ISTORIA ROMÂNILOR PRIN CĂLĂTORI - scriptorium.ro · beascăs, isemergeacătreAdrianopols,...

of 1087 /1087
ISTORIA ROMÂNILOR PRIN CĂLĂTORI Nicolae Iorga Classique SCRIPTORIUM

Embed Size (px)

Transcript of ISTORIA ROMÂNILOR PRIN CĂLĂTORI - scriptorium.ro · beascăs, isemergeacătreAdrianopols,...

 • ISTORIA ROMNILORPRIN CLTORI

  Nicolae Iorga

  Classique

  SCRIPTORIUM

 • Istoria romnilor prin cltori

  Colect, ia Classique

 • Istoria romnilorprin cltori

  Nicolae Iorga

  ClassiqueScriptorium

 • Scriptorium. Toate drepturile rezervate.Produs luni, 08 mai 2017 din revizia 2.Sursa: http://ro.wikisource.org

 • Pn la jumtateaveacului al XVII-lea

 • I. nainte de ntemeierea domniilor

  Cltoriile n pmntul romnesc ncep abia de la sfrs, itulveacului al XIV-lea. O observat, ie preliminar: de ce na-inte de 1389 nu-s cltori cari s fi strbtut t, ara noastrs, i s fi lsat o descriere a acestei t, ri? N-ar fi o pagubesent, ial dac n-am cunoas, te unele din scrisele cltorilordin veacul al XVII-lea s, i al XVIII-lea, pe cnd, dac am aveapentru anii 1350, ori pentru o dat din secolul al XIII-lea,lucruri privitoare la noi, ele ar fi de un folos extraordinar,dat fiind c primele documente privitoare la T, ara Rom-neasc, scrise n limba latin s, i mai trziu n slavon, subinfluent, a vecinilor de dincolo de Dunre, bulgari s, i srbi,dar mai ales srbi, snt abia de prin anii 1370, iar, n ceprives, te Moldova, documentele, afar de anume legturieu strintatea, snt nc mai recente. S, i cronicile, sauceea ce precede cronicile totdeauna, analele, nsemnndn cteva cuvinte evenimentele, nu pornesc dect ceva maitrziu, prin secolul al XV-lea, s, i ele cuprind numai nsem-nri dup pomelnicele pstrate n mnstiri, n legturcu ctitorii lor, dnd numele deosebit, ilor domni, s, i, ici s, icolo, amintirea unei lupte. Dar, afar de ct, iva clugrifranciscani, cari au mers n prt, ile rsritene, nu de dra-gul nostru, nu din dorint, a de a ne cunoas, te, ci din nevoi

 • de propagand, cam prin anii 12501260, n t, erile ocupatede tatari, pe cari misionarii credeau s le poat cs, tiga lacredint, a roman, afar de notele pe scurt ale unui Jean dePlan-Carpin, ale unui Ascelin s, i unui Rubruquis, cari tot, ivorbesc de poporul la care veneau, iar nu de elementelesupuse acestui popor, cum eram s, i noi, orice s, tire lipses, tepentru vremea veche.

  Cauza este c marile drumuri de comunicat, ie cu R-sritul s, i cu Sud-Estul european nu treceau prin prt, ilenoastre. S, i se nt, elege bine de ce: pentru c nu exista oordine asigurat n aceste prt, i s, i cltorii cutau totus, i os, igurant, a drumului s, i mijloacele materiale pe care trebu-iau s le aib pe acest drum. Cltorii se cam prdau la nois, i, mai trziu. Guillebert de Lannoy, pe vremea lui Alexan-dru cel Bun, a fost jfuit; s, i alt, i cltori nseamn acesteprdri, des, i domnii ntrebuint, au acuma toat energia cas opreasc acest lucru.

  Am mai putea spune, chiar de acum, nc un lucru,anume c, deoarece drumul mai scurt totus, i trecea prinprt, ile noastre, t, erile romnes, ti au fost ntemeiate s, i dincauz c populat, ia noastr ajunsese la o cons, tiint, superi-oar despre puterile sale s, i despre t, intele pe care le puteauurmri aceste puteri, dar s, i din nevoia de a avea un pzitoral drumului mai scurt care trecea prin teritoriul nostru.Atunci domniile noastre au fost fundate s, i cu mijloacelemateriale date de drumet, ii negustori pe aici.

  nainte de aceasta ns erau dou drumuri mari ctreRsrit: unul trecea la nord de Moldova de mai trziu, prinprt, ile Galit, iei, pornind din Europa central, din prt, ilegermanice, spre a trece n stepa ruseasc. Drumul acestaera foarte natural, fiindc, nainte ca s-l bat misionariin secolul al XIII-lea, fr ndoial c-l btuser att, ia ne-

  4

 • gustori germani. Monede germane se gsesc nenumratde multe n stepa rsritean. Negustorii fceau partedin acea vast asociat, ie medieval care se numea Hansas, i pe care o formau Lbeckul, Brema, Hamburgul s, i altecentre hanseatice. Mergeau pe aceast cale de nord s, i p-trundeau pn foarte adnc n prt, ile Novgorodului. Oparte din oras, ele ruses, ti au fost ntemeiate prin aces, ti ne-gustori; as, ezmintele pe care le-au conservat aceste oras, epn trziu n secolul al XVII-lea snt as, ezminte germa-nice, avnd un drept, prin urmare o baz de jurisdict, ie,cu totul deosebit de dreptul consuetudinar, de obiceiurilepmntului ale rus, ilor s, i slavilor n genere.

  Un alt drum, care ducea ctre Peninsula sud-estic aEuropei, ctre Peninsula Balcanic, trecea prin Ungaria,strbtnd-o n diagonal. Drumul acesta era obis, nuit s, ipe vremea bizantinilor: el ajungea n prt, ile Belgraduluis, i la nsemnata cetate care a fost n evul mediu Branicevo,se cufunda pe urm n vasta pdure srbeasc s, i bulg-reasc, ce ocupa un teritoriu imens. Prt, ile dintre Nis,s, i Vidin erau cuprinse de acea foarte mare pdure, cums, i prin alte prt, i din regiunea aceasta rsritean exis-tau codri imens, i ca acela de la care Teleormanul s, i-a luatnumele (Deli-orman nseamn pdure mare, s, i este unDeli-orman s, i n prt, ile dobrogene, unde iars, i a fost, deci,o pdure mare). S, i n prt, ile judet, ului Ilfov, exista pdu-rea cea mare a Vlsiei, a crii amintire s-a pstrat n limb,pentru c nc n secolul al XVIII-lea pdurea exista. Totas, a n Moldova aflm codrul Ghigheciului, de unde unt, inut ntreg s-a numit Codrul, s, i n judet, ul Dorohoi p-durea care ncepea la gura Hert, ei s, i pe care o pomenescanecdotele populare.

  Se strbtea, prin urmare, pdurea aceasta mare sr-

  5

 • beasc s, i se mergea ctre Adrianopol s, i Constantinopol.n felul acesta noi eram cuprins, i, ca o regiune fr

  rost pentru cultur, n triunghiul care se fcea ntre acestedou linii de drumuri.

  Iat de ce n-au trecut cltori prin prt, ile noastre na-inte de Peter Sparnau s, i Ulrich von Tennstdt, la 13891.

  Dar, dac am fi avut o descriere de cltorie prin prt, ilenoastre nainte de 1839, iat ce ne-ar fi putut povesti c-ltorul, s, i de data asta ne substituim, lui, cu informat, iicptate pe alte ci.

  Acela care, n loc s se ndrepte spre Belgrad prin Unga-ria de sud, ar fi luat drumul Ardealului, de acolo ar fi trecut,cum au trecut cavalerii teutoni, dup 1200, n prt, ile Cm-pulungului, unii pretind c s, i prin prt, ile Buzului, darnu gsesc nici o dovad pentru aceasta. S, i de la Cmpu-lung ar fi cobort pe Rul Doamnei n valea Dmbovit, ei,iar prin acea vale, fr s ating Trgovis, tea, as, ezat pevalea altui ru, Ialomit, a, ar fi ajuns la Bucures, ti, care pevremea aceasta era un simplu sat, fr cetatea de mai tr-ziu, n umbra creia s-au dezvoltat Bucures, tii vechi , pemalul celalt. De la satul urmas, ului mos, ului Bucur ar fitrecut la Giurgiu, s, i pe la acest vad ar fi ajuns n PeninsulaBalcanic.

  S ne punem n locul cltorului de atunci s, i s dm oimpresie a principatului T, erii Romnes, ti as, a cum el existaatunci.

  Cine, pe la 126080, ar fi luat drumul Ardealului, arfi gsit o T, ar Romneasc pe care noi, astzi, trebuie s

  1Manuscriptul cltoriei se afl n biblioteca de la Weimar; l-amretiprit n Acte s, i fragmente privitoare la istoria romnilor, III. Clto-ria, analizat n Istoria comert, ului a mea, I, cuprinde numai localitt, iledin cale.

  6

 • facem sfort, ri de minte. nlturnd anume prejudect, is, i idei primite n s, coal, pentru a o nt, elege. T, ara Rom-neasc, n cons, tiint, a poporului nostru, nsemna tot p-mntul locuit de romni asupra cruia nu s-a ntins o st-pnire strin. Evident, romnii din vremea aceea nu eraun stare s zugrveasc aceast t, ar, ei cari nu scriau s, i nucetiau; cu toate acestea nu s, tiu dac e mai bine s aib unpopor o hart pe care o poate zugrvi, dar nu ar putea-oapra, dect s aib o t, ar pe care s s, tie a o apra fr sfie n stare a o zugrvi.

  T, ara Romneasc nsemna o concept, ie absolut roman,pe de o parte, s, i, pe de alta, absolut modern, fiindc epocamodern t, ine sam de dreptul nat, ional s, i de configurat, iageografic, cu hotarele ei naturale. Poporul nostru s-a n-dreptat dup lucruri pe care alte popoare le-au neglijat.El s, i-a nchipuit t, ara lui totdeauna n legtur cu ntregtrecutul s, i tot pmntul pe care l-au locuit ai lui.

  Deci, cnd n anume documente ungures, ti se ntlnes, tepomenirea t, erii sau a pdurii romnilor, nu trebuie sni le nchipuim cu caracter local, ci n legtur cu aceastconcept, ie popular, as, a de veche, as, a de vast, as, a dedreapt s, i as, a de fecund, care este a T, erii Romnes, ti decaracter nat, ional s, i de configurat, ie geografic natural.

  Intrnd n Ardeal, se vedeau oras, e n format, iune, carefires, te nu erau romnes, ti, oras, e ntemeiate de sas, i pe bazaprivilegiilor date de regii Ungariei cu cteva decenii mainainte. Oras, e nc foarte nou, dezvoltate astfel din sate:sas, ii cnd au fost adus, i n prt, ile acestea nu au venit numaidin regiuni pur germanice, ci mai ales din acelea renane,unde sngele galic e foarte mult reprezintat; limba lor efoarte apropiat de dialectul alzacian s, i titlul pe care s, i-lddeau odinioar e de flandri, din care romnii au fcut

  7

 • Flondor, cum au fcut fleandur din postavul de Flandra.Era o deosebire vdit ntre satele lor s, i satele noas-

  tre. Satele sas, ilor, fiindc ei veneau mai mult din prt, ileRinului, aveau un caracter coerent, roman, cu case lipite,cum snt cele italiene sau franceze, pe cnd satul barbar,trac, este compus din case risipite, ncunjurate cu gard,avnd ogorul n alt parte, iar tocmai la margene iezerul,sau heles, teul, s, i pdurea. Dar faptul c n Ardeal satelesses, ti se ntemeiaser pe baz mai mult romanic, a aju-tat foarte mult ca ele s se prefac, potrivit nevoilor econo-mice, n oras, e; trecerea satelor cu case compacte la oras, ea fost mult mai us, oar, pe cnd la noi ceea ce a mpiedecatschimbarea a fost tocmai risipirea caselor, oras, ele noastrechiar pstrnd pn astzi caracterul stesc n mahalalelelor.

  Centrele acestea negustores, ti din Ardeal erau ncfoarte mici; nflorirea lor depindea, cu toate privilegiile decare se bucurar n curnd, de deschiderea de drumuri, s, idrumurile nu erau nc deschise.

  Afar de aceste trguri se ridicau ici s, i colo cett, ile re-gelui Ungariei. Ele veneau dup pdurea regelui acestaeste sensul cuvntului Erdly, de unde s-a fcut Ardealul, adec partea din pdurea cea mare rsritean care ajun-sese n stpnirea regelui Ungariei: dup aceast pdureultrasilvan se ntindea, dincoace de prt, ile bihorene,regiunea de dincolo de pdure, Transsylvania.

  n jurul cett, ilor regelui Ungariei, cltorul putea svad un numr de oameni strns, i din toate prt, ile s, i as, ezat, isupt supravegherea s, i exploatarea dregtorului numit derege, iobagul fiind elementul militar (numele poate fi pe-ceneg). Aici nu este o inovat, ie a ungurilor, cari nici n-auinovat nimic, ci au imitat pedant, precum imiteaz totdea-

  8

 • una popoarele finice, uralo-altaice. E sistemul cel vechicarolingian, germanic: cum au fcut carolingienii fat, de saxoni, n t, inuturile locuite de aces, tia prin mijloculGermaniei s, i prt, ile mai orientale, tot as, a au procedat s, iungurii, plagiind pe carolingieni, astfel cum, mai naintede aceasta, i plagiaser slavii din Panonia s, i din Moravia.

