Iris Johansen-Cantec neasteptat

96

Transcript of Iris Johansen-Cantec neasteptat

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 1/96

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 2/96

CÂNTEC  NEA TEPTA

ȘT 

 IRIS  JOHANSEN 

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 3/96

CAPITOLUL 1-Descoperirea ta nu poate fi chiar atât de bună,spuse Jason a!es sec"A#tfe# ar fi#a $e% &or',sau Londra,nu (n )#*e+ia,#a ene*a"-) neaipoenită.)ric se re/eă de spătaru# foto#iu#ui 0i-0i făcu ochii roată (n

sa#ă")ra un teatru ic,dar toate #ocuri#e erau ocupate"-Uită-te 0i tu,cu i-a adunat pe to+i aici"""-2i/erabi#ii i-a adunat"2u/ica e a3ică"-$u,ascu#tă-ă pe ine,pentru ea au *enit,protestă )ric"A0 fi insistat eu să *iiaici,tocai de #a $e% &or',dacă nu -a0 fi 3ândit că o să-+i p#acă4 Are o *ocerearcabi#ă"Dacă nu ai fi insistat să aprobi tu distribu+ia,a0 fi (ncercat să oan3a5e/ pentru ro#u# Desdeonei (ncă de săptăâna trecută,când a au/it-ocântând") cea ai bună soprană pe care a ascu#tat-o *reo"""-A5un3e. e6c#aă Jason,ridicând o ână"A ai au/it eu #aude din astea")ric (# pri*i fi6"-Dune/eu#e,e0ti un cinic 0i un neernic. 7sta e defectu# tău. )0ti ae+it desucces 0i #e-ai *ă/ut sau au/it pe toate. 8i-a dispărut bucuria de a trăi.Jason surâse"-Ai tu destu#ă pentru aândoi"-9i o s-o pătre/ *ie,până *oi fi #a patru etri sub păânt"Chipu# pătră+os,copi#ăros a# #ui )ric fu i#uinat de un /âbet 0u3ubă+"-:ia+a e prea distracti*ă,ca să ă transfor (ntr-un ;ochester depriat ca tine"Jason /âbi strâb"-Copara+ia e,(n od e*ident,potri*ită"

-<ir-ar să fie,urură )ric"=ău,(i pare rău. 9tii ce 3ură are a"""-$u -a supărat,(# #ini0ti Jason,aruncându-0i pri*irea pe pro3ra"O cheaăDais! Justine4-Da,răspunse )ric absent,fără să-0i ia pri*irea de #a Jason"Pari 3roa/nic deobosit"-$u ai contea/ă"Acu pot să ă odihnesc"A terinat cu odificări#e

 partiturii pentru u#tiu# act,chiar (nainte să ă sui (n a*ion"-Partitura nu a*ea ne*oie de nici o schibare"->ntotdeauna po+i (bunătă+i o partitură"""

-A0a 3răi perfec+ionistu#. 2unce0ti prea u#t. )u 0i Pe3 nu te-a ai *ă/ut de peste opt #uni"Jason continua să pri*ească pro3rau#"-9tii foarte bine de ce"-Da,se (ncruntă )ric tu#burat"Dar trebuie să faci ce*a. $u po+i continua a0a"-i De ce nu4 (ntrebă Jason,(ntorcând pa3ini#e pro3rau#ui"=iceai că sunt ae+itde succes"-#uea")ric făcu o scurtă pau/ă,apoi adău3ă?-Trebuie să faci ce*a.Jason 0tia că acu nu ai era *orba de ne*oia #ui deodihnă"

-A (ncercat"-9tiu,dar trebuie să pui odată punct. $u po+i prote5a #uea (ntrea3ă"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 4/96

-$u prote5e/ #uea (ntrea3ă,/âbi Jason"Doar co#+i0oru# eu"""-$u-i p#ace să te *ăd a0a"8in inte când"""-$u are rost să pri*i (napoi,spuse Jason ca#"A o *ia+ă (p#inită,să 0tii"Atot ce-i doresc? bani,feei,succes"$u ai face din ine o fi3ură tra3ică.

)ric c#ătină capu#"-$u-i de-a5uns" $u,nu era suficient 0i ar fi trebuit să 0tie că )ric,care (# cuno0tea ce# ai bine,nu putea crede inep+ii#e astea"-A unca ea""")ric (ncu*iin+ă"-Dacă n-ai fi a*ut-o,până acu ai fi (nnebunit"2u/ica ta e sin3uru# #ucru care(nseană ce*a pentru tine"-$u e chiar a0a"2ai a 0i o infiă sipatie pentru tine"-Lasă 3#ua. )0ti ce# ai are copo/itor a# acestui seco#,dar trebuie să fie"""-Andre% L#o!d @ebber n-ar fi de acord cu tine"-Dar pub#icu# 0i critica ar fi de acord"$u ă ai contra/ice (ntruna.-$ici prin cap nu-i trece")3o-u# eu s-ar opune"-Dar ai de*enit un ade*ărat pustnic"$u po+i trăi doar pentru unca ta"-Cine a spus asta4 )u sunt do*ada că se poate.)ric suspină"Jason (i /âbi cu afec+iune"-<ir-ar să fie,(ncăpă ânat ai e0ti.ț

-Tu te a3ă+i (ntruna de subiectu# ăsta,câine credincios,/ise e#"Las-o ba#tă,)ric.)ric (# pri*i cu aten+ie 0i (ncu*iin+ă ca (n si#ă?-ine"""Apoi cobor( *ocea,căci #uini#e se stin3eau 0i orchestra ataca u*ertura"

-Dacă nu te pot sa#*a de tine (nsu+i,ce# pu+in (+i pot hrăni pasiunea,oferindu-+i-o pe Dais! Justine"-Parcă ai fi un pe0te"$u a ie0it pe pia+ă să caut o parteneră de pat"-$u *orbea de ne*oi#e ta#e carna#e"Tu fo#ose0ti feei#e a0a cu bo#na*u# de3uturai fo#ose0te batiste#e")ric se strâbă 0i continuă?-Asta pentru tine nu e pasiune,ci doar poftă trupească"""-9i care e pasiunea ea,c#ar*ă/ătoru#e4-2u/ica ta,răspunse )ric sip#u"9i *oci#e care o interpretea/ă"Cortina (ncepuse să se ridice 0i e# adău3ă cu satisfac+ie?

-O să te dea 3ata. Jason ridică din ueri"-;ăâne de *ă/ut"""Tare ar fi *rut să fie (n stare să arate ai u#t entu/ias"Lanaiba,poate că )ric a*ea dreptate 0i era (ntr-ade*ăr ostenit"Poate că soprana era

 bună,dar nu putea fi chiar atât de fantastică pe cât pretindea )ric">n ciudae6traordinaru#ui si+ a# afaceri#or,care făcea din )ric un producător de e#ită,e#era uneori (n stare să 3re0ească f#a3rant,când era *orba de aprecierea ta#ente#or">n fine,fnu-i răânea decât să-i acorde o 0ansă"Be a0e/ă ai bine (n foto#iu 0i u/ica (# (n*ă#ui"Coborâse din a*ionu# de #a $e%&or' doar cu câte*a ore ai de*ree 0i reu0ea cu 3reu să răână trea/ 0i cu atât

ai u#t să se concentre/e"A0a cu o spusese,u/ica era fantastică,dar *ă/usespectaco#u# de prea u#te ori,ca să ai poată fi atent"Pentru un teatru pro*incia#,

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 5/96

decoru# era surprin/ător de bun,#a fe# 0i distribu+ia,dar nu destu# de bună,ca săerite o aten+ie specia#ă (n această priă scenă"-Uite-o.De cu (ncepuse spectaco#u#,)ric (# apucase de bra+,arătându-i cu capu#o feeie b#ondă,(brăcată (ntr-o rochie +ărănească,de cu#oarea a#băstre#e#or"

)ra e*ident că,(n ceea ce pri*ea (nfă+i0area,era tocai potri*ită pentru ro#u#Desdeonei,(0i spuse Jason cu obiecti*itate"Dais! Justine a*ea o pre/en+ăscenică u#uitoare 0i era cu ade*ărat rafinată"Cu o (nă#+ie pu+in sub edie,ea sei0ca cu o 3ra+ie desă*âr0ită"A*ea sâni ari,adeenitori 0i o pie#e a#b-ro/a#ie"Păru# ei #un3,b#ond 0i trăsături#e de#icate (i dădeau un aer de #uino/itatean3e#ică"Da,acesta era terenu#"Btră#ucea,ca 0i cu era #uinată #ăuntric"-:e/i4-Bin3uru# #ucru pe care (# *ăd acu,)ric,e că arată ca Desdeona"9i ai *edea că a*ea o puternică reac+ie fi/ică,pri*ind-o"Jason era u#uit săconstate asta")ra sfâr0it de obosea#ă,epui/at de că#ătoria cu a*ionu# 0i până acunu ai fusese atras de feei eterice,totu0i si+ea o certă ne#ini0te (n *intre cândo pri*ea pe tânăra de pe scenă")ric 0opti ce*a"Apoi scena se schibă,

 pre/entând-o pe <antine cuprinsă de de/năde5de,(n3enuncheată,sin3ură pescenă,cântându-0i are#e so#o...”Am avut un vis"""Jason (ncreeni 0i (# au/i pe)ric râ/ând u0or"$ote c#are,(ncărcate de fruuse+e 0i pasiune (n*ă#uiau (ntrea3asa#ă"Boprana trăia u/ica,se #ăsa furată,contopindu-se cu ea"-Dune/eu#e. urură Jason"Bi+ea o rea#ă bucurie,aproape dureroasă")ra

 pierdut,purtat pe aripi#e u/icii")a era pe scenă,e# stătea transfi3urat,pironit,cu pri*irea a intită asupra fi3urii #uinoase a #ui Dais! Justine"Când,#a sfâr0itu#ț

 priu#ui act,#uini#e se aprinseră,)ric se (ntoarse spre e# 0i-# (ntrebă?-Ce /ici4 Jason (ncercă să-0i re#a6e/e âini#e,care strân3eau spasodic bra+e#efoto#iu#ui,0i se ridică"-ai să p#ecă dracu#ui de-aici.-Acu4. $u *rei să stă să er3e (n cu#ise s-o *e/i pe""")ric se (ntrerupse,căci Jason pornise de5a prin u#+ie,pe inter*a#u# dintrescaune"De aceea,se ridică 3răbit 0i o porni după e#"># a5unse din ură abia (n ho#"-Ce naiba e cu tine4. Ce Dune/eu,0tiu că +i-a p#ăcut.-Da,răsună *ocea #ui Jason,(n *ree ce e# continua să-0i croiască dru prin

u#+ie"-Atunci hai #a ea. $u ai iese pe scenă până #a u#tia scenă"-O să a0teptă până se terină spectaco#u#"""ai să 3ăsi un #oc,unde să be o cafea.Când ie0ieră Jason respiră cu p#ăcereaeru# rece 0i o porni (n 5osu# stră/ii,spre cafeneaua din co#+"Doane,câtă ne*oiea*ea de ce*a care să-i #ipe/ească intea. Be si+ea ae+it"-Ce 0tii despre ea4-Că are un 3#as de (n3er 0i,(n p#us,e 0i bună actri+ă"-9i a#tce*a4 )ric (0i potri*i pasu# după e#"

-A *orbit cu re3i/oru#,ans e##er,0i i-a spus că e un o inunat,nu (ntâr/ieniciodată,e foarte bună profesionistă"A studiat cu Bta#oni #a 2i#ano,unde a a*ut o

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 6/96

 bursă"Are două/eci 0i patru de ani,aa i-a urit 0i #ocuie0te cu tată# ei (ntr-ocăsu+ă,dintr-un cartier a# arti0ti#or,de #a periferia ene*ei"Tată# ei e pictor"-) bun4 )ric ridică din ueri"-2ediocru,răspunse e#,pri*indu-# pe Jason curios"Ce iportan+ă are4 O an3a5ă

 pe ea,nu pe tată# ei"Jason e*ită să răspundă"-De ce 5oacă (ntr-un spectaco# de âna a doua,când ar trebui să fie peroad%a!4-De unde să 0tiu4 (ntrebă )ric u0or iritat"Bpune-i,e0ti de acord s-o an3a5ă

 pentru ro#u# Desdeonei,sau nu4-Bunt de acord"Jason deschise u0a cafene#ei 0i c#opo+e#u#,a3ă+at deasupra,c#incăi*ese#,anun ându-#e sosirea"Un che#ner,(brăcat (n frac,se 3răbi spre ei dinț

ce#ă#a#t co#+ a# (ncăperii"Jason (i spuse #ui )ric?-Cre/i că sunt idiot4) abso#ut fascinantă")ric (0i ură frate#e,/âbindtriufător"-A0a te *reau. ;e/o#*ă (n seara asta. Jason pri*ea fără să *adă fe+e#e de asădin daasc,a#be,e#e3ante,(n *ree ce-# ura pe che#ner spre una dintre ese")ric a*ea dreptate"Be purta a# dracu#ui de ciudat 0i a*ea sen/a+ia că nu se poatecontro#a";eac+ia #ui,când o *ă/u pe Dais! Justine,fusese incredibi# de puternică,chiar ai puternică decât 0i-ar fi putut ia3ina )ric"De *ină era u/ica,se #ini0tie#"De câtă *ree a0tepta e# o aseenea *oce4 ;eac+ionase #a u/ică,nu #afeeia (n sine"Cu toate astea,(n intea #ui,feeia 0i u/ica se contopiseră,de*enind una"9i această cobina+ie de*enise cop#et,cop#e0itor,a sa"""Btătuse (n sa#ă străbătut de *a#uri de 3e#o/ie,când pub#icu# o ap#audase"$-ar fi

*rut să (partă cu nieni c#ipe#e ace#ea"$-ar fi *rut s-o (partă cu nieni peea"""Be a0e/ă #a asă,#uă eniu#,pe care i-# oferea che#neru#,(0i aruncă ochii pee#,apoi i-# dădu (napoi"-Cafea,coandă e#"$icicând nu fusese un bărbat posesi* 0i reac+ia #ui eranebunească"Dar,#a ura urei,toate eo+ii#e,pe care #e resi+ise când o *ă/use

 pentru pria da+ă pe Dais! Justine,erau nebune0ti"Dune/eu#e,când se 3ândea #a ea era cop#et ira+iona#"Probabi# că )ric a*eadreptate? uncea prea u#t"Dais! Justine era Desdeona. (n p#us,nu te (ntâ#neai(n fiecare /i cu o *oce ca a ei"Odată ce-0i *a fi recăpătat echi#ibru#,*a fi (ncântat

ca ea să-i cân+e u/ica")ric (# pri*i (ncurcat"-Ară+i,de parcă te-ai #upta cu soarta (ntre3ii #ui. Bpune-i ce anue *rei săfaci.-)*ident senă (n seara asta un contract cu ea,spuse Jason a3asat"Acu n-a0ai putea concepe pe a#tcine*a (n ro#u# Desdeonei")ric răsuf#ă u0urat,apoi,(ncepu să râdă"-Dune/eu#e,te-a dat 3ata,nu-i a0a4 Abia a0tept să-+i *ăd reac+ia,când o să-+icânte copo/i+ii#e"$u te-a ai *ă/ut niciodată a0a">n c#ipa aceea Jason nu *oia să 0i-o (nchipuie pe Dais! Justine cântându-i

cântece#e";eac+ia #ui fusese puternică,abso#ut dep#asată pentru situa+ia dată"Câtde puternică ar fi (nsă,dacă ar au/i ,acea *oce rearcabi#ă,interpretându-i

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 7/96

crea+ii#e4 $u,era o prostie. Când o s-o cunoască,o să *adă probabi# că feeiaaceea era ai stupidă 0i ai anostă decât o păpu0ă de ceară 0i atunci n-o să-i aifie 3reu să despartă persoana de u/ica pe care o interpreta"Un straniu fior deteaă (# străbătu"Dintr-o pricină obscură nu *oia s-o cunoască pe Dais! Justine"

Bi+ea că ar fi fost pericu#os"-Bunt foarte obosit,/ise e#,e*itând pri*irea #ui )ric,când che#neru# *eni 0i-i a0e/ă(n fa+ă o cea0că de cafea aburindă"Cred că o să te #as să te duci sin3ur (n cabinaei 0i să-i pre/in+i oferta noastră")u o să te a0tept (n cu#ise"->i pare rău,dar nu pot"Când spuse cu*inte#e,Dais! (0i si+i 3âtu# +eapăn"Doane,era tare 3reu să-# refu/i pe )ric a!es,când sip#u# fapt că o so#icitase

 părea un iraco#")ric o pri*i u#uit"-Bua e prea ică4 Pute ne3ocia"""-$u,sua e 3eneroasă"A0 accepta 0i 3ratis un ro# (ntr-un usica# de Jasona!es"-Ai au/it de e#4-Bunte (n )#*e+ia,nu (n Tibu'tu"Toată #uea (# cunoa0te pe Jason a!es"

 $u era tocai ade*ărat")*ident,toată #uea cuno0tea opera copo/itoru#ui,dar asta nu era tot"a!es era o persoană isterioasă,care se ferea de pub#icitate,uno retras,e6centric"Be spunea că,uneori,#ipsea chiar #a preiere#e sa#e"Dais! se (ntoarse cu fa+a spre o3#indă 0i (ncepu să-0i dea cu creă pe fa+ă,pentrua scăpa de nodu# care i se pusese (n 3ât"-) inunată"""-Cântec în noapte este crea+ia #ui cea ai bună") o adaptare după Othello de

Bha'espeare"De când era copii,Jason a *isat să transpună piesa asta":ocea #ui )ric de*eni ai puternică,ai con*in3ătoare,când continuă?-O să 5oci ro#u# Desdeonei") ro#u# *ie+ii ta#e"""Dais! 0i-ar fi dorit ca e# să o #ase(n pace 0i să p#ece"$u *oia să ai audă niic";o#u# care i se propunea eraire/istibi#"e#o/ia ocnită,obsesi*ă,a ră/boinicu#ui aur,ce osânde0te dra3ostea

 pentru du#cea #ui ireasă"""-$u pot"-De ce nu4 8i se potri*e0te perfect"-A0 fi o persoană tare s#abă dacă -a0 #ăsa confundată cu ro#uri#e e#e,sau dacă

nu a0 putea re/ista tenta+iei de a #e 5uca"$u,pur 0i sip#u nu pot p#eca de #aene*a"-Preferi să răâi aici,(n #oc să de*ii o *edetă interna+iona#ă4-$u prea ă interesea/ă faia"""Be (ntoarse (napoi cu fa+a spre e# 0i-i spuse cu

 b#ânde+e?-:ă u#+uesc că *-a+i 3ândit #a ine"Acu,*ă ro3 să ă scu/a+i"Trebuie să ă(brac"Bunt foarte obosită")ric se ridică (n picioare")ra neu#+uit"-Bper să te ră/3ânde0ti"Jason o să ă su3rue"-$-o să ă ră/3ândesc":ă ure/ succes (n 3ăsirea Desdeonei"

)ric c#ătină din cap 0i se (ntoarse spre u0ă"-$u cred că Jason o să"""Be (ntrerupse brusc 0i după o c#ipă u0a se (nchise (n

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 8/96

ura #ui"Dais! se (ntoarse iar cu fa+a spre o3#indă 0i răase fi6ând,cu o pri*ireoarbă,ref#ectarea ia3inii ei"2ai priise 0i până acu propuneri adeenitoare,dar nici una atât de inunată 0i de proi+ătoare"O operetă de Jason a!es era*isu# oricărui cântăre+"a!es copunea o u/ică care (+i er3ea drept #a iniă

0i (nf#ăcăra spiritu#"Dune/eu#e are,cât 0i-ar fi dorit ro#u#.Dar nu-# putea a*ea,a0a că trebuia să accepte cu serenitate rea#itatea"U0or de spus"""Dar asta nu putea atenua sen/a+ia de dureroasă frustrare,pe care osi+ea"O operetă de Jason a!es"""

 $e-a refu/at,spuse )ric,pornind spre Jason care-0i (ndreptăspate#e,(ndepărtândusede u0a de care stătuse re/eat"-Ce4.-Ai au/it foarte bine"$e-a refu/at"-Oferă-i ai u#+i bani.-2i-a spus că nu e *orba de bani. $u *rea să p#ece de #a ene*a"Jason b#esteă(n 3ând"-) o nebunie.)ric ridică din ueri"-Pare foarte hotărâtă"-Poate că doar (ncearcă să ridice pre+u#"""-$u prea cred,spuse )ric,(ncruntându-se"A fost foarte sinceră cu ine"""(i

 p#ace,Jason")ste aceea0i pe scenă 0i (n rea#itate"Are o anuită sip#itate,dar"""estră#ucitoare"-Atunci a*e ne*oie de ea pentru Desdeona"

-$u cred că o pute con*in3e"-Aiurea. e6c#aă Jason aspru"Be si+i iar cuprins de acea sete posesi*ă,pe careo si+ise (n tipu# spectaco#u#ui"La naiba,nu a*ea de 3ând să-i perită să-#refu/e.-Trebuie să e6iste o ca#e"""/ise e#,pornind pe coridoru# prost #uinat"A0teaptăă,ă (ntorc (ntr-un inut.-:rei să *orbe0ti cu ea4-$u,răspunse Jason":reau s-o an3a5e/"-Doni0oară Justine,sunt Jason a!es"<ără să-0i dea seaa,Dais! se crispă 0i se

dădu un pas (napoi,#ăsând u0a deschisă":asă-/ică )ric a!es triisesecavaleria grea...”-ună seara,donu#e a!es"Bunt o are adiratoare a crea+iei dunea*oastră"-)*ident,nu destu# de are (ncât să accepta+i să fi+i *edeta *iitoru#ui euspectaco#,/ise e#,intrând (n cabină 0i (nchi/ând u0a (n ura #ui"Da,era (ntr-ade*ăr,cavaleria grea""" Jason a!es nici nu se putea copara cufrate#e #ui,nici ca (nfă+i0are,nici ca persona#itate 0i iediat Dais! se si+iaenin+ată")ra diaetra# opus stereotipu#ui de copo/itor sensibi#"$u nuai căJason era brunet,(n *ree ce )ric era b#ond,dar ai a*ea 0i peste un etru

opt/eci (nă#+ie 0i o construc+ie robustă,de bo6er profesionist"Pie#ea #ui eraseadă,de o nuan+ă apropiată de cea a pie#ii bron/ate,iar trăsături#e nu a*eau

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 9/96

de#oc o fruuse+e con*en+iona#ă"Poe+ii #ui erau prea pronun+a+i,sprâncene#eerau ca două dâre ne3re deasupra ochi#or a#ba0tri-*er/ui,iar 3ura fruos arcuităera pre0 sen/ua#ă"Othe##o,(0i spuse ea deodată,apoi /âbi au/ată de aceastăironie in*o#untară"Probabi# că Jason nu a*ea niic din ră/boiu# posesi* 0i

ăcinat de (ndoie#i,creat de Bha'espeare"-$u a a*ut inten+ia să *ă 5i3nesc,a spus ea cu b#ânde+e">i p#ace u/icadunea*oastră"-9i ie (i p#ace *ocea dunea*oastră"Un /âbet nea0teptat (i #uinăfa+a"Părea atât de ca#d acu,iar aeru# ace#a răutăcios dispăruse"-O *reau,continuă e#"9i inten+ione/ să o ob+in"-I-a e6p#icat frate#ui dunea*oastră că-i este iposibi# să"""-Ce anue dori+i4 (ntrebă e# sec"Bpune+i-i 0i o să căpăta+i"Ar fi dorit să fie*edeta spectaco#u#ui #ui 0i să-i cânte cântece#e,dar asta nu-i putea oferi"""-)ste iposibi#"-De ce4-Din oti*e persona#e"Ochii #ui se (n3ustară,scrutându-i chipu#"-Un iubit4 Dais! (# si+i (ncordat 0i asta o tu#bură"-A0 prefera să nu *orbesc despre asta"-Adică ai rata o aseenea oca/ie pentru o re#a+ie aoroasă4 o (ntrebă e# aspru"-$-a spus că"""(ncepu ea,apoi se opri brusc 0i,după o scurtă pau/ă continuăca#? Oaenii sunt ai iportan+i decât cariere#e"Dra3ostea e ai iportantă"""-Ce siropoasă e0ti,doni0oară Justine"$u po+i să"""Jason se opri,0i o pri*i cuaten+ie"

-Bă fiu a# naibii. :orbe0ti serios. )a (ncu*iin+ă"-Bi3ur că *orbesc serios")u nu spun #ucruri pe care nu #e cred"-Lucru rar"""Chipu# tinerei fu #uinat de un /âbet ironic"-Poate #a $e% &or',dar nu 0i aici"""-)u a0 bă3a âna (n foc că (n partea asta a At#anticu#ui #ucruri#e stau tot a0a,/isee#,/âbindu-i curtenitor"Cred că o să trebuiască să cercete/ fenoenu#"->n #ocu# duita#e nu i-a0 pierde tipu#"Ar fi păcat pentru un aseeneata#ent"Ar fi ai bine să te concentre/i asupra inunatei duita#e u/ici";e3ret,dar chiar nu pot #ucra pentru duneata,donu#e a!es 0i"""

-Jason")a se făcu că nu obser*ă (ntreruperea 0i se (ntoarse"-I-a spus frate#ui duita#e că prob#ea nu poate fi ne3oci"""Be opri brusc,căcie# o apucase de (ncheietura âinii"Bi+ea e#ectricitate"""că#dură"""a3netis*ibrant";idică ochii u#uită 0i *ă/u pe chipu# #ui e6presia 0ocu#ui,care trebuie să fifost ref#ectarea propriei ei trăiri">n od straniu si+ea că se sufocă 0i fu brusccon0tientă de distan+a ică care (i despăr+ea"Percepu do3oarea pe care o eiteatrupu# #ui 0i aroa de săpun,precu 0i de after-sha*e"Pa#a #ui se deschise,e#iberând-o din strânsoare"-Iartă-ă,nu a *rut să te atin3,spuse,iar tonu# *ocii #ui de*eni,deodată,

(nf#ăcărat"Dar si+ea că te (ndepărte/i de ine,fir-ar să fie.)a (0i trecu #iba peste bu/a de 5os"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 10/96

-Asta pentru că a presupus că discu+ia noastră a #uat sfâr0it"2i-ai făcut o ofertă0i eu a refu/at-o"-$u,nu s-a sfâr0it") doar (nceputu#,/ise e# 0i se dădu un pas (napoi,(ncercândsă-0i doo#ească tonu# apri3"Perite-i să te in*it #a cină"Astfe#,o să ai pute

sta de *orbă"Dais! c#ătină din cap"-Ar fi inuti#"$u o să ă ră/3ândesc")# o pri*i o c#ipă,fi6ându-i chipu# cu ochii#ui a#ba0tri-*er/ui"Apoi /âbi din nou,dar nu ironic sau cinic,ci ca#d"-Atunci presupun că trebuie să te fac eu să te ră/3ânde0ti,pentru că nu a de3ând să renun+ #a duneata"Cu*inte#e #ui erau,(n chip ciudat,posesi*e 0i Dais! sesi+i cuprinsă de ne#ini0te"-$u po+i renun+a #a ceea ce nu ai"""-2-a #uat 3ura pe dinainte,/ise e# făcându-i cu ochiu#")*ident,*oia să spuncă,nu a de 3ând să renun+ #a Desdeona ea"-)*ident"""Tânăra se re#a6ă")*ident,asta *oise e# să spună"-Acu,dacă e0ti aabi# să ă scu/i":reau să ă duc acasă să ă ba3 (n pat,adău3ă ea"Locuiesc (n afara ene*ei 0i a dru #un3 de făcut"-Te duc eu"-$u,/ise ea hotărâtă")# continuă să /âbească,dar ea era con0tientă că u0chii#ui se (ncordaseră"-$u renun+")0ti născută pentru a cânta Desdeona"Dais! (i răspunse cu o seninătate prefăcută?-Poate o să-i (ncredin+e/i *reun ro# când o să *ii (n turneu aici,(n )uropa")# c#ătină din cap"

-:reau să interprete/i rou#":reau să te *ăd pe road%a!,/ise e#,(ntoarcându-se 0ideschi/ând u0a"$oapte bună,Dais!"<o#osise nue#e ei de bote/ 0i dintr-o pricinăoarecare ne#ini0tea ei spori"-$oapte bună,donu#e a!es")# (i aruncă o pri*ire 0i o corectă iar?-Jason">nchise u0a,(nainte ca ea să-i poată răspunde"-9i acu ce face4 (ntrebă )ric,pe când coborau din ta6i,(n fa+a hote#u#ui

 Hilton"$u o pute ob#i3a să *ină cu noi"-$u"""Jason p#ăti 0oferu#ui,apoi se (ntoarse 0i o porni spre intrarea hote#u#ui"-Dar trebuie să 3ăsi o porti+ă,adău3ă e#"

-Ce porti+ă4-Orice,nuai să iasă. e6c#aă Jason,(n tip ce intrau (n ho#u# hote#u#ui"Dar nu ene*oie să pierde aândoi tipu# aici"Ia âine un a*ion spre Londra 0i du-te să*e/i ce po+i face,pentru a-# an3a5a pe Co#in art#in pentru Ia3o"Aici ă ocup eude tot")ric se (ncruntă"-)0ti si3ur4 Jason (i făcu sen din cap că da"-B-ar putea să dure/e o *ree până sene/i acte#e cu art#in"A au/it că are un contract pe teren #un3 cu  Phanton.Ce-ar fi s-o suni pe Pe3să-i spui să *ină 0i ea #a tine,#a Londra4

-$-ar fi o idee rea"rusc,)ric se #uină #a fa+ă 0i,potri*indu-0i pasu# cuJason,străbătu,uăr #a uăr du frate#e #ui ho#u#,până #a #ifturi"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 11/96

-Pe3 n-a ai fost #a Londra,continuă e#"9i ar a*ea ne*oie de o ică *acan+ă">nu#tia *ree copiii au ca scos-o din in+i")ric se opri o c#ipă,apăsă butonu##iftu#ui,apoi continuă?-Dar e0ti si3ur că nu te deran5ea/ă să te ip#ici (n ne3ocieri#e cu Dais! Justine4

De5a era ip#icat,(0i spuse Jason"9i nu era *orba doar de u/ică"O sip#ăatin3ere fusese de-a5uns pentru a-0i si+i trupu# (ncordat,chinuit"Dais! fusese 0i ea sub5u3ată de acea tainică reac+ie chiică,(n ciudade*otaentu#ui fa+ă de ace# b#esteat iubit ce părea că o robise"ându# acesta (# făcu să se sită cuprins de o furie oarbă,dar (ncercă să se#ini0tească 0i să respire ca#")ra *orba doar de se6"$u era #ucru neobi0nuit

 pentru un bărbat să sită o atrac+ie se6ua#ă obsesi*ă 0i să 0i-o contro#e/e"Pentruea nu era nici un perico#"Trebuia s-o an3a5e/e"9i de ce nu,ar putea petrece câte*anop+i (preună,pentru a-0i doo#i doru#,pe care aândoi (# si+eau,apoi e# a*easă se (ntoarcă #a $e% &or'"U0a se deschise 0i e# pă0i (n #ift"-$u-+i face prob#ee"Acu tot nu a a#tce*a ai bun de făcut"9i nu cred că osă-i fie 3reu să ob+in acceptu# #ui Dais! Justine"De0i era trecut de ie/u# nop+ii,când Dais! a5unse acasă,tată# ei (ncă nu secu#case"De fapt,nici nu se a0teptase să-# 3ăsească dorind">n u#tia *ree eratota# absorbit de unca #ui">i intrase (n obicei să se scoa#e #a re*ărsatu# /ori#or 0i să picte/e până după ie/u# nop+ii"Dais! (nchise u0a (n ura ei 0i spuse?-ună,Char#ie.-ună,spuse e# absent")a c#ătină resenată capu#,pri*ind si#ueta #ui (na#tă,3reoaie,profi#ându-se pe funda#u# 0e*a#etu#ui af#at (n cea#a#tă parte a caerei

spa+ioase,ce +inea #oc de sa#on 0i ate#ier"Luini#e puternice scoteau (n e*iden+ă0u*i+e#e ar3intii din păru# ciufu#it a# #ui Char#ie 0i pete#e de *opsea de pe căa0aa#bastră,pe care o prefera,când #ucra"-A trecut de ie/u# nop+ii") tipu# să te cu#ci"-Iediat""":reau să nieresc e6act cu#oarea *asu#ui ăstuia"Ochii i se (n3ustară,când pri*i cu aten+ie pân/a,(nainte de a adău3a?-Cu a ers (n seara asta4-Destu# de bine"După reac+ia pub#icu#ui a0 /ice că -a descurcat bine,răspunseea,străbătând caera 0i spri5inindu-0i capu# de bra+u# #ui,pentru a pri*i

tab#ou#">i p#ace. anana asta pare atât de ade*ărată,că-+i *ine s-o ănânci"-După cu i-a spus când*a un critic,posed arta de a reda te6turi#e,dar nu sunt(n stare să redau suf#etu#"-Asta do*ede0te cât era de idiot"Cu poate o banană să aibă suf#et4-A0a i-a spus 0i eu atunci"""8in inte cât de 5i3nit -a si+it"""Be (ntrerupse brusc,acaparat de pictura sa"-Ai âncat4-Pofti4 tresări e#,pri*ind spre ea"Cred că da"""Parcă chi#i,sau ca a0a ce*a"""-Asta a a*ut ieri"<ata (i aruncă o pri*ire (n3ri5orată">ntotdeauna fusese s#ab,dar 

trupu# #ui (na#t părea să se sub+ie/e pe /i ce trece,(0i spuse ea,ne#ini0tită")ner3iafebri#ă cu care (0i a#ienta opera,părea să-# de*ore/e"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 12/96

-=ău4 Adău3ă pu+in 3ri peste coba#tu# *asu#ui cu fructe"-2ă ro3,sunt si3ur că a âncat ce*a"""-O să-+i fac o supă,/ise ea,aruncându-0i 3eanta pe canapea 0i pornind sprechicineta af#ată (n cea#a#tă parte a (ncăperii"Pe ură ne cu#că"

->ntâi *reau să terin,spuse e#,e/itând o c#ipă"2-a 3ândit că,dacă nu e0ti preaobosită,o să-i po/e/i pu+in"""Portretu# are ce*a""">i dă aripi,Dais!"-Atunci de ce nu ă #a0i să-# *ăd4-) o surpri/ă"-)u nu sunt obosită,dar tu ai ne*oie de odihnă"9tii ce a spus doctoru# despre"""Be opri brusc")# se (ntoarse 0i o pri*ea /âbindu-i,du#ce 0i c#ătinând din cap"Aândoi 0tiau că e doar o chestiune de tip,dar e# o pusese să-i proită că n-osă spună niănui 0i că o să trăiască din p#in fiecare c#ipă")a nu a*ea dreptu# să-i+ină #ec+ii despre cu trebuia să-0i petreacă u#tie#e /i#e din *ia+ă,doar pentru că*oia să-# aibă aproape cât ai u#t tip"Bi+i că o podidesc #acrii#e,a0a că se(ntoarse repede,pentru a-# (piedica pe tată# ei să *adă asta"-:orbi ai târ/iu"2ă duc să fac supa"Char#ie #ucră #a portretu# ei până după ora trei diinea+a 0i nu se opri decât

 pentru că ea (# ob#i3ase să se ducă #a cu#care,sub prete6tu# că era prea obosită pentru a continua să po/e/e")# (n*e#i cu 3ri5ă portretu# (nainte de a ie0i dincaeră"După ce u0a doritoru#ui se (nchise (n ura #ui,ea se ridică 0i se dusespre natura oartă,#a care #ucrase tată# ei ai de*ree"Dacă ar fi fost să fie sinceră,trebuia să recunoască că tab#ou# nu era prea bun")radoar o natură oartă,aidoa a#tor /eci,create de cei#a#+i pictori ai co#oniei"$u

era drept,fir-ar să fie. Tot ce- i dorise Char#ie (n *ia+ă era să cree/e ce*aș

inunat"De când se 0tia uncise din 3reu pentru a-0i atin3e scopu#"De ce nu-# putuse 2u/a binecu*ânta pe tată# ei ăcar cu o sin3ură operă de care să poatăfii pe bună dreptate ândru (nainte de a uri4Obosită,se (ntoarse 0i stinse #uina,(nainte de a se duce (n icu+u# ei doritor":ia+a nu era (ntotdeauna dreaptă,dar trebuia să sco+i ce era ai bun din ea"A*useseră aceste u#tie câte*a #uni doar pentru ei 0i,poate că âine,Char#iea*ea să-0i picte/e capodopera"A5unsă (n caera ei,Dais! (0i scoase rochiaa#bastră,specifică seco#u#ui optspre/ece,(n care Char#ie insistase s-o picte/e 0i o

 puse cu 3ri5ă (n du#ap"Pria dată,când o *ă/use interpretând ro#u# #ui <antine,(ispusese că era făcută să poarte rochii de epocă 0i când hotărâse să-i facă

 portretu#,o ob#i3ase să cupere rochia de #a teatru"<ata (0i puse căa0a de noapte,se duse #a fereastră 0i o deschise"$u a*ea nici unrost să (ncerce să se cu#ce,(nainte de a-0i recăpăta pu+in #ini0tea">n seara aceastase petrecuseră prea u#te #ucruri 0i adrena#ina o #uase ra/na"A#pii păreau austerisub #uina #unii 0i pe Dais! o trecu un fior")a prefera să-i pri*ească (n #uinastră#ucitoare a soare#ui,când putea *edea iarba deasă de pe poa#e"Atunci (0iaintea (ntotdeauna inunata scenă din Sunetul muzicii"Acu toată

fruuse+ea ca#dă dispăruse 0i un+ii păreau să-0i eta#e/e doar for+a dură, bo#nă*icioasă")6act ca Jason a!es,(0i spuse pe nea0teptate")# a*ea ace#a0i aer 

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 13/96

de for+ă cute/ătoare 0i ire/istibi#ă ca 0i un+ii"9i totu0i,(n ou# acesta nu eraniic rece"Bi+ise că#dura #a*ei incandescente ce se ascundea sub aparentaduritate"„Cântec în noapte”.âtu# (ncordat o duru,când (n3hi+i cu 3reutate"$u trebuia să-0i (n3ăduie să se

3ândească #a Jason a!es,sau #a spectaco#u# #ui u/ica#">n ace0ti ani airefu/ase 0i a#te propuneri"Cu tipu#,durerea o să se estope/e"Iportantă era bucuria de a cânta,nu cariera (n sine"Dar,sfinte Dune/eu#e,cât 0i-ar fi dorit să-icânte cântece#e (n ro#u# Desdeonei"CAPITOLUL E>n după-aia/a /i#ei urătoare,#a ora două 0i 5uătate,(n u0a casei se au/i unciocănit"-2ă duc eu,spuse Dais!,ridicându-se din 5i#+"Cobor( repede de pe p#atforă 0istrăbătu cu pas iute (ncăperea"-Tu iorta#i/ea/ă-ă. :reau să arăt ce# pu+in #a fe# de apetisantă ca bananata"Cred că erit 0i eu atâta #ucru pentru"""Be opri brusc,când deschise u0a">n pra3stătea Jason a!es"O pri*i din cap până (n picioare,(n rochia ei a#bastră foartedeco#tată 0i (i /âbi"->+i p#ace *ia+a retrasă,nu-i a0a4 ) foarte p#ăcut aici"Pot să intru4-$u,răspunse ea cuprinsă de panică"-Pofti4. Dais! aruncă o pri*ire peste uăr"Char#ie era absorbit de tab#ou# dinfa+a #ui,dar (n orice c#ipă 0i-ar fi putut ridica pri*irea spre ei"-P#eacă. $u pot discuta acu cu tine.-Iubitu# tău e 3e#os4 /ise e# cu fă#ci#e (nc#e0tate"Credea că #ocuie0ti cu tată# tău"

-A0a e.Dais! făcu un pas spre e#,pentru a (nchide pe 5uătate u0a 0i a-#(piedica astfe# pe Char#ie să-# poată *edea pe Jason a!es,apoi se răsti?-P#eacă. 8i-a spus că nu"""-$u a de 3ând să p#ec,/ise Jason,apoi tăcu câte*a c#ipe,(nainte de a continua?

 $u (nainte de a ob+ine ceea ce *reau"-$u pot să"""Be opri când (i *ă/u e6presia hotărâtă (ntipărită pe chip")ra c#ar cănu a*ea de 3ând să renun+e,-$u po+i intra"2ă schib 0i ne (ntâ#ni #a =e#der Cafe,(n 5osu# stră/ii,peste ooră"Apoi (i trânti u0a (n nas 0i re*eni (n casă e6act (n c#ipa (n care Char#ie (0i

arunca,(ntrebător,pri*irea spre u0ă"Dais! ridică din ueri,cu un aer nepăsător,(ntip ce se (ndrepta spre piedesta#"-)ra cine*a care strân3e bani pentru nu 0tiu ce operă de binefacere"""$iiciportant","Jason a!es stătea (n fa+a cafene#ei 0i o pri*ea pe Dais!,*enind spre e#"Pe chip ise citea #ipede neu#+uirea"9i nu putea să-# condane,(0i spuse ea"Trecuserăaproape două ore până când putuse să p#ece,fără a stârni suspiciunea #ui Char#ie"Juătate din #uea u/ica#ă se (nc#ina (n fa+a #ui Jason a!es 0i ipo#ite+ea eitrebuie să-i fi părut deconcertantă,ca să fo#osi un eufeis"""

->n sfâr0it. spuse e# caustic">ncepuse să ă te ca nu cu*a 5andarii să ăareste/e pentru *a3abonda5"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 14/96

-De ce nu ai intrat să bei o cea0că cu cafea4-$u a *rut.>i apucă bra+u# 0i porniră pe strada ăr3inită de *itrine#ea3a/ine#or"-ai să ne p#ibă pu+in,/ise e#"Bunt ca ener*at 0i trebuie să ă ca#e/ pu+in"

-$u ai de ce să fii ner*os"$u eu te-a in*itat aici"""Atin3erea âinii #ui pe bra+u#ei o făcu să se sită străbătută de ace#a0i curent e#ectric ca 0i noaptea trecută"Bee#iberă din strânsoarea #ui 0i se (ndepărtă pu+in,(nainte de a continua?-La ura urei i se pare că a fost destu# de c#ară"-$u -a a0teptat să i se trântească u0a (n nas"-Da,a fost prost crescută,recunoscu ea,fără să-# pri*ească"

 $u *oia ca tata să af#e despre oferta ta"-De ce4-L-ar fi (ntristat"Ar fi si+it că (i e o po*ară 0i că din cau/a #ui rate/ oaseenea oca/ie"-9i e ade*ărat4-Poate,urură ea,pri*indu-# teătoare"Dar e# nu trebuie să o 0tie"Jason se opri"-Tată# tău te re+ine aici4 Parcă spuneai că iubitu# tău e ce# care"""-$u eu a spus asta,ci tu,c#ătină ea din cap"Cre/i că eu a tip pentru *reo#e3ătură aoroasă4 Când nu sunt #a teatru,sunt aici"-Perfect. e6c#aă e# satisfăcut"Dacă e *orba de un tată pute re/o#*a u#t aiu0or,decât dacă ar fi fost *orba de un iubit"2ăcar a0a,3e#o/ia nu intră (n discu+ie"-;e#a+ia dintre un bărbat 0i o feeie nu (nseană,neapărat,3e#o/ie"-$u,dar a0a stau #ucruri#e de obicei,rearcă e# cu un /âbet răutăcios"De

a#tfe#,Bha'espeare o 0tia foarte bine"Dais! se cutreură"-e#o/ia e un sentient cup#it,pe care nu-# (n+e#e3"-9i eu a a*ut ce*a prob#ee,pe când scria Cântec în noapte,/ise e#,pri*ind(ntr-o parte"Dar acu (n+e#e3 ai bine #ucruri#e astea"""Apoi schibă bruscsubiectu#?-Tată# tău ar trebui să *rea ce e ai bun pentru tine"Trebuie să fie un aree3oist,dacă te (piedică să profi+i de o aseenea 0ansă.)a se (ntoarse cu fa+aspre e#"-$u e e3oist,spuse ea (nf#ăcărată"Char#ie nu -ar (piedica să fac ceea ce *reau.

