Istoricul hidroamenajărilor de pe Bârzava superioară

of 122 /122
Istoricul hidroamenajărilor de pe Bârzava superioară Lucrarea integrală a lui Ioan Cornel Chira Istoricul hidroamenajărilor de pe Bârzava superioară martie 23, 2010 prin rusnac INTRODUCERE La 3 iulie 1996 , S.C. Combinatul Siderurgic Reşiţa S.A. a aniversat cel de-al 225-lea an de activitate neîntreruptă. O asemenea zi aniversară relevă poziţia Reşiţei ca leagăn al siderurgiei româneşti, izvor de experienţe tehnico-economice şi sociale 1 . Măsurat la scara istorică, acest interval de timp infim, creşte însă ca importanţă dacă îl comparăm cu perioadele corespunzătoare ale evoluţiei tehnice în general : astfel putem menţiona faptul că de la data înfiinţării uzinei, sursa de energie ce putea fi valorificată în industrie era cea a apelor. În această situaţie, istoria dezvoltării tehnice a uzinelor de pe malurile Bârzavei este reflectată în primul rând de istoria dezvoltării hidroamenajărilor de pe Bârzava superioară 2 . Pornind de la această dimensiune, a cărei importanţă nu a fost întotdeauna evidenţiată, lucrarea de faţă are meritul absolut de a prezenta documentar şi în amănunt aspecte ale evoluţiei tehnice şi tehnologice legate de elementul vital al naşterii uzinelor reşiţene : sistemul hidroenergetic. Lucrarea are caracter monografic şi se limitează în principal la hidroamenajări. Referirile şi datele privind alte aspecte tehnice sau economice s-au făcut numai în măsura în care au servit la clarificarea importanţei unui anumit obiectiv hidro, iar implicaţiile pe care dezvoltarea

Embed Size (px)

Transcript of Istoricul hidroamenajărilor de pe Bârzava superioară

Istoricul hidroamenaj rilor de pe Brzava superioarLucrarea integral a lui Ioan Cornel Chira

Istoricul hidroamenaj rilor de pe Brzava superioarmartie 23, 2010 prin rusnac

INTRODUCERE La 3 iulie 1996 , S.C. Combinatul Siderurgic Re i a S.A. a aniversat cel de-al 225-lea an de activitate nentrerupt . O asemenea zi aniversar relev pozi ia Re i ei ca leag n al siderurgiei romne ti, izvor de experien e tehnico-economice i sociale1. M surat la scara istoric , acest interval de timp infim, cre te ns dac putem men iona faptul c valorificat ca importan

l compar m cu perioadele corespunz toare ale evolu iei tehnice n general : astfel de la data nfiin rii uzinei, sursa de energie ce putea fi situa ie, istoria dezvolt rii tehnice a n primul rnd de istoria dezvolt rii n industrie era cea a apelor. n aceast2

uzinelor de pe malurile Brzavei este reflectat hidroamenaj rilor de pe Brzava superioar . Pornind de la aceast eviden iat , lucrarea de fa aspecte ale evolu iei tehnice

dimensiune, a c rei importan

nu a fost ntotdeauna

are meritul absolut de a prezenta documentar i n am nunt i tehnologice legate de elementul vital al na terii uzinelor

re i ene : sistemul hidroenergetic. Lucrarea are caracter monografic i se limiteaz n principal la hidroamenaj ri.

Referirile i datele privind alte aspecte tehnice sau economice s-au f cut numai n m sura n care au servit la clarificarea importan ei unui anumit obiectiv hidro, iar implica iile pe care dezvoltarea hidroamenaj rilor le are asupra dezvolt rii vie ii n general au fost tratate succint deoarece ntreaga dezvoltare a uzinelor a creat noi locuri de munc ; ceea ce a dus la dezvoltarea demografic urbanistice i a nv a ora ului, ce a atras dup sine necesitatea dezvolt rii mntului, culturii etc. toate aceste aspecte referitoare la via a economic , social , i pot fi tratate ca subiecte de sine st t toare, foarte vaste i n via a Banatului, iar Banatul n via a

Consider deci, c cultural a Re i ei au fost

edificatoare pentru rolul pe care Re i a l joac Romniei.

Lucrarea de fa n prezent, chiar dac metalurgic Uzinelor de4

ntrege te i dezvolt n special acest capitol al hidroamenaj rilor, exist i unele lucr ri de referin : gen.3

care nu a fost relevat ntr-o astfel de dimensionare, nici ntr-o lucrare similar ap rut pn t. Burileanu, Industria natural a5

a Banatului fier

i Transilvaniei , sau lucrarea ing. I. P s ric Monografia Domeniilor din Re i a i6

frumuse ea

mprejurimilor , ori Electrificarea Banatuluide ing. A. Popp sau Amenaj rile hidroelectrice la Re i a a ing. D. Germani .

i dr. ing. Dorin I. Pavel ,

Lucrarea a fost ntocmit ntr-un singur volum, cuprinznd edificatoare. S-a ales aceast zonei. Consider c aceast formul pentru a putea fi valorificat din punct de vedere tehnico- tiin ific ct

i ilustra ii

i plan e

n condi ii optime att

i pentru valorificarea frumuse ilor naturale ale

lucrare, n modul n care este ntocmit

contribuie la

dezvoltarea conceptului modern de a c uta n primul rnd cauza care a dus la nflorirea industriei re i ene, ca apoi industria s nasc ORA UL. Note: 1. 1. p.5. 2. 2. S. Bordan, 200 ani de construc ii de ma ini la Re i a 1771-1971, volumul 1, Re i a, Colectiv, 225 de ani de siderurgie la Re i a 1771-1996. Ed. Timpul, Re i a, 1996,

1971, p.7. 3. 3. gen. t. Burileanu, Industria metalurgic a Banatului i Transilvaniei, Ed. Cartea

Romneasc , Bucure ti, 1920. 4. 4. ing. I. P s ric , Monografia Uzinelor de fier i domeniilor din Re i a i frumuse ea

natural a mprejurimilor, Imprimeria Central , Bucure ti, 1935. 5. 5. ing. A. Popp, dr. ing. D.I. Pavel, Electrificarea Banatuluiextras din Buletinul IRE ,anul

XI, nr.3-4, Bucure ti, 1944. 6. 6. 1935. ing. D. Germani, Amenaj rile hidroelectrice de la Re i a, Tip. Geniului, Bucure ti,

Istoricul hidroamenaj rilor de pe Brzava superioar

Obiectul lucr rii este prezentarea succint

a istoriei hidroamenaj rilor de pe i rii. a

Brzava superioar , unul din rurile cele mai amenajate din Romnia, cu influen ele consecin ele ce le-au avut asupra dezvolt rii economice i sociale a acestei zone a Scopul cunoa tere lucr rii este prezentarea frumuse ilor naturale i

tehnice

hidroamenaj rilor de pe Brzava superioar , celor interesa i, sporirea gradului de i n elegere a unor c i i modalit i specifice de dezvoltare i progres a unor zone din ar . Perioada analizat este 1768-1996. n speran a c voi trezi un ct de mic interes pentru ceea ce s-a f cut n aceast (ap rut la

zon , voi cita din lucrarea Pitorescul Romniei a profesorului I. Simionescu, Cartea Romneasc , Bucuresti 1939):

Un ru bine folosit n Berzovia treci Brzava. E cea mai folosit ap curg toare din ar . Aici e domoal ; curge lin i tulbure n lumea larg , numai anini i s lcii. Ici i colo cte un plc de stejari r muro i umbresc calea.

n mun i, aproape de izvorul ei de sub Semenic, e zglobie i limpede, s rind din bolovan n bolovan, stropind stra nic albastrele flori de campanule, ce se i esc n drum. E copil ria fericit . Omul ns iar i taie bucuria libert ii zburdalnice. Apa fu oprit -n loc prin ce a sc pat, Brzava i reia printre fragede fne e svi erane. Nu e l sat -n voie ns ca-n 1915. i st vilarul de la Klaus, pentru transportul lemnelor. De ndat i libertatea, fugind speriat

prea ndelung; st vilarul de la V liug o sile te s - i verse apele n iazul de vreo 12 hectare, cu o capacitate de peste un milion de metri cubi. Uneori vine furioas elementele naturale se str duiesc dup prin vechea ei albie sec tuit . A fost ns arcul de piatr s ndreptat libertate. Sclavia o revoltase. toate dup ni te ploi iu i care i-au venit n ajutor; a trecut peste lez tur i-a adunat apele i a apucat razna

pedepsit . St vilarul n l at,nt rit, a pus-o din ui i nc tu area rului i apoi, e

nou n lan uri. n lini tea singur t ii n care a fost zidit, de jur mprejur numai codri de fag, i beton ce incinge oglinda apei lini tit , te face s te gnde ti la impun toarea putere a muncii omene ti. Apa, domesticit unde vrea omul. Prin acvaducte ndr zne e, pun i n for electric

i tuburi duse din munte n

munte, peste v i adnci, iu eala ei m rit castel; aici for a apei este schimbat

prin panta repede bate-n aripile turbinelor din a c rei putere pune-n mi care

ciocanele enorme din uzina de la Re i a, turtind blocuri de font ca i cum ar fi de cear . Pe toat aceast durat de drum, din Brzava zglobie n-a r mas dect o uvi ap , pe fundul albiei ca de mprumut. Murmurul ei te ntov r pentru privilegia i, cu umbr Romnia dac puterea ei, ce se scurge sus, ntre cer cum e Brzava. M-am ntors, ntr-un amurg, ca din fa a unui altar unde s-a s vr it o slujb bisericeasc . Isprava voin ii omului, de teapt acelea i sentimente adnci, mul umiri ca i este poate mai prin sine se un tablou m estrit ori o simfonie de Beethoven. R scolirea sufleteasc dintre ceea ce omul a ajuns s scoat ridic uneori la sublim (p. 12- 14). E frumos ce scrie prof. I. Simionescu, dar cu mult mai frumos este s ntreaga hidroamenajare a a cum arat ast zi, cu 4 baraje apeducte i tunele situate ntr-o zon mirific din bazinul Brzavei superioare. Voi ncerca s prezint, cu modestele mele resurse i mijloace, istoricul acestor parcurgi de fagi i ghid uri de ferige. E ns de

e te pe drum deschis numai ca un plns de jale dup gr din ar deveni

i fund de vale Ce minunat

parte m car din rurile ei bogate-n ap ar fi domesticite, captate, canalizate

zguduitoare prin nbinarea puterii de crea ie a omului cu farmecul naturii din jur. Armonia din natur , cu ceea ce natura reprezint

i circa 65 km de canale,

frumoase lucr ri, adev rate opere de art , urm rile lor i pitorescul locurilor.

Capitolul I

Prezentarea condi iilor climaterice

i de via

ale zonei

1.

Masivul Semenic este un nod hidrografic, din care se desprind radial rurile: Timi , i Brzava,aceasta din urm n lungime de 158,31 km din care 111,1 km n ara apele de pe o suprafa de 1159,2 km.p.[none1] Rul B[none2] rzava lng Parto , se vars n la

Nera, Cara izvor Timi

noastr , i adun

te de sub poalele muntelui Cracul Lung, ie ind din ar i acesta n Dun re lng

Pancevo-Serbia. Afluen ii de dreapta ai Brzavei pn

Re i a sunt: Brz vi a,Puciosa de Sus i de Jos, Aliberg, Gruniul Bun,Izvorul Molidului, B ile mari, Dignacea, Gozni a, Gozna, Izvorul R u, Izvorul Mic, Cracul Dracului, Clean ul Srbului, Valea Breazova, Oga ul Bogatu, Oga ul Groposul. Afluen ii pe stnga pn la Re i a ai Brzavei sunt: Crivaia Mare, Grinde ti,

Vugov ul, Valea Crainic, Li covul Mic i Mare, Strnic, Rul Alb, Secul, Sodol i Doman. n trecutul ndep rtat Brzava i v rsa apele n vechiul golf al Ezeri ului din Marea Panoniei, printr-o serie de delte lungi1. 2. Structura geologic a vechii zone este constituit din cristalinul mezo-catazonal arhaic i depozitele sedimentare paleozoice Dun re pn superior. i celelalte perioade geologice se reg sesc n aceast zon Relieful este masiv cu forme domoale, rotunjiri n l imea maxim 1447 m i vrful Nedeia cu cei 1437 m ai s i. Relieful coboar n trepte de la est la vest. 3. Clima: aceast regiune se g se te sub influen a anticiclonului azoric i a maselor de aer fie moderate, iar verile r coroase. Orientarea2

i mezozoice, care formeaz i

un mare sinclinal de la

la Re i a pe o lungime de circa 70 km i l ime de circa 20 km. Peste isturile conglomerate, gresii isturi c rbunoase formate n carboniferul

cristaline se dezvolt

. i pr p stioase, atingnd

i v i adnci

n masivul Semenic prin vrful Piatra Gozna- 1449 m, vrful Semenic-

venite din Marea Adriatic , care fac iernile s

reliefului dirijeaz

vnturile dominante dinspre V, NV

i SV. Pe v ile Brzavei

i Cara ului

p trunde o variant a Austrului denumit Co ava (mai ales n zona Oravi ei). Precipita iile sunt abundente (900-1000 mm, la Re i a 694,4 mm), prim vara i vara fiind anotimpurile cele mai bogate, iar iarna este anotimpul cel mai secetos. Pe muntele Semenic z pada se depune ncepnd cu luna noiembrie favoriznd practicarea sporturilor de iarn . Temperatura medie multianual la Re i a este de 10,07C, nregistrndu-se n aceast zon i maxime de 36C i minime de -28C (pe Semenic, n v i)3 Vegeta ia este variat i bogat : de la brad, molid, fag, pin, paltin, frasin, tei, gorun, ulm, alun, carpen la arbu ti ca p ducel, corn, snger, m cie , mur. Prin parcuri p durile de fag i r 5. inoase. de lup, vulpe, iepure, arici, veveri , mistre ; dintre p s ri: arpele neted, arpele de i gr dini cresc smochinul, migdalul, castanul, magnolia. Prin mprejurimi cresc i o mul ime de plante medicinale n paji tile din i se men ine uneori pn n aprilie,

Fauna este reprezentat

pi igoiul, mierla, gai a comun , iar dintre reptile se ntlnesc p dure i gu terul. 6.

