înVerde.ro - reciclare selectivă

of 18 /18
Un proiect Asociația Planeta Verde înVerde.ro

Transcript of înVerde.ro - reciclare selectivă

Page 1: înVerde.ro - reciclare selectivă

Un proiect Asociația Planeta Verde

înVerde.ro

Page 2: înVerde.ro - reciclare selectivă

Creșterea gradului de conștientizare a populației referitor la colectarea selectivă a ambalajelor

Creșterea gradului de implicare a companiilor generatoare de deșeuri de ambalaj din HORECA și Retail

Creșterea gradului de implicare a angajaților companiilor generatoare de deșeuri de ambalaj din HORECA și Retail

Implementarea unui sistem on-line de colaborare între generatori și colectoriCreșterea cantităților colectate și valorificate prin reciclare la nivel național

OBIECTIVE

Page 3: înVerde.ro - reciclare selectivă

HORECARetaileriCetățenii

ColectoriSalubriștiReciclatori

PARTENERI IMPLICAȚI

Unități Administrativ TeritorialeMinisterul Mediului, Apelor și PădurilorGarda Națională de MediuAgenția Națională de Protecție a Mediului

Page 4: înVerde.ro - reciclare selectivă

Alege veRRRde

CONCEPT

Page 5: înVerde.ro - reciclare selectivă

DESCRIERE PROIECTImplementarea unui sistem on-line de corelare a generării de deșeuri din HORECA și Retail cu posibilitățile de colectare a deșeurilor de ambalaj la nivel național

Înregistrarea tuturor generatorilor Horeca şi Retail participanți în program, în sistem, şi corelarea poziționării geografice cu rețeaua națională de colectare parteneră în proiect:

Categoria şi tipul deşeului generat Estimarea cantităților puse pe piață Previzionarea zilelor posibile de

colectare

Înregistrarea tuturor colectorilor şi salubriștilor

din sistem și corelarea traseelor de colectare cu poziționarea geografică a generatorilor

Categoria şi tipul deşeului colectat Oferirea unui tarif de preluare a deşeurilor

sortate direct la sursa de generare

Page 6: înVerde.ro - reciclare selectivă

DESCRIERE PROIECTPortalul www.inverde.ro va cuprinde 4 secțiuni

Secțiunea de inregistrare si conectare între generatorii de deșeuri de ambalaj și colectori – B2B Secțiunea de comunicare cu media Secțiunea de comunicare cu generatorii casnici(consumatorul final) Harta rețelei de puncte verzi

Page 7: înVerde.ro - reciclare selectivă

DESCRIERE PROIECT

Page 8: înVerde.ro - reciclare selectivă

DESCRIERE PROIECT

Page 9: înVerde.ro - reciclare selectivă

DESCRIERE PROIECT

Page 10: înVerde.ro - reciclare selectivă

Încheierea de contracte (confidențiale) de colectare în sistemul on-line între generatori și colectori Înregistrarea tuturor cantităților generate şi, respectiv, colectate

Promovarea locațiilor Horeca și Retail înregistrate și cu activitate în sistemul oferit de APV Acordarea unor premii din partea partenerilor APV Marcarea tuturor locațiilor din sistem cu marcajul campaniei

Educarea și informarea cetățenilor privind colectarea selectivă a ambalajelor Oferirea informațiilor privind necesitatea colectării selective, privind activitățile și responsabilitățile tuturor actorilor din

sistem, privind reciclarea și impactul colectării selective asupra reciclării Acordarea unor premii din partea partenerilor proiectului pentru atragerea cetățenilor către locațiile Horeca și Retail

inscrise in platforma www.inverde.ro

DESCRIERE PROIECT

Page 11: înVerde.ro - reciclare selectivă

Înrolare într-un proiect național de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje, demonstrând responsabilitatea și implicarea față de mediu

Vizibilitate pe platforma www.inverde.ro Integrare în comunicarea proiectului (media) Obținere de beneficii financiare