) bun 0i 3eneros,0i"""-Lini0te0te-te,/ise e#,ridicând o ână pentru a opri 0u*oiu# *orbe#or"Bcu/ă-ă,sunt si3ur că e e6act a0a cu i #-ai descris"Dais! respiră adânc"-A#e3erea (i apar+ine"$u-# pot părăsi"-Bunte+i chiar atât de #e3a+i4 )a (ncu*iin+ă crispată"->i spui Char#ie4-De fapt,e tată# eu *itre3"2aa a urit când eu a*ea cinci ani 0i de atunci nune a*e decât unu# pe ce#ă#a#t"""spuse ea 0i ochii (i scânteiară"9i nu e e3oist"Afăcut totu# pentru ine">0i iube0te arta ai u#t decât orice pe #ue,dar a

renun+at #a pictură tip de cinci ani,pentru a-0i #ua o s#u5bă,doar ca să-0i poată perite să-i p#ătească ore de canto #a Bto#oni"Jason nu scăpă oca/ia să-i spună?

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 15/96

-Atunci ar fi iposibi# să accepte un aseenea sacrificiu"Doar a făcut totu# pentru cariera ta.-Bi3ur că nu ar accepta,rep#ică ea cu pri*irea a+intită (nainte"9i tocai de aceean-o să af#e niic"Jason (i aruncă o pri*ire u#uită"

-Cred că o să trebuiască să *orbesc cu tată# tău"-$u. stri3ă ea 0i âini#e i se (nc#e0tară"$-ai au/it ce +i-a spus4. $-o să te iert (n*eci,dacă o să-i spui că i-ai făcut o ofertă.-Dar a0a a0 putea ob+ine ceea ce-i doresc,/ise e# rece"Dacă tată# tău e atât de3eneros,pe cât spui,s-ar putea să te si#ească să accep+i ro#u#")a (# pri*i (n3ro/ită"-Doar n-ai fi (n stare să faci a0a ce*a4-Te *reau pentru Desdeona.-Dar ceea ce *reau eu nu contea/ă4-9i tu tot asta *rei,spuse e# cu o *oce 5oasă,(ncărcată de pasiune")0ti născută

 pentru ro#u# ăsta. O să te fac să-# dore0ti #a fe# de u#t cât doresc 0i eu ca tu să-# 5oci")a răase #ocu#ui,pri*indu-# fascinată,pri/onieră (n p#asa pe care e# o +esea">n c#ipa aceea aproape credea că e# ar fi putut s-o facă să-0i dorească tot ce *oiae# ca ea să-0i dorească"9i râse nesi3ură"-Dune/eu#e,(ntotdeauna e0ti a0a hotărât4-Când ce*a e iportant pentru ine,da.Purtarea #ui se schibă brusc,ca 0i cuaruncase un *ă# peste (nf#ăcărarea de dinainte 0i e# /âbi e#anco#ic,cândadău3ă?-)ric /ice că sunt posedat"""-Bunt con*insă")0ti foarte"""dur"

-9i tu e0ti e6act opusu#,/ise e#,studiind-o din cap până (n picioare"Idea#is 0isacrificiu de sine""")0ti un anacronis (n această #ue"Cred că ai ne*oie decine*a care să te sa#*e/e de tine (nsă+i"-Tu#burând #ini0tea tată#ui eu4-Poate reu0i să a5un3e #a un coprois,/ise Jason /âbind u0or"Ce-ar fi săcăde #a o (n*oia#ă4 Dă-i două săptăâni")a (# pri*i /ăpăcită"-Lasă-ă să *in aici (n fiecare /i 0i să-+i *orbesc depre Cântec de noapte 0idespre p#anuri#e e#e">n schib (+i proit că nu poenesc tată#ui tău despreoferta pe care +i-a făcut-o"

-) o pierdere de tip"$-o să reu0e0ti să ă con*in3i"-) tipu# eu,/ise e#,ridicând din ueri"9i să 0tii că pot fi foarte con*in3ător"Dais! nu se (ndoia de asta"<or+a persona#ită+ii #ui i se părea de5a ire/istibi#ă"-9i,dacă,#a sfâr0itu# ce#or două săptăâni,răspunsu# eu e tot nu4-Atunci o #uă de #a (nceput,răspunse 0i ochii #ui (ntâ#niră ochii ei"$u *reau săte int"$u a de 3ând să renun+,dar sunt dispus să ofer două săptăâni de3ra+ie"Dar aceste două săptăâni ar fi putut fi de a5uns,pentru ca ea să-#con*in3ă că n-a*ea inten+ia să se ră/3ândească"Un o iportant ca Jason a!estrebuie să fie tare ocupat"Poate că o să se p#ictisească (nainte ca răstipu# ce#or 

două săptăâni să e6pire 0i o să se (ntoarcă #a $e% &or',pentru a 3ăsi a#tăDesdeona"Bi+i deodată că i se strân3e inia"Dar era,(n od si3ur,u0urare,nu

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 16/96

durere ceea ce si+ea,se #ini0ti ea"-9i nu te pot con*in3e că totu# e inuti#4 )# c#ătină din cap"-ine,cedă ea brusc"Două săptăâni";idică ochii 0i pri*iri#e #i se (ntâ#niră"-Dar n-o să-i spune tatei nue#e tău,sau cine e0ti,continuă ea"O să-i spun că

e0ti un prieten pe care #-a cunoscut (n Ita#ia"O să-i spune că e0ti ip#icat (nspectaco#u# de aici"Trebuie să-i dai cu*ântu# tău că n-o să bănuiască niic.Chipu# #ui se (pietri"-Ai a*ea (ncredere (n cu*ântu# eu4-Da,răspunse ea sip#u")0ti dur,dar nu cred că -ai in+i"->n+e#e3,/ise e# pri*ind-o o c#ipă drept (n ochi")0ti 0i (ncre/ătoare">n od si3ur e0ti un anacronis"Cred că o să trebuiască să-+i an3a5e/ un bod!3uard,când o săte iau cu ine #a $e% &or'"-Dar n-o să er3 #a""")# o (ntrerupse cu un sen a# âinii"-O să *orbi despre asta ai târ/iu"2âine #a ora /ece o să fiu #a tine ca să"""Be opri 0i se (ncruntă,apoi *orbi ai departe?-$u,dacă ă 3ândesc bine,o să *in diseară să te iau după spectaco#"$u-i p#acesă te 0tiu sin3ură (n a0ină #a o oră atât de târ/ie"-Dar fac asta de #a preieră (ncoace,(i reainti ea,sec"-Dar astea sunt ce#e două săptăâni care-i apar+in"O să face cu spun eu,hotăr( e#,apoi o ob#i3ă să se răsucească 0i porniră aândoi (napoi,de unde*eniseră"Acu te duc (napoi #a *i#ă,ca să te odihne0ti"<antine e un ro# 3reu 0itrebuie să fie foarte so#icitant"-$u,fi/ic nu"

-;o#uri#e care te ip#ică eo+iona# pot fi chiar isto*itoare,/ise e#,pri*ind-o3ânditor"9i pentru ine e c#ar că e0ti o feeie care se dăruie0te (n tot ceea ceface"$u era nici o a#u/ie se6ua#ă (n cu*inte#e #ui 0i totu0i Dais! se si+istrăbătută de un *a# de eo+ii tu#burătoare"Poate că făcuse o 3re0ea#ă,accep-tândsă-# (ntâ#nească (n urătoare#e două săptăâni"Până acu,nici un a#t bărbat nuai a*usese un aseenea efect asupra ei,(n p#us,străbătea o perioadă (n care sesi+ea *u#nerabi#ă"-Bper că nu te-ai ră/3ândit. e6c#aă e#,studiindu-i e6presia fe+ei"Cre/i căa5ută,dacă (+i spun că eu nu-i (nca#c proisiuni#e4 ându# că e# o descifrase cu

atâta u0urin+ă nu făcu decât să-i sporească ne#ini0tea"-Dă-i o 0ansă"""0opti e# 0i (n *orbe#e #ui se si+ea o stranie stân3ăcie"Pentruine e foarte iportant"Dais! (# pri*i 0i un *a# de că#dură (i (nuie inia"ănuia că Jason nu obi0nuia să se i#o3ească pentru niic,iar e6presia de pechipu# #ui era (nduio0ător de copi#ărească"Cine 0i-ar fi (nchipuit că o să sităaceastă nebunească tandre+e aternă pentru un o ca,Jason a!es4 (0i #uă ochide #a e# 0i 3răbi pasu#"-8i-a spus că sunt de acord,nu-i a0a4 )# suspină u0urat 0i ări pasu#,pentru a oa5un3e din ură"Când *orbi,tonu# #ui fu (n od inten+ionat nepăsător?

-Da,a0a e,i-ai spus"A fost o sip#ă *erificare"Când Jason deschise u0a apartaentu#ui său,două ore ai târ/iu,te#efonu# suna"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 17/96

-Unde naiba ai fost4 (ntrebă )ric"Te-a"""Jason (# (ntrerupse fără ena5aente"-Ce s-a (ntâp#at4 $-ai reu0it să-# ob+ii pe art#in4->ncă n-a reu0it să-# (ntâ#nesc"2âine #uă prân/u# (preună /ise )ric 0i,după oscurtă pau/ă,adău3ă? Cred că ar trebui să 0tii"""C!nthia e aici"Jason se crispă"

-La Londra4.-Btă #a Claridges.-De unde 0tii4-A fost #a teatru să *erific (ncasări#e #a *ersiunea en3#e/ă a „Inocenilor  0iJeesup i-a spus că a trecut pe aco#o 0i a (ntrebat de tine"-9tie unde sunt4->ncă nu,răspunse )ric,e/itând">nainte ca Jessup să-i spună că C!nthia e aici,(ispusese că e0ti #a ene*a"""Dar i-a cerut să-i proită că n-o să spunăniănui,adău3ă e# 3răbit"Ce bine ar fi fost ca C!nthia să pună ochii pe Jessup,(0ispuse Jason ostenit"Doane,cât de obosit era de toate astea.-;ăâi (n contact cu Jessup"Când o să-i spună *reau să af#u iediat.-Poate că n-o să af#e,Jason"Dar e# 0tia ai bine"""C!nthia af#a (ntotdeauna ceeace-0i punea (n cap să af#e"-Dă-i de 0tire.)ric (n5ură p#in de obidă?-<ir-ar să fie,nu e drept.-$u-i niic,/ise Jason bine*oitor"Când *ine Pe34-2âine seară"Ai reu0it s-o an3a5e/i pe Dais! Justine4 (ntrebă )ric"-De asta ă ocup acu":orbi âine,)ric"Ba#ut-o pe Pe3 din partea ea">nchise te#efonu# 0i răase cu ochii a+inti+i asupra #ui,fără să-# *adă"Tipu# fu3e

nei#os"Bi+ea cu (# cuprinde un puternic sentient de frustrare"Cre/use că seresenase,dar de data asta i se părea chiar ai rău">ncepu să-0i descheie căa0a0i porni spre baie"Bi+ea ne*oia să facă un du0 0i să bea ce*a (nainte de a se(brăca pentru a er3e #a teatru,după Dais!"Dădu druu# #a du0 0i potri*i 5etu# de apă (nainte de a-0i scoate haine#e"Intră subdu0 0i #ăsă 0u*oiu# de apă ca#dă să-i (n*ă#uie trupu#"2u0chii (i erau atât de(ncorda+i,(ncât nu si+ea efectu# #ini0titor a# 5etu#ui de apă"Poate ar fi fost ai

 bine să (ncerce cu apă rece"Poate că fri3u# #-ar fi #ecuit de a3ita+ia pe care osi+ea de când o *ă/use pe Dais!"O a3ita+ie (n care doru# era partea cea ai u0or 

de (ndurat"Ce naiba făcea feeia asta din e#4>nchise ochii";eaintindu-0i cu arăta (n #uina soare#ui,pri*indu-# uiită,atâtde stră#ucitoare,(ncât părea ruptă chiar din soare,un *a# dureros de iensăduio0ie puse stăpânire pe suf#etu# #ui"Be si+ise (bo#dit s-o ia (n bra+e,să oapere 0i să"""(ntinse 3răbit âna 0i opri apa"$u,nu era duio0ie,ci pură obsesiese6ua#ă"Dais! era un tip aparte de feeie 0i re/isten+a ei (i a â a #ibidou#"$u,nuț ț

era duio0ie")# nu era dispus să-0i (n3ăduie duio0ie.Jason a0tepta pe a#eea din fa+a intrării arti0ti#or,când Dais! ie0i din teatru 0icobor( trepte#e de cient"Inia (i tresări 0i (ncercă să nu-# #ase să-i citească (n

 pri*iri brusca fericire pe care o si+ea de cu dădea cu ochii de e#"-8i-a spus că nu e ne*oie să *ii"A a0ină 0i o să a ne*oie de ea,ca să *in

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 18/96

âine #a teatru"-$u,n-o să ai ne*oie,/ise e#,#uând-o de bra+ 0i conducând-o (n 5osu# a#eii,pestradă"$-ai de ce"De acu (nco#o eu o să te duc 0i o să te aduc de #a teatru">i deschise portiera din dreapta !ercedes"ului a#bastru-(nchis,parcat #a intrarea

(n curbă"-O să triit pe cine*a de #a hote# să-+i ia a0ina 0i o să +i-o aducă âine acasă"Dais! (i aruncă o pri*ire e6asperată 0i se sui (n a0ină"Jason /âbi"-Iar te-a ener*at"-Bunt obi0nuită să fac totu# sin3ură")# (ncon5ură a0ina 0i se strecură pe scaunu#0oferu#ui"-Iar ie"""ie (i p#ace să fac totu# pentru tine"Din nou ea (# si+i (n chip straniustân3aci 0i din nou a*u sen/a+ia că se tope0te"-Cred că ar trebui să stă pu+in de *orbă despre principii#e #ibertă+ii feeii,/iseea"-De obicei nu fac discriinări"""Ochii #ui erau a+inti+i asupra 0ose#ei"Dădua0ina (napoi 0i o scoase din #ocu# unde fusese parcată"-Aici e *orba de cu totu# a#tce*a,(0i continuă e# ideea":reau să te prote5e/"Bitne*oia să te prote5e/")a (# pri*i (nărurită,dar Jason nu-i e6p#ică niic 0ischibă subiectu#"-$u a0 fi cre/ut că e posibi#,dar (n seara asta ai fost chiar ai bună decât ieri"-)rai (n sa#ă4. )# făcu sen din cap că da"-Dar nu cred că o să repet fi3ura"""Dais! (i /âbi (n+e#e3ătoare"-Presupun că ai *ă/ut spectaco#u# de atâtea ori,(ncât te-ai p#ictisit de oarte"

-2u/ica nu ă p#ictise0te niciodată,urură e#,iar âini#e i se crispară pe*o#an":ina-i a ta"-Pofti4. )# râse fără *ese#ie"-Bunt 3e#os"A cre/ut că i-a pierdut contro#u# doar ieri-seară,dar ace#a0i#ucru i s-a (ntâp#at 0i a/i,e6p#ică e#,c#ătinând din cap"Bă-+i pier/i in+i#e,nua#ta.-$u pricep niic"O pri*i cu coada ochiu#ui,iar ochii (i sc#ipiră sub #uina pa#ă aaparate#or de pe bord"-$u *oia să te (part"""A0 fi *rut să fiu sin3uru# care se de#ectea/ă"""

9ocu# o făcu să-0i piardă respira+ia"-Te-a speriat,/ise e#,b#esteând (n 3ând"Acu o să cre/i că sunt *reundescreierat"""La naiba,poate chiar sunt.-Presupun că ar trebui să fiu f#atată,spuse ea precaută"-Dar tot cre/i că sunt descreierat,nu4 se strâbă e#"$u-i niic"9i eu (i spunadesea ace#a0i #ucru"A0a ce*a nu i s-a ai (ntâp#at"A tot (ncercat să-ispun că doar *ocea ta ă interesea/ă.)# c#ătină din cap 0i (0i ută pri*irea spre0osea"-Doar (n parte,/ise e#,apoi făcu o scurtă pau/ă,(nainte de a continua? ) ce*a

se6ua#"""Jason percepu suspinu# ei speriat 0i pri*irea pe care i-o aruncă fu ca o#ance a#bastră-*er/uie"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 19/96

-$u po+i fi surprinsă. 9tiai bine că atrac+ia e6istă.Da,0tia";eac+ia chiică,care #ea+â+ase dorin+a erotică,fusese pre/entă din pria c#ipă (n care (# *ă/use"-)ste o"""o atrac+ie"""-) ai u#t decât atât") un fenoen aproape cinetic")a (n3hi+i cu 3reutate"

-$u *reau să a o a*entură cu tine"-$u e0ti sin3ura"Deci,ce face4-O i3noră,urură ea,iar âini#e strânseră con*u#si* cureaua 3en+ii"Ai puteasă te (ntorci #a $e% &or'"-$ici nu ă 3ândesc,/âbi e# strâb"9i nu ai dreptate"$-o pot i3nora"9tii #a ceă 3ândesc de când te-ai urcat (n a0ină4 )a c#ătină capu#"-$u 0i nici nu *reau să 0tiu.-2ă 3ândesc cât de u#t a0 *rea să-+i deschei b#u/a de ătase 0i să ă #a0i să-+i

 pri*esc sânii"Dais! ho#bă ochii 0i un *a# de că#dură o cuprinse"2urură un protest,(n *ree ce ochii #ui urăreau #inia 3âtu#ui ei,coborând spre #ocu# unde-i(nf#oreau sânii"-2ă 3ândesc cât de trandafirii +i-ar putea fi sfârcuri#e (n #uina asta s#abă,ă3ândesc cât de u#t a0 *rea să te #ipe0ti de ine 0i să ă #a0i să te ân3âi,(n*ree ce conduc"2ă 3ândesc cât i-ar p#ăcea să tra3 pe dreapta 0i să-+i scot"""->ncetea/ă.e6c#aă ea cu 3#as treurat,(ncercând din răsputeri să-0i doo#eascăa3ita+ia"$u sunte doi ado#escen+i.-Pe când era ado#escent nu -a si+it niciodată a0a,/ise e# orocănos"8i-aai spus doar,e ce*a nou pentru ine.>ncercă să-0i concentre/e aten+ia asupra 0ose#ei 0i adău3ă?

-:rei să *ii (napoi cu ine,#a hote#4-$u. )# orăi ce*a (n barbă?-La dracuF,0i tu *rei.-)u nu a a*enturi de o noapte.-Doar a0a o să scăpă de atrac+ia asta nebună"$-o să fie o a*entură"$-o să a*enici o ob#i3a+ie"Lasă-ă doar să"""-$u.Tânăra (ncerca să se #ini0tească"$u *oia să-# treure *ocea"-$u sunt ania#"9i apoi,a0 cop#ica totu#">n c#ipa asta nu-i perit a0a ce*a"-Cre/i că eu (i perit4

Opri a0ina pe ar3inea 0ose#ei 0i răase spri5inindu-se cu âini#e de*o#an"Din pricina for+e? cu care strân3ea *o#anu#,(ncheieturi#e i se a#biseră"-Ascu#tă,trebuie să se (ntâp#e"Trebuie să 5oci Desdeona,iar eu nu pot ne3aceea ce sit"Apoi,căutându-0i cu*inte#e,adău3ă?-) dorin+a ca tu să-i apar+ii"Poate că,dacă a"""-Oh,(n+e#e3")ra *orba doar de dorin+ă,nu de *reun sentient ai adânc,0i ea n-ar fi trebuit deci să se sită rănită"9i totu0i când *orbi,tonu# ei fu aar?-Te 3ânde0ti că dacă a face dra3oste,te-ai putea 3ândi #a ine cu ai u#tădeta0are">ncântător od de a pre/enta #ucruri#e"Cred că prefer u/ica ta,te6te#or 

ta#e"->ncerc să fiu cinstit"Cre/i că ie (i e u0or4 (ntrebă e# cu ochii a+inti+i drept

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 20/96

(nainte":ino cu ine. $u sunt de #epădat 0i-+i proit că o să te si+i bine"-Cred c-ar fi ai bine să ă duci acasă")# (n5ură (n 3ând 0i (n*ârti cheia (ncontact";estu# druu#ui (# făcură (n tăcere,dar aeru# din a0ină era atât de des,de(ncărcat de eo+ii,(ncât #ui Dais! (i era 3reu să respire"Când Jason opri (n fa+a

casei,*ă/u #uini#e aprinse"-Tată# tău te a0teaptă (ntotdeauna4-Be cu#că târ/iu"Probabi# că #ucrea/ă,răspunse ea,(ntin/ând âna să deschidă

 portiera"$oapte bună.-Btai. e6c#aă e#,punându-0i âna pe bra+u# ei 0i /âbind du#ce-aar,când osi+i tresărind #a atin3erea #ui"Ai *ă/ut4 Trebuie doar să te atin3 cu âna,ca săne aprinde aândoi"2âna #ui se ută ai sus pentru a-i atin3e 3âtu#,apoicobor( până spre deco#teu# b#u/ei"Dais! si+ea că#dura de3ete#or #ui prinătasea sub+ire"Bânii i se (ncordară,(pin3ând parcă ateria#u# *aporos,iar u0chii pântecu#ui ise crispară instincti*"9tia că ar fi trebuit să rupă *ra5a 0i să coboare din a0ină,dar nu se putea i0ca"Jason deschise priu# nasture,de fora unei per#e,0iarătătoru# #ui se p#ibă (ncet pe pie#ea de/3o#ită a deco#teu#ui")a pri*i (n 5os,rearcând contrastu# dintre âna #ui bron/ată,ătasea de#icată a b#u/ei 0i tonu#

 pa# a# pie#ii ei ân3âiate u0or"-O să se (ntâp#e,Dais!,spuse e# u0ure#"De3etu# #ui se strecură (n cupa sutienu#ui0i (i atinse sfârcu#"Tânăra (0i u0că bu/a de 5os,pentru a nu +ipa,(n *ree cede3etu# #ui continua să se i0te (n sus 0i-n 5os pe sfârcu# (ntărit">ntre coapse,Dais! si+i i/*orând 0u*oiu# dorin+ei"Ar fi *rut să se ap#ece spre e#,ar fi *rut

să-0i su#3ă b#u/a 0i să-i apropie 3ura de"""-$u. stri3ă ea,deschi/ând portiera"O să se (ntâp#e pe dracuF. (n+e#e3erea noastrănu a*ea nici o #e3ătură cu se6u#.-Dar ceea ce este (ntre noi are #e3ătură cu se6u#. Dacă ai *eni cu ine,poate cănu a ai fi (n situa+ia de a nu *edea pădurea din cau/a copaci#or")a se opri petrotuar,pri*indu-#"-Te ro3,urură ea"$u *reau să 5oc (n piesa ta"$u *reau să te ai *ăd niciodată"-<ii #ini0tită,,nu a de 3ând să for+e/ nota"Cred că a 0tiut de #a (nceput că era

 prea de*ree,dar nu prea ai a tip"

-$u ai ai tip4-Lasă,nu contea/ă,/ise e#,răsucind cheia (n contact"$e *ede âine"-$u.-$u ai de ce să te tei,nu sunt un *io#ator"O să a0tept până o să *ii tu #a ine")*ident,Dais! nu se teea că e# ar putea fo#osi for+a"$u se teea atât de e#,câtde a3netisu# care-i tră3ea unu# spre ce#ă#a#t"-$u e o idee bună"A 0i a0a destu#e prob#ee,chiar 0i fără"""-Atunci #asă-ă să #e re/o#*"->n schibu# unei /ben3uie#i (n pat4 )# tresări,ca 0i cu fata #-ar fi p#esnit"

-$u sunt un tică#os fără scrupu#e. 8i-a spus că *reau să te a5ut"-:rei să-i nete/e0ti ca#ea spre ro#u# Desdeonei ta#e4

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 21/96

-$u,e ai u#t decât atât"""-$u te cred"-9tiu,/ise e# ridicând p#ictisit din ueri"2âine #a prân/ o să fiu aici")a (# pri*i neputincioasă,(nainte de a se răsuci pe că#câie 0i a o porni spre căsu+a

cochetă"O c#ipă ai târ/iu,u0a casei se (nchidea (n ura ei"Char#ie stătea (n fa+a 0e*a#etu#ui,(n cea#a#tă parte a caerei 0i nici nu ridică pri*irea"-2ă bucur că te-ai (ntors,/ise e#"$enorocita asta de natură oartă e a# dracu#uide frustrată. )0ti prea obosită ca să po/e/i4Doane Dune/eu#e,n-a*ea nici un chef să po/e/e (n seara asta. )raa â ată,ardea pe dinăuntru,istuită de dorin+ă"Tot ce *oia era să se (nchidă (nț ț

caera ei,să se ba3e (n pat 0i să se #ase binecu*ântată de uitarea de sine,pe care+i-o dăruie0te sonu#,să estope/e c#ipe#e petrecute a#ături de Jason,(n a0ină"<ără să ridice ochii,Char#ie o stri3ă?-Dais!.

 $u era o ado#escentă (nsetată de se6"Trebuia să #upte contra a3netisu#ui careo atră3ea spre Jason"$u putea ascunde ceea ce si+ea,dar nu a*ea dreptu# să fie

 b#ândă cu sine (nsă0i când a*ea o atât de are responsabi#itate fa+ă de Char#ie"-$u sunt obosită,(i /âbi ea du#ce"Lasă-ă doar să ă duc să ă schib 0i săă pieptăn,0i *in iediat"Când Jason parcă a0ina (n fa+a casei,a doua /i,Dais! (# a0tepta (n pra3u#u0ii"Când (# *ă/u coborând din a0ină 0i *enind spre ea,tânăra se crispăinstincti*"Purta b#u3i deco#ora+i,ocasini aro din pie#e,o b#u/ă *erde-5ad 0i

 parcă nu ai seăna de#oc cu bărbatu# e#e3ant,care o #ăsase aseară (n fa+a u0ii"Ar fi putut fi foarte bine unu# dintre tinerii arti0ti ode0ti,care #ocuiau #aBt"ene*e"$u,3re0ea"Când se apropie ai u#t,ea (ncepu să perceapă for+a

 persona#ită+ii #ui,pe care bana#itatea haine#or n-o putea ascunde"Când a5unse (n fa+a ei,e# /ise,ridicând din sprâncene?-Pă/e0ti u0a4-Aseară,după ce -a bă3at (n pat,-a 3ândit #a ceea ce i-ai spus ieriseară"

 $u e #o3ic să te si+i atras de ine"$u sunt tipu# de feeie care pro*oacăobsesii bărba+i#or"9i a hotărât că Desdeona este obiectu# fi6a+iei ta#e"

)# o pri*i fără să reac+ione/e"-$u pricepi4 (n intea ta -ai asii#at cu Desdeona"-=ău4 )a (ncu*iin+ă"-)0ti un o sensibi#, un artist 0i,(n od natura#,te identifici cu persona5e#e piesei#a care ai #ucrat atâta tip"-Bensibi#4 (ntrebă e# 0i (n 3ura #ui cu*ântu# păru aar"Doane,cât urăsc cu*ântu# ăsta. A crescut (ntr-un cartier rău faat,(n ron6,0iai ăcar idee câte nasuri a (nsân3erat când era pu0ti,ca să do*edesc că nusunt sensibi#4.

>n c#ipa aceea Dais! rea#i/ă că nu 0tia are #ucru despre e#"Deodată a*u *i/iuneaunui Jason tota# deosebit de u/ica sa 0i,(n ace#a0i tip,#uptând pentru o

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 22/96

copi#ărie nora#ă a#ături de to*ară0ii #ui de 5oacă"Bi+i un *a# de sipatie(n*ă#uindu-i inia"-:ai,trebuie să fi fost 3roa/nic pentru tine.-A supra*ie+uit,spuse e# studiindu-i chipu# acu b#ând 0i ochii u0or (nce+o0a+i

de #acrii,0i c#ătinând din cap a ne(ncredere"Uită-te #a tine. (+i spun o po*estedespre 3reută+i#e *ie+ii 0i te (noi cu totu#"Dune/eu#e,u0or te poate (nduio0aou#. $ici cinci inute nu ai re/ista (n ron6"Tânăra se supără"-$u-i o ru0ine să si+i copasiune. Poate că,dacă ai fi (ncercat să discu+i cu

 băie+ii ăia,(n #oc să-i up#i de sân3e,ai fi a*ut o *ia+ă ai u0oară")# /âbi"-Dacă spui tu"""<ăcu o pau/ă,apoi ai /ise?-:asă/ică tu cre/i că *reau să ă cu#c cu tine pentru că e0ti Desdeona"Dar tu,de ce *rei să te cu#ci cu ine4 (n ochii tăi sunt Othe##o4-$u *orbea despre ine,puse ea #ucruri#e #a punct"-Cu să nu4 /ise e#,(ncruntându-se"Ia să *ede""" (# (n+e#e3 pe Othe##o,dar nu

 prea seănă")u sunt prea e3oist pentru a o ucide pe feeia pe care o iubesc"=âbetu# #ui de fe#ină se #ăr3i 0i adău3ă?-)u #-a0 fi ucis pe aantu# ei 0i apoi a0 fi căutat un a#t od de a o pedepsi"-Ascu#tă-ă. e6c#aă ea,si+ind că pierde contro#u# discu+iei"Odată ce o săaccep+i ideea că n-o să 5oc ro#u# Desdeonei,probabi# că n-o să ă ai 3ăse0tiatră3ătoare")# (i /âbi cu un aer curios"-Continuă.-2-a 3ândit să face o p#ibare pe dea#uri"Astfe#,o să po+i să-i *orbe0tidespre piesă"

->n+e#e3.e6c#aă e#,pocnind din de3ete")u (ncerc să te con*in3 să accep+i ro#u#"Tu refu/i">n c#ipa aia eu renun+ pe dată #a obsesia ea 0i-i *ăd #ini0tit de dru"7sta e scenariu#4 Jason c#ătină capu# 0i, pentru o frac+iune de secundă,pe chipu##ui se a0ternu o e6presie p#ină de tandre+e"->i pare rău,iubito,e prea sip#ist")6act #a asta -a0 fi a0teptat de #a tine")a se (nro0i"-Dar eu nu sunt sip#istă.-a da,e0ti. se repe/i e#"Ai o adorabi#ă sip#itate a spiritu#ui"Până acu nu aai (ntâ#nit a0a ce*a"Dais! deschise 3ura să *orbească,dar e# o opri,ridicând

âna 0i continuă?-$u e o insu#tă"$iciodată nu a pus senu# e3a# (ntre sip#itate 0i prostie"Inte#i3en+a ta nu poate fi pusă #a (ndoia#ă,de0i e0ti ca aiurită"Dais! nu-0i putea #ua ochii de #a e#"Tandre+e,uor,triste+e,toate erau pre/ente (ne6presia chipu#ui #ui":edea acu diensiuni pe care nici nu #e bănuise (n Jasona!es 0i ardea de dorin+a de a *edea ai u#t,de a pătrunde ai adânc (nsuf#etu# #ui"Cobor( scări#e 0i se duse spre poartă"-2er3e4 .-$u")a (ntoarse capu# 0i-# pri*i uiită"

-A/i-noapte nu prea a dorit 0i a #uat une#e hotărâri /âbi e#"De0i nu potdec#ara că nu a (nchis ochii pentru că a disecat situa+ia noastră,că a fost

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 23/96

uncit de 3ânduri 0i preocupat.Be (ntoarse 0i o porni spre casă"-9i a hotărât,ai /ise e#,că n-o să fac niic ca +ie să-+i fie ai u0or să scapi deine">ntinse âna spre c#an+ă"$u.Dais! se repe/i (napoi pe a#ee,dar e# deschisese de5a u0a 0i (i trecuse pra3u#"

-Donu#e Justine4 (ntrebă Jason,(ndreptându-se spre Char#ie"Bunt Jason Lin'"Poate că Dais! *-a *orbit despre ine"Dais! răsuf#ă u0urată"Bpusese Lin',nua!es"$u a*ea de 3ând să ca#ce proisiunea pe care i-o făcuse"Char#ie ridică pri*irea 0i se (ncruntă irat"-$u cred să-i fi *orbit,donu#e Lin',spuse i,pri*ind intero3ati* spre Dais!"ș

 $u ă a0tepta să a*e oaspe+i"Credea că te-ai dus să faci o p#ibaresin3ură"-Probabi# că a uitat să-+i *orbesc despre Jason"-;e3ret enor,/ise Jason *oios,(ntin/ându-i âna #ui Char#ie")u a au/it u#tedespre dunea*oastră,donu#e Justine"Trebuie să fi+i un o rearcabi#,dacăDais! *ă este atât de de*otată"Char#ie strânse âna #ui Jason"-Bunt un o norocos,/ise e# sip#u"Unde a+i cunoscut-o pe Dais!,donu#eLin'4-Jason. $e-a cunoscut #a 2i#ano i acu două săptăâni -a an3a5at (nș

trupa ei"-)0ti cântăre+4 Jason se strâbă"-$u i-a+i fi pus (ntrebarea asta,dacă -a+i fi au/it cântând sub du0"Bunt pianist(n orchestră"Char#ie ridică uiit sprâncene#e de cu#oarea nisipu#ui"-Dar parcă a*eau un pianist"

-Deocadată a doar 5uătate de noră"8in #ocu# titu#aru#ui (n tipu#concediu#ui 0i (n %ee'end-uri"->n+e#e3,/ise Char#ie 0i pri*irea #ui se ută iar #a Dais!"2ă bucur să te cunosc,donu#e Lin'"Dais! aduce foarte rar prieteni acasă"2ă te că a fost ca e3oist 0i a +inut-o prea u#t doar pentru ine (nu#tiu# an 0i ce*a"""-Bpui prostii,rep#ică Dais!,intrând (n casă 0i (nchi/ând u0a")u a fost e3oistă"->i p#ace caera asta.Pri*irea #ui Jason a#unecă de pe huse#e de creton (n cu#ori

 be5-pa# 0i cre a#e canape#ei 0i foto#ii#or,#a carpete#e *iu co#orate răspândite pe

du0ueaua din #en de pin,pentru a se opri #a baru# ce despăr+ea caera de /i deicu+a chicinetă"-) p#ăcută"Char#ie /âbi (ntr-o parte"-Un eufeis pentru icu+ă"-$u,/ise Jason pri*indu-# pe Char#ie (n ochi")u spun ceea ce 3ândesc") unade*ărat căin"Be duse spre pianu# *echi,af#at (n cea#a#tă parte a (ncăperii"-A*ea 0i eu unu# #a fe# (n apartaentu# eu din Gueens"-)0ti din $e% &or'4-Bunt născut 0i crescut aco#o"Btrăbătu (ncăperea 0i se duse să e6aine/e tab#ou#

#a care #ucra Char#ie,Dais!"># pri*i adirati* 0i spuse?-Cred că a+i prins-o inunat"Ochii a#ba0tri ai #ui Char#ie se (nf#ăcărară"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 24/96

-) ce# ai bun #ucru pe care #-a făcut *reodată"-$u-i drept,protestă Dais!"Pe ine nu ă #asă nici ăcar să-i arunc ochii pee#"Jason /âbi u0or,continuând să fi6e/e tab#ou#"->n+e#e3 de ce,rearcă e#,apoi se (ntoarse spre Char#ie"$-a0 *rea să *ă (ntrerup

din #ucru"-Lucra doar #a funda#"A ne*oie de Dais! ca să-i po/e/e pentru portret,/isee#,(ntorcân-du-0i pri*irea e#anco#ică spre tab#ou"Poate după ce *ă (ntoarce+i de#a p#ibare"""-De ce nu acu4 (ntrebă Jason 0i-i făcu #ui Dais! sen,in*itând-o să se suie pe

 piedesta#"$u cred să fiu (n stare a/i să cutreier pe cărări de unte":oi doi*ede+i*ăde treabă,ca de obicei,iar eu o să *i/ite/ casa 0i o să pri*esc"$u a ai *ă/utniciodată până acu cu #ucrea/ă un pictor"Char#ie se (ncruntă,pri*indu-#ne(ncre/ător"-)0ti si3ur,că nu te deran5ea/ă4-Da,sunt si3ur,răspunse Jason 0i,când (# pri*i pe ce#ă#a#t bărbat,/âbetu# fusurprin/ător de ca#d"Picta+i-o. ),sincer *orbind,un subiect a# naibii e inspirator"Be (ndreptă spre icu+a chicinetă,continuând să *orbească?-:ă deran5ea/ă dacă ă port ca #a ine acasă4 O să fac ni0te cafea,până se aidoo#e0te focu# crea+iei 0i pe ură poate *ă cânt câte ce*a,ca să (ntre+ineatosfera"-Cu o sin3ură condi+ie? să nu fie hea*! eta#"-<ac eu cafeaua,/ise Dais!"Jason o pri*i peste uăr"

-:rei să irose0ti din tipu# de #ucru a# tată#ui tău4 Peste câte*a ore trebuie să p#ecă #a teatru,(i reainti e#,intrând (n chicinetă 0i (ncepând să deschidădu#apuri#e"Lasă-ă pe ine să fac cafeaua"Dais! (# pri*i nehotărâtă"Jasondăduse bu/na (n casă,(# ferecase pe Char#ie 0i se ip#icase (n 3ospodăria #or (ndoar câte*a inute"-Poate n-ar trebui"""/ise Char#ie e/itând"9tiu că a*ea+i a#te p#anuri"-$u,nu-i niic,/ise Dais!"Be sui pe p#atfora pe care se af#a scaunu# 0i se a0e/ăcu pri*irea (ncă urărindu-# pe Jason,care se i0ca (nco#o 0i (ncoace princhicinetă"

-$-a niid (potri*ă,adău3ă ea"Purtarea #ui Jason (n urătoare#e câte*a ore ou#ui pe Dais!">n chip ciudat reu0ise să-0i asche/e e6traordinara aură,pe care +iodă succesu#,0i de*enise (n ace#a0i tip interesant 0i odest"<ăcuse cafeaua 0i#e-o adusese,apoi se a0e/ase #a pian 0i cântase câte*a bucă+i de Chopin"După ceIspră*ise,se a0e/ase turce0te (n fa+a piedesta#u#ui 0i pri*ise tăcut,(n *ree ceore#e treceau o#co"Doar după ce Char#ie se oprise din #ucru,Jason (ncepuse săf#ecărească 0i asta,până (n oentu# (n care ea trebuise să se ducă să seschibe,pentru a p#eca #a teatru"->i p#ace,(i 0opti Char#ie #ui Dais!,când fata ie0ea pe u0ă"Bă-# ai chei"

-2ai *ede noi"""(# sărută pe obra/ 0i ie0i din casă,urându-# pe Jason până #a !ercedes"ul parcat pe a#ee"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 25/96

-)0ti (ncruntată,obser*ă Jason,(n *ree ce-i deschidea portiera din dreapta"Credea că -a purtat destu# de bine"-$u-i p#ace să-# int pe Char#ie"-A fost ideea ta"

-9tiu,dar nu era ne*oie să"""-Ascu#tă,/ise e#,pri*ind-o drept (n ochi">i p#ace tată# tău *itre3"Bin3ure#eaiure#i,pe care i #e-a (ndru3at,au fost ce#e pe care tu i-ai cerut să i #e spun";estu# a fost abso#ut sincer?-Berios4 Jason /âbi 0i făcu sen din cap că da"->i ainte0te de priu# eu profesor de pian"De0i,poate că e ce*a ai b#ând"""

 $u cred că e# -ar #o*i cu #inia peste de3ete dacă a0 atin3e o c#apă 3re0ită"-$u"Char#ie nu ar face rău niănui"-9i nici tu,urură e#,c#ătinând resenat din cap,iar pe chip i se a0ternu oe6presie de o iensă b#ânde+e"Ce pereche.Dais! si+i o că#dură nea0teptatăin*adând-o,(n tip ce-# urărea cu (ncon5ură a0ina,pentru a se a0e/a (nspate#e *o#anu#ui"-$u cred că e0ti atât de cinic,cât să (ncerci să ă faci să cred că ai fi""")# ridică din ueri"-Poate sunt bo#na*"""Te asi3ur că nu ă port a0a cu nieni a#tcine*a"Porni a0ina 0i se (ndreptă spre 0osea"-Dar,de *ree ce nu cre/i că sunt un tică#os fără drept de ape#,poate că,data*iitoare,când o să ai fiu (n aceea0i (ncăpere cu Char#ie,n-o să ai fii a0a decrispată"Cât a stat cu *oi,ai fost tot tipu# pe punctu# să c#ache/i"Când*a i-ai

spus că (n ine se poate a*ea (ncredere"""9i nu cred că a/i a făcut ce*a caresă+ischibe părerea,nu4 )a (# pri*i o c#ipă,fără să spună un cu*ânt,0i din nou (nchip ciudat,se si+i cuprinsă de un *a# de că#dură"-$u,urură ea"$-ai făcut niic a/i,care să-i schibe părerea"CAPITOLUL H-Aici e #ocu# eu fa*orit,suspină Dais! u#+uită,a0e/ându-se pe iarbă 0i

 pri*ind creste#e (n/ăpe/ite a#e un+i#or 0i satu# af#at (n *a#e"$u-i a0a că pri*e#i0tea e fantastică4

-Btai o c#ipă,să-i tra3 suf#etu# 0i-+i răspund"Jason se prăbu0i #ân3ă ea,apoi sere/eă de un bo#o*an"-Când a pornit,nu -ai a*erti/at că trebuia să urc un unte,ca să adir 

 pri*e#i0tea"-ai,că nu e (na#t,abia dacă e ai are decât un dea#,/ise ea pri*indu-#,#a(nceput (n3ri5orată,apoi #ini0tindu-se când *ă/u că,de fapt,respira nora#"#ueai,nu4 )# /âbi u0or,pri*ind-o drept (n ochi"-Ce spirit de obser*a+ie.-Dar nu a eritat efortu#4 (ntrebă ea,făcând un 3est teatra# cu bra+u#"Bpune tu,nu

a eritat4-Cu prisosin+ă.)# nu-0i #uase ochii de #a chipu# ei"Abia acu aruncă o pri*ire

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 26/96

fu3ară (n *a#e"-9i pri*e#i0tea e acceptabi#ă""")a ro0i 0i pentru o c#ipă,se si+i 5enată")ra priaoară,(n această u#tiă săptăână,că Jason spunea a0a ce*a,care putea fi definitca per-iiona#"<usese con0tientă de e6isten+a ascunsă a unei atrac+ii se6ua#e,dar (i

 păruse ca o u/ică (n surdină din care puteai au/i,doar când 0i când,câte unacord"-$u te (ndepărta de ine,/ise e#,cu ochii a+inti+i (ncă asupra *ăii"Credea căsunte destu# de buni prieteni,ca să nu ai fiu ob#i3at să-i supra*e3he/ fiecarecu*ânt"Ce proastă fusese. )ra prieteni. $-ar fi cre/ut niciodată că ar puteade*eni prietenă cu Jason a!es,după un (nceput atât de tuu#tuos"9i totu0i a0astăteau #ucruri#e"Aceste u#tie /i#e (i de/*ă#uiseră un o au/ant 0i indu#3ent,cu un subti# si+ a# uoru#ui,a cărui *ictiă era adesea i (nsu0i"Aproape că seș

utase (n căsu+a #or,e# 0i Char#ie de*enind,pe /i ce trecea,ai apropia+i"Câte*aseri se (ntorsese,după ce o #ăsase #a teatru,0i petrecuse seara cu tată# ei"-Bcu/ă-ă,(i /âbi ea,re#a6ându-se,i-a aintit pria seară,când ai *enit (ncu#ise"2-ai intiidat"""-9i acu nu te ai intiide/4 )a c#ătină capu#"-$u erai tu (nsu+i"De fapt,e0ti un o de treabă")# ridică din sprâncene"-$u 0tiu,dacă să ă sit f#atat,sau insu#tat"Prefer să intiide/ oaenii"-)i bine,ai ratat oca/ia"""=âbetu# #ui dispăru,iar ochii *er/i se aprinseră descântei de 3hea+ă,când o (ntrebă b#ând?-) o pro*ocare4 )a si+i o că#dură bruscă străbătându-i terina+ii#e ner*oase"-$u"""

