucraţiÎntrebaţi-vă care sunt motivele lorÎntrebaţi-vă care sunt motivele lorÎntrebaţi-vă,întrebaţi şi sursa care este cealaltă faţă a Întrebaţi-vă,întrebaţi şi sursa care este cealaltă faţă a monedeimonedeiEste sursa în măsură să cunoască, ceea ce pretinde că ştie?Este sursa în măsură să cunoască, ceea ce pretinde că ştie?Încercaţi să obţineţi documente ori de cîte ori este posibilÎncercaţi să obţineţi documente ori de cîte ori este posibilDacă aveţi vreo îndoială,căutaţi o a doua sursăDacă aveţi vreo îndoială,căutaţi o a doua sursăNu cădeţi în capcană de a crede ce vi se spune,numai pentru Nu cădeţi în capcană de a crede ce vi se spune,numai pentru că,dacă ar fi adevărat,ar constitui un subiect interesantcă,dacă ar fi adevărat,ar constitui un subiect interesantCu cît mai pasionantă este sursa,cu atît mai puţină încredere Cu cît mai pasionantă este sursa,cu atît mai puţină încredere trebuie să aveţi în ea trebuie să aveţi în ea Nu acceptaţi surse anonimeNu acceptaţi surse anonimeNu plătiţi niciodată bani pentru subiecteNu plătiţi niciodată bani pentru subiecteFiţi atenenţi la sursele care încearcă să vă vîndă înregistrări Fiţi atenenţi la sursele care încearcă să vă vîndă înregistrări audio,videoaudio,video

Page 9: Jurnalistul Universal

Cap.VII.Jurnalismul de investigare.Cap.VII.Jurnalismul de investigare. 1.Elemente distinctive:1.Elemente distinctive:

Cercetare originalăCercetare originalăPotenţiale nereguli sau neglijenţe,despre care nu există doveziPotenţiale nereguli sau neglijenţe,despre care nu există doveziCineva încearcă să ţină informaţia secretăCineva încearcă să ţină informaţia secretă

2.Cunoştinţe necesare pentru jurnalismul de investigare:2.Cunoştinţe necesare pentru jurnalismul de investigare:Cunoştera legilor privind accesul public la informaţieCunoştera legilor privind accesul public la informaţie

Cunoaşterea surselor standard de referinţăCunoaşterea surselor standard de referinţăContacteContacteCunoştinţe de lucru pe computerCunoştinţe de lucru pe computer

3.Pericolele jurnalismului de investigare:3.Pericolele jurnalismului de investigare:Trudă şi puţină fascinaţieTrudă şi puţină fascinaţieRiscul înre viaţă şi moarteRiscul înre viaţă şi moarte

Reporterii morţi nu pot scrie!!!Reporterii morţi nu pot scrie!!! 4.Cum se desfăşoară operaţiunile de investigare4.Cum se desfăşoară operaţiunile de investigare

Obţineţi şi arhivaţi orice documentObţineţi şi arhivaţi orice documentTranscrieţi toate interviurile,şi fişaţi observaţiileTranscrieţi toate interviurile,şi fişaţi observaţiileFiţi insistenţiFiţi insistenţiRe-intervievaţi "sursele vechi"Re-intervievaţi "sursele vechi"Cultivaţi sursele cu adevărat avizateCultivaţi sursele cu adevărat avizateSprijinul şefilorSprijinul şefilorCondiţiile în care se lucrează sub acoperireCondiţiile în care se lucrează sub acoperire

Page 10: Jurnalistul Universal

Cap.VIII.Noua etică profesională.Cap.VIII.Noua etică profesională. Etica profesională – cod de principii,la care întreaga presă ar trebui să Etica profesională – cod de principii,la care întreaga presă ar trebui să

adere.adere. 1.Reguli generale:1.Reguli generale:

