Investi-iile în infrastructura sportivă - solu-ii și perspective · 2016-02-23 · Investi-iile...

2
Investițiile în infrastructura sportivă - soluții și perspective Participarea la conferință vă oferă posibilitatea să: Tonucci & Partners vă invită la ConfeRință 3 Martie 2016 ora 15:00 Hotel Hilton București – Sala Enescu Va rugăm să confirmați participarea printr-un e-mail la adresa [email protected] sau contactând direct biroul Tonucci & Partners din București Str. Academiei nr. 39-41, etaj 2, birou 2.1, sector 1, București Tel: +4031.425.4030 Fax +4031.425.4033 RSVP l Înțelegeți problematica investițiilor în domeniul fotbalistic pe termen mediu și lung l Aflați posibile soluții deja verificate de la câțiva dintre cei mai buni consultanți specia- lizați în investițiile în fotbalul la nivel înalt l Aveți o părere avizată asupra importanței școlilor de fotbal Salutul autorităților Reprezentantul Guvernului României / ES Diego Brasioli Ambasadorul Italiei în România Gheorghe Hagi despre importanța școlilor de fotbal Av. Joe Tacopina Președinte Venezia F.C. despre investițiile în construcția de stadioane de fotbal Av. Gianluca Cambareri Membru CdA AS Roma despre modalitățile de achiziționare a unui club de fotbal de către investitorii străini Av. Alessandro Vasta Membru CdA Venezia F.C. Dante Scibilia Director General Venezia F.C. modelul Venezia Football Club Av. Carmine Bruno Partener Tonucci & Partners o nouă abordare a investițiilor imobiliare – Juventus Stadium Av. Daniel Urdoi Partener Tonucci & Partners despre protejarea și valorificarea drepturilor de marcă și de imagine ale cluburilor și jucătorilor de fotbal CHAIRMAN: Av. Pasquale Silvestro Partener Tonucci & Partners

Transcript of Investi-iile în infrastructura sportivă - solu-ii și perspective · 2016-02-23 · Investi-iile...

Page 1: Investi-iile în infrastructura sportivă - solu-ii și perspective · 2016-02-23 · Investi-iile în infrastructura sportivă - solu-ii și perspective Participarea la conferin-ă

Investițiile în infrastructurasportivă - soluții și perspective

Participarea laconferință vă oferăposibilitatea să:

Tonucci & Partners vă invită laConferință 3 Martie 2016 ora 15:00Hotel Hilton București – Sala Enescu

Va rugăm să confirmați participarea printr-un e-mail la adresa [email protected] contactând direct biroulTonucci & Partners din București

Str. Academiei nr. 39-41, etaj 2, birou 2.1, sector 1, BucureștiTel: +4031.425.4030Fax +4031.425.4033

RSV

P

l Înțelegeți problematica investițiilor în domeniul fotbalistic pe termen mediu și lung

l Aflați posibile soluții deja verificate de lacâțiva dintre cei mai buni consultanți spe cia -lizați în investițiile în fotbalul la nivel înalt

l Aveți o părere avizată asupra importanțeișcolilor de fotbal

Salutul autoritățilorReprezentantul Guvernului României /ES Diego Brasioli Ambasadorul Italiei în RomâniaGheorghe Hagi despre importanța școlilor de fotbal

Av. Joe Tacopina Președinte Venezia F.C.despre investițiile în construcția de stadioane de fotbalAv. Gianluca Cambareri Membru CdA AS Romadespre modalitățile de achiziționare a unui club de fotbalde către investitorii străiniAv. Alessandro Vasta Membru CdA Venezia F.C.Dante Scibilia Director General Venezia F.C.modelul Venezia Football Club

Av. Carmine Bruno Partener Tonucci & Partnerso nouă abordare a investițiilor imobiliare – Juventus Stadium

Av. Daniel Urdoi Partener Tonucci & Partnersdespre protejarea și valorificarea drepturilor de marcăși de imagine ale cluburilor și jucătorilor de fotbal

CHAIRMAN: Av. Pasquale Silvestro PartenerTonucci & Partners

Page 2: Investi-iile în infrastructura sportivă - solu-ii și perspective · 2016-02-23 · Investi-iile în infrastructura sportivă - solu-ii și perspective Participarea la conferin-ă

Înregistrarea participanților

ÎNCEPUTUL PRIMEI PĂRȚIl Alocuțiunea introductivă a mo de - ratorului Av. Pasquale Silvestrol Salutul reprezentantului Guver -nului României (to be confirmed)l Salutul ES Diego Brasioli, Ambasadorul Italiei la București

Gheorghe Hagi – expuneredespre importanța școlilor de fotbal și despre provocările pecare le presupune înființarea uneiacademii de fotbal în România

Av. Joe Tacopina – PreședinteVenezia F.C. – expunere despre investițiile în construcția destadioane de fotbal – aportulexperienței americane

Av. Gianluca Cambareri –membru al Consiliului deadministrație al AS Roma – aspecte juridice privitoare lamodalitățile de achiziționare a unui club de fotbal de către investitorii străini – modelul AS Roma

Av. Alessandro Vasta – membru al Consiliului deadministrație a Venezia F.C. șiDante Scibilia – Director GeneralVenezia FC – modelul VeneziaFootball Club

Sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri

Coffee break

ÎNCEPUTUL CELEI DE-A DOUA PĂRȚIExperiența unui fotbalist profe-sionist român/italian

Av. Carmine Bruno – o nouăabordare a investițiilor imobiliare –Juventus Stadium

Prezentare Av. Daniel Urdoi - aspecte juridice privitoare laprote jarea și valorificarea drep-turilor de marcă și de imagine alecluburilor și jucătorilor de fotbal

Concluzii

Finalul conferinței / Cocktail

P R O G R A M15:00

16:25

16:40

17:00

17:10

17:25

17:40

18:00

15:20

15:35

15:45

15:55

16:10