Istoria Românilor Albu

download Istoria Românilor Albu

of 105

Embed Size (px)

Transcript of Istoria Românilor Albu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  1/105

  I. Istoria Românilor în secolele XIV-XVII

   A. Românii în izvoarele medievale

  Vlah / vlahi – etnonim menţionat în scris la mult timp după încheierea procesului de

  etnogeneză (Toderaşcu), de fapt, m!, conotaţia este liguofonă, cu referire la lim"a romanică

  vor"ită de neamurile din #alcani şi $arpaţi

  $ea mai veche menţiune scrisă se referă la ramura "alcanică (%heorghe &edrenos la '

   pomeneşte conflictul dintre conducătorii statului "ulgar din *acedonia şi vlahi, c+nd avid,

  fratele ţarului "ulgar -amuil, a fost ucis de nişte .vlahi călători undeva între 0respa şi

  $astora, în locul numit .-te1arii 2rumoşi) 3a '45 Vasile 66 *acedoneanul acordă

  thessalianului 7iculiţa .domnia peste vlahii din !lada, aceasta fiind o themă "izantină care

   pe atunci includea %recia de nord cu Thessalia şi 0indul ! vor"a de fapt de rom+nii din

  Vlahia *are care aveau autonomie fiscală şi militară

  8poi izvoarele ungureşti (Gesta Hungarorum)

   Podoaba istoriilor  a geografului persan %ardizi (prima 1umătate asecolului 96) amiteşte

  un .popor din 6mperiul roman, cu toţii creştini aflat între unăre şi un munte mare (unii

  istorici cred că e vor"a despre $arpaţi, poate fi însă vor"a şi de #alcani)

  6oan &inamos, secretarul lui *anuel 6 $omnenul vor"eşte despre rom+nii de la nord de

  6stru – vlahi dspre care .se zice că sunt coloni veniţi demult din 6talia care luptă la ::

  alături de "izantini împotriva ungurilor

  $+ntecul 7i"elungilor care datează în 1urul anului :;55 îi aminteşte pe rom+ni la nord

  de unăre

  B. Accentuarea tendinţelor de autonomie ale voievodatului

  Transilvaniei 

  6nstituţia voievodală a Transilvaniei s: ?nsemnătatea instituţiei rezultă şi din faptul că voievodul

  1

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  2/105

  Transilvaniei era deopotrivă şi comite suprem al unuia sau al mai multor comitate de seamă

  (ă"+ca, -olnoc, 8l"a, *ureş sau Timiş), uneori îndeplinind şi funcţia de comite al secuilor

  ?n ierarhia demnitarilor din @egatul ungar, voievodul transilvan ocupa locul al patrulea, după

   palatin, cancelar şi "anul -lavoniei

  6nconsecven ă terminologicăAț

  :::: Hastea lui #ela a fost alungată de către

  Ftefan din Transilvania şi înfr+ntă în apropiere de #uda, ceea ce l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  3/105

  ?n perioada următoare, în condiţiile crizei provocate de domnia lui 3adislau 6V

  $umanul, se manifestă tendinţa de creare a unei dinastii voievodale 8stfel, *atei $sIJ şi un

  mem"ru al familiei sale Ggrin au ocupat funcţia de voievod între :;5

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  4/105

  domeniul seniorial, cu li"ertate de reşedinţă şi economică care să plătească redevenţele fie în

  natură fie în "ani 8ceastă transformare s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  5/105

  8nterior, de la sf+rşitul secolului 966, strămoşii familiei Dass primiseră feude Hriginar din

  Gngaria -uperioară, *ihIlO &IcsiJ poseda, Pn momentul Pn care a1unge voievod (:;5'

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  6/105

  • @eaşezarea raporturilor etnice în cadrul provinciei, rom+nii vor o"ţine, pentru

  următoarea 1umătate de secol, un început de asociere la structurile instituţiilor

  oficiale, mai cu seamă din cauză că regalitatea nu se putea dispensa de

  valorificarea potenţialului lor militar• 0oziţia internaţională a Transilvaniei – renunţarea la politica de colonizare, la

  cruciadă

  upă alungarea teutonilor, sistemul frontierei militare se modifică

  3a :;;= 8ndrei 66 creează o nouă demnitate, aceea de duce al Transilvaniei, funcţie

  creată pentru principele moştenitor #ela care înmănunchia su" autoritatea sa unică toate

  structurile militare, cu scopul de a le eficientiza

  Vastului sistem, pe măsura eKtinderii influenţei regatului unguar la unărea de Wos,

  urmare a răz"oaielor duse contra #ulgariei, îi vor fi integrate în forme de su"ordonare sensi"il

  diferite, voievodatele rom+neşti de la sud de $arpaţi (Wiu şi 8rgeş) şi zonele su"ordonate

  episcopului $umaniei

  upă încoronarea lui #ela 6V, la :;B=, ducatul Transilvaniei încetează să eKiste oficial,

  ceea ce duce la o reluare a competiţiei dintre voievodat şi comitatul -i"iului pentru controlul

  asupra teritoriului părăsit de teutoni $a urmare a necesităţii reorganizării administrativearegiunilor răsăritene ale regatului, #ela 6V reînfiinţează ducatul Transilvaniei în :;=

  Titularul va fi tot moştenitorul coroanei ungare, principele Ftefan, care la doar un an a

  renunţat la demnitate în favoarea celei de duce al -tOriei, ceea ce duce la creearea unei funcţii

  de locţiitor, aceea de "an al Transilvaniei (:;=4

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  7/105

  @evenirea ducelui Ftefan în Transilvania la :;: a avut un efect pozitiv < reforme

  sociale, militare şi administrative care au pus capăt crizei prin care trecea provincia #ela 6V

  dorea reformarea vechilor insttituţii şi deopotrivă să păstreze structura centralizată a statului,

   precum şi conservarea domeniului regal Ftefan era, la fel ca şi "unicul său, 8ndrei 66, adept al

  sistemului feudal de tip apusean -e de"arasează de castrele regale pe care le donează

   "aronilor şi cavalerilor săi, ceea ce atrage furia tatălui său

  Ftefan nu stăp+nea efectiv doar asupra Transilvaniei, ci asupra întregului teritoriu de la

  răsărit de Tisa !l reînnoieşte privilegiile coloniştilor (hospites) din părţile nord

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  8/105

  conservarea proprietăţilor şi imunitatea completă a lor -e vor"eşte de regnum $elae şi

  regimen %tephani, singura menţiune care formal su"ordonează stăp+nirea lui Ftefan

  3a moartea su"ită a lui Ftefan, după doi ani de domnie, unele familii aristocratice au

   profitat de minoratul fiului său 3adislau 6V, împărţindu, un atac armat împotriva episcopului de 8rad, rezist+nd trupelor regale trimisesă

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  9/105

  timpul domniei lui 3adislau 6V $umanul, purt+ndu (numirea oficială :;'), pentru mai "ine de două

  decenii, p+nă în :B:=, 3adislau &an se va afla ca voievod în fruntea Transilvaniei, devenit

  unul din cei mai puternici dinaşti ai Gngariei, purt+ndu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  10/105

   putere independentă Xara risca să devină un mozaic feudal 3uptele pentru succesiune la tron,

   prelungite ani în şir, au favorizat şi ele puterea oligarhică

  3a stingerea dinastiei arpadiene o luptă acer"ă opunea pretendenţii, toţi consangvini pe

  linie feminină 0apa îl susţinea pe $arol @o"ert, descendent al angevinilor din -icilia, daracesta nu a reuşit la început să c+ştige adeziunea "aronilor *a1oritatea opta pentru prinţul ceh

  Venceslas, apoi, după a"dicarea acestuia, pentru ducele #avariei, Htto Voievodul 3adislau

  &an l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  11/105

  împotriva saşilor care devastaseră în :B54 8l"a 6ulia pentru a se răz"una pe episcopul acesteia

  cu acre s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  12/105

  /%OulafehQrvIr acă integrarea lor în r+ndurile no"ilimii s; şi confirmată de rege în :B= ecretul prin care regele renunţa în

  folosul lor la impozitul lucrum camerae, instaurat de $arol @o"ert, are o importanţă specială

  @egele le recunoaşte în fapt dreptul de a percepe, în schim"ul serviciului militar, acest impozit

  de :4 dinari prin mansă servilă 8ceasta în condiţiile în care şer"ii transilvani nu datorau

  12

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  13/105

  redevenţe dec+t seniorilor lor, cu eKcepţia rom+nilor care continuau să plătească regelui o

  cincime din darea oilor

  Tentativele no"ililor de a

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  14/105

  voievodul, ceea ce făcea să sporească considera"il puterea acestuia !ste eKplicaţia faptului că

