INVITAȚIE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - tuiasi.ro · Universitatea Tehnică ”Gheorghe...

of 3 /3
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru Universitatea Tehnică de Construcții București Facultatea de Geodezie Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia Colectivul de Măsurători Terestre și Cadastru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară International Federation of Surveyors Web: http://geodesy.hidromed.ro/ http://www.tuiasi.ro E-mail: [email protected] INVITAȚIE Domenii științifice: Geodezie și Cartografie; Măsurători geodezice inginerești; Fotogrammetrie și Teledetecție; Cadastru și Publicitate imobiliară; Evaluări imobiliare; Sisteme Informatice Geografice. Salon de invenții; Jubileu al învățământului tehnic superior. Date importante: Înregistrarea on-line, titlul și rezumatul lucrării: 20 septembrie 2013 Confirmarea acceptării lucrării și includerea în program: 30 septembrie 2013 Transmiterea lucrării în extenso și depunerea taxei de participare: 31 octombrie 2013 Înregistrarea la conferință: 14 noiembrie 2013 Secretariatul simpozionului: Asist.dr.ing. Loredana Mariana Crenganiș – TUIASI ; Șef lucr. dr.ing. Adrian Savu UTCB ; Asist.dr.ing. Alexandra Popa UAI. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI ≈ ANUL 1813 ≈ înființarea de către Gheorghe Asachi în cadrul Academiei Domneşti de la Iași, a unei ”clase de inginerie şi hotărnicie în limba română” (15 noiembrie 1813 - „actul de naştere a întregului învăţământ ingineresc românesc”) Simpozion științific internațional GEOMAT 2013 Iasi, 14 – 16 noiembrie 2013

Embed Size (px)

Transcript of INVITAȚIE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - tuiasi.ro · Universitatea Tehnică ”Gheorghe...

Page 1: INVITAȚIE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - tuiasi.ro · Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie

Universitatea Tehnică

”Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie

și Ingineria Mediului Departamentul de Măsurători

Terestre și Cadastru

Universitatea Tehnică de

Construcții București

Facultatea de Geodezie

Universitatea “1 Decembrie 1918”

Alba Iulia

Colectivul de Măsurători Terestre și

Cadastru

Agenția Națională de Cadastru și

Publicitate Imobiliară

International Federation of

Surveyors

Web: http://geodesy.hidromed.ro/

http://www.tuiasi.ro

E-mail: [email protected]

INVITAȚIE

Domenii științifice: Geodezie și Cartografie;

Măsurători geodezice inginerești;

Fotogrammetrie și Teledetecție;

Cadastru și Publicitate imobiliară;

Evaluări imobiliare;

Sisteme Informatice Geografice.

Salon de invenții;

Jubileu al învățământului tehnic superior.

Date importante:

Înregistrarea on-line, titlul și rezumatul lucrării: 20 septembrie 2013

Confirmarea acceptării lucrării și includerea în program: 30 septembrie 2013

Transmiterea lucrării în extenso și depunerea taxei de participare: 31 octombrie 2013

Înregistrarea la conferință: 14 noiembrie 2013

Secretariatul simpozionului:

Asist.dr.ing. Loredana Mariana

Crenganiș – TUIASI ;

Șef lucr. dr.ing. Adrian Savu – UTCB ;

Asist.dr.ing. Alexandra Popa – UAI.

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE

ASACHI” DIN IAȘI

≈ ANUL 1813 ≈

înființarea de către Gheorghe Asachi în cadrul

Academiei Domneşti de la Iași, a unei ”clase de inginerie şi hotărnicie în limba română”

(15 noiembrie 1813 - „actul de naştere a întregului învăţământ ingineresc românesc”)

Simpozion științific internațional

GEOMAT 2013 Iasi, 14 – 16 noiembrie 2013

Page 2: INVITAȚIE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - tuiasi.ro · Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Prof.dr.ing. Ion Giurma – România

