ISO 17025 - Auditul Calitatii

of 21 /21
AUDITUL - terminologie audit: - Proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit (conform ISO 9000) auditul laboratorului – Examinarea unui laborator de încercari, pentru evaluarea conformitatii sale cu criteriile specifice de acreditare a laboratoarelor (conform ISO 17025). 1 Tuesday, May 8, 12

Embed Size (px)

description

Auditul calitatii

Transcript of ISO 17025 - Auditul Calitatii

Page 1: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITUL - terminologie

audit: - Proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit (conform ISO 9000)

auditul laboratorului – Examinarea unui laborator de încercari, pentru evaluarea conformitatii sale cu criteriile specifice de acreditare a laboratoarelor (conform ISO 17025).

1Tuesday, May 8, 12

Page 2: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITUL - terminologie

criterii de audit - Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe. (conform ISO 19011)

dovezi de audit - Înregistrări, declaraţii despre fapte sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile. (conform ISO 19011)

constatări ale auditului - Rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate în raport cu criteriile de audit (conform ISO 19011)

2Tuesday, May 8, 12

Page 3: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITUL - terminologie

concluziile auditului - Rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit după luarea în considerare a obiectivelor de audit şi a tuturor constatărilor de audit (conform ISO 19011)

auditor - persoana care are competenta de a efectua un audit (conform ISO 19011)

competenta - abilitatea demonstrata de a aplica cunostinte si calificari/ deprinderi (conform ISO 19011)

3Tuesday, May 8, 12

Page 4: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITUL - terminologie

echipa de audit - unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit sustinuti de experti tehnici, daca este cazul sau se cere (conform ISO 19011)

expert tehnic - persoană care furnizează echipei de audit cunoştinţe specifice sau experienţă profesională specifică (conform ISO 19011)

auditat - organizatia, departamentul, serviciul, persoana care este auditata (conform ISO 19011)

clientul auditului - organizaţie sau persoană care solicită un audit (conform ISO 19011)

4Tuesday, May 8, 12

Page 5: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITUL - terminologie

program de audit - set de unul sau mai multe audituri planificate pentru o anumita perioada de timp si orientate spre un scop specific (conform ISO 19011)

plan de audit - descrierea activitatilor de la fata locului si acordurile pentru un audit (conform ISO 19011)

domeniul auditului - extinderea si limitele unui audit (conform ISO 19011)

5Tuesday, May 8, 12

Page 6: ISO 17025 - Auditul Calitatii

STANDARDE DE AUDIT SR EN ISO 19011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de

mediu.

ISO 19011 anuleaza standardele:SR EN ISO 10011-1 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 1: Auditare.SR EN ISO 10011-2 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 2: Criterii de calificare

pentru auditorii sistemelor calitatii.SR EN ISO 10011-3 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 3: Conducerea

programelor de audit.SR EN ISO 14010 Linii directoare pentru auditul de mediu. Principii generale. SR EN ISO 14011 Linii directoare pentru auditul de mediu. Proceduri de auditare. Auditarea

SMM. SR EN ISO 14012 Linii directoare pentru auditul de mediu. Criteriile de calificare pentru

auditorii de mediu.

6Tuesday, May 8, 12

Page 7: ISO 17025 - Auditul Calitatii

TIPURI DE AUDIT

Audit intern (audit de prima parte) - desfasurat in interiorul unei companii, din initiativa si in beneficiul propriu al acesteia, ca o parte a sistemului de managementului propriu. Procedura de audit este proprie.

Audit la furnizor (extern, audit de secunda parte) - executat de companie, la furnizorii sai existenti sau potentiali, ca o cerinta a sistemului de managementului propriu, al acestei companii. Procedura apartine companiei care executa auditul.

Audit extern (extrinsec, audit de terta parte) - executat de o organizatie independenta (frecvent, un organism de certificare sau de acreditare), la cererea organizatiei auditate, privind acreditarea sau certificarea , sau initiat de o alta persoana sau organizatie interesata. Procedura de audit este proprie organismului extern, care este de obicei acreditat in acest sens.

7Tuesday, May 8, 12

Page 8: ISO 17025 - Auditul Calitatii

PRINCIPII DE AUDITARE

Principiile următoare se referă la auditori:

Comportament etic – baza profesionalismului(Încrederea, integritatea, confidenţialitatea şi discreţia)

Prezentare corectă – raportare cu sinceritate şi cu acurateţe(Constatările auditului, concluziile auditului şi rapoartele de audit reflectă

activităţile de audit)

Responsabilitatea profesională - perseverenţa şi judecata în auditare(Auditorii acţionează în concordanţă cu importanţa sarcinii pe care o

efectuează şi cu încrederea acordată de către clienţii auditului şi de alte părţi interesate)

8Tuesday, May 8, 12

Page 9: ISO 17025 - Auditul Calitatii

PRINCIPII DE AUDITARE

Principiile urmatoare se referă la audit:

Independenţa - imparţialitatea auditului şi obiectivitatea concluziilor auditului

Auditorii sunt independenţi de activitatea pe care o auditează şi nu sunt supuşi nici unor influenţe şi conflicte de interese.

Auditorii menţin o gândire obiectivă pe întreg parcursul procesului de audit pentru a se asigura că se bazează numai pe dovezi în stabilirea constatărilor şi a concluziilor auditului.

Abordarea bazată pe dovezi – elaborarea de concluzii credibile şi

reproductibile. Dovada auditului este verificabilă. Se bazează pe eşantioane ale informaţiei disponibile, din moment ce un audit

este desfăşurat într-o perioadă limitată de timp şi cu resurse limitate.

9Tuesday, May 8, 12

Page 10: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITAREA

Initierea auditului (6.2)

Desfasurarea analizei documentelor (6.3)

Pregatirea activitatilor de audit la fata locului (6.4)

Desfasurarea auditului la fata locului (6.5)

Pregatirea, aprobarea si difuzarea raportului de audit (6.6)

Încheierea auditului (6.7)

Desfasurarea auditului de urmarire (6.8)

10Tuesday, May 8, 12

Page 11: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITAREA

Initierea auditului (6.2)

§ Numirea conducatorului echipei de audit

§ Definirea obiectivelor, domeniului si a criteriilor auditului

§ Determinarea fezabilitatii auditului

§ Selectarea echipei de audit

§ Stabilirea contactului initial cu auditatul

11Tuesday, May 8, 12

Page 12: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITAREA

Desfasurarea analizei documentelor (6.3)

Analiza documentele relevante ale sistemului de management, inclusiv înregistrari, si determinarea adecvarii acestora fata de criteriile de audit

12Tuesday, May 8, 12

Page 13: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITAREA

Pregatirea activitatilor de audit la fata locului (6.4)

Pregatirea planului de audit

Alocarea activitatilor în cadrul echipei de audit

Pregatirea documentelor de lucru

13Tuesday, May 8, 12

Page 14: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITAREA

Desfasurarea auditului la fata locului (6.5)

Desfasurarea sedintei de deschidere

Comunicare pe parcursul auditului

Rolurile si responsabilitatile ghizilor si ale observatorilor

Colectarea si verificarea informatiilor

Generarea constatarilor de audit

Pregatirea concluziilor auditului

Desfasurarea sedintei de închidere

14Tuesday, May 8, 12

Page 15: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITAREA

Colectarea si verificarea informatiilor (6.5.4)- schema logica -

Surse de informatii |

Colectare prin esantionare corespunzatoare si verificare |

Dovada de audit |

Evaluare fata de criteriile de audit |

Constatari ale auditului |

Analizare |

Concluzii ale auditului

15Tuesday, May 8, 12

Page 16: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITAREA

Pregatirea, aprobarea si difuzarea raportului de audit (6.6)

Pregatirea raportului de audit

Aprobarea si difuzarea raportului de audit

16Tuesday, May 8, 12

Page 17: ISO 17025 - Auditul Calitatii

AUDITAREA

Încheierea auditului (6.7) Auditul este încheiat atunci când activitatile descrise în planul de audit au fost îndeplinite si raportul de audit aprobat a fost difuzat.

Desfasurarea auditului de urmarire (6.8)

Concluziile auditului pot indica necesitatea unor actiuni corective, preventive sau de îmbunatatire, dupa caz.

Auditatul ar trebui sa-l informeze pe clientul auditului referitor la stadiul acestor actiuni.

17Tuesday, May 8, 12

Page 18: ISO 17025 - Auditul Calitatii

COMPETENTA AUDITORI

Cunostinte si abilitati specifice

domeniului calitatii(7.3.3)

Cunostinte si abilitati generice

(7.3.1 si 7.3.2)

Cunostinte si abilitati specifice

domeniului ediului(7.3.4)

Studii Experienta Instruire Experienta profesionala ca auditor de audit

(7.4)

Aptitudini personale (7.2)

Calitate Mediu

CONCEPTUL DE COMPETENTA

18Tuesday, May 8, 12

Page 19: ISO 17025 - Auditul Calitatii

COMPETENTA AUDITORIAptitudini personale

Comportament eticcinstit, de încredere, sincer, onest si discret;

ReceptivCapacitatea de a lua in considerare idei sau puncte de vedere alternative;

Diplomatie tact în lucrul cu oameni;

Spirit de observatiestare activa de constientizare a ambientului fizic si a activitatilor practice

Perceptivitatestare de constientizare instinctiva a situatiilor, capacitate de intelegere a situatiilor;

19Tuesday, May 8, 12

Page 20: ISO 17025 - Auditul Calitatii

COMPETENTA AUDITORI

Aptitudini personale

Flexibilitateadaptabilitate prompta la situatii diferite;

Tenacitateperseverent, concentrat pe îndeplinirea obiectivelor;

Hotarâreajunge la concluzii în timp util bazându-se pe analize si rationamente logice

Siguranta de sineactioneaza si se manifesta independent în timp ce interactioneaza eficace cu ceilalti

20Tuesday, May 8, 12

Page 21: ISO 17025 - Auditul Calitatii

COMPETENTA AUDITORI

Studii, experienta profesionala, instruire ca auditor si experienta de audit

Parametru Auditor Auditor în ambele discipline Conducator al echipei de audit

Studii Studii medii Idem auditor Idem auditor

Experienta profesionala totala 5 ani Idem auditor Idem auditor

Experienta profesionala în domeniul managementului calitatii sau de mediu

Cel putin 2 ani din cei 5 ani de experienta

2 ani în cea de-a doua disciplina Idem auditor

Instruirea ca auditor 40 de ore de instruire despre audit

24 de ore de instruire în cea de-a doua

disciplinaIdem auditor

Experienta de audit

1. 4 audituri complete pentru un total de cel putin 20 de zile de experienta de audit ca auditor în curs de formare sub orientarea si îndrumarea unui auditor competent în cal i ta te de conducator al echipei 2. Auditurile ar trebui efectuate în ultimii trei ani consecutivi.

1. 3 audituri complete pentru un total de cel putin 15 zile de experienta de audit în cea de-a doua disciplina sub orientarea si îndrumarea unui auditor competent în cal i ta te de conducator al echipei în cea de-a doua disciplina.2. Auditurile ar trebui efectuate în ultimii doi ani consecutivi.

1. 3 audituri complete pentru un total de cel putin 15 zile de experienta de audit în rolul de conducator al echipei de audit sub orientarea si îndrumarea unui auditor competent în calitate de conducator al echipei de audit.2. Auditurile ar trebui efectuate în ultimii doi ani consecutivi.

21Tuesday, May 8, 12