BENEFICII PARTENERI

Page 12: înVerde.ro - reciclare selectivă

Asociația Planeta Verde Ghidul Cetăţeanului model Ghidul Colectării Selective de la populaţie Manual de Mediu cl. V – IX Ghidul Serviciului Public de Salubritate Ghidul Autorității Publice Locale şi deşeurile de la populaţie Ghidul Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor

ACTIVITĂȚI

Page 13: înVerde.ro - reciclare selectivă

MMAP, GNM, ANPM Susţinerea şi mediatizarea proiectului

Transmiterea informațiilor prin intermediul GNM și ANPM pentru atragerea în sistem a generatorilor şi colectorilor la nivel naţional

Oferirea suportului instituţional pentru educarea şi conștientizarea cetățenilor

Unități Administrativ Teritoriale Susținerea și mediatizarea proiectului atât în

rândul angajaților din toate instituțiile aflate în subordine sau coordonare, cât și al cetățenilor

Atragerea operatorului de salubritate în proiect

ACTIVITĂȚI

Page 14: înVerde.ro - reciclare selectivă

COMUNICARE Conferința de presă lansare program/ comunicate media pe parcursul programului Apariții în mass media

print (Ecologic), presa online(Libertatea/Republica), radio(Kiss FM), 7 seri/Metropotam/Zile si Nopti/ alte site-uri/pulicații relevante pentru target(retail/HORECA/consumator final)

Newsletters pe parcursul proiectului Website interactiv dedicat proiectului, www.inverde.ro Pagina FB/Instagram/Twitter dedicate proiectului înVerde Asocierea cu festivaluri/concerte – My Fair Lady, Summer Well, Festivalul Viața

Verde Panouri/ afișe pe plaje și în stațiuni turistice/locuri de agrement

Page 15: înVerde.ro - reciclare selectivă

COMUNICARE Materiale de promovare la punctele de vânzare din rețea, distribuite prin

intermediul partenerilor și disponibile și online(în portal) pentru download Autocolante, pliante, afișe etc.

Promovare prin canalele proprii de comunicare ale partenerilor din retailul modern Publicații proprii/Site/Social media(Facebook) Amenajarea unor locuri speciale în/la magazine, semnalizate și inscripționate corespunzător, unde

cetățenii să poată aduce deșeurile de ambalaje colectate selectiv Promovare online Asociatia Planeta Verde/Parteneri

Site/Facebook/Instagram

Page 16: înVerde.ro - reciclare selectivă

MECANISM CAMPANIE Producători + importatori + Cash & Carry parteneri

Informează și propun clienților lor persoane juridice (distribuitori, retaileri mici și medii, HORECA, etc.) să se alăture proiectului si să se înscrie in portalul www.inverde.ro

Retailul modern partener Informează și propun clienților finali (cetățenii) să colecteze selectiv deșeurile de ambalaje și să le aducă în

containerele special amplasate la magazinele acestora pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaj

Page 17: înVerde.ro - reciclare selectivă

În cadrul campaniei vor pune la dispoziție spaţiu pentru containere de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje

Se vor înregistra pe platforma www.inverde.ro, fiind vizibili ca și puncte VERZI după semnarea contractului cu un collector autorizat

Stimularea HORECA/ retail tradițional se va face prin oferirea bonificațiilor aferente deșeurilor colectate selectiv

MECANISM CAMPANIEHORECA/Retail tradițional

Page 18: înVerde.ro - reciclare selectivă

În cadrul campaniei se vor pune la dispoziție containere de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje provenite din utilizarea domestică

Lista locațiilor unde vor putea duce aceste deșeuri va putea fi accesată pe platforma www.inverde.ro

Stimularea cetățenilor se va face prin oferirea de diverse premii, conform regulamentului ce va fi publicat pe platforma www.inverde.ro, în urma unor campanii promoționale ce vor fi dedicate acestora

MECANISM CAMPANIEConsumatori