-Dorin+a ea nu a pierit,/ise e# repede") #a fe# de puternică,#a fe# de (nf#ăcărată"Doar că,pentru o *ree,o +in ascunsă"<ăcu o pau/ă,apoi ai spuse?-Te pre*in"""ca (ntre prieteni"""Deodată tânăra percepu acut pre/en+a fi/ică a

 bărbatu#ui ce stătea a#ături de ea":edea *ântu# 5ucându-i (n păr 0i de/3o#indu-ifa+a,*edea ra/e#e soare#ui,#uinându-i chipu# bron/at,*edea fe#u# (n careateria#u# oa#e a# b#u3i#or #ui deco#ora+i se u#a pe u0chii puternici aicoapse#or 0i si+ea for+a âini#or #ui">n3hi+i cu 3reu 0i (0i ută iar pri*irea spre*a#e,(nainte de a schiba brusc subiectu#"->i p#ace frate#e tău"$u prea seăna+i"O c#ipă e# nu spuse niic,ca,0i cu

edita dacă să accepte sau nu,nou# curs a# con*ersa+iei,(ntr-un târ/iu spuse?-9tiu")ric /ice că (n ine se re3ăse0te o0tenirea *reunui străbun apa0"<rate#eeu a #uat tot farecu# 0i si+u# afaceri#or,iar eu a parte doar de o u/ăcarei0opte0te #a ureche 0i ă ch#nuie diabo#ic"-Dar n-ai *rea să schibi #ocuri#e,nu4-$u"2u/ica ea e totu# pentru ine,/ise e# i *ocea #ui păru,pentru o c#ipă,ș

aară"A0a trebuie să fie"""-Ce *rei să spui4

-)6act ce a spus,rep#ică e#,apoi schibă aubiectu#"$u e de irare că *ocea taup#e (ntrea3a sa#ă")6cursii#e astea ontane probabi# că i-au de/*o#tat 3ro/a*ț

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 27/96

 p#ăânii"-2ă a5ută 0i i0carea ă (piedică să ă #as pradă stresu#ui"<antine n-a fost unro# u0or pentru ine,strâbă ea din nas"-De ce4

-Pentru că eu a fost norocoasă,/ise ea sip#u"<antine a fost (n0e#ată,părăsită deiubitu# ei,despăr+ită de copi#"""A pierdut tot ce dă sens *ie+ii">i este 3reu să ăidentific cu ea"""Dais! su#se câte*a fire de iarbă 0i (ncepu să #e estece3ânditoare"-Dune/eu i-a dat *ocea 0i asta a fost o (p#inire de ne(nchipuit"9i pedeasupra,i-a dat 0i părin+i iubitori"$u a suferit destu#,ca s-o pot 5uca bine pe<antine"-8i-ai pierdut aa"-Dar Char#ie a fost a#ături de ine,-a conso#at,-a crescut"""9i -a iubit,adău3ă ea cu 3#as du#ce,pri*ind absent *a#ea (ntinsă #a picioare#e #or"9tii *ersu#ă#a din cântecu# #ui <antine, #ar tigrii au venit noaptea4-Da"-)i bine,#a ine ti3rii nu au *enit niciodată";âse 0i adău3ă?->ncă"""La tine au *enit4Acu (# pri*ea curioasă pe Jason"-Oh,da"""urură e#,ridicându-0i 3enunchii 0i cuprin/ându-i cu bra+e#e"9inoaptea 0i /iua"""->i pare rău""")# dădu din cap"-9tiu că-+i pare rău,/ise e#,ridicându-0i pri*irea spre chipu# fetei"Cât a0 *rea să-+i

 pot spune că #a tine n-o să *ină niciodată,dar,ai de*ree sau ai târ/iu,*in #a

fiecare"-$u sunt atât de nai*ă să nu-i dau seaa"""Dais! (nchise ochii 0i se cutreurăcând urura?-Dune/eu#e,dacă ai 0tii ce teaă (i e uneori")# răase nei0cat"-Ce s-a (ntâp#at,Dais!4O c#ipă ea fu tentată să-i spună">n aceste u#tie /i#e de*eniseră,(n u#te pri*in+e,foarte apropia+i 0i uneori ea se si+ea atât de sin3ură,(ncât ar fi fost o iensău0urare să se poată destăinui cui*a"Dar nu putea să se 3ândească #a sine(nsă i">i proisese #ui Char#ie 0i se putea să fie u#tia #ui ru3ăinte"""Deschiseș

ochii 0i /âbi cu 3reutate"-$iic""">+i spunea doar de ce i-e 3reu să 5oc ro#u# #ui <antine")# o pri*iatent"-$u,ai e ce*a"""Dais! â ni (n picioare"ț ș

-) tipu# să ne (ntoarce"A/i nu a spectaco#,a0a că i-a prois #ui Char#iesă-i petrec seara cu e#,po/ându-i,/ise ea scuturându-0i b#u3ii i pornind (nș

 5os,pe cărare"<ii #ini0tit,cobor(0u# e u#t ai u0or"-De ce nu-i spui ce ai pe suf#et4-A0 putea să te (ntreb ace#a0i #ucru,rearcă ea pri*indu-# (n ochi"

Tu nu *orbe0ti niciodată cu ade*ărat despre tine"=iare#e de scanda# au dreptate")0ti un o isterios"Pe chipu# #ui se a0ternu o e6presie circuspectă"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 28/96

-$u prea a0 a*ea ce-+i po*esti"-$u te po+i a0tepta să +i se acorde (ncredere,dacă n-o acor/i #a rându# tău")# /âbi strâb"-9i dacă i-a0 deschide suf#etu# chinuit4 )a e/ită,continuând să-# fi6e/e")ra unu#

dintre cei ai cop#ec0i 0i fascinan+i bărba+i,pe care (i cunoscuse *reodată 0i,deodată,(0i dădu seaa că dorea cu disperare să af#e ce anue făcuse Jasona!es să fie a0a cu era"Dar nuai dacă asta nu (nsena să-0i ca#ce cu*ântu#dat #ui Char#ie"""Jason (i citi pe chip răspunsu#"-$ici nu i-a (nchipuit că ai (ncheia un târ3,/ise e#"Asta e,o să socoti că nus-a (ntâp#at niic 0i că (ntrebări#e nu au fost puse")a se (ntoarse 0i o porni #adru"-Dais!.>ntoarse capu# 0i-# *ă/u stând e6act aco#o unde (# #ăsase"-Dă-i de 0tire când o să *ină ti3rii tăi 0i o să te a5ut să #up+i cu ei""")a c#ătină capu#"-Când o să *ină,o să trebuiască să #upt sin3ură cu ei"=âbi 0i adău3ă?-A0a cu ai #uptat 0i tu""")# se ridică (n picioare"-Oricu,tu dă-i de 0tire"-Poate"""Deodată si+i un 3o# (n iniă,dându-0i seaa că tipu# pe care-# a*eade petrecut cu e# se apropia de sfâr0it"De aceea spuse?-Dacă o să fii prin prea5ă"""-O să fiu prin prea5"""Be opri brusc 0i tăcu o bună bucată de *ree"-O să 3ăsesc un i5#oc de a *eni #a tine,/ise e# (ntr-un târ/iu,#uând-o (n uraei"Tu cheaă-ă"

-$-are rost. e6c#aă Char#ie,aruncând pensu#a i (ntorcându-se cu spate#e #aș

0e*a#et"$u 0tiu de ce ai (ncerc. $-are nici un rost.Dais! se ridică 0i cobor( de pe piedesta#"-Ce s-a (ntâp#at4 )rai atât de u#+uit.-Pentru că sunt tâpit. e6c#aă Char#ie cu o fi3ură chinuită"Pentru că ă int"-2ie (i p#ace,Char#ie,se au/i 3#asu# #ui Jason,care se ridicase de #a pianu# #acare cântase pe parcursu# u#tiei ore"9i eu nu ă socotesc un tâpit"-8i-e (+i p#ace,pentru că e Dais!,/ise Char#ie bruta#"Cre/i că nu-i dau seaa42-a săturat de inciuni#e ta#e,a0a cu -a săturat de a#e e#e.

ătrânu# străbătu cu pa0i ari caera 0i ie0i din casă,trântind u0a"-Bă ă ocup de e#4 (ntrebă Jason"""-$u,#asă-# sin3ur"Când e a0a,nu-i p#ace să fie deran5at"Dais! (0i (ncruci0a bra+e#e

 pe piept,pentru a #e (piedica să treure"Be si+ea sfâ iată,(ndurerată,ca 0i cuș

chinu# #ui Char#ie ar fi fost 0i a# ei"-Din când (n când e6p#odea/ă"Teperaentu# #ui artistic e de *ină"O să facă o

 p#ibare #un3ă,o să se oprească #a un bar,o să bea câte*a pahare 0i pe ură o săse (ntoarcă acasă"9i atunci o să fie de5a #ini0tit"Tra*ersea/ă o perioadă 3rea"""-># pot a5uta cu ce*a4 )a c#ătină capu#"

-Bpune-i,portretu# are *reo *a#oare4 Jason e/ită"-$u sunt critic de artă"""Dais! suspină"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 29/96

-Deci e prost"-$u a spus asta"$u ă pricep #a partea tehnică,dar e (ncărcat de eo+ie") p#inde"""iubire"Dais! si+i #acrii#e up#ându-i ochii"-Da,e un o care 0tie să iubească,urură ea 0i,când (# pri*i pe Jason,af#at (n

ce#ă#a#t co#+ a# (ncăperii,ochii (i scânteiară ca nesteate#e"$u e drept,să 0tii.(ntrea3a #ui *ia+ă 0i-a dorit un sin3ur #ucru? să cree/e ce*a cu ade*ărat fruos,săcree/e ce*a deosebit"8i-ai fi putut (nchipui că n-o să i se (n3ăduie să""":ocea i se frânse 0i,după o pau/ă,adău3ă?-) un o atât de bun,Jason.-9tiu,/ise e# b#ând"Char#ie e un tip inunat,(i p#ace foarte u#t"Deodată ea nu se ai putu stăpâni"A0teptarea fusese prea #un3ă 0i #uea (i părea

 p#ină de 5a#e 0i nedreptate"Trebuia să fu3ă,(nainte ca toate astea s-o cop#e0ească"-ai. /ise ea,aruncând cât co#o 0a#u# cu fran5uri 0i pornind-o spre u0ă"$u putesta aici,a0-teptându-#"$-a reu0i decât să-# face să se sită *ino*at,când s-ar (ntoarce"-Unde er3e4-Bă ne p#ibă cu a0ina"""a nu,pe 5os"Bit ne*oia să fac i0care"Bit căe6p#ode/"Pe unte. Cred că o să er3 pe unte.-) (ntuneric"-Asta nu ă deran5ea/ă"Cunosc druu#"-Pentru Dune/eu,ăcar schibă-te. Tă#pi#e pantofi#or ăstora nu-s potri*i+i

 pentru"""-$u-i pasă"Trebuie să ies iediat.Be răsuci din u0ă pentru a-# pri*i 0i-i spuse,

(ncercând să-0i doo#ească 3#asu#?-9tiu că ă port ca o proastă"$u trebuie să *ii cu ine"-Lasă tâpenii#e,/ise e#"Bi3ur că *in cu tine. Dais! (# conduse pe cărarea abruptă(n pas iute,(ncercând să nu se 3ândească #a niic,decât #a ceea ce făcea (n aceac#ipă,străduindu-se să-0i (pin3ă re/isten+a dinco#o de #iite,pentru a nu se ai3ândi #a chipu# chinuit a# #ui Char#ie"Când a5unseră sus,sân3e#e (i pu#sa (n*ene,capu# (i *â5âia,iar p#ăânii o dureau când respira"Be opri 0i pri*i (n 5os,spre #uini#e case#or din *a#e"Probabi# că Char#ie era deacu (n *reun bar,*orbind ca# cu baranu#,sorbindu-0i berea,si+indu-se

descura5at 0i"""$u,nu se putea 3ândi #a Char#ie acu. O durea prea tare"Be (ntoarse spre Jason,care străbătea u#tiii etri"-Uită-te cu se o3#inde0te #una (n #ac,/ise ea"$u-i p#ace #una #a fe# de u#t casoare#e,dar nu pot ne3a că efectu# e rearcabi#"Ce-o fi oare cu #uina cescânteia/ă pe ape4 To+i o cântă"""a#etu# (ncearcă să-i /u3ră*ească (n core3rafiefruuse+ea"Ai putea crede că"""-Taci,/ise Jason cu feritate,de0i dădea ipresia că nu ai putea respira"Te

 bâ#bâi 0i nu-+i stă (n fire"-â#bâi e un cu*ânt care 0i e# (i su3erea/ă apa"""Chiar 0i tonu# ei părea

febri#,iar cu*inte#e continuau să cur3ă,up#ând (ntunericu#"-Te pricepi #a cu*inte">ntotdeauna i-a spus că *ersuri#e ta#e atin3 coarda

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 30/96

sensibi#ă a fiecăruia dintre noi"-Ce naiba e cu tine4 9tiu că e0ti aărâtă din cau/a #ui Char#ie,dar e6a3ere/i"-Oare4. e6c#aă ea,(ntorcându-se spre piscuri#e un+i#or 0i si+ind cu re*o#ta0i panica up#u iar 3o#u# din suf#etu# ei"Poate că ai dreptate,dar uneori ie"""

Be opri brusc 0i (0i (n3ropa fa+a (n pieptu# #ui"-:rei să faci dra3oste cu ine,Jason4 (# si+i (ncordându-se,când o (ntrebă?-Pofti4. 9i ea era #a fe# de surprinsă ca 0i e# de (ntrebarea ei":enise a0a,dinsenin,născută din triste+e 0i disperare"9i totu0i,(n ciuda 0ocu#ui 0i ai/bucniriituu#tuoase a spaie#or pe care #e 3enerase,nu-i părea rău că o pusese"Jason o

 putea a5uta"Jason (i putea a#ina durerea 0i putea a#un3a (ntunericu# ce se apropia"-:orbesc serios":reau să ă sit *ie":reau să uit"Be opri 0i (0i ridică fruntea

 pentru a-# pri*i"-2i-ai spus că"""Bi3ur,poate că acu nu ai *rei"Dacă nu *rei s-o faci,te (n+e#e3"-)i,de *rut,*reau eu,/ise e#"A0 fi 3ata să te (ntind,aici,pe 5os 0i să te posed"Dar nu0tiu dacă pot"-De ce nu4 8i-a spus că eu *reau"-Constat că ai a scrupu#e,3#ui e# /âbind sub #uina #unii"Dintr-un oti*oarecare sunt inhibat")a se strânse ai aproape de e#,(n3ropându-0i fa+a (n

 pu#o*eru# #ui oa#e,de ca0ir ne3ru"Au/ea bătăi#e iniii #ui 0i si+ea *a#uri#ede că#dură eise de trupu# #ui":ia+a"""si3uran+a (n fa+a atacu#ui ti3ri#or"""-$u-i niic,spuse ea"-Pe dracuF. i/bucni e#"Cu trupu# #ipit de trupu# #ui,Dais! (i si+ea dorin+a,(0i si+ea u0chii (ncorda+i"

-A ne*oie de tine,/ise ea"Inia #ui (ncepu să bată ai repede"-Cred,urură e#,apoi făcu o scurtă pau/ă i o (ntrebă?ș

-Aici4 Acu era rându# iniii ei să tresară să#batic 0i tânăra răase cu obra/u##ipit de pieptu# #ui"-Da"Aici 0i acu":rei s-o faci4-Dacă a0 fi un tip cusecade,ca )ric,a0 spune nu"O (ndepărtă pu+in de e# 0i (i/âbi pro*ocator,pri*ind-o apoi *orbi ai departe?-Dar,#a naiba,nu sunt un (n3er 0i (ntotdeauna a profitat de ceea ce i s-a oferit"Cine 0tie,poate că nici n-o să fie a#tce*a (ntre noi">0i scoase pu#o*eru# 0i-# aruncă

(n iarbă"-Te-a dorit prea u#t ca să fac ofturi,când e *orba de odu# (n care te pota*ea,/ise e#,descheindu-0i căa0a,sco ând-o 0i aruncând-o peste pu#o*er"Bcoate+iț

rochia.A3resi*itatea ei se topi ca prin farec 0i,deodată,Dais! se si+i tiidă";ăase deci nei0cată,pri*indu-# cu obra5ii (n f#ăcări"-Bă te de/brac eu4 (ntrebă e#,de0i nu a0tepta răspuns,căci se apropie de ea 0i(ncepu să-i descheie nasturii corsa5u#ui"Ciudat,ce sen/a+ii (i tre/e0te unui bărbato rochie de epocă"-Ce sen/a+ii (+i"""Tresări,când de3ete#e #ui (i atinseră sânii,(n *ree ce se a3itau,

#uptându-se cu nasturii rochiei"-2ă face să ă sit ca un tâ#har din *reuri#e de a#tădată,spuse e# (nceti0or"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 31/96

Unu# dintre acei ne#e3iui+i,care nu a*ea nici un Dune/eu,când doreau o feeie"A stat ore (n 0ir pri*indu-# pe tată# tău pictându-te 0i ia3inându-i cu ar fi,dacă a0 face asta""">ncepuse să a tot soiu# de *i/iuni">i descheie 0i u#tiu# nasture 0i răase cu ochii a+inti+i #a sânii ei pa#pitând,

e#ibera+i din strânsoarea corsa5u#ui"Când *orbi iar,era u0or ră3u0it?-:isa că-+i scotea rochia 0i ă a0e/a (n 5i#+u# de pe piedesta#,+inându-te (n bra+e"2ă 3ân-dea cât de u#t i-ar p#ăcea să-+i sit trupu#,frecându-se detrupu# eu"Dădu de-o parte ateria#u# corsa5u#ui 0i-i pri*i sânii p#ini"Bi+i că-0i

 pierde respira+ia"-La naiba. e6c#aă e#")a si+ea că se sufocă 0i nu-0i putea stăpâni treuru# ce ocuprinsese":ântu# de *ară (i ân3âia sfârcuri#e (ntărite,dar n-o răcorea"Cu*inte#e#ui erau un afrodisiac #a fe# de puternic ca 0i pri*irea #ui fi6ată pe trupu# ei"Pa#e#e #ui ari,ca#de,(i cuprinseră sânii"Dais! (0i (nfipse din+ii (n bu/a de

 5os,pentru a nu +ipa")# o pri*ea drept (n ochi,(n tip ce se 5uca cu sâniiei,strân3ându-i 0i apoi #ăsându-i,(ntr-o i0care ritică,b#ândă 0i posesi*ă"-2i-a spus adesea că a0 *rea să fac asta"Ap#ecă u0or capu# 0i 3ura cuprinse un sfârc"># supse cu putere,apucându-# u0or cudin+ii"->i (nchipuia că -ai #ăsa să-+i fac tot ce-i trece prin cap"""Dais! (0i arcui spinarea spre (napoi 0i 3eu u0or"-2-ai #ăsa,nu-i a0a4 bâi3ui e#"Bpune-i""")a nu putea pricepe cu*inte#e #ui")ra

 prinsă (ntr-un *ârte5 de sen/a+ii toride"-Bpune-i.

-Da""")# o trase ai aproape 0i pie#ea #ui ca#dă 0i păru# sâros de pe piept (itre/iră sen/a+ii cop#e0itoare,când (i atinseră sfârcuri#e"eu iar,(n *ree ce e# (0ifreca trupu# de trupu# ei"-Da,a0a. /ise e# 3âtuit"Bite-ă. :reau să-i cuno0ti trupu#.2âini#e #ui se desprinseră de pe ta#ia ei 0i se ridicară spre pieptenii ce-i +ineau

 păru# strâns">i scoase,0i buc#e#e (i că/ură pe ueri,(n *ree ce e# (0i treceade3ete#e prin *a#uri#e #or ătăsoase"-Păru# tău"""/ise e#"De câte ori a dorit să fac asta"""A0 *rea să-# sit(n*ă#uinduă,

să ă pierd (n e#,să ă pierd (n tine"""O de/brăcă 3răbit,cuprins de febră 0i ocu#că (n iarbă"<ata si+i răcoarea ierbii pe pie#ea de/3o#ită 0i irosu# păântu#uirea*ăn o (n*ă#ui"Bi+ea *ia+a"$oaptea *ibra,c#ocotea de *ia+ă 0i ea *oia să sităasta,(nainte de a se #ăsa purtată pe un a#t tărâ"Jason o pri*i,(n *ree ce-0iarunca 0i e# u#tie#e haine"-Lasă-ă să te pri*esc. Desfă picioare#e. o ru3ă e# febri#")a (# ascu#tă">i si+ea pri*irea a+intită asupra tainicu#ui #oc a# feinită+ii ei")raatât de *u#nerabi#ă.2u0chii stoacu#ui i se crispară 0i (0i si+i sânii (ncorda+i,când ridică ochii să-# pri*ească")ra un ascu# uria0,doinator 0i ea nu se si+ise

niciodată ai #ipsită de apărare (n po/i+ia aceea erotică,supusă")# că/u (n 3enunchi 0i *eni să se a0e/e (ntre coapse#e ei"Pa#e#e #ui (i presau

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 32/96

 pântecu#,făcân-du-i sânii să iasă 0i ai u#t (n e*iden+ă,dar nu-i atinse")a (nsă ar fi *rut să fie atinsă,(0i spuse u#uită"Ar fi *rut să fie de*orată,absorbită de e#"""-2ă *rei4 (ntrebă e# cu 3#as ră3u0it"Dacă nu,spune-o acu"Odată ce o să fii aea,ca#e de (ntoarcere n-o să ai e6iste"La naiba,nu cred să fiu (n stare să-i

en+in contro#u#,odată ce a (nceput"Bă fie a #ui. O c#ipă si+i un frison deteaă":orbe#e erau atât de posesi*e"Othe##o. Acesta nu era bărbatu# re+inut,inte#i3ent,care de*enise (n tipu# u#tiei săptăâni,prietenu# ei">n #uina #uniiera un ră/boinic (nfocat,pătia0")# se ap#ecă (nainte 0i #iba fui ca#dă (i atinse

 pântecu#"-răbe0te-te,orăi e#"$ici unu# din noi nu poate a0tepta":rei să ă si+i (ntine4 Be i0că,#ipindu-se de trupu# ei,atin3ând-o,dar fără s-o pătrundă"-2ă *rei4 (ntrebă e# iar")a ardea toată,ae+ită de dorin+ă 0i uitând cu totu# despaie#e pe care #e (n#ăturase fără pic de ne#ini0te"-Da. Oh,da.)# se năpusti asupra ei,pier/ându-se (n adâncuri#e ei")a +ipă,iar 0iraspinării i se arcui (n sus"Bi+ea (p#inire,p#inătate,că#dură"-Jason. )# (n3he+ă"-Dune/eu#e. De ce nu i-ai spus4 Te-a durut4 (ntrebă e# printre din+ii(nc#e0ta+i"Ce prost sunt. Bi3ur că te-a durut.-$u,doar că"""bâi3ui ea,iar âini#e apucară spasodic fire#e de iarbă"Bunt"""Oh,tero3 nu te opri"Pe chipu# #ui se a0ternu o e6presie chinuită"-) prea târ/iu să ai pute da (napoi"$u ă ai pot opri"O să (ncerc să fiu

 b#ând,/ise e# cu o *oce adâncă"Dar trebuie să fiu una cu tine">ncepu să se i0te (nainte 0i (napoi,ipriând un rit #ent"

-Bunt (n tine"Tot":e/i ce bine ne potri*i4 2ă si+i4 Da,(i si+ea fiecarecentietru,fiecare părticică a trupu#ui,(0i spuse ea (nfi3ându-0i un3hii#e (n

 păânt"-Da. spuse cu 3#as tare"->+i p#ace4 Jason (ncepu să facă o i0care circu#ară,iar ea 3eu,când (i atinseadâncuri#e nebănuite a#e trupu#ui"-:reau să-+i p#acă.e6c#aă e#,uitând să fie b#ând 0i pătrun/ând-o tot ai

 puternic,ai adânc"ei pentru ine. :reau să te aud. :reau totu#.9i ea 3eea"$u se putea stăpâni"Be ridică spre e#,(ncercând să intre (n ritu#

ipus de e#,să +ină pasu# cu e#"Dar era prea să#batic,prea puternic,prea(nfierbântat"Tot ce putea face era să se a3a e de e# 0i să-# #ase s-o posede"Capu#ț

eise #e3ăna (nainte 0i (napoi (n iarbă")# (i cuprinse fese#e cu âini#e,ridicând-ospre e# #a fiecare i0care p#ină de for+ă"Tensiunea cre0tea"Dais! se au/eacer0ind,i-p#orându-# să-i dea ai u#t"Pieptu# #ui se boba cu fiecarerespira+ie,(n ritu# i0cării,(n *ree ce ochii (i scânteiau să#batici (n (ntunericu#destrăat doar de #uina #unii"Chipu# #ui era crispat,de parcă a*ea dureri"Tensiunea pierii,iar e#iberarea fu #a fe# de tuu#tuoasă,ca tot ce fusese până

atunci")# +ipă,strân3ând-o atât de tare,(ncât ea a*u sen/a+ia că o sfară cu for+a#ui"O c#ipă,(nainte să se retra3ă,e# ridică fa+a 0i un a#t 0oc o a0tepta"Pasiunea

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 33/96

dispăruse,iar e6presia #ui""":edea aco#o tandre+e,irare,*u#nerabi#itate")# ridicăâna 0i-i (ndepărtă păru# ciufu#it de pe fa+ă,cu un 3est de o cop#e0itoare

 b#ânde+e"-Te si+i bine4 )a (ncu*iin+ă,pri*indu-# drept (n fa+ă"Lân3ă ea era acu un Jason

a!es ai tandru,ai sensibi#,(ntr-o oarecare ăsură si+ise pre/en+a #ui (nspate#e fa+adei dure,dar nu a5unsese niciodată până #a e#"Be si+ea ciudat?ca#dă,stră#ucitoare,p#ină de bucurie 0i"""0i (ncă cu*a"Dar cu4 Oricare ar fi fostsentientu# ace#a,nu-# putea defini")ra pierdut (n aburu# u0or a# pasiunii(p#inite ce-i (n*ă#uia")# (i trase cosi+e#e peste ueri,(n*ă#uindu-i sânii"Apoi (0i

 puse obra/u# pe perna ătăsoasă 0i 0i-# frecă u0or,(nainte 0i (napoi"-O a#tă p#ăcere,urură e#"Doane,ce păr fruos ai.Apoi depuse un sărut afectuos pe unu# din sfârcuri,(n*ă#uindu-# tandru,0i adău3ă?-Asta printre a#te aspecte,#a fe# de (ncântătoare a#e anatoiei ta#e"""Bfârcu# se (ntări,ca răspuns #a atin3erea #ui,iar e# /âbi (ncântat 0i (0i +u3uie

 bu/e#e,cuprin/ându-# (n (ntre3ie"-Uite,asta i separe deosebit de a â ător"># sărută iar 0i /âbi când sfârcu# seț ț

(ntări"-Dais!,iubirea ea,cu toate că ară+i ca un (n3er,ai instincte#e unei feeisen/ua#e" Iu$irea mea...” (n chip straniu,cu*inte#e #ui o răniră"-$u ai de 3ând să te dai 5os de pe ine4-2i se pare o pierdere de tip"9i apoi,(i p#ace aici"9i ei (i p#ăcea"reutatea #ui

 părea (n od ine6p#icabi# făcută pentru a sta peste trupu# ei"-Trebuie să ne (ntoarce"Char#ie"""=âbetu# #ui pieri"

-Ah,da,#uea e6terioară (0i cere drepturi#e,/ise e#,trecând peste trupu# ei 0ia0e/ându-i-se a#ături"Acu ai de 3ând să-i spui despre ce e *orba4 La orice-a0 fi a0teptat,dar nu ca o fecioară să ă seducă"=âbi chinuit 0i continuă?-La naiba"$ici prin cap nu i-ar fi trecut că e0ti fecioară"Ai două/eci 0i patru deani,pentru nue#e #ui Dune/eu.Acu,când e# se (ndepărtase,ea se si+easin3ură"># *oia (napoi"-A o carieră"""A fost ocupată"$u i s-a părut că te-ar fi deran5at")# o (n*ă#ui cu o pri*ire posesi*ă"-Doane fere0te. 2i-a"""2i-a p#ăcut,(ntinse âna,pentru a-i atin3e păru#,dar,#a

 5uătatea druu#ui se opri 0i (i că/u pe #ân3ă trup"-Dar nu int,pretin/ând oti*u# pentru care,deodată,ai hotărât că e oentu# sărenun+i #a *ir3initate"$ici ăcar nu +i-a făcut a*ansuri"Dar un bărbat atât deatră3ător ca Jason a!es nici nu trebuie să se obosească,(0i spuse Dais!,furioasă"$u trebuie decât să fie e# (nsu0i"-$u pricep ce *rei să spui"""-)u cred că pricepi,rep#ică 0i,de data asta,e6presia #ui nu ai era *u#nerabi#ă,ci,din nou,re+inută"$u eu te-a făcut să te dăruie0ti,dar ai u#t ca si3ur,ae6istat ce*a care te-a deterinat s-o faci")a se (ncordă,se răsuci,(ndepărtându-se

de e# 0i se ridică (n 0e/ut"-) foarte #ipede,nu-i a0a4 (ntrebă ea pe un ton deta0at"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 34/96

Chiar tu spuneai că reac+ia dintre noi doi e cinetică""")0ti un bărbat foarteatră3ător"2ă ir că a re/istat atât"-Pe dracuF. e6c#aă e# bruta# de concis"La naiba. Ce*a nu-i (n ordine.)a se ridică (n picioare 0i (ncepu să se (brace"

-ine(n+e#es că ce*a nu-i (n ordine")ra necă5ită din cau/a #ui Char#ie"-De ce4 (ntrebă e# 0i ochii #ui (i pri*iră cercetători chipu#"Chiar tu spuneai că,atunci când o să se-ntoarcă n-o să ai aibă niic.-Da,a0a e"""(0i trase rochia 0i (0i (ncheie 3răbită nasturii corsa5u#ui,apoi (ncă#+ă

 ba#erinii ne3ri"Pri*i (n 5os,dar nu reu0i să 3ăsească pieptenu#,pe care Jason i-#scosese din păr,a0a că (0i trecu âna prin p#ete#e-i bo3ate,pentru a #e aran5a

 pu+in"-) tipu# să ă (ntorc #a e#,/ise ea"->ncă nu,hotăr( Jason,stând (n ace#a0i #oc,pe iarbă"Bpune-i ce ai pe suf#et"-8i-a spus"""Be opri 0i se ap#ecă,pentru a-0i #ua 0a#u# din iarbă"-De ce ă intero3he/i4 Tu,cu 3ura ta,i-ai spus că se6u# o să fie o foră deterapie"Ai /is ce*a de 3enu#? „O mic% trânteal% în &ân'ca s% sc%p%m de o$sesiaasta”"<ără ob#i3a+ii 0i"""-La naiba. Astea au fost cu*inte#e ta#e 0i 0tii foarte bine că acu nu ai au nici o*a#oare.:ocea #ui era dură,e6a3erată"-8in #a tine,continuă e#" :reau să te a5ut. De ce nu *orbe0ti cu ine4-$-a ce-+i spune")# /âbi aar"-2i-ai putea spune de ce -ai fo#osit"Cu*inte#e #ui o 0ocară"-$u te-a fo#osit.Dar,(n c#ipa (n care rosti cu*inte#e,0tiu că nu era ade*ărat">#

fo#osise pentru a scăpa de durere,dar n-o făcuse inten+ionat"-Poate că te-a fo#osit,recunoscu ea,după o pau/ă"Dar nu ai u#t decât -aifo#osit 0i tu pe ine"Jason se ridică 0i (ncepu să se (brace"-Te-ai si+it fo#osită,Dais!4 )a (0i reainti oentu# ace#a,când e# (i atinseseobra/u# cu o iensă tandre+e 0i bucuria 0i uiirea,pe care 3estu# #ui i #e adusese(n suf#et"Be si+ea transportată,adorată,posedată"<o#osită (nsă,niciodată.-$u"Acu,că nu-# ai atin3ea,(ncepea să sită răcoarea serii"<ăcu un pas (napoi0i (0i (nfă0ură 0a#u# cu ciucuri (n 5uru# trupu#ui"-Acu ne pute (ntoarce4 (ntrebă ea"Pentru o c#ipă #ui Dais! i se păru că pe

chipu# #ui cite0te durerea,dar totu# se petrecu prea repede"-ine(n+e#es,spuse e#,tră3ându-0i peste cap pu#o*eru# cu 3u#er arinăresc 0iaran5ându-0i-# pe 0o#duri"De ce nu4 <ăcu un 3est ironic spre cărare 0i ai spuse?-După dunea*oastră.)a deschise 3ura să *orbească,dar o (nchise #a #oc 0i(ncepu să coboare poteca"Din ură au/i 3#asu# #ui ca#d-Dar să 0tii că e u#tia oară când te #as să ă conduci"De acu (nco#o eu o săa ini+iati*a.)a (i aruncă o pri*ire ne#ini0tită peste uăr"-Ce *rei să spui4 )# /âbi insinuant"-:reau să spun că o sin3ură dată nu e de a5uns"Pentru nici unu# din noi") ne*oie

de ai u#t,ca să ne re/o#*ă prob#ee#e":reau să spun că e0ti a ea 0i,cât aicurând posibi#,o să repet e6perien+a iar 0i iar 0i iar"Dais! si+i că-0i pierde

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 35/96

răsuf#area"-$u cred că"""-<ii #ini0tită"$u a inten+ia să inter*in a5or (n *ia+a ta"O să iau ceea ce i seoferă"Deci,tot ce-+i cer,e să *ii (n caera ea de hote# (n fiecare noapte,după

spectaco#"Pute petrece câte*a ore,#ăsându-ne (n *oia p#ăcerii,după care o să teduc acasă"Be uită #a ea,ridicând sprâncene#e (ntrebător"-Bper că e0ti de acord,nu4 )a (# pri*i nesi3ură,de0i (ntre pu#pe si+ea pu#sândf#uidu# dorin+ei"<ăcuseră dra3oste cu atâta for+ă,(ncât (ncă ai treura,dar nicinu se punea prob#ea să repete această e6perien+ă"La ce se putea a0tepta după cea*eau să-0i cunoască unu# a#tuia trupuri#e 0i a*eau să 0tie cu să se satisfacăunu# pe ce#ă#a#t4 $u putea fi decât nebună,dacă ura ca#ea spre dependen+a de

 p#ăcere a si+uri#or"De0i,sfinte Dune/eu#e,nu era oare de5a pe această ca#e49i totu0i,a*ea ne*oie de e#"""Căci (n ace#e oente petrecute (n bra+e#e #ui uitasetotu#,(n afară de p#ăcerea pe care i-o dăruia"Dacă *oia să re/iste (n săptăâni#ece urau,a*ea ne*oie de descătu0area asta"Jason (i spusese #ipede că nu *rea o#e3ătură durabi#ă,dar asta nu (nsena că ea trebuia să refu/e a#inarea,pe care e#i-o putea oferi"-$u"""nu 0tiu"Trebuie să ă ai 3ândesc,spuse ea 0i porni iar să coboare cărarea

 bo#o*ănoasă"""->ncă ce*a"""Jason /âbea,dar si+ea că (n spate#e /âbetu#ui se ascunde o(ncrâncenare,pe care o ai si+ise doar (n prie#e /i#e când se cunoscuseră"-Desdeona,/ise e#"$u *reau să te int"A (ncă inten+ia să te iau pentru ro#u#Desdeonei"2oentu# de pace trecuse"Pro*ocarea reapărea"

)a c#ătină capu#,fără să spună un cu*ânt,0i-0i continuă druu# spre poa#e#eunte#ui"Când Dais! intră (n casă,Char#ie stătea (n foto#iu# #ui preferat,af#at (n fa+a

 pianu#ui 0i /âbea trist"-2-a făcut de râs,nu-i a0a4-$u"9tiu că +i-e 3reu,/ise ea,(nchi/ând u0a 0i sco ându-0i 0a#u#"T o+i arii arti0tiț

au un teperaent iposibi#"Uită-te #a :an o3h"9i-a tăiat o ureche"""Tăcu,(0i (nc#ină capu#,apoi spuse?-A#e ta#e par să fie #a #ocu# #or"""

-A0 da o ureche,pentru ta#entu# #ui,/ise Char#ie,(ntin/ându-0i picioare#e"La naiba,a0 da un bra+,sau un picior. Unde e Jason4 L-a speriat4-$u")*ita să-# pri*ească,făcându-0i de #ucru cu 0a#u#,pe care-# a0e/ă pe spătaru#unui scaun din bucătărie"-A făcut o p#ibare 0i apoi e# s-a (ntors #a hote#"-A fost 3roso#an cu e#"-A (n+e#es"Char#ie (ncu*iin+ă 3ânditor"-) un o cop#icat,dar cred că e capabi# să (n+e#ea3ă u#te,rearcă e#a+intindu-0i pri*irea spre ea,(n ce#ă#a#t capăt a# caerei")# e a#esu#,nu4 )a se

crispă"-A#esu#4

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 36/96

-Da,ce# care o să-+i aducă bucuria de care a a*ut eu parte a#ături de aa ta,/âbi Char#ie cu b#ânde+e"2ă bucur că a apărut acu,Dais!"Bă nu-+i fie teaăsă (ntin/i âna spre e#,doar pentru că druu# eu se apropie de capăt"$iicnu-i doresc ai u#t decât să te 0tiu fericită 0i (n si3uran+ă"

-$u,n-ai (n+e#es,spuse ea poticnindu-se"Bunte doar prieteni")# c#ătină capu#"-$u te in+i"># iube0ti":ia+a e prea scurtă ca să pier/i chiar 0i nuai o c#ipă, păcă#indu-te"-$u,eu"""nu ai dreptate,nu-#"""9ocu# o făcu să deschidă #ar3 ochii"2isteriosu#ade*ăr,care o oco#ise (n c#ipa când Jason o pri*ise,apăru brusc din pâc#ă,#uinos,stră#ucitor"ucurie 0i tandre+e,dorin+ă de a dărui,dar 0i aceea de a

 prii"""Dra3oste"""-Cu de +i-ai dat seaa4 urură ea"Char#ie /âbi 0i se ridică (n picioare"->ntotdeauna a a*ut ochi de artist,răspunse e# 0i /âbetu# (i dispăru de pechip"Păcat că nu a 0i ta#entu# potri*it"""Porni spre doritoru# #ui 0i se opri #au0ă,pentru a-0i (ntoarce pri*irea spre ea")6presia #ui era p#ină de dra3oste 0i e# (irepetă cu b#ânde+e?-$u pierde oca/ia,Dais!">n c#ipa urătoare u0a se (nchidea (n ura #ui"Dais! stinse #uina 0i se (ndreptă (p#eticin-du-se spre caera ei"Cu se(ntâp#ase4 $u dorise să se (ndră3ostească de Jason a!es"abar n-a*ea când

 pruden+a se topise,de*enind dorin+ă,sipatie,adira+ie,nici când prietenia setransforase (n iubire"9i totu0i a*usese destu#e sena#e"A#tfe# de ce s-ar fia3ă+at de e# (n seara asta 0i #-ar fi ru3at să facă dra3oste cu ea4 O aseeneaa3resi*itate nu-i stătea de#oc (n caracter"I/bucnirea #ui Char#ie fusese oare doar 

un prete6t pentru a #ua ceea ce-0i dorea4Chiar 0i când fusese atât de aproape de ade*ăr,se in+ise.$u era de irare că(ncercase să se con*in3ă că nu era ip#icată sentienta#"9i,Doane,re#a+ia cuJason nu a*ea nici un *iitor. :oia două #ucruri? să o posede se6ua# 0i să-i ia*ocea pentru u/ica #ui"$u,nu era ade*ărat. O p#ăcea"Dar nu e6ista nici o 3aran+ie că sentiente#e #ui se *or transfora (n dra3oste 0itrebuia să fie proastă să se #ase pradă unei iubiri chinuitoare 0i ne(părtă0ite,când de5a,eo+iona# suferea cup#it"Ar fi fost u#t ai (n+e#ept să-0i refu/eorice ip#icare *iitoare (ntr-o re#a+ie cu Jason"

„(u pierde ocazia,(i spusese Char#ie"Dar dacă (ndră/nea să +intească preasus,putea dărâa (ntre3u# caruse#"Be duse #a fereastră 0i,suspinând (ndurerată,I0ire/eă fruntea de 3eau# rece">ntotdeauna fusese deschisă 0i optiistă,instinctu# (ndenân-d-o să spere,dar durerea 0i a0teptarea durau de prea u#ttip"$u 0tia dacă putea cobor( 3arda,riscând a#te suferin+e"Bfinte Dune/eu#e,nu ai 0tia ce era bine 0i ce era rău.CAPITOLUL -ună,Char#ie.Jason intrase (n casă,(n după-aia/a urătoare,fără să bată #au0ă,după cu (i era obiceiu#"De(ndată pri*irea #ui se ută spre piedesta#u# unde

 po/a Dais! (n 5i#+u# ei ipunător"ărbatu# (0i (nc#ină p#icticos capu#"-Dais!.)a si+i ro0ea+a urcându-i (n obra5i 0i âna i se crispa pe 0a#u# pe care-#

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 37/96

strân3ea (n 5uru# pieptu#ui"Acesta era bărbatu# care o iubise să#batic 0i acu se purta de parcă abia dacă (0i strânseseră âi-ni#e">n fond,#a ce se a0teptase4<usese pria ei e6perien+ă 0i ceea ce se petrecuse a*usese fără (ndoia#ă aiu#tă iportan+ă pentru ea,decât pentru e#"

-ună,Jason,/ise ea")# (0i #uă ochii de #a ea 0i se duse spre chicinetă"-:re i o cafea4 Char#ie (# pri*i absent"ț

-$u,nu acu"-Oricu,eu o prepar,ca"să fie 3ata,/âbi e#"Iar sunt de 5urnă #a bucătărie,a0a căă duc să-i distru3 ireediabi# âini#e,despre care profesoru# eu de pianspunea că o să cutreure #uea u/ica#ă"""-Luea e 3reu de cutreurat,/ise Char#ie cu ochii a+inti+i pe pân/ă"O să (n+e#e3i0i tu asta"""Be opri,apoi adău3ă fără nici o #e3ătură?-Bcu/ă-ă că a #uat-o ra/na ieri-seară"""-$u-i niic,/ise Jasori,bă3ând (n pri/ă fi#tru# de cafea"To+i a*e dreptu# săe6p#odă din când (n când"""Be (ntoarse din bucătărie 0i se a0e/ă,cu picioare#e(ncruci0ate,pe 5os,pe #ocu# #ui fa*orit din fa+a piedesta#u#ui"-$u-i a0a,Dais!4 (ntrebă e#")6p#o/ia de care *orbea e# fusese una pur sen/ua#ă"Tânăra răase cu pri*ireaa+intită (nainte 0i (0i ue/i bu/e#e cu #iba,(nainte de a răspunde?-)u i-a spus de5a #ui Char#ie că (n+e#e3i"""Bi+ea dureros de tare pri*irea #uiJason a+intită asupra ei"Pu#su# i se acce#eră,când (0i ainti ce-i spusese e#ierinoaptedespre fe#u# cu fanta/a (n tip ce o pri*ea po/ând"Deodată,cu ochii

in+ii *ă/u #ipede ia3inea #or,3oi,(n 5i#+u# spanio#"2âini#e #ui Jason (iatin3eau sânii,bu/e#e ei se i0cau"""Pri*irea ei fu atrasă ire/istibi# spre Jason 0i(n c#ipa aceea (0i dori să nu-# fi pri*it"Când ochii #ui (i (ntâ#niră pe ai ei,chipu# #uiera (bu5orat de o sub#iă sen/ua#itate"Dais! 0tia că e# (0i aintea cu sesi+ise (n ea 0i 0tia că pricepuse că ea nu-0i ai putea stăpâni dorin+a ce-i pu#sa(ntre coapse"->nc#ină-+i pu+in capu# spre stân3a,Dais!,(i coandă Char#ie")a (0i (ntoarse pri*irea de #a Jason 0i,ascu#tătoare,(0i (nc#ină capu# spre stân3a"Doane,cât 0i-ar fi dorit ca Jason să p#ece">0i si+ea sânii (ntări+i 0i fu străbătută

de un *a# de că#dură"Ca 0i cu ar fi răspuns ru3ii ei ute,Dais! au/i cu Jasonse ridică (n picioare"Dar,(n #oc să p#ece,se duse spre pian,se a0e/ă 0i (ncepu săcânte (n surdină"2e#odia străbătea (ncăperea up#ând-o cu note de o fruuse+einia3inabi#ă"2âini#e #ui Dais! se (nc#e0tară pe 0a#u# pe care 0i-# strânse 0i aitare (n 5uru# trupu#ui"Pri*irea (i era a+intită asupra capu#ui #ui Jason,u0or ap#ecat

 peste c#ape">0i si+i 3âtu# crispându-se 0i ochii i se up#ură de #acrii"Cât erade fruoasă. Dune/eu#e,cât era de fruoasă u/ica #ui.Chiar 0i Char#ie uită de unca care-# absorbise cu totu#"->i p#ace. e6c#aă e#"$u cred să ai fi au/it e#odia asta *reodată"

-$ici nu ă iră,/ise Jason (ntâ#nind pri*irea #ui Dais!")ste dintr-un nouusica# de pe road%a!">ncă nu a fost (nre3istrat"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 38/96

-Cu se cheaă4"”)ltima dragoste,spuse Jason"Boprana,care 5oacă ro#u# principa#,o cântă"Jason (i /âbi #ui Dais!,(n tip ce continua să cânte"-Cred că +i-ar p#ăcea 0i #ibretu#,ai /ise e#")a (# pri*i neputincioasă,(n *ree ce

u/ica o #ua (n stăpânirea sa"-<ruos"""urură Char#ie absorbit iar de pictura #ui" $u,nu fruos era cu*ântu#"""ci fascinant,cutreurător,sfâ ietor,(0i spuse Dais!"ș

->+i p#ace4 o (ntrebă Jason b#ând"Afurisitu#,0tia foarte bine că (i p#ăcea.-Da,răspunse ea,(ncercând să-0i stăpânească eo+ia"-Poate a0 putea să-+i fac rost de partitură")a nu răspunse"-Ce /ici4-$u"Bunt destu# de ocupată cu <antine"-)i bine,dacă te ră/3ânde0ti,să-i spui,/ise e# (ntorcându-se iar cu fa+a spre pian">i p#ace să fac câte un ser*iciu"""A0a cu 0i Lucifer (i făcuse un ser*iciu)*ei,dându-i ăru# cunoa0terii,(0i /ise Dais!"Jason continuă să cânte (n surdină(ncă *reo oră"$u cântă nuai )ltima dragoste,dar re*eni ereu #a ea"Până #a ură Dais! nu ai putea (ndura"Be for+ă să /âbească,se ridică 0icobor( de pe piedesta#"->i pare rău,Char#ie"A/i trebuie să p#ec ai de*ree 0i trebuie să-i aran5e/

 pu+in 0i hă#ăciu3a asta de păr"Apoi se (ntoarse spre Jason 0i spuse?-$u e ne*oie să ă a0tep+i,er3 cu a0ina ea"-$ici nu ă 3ândesc. rep#ică Jason,fără să-0i ia ochii de #a c#ape 0i continuând săcânte"Oricu nu a a#tce*a de făcut"Dais! (i aruncă o pri*ire chinuită,(nainte de

a se duce (n doritor 0i a (nchide u0a (n ura ei">n *ree ce se schiba 3răbită,din caera a#ăturată ră/bătea până #a ea )ltima iu$ire"De(ndată ce p#ecară 0i fu si3ură că Char#ie nu-i ai poate au/i,ea e6p#odă?-$u a fost drept.)# deschise portiera 0i o in*ită să urce"-$u +i-a p#ăcut u/ica4-Tu"""nu e drept,fir-ar să fie.-9tiu,/ise e# 0i bu/e#e i se crispară"Dar nu a a*ut de a#es"De cu a intrat (ncasă a *ă/ut că *rei să ă (ndepărte/i de tine")a a0teptă până când e# se a0e/ă(n spate#e *o#anu#ui,apoi spuse?