Jurnaliştii trbuie să-şi servească numai ziarele şi cititorii lorJurnaliştii trbuie să-şi servească numai ziarele şi cititorii lorOrice articol trebuie să reprezinte căutarea onestă a adevăruluiOrice articol trebuie să reprezinte căutarea onestă a adevăruluiNu trebuie acceptate nici un fel de stimulente,pentru publicarea unui Nu trebuie acceptate nici un fel de stimulente,pentru publicarea unui articolarticolJurnaliştii nu au voie să le permită celor ce se ocupă cu publicitatea să Jurnaliştii nu au voie să le permită celor ce se ocupă cu publicitatea să influienţeze,conţinutul redacţional al ziaruluiinfluienţeze,conţinutul redacţional al ziaruluiArticolele nu trebuie trimise spre aprobarea sau verificarea nimănui din Articolele nu trebuie trimise spre aprobarea sau verificarea nimănui din afara ziaruluiafara ziaruluiÎntotdeauna citaţi cu acurateţeÎntotdeauna citaţi cu acurateţeNu vă folosiţi de poziţia d-voastră pentru a obţine avantajeNu vă folosiţi de poziţia d-voastră pentru a obţine avantajeNu păcăliţi oamenii să vă dea informaţiiNu păcăliţi oamenii să vă dea informaţiiNu inventaţi şi nu îmbunătăţiţiNu inventaţi şi nu îmbunătăţiţiNiciodată nu vă desconspiraţi surseleNiciodată nu vă desconspiraţi surseleCorectaţi-vă greşelileCorectaţi-vă greşelileNu beneficiaţi de pe urma articolelor pe care le scrieţiNu beneficiaţi de pe urma articolelor pe care le scrieţi

2.Zone gri:2.Zone gri:Semnături falseSemnături falseIntimitatea persoanelor politiceIntimitatea persoanelor politiceImplicarea jurnaliştilor în afaceri necurate,cu scopul de a le investiga Implicarea jurnaliştilor în afaceri necurate,cu scopul de a le investiga (criminalitatea,prostituţia)(criminalitatea,prostituţia)

"Nu accepta niciodată un bilet gratuit,de la un director de teatru"!"Nu accepta niciodată un bilet gratuit,de la un director de teatru"!

Page 11: Jurnalistul Universal

Cap.IX.Scriitura de presă.Cap.IX.Scriitura de presă. 1.Planificarea: trebuie să vă gîndiţi la materialul pe care îl aveţi,şi să 1.Planificarea: trebuie să vă gîndiţi la materialul pe care îl aveţi,şi să

vă decideţi despre ce este vorba şi ce vreţi să faceţi cu el.vă decideţi despre ce este vorba şi ce vreţi să faceţi cu el. 2.Claritatea:2.Claritatea:

Lucrurile trebuie să fie clare înainte de a fi puse pe hîrtieLucrurile trebuie să fie clare înainte de a fi puse pe hîrtieIncludeţi fiecare etapă într-o naraţiune,fiecare eveniment,dintr-o Includeţi fiecare etapă într-o naraţiune,fiecare eveniment,dintr-o secvenţă,şi fiecare treaptă într-un raţionamentsecvenţă,şi fiecare treaptă într-un raţionamentNu porniţi de la ideea că cititorii ar cunoaşte deja subiectulNu porniţi de la ideea că cititorii ar cunoaşte deja subiectulExplicaţi jargoaneleExplicaţi jargoaneleEvitaţi să impresionaţi prin scriitură şi limbaj complicatEvitaţi să impresionaţi prin scriitură şi limbaj complicatSimplitateaSimplitatea

3.Limbajul proaspăt:3.Limbajul proaspăt:Priviţi fiecare subiect ca pe un lucru nou, particularPriviţi fiecare subiect ca pe un lucru nou, particularFeriţi-vă de orice fel de clişeeFeriţi-vă de orice fel de clişeeAveţi mare grijă cînd folosiţi jocurile de cuvinteAveţi mare grijă cînd folosiţi jocurile de cuvinteStrăduiţi-vă să găsiţi noi comparaţii,metafore,formulăriStrăduiţi-vă să găsiţi noi comparaţii,metafore,formulăriAtenţie la cuvintele şi frazele la modăAtenţie la cuvintele şi frazele la modă