Solurile sunt brune de p dure, tipice mai ales pe versan ii mai nclina i avnd expozi ie

sudic , iar cele podzorice se g sesc pe versan ii mai domoli avnd expozi ie nordic . 7. Popula ia este format din romni 73 %, germani 16%, maghiari 6%, srbi, croa i, la sfr itul secolului al XVIII-lea au fost n Re i a 126

sloveni, alte na ionalit i 5%. Dac 1956 la 412434 ca n 1990 s dezvolt rii industriei din ora . Note: 1. 1.

familii (circa 300 locuitori) n 1849 se ajunge la 2772 locuitori apoi n 1910 la 18264, n anul fie circa 100.000 locuitori. Cre terea popula iei s-a datorat

T. Morariu, A. Savu, M. C linescu Contribu ii la hidrografia regiunii Re i ei n

Probleme de geografie, vol.III, Ed. Academiei R.P.R., Bucure ti, 1956, p.9. 2. 2. 3. 3. 4. 4. N. Oncescu, Geologia Romniei, Ed. Tehnic , Bucure ti 1965, p.330. T. Morariu, A. Savu, M. C linescu, op.citate p.10. S. Bordan, G. C. Bogdan, 200 ani de construc ii de ma ini la Re i a 1771-1971, vol.I,

Re i a,1971,p.18.

Capitolul II

Scurt istoric al ora ului Re i a.

1. Pn

n 1718.

nc

din paleoliticul superior s-a f cut sim it i n perioada dacic

prezen a omului pe aceste i

meleaguri,urmnd cu neoliticul, epoca bronzului, epoca fierului. Urme de minerit prelucrarea metalelor s-au g sit Cuptoare n 1880 . Aceast perioad a fost descris1

i roman . Romanii au p truns pe

valea Brzavei n amonte, chiar pn

n regiunea V liugului. S-au g sit monede romane la

n numeroase lecr ri, g sindu-se i numeroase

dovezi arheologice, aflate acum la Muzeul Jude ean de Istorie Cara - Severin. Ungurii, la venirea lor, au g sit n Banat cnezate. n sprijinul acestei afirma ii, amintim de cnezatul lui Glad, cu centrul politic n p r ile Cara ului. Luptele ungurilor pentru st pnirea Banatului au durat trei secole, abia prin anul 1200 cucerind Cara ul. Regele Andrei II a trecut la organizarea acestei regiuni, nfiin nd comitatul Timi oarei condus de un Banuus, de unde i denumirea regiunii. Tot n 1200 se men ioneaz comitatul regal de Cara , care cuprindea i teritoriul Re i ei. Capul sau Obr ia Brzavei (cu numele de Borzafew, Borzafeb, Borzafo) a fost men ionat n documente din 13702, iar comandantul Eberhhardus Sax al cet ii Sf. Ladislau mp r ea dreptate pe malurile Brzavei n vara anului 14333. nainte de st pnirea ungurilor, a ez rile de pe cursul Brzavei erau organizate sub form de cnezate. Popula ia din valea Brzavei era format pastoral-agrar din romni, care n acea vreme duceau o via P.P.Panaitescu. i tr iau n sate libere romne ti dup cum afirm

n fruntea satelor se aflau cnezi care mpreun dreptatea n teritoriu.

cu un consiliu mp r eau

Cercet torul S. Bordan afirm : Documentele secolului XIV oglindesc lupta drz a romnilor din valea Brzavei sub conducerea cnezilor locali, mpotriva feudalilor maghiari, care tind s cotropeasc p mnturile ob te ti. In anul 1319 cneazul Baciu (Bach Kenezius) un proces n fa a comitelui de Cara , magistratul Simon (Simon, i fiul s u Ioan poart

magister, comes de karso) mpotriva nobilului din Ezeri (Paulus Dictus Olaz de Egrus) din pricina cotropirii de c tre nobil a unor p mnturi. Urma ii cneazului Baciu sunt men iona i i n anul 1418 i 1433, tot n districtul din valea Brzavei, f cndu-ne s4

presupunem c

vechile lor privilegii n aceste p r i nu au putut fi nl turate . Pe la sfr itul secolului al XIV-lea familia nobilului Himfy (de origine maghiar ), ai c ror reprezentan i de in uneori prozelitism religios i func ia de comi i de Cara , dezl n uie o campanie de i a i de proscrip iuni ndreptate n special mpotriva satelor libere i nobilii locali

cnezilor romni cu scopul v dit de a- i nsu i p mnturile acestora, pe calea deposed rii abuzive. Procesele dintre cnezii desf i diferi i reprezentan i ai familiei Himfy, cum este urate de-a lungul mai multor decenii, stau m rturie n acest sens,dup

men ionat ntr-un document din anul 1433, cnezii i iobagii regali din districtul Brzavei au r spuns uneori la provoc rile familiei Himfy, atacnd domeniul acestora care se ntindea pn prin p r ile Brzavei i Bini ului5. Aceast i recunoscut mpotrivire drz a romnilor din valea Brzavei a contribuit la men inerea vreme ndelungat amintitului district, situa ie nt rit nt re te privilegiile nobililor la Viena a regelui Ladislau al V-lea,emis a unei autonomii n hotarele i

de regalitatea maghiar , prin Diploma de

n 1457. Prin acest act regalitatea confirm

i cnezilor ca

i a tuturor romnilor din districtele valahe:

Lugoj, Sebe , Mehadia, Alm j, Obr ia Cara ului, Ilidia, Obr ia Brzavei: Se confirm numai privilegiile i prerogativele nobililor i cnezilor, din aceste districte, avute din timpuri vechi de la regii de mai nainte6. Aceste privilegii le-au de inut romnii datorit contribu iei de seam adus n lupta pentru st vilirea expansiunii otomane n aceste p r i. Romnii au tr it n bun n elegere cu na iile care au avut de suferit i s-au stabilit n Ardeal i Banat. Ca exemplu n 1333 slavii de sud, catolici alunga i din Serbia i Bulgaria datorit credin ei lor, s-au a ezat n apropierea cet ii Krasofo, care cuprindea 13 cet i, 10 i 200 de sate. Ace ti slavi sunt nimi i cra oveni sau cara oveni dup i Vornic 1723. Terenul carstic al zonei nu se i localit i mari

localitatea lor, Cara ova; mai trziu vin i al i slavi care se a eaz n satele: Iabalcea 1564, Lupac 1598, Clocotici 1690, Nermet 1723 preteaz distilarea uicii. la prelucrarea p mntului, cra ovenii ocupndu-se cu oieritul, pomicultura

Dup b t lia de la Mohacs 1526, unde Soliman al II-lea nfrnge oastea maghiar condus de regele Ludovic al II-lea, otomanii ocup aceast perioad Buda i Ungaria i pierde 1552 independen a. n toat Banatul este teatru de r zboi,chiar i dup

cnd Timi oara este ocupat de turci. St pnirea turcilor a pus cap t autonomiei, prerogativelor i libert ilor de care mai beneficiau romnii din districtele Cara otomane, t tarii i Severin. Ca pretutindeni, avangarda armatelor i corpul de voluntari, devastau satele, ucideau locuitorii, r peau fetele, i v ile mun ilor, ie ind dup trecerea

femeile i copii. La timpuri de restri te popula ia regiunilor muntoase din r s ritul i sudul Banatului aflau ad post n desi ul p durilor pericolului, din ascunzi urile lor i ridicnd din nou casele din ruine. Popula ia de la es se refugia n cet ile i fort re ele din preajm , iar dac ajungeau de regul reduse a Banatului, de i existau aici attea bog ii. n 1673 ntr-un catastif de biruri turcesc este men ionat 1690-1700 s apar (Ezeri , Clnic, Trnova, Berzovia, G taia etc.). Murat al II-lea a mp r it Ungaria n 4 eialete, iar fiecare din acestea n sandjacuri (districte). Orice provincie cucerit de turci era supus unei d ri notate i privilegiile cauz emigrau n defter (registru de dare). Sistemul turcesc nu a recunoscut drepturile nobilimii locale, orice nobil devenind cl ca al spahiului otoman. Din aceast de regul nobilii din comitatele subjugate i asta explic Severin, unde aceast Reszintza, ca apoi n acestea c deau sub loviturile turcilor jertfa hoardelor cotropitoare. Aceasta ar fi o explica ie a popul rii

n Conscrip ia lui Marsiglidenumirea satului Resicza al turi de altele

absen a nobilimii locale din Cara -

cast s-a manifestat n trecut att de str lucit nct regii Ungariei au

fost obliga i s decreteze, ca nim nui, prerogative i privilegii. Sarcinile impuse de turci cre tinilor au fost grele. Fiecare locuitor de sine st t tor trebuia s pl teasc haraciul (contribu ia de toleran ) calculat la 50 dinari = 1 forint. De fiecare familie se pl tea darea de p mnt, apoi zeciuiala din rodul p mntului sau al animalelor. Dijma era darea cea mai anevoioas , c ci sub diverse pretexte se lua 1/5 sau chiar 1/2 din averea proprietarului, iar n timp de r zboi erau obliga i s str ine lemne, provizii i muni ii . Afacerile administrative, judec tore ti erau rezolvate de cadiu i muftiu, care d deau n general pedepse ce se r scump rau cu bani. De i dreptul comun nu a fost garantat prin legi, comunele trziu Petre M cica i ora ele se bucurau n toate afacerile administrative de n 1670, D nil Kun i Sigismund Fiath, iar mai c vicespahii ai comitatului Severin8. Se constat autonomie ne tirbit . Este surprinz tor c se intituleaz7

transporte n

ri

toleran a fa

de institu iile popoarelor subjugate a fost o caracteristic

a istoriei Imperiului

Otoman. Turcii nu- i b teau mult capul cu administra ia mul umi i dac supu ii pl teau d rile obi nuite. n 1683 reizbucne te r zboiul ntre imperiali

i jurisdic ia cre tinilor, ei erau

i turci, care la nceput a fost un

succes pentru imperiali, astfel nct Mihai Apafi ncheie cu Leopold I (1657-1705) un pact, n care imperiul ia Transilvania sub scutul s u, contra sumei de 25.000 de galbeni anual. Astfel devine Leopold I st pnul Ardealului. n 1689 r zboiul a renceput ntre curu i, ajuta i de turci, turcilor a fost dur . Dup moartea lui Apafi, turcii l proclam guvernator al Transilvaniei. n anii urm tori, austriecii ocup i imperiali, riposta

pe Tokoli ( eful curu ilor) i

Clisura Dun rii, pricinuindu-le

mari pierderi turcilor. La 24 septembrie 1695 cade pe cmpul de b t lie, ntre Lugoj

Caransebe , generalul Veterani comandantul armatei austriece, care ob inuse multe succese mpotriva turcilor. n 1697 Leopold I l nume te n fruntea armatelor sale pe Eugen de Savoia, care la 11 septembrie ob ine o important victorie la Zenta mpotriva turcilor9. La 26 ianuarie 1699 se ncheie pacea de la Karlowitz, unde s-a hot rt ca Ardealul s r mn austriecilor, iar Banatul Timi an s r mn sub turci. Tot atunci imperialii au hot rt instituirea commissio neoaquistica o tirii, ct mpreun i proiectul de

organizare a lui Kollovics care prevedea att nfiin area armatei permanente i salarizarea i dovedirea prin acte a terenurilor apar in toare nobilimii locale,care nu mai pl teasc i-au cu supu ii lor ntre inerea armatei imperiale. Dovedirea prin acte era greoaie, rani neavnd acte, sau actele fiind distruse n timpul r zboaielor, pe tot participa la r zboaie, nu se mai bucura de marile privilegii avute, ci trebuia s mul i nobili sau

v zut scoase la licita ie bunurile mo tenite din str mo i. n plus era zeciuiala impus au luat bisericile i date uni ilor (care beneficiau de privilegii minore fa au fost alunga i. Pe lng r scoalei condus XIV-lea

produsul n favoarea clerului catolic. Romnii ortodoc i au fost persecuta i f r cru are, li sde catolici), preo ii acestea se ad ugau i abuzurile armatei imperiale ncarteruite n de Ludovic al

diferite zone. Din aceste cauze s-au produs mari nemul umiri care au dus la declan area de Francisc al II-lea Rakoczy, care ini ial a fost sprijinit la sfr itul vie ii lui Leopold I i a durat pn i n tot cursul domniei lui Iosif I. devin iobagi. Aceasta a fost

Romnii care luptau al turi de r scula ii condu i de Rakoczy, au fost persecuta i de austrieci, iar cnd c utau ad post la turci erau obliga i s marea problem a romnilor afla i ntre dou imperii. R scoala a fost n bu it n 170910. n 1716 a reizbucnit r zboiul cu turcii. La 5 august are loc b t lia de la Petrovaradin- c tigat de Eugen de Savoia, iar la 13 noiembrie este eliberat Timi oara

dup

un asediu de 44 de zile. Eugen de Savoia l nume te guvernator al Banatului pe

Claudiu Forimund de Mercy, general de cavalerie cu mari merite pe cmpul de b t lie care, pe lng interesele camerei aulice de la Viena, avea s aib n vedere i promovarea binelui comun al locuitorilor. Ce spun cronicarii despre primul guvernator al Banatului? : ca soldat s-a distins prin vitejie i energie, ca om prin noble e i bun tate, ca organizator prin concep ii inedite izvorte dintr-un cap luminat sentimentele i suflet bogat n experien e. Solda ii nu-l i caracterul

iubeau pentru c era fudul i inea disciplin sever , dar l urmau la bine i la r u, caci prin i curajul s u i ndemna la fapte de vitejie. Talentele multiple11

nep tat garantau prosperitatea Banatului . La 16 august 1717, Eugen de Savoia a cucerit Belgradul, dup Mercy a recucerit restul cet ilor pn 1718, s-a pus cap t r zboiului dintre imperiul austriac care generalul

la Or ova. Cu pacea de la Pasarovitz din 21 iulie i imperiul otoman, iar Eugen de se de

Savoia a cerut i guvernul central a aprobat ca: pe baza dreptului armelor Banatul s provinciile ereditare austriece, c ci numai a a se putea ine Ardealul n supunere fa necredincio ilor12.

separe de Ungaria i s se administreze ca provincie autonom , dup cum se administreaz dinastie, iar marginile de sud ale Ungariei numai n acest chip se pot ap ra mpotriva

n aceast perioad generalul Mercy reorganizeaz provincia Banat, construie te i nt re te fortifica ii, introduce legisla ia aulic , iar pe vechii gr niceri i reorganizeaz atribuindu-le noi p mnturi i privilegii la grani ele de sud-est ale imperiului. La recens mntul f cut n 1717 s-au nregistrat 663 sate cu 21.284 case s r c cioase,iar n anul 1725 s-au nregistrat 559 comune locuite i 333 p r site, dar n tot Banatul nu a fost sat complect locuit de maghiari. Generalul Mercy a adus coloni ti din Wurtemburg, Hessen, Nassau i din jurul Rinului, c rora li s-au dat drepturi deosebite (iertarea d rilor pe 15 ani pentru industria i). Promisiunea lui Mercy i publicarea patentelor imperiale au atras un i boemii, care s-au num r mare de coloni ti n Banat, cei mai prefera i au fost germanii F get, Ocna de Fier, Boc a, Oravi a, Sasca coloni ti meseria i- mineri, metalurgi ti vechii b M n

a ezat n Fraidorf, Reca , Deta, Giarmata, Buzia , Ciacova, Lugoj, Vr e , Caransebe , i Moldova. n ultimele a ez ri au fost adu i un salariu i cazare au fost str muta i i al ii- c rora li s-a asigurat pe lng

bun, un c min i alte facilit i. Pentru a crea locuri de munc

tina i n alte localit i (ex: Schela Veche- Aradul Nou- au fost str muta i la

tiur i la Fenlac, iar casele lor au fost predate la germanii din Alsacia i Lorena). n 1739 vin n Banat, la Or ova i Media, 4600 de bulgari catolici i intemeiaz

Vinga, Lovrin, apoi vin al ii n Cara ova, Lupac, Vornic, Nermet, Iabalcea, Clocotici i Rafnic. Cu toate str daniile cur ii de la Viena de-a m rii num rul coloni tilor, ace tia fie au plecat, fie au pierit datorit r zboiului i condi iilor grele de trai, astfel nct num rul lor s-a

mic orat. S-a luat hot rrea de a folosi deportarea per ub, un fel de Siberie austriac dispozi iei juridice paena arbitraria, cte dou aici pe uscat pn la Timi oara. Toat

n

Banat- pentru criminalii i f c torii de rele din imperiu. n fiecare an se trimiteau, n baza transporturi de astfel de indivizi n Banat la Semlin sau Panciova i de (unul prim vara i altul toamna). Osndi ii ajungeau pe ap fiecare om primea hran n pia de 7 crei ari pe zi. Dup

deportarea dura 6-7 s pt mni pe parcursul c reia ce ajungeau la Timi oara,cei judeca i n

robie erau b ga i la carcer pentru muncile grele din jurul Timi oarei, ceilal i erau prezenta i und kann eine Frau oder Mannes-Person hinausgehen, sie alle ansehen,und aus fie plasa i n Timi oara se excortau n provincie, unde dup i trebuiau s consemnarea i allen sich einen auswahlen, ohne dass man fraget, zu was oder warum?. Aceia care nu aveau norocul s lor la autorit i li se asigura p mnt se descurce singuri. S-a ncercat

colonizarea spaniolilor (la Beghei pe malul stng- Barcelona Nou , dar ace tia au pierit datorit condi iilor grele de trai) i a italienilor n 1733 la Timi oara, Fraidorf i Ciacova13. Prin patenta de colonizare din 25 februarie 1763, mp r teasa Maria Terezia permitea ost Ungaria imperial comun imii demisionate s se stabileasc n provinciile austriece din Transilvania, i a-i scuti de d ri. Prin ordonan a i Banat, promi nd acestora a le zidi case era interzis preot, nv

b taia fo tilor militari pentru neplata impozitelor. Maria Terezia, n tor i la dou comune cte un chirurg care s i se ngrijeasc de

scopul promov rii emigr rii intelectualit ii i a meseria ilor, a dispus a se institui n fiecare s n tatea coloni tilor. n urma acestei ordonan e s-au ridicat biserici nou nfiin ate. Datorit promisiunilor mari f cute de curtea de la Viena privind colonizarea c erau prefera i n Banat coloni ti str ini, care primeau cte 32 ocazie n 1780 se introduce cartea funciar ca m sur a coli n comunele

Banatului, n 1765 au venit 535 i respectiv 227 de moldoveni i munteni, ceea ce a iritat nalta curte. Se observ jug re de p mnt. Cu aceast

suprafe elor ocupate i a celor r mase libere. Astfel n 1768 au venit n Banat 468 familii cu 1888 persoane, n 1769- 815 familii cu 3124 persoane, n 1770 au venit 3214 familii cu 10.292 persoane, iar n 1771-387 familii cu 1585 persoane14. De i casele erau f cute din c r mid nears , de lemn sau de gard spoit i acoperi urile din trestie sau paie, fiind zidite cte dou od i i o cuin (buc t rie) spa ioas , iar str zile principale m surau 18-20 cheltuielilor mari stnjeni l ime, aceste sate ar tau destul de bine. Din 1771 datorit

suportate de curtea de la Viena cu colonizarea Banatului,acestea au fost diminuate permi ndu-se numai acelora care aveau mijloacele financiare minime necesare pornirii activit ii n noile a ez ri.

ntre anii 1763-1773 curtea de la Viena a cheltuit peste 2 milioane de forin i cu aceste coloniz ri i a c tigat circa 50.000 bra e de munc . Griselini indic num rul locuitorilor pe na iuni: y y y y y y romni srbi bulgari igani evrei coloni ti 181.63957,13% 78.78024,78% 8.6832,74% 5.272.1,66% 353.0,11% 43.20113,59%

pe baza datelor ob inute de la administra ia provincial Organizarea teritorial districte dup

15

.

Mercy nf i a urm torul tablou: Banatul divizat n 11 i anume: Timi oara, Cenad, Becicherec, Panciova, i Or ova. P r ile muntoase formau un (Verwalter) i

i fiecare district n cercuri

Vr e , Palanca Nou , Lugoj, Caransebe

desp r mnt de sine st t tor. n fruntea districtului se afla un prefect de locuitorii respectivi asupra ntmp rilor

mai mul i subprefec i (Unterverwalter). Conduc torul comunei era chinezul (Ostrichter) ales i confirmat de autorit ile austriece. To i func ionarii districtelor i juridice (zi oficial Amtstag). n trebuiau s se adune n ziua anumit n capitala districtului ca s raporteze i s se consulte i afacerilor politice, economice astfel de ntlniri administrative, chinezii aduceau d rile ncasate,primeau ordonan ele st pnirii, se judecau plngerile administrative, se cercetau plngerile iobagilor, se d deau pedepse publice vinova ilor, iar cazurile grave ce nu ineau de competen a acestora se inaintau tribunalului provincial (Landesgericht) ca s perioad multor districte- motiv de abuz de putere. n aceast fie deliberate. Deoarece n acea perioad generalul Mercy a ordonat i erau pu ini c rturari, Mercy a ncredin at unei singure persoane conducerea mai

s parea canalului Bega cu dublu scop: nt rirea comer ului prin transportul pe ap cur irea mla tinilor i nl turarea miasmelor care aduceau prejudicii coloni tilor.

Coloniz rile n Banat au fost posibile deoarece, spre deosebire de alte provincii unde exista o nobilime st pnitoare st pn a fost mp ratul i unde coloniz rile ar fi depins de aceasta, aici, singurul i interesele cur ii de la Viena, apoi existen a unui p mnt fertil,

posibilitatea de a se insera noi ntinderi agricole prin dren ri, asan ri, ndiguiri, un subsol

bogat

i for

de munc

la ndemn ;

ranii b n

eni, devenind iobagii mp ratului, erau

obliga i i la robot pe lng altele. Gospod ria y r neasc a fost mpov rat cu servicii grele i multiple: i aprovizionarea armatei, ea

contribu ia pentru acoperirea necesit ilor militare ca plata 450.000 florin i, cea mai mic 1757 o cifr de 1.128.763 fl.

construc ii de fortifica ii, caz rmi, etc. : ca exemplu ntre 1717-1736 contribu ia dep

n 1721 de 328.924 florin i, iar cea mai mare n 1733i 56 cr., iar din arendarea minelor i 28 cr. i manufacturilor se

515.000 florin i. Pe lng contribu ia stabilit au fost i alte sarcini fiscale care nsumau n ncasau al i 58.022 fl. n acela i an cheltuielile pentru administra ie au fost de 333.562 fl. i 28 cr. Rezultnd un venit de 853.223 fl. y

ncartiruirile- ntre inerea unit ilor militare- care prevedeau carne 1 pfund (0,56 kg) pentru fiecare om, sau 1 qintal de f in pentru cai. Aceast sarcin (56 kg) pentru 50 de por ii de pine ct i fn a fost mai u oar pe timp de pace, dar foarte grea pe timp de tina .

r zboi. Coloni tilor li se promitea scutirea de ncartiruire i de robot . Aceast form a dat na tere la multe abuzuri, ceea ce a nemul umit mult popula ia b y

zeciuiala- se f cea c tre mp rat ca proprietar de domeniu- ea se d dea din toate produsele, repartizndu-se pe districte f r animale, fn, albine, cear , ngr a se ine seama de starea recoltei (cereale, sau cu jir.). Din vnzarea area porcilor cu ghind

zeciuielii se ob ineau anual circa 100.000 fl. ca venituri camerale. y robota- se f cea c tre mp rat n timp de r zboi f r pl teau zilnic circa 3 cr. s pt mni i pine, pn plat i hran , n timp de pace se durata robotei la 35 i 15 cr. pe an pentru

n 1722 cnd se fixeaz

i posibilitatea pl tirii n bani,ceea ce revenea la 5 fl.

fiecare cap de familie sau om obligat la robot . Suma rezultat a fost n 1723 de 100.000 fl. muncii cmpului, iar dac ziua lips clac . n afar impuse i b taie, dac nu se prezentau la robot

din r scump rarea robotei

ranii nu au fost cru a i de efectuarea robotei nici n timpul li se aplicau amenzi de 12 cr. pentru

nu puteau pl ti amenda li se sechestrau pu inul pe care-l aveau.

Robota nu se f cea numai la stat ci i la particulari, nmul inu-se astfel num rul zilelor de

de aceste forme de impunere asupra popula iei b

tina e au mai fost de 17 cr. costul

i altele: interzicerea t ierii lemnelor din p dure, a vn torii, obligativitatea i a transportului, rezultnd un beneficiu de 2 fl./qintal. n Banat se

cump r rii s rii la pre ul fixat de administra ie de 2 fl. i 17 cr. qintalul, fa qintalului de sare

aduceau anual cca. 60.000 bolovani de sare (cam 2.688 tone) rezultnd un beneficiu de

peste 100.000 fl./an.; str mutarea n alt loc pentru cedarea p mnturilor noilor coloni ti i altele16. Toate acestea au dus la o stare general atacuri asupra armatei sau a imperialilor de nemul umire a popula iei b tina e,

nemul umire care lua diferite forme: fuga n s la e, fuga n codri, fuga de la robot ,revolte, i chiar r scoale ca cea din 1738-1739, cnd romnii au sprijinit armatele turce ti n timpul r zboiului din 1736-1739. Se spunea c b n enii au schimbat jugul de lemn al turcilor pe jugul de de fier al austriecilor. Imperiul Habsburgic a ripostat cu o cruzime de neimaginat, ucignd mii de b tina i, b rba i, femei, copii, arznd sate ntregi din care multe au disp rut de pe suprafa a p mntului. Dup ntronarea Mariei Terezia, situa ia s-a mai mbun t it, dar mai ales dup a Banatului a fost nlocuit

decretul dat n 29 septembrie 1751, cnd administra ia militar coloniz rilor f cute.

cu una civil , deoarece nu aducea veniturile scontate de Camera de la Viena ca urmare a

n 1717, n Banat tr iau aproximativ 80.000 de familii de romni a eza i n 663 de sate i c tune. n estul provinciei, regiune muntoas , tr iesc romnii greco-ortodoc i de cre terea animalelor i cu agricultura; n vest, tr iesc romni, srbi i un i catolici. n regiunea muntoas de mijloc, cea mai mare care se ocup

num r mare de unguri calvini

localitate a fost Cara ova cu 400 de case, Boc a cu 83 de co uri, Clnic cu 82, Trnova cu 76, Re i a cu 62, Vasiova cu 36, Moniom cu 18, Cuptoare cu 1417. 2. nceputul industrializ rii. Dup cucerirea Belgradului, prin ul Eugen de Savoia n calitatea sa de pre edinte i el ca Banatul s nu fie cedat Ungariei, ci s fie

al Consiliului Aulic de r zboi cere

transformat ntr-un domeniu al Coroanei (domeniu c tigat prin dreptul armelor). Eugen de Savoia l nume te pe Claudiu Florimund de Mercy, original din Lataringia, n func ia de guvernator al Banatului nordul, sudul Timi oarei. Contele Mercy elaboreaz planul principal de i cheam func ionari, instalare, preia conducerea unei comisii de instalare, nnoie te instala iile de ap rare din i sud-estul zonei, construie te drumuri strategice me te ugari, negustori n Banat. Tot el trimite mp ratului Carol al VI-lea, portretele so ilor Iancu i Sara Cuvin din p r ile Caransebe ului,care au tr it 172 de ani el i 164 de ani ea, ca exemplu de longevitate18. Se reiau exploat rile miniere din Banat cu speciali ti adu i din Tirol i Zips, extr gndu-se aram , aur, argint, plumb, fier, etc.

n 1718 s-a pus n func iune primul cuptor de topit cuprul, la Ciclova, lng Oravi a, iar un an mai trziu ia na tere la Boc a prima mare topitorie de fier (de fapt prima mare manufactur proiectat coal de stat din sud-estul Europei), Altwerk, iar n 1722, o alta, Neuwerk, prima de Friedrich Freiburg. Cu reorganizarea Banatului ia na tere Oficiul Minier (o coal profesional industrial ). Dup moartea contelui de Mercy n 1734

Superior B n ean mutat de la Timi oara la Oravi a, iar n 1729 aici este deschis minier

este numit generalul Johann Andreas conte Hamilton pe postul de guvernator al Banatului. Acesta pune n func iune b ile romane de la Mehadia- B ile Herculane. Germanii i austriecii coloniza i n Banat sunt numi i nem i n regiunea

muntoas , vabi n cmpia Banatului

i sa i n Transilvania, iar romnii se numesc ntre

ei fr tu i i bufeni, cei emigra i din Oltenia. n 1740, dup promoveaz moartea lui Carol al VI-lea, urc ean. Minele b n pe tron Maria Terezia care statului habsburgic

cu energie mineritul b n

ene livreaz

jum tate din necesit ile lui de cupru. n 1765 Iosif al II-lea este numit coregent de Maria Terezia i face 3 c l torii n Banat unde constat dar i defri toarn ntre altele:satele valahe se afl la mare dep rtare unele de altele, mangalul pentru furnale i pentru i c apa rile masive de p duri din mprejurimile uzinelor montane. n Boc a unde se trud din p durile ndep rtate cu animale de povar

gloan e, bombe i grenade, mp ratul re ine c

forje trebuie adus cu mult Brzavei este bun

pentru propulsarea ma inilor, dar nu tot timpul anului. Astfel c

mp r teasa porunce te ca uzinele din Boc a s fie preluate din nou n regie proprie i s fie extinse19. Mai trii minieri Cristoph Trangott Delius i Franz Xavier Woginger scriu n raportul lor c o renovare a uzinelor din Boc a ar fi prea costisitoare i propun construirea unei noi topitorii de fier n amonte de Boc a, la Re i a, deoarece aici se g sesc p duri multe i apa Brzavei are o c dere mai mare pentru ma inile hidraulice. Inginerul Karl Alexander Steinlein, de la Oficiul Cadastral din Timi oara, elaboreaz planul general al uzinelor siderurgice din Re i a, iar Franz Muller von Reichenstein i Joseph Redange elaboreaz planurile pentru cele dou romni obliga i la robot Josephus mpreun20

furnale, pe care le execut

maistrul dulgher rani i

Peter Korb i maistrul zidar Martin Klesko mpreun cu 21 de zidari,23 dulgheri i 228 . La 3 iulie 1771 se pornesc cele dou de bare rotunde, o forj opron pentru cu o forj i un de unelte, o forj

furnale Franziskus

general , un opron pentru topitoriei

opron pentru amestecul minereurilor, dou depozitarea c rbunelui

cuptoare de ars c r mizi,un ad postul

c ru elor. Canalul

Schmelzgraben avea o lungime de 1723 stnjeni (cca. 3 km) i aducea o parte din apa Brzavei, de la Stavila pn la confluen a cu prul Doman, pentru propulsarea ro ilor cu

admisie superioar de aur .21

care puneau n func ie suflantele

i ciocanele forjei. Este prima

amenajare a rului Brzava n scop industrial. Toat

construc ia a costat 37.800 de guldeni

Astfel s-au pus bazele metalurgiei din Re i a, printre cele mai vechi din Europa (Uzinele Krupp din Essen exist abia din 1811, uzinele Skoda din Pilsen din 1860, uzinele Witkowitz-Cehoslovacia din 1829, iar uzinele Donawitz din Austria dateaz din 1836)22. Produc ia a crescut astfel: n 1778 s-au produs 2726 maje (circa 152,7 tone), iar n 1814 s-au produs 19.980 maje au exportat n 1793 la Neapole 20.000 obuze; totodat armament puse la dispozi ia armatei imperiale . Dup 40 de ani de guvernare, moare Maria Terezia, iar urma ul ei, Iosif al IIi 50 fun i de font (circa 1120

i 50 fun i de font

tone) produc ie care acoperea nevoile interne de metal i permitea chiar exportul; astfel sse produceau mari cantit i de

lea,introduce reforme noi ca: abrogarea cenzurii, abolirea iob giei, desfin area legilor breslei i public edictul de toleran . Pentru montanistic transport ct a u ura transportul lemnelor spre uzinele de fier, administra ia

dispune construirea unor instala ii hidrotehnice: diguri, greble, lacuri de i faptului c uzinelor din Re i a li s-au repartizat p durile de pe muntele Banatul n 1788. n remarcabil oprindu-i pe turci la

depozitare. n 1785 ncepe plut ritul pe Brzava ca urmare a costului tot mai mare pentru Semenic. Ca urmare a r zboiului din 1787-1791, turcii invadeaz ap rarea uzinelor re i ene, gr nicerii romni se lupt

Trnova i alungndu-i; iar armata imperial i alung definitiv n 1789. n 1793 se nfiin eaz colonia Franzdorf (V liug), iar n 1806 se construie te i metalului; datorit ei plut ritul pe aduce n mun ii Semenic rani austrieci veni i din

oseaua Re i a-V liug pentru transportul lemnelor Brzava i pierde sensul. Camera Aulic p durea Boemiei i nfiin eaz (Brebu Nou) i Lindenfeld.

n 1828 satele de pemi Wolfsberg (G rna), Weidenthal

Scade produc ia uzinelor siderurgice din Re i a datorit for a aburului.

concuren ei din Europa de

vest i central , unde se foloseau noile tehnologii de elaborare i prelucrare a o elului ct i

Erariul (fiscul austriac) ncepe investi ii substan iale la Re i a n 1841-1846 i se construiesc: un laminor, o uzin ma ini cu abur, o forj de pudlaj, 4 ciocane cu abur, un atelier mecanic dotat cu cu trac iune animal . de cazane, un atelier de pile i o cale ferat

Totodat ncepe construc ia primei linii de cale ferat

Oravi a-Bazia (1846) la 21 de ani de

la punerea n func ie a primei c i ferate cu locomotive cu abur (Stockton-Darlington) n Anglia (1825), avndu-l ca diriginte de antier pe inginerul Bach. Tot n 1846 se folose te cocsul pentru retopirea fontei n cubilouri. Produc ia de armament a Re i ei a f cut ca localitatea s Re i a transformnd-o ntr-o baz Clnic se afla peti ia secret fie unul din principalele torul din torul

obiective ale guvernului revolu ionar maghiar n 1848 care, cu sprijinul popula iei, ocup de aprovizionare a trupelor maghiare. La nv de Eftimie Murgul trimis ntocmit n 1844 de nv

Vasile Bojinc , pentru a strnge pe ea semn turi din p r ile Clnicului i Re i ei. Popula ia, n ciuda represiunilor trupelor habsburgice, a nlesnit ocuparea Re i ei de trupele revolu ionare maghiare honvezi. n fa a ofensivei amenin toare a imperialilor, honvezii se retrag, luptele se dau ntre gr nicerii romni i garda civil format n majoritate din nem i. n seara de Cr ciun 1848 gr nicerii ocup arhiva uzinei, dou colonia uzinal i o incendiaz . Ard 143 case, i expus ca trofeu23. depozite de materiale. Tunul (baba= p pu a) g rzii civile, care

provocase mari pierderi imperialilor, va fi transportat la Caransebe Ac iunile lui L. Kossuth e ueaz de interven ie,dar i datorit faptului c

n fa a zdrobitoarei superiort i a trupelor ruse ti romnii, slovacii, srbii i croa ii din Ungaria erau

mpotriva planurilor na ionalist-revolu ionare ale acestuia. n 1849 se restaureaz uzinele din Re i a, la care se adaug un furnal nou, astfel nct n 1850 uzinele produc din plin. n 1851 laminorul din Re i a livreaz construc ia c ii ferate Oravi a-Bazia . 3. Perioada societ ii S.T.E.G. ine pentru

Aflndu-se ntr-o situa ie grea din punct de vedere financiar (deficit bugetar de 150.000.000 franci aur n 1853)24, la care a contribuit i politica de sus inere a r zboiului din Crimeia, Curtea imperial modernizarea nu a mai putut investi n uzinele din Re i a pentru situa ie, neputnd s - i asigure pe calea concesioneze i rentabilizarea lor. n aceast

impozitelor venituri suficient de mari pentru acoperirea cheltuielilor bugetare i nereu ind s realizeze un nou mprumut intern, guvernul habsburgic a fost for at s construirea i exploatarea c ilor ferate i s vnd o parte din domeniile sale societ ii de

nfiin ate la 14 septembrie 1854 sub numele de Kaiserliche und Konigliche privilegierte osterreichische Staatseisenbahngesellschaft prescurtat S.T.E.G. (Societatea Privilegiat cale ferat Ungaria Cesaro-Cr iasc Austriac de Stat). Cu aceast ocazie statul austriac a

concesionat pe timp de 90 de ani societ ii STEG aproximativ 174 mile de c i ferate din i Banat. Odat cu aceasta STEG a acaparat dou mari domenii de stat: unul n