-Ai dreptate"A*ea de 3ând să-+i spun că ieri-seară a făcut o 3re0ea#ă")ratristă 0i"""-:rei să uită 0i să rede*eni caara/i,terină e# fra/a pentru ea,apoi c#ătinăcapu#")ste iposibi#.-A0a e ce# ai bine,/ise ea pri*ind drept (nainte"A prea u#te pe cap acu"""-Atunci n-ar fi trebuit să (ncepi"""->i dau seaa că e *ina ea,spuse ea,(ncercând să *orbească ca# 0i #ipede"Dar -a 3ândit 0i a hotărât că nu pute continua")# (0i (n3ustă ochii,

 pri*ind-o drept (n fa+ă"

-$u a de 3ând să ă cert cu tine"-$-a*e de ce să ne certă"Deci/ia ea e #uată"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 39/96

-Deci/ii#e sunt făcute pentru a fi schibate. Jason porni otoru# 0i puse a0ina(n i0care,apoi spuse orocănos?-$u-+i pot (n3ădui să-i iei bucuria asta,Dais!. $u după ce -ai #ăsat să-i sit3ustu#""")ra o foru#are stranie"

-Ce *rei să spui4-:reau să spun că tocai ai dec#arat ră/boi,/ise e# 0i pe bu/e i se a0ternu unsurâs crispat"9i că eu nu iau pri/onieri"""Trase adânc aer (n piept 0i continuă?-Uite,nu *reau ca #ucruri#e să ia (ntorsătura asta"O să (nchei cu tine un pact")u osă uit o *ree de Desdeona,dar trebuie să priesc ce*a (n schib"9tiu a#naibii de bine că te pot satisface":ino #a ine,#a hote# după spectaco# 0i #asă-ăsă-+i arăt")a nu răspunse"-Proi+i c-o să te 3ânde0ti4 )a (ncu*iin+ă fără e#an"Ar fi acceptat orice,nuai să

 pună capăt acestei scene,care de*enea,tot ai dureroasă"-O să ă 3ândesc">n seara aceea,după priu# act,Jason bătu #a u0a cabinei #ui Dais!,apoi odeschise fără să a0tepte să i se răspundă"Dais! se răsuci pe scaun,pentru a se uita#a e#"-$u ă a0tepta să te *ăd"Ai fost (n sa#ă4-8i-a spus că n-o să-+i ai *ăd spectaco#u#"Dacă n-ar fi fost atât de a3itată,ar fiobser*at iediat că Jason nu era (brăcat pentru teatru">n b#u3ii #ui u#a+i,cucăa0a #ui a#bă,fină,arăta atât de puternic,de ascu#,de sen/ua#,(ncât hotărârea#ui Dais! (ncepea să se c#atine")ra doar atrac+ie fi/ică,(0i spuse ea"Dacă ar fi fost*orba de dra3oste,n-ar fi a*ut de a#es,dar dorin+a era cu totu# a#tce*a">potri*a

ei putea #upta,dacă era decisă"Dar,Dune/eu#e are,cât de puternică eraatrac+ia.Be (ntoarse cu fa+a spre o3#indă 0i (0i (ndreptă peruca b#ondă,câr#ion+ată"Ia3inea din o3#indă nu a*ea daru# de a o #ini0ti"Căa0a de noapte,#un3ă 0i a#bă,(nchisă până sus,pe care o purtase (n u#tia scenă,(i dădea un aer copi#ăros 0i *u#nerabi#"-Ai dreptate,a uitat"De0i nu a (n+e#es niciodată de ce te si+i"""Be (ntrerupse brusc,când *ă/u că Jason (ncuie u0a"9ira spinării se crispă,când seuită #a ref#ec+ia din o3#indă a bărbatu#ui"-Presupun că ai un oti* să faci asta"""

-Da,a un oti* foarte bun"$u *reau să fiu deran5at,/ise e#,*enind spre ea"Ai de3ând să *ii cu ine #a hote#4-$u cred că"""/ise ea,apoi se opri 0i c#ătină cu putere din cap"$u.-2i-a (nchipuit eu"A/i după-aia/ă te-ai c-a codit,/ise e#"Be opri (n spate#eei 0i pri*irea #ui (ntâ#ni pri*irea ei (n o3#indă"Dă-i dreptate"De ce refu/i4 Defapt *rei să *ii.Dais! (0i ue/i bu/e#e cu #iba"-Ar fi ai bine să""")0ti ca prea #ipsit de scrupu#e pentru ine"""-Pentru că a for at nota,când a cântat ț Cântec în noapte (n după-aia/aasta4 Dar asta nu are nici o #e3ătură cu ceea ce discută acu /ise

e#,a0e/ânduse pe *ine a#ături de "scaunu# ei") un #ucru tota# diferit"""

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 40/96

u/e#e #ui ca#de (i atinseră ceafa"-Detest peruca,ai spuse ei"Bcoate-o i #asă-ă să-+i *ăd păru#.ș

Tânăra fu străbătută de un fior fierbinte 0i se si+i deodată foarte s#abă"-) prea cop#icat") prinsă cu ace 0i"""Be (ntrerupse 0i trase adânc aer (n piept,

când âini#e #ui (i atinseră sânii,ân3âindu-i prin căa0a a#bă de bubac"-$u,orăi ea"Bpectaco#u#"""-$u ai apari până (n u#tia scenă"2ai a*e o oră"""De3ete#e #ui descheiară 3răbite nasturii 0i e# (0i strecură âini#e prindeschi/ătură,pentru a-i atin3e sânii")a se arcui din pricina că#durii cu care

 pa#e#e #ui (i ân3âiau sânii catife#a+i"-A*e destu# tip"""(i apucă de#icat (ntre de3ete sfârcuri#e,iar ea (0i u0că bu/ade 5os,pentru a nu +ipa,cuprinsă de focu# dorin+ei"-Aseară,pe pa5i0te,nu a durat ai u#t de patru/eci de inute"""adău3ă e#"Cu o ână (ncepu să-i scoată ace#e,care +ineau peruca,(n tip ce cu cea#a#tăcontinua s-o ân3âie,tre/indu-i dorin+a"-$e-a putea (ntinde pe canapea"-$u,+i-a spus că"""<ata se opri,când #iba #ui ca#dă (i pătrunse (n ureche,făcând-o să sită un a#t 0oc erotic"De ce nu i se (potri*ea4 Be si+eaneputincioasă 0i a#eabi#ă (n âini#e #ui"Jason (i scoase peruca 0i păru# ei #un3că/u ca o cascadă stră#ucitoare"-A0a e ai bine. /ise e#,ridicând o 0u*i+ă ătăsoasă pe care o duse #a 3ură 0i(ncepu să o frece,(ncet,(nainte 0i (napoi pe bu/e") atât de oa#e.>ntr-un fe#,3estu# era chiar ai erotic decât ân3âierea sâni#or 3oi"Un *a# de

că#dură e6p#odă (n#ăuntru# ei 0i ea se prăbu0i (napoi,#ipindu-se de e#,cu un +ipătabia au/it";ăase aco#o,treurând,incapabi#ă să se i0te,(n tip ce e# se 5ucacu 0u*i+a de păr"$ici o c#ipă pri*irea #ui n-o părăsise pe a ei (n o3#indă"-Uită-te #a chipu# tău# :rei 0i tu"Desfăcu ateria#u# corsa5u#ui ei astfe# (ncât ea să

 poată *edea (n o3#indă ia3inea c#ară a *orbe#or #ui"-$u-i a0a că e0ti fruoasă4 Dais! (nchise ochii,dar (ncă (i ai au/ea cu*inte#e"-Dar nu aici,urură e#"De ce să fo#osi canapeaua aia4 :reau un pat 0i tip casă te sa*ure/"$u-+i dai seaa cât de ira+iona#ă e0ti4-$u-i dau seaa decât că *rei să ă hipnoti/e/i"""9i ade*ăru# este că reu0ea,(0i

spuse ea si+indu-se iar disperată"-Asta se nue0te seduc+ie"=âbetu# #ui se topi 0i,când *orbi iar,fu serios?-De0i a hipnoti/a (i pare destu# de potri*it acu";ecunosc,*reau să te con*in3să faci ceea ce *reau eu"u/e#e #ui (i atinseră iar păru#"-Orice,abso#ut orice,/ise e#":rei să-+i spun cu a0 (ncepe4Ochii i se deschiseră curio0i,dar ea nu făcu nici o i0care"-$u"-De ce e0ti a0a crispată4 /ise e#,(n *ree ce,cu bu/e#e,tră3ea u0or un câr#ion+ din

 păru# ei bo3at"Tu ai *rut-o"Tu ai (nceput 0i eu +i-a răspuns"Dar asta se

(ntâp#ase (nainte ca ea să-0i fi dat seaa cât de u#t (# iube0te 0i cât deneputincioasă era să i se (potri*ească"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 41/96

-Acu nu ai (ncep niic"""8i-a spus"""-Că a fost o 3re0ea#ă,nu4 urură e#,iar 3ura i se crispa u0or") prea târ/iu"Aseară puteai să ai dai (napoi"Poate că ar fi fost ai bine pentru aândoi,dacăo făceai"Dar acu trebuie să ne 5ucă ro#uri#e până #a sfâr0it"

-Bună ca o aenin+are"9tiu că n-ai fo#osi for+a,Jason"-$u,dar sunt 3ata să fo#osesc orice a#tce*a"2ă sit să#batic"Be ridică,cu âna (ncă prinsă (n păru# ei"-Dacă nu cede/i,Dais!,dacă nu *ii cu ine,o să *in âine"2ă te că a (n*ă+atsă ob+in ceea ce *reau,/âbi e# răutăcios">nainte de a i se refu/a""" (u pierde ocazia spusese Char#ie"Jason bă3ă âna (n bu/unar 0i scoase ocheie,pe care o puse pe toa#etă"-O să te a0tept")a pri*ea +intă spre cheia de eta#,(n *ree ce e# se (ndrepta spreu0ă"-$u ai de ce să te tei Dais!,spuse e#,oprindu-se (n fa+a u0ii"Cu ine n-o săsi+i decât p#ăcere":ii4 )a nu răspunse 0i (n c#ipa urătoare u0a se (nchise (nura #ui"Dune/eu#e,trupu# o durea din pricina dorin+ei 0i era incapabi#ă să-0istăpânească treuratu#"$u putea suporta. Be ap#ecă (nainte 0i-0i (n3ropa fa+a (nâini"Acu 0tia că Jason nu a*ea să renun+e,până nu-i ceda"Bip#u# fapt că se

 prefăcea /i de /i că totu# era (n ordine cu Char#ie,era o bătă#ie acu 0i ea nu putea (ndura un conf#ict nou,pe un a#t front"9i ce dacă a*ea să sufere4 2ăcar  putea su#3e pu+ină fericire 0i uitare""" (u pierde ocazia"Când Dais! intră (n caera de hote#,Jason stătea trântit (n pat,re/eat de

căpătâiu# patu#ui,3o#,(n*e#it până #a brâu cu un cearceaf"Caera era cufundată (n(ntuneric"Bin3ura #uină aprinsă era #apa de pe noptieră,0i Dais! spera ca e# sănu *adă cât de (ncordată era"Be si+ea destu# de *u#nerabi#ă (ncât nu erane*oie,ca (n p#us,#uina să-i de/*ă#uie ner*o/itatea"Când o *ă/u (n pra3u#u0ii,u0chii #ui Jason,(n chip *i/ibi# contracta+i,se re#a6ară"-De ce-ai (ntâr/iat atât4-$u era si3ură că o să *in"""$u pot sta u#t"""Trebuie să a5un3 acasă,#a Char#ie,spuse ea,ue/indu-0i bu/e#e cu #iba"Trebuie să (n+e#e3i,Char#ie e pe priu##oc"Câte*a ore,după spectaco#,n-o să conte/e,dar asta e tot"

-Oh,(n+e#e3,/âbi e# cu subân+e#es"Acu,că a fost pre*enit cât de neiportantsunt (n con5unctura dată,cre/i că ai putea intra 0i (nchide u0a4)a (nchise u0a 0i trase adânc aer (n piept"-2ă sit foarte ciudat"$-a ai făcut niciodată a0a ce*a"-Atunci ar trebui să te con*in3 că erită să răâi">0i dădu cearceafu# #a o parte0i cobor( din pat"Dais! (i *ă/u pu#pe#e puternice,pieptu# asi* 0i obser*ă că estee6citat (n ce#e câte*a secunde cât dură ca e# să ia un ha#at a#bastru-(nchis de pescaunu# de #ân3ă pat 0i să se apropie de ea">i #uă 3eanta 0i i-o bă3ă (n debarauade #ân3ă u0ă 0i (i (ntinse ha#atu#"

-aia. /ise e#,dându-i o pa#ă u0oară #a fund,cu un aer deta0at,0i (pin3ând-o(nceti0or spre u0a de #a baie"Un du0 ca#d,care să te re#a6e/e 0i totu# o să fie (n

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 42/96

ordine")a (# pri*i nesi3ură,iar e# (i /âbi #ini0titor 0i (i făcu cu ochiu#"Ce ciudat esă-+i facă cu ochiu# un bărbat de/brăcat,(0i spuse Dais!,(ndreptându-se spre

 baie"După scena de seduc+ie,#a care fusese supusa (n cabina ei,fri*o#itatea #uiJason o punea acu (n (ncurcătură"

Contrar spuse#or #ui Jason,du0u# nu o re#a6ă aproape de#oc")ra prea con0tientăde faptu# că e# o a0tepta,3o#,chiar (n spate#e u0ii"După ce se uscă 0i-0i puseha#atu# a#bastru de catifea,Daid! (0i scoase casca de p#astic de pe cap,#ăsându-0i

 păru# să-i cadă #iber pe spate">ntinse âna 0i (ncercă să dea #a o parte o 0u*i+ăcare-i 3âdi#a uăru#"Bânii i se (ncordară sub ateria#u# oa#e a# ha#atu#ui,când(0i ainti cu (0i frecase Jason de bu/e o 0u*i+ă din păru# ei"Deodată inia(ncepu să-i bată 3ata să-i spar3ă pieptu#"#uise,când (i spuse #ui Jason că ohipnoti/ea/ă dar nu putea ne3a a3netisu# fi/ic care o făcea pri/oniera #ui,Dune/eu#e are,cât (# dorea.;espiră adânc,se (ntoarse 0i deschise u0a")# stătea

 pe un foto#iu (n ce#ă#a#t co#+ a# caerei,cu un picior trecut peste bra+u# foto#iu#ui, p#in de natura#e+e,ca 0i cu ar fi fost cop#et (brăcat"Cât de u#t 0i-ar fi doritDais! să poată fi 0i ea #a fe# de ca#ă")a (i pri*i cercetător chipu# 0i ochii i se#ăr3iră p#ini de uiire"-Bă fiu a# naibii. 8i-e frică de ine.-$u,/ise ea"Da"""2âini#e ei strân3eau ner*oase cordonu# ha#atu#ui"-8i-a spus că nu sunt obi0nuită cu aseenea #ucruri"Jason se ridică fără 3rabă0i *eni spre ea"-Ar fi trebuit să te trântesc pe pat iediat ce ai *enit"A0a n-ai ai fi a*ut tip săte 3ânde0ti #a"""Be opri (n fa+a ei 0i (i atinse u0or obra/u# stân3 cu arătătoru#"

-A *rut să-+i arăt cât de răbdător 0i de binecrescut pot fi"""0i cu (i potcontro#a si+uri#e,/ise e#,coborându-0i âna 0i dându-se un pas (napoi")i,acutrebuie să dre3 busuiocu#,nu-i a0a4-Ce *rei să spui4 Dais! (# pri*i ducându-se (n cea#a#tă parte a caerei,#ân3ăfoto#iu# 3reu,(n care stătuse până atunci 0i ducându-# (n i5#ocu# (ncăperii"-9i ce Dune/eu faci4. ai (ntrebă ea"-Pre3ătesc decoru#"Păcat că nu a*e un piedesta#,(i răspunse e#,aruncându-i unsurâs par0i*,apoi a0e/ă foto#iu# sub cande#abru# de abră 0i crista# af#at (ncentru# caerei"O să-i po/e/i""")a c#ipi irată"

-Pofti4-Ai au/it foarte bine"O (pinse u0ure# (n foto#iu# #ar3,apoi se duse #ân3ă u0a de#a intrare 0i aprinse #uina"-:reau să fiu si3ur că 0i tu ă dore0ti #a fe# de u#t,cât te doresc 0i eu pe tine,spuse e#,*enind (napoi #ân3ă ea"La fe# de u#t,cu -ai dorit a/i după-aia/ă,când ai po/at pentru tată# tău">i atinse 3âtu# cu de3ete#e 0i tânăra fu străbătută defiori"-Dar nici nu po/ai pentru Char#ie,nu-i a0a4 Ci pentru ine">+i ainte0ti ce-+ispusese noaptea trecută despre fe#u# cu fanta/e/,când te pri*esc po/ând"

Când te-ai uitat #a ine,a 0tiut că te (ntrebi dacă ă ai 3ândea cu a facedra3oste pe foto#iu"Bpunând acestea,Jason se a0e/ă pe 5os 0i (0i (ncruci0ă

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 43/96

 picioare#e,a0a cu făcuse 0i (n după-a-ia/a aceea când *enise (n *i/ită"-Aândoi 0ti că ă 3ândea #a asta,continuă e#,/âbind con*in3ător"Po/ea/ă-i,Dais!"-$u"""nu pot"2ă sit cara3hioasă"

-Dar e6citată4 Dais! fu uiită să descopere că ner*o/itatea (i era doinată destrania (ncărcătură erotică a situa+iei"-Da,urură ea"-:rei să 0tii #a ce ă 3ândesc acu4Dais! (# pri*i fascinată 0i ochii #or se (ntâ#niră"Chipu# #ui era (ncordat,ochii #ui*er/i stră#uceau,bu/e#e #ui erau sen/ua#e"-Da"-2ă 3ândesc ce b#ond pare păru# tău pe fondu# (ntunecat a# ha#atu#ui":ocea #ui de*eni ai 5oasă,când adău3ă?-9i ă 3ândesc cât de u#t a0 *rea să-+i scot ha#atu#":rei să faci asta pentruine,Dais!4 Tonu# #ui era con*in3ător 0i iară0i ea a*ea sen/a+ia că e# o hipnoti/a

 prin for+a *oin+ei sa#e"-De/bracă-te,repetă e#"$u a a*ut oca/ia să te adir noaptea trecută":reau să te

 pri*esc"Autoat,de3ete#e ei (ncepură să desfacă ne(ndeânatice cordonu#,(n *ree cecu*inte#e #ui o (n*ă#uiau?-2ateria#u# ăsta a#bastru-(nchis te face să pari atât de fra3i#ă,aseeni crista#u#ui*ene+ian"Pie#ea ta pare să stră#ucească,iar păru#"""Pri*irea #ui cobor( spre picioare#e ei 3oa#e,care ie0eau de sub ha#atu# de catifea"

-Ciudat,cât de *u#nerabi# pari cu picioare#e 3oa#e"Cordonu# fusese de/#e3at,dar Dais! (ncă ai e/ita,tiidă,nesi3ură"-Bcoate+i-#,(i spuse e#,continuând să se uite #a picioare#e ei")a trase adânc aer (n

 piept 0i (0i scoase bra+e#e din âneci#e ha#atu#ui,#ăsându-# să cadă pe spătaru#foto#iu#ui"Pri*irea #ui Jason se ută,cu o (ncetinea#ă a â ătoare,de #a 3#e/ne#eț ț

ei,spre pu#pe,apoi ai sus,/ăbo*ind o c#ipă asupra câr#ion+i#or ce-i (n*ă#uiaufeinitatea,pentru ca apoi să continue spre pântec 0i ai apoi spre sâni"-Ce surpri/ă (ncântătoare. Trupu# tău e atât de de#icat 0i fra3i#,pentru ca apoi săuie0ti cu atâta 3eneroasă p#inătate"=âbi,când *ă/u că sfârcuri#e ei (ncep să se

(ntărească 0i o (ntrebă?-Bpune-i,tu #a ce te 3ânde0ti4-2ă sit ca o sc#a*ă (n fa+a su#tanu#ui,/ise ea eo+ionată"-Be poate4 Păi tu stai pe tron,iar eu sunt #a picioare#e ta#e. e6c#aă e#,ridicându0iochii spre chipu# ei"$u faci decât să-i hrăne0ti fante/ia 0i să po/e/i pentruine"Dar Dais! nu ai 0tia bine despre fante/ii#e cui era *orba"Bi+ea e6cita+iacrescândă (ntruna (n trupu# ei"Doane,ochii #ui"""->n3enunchea/ă pe foto#iu,/ise e# cu o *oce ră3u0ită"9i adu-+i păru# peste ueri,ca să-+i acopere sânii")a se i0că ca prin *is,dornică să-i facă pe p#ac"

-A0a"Acu stai aco#o 0i #asă-ă să te pri*esc"Atosfera din caeră era3rea,(ncărcată de e#ectricitate"Bânii #ui Dais! se ridicau 0i coborau (n spate#e

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 44/96

*ă#u#ui ătăsos de păr,(n *ree ce ea (ncerca să for+e/e aeru# să intre (n p#ăânii ce păreau inhiba+i"Tipu# părea să se di#ate"Jason nu se i0ca"-Treuri,/ise e# brusc"Cu*ântu# era prea b#ând"Be cutreura ca o frun/ă (nfurtună,#-ar fi a5uns doar să se uite #a e#,#a u0chii perfec+i,puternici,(ncorda+i 0i

totu0i atât de (nduio0ători,#a pu#pe#e *ân5oase cu puf fin,#a pieptu# #ui cu păr des,ne3ru"-Dar 0i eu"rusc se ridică (n picioare,*enind spre ea"Cu o sin3ură i0care osu#se de pe foto#iu,se răsuci 0i se prăbu0i (n foto#iu"-) tipu#. $u ai pot (ndura.O potri*i 0i o pătrunse dintr-o dată"Apoi se opri"Pieptu# #ui se ridica 0i cobora frenetic,(n *ree ce e# (0i (n3ropa fa+a (n păru# ei"-Doane,nu credea să reu0esc"2âini#e #ui (i cuprinseră 0o#duri#e,#ipind-o 0iai tare de trupu# #ui"-8ine-te bine. O să fie să#batic"""(ncepu să se i0te,croindu-0i dru tot ai sus")ra ce*a *i5e#ios 0i aproape ania#ic (n intensitatea sa 0i"""era e6act ceea ce-0idorea 0i Dais!")rotisu#,pe care-# si+ise ai de*ree,(i arcase răspunsu#,transforându-# (ntr-o frene/ie ce o făcea să 3eaă,să suspine,(n tip ce seapropiau tot ai u#t de c#ipa (p#inirii"Când sosi,oentu# descătu0ării fu #afe# de să#batic 0i tuu#tuos ca 0i că#ătoria (nsă0i,iar Dais! se a3ă+ă disperată deJason (n *ree ce sen/a+ii#e o străbăteau (n *a#uri"Be prăbu0i #ipită de e#,cu păru#risipit pe pieptu# #ui";espira+ia (i era scurtă,sacadată")ra atât de uiită,căaproape nici nu si+i âna #ui Jason ân3âindu-i cu tandre+e păru#"-:e/i4 /ise e# cu *oce (necată"$u pute renun+a #a asta"u/e#e #ui (i atinseră tâp#a"

-$u contea/ă cât de scurt o să fie"""trebuie să ne bucură de asta,continuă e#"Pasiune,nu dra3oste"<ără ob#i3a+ii"""Un *a# de triste+e du#ce-aară o năpădi peDais!"u/e#e #ui (i ân3âiau acu #obu# urechii"-O să ai *ii4 Pasiunea nu-i era de-a5uns,dar,deocadată,ea nu putea renun+a"A*ea ne*oie de tot ce-i putea da e#,pentru a reu0i să suporte /i#e#e ce a*eau să*ină"-O să *in"""2âna,care-i ân3âia păru# se opri brusc"->n fiecare noapte4 Cu ar fi putut să stea departe de e#4 Le3ătura dintre eide*enea tot ai puternică,ai cop#e6ă,după fiecare (ntâ#nire"Dais! (0i (n3ropă

fa+a (n păru# câr#ion+at de pe pieptu# #ui"-Da,(n fiecare noapte"-Ce faci4 Dais! se ridicase 0i se spri5inea (ntr-un cot,scrutând (ntunericu# cu

 pri*irea"Bi#ueta #ui Jason,de/brăcat,se profi#a (n #uina #unii ce intra pe fereastradin partea opusă a caerei"-$u te si+i bine4 B-a (ntâp#at ce*a4-$u,/ise e# 0i uerii #ui se i0cară de parcă aruncau o po*ară"2ă 3ândea">i

 pare rău că te-a tre/it"-$ici nu a*ea de 3ând să dor"Trebuie să p#ec curând"Be a0e/ă pe pat 0i (0i

dădu #a o parte 0u*i+e#e de păr auriu ce-i că/useră pe fa+ă"9tia că Jason nu-ispunea ade*ăru#">n c#ipa (n care se tre/ise,si+ise triste+ea #ui,sfâ ietoarea #uiș

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 45/96

sin3urătate"-La ce te 3ândeai4-La tine,/ise e#,făcând un 3est cu âna,care su3era că se 3ândea 0i #a situa+ia#or"La asta""";e#a+ia noastră e foarte specia#ă,0tii4 >n suf#etu# ei #icări speran+a"

-Care4 )ra priu# sen,pe care i-# dăduse *reodată,că se 3ândea #a re#a+ia#or"Con*ersa+ia nu prea se af#ase pe #ista #or de priorită+i (n aceste u#tie douăsăptăâni,care fuseseră aseeni unui *is erotic,(n tipu# pe care 0i-# petreceauacasă,cu Char#ie,Jason continua să afi0e/e aceea0i bună dispo/i+ie f#ecară,dar easi+ise (ntotdeauna (ncordarea #ui"Abia dacă a*ea răbdare să o *adă trecând

 pra3u# caerei #ui,pentru a o iubi,0i sin3ure#e cu*inte,pe care #e schibau,erau bâi3uie#i febri#e iscate din dorin+a ce-i istuia pe aândoi"$u se ai saturauunu# de a#tu# 0i Dais! era #a fe# de frenetică,ca 0i Jason,când făceau dra3oste"Acu a*ea sen/a+ia că-# dore0te ereu"Obra5ii i se (bu5orară,când (0i ainticu (# con*insese,cu o seară (nainte,să tra3ă pe dreapta,(n druu# spre casă 0icu e# o pătrunsese cu""";efu/ă să se ai 3ândească 0i spuse sec?-$u 0tiu dacă e specia#ă,dar 0tiu că aândoi sunte (nfoca+i"-$u,e ai u#t decât atât"Tăcu o c#ipă,uitându-se pe fereastră,spre stradă,(naintede a adău3a 3âtuit?-) ca un cântec"Dais! se (nfă0ură (ntr-un cearceaf 0i se a0e/ă iar pe pat"-Un cântec4 )# (ncu*iin+ă"-A0a se nasc,de obicei,cântece#e e#e":in din (ntuneric pe nea0teptate,/ise e# se(ntoarse 0i se duse spre ea"Le aud iar 0i iar (n cap,până când sit că trebuie să #e

 pun pe hârtie 0i să #e dau *ia+ă,(nainte să dispară"Be ap#ecă deasupra ei 0i (i

cuprinse fa+a (n âini#e care-i treurară u0or,când urură?-)0ti ca un cântec"Trebuie să te cânt iar 0i iar"""-Ca să pot dispărea4-$u"De3ete#e #ui se (p#etiră (n păru# ei,a0a cu se (ntâp#a de obicei 0i Jason (idădu capu# pe spate,pentru a o pri*i adânc (n ochi"-Oricât te-a0 cânta,tu n-o să dispari niciodată,(0i ap#ecă fruntea 0i o sărută cuduio0ie"-De(ndată ce terin,te aud din nou"""âtu# ei se crispa din pricina #acrii#or pecare se străduia să #e (piedice să cadă"Trebuia să risipească totu# cu o 3#uă?

-Tea #ui Dais!4 )# (ncu*iin+ă"-) un nue #a fe# de bun ca oricare a#tu#"O (pinse (napoi (n pat"-Tea #ui Dais!,repetă e#">i desfăcu picioare#e 0i se a0e/ă (ntre e#e"-#ândă 0i stră#ucitoare,0i cinstită"2ă cu#c a#ături de tine 0i o aud"P#eci 0i eu tot oaud,/ise e#,căutând-o cu âini#e"Dar acu e0ti aici 0i (ncepe crescendo-u#"-Jason,trebuie să p#ec"A stat prea"""Be opri când de3ete#e #ui (ncepură să ocer cete/e,cu i0cări #ine"eu,0i se arcui ai aproape de e#"-Curând,urură e#"$u *reau să te #as să p#eci">ncă o dată"""Trebuie să te aia o dată"""

-;ăâi aici peste noapte"Dais! (# pri*i peste uăr pe Jason,care stătea (ntins (n pat,3o#,(n *ree ce ea (0i punea b#u/a"Pri*indu-# se si+i (nfiorată )ra doar 

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 46/96

for+ă 0i putere ascu#ină aro3antă">n seara aceasta făcuseră dra3oste de două ori0i totu0i,ea (# dorea iar"-9tii bine că nu pot"Trebuie să er3 acasă"-O ică trântea#ă 0i pe ură te duci repe5or #a tăticuF4

Jason *ă/u chipu# ei (ndurerat 0i b#esteă (n 3ând"-Iartă-ă,/ise e#,dând cearceafu# #a o parte 0i sărind din pat":in (ntr-o c#ipă"Dais! (0i puse una din sanda#e#e cu toc 5os"-Poate că de acu (nco#o ar fi ai bine să-i iau a0ina"$u are nici un rost săfii ob#i3at să ie0i (n fiecare noapte,ca să ă duci acasă"""-Te-a ru3at să ă ier+i,o (ntrerupse e# bruta#,(nainte de a dispărea (n baie"9tiucă nu răâi niciodată"$u 0tiu ce i-a *enit"Dais! au/i apa du0u#ui">0i puse 0icea#a#tă sanda 0i se a0e/ă pe pat,pentru a-# a0tepta")ra tu#burată 0i (ncurcată"Decând se scu#ase 0i-# *ă/use stând #a fereastră,acu două nop+i,Jason fusese p#inde toane"$u ursu/,ci doar (ncordat 0i uneori,i se părea că surprinde #a e# o notăde disperare"-9tiu că e incood pentru tine să"""-Pe dracu. e6c#aă e#,(ntorcându-se (n caeră 0i (ncepând să se (brace"$u ăderan5ea/ă să te conduc">0i bă3ă căa0a (n panta#oni 0i (0i puse ocasinii"-Cred că a răbufnit Othe##o din ine""")a (# pri*i u#uită"-Bunt 3e#os">0i #uă haina de pe scaunu# pe care o aruncase 0i /âbi sardonic (ntip ce o (brăca"-8i-a ai spus când*a că ai efectu# ăsta straniu asupra ea"-)0ti 3e#os pe Char#ie4

-$u a ri*a# ai puternic.spuse Jason,#uându-0i portofe#u# 0i chei#e de peăsu+ă 0i *ârându-#e (n bu/unar"Bau unu# care să-i fie ai 3reu să ă #upt"""Btrăbătu caera 0i o ob#i3ă să se ridice (n picioare,apoi adău3ă?-ai,să er3e.)a (# pri*i +intă,uiită 0i porni spre u0ă"-Dar +ii #a Char#ie.-De asta i-e 3reu să #upt cu e#,rep#ică e# 0i âna i se crispă pe bra+u# ei"9tiedespre noi doi4-Da,răspunse ea,pri*indu-# serioasă"Dar nu pentru că i-a0 fi spus eu"$u e orb sau

 prost">nainte po/a pentru e# (n fiecare seară după spectaco#"

Un co#+ a# 3urii #ui se ridică 0i /âbi cu oarecare triste+e"-9i cred că pentru Char#ie e destu# de #ipede"$ici nu ă ai pot uita #a tine,fără să a o erec+ie"rusche+ea #ui o uii"-)u sunt cea care se trădea/ă"Char#ie a reu0it (ntotdeauna să ă citească,/ise ea,0i âini#e i se crispară pe 3eantă"$-a *rut niciodată să-# de/aă3esc"-)# *rea tot ce e ai bun pentru tine,spuse e# 0i apăsă butonu# #iftu#ui,cu osurprin/ătoare *io#en+ă"Bunt con*ins că s-ar uta #a $e% &or',dacă ai 5uca (n„Cântec în noapte.)a nu răspunse"-9i 0tii 0i tu asta. De ce dracuF nu *rei să"""

-Char#ie a trăit aici,(n u#tiii cincispre/ece ani"Aici este fericit"-Dar tu4

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 47/96

-9i eu sunt fericită"$u a ne*oie de Cântec în noapte”.-Dar +i #-ai dori,spuse e# cu b#ânde+e"8i-a citit-o pe chip,când a cântat)ltima dragoste"-A fost inunat"Bunt cântărea+ă 0i e natura# să"""

-:rei ro#u#.-Da,dar n-a de 3ând să iau ceea ce *reau"Las-o ba#tă,Jason"-a n-o #as de#oc.U0i#e #iftu#ui se deschiseră 0i e# intră (n cabina strâtă"-Dune/eu#e,ă (nnebune0ti,/ise e#"Ară+i precu ce# ai du#ce (n3era0 dân

 partea asta de ;ai,dar e0ti (ncăpă ânată ca un catâr"ț

-Bunt foarte #o3ică"-Persoane#e #o3ice nu renun+ă #a 0anse precu Cântec în noapte.-Te ro3,nu *reau să ai *orbi despre asta")# (i *ă/u e6presia (ncordată 0i bătu(n retra3ere"-ine"Deocadată ne opri aici,/ise e# 0i 3ura i se crispă"Dar eu nu renun+"Dais! 0tia că e# nu renun+a când (0i dorea ce*a"Descoperise că dorin+a #ui era pecât de ip#acabi#ă,pe atât de ire/istibi#ă"-9tiu că nu renun+i,Jason,suspină ea resenată"CAPITOLUL K-:rei să intri să-# sa#u+i pe Char#ie4 /ise Dais!,(ntin/ând âna să deschidă

 portiera"-De ce nu4 Jason cobor( din a0ină 0i *eni #ân3ă Dais!"-$u #-a *ă/ut de ieri,spuse e#,aruncându-i o pri*ire p#ină de nepăsare,0i

 pornind spre icu+a *i#ă"Poate (i ai cânt ce*a din Cântec în noapte...”

-$u.)# o pri*i cu o prefăcută ne*ino*ă+ie"-De ce nu4 (i p#ace"9i (+i p#ace 0i +ie,adău3ă e# b#ând"-Credea că a (ncheiat discu+ia asta.Dais! (# pri*i cu coada ochiu#ui,rearcând aceea0i (ntunecare pe care o *ă/use 0i (nainte pe chipu# #ui 0i-#(ntrebă?-De ce *rei să ă faci să sufăr4-Dar nu *reau asta. ridică e# din ueri obosit"Bau poate că *reau"""Care pe care"""-Dar eu nu te fac să suferi.-Ce spui4 Atunci de ce a sen/a+ia că o faci4 (ntrebă e# deschi/ând u0a 0i

dânduse#a o parte,pentru a o #ăsa să treacă">n fine,nu contea/ă") #ucru# pe care (# pun(n discu+ie când"""-Char#ie.Char#ie /ăcea pe foto#iu# #ui preferat,cu o ână atârnând peste un bra+a# foto#iu#ui"<a+a #ui,pe 5uătate cufundată (n (ntuneric,era iobi#ă,ca arura"-Dune/eu#e.Dais! se năpusti pe #ân3ă Jason,a#er3ă spre Char#ie 0i (n3enunche#ân3ă foto#iu"-$u,Char#ie.-Dais!,bâi3ui Char#ie 0i deschise ochii"U0urată,Dais! se #ăsă pe că#câie"

-)rai doar adorit"""urură ea,trecându-0i âna prin păr,apoi râse")0ti a0a deobsedat de unca ta,că nu ă a0tepta să te *ăd tră3ând chiu#u#"Doane,ce tare

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 48/96

-ai speriat.-Berios4 Char#ie (ntinse âna 0i (i atinse obra/u#,apoi adău3ă?-<ructu# ă#a nenorocit (ncepuse să ă de/3uste,a0a că a renun+at"-$u e nenorocit,(i /âbi ea fericită"Uite,acu sunt acasă"A0teaptă pu+in să ă

schib 0i po+i #uucra #a portret"-2inunat. e6c#aă Char#ie 0i ochii #ui a#ba0tri scânteiară"Cu#oarea pie#ii ta#e e o pro*ocare u#t ai atracti*ă decât banana aia idioată"-;ăâi să pri*e0ti,Jason4 O să te pune #a uncă să ne faci cafeaua 0i să ne +iitre/i"Jason (nsă continua s-o pri*ească pe Dais!"Be strădui să se uite #a Char#ie 0ic#ătină din cap"-;efu/ să fiu fo#osit ca un băiat de pră*ă#ie #a ora două diinea+a. A intratnuai ca să te sa#ut"Acu o 0ter3,/ise e#,făcându-#e cu âna"4Poate trec pe #atine când Dais! e #a spectaco#,Char#ie.-Te a0tept,/ise Char#ie,(ndreptându-se spre u0ă"Dais!,trec să te iau âine pe #aora trei"$oapte bună.-$oapte bună. Dais! abia dacă (# au/i"Be 3răbea de5a spre caera ei să seschibe,cuprinsă de o iensă recuno0tin+ă">ncă nu. $u a*ea să se (ntâp#e""">ncă"-Ce e cu e#4 (ntrebă Jason iediat ce Dais! se urcă (n a0ină (n după-aia/aurătoare"Dais! pufni?-Ce-ai spus4-Ai au/it foarte bine. $u ă ai trata ca pe un arierat inta#. e6c#aă Jason

 pornind !erce"des"ul 0i ie0ind din #ocu# unde parcase,ieri-noapte oricine ar fi

 putut *edea că Char#ie doare,dar tu ai intrat (n panică"-A 3re0it,răspunse ea e*a/i*"Char#ie nu doare niciodată atât de de*ree 0i"""-Pe dracuF. (i tăie *orba Jason"A/i-noapte a priceput totu#"Până acu ar fitrebuit să bănuiesc ce*a,dar nu pare de#oc bo#na*"-Dar n-a spus că"""Be (ntrerupse căci e# o pri*ea +intă"$u a*ea nici un rost să(ncerce să-# intă (n continuare"-ine""") foarte bo#na*"""-Cât de 3ra*4-2ai rău nu prea se poate,/ise ea fără să-# pri*ească") o boa#ă a sân3e#ui"A a*ut

de5a un atac"Doctoru# spune că urătoru# o să-# ucidă"-)0ti si3ură4 =i#nic se fac noi descoperiri"-Bunt si3ură"Cre/i că nu ne-a 3ândit #a toate posibi#ită+i#e4 oa#a e rară,ca săerite un efort coun,sus+inut,pentru descoperirea unui trataent"-Cât ai are de trăit4-Be poate (ntâp#a oricând"""Câte*a săptăâni,o #ună"""Un an,(n ce# ai bunca/"Acu (n+e#e3i că-i este cu neputin+ă să ă 3ândesc ăcar #a p#ecare"-Pot să te (ntreb de ce nu i-ai spus4-I-a prois #ui Char#ie"$u *rea să se 0tie":rea să trăiască nora# până #a capăt"

-A0a că -ai #ăsat să te hăr+uiesc 0i nu ai spus un cu*ânt4-I-a prois #ui Char#ie,repetă ea")u (i +in proisiuni#e,Jason"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 49/96

O c#ipă e# nu ai spuse niic,apoi *orbi?-Da,a0a e"-9i (n+e#e3i de ce nu pot 5uca Desdeona4-Da,răspunse e# apăsând cu furie peda#a acce#era+iei,(n+e#e3 de ce nu-# po+i

 părăsi")a (# pri*i u#uită"=âbetu# #ui o (n3he+ă 0i ea spuse sacadat?->i pare rău"$u-+i putea spune"9tiu cu trebuie să te si+i după ce ai pierdutatâta tip,(ncercând să ă con*in3i să 5oc Desdeona"-Lasă prostii#e. $u ă sit de#oc a0a.-Dar cu4-Trist pentru tine 0i Char#ie,frustrat că nu pot face un sen cu o ba3hetăferecată,0i totu# să fie bine" Dais! se si+i u0urată"Jason nu era furios"-Ce-i cu utra aia4 i/bucni e# cu un ton aspru"Credeai că sunt a0a de tică#os,(ncât să ă 3ândesc #a ine 0i #a b#esteatu# eu de usica#,când tu treci princeea ce treci4.-$u 0tia ce să"""Piesa asta e atât de iportantă pentru tine"""-La fe# 0i tu")a (ncreeni"-=ău4-)0ti chiar prea iportantă.Jason opri (n fa+a teatru#ui 0i se ap#ecă,pentru a-ideschide portiera"-$e *ede diseară,/ise e#")a (ncu*iin+ă cu ochii scânteind de fericire 0( cobor(din a0ină"Bpusese că era iportantă pentru e#")6ista o infiă posibi#itate ca săfi dorit să spună că o iube0te"-Diseară"""urură ea">nchise portiera 0i intră 3răbită (n teatru"

-9tie. /ise )ric iediat ce Jason ridică receptoru#"Dune/eu#e,(i pare rău. (# pre*enise""")ra si3ur că Jessup n-o să"""-Când4 (ntrebă Jason"Când i-a spus Jessup4-Beara trecută"-Deci s-ar putea să fie pe dru"->ncă nu"L-a ituit pe recep+ioneru# de #a Claridge ca să ă sune când

 părăse0te hote#u#"O să te anun+"-2u#+uesc,)ric"-L-a an3a5at pe art#in pentru Ia3o"

-Pofti4 Asta e inunat.-Cu Justine cu stai4-$u poate *eni"-La naiba. e6c#aă )ric,apoi *ocea #ui de*eni ai *oioasă"Dar dacă 0tii de5aasta,poate că,de data asta,C!nthia a ratat oca/ia"A0a nu ai poate inter*eni (nne3ocieri"-A0a e"-Jason4 /ise )ric cu 3#as e/itant"Ce s-a (ntâp#at4 Ai o *oce"""ciudată"-Berios4 Oare de ce4

-Uite ce e,dacă ai ai ne*oie de tip,poate o pot (piedica să *ină"2-a0 puteaduce s-o *ăd 0i"""

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 50/96

-$u,ai bine să nu ai de-a face cu ea,/ise Jason,(ncercând să-0i doo#ească3#asu#"Totu# o să fie bine"2ai a doar de re3#at ni0te deta#ii aici"Anun+ă-ă când

 p#eacă de #a hote#-ine""")ric făcu o pau/ă,apoi (# (ntrebă?