4.Onestitatea:4.Onestitatea:Scrieţi numai ceea ce ştiţi că este corectScrieţi numai ceea ce ştiţi că este corectToate articolele trebuie să fie rezultatul, unui efort conştient de a fi Toate articolele trebuie să fie rezultatul, unui efort conştient de a fi echilibrat,şi de a reflecta a devărulechilibrat,şi de a reflecta a devărulNu hiperbolizaţiNu hiperbolizaţiNu folosiţi limbajul de titlu simplist,fără nuanţe intermediareNu folosiţi limbajul de titlu simplist,fără nuanţe intermediareNu încercaţi să deduceţi motiveNu încercaţi să deduceţi motive

Page 12: Jurnalistul Universal

5.Precizia:5.Precizia:Nu abstractizaţi,- particularizaţiNu abstractizaţi,- particularizaţiFolosiţi valori cunoscute şi nu – necunoscuteFolosiţi valori cunoscute şi nu – necunoscuteNu folosiţi adjective vagiNu folosiţi adjective vagiEvitaţi euforismeleEvitaţi euforismele

6.Armonizarea:6.Armonizarea:Dacă evenimentele sunt îngrozitoare,faceţi exces de cuvinteDacă evenimentele sunt îngrozitoare,faceţi exces de cuvinteArticolele de acţiune şi mişcare trebuie scrise în ritm realArticolele de acţiune şi mişcare trebuie scrise în ritm realAtenţie la umorAtenţie la umor

7.Eficienţa:7.Eficienţa:Daţi sens fiecărei fraze şi propoziţiiDaţi sens fiecărei fraze şi propoziţiiEvitaţi construcţiile de prisosEvitaţi construcţiile de prisosScrieţi fără să vă uitaţi pe notiţeScrieţi fără să vă uitaţi pe notiţeVînaţi şi îndepărtaţi fără milă orice remarci prosteştiVînaţi şi îndepărtaţi fără milă orice remarci prosteştiFolosiţi citatele cu economieFolosiţi citatele cu economieEvitaţi expresiile fără sensEvitaţi expresiile fără sensEvitaţi tautologiileEvitaţi tautologiile

8.Revizuirea: parcurgeţi încă o dată ceea ce aţi scris căutînd 8.Revizuirea: parcurgeţi încă o dată ceea ce aţi scris căutînd orice punct slab.orice punct slab.

Page 13: Jurnalistul Universal

Cap.X.Intro-urile.Cap.X.Intro-urile. Un titlu bun,îi va incita pe citiori să ajungă la cel de-al doilea.Un titlu bun,îi va incita pe citiori să ajungă la cel de-al doilea. 1.Reguli generale:1.Reguli generale:

Intro-urile trebuie să capteze interesele cititorilorIntro-urile trebuie să capteze interesele cititorilorTrebuie să fie autonomeTrebuie să fie autonomeNu începeţi un articol cu o propoziţie subordonatăNu începeţi un articol cu o propoziţie subordonatăNu începeţi un articol cu cifreNu începeţi un articol cu cifreRareori începeţi cu citateRareori începeţi cu citateNu fiţi obsedaţi de mărimea intro-urilorNu fiţi obsedaţi de mărimea intro-urilor

2.Abordarea tip hard news:2.Abordarea tip hard news:Ştiri dramatice şi clare cu titluri pe mai multe rînduri sau Ştiri dramatice şi clare cu titluri pe mai multe rînduri sau nivele,pentru a atrage atenţia cititorului,pentru ai trezi interesul.nivele,pentru a atrage atenţia cititorului,pentru ai trezi interesul.

