Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

of 69 /69
Ghid Tehnic Inventar Naţional Ministerul Mediului şi al Dezvoltării Durabile 30 Octombrie 2007 Raport Draft versiunea 1 9S2318

Embed Size (px)

description

Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Transcript of Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Page 1: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Ghid Tehnic Inventar Naţional

Ministerul Mediului şi al Dezvoltării Durabile

30 Octombrie 2007

Raport Draft versiunea 1

9S2318

Page 2: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

A COMPANY OF

Titlul Documentului Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Ghid Tehnic Inventar National

Titlul scurt al documentului Ghid de Inventar Naţional

Statut Raport Draft versiunea 1

Data 30 Octombrie 2007

Numele Proiectului Strategie Naţională pentru Administrarea Siturilor Contaminate din România

Număr de Proiect 9S2318

Client Ministerul Mediului şi al Dezvoltării Durabile

Referinţă 9S2318/CA/501128/Rott

Hoofdweg 490

P.O. Box 8520

Rotterdam 3009 AM

Olanda

+31 (0)10 286 54 32 Telefon

010-4562312 Fax

[email protected] E-mail

www.royalhaskoning.com Internet

Arnhem 09122561 CoC

HASKONING NEDERLAND B.V.

ENVIRONMENT

Drafted by Cristina Angheluta, Alice Straetmans Florin Lazar

Checked by Jan Jurjen Schiphuis

Date/initials check …………………. ………………….

Approved by Sjacco de Vos

Date/initials approval …………………. ………………….

Page 3: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

CONTENTS

Page

1 INTRODUCERE 1

2 STRATEGIA NAŢIONALĂ 3

3 ORGANIZARE 4

4 APLICAŢIE WEB 6

5 CHESTIONAR 9

6 EVALUAREA PRIORITATII 18

7 ASISTENŢĂ 20

GLOSAR DE TERMENI ŞI ABREVIERI 21

AnexeAnexa 1: Ce sunt Siturile Contaminate Anexa 2: Chestionar

Ghid de Inventar Naţional - i - 9S2318/CA/501128/Rott

Raport Draft versiunea 1 30 Octombrie 2007

Page 4: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

1 INTRODUCERE

Elaborarea strategiei de protecţie a solului şi a pânzei freatice în conformitate cu obiectivele de mediu, precum şi elaborarea şi implementarea normelor legale şi tehnice necesare a început deja într-un număr de ţări vest-europene şi în Statele Unite din anii '70. Cu toate acestea, gravitatea problemei de contaminare a solului şi a pânzei freatice a devenit vizibilă doar în anii ’80 când au fost evidenţiate dezastrele de mediu de mare anvergură care au pus în pericol sănătatea omului şi a mediului. Din acel moment, cercetarea, experienţa şi legislaţia s-au dezvoltat rapid în baza problemelor din ce în ce mai grave ce erau descoperite.

În ultimul deceniu, România a devenit şi ea conştientă de potenţialele riscuri ce pot apărea asupra solului şi a pânzei freatice din cauza activităţilor umane desfăşurate în ultimul secol. Strategia Naţională de Management a Siturilor Contaminate este elaborată pentru a face faţă problemelor legate de contaminarea solului şi a pânzei freatice şi pentru a rezolva şi reduce (potenţialele) riscuri aferente acestora.

Strategia Naţională pentru Managementul Siturilor Contaminate prezintă cadrul instituţional şi legislativ gestionarea siturilor contaminate şi prevede ghiduri tehnice pentru activităţile aferente.

Următoarele ghiduri au fost introduse în vederea susţinerii Strategiei Naţionale:1. Inventarul Naţional al siturilor potential contaminate. 2. Investigare Istorica3. Investigare Preliminară4. Investigare Detaliată5. Evaluarea Riscului6. Plan de Actiuni pentru Corectare 7. Evaluarea Finalizarii Actiunilor pentru Corectare

Acest ghid furnizează informaţii de fond şi cerinţele Inventarului National al siturilor potential contaminate.

Obiectivul acestui ghid este de a furniza indicaţii pentru identificarea, listarea şi stabilirea priorităţii siturilor potential contaminate în cadrul unei baze de date naţionale. În conformitate cu Strategia Naţională execuţia Inventarului Naţional al siturilor potential contaminate trebuie realizată în conformitate cu acest ghid.