  Poporul nostru ns, aici ca s, i aiurea, nu cunos, tea de-ct T, ara Romneasc, pe care o mprt, ea pe ruri; chiar s, iacuma poporul din Ardeal nu recunoas, te Ardealul dectdincolo de Olt s, i dincolo de Brsa: T, ara Oltului nu e Ar-deal; s, i tot as, a T, ara Brsei e n afar de Ardeal. Chiar nprt, ile nordice s, i nord-vestice snt t, inuturi care n-au ni-mic a face cu Ardealul, precum T, ara Oas, ului, de la Havas,care nseamn n ungures, te munte, s, i Maramurs, ul, alcrui nume vine de la una din apele care curg n acesteprt, i. n prt, ile de dincoace este t, ara Jiiului, t, ara Oltu-lui. Nu se mai zice astzi t, ara Arges, ului, t, ara Prahovei,t, ara Ialomit, ei, des, i s-a zis fr ndoial odinioar, s, i deacolo vin numele judet, elor s, i astzi, cci judet, ul Prahovanseamn t, ara Prahovei s, i judet, ul Ialomit, a, t, ara Ialomit, ei;de aici vin s, i o mult, ime de nume de familii, Prahoveanu.Ialomit, eanu etc. Iar dincolo, n Moldova, era t, ara Sireti-ului, t, ara Moldovei, de unde s-a fcut principatul Moldo-vei, s, i iars, i nume de familie ca Sireteanu arat c vecheaconcept, ie popular tries, te n masele de la sate s, i pnastzi.

  Deci, cltorul ar fi trecut prin partea de T, ar Rom-neasc ocupat acum de unguri, pe lng oras, ele care abiase njghebau pe lng cett, ile n jurul crora se strngeao populat, ie t, erneasc mai mult sau mai put, in liber oricea n general neliber, din care fceau parte s, i romnii.Dac ar fi mers mult mai spre rsrit, ar fi ntlnit, am

  9

 • zice, o zon de supraveghere, care se gsea n minileunor elemente ungures, ti desfcute foarte de curnd. Fi-indc secuii nu snt nici din vremea lui Atila, nici chiardin timpul venirii sas, ilor, ci au fost as, ezat, i de cavaleriiteutoni la granit, , ctre pecenegii cari se gseau n prt, ilenoastre. Ei au venit n numr mic s, i au gsit o culturpopular romneasc, de unde pn astzi au o mbrc-minte asmntoare cu a romnilor s, i s, i cultiv cmpuln acelas, i fel; casele secuilor snt fcute, nu dup mode-lul unguresc, care e imitat dup casa slavo-germanic, cidup sistemul caselor romnes, ti; prin urmare nu cu cotulla strad, ci cu fat, a ntreag, cu stlpi n tinda deschis;desigur c s, i folclorul lor are o asmnare cu al nostru.

  De la o bucat de vreme, cltorul ar fi ajuns n T, inutulnou al cavalerilor teutoni. Cavalerii fuseser n Palestina,la Locurile Sfinte, s, i ndepliniser acolo funct, iuni perma-nente de cruciat; pe urm, nemaiputnd tri n acesteprt, i pierdute ctre necredincios, i, au trecut n regiunileeuropene. nainte de a ajunge n Prusia, pe care au colonizat-o n sens german mai trziu, ei s-au as, ezat, prin contract curegii unguri, n prt, ile Bras, ovului. Au ntemeiat cea dintiadevrat sls, luire ors, eneasc n Ardeal, aici la Ceta-tea Coroanei (Kronstadt), lng satul romn al Bras, ului,pentru regele Ungariei. Ei au nceput s, i Biserica Neagr,isprvit ns mai trziu, dar desigur c nc n acest timptrebuia s existe pentru teutoni un burg, care avea s, i ca-racter religios s, i caracter militar, cum a fost n Prusia Ma-rienburgul s, i altele, iar cultul Maicii Domnului, as, a derspindit s, i n secuimea rmas pios catolic pn. azi, eraelementul moral de coeziune al acestor as, ezri.

  De la Bras, ov cltorul ar fi trecut, tot pe drumul ca-valerilor teutoni, dincoace, la noi, s, i ar fi ajuns, cum am

  10

 • spus, n vechiul Cmpulung, pe care elementele acesteateutonice, ca s, i elementele sses, ti s, i ungures, ti care au fostcolonizate de teutoni n acelas, i loc, l numeau Langenau(Au nseamn cmp, de unde finala, care se ntlnes, te as, ade des la sfrs, itul localitt, ilor germane din rsrit). Lange-nau, vechiul oras, teutonic, avea n centrul su ca miez deas, ezare un turn s, i o biseric catolic. Aceast biseric dinCmpulung avea oarecare reputat, ie: n secolul al XV-lease vedea aici o urm a piciorului Sfintului Iacob.

  Avem s, tiri documentare care arat c opera de desnat, ionalizarea elementelor venite dincoace de munt, i, la Cmpulung, n-cepuse de pe la 1200 nc s, i c oamenii prseau, nu numailimba lor nat, ional, dar s, i credint, a lor catolic, pentru antr n ortodoxia noastr. O scrisoare a Papei se plngec acei fals, i episcopi, necanonici, shismatici, cari erauvldicii nos, tri de mnstiri, din schituri de lemn, fac s sepiard sufletele colonis, tilor venit, i dincoace de munt, i.

  De la Cmpulung, mergnd mai departe, cltorul arfi ntlnit tot sate romnes, ti, avnd ntru toate nft, is, areadin timpurile noastre. Satele acestea cuprindeau numairude, tot, i locuitorii unui sat scoborndu-se din acelas, istrmos, , al crui pmnt se chema mos, ia lui s, i al cruinume se pomenea n numele satului s, i n numele fiecruimembru: Albes, tii nseamn urmas, ii lui Albu. Pmntulera al strmos, ului care tiase codrul, care scosese rd-cinile, nlturase pietrele s, i fcuse ogorul. S, i el nu eramprt, it: ca la vechii germani, fiecare lua atta ogor ctputea lucra, n proport, ie s, i cu calitatea de rudenie, s, i cunumrul membrilor familiei sale. Nu era iars, i exclus,fiind oameni put, ini s, i teritoriul mare, sistemul, pe care-l preconizeaz s, i unii agronomi moderni, de a se mutapartea cultivabil de la un loc la altul, iar restul locului s

  11

 • rmie necultivat, pentru a se ngrs, a de la sine sau prinpas, terea turmelor.

  Vite erau pretutindeni, n numr foarte mare: turmede oi, cirezi de vite albe fiind mai put, ine. Boierii, prinOltenia, mai ales, cres, teau s, i porci, ntr-o epoc ulterioar,dar acum nu erau nc boieri, s, i baza culturii de vite at, eranului o forma oaia.

  Trecnd cltorul prin satele acestea, de-a lungul viiDmbovit, ei, ar fi ntlnit n cte un sat mai mare un jude,peste un grup stesc care se chema poate popor, terminpstrat n nomenclatura aplicat la vii s, i n aceea a pa-rohiilor (se zice a fi cineva de popor la cutare biseric).Foarte veche dregtoria aceasta a judelui. . . Cnd au fostvizigot, ii prin prt, ile noastre, ei erau, nu supt stpnireaunui rege, ci a unui jude: judele Atanaric. S, i, deoareceaiurea vizigot, ii n-au trit supt juzi, aceasta a fcut s sepresupuie c nc de atunci, pe la 370 dup Hristos, noiaveam obiceiul de a tri supt juzi. Se dusese puterea mp-ratului, s, i populat, ia se organizase de la sine, dup nevoielementare. Adaug un lucru care nu s-a observat pn d-unzi: c n Italia, pe vremea nvlirilor barbare, dupdisparit, ia imperiului roman de apus, tot, i s, efii populat, ieise chemau judectori. n Sardinia, care n-a fost alctu-it altfel dect popular, a rmas sistemul guvernrii prinjuzi pn aproape de timpurile moderne. Lucrurile acesteatrebuiesc, deci, luate mpreun: Atanaric, juzii din Romas, i din alte prt, i, juzii din Sardinia, chiar din Corsica, dinanume vi ale Alpilor, pn n Tirol, datinele poporuluinostru, pentru ca s-s, i dea sama cineva ct de caracteristicromanic era acest as, ezmnt.

  Acum, peste toat valea, de la un capt la altul, pestemai multe vi, era un voevod.

  12

 • La Academia Romn, rposatul Ion Bogdan a pusntrebarea, nu cumva pe lng terminul acesta, slav, de vo-evod, nsemnnd conductor de oaste, am pstrat o bucatde vreme s, i un corespondent romnesc, vechiul cuvnt la-tinesc, de duce. Este cu putint, , des, i el nu se ntlnes, te.2

  Aceasta era funct, ia superioar: voevodul, atunci nveacul al XIII-lea. Dar eram nrurit, i s, i de ctre vecini, s, imai ales de ctre vecinul de la Nord, cci triam n vremeaaceea mai mult supt influent, a occidental, latin, exer-citat prin unguri. Cea dinti organizat, ie strin fcutpe pmntul nostru a fost la Severin: Banul regelui Unga-riei, care sttea n cetatea ale crii urme se vd s, i astzi noras, : turnul n ruine al Banilor din veacul al XIII-lea. Undregtor cu acest nume, n Croat, ia, btea moneda care senumea, dup numele lui, ban. S-au gsit multe exemplaredin aceast moned, care era de o rspndire as, a de larg,nct orice alta a pstrat la noi numele acesta, n loc s fienumit cu un derivat din latines, te sau slavones, te. Totus, inumele de aspru pentru moneda de argint supt, ire bi-zantin pare a fi trit foarte mult vreme la noi s, i numaintr-o epoc relativ put, in deprtat a disprut3, s, i perpe-rul bizantin a pstrat numele su, care exist, foarte trziu,n numele djdii la vii, prpritul; cuvntul galben, pen-tru moneda cea mai pret, ioas, trebuie s fie un terminextrem de vechi, ceea ce nseamn c noi cunos, team aurul;banul de aur se chema ns s, i ban ros, u. Va s zic eraasprul, ceea ce nsemna banul alb, era banul galben saubanul ros, u.

  Voevodul acesta, des, i supt influent, a culturii apusene,

  2Mai trziu, Miron Costin are forma italian de duc.3Poate s fi disprut s, i din cauza semnificat, iei adjectivale a cuvn-

  tului.

  13

 • cu toate acestea n mare parte era t, eran, s, i tot ceea ceformeaz o curte, cu dregtori, cu venituri, nu exista pevremea aceasta, s, i nu existau nici veniturile care se cu-legeau mai trziu de la negustori, la vmi, ci s, i judele s, ivoevodul triau din veniturile lor t, ernes, ti s, i din aceleacare veneau din gloab. Calul se zice s, i azi gloab, pentruc n timpurile vechi o unitate de plat era el, calul, deunde s, i domnului de mai trziu, cnd era vorba s i se facun dar, i se ddea un cal de clrie.

  Mai trziu ns voevozii triau dup obiceiul nobilimiiungures, ti vecine s, i, cnd s-a ridicat la Arges, piatra de pemormntul lui Vod Bsrab, cruia ne-am deprins a-izice Basarab4, s-a gsit fruntea cu diadem de mrgri-tare, trupul strns n mtas cu stema angevin a crinului,mijlocul n cingtoare cu plac de aur frumos sculptat.

  n prt, ile de lng Dunre, pe atunci, pe la 1260, seputeau ntlni ns, mcar ntr-o nomenclatur de judet, ,rms, it, ele altei T, eri Romnes, ti dect fr Romneascdin munte. n sus, supt influent, a ungurilor, ncepuse pencetul o nchegare a voevodatelor. Un privilegiu al re-gelui Ungariei, pentru alt, i cavaleri dect teutonii, pentruospitalieri sau ioanit, i, pomenes, te n vremea aceasta juzica Ioan s, i Frcas, s, i juzi cu atribut, iuni voevodale ca Lito-voi, tot, i aces, tia n prt, ile oltene, ca s, i un voevod care nuera jude s, i nu sttea supt influent, a regelui, Seneslav dela Arges, . Dar n prt, ile de jos fusese, nc de pe la anul1000, cu dou sute de ani nainte, o ntemeiere de domnieromneasc, sprijinit pe cett, ile de pe malul celait al Du-nrii, pe Silistra n rndul nti. Cu atita timp nainte caArges, ul s fie centrul domniei din sus a T, erii Romnes, ti,

  4Numele e cumanic, din categoria celor cu sufixul-ab (Toxoab,Talab, Tncab).

  14

 • s, i poporul fcea, mcar n Moldova vecin, o deosebirentre T, ara-de-sus s, i T, ara-de-jos a fost aceast domniede jos a T, erii Romnes, ti, cu cetatea Silistrei romnes, ti,zis de noi, dup Durostorul roman, Drstor, care e foartebine deslus, it n paginile vestitei scriitoare bizantine AnaComnena. n partea aceasta era un voevod, Tatul, numefoarte caracteristic romnesc, popular. De aici a rmas nnomenclatura t, erii noastre ca o urm despre acest voevo-dat numele de Vlas, ca, ce nseamn T, ar Romneasc;i se zicea slavones, te fiindc precum, pentru cei de suslimba statului a fost nti limba latin, pentru cei de josera limba slavon (tot as, a n vechea terminologie slav armas Starichiojd, care nseamn Chiojdul Vechi, iar nMoldova printele Bobulescu mi fcea o paralel foarte in-teresant de sate care se chiam s, i slavones, te s, i romnes, te;acelas, i sat are, adec, dou nume: unul popular s, i altul decancelarie).

  Dac drumet, ul ajungea la Dunre, Giurgiul, n formde oras, pe vremea aceasta nu exista; fiint, a numai un sat.Tot ceea ce se spune despre genovezi pe Dunre, legendacu San-Giorgio, dup care s-ar fi numit Giurgiul, n-arenici un temei. Giurgiu e forma romneasc a lui Gheor-ghe, precum, fat, de forma bisericeasc Nicolae, Nicoare forma popular. Mai trziu, mult mai trziu, n legturcu vama s-a fcut cetate, s, i lng cetate s-a strns un oras, .

  Cltorul, negustor sau diplomat, care ar fi cercetatceea ce era s fie la jumtatea veacului al XIV-lea Moldova,ar fi gsit s, i aici juzi, dar ei erau mai nchegat, i n t, inuturilede jos, dect n Moldova. Aceasta nu nseamn, cum s-arcrede de cineva judecnd superficial, c regimul de juzis, i voevozi nu exista s, i n Moldova, fiindc documentelenu-l pomenesc. n cele dinti acte de donat, iune ale domni-

  15

 • lor Moldovei se ntlnesc totus, i ment, iuni ca acestea: daulocul cutare unde a fost jude cutare sau juzi cutare s, icutare. Aceasta nseamn, deci, c sistemul juzilor existanc, pe o vreme cnd n Muntenia judecia sau judet, ul, judecia e hotarul, baza teritorial, judet, ul e autoritatea, populat, ia fiind mai deas, mult mai deas, s-a dezvol-tat pn la situat, ia care dureaz s, i n timpul nostru, ccihotarul a rmas cam ca acela de la 1300. Fat, de departa-mentele franceze, att de proport, ionate, de parc ar fi fosttrase de geometri, cum au s, i fost trase dup 1789, judet, elemuntene prezintau forme din cele mai nesimetrice, fi-indc ele corespund tradit, iei de odinioar. n Moldovaaceste as, ezminte s-au uscat n smnt, , mprt, irea t, eriifcndu-se dup t, inuturi, n legtur cu oras, ele s, i cett, ile.n Moldova judecia s, i judet, ul au rmas, deci, cuprinseastfel n mica viat, de sat. T, ara s-a pstrat astfel n vre-mea aceea mult mai primitiv n ce prives, te alctuirileromnes, ti, des, i strbtut de influent, e strine superioare:ungures, ti s, i polone.

  Dac, acum, cltorul se cobora pn la Dunrea-de-jos, el afla aici dou importante cett, i, anterioare ntemeie-rii domniei moldovenes, ti, Chilia s, i Cetatea Alb, pentrubizantini neagr, fiindc era veche, iar pentru barbari alb,fiindc din pdurile lor piatra li se prea astfel.

  Cett, ile acestea snt extrem de vechi. Chilia, care sechiam Licostomo, dup numele vechi al gurii Dunrii,Gura Lupului5, era as, ezat, nu unde este Chilia Nou ba-sarabean, ci la Chilia Veche, din Dobrogea, n insul. Aicipmntul acopere cldirile ce vor fi fost vreodat. Dincolo,la Cetatea Alb ns, zidurile snt extraordinare, cele mai

  5S, i azi pe acest brat, dunrean Vlcovul cum observ d. G. Vlsan nseamn n slavon tot Gura Lupului.

  16

 • frumoase din tot Orientul; ele arat ce puteau face genove-zii cari au venit tocmai pe acest timp aici, cptnd exploa-tarea Mrii Negre, de la paleologii restabilit, i n Bizant, , la1261. Aici era desigur un trg mare: veneau oameni dininterior cu grne, cu pes, te s, i alte produse naturale, s, i co-rbii soseau din toate prt, ile. Brila muntean poate cn-avea nc fiint, pe atunci, ci era numai un sat al lui Brae(de unde Brila, Brescu, Briloiu). Dac Licostomul aveaoarecare important, , Cetatea Alb, Maurokastron, cum iziceau bizantinii acestei Cett, i Albe, avea, astfel, n mareparte monopolul comercial n bazinul occidental al MriiNegre.

  Aici era vom vedea-o s, i un episcopat. Ai nos, tri atr-nau pentru Moldova de vldica de Cetatea Alb, precumcei din Muntenia de vldicii de dincolo de Dunre: de celdin Vidin pentru ardeleni s, i de cel de Silistra pentru mun-teni. Pe la cetate se mbarcau s, i pelerinii rus, i cari mergeaula Constantinapol.

  S, i nc o observat, ie: e cu neputint, s se gseasc pemalul unui ru sau pe t, ermurile unei mri o cetate nflo-ritoare, unde se fac schimburi importante, fr ca dinaceasta s nu se resimt s, i toat viat, a Hinterlandului, aregiunilor interioare.

  17

 • II. Cei dinti cltori n veacul al XIV-lea

  Principatul T, erii Romnes, ti era s se ntemeieze n apro-pierea anului 1300 la Arges, , s, i, probabil, nu la Curtea deArges, , ci la cetatea Arges, ului, credem: Poienarii, iar Mol-dova era s ieie fiint, numai pe la 1360. S ncercm a ninchipui acum ce ar fi vzut un cltor care ar fi strbtutT, ara Romneasc n veacul al XIV-lea s, i mai ales n a douajumtate a acestui veac. Aleg aceast dat fiindc, precumam spus, Moldova nu se ntemeiaz dect pe la jumtateaveacului al XIV-lea s, i T, ara Romneasc nu se consolideazdect tot n aceeas, i vreme, as, a nct acel cltor care ar fivenit n a doua jumtate a veacului al XIV-lea ar fi vzutmult mai multe lucruri, mult mai bine definite dect ar fivenit n ntia jumtate a aceluias, i veac.

  nainte de aceasta ns, cteva observat, ii bibliograficepreliminare. Cltorii din secolul al XIII-lea snt, cumam vzut, clugri, misionari franciscani, din OrdinulSfntului Francisc, ntemeiat de put, in vreme, cu misiu-nea, n rndul nti, de a propaga catolicismul n mijlo-cul necredincios, ilor, ntre cari se cuprindeau s, i shisma-ticii de legea greceasc, din prt, ile rsritene. Chema-rea lor este, mai ales, de a aduce la cres, tinism pe cei maiimportant, i pgini din acele timpuri, cari erau tatarii, cuce-

 • ritori ai unei mari prt, i din Europa rsritean, ntinzndu-se pn n Carpat, i, pe atunci. O mare activitate a misiona-rilor franciscani s-a desfs, urat pentru a cis, tiga populat, iat, erilor noastre la catolicism, s, i n secolul al XIV-lea. Foartedeseori domnii romni au trebuit, din motive politice, siscleasc petece de hrtie n ce prives, te aderent, a lor la bi-serica roman, supt apsarea Ungariei sau supt influent, aPoloniei, permit, nd stabilirea de episcopi catolici la Sire-tiu, n Moldova, la Severin s, i chiar la Arges, , n T, ara Rom-neasc.

  Numele lor snt foarte bine cunoscute; activitatea lormai put, in, fiindc erau redus, i la un cerc de credincios, ifoarte restrns. n Moldova erau locuitorii din oras, ele careabia se ntemeiau pe vremea aceea: Suceava, Siretiul, ce-lelalte fiind de creat, iune ceva mai nou; iar n Munteniaepiscopii din Severin s, i Arges, aveau supt pstorirea lornumai un mic numr de colonis, ti venit, i de dincolo demunt, i. O populat, ie romneasc de aici care s fi trecutla catolicism, se poate zice c aproape nu exista. Domniijurau pe sfint, ii catolici mai plcut, i regelui Ungariei sprea cs, tiga n felul acesta simpatiile vecinului mai puternics, i folositor n acel moment, pentru ca, pe urm, dup n-cetarea presiunii regale, s uite s, i de sfint, ii catolici s, i detoate punctele de deosebire dintre ortodoxism s, i catoli-cism. Mai trziu n Moldova s-a ntemeiat o nou episcopiecatolic, pe lng cea din Siretiu, unde lucrau s, i clugriidominicani sau predicatori , episcopia din Baia, lngbiserica lui Alexandru cel Bun, fcut pentru sot, ia lui li-tuan, Rngala.1 Episcopatul de la Bacu, nc mai nou, atrit foarte mult vreme, avnd legturi cu polonii, numaipentru secuii satelor ungures, ti ce se ntind pn acum n

  1De unde satul Rnghiles, tii, n judet, ul Botos, ani.

  20

 • prt, ile dinspre munte ale judet, ului Bacu s, i n judet, ul Ro-man, plus dou alte sate n Tecuci. Gel de la Cetatea Albn-a funct, ionat dect ntmpltor.

  Afar de cltorii aces, ti misionari, nu se ntmpinalt, ii. S, i chiar aces, ti italieni, unguri, germani din prt, ilevecine cu slavii, de prin Silezia. ca ntemeietorii episcopieide Siretiu, nu erau crturari ca acei din secolul al XlII-lea s, inu simt, eau nici un fel de chemare s puie n scris lucrurilepe care le vedeau.

  Foarte rareori, n tot decursul secolului al XV-lea aflmpelerini cari s treac pe la noi mergnd la Locurile Sfinte.Ei puteau s mearg mai us, or mbarcndu-se n porturileitaliene ori s apuce drumul unguresc-srbesc pe care l-amartat. De la dns, ii n-a rmas scris dect numai ce spunacei Peter Sparnau s, i Urlich von Tennstdt pe cari i-ampomenit mai sus.

  Pelerini erau ns s, i acei cari mergeau n cruciat con-tra necredincios, ilor. n rndul acestora putem pune pevestitul Schiltberger, bavarez, care a luat parte la expedit, iadin Nicopol mpotriva Sultanului Baiezid, expedit, ie ntre-prins de regele Ungariei, Sigismund, care avea foartemulte legturi cu Apusul, fiind din Casa de Luxemburg,pe trei s, ferturi francez; el a fcut apel la cavalerii de acolo,cari veneau din Frant, a, din Burgundia, cu acel Jean-sans-Peur, care pe urm a fost duce s, i a avut cariera tragic ce secunoas, te, ori s, i din Suabia german, ca burgravul de Nrn-berg, Frederic de Zollern. Dup nfrngere, mult, i dintre fu-gari pe |cnd Sigismund fugia pe Dunre ca s ajung, n-cunjurnd Peninsula Balcanic, pn n Dalmat, ia au tre-cut pe la noi, unde au fost dezbrcat, i de haine, dup mrtu-ria lui Froissart. Alt, ii dintre lupttorii nerscumprat, i aurmas robi la turci. Unul dintre ei a fost s, i acest Schiltber-

  21

 • ger, care a stat vreo douzeci de ani n Imperiu: scpndntr-un trziu, a venit la ntoarcere prin prt, ile noastre, pecare deci le-a vzut la 1396 n calitate de cruciat s, i dup1420 ca btrn drumet, obosit, care se duce spre cas.2

  Alt, i pelerini luau drumul, care era al pelerinilor rus, i,poloni, lituanieni, dar mai ales al ortodocs, ilor rus, i, ctreCetatea Alb, strbtnd o parte din Basarabia, pe la lo-calitatea, pe care unul dintre dns, ii o numes, te MitiriviChis, ini, n legtur cu cuvntul din limba slav care n-seamn vam, s, i cu Chis, inul,3 care ar fi existat pe vremeaaceasta ca sat. De la Cetatea Alb era prilej ca drumet, iis fie dus, i la Constantinopol, de unde luau, sau drumulde uscat, mai rar, sau drumul de mare, pentru a ajunge laIerusalim.

  n afar de clugri s, i de aces, ti pelerini narmat, i carisnt cruciat, ii, este, n sfrs, it, s, i o alt categorie de oamenicari au strbtut, fr s scrie, foarte adeseori aceste prt, i.Dar, chiar cnd nu scriu ei, se scrie despre dns, ii n regis-trele de socoteli ale oras, elor lor, care au pstrat n felulacesta nsemnarea attor nume de oameni ce au strbtutt, erile noastre. E vorba de negustori.

  n veacul al XlII-lea fr ndoial foarte put, ini negus-tori treceau pe la noi; negot, ul, ntruct se fcea, se fceaindirect: t, eranul nostru s, i fabrica singur toate cele denevoie gospodriei lui; lucruri care s se aduc de la str-ini s, i de strini fr ndoial nu prea erau, des, i, n ceprives, te pe fruntas, ii societt, ii noastre, pe voevozi pe cne-jii cu atribut, ii voevodale, aces, tia precum am s, i artatmai sus se mbrcau ca nobilii unguri din Ardeal s, i ca

  2Pentru edit, ii v. bibliografia la Iorga, Chilia s, i Cetatea Alb.3De la cuvntul popular care nseamn cascada, gura unui ru,

  aici Bcul, care-s, i are s, i cheile lui.

  22

 • jupnii sas, i de la oras, e din aceeas, i vreme.Cci, n a doua jumtate a veacului al XIV-lea, la ho-

  tarul nostru se ntemeiaz acele patru importante centrecomerciale din care dou snt n Ardeal s, i dou n Galit, ia,s, i se deschide astfel drumul pe la noi ctre Rsrit. Leg-tura acestor drumuri cere s, i stabilirea unei ordini politicecum se cade. Negustorii, am spus-o, nu ntrau oriunde;li trebuia spre a se aventura s fie siguri c s, i marfa lor s, ibanii s, i persoana lor snt n oarecare sigurant, . Pentruaceasta trebuia o polit, ie. Polit, ia e n legtur cu ordi-nea de stat, s, i consolidarea politic era deci cerint, a frgres, pentru nceperea drumului pe la noi.