-9i ce ai de 3ând să faci4 :ii #a Londra4-$u"O să iau a*ionu# spre $e% &or',unde a de re/o#*at ni0te #ucruri,apoi o săă duc #a )a3#esount"-Iar te retra3i (n pe0tera ta de pustnic4 (# (ntrebă )ric cu aărăciune"O să *ii #a

 preieră4 Pute conta pe tine4-2ai *ede noi"""Când o să 3ăse0ti o Desdeona acceptabi#ă,dă-i de 0tire să*in s-o ascu#t"Dar 0tia că nu ai poate 3ăsi o Desdeona ca Dais!"""-Uite,trebuie să p#ec"A o treabă,ai spuse Jason"-ine"8ine #e3ătura"Jason puse receptoru# (n furcă 0i (nchise ochii":a# după*a#,durerea 0i disperarea (i cotropeau suf#etu#"Dune/eu#e,nu *oia să se terine.La naiba,nu i se putea (ntâp#a asta (ntr-un oent ai nepotri*it. De ce n-aa*ut norocu# să ai aibă (nainte câte*a săptăâni4 Dais! o să aibă ne*oie de e#0i e# n-o să fie aici*„+igrii n"au venit niciodat% la mine")i bine,ti3rii se apropiau de Dais! cu fiecare c#ipă care trecea 0i e# nu a*ea să fieaici s-o apere,s-o a5ute să-0i *indece răni#e"Dacă ar fi putut s-o apere de ti3ru# ce# ai feroce.Be a0e/ă pe scaunu# din fa+a

 birou#ui 0i (ncercă să-0i #ipe/ească 3ânduri#e,a#un3ând durerea 0i furia"$u putea a*ea ceea ce dorea e#,dar ce# pu+in,de data asta a*ea pu+in tip #adispo/i+ie ca să (ncerce s-o a5ute cu ce se putea,să nete/ească druu# spre

oaenii #a care (ncepuse să +ină atât"->ncetea/ă să-+i ai fie i#ă de tine (nsu+i,bodo3ăni e#") tipu# să ac+ione/i.;idică receptoru# te#efonu#ui de pe birou">ntâi o să-# sune pe directoru# teatru#ui,

 pe ură o să se ducă să-# *adă pe Char#ie"$u putea (piedica ti3rii să *ină,dar  poate că reu0ea să ai a#ine durerea răni#or pe care #e puteau produce"-ună,Char#ie. Ai tip să be o cea0că de cafea4 (ntrebă Jason,intrând 0i

 pornind 3#on+ spre chicinetă"9tiu,nu-i spune"2i-o fac eu"Tu e0ti prea ocupat"-Tu nu unce0ti niciodată4 se iră Char#ie,ridicând ochii de pe 0e*a#et"$u parisă fii (n3ri5orat din pricina s#u5bei ta#e de 5uătate de noră,care tinde să de*ină

 peranentă"-De fapt,aseară,când -a (ntors,a priit un te#efon"Trebuie să ă (ntorc #a

 $e% &or' o *ree,a0a că a 3ăsit un (n#ocuitor pentru câte*a săptăâni"-:e0ti proaste4-Depinde din ce un3hi #e pri*e0ti,răspunse Jason,bă3ând (n pri/ă fi#tru# decafea"$u e ce*a de nere/o#*at"-$u prea sunt #ucruri pe care să nu #e po+i re/o#*a,nu-i a0a,Jason4-A 0i eu prob#ee,ca tot ou#"""Jason ie0i din chicinetă,se duse spre 0e*a#et 0i(ntrebă?

-La ce #ucre/i4-La portretu# #ui Dais!">n noaptea asta ar trebui să-# terin"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 51/96

-Ai de 3ând să i-# ară+i4->ncă nu"># păstre/"""-Pentru ce4-:reau să 0tie ce sentient a a*ut pentru ea,după ce"""Char#ie se opri 0i răase

tăcut câte*a c#ipe"Apoi se (ntoarse spre Jason 0i spuse?-8i-a spus,nu-i a0a4 Jason făcu sen din cap că nu"-A 3hicit sin3ur 0i ea i-a confirat"Dais! nu 0i-ar că#ca proisiunea pe care+i-a făcut-o,/ise Jason"Bper că nu te superi"-$u"Practic,faci parte din fai#ie,/ise Char#ie,re(ntorcându-se #a #ucru"O să ai3ri5ă de ea4->+i proit că o să aibă tot ce 0i-a dorit *reodată"-Asta-i bine"Char#ie (0i (ndreptă uerii,ca 0i cu scăpase de o 3rea po*ară,apoicontinuă?->nainte să apari tu,era (n3ri5orat pentru ea")ste prea iubitoare pentru bine#eei,dar tu e0ti destu# de puternic,ca s-o aperi de suferin+ă"-Da,sunt destu# de puternic"Jason (n3hi+i cu 3reu nodu# ce i se pusese (n 3ât 0i,3răbit,(0i (ndreptă aten+ia spre tab#ou"-) bun,Char#ie.-) ce# ai bun #ucru pe care #-a făcut *reodată"Totu0i,nu e o capodoperă"Presupun că nu i-a fost scris să fiu neuritor"-Asta *rei4 Char#ie (ncu*iin+ă"-Presupun că e un sentient priar să *rei să cree/i ce*a inunat,care să-+isupra*ie+uiască"

-Dar tu ai făcut de5a asta"Char#ie (# pri*i surprins"Jason arătă cu capu# spre portret"-Dais!"""-8i-a spus că nu"""-$u *orbesc de tab#ou"$u a cuno0tin+e#e necesare ca să spun dacă portretu#este ie0it din coun")u ă referea chiar #a Dais!"$u e6istă nici un dubiu căDais! e o crea+ie de e6cep+ie"-Aici ai perfectă dreptate"Dar nu este crea+ia ea")u sunt doar tată# ei *itre3"$ude #a ine a o0tenit *ocea"

-:ocea i-a dat-o Dune/eu,/ise Jason ca#"Dar tu ai făcut totu# ca să i-o cu#ti*i"Tu ai forat-o 0i i-ai creat scara de *a#ori"Dais! stră#uce0te"9i tu e0ti ce# care aiefuit-o 0i i-ai dat stră#ucire"Char#ie c#ătină din cap"ș

-Ascu#tă-ă,e ade*ărat. e6c#aă Jason cu *ocea *ibrând de sinceritate"Tu aicreat ce*a u#t ai iportant decât un tab#ou"Oricine intră (n contact cu Dais!se site ai bun,ai ca#d"De fiecare dată când cântă,ea dăruie0te câte ce*a 0i tuai făcut ca asta să fie posibi#"># bătu pe Char#ie pe uăr 0i adău3ă?-$u-i oare aproape #a fe# de inunat,ca a fi ;ebrandt,dacă nu chiar aiinunat4

-$u,/ise Char#ie cu ochi scânteietori"Dar destu# de aproape"$u-i chiar a0a de răusă fii 0i B*en3a#i"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 52/96

-) a# naibii de bine să fii B*en3a#i,/ise Jason (ntorcându-se 0i pornind sprechicinetă"Acu o să-+i dau cea0ca de cafea 0i o să te po+i (ntoarce #a #ucru"9tii,ă 3ândea"""Cunosc câ i*a oaeni din cercuri#e artistice de #a $e% &or',ț

care ar fi interesa+i să-+i *adă portretu#"Poate că,până #a ură,o să reu0i să-+i

oferi 0ansa iorta#ită+ii">i (pruu+i tab#ou# pentru câte*a săptăâni,ca să(ncerc4-Ca să fiu cu con0tiin+a (păcată4 Jason c#ătină din cap"-$u sunt un binefăcător"Doar că i-a dat seaa că nu-+i pri*e0ti rea#i/ări#e (nade*ărata #or #uină")0ti unu# dintre cei ai rea#i/a+i oaeni pe care (icunosc,/ise Jason,apoi (i aruncă #ui Char#ie o pri*ire"9i un o a# naibii de bun"""Char#ie făcu un sen din cap că a priceput 0i *eni spre baru# ce separa chicinetăde caeră"->+i (ntorc cop#ientu#,/ise e#"Dais! are un 3ust rearcabi#"Jason turnă cafeaua (n două ce0ti 0i spuse?-Dais! e 3eneroasă cu oricine")a nu e (n stare să deosebească auru# de /3ură"-Cre/i că e0ti /3ură4 Jason (i (ntoarse cea0ca #ui Char#ie 0i /ise?-)i,a 0i câte*a oente de aur"""Char#ie (# pri*i 3ânditor"-Cred că te (n0e#i"Jason ridică din ueri"-)i bine,nu ă (n0e# (n pri*in+a #ui Dais! 0i nici (n pri*in+a ta,Char#ie,/isee#,ridicând cea0ca,ca pentru a toasta">n sănătatea #ui Dais!.Char#ie (0i ridică 0i e#cea0ca,0i un /âbet ca#d (i #uină fa+a"->n sănătatea #ui Dais!"Jason se prăbu0i peste ea,respirând cu 3reutate 0i treurând din tot trupu#"

9i Dais! 3âfâia 0i (i trebuiră câte*a oente să se #ini0tească 0i să-# poată(ntreba?-B-a (ntâp#at ce*a4 Putea si+i u0chii #ui Jason (ncordându-se"-De ce ă (ntrebi asta4 A fost prea dur4-$u"A*usese 3ri5ă să nu fie prea dur,dar de data asta făcuse dra3oste ai să#baticdecât oricând,cu o intensitate aproape bruta#ă 0i Dais! si+ise (n asta disperarea"-$u,dar"""Be opri iar,când si+i bu/e#e #ui Jason cuprin/ându-i #obu# urechii 0ifor+a re(nnoitei #ui e6citări"-Iar4 urură ea"Atât de curând4

-Iar,/ise e#,desfăcându-i picioare#e 0i pătrun/ând-o din nou"Cu o sin3ură i0care fu iar (n#ăuntru# ei"-9i iar,/ise e#,posedând-o (ntr-un rit nebun"9i iar"""0i iar""")ra e*ident că Jason se purta ciudat (n seara asta,(0i spuse Dais! (n3ri5orată"<ăcuse un du0 cu ea,o a5utase să se (brace,iar acu stătea re/eat de tocu# u0iide #a baie,pri*ind-o cu stătea (n fa+a o3#in/ii 0i (0i pieptăna păru#,de parcă nusuporta să n-o aibă ereu (n fa+a ochi#or"># pri*i ne#ini0tită"-Jason,e0ti si3ur că"""->+i ador păru#"Doane,cât e de fruos.>i p#ăcea păru# ei">i p#ăcea trupu# ei"

Dais! si+i un 5un3hi dureros,dându-0i seaa că e# *orbea (ntotdeauna desprefi/icu# ei,niciodată despre ea,ca o"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 53/96

-Ar trebui să-# tai,/ise ea"Be (ncurcă 3roa/nic"-$u.Dais! (# pri*i irată,iar e# (i /âbi chinuit 0i continuă ce*a ai ca#?-Bi3ur,trebuie să faci cu cre/i tu că e ai bine,dar ar fi o 3re0ea#ă">0i #uă ochii de #a ea 0i continuă?

-O să-i aintesc ereu cu arăta păru# tău risipit pe pernă"Dais! fu străbătută de un fior de 3hea+ă 0i âna (i răase suspendată (n aer"-Bă-+i ainte0ti4.-Trebuie să ă (ntorc #a $e% &or'"Iediat,ea (0i cobor( 3ene#e,pentru a-0iascunde ochii"-Chiar trebuie4 )# (ncu*iin+ă fără tra3ere de iniă,continuând să nu se uite #a ea"-Cântec de noapte"""-Te ai (ntorci4-Pu+in probabi#"-ine(n+e#es"""/ise ea,punând pieptănu# cu 3ri5ă pe arura ce acoperea toa#eta">n+e#e3"$u e6istă niic care să te re+ină aici,acu,când 0tii că nu pot să 5ocDesdeona"-$u-i *orba"""Be opri brusc 0i,pentru o frac+iune de secundă,ei i se păru că pechipu# #ui /ăre0te de/năde5dea"Dar probabi# se (n0e#ase,căci,(n c#ipa urătoare,e#*orbi cu un aer tota# ipasibi#?-Trebuie să p#ec din ene*a"-Cât de curând4->n diinea+a asta"A un a*ion #a ora 0ase">i arunc *a#i/a (n a0ină 0i,după cete #as pe tine acasă,ă duc direct #a aeroport"Dais! si+ea că e# nu trebuie să-i

citească pe chip suferin+a"Ar fi trebuit să se a0tepte #a asta"Jason fusese cinstit cu ea">i spusese că u/ica #ui era totu# pentru e#"-$u e ne*oie să ă duci acasă"Pot #ua un ta6i"ura #ui Jason se crispă"-Te duc eu"-A0 prefera să nu ă duci,/ise ea străduindu-se să nu-i treure 3#asu#"B-ar păreacă nu-i prea pot en+ine contro#u#"""$u prea ă pricep să-i iau răas-bun"-Dais!,nu *reau"""Be opri brusc,apoi re(ncepu cu 3#as aspru? (i pare rău cătrebuie să fie a0a"-Cop#ic #ucruri#e,nu-i a0a4 spuse ea 0i un /âbet (n3he+at (i contorsiona

 bu/e#e"$u a nici o preten+ie"$u i-ai făcut niciodată *reo proisiune"""Be năpusti pe #ân3ă e#,(0i su#se 5acheta de pe scaun 0i se (ndreptă spre u0a cedădea spre coridor"-La re*edere,Jason. 2u#t noroc cu Cântec în noapte"-Bă-# i-a dracuF de Cântec în noapte.O a5unse din ură (n trei pa0i 0i o (ntoarse cu fa+a spre e#"-La naiba. $u pot.-Ai priorită+i#e ta#e""":ocea ei abia se au/ea,dar,ce# pu+in,acu nu-i ai treura"-8i-a spus că nu te condan,dar 0tii că nu sunt prea sofisticată"$u s-ar /ice că

sunt (n stare să re/o#* situa+ia (ntr-un od ci*i#i/at"""Be /bătea să se su#3ă dinstrânsoarea #ui")ra incredibi#"De0i durerea o cop#e0ea,tot dorea să-i sită

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 54/96

atin3erea,să fie +inută (n bra+e#e #ui"-Lasă-ă să p#ec. Trebuie să er3 acasă,#a Char#ie.Be su#se din âna #ui 0i porni spre u0ă,*ibrând febri#"-O să-i fie dor de tine"Ce-ar fi să-i trii+i o *edere de #a $e% &or'4

-2i-a #uat de5a răas-bun de #a Char#ie"-=ău4 ) inunat. e6c#aă ea,deschi/ând #ar3 u0a"Acu trebuie să p#ec"Porni (n 3oană pe coridor,spre #ift,0i Jason o ai au/i spunând?-Char#ie"""-Dais!.Dar ea nu-i dădu nici o aten+ie 0i,(n c#ipa urătoare,u0i#e #iftu#ui se (nchiseră (nura ei 0i #iftu# (ncepu să coboare #in spre parter"$u trebuia să p#ân3ă"Dacă

 p#ân3ea,ochii i s-ar fi uf#at 0i Char#ie 0i-ar fi dat seaa"Char#ie a*ea destu#e prob#ee,fără să ai trebuiască să o conso#e/e 0i pe ea"La ura urei 0tiuse căasta a*ea să se (ntâp#e odată 0i odată"<ără ob#i3a+ii,spusese e#"Ce proastăfusese să creadă că Jason ar putea (n*ă+a să sită ce*a pentru ea aceea0idra3oste pe care ea o si+ea pentru e#"Dune/eu#e,ce tare durea. Dar nu trebuiasă p#ân3ă"Char#ie nu trebuia să 0tie.Dais! se opri (n pra3u# casei 0i trase aer (n piept (ncercând să-0i e#abore/e un

 p#an de bătaie"$u putea să-# păcă#ească pe Char#ie,făcându-# să creadă că nu-i păsa că Jason p#eca,dar putea pretinde că tot ce fusese (ntre ei nu durase preau#t"A0a,ar fi putut a*ea o scu/ă pentru că era tristă,dar nu cu inia frântă"Da,asta era cea ai bună a#e3ere">n3hi+i cu 3reutate,arboră un /âbet stră#ucitor 0i intră (n casă"Caera era

#uinată doar de #apa af#ată pe ăsu+a de #ân3ă u0ă 0i (n afara cercu#ui de#uină din 5uru# #ăpii,restu# era cufundat (n ubră"<usese atât de aărâtă,(ncâtnu obser*ase că *i#a nu era puternic #uinată,ca atunci când Char#ie #ucra"-Char#ie. Cred că Jason +i-a spus"""Be (ntrerupse 0i un cup#it sentient dede5â*u

 puse stăpânire pe ea"Da,asta era,nu era ade*ărat"$u era decât aintirea a#teinop+i când ea făcuse acea cup#ită 3re0ea#ă"9i totu0i era rea#"Char#ie nu dorea pe foto#iu,ci /ăcea chiar pe 5os,(n fa+a 0e*a#etu#ui"-Char#ie. urură ea"Oh,Dune/eu#e,nu. (n noaptea aceea *eniră ti3rii"""

Dais! nu se a0teptase să *ină atâta #ue #a (norântare"$u-0i dăduse seaa ceu#+i prieteni a*ea Char#ie"Arti0tii sunt oaeni so#itari 0i nu prea se (ntâ#nescunii cu a#+ii"9i totu0i *eniseră u#+i,sobri,tri0ti,pu+in stân3aci,să-i aducă un u#tioa3iu #ui Char#ie"Când se (ntoarse 0i p#ecă de #ân3ă 3roapă,pe obra5i (i 0iroiau#acrii#e"-$u *ă speria+i,pot *orbi o c#ipă cu dunea*oastră,doni0oară Justine4Dais! se (ntoarse 0i-# *ă/u pe )ric a!es stând #ân3ă"ea"<rate#e #ui Jason,nuJason,(0i spuse ea 0i 5un3hiu# dureros fu urat iediat de un *io#ent *a# de furie"

 $u a*ea ne*oie de )ric 0i de condo#ean+e#e #ui po#iticoase"Trecuse prin destu#e

(n aceste u#tie /i#e 0i nu +inea să i se reaintească nai*itatea 0i 5a#ea,pe careaceasta o cau/ase"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 55/96

-Ce surpri/ă să *ă *ăd,/ise ea rece"2ă te că nu prea sunt (n stare să sus+in ocon*ersa+ie,donu#e a!es"-)ric"""O undă de ro0ea+ă (i co#oră chipu# p#ăcut 0i,o c#ipă,Dais! se si+i*ino*ată"$u era *ina #ui )ric că,*ă/ându-# retrăia toată durerea pe care p#ecarea

#ui Jason o născuse"-9tiu că nu e oentu# potri*it,/ise )ric"$u te-a0 fi deran5at,dar i-a prois #uiJason"""-Pofti4.-Jason -a triis să te a5ut")# n-a putut *eni")*ident,nu putuse *eni #a(norântarea #ui Char#ie")ra ocupat cu usica#u# #ui,Cântec în noapte"9iapoi ar fi fost penibi#,dacă ea ar fi confundat copasiunea cu ce*a ai adânc")aacceptase aceste două ade*ăruri,dar asta n-o (piedica să nu fie supărată pee#"Poate că o tăiase de pe #ista #ui de priorită+i,dar,#a naiba,Char#ie fusese

 prietenu# #ui 0i ar fi trebuit să-0i ia răas-bun de #a e#"-$-a ne*oie de a5utor,/ise ea"-Te ro3,insistă )ric,punând âna pe bra+u# ei"Jason nu ă roa3ă prea des să-i facser*icii"8i-a0 fi recunoscător dacă -ai #ăsa să-i fac pe p#ac"-$u *ăd ce"""Be opri,*ă/ând e6presia ru3ătoare de pe chipu# #ui )ric">n fond,dece nu4 Oricu nu conta4-ine"Pute discuta dacă ă conduci #a a0ină")ric suspină u0urat 0i pornia#ături de ea"-Deci,cu ce-+i pot fi de fo#os4 (i pare rău că a trebuit să te ocupi sin3ură de(norântare"Directoru# teatru#ui #-a anun+at pe Jason de oartea tată#ui tău

abia a#a#tăieri"Dais! (# pri*i irată"-De ce să-# fi (n0tiin+at directoru# pe Jason4->nainte de a p#eca #a $e% &or',Jason #-a sunat 0i #-a ru3at să-# anun+e dacă osă"""Be opri,apoi adău3ă stân3aci"-Dacă ai *reo prob#eă"->n+e#e3"Ce dră3u+.>ncercă să nu #ase aărăciunea să i se citească (n 3#as"Jasonera un bărbat posesi* 0i ea socotea că nu era de#oc iposibi# ca e# să fi pututsi+i o oarecare responsabi#itate fa ă de ea,după ce (i #uase *ir3initatea"Poate că,ț

(n fe#u# #ui,era cu ade*ărat arcat de oartea #ui Char#ie"

->i pare rău că *-a dat atâta bătaie de cap">nainte de oartea #ui Char#ie,nu-i(nchipuia că o să supra*ie+uiesc acestei (ncercări"Dar trebuie"""(ntâ#ni pri*irea#ui )ric 0i continuă?-A af#at că,dacă sonde/i destu# de adânc,3ăse0ti resurse să depă0e0ti aproapeorice"$u a ne*oie de a5utor"-Ascu#tă,de ce nu ă fo#ose0ti4 (ntrebă e# pe un ton con*in3ător"Bunt priceput sătrate/ cu copanii#e de asi3urare,să ă ocup de utări"""chiar (i p#ace"-2utări4-Păi,cred că nu *rei să ai #ocuie0ti (n căsu+a aia,nu-i a0a4 /ise e#"Aintiri#e sunt

un iad""")/ită o c#ipă,apoi continuă?-9i apoi,noi spera că poate o să *ii #a $e% &or' acu"""U#uită,Dais! se

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 56/96

(ntoarse pentru a-# pri*i"-Desdeona"$u *ăd nici un oti* pentru care nu ai accepta ro#u#,spuse )ric"Ar fi o nebunie să-# refu/i") 0ansa unei cariere stră#ucitoare"-2ă te că ai *enit de3eaba"Tot nu *reau să 5oc (n usica#u# frate#ui tău"

)ric tăcu o c#ipă"-Din cau/a #ui Jason,nu4 2i-a spus că s-ar putea să-# dete0ti"Păru u0or 5enat,când*orbi ai departe?-$u 0tiu ce e (ntre *oi doi 0i nu e treaba ea")u fac doar pe esa3eru#,a0a că#asă-ă să-i fac treaba,bine4 Tiiditatea #ui era p#ăcută 0i Dais! si+i un *a#de sipatie pentru e#"->i pare rău"$u e *ina ta"Deci,care e esa5u#4-2i-a spus să-+i transit că,dacă accep+i ro#u# Desdeonei,n-o să te *adă până(n seara preierei,(n afara ca/u#ui că e *reo ur3en+ă,/âbi )ric"9i poate niciatunci") renuit pentru că din când (n când,nu apare nici ăcar #a proprii#e

 preiere"Dais! (# pri*i nesi3ură"-$-o să fie #a $e% &or'4-$u-0i părăse0te niciodată proprietatea din Connecticut,decât dacă sunt

 prob#ee #e3ate de unca #ui"-Ce ciudat.-) o tâpenie. /ise )ric sec"Dar nu despre asta e *orba"Jason o să te #ase (n

 pace"""Ja#ea o să3eta iar,transforându-se (n durere surdă"-$u 0tiu"""-Jason /icea că-+i p#ace u/ica #ui"

-Ceea ce a au/it din ea"-Toată e inunată,/âbi )ric con*in3ător"9tiu că Jason poate fi un o difici#,dar de ce să renun+i #a ro#u# care-+i poate oferi #ocu# pe care-# eri+i,doar ca să-ifaci (n ciudă4 Jason (0i +ine proisiuni#e"-9tiu"-Atunci,de ce e/i+i4 A0 spune că e e6act edicaentu# de care ai ne*oie (nsitua+ia asta"Cei doi a5unseseră de5a #ân3ă a0ina #ui Dais!,0i )ric (i deschise

 portiera"-Ar trebui să-+i ocupi tipu#,(i spuse e#"9i a an3a5at un re3i/or care,(n od

si3ur,o să scoată untu# din tine"2uncă"""Cu*ântu# o adeenea"Dac-ar putea săuncească atât de u#t,(ncât,seara,să se prăbu0ească (n pat,fără a ai fi (n staresă se 3ândească nici #a Jason,nici #a Char#ie"9i nu era *orba doar de uncă,ci 0ide p#ăcerea unei u/ici *ră5ite"-)0ti tentată,spuse )ric *oios"De ce să nu-+i oferi ceea ce-+i dore0ti"""#ucru# decare ai atâta ne*oie4 Dais! se sui (n a0ină 0i (0i fi6ă ochii pe poarta ciitiru#ui"-Pentru că (ncă nu 0tiu de ce anue a ne*oie acu"-Trec pe #a tine diseară,/ise )ric,apoi o pri*i (n3ri5orat"O să te descurci sin3ură4Pe3,so+ia ea e #a hote#":rei s-o aduc cu ine4

-$u sunt (n stare să *ăd străinii"""-Pe3 nu e o străină"Când o s-o cuno0ti,o să (n+e#e3i"""Apoi /âbetu# #ui se stinse

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 57/96

când spuse?-Totu0i o să *in sin3ur"La ora opt4-Dacă dore0ti,răspunse ea obosită"$uai Dune/eu 0tia cât e u#t ar fi *rut sărăână sin3ură (n seara asta"O să-i fie 0i a0a destu# de 3reu să se uite prin

#ucruri#e #ui Char#ie 0i să hotărască ce anue să păstre/e 0i ce anue să dea"""Totu0i,spuse?-La opt"Dais! 3ăsi bi#etu# (ntr-un sertar a# birou#ui")ra doar o (nsenare ne3#i5entă,pecare Dais! o recunoscu ca fiind a #ui Char#ie,ce /ăcea peste un *raf de note de

 p#ată 0i re+ete"Presupuse că era un fe# de testaent"Char#ie nu *oise niciodată săse 3ândească #a oarte 0i faptu# că făcuse această (ncercare de a aran5a #ucruri#eo 0ocă" ,iicei mele'#ais-'îi las toat% dragostea mea i toate $unurile'cu e/cepia

 portretului ei'pe care îl las prietenului meu'0ason 1in2'care e mai mult aur imai puin% zgur% decât crede”.9oc după 0oc"""Char#ie trebuie să fi scris asta (n u#tie#e /i#e,poate chiar (nu#tia #ui /i de *ia+ă"Dais! se ridică 0i se duse spre tab#ou# acoperit de pe0e*a#et"$u fusese (n stare să se atin3ă de *reun tab#ou de-a# #ui Char#ie dupăoartea #ui"Atâta dra3oste 0i uncă adunau,(ncât erau ai intie decât orice a#t#ucru,pe care-# a*ea Char#ie"Dădu #a o parte pân/a 0i se uită #a portret";ăase aco#o u#t tip,pri*ind tab#ou# cu ochi (n#ăcria+i,(n *ree ce #uinas#abă a după-aie/ei se topea (n (ntuneric"Iubire"Jason (i spusese că portretu# e p#in de iubire,0i nu se (n0e#ase"Dais! 0tia că

nu *a putea niciodată să se uite #a tab#ou# acesta,fără să-0i aintească de Char#ie0i de *ia+a #or")ra o o0tenire ai pre+ioasă decât toate ce#e#a#te bunuri #ue0ti

 poenite (n bi#etu# â/3ă#it (n 3rabă de Char#ie"i#etu#"Tab#ou# era a# #ui Jason. La naiba,nu *oia să renun+e #a e#.9i nici nu era ne*oie să o facă,(0i spuse tânăra hotărâtă")*ident,bi#etu# ace#a nu

 putea fi #e3a#"Chiar 0i nue#e beneficiaru#ui era fa#s"Dacă Char#ie ar fi cunoscutcircustan+e#e,nu ar fi"""Dar cu putea 0tii ce ar fi făcut Char#ie4 Puse cu 3ri5ă

 pân/a peste tab#ou 0i se (ntoarse obosită"9tia că nu putea nesocoti u#tie#edorin+e a#e #ui Char#ie"Tab#ou# trebuia (pachetat 0i triis #ui Jason"

>0i aruncă ochii roată prin caeră 0i fu cuprinsă de de/năde5de"$u putea răâneaici"Atunci de ce n-ar a#e3e ceea ce i-ar da cât ai u#tă satisfac+ie4 Jason nu-0i#ăsase sentiente#e să stea (n ca#ea u/icii sa#e,atunci ea de ce ar face-o4Dăduse piept cu ti3rii,fusese sfâ iată de ei 0i supra*ie+uise")ra destu# deș

 puternică pentru a-# (nfrunta pe Jason cu ca#,chiar dacă se (ntâ#nea din(ntâp#are cu e# #a $e% &or'" (u rata ocazia...”:orbe#e #ui Char#ie (i re*eneau (n inte")# nu se referise #a unca ei,ci #adra3oste,#a de*otaent")i bine,dra3ostea se topise,dar (ncă ai a*ea u/ica0i,(n #uea asta,ai erau atâtea oca/ii de care putea profita"

Be duse 3răbită spre te#efonu# af#at pe birou,(n ce#ă#a#t capăt a# (ncăperii"-Tocai -a sunat Dais! Justine"Acceptă ro#u# Desdeonei,spuse )ric de (ndată

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 58/96

ce Jason răspunse #a te#efon"Poiâine p#ecă spre $e% &or'"-ine.-ine4. Credea că o să +ipi de fericire"-Ce face4

-) depriată"""Buferă"""2âna #ui Jason se crispă pe receptor"Dune/eu#e,cât ar fi*rut să fie #ân3ă ea"-$-o #ăsa să ai stea (n căsu+a aia.-)u 0i Pe3 er3e s-o a5ută #a (pachetat,/ise )ric 0i,după o pau/ă,continuă?B-a schibat de când a cunoscut-o") ai puternică decât credea 0i are a#naibii de u#t cura5"-;ăâi cu ea"8ine-o ocupată"$u-i da oca/ia să 3ândească"-A0a o să face"Presupun că nu ai de 3ând să-i spui ce e (ntre *oi,nu4-$u"-)ra si3ur">i p#ace,Jason")"""deosebită"""-Da"-)0ti foarte aabi#,/ise )ric caustic"Cât de bine (+i a#e3i cu*inte#e. (# +ii inte pecriticu# ă#a care a spus că,dacă Bha'espeare ar fi fost copo/itor,ar fi fost Jasona!es4-Ai 3ri5ă de ea,)ric")ric se (b#ân/i"-O să a"Tu ai 3ri5ă de tine,/ise e# 0i (nchise te#efonu#"Jason puse receptoru# (nfurcă 0i răase pri*indu-# +intă")ra riscant să-i dea #ui Dais! ro#u#,de0i riscu# erainor"Părăsise scena (nainte de a fi prea târ/iu 0i a*ea să se străduiască să nu seducă #a repeti+ii"<u cuprins de durere #a 3ându# că n-o *a ai *edea niciodată pe

scenă,cântându-i cântece#e,că n-o *a ai *edea niciodată"""Dar (i proisese #ui Char#ie că ea a*ea să aibă tot ce-0i dorea 0i 0tia că doar a0aDais! putea accepta ceea ce-i oferea">ntre tip,s#a*ă Donu#ui,a*ea de#ucru"2unca (+i dăruie0te uitarea"2unca era i/bă*irea"Be (ntoarse 0i ie0i din

 birou,(ndreptându-se spre sa#a de u/ică"CAPITOLUL -$u er3e. /ise Joe# ;ic'ert sec,urcând pe scenă"La naiba,Dais!,ce e cu tine4A au/it că 5oci <antine de doi ani 0i totu0i 5oci scena asta,ca 0i cu n-ai ai fiurit niciodată.Dais! (# au/i pe )ric,a0e/at (n rându# a# patru#ea,chicotind,dar ea

nu era de#oc au/ată")ra prea obosită 0i descura5ată,0i 0tia că re3i/oru# a*eadreptate"Distru3ea scena,care era punctu# cu#inant a# piesei"-Bcena or+ii #ui <antine era diferită"2oartea ei era"""Be opri,de/3ustată de sine,când (0i dădu seaa ce scu/ă #aentabi#ă 3ăsise"Cât putea fi de neprofesionistă.-Ai dreptate,Joe#,/ise ea"Bunt cup#ită (n scena asta"->ntr-ade*ăr.Joe# ;ic'ert se (ntoarse (bufnat spre e*in i##in3s,care 5ucaOthe##o"-Tu te descurci bine,e*in"Apoi (i aruncă o pri*ire răutăcioasă #ui Dais!"-Aproape că te face să ară+i ai bine"""Dais! tresări"

-O să ă străduiesc să iasă ai bine"-O să te străduie0ti4 +ipă Joe# caustic"2ai sunt două săptăâni până #a preieră

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 59/96

0i tu o să te străduie0ti4. $u cre/i că e tipu# să faci ai u#t,decât să testrăduie0ti4-Poto#e0te-te Joe#,/ise e*in b#ând"O să reu0ească") inunată (n restu# piesei"-Tu nu te bă3a,e*in. se (ntoarse Joe# spre e#"9i nu ai fi a0a tâpit. Dacă

ratea/ă scena asta,se duce dracu#ui tot spectaco#u#"Pe Dais! o cuprinse iritarea,când *ă/u că pie#ea din 5uru# bărbiei #ui e*in (ncepea să se (nro0ească"e*in nudorise decât s-o a5ute 0i Joe# nu trebuia să-0i *erse ner*ii pe e#">n u#tie#e 0asesăptăâni de repeti+ii,Dais! (ncepuse să +ină #a e*in"De0i a*ea ta#entu#actoricesc,fi/icu# puternic 0i *ocea (ncântătoare pe care #e cerea ro#u# #ui Othe##o,(n afara scenei ea descoperise un o prietenos 0i sip#u,#oia# ca un că+e#u0 0i#ipsit de (n3(farea supărătoare de care dau,de obicei,do*adă ste#e#e scenei 0iecranu#ui"-Lasă-# (n pace,Joe#"Ce ai cu e*in,când *ino*ată sunt eu4-Ai perfectă dreptate. Tu e0ti *ino*ată. /ise Joe# rân5ind"9i dacă ai pune pu+insentient (n scena asta n-ar ai trebui să +ip #a nieni.Joe# (0i #ăsă âini#e (n

 5os 0i adău3ă?-Cre/i că-i p#ace să fiu ou# rău4 Poate că nu-i p#ăcea să fie dur,dar,când erane*oie,era nei#os"Totu0i,asta (nsena să fii un bun re3i/or 0i Joe# ;ic'ert eraun bun re3i/or"-$u 0tiu de ce a prob#ee cu scena asta"O Bă e6erse/,/ise ea"-Da,si3ur"""Joe# /âbi discret,se (ntoarse pe că#câie 0i cobor( (n 3oană scări#e,ducându-se #a #ocu# #ui,af#at #ân3ă scaunu# de unde )ric urărea repeti+ia"-9i o să reu0e0ti,chiar dacă ar fi să stă aici toată noaptea,ai /ise e#"

9i nu 3#uea">n ce#e 0ase săptăâni de când repetau,Dais! (n*ă+ase că Joe# nu3#uea niciodată"Dacă n-o să 5oace bine,o să repete scena până când to+i o să se

 prăbu0ească epui/a+i"e*in (i strânse cu sipatie uăru#"-Data *iitoare o să iasă bine"-Bpui asta de fiecare dată când 3re0esc"Cred ca ai o răbdare de (n3er"-2erită să a pu+ină răbdare,când 0tiu că noi to+i creă ce*a rearcabi#,/isee*in 3ra*"2u/ica"""tu 0i cu ine"""nu si+i"""a si+ea"Tocai de aceeaaccepta furia 0i frene/ia #ui Joe#,(ncercând să +ină pasu# cu e#"Cântec în noaptea*ea toate date#e pentru a de*eni un succes co#osa#,care ar putea +ine capu# de

afi0 tip de /ece ani"Cu toate acestea,ceea ce era ai iportant era pro*ocareadub#ă de a crea un persona5 de neuitat 0i de a ser*i u/ica"-Da,o sit"Cântec în noapte e o crea+ie specia#ă,/ise ea /âbindu-i"-9tiu un #oca# 3ro/a*,0i o asă bună ă re#a6ea/ă (ntotdeauna"-Bi3ur,de ce nu4 Dacă o să terină *reodată"""se strâbă ea"-;e#uă. /ise Joe#"De #a capăt.Dais! #uă o u#tiă (n3hi+itură din ceaiu# fierbinte,

 pe care (# ceruse pentru a-0i pre3ăti 3âtu# 0i (ntinse cea0ca 3oa#ă asistentu#ui"Dune/eu#e,cât era de obosită.-$u i-ai putea triite acasă pe cei#a#+i4 ) aproape ie/u# nop+ii 0i"""

-Cu a0 putea4 o (ntrerupse Joe# caustic") c#ar că ai ne*oie de a5utoru# tuturor.-Lasă,(i 0opti e*in"Pe ine nu ă deran5ea/ă"De data asta o să fie bine"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 60/96

-2ă sit ca )#i/a Deoo#itt#e (n  !- &air lad-"->ntotdeauna i-a dorit să-# 5oc pe enr! i33ins,/ise e*in" !%i s% &ie'3eorge'a reuit*”=âbetu# (i dispăru 0i continuă pri*indu-i cercetător chipu#

 pa#id"

-9i tu o să reu0e0ti"-)0ti u#t ai bun (n Othe##o,decât (n enr! i33ins"Pianistu# (ncepu să cânte)ltima dragoste"ietu# de e#,(0i spuse ea"Pianistu# trebuie să fie #a fe# deobosit ca ei to+i"Bfâr0ită,se duse spre patu# din i5#ocu# scenei,care era sin3uru#decor,(n3enunche #ân3ă pat 0i a0tepta oentu# când rebuia să (nceapă să cânte"-Bta+i.Dais! (ncreeni 0i răase cu ochii a+inti+i #a priu# nasture a# căă0ii #uie*in"Oh,nu,nu a*ea ne*oie de asta tocai acu.Ochii #ui e*in scrutau(ntunericu# din sa#ă"-Cine dracuF a fost4-Jason"""-a!es4 (ntrebă e*in p#in de interes,străduindu-se să distin3ă trăsături#e ce#uice cobora pe inter*a#u# dintre scaune"$u #-a cunoscut"Trăie0te ca un

 pustnic,nu-i a0a4-Da"Dais! (0i si+ea bu/e#e uscate 0i 0i #e ue/i cu #iba">0i spusese că n-o săsită niic când o să-# *adă pe Jason a!es,că ceea ce fusese (ntre ei se e6p#icadoar prin *u#nerabi#itatea ei datorată or+ii iinente a #ui Char#ie"9i totu0i,(nc#ipa (n care (i au/ise 3#asu#,(ncepuse să treure"-A0a a au/it,ai /ise ea"-I-ai recunoscut *ocea"># cuno0ti pe acest are isterios4

-L-a (ntâ#nit"""Be strădui să pri*ească peste uăr 0i-# *ă/u pe Jason oprindu-se(n dreptu# rându#ui unde stăteau )ric 0i Joe#"Jason (ncepuse să *orbească (n0oaptă cu Joe#")ra (brăcat (n b#u3i ne3ri 0i o căa0ă nea3ră,cu âneci #un3i,care-i făcea trupu# uscu#os să pară ai sup#u decât 0i-# aintea,dar e6presia #uire+inută era aceea0i,#a fe# ca 0i ipactu# pre/en+ei #ui asupra ei"-Dar nu cred că #-a cunoscut cu ade*ărat,adău3ă ea"-2u/ica #ui e fantastică,/ise e*in"Dune/eu#e,dacă nu-i p#ace cu (# 5oc peOthe##o4-De ce să nu-i p#acă4 )0ti inunat. spuse ea fără să se 3ândească,cu pri*irea

(ncă a+intită asupra #ui Jason")u sunt copi#u#-prob#eă"Dar nu ai era un copi#">n od si3ur nu copi#u# nai* care că/use sub *ra5a #ui Jason,cu câte*a săptăâni(n ură"Dune/eu#e,cât spera să nu ai fie ace#a0i copi#"-Te si+i bine4 o (ntrebă e*in b#ând")a se strădui să-0i ia ochii de #a Jason 0i/âbi cu 3reutate"-) c#ar că )ric i-a te#efonat are#ui o 0i i-a spus că (i pun (n perico# pre+ioasacrea+ie"-Cre/i4-A#tfe# de ce ar fi *enit aici (n noaptea asta4 A *enit s-o sa#*e/e,/ise ea,

ridicându-se 0i (ncercând să se #ini0tească"-Oricu,nu poate fi ai dur decât Joe#"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 61/96

-$u fi a0a si3ur""")a priise o #ec+ie usturătoare despre cât de nei#os 0i desincer putea fi Jason,când era *orba de u/ica #ui")i bine,se săturase să a0tepteca o *ictiă,(n *ree ce că#ăii discutau ce secure să fo#osească"<ăcu un pas sprea*anscenă 0i spuse,scrutând (ntunericu#?