Prof.dr.ing. Johann Neuner – România

Prof.dr.ing. Volker Schwieger – Germania

Dr.ing. Hans Neuner – Germania

Prof.asoc.dr.ing. João Catalão – Portugalia

Prof.dr.ing.Gabor Melykuti – Ungaria

Prof.dr.ing. Athanassios D. Styliadis – Grecia

Prof.dr.ing. Lazaros Sechidis – Grecia

Conf.dr.ing. Livia Nistor - Lopatenco –

Republica Moldova

Prof.dr.ing. Gheorghe Nistor – România

Prof.dr.ing. Petre Iuliu Dragomir – România

Prof.dr.ing. Florea Zăvoianu – România

Prof.dr.ing. Maricel Palamariu – România

Prof.dr.ing. Nicolae Dima – România

Prof.dr.ing. Nicolae Boş – România

Prof.dr.ing. Mircea Ortelecan – România

Prof.dr.ing. Valer Moca – România

Conf.dr.ing. Constantin Bofu – România

Conf.dr.ing. Carmen Grecea – România

COMITETUL DE ORGANIZARE

Prof.dr.ing. Florian Stătescu – TUIASI

Prof.dr.ing. Dumitru Onose – UTCB

Prof.dr.ing. Maricel Palamariu – UAI

Conf.dr.ing. Constantin Bofu – TUIASI

Conf.dr.ing. Dorin Cotiușcă - Zaucă – TUIASI

Conf.dr.ing. Gheorghe Badea – UTCB

Conf.dr. Levente Dimen - UAI

Șef lucr. dr.ing. Constantin Chirilă – TUIASI

Șef lucr. dr.ing.Cristian Onu – TUIASI

Șef lucr. dr.ing. Gabriel Săndulache – TUIASI

Șef lucr.dr.ing. Doina Vasilca – UTCB

Șef lucr. dr.ing. Adrian Savu – UTCB

Asist.dr.ing. Alexandra Popa – UAI

Asist.dr.ing.Loredana Mariana Crenganiș –

TUIASI

Asist.drd.ing. Ersilia Valeria Oniga – TUIASI

Asist.drd.ing. Anca Alina Lazăr – TUIASI

Asist. drd.ing. Aurel Negrilă – UTCB

Drd.ing. Raluca Maria Mihalache – TUIASI

Ing. Petru Alexoaiei Conache – TUIASI

INFORMAȚII GENERALE

Durata prezentării: maxim 20 minute

(numai prezentările orale sunt acceptate)

Limba oficială a prezentării: română și

engleză (în cazul prezentării orale în limba

română, este necesar ca prezentarea vizuală să

fie în limba engleză)

Publicarea articolelor: în limba engleză.

Taxa de participare:

100 EURO pentru participanții din

străinătate;

200 RON pentru participanții români;

100 RON pentru doctoranzi;

50 RON pentru studenți.

Valoarea taxei de participare include costurile

de organizare, prezentarea unei singure lucrări,

volumul simpozionului și costul recepției.

Cont bancar: No: SV1411766240 (RON),

CUI: 15634022,

Cod IBAN: RO81BRDE240SV14117662400

"Asociația Absolvenților Facultății de

Hidrotehnică", „HIDRO-AS” IAȘI

La efectuarea plății, se va specifica în locul pentru

corespondență: ”taxă Simpozion GEOMAT -2013”

CERINȚE DE REDACTARE A LUCRĂRII

Limba oficială este engleza. Sunt

acceptate numai lucrările redactate (într-un

număr par de pagini, nu mai mult de 10

pagini) în una din versiunile de editor de text:

WORD (98, 2000, 2003), pe format A4, la un

rând spațiere.

Textul va fi aliniat “justified” or “full”.

Margini: sus 3cm; jos 2.5cm; stânga 2.5cm;

dreapta 2.5cm.

Fontul utilizat este Times New Roman, cu

următoarele specificații: titlul va fi scris

TNRbold, 14pt, centrat; sub titlu, la două

rânduri, autorii (inclusiv titlul didactic și

instituția, E-mail) cu TNR italic, 12pt.

Rezumatul lucrării (nu mai mult de 10

rânduri) se trece la două rânduri sub numele

ultimului autor, în limba engleză, franceză

sau germană, folosind font TNR 12pt, italic.

După două rânduri urmează conținutul

lucrării.

Titlurile capitolelor și ale sub-capitolelor

vor fi scrise cu font TNR, 12pt, bold.

Figurile, tabelele, diagramele vor fi

numerotate și incluse în text.

Bibliografia va fi plasată la sfârșitul

lucrării. Lucrările vor fi expediate în format

electronic, tip: *.doc.

Lucrările sesiunii se vor înregistra pe

CD-ul simpozionului ”Geomat 2013”.

Comitetul simpozionului va selecta lucrările

care vor fi publicate în revista RevCAD -

Journal of Geodesy and Cadastre, indexată

în Baza de Date Internațională (BDI):

http://www.uab.ro/revcad

Page 3: INVITAȚIE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - tuiasi.ro · Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie