ISA 230 Documentatia in Audit

35
1| Page DOCUMENTAȚIA DE AUDIT (ISA 230) Documentația este responsabilitatea auditorului şi constă în documentele de lucru pregătite de şi pentru auditor. Reprezintă capitalul intelectual al auditorului. Documentele de lucru reprezinta testul suprem al calităţii documentaţiei , dat de situaţia în care un auditor cu experienţă, fără legături anterioare cu angajamentul de audit, poate evalua pornind de la dosar ceea ce s-a facut şi argumentele în baza cărora s-au tras concluziile privind opinia finală de audit. Alte standarde de audit prevăd cerințe specifice privind documentația de audit 1 : - ISA 210, ,,Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit“ – punctele 10 – 12 - ISA 220, ,,Controlul calității pentru un audit al situatiilor financiare“ – punctele 24 – 25 - ISA 240, ,,Responsabilitatile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situațiilor financiare” – pct. 44 - 47 - ISA 250, ,,Luarea în considerare a legii si reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare” – punctul 29 - ISA 260, ,,Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernața” – punctul 12 - ISA 300, ,,Planificarea unui audit al situatiilor financiare” – punctul 12 - ISA 315, ,,Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin întelegerea entității și a mediului său” – pct. 32 - ISA 320, ,,Pragul de semnificație în planificarea și desfașurarea unui audit” – punctul 14 - ISA 330, ,,Reacția auditorilor la riscurile evaluate” – punctele 28-30 - ISA 450, ,,Evaluarea denaturărilor identificate pe parcursul auditului” – punctul 15 - ISA 540, ,,Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimarilor contabile la valoarea justă, și a prezentarilor aferente” – pct. 23 - ISA 550, ,,Părți afiliate” – punctul 28 - ISA 600, ,,Considerente speciale – auditurile situatiilor financiare ale Erupului (inclusiv activitatea auditorilor componentelor )” – pct. 50 - ISA 610, ,,Utilizarea activității auditorilor interni” – punctul 13 Tema documentarii este complexa și trebuie tratată sub mai multe aspecte cum ar fi : - Documentarea ca parte a comunicării - Documentarea – aspecte tehnice - Documentarea în procesul de audit – scop, obiective, definiție ISA 230 „Documentația în audit” este în directă corelaţie cu: - ISA 500- Probele de audit - ISA 501- Probele de audit-Considerente suplimentare pentru elemente specifice; - ISA 505 – Confirmările externe - ISA 520-Procedurile analitice - ISA 530- Eşantionarea în audit şi alte proceduri de testare selectivă. 1 IAASB-CAFR, SIA 2012, vol. 1, pag. 160 si ISA 230

description

ISA 230 Documentatia in Audit

Transcript of ISA 230 Documentatia in Audit

 • 1 | P a g e

  DOCUMENTAIA DE AUDIT (ISA 230)Documentaia este responsabilitatea auditorului i const n documentele de lucru pregtite dei pentru auditor. Reprezint capitalul intelectual al auditorului.

  Documentele de lucru reprezinta testul suprem al calitii documentaiei , dat de situaia ncare un auditor cu experien, fr legturi anterioare cu angajamentul de audit, poate evaluapornind de la dosar ceea ce s-a facut i argumentele n baza crora s-au tras concluziile privindopinia final de audit. Alte standarde de audit prevd cerine specifice privind documentaia deaudit1:

  - ISA 210, ,,Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit punctele 10 12- ISA 220, ,,Controlul calitii pentru un audit al situatiilor financiare punctele 24 25- ISA 240, ,,Responsabilitatile auditorului privind frauda n cadrul unui audit al situaiilor

  financiare pct. 44 - 47- ISA 250, ,,Luarea n considerare a legii si reglementrilor ntr-un audit al situaiilor

  financiare punctul 29- ISA 260, ,,Comunicarea cu persoanele nsrcinate cu guvernaa punctul 12- ISA 300, ,,Planificarea unui audit al situatiilor financiare punctul 12- ISA 315, ,,Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ prin ntelegerea

  entitii i a mediului su pct. 32- ISA 320, ,,Pragul de semnificaie n planificarea i desfaurarea unui audit punctul 14- ISA 330, ,,Reacia auditorilor la riscurile evaluate punctele 28-30- ISA 450, ,,Evaluarea denaturrilor identificate pe parcursul auditului punctul 15- ISA 540, ,,Auditarea estimrilor contabile, inclusiv a estimarilor contabile la valoarea just,

  i a prezentarilor aferente pct. 23- ISA 550, ,,Pri afiliate punctul 28- ISA 600, ,,Considerente speciale auditurile situatiilor financiare ale Erupului (inclusiv

  activitatea auditorilor componentelor ) pct. 50- ISA 610, ,,Utilizarea activitii auditorilor interni punctul 13

  Tema documentarii este complexa i trebuie tratat sub mai multe aspecte cum ar fi :- Documentarea ca parte a comunicrii- Documentarea aspecte tehnice- Documentarea n procesul de audit scop, obiective, definiie

  ISA 230 Documentaia n audit este n direct corelaie cu:- ISA 500- Probele de audit- ISA 501- Probele de audit-Considerente suplimentare pentru elemente specifice;- ISA 505 Confirmrile externe- ISA 520-Procedurile analitice- ISA 530- Eantionarea n audit i alte proceduri de testare selectiv.

  1 IAASB-CAFR, SIA 2012, vol. 1, pag. 160 si ISA 230

 • 2 | P a g e

  Ghidul pentru un audit de calitate elaborat de CAFR i Standardele Internaionale de Auditcompleteaz documentaia i susinerea opiniei de audit.

  1. Obiectivul auditorului: s ntocmeasc documentaia astfel nct s furnizeze o cercetarecritic suficient i adecvat a modului n care este fundamentat raportul auditorului i sreprezinte argumentul c misiunea de asigurare a fost planificat i efectuat n conformitatecu ISA-urile i cerinele legale i de reglementare aplicabile.2. Scopul i utilitatea documentelor de lucru:

  - ajut la planificarea i execuia auditului;- ajut la supravegherea i revizuirea activitii de audit;- inregistreaz probele de audit care rezult din activitatea de audit realizat pentru ca

  auditorul s-i poat sustine opinia.- ajuta la nelegerea auditului prin calitatea lor detaliat i complet;- permite ca echipa s fie responsabil pentru activitatea sa;- menine o eviden cu cu aspectele semnificative pentru auditurile viitoare;- permite efectuarea controlului de calitate n conformitate cu ISQC i cu cerinele

  naionale care prevd cerinele de calitate a auditului.

  3. Coninutul documentelor de lucru includ2 :

  date i informaii privind structura organizatoric i juridic, sectorul/mediul deactivitate (economic, legislativ); copii/extrase ale documentelor legale relevante privind tranzaciile (operaiunile)efectuate de entitate (procese verbale, acte constatatoare, contracte, acte deproprietate, conturi bancare, conturi/balane contabile, situaii financiare); documente de planificare (programele de audit ale misiunii), de evaluare a sistemuluide control (audit) intern i a riscurilor existenei unor erori semnificative n situaiilefinanciare, de planificare (programare) a procedurilor de audit (contracarare riscuri); documentele de analiza a soldurilor/rulajelor i a evoluiei unor indicatorisemnificativi (proceduri analitice); documente de comunicare/confirmare transmise ctre sau primite de la teri iconducerea entitii; referenieri/indexri/adnotri pe toate documentele ce compun dosarele misiunii, cuajutorul crora s fie identificabile toate datele i informaiile ce le conin, precum ipersoanele responsabile cu ntocmirea/avizarea acestora.

  Conducerea entitii auditate este responsabil de prezentarea corect a datelor iinformaiilor din situaiile financiare.

  2 ISA 230 Documentarea n audit

 • 3 | P a g e

  Pentru exprimarea unei opinii asupra situaiilor financiare ale clientului, auditorulcolecteaz probe efectund (aplicand) proceduri de audit, pentru a testa aseriunilemanagementului (reprezentaii explicite sau implicite privind respectarea regulilor contabile iasigurarea caracteristicilor calitative ale componentelor situaiilor financiare).

  Probele obinute prin intermediul procedurilor de audit sunt utilizate pentru a determinagradul de corectitudine i obiectivitate (imparialitate) a situaiilor financiare i tipul raportului(opinii).

  Fig. 13 Sinteza relaiilor dintre situaiile financiare i raportul de audit

  Situaii financiare

  Obiectivul fundamental al situaiilor financiare este dat de prezentarea poziiei financiare,performanei i modificrii capitalurilor, necesare utilizatorilor n scopul lurii deciziiloreconomice eficiente. Deciziile economice luate de utilizatorii situaiilor financiare necesitevaluarea capacitii unei entiti de a genera numerar i echivalente de numerar, precum i amomentului i a siguranei generrii lor4

  3 Emil Culda, Revista Audit financiar, nr.2, 20074 Paragraful 15, Cadrul general pentru ntocmirea i prezentarea situiilor financiare, IFRS, 2013, Editura CECCAR

  Situaia poziiei financiareSituaia rezultatului global,Situaia modificrilor de capital,Situatia fluxurilor de trezoreriePolitici contabile i note explicative

  Raportul de auditfinanciar independent

  Procedurile deaudit

  Probele referitoare lacorectitudinea,obiectivitatea

  (impartialitatea)situatiilor financiare

  Asertiunile managementuluireferitoare la componentele

  situatiilor financiare

 • 4 | P a g e

  Aseriunile managementului privind ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare sunt(CAVECOD):

  exhaustivitate (C): toate activele, datoriile i capitalurile proprii sunt nregistrate ncontabilitate; nu exist omisiuni sau duble nregistrri;

  exactitate (A): activele, datoriile, cheltuielile si veniturile trebuie evideniate la valoareacontabil adecvat;

  evaluarea (V): toate tranzactiile i evenimentele ce includ active, datorii i capitaluriproprii trebuie nregistrate la valoarea adecvat potrivit referinei contabile;

  existen (E): un activ sau o datorie exist la un moment dat; separatia exercitiilor(indepentena perioadei) (C): veniturile si cheltuielile trebuie

  recunoscute n momentul producerii i angajrii lor i nu n momentul ncasrii sauplii ori consumului de active.

  drepturi i obligaii (O): un activ sau o datorie aparine entitii la un moment dat. prezentare si raportare (D):- un element este prezentat, clasificat i descris conform

  cadrului de raportare contabil.Aa cum se observa din Fig. 1, situaiile financiare sunt afectate in mod determinant de

  aseriunile managementului cu privire la diferitele componente ale acestora.

  4. Documentarea procedurilor de audit efectute i a probelor de audit obinute

  Auditorul aplic procedurile specifice pentru a obine probe referitoare la faptul dacfiecare aseriune relevant a managementului este conform cu principiile i regulile contabileaplicabile, aceste proceduri i probe urmnd s-i susin n final raportul (opinia).

  Activitatea auditorului financiar privete n cea mai mare msura colectarea de probe ievaluarea acestora prin diferite metode, astfel inct s le poat ierarhiza i clasifica ct maicorect atunci cnd ii fundamenteaz opinia.

  Auditorul trebuie s documenteze toate aspectele importante sesizate n urma aplicriidiferitelor proceduri (teste), cu probe ce s-i susin apoi opinia asupra situaiilor financiare.

  Documentarea fcut n timpul misiunii va reflecta att modul in care s-au desfuratlucrrile de audit, ct i procedurile ce au fost aplicate i probele ce au fost culese. Documentaiade audit conine un plan i programe de audit conforme cu angajamentul asumat. De asemenea,documentaia cuprinde probele de audit, procedurile aplicate pe parcursul desfurrii misiuniide audit.

  Planificarea, controlul i inerea evidenei: conine strategia urmat n desfurareamisiunii, bazat pe nelegerea de ctre auditor a caracteristicilor activitilor clientului i ariscurilor poteniale de audit ce decurg din acestea. Procedurile i testele de audit trebuie srspund cerinelor ISA pentru a oferi o baz pentru concluzii pertinente.

  Cunoaterea clientului auditat i afacerile sale au ca scop obinerea de cunotine iutilizarea lor.