  Cele dou cett, i din Ardeal, care fuseser odinioarsate s, i ajung n vremea aceasta numai s fie oras, e, sntcetatea Coroanei s, i cetatea lui Hermann, deci Bras, ovul s, iSibiiul; Bras, ovul fiind n legtur mai mult cu t, inuturilece se ntind dincoace de Olt, Sibiiul cu celelalte regiuni,oltene, des, i negustorii din Sibiiu aveau putint, a de a trece s, ipe cestlalt t, erm al Oltului, pe la Slatina, care e s, i pomenitn cutare privilegiu comercial din vremea aceasta.

  Pe de alt parte, n Galit, ia, prin privilegii ale print, ilors, i regilor ruteni, ntrite pe urm fiindc aici a fost ntio Rusie ros, ie de regele Poloniei, n secolul al XIV-lea sentemeiaz dou centre foarte importante, din care unulare legturi necontenite cu noi, iar celait era mai put, inn msur s foloseasc drumul moldovenesc: de o parteLembergul, pe care ai nos, tri l numeau, dup cuvntulpolon, Liov, iar pe locuitori lioveni, s, i, pe de alt parte,Cracovia, pe care ai nos, tri o numeau Cracul. Negustoriidin Cracovia veneau mai rar la noi, dar liovenii era oaspet, iobis, nuit, i ai Moldovei.

  Drumul de mai trziu strbtea aceast t, ar, ori prin

  23

 • Tighinea spre Caffa genovez, ori prin Dorohoi, Botos, ani,Ias, i, Brlad, Chilia s, i Cetatea Alb, iar mai trziu cnd cett, ileacestea au czut n mna turcilor, decznd, drumul a tinsctre Galat, i. Pe la Hotin, n sfrs, it, putea s fie alt liniede comert, , n legtur cu cel dinti.

  Drumul Lemberg-Caffa se chema cel ttresc, pe cndcelait, care a avut o ntrebuint, are mai important n veaculal XV-lea, dar era mult mai slab frecventat chiar n ntiajumtate a acelui secol, era drumul moldovenesc.

  Acum s vedem ce au putut s vad s, i unii s, i alt, ii, suptce aspect s-au putut prezenta t, erile noastre acelui carevenea aducnd marf sau ndeplinea funct, iuni religioaseori, n sfrs, it, era chemat pe aici de cine s, tie ce mprejurrineas, teptate ale viet, ii lui.

  Acel care apuca drumul Carpat, i-Dunre s, i de la Du-nre ctre interiorul Peninsulei Balcanice, ntlnea acumn Ardeal o viat, mult mai dezvoltat dect nainte. Viat, aaceasta ncepea s graviteze n jurul oras, elor. Cett, ile re-gale ale regelui unguresc, ori pierdeau cu totul important, lor, ori pstrau important, numai n legtur cu anumeizvoare de venit local, de exemplu de la minele de sare,pe unde existau, ori se transformau s, i ele n oras, e de n-semntate mai mic, cum e cazul pentru Turda, pentruDej, care fuseser odinioar cett, i s, i, prin aceast situat, ie,cptaser o ntocmire ors, eneasc. Drumul tindea ctrecele dou mari emporii de granit, ale Ardealului. Oras, elese nft, is, au foarte frumos: bisericile cele mari ncepusers se ridice. Biserica Neagr din Bras, ov, biserica vast dinSibiiu. Mai deoparte Clujul, un Klausenburg pentru sas, i(nu de la Klaus, Nikolaus; ungures, te, Koloszvr, cetatealui Kolosz, pare a fi nume de mprumut), s, i el, ca privilegiide comert, , n-avea legturi directe cu Transalpina noastr.

  24

 • n legtur cu comert, ul, bogt, ia se dezvoltase foarte mult;industria era exercitat de bresle alctuite dup sistemulgerman: legturile comerciale cu Germania erau as, a dedese, nct orice se petrecea n viat, a german de acolo aveainfluent, asupra frat, ilor din Ardeal. Breslele acestea, suptinfluent, a acelei viet, i din Europa central, aveau s, i carac-ter miliar s, i politic. Cutare poart, cutare parte din ziduriera aprat de cutare breasl, corespunzind cartieruluirespectiv, n care se gseau mai mult, i mes, teri de o anumecategorie. Piet, ile erau necontenit strbtute de mult, imeastenilor cari veneau din mprejurimi, ntinzncl corturi,s, atre, cum se ntind pe alocurea s, i pn n zilele noastre,deprinzndu-se tot mai mult a cumpra fabricatele pe carejupnii le scoteau n vnzare prin prvliile boltite, prinbolt, ile care ncunjurau piat, a (de unde bolt, boltas, ; prv-lie e de origine slav, dar negot, , negustor au rmas latine).

  n aceste piet, i nu era rar s se ntlneasc s, i oameni dela noi, trimis, i ai celor dinti domni, cari veneau pentru totfelul de rosturi, ca s cumpere ceva pentru vod sau pentruboieri, ca s aduc un dar judelui sau jurat, ilor cari-l n-cunjurau, formnd consiliul municipal al oras, ului ssesc,ca sa transmit vestea unui domn mort s, i a urmas, uluicare se ridicase n scaun ori amenint, area izbucnirii unuirzboi. Veneau tot, i aces, tia cu ceea ce se numes, te n soco-telile sas, ilor evangelium, vestea bun, chiar cnd nu erabun. i gzduiau n anume case sas, ii, li ddeau de mn-care s, i butur, t, innd sam de posturile noastre, fcndsocoteal de untdelemnul, de pes, tele dat, pentru aces, tioaspet, i, venit, i din T, ara Romneasc sau din Moldova, cciveneau s, i moldoveni, mai ales la Bras, ov, la Sibiiu foarterar , adesea s, i n alt centru ssesc, Bistrit, a, pe unde setrecea obis, nuit la Baia s, i de la Baia ctre Siretiu s, i Suceava.

  25

 • Pe lng negustori s, i purttori de ves, ti bune erauchiar de la nceput s, i pribegi, nvins, i n luptele politice dela noi, pribegi boieri s, i domni pribegi. Ei erau obiectulunui joc de burs politic al sas, ilor; dac pretendentulajungea s capete mos, ia printelui sau rudei sale, evidentc pentru oras, ul ce-l adpostea era un foarte mare avantaj.

  Dup ce cltorul strbtea acest Ardeal, nviat acums, i mbogt, it cu existent, a oras, elor, se trecea dincoace printrectoriile obis, nuite, pe care le s, tiau s, i romnii de odini-oar ca s, i cei de azi. Trectoarea Jiiului, Vlcanul, era foarterar ntrebuint, at; Turnul-Ros, u, n schimb, foarte des: peacolo mergeau carele sibienilor zi de zi. n ee prives, tedrumul bras, ovenilor, el pornea pe la cetatea Branului,care este pentru unguri Trcsvr (de la un vechi numeromnesc: Terciu), iar pentru sas, i Trzburg, cetate foartefrumoas, existnd s, i acum, s, i care poate da o not, iunea lucrurilor din veacul al XIV-lea. Acolo stteau strjeriiregelui Ungariei, domn al Ardealului, unde-s, i t, inea voe-vodul, dup datina noastr. Strjerii aces, tia erau uneori cine s-ar fi as, teptat? pn s, i arbaletrieri, pus, cas, i englezi a fost un caz n secolul al XV-lea ceea ce nu trebuie sne mire prea mult, dac t, inem sam de originea apuseana lui Sigismund de Luxemburg.

  Se ntra astfel n T, ara Romneasc a lui vod. Uneoriacela care conducea pe cltor era, un crus, din Ardeal,dar, de la o bucat de vreme, s, i cred chiar pentru epocaaceasta, se formase o breasl special de crus, i la noichiar. Mai trziu i ntlnim cu numi deosebite, n legturcu t, inutul din care se recrutau: n veacul al XVIII-lea eraumai mult, se pare, prahoveni.

  Drumul mergea mai departe de-a lungul Dmbovit, ei,pe la Rucr s, i Dragoslave. De ac.olo. de la Rucr, foarte

  26

 • cunoscut pentru sas, i s, i al crui nume se ntlnes, te necon-tenit, a crui dezvoltare e eu totul special n ce prives, teregularitatea strzilor, frumuset, a cldirilor de oarecaretradit, ie s, i de o bun gospodrie n care se vdes, te s, i influent, asseasc, se continua pe malul rului pentru a sri, peurm, la cursul Ialomit, ei. ajungnd la Trgovis, te.

  Capitala T, erii Romnes, ti a rmas pn la jumtateaveacului al XIV-lea tot n Arges, ; Basarab cel vechi a st-pnit de aici; Alexandru sau Nicolae Alexandru, fiul luiBasarab, s-a cobort mai departe la Cmpulung, de undevine c, pe cnd n biserica cea mai veche de aici, cea cato-lic, se pomenes, te un primar, un jude, un conte ssescla 1300, Laurent, iu, n biserica domneasc ortodox, chiarsupt jet, ul Vldici, poate fi vzut piatra de mormnt aacestui Nicolae Alexandru-Vod, ngropat aici la 1364, pia-tr frumos spat n adnc, nu n relief, ca mai trziu, carepomenes, te, n limba slavon, acum limba cancelariei, nu-mele marelui voevod.

  Dup Nicolae Alexandru, Vlaicu-Vod sau Vladislav numele e mprumutat s, i el din Peninsula Balcanic; maiales n Bosnia se gses, te des numele de Vlaicu, s, i de obiceinumele arta s, i legturi de familie s-a as, ezat mai la s, es,la Trgovis, te.

  Trgovis, tea din veacul al XIV-lea ni-o putem nchipuidup anume s, tiri, mult mai noi, dar aplicabile s, i pentruvremea mai veche, pentru c schimbri esent, iale nu sentmplaser. Cetatea nu era incunjurat cu ziduri de pia-tr; cele de piatr, din care au rmas urme, vin de la MateiBasarab.

  Vechea mprejmuire era o palisad, din pari cu vergimpletite s, i acoperite cu lut, ca un gard t, ernesc mai mare,capabil de a fi aprat. Dealminterea Tirgovis, tea trebuie s

  27

 • fi fost as, ezat pe locul unei mai vechi cett, i, unui trg depe vremuri, fiindc sufixul slavon is, te nseamn totdea-una un trecut, i ceva care a fost acolo (porumbis, te, pajis, te,slis, te etc.). La facerea trgului nou intraser n largproport, ie oaspet, i venit, i de dincolo de munt, i, catolici, sas, is, i unguri: o biseric a lor s-a pstrat pn foarte trzius, i avea la nceputul veacului al XVII-lea privilegii foartentinse, stpinind satul S, otnga, de pild, s, i Bezdadul. Sin-gurul fapt c erau aici franciscani arat c biserica a fostntemeiat de misionari, c era, prin urmare, de o datfoarte ndeprtat.

  Evident c aces, ti strini formau miezul oras, ului, iar dejur mprejurul acestui miez comercial s, i industrial stteaustenii nos, tri. Putem vedea s, i astzi, n localitt, ile undecultura administrativ, nvlitoare s, i distrugtoare deoriginalitate, s-a ntins mai put, in, cum se forma odinioarun oras, la noi. Iat, de exemplu: Vlenii de Munte: njurul piet, ii snt cartiere care toate au nume de vechi satedeosebite, Berivoies, tii etc. O cetate, o mnstire, o piat, de schimb putea s adune s, i s confunde cu timpul satelevecine.

  De la Trgovis, te cltorul putea s coboare la Bucures, ti,care n-are nimic a face cu bucuria, nici cu ciobanulBucur. Nu ciobanii ntemeiaz satele; ei snt cutreietoride lume. Bucur trebuie s fi fost strbunul care n mijloculpdurii ce exista odat aici s, i a fost restrns, de o parten pdurea Cotrocenilor, care a trit foarte mult vremes, i din care a rmas parcul de astzi, iar, de alt parte, depdurea cea mare din Ilfov, pdurea Vlsiei, a gsit unteren pentru gospodrie agricol, fcndu-s, i casa aici.

  Bucures, tii vechi, cum am spus, erau pe partea de din-colo a Dmbovit, ei, unde este acum biserica Mihai-Vod,

  28

 • cldit de Mihai Viteazul, dar nainte de aceasta existafr ndoial o alt bisericut, de lemn. S, i Curtea cea vechese afla colo. Ceea ce se chiam azi Curtea Veche e numaiuna din formele ulterioare, dincoace de Dmbovit, , aleres, edint, ei domnes, ti.