-ună,Jason. Probabi# că a fost cup#it de proastă dacă te-au cheat să puiuăru#"Jason se (ntoarse 0i se uită #a ea"Dais! tresări,i/bită de for+a ochi#or #uia#ba0tri-*er/ui"->nfiorătoare. Te urăresc de o oră din fundu# să#ii 0i nu-i *ine să cred"Poate că (i trecuse,se 3ândi ea")ra o *ree când si+ea atât de acut pre/en+a #ui,(ncât e# n-ar fi putut intra (ntr-o (ncăpere,fără ca ea să-# sită"-$u *reau să ă contra/ici":reau să 5oci. >i /âbi e# crispat"9i o să ob+in ce*reau. Btin3e-+i #uini#e 0i toată #uea să părăsească scena.-A+i au/it ce-a spus. stri3ă Joe#,făcând un 3est spre tehnicianu# de #a #uini 0i,

 brusc,teatru# se cufundă (n (ntuneric"-Un ref#ector pe Desdeona. coandă Jason"-)u sunt Dais!,/ise tânăra sfidându-# 0i (n 5uru# ei apăru un cerc #uinos"-re0e0ti">n c#ipa asta e0ti Desdeona"9ter3e-o,i##in3s"e*in se (ncruntăneu#+uit"-$u ar fi bine să răân să *ă a5ut4 Dacă 5oacă cu ine,o să-i *ină ai u0or să"""-a de#oc. (# (ntrerupse Jason fără ena5aente"Tu e0ti una din cau/e#e

 prob#eei"Dais! i/bucni pe dată?-Pe naiba. $ieni nu -ar fi (ncura5at ai u#t decât e*in"$u-i cinstit să fie(n*inuit e#,dacă eu 5oc prost.

-Treci (n cu#ise. (i spuse Jason #ui e*in 0i urcă trepte#e spre scenă"ai săterină odată.e*in ridică din ueri 0i se pierdu (n (ntuneric,#ăsând-o peDais! sin3ură pe scenă cu Jason"->n3enunchea/ă pe pat,spuse Jason">+i a0tep+i iubitu#"„Pozeaz% pentru mine.4ngenuncheaz% pe &otoliu...”

 $u,asta nu a*ea nici o #e3ătură cu pre/entu#,(n3enunche pe pat 0i-i făcu sen pianistu#ui să (nceapă"-<ără acopaniaent,/ise Jason iute"$u ai *oie"Cuno0ti u/ica") o parte dintine,o parte din Desdeona")a (# pri*i u#uită"

Intrase 0i e# (n cercu# de #uină a# ref#ectoru#ui 0i ea de*eni iediat con0tientăde i/o#area #or de cei care (i urăreau din cu#ise"-) iubitu# tău,dar te tei de e#"9tii că te bănuie0te că i-ai fost necredincioasă 0i eun o *io#ent,chinuit"Te-ai de/brăcat 0i +i-ai pus căa0a de noapte"Jason *eni ai aproape de ea,(ntinse âna 0i (ncepu să-i scoată a3rafe#e dincocu# (n care-0i strânsese păru#,aruncându-#e una câte una #ân3ă pat,(ntr-un 3estde chinuitoare intiitate"$u,nu trebuia să-0i aintească de câte ori făcuse e# asta(nainte,de câte ori (i (n*ă#uise cu p#ete#e b#onde sânii,sau de câte ori se #ăsaseân3âiat de o#iciunea #or"Dune/eu#e are,descoperea că (0i aintea tot"

Aeru# păru să de*ină ai dens 0i sânii păreau să-i străpun3ă bubacu# b#u/ei")# (0i trecu de3ete#e prin păru# ei,până când buc#e#e bo3ate (i acoperiră uerii"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 62/96

-8i-ai desfăcut păru#,/ise e#"Ai a*ut 3ri5ă să-+i spui ru3ăciunea pentru că 0tii căs-ar putea să nu ai trăie0ti până diinea+ă"-) ne*oie de toate astea4 (ntrebă ea"-Da,atosfera e totu#"Asta nu er3e #a scena aceasta"

O pri*i cu ochii scânteind pe chipu# #ui (ntunecat":ocea (i cobor(,de*enind o0oaptă?-i##in3s e un actor bun,dar nu-+i oferă ceea ce-+i trebuie">i aran5ă păru# pestesâni cu ai făcuse de atâtea ori (nainte"$uai că pe atunci,e# se ap#eca 0i (0i

 punea obra/u# pe sânii ei 0i (i freca u0or,până când o au/ea 3eând 0i apoi(0i"""(ncercă să nu se ai 3ândească,dar era prea târ/iu"Inia (i bătea de5a 3atasă-i spar3ă pieptu#"-9i ce anue (i trebuie4-Teaă"$esi3uran+ă,/ise Jason 0i bu/e#e i se arcuiră u0or") #ipede că e0ti bună

 prietenă cu i##in3s"9tii că nu +i-ar face *reun rău 0i asta se *ede (n fe#u# (n care 5oci"Desdeona (# iubea pe Othe##o,dar se 0i teea de e#"Trebuie să si+i teaa,ca s-o po+i fo#osi când ai ne*oie de ea"-9i tu o să-i furni/e/i tenebre#e de care a ne*oie4"-Oh,da,/âbi e# aar"A fost (ntotdeauna Othe##o pentru tine,Dais!")a (# pri*i irată când rea#i/ă că *orbe#e #ui erau ade*ărate"Chiar 0i (n ce#e ai#ini0tite oente petrecute (preună,ea fusese con0tientă că e6istă ce*a(ntunecat,un e#eent de perico# (n e# 0i asta făcuse ca re#a+ia #or să fie u#t aie6citantă,de0i o intiida pu+in")# (ncu*iin+ă,u0or,citindu-i 3ânduri#e"-$u +i-ai dat seaa4 )u a 0tiut (ntotdeauna"Ie0i din #uina ref#ectoru#ui 0i se

 pierdu (n (ntuneric,apoi adău3ă?->ncă de #a (nceput"""Cântă )ltima dragoste,Dais!"Jason nu ai era acudecât o si#uetă (ntunecată,asi*ă,ce a0tepta (n spate#e dârei de #uină"Deodată,Dâis! si+i că o cuprinde panica"Au/i din nou coanda,ca#ă,seducătoare"-Cântă pentru ine,Dais!")a (ncepu să cânte,#a (nceput cu *oce treurătoare,nesi3ură"Apoi,deodată,scena dispăru,totu# se topi 0i ea de*eni b#ândaDesdeona,cea cu destinu# pecet#uit"Othe##o,iubitu# ei era aco#o,a0teptând,urărind-o")ra atâta *io#en+ă,atâta suferin+ă"Ar fi *rut să (ntindă âna 0i să-#

a#inte,să-i *indece răni#e,dar (i era prea teaă"Oare nu pricepea că ea nu-i fusesenicicând necredincioasă4 $u putea pricepe cât de u#t (# iubea4)# se i0că 0i ea (i /ări o c#ipă ochii scânteind (n (ntuneric,ca ochii unei pantere">0i +inu respira+ia"Acu4 O s-o su3rue acu4 Abia ai putu rosti u#tiu# *ersa# cântecu#ui,cu ochii a+inti+i asupra si#uetei aenin+ătoare a iubitu#ui ei,cea0tepta (n (ntuneric"Acest u#ti *ers străbătu noaptea aidoa bătăii iniii ei,3atasă se oprească,pe când (# a0tepta să intre (n iatac">0i ap#ecă fruntea,(ntr-un 3est detota#ă acceptare a destinu#ui"Be au/iră ap#au/e"Dar Dais! nu a*ea ne*oie deanifestarea spontană a ce#or af#a+i (n cu#ise pentru a-0i da seaa că trăise

ro#u#">n ace#e scurte oente,fusese cu ade*ărat Desdeona"=ăpăcită,ea ridică(ncet capu#"Jason *eni iar (n cercu# de #uină,/âbind u#+uit"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 63/96

-Chiar reu0esc să te sperii de oarte,nu-i a0a4-$u,răspunse ea,(ndreptându-0i spate#e 0i pri*indu-# drept (n ochi"Othe##o osperie pe Desdeona"Tu nu o sperii pe Dais!"O c#ipă,pe chipu# #ui se putu citisurpri/a,dar apoi Jason (ncu*iin+ă (nceti0or"

-Da,*ăd")ric i-a spus că te-ai schibat? <ăcu o pau/ă,apoi adău3ă?-Dar,când o să cân+i cântecu#,o să-+i ainte0ti (ntotdeauna cu s-a si+itDesdeona,nu-i a0a4-Da"Dais! (ntinse âna 0i-0i căută a3rafe#e">+i sunt recunoscătoare"Be ridică 0i*eni (n fa+a #ui"-De0i 0tiu că ai făcut-o pentru usica#u# tău,nu pentru ine,adău3ă ea"-Berios4 (ntrebă e#"Cât de bine ă cuno0ti"""dar poate că totu0i nu ă cuno0tichiar atât de bine"$u sunt Othe##o din cap până (n picioare"""-A fost bine,Dais!. /ise Joe#,(ndreptându-se spre cu#ise"Acu,hai să ai(ncercă o dată cu e*in"-$u,/ise Jason,pornind 0i e# spre cu#ise") sfâr0ită"Triite-o acasă,Joe#.;e3i/oru# se (ncruntă"-Ascu#tă,0i dacă n-o să iasă #a fe#4 Trebuie să repetă 0i să de/*o#tă nuan+e#e"""-O să se descurce"Triite-o acasă"- !%i s% &ie'3eorge'a reuit . /âbi e*in *enind spre ea"8i-a spus eu că e0ti(n stare.O #uă (n bra+e 0i o (n*ârti fericit"-Acu pute er3e să âncă chi#i4 Jason se opri,se (ntoarse 0i se uită #aei"Chipu# #ui era #ipsit de e6presie,dar Dais! a*u brusc aceea0i sen/a+ie pe caree# o a*usese când stătuse,pătia0,posesi*,aenin+ător (n (ntuneric"

>0i (ndreptă uerii 0i (0i ridică bărbia pro*ocator")ra Dais!,nu Desdeona"Dacă*oia să (nceapă o *ia+ă nouă,fără e#,trebuia să (n*e+e să i3nore fascina+iatenebroasă pe care e# i-o tre/ea">n od de#iberat se (ntoarse cu spate#e #a Jason 0i(i /âbi #ar3 #ui e*in"-)6act asta-i doresc,chi#i. 2or de foae. Dă-i două/eci de inute să fac undu0 0i să ă schib 0i ne (ntâ#ni #a ie0irea actori#or"Dais! pornise pe coridoru# s#ab #uinat,când,deodată,(ncetini nesi3ură pasu#"Jason stătea re/eat de perete,#ân3ă ie0ire"Când o *ă/u e/itând,un /âbet u0or ise a0ternu pe bu/e"

-)0ti punctua#ă"$u fi (n3ri5orată"i##in3s nu +i-a tras c#apa"L-a triis afară,pea#ee să te a0tepte"-De ce4 (ntrebă ea,3răbind pasu# 0i apropiindu-se de e#"A cre/ut că ai p#ecat"-$u,rep#ică e#,(ndepărtându-se de /id"A *rut să *orbesc cu tine"-Berios4 2ai ai *reo indica+ie psiho#o3ică pentru Desdeona4 $u era ne*oie săte deran5e/i"U#tia scenă e sin3ura cu care a a*ut prob#ee"-9tiu")ric spune că o să fii fantastică (n ro#"-Ce dră3u+.-Cu (+i er3e4 )ric i-a spus că +i-ai 3ăsit un apartaent (n reen%ich

:i##a3e"Te si+i bine aco#o4-Da")ric 0i Pe3 au fost foarte buni cu ine"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 64/96

-$u e 3reu ca oaenii să fie buni cu tine"""-=ău4 e6c#aă ea,pri*indu-# (n ochi"B-ar /ice că +ie nu +i-a *enit atât de u0or"""Jason pufni?-A fost cât a putut de bun (n condi+ii#e date.

-Ai fost pe dracuF. O dată -ai acu/at că ă fo#osesc de tine,dar cred că +ie +i se potri*ea repro0u#">n copara+ie cu tine,eu a fost un ic copi#"Dais! ridică oână 0i continuă să *orbească?-Oh,si3ur,ă pre*enisei cinstit"De fapt,#a (nceput,-a socotit *ino*ată că nute-a #uat (n seaă";idică pri*irea spre e#,uitându-se (n ochii #ui"-Dar apoi i-a dat seaa că tu 0tiai bine că n-a să dau nici o aten+iea*ertisentu#ui tău"Jason,ă cuno0ti bine. )0ti un bărbat atât de inte#i3ent 0i ai0tiut că puteai #ua,fără prob#ee,tot ce *oiai 0i,(n ace#a0i tip,să fii atât decon*ins că ai dreptate.-Bper că n-a fost niciodată con*ins că a dreptate"-Dar adi+i că 0tiai că nu ă putea ăsura cu tine"Jason /âbi abia

 perceptibi#"-Dipotri*ă,(i erai u#t superioară"-)ra ca p#aste#ina (n âini#e ta#e"2ă hipnoti/ai"-:orbe0ti #a tipu# trecut,/ise e# ironic":rei să-i spui că +i-ai re*enit dupăane*re#e e#e dene de ;asputin4 )a (ncu*iin+ă"-2-a tre/it când a urit Char#ie"=âbetu# dispăru de pe chipu# #ui Jason"-A0 fi *rut să fiu #ân3ă tine,dar"""-$u in+i. /ise ea cu 3#as nesi3ur"Dacă ai fi *rut să fii aco#o,ai fi *enit"9tiai ce

i-ai făcut (n noaptea aia 0i că apoi,când -a (ntors acasă #-a 3ăsit peChar#ie"""<u ne*oită să se oprească,cop#e0ită de aintirea ace#or cup#iteoente"-Buf#etu# (i sân3era 0i tu -ai #ăsat să (nfrunt totu# sin3ură,/ise ea,pri*indu-#sfidător")i bine,a făcut fa+ă 0i a (n*ă+at ce*a din asta.-Că sunt un tică#os4-$u,/ise ea ca#ă"Că a fost o proastă să cred că puteai,(ntr-ade*ăr,+ine #a ine"Jason arăta ca 0i cu Dais! #-ar fi pă#uit"-$-ai fost o proastă")a si+i că o podidesc #acrii#e,dar refu/a să #e #ase să cadă"

-A fost 0i proastă 0i oarbă">0i (n3hi+i #acrii#e 0i /âbi cu aărăciune"-$ici ăcar nu-i dăduse seaa că e0ti unu# dintre ti3ri,Jason"-$u sunt,fir-ar să fie. e6c#aă e#">ntotdeauna a *rut să te a5ut"-Oh,da,ai *rut să faci din ine o *edetă,ridică ea din ueri")i bine asta faciacu,nu-i a0a4 9i (n ace#a0i tip ob+ii ceea ce +i-ai dorit. Iste+u# Jason.Dais! (n3hi+i cu 3reutate,(ncercând să-0i stăpânească *ocea 0i spuse?-Totu0i,(i pare bine că ai a0teptat":oia să *orbesc cu tine"-Cred că ai spus destu#">ncă ă ai /*ârco#esc din cau/a #o*ituri#or"-Ai priit portretu# pe care +i #-a triis4

-Da"-:reau să-# cupăr de #a tine"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 65/96

-$u e de *ân/are"Dais! (0i strânse âini#e (n puni"-Testaentu# #ui Char#ie nu era probabi# un act #e3a#"$u era ob#i3ată să-+itriit tab#ou#"-Dar e0ti un o de onoare 0i Char#ie a *rut să-i #ase ie portretu#"

)a rep#ică nerăbdătoare?-A fost un 3est ipu#si*"Te cuno0tea prea pu+in"9tiu că a *rut ca portretu# să-irăână ie"-Cred că,dacă i #-a #ăsat ie,a a*ut un oti*")a râse ener*ată"-8i #-a #ăsat +ie,pentru că 0i-a (nchipuit că sunt (ndră3ostită de tine"Ce prostie,nu-i a0a4-Da,are prostie. /ise e# cu 3#as ră3u0it"Dar tot nu-+i dau portretu#"A p#anuricu e#"-La naiba,pentru ine e iportant.-)ra iportant 0i pentru Char#ie.-Pentru ine nu e de#oc u0or. e6c#aă ea,apoi (nchise ochii 0i urură? Tero3,#asă-ă să cupăr tab#ou#. ) tot ce a de #a e#"-Dais!,chiar nu 0tii că *reau"""Be (ntrerupse brusc,apoi continuă?-$u pot"Dais! deschise p#eoape#e"Ochii (i scânteiau,p#ini de #acrii"-Dune/eu#e sfânt,cât e0ti de crud. Cu fa+a pa#idă,Jason (ncu*iin+ă?-Da""")a trecu pe #ân3ă e# 0i pe coridor pa0ii (i răsunară surd"-Acu,că a #ăurit acest aspect,te ro3 să ă scu/i"e*in ă a0teaptă 0i"""-Lasă-# să te a0tepte. stri3ă e# cu o *oce pătia0ă"Cine e i##in3s ăsta pentru tine4

-) ceea ce *reau să fie. răspunse ea,deschi/ând u0a"9i asta nu te pri*e0te pe tine"-Asta (i spun 0i eu,/ise e# #uând-o de bra+ 0i a5utând-o să coboare scări#e cedădeau (n a#eea asfa#tată"Atin3erea #ui tre/i (n ea un *a# de că#dură erotică 0iochii #or se (ntâ#niră"Jason /âbea p#in de satisfac+ie"-:e/i4 )# o să te p#ictisească"Beăna+i prea u#t"Toată du#cea+a 0i dră3ă#ă0eniaasta o să-+i producă o indi3estie.-Poate că-i p#ace du#cea+a 0i dră3ă#ă0enia"$u *ăd ce e rău (n asta">n #ocu# (nfocării,pe chipu# #ui se (ntipărise acu o incoensurabi#ă obosea#ă"-$u,nu e niic rău (n asta") nora# 0i p#ăcut să-+i ofere si3uran+ă"""Bă nu-+i

schibi părerea,Dais!"$u #ăsa pe nieni să te con*in3ă să faci a#tce*a,decât ce*rei.Bchibarea #ui bruscă de atitudine o #uă prin surprindere"-$ici chiar pe tine4-2ai a#es pe ine,nu. A stabi#it de5a ce tică#os e3oist a fost"De ce ai face dinine un"""La dracuF.Un fu#3er orbitor de #uină străpunse (ntunericu# 0i ste#e#uinoase (ncepură să 5oace (n fa+a ochi#or #ui Dais!"<ata (nchise p#eoape#e oc#ipă 0i au/i un râs triufător i /3oot de pa0i pe a#eea de cient"ș

-Lua-#-ar dracuF.Jason (i #ăsă bra+u# 0i o #uă #a fu3ă pe scări,apoi pe a#ee,(nurărirea ubrei care â nise (n (ntuneric,pre stradă"ț ș

-De ce e a0a furios4 (ntrebă e*in ie0ind din be/nă 0i oprindu-se #ân3ă trepte#ede cient") doar o foto3rafie"9i ie i-a făcut una"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 66/96

<usese doar un f#a0,(0i spuse Dais! u0urată")ra doar un fan,care făcea foto3rafii"-Ce tip perse*erent. ) aproape unu diinea+a.e*in ridică din ueri"-Aici e #ucru obi0nuit"Dacă reu0esc să facă o foto3rafie destu# de bună,uneorireu0esc s-o *ândă *reunui /iar pentru o suă fruu0ică"O foto3rafie cu noi doi

nu ar fi *a#orat prea u#t,dar o foto3rafie cu a!es ar putea aduce un câ ti3șdestu# de bun,e6p#ică e#,uitându-se spre Jason,care continua să fu3ă"Ce furiosera"$-a0 *rea să fiu (n #ocu# tipu#ui ă#uia,când o să pună a!es âna pe e#"-$-o să-i facă niic,/ise Dais! #ini0tită"-De unde 0tii4 (ntrebă e*in,(ntorcându-se 0i pri*ind-o drept (n ochi"Parcăspuneai că nu-# cuno0ti prea bine"-># cunosc destu# de bine ca să 0tiu că nu ar face nici un rău cui*a care nu se

 poate apăra"e*in continua să se uite curios #a ea 0i Dais! se 3răbi să schibesubiectu#"-Unde er3e să âncă ace# fabu#os chi#i4-La Acapu#co Ba"$u cre/i că ar trebui să răâne aici,să *ede dacă a!es (#

 prinde pe foto3raf4-$u,nu cred că (0i (nchipuie că-# a0tept"$e-a spus tot ce a*ea de spus"-Perfect. Atunci hai #a chi#i. e6c#aă e#,#uând-o de ână 0i conducând-o 3a#antspre stradă">+i 3arante/ c-o să-+i ardă papi#e#e 3ustati*e 0i o să #e triită (n rai"-=ău4 Deodată chipu# #ui e*in (pietri 0i pri*irea #ui se ută spre capătu#a#eii,unde dispăruse Jason"-Deci trebuie să-+i 3ăsi ce*a pu+in #ini0titor,nu-i a0a4CAPITOLUL M

Două/eci de inute ai târ/iu,Jason dădu bu/na (n birou# de #a eta5 a#teatru#ui,unde )ric era cufundat (n de*i/e#e pentru costue"-Cine*a a făcut o foto3rafie cu ine 0i Dais! pe a#ee"-La naiba. /ise )ric re/eându-se de spătaru# scaunu#ui"Ai #uat fi#u#4-$u #-a putut prinde pe tip"Tică#osu# fu3ea ca un capion o#ipic"Jason făcu o pau/ă,apoi adău3ă?-Trebuie să distru3e foto3rafia. )ric c#ătină din cap"-Cu dracuF cre/i că a0 putea face a0a ce*a4 abar n-ai cărei fi+uici o să fie*ândută.

-Te#efonea/ă pe #a redac+ii 0i oferă-#e dub#u,dacă au foto3rafia"-De obicei,pentru ă0tia e ai iportant să-0i *ândă /iaru#,decât să ob+ină ni0te

 bani"Jason se prăbu0i (n scaunu# din fa+a birou#ui"-Trebuie să ob+ine foto3rafia aia,ce naiba.-Ia-o u0or"Poate era doar un fan"""-La unu noaptea4.-)i,n-a*e de unde să 0ti"""-$u pot risca. e6c#aă Jason"$-ar fi trebuit să *in"A fost un prost să risc (nha#u# ăsta"Cât de u0or se poate #ăsa tentat un o4

-)u te-a cheat (n a5utor"-$u e *ina niănui,decât a ea. $-ar fi trebuit să te ascu#t. 9tia care sunt

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 67/96

 perico#e#e"$u trebuia să *in.-9i de ce-ai *enit4 La drept *orbind nu ă a0tepta să te *ăd apărând (n searaasta,oricât de nenoroci+i a fi fost din pricina scenei ă#eia"O *ree Jason nurăspunse,apoi /ise?

-$u putea sta departe"""-Pofti4-A fost o scu/ă":oia s-o aud cântând")ric (ncu*iin+ă p#in de (n+e#e3ere"-Deonu# crea+iei (0i ridică iar,aenin+ător,capu#"-$u,/ise Jason â nind (n picioare 0i pornind spre u0ă"Dais!"""ț ș

-$u (n+e#e3 de ce""")ric se opri brusc,apoi f#uieră (nceti0or 0i c#ătină din cap,spunând?-Ade*ăru# e că ă teea de asta"Toate sene#e erau pre/ente"""nuai că nu*oia să #e *ăd"""-$u ai pu+in ca ine,recunoscu Jason 0i (ncepu să râdă,dar (n râsu# #ui era onotă de de/năde5de"Ai priceput ideea,)ric4>n c#ipa urătoare u0a se (nchise (n ura #ui"Trei /i#e ai târ/iu,te#efonu# sună de 0ase ori,(nainte ca Dais! să se tre/ească 0i(ncă de două ori,până când reu0i să se dea 5os din pat 0i să a5un3ă #a te#efonu#af#at pe baru# bucătăriei"-A#o,orăi ea"-Dais!4 (ntrebă )ric cu un ton aica# 0i *ese#"Totu# e (n ordine4-$u,urură Dais!"$iic nu e (n ordine. Bunt trea/ă,când ar fi trebuit sădor"2-a cu#cat abia #a trei diinea+a 0i producătoru# eu idiot (i

te#efonea/ă (n ie/ de noapte.-) opt diinea+a"Te-a a*erti/at că Jason e furios"-$u ă p#ân3"Bunt prea obosită ca să ă p#ân3"Ce *rei,)ric4-Când p#eci spre teatru4-La unspre/ece"De ce4 A de*ansat Joe# ora repeti+iei4-$u,/ise )ric"A ni0te treburi prin cartieru# tău 0i -a 3ândit să trec să te iau#a teatru"Bunt #a tine #a /ece patru/eci 0i cinci"-ine"Acu pot să ă cu#c #a #oc4-Bi3ur,/ise )ric e/itând u0or"U0a e (ncuiată4

-)ric"""-:erifica doar"""$e% &or' nu e ene*a"""-Tu 0i Pe3 i-a+i +inut pre#e3erea asta din pria /i când a *enit (n are#e ora0tică#os"-Poate fi 0i tică#os Dais!,/ise )ric serios"Bă nu te (ndoie0ti de asta"Pe curând.Dais! puse receptoru# (n furcă 0i se duse cu pa0i târ0âi+i spre pat"Con*ersa+ia cu)ric fusese deconcertantă 0i nu i se potri*ea de#oc,dar era prea obosită ca să steasă ana#i/e/e aspectu#"2ai a*ea o oră de son,(nainte de a fi ob#i3ată să se

 pre3ătească pentru o a#tă /i de repeti+ii"Be bă3ă (n pat 0i se (ntrebă,ce treburi

a*ea )ric (n această parte a ora0u#ui"-2-a 3ândit că trebuie să *e/i 3unoiu# ăsta,/ise )ric,punând cu 3ri5ă un /iar pe

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 68/96

ăsu+ă"Dar nu trebuie să-i dai aten+ie") un /iar de scanda#"Dais! #uă /iaru#,pe care (# *ă/use adesea #a supera3a/inu# de #ân3ăapartaentu# ei"De pe pria pa3ină o pri*eau Jason 0i ea (nsă0i">n foto3rafie,aândoi se pri*eau cu o e6presie identică,ce su3era o intiitate sen/ua#ă,care o

uii"Dune/eu#e,chiar (# #ăsase pe Jason să-i *adă acea e6presie p#ină dedorin+ă 0i abandon4. Deodată se si+i de/brăcată (n fa+a (ntre3ii #ui"Bi+i unnou 0oc,când *ă/u tit#u# de sub foto3rafie?a!es 0i noua sa *edetă cântă(preună e#odii du#ci"-Ce 5ocuri de cu*inte 3re+oase,/ise Dais! pierdută">i spusese e*in căfoto3rafia ar putea fi *ândută *reunei fi+uici"""-A (ncercat să opresc pub#icare ei,ridică )ric din ueri"Dar n-a reu0it"-2i se pare #ipsită de iportan+ă,/ise Dais!,apoi (0i aruncă ochii pe artico#"Ce#

 pu+in nu pretind că a (păr+i *reun apartaent #u6os"""-=iare#e de 3enu# ăstuia au fost date (n 5udecată atât de des,(ncât e*ită să pub#ice0tiri fa#se")ric se opri o c#ipă,apoi adău3ă?-Dar au reu0it să af#e că aândoi a+i fost #a ene*a (n aceea0i perioadă"Dais! ridică pri*irea de pe /iar"-)0ti (n3ri5orat din pricina asta,nu-i a0a4 Cre/i că o să inf#uen+e/e ne3ati**ân/area bi#ete#or4 )ric făcu sen din cap că nu"-Pentru prie#e opt #uni a *ândut de5a toate #ocuri#e"Un ic scanda# n-ar facedecât să crească *ân/ări#e"Dais! aruncă cu scârbă /iaru# pe ăsu+ă"-Atunci refu/ să-i fac prob#ee. Joe# (i dă 0i a0a destu#e dureri de cap,ca sănu ai fie ne*oie să dau aten+ie i/eriei ăsteia"

-O hotărâre cuinte,/ise )ric,răsuf#ând u0urat"Dar -a 3ândit că trebuie să0tii"O #uă de cot 0i o conduse spre u0a de #a intrare"-Acu pute să nu ne ai 3ândi #a asta"Deschise u0a,fără să se uite #a ea,0ispuse?-Apropo,Pe3 te roa3ă să *ii să stai #a noi câte*a /i#e"Dais! (# pri*i surprinsă"-Dar de ce4-De ce nu4 A cre/ut că Pe3 +i-e sipatică"-9tii bine că a0a e,/ise Dais!,c#ătinând din cap"Dar (n ritu# (n care er3repeti+ii#e nu ă pot traba#a din Lon3 Is#and (n 2anhattan #a orice oră din /i 0i

din noapte"-De ce nu4 O să-+i pune o #iu/ină #a dispo/i+ie,(i /âbi bărbatu#"Orice stea ar trebui să aibă o #iu/ină"-)u nu sunt o stea"-Peste două săptăâni o să fii,/ise )ric (ncuind u0a 0i (ntin/ându-i cheia"Trebuiesă te obi0nuie0ti cu ro#u#"-Poate după ce o să a confirarea tit#u#ui,/ise Dais!,c#ătinând din cap"Bpune-i#ui Pe3 că-i u#+uesc pentru in*ita+ie,dar e ai cood pentru ine să răânaici până #a preieră"

-Dais!,cred căFar trebui să"""Be opri 0i o pri*i cu părere de rău"-$u i-a (nchipuit că o să fiu (n stare să te con*in3,dar a /is că n-a ce

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 69/96

 pierde dacă (ncerc,/ise e#,#uând-o iar de bra+ 0i conducând-o pe scări"Dar a*ândfoto3rafii de #a /iare#e de scandai pe ure,#asă-ă ce# pu+in să stau prin prea5ăca să-i pot a#un3a"Dais! (# pri*i uiită"-Asta să fie cau/a (n3ri5orării ta#e 0i in*ita+iei #ui Pe34 $u dai po*e0tii ăsteia

 prea u#tă iportan+ă4-Poate,/âbi e# deta0at"Dar -a0 si+i ai bine dacă -ai #ăsa să 5oc ro#u# #uia#ahad"Tipii ca ine nu au prea des aseenea oca/ii"-Dar nu a ne*oie de""">ncepu ea,dar se opri,*ă/ând de/aă3irea (ntipărită pechipu# #ui /âbi du#ce"Bunt con*insă că pentru Pe3 e0ti Ba#ahad"-Da,(ncu*iin+ă e#"Da,a0a e"""Ochii (i scânteiară,când adău3ă? "-Dar si3ur,ea e o feeie p#ină de ia3ina+ie,ar eu a ne*oie de un pub#ic ai#ar3"A0a că asă-ă să te duc 0i să te aduc acasă până când scanda#u# de presă osă se stin3ă"ine4-ine,dar /ău că nu e ne*oie,)ric"-)u cred că e"9i Jason crede #a fe#")ric (i si+i u0chii bra+u#ui (ncordându-se 0i(0i cobor( ochii spre ea"-:rea să te a5ute,Dais!"$u-# a#un3a"-Deci,iar te-a triis să-i +ii #ocu#,e6c#aă ea cu aărăciune"La fe# cu a făcut 0icând a urit Char#ie"O #uă (nainte,deschise u0a b#ocu#ui 0i ie0i (n stradă"-$u e ne*oie să-# a#un3 eu,)ric"O face sin3ur")# bodo3ăni ce*a ne(n+e#es 0i se3răbi s-o a5un3ă din ură"-)ric,a0teaptă"Dais! se (ntoarse 0i *ă/u o feeie brunetă (brăcată (n ro0u,*enind 3răbită spre ei"Părea să aibă trei/eci 0i cinci de ani,a*ea ochi ari,

ne3ri,un păr ne3ru ca pana corbu#ui,strâns (n coc 0i o fi3ură diafană de adonă,nepotri*ită cu trupu# ei *o#uptos"<eeia (i su3era #ui Dais! un hibiscus opu#ent")ra stră#ucitoare,e6otică,abso#ut ae+itoare,(# au/i pe )ric b#esteând (n barbă"<eeia se opri (n dreptu# #or 0i /âbi du#ce"-)ric. Ce u#t ă bucur să te *ăd. B-ar părea că nu ne ai (ntâ#ni de#oc"""-$e (n*ârti (n cercuri diferite"<eeia dădu tristă din cap"-Dar nuai pentru că tu 0i Jason -a+i e6c#us,suspină ea"Ce dor (i e de*reuri#e de a#tădată"-C!nthia,ne 3răbi"

-$u fi 3roso#an,se fandosi feeia fi6ând-o cu ochii ei ne3ri pe Dais!"Pre/intă-ă prietenei ta#e"-Cred că 0tii cine e"C!nthia (# pri*i cu un aer ne*ino*at"-Ce *rei să spui4-$u contea/ă,răspunse )ric"Dais! Justine,ea este cunata ea,C!nthia a!es">n ochii #ui Dais! se citi surpri/a,dar /ise?-Ce ai face+i4-<oarte bine">ntotdeauna a 3ri5ă să fac bine,spuse C!nthia cu un /âbetstră#ucitor" i (ncântată să te cunosc"Bpunând acestea se opri o c#ipă,apoiȘ

continuă,strâbând din nas?-De0i trebuie să recunosc că )ric a a*ut dreptate"A *ă/ut artico#u# ă#a

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 70/96

de/3ustător din +he 0ournal ,a0a că a trebuit să *in să te cunosc"-$u trebuia să *ă deran5a+i">n artico#u# ace#a sunt doar inciuni sfruntate"=âbetu# C!nthiei se #ăr3i"-Oh,dar fiecare inciună ascunde un dra de ade*ăr"9i tu e0ti a0a de du#ce 0i de

scupă,/ise ea cu *oce ai 5oasă 0i ai ieroasă"A citit că ai crescut (n)uropa"->n )#*e+ia"-)u schia #a Bt"2orit/"<ăcu o pau/ă,apoi *orbi ai departe?-Odată era chiar să er3 #a ene*a,dar a descoperit că nu ai era ne*oie"-ai,Dais!,o să (ntâr/ie,spuse )ric,(pin3ând-o pe tânără spre a0ina parcată(n apropiere"La re*edere,C!nthia.-$e *ede ai târ/iu,/ise C!nthia,râ/ând 0i urărindu-i cu pri*irea"8i-a0 firecunoscătoare dacă i-ai spune antipaticu#ui ă#uia de #a intrarea actori#or să ă#ase să asist #a repeti+ii"Tare a0 *rea s-o *ăd pe dră3ă#a0a asta du#ce 5ucând")ric pufni ener*at"-La repeti+ii nu este adis nieni. =âbetu# nu se c#inti de pe bu/e#e C!nthiei")i,oricu eu nu sunt adisă,nu-i a0a4 Jason nu-0i dă seaa cât de tare ărăne0te,când face a0a ce*a4. )ric nu răspunse 0i,3răbit,deschise portiera dindreapta #ui Dais!"-2i-a făcut p#ăcere să *ă cunosc,doni0oară a!es,/ise Dais!,când se urcă (na0ină"-C!nthia"""Bunt con*insă că a*e u#t prea u#te (n coun,ca să fi

 protoco#are,/âbi bruneta 0i ai cuceritor"9i sunt doana a!es"$u 0tiai4 Bunt

so+ia #ui Jason"Dais! nu fu (n stare să ai scoată o *orbă"Abia când )ric făcuseo bucată de dru reu0i să *orbească?-)"""e (nsurat4 (ntrebă ea chinuit"Cât era de proastă să se sită (n0e#ată 0i să sufere atât,când re#a+ia ei cu Jasonera de doeniu# trecutu#ui.-$u,/ise )ric"$u ai e"Deu#t"Jason s-a căsătorit cu ea când e# a*eanouăspre/ece ani 0i ea abia 0aptespre/ece"Doi ani ai târ/iu au di*or+at"-)a nu pare să-0i aintească asta"-C!nthia a cre/ut (ntotdeauna nuai ceea ce a dorit ea să creadă"

->nseană că (ncă ai +ine #a e#"->n ăsura (n care poate +ine #a cine*a"""Dais! (n3hi+i cu 3reutate nodu# dureroscare i se pusese (n 3ât"C!nthia a!es i se păruse dră3u+ă,dar era #ipede că )ricn-o putea suporta"Totu0i,dacă feeia aceasta (# iubise pe Jason,era inuan s-o#a0i să sufere"-Atunci,poate că ar trebui să-i fac o *i/ită,ca s-o asi3ur că (ntre Jason 0i ine nue,(n rea#itate,niic"Unde stă4-$u.Dais! (# pri*i u#uită"Tonu# #ui fusese atât de *io#ent.)ric (ncercă să se stăpânească 0i (i spuse?

-Jason nu ar *rea ca tu să te ip#ici";e#a+ia #or e"""cop#icată"<ere0te-te de ea"-ine"""Doar Dune/eu 0tia cât de pu+in (0i dorea ea să se ip#ice (n re#a+ia

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 71/96

dintre Jason 0i fosta #ui so+ie"Be si+ea (ncă prea cutreurată 0i rănită de(ntâ#nirea cu C!nthia a!es"9i nu era nuai o sen/a+ie superficia#ă,ci unafierbinte,pustiitoare,pătia0ă"Dais! (0i dădu seaa că era 3e#oasă"Dune/eu#e,(n *ia+a ei nu ai fusese 3e#oasă,iar acu era 3e#oasă pe această

feeie.-=icea 0i eu a0a,dar o să fac cu cre/i tu că e ai bine,/ise ea"-Perfect"Te ro3,e*it-o"9i dacă *rea ea să te *adă,proite-i că o s-o refu/i.-De ce cre/i că ar *rea"""-Te ro3,proite-i. ine4-Dacă *rei"""Oricu sunt prea ocupată ca să a o *ia+ă socia#ă,/ise ea apoi tăcuo c#ipă,(na-5 inte de a continua? $u cred că a *ă/ut feeie ai fruoasă""")ae+itoare"-La fe# e 0i un u#cior cu *in,/ise )ric *ese#"Dar e ai bine să e*i+i 0i una 0ia#ta"""Dais! se si+ea de parcă era bătută,dar era si3ură că o să-i treacă">nu#tie#e două /i#e aproape că nu se 3ândise #a Jason"O să uncească atât deu#t,(ncât n-o să aibă tip să se 3ândească nici #a Jason,nici #a feeia aceeafruoasă ce-i su3era un hibiscus 0i care părea să ocupe (ncă un #oc iportant (n*ia+a #ui"Dune/eu#e,cât era de obosită.Dais! se 3răbi spre ie0irea actori#or,fericită că (i făcuse pe p#ac #ui )ric 0i nu aiera ob#i3ată să (ndure un dru cu etrou# spre casă"A/i,Joe# fusese ai difici#decât de obicei,dar nu-# condana"Concentrarea ei #ăsase u#t de dorit 0ieritase din p#in critici#e #ui acide"Probabi# o să fie fericit când o să scape de ea

#a"""-Jason.Be opri brusc când (# *ă/u stând #ân3ă ipunătoarea #iu/ină a#bastră"-$u protesta,/ise e#"Urcă (n a0ină.-2ă duce )ric"-)ric trebuia să te ducă,rep#ică e#,deschi/ând portiera din dreapta"Bitua+ia s-aschibat"$u a de 3ând să-# transfor (ntr-o +intă"-8intă4 $u cre/i că e6a3ere/i4 Presa se interesea/ă de tine,nu de )ric"-Te ro3,urcă (n a0ină,spuse e#"Ascu#tă,nu (ncerc să te răpesc"Bin3ura ea 3ri5ăe să te duc acasă (n si3uran+ă"<ăcu un sen 0oferu#ui,af#at #a *o#anu# a0inii,

care abia se /ărea prin 3eauri#e fuurii,0i spuse?-$u sunte sin3uri"-I-a spus #ui )ric că nu e ne*oie"$ici unu# din *oi nu trebuie să ă ducă acasă"-Ori te sui (n a0ină,ori te urăresc tot druu# până acasă,/ise Jason"Dacă *reisă nu ne irose0ti tipu# 0i efortu# aândurora,atunci #asă-ă să te duc acasă 0i săispră*i odată.)a e/ită,dar până #a ură cobor( scări#e 0i tra*ersă a#eea,până #aa0ină"-) ridico#"Jason deschise portiera din spate 0i,după ce ea urcă,o ură 0i e#"-A0a e *ia+a,/ise e#,trântind portiera"

-Apăsă un buton 0i 3eau# dintre pasa3er 0i 0ofer cobor( cu o a#unecare #ină 0iJason făcu pre/entări#e"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 72/96

-Ba roc'ner,ea e Dais! Justine"9oferu# (ntoarse capu# 0i,pentru pria oară,Dais! (# putu *edea"$u a*ea nici (n c#in,nici (n ânecă cu 0oferu# tipic,(brăcat(n uniforă rafinată"Cu păru# ro0cat,cu fa+a p#ină de pu/derie de pistrui 0i cuochii #ui stră#ucitori,de cu#oarea *inu#ui de Neres,părea abia ie0it din

ado#escen+ă"Căa0a ha%aiană (nf#orată (i făcea păru# să pară 0i ai aspru,iar /âbetu# (i #uina fa+a sinceră"-ună. 2ă bucur că te cunosc,doni0oară Justine">n*ârti cheia (n contact 0ia0ina porni pe a#ee"-Btai #ini0tită 0i re#a6ea/ă-te,continuă e#"Jason i-a dat adresa ta 0i o să fii acasăcât ai c#ipi"-2u#+uesc,Ba">ncântată să te cunosc"Jason apăsă butonu# 0i 3eau# se ridică#a #oc,i/o#ându-i de restu# a0inii"Dais! stătea (ncordată,cu âini#ecrispate,strânse (n poa#ă 0i cu pri*irea a+intită drept (nainte"-Pentru Dune/eu,re#a6ea/ă-te. (i /ise Jason fără ena5aente"-Bunt re#a6ată"-)0ti a0a de (ncordată,că te-ai face fărâi+e dacă te-a0 atin3e"-;ecunosc că situa+ia asta nu e prea p#ăcută"Tânăra continuă să nu se uite #ae#"9i-ar fi dorit să nu ai stea atât de aproape de ea"Bi3ur,nu se atin3eau,dar e#era destu# de aproape ca ea să-i poată si+i că#dura trupu#ui 0i irosu#ae+itor,atât de fai#iar a# after-sha*e-u#ui"-Dar,continuă ea,de *ree ce nu se pune prob#ea să ă atin3i,cred că nu riscniic"-Ai dreptate"Be a0ternu o tăcere 3rea,chinuitoare pentru aândoi"

Dais! căuta disperată un i5#oc de a o rupe"-$u 0tiu de ce,dar nu te *ăd a*ând un 0ofer 0i o #iu/ină")ric (0i conduceasin3ur a0ina"-Teperaentu# #ui )ric este ai adaptat pentru a face fa+ă 0oferi#or de ta6i din

 $e% &or'"9i apoi,o #iu/ină (+i oferă o anuită intiitate"9i (ncă un /id cu caresă se (ncon5oare,(0i spuse ea"Be #ăsă iar tăcerea"-A/i a cunoscut-o pe so+ia ta"""Dune/eu#e"Dais! re3retă că spusese asta"-2i-a spus )ric 0i nu e so+ia ea.-Be pare că nu percepe deosebirea""") foarte fruoasă"

-Când*a a cre/ut 0i eu asta"Tăcură iar"-)ric i-a spus că era+i foarte tineri când *-a+i căsătorit"De ce continua să*orbească despre feeia aia,când fiecare cu*ânt punea sare pe rană4-Da"-Be spune că pria dra3oste e cea ai puternică"Bunt si3ură că"""-$-a fost dra3oste,o (ntrerupse e# *io#ent"$ici pria,nici a#tfe#.-Atunci era *orba de se6"""Uneori e 3reu să faci diferen+a"-$ici asta. e6c#aă e#,(ntorcându-se cu fa+a spre ea"Ce dracuF *rei să spui4 Afăcut o 3re0ea#ă 0i a p#ătit pentru asta. 9i (ncă ai p#ătesc"

-De fapt,nu e treaba ea"""-re0e0ti cup#it. <ie că ne p#ace,fie că nu,e treaba ta din toate puncte#e de

