ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din...

of 17 /17
www.standard.md http://estandard.md/ www.facebook.com/standard.md Aurica BUTNARI, manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova

Embed Size (px)

Transcript of ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din...

Page 1: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

www.standard.md

http://estandard.md/

www.facebook.com/standard.md

Aurica BUTNARI, manager dezvoltare,

Institutul de Standardizare din Moldova

ISM Institutul

de Standardizare

din Moldova

Page 2: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Infrastructura calității în

Republica Moldova

Ministerul Economiei

al Republicii Moldova

www.mec.gov.md

Centrul de Metrologie

Aplicată și Certificare

(CMAC)

www.cmac.md

Institutul de

Standardizare din

Moldova (ISM)

www.standard.md

Institutul Național de

Metrologie (INM)

www.metrologie.md

Page 3: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Cine suntem?

Activitatea de standardizare în RM este efectuată de către

organismul național de standardizare (ONS), prin intermediul

comitetelor tehnice de standardizare. În calitate de ONS este

desemnat Institutul de Standardizare din Moldova (ISM).

ISM este o instituţie publică subordonată Ministerului Economiei

ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 20 din

04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională.

Page 4: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Principalele atribuții ale ISM

Stabilirea principiilor și metodologiei standardizării naționale.

1

Aprobarea, adoptarea, înregistrarea standardelor naţionale, precum şi confirmarea, modificarea şi anularea acestora în procesul examinării periodice.

2

Elaborarea programului de standardizare naţională în baza solicitărilor părţilor interesate.

3

Formarea și gestionarea Fondului național de standarde, precum și colaborarea în domeniul standardizării cu toate părțile interesate.

4

Page 5: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Colaborarea la nivel regional și

internațional

Membru asociat

ITU

1992

IEC

2012

CENELEC 2014

2004

Membru ITU prin Intermediul MTIC

Membru corespondent

Membru observator

ISO

1995

ETSI

2014

CEN

2007

Membru afiliat

Membru afiliat

EASC 1992

Membru cu drepturi depline

Page 6: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Ce este un standard?

Standardul este un document, stabilit prin consens şi aprobat

de către un organism recunoscut, care asigură, pentru uz

comun şi repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici

pentru diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul

obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat.

Page 7: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Exemple de standarde • SM SR ISO 5678:2012 Maşini

agricole. Utilaje pentru prelucrarea solului

• SM EN 13732:2014 Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe de performanţă, securitate şi igienă

Page 8: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Standarde pentru metode

de încercări

• SM SR EN 1141:2002 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea prolinei prin spectrometrie.

• SM SR ISO 1841-2:2002 Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de clorură. Partea 2: Metoda potenţiometrică

Page 9: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

1

Aplicarea standardelor este

voluntară

2

Standardele sunt dictate de piață

şi necesitățile părților interesate

sunt prioritare.

3

Standardele iau în considerare

obiectivele de interes public și se

elaborează în bază de consens

(prin Comitete Tehnice).

Page 10: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Ce include un standard?

reguli, prescripții și caracteristici referitoare la

diverse activități

Standard

oferă informații referitoare la terminologia

generală pentru anumite domenii

specifice

cerințe și/sau recomandări

pentru diverse produse, procese,

sisteme sau servicii

descriu metode de

încercare sau de măsurare

Page 11: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Dreptul de autor asupra

standardelor • Standardele sînt lucrări colective elaborate de către mai mulţi

experţi în cadrul comitetelor tehnice sub iniţiativa şi responsabilitatea organismului de standardizare, care le şi publică.

• Acestea reflectă experienţa şi cunoştinţele celor participanţi la elaborare şi încorporează contribuţia intelectuală a fiecăruia.

• Prin urmare, standardele sînt creaţii sub forma documentaţiilor ştiinţifice – protejate prin drepturi de autor încă din fază de proiect.

Page 12: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Actualmente, în Republica Moldova sunt în vigoare:

25 660 Standarde Moldovene

(SM)

9 429 Standarde interstatale

(GOST)

13 363 Standarde europene

(EN)

2 699 Standarde internaționale

(ISO, IEC)

169 Standarde moldovene

originale (SM)

Page 13: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Conferă organizațiilor o legitimitate și

siguranță în activitatea pe care o

realizează

Contribuie la obținerea și menținerea

încrederii clientului

Impune standarde înalte de calitate

Avantajele aplicării standardelor

competitivitate legitimitate calitate

Page 14: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Beneficiile implementării

standardelor Elimină barierele tehnice din calea comerțului;

Contribuie la creșterea competitivității mărfurilor și serviciilor pe piața națională și internațională;

Facilitează schimburile comerciale între diferite țări;

Asigură dezvoltarea economică;

Contribuie la reducerea costurilor tranzacțiilor;

Îmbunătățește gradul de securitate a persoanelor;

Asigură o mai bună calitate a managementului în organizații;

Oferă avantaje consumatorilor.

Page 15: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Pagina web oficială a ISM: www.standard.md

Page 16: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

Alătură-te instituţiei noastre pe

Institutul de Standardizare din Moldova

(ISM) a creat canale de comunicare deschise

şi accesibile tuturor, prin intermediul cărora

promovează activitatea de standardizare,

distribuind în mod frecvent informaţii utile

despre standarde şi ultimele noutăţi din

domeniul standardizării naţionale, europene

şi internaţionale.

Facebook

Twitter

Linkedin

Pinterest

Google+

YouTube

Page 17: ISM Institutul de Standardizare din Moldova · manager dezvoltare, Institutul de Standardizare din Moldova ISM Institutul de Standardizare din Moldova. Infrastructura calității

www.standard.md http://estandard.md/

www.facebook.com/standard.md