 • 5 | P a g e

  naintea acceptrii angajamentului de audit trebuie analizai factorii economici generali isectorul de activitate: recesiune, crestere, rata dobnzii, inflaia, politici guvernamentalemonetare, fiscale, cursul valutar, riscul afacerii; caracteristicile mai importante ale entitii:activitatea, performanele financiare i cerinele de raportare; schimbri intervenite de laultimul audit; nivelul general de competen al conducerii.

  Dup acceptarea angajamentului auditorul se concentreaz pe urmatoarele aspecte:- detalierea informatiilor despre client ca proces continuu de culegere i evaluare a

  informaiilor ce trebuie corelate cu probele de audit; aplicarea procedurilor stabilite pentruidentificarea schimbrilor semnificative care au avut loc de la ultimul audit.

  - discuii cu personalul de conducere, de audit intern, vizitarea cldirilor, aechipamentelor, documente emise de societate, legislaia i reglementrilen vigoare,

  Auditorul trebuie sa obin cunotine suficiente referitoare la afacerea clientului, care s-ipermit s identifice sau s nteleag evenimentele, tranzaciile i practicile care pot avea unefect semnificativ asupra situaiilor financiare sau asupra examinrii sau a raportului de audit.

  Auditorul trebuie s obin cunotine suficiente referitoare la afacerea clientului care s-ipermit s identifice sau s ineleag evenimentele, tranzaciile i practicile care pot avea unefect semnificativ asupra situaiilor financiare sau asupra examinrii sau a raportului de audit.Cunoaterea clientului este un proces continuu i cumulat de culegere i evaluare a informatiilor,de corelare a cunotintelor rezultate cu probele de audit din toate etapele auditului.Cunoaterea unei afaceri reprezint referina prin care auditorul i exercit raionamentulprofesional deoarece: evalueaza riscurile i identific problemele, planific i efectueaz auditulin mod eficient; evalueaza probele de audit; furnizeaz servicii de calitate clientului. Acesteelemente sunt fac parte din documentaia de audit .

  Domeniile semnificative, riscul i pragul de semnificaie. Pragul de semnificaiereprezint eroarea tolerabil pe care auditorul o consider ca acceptabil, astfel nct spoat descoperi informaiile eronate semnificative.

  Natura, durata i ntinderea procedurilor de audit, determinate n esen prinraionament profesional, procedurile a fi aplicate, trebuie s satisfac obiectiveleauditului i s reduc suficient de mult riscul de nedectare a unor erori din coninutulsituiilor financiare.

  Coordonarea, indrumarea, supravegherea si revizuirea Alte aspecte: continuitatea activitii de exploatare, existena prilor afiliate, termenii

  angajamentului i rapoarte sau comunicri cu entitatea Sistemul de contabilitate si control intern nelegerea sistemului contabil si de control intern Determinarea testelor de fond cu implicaii asupra planificarii auditului.

 • 6 | P a g e

  Probele de audit reprezint ntreaga informaie utilizat de ctre auditor pentru a ajunge laconcluziile pe care se bazeaz opinia sa, ce conin att informaii preluate din contabilitate ceau stat la baza ntocmirii situaiilor financiare (operaiuni, tranzacii, balane de verificare, ct ialte informaii relevante n legatur cu acestea). Cea mai mare parte a muncii auditorului esteafectat pentru obinerea i evaluarea probelor de audit, utiliznd diverse tehnici: inspecia,observarea, investigaiile, confirmrile externe i interne, recalcularea, reefectuarea, revizuireasau verificarea. n nelegerea i evaluarea probelor de audit trebuie s se in cont decaracteristicile lor. Competena i experiena necesar a auditorului este esenial pentruevaluarea corespunztoare a probelor de audit.

  Caracteristicile probelor de audit:

  a. natura probelor de audit:Probe obtinute pe baza documentelor contabile;-facturi, contracte, jurnale,etc .Probe obtinute din alte surse: angajamente de audit anterioare, proceduri impuse de

  sistemul contabil si de control intern.

  b. gradul de adecvare a probelor de audit d msura calitii lor dac ofer informaii:- relevante (daca sunt n concordan cu regulile contabile) i- credibile: sursa independena extern, examinarea fizic de catre auditor-(inspecie,

  observaie) sau calcul, evaluarea sistemului de control intern de ctre auditor

  c. suficiena probelor de audit- reprezint msura cantitii probelor de audit avnd nvedere corelaia ntre costul i utilitatea probelor de audit obinute.

  Factorii care influeneaz cantitatea probelor de audit sunt:- pragul de semnificaie al claselor de tranzacii i a conturilor;- riscul de denaturare (risc inerent i de nedectare a erorilorprin sistemul de control intern-

  dac riscul este mai mare, cantitatea de probe este mai mare;- mrimea populaiei- se lucreaz cu eantioane nefiind posibil analizarea tuturor

  elementelor;- omogenitatea populaiei- eantion mic dac populaia statistic are caracteristici

  asemanatoare;- calitatea probelor de audit culese- cnd calitatea este ridicat, cu att numarul acestora

  poate fi mai mic;

  d. evaluarea probelor de audit:Natura, calitatea i suficiena probelor de audit reprezint fundamentul concluziilor pe care

  se ntemeiaz opinia de audit.Suficiena probelor de audit depinde de raionamentul profesional al auditorului pentru a

  determina volumul probelor de audit necesare angajamentului de audit. Factorii care determincantitatea probelor de audit sunt: cunoaterea clientului i a sectorului de activitate, evaluareariscului, disponibilitatea i calitatea probelor de audit .

 • 7 | P a g e

  Tehnicile (proceduri) de obinere a probelor de audit sunt:

  Inspecia: revizuirea i examinarea nregistrrilor, a documentelor sau activelor materializate;Registrul jurnal; Registrul inventar.

  Observaia: desemneaz asistarea la o operaie sau la unele proceduri n timp ce acestea sedesfoar i ofer grad de siguran mai sczut ceea ce necesit din partea auditoruluireconfirmri ulterioare.

  Investigaia i confirmarea: obinerea de informaii din surse din afara entitii auditate: bnci,furnizori, clieni, precum i din interiorul entitii de la conducere i angajai;

  Inspecia activelor corporale, reefectuarea i recalcularea, ofer un grad de siguran maimare ntruct auditorul realizeaz prin aplicarea acestor tehnici o colectare direct a probelor deaudit;

  Inspecia nregistrrilor contabile i a documentelor, verificarea ofer un grad de siguranmediu.

  Calcululverificarea exactitii matematice a tehnicii contabile i sau efectuarea de calculeindependente.

  Proceduri de fond n scopul detectrii erorilor semnificative din situaiile financiare i sunt dedou feluri:

  a. Teste de detaliu ale tranzaciilor i soldurilor;b. Proceduri analitice privind analiza indicatorilor i a tendinelor semnificative, ce includ

  investigarea fluctuaiilor i a relaiilor care sunt inconsecvente fa de alte informaii relevantesau care se abat de la valorile ateptate.

  Raportarea: trebuie s cuprind o exprimare clar a opiniei pe baza evalurii concluziilor traseconform probelor obinute n cursul auditului.

  Documentarea auditului ofer principala baz pentru coninutul raportului i felul opinieide audit. Este proba prin care auditorul demonstreaz modul n care a respectat standardele deaudit i practicile profesionale agreate; reprezint argumentul forte pentru concluziile privindaseriunile aplicate de managementul entitii i demonstreaz faptul c nregistrrile dincontabilitate sunt efectuate corect/ incorect tranzaciile i operaiunile n raport cu cadrulcontabil de reglementare aplicabil.

  5. Standardizarea documentelor de audit

  Documentele de lucru (foile de lucru) trebuie s conin urmtoarele informaii:- Numele clientului, sfritul perioadei, obiectul, iniialele persoanelor care le ntocmesc i

  revizuiesc, datele ntocmirii i revizuirii, referina;- Tabelele trebuie indexate i cu trimitere la situaiile financiare;- Trebuie stabilite clar: munca desfurat, analiza erorilor, concluziile auditorului.

 • 8 | P a g e

  Documentele sunt proprietatea auditorului, pstrate la loc sigur pentru a asiguraconfidenialitatea lor.

  Datorit faptului c auditul se face cu regularitate, este eficient ca documentele de lucru sse mpart n cele care au o importan permanent pentru audit i care trebuie pstratepermanent i cele care sunt strict legate de perioada financiar n studiu.

  Dosarul de audit

  Conine documente si tabele cu semnificaie permanent pentru audit. Aceste informaiitrebuie standardizate prin folosirea unui index corespunzator. Dosarul este divizat in seciuni,capitole i paragrafe.Informaiile istorice au continuitate pe mai multe exerciii financiare nlegtur cu activitatea clientului. Aceste informaii trebuie actualizate n fiecare an cu noiinformaii de aceeai natur. Fiecare seciune se divide in capitole funcie raionamentulprofesional al auditorului - Ghidul pentru un audit de calitate reprezint un reper in acest sens.Informaiile coninute n dosarul de audit cuprind documentele privind organizarea activitiientitii reflectat de actele constitutive, structura organizatoric, regulamentul de organizare ifuncionare, sistemul de organizare i conducere a contabilitii, Hotrrile AGA/CA si deciziileechipei de conducere, contracte cu relevan asupra costurilor salariale, contracte de leasing cuimplicaii asupra mai multor exerciii financiare.

  Dosarul trebuie sa cuprinda toate informatiile relevante pentru fiecare exercitiu financiaraflat in analiza. In dosar trebuie incluse numai informaii cu semnificaie relevant. Astfel seasigur calitatea i eficiena documentaiei. Datele trebuie actualizate, oficiale i complete. Seinclud numai acele documente, copii, formulare, rapoarte de la client numai n msura n careele sunt de ajutor pentru nelegere.

  Contractele de inchiriere, mprumut, de leasing- este suficienta o sinteza a informatiilorsemnificative, alaturi de o nota unde se pot gasi si revizui. Dosarul conine termeniiangajamentului de audit, copii ale balanelor de verificare analitice i sintetice i ale situaiilorfinanciare, planul i programele de audit, scrisoarea de reprezentare a conducerii, note aleedinelor, analizelor i revizuirilor efectuate n cadrul misiunii, foile de lucru n formatul dat denormele minimale ale CAFR, etc.

  In afara informaiilor propriu-zise pe suport de hrtie sau n format electronic dosarultrebuie s cuprind nsemnrile specifice concretizate n discuiile purtate cu personalul despecialitate i conducere asupra sistemului contabil i de control intern, analize privind activele,erorile identificate, ajustrile propuse pentru a corecta nregistrrile contabile efectuate declient, sau anumite elemente din bilan supra sau ssubevaluate, nerespectarea anumitor principiicontabile.

  Dup ce ntreaga documentaie este validat i probele de audit evaluate se emite raportulfinal de audit. ISA solicit auditorilor s arhiveze documentele de audit, s le pstreze un numrde ani fiind proprietatea lor. Documentaia este confidenial , trebuie pstrat n condiii desiguran, pentru propriile nevoi i cerinele profesionale n materie.

 • 9 | P a g e

  6. Documentarea ca parte a comunicrii5

  Noiunea de comunicare poate fi prezentat la ceea ce se petrece concret ntre dou saumai multe persoane aflate ntr-o situaie de interaciune deci la ansamblul mesajelor,observaiilor emise de protagoniti.

  Comunicarea presupune situaii foarte diferite care au ca principiu comun noiunea de apune in comun un element particular. Aceasta presupune existena urmatoarelor elemente:modaliti de comunicare, actorii, coninutul, dinamica comunicrii.

  Definiia cea mai frecvent a comunicarii este : Transmiterea, printr-un canal, a unuimesaj, de ctre un emitor care l codeaz ctre un receptor care l decodeaz.

  Sunt cunoscute 3 canale principale de realizare a comunicrii: scris, oral, auditiv vizual. Sub forma scris, comunicarea se realizeaza prin diverse documente care pot fi : note,rapoarte, adrese, scrisori, procese verbale, afie, ziare, reviste, documente specifice unordomenii n cazul nostru documente contabile, fise de lucru, etc. Forma oral se realizeaz cuocazia unor ntrevederi, reuniuni, conferine, interviuri, interogari, etc.