Boemia

i altul n Banat contra sumei de 275 milioane franci. Domeniile din Banat,de

130.083,4 ha cuprindeau: p duri, mine de c rbuni i minereu de fier, z c minte de metale neferoase, instala iile industriale de la Re i a, Oravi a, Ciclova, Dognecea, Sasca, Doman, Secu, Anina, Ocna de Fier i alte localit i mai mici, n total 82 de localit i cu peste 100.000 de locuitori, n mare majoritate romni. Pentru domeniile care cuprindeau aproape jum tate din comitatul Cara , STEG a pl tit doar 11.123.045 florin i austrieci, o sum foarte mic fa de valoarea real a celor cump rate. Este vorba de o mare afacere capitalist . Societatea de baronul George Sina cu STEG a fost o crea ie a capitalului interna ional fiind nfiin at de Credit Mobilier cu Isac Pereire banchier

banca Sina, baronul Daniel Eskeles cu banca Arntein & Eskeles, banca Societe General i prin ul Galiera Rafael din Paris. La toate aceste b nci, cei interesa i erau capitali tii austrieci, francezi, englezi i belgieni. Societatea a emis 550.000 ac iuni a 500 franci bucata. Direc ia avea sediul la Viena, iar conducerea tehnic i administrativ efectiv era asigurat la Re i a de francezul Dubacq25. Dup adic datorit 2 ani de func ionare STEG nregistreaz un c tig net de 7,5 mil. guldeni, ncheie

13% din capitalul pe ac iuni. Atragerea capitalului str in n Banat a fost posibil faptului c domeniul a intrat pe mna statului austriac, care putea s

aceast tranzac ie f r piedici, ct i a perspectivei realiz rii unui mare profit. Societatea a trecut la m rirea i modernizarea uzinelor dup nlocuind for a oamenilor cu cea a apei i a aburului. Astfel, dac c tre STEG existau la Re i a 14 ma ini cu abur avnd o putere total ma inilor cu abur din Banat electric i Transilvania. Totodat a nceput s modelul occidental, de 276 CP, n 1867 ac ionarea i

la preluarea uzinelor de

erau 32 de ma ini cu abur avnd o putere de 1.444 CP- adic 77% din totalul puterii tuturor fie folosit a ma inilor (1883-1886), ca i schimbarea tehnologiilor de elaborare a fontei

o elului cu tehnologii moderne i performante. Astfel, n 1864 ncepe procedeul cocsific rii c rbunelui de Secu mare i Doman, cocs care este folosit n noul furnal de 50 tone n 24 ore, suflante puternice i dispozitive de nc lzire a aerului mai a crescut, ajungnd n 1898 la construit n 1880. Pe rnd, furnalele vechi au fost nlocuite cu altele noi, de capacitate mai i care utilizeaz economicoase 90.690 tone. Dup inventarea la Gornson (Suedia) n 1855 de c tre Henry Bessemer a nici 13 ani, crescnd astfel i produc ia i calitatea o elului, iar dup i i mai puternice. A a produc ia de font

procedeului de fabricare a o elului, la Re i a s-au construit n 1868 primele dou convertizoare, dup inventarea n 1864 de c tre Pierre Martin a unui nou procedeu de elaborare a o elului Re i a se construiesc n 1876 dou n 1890 a fost de 12.910 tone.

combinarea lui cu sistemul de regenerare a gazelor, inventat de Friederich Siemens, la cuptoare Siemens-Martin, astfel nct produc ia de o el

n 1891 laminoarele dispuneau de 9 linii moderne cu ma inile necesare producerii inei de cale ferat de bandaje. nfiin at n 1846, fabrica de ma ini este modernizat , iar apoi se defalc n dou : fabrica de locomotive (prima locomotiv Re i a. Dup ini iaz o nou criza de supraproduc ie de la nceputul secolului XX, conducerea uzinei ac iune de modernizare (o nou fabric de muni ii, laminoare ac ionate cu a fost fabricat n 1872) i fabrica de poduri i cazangerie. Aproape toate podurile construite n Banat i Transilvania, au fost fabricate la i a altor laminate (tabl , profile). n 1870 intr n func iune laminorul

energie electric , etc.). Acum ncep marile amenaj ri hidroelectrice pentru producerea energiei electrice necesar central ac ion rii ma inilor de la laminoare. Astfel s-a construit un canal n 1903, o hidroelectric la Grebla n 1905, care a fost executat se construiasc dup ultimul cuvnt al

tehnicii i a costat 20 milioane de florin i, avnd o putere instalat de 4.500 kw, un baraj la Breazova n 1909, pentru ca n 1916 s i centrala Breazova. n 1905 se construie te termocentrala electric ce func ioneaz cu gaz furnal. Prin angajamentele asumate de-a construi linii de cale ferat , STEG le-a onorat, construind i prednd statului maghiar la 1 ianuarie 1891-1.499,4 km de cale ferat26

i

statului austriac la 21 octombrie 1908-1.367 km de cale ferat respectiv 690.413.118 coroane . Produsele de la Re i a particip

contra a 9.598.560 florin i,

la expozi iile interna ionale de la: Paris n 1867,

Oravi a n 1869, Viena n 1873, Paris n 1878. Din 1910 la Re i a se produce iar armament: afete, rapneluri, obuze de artilerie, evi de tun i scuturi protectoare, cu care patronii ob in profituri majore. n timpul r zboiului, uzinele sunt supuse unui comandament militar (comandant general Hauser) cu un regim mult mai sever: recalcitran ii sunt trimi i pe front servind de exemplu pentru ceilal i, se reintroduce ziua de munc ore,iar femeile execut i ele muncile grele. de 14

Dup r zboi, datorit lipsei de comenzi, cre te num rul omerilor, angaja ii uzinei sunt trimi i ca t ietori de lemne n p durile societ ii.

n 1918 un grup de liberali de stnga proclam 1918 sosesc i trupele franceze.

Republica Autonom

Banat

dorind men inerea Banatului n Ungaria. Trupele srbe ti ocup

Banatul, iar n decembrie

La 1 decembrie 1918 n cadrul Adun rii Na ionale de la Alba Iulia se hot r alipirea Ardealului i Banatului la Romnia. Delega i la adunare au fost o administra ie civil se retrag i i aresteaz Ocupan ii srbi instaureaz

te

i din Re i a.

pe conduc torii Republicii i s predea controlul administra ia

Autonome B n ene,cu inten ia de a anexa provincia, dar trupele franceze stabilesc linia de demarca ie n spatele c reia trebuie s Serbia (32,22%) romneasc27

trupele srbe ti

francezilor. Banatul este mp r it astfel: 19.100 km.p. la Romnia (66,88%), 9.200 km.p. la i 258 km.p. la Ungaria (0,9%). n 1919 se instaureaz .

4. Perioada U.D.R. n 1920 societatea STEG se transform ntr-o societate romn pe ac iuni i

poart numele de Uzinele de fier i Domeniile din Re i a, prescurtat U.D.R. UDR-ul preia de la STEG: uzinele de fier de la Re i a i Anina, fabrica de ma ini agricole de la Boc a, uzinele de la Ocna de Fier, minele de c rbuni de la Steierdorf- Anina, Doman i Secu, minele de la Oravi a, Ciclova, Sasca, Moldova Nou , Deline ti, Armeni , Caransebe , Bozovici, 95.800 hectare domenii din care 88.248 hectare p dure,4 fabrici de prelucrare a lemnului (Anina, Vasiova, V liug i Z voi), cuptoarele de calcar de la Col an, 134 km cale ferat , 103 km canale de plut rit, 3 ferme viticole (Ramna, Tirol Nou ), dou cresc torii de p str vi (Crivaia28

i Moldova i 27

i Steierdorf), 8 lacuri de acumulare

magazine comerciale . Societatea U.D.R. se consfin e te definitiv n 1923 dup apari ia statului Socialist Rus ce s-au satisf cut

preten iile unor personalit i sus-puse. n urma schimb rilor intervenite pe pia a mondial i a instaur rii sovietelor n Ungaria, guvernele imperialiste t. Burileanu a raportat c se poate interesate din Anglia i Fran a au influen at guvernul Romniei n a acapara fosta societate STEG. La ns rcinarea ministrului de r zboi, generalul transforma societatea STEG n societate pe ac iuni cu capital romnesc, c se pot fabrica la Re i a locomotive i armament. La subscrierea de ac iuni a participat STEG cu 74.200.000 lei, G. Caragea, Bontescu, Br tianu, Perikide, Gh. Duca, N. Diamandi, I. Boamb director general de la STEG- A. Veith, fiecare cu 100.000 lei . ntruct legea 2455/1923 prevedea ca cel pu in 60% din capitalul social al U.D.R. s apar in cet enilor romni, societatea STEG n complicitate cu familia Au nit fii unui29

i fostul

colector de fier vechi din Br ila camufleaz

o parte din ac iunile la purt tor cu ocazia

transform rii acestora n ac iuni nominative n schimbul unor garan ii (246.471 ac iuni). La c tigurile U.D.R. particip , n afara ac ionarilor romni i ac ionari francezi,

englezi, belgieni, germani. Pre edintele consiliului de administra ie este numit prin ul Barbu tirbey, iar cel care a ndeplinit ani ndelunga i func ia de director general la STEG, Adalberth Veith este numit administrator general. Capitalul social ini ial al U.D.R. a fost fixat la 125 milioane lei, ca apoi n 1940 capitalul s 1933 sporeasc la 1 miliard lei, ceea ce a permis modernizarea uzinei n 1933 cu dou i m rirea capacit ii de produc ie. Cocseria veche i nceteaz i se construie te o cocserie nou cocsificare fiecare. Furnalele se reconstruiesc, unul n 1923 i cel lalt n 1936, iar la o el rie se mai construiesc dou lng cuptoare: unul electric i unul SM i se refac dou cuptoare SM. La laminoare se instaleaz n 1928-1930 dou laminoare: unul de bandaje i unul de discuri pe cele existente, devenind astfel cele mai multe i mai mari din ar . La fabrica de produse refractare s-a construit un cuptor tip Mendheim cu 14 camere i un cuptor nou de dolomit . n 1926 la turn torie se zidesc 3 cubilouri i se pune n func iune un compresor de aer comprimat. Vechea fabric de ma ini i poduri s-a m rit cu noi capacit i: n 1919 s-a construit o fabric de ma ini electrice, n 1923 o fabric nou de locomotive, iar n 1936 o sec ie nou de scul rie. n 1930 a fost construit primul pod sudat din ar la Re i a- Stavila. U.D.R.-ul a participat la refacera Borcea, peste Arge Mure , Some i altele. rii dup r zboi, prin construirea de poduri la activitatea n timpul crizei din 1929baterii a cte 12 camere de

la Pite ti, peste Lotru, peste Prahova la Comarnic, peste Olt, peste

Fabrica Nou de ma ini a fost folosit ini ial la fabricarea armamentului, ca apoi s produc utilaj petrolier i energetic. U.D.R. se num r printre ntreprinderile din ar care au realizat cele mai mari

profituri. Astfel n 1920 profitul net a fost de 26,5 mil lei, ca n 1943 s ajung la peste 3oo mil lei, cu o rat a profitului de 9% n anii de criz 1931 1933 i chiar peste 50% n 1925. U.D.R.-ul a exploatat puternic oamenii i utilajele pentru a putea ob ine astfel de profituri, axndu- i produc ia pe sectoare foarte rentabile: construc ii de c i ferate, poduri, locomotive, ma ini electrice i armament.