  în Transilvania, chiar şi familiile aristocratice cele mai avute nu se puteau măsura cu prestigiul

  social al voievodului, deşi acesta descindea în general dintr

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  15/105

  confesiunii ortodoKe ?n continuare fruntaşii rom+nilor nu vor mai participa la congregaţii în

  această calitate, ci doar în cea de no"ili Gnele familii rom+neşti de origine cnezială s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  16/105

  (0aradunavion), cu capitala la -ilistra, înglo"+nd şi teritoriul o"rogei Hnciul vedea în

  imperiul vlaho

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  17/105

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  18/105

  3a :;B= 6oan 666 Vatatzes şi 6oan 8san asediază chiar $onstantinopolul 3a moartea lui

  6oan 8san 66 (:;>:), atunci c+nd !uropa a fost zguduită de marea invazie mongolă, au început

  luptele între partidele "oiereşti 8 urmat pe tron fiul său $ăliman, ucis în :;>, apoi *ihail,

  răpus la :;= de către vărul său $ăliman 66 8cesta din dorinţa de a

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  19/105

  3a solicitarea căpeteniilor vlahe de la poalele munţilor Naemus, turanicii vor traversa

  apoi unărea în repetate r+nduri, fiind menţionaţi în mod constant de către izvoarele

  contemporane "izantine şi apusene, alături de rom+ni şi "ulgari, ca împotrivindu5555 de oşteni, vlahi şi cumani

  !ste aceasta dovada elocventă a participării masive a cumanilor la luptele din #alcani Fi

  chiar dacă $honiates nu o spune întotdeauna, tre"uie presupus faptul că turanicii s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  20/105

  $umanii au pătruns din nou în imperiu în cursul anului :;55, însoţiţi de vlahii nord<

  dunăreni, şi .au pustiit cele mai "ogate ţinuturi, după care s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  21/105

  Transilvaniei spre finele secolului al 96 

  emis de către 8ndrei al 66

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  22/105

  $onform mărturiilor de care dispunem, primele reuşite în încercarea de a

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  23/105

  $hronicon:: ne comunică şi numele odraslei princiare cumane convertită la creştinism de către

  fraţii predicatori, su" forma #oricius, informaţie ce concordă cu alte izvoare unde găsim

  variante asemănătoare – #ortz:; şi, respectiv, #urch:B 

  -uccesul o"ţinut la răsărit de $arpaţi a incitat autorităţile papale care l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  24/105

  desemnat pe călugărul Teodoric din ordinul dominicanilor în fruntea unui organism ecleziastic

  creat special pentru cumani, dar a cărui dioceză a cuprins dintru

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  25/105

  comunităţii tri"ale a "urcevicilor 8ceştia s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  26/105

  colonizaţi în regiunea dintre unăre şi Tisa la circa >5555 de oameni;>, reprezent+nd o forţă

  considera"ilă, fără îndoială, dar şi un element desta"ilizator, de vreme ce relaţiile cu populaţia

  autohtonă din vecinătatea teritoriilor concedate lor au fost dintru

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  27/105

   7oua alcătuire impusă de @egatul arpadian teritoriilor din afara $arpaţilor a fost creată

  în timpul lui 8ndrei 66 prin patru mari unităţi organizatorice laice şi ecleziasticeA !piscopia

  cumană, @egatul cuman, #anatul -everinului şi Xara -everinului

  !piscopia cumană, înfiinţată la :;;, cu sediul în civitas Milcoviae, îndeplinea un du"lurol, ecleziastic şi militar !piscopia s constată eKistenţa în cuprinsul !piscopiei cumane, într

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  28/105

  episcopia, ca Eţara fiilor lui #ela cneazul din *edieş în nordul Transilvaniei, ceea ce denotă

  că eKista o corespondenţă determinată între structura politică şi cea "isericească

  iploma 6oaniţilor (; iunie :;>) între #ela 6V şi @em"ald, preceptorul ordinului

  cavalerilor ioaniţi, este urmarea dorinţei regalităţii ungare de a

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  29/105

  no"ililor (nobiles), care urmau să se aşeze în aceste ţinuturi Xăranii (rustici) care ar fi trecut

  din Transilvania nu tre"uiau să fie îngăduiţi să se aşeze acolo 0rada de răz"oi revenea

  cavalerilor şi regelui, în proporţia susţinerii răz"oiului $ele patru formaţiuni rom+neşti au

  fost localizate astfel, cea a lui 6oan în sud

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  30/105

  ,. mpreurările /ormării 0ării Române(ti

  -lă"irea dominaţiei tătare, mai ales după moartea hanului #atu (:;=) şi a urmaşului

  său #erJe (:;), c+nd se intensifică luptele interne în s+nul Noardei de 8ur constituie una

  din condiţiile favora"ile unificării teritoriilor de la sud de $arpaţi upă :;45 hanul 7ogaiorientează politica tătarilor spre !uropa, amestec+ndu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  31/105

  teritorii din sudul $arpaţilor, unde era suzeran regele Gngariei 3itovoi refuză să recunoască

   plata tri"utului ?nt+mplările au loc pe la :;;= şi :;45, iar unul din urmaşii săi a putut fi Tihomir,

  tatăl lui #asara" 6

  0rima 1umătate a secolului al 96V

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  32/105

  @om+nească o m+năstire a minoriţilor, în dioceza 8rgeşului !l arată că deţine această

  informaţie de la E%onzaga şi cardinalul 0ozmanO;' in aceiaşi autori, #andinus mai

  reproduce că Eprin anul :B5> s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  33/105

  ungaro

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  34/105

  autorităţii sale superioare $el dint+i a renunţat acum la titlul de voievod, adopt+ndu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  35/105

  0rin victoria militară o"ţinută, poziţia Xării @om+neşti se consolidează, iar solidaritatea

  ma1orităţii feudalilor munteni în 1urul lui #asara" devine mai trainică

  upă :BB=, c+nd oştile hanului Gz"ec devastează Xara @om+nească, prime1dia tătară a

  determinat pe #asara" să se apropie din nou de Gngaria upă moartea lui $arol @o"ert(:B>;), fiul şi urmaşul acestuia, 3udovic 6, era el însuşi nevoit să înfrunte pe mongoli e1a la

  :B>B cronicarul 6oan de T+rnave vor"eşte despre venirea la regele 3adislau a voievodului

  transalpin 8leKandru (:B=;), ca să depună omagiu, ceea ce arată resta"ilirea păcii,

  recunoaşterea suzeranităţii maghiare, dar şi asocierea la domnie H diplomă regală din :B==

   prezintă lucrurile inversA iniţiativa a pornit de la regele 3udovic 6, care, prin solul său

  imitrie, episcopul Hradei, îndată după numirea acestuia în iulie :B>=, şi trimis de mai multe

  ori la 8leKandru voievod, a tratat cu acesta pacea (ad Klexandrum $o"orabi! wyuodamnostrum Transalpinum! occasione pacis et concordie inter nos et eundem tractande!

  disponende et )irmande) #asara" a murit în :B=; la $+mpulung, după cum relatează

  inscripţia din #iserica domnească -f 7icolae din 8rgeş

  . 'onsoliarea pozi2iei politice a 0ării Române(ti până la milocul

  veacului al XV-lea

  0erioada dintre :B>=

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  36/105

  :B>, -toican, fiul lui ragomir, fiul lui Voina din 3oviştea, deci cneaz acolo, nu era mulţumit

  cu starea de lucruri nici după o 1umătate de veac de la întemeierea Xări @om+neşti

  -chim"area raporturilor Xări @om+neşti cu Gngaria, în sens negativ, după :B=', îşi

  găseşte eKplicaţia în două evenimente însemnate, petrecute simultan, recunoaşterea lui#ogdan de către feudalii moldoveni ca domn al *oldovei şi întemeierea mitropoliei Xării

  @om+neşti, am"ele piedici în calea eKpansiunii statului ungar şi a catolicismului spre sud şi

  est de $arpaţi

  @esping+nd suzeranitatea ungară, 7icolae 8leKandru îşi asumă în :B=' titlul de domn