  Aciunea de a comunica nu trebuie privit ca o improvizaie mai ales n cadrul firmelor ea trebuie realizat profesional. n acest caz comunicarea poate sa se realizeze :

  - la nivelul firmei respectiv a firmei de audit;- n afara firmei cu firma auditat sau cu firme care interactioneaz cu acesta.Observm c n cazul auditului sunt dou linii de comunicare distincte care odat cu

  nceperea misiunii de audit interactioneaz, interlocutorii fiind auditorii i personalul firmeiauditate.

  n cadrul echipei de audit exist un sistem de comunicare intern aa cum exist ocomunicare intern ntre salariaii firmei auditate. Realizarea misiunii de audit presupunecomunicarea n scopul documentarii intre interlocutorii celor doua entitati. Aceasta comunicarerespectiv documentare din punct de vedere al auditului are loc pe toata durata realizarii misiuniirespectiv in faza preliminara misiunii, de planificare, efectuarea auditului, finalizarea.

  Observam c documentaia, ca parte a comunicarii conform ISA 230, servete ca bazapentru fundamentarea concluziilor la care a ajuns auditorul n vederea formularii opiniei,documentaia constituind dovada ca auditul a fost planificat i efectuat n conformitate cuStandardele de audit, dispozitiile legale i reglementrile aplicabile.

  5 M. Covaliu, CAFR, 2009, Curs de pregtire profesional continu

 • 10 | P a g e

  7. Documentarea aspecte tehnice

  Documentul reprezint modalitatea principal de realizare a documentrii i implicit uninstrument principal prin care se realizeaz comunicarea client-auditor. Asa cum am spus prindocumente se realizeaz comunicarea sub forma scris ntre interlocutori.

  Fa de celelalte forme de comunicare (oral i audio vizual) prezinta ca avantaje :- se poate materializa imediat;- este o forma traditionala general acceptata;- usor de multiplicat;-mai putin costisitor decat audio vizualul;-poate fi utilizat uor ca proba;Se apreciaz c aprox. 90% din informaiile interne ale unei firme sunt sub form de

  documente indiferent ca vizam:-firma de audit sau firma auditat.Sub acest aspect atributele de baza ale documentului scris constau in:a) precizie pot fi usor identificate ( data, nr., cine a ntocmit documentul, cui se

  adreseaz, coninut);- rapid distribuite,- difuzare spre o anumit int destinatar.b) eficacitate redactare cu eficienta ( stil clar, concis )- pot fi evitate greselile de ortografie si dactilografie,- prezentare placut,c) pstrare uor de clasat n dosare i arhivat; poate fi asigurat confidenialitatea

  informaiei.

  Forme de documente intalnite :- Rapoarte scrise, procese verbale. scrisori regulamente si norme interne,- Note (de serviciu, decizii, etc, fie/foi (de prezentare, de lucru, etc. ) documente

  financiare, documente primare, jurnale de inregistrare, balante;-Situaii financiare de raportare,

  Cteva aspecte privind unele documente:Rapoarte scrise (note, referate) pot conine:- prezenatrea n sinteza a unei edinte;- prezentarea continutului unui referat;- prezentarea memorandului pentru o decizie de luat.

  Sub aspectul structurrii coninutului un raport trebuie s cuprind:- problema (tema de referin),- soluii, argumente, fundamentri,- finalitate printr-o concluzie precis. Pentru uurarea nteleerii poate conine grafice,

  diagrame, etc.

 • 11 | P a g e

  Toate acestea prezentate tabelar ar arta astfel:

  Titlu Tema de referinta, actiunea vizataIntroducere Rezumatul coninutului (sinteza)Coninut propriu-zis Expunerea problemeiProbabilitai de realizare Analiza avantajelor i dezavantejelor pentru fiecare soluie

  propusSolutia preconizat Punctul de vedere (opinia autorilor raportului )Puncte n suspans Probleme rmase neacoperite de soluiile analizateConcluzia Propunerea ferma i modul ei de aplicare

  Trebuie sa se evite :- rapoarte n care autorul nu prezint nici un punct de vedere si n care nu gsim nici o

  soluie,- rapoarte foarte lapidare cu poziii pentru care nu se prezint nici o argumentare,- raport detaliat cu multe pagini, trimiteri complicate, multe anexe, dificulti de lectur.

  Fie/foi (de prezentare, de lucru, fise tematice, etc.) - documentul se refer la o temanume -n care pot fi prezentate :

  - sinteze legate de tema respectiv,- constatri n legatur cu o tema sau obiectiv,- unele informai sau trimiteri la alte materiale,- realizri punctuale privind o tem sau un obiectiv,- de regul documentul nu are un format prestabilit.

  Se pot ntlni ns i unele standardizri pe teme sau obiective:- -nu prezint constrangeri sub aspectul periodicitii,- este un document uor de ntocmit,- poate fi consultat rapid i arhivat usor.

  Documentele specifice financiar contabile sunt cunoscute atat sub aspectul formatului ct ial ntocmirii, circuitului, utilizarii i arhivrii. Ele dein o pondere nsemnat n documentareaauditului financiar. Ca atare extrase din aceste documente constituie, n buna masur,substana dosarelor de audit.

  Documentarea, privit prin prisma standardelor internaionale de audit, o regsim asa cums-a prezentat la nceputul materialului, n mai multe standarde, nsp ISA 230 Documentatia deaudit stabilete cadrul normativ de abordare a acestui document. Obiectivul standardului estede a intocmi documentaia care sa furnizeze:

  - o eviden suficient i adecvat a modului in care auditul a colectat probele necesarefundamentarii raportului de audit,

  - auditorul s poat dovedi ca auditul efectuat a fost planificat i efectuat n conformitatecu standardele de audit, dispozitiile legale i reglementrile aplicabile.

 • 12 | P a g e

  Standardul definete semnificaia atribuit urmtorilor termeni:- documentaie de audit,- dosar de audit,- auditor cu experien.

  Prin documentaie de audit ntelegem nregistrarea procedurilor de audit efectuate, aprobelor de audit relevante, precum i a concluziilor la care a ajuns auditorul. n practic seutilizeaz uneori termeni de documente de lucru sau foi de lucru.

  Dosarul de audit are semnificatia de unul sau mai multe dosare sau alte medii de stocare,n format fizic sau electronic ce contin nregistrarile care alctuiesc documentaia de auditpentru o anumit misiune

  Auditor cu experien este acea persoana fizic din interiorul sau din afara firmei care areexperiena practic de audit i o cunoatere rezonabila a:

  - proceselor de audit,- standardelor de audit (ISA), dispoziiilor legale i de reglementare aplicabile,- mediului de afaceri n care opereaza entitatea,- aspectelor privind auditul i raportarea financiar relevante pentru domeniul n care

  entitatea i desfaoar activitatea,Auditorul trebuie s ntocmeasc la timp documentaia astfel el va putea face o evaluare

  eficace a probelor obinute i s trag concluziile necesare finalizrii raportului. Inelegem prinaceasta ca documentaia trebuie s se realizeze pe msura realizrii misiunii aceasta permindatt revizuirea probelor, ct i supervizarea acestora.

  Standardul are prevederi privind forma, coninutul i amploarea documentaiei ce trebuies conin : documentele (caracteristicile de identificare a elementelor sau testelor efectuate ), persoana care a efectuat activitatea, data efecturii, persoana care a revizuit activitatea, documentarea discuiilor purtate cu conducerea, modul cum au fost tratate discordanele fa de diverse aspecte semnificative, aspecte ce apar ulterior datei raportului.

  Forma, continutul i amploarea documentaiei de audit este influenat de mai mul ifactori cum ar fi:

  - natura, dimensiunile i complexitatea entitatii auditate,- natura procedurilor de audit ce urmeaza a fi efectuate (natura angajamentului),- riscurile care apar datorit unor denaturari semnificative pe care auditorul le-a identificat,- semnificaia probelor de audit obinute,- natura i amploarea excepiilor identificate,- necesitatea de a documenta o concluzie sau o baza pentru concluzii ce nu poate fi

  stabilit imediat pe baza probelor de audit obinute la momentul respectiv,- metodologia i instrumentele de audit folosite,

 • 13 | P a g e

  n documentaie auditorul va include:- programele de audit,- analizele efectuate,- prezentarea problematicii auditului la entitatea respectiv,- rezumate ale aspectelor semnificative,- scrisori de confirmare sau de reprezentare,- -liste de verificare,- corespondena, inclusiv cea electronic privind aspectele semnificative,- contracte, acorduri semnificative semnate de client cu diveri.

  Din dosar nu trebuie s lipseasc documente care sa ateste:- existena unui plan de audit care demonstreaz c auditorul a planificat auditul,- existena unei scrisori de misiune care demonstreaz ca auditorul a convenit cu

  conducerea (persoanele nsrcinate cu guvernana) asupra termenilor misiunii de audit- raportul auditorului,- proceduri specifice realizate de auditor pentru a corobora diverse probe sau rspunsuri

  date de conducere la interviurile auditorului.

  n cazul entitilor mai mici, documentaia va fi si ea considerabil mai puin extins frns a se abdica de la cerinele standardului. Astfel auditorul poate considera eficient snregistreze diferitele aspecte ale auditorului mpreuna ntr-un singur document fcnd referirela foile de lucru. n acest caz pot s fie documentate mpreuna aspecte privind: nelegerea entitatii si a controlului intern strategia generala de audit planul de audit pragul de semnificatie stabilit in conformitate cu ISA 320 si riscurile evaluate aspectele semnificative retinute pe parcursul auditului concluziile formulate

  Fiecare firma de audit sau auditor trebuie s-i stabileasc politici i proceduri pentrufinalizarea la timp a alctuirii dosarelor de audit. Standardul ISA 230 stabileste ca termen limitpentru alcatuirea dosarului maxim 60 de zile de la data raportului de audit.

  De asemenea, Standardul mentioneaz c firmele trebuie, deasemenea, s-i stabileascpolitici i proceduri pentru pstrarea documentaiei misiunii artnd c perioada de pastrare nupoate fi mai mic de 5 ani de la data raportului de audit al entiti sau de la data raportuluiauditorului la nivelul grupului.

  Pentru a se mbuntii eficiena muncii de documentare, auditorul poate standardizamodul de organizare a documentelor de lucru, aspect prevzut n standard prin obligaiafirmelor de a-i stabili propriile reguli i proceduri de alctuire i pstrare a dosarelor.

  Asa cum s-a aratat, documentaia trebuie s conina informaii necesare nelegeriientitii, a mediului n care i desfaoar activitatea, sistemul de control intern.

  Aceste informaii se pot referii la :- structura juridic i organizational a entitii,

 • 14 | P a g e

  - extrase sau copii ale documentelor legale, contractelor sau proceselor verbaleimportante,

  - informaii privind sectorul de activitate, mediul economic, mediul legislativ n carefunctioneaz entitatea,

  - extrase din manualul de control intern al entitii,- probe privind procesul verbal de planificare incluzand programele de lucru i orice

  modificri ale acestora,- probe ale consideraiilor auditorului cu privire la activitatea de audit intern precum i

  concluziile la care a ajuns,- analize ale tranzaciilor i soldurilor,- analize ale indicatorilor semnificativi i ale tendinelor,- riscurile identificate i cele estimate privind erorile semnificative din situaiile financiare la

  nivel de aseriuni,probe c activitatea desfurat de asisteni a fost supervizat i revizuit,- o nregistrare a naturii, ntinderii i planificrii procedurilor de audit, ca rspuns la riscurile

  estimate la nivel de aseriuni i rezultatele unor astfel de proceduri,- meniuni referitoare la persoana care a realizat procedurile de audit i momentul n care

  acestea au fost fcute,- detalii ale procedurilor de audit aplicate privind componentele ale caror situaii financiare

  sunt auditate de un alt auditor,- copii ale comunicrilor cu ali auditori, experi sau tere pri,- copii ale scrisorilor sau notelor care privesc probleme de audit comunicate

  managementului entitii sau celor nsrcinai cu guvernana sau discutate cu aceasta incluzndtermenii, conditiile angajamentului i deficienele semnificative ale controlului intern,

  - scrisorile de confirmare a declaraiilor primite de la entitate,- concluziile la care a ajuns auditorul n ceea ce privete aspectele semnificative ale entitii

  de audit, inclusiv modul de soluionare a excepiilor sau problemelor neobinuite aprute peparcursul desfurarii auditului (dac au existat),

  - copii ale situaiilor financiare i ale raportului de audit,

  Foile de lucru ntocmite pe parcursul realizrii auditului inclusiv documentele redactate declient pentru auditor aparin auditorului. Singura ocazie cu care oricine altcineva, inclusiv clientulare prin lege dreptul de a examina foile de lucru ale auditorului este atunci cnd acestea suntsolicitate n instane judecatoreti ca probe judiciare. n momentul ncheierii unui angajamentfoile de lucru i fisierele electronice sunt arhivate la sediul auditorului pentru a putea ficonsultate n viitor.