  De la Bucures, ti, as, ezat, i foarte bine, dominind ntreagaregiune de pe nlt, imile lui relative, s, i capabili de a apradrumul comercial, se nainta n jos ctre Giurgiu. Giurgiuleste, precum am spus, o format, ie cett, eneasc, ors, eneasc,relativ nou. Vlad Dracul, vorbind cu un cruciat la 1445, spu-nea cte pietre de sare a cheltuit Mircea, tatl lui, ca sfac cetatea: pietrele de sare erau un articol de export nPeninsula Balcanic, un surogat de moned.

  n toat aceast strbatere a T, erii Romnes, ti, cltorulavea a face cu o covrs, itoare populat, ie t, erneasc. Aceastpopulat, ie era n ntregimea ei liber s, i stpnitoare de p-mnt. Teoria care a aprut mai trziu, acum ct, iva ani, a luiC. Giurescu, c s-ar fi mers de la o stpnire boiereasc maiapstoare ctre libertatea tot mai mare a t, eranului, este,credem, gres, it. Ea se sprijin pe ce spun documentele,dar documentele se fceau de boieri, s, i se putea gsi unboier care s spuie c a deposedat pe t, erani? Vitalitatea ndomeniul politic s, i militar, biruint, ile cs, tigate mpotrivadus, manului, nu se pot explica dect prin majoritatea, dacnu prin unanimitatea unei populat, ii libere. Cu o nat, iunede sclavi sau din care cei mai mult, i se gsesc n atrnare,nu se face nimic nou, nimic durabil n dezvoltarea istorieiuniversale.

  Viat, a de sat corespundea foarte bine cu aceea pe caream fixat-o mai sus. Tot, i stenii aceasta trebuie s-o adu-gim , tot, i stenii erau coprtas, i ai mos, iei, ai mos, teniriimos, ului; fiecare dintre dns, ii avea n ntrebuint, area aces-

  29

 • tei mos, ii o parte corespunztoare cu descendent, a lui. Aceastan teorie. n practic ns se putea ca vreunul, oricare arfi fost descendent, a lui, s fi avut mai mult, i copii, as, a n-ct avea o parte mai larg; se putea ca putint, a de lucru s, inevoia de hran s fie mai mic, s, i n cazul acesta omul,care nu lucra cu elemente muncitores, ti pltite, luate deaiurea, se mrginea la mai put, in n ce prives, te cerint, elesale. Exista un fel de parte ideal, care nu se cobora pepmnt, a fiecruia dintre acei cari alctuiau comunitateaurmas, ilor acelui mos, care fusese ntemeietorul.

  Mai trziu numai, pe la 1570, cum vom vedea, n urmaunei mari crize, au ajuns stenii ca, vnzndu-s, i partea, sfie silit, i s o s, i delimiteze. Atunci vechea frt, ie de pmnt vecinul fiind totdeauna un frate n nt, elesul frumos al cu-vntului , a disprut. Pentru moment ns satele formaus, i o unitate moral s, i o unitate de snge s, i o unitate mate-rial. Acesta era un element de viat, s, i de putere pentruoamenii de atunci.

  Ca s, i la germanii vechi, s, i n ce prives, te aprarea t, eriisatele mergeau solidar: la un anume semn se aprin-deau focuri pe dealuri , tot, i se strngeau supt conducereaput, inilor boieri cari stteau obis, nuit n jurul lui Vod.

  Desigur c o parte din boierimea cea veche, n ambelet, eri, venea din vechii juzi s, i cneji. Prin urmare exista oboierime de origine romneasc s, i n ce prives, te sngele.Demnitt, ile s, i rosturile deosebite, funct, iunile particulareale curt, ii erau ns mprumutate de dincolo de Dunre,de la bulgari s, i srbi, fires, te, dar numai ca transmit, toriai obiceiurilor bizantine, cci boierii erau o imitat, ie, cuoarecare reminiscent, e pgne, a funct, ionarilor de curtebizantini: vistierul, logoftul, comisul, stratornicul arats, i n nume originea lor grec sau romano-greac. Trans-

  30

 • miterea acestor forme s-a fcut n secolul al XIV-lea, suptinfluent, a acestor vecini s, i n legtur cu ncuscririle pecare familiile noastre domnitoare le legaser cu veciniide dincolo de Dunre. n Constantinopol calitatea fie-cruia dintre aces, ti dregtori era foarte strict fixat; niputem nchipui ns c strictet, a bizantin nu era nde-plinit cu cea mai perfect exactitate la noi. Era o hainde mprumut, pe care o poart cineva cu oarecare stn-gcie, s, i se putea ntmpla ca acel care purta un nume sndeplineasc, n acelas, i limp, s, i alte funct, ii. La boieriiaces, tia de mod slavo-bizantin se adugia unul singur nleglur cu dezvoltarea teritoriului nostru nat, ional, Banul.Cnd Severinul ajunse s fie n legtur cu domnia de laArges, , ungurii au intervenit adeseaori ca s-s, i ia napoistpnirea, n tot decursul veacului al XIV-lea s, i al XV-lea, fires, te c Banul a trebuit s ieie loc alturi de domn.

  Boierii aces, tia dispuneau de oarecare avere, aveau omndrie de neam dac veneau din vechi familii as, ezaten cutare sau cutare t, inut; se aflau ns, nc din veaculal XIV-lea, boieri, foarte trufas, i, cari nu erau de la noi, civeneau din t, inuturi cu o aristocrat, ie mult mai veche dectacea aristocrat, ie nsend a t, erilor noastre. Erau pribegide dincolo de Dunre. Turcii ntraser n Balcani; tot, i aceicari aveau un nume mare, cari ndepliniser funct, iuninsemnate s, i dispuneau de bani, se refugiau la noi, as, anct t, erile noastre ncepuser s adposteasc nc depe vremea aceia pe reprezintant, ii unei puternice claseadunate din deosebitele state ale Peninsulei Balcanice.

  n mijlocul boierilor, avnd dreptul de a-i numi s, i dea-i scoate, dreptul de a-i osndi la moarte s, i folosindu-se uneori de acest drept , sttea domnul. Cte un domnvechi, cum era Basarab, nsemna nc mai put, in lucru; dar

  31

 • Nicolae Alexandru ncepea s aib, acum, n independent, alui, cs, tigat prin lupte tatl lui, Basarab, biruise pe CarolRobert la 1330, cnd ungurii trecuser prt, ile noastre anumite atitudini; legturile cu familiile domnitoare dinPeninsula Balcanic se fceau tot mai dese, s, i fiecare dinaceste legturi adugia sentimentului dinastic, pe carevechii stpnitori dela noi nu-l aveau. Erau nc domniimprovizat, i, dar Mircea, care avea snge bizantin prinmama sa, Calinichia, era adoptat, oarecum, de Bizant, .

  Bizantinii aveau obiceiul n vremea aceasta, ca s cs, tigealiant, e, s acorde unor stpnitori vecini titlul de despot, i,care titlu nsemna rud mprteasc. Dar el se acordaunui nepot, unui cuscru, cuiva care avea, oricum, leg-turi de snge cu dinastia bizantin. Despotul avea dreptulla anumite forme imperiale; el purta, ca s, i mprat, ii dinConstantinopole, purpura, avea dreptul s ncalt, e coturniiros, ii s, i s ntrebuint, eze n ves, mnt coloarea ros, ie. Ros, ulera ntrebuint, at, exclusiv, s, i pentru pecetluirea s, i iscli-tura, pentru monograma stpnitorului. n chipul lui Mir-cea cel Btrn s, i al fiului su Mihail, care se vd pn astzila Cozia, vulturul cusut cu aur al mprat, ilor Rsrituluise deosebes, te foarte bine. Coroana pe care o poart nbiseric domnii nos, tri din acea vreme este desigur n leg-tur s, i cu concept, ia domneasc, mprteasc, pe carepoporul s, i-o fcea despre cpeteniile sale, dar s, i cu aceastadmitere n situat, ie de paritate din partea Bizant, ului. Mir-cea purta aceeas, i coroan s, i aceleas, i atribute exterioarepe care, dealminteri, le poart despot, ii bulgaro-greci de laChiustendil, unde era o stpnire local ai crii s, efi, Con-stantin, Ioan, stteau n legtur cu Bizant, ul s, i cptaserdreptul de a purta s, i ei atributele despotale. Mai trziu,cnd n Serbia nu vor mai fi nici t, ari, nici crai, S, tefan al

  32

 • Serbiei de la nceputul veacului al XV-lea, fiul lui Lazr, vafi despot al Serbiei s, i va purta aceleas, i atribute.

  Desigur c aces, ti domni aveau s, i n cons, tiint, a de sinens, is, i alt rost dect domnii modes, ti pe vremuri. Din ce nce li plcea mai mult s aib o curte, o cancelarie, s deaporunci bine stilizate, copiate frumos de cei mai buni cali-grafi de dincolo de Dunre; din ce n ce mai mult se dedaula ideea dinastic, s, i aceasta a fcut ca Mircea s asociezela domnie pe fiul su Mihail, care libera diplome alturide tatl su, pentru care l s, i vedem pe Mihail figurndalturi de acesta n fresca de la Cozia.4 Domnului i plceas cldeasc biserici s, i mnstiri, s ndemne pe clugria-i pomeni numele. Este o cres, tere necontenit a mn-driei acestui stpnitor, s, i totodat un cs, tig de aderent, iprin druirea mos, iilor fr stpn, a pmnturilor pe carele cuceres, te, a posesiunilor luate din averea trdtorilorcari nu ascult de domn. S, i acei cari au primit mos, ii de ladomn, pe viat, , sau pentru a fi chiar transmise urmas, ilor,ntr n clientela domnului: supt ordinele lor locuitoriit, erii vor fi datori s alerge la orice chemare a lui pentrua-i forma armata. Cum vedem, t, ara se consolideaz, suptputerea n cres, tere a domnului.

  Strinul ce se apropia astfel de domnul care unea pelng originile sale t, ernes, ti tot ce putea cuprinde, sntoss, i real, Orientul, pe lng influent, ele ungures, ti Basarabare nft, is, area unui vasal al regilor Ungariei din Casa deAnjou, Mircea e mbrcat n haina strimt a cavalerilorcruciat, i , strinul acesta se simt, ea, fr ndoial, impre-sionat. El avea cons, tiint, a c ntr n contact cu o viat, politic care a cs, tigat acum tot ceea ce-i trebuie pentru a

  4ntr-o bisericut, din munt, i, la Brazi, Mircea are alturi pedoamna lui, Mara, fires, te o srboaic. Mihail trebuie s fie un bastard.

  33

 • rmnea s, i a se dezvolta.

  34

 • III. Cele dinti alctuiri biserices, ti

  Cltorul ntmpina ns alturi de aceast viat, politics, i social una religioas, care se consolidase s, i ea.

  Mnstirile cele mai multe s, i frumoase, unele dintrednsele pstrate as, a cum trebuie, altele ntr-o stare de ru-in total sau part, ial, mnstirile care fac mndria t, erilornoastre, nu existau la sfrs, itul veacului al XIV-lea dectnumai n cteva colt, uri de t, ar, nft, is, nd mai mult nce-puturi dect o dezvoltare ajuns la un termen apreciabil alei.

  Vechea noastr viat, religioas, pe care ar fi putut-ontlni cltorii din secolul al XlII-lea s, i din ntia jumtatea secolului al XIV-lea, avea foarte modeste rosturi cano-nice. Ceea ce nu nseamn c vldicii cari se ngrijeaude sufletul celor din al XIII-lea veac n-aveau nici un felde legturi ntre sine. O canonicitate foarte elementarexista, fires, te. Ca s nt, eleag cineva de ce am trit attavreme n forme biserices, ti foarte primitive, care n-aveaunici un cuprins legal, nici un exterior solemn, trebuie sne gndim la originea viet, ii religioase la noi.

  n mare parte aceast origine e predica n mijlocul bar-barilor, ntr-un timp cnd aces, tia aveau stpnire asupraacestor t, inuturi, o stpnire de la un lagr deprtat ctre

 • t, inutul de vi locuit de t, erani. Pe vremea aceea nrurireabisericeasc s-a exercitat nu prin episcopi, ci prin misio-nari, ntocmai cum cres, tinismul se ntinde, n timpurilenoastre, prin anumite t, inuturi de civilizat, ie redus, cuajutorul misionarilor, misionari cari pleac put, in pe samalor proprie s, i potrivit mprejurrilor, pe cnd, atunci cndcres, tinismul se ntinde n form episcopal, mijloacelesnt cu totul altele.

  Din acest cres, tinism de misionari au rmas anumetradit, ii, pe care le ntlnim nu numai n prt, ile noastre,dar tot as, a trebuie s fi fost s, i la bulgari nainte de a se fialctuit o biseric bulgar, n relat, ie cu Constantinopo-lul. s, i chiar documentar se dovedes, te c era prin prt, ilePanoniei nainte de msura pe care a luat-o regele moravde a ntemeia o adevrat biseric, atrnnd de Scaunulsfntului Petru. Am pomenit s, i mai sus pe vldicii fr c-pti cari veneau cine s, tie de unde s, i cari mergeau din locn loc, avnd mai mult popasuri dect locuint, e n anumiteschituri de lemn, unde populat, ia, n legtur cu anumitedatine ale cultului pgn, era obis, nuit s aduc daruri, lu-cruri consacrate, care se pstreaz de obicei de la o religiela alta.

  Un schit de lemn, evident, nu se poate t, inea declt untimp relativ scurt, des, i acel din pdurea Cpotes, tilor, njudet, ul Vaslui, care exista pe vremea cnd Vasile Lupu s-a adpostit acolo de tatari, la 1650, se vede pn acum s, ipoate s aib o durat s, i mai lung. Tot as, a se ntlnesc nMaramurs, multe biserici de lemn, cte una avnd vechimede secole.

