Ioan Maxim - Web view b) zona de deal, este caracterizatؤƒ de prezenإ£a livezilor de pomi...

download Ioan Maxim - Web view b) zona de deal, este caracterizatؤƒ de prezenإ£a livezilor de pomi fructiferi,

If you can't read please download the document

 • date post

  02-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ioan Maxim - Web view b) zona de deal, este caracterizatؤƒ de prezenإ£a livezilor de pomi...

Ioan Maxim

Tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei

3. Meserii şi profesii

3.1. Meserii şi profesii specifice diferitelor zone geografice

Inevitabil, poziţia geografică a unei zone, prin climă, resurse geologice şi terestre, afinităţi etnice, influenţe geopolitice şi socio-economice, constituie un factor care influenţează dezvoltarea socio-economică şi prin urmare contribuie la stabilirea configuraţiei socio-profesionale.

În cele ce urmează, vom analiza diferite zone stabilind profesiile şi ocupaţiile specifice acestora:

a) zona de munte, este caracterizată de prezenţa pădurilor şi fâneţelor, a animalelor sălbatice, a resurselor minerale, a cursurilor de apă şi de apariţia tot mai firească a omului iubitor de frumuseţile naturii. Este firesc ca în aceste zone să se dezvolte:

- sectorul silvic, cea ce generează apariţia unor meserii specifice (pădurar, agent ecolog, tehnician silvic),

- sectorul de exploatare şi transport (muncitor exploatări forestiere, mecanic exploatare, mecanic întreţinere utilaje, conducător auto),

- cultivarea, exploatarea şi industrializarea fructelor de pădure,

- prelucrarea industrială şi artizanală a lemnului (dulgher, operator cherestea, tâmplar universal, sculptor, mecanic utilaje şi instalaţii în industria lemnului),

- vânatul şi pescuitul,

- creşterea animalelor (zootehnist, fermier montan),

- prelucrarea produselor de origine animală,

- exploatarea şi transportul resurselor minerale (miner, mecanic de mină, electrician de mină, pirotehnist, electromecanic material rulant, buldozerist, excavatorist, etc. ),

- hidroenergetica(operator turbine, operator centrale hidroelectrice, operator tratarea apei, electromecanic centrale electrice, electricieni, etc.),

- agroturismul (bucătar, ospătar, lucrător hotelier, cabanier, ghid). Toate aceste domenii de activitate generează familii ocupaţionale care determină configuraţia ocupaţională a zonei.

b) zona de deal, este caracterizată de prezenţa livezilor de pomi fructiferi, a culturilor de viţă de vie, a păşunilor şi turmelor de animale, a resurselor minerale (sare, petrol şi gaze, etc.), a cursurilor mari de apă, a lacurilor de acumulare şi mai cu seamă a aşezărilor rurale şi marilor aglomeraţii urbane, a şoselelor şi căilor ferate.

Este firesc ca în aceste zone să se dezvolte:

- sectorul agricol şi cel al creşterii animalelor, care generează apariţia unor meserii specifice (inginer agronom, zootehnist, pomicultor, viticultor, apicultor, floricultor, crescător-îngrijitor de animale, medic veterinar, asistent veterinar, mecanic agricol),

- sectorul de prelucrare a produselor agricole şi animaliere (operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe, morar, brutar, patiser, operator la fabricarea produselor zaharoase, măcelar, operator la fabricarea mezelurilor, preparator produse lactate, frigotehnist, etc.):

- sectorul meşteşugăresc (tăbăcar, argăsitor, blănar, cizmar, cojocar, dogar, dulgher,etc.),

- extragerea şi prelucrarea ţiţeiului şi a gazelor naturale (sondor forjor-extracţie, operator extracţie, inginer petrolist, mecanic utilaje şi instalaţii în industria extractivă, operator procesare produse petroliere, etc.),

- construcţiile (arhitect, inginer căi ferate, drumuri şi poduri, inginer construcţii civile şi industriale, inginer instalaţii pentru construcţii, constructor căi ferate, electromecanic material rulant, buldozerist, excavatorist, fierar-betonist, zidar, zugrav, electrician în construcţii, muncitor întreţinere poduri metalice, constructor lucrări hidrotehnice, tehnician drumuri circulaţie, etc.),

- transportul şi comunicaţiile (mecanic de locomotivă, şofer, telegrafist, telefonist, factor poştal, diriginte poştal, ),

- turismul cu meseriile specifice acestui domeniu (administrator hotel, agent de voiaj, bucătar, ospătar, barman, cofetar, lucrător hotelier, cabanier, ghid, recepţioner, cameristă de hotel, guvernantă hotel, muzeograf, etc.)

c) zona de câmpie, este caracterizată de întinderile nesfârşite de lanuri cu grâu, porumb, floarea soarelui, de prezenţa (sau absenţa) sistemelor de irigaţii şi a aşezărilor rurale şi urbane. Caracteristica principală este concurenţa pozitivă între agricultura dominantă şi industria prelucrătoare a produselor agricole. Nici reţeaua de transporturi nu poate fi trecută cu vederea. Cele mai frecvente meserii întâlnite sunt legate de domeniile:

- agricol şi zootehnic (inginer agronom, zootehnist, legumicultor, mecanic agricol, crescător îngrijitor de animale, pomicultor, apicultor, medic veterinar, asistent veterinar, etc.)

- amenajări şi îmbunătăţiri funciare (inginer hidrotehnică, electromecanic, muncitor constructor lucrări hidrotehnice, etc.)

d) zona urbană. Caracteristice marilor aglomeraţii urbane sunt meseriile din următoarele domenii:

- comerţ (economist în comerţ şi marketing, contabil, merceolog, vânzător, agent vânzări, agent comercial, casier, etc.)

- servicii (fotograf, bijutier, coafor, frizer, cosmetician, manicurist, depanator radio-tv şi aparatură electrocasnică, instalator încălzire centrală şi gaze, instalator apă, canal, etc.)

- învăţământ şi cultură (educatoare, învăţător, profesor, director, inspector şcolar, actor, artist plastic, etc.)

- sănătate (medic specialist, medic generalist (de familie), medic pediatru, farmacist, stomatolog, infirmier, maseur, asistent medical, inginer întreţinere aparatură biomedicală, tehnician aparate medicale, tehnician dentar)

- sistematizare, urbanizare şi amenajarea teritoriului (tehnician drumuri edilitare, tehnician topocadastru, tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului, agent imobiliar)

- finanţe (agent fiscal, operator ghişeu bănci, broker, şef ring bursier, etc.)

- muncă şi protecţie socială (inspector forţă de muncă şi şomaj, inspector protecţia muncii, asistent social, agent repartizare forţă de muncă, etc.)

- administraţie (expert în politici sociale, funcţionar de birou, notar, consilier juridic, avocat, grefier, judecător, )

- industrie (inginer industria alimentară, inginer industria textilă, inginer industria metalurgică, inginer industrializarea lemnului, inginer mecanic, inginer petrolist, inginer electronist, inginer economist, inginer electroenergetician, inginer de întreţinere sisteme de calcul, inginer automatizări şi informatică industrială, informatician, fizician, biolog, electrician, electromecanic, biochimist, operator în industria alimentară, operator în industria uşoară, operator în industria chimică, operatori operator în industria alimentară, etc.

Exerciţii.

1. Care sunt domeniile de activitate specifice zonelor de munte, deal şi câmpie?

2. Enumeraţi câteva familii ocupaţionale specifice domeniilor de activitate din zonele de munte, deal, câmpie?

3. Precizaţi ocupaţiile sau meseriile care corespund familiilor ocupaţionale din zonele de munte, deal şi câmpie.

4. Descrieţi specificul activităţilor din zonele urbane. Care sunt domeniile de activitate predominante ale acestor zone?

5. Enumeraţi meserii frecvent întâlnite în zona urbană. Descrieţi trei meserii din zona urbană pe care le cunoaşteţi cel mai bine.

3.1. Meserii şi profesii noi

Mutaţiile produse în structura socio-economică au determinat apariţia de noi profesii, în special în domeniul financiar-bancar, a prevenirii şi combaterii delicvenţei, a protecţiei sociale, a administraţiei, tehnologiei informaţiei, etc. Printre acestea enumerăm: administrator de reţea de calculatoare, agent de bursă, agent de ocupare, agent de protecţie, însoţire şi gardare persoane fizice şi valori, analist piaţa de capital, analist de credit, analist piaţa muncii, asistent de manager, broker de ring, consilier de orientare profesională, consilier ecologic, consultant bugetar, consultant bursier, consultant în domeniul forţei de muncă, copywriter, detectiv particular, editor de imagine, evaluator pe baza standardelor ocupaţionale, formator, inspector trezorier, mentor, şef de ring, tehnician bugetar, verificator de bani, etc.

Vom prezenta în continuare câteva dintre aceste noi profesii şi atribuţiile persoanelor angajate.

Analist de credit

Este însărcinat în esenţă cu studierea cererilor de creditare care depăşesc angajamentul iniţial. Fiind vorba de o funcţie de expertizare, aceasta cere un grad mare de competenţă tehnică. Analistul intervine, la cererea serviciilor specializate, pentru a analiza situaţia financiară a unei firme sau a unei persoane fizice în vederea acordării unui credit. Studiul întocmit de analist reprezintă o consiliere asupra riscurilor încheierii unui contract de împrumut. Activitatea presupune o mare experienţă financiar-contabilă şi reprezintă o experienţă utilă şi chiar obligatorie pentru cei care doresc să urmeze o carieră în domeniul bancar.

Analistul are în vedere în special activităţile cu grad mare de risc, ale clienţilor importanţi şi fideli ai băncii, care doresc credite suplimentare. Acesta examinează situaţia financiară a clienţilor, solvabilitatea, existenţa garanţiilor, evaluează riscurile şi rentabilitatea investiţiilor şi dă avizul privind oportunitatea acordării sau suplimentării unui credit, pe baza unor criterii precis definite.

Principalele calităţi ale analistului de credit sunt rigoarea şi responsabilitatea. Acesta trebu