 • 15 | P a g e

  O foaie de lucru cuprinde nota de referin i nota principal.

  Nota de referin cuprinde informaii privind numele clientului auditat, perioada auditat,referina, numele i semntura auditorilor care ntocmesc i revizuiesc foile de lucru, datantocmirii i a revizuirii, ca n exemplul de mai jos:

  Client: TIMROM SRL Perioada: 31.12.2013 Ref: E100. 30Intocmit de: BO, data: 25.01.2014Revizuit de: DA, data:27.01. 2014

  Nota principal cuprinde informaii privind obiectivul auditorului, procedura de audit(metoda de audit) pentru a rspunde obiectivului propus, rezultatul i concluzia auditorului.Rezultatul obinut se compar cu pragul de semnificaie. Dac diferena de valoare sauprezentare ntre auditor i client poate influena deciziile utilizatorilor de informaii, atunci sepropune ajustarea de valoare, deoarece eroarea este mai mare dect pragul de semnificaie(cod rou). n situaia n care eroarea este mai mic dect pragul de semnificaie, auditorulsemnalizeaz acea eroare cu cod galben, deoarece este posibil ca suma erorilor mai mici dectpragul de semnificaie s-l depeasc, caz n care se va propune ajustrile de valoare. n situaian care nu exist diferene de valori, de prezentri i/sau clasificri de conturi atunci auditorulajunEe la concluzia c asiEurarea rezonabil a obiectivului de audit este ndeplinit. Exemplelede mai jos sunt concludente i cuprind cele dou elemente ale foii de lucru: nota de referin inota principal cu cele 4 elemente: obiectiv, metoda, rezultat i concluzii.

  Exemplu:

  n vederea auditarii imobilizrilor corporale la SC TIMROM SRL, abordarea este una defond, ca atare auditul nu se bazeaz pe controalele interne ale societii. Procedurile agreate vorinclude numai teste de detaliu.

  Pentru a fi mai facil revizuirea, foile de lucru se vor referanta cu litera E si cu numeremai mici decat 100 (de ex. E10, E 99 etc), iar documentele primite de la client cu numere maimari de 100 ( E100, E 102 etc).

  De asemenea, toate foile de lucru vor fi prezentate n lei ca i moneda de lucru, doar dacnu se specifica altfel.

  ntruct seciunea de imobilizri este cea mai dificil sectiune n cadrul auditului acestuiclient, toate foile de lucru vor fi pregatite de catre senior i revizuite de ctre manager .

 • 16 | P a g e

  1. Se testeaz exhaustivitatea, apariia, alocarea imobilizrilor corporale

  Client: TIMROM SRL Perioada: 31.12.2013 Ref: E100 30Intocmit de:BO, data: 25.01.2014Revizuit de: DA, data:26.01. 2014

  Obiectiv: Se obine registrul de mijloace fixe i se vor reconcilia conturile de imobilizari i amortizare cumulat cu conturile din balana deverificare, pe grupe de mijloace fixe. Cheltuiala cu amortizarea se va reconcilia cu rulajul debitor al contului 681 (exhaustivitate, existen iaparitie, evaluare i alocare)

  Procedura de audit: verificarea registrului de mijloace fixe reconciliat cu soldurile finale debitoare din balana de verificare pe grupe de mijloacefixe. Am primit de la client registrul de mijloace fixe existente i am verificat urmtoarele:a. dac valoarea mijloacelor fixe existente n registrul de mijloace fixe se reconciliaza cu soldurile finale debitoare din balana de verificare la31.12.2013.b. dac amortizarea cumulat din registrul de mijloace fixe se reconciliaza cu soldurile finale ale conturilor 28xx din balana de verificare.

  Reconcilierea Registrului de mijloace fixe cu Balana de verificare

  Valoarea de inventar:

  Cont Reff Valoareadin Reg Mijl FixeValoareadin Balanta

  Diferenta

  208 E 102 1,496,963 1,496,963 (0)2122 E 112 163,843 163,843 -2132

  E 10025,494,507 25,513,009 18,502

  2133 1,838,211 1,838,219 8214 555,764 572,240 16,476

  Total 29,549,287 29,584,273 34,986 nesemnificativ

  Amortizarea cumulata:

  Cont Ref.EValoareadin RegMijl Fixe

  Valoareadin Balanta Diferenta

  2808 E 102 1,219,104 1,052,837 (166,267)2812 E 112 163,843 109,228 (54,615)2813 E 100 9,856,154 9,863,394 7,2402814 379,501 378,871 (630)

  Total 11,618,601 11,404,330 (214,272) 1Amortizare intanEibile neinreEistrata in balanta_E 102 166,267 a se vedea E 102

  Amortizarea imbunatatirilor cladirii_E 112 54,614 a se vedea E 112Total amortizare neinreEistrata 220,881 2

  Diferenta final ramas 6,609 1+2Nesemnificativa

  Concluzie: Rezultatul testului este satisfacator, nu s-au inreEistrat diferente semnificative. ReEistrul de mijloace fixe se reconciliaza cuinregistrarile contabile.

  Sunt prezentate extrase din documentele obinute de la client folosite pentru reconcilierea dinE30 (valorile de inventar au fost selectate n ordine descrescatoare):

 • 17 | P a g e

  Client: TIMROM SRL Perioada: 31.12.2013 Referinta: E 100Intocmit de:BO, data: 25.01.2014Revizuit de: DA, data:26.01. 2014

  Registrul Imobilizarilor Corporale la 31.12.2013Sumar pe conturi:

  Cont Suma de val_invSuma de Amtz cumulata2132 25,494,507 25,494,507 E 30214 555,764 555,764 E 302133 1,838,211 1,838,211 E 30

  grand Total 27,888,482 27,888,482

  TOTAL: 27,888,482 17,962,827 10,235,655

  cod inventar Descriere val_inv codcl du (luni) data sf Amtz cumulata Cont

  351 WASP FULLY S.N. 086-61-111 564,115 2.1.25.1. 60 23-Nov-11 441,890 122,225 2132472 PENTRA 400 SN 207P4-3125 482,961 2.1.25.1. 60 25-Oct-12 467,883 15,078 2132465 ADVIA 1800 SN CA129100254 443,733 2.1.25.1. 60 26-Sep-12 421,546 22,187 2132431 CENTAUR XP SN RL30661211 354,900 2.1.25.1. 60 13-Jul-12 325,325 29,575 2132321 CENTAUR XP - SN 10469865 352,109 2.1.25.1. 60 31-AuE-11 258,213 93,896 213265 Centaur xp SN 98270938 352,109 2.1.25.1. 60 1-Feb-10 152,581 199,529 2132364 HEMOFAXS-MICROSCOPE 271,004 2.1.25.1. 60 28-Dec-11 216,803 54,201 2132322 ADVIA 1200 SN CA02475632 263,500 2.1.25.1. 60 31-AuE-11 193,233 70,267 2132158 ADVIA 1200 SN CA12270045 263,500 2.1.25.1. 60 30-Apr-10 122,967 140,533 2132419 IMMULITE 2000XPI SN E1125 208,100 2.1.25.1. 60 26-Apr-12 180,353 27,747 2132430 DIMENSION RXL SN 224434-X 193,375 2.1.25.1. 60 13-Jul-12 177,260 16,115 2132446 THIN PREP 5000 90465D12D0 186,431 2.1.25.1. 60 10-AuE-12 174,002 12,429 2132488 ADVIA 2120i SN IR27241238 184,080 2.1.25.1. 60 12-Dec-12 184,080 0 2132493 ADVIA 2120i SN IR26441228 184,073 2.1.25.1. 60 11-Dec-12 184,073 0 2132300 IMMULITE 2000 SN O5642 184,040 2.1.25.1. 60 21-Jun-11 128,828 55,212 2132485 ADVIA 2120i SN IR22131139 181,768 2.1.25.1. 60 7-Dec-12 181,768 0 2132169 IMMULITE 2000 SN N5489 181,578 2.1.25.1. 60 11-Jun-10 90,789 90,789 2132469 ADVIA 2120i SN IR26161225 179,844 2.1.25.1. 60 3-Oct-12 173,849 5,995 213297 IMMULITE 2000 N5313 NOU 179,139 2.1.25.1. 96 1-Jun-09 52,782 126,357 2132336 ADVIA 2120i SN IR12821110 178,350 2.1.25.1. 60 15-Sep-11 133,763 44,588 2132467 ADVIA 2120i SN IR24951214 176,523 2.1.25.1. 60 1-Sep-12 167,696 8,826 2132217 CENTAUR ASSY E IRL0280072 176,349 2.1.25.1. 60 18-Feb-11 111,687 64,661 2132450 ADVIA 2120i SN IR24971214 176,138 2.1.25.1. 60 7-AuE-12 164,395 11,743 2132451 ADVIA 2120i SN IR25381218 176,138 2.1.25.1. 60 7-AuE-12 164,395 11,743 2132429 ADVIA 2120i SN IR24961214 175,175 2.1.25.1. 60 13-Jul-12 160,577 14,598 2132483 CENTAUR CP SN-OB30000226 171,173 2.1.25.1. 60 6-Dec-12 171,173 0 2132463 CENTAUR CP SN-OB20002434 170,719 2.1.25.1. 60 21-Sep-12 162,183 8,536 2132350 DIMENSION SN2004082214 168,630 2.1.25.1. 60 10-Nov-11 132,094 36,537 2132325 ADVIA 2120i SN IR13381114 167,007 2.1.25.1. 60 31-AuE-11 122,472 44,535 2132489 CENTAUR CP SN-OB20002504 164,343 2.1.25.1. 60 21-Dec-12 164,343 0 213286 IMMULITE 2000 SN E2185R 161,315 2.1.25.1. 48 1-Mar-09 9,802 151,513 2132443 SYSMEX CS2000i SN I1432 161,265 2.1.25.1. 60 18-Jul-12 147,826 13,439 2132- - - - - - - - - - - - - - -

 • 18 | P a g e

  Client: TIMROM SRL Perioada: 31.12.2013 Referinta: E 102ntocmit de: BO, Data: 25.01.2014Revizuit de: DA, Data: 26.01.2014

  Registrul Imobilizarilor Necorporale la 31.12.2013

  Informatii primite de la clientCalculul auditorului

  Nr DENUMIRE IMOBILIZARE Data intr valoareAmortizare lunara du Datainceperii amortizariiDurata

  de viata(luni)Data sfarsit amortizare

  (implicita)Dataaudit

  Amortizare

  lunara

  Nr zilede la data

  PIFNr luni de la

  data PIFAmortizarecumulata

  Nr zile in 2013(Nota)

  Nr luni in2013Cheltuiala cu amtzin 2013

  a B c d=b e = c+d f E = a/dh=min( f-c, e-c)i =h/365 *12j = E* i K l = k/365m = E*l1 Software informatic 2000-2008 48,407 12 2000-2008 122001-2009

  31.12.2013

  4,034 365 12 48,407 - --2 Contr. Distributie

  SIRAMED(Bayer) 10.2008 920,725 38,364 24 1.10.08 24 1.10.10 38,364 730 24 920,725 - --3 Soft. Norton 06. 2009 1,987 - 12 1.07.09 12 1.07.10 166 365 12 1,987 - --4 Soft . MS Office 09.2009 1,789 - 12 1.10.08 12 1.10.10 149 365 12 1,789 - --5 Soft Norton AV 01.2010 689 12 01.02.09 12 1.02.11 57 365 12 689 - --6 SOFT AV 04.2010 172 12 1.05.10 12 1.05.11 14 365 12 172 - --7Fond Comert - Xlab (fact 2012) 1.07.11 474,408 13,178 36 1.07.11 36 1.07.14 13,178 549 18 237,204 366 12158,1368 ProEram CRM - SOLIS 1.06.12 48,785 1,355 36 1.07.12 36 1.07.15 1,355 183 6 8,131 184 68,131

  Total valoare inventar 1,496,963 E 30 Total amtz cumulata1,219,104 Total ch. amtz166,267

  E 30E 20, E 40

  Nota: "Nr zile in 2013' (coloana k) s-a calculat dupa formula:MIN(DATE(2013,1,1),MAX(DATE(2013,1,1),e))-MAX(DATE(2013,1,1),MIN(DATE(2013,1,1),c))

  Conform Conform discutiei cu d-na Cristina Goga, Director Financiar i reconcilierea cheltuielilor cu amortizarea (a se vedea E 40) Societatea nu a nregistrat amortizarea activelor necorporalein balanta la data de 31 decembrie 2013.