  .singur stăp+nitor (LOQLRQ, samoderSavnyi) ?n direcţia deschisă de 7icolae 8leKandru,

  tendinţele fundamentale ale politicii Xării @om+neşti se consolidează în vremea domniei fiului

  său

  Vlaislav I Vlaicu (:B= de la $racovia cu regele

  0oloniei $azimir 666 cel *are (:BBB

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  37/105

  îndreptat împotriva Xaratului "ulgar de la Vidin, cucerit la sf+rşitul lunii mai :B=, teritoriul

  fiind transformat într

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  38/105

  Gnii "oieri, nemulţumiţi de politica de centralizare a lui Vladislav

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  39/105

  9666

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  40/105

  eKistenţa unei .ţări a rom+nilor (Dalachenland), condusă de un .domn (Nerr) .peste

  ceilalţi 8cestuia îi este predat de către voievodul Transilvaniei, pentru a fi ţinut prizonier,

  Htto de #avaria, pretendent la tronul Gngariei in această .ţară rom+nească este recrutată o

  armată care în :B;= participă alături de poloni, ruteni şi lituanieni la o luptă contra

  marJgrafului de #randen"urg

  6zvoarele lasă să se întrevadă eKistenţa mai multor Vlahii pe teritoriul viitorului stat

  moldav, una în nord, în 1urul -iretului, alta pe Valea *oldovei, din contopirea cărora s;

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  41/105

  : ani, pătruns de idealul cavaleresc şi de mari am"iţii de cruciadă şi hegemonie, se pregăteşte

  de ofensivă la hotarele sale răsăritene $ampaniile antitătare se situează între :B>; şi :B=>

  8stfel, între :B>B=, în centrul şi nordul *oldovei se desfăşura un răz"oi contra tătarilor,

  organizat de regele Gngariei 3udovic 6 de 8n1ou, su" conducerea comitelui secuilor, 8ndrei

  3acJfi, şi cu participarea elementelor rom+neşti, a .vite1ilor din *aramureş, a celor locale

  moldovene, poate şi a celor din Xara @om+nească $ronicon u"nicense oferă şi data

  eKpediţieiA ; fe"ruarie :B>=

  0e măsura eli"erării de su" dominaţia tătară, prin aportul populaţiei rom+neşti de pe un

  versant şi altul al $arpaţilor şi de la sud şi nord de *ilcov, teritoriul este organizat la începutul

  deceniului într

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  42/105

   puternic, după cum rezultă şi din descoperirea de la $uhea a curţii sale şi a "isericii

  voievodale, începută în :B>;, "ucur+ndu' infidel notoriu,

  împreună cu 6uga, fratele său, 6oan, fiul lui 6uga şi nepot de

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  43/105

  recunoaşte neputinţa regelui maghiar de a a avut

  loc se pare intervenţia regelui angevin împotriva lui #ogdan, deoarece diploma din fe"ruarie

  :B= este emisă la o lună după ce se proclamase răz"oiul împotriva lui Vladislav Vlaicu,

  dovadă că 3udovic renunţase pentru moment la redo"+ndirea *oldovei prin forţa armelor,

  fără a a"andona însă pretenţiile de suzeranitate asupra ei

  6oan de T+rnave eKplică şi felul în care *oldova devine o domnieA .huius tempore,

  #ogdan, \aOvoda Hlachorum de *aramorosio, coadunatis si"i Hlachis eiusdem districtus, in

  terram *oldaviae, coronae regni Nungariae su"1ectam, sed a multo tempore, propter

  vicinitatem Tartarorum, ha"itatori"us destitutam, clandestine recessitU et ]uamvis per

  eKercitus ipsius regis saepius eKtitisset, tamen, crescente magna numerositate, Hlachorum,

  inha"itantium illam terram, in regnum est dilatata-ituaţia *oldovei după descălecatul lui #ogdan este mult asemănătoare cu cea a Xării

  @om+neşti de după :BB5 @egele maghiar a fost nevoit să recunoască noile realităţi politice

  ?n vremea domniei lui #ogdan, care a durat p+nă în :B= sau :B, noul stat rom+nesc şi

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  44/105

  0resiunea eKercitată de cele două regate catolice vecine, Gngaria şi 0olonia, l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  45/105

  suzeranului său 81utorul militar este de fapt făgăduit împotriva oricărui potenţial duşman,

  eKcept+nd o cola"orare în răz"oaiele contra 0rusiei, 3ituaniei sau în ţările aflate dincolo de

  $racovia, ele fiind considerate prea îndepărtateB; @oman 6 a intervenit în conflictul dintre

  marele cneaz al 3ituaniei, Vitold, şi cneazul 0odoliei, Teodor $oriatovici, tocmai pentru că

  urmărea slă"irea regatului polon şi ar fi preferat restaurarea statului Nalici, sau dacă nu a unei

  stăp+niri independente în 0odolia $oriatovici s 0retendent la tronul *oldovei era 6vaşcu,

  fiul lui 0etru 6, refugiat cu puţinii săi susţinători în 0olonia, dar atitudinea sa de supunere

  totală faţă de interesele 0oloniei nu a fost agreată de moldoveni, domnia fiind luată de 6te/an

  I (:B'>

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  46/105

  lituanian în luptele sale împotriva tătarilor omnia lui a fost curmată de către *ircea cel

  #ătr+n, care l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  47/105

  interior, numeroşi demnitari şi

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  48/105

  întreprinse adesea cu a1utorul turcilor "anuel al II-lea a guvernat teoretic foarte mult,

  între :B': şi :>;= ?n timpul său a avut loc asediul cel mai îndelungat asupra

  $onstantinopolului (:B'>5;) #aiazid nu a reuşit să cucerească reşedinţa "izantină, a

  iz"utit însă să

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  49/105

  toată durata celei de

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  50/105

  momentul unei noi incursiuni otomane la nord de unăre a dus la izgonirea lui 2iruz, profit+nd de conflictul eKistent între #aiazid şi emirii

  selgiucizi din 8sia *ică, *ircea a trimis o oaste care a alungat garnizoana turcă instalată

  în anul anterior la sud de *unţii #alcani, la &arinovasî (&arno"at) $a răspuns, sultanul a

   pornit o mare campanie militară asupra Xării @om+neşti, cu o oaste de peste >5555 de

  oameni, la care se adăugau contingente ale s+r"ilor şi al"anezilor, conduse de vasalii

  sultanului, Ftefan 3azarevici, *arco &ralevici şi $onstantin ragaş *a1oritatea

  cronicilor s+r"eşti plasează lupta de la @ovine în :5 octom"rie :B'> Hastea otomană s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  51/105

  moldo

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  52/105

  grea a fost înfr+ntă de pedestrimea turcă şi cavaleria uşoară a lui #aiazid ?n istoria

  domnilor Xării @om+neşti, cronicarul @adu 0opescu arăta că .din rea chiverniseală a

  creştinilor au "iruit #aiazid pe creştini, tăindu5:, *ircea a înfr+nt o mare oaste de pradă care a devastat întinse regiuni

  din #anat, Transilvania şi Xara @om+nească

  -u" auspiciile favora"ile care au urmat înfr+ngerii lui #aiazid de către Timur 3enJ în

  lupta de la 8nJara (;4 iulie :>5;), unde sultanul a fost luat prizonier, pierz+ndu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  53/105

  momentul favora"il pentru organizarea unei noi cruciade antiotomane, s5 la -everin cu *ircea, pentru a alcătui împreună planul de acţiune

  $oncomitent lua măsuri pentru întărirea sistemului defensiv pe linia unării, aşez+nd în

  funcţia de comite al Timişoarei pe condotierul florentin 2ilippo -colari (0ippo -pano),

  care vreme de două decenii a purtat lupte numeroase contra turcilor

  ?ntre timp, -oliman, fiul mai mare al lui #aiazid, care rămăsese stăp+nitor al

  @umeliei, în partea europeană a 6mperiului otoman, a trecut cu forţele sale în 8sia *ică,

  ocup+nd #russa şi 8nJara, unde stăp+nea fratele său cel mai mic, *ehmed Văz+ndu::, după ce -oliman a fost ucis

   pe c+nd încerca să fugă spre $onstantinopol omnia lui *usa (:>:::B) marca

  apogeul politic şi diplomatic al voievodului rom+n ?naintarea rom+nilor în 0eninsula

  #alcanică a fost însă stopată de marii "oieri din Xara @om+nească, de genovezi şi

  #izantini şi chiar de -igismund de 3uKem"urg #izanţul a chemat împotriva lui *usa pe

  *ahomed 6 (:>:B;:), care, în lupta de la $eamurlia, l+ngă -ofia, la înfr+nt pe *usa

  8cesta a fost ucis în drumul său de refugiu spre Xara @om+nească rept represalii,

  *ahomed a trimis trupe neregulate de aJ+ngii şi azapi, care au trecut unărea şi au 1efuit