Pe toat

durata r zboiului uzinele nu au avut de suferit, nefiind bombardate, iar

instala iile sale au lucrat din plin. Faptul c uzinele au fost militarizate pe durata r zboiului, c muncitorii n marea lor majoritate au fost mobiliza i pe loc, la terminarea r zboiului uzina dispunea de cadre calificate i for a de munc necesar func ion rii instala iilor, U.D.R.-ul fiin eaz pn la 11 iunie 1948 cnd a fost na ionalizat. 5. Perioada 1949 1996. Pierderile mari aduse economiei na ionale, ca urmare a distrugerilor de r zboi 12 ori bugetul Romniei de atunci. Sus inerea frontului antihitlerist a mai costat ara nc 106,429 miliarde lei n valuta anului 1938, echivalentul a 3 bugete anuale ale necesare frontului. n septembrie 1944 intr pedeaps a vinei colective. La 11 iunie 1948 are loc na ionalizarea principalelor mijloace de produc ie, ntre care i U.D.R.-ul, dar uzina fiin eaz pn n 1950 sub numele UDR-IN, cnd se transform n SOVROMETAL, iar aceasta se divide n 1952 n SOVROMETAL PETROLIER, pn n octombrie 1954, cnd se nfiin eaz RE I A. n aprilie 1962 se defalc i SOVROUTILAJ METALURGIC i UZINA COMBINATUL trupele ruse ti n Re i a, iar ntre 1945-1950 sunt i femei, n majoritate de origine german , ca rii. U.D.R.-ul a r spuns chem rii Totul pentru front, totul pentru victorie livrnd armament i materiale i

ocupa iei hitleriste au fost de 10.000 miliarde lei la cursul din 1945, valoare ce ntrecea de

deporta i din Romnia 75.000 de b rba i

n COMBINATUL SIDERURGIC RE I A

CONSTRUCTOARE DE MA INI RE I A. De la 1 octombrie 1969 pn n decembrie 1989 exist CENTRALA INDUSTRIAL SIDERURGIC RE I A (C.I.S.R.) n componen a c reia intrau: C.S.R., I.O. Ro u, I.C. N drag i I.M. Dr. Turnu Severin, respectiv GRUPUL de UZINE RE I A cu: U.C.M.R., U.C.M. Boc a, I.M. Topli a i I.C.M. Caransebe . Imediat dup terminarea r zboiului s-a pus problema refacerii economiei na ionale ct i a pl ii desp gubirilor de r zboi, la care uzinele din Re i a au contribuit din plin prin repararea c ilor ferate, a podurilor, a marilor ntreprinderi importante cantit i de laminate. Din 1946 s-a pus problema m ririi capacit ilor de produc ie a uzinelor din Re i a i a diversific rii gamei de produse, fiind printre pu inele uzine care au r mas neafectate de r zboi i astfel s poat contribui mai bine la reconstruc ia rii. i a exportului n URSS a

n 1954 se termin electric necesar uzinei. n 1958 se modific

lucr rile la barajul Gozna de 10 mil. mc ap pentru uzin i ora , ct

i la CHE

Cr inicel, m rindu-se aportul de ap

i produc ia de energie

hala o el riei, iar n 1962 se construiesc cele dou

furnale de Por ile

700 mc. n 1960 se construie te primul motor Diesel de 2100 CP pentru locomotive, iar n 1965 se construie te prima turbin de fier. n 1963 se construie te barajul Secu pentru m rirea aportului de ap ora , iar n 1969 se termin barajul Timi Trei Ape cu sta ia de pompare. n 1977 se construie te Fabrica Nou de Oxigen, iar n anul urm tor se la uzin i Kaplan de 178 Mw pentru centrala hidroelectric

construie te Laminorul Degrosisor i de Semifabricate. n prima etap cadrele de speiali ti din uzin pun n func ie Combinatul Siderurgic Gala i, Trgovi te i apoi din C l ra i, aducndu- i aportul mpreun marea industrializare a Dup rii. cu produsele uzinei la

revolu ia din decembrie 1989, la Re i a se reduce produc ia uzinelor, iar n

1992 se opresc furnalele i aglomeratorul, modernizate cu numai c va ani nainte. Astfel uzinele re i ene au r mas cu tehnologii nvechite, cu personalul redus la jum tate i obligat s fac fa concuren ei att interne ct i externe,respectnd i ele perioada de tranzi ie.

Note la capitolul II: 1.Erno Speidl, Minele Re i eiRe i a 1896, pag.63. 2.C.Suciu, Dic ionar istoric al localit ilor din Transilvania, vol.II, Bucure ti 1968,p. 313. 3.Frigyes, P.K.V.Tortenete, Istoria comitatului Cara ,vol II,Budapesta 1882,p.209-210. 4.S.Bordan, op. cit.p.42. 5.Frigyes, P.K.V.Tortenete,op.cit.,p.72 6.Gh. Popovici, Istoria Romnilor b n eni,Lugoj 1904, p.190. 7.P.Dragalina,Din istoria Banatului de Severin,Ed. Bibl. Noastr ,Tip. Diecezan Caransebe 1902,p.15. din

8.Ibidem, p.19. 9.Ibidem,p.49. 10.Ibidem,p.58-60. 11.Ibidem, p.72. 12.Ibidem,p.77. 13.Ibidem,p.111-112. 14.Ibidem,p.123. 15.F.Griselini,ncercare de istorie politic i natural a Banatului Timi oarei,Ed.

Facla,Timi oara 1984, p.157. 16.A.Tin ,Coloniz rile habsburgice n Banat 1716-1740,Ed. Facla,Timi oara 1972,p.41-42.

17.Ibidem,p.82. 18.F.Griselini,op.cit.p.184. 19.P.Dragalina,op.cit,p.156 20.G.Hromadka,Scurt istorie a Banatului montan,funda iaFridrich Ebert,Bonn 1995,p.40. 21.Ibidem,p.41. 22.S.Bordan,op. cit.,p.53. 23.G.Hromadka,op. cit.,p.52. 24.S.Bordan,op. cit.,p.66. 25.Ibidem,p.67. 26.Ibidem,p.70. 27.G.Hromadka,op. cit.,p.79.

28.Ibidem,p.96. 29.Ibidem,p.116.

Capitolul

III

Istoricul lucr rilor

de

hidroamenajare

pe

Brzava superioar .

1. nceputul lucr rilor, pn nc

n 1900.

din cele mai vechi timpuri, a ez rile omene ti s-au format pe lng cursurile

apelor sau cu acces la ap , pentru nevoile proprii ale oamenilor, pentru cre terea animalelor,sau utilizarea c derilor de ap n scopuri practice (darac, moar , piu ,etc.)1. n 1389 sunt pomenite morile a ezate pe apa Brzavei, iar ntre 1406 i 1420 se desf oar o serie de procese, ale c rui obiect este tocmai st pnirea asupra cursului i valorificarea energiei apei. Desigur morile apar ineau nobililor i cnezilor din Brzavei

aceste p r i. Uzinele au utilizat mangalul- c rbunele de lemn- drept combustibil pentru cuptoarele industriale, iar producerea i transportul lui au creat mari probleme societ ii. Transportul materiilor prime i auxiliare i mai ales a mangalului necesar uzinelor se f cea pe cai. P durile din mprejurimile Re i ei epuizndu-se, distan ele pentru transportul mangalul deveneau tot mai mari, sporind dificultatea transportului. Pn n 1750 transportul mangalului produs n p dure se f cea exclusiv cu cai de povar . Fiecare cal purta pe un samar adecvat, doi saci cuprinznd 2,7-3,3 hl mangal n greutate de 60-70 kg. Transportul mangalului se f cea n caravane de 6-8 cai de povar Caii de transport erau utiliza i 50 de ore pe s pt mn sub conducerea unui supraveghetor. i parcurgeau n medie 3,8 km/or 2.

Pentru remedierea situa iei, lipsa mangalului i distan e mari de transport, Curtea de la Viena a cedat celor trei uzine (Re i a, Boc a, Docnecea) p durile estice de pe masivul Semenic, cu scopul de-a utiliza plut ritul ca mijloc de transport a lemnelor necesare producerii mangalului. Acesta se f cea n boc e- o groap mangalului. de 1,5 m diametru n care nc peau 16 m.c. lemne, care se acoperea cu p mnt i se ardeau mocnit pn la ob inerea

Se men ioneaz c bufenii (oltenii) lucrau din 1757 n apropierea satului romnesc Re i a i produceau mangal pentru furnalele din Boc a i Docnecea. nc Re i a Montan pe lng precum i din Austria Superioar i din Carintia. din 1770 tr iau la bufeni i 126 familii de nem i, veni i din Stiria i Salzkammergut

Lucr rile de amenajare a rului Brzava pentru plut rit au nceput n 1783 prin construirea de diguri, greble, lacuri de depozitare, iar din 1785 a nceput efectiv plut ritul. S-au construit 3 greble pentru scoaterea din ap a lemnelor la Re i a, Clnic i Boc a3. n 1793, la sud-est de Re i a, n amonte pe rul Brzava, n mijlocul p durilor virgine ale Semenicului, Erariul nfin eaz Superioar (producerea mangalului). Din cauza cheltuielilor mari de ntre inere i repara ii, ct i a debitului variabil al Brzavei pe parcursul anului, n 1803 s-a abandonat plut ritul lemnelor pe ru, iar conducerea uzinelor a ob inut de la Camera imperial de 25 de ani, s dreptul de a utiliza munca a 1556 rani, pe timp efectueze robota la transportul mangalului. n 1806 a fost construit colonia Franzdorf (V liug) cu coloni ti din Austria i din Valahia Mic (bufeni) to i ocupndu-se cu muncile forestiere i c rbun ritul

oseaua Re i a V liug pentru transportul cu care a mangalului. Pentru nt rirea frontierelor din zona Banatului Montanistic, Curtea Aulic aduce, n zona mun ilor Semenic, la 800-1000m altitudine, fost nfiin ate n 1828, iar mai trziu lucrau la amenaj rile hidro din zon rani austrieci veni i din p durile Boemiei (Klattau). Satele de pemi Wolfsberg (G rna), Weidenthal (Brebu Nou) i Lindenfeld au i Sadova. Ulterior pemii de la G rna i Brebu Nou i la ntre inerea drumurilor.

Dup trecerea la administra ia civila a Banatului i ca urmare a cheltuielilor mari de ntre inere a drumurilor, s-a reluat ideea de a transporta lemne pe apa Brzavei. n 1858 s-au reluat lucr rile pentru apropierea lemnelor de cursul Brzavei i au fost construite: scocuri umede i uscate, vagone i cu c dere liber un funicular, o cale ferat cu c dere liber de 4,096 km cu o pant linie a fost dotat de 1,15m cu curbe minime de 16,21 m. Aceast pe ine de lemn, ct i de 4,79%, ecartament cu 8 vagone i a 7 m.c. linie a func ionat

fiecare care aveau un frnar la coborre i au fost urcate cu cai. Aceast

pn n 1872 cnd a fost abandonat datorit epuiz rii p durilor din zona Crivaia. n 1864 a fost construit barajul de la Klauss pentru reglarea debitului de ap amonte de V liug, din bu teni de brad cioplit cu umplutur pe

Brzava, n vederea transportului lemnelor prin plut rit. Construc ia s-a f cut la 8,5 km de piatr , la o n l ime maxim

de 11,5 m, cu o lungime de 76 m, cu un deversor de 8,4 m care avea o n l ime de 1,6 m. A fost prev zut cu dou 140.000 mc. ap august . n 1865 rencepe plut ritul lemnelor pe Brzava pe o distan Klauss- unde a fost construit barajul- pn la Land, cu o diferen necesar al apei pentru plut rit a fost de 0,5-0,6 m, cu o vitez traseu era parcurs n 6 ore . Tot n 1865 s-a amenajat instala ia de preg tire a mangalului de la Land, amplasat la cca. 4 km de uzin n amontele Brzavei. Aceast instala ie cuprindea stavile i greble pentru oprirea i scoaterea lemnelor din ap . Dup uscarea acestora prin stivuire, lemnele au fost a ezate n boc e, pentru transformarea lor n mangal. Se amenajau concomitent 20-30 boc e mari cu diametrul de 12-16 m, cuprinznd fiecare 100-160 mc. lemne. Produc ia anual de mangal a fost de 800.000 hl. (1mc. de lemn producea 6,56 hl mangal). Arderea mangalului se f cea de obicei toamna i iarna6. ntre 1872-1893 STEG a construit un funicular pentru transportul lemnelor t iate de pe versantul estic al Semenicului pn putea transporta n sezonul de var func ionat pn la Brzava. Funicularul a f cut leg tura ntre de nivel de 500 m. Acesta i uscate. Funicularul a Prislop i rul Brzava i a avut 5,57 km lungime cu o diferen5 4

goliri p trate manevrate cu stavile de 1,4 m, respectiv 1,9 m, n

pentru eventuala golire a barajului i evacuarea nomolului n aval. Barajul avea un volum de care permitea transportul a cca. 10.000 mc. lemne din martie pn

de 38,8 km, de la

de nivel de 458m. Nivelul medie de 1,8 m/s. ntregul

(150 zile a 10 ore pe zi) cca. 60.000 mc.lemne.