  In consecinta, propunem urmatoarea ajustare:Debit 6811 Ch amortizarea 166,267

  Credit 2808 Amortizarea imob necorporale (166,267)

 • 19 | P a g e

  Client:TIMROM SRL Referinta: E 112Procesat de: BORevizuit de: DA

  Data: 25.01.2014

  Perioada: 31.12.2013

  Detaliul contului 212 "AMENAJ. IMOBIL - RP" la 31.12.2013Conform discuiei cu Cristina Goga, Director Financiar, n acest cont a nregistrat cheltuielile efectuate n anul 2013 cu mbunatairile aduse la sediul Societii, care este nchiriat. ConformOMFP 3055, mbunatatirile aduse sediului inchiriat pot fi capitalizate i amortizate pe durata contractului de chirie, in cazul Timrom 3 ani

  id document data valoare Explicatii tip28366945 NIR 9231 25/11/2009 54,476 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS ALEXON PROD S.R.L.NC-NIR28366946 NIR 9232. 25/11/2013 6,286 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS ALEXON PROD S.R.L.NC-NIR28852449 NIR 131376 02/12/2013 14,972 ROSEEUR- AMENAJ.SEDIUNC-NIR28852450 NIR 131377 02/12/2013 8,018 ROSEEUR- AMENAJ.SEDIUNC-NIR28852451 NIR 113DIKO 02/12/2013 19,141 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DIKO PARTNERS CONSTRUCT S.R.L.NC-NIR28852452 NIR 113DIKO 02/12/2013 60,951IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DIKO PARTNERS CONSTRUCT S.R.L. NC-NIR

  Total valoare conform client 163,843AValoare din balanta- cont 212 163,843

  Diferenta-

  Amortizare anuala (pentru perioada de leasinE de 3 ani 2010-2013)_1/3 54,614 E 40Amortizarea cumulata la 31.12.2013 (3 ani) conform auditor 163,8431

  Amortizarea cumulata la 31.12.2013 conform balanta, cont 2812 109,2282Diferenta (54,615)1-2

  Conform discutiei cu domnul Cristina Goga, Director Financiar si reconcilierea amortizarii cumulate de mai sus, Societatea nu a inregistrat amortizarea imbunatatirilor aferenta anului2013.Eroarea este semnificativa, n consecin propunem urmtoarea ajustare:

  Debit 6811 "Ch amortizarea" 54,614Credit 2812 "Amortizarea constructiilor"(54,614)

 • 20 | P a g e

  2. Obiectiv: exactitatea calculului amortizrii mijloacelor fixe.

  Obiectiv: A se asigura c amortizarea a fost corect calculat n concordan cu metoda acceptat i csumele din situaiile financiare sunt n concordan cu evidenele contabile . Dac metoda deamortizare nu a fost folosit n mod consecvent n conformitate cu normele n vigoare i cu politicilecontabile, exist riscul de supra sau subevaluare a mijloacelor fixe n bilan.

  Proceduri de audit teste de detaliu:Auditorul calculeaz, pe baza Registrului de mijloace fixe primit, amortizarea cumulat i amortizarean an i reconciliaz recalculul cu sumele nregistrate n contabilitate (a se vedea foaia de lucru E 40).

  La inspectarea registrului de mijloace fixe, auditorul a observat ca exist anumite aparate care au odurat de via de 96 de luni i care au fost amortizate folosind metoda accelerat i nu cea liniar,cum este politica societii. n consecin, auditorul a recalculat amortizarea separat pentru acesteechipamente, folosind metoda liniar, pentru a vedea dac impactul folosirii celor 2 metode deamortizare este semnificativ (a se vedea foaia de lucru E 42).

  Conform discuiei cu Dna Cristina Goga, Director Financiar, i a inspectrii politicilor contabile alesocietatii Timrom, auditorul a observant c echipamentele plasate la clieni sub forma de contracte dechirie sau de comodat (contul 2132 din balan) se amortizeaz pe o perioad de 5 ani (60 de luni) dela data semnrii contractului de chirie/comodat i a procesului verbal de recepie. Acest termen a foststabilit lund n considerare faptul c societatea ncheie contractele de chirie sau de comodat pe operioad de 5 ani. Celelalte categorii de mijloace fixe se amortizeaz conform duratelor din Catalogulprivind Clasificarea i Duratele Normale de Funcionare a Mijloacelor Fixe publicat n Monitorul Oficialal Romniei.

  Totui, n registrul de mijloace fixe exist aparate n contul 2132 care au o durat de via diferit de 60de luni, respectiv de 36, 48 sau 96 de luni. Acestea sunt aparate cumparate i plasate la clieni naintede anul 2010. Avnd n vedere c politica de amortizare trebuie respectat i aplicat n modconsecvent, auditorul a recalculat amortizarea separat pentru aceste echipamente aplicnd retroactivdurata de amortizare de 60 de luni, pentru a vedea dac impactul este semnificativ n situaiilefinanciare (a se vedea foaia de lucru E 44).

  Proceduri analitice: innd cont de faptul c politica societii este de a amortiza echipamentelemedicale (aparatele) pe o durata de 5 ani (durata normal a contractelor de chirie/comodat ncheiatecu clienii unde aceste aparate sunt plasate), auditorul a efectuat un test de rezonabiliate pe durata deamortizare a aparatelor. Auditorul a estimat durata de via pornind de la micrile n an ale contului2132 i de la cheltuiala cu amortizarea i a comparat rezultatul cu durata de amortizare conformpoliticii companiei (a se vedea foaia de lucru E 46).

 • 21 | P a g e

  Client: TIMROM Referinta: E 40Perioada: 31.12.2013 Intocmit de: BO DATA 25.01.2014

  Revizuit de: DA, DATA 26.01.2014

  Evaluarea exactitatii cheltuielii cu amortizarea pentru anul 2013Sumar recalcul auditor:

  Sumar pe conturi: Total ch. amtz_liniara 3,912,192C = mCont Ch amortizarea Total amortizare liniara cumulata conform recalcul auditor 9,783,087 A = j Amtz_laccelerata_E 42 43,555214 84,288 E 20 Total amortizare accelerata cumulata conform recalcul auditor_E 42 419,343 B Amtz intanEibile_E 102 166,267

  2132 3,600,658 E 20 Total amortizare cumulata conform recalcul auditor 10,202,430 A+B Amtz active cedate_E 110 53,3752133 227,247 E 20 Valoare amortizare cumulata din balanta, conturi 2813 & 2814 10,242,264 Amtz imbunatatiri cladire_E 112 54,614Total 3,912,192 Diferenta 39,835 Total ch. Amtz conform auditor 4,230,003 D =

  nesemnificativaValoare amortizare in an din balanta, cont 6811 3,964,412 EDiferenta (265,591)F = E-D

  Nota: "Nr zile in 2013' (coloana k) s-a calculat dupa formula: Amtz intanEibile_E 102 166,267E - a se vedea

  ajustare in E 102

  MIN(DATE(2013,1,1),MAX(DATE(2013,1,1),e))-MAX(DATE(2013,1,1),MIN(DATE(2013,1,1),c)) Amtz imbunatatiri cladire_E 112 54,614H - a se vedea

  ajustare in E 112Diferenta finala (44,710)F + E + H

  nesemnificativaConform Registrului de mijl fixe (E 100) Recalcul auditor:

  Cod val_inv du data cont1Data

  inceperiiamortizarii

  Duratade

  viata(luni)

  Datasfarsit

  amortizare(implicita)

  Dataaudit

  Amortizarelunara

  Nr zilede ladataPIF

  Nr lunide la

  data PIF

  Amortizare

  cumulate

  Nr zilein 2013(Nota)

  Nr luniin 2013

  Cheltuialacu amtzin 2013

  A b c d=b e = c+d f E = a/d h=min( f-c, e-c)i =h/365

  *12 j = E* i k l = k/365 m = E*l351 564,115 6023-Nov-11 2132 1-Dec-11 60 1-Dec-16 31-Dec-13 9,402 396 13 122,225 366 12 112,823472 482,961 60 25-Oct-12 2132 1-Nov-12 60 1-Nov-17 31-Dec-13 8,049 60 2 16,099 61 2 16,099465 443,733 60 26-Sep-12 2132 1-Oct-12 60 1-Oct-17 31-Dec-13 7,396 91 3 22,187 92 3 22,187431 354,900 60 13-Jul-12 2132 1-AuE-12 60 1-AuE-17 31-Dec-13 5,915 152 5 29,575 153 5 29,575321 352,109 60 31-AuE-11 2132 1-Sep-11 60 1-Sep-16 31-Dec-13 5,868 487 16 93,896 366 12 70,42265 352,109 60 1-Feb-10 2132 1-Mar-10 60 1-Mar-15 31-Dec-13 5,868 1,036 34 199,529 366 12 70,422

  364 271,004 60 28-Dec-11 2132 1-Jan-12 60 1-Jan-17 31-Dec-13 4,517 365 12 54,201 366 12 54,201322 263,500 60 31-AuE-11 2132 1-Sep-11 60 1-Sep-16 31-Dec-13 4,392 487 16 70,267 366 12 52,700158 263,500 60 30-Apr-10 2132 1-May-10 60 1-May-15 31-Dec-13 4,392 975 32 140,533 366 12 52,700419 208,100 60 26-Apr-12 2132 1-May-12 60 1-May-17 31-Dec-13 3,468 244 8 27,747 245 8 27,747430 193,375 60 13-Jul-12 2132 1-AuE-12 60 1-AuE-17 31-Dec-13 3,223 152 5 16,115 153 5 16,115446 186,431 60 10-AuE-12 2132 1-Sep-12 60 1-Sep-17 31-Dec-13 3,107 121 4 12,429 122 4 12,429

  - - - - - - - - - -

 • 22 | P a g e

  Client: TIMROM Referinta: E 42Intocmit de: BORevizuit de: DAData: 25.01.2014

  Perioada: 31.12.2013

  Evaluarea exactitatii cheltuielii cu amortizarea accelerata pentru anul 2013

  Conform Registrului demijl fixe (E 100)

  Recalcul auditor-amtz accelerata 8ani

  Recalcul auditor-amtzLiniara pe 5 ani

  Cod val_inv du dataamtzcumulata

  Datainceperiiamortizarii

  Duratade viata (luni)

  Datasfarsitamorti

  zare (implicita)