3.Alte abordări:3.Alte abordări:AnecdotaAnecdotaPictura întîrziatăPictura întîrziatăIntro-ul tip glonţIntro-ul tip glonţIntro-ul rezumatIntro-ul rezumatIntro-ul declaraţieIntro-ul declaraţieIntro-ul şocIntro-ul şocIntro-ul punere în scenăIntro-ul punere în scenăIntro-ul umoristicIntro-ul umoristicIntro-ul filosoficIntro-ul filosofic

Page 14: Jurnalistul Universal

Cap.XI.Construcţia şi descrierea.Cap.XI.Construcţia şi descrierea. Un articol bun,depinde de claritate, Un articol bun,depinde de claritate,

organizare,eficienţă.organizare,eficienţă. 1.Reguli de construcţii:1.Reguli de construcţii:

Lucraţi fiecare aspect al subiectului pe rîndLucraţi fiecare aspect al subiectului pe rîndFaceţi legături între blocuri cît mai natural cu putinţăFaceţi legături între blocuri cît mai natural cu putinţăAtenţie la fundături ,(conduceţi firul principal)Atenţie la fundături ,(conduceţi firul principal)Folosiţi evenimentele după o structură cronologicăFolosiţi evenimentele după o structură cronologicăNu vă temeţi să explicaţi lucrurileNu vă temeţi să explicaţi lucrurile

2.Analiza structurii articolului:2.Analiza structurii articolului:Intro, ce formulează cel mai important aspectIntro, ce formulează cel mai important aspectAspecte principale cu sau fară citateAspecte principale cu sau fară citateDezvoltarea discursului şi a citatelorDezvoltarea discursului şi a citatelorRazumatul altor puncte principaleRazumatul altor puncte principale

3.Finalurile:3.Finalurile:Scurte descrieri ale unei scene de finalScurte descrieri ale unei scene de finalUn citat relevantUn citat relevantUn fapt amuzant sau statisticUn fapt amuzant sau statisticO întorsătură a articolului pe care a-ti păstrat-o pentru finalO întorsătură a articolului pe care a-ti păstrat-o pentru final

Page 15: Jurnalistul Universal

4.Atribuirea:4.Atribuirea:Daţi sursele pentru orice fel de informaţie care poate Daţi sursele pentru orice fel de informaţie care poate deveni controversatădeveni controversatăNu folosiţi atribuirea pasivăNu folosiţi atribuirea pasivăSă fie clar cum a fost obţinută informaţiaSă fie clar cum a fost obţinută informaţiaFiţi cît mai expliciţi cu putinăFiţi cît mai expliciţi cu putinăSurse anonimeSurse anonime

5.Descrirea:5.Descrirea:Ceea ce vă este familiar, poate să nu fie şi pentru Ceea ce vă este familiar, poate să nu fie şi pentru cititoricititoriEvitaţi pasajele dicriptive lungiEvitaţi pasajele dicriptive lungiFiţi exacţiFiţi exacţiAtenţie la comparaţiiAtenţie la comparaţiiFormaţi-vă ochiul pentru a vă surprinde detaliulFormaţi-vă ochiul pentru a vă surprinde detaliul

"Coşul de hîrtii este totuşi cel mai bun "Coşul de hîrtii este totuşi cel mai bun prieten al scriitorului".prieten al scriitorului".

Isaac SingerIsaac Singer

Page 16: Jurnalistul Universal

Cap.XII.Comentariul între intenţie şi orice Cap.XII.Comentariul între intenţie şi orice altceva.altceva.

1.Comentariul în articole de informare:1.Comentariul în articole de informare:DeschisDeschisMascatMascatAccidentalAccidental

2.Marele EU:2.Marele EU:Sînt jurnalişti care cred că propriile lor reacţii,referitoare Sînt jurnalişti care cred că propriile lor reacţii,referitoare la subiect,emoţiile lor sunt atît de fascinante, încît ar la subiect,emoţiile lor sunt atît de fascinante, încît ar trebui incluse în subiect în mod frecvent.trebui incluse în subiect în mod frecvent.