Apropierea lemnelor de funicular se f cea prin scocuri umede

n 1904 cnd, n urma amenaj rilor din bazinul Brzavei n vederea

construirii de hidrocentrale, transportul lemnelor a fost nlocuit, cu excep ia unei mici por iuni, prin canale de plutire. n 1894 barajul de la Klauss a fost reparat, fiind construit din p mnt compactat combinat cu l zi suprapuse umplute cu piatr 1917. Amenaj rile hidroenergetice de la Re i a constitue un ansamblu de lucr ri,nu numai de o deosebit importan pentru industria noastr na ional , dar care prin felul, ntinderea i un mare interes tehnic. i complexitatea lor prezint i a func ionat pn n

Ini iativa acestor lucr ri a fost luat de fosta Societate de C i Ferate Austro-Ungare (STEG), care a apreciat importan a energiei hidraulice de pe domeniul ei, pentru exploatarea utilajelor metalurgice Re i a. i miniere ct i pentru celelalte nevoi industriale din

Scopul construirii acestor hidroamenaj ri a fost dublu: producerea de energie electric pentru uzinele din Re i a i transportul pe ap al lemnelor. STEG, pentru a rezista concuren ei, a fost interesat energiei termice. Totodat , societatea se obligase prin contract fa Distilarea Lemnului din Re i a s -i pun aducerea lemnelor de la dep rt ri mari pe cale ferat de Societatea Anonim pentru de g sirea unei energii permanente i producerea

ieftine la ad post de fluctua iile de pre ale combustibilului, care f cea precar

la dispozi ie o mare cantitate de lemn. Cum costa enorm, s-a dat preferin plut ritul

drumului pe ap ,a c rui amenajare oferea condi ii favorabile n zon . Amintim c rului func ie de anotimp. Pentru producerea energiei electrice s-a avut n vedere c derea total extremitatea la Re i a (c dere de 210 m). 2. Amenaj rile hidroenergetice ntre anii 1900 1945.

pe Brzava s-a mai f cut cu ncepere din 1785, dar n condi iile unui debit foarte variabil al

a Brzavei

ntre satul V liug i Re i a, prin construirea unui canal de deriva ie cu priza la V liug i cu

ntreaga hidroamenajare, f r barajul V liug i centrala Breazova, a fost executat n 3 ani, din prim vara lui 1902, pn n toamna anului 1904. Marea majoritate a lucr rilor a fost f cut de STEG, doar perforarea celor 6 tunele

de pe canalul principal a fost executat de firma Mandel, Hoffman i Quitner cu pre ul de 110 coroane pe metru liniar; ma inile perforatoare i combustibilul au fost procurate de STEG. Ideea construirii canalului principal a fost a lui Antonius Martinek, directorul de domenii la STEG, iar proiectul a fost executat n mare parte de inspectorul Ioan Pohl. Construc iile i apeductele de fier au fost proiectate de inginerul de poduri Roberth Toth i executate de fabrica de poduri din Re i a7. Amenajarea se compunea din urm toarele p r i ncepnd din amonte (a se vedea anexa 7): Canalul Z noaga, prul Murgila, canalul Semenic,jilipul PrislopIzvorul R u, canalul Gozna ( afra), apoi aval de V liug- canalul superior pn colectoare Breazova- Gropos i Crainic, canalul de rezerv la Breazova, canalul Principal de la V liug la Ranchina, jilipul de ocol din valea Sodolului, canalele de la Ranchina,ca apoi prin conducte for ate de la Ranchina apa s fie uzinat la Grebla.

Canalul Z noaga, n lungime de 4,7km, capteaz vars n albia natural construit pentru m rirea debitului de ap 0,35 mp., iar canalul are o pant ncruci

apa de la cota 1295 m

i se

a prului Murgila de stnga cu un debit de 100 l/sec., a fost necesar la hidrocentrala Grebla i pentru de

transportul lemnelor din p durea Tlva Satului. Sec iunea canalului este trapezoidal

de 3,5[none3] %o i a fost construit din pmnt, iar la

rile cu alte praie leg tura este f cut prin canale de lemn. Este n func iune i azi. Apele din canalul Z noaga cu ale prului Murgila de Stnga se capteaz n canalul

de plut rit Semenic lung de 23,3 km, care porne te de la cota 1036 m. El trece prin p durile societ ii, unde lemnele ajung cu funicularul sau pe alte c i la canal, plutind pn la Prislop (cota 1000m). Canalul Semenic a fost s pat n p mnt i c ptu it cu scnduri,dar numai pe i 1,8%o avnd o sec iune

alocuri (cca. 120 m) s-a betonat. Panta canalului este de 1,6

trapezoidal cu suprafa a de 0,84 mp., ceea ce permitea transportul unui debit de 400 l/sec. De la Prislop, lemnele sunt dirijate spre canalul superior prin jilipul Prislop- Izvorul R u. Debitul necesar plutirii lemnelor pe acest din urm jilip este de 100 l/sec., restul de ap care vine pe canalul Semenic se dirijeaz prin organe de distribu ie, de la extremitatea canalului spre prul Gr di tea, ajungnd astfel tot n Timi . Canalul Gozna ( afra) are o lungime de 9,7 km, o sec iune trapezoidal mp. i permite transportul unui debit de cca. 350 l/sec. Acest canal a fost construit din p mnt, parte din scnduri, iar pe ultima por iune s-a betonat i pleac de la prul Panalovet, v rsndu-se n jilipul Prislop- Izvorul R u la cota de 860,5 m. Jilipul mare Prislop- Izvorul R u are dou 330%o canalului Gozna pn de 3,7 km. pante; prima de la Prislop este de de 0,51

i permite transportul lemnelor doar cu 100 l/sec., iar a doua de la captarea la canalul Superior are panta de 104%o. Lungimea acestui jilip este i a fost construit din lemne, iar pe ultima por iune n apropierea canalului

Superior a fost betonat . Canalul Superior preia apa Brzavei printr-un baraj deversor aval de V liug, la un debit de 2 mc./sec.; are lungimea de 3,6 km, o sec iune trapezoidal de 1,56 mp. i o pant de 1%o. Canalul a fost construit pe toat cu beton, de 5-6 cm grosime impermeabil. i aplicat lungimea lui din zid rie de piatr o tencuial brut c ptu it de ciment sclivisit pentru a-l face

Pn

la construire hidrocentralei Breazova a servit doar transportului lemnelor. care debu eaz n canalul inferior, restul de ap (cea mai

Dup construc ia centralei electrice o parte a debitului a r mas pentru transportul lemnelor printr-un jilip c ptu it cu tabl important inferior. Pe canalul superior sunt 4 tuneluri cu sec iunea ovoidal care str bat forma iuni cantitate) este uzinat la centrala Breazova de unde se vars direct n canalul

de gneis; aceste tuneluri sunt: Cr inicel de 112 m lungime, Izvorul R u de 53 m, Izvorul mic de 62 m i Clean ul Srbului de 114 m. Aceste tunele nu sunt vizitabile. Tot pe canalul superior mai sunt 3 apeducte n lungime total piatr tencuit cu ciment. Canalul Superior mai preia la Izvorul R u i apa adus R u. Barajul deversor construit n albia Brzavei (actualmente n dreptul centralei Cr inicel) din beton cu interior de zid rie, are pragul deversor de 1,3 m, n l imea maxim a zidului de 2,6 m i o lungime de 17 m. La intrarea n canal existau 2 gr tare care puteau fi cur ate printr-un st vilar mai mic. Apa captat de acest baraj era dirijat n canalul Superior prin stvil . La cap tul brut cu de jilipul Prislop- Izvorul de 151 m construite cu bol i din zid rie de

aval al canalului Superior s-a construit o camer de nc rcare,din zid rie de piatr la centrala hidroelectric Breazova, unde se afl o turbin

mortar de ciment, de la care pleac o conduct for at de f 500 mm, din fier forjat i nituit, Francisc de 400 CP care alimenteaz cu energie electric ma inile de la minele Secu. Canalul Inferior preia apa din barajul V liug printr-un baraj de priz pe sub centrala Breazova preia apa uzinat ce o aduce canalul Superior. Acest canal face parte din canalul Principal lung de 14,2 km, cu o sec iune trapezoidal de 3 mp., la o pant de 1%o, cu un debit de 3,5 mc/sec. Canalul Principal a fost construit, ca inferior, iar pn la centrala Breazova sunt 1,8 km. n canalul Principal, pu in n amonte de centrala Breazova se vars canalul colector Crainic de 1,05 km, cu un debit de 0,5 mc/sec., iar mai n aval se vars colector Gropos- Bogatu, n lungime de 10 km, cu un debit de 1 mc/sec. canalul i celelalte canale, s pat n p mnt cu i trecnd

zid rie betonat . De la barajul de priz aval de barajul V liug la 200 m, ncepe deci canalul

Priza canalul Principal const dintr-un baraj de priz deversor de 18 m lungime cu o n l ime de 3,4 m, construit ca i barajul deversor al canalului Superior, din beton cu interiorul din zid rie. Deschiderea st vilarului pentru golirea de fund este de 1,5 m, iar la intrarea n canal Inferior se afl 2 gr tare. Tunelele de pe traseul canalului Principal ocup 33% din lungimea lui i sunt n

majoritate s pate n stnc , parte sunt betonate, parte zidite n c r mid banchet de 0,6 m, prev zut cu cale ferat de 820 m ngust care face posibil

i restul n stare

natural . Perforarea tunelelor s-a f cut cu aer comprimat. Profilul este ovoidal cu o vizitarea lor. Aceste tuneluri n num r de 6 sunt: Liscov-Barni n lungime de 1761 m, Coziu a de 825m, Cozia de 792 m, Secu de 382 m, Teiu i Ranchina de 591 m. Ultimul tunel nu este vizitabil, linia ferat ngust de-a lungul canalului se opre te la Port Secu. Canalul traverseaz lungime i 26 m n l ime fa v ile n general prin poduri-apeducte din fier n lungime de de fundul v ii, Strnic de 28 m lungime i 16 m n l ime, Rul

5% din totalul canalului Principal. Aceste apeducte sunt: podul-apeduct V ran de 138 m Alb de 95 m lungime i 38 m n l ime, Secu de 216 m lungime i 32 m n l ime i cel de la Cuptoare de 226 m lungime cu 20 m deasupra v ii. Pilonii podurilor sunt fixa i pe funda ie de zid, iar suprastructura se reazem permit dilatarea), leg tura etan de alam ndoit pe culee i piloni, prin reazeme fixe i mobile (care din tabl ntre culee i suprastructura din fier este f cut

i cu garnituri din piele.

Pentru a men ine un curs uniform de curgere a apei prin apeducte, s-a folosit un profil mai redus din cauza coeficientului mai mic de frecare, cu men inerea pantei de 1. Apeductele nzidite sunt n num r de 8, cumulnd o lungime de 65 m. Umpluturile de v i i por iunile de canal care trec pe rambleu, cumuleaz o lungime de 1,1 km. Canalul colector Crainic are o sec iune trapezoidal 1050 m cu o pant de 0,43 mp.,n lungime de

de 1,5%o, putnd transporta 0,5 mc/sec de ap ; a fost construit n

zid rie. Acest canal aduce apa prului Crainic de pe versantul stng al Brzavei, str bate valea printr-un apeduct de fier de 68 m lungime i se vars n canalul Inferior, n amonte de centrala hidroelectric Breazova. Apeductul se reazem pe stlpi de 5,1 m, fixa i pe o zid rie f cut dup un proiect

anterior, n inten ia de a forma un baraj de 60 m n l ime. Acest canal nu este n func iune. Canalul colector Gropos-Bogatu s-a construit analog cu canalul Superior, avnd o lungime de 10 km i o sec iune trapezoidal ini ial de 0,51 mp care cre te n aval pn la

1,5 mp, putea transporta 1 mc/sec. Canalul ncepe de la prul Gropos i dup mai multor praie mici (Groposul, Cerna,Trepu in, Bogatu, Breazova) se vars principal amonte de apeductul V ran.

colectarea n canalul

Pe traseul acestui canal colector se g sesc 8 tunele mici, cu sec iunea transversal ovoidal , n lungime total de 300 m, precum i un apeduct de fier de 68 m lungime. Actualmente nu este n func iune. Jilipul Sodol ncepe de la Curm tur , unde se desparte de canalul Principal; este s pat n p mnt i c ptu it cu scnduri, la a c rui extremitate aval lemnele au fost scoase i puse n depozit. De la Curm tur , ultima por iune a canalului Principal de 1,2 km a fost construit la o pant de 0,5%o i cu sec iunea m rit la 5,5 mp pn la tunelul Ranchina, iar de la ie irea din acesta pn la camera de nc rcare Ranchina, pe o por iune de 600 m, sec iunea se m re te la 16 mp; aici exist un canal lateral de rezerv de 1,5 km lungime cu o sec iune de 10 mp, pentru a crea o rezerv de ap pentru central . Construc iile n eleva ie s-au executat n general din piatr ngrijit. n general piatra ntrabuin at a fost gneisul, care s-a g sit n carierele din brut neregulat , cu

tencuial de ciment Portland, n propor ie de 1:5, numai pietrele de col au fost lucrate mai

apropierea traseului, restul materialelor pentru zid rie a fost transportat pe calea ferat ngust , pozat aproape pe toat lungimea canalului Principal. Nisipul i apa au fost transportate cu ajutorul funicularelor. Camera de nc rcare Ranchina, construit piatr la cota 460,8 m pe stlpi de beton i

brut , are un gr tar i 3 conducte de 900 mm diametru prev zute cu vane care duc

la uzina hidroelectric Grebla situat cu 216 m mai jos. Materialele necesare construc iei au fost transportate cu un funicular de 750 m lungime. Conductele for ate, n num r de 3, au o lungime de 600 m frnturi, avnd o por iune orizontal grosimi de 6 mm la castel i prezint dou

de 60 m, la ncruci area v ii Lipca, a c rei adncime i nituit, cu turbine, unde presiunea apei este de 21,6

este de 15 m. Conductele se compun din tronsoane de 20 m de fier forjat i 12 mm lng atmosfere. Transportul tronsoanelor de eav s-a f cut pe ramp .