  *untenia ?n aceste noi condiţii, sultanul a încheiat un armistiţiu cu Gngaria şi 0olonia $a

  urmare, în anul :>:=, *ircea a plătit pentru prima oară haraci turcilor 8cest gest

  reprezenta consfinţirea armistiţiului *ircea se o"liga la plata unui haraci – în alte cronici

  apare termenul de peşcheş (dar) < anual de B555 de gal"eni, sultanul d+nd asigurări că

  Xara @om+nească nu va mai fi atacată de trupele de aJ+ngii

  ?n :>:, *ircea refuza plata haraciului, pun+nd la dispoziţia lui *ustafa, noul

   pretendent la tronul otoman, trupe cu care acesta a înaintat p+nă la -alonic, dar a fost

  53

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  54/105

  învins de forţele superioare ale lui *ahomed *ircea l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  55/105

  8leKandru a consolidat realizările predecesorilor săi, construind mai multe curţi

  domneşti – 6aşi, N+rlău, Vaslui, #+rlad, care slu1eau şi concentrării trupelor militare ale

  domniei

  ?nceputurile împărţirii administrative a ţării le aflăm tot în vremea lui 8leKandru cel#un, menţiunile documentare în acest sens fiind însă ulterioare morţii sale

  ?n prima perioadă a domniei, pe c+nd 8leKandru împărţea puterea cu fratele său

  #ogdan (_:>5), voievodul a tre"uit să înfrunte tendinţele anarhice ale marilor "oieri

  ?ntărirea puterii centrale, pe care domnul a urmărit5:, o"ţin+nd aplanarea conflictului care se ivise în vremea tatălui său, @oman 6, şi

  recunoaşterea episcopului 6osif în calitate de mitropolit al *oldovei 0e această "ază s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  56/105

  0olitica matrimonială a lui 8leKandru cel #un avea în vedere mai ales "unele relaţii

  cu 0olonia şi 3ituania upă 8na5:,

  8leKandru relua legăturile cu Vitold, recunosc+ndu5; vasal al regelui

   polon Vldadislav Wagiello, 1urăm+ntul de credinţă propriu5> şi reînnoit în :>5 la 3iov omnul *oldovei o"ţinea, în schim"ul unui

  împrumut de :555 ru"le, -niatOn, $olomeea şi întreaga 0ocuţie atoria 0oloniei faţă de

  *oldova se ridica acum la >555 ru"le fr+nceşti

  ?n :>54 8leKandru acorda negustorilor lioveni un privilegiu comercial

  8ceastă evoluţie a evenimentelor se desfăşura pe fundalul unor relaţii deose"it de

  tensionate între regatul polon şi cel ungar -igismund de 3uKem"urg, regele Gngariei, şi::) se punea

  capăt eKpansiunii teutone în regiunile "altice

  -igismund de 3uKem"urg a a1uns însă la o înţelegere cu 0olonia, pe fundalul crizei

  din 6mperiul otoman Tratatul de la 3u"lau (3u"ovla, := martie :>:;) prevedea participarea celor două părţi la o acţiune comună antiotomană, la care tre"uia să contri"uie

  şi *oldova, în caz contrar, ea urm+nd să fie împărţită între cele două regate 8leKandru cel

  #un, care nu cunoştea de eKistenţa tratatului secret ungaro

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  57/105

  a1utor 0oloniei împotriva teutonilor (:>:>) şi şi:= şi :>:'

  3a $onciliul de la $onstanţa (&onstanz, în sudul %ermaniei), desfăşurat între :>:> şi

  :>:4, considerat în apus cel deB5

  !ra vizată $hilia şi alte hotare pe care voievodul moldovean le luase de la E#asara"ia

  upă moartea lui Vitold, în octom"rie :>B5, în mare cneaz al 3ituaniei va a1unge

  -\idrigaillo, fratele regelui polon Vladislav ?n vreme ce regele Vladislav urmărea

  întărirea monarhiei şi centralizarea statală, -\idrigaillo era eKponentul forţelor centrifuge

  care doreau redo"+ndirea independenţei 3ituaniei !l a iniţiat o coaliţie în care alături de

  cavalerii teutoni intra şi *oldova Hştile moldovene pătrundeau în această nouăcon1unctură în sudul 0oloniei 8liaţii, insuficient coordonaţi, au fost înfr+nţi pe r+nd de

  către regalitatea polonă 8rmistiţiul sB: -igismund a reiterat cu

  57

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  58/105

  acest prile1 ideea reîmpărţirii *oldovei, propunerea a fost însă respinsă de regele polon,

  care nu dorea o eKtindere a Gngariei spre %urile unării

  ". Ţările Române de la Mircea cel ătrân #i Ale!andru cel un $ână

  la %lad Ţe$e# #i &te'an cel Mare.

  1. 0ara Românească 71,18-1,9:

  a) (rimele mani'estări ale crizei $olitice. Miail * #i Radu

   (rasna+lava

  omnia lui *ahomed 6 (:>:B;:) a influenţat nefast şi evoluţia Xărilor @om+ne

  "i;ail I  (:>:4;5), se pare unicul fiu legitim al lui *ircea, fusese asociat de

  acesta la domnie chiar anterior anului :>55, după cum reiese din hrisoave, a căutat să

  continue politica tatălui său de alianţă cu Gngaria, o alianţă îndreptată în primul r+nd

  împotriva pericolului otoman

  ?n :>:', 5an al II-lea, fiul lui an 6 şi nepot de frate al lui *ircea cel #ătr+n, se

  considera îndreptăţit să ocupe scaunul Xării @om+neşti an se refugiase pro"a"il la

  $onstantinopol încă de la începutul domniei lui *ircea, iar acum întreprinderea sa era

  spri1inită de "izantini şi de către turci deopotrivă

  *ahomed 6 a început atacurile împotriva Xării @om+neşti în vara anului :>:', viz+nd

  cucerirea cetăţii -everin $ronicile turceşti amintesc ca una dintre cauze suspendarea de

  către *ihail a plăţii haraciului sta"ilit în :>:= *ihail, av+nd şi spri1inul lui -igismund

  reuşeşte să respingă atacurile, dar regele

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  59/105

  *ahomed 6 a hotăr+t să atace din nou Xara @om+nească, al cărui domn, *ihail, Es;5 6saccea şi

  !nisala în o"rogea, precum şi %iurgiu şi Turnu în *untenia $a urmare, după ce au

   pustiit Xara @om+nească, turcii au ocupat şi -everinul, cea mai mare parte a o"rogei şi a

  liniei de apărare a unării ?n aceste momente, 0olonia considera Xara @om+nească

  supusă în întregime de turci, iar în *oldova, 8leKandru cel #un lua măsuri de a apăra

  $etatea 8l"ă, asediată cu o puternică flotă de către otomani

  ?n cursul luptelor, *ihail 6 şi

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  60/105

  moldav lui an al 66B:, regele ungar şi

  60

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  61/105

  împăratul %ermaniei îl învestea pe Vlad racul voievod al Xării @om+neşti şi duce al

  8mlaşului şi 2ăgăraşului #oierul 8ldea care şiB:, după ce, aşa cum consemnează analele s+r"eşti, an 66 şiB:B) a fost silit să se alăture turcilor în eKpediţia

  întreprinsă de aceştia în Transilvania în :>B; 8tacurile asupra Transilvaniei au continuat

  în :>BB, :>B= şi :>B, ceea ce demonstra supunerea domnului faţă de sultan, fiind o"ligat

  să se prezinte periodic la 0oartă pentru închinare, ca şi să trimită ostatici dintre fiii săi şi ai

   "oierilor 8ldea se declara însă, în scrisorile sale adresate "raşovenilor, fidel regelui

  GngarieiA Efiindcă am stat contra păg+nilor, voi mi

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  62/105

  în Naţeg, apoi la -e"eş şi la -i"iu Vlad racul a convins locuitorii -e"eşului să

  capituleze în faţa turcilor, aici fiind luat prizonier şi captivus %eptemcastrensis, care va

  scrie o cronică în latină, un important izvor istoric -i"iul a fost asediat mai mult de o

  săptăm+nă, dar nu a putut fi capturat

  3a începutul anului :>>;, Vlad racul a fost chemat de sultan la 8drianopol, m+niat

  de ştirile despre înfr+ngerile provocate turcilor în Transilvania, domnul muntean fiind

  acuzat de înţelegere cu 6oan de Nunedoara, numit în funcţia de voievod al Transilvaniei de

  către regele Vladislav -ultanul avea intenţia de a>, 6oan de Nunedoara a intervenit din nou în