  Dataaudit

  Sfarsit an

  I de amtzAmtz an I (50%)Nr zile de ladata PIF

  Nr lunide la data PIF

  amtzlunara

  dupa an IAmtz

  cumulataNr zile in 2013Nr luni in 2013Nr luni in 2013

  (accel) Amtz 2013Durata viata cfpolitica (5 ani)Amtz lunaraAmtz 2013

  Amtz cumulata31.12.13

  a b c d=b e = c+d f E=c+365 h = a/2i=min( f-c, e-c)j=i/365*12k=(a-h)/(d-12) l=h+(j-12)*k mn=m/365* 12 o p=(n-o) *k q r = a/q s = n*r t = j*r97 179,139 96 1-Jun-09 126,357 1-Jul-09 96 1-Jul-17 31-Dec-13 1-Jul-10 89,569 1,279 42 1,066 121,558 366 12 - 12,796 60 2,986 35,828 125,39745 118,319 96 1-Jul-09 79,584 1-AuE-09 96 1-AuE-17 31-Dec-13 1-AuE-10 59,160 1,248 41 704 79,584 366 12 - 8,451 60 1,972 23,664 80,85278 86,290 96 1-Nov-08 62,451 1-Dec-08 96 1-Dec-16 31-Dec-13 1-Dec-09 43,145 1,491 49 514 62,149 366 12 - 6,164 60 1,438 17,258 70,47090 69,229 96 1-Apr-09 48,053 1-May-09 96 1-May-17 31-Dec-13 1-May-10 34,614 1,340 44 412 47,801 366 12 - 4,945 60 1,154 13,846 50,768

  609,765 426,263 419,343 E 40 43,555 E 40 121,953 442,442A B

  A. In cazul in care este folosita amortizarea accelerata:Ch amtz 2013_auditor 43,555 A

  B. In cazul in care este folosita amortizarea liniara:Ch amtz 2013_auditor 121,953 B

  Diferenta in ch. Cu amtz (78,398) C = A-Bsemnificativa

  Ajustare propusa si neinreEistrata la auditul de la 31.12.11: Ajustare propusa la 31.12.2013 (incluzand rulare ajustare 2012):DR 681 Ch amortizarea 78,398 DR 681 Ch amortizarea 78,399 E = C

  DR 281 Amtz cumulata 65,351 D CR 281 Amtz cumulata (13,048) -F ECR 117 Rezultat reportat (143,749) CR 117 Rezultat reportat (65,351) F = D

 • 23 | P a g e

  Client: TIMROM Referinta: E 44Intocmit de: BORevizuit de: DAData: 25.01.2014

  Perioada: 31.12.2013

  Calcul impact amortizare echipamente cu durata de viata alta decat 60 de luni

  Sumar: 48 luni (A, B) 60 luni (C, D+C) DiferentaAmtz 2013 246,517 176,470 70,047 semnificativa

  Amtz cumulata la 31.12.12 2,463,218 2,393,169 70,049

  Ajustare propusa si neinreEistrata la auditul de la 31.12.11: Ajustare propusa la 31.12.2013 (incluzand rulare ajustare 2012):DR 2813 Amtz cumulata aparate 381,457 DR 2813 Amtz cumulata aparate 451,504

  CR 681 Ch amortizarea 147,687) CR 681 Ch amortizarea (70,047)CR 117 Rezultat reportat 233,770) CR 117 Rezultat reportat (381,457)

  Conform Registrului de mijl fixe (E 100) Recalcul auditor_amtz in 2013 folosind 60 de luni 2,571,303 2,216,699 D 176,470 C 246,517 A 2,463,218 B

  Cod val_inv du data

  Nr lunide la

  data PIFpana la

  31.12.11

  Amtz cumulatala 31.12.11

  folosind48 luni

  Valoare

  neta la 31.12.11

  Datainceperii

  amortizarii

  Durata deviata

  corecta(luni)

  Duratade viatacorecta

  ramasa la 31.12.11 (luni)

  Data sfarsit amortizare(implicita)

  Amtzlunara

  Nr zileamtz

  in 2013

  Nr luniamtz

  in 2013Amtz2013

  Amtzcumulata

  la 31.12.12Amtz 2013

  folosind 48 luni (E 40)Amtz cumulata la 31.12.12

  folosind 48 luni (E 40)

  A b c d = a-c E f E =f-b h = e+f i = d/E j k=j/365*12 l = i*k m = c+l n o86 161,315 48 1-Mar-09 34 114,265 47,050 1-Mar-09 60 26 1-Mar-14 1,810 366 12 21,715 135,980 40,329 154,59420 147,908 48 1-Nov-06 48 147,908 0 1-Nov-06 60 12 1-Nov-11 0 0 0 0 147,908 0 147,90824 140,990 48 1-Jan-07 48 140,990 0 1-Jan-07 60 12 1-Jan-12 0 0 0 0 140,990 0 140,99031 140,988 48 1-Apr-07 48 140,988 0 1-Apr-07 60 12 1-Apr-12 0 91 3 0 140,988 0 140,98881 135,034 48 1-Dec-08 37 104,089 30,945 1-Dec-08 60 23 1-Dec-13 1,345 366 12 16,145 120,234 30,945 135,03434 126,105 48 1-Sep-07 48 126,105 0 1-Sep-07 60 12 1-Sep-12 0 244 8 0 126,105 0 126,10542 116,887 48 1-Dec-07 48 116,887 0 1-Dec-07 60 12 1-Dec-12 0 335 11 0 116,887 0 116,88737 116,724 48 1-Oct-07 48 116,724 0 1-Oct-07 60 12 1-Oct-12 0 274 9 0 116,724 0 116,72438 116,724 48 1-Oct-07 48 116,724 0 1-Oct-07 60 12 1-Oct-12 0 274 9 0 116,724 0 116,72440 112,951 48 1-Nov-07 48 112,951 0 1-Nov-07 60 12 1-Nov-12 0 305 10 0 112,951 0 112,95144 102,049 96 1-Apr-08 45 47,836 54,214 1-Apr-08 60 15 1-Apr-13 3,614 366 12 43,371 91,206 12,756 60,59292 88,040 48 1-Jun-09 31 56,859 31,181 1-Jun-09 60 29 1-Jun-14 1,075 366 12 12,902 69,762 22,010 78,869

  100 81,154 48 1-Jul-09 30 50,722 30,433 1-Jul-09 60 30 1-Jul-14 1,014 366 12 12,173 62,895 20,289 71,010- - - - - - - - - - - - - - -

 • 24 | P a g e

  Client: TIMROM Referinta: E 46Perioada: 31.12.2013 Intocmit de: BO

  Revizuit de: DATest de rezonabilitate pe durata de viata a echipamentelor (cont 2132) Data: 25.01. 2014

  Tinand cont de faptul ca politica societatii este de a amortiza echipamentele medicale (aparatele) pe o duratade 5 ani,auditorul a estimat duratade viata pornind de la miscarile in an ale contului 2132 si de la cheltuiala cu amortizarea.

  Auditorul a comparat rezultatul cu durata de amortizare conform politicii companiei.A se vedea mai jos:

  Formula de calcul pentru durata de amortizare estimata= (Sold initial cont 2132 la 01.01.12 + Aditii 2013/2 )Rulaj cont 681 aferent echipamente in 2013

  Sold initial cont 2132 din Balanta 16,957,313 1Aditii in 2013 (rulaj debitor din Balanta) 9,232,831 2

  Amortizare echipamente - liniara - conform calcul auditor E 40 3,600,658Amortizare echipamente - accelerata - conform calcul auditor E 42 43,555

  Amortizare echipamente vandute in 2013 - conform calcul auditor E 110 331,851Total amortzare echipamente in 2013 3,976,063 3

  Durata de viata estimata de auditor (in ani) 5.4 (1+2/2)/3Durata de viata conform politicii companiei auditate (in ani) 5

  Diferenta (0.4) rezonabila

  Concluzie asupra procedurilor de audit efectuate:

  Cu excepia ajustrilor semnificative documentate n foile de lucru de mai sus, rezultateletestelor sunt satisfcatoare, nu s-au nregistrat alte diferene semnificative.

  Ajustrile gsite vor fi centralizate n Lista de Ajustari i discutate nca o dat, la finalul auditului,cu persoanele responsabile din managementul societii, pentru a vedea care dintre ele vor finregistrate pe balana final.

 • 25 | P a g e

  3. obiectivele auditorului: exactitatea, existena, separarea exerciiilor, drepturilor iobligaiilor

  Obiective: a se asigura ca intrrile i ieirile de mijloace fixe au fost nregistrate n perioada corect a se asigura ca Societatea are drept de proprietate valabil asupra mijlocului fix la data

  bilanului; a se asigura ca Societatea raspunde pentru riscurile i beneficiaz din avantajele care

  decurg din proprietatea asupra imobilizarilor

  Riscuri: Exist mijloace fixe nregistrate n mod eronat n balana la 31 decembrie 2013.

  Proceduride audit teste de detaliu:Obinem de la compania auditat Situaia achiziiilor de mijloace fixe n perioada 1 Ianuarie2013 31 Decembrie 2013, cu data achiziiei, numarul/ data facturii sau contractului, preurilede achiziie aferente i destinaia fiecaruia. (n format excel). Pentru a verifica exhaustivitateaacestei situaii, auditorul va face reconcilierea ntre valorile primite de la client i rulajul debitoral conturilor de mijloace fixe din balan (a se vedea foaia de lucru E 105). Avnd n vederenumarul mare de elemente din populaie, s-a ales eantionarea ca i metod de audit.Deoarece valoarea individual a elementelor este mic i populaia este mare, auditorul afolosit o unealt intern statistic pentru a alege un eantion de elemente ce vor fi testate.Pentru fiecare din aceste elemente, s-au cerut documente suport.

  n cadrul acestei societi, echipamentele medicale care sunt achiziionate sunt nregistrateiniial ca i stocuri, n contul 371. Ieirea din stoc i intrarea ca mijloc fix are loc n momentul ncare compania ncheie un contract de chirie sau de comodat cu un client pentru aparatulrespectiv. n aceste condiii, documentele suport solicitate spre vizualizare vor fi: factura deachiziie, Nota de Intrare-Recepie, Bonul de consum din stoc, Contractul de Chirie sau deComodat i Procesul Verbal de Instalare la sediul clientului (a se vedea foaia de lucru E 60).Auditorul va trebuie s se asigure c data trecerii echipamentului din stoc n mijloc fix este datapredrii la client i aceast predare s-a facut n baza unui contract valid. De asemenea, auditorulva verifica, n fiecare contract de chirie/comodat, existena clauzelor de proprietate asupraechipamentului i de returnare a echipamentului, astfel ncat s nu existe riscul existenei unorcontracte de tip leasing financiar.

  Obinem de la Client Lista mijloacelor fixe vndute i a celor casate n perioada 1 Ianuarie 2013 31 Decembrie 2013, cu detalii privind data ieirii, valoarea de intrare, amortizarea cumulatla data ieirii, castigul/pierderea rezultate n urma vnzrii, documentele aferente care justificoperaiunea respectiv. Pentru a verifica exhaustivitatea acestei liste, auditorul va facereconcilierea ntre valorile din list i rulajul creditor al conturilor de mijloace fixe din balan,precum i cu rulajul contului 6583 (a se vedea foaia de lucru E 110). In cazul Timrom, ieirile demijloace fixe cumuleaz suma de 377.914 lei, iar prin comparaie cu pragul de semnificaie,

 • 26 | P a g e

  aceasta este nematerial. Din motive de eficien i materialitate, nu se efectueaz nici un testpentru acestea.

  Concluzie: testele sunt satisfctoare, nu s-au descoperit erori semnificative.