3.Articole de fond sau editoriale:3.Articole de fond sau editoriale:Formulează punctul de vedere al publicaţiei asupra unor Formulează punctul de vedere al publicaţiei asupra unor problemeproblemeVoce vibrantă în apărarea drepturilor,individualeVoce vibrantă în apărarea drepturilor,individualeMeditaţii ce dau naştere unor opinii originaleMeditaţii ce dau naştere unor opinii originale

4.Comentatorii4.Comentatorii "Critica poate fi instructivă, în sensul că dă "Critica poate fi instructivă, în sensul că dă

cititorilor,inclusiv autorilor de cărţi,unele informaţii cititorilor,inclusiv autorilor de cărţi,unele informaţii despre onestitatea criticului,sau despre amîndouă"despre onestitatea criticului,sau despre amîndouă"

Vladimir Nabacov. Vladimir Nabacov.

Page 17: Jurnalistul Universal

Cap.XIII.Editarea ştirilor.Cap.XIII.Editarea ştirilor. Nici un ziar de ştiri nu poate ascunde, nici măcar Nici un ziar de ştiri nu poate ascunde, nici măcar

un număr,că editorul de ştiri nu ştie meseri.un număr,că editorul de ştiri nu ştie meseri. 1.Rolul editorului de ştiri:1.Rolul editorului de ştiri:

Agenda subiectelor de ştiriAgenda subiectelor de ştiriIdeileIdeileCitiţi ziare şi revisteCitiţi ziare şi revisteFaceţi şi refaceţi lista subiectelorFaceţi şi refaceţi lista subiectelorGîndiţi-vă tot timpul la cititorGîndiţi-vă tot timpul la cititorAsiguraţi-vă că există variaţieAsiguraţi-vă că există variaţiePreţuiţi timpul suficient de gândirePreţuiţi timpul suficient de gândireReporterul potrivit pentru subiectul potrivitReporterul potrivit pentru subiectul potrivit

2.Dezastre:2.Dezastre:Declaraţii ale martorilor oculariDeclaraţii ale martorilor oculariCronologia evenimentuluiCronologia evenimentuluiCauzaCauzaSiguranţa din perspectivă Siguranţa din perspectivă

Page 18: Jurnalistul Universal

VictimeleVictimeleOperaţiunile de salvareOperaţiunile de salvareCronologia accidentelor recenteCronologia accidentelor recenteDescrierea scenei accidentuluiDescrierea scenei accidentuluiImagini graficeImagini graficePunctul de vedere al experţilorPunctul de vedere al experţilor

3.Campaniile:o serie de articole de ştiri şi de 3.Campaniile:o serie de articole de ştiri şi de opinii.opinii.Trebuie să explicaţi cititorilor, în termenii cei Trebuie să explicaţi cititorilor, în termenii cei mai clari,ce anume faceţimai clari,ce anume faceţiPublicaţi cît mai puţine materiale de opiniiPublicaţi cît mai puţine materiale de opiniiSolicitaţi sprijinSolicitaţi sprijinFiţi încrezători în reuşita campaniei.Fiţi încrezători în reuşita campaniei.

4.Eratele: erata promptă,poate preveni un 4.Eratele: erata promptă,poate preveni un proces de calomnie,sau să constituie ajutor proces de calomnie,sau să constituie ajutor pentru pledoaria avocatului apărării.pentru pledoaria avocatului apărării.

Page 19: Jurnalistul Universal

Cap.XIV.Conducerea redacţiei.Cap.XIV.Conducerea redacţiei. Conducerea redacţiei,nu ţine de învăţarea cătorva lucruri,ci de Conducerea redacţiei,nu ţine de învăţarea cătorva lucruri,ci de

gîndire şi onestitate.gîndire şi onestitate. Bunele practici în conducere:Bunele practici în conducere:

Îndepărtaţi barierele dintre d-voastră şi echipăÎndepărtaţi barierele dintre d-voastră şi echipăDiscutaţi în fiecare zi cu cei ce lucreză pentru d-voasrăDiscutaţi în fiecare zi cu cei ce lucreză pentru d-voasrăÎncurajaţi ideile novatoareÎncurajaţi ideile novatoareInformaţi membrii redacţiei cu privire la ceea ce faceţiInformaţi membrii redacţiei cu privire la ceea ce faceţiStabiliţi reguli şi vegheaţi ca oamenii să le respecteStabiliţi reguli şi vegheaţi ca oamenii să le respecteDacă trebuie să daţi afară pe cineva ,faceţi-o rapid şi indirectDacă trebuie să daţi afară pe cineva ,faceţi-o rapid şi indirectDaţi veştile proaste în mod directDaţi veştile proaste în mod directNiciodată nu daţi vina pe "lucrurile ce v-au scăpat de sub control"Niciodată nu daţi vina pe "lucrurile ce v-au scăpat de sub control"Recunoaşteţi-vă greşelileRecunoaşteţi-vă greşelileNu vă ieşiţi niciodată din fireNu vă ieşiţi niciodată din fireLăudaţi în public ,criticaţi în particularLăudaţi în public ,criticaţi în particularTrimiteţi mesaje de apreciereTrimiteţi mesaje de apreciereAsiguraţi-vă că echipa înţelege modul în care se i-au deciziileAsiguraţi-vă că echipa înţelege modul în care se i-au deciziilePăstraţi secretelePăstraţi secretele

"Este o latură a misiunii sale sociale,ca fiecare mare ziar,să "Este o latură a misiunii sale sociale,ca fiecare mare ziar,să fie un refugiu,şi un cămin pentru cît mai mulţi salariaţi excentrici".fie un refugiu,şi un cămin pentru cît mai mulţi salariaţi excentrici".

Lord Lord

Page 20: Jurnalistul Universal

Cap.XV.Tehnologia şi viitorul jurnalismului.Cap.XV.Tehnologia şi viitorul jurnalismului. Tehnologia imaginilor în sec.xx,constituia jucăria Tehnologia imaginilor în sec.xx,constituia jucăria

unui bogătaş,o distracţie fără utitlitate practică.unui bogătaş,o distracţie fără utitlitate practică. 1.Cerea şi oferta:1.Cerea şi oferta:

Controlul guvernamentalControlul guvernamentalConstrîngeri legiferateConstrîngeri legiferateDistribuţiaDistribuţiaTehnologiile tipograficeTehnologiile tipograficeTehnologii jurnalisticeTehnologii jurnalisticePublicitateaPublicitateaForţa de muncăForţa de muncăGradul de alfabetizare şi educaţieGradul de alfabetizare şi educaţieDemocraţiaDemocraţiaPieţele şi bugetul de cheltuieliPieţele şi bugetul de cheltuieliPreţulPreţulConcurenţa în mass-mediaConcurenţa în mass-mediaTimpul disponibilTimpul disponibilCalităţi a preseiCalităţi a presei

Page 21: Jurnalistul Universal

2.Procesul de adaptare a ziarului:2.Procesul de adaptare a ziarului:Pe hîrtiePe hîrtiePe ecranPe ecran

3.Ziarele trebuie să-şi valorifice avantajele 3.Ziarele trebuie să-şi valorifice avantajele specifice:specifice:Ziarele sînt singurul media care dă Ziarele sînt singurul media care dă consumatorului libertatea de a selecta, şi testa consumatorului libertatea de a selecta, şi testa dintr-o priviredintr-o privireZiarele pot relata pe larg şi în profunzime, Ziarele pot relata pe larg şi în profunzime, aducînd în atenţie anumite detelii şi ideiaducînd în atenţie anumite detelii şi ideiZiarele sînt interactive de trei secole.Ziarele sînt interactive de trei secole.

"Cînd e trezit în mijlocul nopţii,un "Cînd e trezit în mijlocul nopţii,un pompier trebuie doar să-şi tragă pantalonii şi să pompier trebuie doar să-şi tragă pantalonii şi să stingă incendiul.Reporterul trebuie să spună stingă incendiul.Reporterul trebuie să spună unui milion de persoane cine a aprins chibritul unui milion de persoane cine a aprins chibritul şi dece"şi dece"

Mort Rosenblum.Mort Rosenblum.