  Cltorul nostru, care vzuse n Ardeal marea, impu-ntoarea biseric sseasc, trecnd n satele romnes, ti,gsea ca loc unde s stea preotul, episcopul, canonic sau

  36

 • necanonic, lcas, ul acesta de lemn. Uneori, ns, el nu n-tlnea nici mcar njghebrile acestea simple. Se ntmplafoarte adeseori ca o singur cruce s nlocuiasc s, i bisericade lemn. Acesta este, n parte, nt, elesul crucilor rspn-dite, multe dintre dnsele de lemn, n unele regiuni, cume regiunea Buzului s, i o parte din Prahova vecin; s, i princteva judet, e de s, es snt cruci de piatr. Un studiu asupracrucilor romnes, ti ar fi foarte folositor din punctul de ve-dere al elementelor de art s, i tradit, ie religioas, extrem deveche, care se gsesc n ele. Crucea de pe o vale nu samncu cea de pe alt vale; snt fel de fel de forme, cu fel de felde reprezentat, ii, care pot s aib un amare interes istoric.

  Cruci se ntlnesc s, i foarte trziu n veacul al XVII-lea,de exemplu n cazul lui S, erban Cantacuzino, cnd a fost si-lit s mearg cu contingente muntene la asediul Vienei, s, ilegenda spune n legtur cu aceasta austriacii au numitdup S, erban Cantacuzino o strad a Vienei c domnulmuntean a ridicat crucea ca s arate c e cres, tin, ceea cear fi absurd. De fapt crucea tui S, erban Cantacuzino ca s, iattea altele din tot cuprinsul T, erii Romnes, ti nseamnatta c, neputindu-se avea n lagr o biseric, se fcusecrucea pentru a se putea sluji acolo liturghia.

  Revenind la legtura ierarhic ce ndreptt, es, te pe ci-neva s ndeplineasc funct, ii religioase, ea era, fires, te, cala aceia dintre vecini cari aveau o organizat, ie religioassuperioar s, i, n rndul nti, la cei de dincolo de Dunre.

  La noi vechile oras, e dacice au fost desfiint, ate foarte r-pede; n-au putut tri, dup toate mprejurrile grele careau trecut asupra t, inuturilor acestora. Dincolo de ru, debine, de ru, n mprejurri de multe ori foarte precare,oras, ele s-au ment, inut, prin urmare s, i episcopiile de odini-oar. Era deci un rost de ascultare ntre vldicii nos, tri s, i

  37

 • uneori chiar ntre preot, i, cnd ei erau mai aproape de liniade hotar, s, i ntre episcopii de pe malul drept al Dunrii.

  Am vzut ce erau pentru ai nos, tri Vidinul, Silistra s, ichiar Cirvenul de lng Rusciucul de azi, res, edint, de epi-scop. Moldova avea asemenea relat, ii de supunere ierar-hic numai cu Cetatea Alb.

  n ce prives, te, nu episcopii, nici preot, ii, ci mnstirilecare au fost principala vatr de cultur, nu numai n rsri-tul european, dar mai ales n apus, prin benedictini n spe-cial, cltorul dinainte de 1350 n-ar fi ntlnit n tot cuprin-sul T, erii Romnes, ti nici un lcas, de oarecare nft, is, are.Cu toate acestea, cuvintele clugr, clugrit, , mns-tire, vin de-a dreptul din latines, te s, i arat o transmisiunenecontenit a viet, ii monahale. Toate acestea dovedesc cniciodat nu s-a pierdut lucrul nsus, i; numai s-a ntmplatcu el cum se ntmpl cu anume plante n regiunile nalteale munt, ilor: ele rmn, dar degenereaz din ce n ce maimult, s, i aceeas, i plant, dac ar fi strmutat n alt me-diu, dup un stadiu de dezvoltare, s, i-ar recpta calitt, ileprimitive.

  Clopotele se auzeau sunnd prin munt, i s, i vi, se auzeabtnd toaca, tot as, a de veche, la noi, ca s, i la grecii s, i slaviidin Peninsula Balcanic; tocmai pentru c terminul e deorigine popular1, aceasta arat s, i vechimea s, i rspndirealucrului. n ce prives, te clopotul, numele e slav, pe cndbulgarii au pstrat, probabil n legtur cu italienii sau cupropaganda catolic, terminul italian s, i latin: cambana.

  Supt Nicolae Alexandru-Vod am vzut c domniilenoastre ncepuser a se alctui mai bine. Alexandru dela Arges, s, i Cimpulung nu se putea lsa mai prejos dectAlexandru, ruda sa, care stpnia la Trnova.

  1Cf. italianul tocco, momentul cnd bate ceasul.

  38

 • Ajungnd s reprezinte un stat organizat, domnul mun-tean s-a gindit s-i dea o form bisericeasca corespunz-toare. El a t, inut s aib neaprat un mitropolit. Pe vremeaveche fiecrii forme politice i corespundea o anume formbisericeasc. Dac era numai un print, , o cpetenie de t, arfr titlu superior, el se putea mult, mi s, i cu un episcop. UnDomn a toat T, ara Romneasc, unul cruia Bizant, ulera dispus s-i acorde calitatea de despot, trebuia s aib,s, i n domeniul religios, ceva care s rspund situat, ieisale. Precum, cnd cpetenia bulgar din veacul al IX-leaa trecut la religia cres, tin, cptnd aspirat, ii mprtes, ti,s, i s, i-a zis t, ar, din acel moment chiar a t, inut s aib lngel un patriarh, tot as, a domnul liber s, i vrea mitropolitul.Precum ns, acolo s, i atunci, Bizant, ul n-a cedat us, or, totas, a la noi ntemeierea mitropoliei, pe la 1350-60, a cerutnegocieri ndelungate, s, i, cnd ele au ajuns la capt, nouacreat, iune are s, i o foarte mare valoare politic.

  Trebuie s t, inem sam s, i de nevoia pe care o simt, eadomnul muntean de a-s, i as, eza un mitropolit la dnsulacas. Bizant, ul ns, n legtur cu dorint, a lui de a pstract mai mult trecutul s, i de a recunoas, te cit mai put, in dinprezentul care se dezvoltase fr dezlegare din partea lui,se ferea s creeze o nou form episcopal pe lng celevechi, pentru c forma nou ar fi nsemnat c se poateinova s, i fr o provocat, ie de la Constantinopol. Cnd eravorba de o t, ar nou, de nevoia unei vrednicii biserices, tinou, acest Bizant, bisericesc s, i avea sistemul, precumBizant, ul laic l avea pe al su, cu numirile domnilor cadespot, i.

  n domeniul religios, se delega, deci, cte un episcopcare funct, ionase s, i nainte, aiurea, ca s ndeplineascfunct, iunea metropolitan. As, a s-a ntmplat s, i cu cel care

  39

 • a cptat misiunea de arhiepiscop ortodox n T, ara Rom-neasc; el rmnea legat deci cu scaunul constantinopoli-tan s, i prin delegat, ia nou care i se adugea.

  n felul acesta i s-a dat domnului muntean, dup cere-rea lui repetat, ca s, ef al bisericii lui un episcop de Vicina.Vicina era n Dobrogea, nu la Mcin, ci pe la Tulcea, cumdovedesc portulanele.

  De ce s-a luat mitropolitul acesta, Ioachim, care era ungrec, de acolo din Vicina, s, i nu altul din Vidin, din Cirvensau Silistra? Cci a merge la Vicina pentru episcopi saupreot, i nu era n vremea aceasta lucru obis, nuit, dat fiindfaptul c Ialomit, a s, i Brila snt judet, e de colonizare relativrecent: fusese n prt, ile acestea o populat, ie foarte veche,a get, ilor, dar as, ezri mai importante nu erau. Explicat, ia arfi c puterea domnului T, erii Romnes, ti se ntindea asupraregiunii dobrogene n care se gsea cel put, in acel triunghinord-vestic, us, or de stpnit de cine are malul opus, s, ilocuit atunci ca s, i acum, n cea mai mare parte, de romni,unde sttea Vicina.

  nainte de a se as, eza mitropolitul de Vicina, domnii n-temeiaser o biseric, pe care cltorul nostru ar fi putut-ovedea, sus, la Sn-Nicoar. Chiar faptul c i se zice Sin-Nicoar, s, i nu Sfntul Nicolae, arat timpul deprtat, pa-triarhal, pur romnesc, neinfluent, at de rosturi greces, ti, alntemeierii sale, cci, ndat ce a venit influent, a greceasc,sfint, ii s, i-au pierdut numele vechi s, i au cptat altele noi.

  Caracterul arhitectonic al acestei vechi zidiri e us, or dedeslus, it: ea samn cu as, a-numitele biserici-castele dinArdeal, asupra crora e o ntreag literatur. n Ardeal, nsatele sses, ti, biserica are un caracter de fortreat, . Estencunjurat de ziduri s, i poate servi de adpost pentruo populat, ie ntreag; n pivnit, ile ei se pot strnge grne

  40

 • pentru timpuri de restris, te. S, i la Sin-Nicoar biserica emic, iar turnul cu mult mai mare dect dinsa.

  Imediat ce a venit un mitropolit, cu totul alt ordine atrebuit s domneasc s, i n alctuirea ierarhic a bisericii,s, i n forma arhitectonic a cldirilor sfinte. Atunci s-antemeiat Biserica Domneasc de la Arges, mai la vale.

  Biserica Domneasc nu reprezint, desigur, un com-plex de cldiri capabil de a fi aprat, ceea ce arat c T, araRomneasc trecuse din faza primitiv s, i intrase ntr-unarelativ asigurat, care n-avea s se team de nvliri. Efcut n stil bizantin, dup datina domnitoare n noilecldiri de la Salonic, fiind alctuit din acel amestec decrmid ce ncadreaz bolovani prins, i n ciment, carese cheam opus reticulatum. Cltorul de pe la 1350 ar fivzut biserica n toat strlucirea ei, as, a cum astzi nue. pe cnd, mai trziu, peste vechea form exterioar s-aas, ternut tencuiala care a stricat frumuset, a vechilor bi-serici, acoperind attea vechi zugrveli, iar, n interior,ndat ce zugrveala prea c e cam stricat, zugravi con-temporani, cari-s, i nchipuiau c snt mai buni dect ceivechi, prefceau sau pictau pe deasupra.

  Ca amnunte, Biserica Domneasc, atunci luminoasde pictur n mari proport, ii, e mprt, it n trei. prin pilas, tri,obicei prsit pe urm. n locul tribunelor, care lipsesc, enumai fereastra supt arcul blnd desfcndu-se din mono-tonia profilului.

  Biserici mai vechi nu s-ar fi gsit n oras, e; ele snt nacest principat numai din secolul al XV-lea. n cele maimulte oras, e, care abia se njghebau, erau numai bisericut, ede lemn. Dar cltorul care ar fi venit pe aici n a douajumtate a veacului al XIV-lea, urmnd alt drum dect acelcare duce la Arges, , drumul pe la Turnul-Ros, u sau pe la

  41

 • Ors, ova ori Vrciorova2, ar fi putut s ntlneasc cele dinticldiri mnstires, ti ale noastre. Cci n a doua jumtate aveacului al XIV-lea organizat, ia bisericeasc n T, ara Rom-neasc a fost n legtur cu dou influent, e care s-au com-btut: o influent, greceasc prin episcopate s, i o influent, srbeasc prin mnstiri. S-au luptat ntre dnsele, s-auobosit n aceast lupt, iar noi am luat forme s, i de la una s, ide la alta, nat, ionalizndu-le nc de la nceputul veaculuial XV-lea.

  Un clugr, Nicodim, originar din Macedonia, dinprt, ile Prilepului, unde snt foarte mult, i aromni s, i careNicodim era pe jumtate grec, pe jumtate slav ceeace nsemna o dependent, ierarhic mai mult dect o notnat, ional , trecnd pe la muntele Athos, a fost atras n t, aranoastr, nu numai ca s scape de primejdia turceasc, darpoate s, i prin cine s, tie ce legturi de ras. Nicodim fuseses, i prin Serbia de Nord, unde erau foarte nsemnate mns-tiri vechi, dintre care Studenit, a exist pn acum, scpatde pe vremea turceasc, s, i constituie unul din marile mo-numente de art ale Peninsulei Balcanice, amestecndu-se influent, a italian cu cea greac. Din prt, ile acestea atrecut, mult, mit s, i bunelor relat, ii de vecintate dintredespot, ii srbi s, i domnii nos, tri, n Banatul Olteniei, careera disputat pe vremea aceasta intre regele unguresc s, intre voevodul a toat T, ara Romneasc. Privilegiile celemai vechi ale mnstirilor ntemeiate de Nicodim snt s, iprivilegii ungures, ti, s, i pn n secolul al XV-lea mnsti-rile din prt, ile acestea cereau crt, i de ntrire de la regeleUngariei sau s, i de la guvernatorul ei, Ioan Corvinul.

  Nicodim a ntemeiat mnstirea Vodit, a: din ea au r-mas attea urme pe pmnt ct s se vad ntinderea bise-

  2De la vrfcior, cu sufixul slav -ova (Ors, ova, Moldova etc.).

  42

 • ricii de odinioar. Cealalt fundat, iune a lui Nicodim, Tis-mana, n munt, ii Gorjului, unde el a scris vestita Evanghe-lie, a fost fcut din nou n secolul al XVI-lea; pe urm auvenit alte prefaceri mai trzii, s, i, n sfrs, it, cea din urm dinsecolul al XIX-lea, care a stricat nc mai mult proport, iile.

  A fost apoi o bucat de vreme lupt ntre grecismul mi-tropolitului s, i ntre slavismul egumenilor, al lui Nicodim s, iurmas, ilor lui. E lucru foarte sigur c, n veacul al XIV-lea,la Arges, s, i n toate bisericile domnes, ti care atrnau de mi-tropolie, slujba se fcea, nu n slavones, te, de romnes, tenu putea fi vorba; Sfnta scriptur nu era tradus n limbaromneasc ci n greces, te: pe cnd la mnstiri slujba sefcea n slavones, te. S, i n-a putut s biruie la nceput sla-vismul din mnstiri grecismul din biserici. Poate dup1400 s-a ajuns la forma bisericeasc slavon fr s pu-tem spune ns c acei cari au fcut s nving n serviciuldivin, n liturghie, limba slavon, c mitropolitul sau epi-scopii aceia ar fi venit din mnstirile create de Nicodim.Asistm numai la faptul c de la o bucat de vreme limbabisericii, n T, ara Romneasc mai ales, a fost aceasta.

  Am spus c Nicodim a zidit Tismana, pe vremea cnddomnul muntean era Vlaicu. Dup aceasta Mircea a fcutCozia, n Vlcea, s, i Cotmeana, n Arges, , cea din urm trans-format n secolul al XVII-lea s, i apoi, n al XVIII-lea. n ceprives, te Cozia, s, i ea a fost ntructva prefcut de Constan-tin Brncoveanu; bolnit, a ns, unde era spitalul s, i locul dengropare al clugrilor, e mult mai recent dect bisericapropriu-zis. A fost nlt, at n secolul al XVI-lea, dar na-inte de influent, a fetei lui Petru Rares, , doamna Chiajna, s, ipictura din lcas, ul acesta nalt, supt, iratec e cea mai fru-moas din aceast epoc, n toat Muntenia. Dar veacul alXVI-lea n-a avut nimic pe acest loc.

  43

 • n mnstirile acestea cltorul putea s fie interesats, i din alt punct de vedere dect al artei: din punctul devedere al datinelor. O mnstire de astzi nseamn, deobicei, n viat, a cultural a t, erii prea put, in lucru: e locuitde biet, i t, erani, de multe ori abia s, tiutori de carte, s, i dect, iva clerici cari s, i-au gsit adpost acolo, s, i numai defoarte put, ini clugri adevrat, i.

  Pe vremuri ns, aceste lcas, uri nsemnau n multeprt, i ale noastre ceea ce nsemnau mnstirile din vremeacarolingian, cnd influent, a cultural, s-a ntins mpre-un cu influent, a cres, tinismului n prt, ile Saxoniei, aleGermaniei centrale.

  Clugrii aduceau un sistem de cultur superioar;aveau s, coli, nvt, turi de mes, tes, ug, s, i pentru alt lume,din mprejurimi. La un loc ei alctuiau Ministeriul Instruct, ieiPublice s, i al Cultelor. Erau foarte bogat, i: cele dinti, pri-vilegii ale domnilor nos, tri li dau stpnire n tot cuprinsult, erii, cu vmi la Dunre, cu locuri de pescuit, mos, ii cu p-duri, heles, teie. n afar de acestea se da mbrcminte c-lugrilor pentru rasele lor. Praznicele mnstires, ti aveauo nsemntate cu totul deosebit, s, i foarte adesea ori sentmpla ca boieri mari sau s, i domnul nsus, i s asiste lapraznicul ctitoriei lor. Serbrile nat, ionale de astzi erausuplinite pe vremea aceea prin hramurile mnstirilor, s, itrebuie s adaug c era mult mai mult realitate n ser-barea hramului mnstirii dect n felul cum se nt, elegadesea serbtorile nat, ionale la noi. S, i strinul care ar fivenit n prt, ile acestea s, i ar fi asistat la o slujb la Tismana,cel care ar fi ptruns n chiliile unde clugrii zugrveaus, i scriau s, i ar fi vzut blndul chip al lui Nicodim s, i ale uce-nicilor si, ar fi plecat adnc impresionat, s, i de caracterulsfint, eniei n ce prives, te viat, a, s, i de caracterul cultural al

  44

 • ocupat, iei clugrilor. Din ceea ce se constata nc pnmai dunzi la Muntele Athos, unde viat, a monahilor s-ament, inut ca n evul mediu, ni putem face o idee de ceeace era viata clugreasc n prt, ile noastre.

  n s, es cltorul n-ar fi putut ntlni ns nici o altmnstire n afar de Snagov, care e pomenit n privilegiidin veacul al XIV-lea nc, dar nimic din cldirile de atuncinu s-a pstrat n epoca modern.

  45

 • IV. Moldova din a doua jumtate asecolului al XIV-lea

  Dac acelas, i cltor din a doua jumtate a veacului al XIV-lea ar fi strb. tut n Moldova, poate pentru scopurilesale, dar, n acelas, i timp, ar fi avut prilejul s constate s, imprejurrile de viat, religioas s, i artistic, ar fi ntlnitaici o organizat, ie ierarhic s, i canonic, dobndit cu maimulte lupte dect n T, ara Romneasc.

  Pe acest timp, precum episcopul de Vicina, devenindal T, erii Romnes, ti dar nu de Arges, cpta de la patriarhdelegat, ie de exarh al plaiurilor, romnii din Maramurs, ,de unde a venit n valea Moldovei nti Dragos, , ca repre-zintant al regelui Ungariei, s, i apoi Bogdan, ca ntemeietoral domniei romnes, ti a Moldovei, romnii aces, tia, zic,numeros, i, bogat, i, avnd pmnturi ntinse, strns legat, intre dns, ii, supus, i unor voevozi cari erau capabili s, i deacte spontanee, de o politic independent, cum a fostaceea care a creat Moldova, au simt, it, des, i nu formauun stat osebit, s, i nevoia de a avea o organizat, ie biseri-ceasc. n T, ara Romneasc se ntemeiaz o domnie atot pmntul romnesc: imediat consecint, a este, n or-dinea bisericeasc, existent, a unui mitropolit; n prt, ilemaramurs, ene, de supt coroana Ungariei, voevozii ajung

 • la o mare important, : imediat ei caut s creeze, n ordi-nea bisericeasc, ceva corespunztor nsemntt, ii lor nordinea politic. Atunci un neam al iui Dragos, , Balc sauBalit, , s, i un Dragu se adreseaz la Constantinopol s, i cerpatriarhului ca o mnstire ntemeiat de dns, ii acolo s, i care, din nenorocire, a rmas dincolo de granit, a fixatMaramurs, ului, ca mnstirea Peri (cf. Peris, , Peret), scapete un decret s, i decretul dat de patriarhul Antonies-a pstrat , prefcnd mnstirea n stavropighie, ceeace nseamn nfigere de cruce. n acelas, i timp egumenuldin Peri devenea exarh al patriarhului de Constantinopol,avnd o ntreag list de regiuni maramurs, ene s, i vecinecu Maramurs, ul, de la vest s, i sud, pn adnc n Ardeal,supuse autoritt, ii vldici exarh.

  Pe atunci patriarhia de Constantinopol servea unorscopuri romantice de restaurat, ie bizantin. s, i nchipuiaBizant, ul, necontenit amenint, at de turci, foarte slbit deprimejdiile continue, c ar putea s revie la ce fusese odini-oar pe vremea Comnenilor, s, i dac imperiul se mis, ca maigreu, dac n-avea mijloacele prin care s se poat impune,fiindc era srac, fr armat, fr comunicat, ii, patriarhiase putea mis, ca mai us, or: n toate prt, ile, n Muntenia, nMoldova, n Rusia ea cuta s-s, i ntind din nou influent, a,s-s, i t, ese din nou firele, pentru ca pe urm s vie imperiuls, i s profite din ceea ce a cs, tigat biserica, precum n altetimpuri biserica nss, i cta s-s, i cs, tige din ce dobindiseimperiul. S, i exarhatul plaiurilor de la Arges, s, i exarhatulasupra Maramurs, ului s, i a comitatelor de la vest s, i unorprt, i ale Ardealului fceau parte din acest plan patriarhal,din care fcu parte apoi s, i intervent, ia n Rusia, la Chiev s, ipn n Rusia moscovit, care forma alt element politic s, ireligios.

  48

 • Tot as, a a vrut s fac patriarhia s, i n Moldova. Dendat ce s-a ntemeiat t, ara, domnii, dup s, ovielile dela nceput, cnd nu s, tiau dac o s se poat desface deUngaria, vznd c Moldova rmne, cutar s aib oform bisericeasc n legtur cu organizat, ia politic, deacum independent s, i permanent. Ei au trebuit s segndeasc la scaunul, de care a mai fost vorba, de la CetateaAlb.

  Acum, episcopii ortodocs, i din preajma noastr, n tim-purile mai vechi, au fost fr ndoial greci; cel de la Ceta-tea Alb ns se ntmplase, la un moment dat, prin leg-turi pe care nu le s, tim, s fie romn, moldovean. Poate cs, i n dorint, a de a se muta episcopatul de la Cetatea Albla Suceava, precum Alexandru-Vod, fiul lui Basarab, nMuntenia, mutase episcopatul de la Vicina la Arges, , c-utase domnul moldovean s strecoare la Cetatea Alb caepiscop pe un romn. Unii au crezut chiar c Iosif Vldicaera membru al celei dinti dinastii moldovenes, ti.

  Bogdan s, i fiul su Lat, cu dispruser s, i venise acum,dup dinastia Bogdnes, tilor, Petru s, i pe urm Roman, fiiimos, tenitoarei, Mus, ata (Margareta).

  Atunci s-a pus chestia aceasta, foarte important pen-tru viitorul t, erii, pentru orientarea ei ntr-un sens sauntr-altul: noul mitropolit al Moldovei ce va fi? Va fi unmitropolit nat, ional, cum se zice acum s, i cum instinctivse simt, ea s, i atunci, atrnnd mai mult de domn dect depatriarhul de Constantinopol ori va fi un mitropolit grec,al patriarhului?

  De fapt erau trei influent, e: nti instinctiva ncercarede nat, ionalizare a bisericii, pe de alt parte tendint, a patri-arhului de Constantinopol, care, avind influent, la Arges, ,Peri, Chiev, Moscova, tindea s cuprind n aceast influent,

  49

 • s, i Moldova, s, i, n sfrs, it, influenta mnstirilor sirbes, ti.n lupta aceasta, care a durat mai mult vreme s, i pe care aterminat-o Alexandru cel Bun la nceputul veacului al XV-lea, domnii moldoveni, ndrtnici, cu toate:schimbriledese pe tron, au ajuns mai departe de cum au ajuns domniimunteni; ei au cucerit o situat, ie mai bun dect aceea pecare a avut-o nsus, i Mircea cel Btrn. Bizant, ul a trimispe rnd tot felul de exarhi, ba, la un moment dat, vzndc nu poate s impuie un grec, a ajuns la ideea de a facedin mitropolia moldoveneasc, pe care o doreau domnii, oprotopopie numai, protoipopul fiind nc pe acea vremes, eful popilor, ca Nicodim al ieromonahilor din mns-tiri.

  Cnd moldovenii au biruit ns, mitropolitul acela Io-sif, dintre ai lor, care a stpnit mai mult vreme, fiindfost episcop srbesc, adec dup datina lui Nicodim, seocup foarte mult de mnstiri s, i el funct, ion la Neamt, ;.-se unes, te mnstirea Neamt, ului cu cea de a doua maremnstire moldoveneasc, Bistrit, a, supt aceeas, i condu-cere. Legenda spune c la sfrs, ilul zilelor sale Iosif s-aretras la mnstirea Neamt, ului.

  Mnstirea aceasta, as, ezat laoparte de drumul cl-torilor, era fundat, cum spune tradit, ia, de trei clugrivenit, i din T, ara Romneasc, s, i cari fuseser ucenicii luiNicodim. Crt, ile vechi ale lcas, ului unele au fost duse nRusia de vestitul Iat, imirschi arat legtura foarte strnsdintre viat, a mnstirii moldovenes, ti s, i viat, a cultural dinBalcani. Pe vremea aceea, am spus, la bulgari era un noucurent bisericesc, precum era n Serbia altul pentru ca-ligrafia cea nou: curentul de la Trnova, n legtur cuvestitul patriarh Eftimie, ale crui scrisori se copiau acolo,la Neamt, .

  50

 • Astfel n Moldova mitropolia cea nou pornise de laepiscopi crora bizantinii ii ziceau srbes, ti, venit, i de lamnstiri. S-a stabilit aici, prin urmare, o strns leg-tur ntre mnstirile clugres, ti fcnd parte din curen-tul lui Nicodim s, i ntre noua organizat, ie metropolitan,cu s, efi apart, innd nat, iunii indigene. Aici n-au fost con-flicte ndelungate ntre o form s, i cealalt a viet, ii religi-oase, s, i conflictul nu s-a terminat, ca n T, ara Romneasc,prin biruint, a unui element strin asupra celuilalt elementstrin, ci, de la nceput, un element nat, ional, trecnd prinmnstirile srbes, ti s, i nvingnd struint, ile de mitropoliegreceasc, s-a impus n fruntea viet, ii culturale a principa-tului, ceea ce este un fapt de cea mai mare nsemntate.

  Moldova pe care ar fi gsit-o cltorul s, i vom ntlnindat unul, n epoca vecin cu veacul al XIV-lea, n zi-lele lui Alexandru cel Bun are o situat, ie mult mai sigurdect T, ara Romneasc. La rsrit era Polonia, care tre-cea printr-o criz, ntr-un moment cnd regatul se uneacu Lituania, cnd Iagelonul pgn, rmas mare cneaz li-tuan, devenea prin cstoria cu Hedviga, mos, tenitoareaPoloniei, rege polon, cnd un membru din familia rmasilituanian fat, de alt, ii din cea polon ncearc disensiuni,cnd se agit neastmprata noblet, feudal, as, a c foarteadeseori, o dat s, i n secolul al XIV-lea polonii au fostbtut, i, cnd ntrau n Moldova, cci cea dinti rsturnarede copaci asupra polonilor nu este cea de la DumbravaRos, ie, ct aceasta, clin a doua jumtate a veacului al XIV-lea.