 • 27 | P a g e

  Client: TIMROM Referinta: E 105Perioada: 31.12.2013 Procesat de: BO

  Revizuit de: DAData: 25.01.2014

  Situatia achizitiilor de mijloace fixe in 2013

  Sum of val_inv

  CONT1 Total

  Valoaredin Balanta

  (rulajdebitorin an)

  Diferenta

  2132 9,232,831 9,254,793 21,962214 63,579 80,056 16,476

  2133 276,881 276,881 -Erand Total 9,573,292 9,611,730 38,438 nesemnificativa

  CONT DOC_I DATA_I COD NUME VAL_INV CODCL DU VAL NETA Selectat2132 BC 63 25-Oct-12 472 PENTRA 400 SN 207P4-3125 482,961 2.1.25.1. 60 467,8832132 BC 68 26-Sep-12 465 ADVIA 1800 SN CA129100254 443,733 2.1.25.1. 60 399,359 DA2132 A9 LEASINE 13-Jul-12 431 CENTAUR XP SN RL30661211 354,900 2.1.25.1. 60 307,5802132 BC55 26-Apr-12 419 IMMULITE 2000XPI SN E1125 208,100 2.1.25.1. 60 169,948 DA2132 A9 LEASINE 13-Jul-12 430 DIMENSION RXL SN 224434-X 193,375 2.1.25.1. 60 167,5922132 BC 11 10-AuE-12 446 THIN PREP 5000 SN 90465D12D0 186,431 2.1.25.1. 60 164,681 DA2132 BC 48 12-Dec-12 488 ADVIA 2120i SN IR27241238 184,080 2.1.25.1. 60 174,876 DA2132 ANEXA 15 11-Dec-12 493 ADVIA 2120i SN IR26441228 184,073 2.1.25.1. 60 174,8692132 BC 34 7-Dec-12 485 ADVIA 2120i SN IR22131139 181,768 2.1.25.1. 60 172,6802132 BC 6 3-Oct-12 469 ADVIA 2120i SN IR26161225 179,844 2.1.25.1. 60 164,8572132 A10 LEASINE 1-Sep-12 467 ADVIA 2120i SN IR24951214 176,523 2.1.25.1. 60 158,8702132 ANEXA 11 7-AuE-12 450 ADVIA 2120i SN IR24971214 176,138 2.1.25.1. 60 155,5882132 ANEXA 11 7-AuE-12 451 ADVIA 2120i SN IR25381218 176,138 2.1.25.1. 60 155,5882132 A9 LEASINE 13-Jul-12 429 ADVIA 2120i SN IR24961214 175,175 2.1.25.1. 60 151,8182132 BC 28 6-Dec-12 483 CENTAUR CP SN-OB30000226 171,173 2.1.25.1. 60 162,614 DA2132 BC60 21-Sep-12 463 CENTAUR CP SN-OB20002434 170,719 2.1.25.1. 60 153,6472132 BC 99 21-Dec-12 489 CENTAUR CP SN-OB20002504 164,343 2.1.25.1. 60 156,1262132 BC 53 18-Jul-12 443 SYSMEX CS2000i SN I1432 161,265 2.1.25.1. 60 139,763 DA2132 BC 95 29-Nov-12 482 IMMULITE 2000 SN H2904 158,614 2.1.25.1. 60 148,040 DA2132 A9 LEASINE 13-Jul-12 432 IMMULITE 2000 SN H2902 152,425 2.1.25.1. 60 132,1022132 BC52 26-Apr-12 418 IMMULITE 2000 SN I3534 151,514 2.1.25.1. 60 123,7362132 BC 7 5-Mar-12 394 IMMULITE 2000 SN I3266 145,593 2.1.25.1. 60 116,4752132 ANEXA13 7-AuE-12 454NEFELOMETRU BN PROSPECT SN-223269 132,675 2.1.25.1. 60 117,1962132 BC 25 13-Sep-12 458 FLOWCYTOMETRU CYFLOW SL 130,213 2.1.25.1. 60 117,1922132 BC 25 11-Oct-12 470 DSX AUTOMAT SN-1DXC2538 128,564 2.1.25.1. 60 117,8502132 BC 20 8-May-12 421 NEFELOMETRU BN PROSPECT 124,841 2.1.25.1. 60 104,034 DA2132 BC 55 18-Jul-12 438 ADVIA 1200 SN CA12240070 119,593 2.1.25.1. 60 103,6472132 ANEXA 12 7-AuE-12 452 DSX AUTOMAT SN-1DXC2524 118,950 2.1.25.1. 60 105,073

 • 28 | P a g e

  Client: TIMROM Referinta: E 60Perioada: 31.12.2013 Intocmit de: BO

  Revizuit de: DATest de detaliu asupra intrarilor de mijloace fixe in anul 2013 Data: 25.01. 2014

  Selectie esantion (E 105) Factura de achizitie inspectatata NIR inspectat Bon de Consum inspectatContract de chirie/comodat inspectat

  Evaluare

  CONTDATA_I COD NUME VAL_INV DUNumar factura/ Datafactura Furnizor BucValoare in moneda

  facturariiMonedaNr NIR/ Data NIRBucValoare in moneda

  straina, inclusivtransport

  Valoare in RON lacurs BNR din data

  facturiiNr/ Data BCBucValoare (RON) DiffNr contract/ DatacontractPerioada contract Client

  Proces Verbal deReceptie semnat de

  client nr/data

  Clauza deproprietate si de

  leasinE operationalexista?

  Mijloc fix corectcapitalizat?

  213226-Sep-12 465ADVIA 1800 SNCA129100254 443,733 608800633320/ 23 AuE

  2013Siemens BelEium 1 98,646 EUR8800633319/ 24 AuE

  2013 1 98,893 443,73368/ 26-Sep-12 1 443,733 0Ctr chirie nr 450/ 20 AuE

  2013 5 aniMedicalTest SRL2920/ 25.09.2013 DA Da

  213226-Apr-12 419IMMULITE 2000XPI SNE1125 208,100 608800597369/ 5 Apr

  2013Siemens BelEium 1 47,000 EUR8800597369/ 9 Apr

  2013 1 47,608 208,10055/ 26-Apr-12 1 208,100 0act adit nr 507/ 25 Sep

  12 la contr comodat1202/15.11.2006

  5 aniBioclinica SRLPV/ 26.04.12 DA Da

  213210-AuE-12 446THIN PREP 5000 SN90465D12D0 186,431 601209124/ 2 AuE 2013HoloEic N.V.

  BelEium 1 50,000 USD8800621309/ 6 AuE

  2013 1 50,413 184,42111/ 10-AuE-12 1 184,421 0act adit nr 442/ 10 AuE

  12 la contr comodat904/23.11.2010

  5 aniEuroclinicMedical Center2410/ 10.08.2013 DA Da

  213212-Dec-12 488ADVIA 2120i SNIR27241238 184,080 608800642985/ 4 Oct

  2013Siemens BeEium 1 39,981 EUR8800642985/ 8 Oct

  2013 1 40,285 186,09048/ 12-Dec-12 1 186,090 0contr comodat nr 427/ 1

  AuE 12 5 aniBios DoaEnosticmedical Services

  SRLPV/ 12.12.2013 DA Da

  21326-Dec-12 483CENTAUR CP SN-OB30000226 171,173 608800633312/ 24 AuE

  2013Siemens BeEium 1 35,727 EUR8800633319/ 24 AuE

  2013 1 38,149 171,17328/ 6-Dec-12 1 171,173 (0)Ctr chirie nr 642/ 12

  Nov 12 5 aniFarmaciaSomesanPV/ 05.12.2013 DA Da

  213218-Jul-12 443SYSMEX CS2000i SNI1432 161,265 608800614668/ 12 Jun

  2013Siemens BeEium 1 35,095 EUR8800614668/ 18 Jun

  2013 1 36,134 161,26453/ 18-Jul-12 1 161,265 0contr comodat nr 360/

  26 Jun 12 5 aniEuroclinic

  Medical CenterPV/ 17.07.2013 DA Da

  213229-Nov-12 482IMMULITE 2000 SNH2904 158,614 608800642987/ 4 Oct

  2013Siemens BeEium 1 32,659 EUR8800642985/ 8 Oct

  2013 1 34,712 158,61495/ 29-Nov-12 1 158,614 0Ctr chirie nr 539/ 10 Oct

  12 5 aniTerra MedPV/ 29.10.2013 DA Da

  TotaL 1,996,619 451,815 459,568 1,996,619 1,996,6199

 • 29 | P a g e

  Client: TIMROM Referinta: E 60Perioada: 31.12.2013 Intocmit de: BO

  Revizuit de: DADetaliul Iesirilor de mijloace fixe in 2013 Data: 25.01. 2014

  Sumar pe cont i reconciliere cu balana:

  cont1 val_invAmtz cumulataValoare balanta (rulajCR) Dif

  2132 699,097 321,183 699,097 -2133 125,533 125,533 125,533 -Total 824,630 446,716 824,630 -

  E 20Recalcul auditor

  cont1 doc_i data_i doc_e data_e cod Nume val_inv codcl duAmtz cumulata val neta Datainceperii amortizariiData sfarsit amortizare

  (implicita)Nr luni amtz in

  2013Amtz lunara Amtz 2013Nr luni de la PIF la

  data iesireAmtz cumulata la

  31.12.13

  2132 BC 59 31-AuE-11 f075623 10-Jan-12 330 ADVIA 1200 SN CA12210048 93,430 2.1.25.1. 60 6,229 87,201 1-Sep-11 30-AuE-16 - 1,557 - 4 6,2292133 22-Jan-09 f080826 1-May-12 127 FORD TRANZIT CONECT B20DDX 42,196 2.3.2.1.1. 24 42,196 - 1-Feb-09 1-Feb-11 - 1,758 - 24 42,1962132 2-Dec-09 f076274 23-Jan-12 59 Immulite 1000 SN H1794 86,040 2.1.25.1. 60 32,982 53,058 2-Dec-09 1-Dec-14 1 1,434 1,434 26 37,2842132 BC 57 28-Feb-11 F090660 23-Oct-12 220 IMMULITE 1000 SN I2165 83,170 2.1.25.1. 60 26,337 56,833 1-Mar-11 28-Feb-16 10 1,386 13,862 20 27,7232132 1-Sep-06 F085498 13-Jul-12 20 Immulite 2000 SN E2083 147,908 2.1.25.1. 48 147,908 - 1-Sep-06 31-AuE-10 - 3,081 - 48 147,9082132 BC 12 7-Jul-10 F092913 27-Nov-12 177 IMMULITE 2000 SN E2384 137,165 2.1.25.1. 60 61,724 75,441 1-AuE-10 31-Jul-15 11 2,286 25,147 28 64,0112132 BC 10 9-Dec-10 f087393 1-Nov-12 205 IMMULITE ONE SN E2078 28,068 2.1.25.1. 60 10,292 17,777 1-Jan-11 31-Dec-15 10 468 4,678 22 10,2922132 1-AuE-08 F084971 4-Jul-12 76 IMMULITE ONE SN L5095 27,847 2.1.25.1. 48 26,164 1,682 1-AuE-08 31-Jul-12 6 580 3,481 47 27,2672133 28-Feb-07 F 076663 30-Jan-12 113 SUZUKI ERAD VITARA B17DDX 83,337 2.3.2.1.1. 48 83,337 - 1-Mar-07 28-Feb-11 - 1,736 - 48 83,3372132 BC 59 31-AuE-11 F079413 21-Mar-12 329 SYSMEX CA-1500 SN A7454 95,468 2.1.25.1. 60 9,547 85,922 1-Sep-11 30-AuE-16 3 1,591 4,773 7 11,138

  TOTAL 824,630 446,716 377,91453,375

  457,383

  E 20Valoare cont 6583 din balanta 377,914

  Diferenta -

 • 30 | P a g e

  4. Obiectiv: prezentare i evideniere

  Obiectiv: a se asigur c soldurile i micrile n conturile de mijloace fixe au fost corect clasate, descrise i evideniate;

  Riscuri: Denaturri ale prezentrii conturilor de mijloace fixe n situaiile financiare.

  Proceduri teste de detaliu: Pe baza informaiilor primite, a situaiei de intrri de mijloace fixe, a listei de ieiri i a recalculului amortizarii, auditorul vapregti un tabel de micare al tuturor conturilor de mijloace fixe, att pentru valoarea brut, ct i pentru amortizarea cumulat. Acesta va fi reconciliatcu balana i ulteriror va fi folosit pentru a verifica prezentarea mijloacelor fixe n notele la situaiile financiare.

  Concluzie: Conturile de mijloace fixe au fost corect prezentate si evidentiate in situatiile financiare.