Toate aceste hidroamenaj ri s-au f cut cu dublu scop: transportul lemnelor din p durile Semenicului la Land i producerea energiei electrice la centrala hidroelectric Grebla, iar mai trziu, n 1916 la centrala Breazova. Centrala hidroelectric Grebla dat n folosin n 1905, are un aspect brut i parte din

arhitectural frumos; cl direa este de 55x25m, zidit Adam, pn n 1970).

din beton, piatr

c r mid , avnd arpant de fier la acoperi . n aceast cl dire a fost i locuin a efului (dl.

Ini ial s-au montat 3 turbine Pelton, cuplate direct elastic, dup

sistemul Zodel

Voith la generatoare de 1800kw care debitau curent trifazic de 5500 V i 20,8 Hz. Pentru serviciile interne ale centralei mai existau 2 turbine Pelton de 170 CP cuplate cu cte un dinam excitator de 95 kw la 240 V i o turbin 120 V i 82 A pentru iluminat. Reglajul turbinelor se face automat, prin servomotoare comandate de regulatoare centrifuge. Regulatoarele au fost schimbate ulterior cu altele ac ionate de ulei sub presiune. Tura ia nominal alimenteaz marmor alb a fost de 312,5 rota ii/min. Un transformator de 80 kw la 5500/230 V Instrumentele i aparatele pentru controlul i reglarea (relee) i conexiunile au fost montate pe un tablou de (camera de comand ). Cl direa i au fost protejate contra desc rc rilor atmosferice prin dou linii aeriene la SCI (sta ia central era utilizat de serviciile interne. Pelton de 35 CP care ac iona un dinam de

generatorilor, aparatele de siguran sta ia de transformare exterioar

cu 7 feederi, a ezat separat pe o estrad

paratr znete cu coarne. De la sta ia exterioar , care are 2 transformatori ridic tori de tensiune de 5500/37.000 V pleac interconexiuni), actualmente sta ia nr. 30. Energia electric pentru antrenarea laminoarelor reversibile i de tabl . Tot n cl direa centralei Grebla s-a dat n folosin instalat de 8.000 kw. Ast zi sunt 2 grupuri de 5,5 Mw fiecare, antrenate de turbine Francisc de cte 6,5 Mw. Centrala Velox nu mai este in functiune fiind distrus in urma unui incendiu. n 1905 s-a dat n folosin centrala de gaz cu 4 motoare tandem sistem Erhardh n 1931 centrala termic ,care la centrala Ilgner

avea un cazan Velox i func iona pe p cur , producnd abur la 25 bari i avnd o putere

Sehmel, fabrica ie Lang, a 1050 CP fiecare, ac ionnd cte un generotor trifazic de 1050 kw la 5500 V i 20,8 Hz. Gazele de furnal, epurate brut i fin, se utilizau la prenc lzirea aerului necesar furnalelor n cawpere, iar restul se utiliza pentru producerea energiei electrice n aceast central de gaze. Tot aici s-au instalat 3 cazane recuperatoare care au produs abur

pentru centrala AEG, construit

n 1913. n centrala AEG aburii erau produ i ntr-o baterie

de 10 cazane nc lzite cu c rbuni, iar n zilele de s rb toare cnd r mnea gaz furnal disponobil, acesta se utiliza la nc lzirea cazanelor. Grupul era format dintr-o turbin cuplat cu un generator de 2.500 kw la 5500 V. Centrala Breazova a fost pus Camera de nc rcare a fost construit n func iune n anul 1916, dup brut ce s-au f cut

modific ri la canalul Superior, prin construirea camerei de nc rcare i a conductei for ate. din piatr cu mortar de ciment,iar suprafe ele for at de diametru 500 mm, udate au fost sclivisite, ea serve te i ca decantor, avnd prev zut o stavil de desc rcare. Apa din camera de nc rcare este condus din fier forjat antreneaz printr-o conduct i nituit, la turbina Francisc de 400 CP, aflat cu 38 m mai jos, care

un generator ce furniza energie electric

minei de la Secu printr-un cablu de 5

km lungime la 500 V. Barajul V liug (sau Breazova). Debitul natural al canalului Principal, care alimenteaz uzina hidroelectric Grebla, sc dea foarte mult toamna i iarna. De aceea la nceput, pentru a se asigura func ionarea normal ma ini cu abur pentru ajutor, dar aceast a centralei hidroelectrice s-a recurs la

solu ie s-a dovedit foarte costisitoare, deci s-a

hot rt regularizarea debitului de pe Brzava prin rezervoare artificiale. n 1903 inginerul ef Otmar Marcseleny, delegat STEG pentru studierea barajelor n str in tate, a ntocmit proiectul unui baraj de 52 m n l ime, cu un volum de acumulare de 12 milioane mc. ap . (se v d funda iile i acum n dreptul centralei Breazova). n 1904, n urma avizului favorabil al profesorului universitar dr. Otto Intze din Aachen, invitat la fa a locului pentru a studia problema i proiectele, mpreun cu profesorul universitar Desideriu Nagy i al i consilieri tehnici, s-a hot rt nceperea lucr rilor. ntre timp s-a emis p rerea c , pentru o parte din energia electric uzinei, s-ar putea utiliza gazele cuptoarelor. Lucr rile preg titoare pentru baraj, al c ror cost s-a ridicat la jum tate milion coroane aur, au fost ntrerupte i s-a trecut la proiectarea unei uzine electrice cu utilizarea gazelor de furnal (1905). La terminarea studiului s-a v zut c constatare, precum i scumpirea c rbunelui la Re i a aportul energiei produse din gaze recuperate nu este suficient pentru exploatarea stabilimentelor metalurgice. Aceast i dificult ile mereu crescnde ale problemelor muncitore ti, au repus la ordinea zilei problema construirii barajului pentru rentabilizarea func ion rii uzinei hidroelectrice Grebla. necesar

Studiul la fa a locului a ar tat c

se putea ob ine o capacitate de circa 1 milion de a amplasamentului i dimensiunilor s-a

mc. prin bararea v ii n p durea Clan ul Srbului, n aval de V liug i mai n amonte de locul barajului nceput ini ial. Pentru alegerea definitiv cerut avizul ing. Rupcic Gheorghe i al profesorului universitar Holz din Aachen, urma ul lui Intze, iar cu ntocmirea proiectului, supravegherea, conducerea i controlul lucr rilor a fost ns rcinat de STEG profesorul universitar Czako Adolf, avnd ca delegat pe Ioan Dieter. Onoarea nfiin rii barajului a revenit consilierilor Adalberth Veith, Gustav Tavi efului inspector silvic Andrec Kuhanyi . Barajul a fost amplasat la 3,4 km de V liug i cu 200 m n amonte de gura dect n proiectul a actualei8

i

canalului Principal (Inferior) avnd un bazin de 76,9 kmp. Pe locul ales n albia Brzavei s-a proiectat barajul propriu-zis cu o n l ime de 27 m, n l ime mai mic ini ial,ceea ce a impus construirea unui dig de completare pe partea dreapt volum ini ial de 1,2 mil. mc. i o suprafa de 12,06 ha. i unde s-a

insule care face parte din barajul propriu-zis. Lungimea lacului este de 1,95 km, are un

Barajul i digul s-au construit ntr-un loc unde valea este mai strmt putut asigura o funda ie s n toas de gneis.

Zidurile s-au construit cu profil triunghiular din piatr brut cu mortar de ciment i var (1 parte ciment,1/2 var i 4 p r i nisip). Toate lucr rile au fost executate de STEG n regie, n afar de zid ria propriu-zis care a fost cedat n antepriz , n martie 1908, firmei Lenarduzzi la pre ul de 10,4 coroane aur un metru cub de zid rie. Societatea STEG a executat excava iile pentru funda ii, transportul p mntului i stncilor, lucr rile de la tunelul- apeduct, priza de ap , deversorul, golirea de fund, cantonul barajului i procurarea materialelor de construc ie i a ma inilor (inclusiv curentul electric). Lucr rile preg titoare, recunoa terea i cercetarea terenului au nceput n ale barajului, s-au construit bar cile

septembrie 1907. Apoi s-a cur at fundul v ii de stratul superficial de p mnt, s-a nceput excavarea stncii pentru leg tura cu coastele de baz amplasamentul lucr rii. n amonte i aval de funda ia barajului, lacul s-a nchis prin batardouri de beton de-a curmezi ul v ii pentru a permite lucr rile. Pentru infiltra ii i precipita ii s-a prev zut o conduct re ea de 150 mm diametru care str bate baza barajului, n care se colecteaz , printr-o de drenuri de 60 mm diametru, eventualele infiltra ii din corpul deas pentru lucr tori i materiale. n martie 1908 s-a terminat tunelul de devierea apei, ocolind

barajului.Golirea de fund are cap tul amonte ndoit n sus, pentru a mpiedica p trunderea materialelor solide, i este prev zut cu un robinet-van . ntreg dispozitivul a fost a ezat ntr-un mic turn construit n amonte de baraj i ridicat deasupra fundului v ii cu circa 5 m. Barajul are form de arc de cerc cu raza de 120 m, cu o n l ime de 27 m, a zidului, la 20 m sub cota de ciment, pentru a nt rii de beton armat.

grosimea la baz este de 18 m, l imea coronamentului are 3 m i o lungime de 90,46 m la cota de 505,5 m MA. n amonte, pe partea inferioar coronamentului i alipit de el s-a construit o banchet de ap rare de 1 m l ime cu o pant de 1:1,5. Tot pe partea amonte a barajului s-a aplicat o arp impermeabilitatea zidului, care la rndul ei a fost protejat i stlpii parapetului sunt din beton. Digul de completare are coronamentul la acea i cot 110,12 m i o n l ime de 12 m, l imea fiind doar de 1,5 m fa dig s-a aplicat o sarp de ciment fa la protec ia din beton armat. 505,5 m, o lungime de de barajul propriu-zis; la de o p tur

Ie irile cu care este prev zut coronamentul barajului de ambele p r i, consolele de sus inere

Nivelul coronamentului s-a ales cu 1 m sub cota pragului casei celei mai n aval din V liug. Deversorul este lateral stnga, cu 1 m sub cota coronamentului, lungime i 1,7 m n l ime i se leag de 4 m, care debu eaz dimensionat la viituri de 83,6 mc/sec. Priza de ap este format din 2 conducte cu diametrul de 600 mm din fier forjat i pe o cascad de 2 trepte cu pern i are 37 m de canalul de curgere n lungime de 52 m i o l ime de aer. Deversorul a fost

prev zut cu robinete-vane

i a ezate ntr-un tunel de 52 m sub digul de completare

insul . Tunelul este nalt de 2,4 m i lat de 2 m, avnd pere ii betona i, tencui i n interior i sclivisi i, terminndu-se la intrare cu un zid de obtura ie de 3,7 m, iar la ie ire cu o c su unde sunt montate robinetele-vane de golire. Debitul de golire este de 25 mc/sec = 10 mc/sec. n martie 1908 firma Lenarduzzi a nceput lucr rile de zidire propriu-zis cca. 9 luni, terminarea complet a

barajului i digului. Zidarii au fost italieni, fiind pl ti i cu ziua. Lucrarea de zid rie a durat f cndu-se n 11 luni. Funda ia la dig a inceput la 8 mai, i nglobate n iar la baraj la 14 mai, toate pietrele i stncile au fost sp late cu jet de ap

mortar. Lucr rile de zid rie au fost mp r ite n 2 campanii: prima s-a oprit la 27 octombrie 1908 din cauza gerului, avnd gata digul cu coronamentul lui acoperit cu beton, iar barajul zidit pn la 14 m n l ime. Pentru perioada de iarn s-au protejat lucr rile f cute, mpotriva nghe ului, cu un strat de pietri peste care s-au a ezat bolovani. i nisip de 35 cm n l ime i acoperit cu scnduri

La 19 aprilie 1909 s-a reluat lucrul, ncepnd a doua campanie, prin ndep rtarea stratului de protec ie i refacerea betoanelor afectate, prin sp lare cu jet de ap terminat lucrul la zid ria propriu-zis . Barajul con ine 13.126 mc zid rie, iar digul 2.464 mc. Zilnic se utilizau 20 t ciment, 7 mc nisip i cca. 170 mc piatr . Num rul de muncitori a fost de 202 din care 44 zidari italieni, 153 salahori i 5 conduc tori. Un zidar lucra maxim 3,5 mc de zid rie pe zi. La nceput i al transportul materialelor pe zid s-a f cut cu roaba, apoi cu instala ii de ridicat (ramp deversorului. Apoi s-au terminat potecile din jurul barajului barajului. La prima m sur toare a deforma iei zidului s-a observat o s geat Umplerea barajului a nceput la sfr itul luni noiembrie 1909, dup de 12,5 mm. i cantonul omului de paz i frecarea cu perii de srm pentru ca mortarul nou s fac priz cu zid ria anterioar . La 6 august s-a

ascensor cu troliu i electromotor). Drumul de acces s-a deviat lng canalul de evacuare a

terminarea tuturor

lucr rilor i cur irea bazinului, nchizndu-se conductele de golire. Punerea n func iune a lacului de acumulare a fost hot rt pentru prim vara urm toare. n februarie 1910 lacul