  Xara @om+nească ?n lupta de la #ălteni, Vlad racul a fost înfr+nt şi ucis împreună cu

  fiul său *ircea

  6oan de Nunedoara l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  63/105

  ( parcium Transalpinarum wayvoda)B, ceea ce însemna o vădită diminuare a

   prerogativelor domneşti Tratatul de pace încheiat pe trei ani, de fapt un armistiţiu, între

  Gngaria şi 6mperiul otoman la ;5 noiem"rie :>=: statua într>; chiar la instituirea unei diarhii

  6neKistenţa unei reguli precise a succesiunii la tron a favorizat aplicarea unui sistem

  hi"rid, cel ereditaro

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  64/105

  crizei (:>B>) a impus sistemul diarhiei, reprezentat de condominium;), dar şi implicarea factorului eKtern, ceea ce a agravat suzeranitatea 1agiellonă

  ?n a treia etapă (:>>=), în condiţiile preponderenţei politice a marii "oierimi,

  intervenţia factorului eKtern a devenit deose"it de periculoasă, fapt care a dus la o

  insta"ilitate a deţinerii scaunului domnesc

  ?nceputul crizei politice nu se întrevedea la urcarea pe tron a lui Ilia(, fiul mai

  v+rstnic al lui 8leKandru cel #un şi asociatul său la domnie !l a căutat să continue

   politica înaintaşului său, reînnoind tratatul de alianţă cu 3ituania şi Hrdinul teuton

  împotriva 0oloniei, spri1ininduBB), prin care 6liaş a retrocedat 0ocuţia şi a iertat datoria pe care o avea

  0olonia faţă de *oldova din vremea lui 0etru *uşat şi a lui 8leKandru cel #un, conflictul

  între cei doi fraţi a luat forme eKtreme Ftefan la învins iniţial pe 6liaş, av+nd şi a1utorul lui

  8leKandru 8ldea, poate şi al turcilor, fiind recunoscut ca domn şi de regele polon la

  cumpăna anilor :>BBB> 6liaş, prizonier la poloni, a reuşit să evadeze şi să reia tronul în

  august :>B=, av+nd şi spri1inul noului suveran polon, Vladislav al 666B s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  65/105

  mai mic, asociat la tron de Ftefan, să încerce reluarea în favoarea sa a formulei diarhiei,

  dar fiind înfr+nt de Ftefan (aprilie>=), el a fost nevoit să pactizeze cu @oman, fiul

  lui 6liaş ?n iulie :>>, Roman al II-lea a pătruns în *oldova cu a1utor polon, atac+nd

  cetatea -ucevei Trădat de curteni, Ftefan al 66>)

  2iul mai mic al lui 8leKandru cel #un, 0etru al 66>4, la care *oldova a contri"uit efectiv cu B555 de oşteni,

  a redeschis chestiunea succesiunii la tronul *oldovei Ale4ănrel, fratele minor – în

  v+rstă de nouă ani – al lui @oman al 66>') pe partizanii

  lui 8leKăndrel, lu+nd tronul *oldovei *oldova devenise în acele vremuri un o"iect de

  dispută între Gngaria şi 0olonia, $azimir al 6V>'5) dispun+nd în

  iunie :>=5 atacarea *oldovei #ătălia din şesul $rasnei, aproape de confluenţa cu

  #+rladul, din septem"rie :>=5, s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  66/105

  0etru 8ron, relu+nd tronul *oldovei în :>==, după ce l== accepta somaţia turcilor

  E?nchinarea de la Vaslui, 1ustificată de conteKtul regional, însemna o răscumpărare a

   păcii, dar ea compromitea irevoca"il domnia lui 0etru 8ron 8"ia domnia lui Ftefan cel

  *are, fiul lui #ogdan al 66B5, iar în anul următor, 6oan de Nunedoara l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  67/105

  mai t+năr, 6oan *isiunea sa era de a asigura apărarea graniţei de sud pe linia unării,

  mereu încălcată de turci

  ?n acest timp, prin danii din partea regilor -igismund şi 8l"ert, prin împrumuturi şi

  zălogiri, 6oan de Nunedoara reuşeşte să>B), viitorul rege al Gngariei !l a 1ucat un rol important în conflictul iscat în

  Gngaria de pro"lema succesiunii la tron, după moartea lui 8l"ert (:>B') -5 la #uda a hotăr+t pentru

  alegerea lui Vladislav, urm+nd să i se propună şi căsătoria cu regina văduvă, drepturile

  copilului răm+n+nd vala"ile după moartea lui Vladislav upă naşterea fiului ei (;;

  fe"ruarie :>>5), regina !lisa"eta şi>5, căut+nd să profite se starea de anarhie din Gngaria şi Transilvania, *urad 66

  ordona oastei turceşti atacul cetăţii #elgrad, o"stacol principal în calea eKpansiunii spre

  centrul !uropei 8sediul a provocat avarii importante fortăreţei, dar ea nu a putut fi

  67

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  68/105

  cucerită upă retragerea turcilor, 6oan de Nunedoara a luat măsuri pentru reconstruirea

  cetăţii, astfel ca ea să poată rezista asedierii cu armele de foc care făceau vulnera"ile

  vechile cetăţi

  $a voievod al Transilvaniei, 6oan a înţeles că apărarea ţării era slă"ită de anarhiafeudală, şi a luat măsuri ca înalta no"ilime să fie silită să:, 6oan de Nunedoara reuşeşte să înfr+ngă o oaste turcească în -er"ia ?n :>>;,

  c+nd turcii şi

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  69/105

  cursul superior al r+ului 6alomiţa, 6oan a repurtat o deplină victorie asupra oştirii otomane

  care număra vreo 45555 de oameni Trecerea $arpaţilor şi lupta de pe 6alomiţa a marcat

  începutul acţiunii militare ofensive a lui 6oan de Nunedoara, el fiind acum personalitatea

  menită să conducă o coaliţie europeană antiotomană

  3a : ianuarie :>>B papa !ugeniu al 6V

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  70/105

  raguzane care tre"uiau să "locheze #osforul şi ardanelele, pentru a împiedica trecerea

  oştilor otomane din 8sia *ică în !uropa

  6oan de Nunedoara nu era pentru continuarea imediată a luptei, deoarece campania

   precedentă reclamase sacrificii prea mari Tratativele cu turcii se întrevedeau avanta1oase pentru creştini elegaţia lui Vladislav 6 a semnat la 8drianopol (:; iulie :>>>) pacea cu

  turcii, ratificată apoi la -eghedin, turcii oferind despăgu"iri su"stanţiale şi evacuarea

  cetăţilor şi teritoriilor din -er"ia şi 8l"ania nordică, iar în august acelaşi an se încheia o

   pace separată între %heorghe #rancovici şi ginerele său *urad al 66

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  71/105

  Turcii au început răz"oiul cu o vigoare deose"ită, au ocupat *oreea, rup+nd zidul de

  flancare de la $orint, construit în vremea lui $onstantin cel *are $onstantin, despotul

  *oreei, a o"ţinut în schim"ul unui tri"ut pacea cu turcii (:>>)

  ?n Gngaria, unde au reînviat luptele tipice anarhiei feudale, era nevoie de alegereaunui guvernator sau regent pe durata minoratului lui 3adislau al V>4 la

  $+mpia *ierlei (&ossovopol1e) 8ici 6oan l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  72/105

  8utoritatea şi poziţia politică a lui 6oan de Nunedoara s=B 3adislau al V=; încheia un

  armistiţiu, iar în :>=; pacea de la 8drianopol cu *ahomed al 66=; în Nagia -ophia unirea celor 

  două "iserici, ţin+nd aici o slu1"ă în rit catolic ar acest gest a fost inutil $ei chemaţi în

  a1utor cereau insule greceşti în schim" @ăz"oinicul genovez, %iovani %iustinianni a oferit

  a1utorul său împăratului, dorind să refacă su" domnia sa un imperiu latin ca cel din :;5>

  3a aprilie :>=B, turcii au deschis ostilităţile împotriva $onstantinopolului ecisivă

  a fost artileria turcească Gn ungur priceput, care s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  73/105

  gigantice, a fost refuzat de $onstantin, constructorul intr+nd apoi în serviciul turcilor 2aţă

  de circa :55555 de luptători de c+ţi dispuneau otomanii < cifră pro"a"il eKagerată de

  cronicari, în apărare se aflau vreo =555 de greci, ; p+nă la B mii de mercenari străini şi