 • 31 | P a g e

  Tabel de micare - valorea de inventar:Cont Denumire cont Sold initial cfBalanta la 01.01.2013

  Referinta

  Achizitii demijl fixein 2013

  Referinta

  Iesiri demijl fixein 2013

  Sold final cf.recalcul auditor

  la 31.12.2013Sold final cfBalanta la31.12.2013

  Diferenta

  (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)-(3) (5) (5)-(4)2122 Amenaj. Imobil Rp 163,843 - - - - 163,843 163,843 -2132 Mijl.Fixe- Ob.Inv. 16,957,313 E 105 9,232,831 E 110 699,097 25,491,047 25,513,009 21,962 nesemnificativa2133 Mijloace De Transport 1,686,870 E 105 276,881 E 110 125,533 1,838,219 1,838,219 -214 Mobilier Si Echip.Protectie 492,184 E 105 63,579 - - 555,764 572,240 16,476 nesemnificativaTOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 19,300,210 9,573,292 - 824,630 28,048,872 28,087,311 38,438

  208 Alte ImobilizariNecorporale 1,448,178 E 102 48,785 - - 1,496,963 1,496,963 (0)TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 1,448,178 48,785 - - 1,496,963 1,496,963 (0)

  Tabel de miscare al amortizarii cumulate:

  cont Denumire cont

  Sold initial cfBalanta la01.01.2013

  ReferintaAmortizarein 2013 cfrecalculauditor

  Referinta

  Amortizareacumulataa iesirilor

  de mijl fixein 2013

  Amortizarecumulatacf recalcul

  auditorla 31.12.2013

  Amortizarecumulatacf Balanta

  la 31.12.2013Diferenta

  (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)-(3) (5) (5)-(4)2808 Amortizare Alte Imob. Necorp. 1,052,837 E 102 166,267 - - 1,219,104 1,052,837 (166,267)

  TOTAL AMTZ IMOB NECORPORALE 1,052,837 166,267 - - 1,219,104 1,052,837 (166,267) A2812 Amort. Constructiilor 109,228 E 112 54,614 - - 163,842 109,228 (54,614)2813 Amortizarea Masini Utilaje 6,392,831 E 40, E 42 3,924,834 E 110 446,716 9,870,949 9,863,394 (7,556)2814 Amort. Altor Imobilizari Corp. 309,775 E 40 84,288 - - 394,063 378,871 (15,192)

  TOTAL AMTZ IMOB CORPORALE 6,811,834 4,063,736 - 446,716 10,428,855 10,351,492 (77,362) B

  Total diferenta amtz cumulata (243,629) C= A+BDin care:

  Amtz intanEibile neinreEistrata_E 102 166,267 a se vedea E 102Amtz imbunatatiri cladire neinreEistrata_E 112 54,614 a se vedea E 112

  Total amtz neinreEistrata de companie 220,881 DDiferenta finala neexplicata (22,748)

 • 32 | P a g e

  4. Comunicarea cu clientuln cazul societii Timrom, mai jos se regsesc centralizate toate cele 4 ajustari identificate de auditor n urma testelor de audit efectuate idocumentate mai sus:

  Nr.crt.

  Referinta foaie

  de lucru

  Conturi sidescrierea

  ajustarii

  Sumadebit(DR)

  Sumacredit(CR)

  Impactul ajustarilor necorectate in:

  Cheltuiala cuamortizareain an (CPP)

  Valoareabruta

  (Bilant)

  Amortizareacumulata

  Imobilizaricorporale

  (Bilant)

  Amortizareacumulata

  Imobilizarinecorporale

  (Bilant)

  Rezultat

  reportat

  1 E 102DR 681 166,267 166,267 0 0 0 0CR 2808 (166,267) 0 0 0 (166,267) 0

  2 E 112 DR 681 54,614 54,614 0 0 0 0CR 2812 (54,614) 0 0 (54,614) 0 0

  3 E 42DR 681 78,399 78,399 0 0 0 0

  CR 2812 (13,048) 0 0 (13,048) 0 0CR 117 (65,351) 0 0 0 0 (65,351)

  4 E 44DR 2813 451,504 0 0 451,504 0 0

  CR 681 (70,047) (70,047) 0 0 0 0CR 117 (381,457) 0 0 0 0 (381,457)

  TOTAL IMPACT AJUSTARINECORECTATE 750,784 (750,784) 229,233 0 383,842 (166,267) (446,808)

 • 33 | P a g e

  Acestea au fost discutate cu Directorul Financiar al societatii Timrom SRL n cadrul ntlnirii dencheiere a auditului, dar nu au fost nregistrate n balana final.

  Cu toate acestea, lund n considerare faptul c impactul total al ajustrilor nenregistrate estesub pragul de semnificaie, raportul de audit va fi unul curat, fr rezerve.

  Acesta va fi semnat de catre partenerul de audit, Doamna Simona Merticariu, numai dup cecompania Timrom va semna lista de ajustri nenregistrate de mai de sus i Scrisoarea deReprezentare din partea managementului societii.

  n cazul activitilor de audit recurente anumite dosare cu documente de lucru sunt considerateca dosare de audit cu informaii permanente i sunt actualizate cu noi informaii de importanpermanent, spre deosebire de informaiile curente de audit, care conin documente cu privirela auditul unei singure perioade. Dei conin informaii semnificative privind situa iile financiarede raportare ale entitii auditate dosarul de lucru nu poate nlocui nici substitui situaiilecontabile ale entitii respective.

  n legtura cu totalitatea documentelor realizate de auditor sau puse la dispoziia acestuia dereprezentanii firmei auditate pe parcursul executrii auditului, auditorul trebuie s aib nvedere relaia de confidenialitate cu clientul. Auditorii financiari profesioniti au obligaia dea respecta confidenialitatea informaiilor dobndite n cursul derulrii serviciilor profesionale,informaii referitoare la activitatea unui client sau a angajatorului. Datoria de confidenialitatecontinu chiar dup ce relaia dintre auditorul financiar profesionist i client sau angajator seincheieAsa cum s-a prezentat pana acum, auditorii pe parcursul realizarii unui audit obin o cantitatemare de informaii de natura confiden iala inclusiv salarii, politici de fixare a pretutilorproduselor, programe si costuri de productie. Daca auditorii nu ar asiEura confidentialitateaacestor informatii, divulgand astfel de informatii in medii externe clientului sau chiar unorangajati ai clientului care nu au acces la asemenea informatii, relatia auditorului cumanaEementul ar fi grav afectata.

  De asemenea, accesul angajailor clientului la foile de lucru ar putea crea posibilitateamodificrii de ctre acetia a unor informaii coninute de foile de lucru. Pe cale de consecin,auditorul trebuie s manifeste atenie deosebit i rigoare pentru ca foile de lucru s fie npermanent protejate. Foile de lucru pot fi puse la dispoziia unei alte persoane numai cuacordul expres al clientului.

  Chiar i n aceasta situaie, auditorul trebuie s aib n vedere interesele tuturor pr ilorimplicate, inclusiv ale prilor tere care pot fi afectate precum i faptul c prile crora li seprezint informaiile sunt cele desemnate i au responsabilitatea utilizrii respectivelorinformaii. n toate situaiile, auditorul financiar, uznd de raionamentul profesional, trebuie sevalueze dac prin prezentarea respectivelor informaii i asum vreo obligaie legal iconsecinele aferente. Apelarea la serviciile unui consilier juridic sau la organizaia profesional

 • 34 | P a g e

  este recomandata. Aceast regul se aplic i n cazul n care un auditor (firm) i cedeazpractica i baza de clieni unui alt coleg sau firm de audit.

  Aa cum s-a artat, fiecare auditor respectiv firm care presteaz servicii de audit trebuie s-iadopte norme proprii de organizare a foilor de lucru nelegnd prin aceasta adoptarea unuisistem propriu de clasificare n dosare i fiiere.

  Am prezentat aria de informaii coninute n foile de lucru. De regul, foile de lucru ncep cuinformaii generale respectiv datele privind clientul, informaii care se includ n dosarul cuinformaii care de regul nu se nlocuiesc de la o perioad la alta i continua cu informaiiprivind controlul intern, informaii pe cicluri i operaiuni, teste ale mecanismelor de control iteste substaniale ale operaiunilor, proceduri analitice, informaii privind activele, datoriile icapitalurile proprii, operaiuni curente, datorii condiionate, nregistrri rectificative in jurnale,balana de verificare i se incheie cu situaiile financiare de raportare i raportul de audit.

  Reinem c un prim pas pe calea organizrii foilor de lucru l constituie un singur dosar de auditcare cuprinde, de regul, informaii cu caracter permanent (numele societii, obiectul deactivitate, unele aspecte juridice i informaii ale exerciiului curent auditat. Informaiilepermanente vor conine informaii cu caracter istoric sau care acoper mai multe exerciiifinanciare. Aceste informaii din dosar vor putea fi consultate deoarece prezint interespermanent de la un exerciiu financiar auditat la alt exerciiu financiar.

  n dosarul ce cuprinde informaii permanente, de regul, se vor clasa documente cum ar fi:extrase sau copii ale unor documente de referin pentru firma auditat (contract de societate,statutul societii, regulament de organizare i funcionare, alte regulamente sau normeinterne, contracte de imprumut, contracte semnificative pentru funcionarea societii -contract colectiv de munc, etc.)- analize efectuate n anii precedeni asupra conturilor. O altparte semnificativ a dosarului au o importan continu: datorii pe termen lung, capital social,rezerve, active imobilizate. Aceste informaii clasate n dosar, permit auditorului un acces facilla ele ajutndu-l s urmareasc schimbrile intervenite n soldurile anului curent pstrndtotodat rezultate din realizarea auditarilor anilor precedeni. Alte informaii sunt legate denelegerea controlului intern i de evaluarea riscului de control: organigrame, diagrame,chestionare i informaii privind controlul intern neajunsuri constatate privind funcionareacontrolului intern, rezultatele procedurilor analitice din auditrile anilor precedeni, indicatori iindici calculai de auditor, evoluia soldurilor lunare ale anumitor conturi selectate de auditorpentru a putea sesiza mai uor eventualele schimbri semnificative aprute n aceste conturi,foile de lucru referitoare la procedurile analitice utilizate i rezultatele acestora la nelegereacontrolului intern i estimarea riscului de control sunt adeseori incluse de unele firme n dosarulcurent.

 • 35 | P a g e

  Concluzii:

  Documentaia n audit este reprezentat, n principal, de acte doveditoare ale munciinregistrate de auditor, concretizat n baza de date i informaiile necesare pentru concluziilereferitoare asupra opiniei exprimat n raportul de audit.

  Documentaia este direct legat de planificarea i asumarea misiunii de asigurare i reprezintsuportul de baz pentru revizuirile necesare n controlul calitii echipei de audit. Documentaiareprezint strategia reuitei unui angajament de audit prin coninutul i valenele informaiilorconinute n doasarele de audit: permanent i curent

  Documentele de lucru sunt organizate i identificate pentru a respecta cerinele aplicabile ct inecesitile auditorului pentru fiecare tip de activitate impus de angajamentul su. Activitateade colectare a probelor de audit, de revizuire i evaluare prin utilizarea foilor de lucru conduc lambunntirea cercetrii componentelor structurilor situaiilor financiare. Prin indexarea,referenierea sau adnotarea documentelor, se realizeaz o mai bun eficien a misiunii deaudit.

  Bibliografie selectiv:1.Bunget Ovidiu Constantin, Audit financiar-contabil, Editura Miurton, Timioara, 20102. Covaliu M, Curs de pregtire profesional, CAFR, 20093. Culda Emil , Revista Audit Financiar, nr.2,20074. Mihilescu Ion coordonator. Audit financiar, Ed. Independena Economic, 2007.5. Ana Morariu, Documentatia in audit, test de calitate a misiunilor de asigurare, Revista de

  Audit Financiar, nr.9 20096. Stoian Flavia, Morariu Ana, Audit financiar, Editura ASE, 20117.William C. Boynton, Raymond N. Johnson: Modern Auditing Assurance services and the

  integrity of financial reporting, Eight edition, John Wiley & Sons, Inc, 20068. IAASB - CAFR: Standarde Internaionale de Audit, vol.1, vol 2, 2012