  Pe de alt parte, secuimea ardelean, care nu atrnade-a dreptul de rege, s, i Maramurs, ul, n care elementulromnesc joac un rol as, a de mare, reprezint pentru Mol-dova altfel de sprijin n Carpat, i dect acela pe care putea

  51

 • s-l aib T, ara Romneasc, as, a cum munt, ii se desfs, oarla Nord. n general, psurile Munteniei snt mult maius, or de trecut dect cele din Moldova. Regele Ungariei n-cercase odat s mpiedece o format, iune moldoveneascneatrnat, s uneasc demnitatea de conte al Bistrit, ei cusecuii s, i cu Maramurs, ul s, i s dea n mna unui Andrei,fiul lui Lat, cu, care pare dup nume s fi fost romn, grijahotarului, ns ncercarea czuse, s, i acum s, i secuimea s, ipartea sseasc n jurul Bistrit, ei erau iars, i elemente frlegturi ntre dnsele, incapabile de a forma un front m-potriva Moldovei nou ntemeiate.

  Moldova aceasta a lui Alexandru cel Bun nft, is, eazpentru cultura veacului al XV-lea ntr-adevr un spectacolmult mai impuntor dect T, ara Romneasc, s, i aceastachiar atta timp ct tries, te Mircea. Alexandru are, s, i cndrolul lui nu este hotrtor, toat nft, is, area unei icoanemprtes, ti im regiunea aceasta. La un moment dat, a luatn cstorie pe o levantin, Marina, fiica lui Marin, spuneletopiset, ul, s, i din cercetrile fcute n urm reiese tot maimult c aceast Marina trebuie s fi avut legturi cu fa-milia domnitoare din Constantinopol. Nu era o persoande rnd: se pare c apart, inea acelei lumi n care italianita-tea de origine se unea cu grecitatea de adopt, iune, adecoameni foarte puternici prin bogt, iile s, i situat, ia lor se-niorial n Rsrit, crora bizantinii li ddeau titluri s, ili atribuiau o anume important, . Pe un patrafir gsit decurnd ntr-o mnstire din nord-vestul Rusiei, Alexandraeste nft, is, at lng Marina, purtnd cciula caracteristicpentru cezarii bizantini; s, i n greces, te este nsemnat titlullui s, i al sot, iei lui: el este autocrat, ea autocratorit, , ceeace nseamn mprat s, i mprteas. La Oxford, -apoi, sepstreaz o evanghelie slav s, i greceasc, foarte frumoas,

  52

 • din care se vede c influent, a greaca a dinuit alturi decea slavon s, i n vremea lui Alexandru cel Bun, s, i, iars, i,se pomenes, te s, i aici sot, ia lui Alexandru, Marina.

  Fiul mpratului bizantin Manuil, Ioan, a strbtutMoldova la 1424 s, i s-a oprit aici. O legend, care s-a pstratla Neamt, , spune c din prilejul acesta s-a creat o situat, iesuperioar mitropolitului Moldovei, Gheorghe, situat, iecare-l punea n rndul patriarhilor, s, i iars, i legenda struieasupra faptului c Alexandru ar fi cptat nsus, i ridicareasituat, iei sale n urma acestei cltorii a fiului mpratului.

  Avem am spus un cltor strin, care vede bine s, iscrie frumos s, i limpede. El vine la sfrs, itul domniei luiAlexandru cel Bun pentru scopuri de cruciat s, i e trimisde ducele de Burgundia, care pregtea o mare expedit, iecruciat n Orient. Drumet, ul sosit din Lituania, care ntrn Moldova, e Guillebert de Lannoy1.

  Guillebert de Lannoy a fost la curtea marelui print,lituan Vitold, n limba lituan Vitovt. Posesiunile lui se n-tindeau pn la Nistru, s, i acolo-s, i t, inea el curtea. Cltorulnostru a vzut n solda lui tatari s, i moldoveni. Legtu-rile erau foarte strnse atunci ntre Moldova s, i lituania.Cci Alexandru cel Bun pare a fi trecut prin trei faze: ofaz romneasc tradit, ional, cnd t, inea pe doamna Ana,nmormntat n mnstirea Bistrit, a din judet, ul Neamt, ,dup aceea o faz lituanian, nu polon, cci polonii eraucatolici pe cnd lituanienii, ortodocs, i, s, i Alexandru a luatde sot, ie pe Rngala, var a Iagelonilor, n sfrs, it faza bizan-tin, cu Marina. Cnd acest cltor a fost prin t, ara noastr,

  1Descrierea cltoriei lui a fost tiprit de dou ori pn acum s, idup una din edit, ii a fost reprodus de Hasdeu, n Arhiva istoric, I1; p.126 s, i urm. V. s, i Iorga, Voyageurs franais en Orient europen, Paris,1928.

  53

 • Alexandru cel Bun se gsea supt influent, a Rngalei, creiasot, ul ei i-a nchinat biserica din Baia. S, i el a cstorit apoipe fiul su Ilie cu o print, es lituan, cu Marinca, adus lasot, ul ei de acel nobil lituan Ghedigold, care avea un fel demarchizat la granit, a Moldovei s, i cuta pe vremea acesteicltorii s ntreasc zidurile Cett, ii Albe.

  Cu cluz moldoveneasc Guillebert a intrat n Mol-dova s, i a cutat s mearg la curtea domnului.

  Se credea odinioar c acel Cozial unde s-a ntlnit cuAlexandru cel Bun se gses, te n Basarabia, dar se pare cscriind acest nume cltorul s-a ndreptat dup pas, aportulslavon dat n Suceava. Deci el a vizitat pe Alexandru, nuntr-un sat oarecare, ci la Suceava nss, i. A putut s vadcetatea, care e foarte veche, cu biserica de la Mirut, i, attde urt dreas de oficialitatea austriac, acea biseric pecare a prefcut-o S, tefan cel Mare, cuprinznd n ea oaselesfntului Ioan cel Nou.

  Cum era biserica din Mirut, i pe vremea aceea nu pu-tem spune hotrt; desigur era mult mai mic, iar picturie foarte dubios c ar fi existat. Era numai un nceput dedezvoltare a artei romnes, ti, art adus de Nicodim n Ma-cedonia din mnstirile de la Athos, de acolo n Oltenia,de unde pn la Suceava.

  Guillebert de Lannoy a vzut Cetatea Alb. Dar, dac,n loc s treac pe aici, de-a lungul Basarabiei, el ar fi urmatdrumul ctre sud sau ctre sud-vest, ar fi ntlnit, cum amspus, Dorohoiul, popas de negustori, care n-avea bisericdomneasc, Botos, anii cari erau numai un sat al urmas, ilorlui Bots, ; ar fi ntlnit Ias, ii, cari existau pe vremea aceasta, e pomenit n descrierea cltorului bavarez Schiltberger,care-l numes, te ns Aspasseri (Ias-Bazar, la turci). Trebuies fi fost o bisericut, de lemn, s, i lng dnsa tot ce era

  54

 • nevoie pentru a apra o straj osts, easc, n drumul decomert, care mergea la sud. Mai jos ar fi ntlnit Brladul,unde era vama pentru Muntenia, ceea ce nu nseamn cera hotarul acolo: el putea fi mai ncolo. Tecuciul nsus, iexista la nceputul veacului al XV-lea. Restul era terende granit, nc neocupat, neconsolidat, s, i mnstiri npartea aceasta nu existau.

  Dac, acum, cltorul ar fi mers n partea de ctremunt, i, ar fi ntlnit. Moldovit, a, nu as, a cum a fost prefcutde S, tefan cel Mare, ci vechea cldire, nc foarte modest.Ar fi trecut la Neamt, , cea mai mare mnstire din Moldova,unde poate c a fost ngropat Petru al Mus, atei, pentruc, atunci cnd S, tefan cel Mare a fcut mormintele de laRdut, i pentru naintas, ii si, mormntul lui Bogdan, al luiLat, cu snt, s, i este s, i al lui Roman-Vod, dar al lui Petru nu;legenda nss, i pune n legtur ntemeierea Neamt, uluicu Petru- Vod. Mai pe urm se atingea Trgul de jos, cucetatea lui Roman-Vod, ale crii rms, it, i se vd s, i acumla marginea oras, ului. Aici era s, i o mnstire, din care s-adezvoltat episcopatul.

  Coborndu-se la Roman n jos, cltorul ptrundeantr-o lume ambigu. Aici fusese t, inutul de granit, ungu-resc, cu episcopatul catolic de Milcov, cu minele de sare, nlegtur cu coroana Ungariei de la Ocna, cu Bacul nsus, i,care este de fundat, ie ungureasc. (Sascut nseamn Fn-tna sasului n ungures, te.)

  Trebuie s se fac ns aici o deosebire ntre vechiisecui, afltori s, i n veacul al XlII-lea pe aici, de o parte,s, i, de alta, ntre ungurii prins, i n Ardeal2s, i colonizat, i deS, tefan cel Mare.

  n munte, n sfrs, it, exista aici un t, inut pstoresc, al2O excursie s, tiint, ific la 1927 a fost condus de d. D. Gusti.

  55

 • Vrancii, de care am mai vorbit, s, i care nu e nici pn acumpretutindeni cercetat n viat, a sa popular, de o covrs, itoareimportant, .

  Veacul al XV-lea numr o sum de cltori cari austrbtut sau T, ara Romneasc sau Moldova, pentru cel este acela al unei activitt, i comerciale. Prin mijloacelepe care le pune la dispozit, ia domnilor aceast activitatecomercial s, i prin interesul care se concentreaz asuprat, erilor noastre tocmai din cauza acestei important, e comer-ciale secolul se deosebes, te puternic de cel care l-a precedat.Este ocupat n Moldova de domnia lui Alexandru cel Buns, i a urmas, ilor si ndus, mnit, i, iar de la 1457 nainte pndincolo de margenile veacului al XV-lea (1504), de domnia,neasmnat supt toate raporturile, a lui S, tefan cel Mare T, ara Romneasc fiind ntr-o situat, ie mult mai sczut.

  Drumul de comert, e necontenit ocupat de negustorial cror punct de plecare este acum cunoscut: Galit, ia s, iBistrit, a ardelean pentru Moldova s, i o parte din Ardeal,Bras, ovul s, i Sibiiul, dar cu deosebire Bras, ovul, pentru prin-cipatul muntean. Pe de alt parte, din cauza ptrunderiiturcilor n Peninsula Balcanic s, i a instalrii lor n aceastapeninsul, a lurii n stpnire de ctre dns, ii a liniei Du-nrii, unde acum ei dominau s, i malul stng al fluviului cci s-au ngrijit s aib, cum fcuser s, i romanii duprzboaiele lui Traian, ca la Drobetis, lng Severin, un capde pod pe celait mal , precum s, i pentru c t, erile noas-tre snt acum prefcute n ceea ce se numes, te bulevar-dul cres, tintt, ii, asupra lor se cheltuies, te cea mai nsem-nat sfort, are de sfrmare s, i ptrundere a turcilor. Intere-sul acelora cari lupt pentru cruce n Orient se ndreaptfoarte adesea ori n linia nti asupra t, inuturilor noastre,iar din apus vin, rspunznd cererilor de ajutoare, de sume

  56

 • de bani, informatori, din partea republicilor italiene saudin partea vecinilor imediat interesat, i n aceste problemede rezistent, fat, de turci. T, inuturile romnes, ti se bu-cur de un interes special din partea regalitt, ii ungures, ti,stpn pe Ardeal, s, i, apoi, din partea Poloniei, Podolias, i Rusia propriu-zis fiind provincii lituaniene unite curegatul polon al Iagelonilor.

  Astfel am avut mai mult, i musafiri n aceast vreme. Oparte din informat, ia ce gsim, vine din note ale negusto-rilor cutrui sau cutrui oras, ardelean. Cu toate c nu sntnft, is, ate n form de cronic, ele reprezint amintiri aleunor cltori sau s, tiri venite n oras, prin trimis, ii domni-lor munteni s, i moldoveni. Cine vrea s aib, prin urmare,ves, ti precise cu privire la schimbrile care se petrec nt, erile noastre pn n a doua jumtate a veacului al XVI-leas, i chiar n secolul al XVII-lea, cnd relat, iile intre sas, ii dinArdeal s, i noi se continu mai put, in importante, se poateadresa la aceste cronici municipale ardelene. Dar pnla sfrs, itul secolului al XV-lea n-avem nimic din Ardealulnsus, i. Dealminteri Ardealul ssesc se prezint foarte slabsupt raportul izvoarelor istorice: evenimente de cea maimare important, snt cuprinse de multe ori intr-o singurnotit, de cteva linii. Ni pare ru c n-avem un cltorvenit din Ardeal, fiindc acesta ar fi gsit mai mult rgazs cunoasc deplin strile de la noi s, i ar fi spus lucrurilen forma naiv care pentru istorie e mult mai folositoaredect forma literar, dect forma pregtit a scriitorilor deobis, nuite cltorii.

  Pe lng ment, iuni n socotelile oras, elor ardelene, nce prives, te pe acei cari au trecut prin prt, ile noastre nlegtur