  55 de genovezi 3a ;' mai, din neatenţie, a putut fi cucerită poarta  Jomanos ?n zorii

  zilei, turcii au fr+nt rezistenţa apărătorilor epuizaţi şi au pătruns în oraş 8 urmat un

  cumplit masacru al populaţiei (>5555 de morţi) şi un 1af cumplit, prelungit trei zile şi trei

  nopţi $onstantin al 96=, 3adislau şi

  magnaţii apropiaţi s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  74/105

  neor+nduială Htomanii au avut ;>555 de morţi, cam toţi at+ţia în timpul retragerii, iar 

  >555 de ostaşi au fost luaţi prizonieri $reştinii au pierdut doar vreo >555 de oameni 3a

  vestea acestei mari victorii, 6oan era caracterizat drept .atlet al lui Nristos 3a :: august

  :>=, însă, 6oan se stingea de ciumă, la Remun, l+ngă #elgrad 8 fost înmorm+ntat în

  catedrala catolică de la 8l"a 6ulia, l+ngă fratele său mai t+năr, 6oan (:>>:)

   *. %lad Ţe$e#

  Vlad racula, fiul al doilea al lui Vlad racul, a trăit în mai multe ţări, Gngaria

  %ermania, a fost ostatic, împreună cu fratele său @adu cel 2rumos, la 0oartă, trimis de

  tatăl său, apoi s>4>'), iar după uciderea domnului moldovean #ogdan al

  66=:), s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  75/105

  ?n prima parte a lunii septem"rie :>=, Vlad va încheia o alianţă antiotomană cu

  Gngaria, în aceeaşi vreme d+nd "raşovenilor un act prin care le acorda protecţie în cazul

  unui atac otoman şi dreptul de a face nestingherit comerţ în *untenia, iar el la r+ndul său

  urma să fie adăpostit în cazul în care ar fi fost nevoit să se refugieze din ţară

  3a scurtă vreme, în : decem"rie :>=, se o"servă o schim"are de atitudine a

  ungurilor şi saşilor faţă de Vlad 3adislau al V=, Vlad trece la represalii asupra oraşelor -i"iu şi

  #raşov ?n ;B noiem"rie :>=, la -ighişoara, se încheie un armistiţiu între cele două ta"ere

  care

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  76/105

   promitea alungarea pretendentului an ata armistiţiului coincide cu moartea lui

  3adislau al V=4, *atia $orvin şi -zilIgOi adresează scrisori -i"iului în

  care cer ca acesta să

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  77/105

  Xara #+rsei şi 8mlaş, fiind pustiite mai multe sate ?n vara anului :>5, "raşovenii au fost

  siliţi să accepte pacea, plătind despăgu"ire

  ?n prima parte a domniei, Vlad a avut raporturi paşnice cu turcii, plătind tri"utul de

  :5555 de gal"eni şi d+nd mai mulţi tineri pentru trupele de ieniceri ale otomanilor $+nd a

  reuşit să='), ceea cea deschis

  lupta cu otomanii e1a în :>=', papa 0ius 66 a încercat relansarea cruciadei antiotomane

  ($ongresul de la *antua), iniţiativă care a coincis cu o răscoală a grecilor din 0eloponez,

  reprimată rapid de *ahomed 66 -ultanul plănuia înlăturarea lui Vlad prin vicleşug,

  trimiţ+nd în Xara @om+nească pe Namza

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  78/105

  sultanul a dispus retragerea, fără a fi reuşit să anga1eze o luptă decisivă cu oastea

  munteană Victoria lui *ahomed a fost însă una politică, datorită acordului încheiat cu

   "oierii munteni care l; *atia $orvin l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  79/105

  Gngaria, pentru a do"+ndi tronul 7u în ultimul r+nd, turcii au profitat de această situaţie,

  atac+nd de1a în :>B; gurile unării, atac+nd apoi în mai multe r+nduri $hilia, fără succes,

  şi implicit *oldova ?n acest fel, *oldova a a1uns în pragul destrămării, aproape al

  dispariţiei entităţii de stat !nergia creatoare a *oldovei s= la ol1eşti, şi ungerea sa ca domn la

  ireptate, Ftefan, fiul lui #ogdan al 66=', Ftefan încheie cu $azimir o convenţie prin care îl recunoaşte

  drept unic suzeran, ceea ce implicit anula anga1amentele anterioare faţă de Gngaria $a ga1

  al fidelităţii, Ftefan a lăsat 0oloniei cetatea Notinului, predată de 0etru 8ron acestuia în

  momentul refugierii sale în 0olonia e1a în :>=, 0etru 8ron închinase ţara 0oloniei în

  condiţii neo"işnuite mai înainte (.închinarea de la Vaslui) ?n plus, Ftefan se o"liga să

  respecte "unurile "oierilor moldoveni retraşi în 0olonia ?n acest mod, el îndepărta pentru

  moment pericolul reprezentat de 0etru 8ron şi o "ună parte a marii "oierimi retrase în

  0olonia @esta"ilirea legăturii cu 0olonia însemna şi îndepărtarea de Gngaria şi Xara

  @om+nească, fapt relevat în :>;, c+nd Ftefan atacă $hilia, fără succes 8"ia în :>=, în

  urma unui atac prin surprindere, Ftefan reuşeşte să ia în stăp+nire cetatea, su"min+nd

  astfel grav interesele comerciale şi strategice ale Gngariei şi Xării @om+neşti, cetatea fiind

  cedată de Gngaria lui @adu cel 2rumos 3uarea în stăp+nire a $hiliei venea în contradicţie

  şi cu interesele lui *ahomed al 66

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  80/105

  0entru a resta"ili situaţia, *atia $orvin porneşte o campanie la sf+rşitul anului :>,

  înaint+nd în fruntea unei mari armate (>5555 de oameni) spre -uceava, capitala *oldovei,

  dorind să decem"rie :>, oastea maghiară s:, Ftefan trimitea un sol la *atia $orvinul

  în acest scop Tratativele nu au putut fi însă demarate p+nă nu s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  81/105

  !venimentele din :>5, c+nd drept represalii pentru intervenţia lui @adu cel 2rumos

  în *oldova, ca urmare a aneKării $hiliei de către Ftefan cel *are, acesta distrusese #răila,

  şi certurile mai noi, determinate şi de atitudinea de supunere a domnului muntean faţă de

  turci, au amplificat conflictul între cele două ţări rom+neşti Ftefan plănuia integrarea Xării

  @om+neşti în sistemul său politic, la -uceava afl+nduB), în apropiere de %herghiţa, oastea munteană a

  fost dispersată $etatea +m"oviţei a fost asediată de moldoveni, unde se retrăsese @aducel 2rumos 8cesta sB pe @adu cel 2rumos, şi pustiind apoi *oldova p+nă la#+rlad

  Ftefan a trimis o nouă solie la regele $azimir, cer+ndu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  82/105

  1. Războiul antiotoman

  @ăz"oiul antiotoman al lui Ftefan a fost în primul r+nd o luptă pentru controlul

  unării de Wos ca prelungire a "azinului pontic, în conteKtul în care do"+ndirea $hiliei şi a

  $etăţii 8l"e deveniseră o"iective prioritare pentru 6mperiul otoman

  Voievodul moldovean a integrat acţiunea sa militară în largi coaliţii antiotomane

  -ultanul l, -oliman trecea unărea cu o

  armată de spahii, ieniceri, azapi şi achingii – vreo :;5555 de oameni, în înaintarea sa spre

  *oldova alătur+ndu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  83/105

  ?n paralel, este acordată o deose"ită atenţie relaţiilor cu Gngaria e1a în :>;,

  voievodul moldovean reînnoise privilegiile comerciale ale "raşovenilor 3a :; iulie :>=,

  la 6aşi, şi respectiv := august, la #uda, s, la :B mai, sultanul însuşi porni cu o oaste de :=5555 de

  oameni din 8drianopol, din *untenia tre"uia să i se alăture armata lui 3aiotă de :;555 de

  oşteni, tătarii urm+nd să atace dinspre răsărit *ahomed 66 aducea cu sine pe pretendentul8leKandru, care se dădea drept frate al lui Ftefan, şi care ar fi urmat să fie înscăunat la

  -uceava 0lanul turcesc prevedea apoi cucerirea cetăţilor $hilia şi $etatea 8l"ă

  Hastea lui Ftefan nu depăşea, pro"a"il >5555 de oameni !l trimisese vor"ă lui

  *atia, regelui Gngariei, pentru a

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  84/105

  0rin a doua 1umătate a lunii iunie, sultanul a trecut fără piedici unărea şi apoi a