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 73/96

*edere. $uai Dune/eu 0tie cât a (ncercat să te +in departe.-$-ai nici o #o3ică,(i spuse ea"-9tiu,recunoscu e# 0i brusc,păru tare obosit"Acu nu ai contea/ă"Tot ce-+i cer esă ă #a0i să a 3ri5ă de tine"ra*itatea *ocii #ui străpunse /idu# de resentiente

 pe care ea (# construise,pentru a se apăra de e# 0i o (nduio0a profund"-8i-a ai spus"Bunt obi0nuită să-i port sin3ură de 3ri5ă"-Dar -ai #ăsat să-+i port de 3ri5ă 0i n-ai suferit"-=ău4 Jason tresări"-B-o #uă a#tfe#"$-ai suferit din cau/a #ipsei de aten+ie"-)ra a#t o atunci"-A0a cre/i tu"Durerea nu se schibă,ci pur 0i sip#u face să dispară tot ce e de

 prisos,pentru a ne arăta ceea ce sunte,*orbi e#,pri*ind-o (n ochi")0ti iubitoare0i (ncre/ătoare,0i p#ină de *ia+ă"Poate prea iubitoare"Dai prea u#t pentru bine#etău"Uite #a ce erai 3ata să renun+i pentru Char#ie"Din c#ipa (n care te-a*ă/ut,a 0tiut că ai er3e aco#o unde (n3eri#or #e-ar fi teaă să pună picioru#"""Dais! nu-0i putea #ua ochii de #a e#"A*ea sen/a+ia ciudată că (n cu*inte#e acesteaera ce*a foarte iportant,ce*a care ar putea a*ea o senifica+ie pentruea"rusc,(0i ainti că,odată,după ce făcuseră dra3oste,se si+ise aproape dece*a isterios 0i (n*ă#uită (ntr-o #uină orbitoare"

 $u,asta nu trebuia să se repete,(0i spuse"$u trebuia să-# iubească. $u trebuia săcadă iar (n capcana aparen+ei")# n-o iubea cu ade*ărat 0i probabi# n-o iubiseniciodată"Dar,Dune/eu#e,era ce*a aco#o"""Ce*a ce ea ar trebui să 0tie"$u eraoarbă,de0i (ncepuse să creadă că ar putea fi"

->ncerci să-i spui ce*a4 (# (ntrebă ea"Jason deschise 3ura,apoi o (nchise #a #oc 0i(0i #uă ochii de #a ea"-$u,răspunse e#"Bperan+e#e ei se risipiră,dar totu0i insistă?-)u cred că da"Bpune-i,Jason.-$-a ce să-+i spun"Be (ncon5ura iar cu /iduri 3roase,(# pri*i de/nădă5duită"Liu/ina opri (n fa+a casei ei 0i Ba cobor( 0i *eni să-i deschidă portiera"-Probabi# că te-ai săturat de copania ea"Ba o să te conducă până #a u0aapartaentu#ui"-$u-i ne"""Be (ntrerupse 0i cobor( din a0ină")ra prea obosită 0i (ndurerată,

 pentru a se certa cu e#"Be (ntoarse 0i o porni spre intrarea (n b#oc"-$oapte bună,/ise ea"-Dais!.)a se opri 0i-# pri*i peste uăr"-De acu (nco#o,Ba o să *ină să te ia 0i o să te aducă (napoi"$-o să te ob#i3 săă supor+i"-2ă ir că nu te tei că /iari0tii o să-# atace 0i pe e#,rep#ică ea sfidătoare"-Ba (0i poate purta sin3ur de 3ri5ă"A fost (n Ber*icii#e Bpecia#e (n :ietna,/iseJason"Apoi,pri*indu-# pe Ba (i recoandă?-:erifică-i apartaentu#,te ro3"

-Bi3ur,spuse Ba 0i porni să urce scări#e"$ici o prob#eă,o să fie bine"Dais! c#ătină capu#"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 74/96

-2ă (ndoiesc că o să 3ăsească pe cine*a spionând prin ho# sau ascuns sub patu#eu"-Bunte #a $e% &or',rep#ică Jason">n une#e cartiere e o noră de *ia+ă"""-$u (n cartieru# ăsta"

-De ine o să scapi,dar trebuie să-# accep+i pe Ba"7sta e târ3u#"Acceptă-# 0isocote0te-te fericită"<u3ea iar de ea,i/o#ându-se,a0a cu făcuse 0i cu pu+in(nainte de a a5un3e (n fa+a casei ei"De ce nu putea #ua drept bun ceea ce-i spuneae#4 )ra tota# ira+iona# ca #acrii#e să-i (nro0ească ochii"Be (ndreptă orbe0te spreu0a pe care Ba i-o +inea deschisă"-Totu# o să fie bine,/ise Ba 0i (n ochii #ui căprui se citea o iensă sipatie":orbesc serios"Totu# o să fie (n ordine"-Oare4 (i /âbi ea printre #acrii,apoi (0i (ndreptă uerii"Bi3ur că o să fie"ai,Ba. Bunt sin3ură că *rei să terini odată 0i să te duci acasă să te cu#ci"-$u e nici o 3rabă"Bunt o ade*ărată pasăre de noapte"-La fe# era 0i tată# eu"-Char#ie4 Da,0tiu"Jason i-a spus totu# despre e#"Dais! (# pri*i surprinsă"-:orbe0ti serios4-Da"Trebuie să fi fost un o inunat"-Da,a fost"""<ăcu o pau/ă,apoi adău3ă?-Dar nu -a0 fi a0teptat ca Jason să-# #aude (n fa+a cui*a"->+i ba+i 5oc de ine,nu-i a0a4 La naiba,Jason ar *rea ca #uea (ntrea3ă să 0tie ceo inunat era Char#ie. Dais! (# pri*i u#uită"-Dar uită-te #a ine cu ă +in de pa#a*re,(n #oc să te #as să te cu#ci. e6c#aă

Ba,#uând-o de bra+ 0i conducând-o pe scări"Lasă-ă doar cinci inute să*erific casa,pe ură o să p#ec naibii de aici.CAPITOLUL -;epeti+ia 3enera#ă din seara asta a ie0it foarte bine,/ise )ric,a0e/ându-se pe unfoto#iu cu husă (nf#orată,af#at (n cabina #ui Dais!"Dacă +ine seaa decircustan+e"""Dais!,care stătea pe scaunu# din fa+a toa#etei,se strâbă 0i (0i(ncă#+ă unu# din pantofii cu tocuri 5oase"-Da,dacă +ine seaa că tot ce ar fi putut er3e rău a ers rău"$u ai (ncercasă ă faci să ă sit bine,)ric") haosu# obi0nuit dinaintea preierei 0i tu 0tii

asta.-$u pari (n3ri5orată")a /âbi cu seninătate"-$u sunt")u sunt 3ata,chiar dacă echipa tehnică nu e"A sentientu# că

 preiera de âine o să fie un succes răsunător"-9i eu a ace#a0i sentient,/ise )ric,bă3ând âna (n bu/unaru# hainei 0isco ând un p#ic">n tip ce tu erai ocupată cu repeti+ia,a trecut pe aici Ba 0i -ț

aru3at să-+i dau asta"-De ce n-a a0teptat până diseară,când tot *ine să ă ia4 (ntrebă ea ridicându-se 0i

#uând p#icu#"Bă nu-i spui că ă #asă să ă duc acasă sin3ură. Ba a fostubra ea tot tipu#,după scanda#u# ace#a din /iar")ric c#ătină capu#"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 75/96

-O să te a0tepte,ca de obicei"Te-a supărat cu ce*a4-$u">n fe#u# #ui"""de diaant ne #efuit,Ba e cuceritor")ric (ncu*iin+ă"ș

->n toată puterea cu*ântu#ui.Apoi o pri*i cu studia/ă p#icu# 0i ochii #uirăaseră fi6a+i pe chipu# ei"P#icu# era dintr-o hârtie fină,de cu#oare cre,0i

adresa e6peditoru#ui era a uneia dintre ce#e ai presti3ioase 3a#erii de artă de pe<ifth A*enue"Dais! deschise p#icu# cu bă3are de seaă 0i scoase o in*ita+iefruos 3ra*ată"Citi ce#e trei rânduri de pe in*ita+ie 0i pe chipu# ei se a0ternu oe6presie de tota#ă uiire"Suntei invitat% la e/poziia cu cele mai $une lucr%ri ale lui Charles

 1.0ustine'la ora opt în ziua de 5 iulie.6inuta o$ligatorie.Con&irmai participarea”.;idicând ae+ită ochii de pe in*ita+ie,Dais! (i spuse #ui )ric?-$u (n+e#e3"Tu 0tii despre ce e *orba4 O e6po/i+ie cu tab#ouri#e #ui Char#ie4.-De fapt,e *orba de un sin3ur tab#ou,/ise )ric ca#"Portretu# tău"-Dar e o nebunie. $ici o 3a#erie n-ar face o e6po/i+ie pentru un sin3ur tab#ou,afară de ca/u# că ar fi *orba de ;ebrand sau :an o3h"Dar aici nu se pune

 prob#ea pentru un necunoscut,cu era Char#ie"De ce ar""":ocea i se frânse"Cercetă atent chipu# #ui )ric 0i-# (ntrebă?-Jason4 )ric făcu sen din cap că da"-I-a ituit4-La naiba,nu"Cu (+i (nchipui că ai putea itui o 3a#erie snoabă ca :an rant/"-Atunci cu4 )ric scoase o casetă din bu/unaru# hainei 0i o puse (n casetofonu#de pe ăsu+a toa#etei"-Uite a0a"Apăsă butonu# aparatu#ui"

-) pria e#odie pe care a copus-o Jason,(n afara usica#uri#or,(n u#tiiiaproape doispre/ece ani"O să fie transisă âine #a radio 0i te#e*i/iune cuanun+u# pri*ind *ernisa5u#,i-a pus nue Cântecul lui Charlie”.Dais! răasenei0cată,ascu#tând u/ica de o fruuse+e nepăântească"2e#odia era ca o(p#inire de for+ă 0i de#icate+e,un triuf a# iubirii 0i spiritu#ui")ra ca Char#ie.Bi+ea #acrii#e rosto3o#indu-se pe obra5i,dar nu făcu nici o i0care să #e0tear3ă"Când u#tie#e note se stinseră,ea continuă să stea uitându-se (n 3o#,cuochii fi6a+i pe carcasa eta#ică a casetofonu#ui")ric (ntinse âna 0i opriaparatu#"

-Jason /icea că p#anu# are două fa+ete"2e#odia ar trebui să 3enere/e interesu# pentru tab#ou 0i,chiar dacă criticii o să desfiin+e/e crea+ia tată#ui tău,e# o să aibă posibi#itatea de a nu fi uitat u#t tip (n #uea artei din pricina ori3ina#ită+iie6po/i+iei"-Ce*a care să trăiască după e#"""Iorta#itatea #ui Char#ie,urură ea (n3hi+indu0ia#t 0ir de #acrii"-Da,/ise )ric"Cred că i-ai putea spune 0i a0a"-De ce nu i-a spus Jason4 (ntrebă ea cu 3#as (n#ăcriat"A făcut un #ucru atât deinunat,0i nu i-a spus un cu*ânt. Cu i-a0 putea u#+ui4

-$u *rea să-i u#+ue0ti"""Dais! â ni (n picioare,scoase o batistă de hârtie dinț șcutia af#ată pe toa#etă 0i (0i drese obra5ii u/i"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 76/96

-Cu toate astea,o să-i u#+uesc. Unde e4-La )a3#esount,/ise )ric,c#ătinând capu#"Dar n-o să *rea să te *adă,Dais!"-De unde 0tii4-Pentru că i-a transis un esa5 pentru tine")/ită o c#ipă,apoi continuă?

-2i-a /is să-+i spun că n-a făcut-o pentru tine":rea să 0tii că nu-i datore/i niic"A făcut-o pentru Char#ie"-9i asta nu e pentru ine4 L-a iubit pe Char#ie.9i (# iubea pe Jason a!es"Ade*ăru# (i apăru #ipede ca apa de i/*or 0i puternic ca sunetu# trăsnetu#ui"Tu#burarea 0i suferin+a dispăruseră"$u-# (n+e#e3ea pe Jason 0i probabi# n-o să-#(n+e#ea3ă niciodată"Dar ce iportan+ă a*eau toate astea4 (# iubea,putea 5ura petot ce a*ea ai sfânt"Be (ndreptă spre u0ă,/icând?-2ă duc să-# *ăd"-$u,c#ătină )ric din cap">+i spun că n-o să te priească")a3#esount are sisteede securitate #a fe# de si3ure ca <ort no6"$-o să treci pe poartă"-<ir-ar să fie. stri3ă Dais!,răsucindu-se pe că#câie 0i pri*indu-# (n fa+ă"Cu sea0tepta să reac+ione/4 :reau să-# *ăd.)ric /âbi u0or"->i (nchipui că se a0tepta să reac+ione/i e6act a0a"Te cunoa0te destu# de

 bine,nu-i a0a4-2ai bine decât (# cunosc eu pe e#,rearcă Dais!,(nă# ându-0i bărbia"Dar ț

#ucruri#e or să se schibe.-$-o să (n3ăduie e# asta"-De ce nu4 )ric e/ită" )a bătu din picior nerăbdătoare"-$u contea/ă"9i tu e0ti #a fe# de discret ca 0i Jason"Bpune-i doar un #ucru"8ine

*reun pic #a C!nthia a!es4-Dune/eu#e are,nu. )a răsuf#ă u0urată"-Din ce#e ce i-a spus 0i eu a dedus asta"Atunci,se/onu# de *ânătoare edeschis.)ric se (ncruntă"-$-ai (n+e#es cu stau #ucruri#e"-9i nici n-o să (n+e#e3,dacă nu-i spune nieni niic. Cu pot (n+e#e3e a0ace*a,când Jason nu *rea nici ăcar să ă *adă4-Dacă *rei să-i ară+i recuno0tin+a ta,dă-i o Desdeona de e6cep+ie"2usica#u# ăsta(nseană enor pentru Jason"""

-;ecuno0tin+ă4 Dar *reau să"""Be (ntrerupse 0i-# pri*i cercetător pe )ric"-ine"Uite cu face"Bpune-i că nu ă duc #a )a3#esount,dacă *ine #a

 preieră,/ise ea cu (nf#ăcărare"9i să nu-i stea (n fundu# să#ii,ca o biată nă#ucă"># *reau a#ături de tine,(n rându# patru 0i *reau să *ină (n cu#ise,după spectaco#,să-i spună cât a fost de inunată"Ai (n+e#es4-Oh,a (n+e#es,/ise )ric,strâbând din nas"Dar nu sunt si3ur că Jason o săaccepte"-O să accepte dacă (i spui că a#tfe# o să ă insta#e/ (n fa+a por+ii de #a)a3#esount"9tie că nu ă dau bătută u0or,/ise ea /âbind printre #acrii"La

ura urei e *ina #ui"Dacă n-ar fi copus Cântecul lui Charlie,n-a0 fi reu0itniciodată să *ăd ce e (n spate#e ă0tii #ui Othe##o"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 77/96

-2ască4-$u contea/ă,/ise ea,ducându-se spre u0ă"Tu transitei esa5u#">i /âbi fericită peste uăr 0i adău3ă?-9i spune-i că âine seară o să *adă o Desdeona pe cinste"

Dais! făcu o re*eren+ă adâncă,iar obra5ii i se (purpurară de eo+ie când *a#u#de ap#au/e cuprinse teatru#"2âna #ui e*in strânse 0i ai tare âna ei"9i obra5ii#ui erau (bu5ora+i,iar ochii (i scânteiau ca diaante#e"-$u te uita acu,dar cred că a pro*ocat un e*enient teatra#,0opti e# fericit,doar pentru urechi#e ei"Dune/eu#e,ă sit (na#t de trei/eci de etri.9i Dais! era fericită"<useseră o*a+iona+i (n picioare,fuseseră rechea+i pe scenăde douăspre/ece ori 0i pub#icu# tot nu-i #ăsa (n pace"Be uită spre Jason a0e/at (nrându# a# patru#ea"Btătea (n picioare 0i ap#auda,dar o pri*ea cu o fa+ă ine6presi*ă"Oare (i p#ăcuse4 re0ise unde*a4 $u"$-o să-0i (n3ăduie să se #ase intiidată de

 pri*irea #ui 3oa#ă"Be ai #ăsase ea a#un3ată de /idu# tăcerii,cu care Jason se(ncon5ura,dar nu a*ea de 3ând să ai facă 3re0ea#a asta.Chipu# (i fu #uinat deun /âbet feciore#nic 0i (i făcu po/na0 cu ochiu#";âse (n sinea ei,când (# *ă/utresărind uiit"Apoi,a#ături de e*in se (ndreptă spre cu#ise"-Dais!. Dra3a ea Dais!. Ai fost inunată. au/i ea o *oce fai#iară *enind din

 priu# rând"Bă fi fost Pe34 Pri*i cu aten+ie sa#a 0i /âbetu# (i pieri de pe bu/e"C!nthia stătea (n fa+a scenei,(brăcată cu o rochie stră#ucitoare,de un a#bastru ca

 pene#e păunu#ui,(podobită cu un inunat co#ier de safire,(n ână +inea un buchet de trandafiri a#bi,pe care (i (ntindea #ui Dais!"O obser*ă 0i e*in"-) o prietenă4 Iau eu buchetu#"Be (ndreptă repede spre ea,se ap#ecă 0i #uă

 buchetu# de f#ori din âna C!nthiei u#+uindu-i cu o p#ecăciune"Be (ntoarse,(i(ntinse buchetu# #ui Dais! 0i apoi o conduse (n cu#ise"-Buperbă feeie,/ise e#"2ă (ntreb dacă (i p#ace chi#i"""Trandafirii pe care Dais! (i+inea (n ână erau superbi 0i ai u#t ca si3ur că erau scupi,dar,

 pri*indu-i,tinerei i se făcu scârbă"$u-i *oia. Oare de ce (i dăduse feeia buchetu#4 se (ntrebă tu#burată,(n+e#e3ea 3estu# ei #a fe# de pu+in cât o (n+e#e3ea 0i pe C!nthia a!es"-2ă (ndoiesc,/ise ea,trântind buchetu# pe o ăsu+ă af#ată (n cufis0"2i se pareai u#t 3enu# *i+e# Orfoff"""

-$-o cuno0ti4-) fosta so+ie a #ui Jason a!es"-Auă#eu. (n condi+ii#e astea presupun că nu *rei să păstre/i f#ori#e astea (n cabinata"Dais! (# pri*i"-Ce-+i *eni4-A *ă/ut foto3rafia din +he 0ournal ")0ti tare u0or de citit,)#i/a Doo#itt#e,/isee#,sărutând-o pe obra/"Oricu nu ai ai ne*oie de f#ori"Cabina ta arată de5a ca o3rădină"A obser*at că cine*a +i-a triis chiar o stic#ă de *in"Dais! (ncu*iin+ă"-;oder Crista#"A sosit chiar (nainte să intru (n scenă"$u 0tiu cine i #-a triis"

 $-a reu0it să descifre/ senătura de pe bi#et"-Atunci probabi# e *orba de )ric"Bcrisu# #ui i-ar pune (n (ncurcătură pe cei care

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 78/96

au descifrat scrierea cuneiforă""":rei să *in să te iau #a petrecerea #ui )ric dupăce ă schib4-$u"Bunt ca obosită"Cred că o să ă odihnesc pu+in,(nainte să ă schib"Du-te fără ine"

-ine,/ise e# #uând-o (n 5os pe coridor spre cabina #ui,cu un pas sprinten,de ofericit"De0i Dune/eu 0tie cu po+i fi obosit (ntr-o aseenea noapte. A dat#o*itura.Pe bu/e#e #ui Dais! f#utură un /âbet discret"Be duse spre propria-icabină,spunându-0i că 0tia perfect cu se si+ea e*in"9i acu,că scăpase de

 b#estea+ii aceia de trandafiri,se si+ea 0i ea fericită,pa#pitând de eo+iaa0teptării"Jason fusese (n sa#ă (n seara aceasta"O *ă/use 0i o au/isetransforându-i *isu# (n rea#itate"9i,dacă fusese (n sa#ă,si3ur *a face 0i pasu# urător 0i *a *eni (n cabina ei"Deschise u0a 0i adu#ecă irese#e care-i in*adaseră cabina"e*in a*usesedreptate"Parfuu# f#ori#or era ae+itor 0i (ncăperea seăna cu o 3rădină *ara"O(ntâ#nire roantică (ntr-o 3rădină de f#ori nu era tocai o idee rea"""Decoru# era3ata,nu-i ai răânea decât să-0i pună costuu#"Costuu#,pe care 0i-# a#ese,era o rochie a#bă,de ătase,care (i (n*ă#uia uerii 0i(i cuprindea ta#ia 0i 0o#duri#e (nainte de a cădea (n *o#ane 3re#e 0i bo3ate precuce#e a#e unei dansatoare de f#aenco"Corsa5u# (i punea (n e*iden+ă curbe#e3eneroase a#e sâni#or"Păru# 0i-# #ăsase să cadă #iber pe spate,prins doar cu doi

 piepteni (podobi+i cu pietre pre+ioase"Totu# era 3ata? decoru#,costuu#"Dar unde era erou# principa#4 Dais! suspină adânc,(ncercând să-0i poto#ească ner*iicare-i crispau stoacu#"Acu ce putea face4 )ra (brăcată,aran5ată,dar nu a*ea

cine s-o *adă"Jason o să *ină,(0i spuse ea de/nădă5duită"Ca să se (brace nu-i#uase ai u#t de două/eci de inute 0i probabi# că /iari0tii (# (ncon-5uraserăiediat după spectaco#"Be duse spre o3#indă,deschise stic#a cu *in 0i (0i turnă

 pu+in (n paharu# af#at pe ta*ă"A*ea ne*oie de toată că#dura 0i de tot cura5u#,dacăJason nu"""Be au/i un ciocănit #a u0ă 0i ea #ăsă 3răbită paharu# pe ta*ă"<u3i 0ideschise #ar3 u0a">n pra3 stătea Jason"<ruos,puternic,e#e3ant,(n so'in3u# #uia#b"-ună. /ise ea,constatând neu#+uită că 3âfâia ca un copi# eo+ionat"Intră,Jason")# nu se i0că"Btătea aco#o 0i o pri*ea"

-Ascu#t"""(ncepu Jason,dar se (ntrerupse brusc când pri*irea #ui a#unecă #in peuerii ei catife#a+i,ân3âia+i de ătasea a#bă a rochiei"Cât rafinaent.-) pria ea rochie făcută #a o casă de ode,/ise ea,(nchi/ând u0a (n ura#ui"Pentru petrecerea #ui )ric"Tu *ii4-$u"-$u 0tiu cu se face,dar 0tia că ăsta o să fie răspunsu#"""rearcă ea,a#unecându0or spre ăsu+a de toa#etă":rei pu+in *in4 ) un an fantastic de bun") unu#dintre daruri#e priite de ine (n seara asta"-$u,u#+uesc,/ise Jason cu 3#as nesi3ur"A *enit,Dais!"Ce *rei4

:oia ai u#t decât ar fi a*ut cura5u# să spună"-:reau să-i spui că a fost e6act a0a cu sperai (n ro#u# Desdeonei"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 79/96

-$u i-e 3reu de#oc"Ai fost Desdeona,/ise e#,e*itând s-o pri*ească"A stat (nsa#ă 0i i-ai dăruit bucurie după bucurie,până când cupa s-a re*ărsat"Asta e tot4-$u,/ise ea,dre3ându-0i 3#asu#"Dar te-ai descurcat destu# de bine":reau să-ispui că sunt tot ceea ce (+i dore0ti de #a o feeie"

Jason răase nei0cat 0i-0i ută pri*irea pe chipu# ei"-Ce te face să aduci *orba de asta4-Cântecul lui Charlie...”-;ecuno0tin+a"""-Oh da,/ise ea /âbind radioasă"Bunt foarte recunoscătoare"-ine,acu ai spus-o"Dar ceea ce i-a /is #ui )ric e ade*ărat"A făcut-o pentruChar#ie,nu pentru tine"-$u despre asta e *orba"Iportant e că ai făcut-o,/ise ea,(nfocată,cu chiptransfi3urat"Chiar nu pricepi4 Trebuie să fii un o e6traordinar ca să faci totu#,doar pentru a (ndep#ini u#tia dorin+ă a unui prieten ort"9tia că ce*a nuera (n re3u#ă,că trebuie să fi (n+e#es eu 3re0it ceea ce s-a petrecut (ntre noi"-$u te ai uita a0a #a ine. /ise e# aspru"9i nu face un sfânt din ine. A făcutdoar ceea ce a *rut să fac.-Dar ceea ce ai *rut să faci a fost inunat,(i spuse ea,/âbind nesi3ură"9i astaface din tine un o inunat"-Pe dracuF.Dais! trase adânc aer (n piept 0i /ise pre3ătită?-:reau să-i spui că +ii #a ine.-Bi3ur că +in #a tine"Când*a a a*ut o #e3ătură 0i (ntotdeauna e 3reu să scapi de

 ba#astu# eo+iona# când totu# s-a ter"""

-$u face asta. rosti Dais! cu âini#e strânse (n puni"A ne*oie de a5utoru#tău"Jason icni s#ab 0i se (ntoarse,3ata să se (ndepărte/e de ea"-$u cred că ai a*e ce ne spune":rei să te #as #a )ric (n dru spre casă4-$u"Bpunând acestea,Dais! se răsuci pe că#câie 0i răase fi6ându-0i indiferentăia3inea din o3#indă"Chipu# (i era pa#id 0i (ncordat,0i se si+ea ca bătută"Bperase atât de u#t"Poate că 3re0ise"Poate că e# nu +inea #a ea cu ade*ărat">ntinse âna orbe0te,ridică paharu#,(# duse #a bu/e,sorbi din *in,apoi spuse?-Până #a ură cred că nu ă ai duc #a petrecere"-a o să te duci,/ise e# nei#os"Ai ce sărbători (n noaptea asta.

-Bă sărbătoresc4 Aruncă paharu# pe 5os 0i se (ntoarse spre e#"-Tu de ce nu sărbătore0ti4 Tu ai ai u#te oti*e s-o faci decât ine"De cedracu te (ntorci #a Connecticut4-$u pot să"""Ce naiba ai4 Dais! (0i dădu seaa cu 3roa/ă că treura toată"rusc,trupu# (i fu cuprins de o răcea#ă de 3hea+ă"P#ăânii parcă nu ai prieautot aeru# de care a*eau ne*oie"-$u ă sit prea""">0i dădu seaa ca prin *is că se prăbu0e0te"Ce se (ntâp#ă4-Dais!.Deasupra sa /ărea fa+a a#bă a #ui Jason,care o prinsese (n bra+e"-Ce e"""Dune/eu#e.

 $u se ai uita #a ea,ci #a ce*a af#at pe ăsu+a toa#etei"""#a stic#a cu *in"2âini#e#ui se (nc#e0tară pe uerii ei,când o pri*i (n ochi,stri3ând?

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 80/96

-:inu#. Cine +i-a triis stic#a de *in,Dais!4 )a nu fu (n stare să răspundă">0isi+ea 3âtu# (n3he+at"Cu*inte#e ie0iră hârâite,sacadate?-$u 0tiu"""n-a putut citi"""Benătura"""Apoi se prăbu0i (ntr-o be/nă de 3hea+ă">i era fri3"Atât de fri3. Be chirci,(ncercând să a#un3e fri3u#"

-Bt"""au/i ea *ocea distrusă a #ui Jason"$u p#ân3e. $u pot (ndura"Bpune-i ceai"Bpune-i cu să te a5ut")a nu-0i dăduse seaa că p#ân3e"Deschise ochii 0i*ă/u chipu# #ui Jason ap#ecat asupra ei"-<ri3,bâi3ui ea"De (ndată e# ridică cearceafu# 0i-i (n*e#i cu 3ri5ă trupu#"Cearceafuri#e erau a#be,stră#ucitoare")ra #a spita#"Da,asta era,era bo#na*ă"""-) ai bine4 (ntrebă Jason cu 3#as ră3u0it"ietu# Jason"A*ea ochii stic#o0i 0i ofi3ură chinuită"Cât ar fi dorit să-# poată a5uta"Părea atât de sin3ur"Cu de nu-0idăduse seaa până acu cât de sin3ur 0i de i/o#at era4-$u,urură ea"Ia-ă (n bra+e"2âna #ui se strecură cu tandre+e (n p#ete#e ei

 bo3ate,risipite pe pernă"-$-ar trebui,/ise e#"Ai ne*oie de son")a c#ătină din cap 0i (ntoarse bra+e#e spree#"-Ia -ă (n bra+e")# se ridică 0i se strecură (n patu# (n3ust de spita#"O strânse (n

 bra+e,aducând-o ai aproape"Păru# ei era prins sub uăru# #ui,iar obra/u# i seodihnea #ân3ă obra/u# #ui"Atunci,de necre/ut,si+i ce*a ued pe tâp#ă"-$u,urură ea,strân3ându-# protector (n bra+e"$u fi trist"O să a 3ri5ă"""detine"-=ău4 (ntrebă e# cu *oce nesi3ură"Cred că asta ar trebui să fie sarcina ea,iubire"u/e#e #ui (i atinseră u0or obra/u#"

-$u fi ne#ini0tită 0i dori"Totu# o să fie bine,(i 0opti e#"Dais! ar fi *rut să-i spunăcă trebuia să fie ne#ini0tită,dacă e# a*ea neca/uri"Oare e# nu 0tia că asta (nseanăsă iube0ti4 Poate că nu 0tia")ra atât de re+inut 0i de si3ur"Cop#e0ită de propriasuferin+ă 0i ne#ini0te,nu obser*ase cât de trist era e# (n sin3urătatea #ui"-;ăâi cu ine,urură ea")ra prea obosită ca să-# a5ute acu,dar,de (ndată ceo să se scoa#e,o să aibă 3ri5ă de e#"-;ăân,/ise e# 3ra*";ăân,iubirea ea"Când Dais! deschise iar ochii,Jason p#ecase 0i pe scaunu# de #ân3ă patu# ei stătea)ric"Be si+i de/aă3ită"

-) (n ordine,/ise )ric,ap#ecându-se (nainte 0i bătând-o #ini0titor pe ână" $u te tee"-Dar de ce ar trebui să ă te4 >0i si+ea 3âtu# uscat 0i parcă a*ea un 3o# (nstoac">n rest nu o supăra niic"Apoi,un 3ând (i (nco#+i (n inte 0i ridicăsperiată ochii spre )ric"-Jason e bine,nu-i a0a4 )ric (ncu*iin+ă"-Da,+ie au trebuit să-+i facă spă#aturi #a stoac"De aceea a*ea sen/a+ia aiaciudată de 3o# (n stoac 0i 3âtu# uscat";idică o ână 0i (0i frecă tâp#a,reaintindu-0i c#ipe#e dinainte de a-0i pierde cuno0tin+a"

-:inu#"""a*ea ce*a"-:inu# era otră*it"Dais! (# fi6ă iar cu pri*irea pe )ric"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 81/96

-Otră*it4. )ric (i confiră"-Ai a*ut noroc că ai #uat doar o (n3hi+itură"Dacă ai #uai pu+in,Jason n-ar ai fi

 putut face niic 0i +i-ar fi fost fata#"-$u pricep,urură ea,ue/indu-0i bu/e#e cu #iba"e*in credea că tu i-ai

triis *inu#")ric c#ipi irat"-Dune/eu#e,nu. C!nthia +i-# triisese"A făcut 0i ea o dată o 3afă"De *ree ceai crescut (n )uropa,0tia că trebuie să te pricepi #a *inuri,a0a că a fost ne*oită săa#ea3ă unu# care să fie si3ură că o să te tente/e":inu# pe care #-a a#es era destu#de rar,astfe# (ncât po#i+ia n-a a*ut nici o prob#eă să descopere că ea (#cupărase"Dais! c#ătină din cap ae+ită"-De ce4 $ici ăcar n-o cunosc.-Din nefericire,ea te consideră o ri*a#ă"9i pentru ea doar asta a contat"Tânăra (# pri*i cu ochi ari"-Dar e o nebunie.-)6act,/ise e# sip#u"-) de/echi#ibrată4 )ric (ncu*iin+ă"-Da,dar nu (ntr-un od u0or de detectat")ste ceea ce căr+i#e de psiho#o3ienuesc un sociopat") tota# #ipsită de (n+e#e3ere sau copasiune pentrusuferin+e#e ce#or#a#+i"Pentru ea nu contea/ă decât proprii#e-i sentiente"Be opri pu+in,apoi continuă?-9i nu are con0tiin+ă"-:orbe0ti de ea,ca 0i cu ar fi un onstru"-Oh,dar chiar e,/âbi e# cu aărăciune"Un onstru foarte iste+"O săân+ă

fundaenta# de rea"Când a (nceput să (n+e#ea3ă că nu e precu cei#a#+i oaeni,a(nceput să studie/e toate căr+i#e despre psiho#o3ia anora#ită+ii,pentru a ob+ineinfora+ii,pe care să #e poată fo#osi ca să se apere"Inten+iona să ac+ione/e după

 bunu# ei p#ac,fără a p#ăti pentru asta"Dar ca să poată a5un3e aici,trebuia să 0tie ceanue e considerat anora# (ntr-o #ue nora#ă"C!nthia a a*ut parte de tone deteste psiho#o3ice din care a ie0it ca (n po*estea cu usturoiu#,nici usturoi n-aâncat,nici 3ura nu-i iroase"""După cu (+i spunea,e un onstru foarteinte#i3ent">i strânse u0or âna #ui Dais! 0i adău3ă?-De aceea a (ncercat să te prote5ă"Tânăra se ridică 0i (# pri*i u#uită,căci

 piese#e pu//#e-u#ui (ncepeau să se a0e/e"-2-a+i in+it. $u de reporteri *ă teea+i *oi.-Jason n-a *rut să te sperie"Bpunea că 0i a0a ai destu#e pe cap cu repeti+ii#e,/ise)ric 0i ridică din ueri"A0a că a hotărât că e ai bine să nu-+i spune niic"-2-a+i tratat aândoi ca pe o idioată nea5utorată. protestă Dais! 0i c#ătină apoidin cap"Poate că a fost oarbă 0i idioată"$u cre/i că e tipu# să i se spună 0iie despre ce este *orba4-Tocai de aceea -a ru3at Jason să *in"Ce *rei să 0tii4-Totu#,/ise ea sec">ncepe cu (nceputu#"

-Tată# eu s-a căsătorit cu aa C!nthiei,când C!nthia a*ea 0aispre/ece ani"-)i,n-o #ua chiar de aco#o. :oia să spun"""

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 82/96

-Ai spus de #a (nceput"Atunci a (nceput totu# pentru Jason"""Jason se căsătorise cu onstru# ace#a,când era,practic,un copi#"Oare cu setransforase *ia+a #ui după ce făcuse o aseenea 3re0ea#ă4-Ai dreptate,recunoscu Dais!"Continuă")ric re(ncepu să po*estească?

-Pe *reea aceea,Jason nu era a0a"""Pe bu/e i se (ntipări un /âbet chinuit cândcontinuă?-$ici nu-+i po+i ia3ina cât era de diferit")ra tot absorbit de u/ica #ui,dar eraai deschis,ai (ncre/ător":oia să trăiască"Tocai priise o bursă de #a

 0uilliard 0i era nebun de fericire"Apoi,a apărut (n scenă C!nthia")ra chiar aifruoasă decât e acu")ra ai tânără 0i părea atât de *u#nerabi#ă"ura #ui )ricse crispa,când e# *orbi ai departe?-9i era o actri+ă a# dracu#ui de bună"$u ie0ea niciodată din ro#")ra (ntotdeaunasurioara b#ândă 0i fra3i#ă"2ie nu i-a dat niciodată prea u#tă aten+ie,dar deJason s-a ata0at teribi# 0i se +inea peste tot după e#"-$u prea-# *ăd pe Jason acceptând a0a ce*a"-8i-a spus că era a#tfe#,/ise )ric 0i se (ncruntă"Trebuie să (n+e#e3i un #ucrudespre Jason? unu# dintre ibo#duri#e #ui priare este dorin+a de a prote5a"C!nthia a priceput asta iediat 0i a 0tiut s-o fo#osească"-Jason s-a (ndră3ostit de ea4 )ric c#ătină din cap"-)ra prea (ndră3ostit de u/ica #ui #a *reea aceea 0i,(n p#us,C!nthia a făcut o3re0ea#ă are"A i/at prea u#t pe #atura #ui protectoare,(ncât,atunci când ahotărât că *rea să-# ba3e (n patu# ei,e# se 3ândea #a ea ca #a o feti+ă 0i n-ar fi

 putut-o atin3e,fără să considere fapta un incest"

-Dar s-a (nsurat cu ea"-Pentru că a răas 3ra*idă,/ise e# fără ena5aente"A *enit p#ân3ând #a Jason,*orbindu-i despre nenorocitu# care se cu#case cu ea 0i apoi o părăsise"-2in+ea4-$u,nu tota#"C!nthia a 0tiut (ntotdeauna să se acopere")ra 3ra*idă cu ade*ărat,dar nuai Dune/eu 0tie cine era tată#"L-a con*ins pe Jason că se sinucide dacăaa 0i tată# ei *itre3 af#ă că era 3ra*idă,spuse )ric,/âbind cu aărăciune")rao i0care inte#i3entă"Jason 0tia că scanda#u# o s-o afecte/e nu doar pe ea,ci(ntrea3a fai#ie,a0a că a hotărât să-# pre*ină"Le-a spus tuturor că pruncu# era a#

#ui 0i a fu3it cu C!nthia"-Pentru /i#e#e noastre e un 3est foarte rar,urură Dais!"-Dar nu neobi0nuit pentru Jason,nu pentru ou# care era atunci"""A uncit /i 0inoapte pentru a-0i putea (ntre+ine so+ia 0i pe sine 0i,cu toate astea,0i-a continuatstudii#e #a 0uilliard "C!nthia a născut o feti+ă 0i i-a pus nue#e Dana"Jason iubea#a nebunie copi#u#""")ric se opri o c#ipă"-Ce nebunie"""C!nthia a (nceput s-o urască pe Dana"""-Pe propria ei fiică4.-Dana era instruentu# prin care (0i atinsese scopu# 0i copiii pot fi 3ă#ă3io0i 0i

fac urdărie""")ric cobor( ochii spre âna #ui Dais!,pe"care (ncă o ai +inea (nâna #ui,0i continuă?

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 83/96

-<eti+a a că/ut pe scări 0i a urit,când a*ea doi ani"""-$u. stri3ă Dais!,cu ochii #ar3 deschi0i din pricina 0ocu#ui":rei să spui""")# (ncu*iin+ă"-C!nthia părea /drobită 0i Jason aproape că-0i pierduse in+i#e de durere"$ieni

n-a bănuit că oartea nu era un accident"-$u pot crede. e6c#aă Dais! si+ind că-i *ine să *erse"$ieni n-ar putea ucideun copi#a0 fără apărare"Poate a fost un accident"C!nthia nu putea"""-C!nthia a recunoscut,o (ntrerupse )ric"La câte*a #uni după oartea feti+ei,căsnicia s-a destrăat"Jason nu ai a*ea oti*e să răână cu ea 0i *oia s-o

 părăsească pe C!nthia"Aceasta a făcut o cri/ă de ner*i 0i i-a spus #ui Jason că eaoorâse copi#u#,fiindcă era 3e#oasă pe aten+ia pe care i-o dădea Jason"-9i e# ce a făcut4 u/e#e #ui )ric se arcuiră u0or"-După cu bine 0ti aândoi,Jason nu are o fire prea stăpânită"Dacă ea n-ar fifu3it,cred că e# ar fi ucis-o">n schib,s-a dus #a po#i+ie"Pe chipu# #ui )ric sea0ternu o e6presie subră"-C!nthia a fost intero3ată,dar i-a con*ins pe po#i+i0ti că Jason era disperat pentrucă ea di*or+a de e#"""Apoi Jason a (ncercat s-o interne/e (ntr-un sanatoriu de bo#iner*oase,dar,după două săptăâni de teste,psihiatrii au e6ternat-o,dec#arând-osănătoasă"-$u se poate.-9tia toate răspunsuri#e #a toate (ntrebări#e"<usese atât de con*in3ătoare,(ncât,când a ie0it din spita#,edicii triiseseră

 po#i+iei un raport (n care constatau că Jason era ce# care a*ea un psihic #abi#,

suferind,probabi#,de ania persecu+iei"-Dune/eu#e. e6c#aă Dais!"9i ce-a făcut Jason4-Ce putea face4 A*ea de a#es (ntre a o ucide pe C!nthia 0i a fi condanat pentrucriă 0i a-0i continua *ia+a"$u a fost u0or"C!nthia #-a urărit peste tot,ip#orându-# să nu se despartă"Oricât de bruta# ar fi respins-o e#,ea nu credea căasta *oia e# cu ade*ărat"Jason s-a utat (n Ca#ifornia,(ncercând să-0i piardăura"Dar ea #-a 3ăsit")ric se opri,(nainte de a spune?-Apoi au (nceput accidente#e"-Accidente4.

-A*ea un câine de *ânătoare,#a care +inea enor"Câine#e a âncat otra*ă de0obo#ani,frâne#e a0inii secretarei #ui s-au defectat 0i săraca s-a prăbu0it (ntr-o

 prăpastie"A stat (n spita# aproape un an"Prietenu# #ui ce# ai bun a a*ut unaccident cu barca 0i s-a (necat"La (nceput,Jason a cre/ut că era o pia/ă rea"Defiecare dată când (ncepea să +ină #a cine*a,acesta fie era 3ra* rănit,fie urea deoarte *io#entă"Apoi,(ncet,(ncet,a (nceput să-0i dea seaa ce se (ntâp#ă"-9i po#i+ia4-A decis că erau accidente"8i-a spus că era inte#i3entă"De câte ori er3ea #a

 po#i ie,raportu# ă#a nenorocit reapărea,dec#arându-# poten+ia# paranoic"C!nthiaț

#-a ob#i3at să fu3ă,să se i/o#e/e de oricine 0i de orice se ata0ase"Dacă ea #-ar fiatacat direct,Jason ar fi făcut fa+ă,dar e# nu putea risca *ia+a ce#or #a care +inea"Be

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 84/96

teea să (n3ăduie cui*a să se apropie de e#"Chiar 0i ie,/ise )ric,ducându-0iâna #a piept">n fina#,a cupărat câte*a sute de acri (n Connecticut,a construit)a3#esount 0i s-a dedicat (n (ntre3ie u/icii #ui"-$u pot crede. (n to+i anii ă0tia a trăit un co0ar"De ce nu #-a a5utat cine*a4

(ntrebă Dais!,pri*indu-# acu/ator pe )ric"De ce nu #-ai a5utat tu4-8i-a spus că (ncerca să ne prote5e/e"A (ncercat să-i spun că sunt dispus sărisc"""Dar atunci a (ntâ#nit-o pe Pe3 0i au apărut copiii 0i"""ărturisi )ric,(nro0indu-se"-9i #-ai #ăsat (n (nchisoarea #ui. Ai #ăsat-o pe feeia aia"""-$u 0tia ce a#tce*a a0 fi putut face"$u putea (n3ădui să i se (ntâp#e ce*a #uiPe3"-Iar e# nu putea (n3ădui să +i se (ntâp#e ce*a +ie sau ce#or#a#+i"Un ade*ăratipas,rearcă Dais!,pri*indu-# uiită"9i a+i #ăsat-o to+i să *ă terori/e/e.u/e#e #ui )ric se sub+iară"-8i-a0 reainti că a (ncercat să te ucidă"""-9i ce a făcut Jason4-B-a dus #a po#i+ie 0i,de data asta,au 3ăsit o probă (potri*a C!nthiei":inu#"""9i

 pe ură s-a dus după C!nthia,/ise e# după o scurtă pau/ă"Dispăruse,dar Jason 0i po#i+ia o caută acu"2i-a spus să-+i transit să nu fii (n3ri5orată")u trebuie să teiau acasă 0i să te +in (n si3uran+ă până o s-o 3ăsească"-$u.-Pofti4.-$u a de 3ând să ă ascund de"""de tarantu#a asta. /ise Dais! hotărâtă"Diseară

a spectaco#"-A*e o dub#ură"-Dar e ro#u# eu.-$u te-ai făcut bine,ca să po+i 5uca diseară"-B-o cre/i tu. Oricu,Desdeona era fra3i#ă"Poate chiar că o să ă a5ute (ncrearea ro#u#ui"-$u te pot #ăsa. Jason -ar oor( dacă te-a0 #ăsa să te e6pui (n fe#u# ăsta.-Atunci e ca/u# ca fiecare să-0i asue riscuri#e") tipu# ca 0i a#tcine*a s-ofacă,(n afară de Jason"Bpunând acestea,Dais! (0i dădu pătura #a o parte,(0i cobor(

 picioare#e din pat 0i adău3ă?-$-o să-# #as pe Jason să-i construiască un )a3#esount unde să ă ascund 0inici n-o să (n3ădui ca e# să continue să trăiască a0a.-9i ce ai de 3ând să faci4-Priu# #ucru,pe care o să-# fac,e să p#ec de aici 0i să ă duc #a teatru. Pot să ăodihnesc aco#o până când (ncepe spectaco#u#"<ie ă a5u+i,fie ă #a0i să er3sin3ură"-)0ti s#ăbită ca un pisoi.-Bunt ai puternică decât cre/i.