  înaintat pe Valea -iretului, afl+nd totul pustiit în calea lor 8v+nd ca ţintă -uceava, turcii

  au a1uns în ţinutul 7eamţului Ftefan a ales ca loc al luptei o poziţie întărită natural l+ngă

  $etatea 7eamţului, Valea Albă (Războieni) ?n ciuda măsurilor luate – întărirea zonei cu

  un şanţ ad+nc, dispunerea de tunuri şi "aterii de ostaşi, disproporţia de forţe era

  zdro"itoare !fectivele lui Ftefan se situau între :5555 şi ;5555 de oameni Ftefan a fost

  cel care a atacat primul în dupăamiaza zilei de ; iulie :>, încerc+nd un atac asupra

  avangardei lui -oliman -porind forţele turceşti, moldovenii au fost siliţi să se retragă în

  interiorul fortului .Fi "iruiră afurisiţii de turci – spune letopiseţul de la #istriţa – şi

  căzură acolo vite1ii cei "uni şi "oierii cei mari nu puţini şi chiar şi feciorii husari se înecară

  şi mare sc+r"ă au fost atunci în Xara *oldovei şi în toate ţările şi domniile de prin<

   pre1ur upă "iruinţă, sultanul se îndreptă spre -uceava Hraşul a fost ars, dar cetatea,

  apărată cu vite1ie a rezistat 7ici Notinul, nici 7eamţul nu au putut fi capturate, iar după

  distrugerea de către o furtună a flotei pregătite pentru a asedia $hilia şi $etatea 8l"ă,

  sultanul nu a mai încercat să intre în stăp+nirea cetăţilor

  Ftefan îşi refăcuse o parte a oştirii, de vreo :555 în momentul reluării acţiunii, acum

  reuşind să a1ungă în *oldova şi oastea transilvană su" conducerea voievodului Ftefan

  #athorO 0e de altă parte în armata turcească iz"ucnise ciuma, astfel că sultanul a ordonat

  retragerea, o retragerea care semăna mai degra"ă a fugă, pentru că distanţa +nă la unăre

  a fost parcursă în trei zile

  $a urmare a noii situaţii, oastea moldo) 7oua stare de lucruri nu a fost însă de durată 0este doar o lună, 3aiotă

  se întoarce cu a1utor turcesc, surprinde pe Xepeş fără oaste, cu eKcepţia gărzii personale de

  ;55 de oameni lăsate de Ftefan 3a sf+rşitul lui decem"rie sau începutul lui ianuarie Vlad

  Xepeş cădea ucis, mai degra"ă ca urmare a unui act de trădare dec+t în luptă, iar #asara"

  3aiotă îşi relua domnia în Xara @om+nească

  84

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  85/105

   7ici încercarea următoare, din :>, cu #asara" Xepeluş, nu a avut mai mult succesU

  su" ameninţarea garnizoanei din %iurgiu, acesta a repetat gestul lui 3aiotă şi a trecut de

   patea turcilor, însoţindu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  86/105

  august !Kplicaţia capitulării poate fi găsită în descura1area ce va fi cuprins garnizoana

  în faţa numărului mare al asediatorilor, pierderea acestor cetăţi fiind cea mai mare lovitură

  dată în plan politic şi militar lui Ftefan cel *are, *oldova afl+ndu4', îndată după încheierea tratatului de pace dintre poloni

  şi turci 0ro"a"il tot acum are loc şi cedarea celor două cetăţi transilvane, cu titlu de feud,

  $iceul cu 5 de sate, în ţinutul -omeşului, şi $etatea de #altă pe T+rnava *ică, acordate

  şi ca o compensaţie pentru pierderea $hiliei şi $etăţii 8l"e H altă importantă modificare a

   politice eKterne ştefaniene este reluarea raporturilor cu turcii upă pierderea $hiliei şi$etăţii 8l"e în favoarea turcilor, *oldova se vedea periodic supusă unor pustiitoare

   prădăciuni ?n :>'; se constată că *oldova plătea tri"ut sultanului H ştire din :=5B arată

  că el se ridica la >555 de ducaţi, 1umătate din tri"utul Xării @om+neşti

  86

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  87/105

  *. Războiul cu polonii. )roblema )ocu2iei.

  8v+nd asigurată neutralitatea "inevoitoare a ungurilor şi turcilor, Ftefan intră în vara

  anului :>'5 în 0ocuţia, unde Ftefan avea anumite drepturi moştenite din vremea lui 0etru

  *uşat şi 8leKandru cel #un $azimir nu a putut stopa ocuparea ţinutului de către Ftefan,fiind anga1at în chestiunea succesiunii la tronul Gngariei Ftefan cucerea astfel cetăţile

  -nOatin şi Nalici *oartea lui $azimir în :>'; lasă pro"lema 0ocuţiei deschisă $onflictul

  cu 0olonia este potenţat şi de faptul că Ftefan nu a susţinut candidatura lui 6oan

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  88/105

  o a doua solie, alcătuită din logofătul Tăutu şi vistiernicul 6saia, pentru a afla intenţiile

  eKacte ale regelui 6oan 8l"ert trecuse 7istrul şi se îndrepta cu o armată evaluată la circa

  45555 de oşteni, c+teva mii de care şi o puternică artilerie spre $oţmani, unde şi arestează

  solii domnului moldovean pe care' -urprinşi în pădure, pe drumul

   "locat de copacii tăiaţi şi prăvăliţi, în capcană, polonii au suferit o grea înfr+ngere

  Victoria lui Ftefan a fost deplină apoi cu înfr+ngerea la 3enţeşti – de către vornicul #oldur 

   – a detaşamentului de călăreţi mazuri, sosiţi în a1utorul lui 6oan 8l"ert

  ?n cursul anului următor, Ftefan a desfăşurat mai multe eKpediţii de represalii în

  0odolia şi 0ocuţia, dar, prin intermediul ungurilor, a iniţiat şi negocieri de pace cu 0olonia

  TeKtul din :; iulie :>'' de la N+rlău se vădeşte a fi un tratat de pace şi deopotrivă de

  alianţă antiotomană Vechile pretenţii de suzeranitate ale 0oloniei nu se mai regăseau în

  tratat, după cum şi chestiunea 0ocuţiei era omisă, ea urm+nd – după chiar mărturisirea lui

  Ftefan – să fie soluţionată ulterior inacest motiv, ultimii ani de domnie ai lui Ftefan au

  stat su" semnul conflictului cu 0olonia pentru 0ocuţia, ocupată de voievod în :=5:, ceea

  88

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  89/105

  ce a dus la tratative îndelungi, ea fiind înapoiată 0oloniei a"ia su" #ogdan, fiul lui Ftefan

  cel *are

  ,. )ersonalitatea lui 6te/an cel "are

  @ana de la picior, căpătată în cursul primului asediu al $hiliei (:>;) nu s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  90/105

  *are om politic, g+nditor, strălucit strateg, spirit luminat, Ftefan cel *are s=, de consolidare a puterii centrale cu spri1inul ordinelor no"iliare şi

  orăşenimii, proces desOfăşurat paralel cu desfiinţarea ligii "aronilorU

  • upă :>=, manifestarea tendinţelor a"solutiste şi de consolidare a rezultatelor

  o"ţinute în prima perioadă (6T:, p B:=s]])

  &. 'riza societă2ii 71,B-1,1:

  a) (ră/u#irea $olitică a re+atului #i im$licaţiile sale în Transilvania

  @ăscoala ţărănească de mari proporţii de la începutul secolului 9V6 şi contradicţiile

   politice interne cu care se confrunta regalitatea maghiară au arătat criza ad+ncă în care se afla

  ţara @ecesiunea a atins toate structurile – economic, militar, spiritual – pe fondul puternicei

  ofensive turceşti – #elgrad (:=;:), 0etrovaradin (:=;), *ohIcs (;' august :=;)

  ?n :=;, dezastrul de la *ohIcs, provocat şi de neră"darea lui 3udovic al 66

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  91/105

  Gngaria nord;, proclamat şi el rege, în := decem"rie :=; la

  #ratislava– după ce magnaţii au declarat nelegală alegerea lui RIpolOa, fratele împăratului

  $arol uintul şi al reginei văduvă *aria, de două ori cumnat al regelui căzut în "ătălia de la

  *ohIcs (se căsătorise cu sora lui 3udovic 66, care, la r+ndul său, luase de soţie pe sora

  arhiducelui 8ceastă căsătorie ameninţase 0olonia cu eKpansiunea ha"s"urgică, de aceea

  regele 0oloniei, -igismund 6 cel #ătr+n (:=54), a încheiat în :=;= pacea cu turcii,

  lipsindu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  92/105

  la *ohIcs, care a însemnat o lovitură grea pentru sistemul de alianţe antiotomane pe care se