-Da,/ise e#,studiind-o 3ânditor"Cred că e0ti"-2ă a5u+i4

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 85/96

-A de a#es4 (ntrebă )ric (n si#ă"$u pot risca să #e0ini (n dru spre teatru"-$-o să #e0in. /ise ea cu hotărâre"Ar fi o *ictorie pentru *ipera aia"""0i n-a de3ând s-o #as să ai câ ti3e *reo bătă#ie"ș

CAPITOLUL

Când spectaco#u# se terină,Jason o a0tepta (n cabina ei 0i sări (n picioare (nc#ipa (n pare o *ă/u intrând pe u0ă"-Te si+i bine4->n afară de faptu# că ă sit ca o cârpă stoarsă,ă sit bine,răspunse ea,ducându-se să se a0e/e pe scaunu# din fa+a o3#in/ii"9i nu cred că spectaco#u# aa*ut de suferit"-Pu+in (i pasă ie de spectaco#. e6c#aă e#,punându-0i âini#e pe uerii ei"$ui-a *enit să cred când )ric i-a spus că 5oci (n seara asta"Te-ai transforat(ntr-o +intă tare u0oară.-)ric /icea că e inte#i3entă")ra pu+in probabi# să ă ciuruiască cu 3#oan+e câttip era pe scenă"Ai 3ăsit-o4-$u,dar (ncă o ai caut"""-Perfect. (# (ntrerupse Dais! (ncepând să-0i dea cu creă,pentru a se deachia"Dar cred că trebuie s-o face să iasă din ascun/ătoare"9i nu pute face asta,ascun/ându-ă (n Lon3 Is#and,ai spuse ea,ridicând ochii 0i pri*ind ia3inea#ui din o3#indă"-=ău4 e6c#aă Jason 0i âini#e #ui strânseră 0i ai tare uerii fetei"Abia a0teptsă-i de/*ă#ui stră#ucitu# tău p#an.-$u e *orba de un p#an"""inten+ione/ să-i duc *ia+a ca 0i până acu 0i s-o #as pe

ea să *ină #a ine"-Bă fii oea#ă. /ise e# 3âtuit"Bă fiu a# naibii dacă te #as să faci asta. Tu n-ocuno0ti. O să"""-9tiu că e un onstru 0i că +i-a transforat *ia+a (ntr-un iad,(# (ntrerupse ea 0iochii #i se (ntâ#niră (n o3#indă"9i 0tiu că nu a de 3ând să-i (n3ădui să ai facăasta. :reau s-o *ăd (n spate#e 3ratii#or,unde (i e #ocu#. 9i *reau ca tu să fii #iber.-De #a două/eci de ani duc bătă#ia asta"C!nthia n-o să fie (nchisă,dacă do*e/i#enu sunt /drobitoare"-A*e stic#a de *in"

-Ceea ce (nseană că a*e o 0ansă"Dar ne trebuie ai u#te do*e/i"-Atunci o să #e ob+ine"-Lasă asta (n seaa ea"A#tfe#,te ucide,o ip#oră e# cu chip pa#id"Ieri-noapte erasă reu0ească"""-Pentru că nu 0tia #a ce să ă a0tept"-$u contea/ă"Tu nu 0tii din ce a#uat e făcută") ca o"""Be opri,căutându-0icu*inte#e,apoi ai spuse?-$u pot să te pierd"-$ici n-o să fie ne*oie,/ise ea,ridicându-se 0i ducându-se spre du#ap"9i n-o să

ă ai până când nu scăpă de pitonu# care te sufocă (ncet,distru3ându-+i *ia+a"-$u te #as să faci asta,Dais!"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 86/96

-a o să ă #a0i.>i aruncă un /âbet p#in de dra3oste 0i (ntinse âna spreuera0u# pe care erau atârnate tunica 0i panta#onii ei,apoi continuă?-Pentru că nu po+i face a#tce*a") *ia+a ea 0i a de 3ând s-o trăiesc cu cred eude cu*iin+ă"Jason strânse punii,se răsuci pe că#câie 0i porni spre u0ă,/icându-i?

-$u 0i dacă o 3ăsesc (nainte.-9i ce po+i face,dacă o 3ăse0ti.-Ceea ce trebuia să fac când a af#at de uciderea feti+ei"-:rei să de*ii tu (nsu+i un criina#4 Pe chipu# #ui se citea o iensă de/năde5de"-$u te pot #ăsa să ori. /ise e# 0i trânti u0a (n ura sa"Când Dais! ie0i dincabină,Ba o a0tepta pe coridor"Când o *ă/u (0i c#atină capu# ro0co*an (n sende repro0?-)0ti otră*ită a/i,0i âine ie0i pe scenă cu cântecu# tău de sirenă,3ata s-oadeene0ti"$-ai inte de#oc,Dais!"Ai u#t cura5,dar nu pot spune ace#a0i #ucrudespre facu#tă+i#e ta#e inta#e"-Presupun că ai ordin să te insta#e/i (n fa+a apartaentu#ui eu"Ba c#ătină din cap"->n apartaent"""-$-a decât un pat"-$u-i niic"2i-a adus sacu# de dorit"Jason /ice să fiu ubra ta de acu(nco#o"-$-a de 3ând să proteste/"A inten+ia să trăiesc până #a adânci bătrâne+i 0i să3ust fiecare inut a# *ie+ii,/ise ea,pri*indu-# cu coada ochiu#ui pe Ba,(n tipce o #ua spre capătu# coridoru#ui"9tii totu# despre C!nthia a!es4

-Bi3ur că da"Jason i-a po*estit despre ea când -a an3a5at">0i (nchipuia că,dacăă an3a5ea/ă,ea ar putea fi o aenin+are pentru ine"Dar 0tia că ă potdescurca sin3ur cu tică#oasa aia,/âbi e#"-:reau să scap de ea"-)ra 0i tipu#"-2ă a5u+i4 )# (ncu*iin+ă 3ra*"-Jason e prietenu# eu"Tu 3ăse0te un i5#oc de a o face praf 0i eu *in cuechipaentu#"Dais! /âbi"-9i când (ncepe4

-$u (n seara asta"Bunt (ncă s#ăbită 0i arcată,(i /ise ea deschi/ând u0a din spatea teatru#ui"Cred că âine după spectaco# o să fie foarte bine"Ba introduse codu# (n dispo/iti*u# e#ectronic 0i por+i#e se deschiseră #in"-Bper să reu0e0ti"B-ar putea să nu ai a*e o a doua 0ansă"Jason e (n stare să ăsfâ ie,că te-a adus aici"Intrară pe poartă 0i porniră pe a#eea #un3ă,(nș

serpentină,a doeniu#ui )a3#esount"Dais! pri*i conacu# patriarha# din cărăidă ro0ie,acoperit cu *i+ă-de-*ie,ce-i aintea de *echi#e case en3#e/e0ti de #a +ară"Osurprindea fruuse+ea atepora#ă 0i serenitatea acestor #ocuri"Probabi# că se

3ândise #a )a3#esount ca #a o casă (ntunecată 0i tristă precu Casa Usher"-)0ti si3ur că e acasă4 Ba (ncu*iin+ă"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 87/96

-2-a sunat #a teatru,(n tip ce tu erai pe scenă,ca să *erifice că totu# e (n ordinecu tine"-9i unde cre/i că ar putea fi4-Probabi# (n caera de u/ică"Ca tot tipu# 0i-# petrece aco#o"A doua u0ă pe

stân3a,când intri (n ho#,/ise Ba tră3ând a0ina (n fa+a intrării"Codu# pentrudeschiderea u0ii de #a intrare e patru -doispre/ece -unu"-2u#+uesc Ba,spuse Dais!,strân3ând ai tare (n 5uru# trupu#ui pe#erina desatin a#b,deschi/ând portiera 0i coborând din #iu/ină"<ii #ini0tit"Totu# o să fie

 bine"-2ă duc (n apartaentu# eu"Cheaă-ă dacă ai ne*oie de ine":oia să spună,dacă Jason o s-o dea afară,tră3ând-o de urechi"Dar ea nu putea(n3ădui să se (ntâp#e a0a"-$-o să a ne*oie">i făcu cu âna 0i (nchise portiera"Urcă apoi scări#e,introdusecodu# (n aparatu# prins #ân3ă u0a scu#ptată de ahon"U0a se deschise 0i Dais! intră (n ho#"<u cop#e0ită de fruuse+ea 0i e#e3an+acasei"O scară 3ra+ioasă (n co#iason pornea din ho#u# superb decorat,unde da#ea#be 0i ne3re de 3resie #ustruită stră#uceau sub un cande#abru de crista# deun rafinaent aparte"$-ar fi trebuit să se ire,(0i spuse ea,si+ind o undă decopasiune"C!nthia a!es (# si#ise pe Jason să-0i facă un ;ai din această casă 0itransforase )a3#esount-u# (ntr-o casă *ie"Jason stătea (n fa+a unui pian Btein%a!,af#at (n partea opusă a caerei,0i notace*a pe o foaie de hârtie pe care o a*ea (n fa+ă"Păru# #ui ne3ru părea 0i ai #uciossub #uina cande#abru#ui">brăcat (n panta#oni 3ri 0i cu o căa0ă nea3ră,e#

 părea o anoa#ie (n această 3ra+ioasă casă din *reuri#e de a#tădată"Părea puternic,se6! 0i"""sin3ur"Dais! se si+i străbătută de un *a# de copasiune carese transforă (n ner*o/itate"-La ce #ucre/i4 )# tresări,apoi se răsuci cu fa+a spre ea"-Ce cau+i aici4-2-a adus Ba,/ise ea">nchise u0a (n ura ei 0i *eni spre e#,iar ateria#u#

 pe#erinei fo0ni adeenitor (n ritu# pa0i#or ei") pentru un nou usica#4-Da"-Ai un ro# 0i pentru ine4

-$u 0tiu,/ise e# 0i se (ncruntă"$-ar fi trebuit să *ii aici"-Ai făcut totu# ca să-i fie cât ai 3reu să a5un3 #a tine"Ce sistee de securitateai. e6c#aă ea,oprindu-se (n i5#ocu# caerei"Dar a *enit 0i n-a de 3ând săte #as să ă dai afară")# se ridică 0i *eni spre ea"->ncă nu a dat de C!nthia"O a3en+ie de detecti*i (ncearcă s-o 3ăsească,dar tunu trebuie să fii *ă/ută cu ine până când"""-Pe dracuF. e6c#aă Dais! (n*ârtindu-se 0i pe#erina de satin fo0ni 0i sc#ipi (n#uina cande#abru#ui"$u-i a0a că pe#erina asta e inunată4 2er3e cu rochia pecare o purta (n seara când 0arpe#e ă#a a (ncercat să ă ucidă")# o pri*i

descupănit de brusca schibare de subiect 0i urură?-) inunată"""

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 88/96

-2i-a (nchipuit eu c-o să-+i p#acă";ochia a dat-o #a cură+at după ce a ie0itdin spita#,dar pe#erina e a0a de fruoasă,că poate fi purtată 9i sin3ură"""-De *ree ce nu *rei să stai #a )ric,arn an3a5at doi oaeni care să te pă/ească

 peranent acasă,iar Ba"""

-) atât de du#ce. (i e0ti sipatic 0i te adiră foarte u#t,(# (ntrerupse ea,dându-0icapu# pe spate 0i pri*ind ta*anu#"Ce caeră (ncântătoare. Picturi#e de pe ta*ansunt superbe"-Dais!,ă ascu#+i4-Da,te ascu#t,spuse ea,a0e/ându-se,cu pe#erina ei a#bă risipită (n 5uru# ei,pecanapeaua capitonată cu catifea a#bastră,af#ată (n fa+a pianu#ui"Bunt con*insă căăsuri#e pe care #e-ai #uat pentru si3uran+a ea sunt foarte eficiente,(i /âbidră3ă#a0 0i continuă?-9i e păcat că ai pierdut atâta tip,punând totu# #a punct,că nu p#ec nicăieri,Jason.-Ce-ai spus4-;ăân aici,cu tine":a#i/e#e e#e sunt (n portba3a5u# #iu/inei"Ba a /is că nu#e aduce,până când nu-i dai tu perisiunea"-$u i-o dau.-De ce nu4 $u e0ti #o3ic"Bi3uran+a casei ta#e nici nu se copară cu ceea ce-i

 poate oferi )ric sau propriu# eu apartaent"Ba ă poate duce #a teatru 0i ă poate aduce de #a teatru 0i noi"""-) prea pericu#os,ce naiba. De ce cre/i că nu a *enit a/i #a teatru4-Pentru că +i-e teaă să fii #ân3ă ine,spuse ea cu b#ânde+e"

 $u *rei să-i (n3ădui să ă apropii de tine,pentru că oaenii #a care +ii pă+esc(ntotdeauna ce*a"$u-+i dai seaa că a de*enit o fobie4-C!nthia nu e o fobie") o aenin+are orta#ă"-Bunt dispusă s-o (nfrunt"-Cre/i că nu 0tiu asta4 (ntrebă e# aspru"Din c#ipa (n care te-a cunoscut i-adat seaa ce 3eneroasă e0ti"9tia că ai risca totu# pentru ce# pe care-# iube0ti"-A0a că ai (ncercat să ă +ii #a distan+ă"Asta nu e 3enero/itate,/ise ea,c#ătinânddin cap"Bunt e3oistă"Bcorpia asta uci3a0ă (ncearcă să-i distru3ă *ia+a 0i n-ade 3ând s-o #as să-0i atin3ă scopu#"Be opri o c#ipă,apoi adău3ă?

-9i #-a ob#i3at pe ou# pe care (# iubesc să-0i petreacă cei ai u#+i ani aiaturită+ii (ntr-un iad":ă/ându-# cât e de (ncordat,Dais! (i /âbi u0or 0i-i spuse?->i pare rău,n-a0 fi *rut să spun asta,dar te iubesc,Jason"-Dune/eu 0tie de ce. 8i-a spus că e0ti o 3eneroasă"-9i ă iube0ti 0i tu"Dais! (# pri*ea cuprinsă de i#ă,căci Jason se uita +intă #a eacu ochi chinui+i"-De ce nu i-o spui,Jason4 Cande#abru# n-o să cadă peste ine,doar pentru căi-ai spus că ă iube0ti. C!nthia e de *ină,nu destinu#. )a e cau/a tuturor 

 prob#ee#or.

-9tiu asta"-Dar durea/ă de atâta *ree,(ncât ai (nceput să nu ai cre/i,/ise ea,ridicându-se

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 89/96

0i #uându-# de ână")i bine,e tipu# s-o faci"Btai 5os"-Ce4 )a (# (pinse pe canapeaua de pe care tocai se ridicase 0i se dădu un pas(napoi""-:reau să te con*in3 ce idee bună e să ă ut aici"

-9i cu ai de 3ând s-o faci4-$u a decât o sin3ură ară (n arsena#u# eu,dar e destu# de puternică (ncât să(nc#ine ba#an+a (n fa*oarea ea"Bpunând acestea,Dais! ridică âna spre cei treinăstura0i sc#ipitori,care-i +ineau pe#erina (nchisă"-Dar e o ară pe care ne p#ace aândurora s-o fo#osi,adău3ă ea,desfăcând

 pe#erina"Be făcu că nu obser*ă tresărirea #ui când i se a0e/ă (n poa#ă,că#are,cu3enunchii de o parte 0i de a#ta a pu#pe#or #ui,atin3ând catifeaua canape#ei"-Cred că i-ai ca ne3#i5at educa+ia,/ise ea"$u a ai făcut dra3oste (ntr-ocaeră de u/ică"-)0ti 3oa#ă.-$u. e6c#aă ea,ap#ecându-se 0i sco ându-0i din picioare escarpenii cu tocuriț

(na#te,pe care (i #ăsă să cadă pe 5os"Acu sunt 3oa#ă.Apoi (# pri*i cu ochiscânteietori 0i ai spuse?-8i-a spus că pe#erina e destu# de fruoasă ca să fie purtată 0i sin3ură"-$u-i face asta,Dais!. /ise e# ră3u0it"$u pot (ndura.-)u pot,(i spuse ea,ap#ecându-se spre e# 0i (ncepând să-i descheie căa0a"9i*reau totu#. Iar 0i iar.>0i apăsă sânii 3oi pe pieptu# #ui păros 0i (0i si+i trupu#străbătut de fiori"-După cu 0tii,urură ea"Bi+ea inia #ui bătând nebune0te 0i a*ea do*ada

dorin+ei #ui tot ai nă*a#nice">0i apăsă obra/u# pe uăru# #ui 0i urură?-Bpune-i că ă iube0ti.-Dais!,o stri3ă e# 3âtuit"-ine"""$u acu"""urură ea,apăsându-0i bu/e#e #a ba/a 3âtu#ui #ui"2ai târ/iu"-Da-te 5os de pe ine.-De ce4 se frecă ea de e#"<urnicături#e pe care #e si+ea (ntre coapse de*enirăaproape dureroase"->+i p#ace când stau aici">i dau seaa"-) doar atrac+ie se6ua#ă"

-Be6u# e parte a iubirii"Deodată ochii ei se (n*ă#uiră (n #acrii"-$u *e/i ce 3reu (i e4 /ise ea"Dar Char#ie i-a spus să nu pierd oca/ia 0i astatrebuie să fac"Tu ai fost (ntotdeauna 0ansa ea"9i o să fii ereu">0i ue/i bu/e#e 0i rosti ai departe?-A trecut atâta tip,Jason"""A atâta ne*oie de tine"-=ău4 )# o pri*i (n tăcere o c#ipă,apoi (ntinse âna 0i (i atinse 0u*i+astră#ucitoare de păr ce se ondu#a pe tâp#a ei"-Dais!,urură e#"Apoi (ncepu să-0i su#3ă haine#e,e#iberându-se"O a0e/ă 0i o

 pătrunse u0or")a +ipă,iar din+ii i se (nfipseră (n bu/a de 5os"Jason o strân3ea tot

ai tare"Ben/a+ia era indescriptibi#ă? dep#ină,fierbinte,*ibrantă"Pieptu# #ui (iapăsa tot ai tare sânii (n (ncercarea de a respira"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 90/96

-A ne*oie de tine,/ise e# printre din+ii (nc#e0ta+i"A dorit asta de câte ori te-a*ă/ut,de câte ori te-a pri*it"2âini#e #ui (i cuprinseră ta#ia,ridicând-o 0icoborând-o iar,că#ău/indu-i i0cări#e cu for+ă ne(b#ân/ită"-Bpune-i să ă opresc,dacă te doare"2ă sit ca un ania# să#batic care"""

-$u-i pasă,/ise ea"2u0chii ei se contractară,aducându-# ai aproape,0i ea +ipăfericită")# (nchise ochii,3âfâind,treurând,0i apoi e6p#odă,contorsionându-se,i0cându-se cu for+ă,pentru a-0i satisface frene/ia pătia0ă"Dais! nu-0i dădu seaa cât a durat această furie sen/ua#ă,căci fusese sorbită cutotu# de 0u*oiu# ei">0i (nchipuise că fusese prea intensă,pentru a dura preau#t,dar se (n0e#ase"$ici unu# din ei nu părea să se poată sătura de ce#ă#a#t"O

 boare sen/ua#ă (i cuprinse,co#orându-i fiecare c#ipă (ntr-un purpuriu fierbinte, până când atinseră cu#ea supreă,re#a6ându-se"Ochii #ui Jason erau (ncăstic#o0i 0i (nce+o0a+i când ridică p#eoape#e 0i o pri*i,ururând?-Dune/eu#e""")a (ncu*iin+ă,incapabi#ă să *orbească,cu trupu# /3uduit de unde#e0ocu#ui resi+it")# o ridică,iar ea a#unecă,a0e/ându-se (n 3enunchi (n fa+a #ui">0idădea *a3 seaa că e# (0i punea haine#e,dar nu se putea i0ca"Jason se ridică 0i,#unând pe#erina de pe 5os,i-o puse (n 5uru# ueri#or"->+i u#+uesc,spuse ea autoat")# o pri*i surprins,apoi /âbi ca#d"-Cred că ar trebui să-+i u#+uesc eu +ie,/ise e#,apoi /âbetu# (i dispăru"Dar astanu schibă niic"$u po+i răâne aici"Dais! (0i (nfă0ură pe#erina (n 5uru#trupu#ui 0i-i spuse?-2i-a (nchipuit eu că o să ai ai re+ineri,dar oricu,a spart 3hea+a"""Pentru o c#ipă aspriea chipu#ui #ui se topi 0i Jason /âbi?

-$u pot ne3a că ai reu0it")a se duse spre u0ă,cu pe#erina f#uturând (n ura ei"-Unde e bucătăria4 2or de foae. Bper că n-ai ser*itori care să ă deran5e/e")# dădu din cap"-A doar două feei de ser*iciu,care *in de două ori pe săptăână pentrucură+enie"-Perfect.Dais! deschise u0a 0i-i aruncă #ui Jason o pri*ire peste uăr"-ai,(+i fac o o#etă4-Cu pe#erina asta4-Oh,nu"O s-o scot când ă apuc de 3ătit"Trebuie să ai un 0or+ pe unde*a,/ise ea

aruncându-i (ncă o pri*ire":ii4-9tii bine că da,/ise e# /âbitor">n od inten+ionat i-ai descris ia3inea ta,3oa#ă,doar cu un 0or+ pe tine,a3itându-te prin bucătăria ea">ncerci să ă seduciiar,fir-ar să fie.-Da,recunoscu ea,intrând (n ho#"$-a 0tiut niciodată că pot seduce,dar ne*oia te(n*a+ă">i aruncă o pri*ire *oa#ată,p#ină de subân+e#es 0i continuă?-9i apoi,nici (n bucătărie n-a făcut dra3oste niciodată"-$-o să ă 3one0ti,nu-i a0a4 0opti ea,cuibărindu-se ai aproape de e# (n patu#iens"$-ar a*ea nici un rost"2-a0 (ntoarce 0i oricu sunt ai (n si3uran+ă sub

 protec+ia ta,decât urărindu-te"-7sta e un ar3uent puternic,/âbi e#"9i puterea ta de con*in3ere e abso#ut

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 91/96

ire/istibi#ă"-Trebuie să se terine odată,Jason"Te iubesc prea u#t,ca să (n3ădui să-+i facăcine*a *reun rău"O c#ipă Jason tăcu,apoi spuse?-Dune/eu#e,ă te pentru tine.

-$-ai de ce"$-a de 3ând să de*in una dintre *ictie#e *u#pii ă#eia"-U0or de /is,spuse e# cu *oce nesi3ură"A0 uri pentru tine,Dais!,dar nu cred căa0 putea (ndura să 0tiu că ai pă+it ce*a"A fost 3ata să ă sinucid,*ă/ându-te pe

 patu# de spita#,când ai"""-Bt"""Uită asta.-$u pot uita.Be opri o c#ipă,apoi continuă?-De asta i-a fost teaă când te-a *ă/ut (ntâia dată")rai atât de ca#dă 0ifruoasă,0i stră#ucitoare,(ncât a 0tiut că ar trebui să-+i (ntorc spate#e 0i să p#ec">0i (n3ropă fa+a (n păru# ei 0i *orbi ai departe?-Dar nu a putut s-o fac")ra atât de pustiit 0i de sin3ur,(ncât a *rut să iau

 pu+in din stră#ucirea ta"""Doar pu+in"""-Dar i-ai dăruit ce*a (n schib"2ie 0i #ui Char#ie,spuse ea 0i-# sărută pe obra/"Acu cu#că-te 0i o să ai *orbi diinea+ă"Dais! tăcu câte*a c#ipe,apoi spuseiar?-Doar dacă nu cu*a *rei să-i spui că ă iube0ti"Jason trase adânc aer (n

 piept"ietu# de e#. (i era atât de teaă să spună cu*inte#e,de parcă s-ar fi dărâatceru#,dacă #e-ar fi rostit"-Lasă,/ise ea,apoi căscă 0i se trase ai aproape de e#"-$u e eo+ionant4 O să #ocui (preună"O să #uă icu# de5un (preună 0i eu

o să te pot pri*i #ucrând 0i tu o să-i ară+i casa"-<oarte eo+ionant,/ise e# b#ând,dându-i #a o parte păru# de pe tâp#ă"Dais! se cufunda u0or (n son,când au/i un urur u0or,#ân3ă urechea ei")radoar un cu*ânt,nu ce#e două pe care #e a0tepta"Totu0i,tandre+ea *ocii #ui o(nduio0a?-Btră#uceai"""Dais! ridică ochii de pe carte 0i spuse?-2âine seară nu a spectaco# 0i i-a /is că ar fi bine să fo#osesc bucătăria aiaiensă,a0a că i-a in*itat pe Pe3 0i )ric #a cină"

-A (ncercat de5a bucătăria,#a fe# ca 0i a5oritatea ce#or#a#te caere dincasă,/ise Jason"9i a0 prefera să nu ă dau (n spectaco# (n fa+a oaspe+i#or"-Obsedat se6ua# ce e0ti,(# tachina Dais!,ridicându-se 0i ducându-se spre pian"9tiifoarte bine ce a *rut să spun"-9tiu e6act ce ai *rut să spui,(i aruncă Jason o pri*ire /âbitoare peste uăr">ncerci să ă sa#*e/i de sin3urătate"-$ici 3ând,se strâbă ea,a0e/ându-se #ân3ă e# pe icu+a banchetă"2ă ro3,

 poate"Trebuie să iei iar contact cu #uea"-Adică să ă port iar ca un o nora#. e6c#aă e# 0i c#ătină din cap"Bună-# pe

)ric 0i contraandea/ă.-Dar cred că ar trebui să"""De3ete#e #ui (i atinseră u0or bu/e#e,ob#i3ând-o să tacă"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 92/96

-$u"$u (nainte de a fi si3uri că nu ai e nici un perico#"-A trecut o săptăână 0i ea nu s-a (ntors"Poate că n-o să se ai (ntoarcăniciodată"-A0teaptă oentu# potri*it"""

-Poate că ai dreptate,/ise ea,(nfiorându-se"Jason ridică o sprânceană"-Unde e optiisu# cu care -ai sus+inut toată săptăână asta4-) (ncă aici,dar,o c#ipă,a fost acoperit de noroi")i bine,dacă nu ă #a0i să in*itoaspe+i #a cină,ai putea să-i oferi a#tce*a">0i ue/i bu/e#e cu #iba 0i adău3ă (n3rabă?-A hotărât că -a săturat să fiu o feeie pierdută"-:orbe0ti serios4 )a (ncu*iin+ă"-:rei să te (nsori cu ine,Jason4 O *ree e# tăcu,apoi spuse?-$u cu*a (i furi prero3ati*e#e4-$u a de a#es"Tu nu *rei să iei ceea ce-+i dore0ti,pentru că (+i e frică că totu# osă se prăbu0ească (n 5uru# tău,/ise ea,#ăsându-se tandră pe uăru# #ui"A0a că iautauru# de coarne"-Propunerea ta are ăcar daru# de a-i f#ata *iri#itatea")a i3noră ironia #ui 0ispuse?-:rei să faci din ine o feeie cinstită4-Tu te-ai născut feeie cinstită,rep#ică e#,sărutând-o u0or pe *ârfu# nasu#ui"Dar ar fi o onoare pentru ine să ne uni *ie+i#e,căsătorindu-ne"-O să (ncerc să fiu 0i o p#ăcere,/ise Dais!"9i ă bucur că n-o să fiu ob#i3ată sătriit o de/in+ire presei")# tresări"

-O de/in+ire4.-A anun+at #a /iar #o3odna noastră"Cred că o să apară (n /iare#e dedupă-aia/ă"-<ir-ar a# dracu#ui de treabă. b#esteă e# cu *io#en+ă 0i sări (n picioare") odec#ara+ie de ră/boi 0i tu 0tii asta. De ce nu i-ai dat C!nthiei 0i codu# caredeschide poarta4-Dacă -a0 fi 3ândit că o fac să *ină,a0 fi dat un anun+ (n +imes,rep#ică ea,

 pri*indu-# cu 3ra*itate"$u pute trăi #a infinit i/o#a+i (n ascun/ătoarea noastrăsp#endidă"Trebuie să ne trăi *ia+a.

-A0a că (i trii+i C!nthiei o in*ita+ie să *ină să te ucidă.-De asta +i-a 0i spus despre anun+uri"2-a 3ândit că poate *rei să iei ai u#te ăsuri de precau+ie"Jason se dusespre u0a caerei de u/ică,/icând?-<ruos din partea ta că,(ntr-un târ/iu,-ai inc#us (n p#anuri#e ta#e.-Unde te duci4-2ă duc să te#efone/ #a po#i+ie 0i #a a3en+ia de detecti*i să #e spun ce ai făcut"-A *rut să-+i spun,dar 0tia că"""U0a se (nchise (n ura #ui,rete/ându-i *orbe#e"Tristă,Dais! răase cu ochii a+inti+i asupra u0ii"Be teuse că aceasta a*ea să fie

reac+ia #ui Jason"$u 3re0ise când spusese că trăiseră i/o#a+i (ntr-o ascun/ătoaresp#endidă"<usese o perioadă ferecată cu nop+i p#ine de pasiune 0i /i#e

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 93/96

(ncântătoare de uncă"U#tiu# #ucru pe care #-ar fi dorit era să strice totu#">ncădin pria noapte,când *enise #a )a3#esount,Jason (0i ascunsese spaia,dar eafusese con0tientă de e6isten+a ei,air doa unui nor (ntunecat,care (i (nso+eaereu")i bine,făcuse sin3ura i0care #a care se putuse 3ândi pentru a destrăa

 be/na"Doane,cât spera să nu fi făcut o 3re0ea#ă.CAPITOLUL 1QTot restu# /i#ei,Dais! nu-# ai *ă/u pe Jason,dar (# 3ăsi,a0teptând-o (n #iu/ină,când Ba *eni s-o ducă #a teatru (n seara aceea"Pe chip a*ea o e6presie de#oc(ncura5atoare"u/e#e (i erau strânse 0i Dais! a*u sen/a+ia că site unde detensiune,eanând dinspre e#"Când Ba ie0i pe poartă 0i intră (n 0osea,Dais! (i spuse ca#ă #ui Jason?-$u e ne*oie să ă duci #a teatru"9tiu că ai prefera să răâi aici 0i să #ucre/i"-Ce rearcă prostească. spuse e#"9i ce ar trebui să fac4 Bă a0tept acasă să i sete#efone/e ca să fiu inforat că ai fost atacată 0i ucisă4Be (ntrerupse 0i (ntinse âna după pe#erina pe care ea o +inea (n ână"-Uită-te #a tine. e6c#aă e#"$u ai nici ăcar atâta inte,(ncât să-+i pui asta petine. 9tii că (n /ona asta de dea# e fri3 după ce apune soare#e"Bpunând acestea,Jason (i puse pe ueri pe#erina de #ână,cre,cu o tandre+e care o făcu să uiteaspriea tonu#ui"-Ai âncat ce*a4 o (ntrebă e#"-$u i-a fost foae"O să ănânc ce*a după spectaco#"-Probabi# că o să #e0ini pe scenă"După ce a5un3e #a teatru o să-+i aduc unsand*i0"

-$u e ne*oie,Jason"-a da. se (ncruntă e# #a ea"2ăcar să a 3ri5ă de tine cât (ncă te ai a (n"""-Bă nu (ndră/ne0ti să-i spui ie a0a ce*a. e6c#aă ea,apoi fa+a i se #uină 0i(ncepu să râdă"Doane,e0ti o cobe.-Bcu/ă-ă"$u pute fi to+i nepăsători ca tine"-Dar nu e ne*oie să te ui+i #a ine cu pri*irea asta aenin+ătoare de Othe##o"-Da,*ăd că nu te ai sperie">i dai cu tif#a 0i-+i *e/i de a#e ta#e"-Pentru că (+i face bine să +i se ai dea,din când (n când,cu tif#a"Ochii #ui stră#uciră,cuprin0i de un *a# de tandre+e care o up#u pe Dais! de

#ini0te 0i bucurie"$u-i p#ăcea când e# era răutăcios cu ea,detesta oente#e dede/acord"-O faci des,nu din când (n când,se (ncruntă Jason"Dar eri+i să te sperie cine*adupă toată te*atura pe care ai pro*ocat-o.-Dipotri*ă"2erit #aude pentru cura5,perse*eren+ă 0i"""inte#i3en+ă sc#ipitoare"Be (ntoarse cu fa+a spre e# 0i,cu ochii pe 5uătate (nchi0i,adău3ă cu un aer 

 bat5ocoritor?-9i,dacă cre/i că (n curând o să fiu o aintire cred că ai putea să nu ai fi furios

 pe ine"

-$u sunt furios":reau doar să spun că ar fi trebuit să"""Dais! (0i dădea seaa căJason continua să *orbească,dar ea nu-# ai putea urări">ntrea3a ei aten+ie se

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 94/96

concentra asupra o3#in/ii retro*i/oare,(n care se ref#ecta o #uini+ă pa#idă"Ce putea fi4 O a0ină4 Dar (ncă nu intersectaseră nici un dru 0i erau (ncă pedoeniu# )a3#esount"Dacă era o a0ină (nseană că stătuse ascunsă,a0teptându-i să treacă"""

-Dais!. )a (0i de/#ipi ochii de pe o3#inda retro*i/oare"-Ce e4-B-a (ntâp#at ce*a4 Probabi# că ia3ina+ia (i 5ucase feste sau poate fusese ora/ă rătăcită a soare#ui ce apunea,căci acu nu ai *edea niic"-$u,cred că sunt pu+in ner*oasă,/ise ea"-)ra 0i tipu#,rep#ică Jason,a0e/ându-0i âna pe âna ei"Aici *oia să te aduc(ncă de când te-ai utat #a )a3#esount"De0i nu *reau să fii doar ner*oasă,cisperiată de oarte"Poate asta o să te con*in3ă să nu ai ri0ti proste0te"-Atunci +i-ai atins"""Be (ntrerupse brusc când #iu/ina #uă curba 0i nieri (n fa+aunui /id de f#ăcări"Ba apăsă frâna 0i opri brusc cu un scrâ0net ascu+it"Toată

 partea dreaptă a druu#ui era b#ocată de un caion *echi,a cărui (ncărcătură de paie 0i cabina erau cuprinse de foc"-Ce dracuF4. stri3ă Jason sărind din a0ină (n ace#a0i tip cu Ba"Dais!,răâiaco#o"2ă duc să *ăd dacă 3ăsesc supra*ie+uitori"9i o #uă #a fu3ă spre #ocu#accidentu#ui"Dune/eu#e,era cup#it. Dais! cobor( 0i ea din a0ină 0i a#er3ăspre caion"Trebuia să dea 0i ea o ână de a5utor,de0i părea iposibi# ca 0oferu#să fi apucat să coboare (nainte de"""-Dais!.Be uită spre Jason,care pri*ea +intă ce*a af#at (n spate#e ei"Pri*i 0i ea peste uăr 0i se opri (n i5#ocu# druu#ui,para#i/ată"Bi#ueta a#bă a

unei a0ini sport 3onea drept spre ea"Prin parbri/ reu0i să /ărească un chip/âbitor,(ncadrat de ni0te p#ete ne3re ca pana corbu#ui"C!nthia. roa/a pusestăpânire pe Dais!,a5utând-o să reac+ione/e"O #uă #a fu3ă spre ar3ineadruu#ui"2a0ina sport era prea aproape.)ra 3ata să dea peste ea.>n c#ipa urătoare,Jason era #ân3ă ea,su#3ându-i pe#erina de pe ueri 0i(pin3ând-o cu o aseenea for+ă,(ncât o a/*âr#i cât-co#o"Ce a*ea Jason de 3ând să facă4>n secunda urătoare,când a0ina trecu pe #ân3ă ea,doar #a câ i*a centietri,ț

 pricepu"Jason p#on5a după ea,aruncând (n ace#a0i tip pe#erina peste parbri/u#

a0inii sport":ântu# #ipi pe dată ateria#u# de 3ea"Dais! au/i un ur#et (nspăiântător din interioru# a0inii,când feeia,orbită de

 pe#erină,tra*ersă cu o *ite/ă ae+itoare 0oseaua,ie0ind (n afara ei,pentru ca apoisă se piardă (n 5osu# pantei"O e6p#o/ie puternică /3udui păântu#,făcând să *ibre/e asfa#tu# pe care /ăceaDais!"<ata â ni (n picioare 0i fu3i spre ar3inea druu#ui">n *a#e se deru#a oț ș

scenă de infern"2a0ina C!nthiei se #o*ise de un copac 0i e6p#odase,iar acu atâteta#u# contorsionat a# a0inii,cât 0i copacu# erau (n f#ăcări"La ică distan+ă au/i /3oot de pa0i 0i-# *ă/u pe Ba coborând cu 3ri5ă

 po*ârni0u# spre a0ina accidentată,dar Dais! 0tiu că era prea târ/iu pentru a oai a5uta pe C!nthia a!es"

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 95/96

-)0ti teafără4 (ntrebă Jason *enind a#ături de ea 0i cuprin/ând-o cu bra+u#4 $ute-a rănit4-$u,/ise tânăra (ntorcându-0i pri*irea spre caionu# care ardea"Ce e cu caionu#din i5#ocu# druu#ui4 )ra cine*a (năuntru4

-$u cred"$u a reu0it să *ăd pe nieni"Părerea ea e că C!nthia a parcat rab#aasta de-a cure/i0u# druu#ui 0i a pus o bobă pe care a dec#an0at-o când ne-a*ă/ut p#ecând de-acasă"Dais! se cutreură"-2ă bucur că nieni a#tcine*a n-a ai a*ut de suferit"-) oartă. /ise Jason cu 3#as ră3u0it,p#in de uiire,pri*ind (n *a#e #a a0ina (nf#ăcări"Durea/ă de atâta tip,(ncât (i *ine 3reu să cred">0i #uă ochii de #a a#dăru# de fiare 0i o pri*i pe Dais!,(ntrebător?-)0ti si3ură că a0ina nu te-a atins4 Treuri"-$u,nu -a #o*it"Dar fusese cât pe ce"Be (ntrebă dacă nu cu*a nu era ocru/ie să nu si+i nici ce# ai ic re3ret pentru feeia care a*usese parte de ooarte atât de cup#ită,doar cu câte*a oente ai de*ree"Bi3ur,fiecare *ia+ă a*ea *a#oare pe acest păânt"9i totu0i,ea nu si+ea decâtu0urare #a 3ându# că C!nthia a!es nu ai putea seăna suferin+ă 0i durere (n

 5uru# său"a ai u#t,era recunoscătoare pentru că,(n sfâr0it,Jason era i/bă*it de(ntuneric 0i spaiă"-2ă sit bine,Jason,/ise ea #ipindu-se de e#"De acu pentru aândoi #ucruri#es-au aran5at"Un co*or #un3,ro0u,fusese desfă0urat sub porta#u# e#e3ant,ce ducea spre u0i#e din#en de tec' a#e 3a#eriei :on rant/"

Dais! 0i Jason sosiseră ai de*ree de ora #a care fusese anun+at *ernisa5u#,dar de5a #iu/ine #un3i,stră#ucitoare aduceau in*ita+ii,(brăca+i (n haine de seară,iar a0ini#e care#or de te#e*i/iune erau parcate peste dru"Ba (i #ăsase (n fa+a intrării 3a#eriei,dar ei trebuiseră să-0i croiască dru cu 3reu

 printre reporteri de te#e*i/iune 0i /iari0ti"O an3a5ată a 3a#eriei (i pofti (năuntru,apoi (nchise 3răbită u0a (n ura #or"-ine că ne-a+i anun+at să *ă a0teptă,donu#e a!es,spuse doana care #edeschisese")ra ai (n *ârstă,e#e3antă,0i când *orbi #e spuse strâbându-se?-Toată #uea *rea să *adă (naintea ce#or#a#+i tab#ou#"Bunt doana Peterson"

)#i/abeth Peterson"Apoi,uitându-se #a Dais! spuse aabi#ă?-Tab#ou# e pe ăsura fruuse+ii dunea*oastră,doni0oară Justine"Trebuie săfi+i tare ândră de tată# dunea*oastră"-Da,sunt,/âbi Dais!"9i sunt doana a!es"-2ă scu/a+i,nu i-a dat seaa că"""-$u-i de irare,spuse Dais!,#uând âna #ui Jason"A/i după-aia/ă ne-acăsătorit"2ărturisesc că *oia să *ăd cu sună,dar *-a fi recunoscători,dacănu a+i spune niănui"$u *re să distra3e aten+ia de #a e6po/i+ie") seara #uiChar#ie"

-Bi3ur că da,(ncu*iin+ă doana Peterson (n+e#e3ătoare"Dori+i un pahar de0apanie4

7/24/2019 Iris Johansen-Cantec neasteptat

http://slidepdf.com/reader/full/iris-johansen-cantec-neasteptat 96/96

-$u,spuse Jason"Dar,ca to+i cei#a#+i,a *rea să *ede priii  #ais-”.-Iediat. e6c#aă ea,conducându-i prin ho#u# e#e3ant obi#at"A0teptă oreac+ie senificati*ă din partea criticii,donu#e a!es")ste (ntr-ade*ăr o picturărearcabi#ă"

-Berios4 (ntrebă Dais!":-a p#ăcut4 Doana Petersen ridică surprinsă dinsprâncene"-$u a fi acceptat tab#ou#,dacă n-a fi cre/ut (n succesu# #ui"-2ă 3ândea că toată pub#icitatea făcută"""-$oi,aici #a :an rant/,nu oferi,circ pentru presă,/ise ea,apoi adău3ă repede,renun ând #a e6presia aceea superioară? Totu0i,uneor i e necesar să (ncura5e/iț

 pub#icu# să accepte un nou artist"Doana Peterson se opri (n fa+a unei picturiacoperite cu o fâ ie de ătase"Cu o i0care u0oară a âinii ei (n3ri5ite,eaș

descoperi tab#ou# 0i se dădu un pas (napoi"-Acu,*ă ro3 să ă scu/a+i"A o u#+ie de #ucruri de re/o#*at (n urătoare#etrei/eci de inute,cât au ai răas până #a deschidere"-$u *ă face+i prob#ee,/âbi Jason"Proite să pune husa #a #oc,(nainte de*enirea presei"Dais! au/i ca prin *is +ăcănitu# tocuri#or de peste opt centietri aidoanei Peterson pe podeaua #ustruită,dar nu-0i putu #ua ochii de #a portretu#e6pus"„Ai reuit'Charlie* în s&ârit viaa te"a r%spl%tit”.-2u ă a0tepta să fie atât de e6presi*,urură ea"Acasă era prea aproapede e#"""Are dreptate,e rearcabi#"-Ar fi trebuit să te a0tep+i,doar e portretu# tău 0i tu e0ti rearcabi#ă"

-$u,tab#ou# ăsta nu ă repre/intă pe ine,ci,""iubirea"""-Da,/ise Jason,cuprin/ând-o cu bra+u#"2i-ai spus odată că Char#ie 0tia săiubească"-Da,0tia,spuse Dais!,cu obra5ii (bu5ora+i 0i ochii scânteind"Bi+i,Jason4 Char#iea reu0it. ) aici,cu noi. 9i o să fie ereu aici pentru tine 0i pentru ine 0i pentruoricine pri*e0te tab#ou#"-Da,sit"#asu# #ui Jason suna ră3u0it")# (0i a+inti pri*irea asupra tab#ou#ui,apoi*orbi,(p#eticindu-se?-Te"""te iubesc,Dais! Justine"""a!es"Bpunea cu*inte#e acestea pentru pria oară"