   "azaseră p+nă atunci Xara @om+nească şi *oldova

  RIpolOa avea a1utorul structurilor no"iliare mici şi mi1locii, interesate în apărarea ţării în

  faţa trupelor turceşti masate la graniţa de sud, în vreme ce 2erdinand era spri1init de magnaţi,care vedeau în el eKponentul intereselor unei plutocraţii, pe fondul disputelor de decenii cu

  feudalitatea inferioară ?ntre cei doi s !u"ii i ar!i$ole "e is!orie+% //I% 1973% p 5-18

  92

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  93/105

  Na"s"urgilor 0actul a fost ţinut secret, şi pentru că nu avea avizul 0orţii, în schim" cei doi

  recurgeau la spi1inul lui $arol uintul care ar fi urmat să intervină cu armele în spri1inul

  semnatarilor în cazul atacării Gngariei de către otomani Trupele otomane se pregăteau în

  acest sens, însă acum era vizată *oldova 8pelul adresat de RIpolOa suveranului german a

  avut ca urmare doar un spri1in anemic – un corp de c+teva mii de mercenari @ămas singur în

  faţa pericolului otoman, acestuia nu5) îl alege ca succesor pe 6oan -igismund,

  fiul lui RIpolOa, alcătuind o regenţă – regina:, însuşi sultanul -oliman pleacă cu oastea spre #uda, după ce trimisese

  trupe anterior su" conducerea vizirului *ehmed paşa, despresur+nd capitala Gngariei,

  asediată de austrieci -osit l+ngă #uda, în ; august, sultanul ocupă la ;' august oraşul, prin

  infiltrarea ienicerilor, iar la ; septem"rie intră în oraş, transform+nd catedrala 2ecioarei în

  geamie 6oan -igismund, care fusese înfăţişat sultanului în zilele anterioare este recunoscut prin firman drept rege al Gngariei, el fiind trimnis, su" locotenenţa mamei sale, av+ndu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  94/105

  autonom, vasal imperiului otoman, dieta întrunită în octom"rie la e"reţin recunosc+nd starea

  de fapt

  upă pacea de la #uda (:=>:) saşii reprezentaţi alături de no"ilime şi de secui în dietă,

  luau parte la alegerea principelui, care avea şi rolul de a apăra legile ţării şi drepturile

  .naţiunilorE>> $omiţii saşi devin acum totodată consilieri intimi ai principilor şi apoi ai

  gu"erniului, ceea ce reiese şi din titulatura folosită în inscripţii>=

   6. 6u$ta $entru su$ravieţuire în secolul al 7%*5lea

  !voluţia Xărilor @om+ne eKtracarpatice din decursul secolului al 9V

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  95/105

  upă cucerirea #elgradului de către turci (:=;:) şi cucerirea Gngariei ca urmare a

   "ătăliei de la *ohacs (:=;), a încheierii unei păci veşnice cu 0olonia (:=BB) echili"rul

  internaţional instalat pe linia unării a fost spart 6nstalarea suzeranităţii turceşti şi asupra

  Transilvaniei adaugă acesteia un statut asemănător Xării @om+neşti şi *oldovei, iar nota

   protectoare a suzeranităţii otomane do"+ndeşte trăsături tot mai restrictive 6mperiul

  ha"s"urgic, vecin acum cu 6mperiul otoman, încearcă preluarea moştenirii coroanei ungare,

  implicit asupra Transilvaniei, ceea ce a dus însă tocmai la efectul invers, de întărire a puterii

  otomane

  1. 0ara Românească

  ?n Xara @om+nească a continuat lupta pentru tron între ăneşti şi răculeşti, ceea ce a

  facilitat amestecul tot mai insistent al turcilor în chestiunile interne

  $raioveştii au avut un rol important în comerţul cu turcii #azele puterii lor au fost puse

  de 7eagoe zis -trăhăianul, "an în vremea lui #asara" Xepeluş ?n timpul lui Vlad $ălugărul

   "ănia devine o dregătorie a familiei $raioveştilor, devine mare "ănie şi este transferată de la

  -trehaia la $raiova $raioveştii se înrudeau cu importante familii sud'=

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  96/105

  omnii munteni plăteau tri"ut care a1unge să depăşească suma de :5555 gal"eni

  6mperiului otoman, dar au avut relaţii preferenţiale, chiar vasalitate, cu Gngaria, în :=5 @adu

  cel *are primind de la Vladislav 66 domeniul %eoagiu de Wos cu :' sate

  Tratatul de pace încheiat cu turcii la #uda în :=5B de către Vladislav 66 al Gngariei cuturcii se eKtindea şi asupra Xării @om+neşti şi *oldovei, care urmau să

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  97/105

  ?n :=:: Vlăduţ depune omagiu regelui Vladislav, căruia îi cere arme pentru a lupta împotriva

  turcilor $raioveştii îndepărtaţi din sfatul domnesc au fugit din nou peste unăre

  $raioveştii au revenit în :=:; a1utaţi de *ehmed "eg, hotăr+ţi acum să ia domnia în

  neamul lor 7eagoe, fiul marelui vornic 0+rvu $raiovescu, a fost proclamat domn !l şi

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  98/105

   "ine de un an (ianuarie :=;;555 de

  gal"eni şi o"lig+ndu

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  99/105

  2răm+ntările interne au permis turcilor să intervină mereu în politica internă a Xării

  @om+neşti şi să aducă ţara într555 la 4555 de gal"eni în

  :=:>

  omnia lui #ogdan s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  100/105

  imediat după moartea lui Ftefan, acţiune în care ar fi avut spri1inul 0oloniei care de altfel mai

  adăpostea doi pretendenţi la tronul *oldovei *ulţi "oieri îndemnau pe #ogdan la legături

  matrimoniale cu Wagellonii, orient+nd politica ţării spre 0olonia pentru a face faţă presiunii

  cresc+nde a otomanilor #ogdan a cerut

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  101/105

  @om+ne încercau să'), numit

  tot Ftefan, viitorul Ftefan 3ăcustă Htomanii încercaseră fără succes să,

  vor reuşi a"ia la :=B4 ?n 0olonia, aştepta tot de la :=5>, un 8leKandru, nepot de fiu al lui

  0etru 8ron, vră1maşul lui Ftefan cel *are şi ucigaşul tatălui acestuia, #ogdan 66 (:>>'=:)

  Va încerca în mai multe r+nduri – :=5=, :=;B, :=B=, dar nu va reuşi dec+t pentru c+teva

  101

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  102/105

  săptăm+ni în :=>5 8cum, în :=;, ei nu intrau în discuţie, ar fi adus îndatorare fie faţă de

  una, fie faţă de alta dintre cele două puteri, 6mperiul otoman ori 0olonia

  8legerea "oierilor cade asupra unui fiu nelegitim al lui Ftefan cel *are %rigore Greche

  spune în 3etopiseţul său că însuşi Ftefăniţă, pe c+nd era ."olnav la Notin, au lăsat cuv+ntu, cade să va săv+rşi el, să nu puie pre altul la domnie, ci pre )ătru "ăariul, ce l===, în urma ultimatumului trimis de *ahomed 66, *oldova

  este nevoită să accepte plata tri"utului către 0oartă pentru a

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  103/105

  la -igismund 6 cel #ătr+n în decem"rie acelaşi an arăta pericolul unei eKpediţii plănuite de

  sultan împotriva creştinătăţii

  Victoria oştilor ferdinandiste la #uda (;B august :=;) şi ToJa1 (; septem"rie :=;)

   produce în Xările @om+ne iluzia unei ocazii pentru evitarea doiminaţiei otomane @adu de la8fumaţi s

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  104/105

  ?n ;5 august :=;', -oliman *agnificul primea omagiul de fidelitate al lui 6oan RIpolOa

  la *ohIcs, pe care îl încorona rege al Gngariei la #uda -ultanul s5, fiind nepotul lui Ftefan cel *are, după fiul său cel mare, 8leKandru

  !ste primul domnitor moldovean numit de turci şi nu ales de ţară, contrar tratatului din

  :=::, şi rodul politicii lui 0etru @areş 8 fost pus domn de către sultanul -oliman, care l

 • 8/18/2019 Istoria Românilor Albu

  105/105

  mai norocos, pentru că ţara, de1a săracă, a fost sărăcită şi mai mult de invaziile de lăcuste ce

  au "+ntuit holdele în acea vreme in pricina acesteia i s