Tabelul din Figura 1 determină Metodologia Strategiei Naţionale, si indică poziţia acestui Inventar Naţional al siturilor potential contaminate.

Acest ghid va include o prezentare generală asupra Strategiei Naţionale şi inventarul siturilor, organizarea, descrierea aplicaţiei web şi ghidul de completare al chestionarului, şi o prezentare a priorităţilor considerate in procesul de inventariere al siturilor precum şi un capitolul ajutător.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 1 - 30 Octombrie 2007

Page 5: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Figura 1: Strategia Naţională pentru Managementul Siturilor Contaminate; Metodologie

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 2 - 30 Octombrie 2007

Inventar National

Investigare Istorica si Preliminara (II +IP)

+ Nivel I Evaluare de risc generica

Investigare Detaliate (ID)

Nivel II Evaluare de risc specifica sitului +Plan de Actiuni pentru Corectare (ER+PAC)

Schimbarea

folosintei

AC termen lung AC termen scurt Nici o actiune pe

baza Folosintei

PAC - Monitorizare

raport

D-lista:Fara contaminare

(ramasa)

A-lista: Situri potential contaminate

B-lista: Situri contaminate

STRATEGIA SITURILOR CONTAMINATE : METODOLOGIE

C-lista:Contaminare

remasa (nici o actiune)

Evaluarea Finalizarii (EFAC)

Evaluarea Finalizarii (EFAC)

Page 6: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

2 STRATEGIA NAŢIONALĂ

Cadrul legal propus de Strategia Naţională pentru Administrarea Siturilor Contaminate este structurat in două părţi:

O Hotarare Guvernamentală (HG) este instrumentul legal pentru inventarierea, investigarea şi evaluarea siturilor potential contaminate.

A doua Hotarare Guvernamentală (HG) este instrumentul legal pentru acţiunea de corectare a siturilor contaminate, inclusiv remedierea, atenuarea naturală, monitorizarea, restricţiile de utilizare a terenului, etc.

Cele două hotarari guvernamentale cu privire la managementul poluării terenului/subteranului reprezintă baza inventarului, investigaţiei şi stabilirea priorităţii siturilor potential contaminate, şi pentru managementul riscului asociat cu siturile contaminate.

Au fost elaborate ghiduri tenice pentru fiecare etapă, ce au fost incluse în cele două hotarari guvernamentale, ca Ordine de Ministru ce vor fi emise pentru inventarierea, investigarea istorică, investigarea preliminară, investigarea detaliată şi managementul de risc - nivelul 1 (incluse în prima decizie guvernamentală XXX din yyyy pentru inventar, investigaţie şi evaluarea siturilor potential contaminate) şi evaluarea riscului – nivelul 2, plan de acţiuni pentru corectare şi evaluarea finalizării acţiunilor pentru corectare (incluse în a doua decizie guvernamentală ZZZ din yyyy - acţiuni pentru corectare la siturilor contaminate).

Hotararile Guvernamentale precum şi Ordinele Ministeriale (Ghiduri) pentru managementul siturilor contaminate determină clar responsabilităţile pentru fiecare autoritate competentă la toate nivelele (central, regional şi local).

Strategia Naţională pentru Managementul Siturilor Contaminate este un document independent ce va abroga referinţele pentru siturile contaminate din Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor şi Capitolul 2 - Situri contaminate, partea a III-a a Planului National de Gestionare a Deşeurilor (HG 1470/2004).

Strategia include un cadrul legal şi o metodologie completă pentru a dezvolta un inventar preliminar şi pentru stabilirea priorităţii în baza evaluării riscului asociat cu siturilor potential contaminate. Un inventar naţional (continuu) al siturilor potential contaminate va fi executat ca principal obiectiv iniţial pentru Strategia Naţională.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 3 - 30 Octombrie 2007

Page 7: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

3 ORGANIZARE

Cele mai importante parti implicate in Inventarul Naţional, inclusiv sarcinile şi responsabilităţile acestora sunt:

Ministerul Mediului şi al Dezvoltării Durabile (MMDD), Directoratul de Protecţie a Solului şi a Subsolului este emitentul legislaţiei incluse în Strategia Naţională pentru Managementul Siturilor Contaminate (şi al ghidurilor tehnice de implementare) ce stabileşte cele patru liste oficiale. Aceste patru liste sunt:

1. lista A cu Situri (potential) contaminate (listate in funcţie de prioritate);2. lista B cu Situri contaminate ce necesită acţiuni de corectare în baza evaluării

riscului; 3. lista C cu Situri afectate ce nu necesită acţiuni suplimentare în baza riscului, şi 4. lista D cu Situri ce nu sunt (sau nu mai sunt) contaminate.

Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului (ANPM) este autoritatea competentă ce distribuie chestionarul (pentru începerea Inventarului Naţional) şi păstrează Inventarul Naţional şi baza de date aferentă cu listele de situri clasificate şi informaţii cu privire la fiecare sit.

Agenţia Regională de Protecţie a Mediului (ARPM) este autoritatea competentă ce se ocupă cu implementarea cerinţelor de acţiuni de corectare la siturile contaminate (lista B). ARPM evaluează/aprobă Evaluarea Riscului (nivel II) şi Planurile de Actiuni pentru Corectare (PAC) precum şi implementarea PAC, inclusiv Rapoartele de Progres aferente pentru fiecare sit. ARPM evaluează/aprobă Rapoartele de Evaluare a Finalizarii Acţiunilor pentru Corectare al siturilor de pe lista B şi reclasifică siturile în baza eficientei acţiuniilor de corectare desfasurate. La încheierea acţiunilor pentru corectare aprobate, siturile pot fi incadrate fie pe lista C sau pe lista D de catre ARPM.

Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) este autoritatea competentă care: introduce datele din chestionare în baza de date şi (automat) clasifică siturile

(lista A sau D) şi trimite o notificare proprietarilor/operatorilor atunci când este nevoie de investigari suplimentare pentru siturile de pe lista A;

evaluează/aprobă Rapoartele de Investigare Istorică si Preliminară (RIIP), reclasifică siturile în Inventarul Naţional lista D (situri necontaminate) sau identifică zona ce necesită investigaţii suplimentare. De asemenea APM trimite o notificare proprietarilor/operatorilor atunci când este nevoie de investigari suplimentare pentru siturile de pe lista A;

evaluează/aprobă Rapoartele de Investigare Detaliată (RID) si de evaluarea al riscului (nivelul I) inclusa, reclasifică siturile din Inventarul Naţional pe lista B (situri contaminate) şi trimite o notificare proprietarilor/operatorilor ca este nevoie de evaluari/actiuni suplimentare pentru siturile de pe lista B şi trimite dosarul sitului la ARPM.

Garda Naţională de Mediu este autoritatea competentă de monitorizare a implementării legislaţiei cu privire la sol şi subsol şi a sancţiunilor ce se aplica pentru neconformitatea cu legislaţia.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 4 - 30 Octombrie 2007

Page 8: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Operatorii de teren sau proprietarii (sau Consiliile Locale pentru “Siturile orfane) sunt responsabili pentru următoarele:

completarea chestionarului în conformitate cu Decizia Guvernului XXX din yyyy. Investigarea Istorică şi Investigarea Preliminară a siturilor potential contaminate

din Inventarul Naţional (lista A) conform Hotararii de Guvern XXX din yyyy. Investigarea Detaliată (daca este ceruta în baza investigaţiei preliminare) a

siturilor potential contaminate din Inventarul Naţional (lista A) conform Hotararii de Guvern XXX din yyyy.

Acţiuni pentru corectare pentru siturile contaminate din Inventarul Naţional (lista B) conform Hotararii de Guvern ZZZ din yyyy.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 5 - 30 Octombrie 2007

Page 9: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

4 APLICAŢIE WEB

Sistemul de management al datelor prin internet a fost elaborat pentru furnizarea unui instrument modern şi sigur pentru stocarea, prezentarea şi procesarea de date referitoare la siturile (potential) contaminate din România.

Pentru un sprijin efectiv al strângerii, stocării şi administrării informaţiilor înregistrate, a fost elaborat un Sistem de Informaţii pentru a permite utilizatorilor accesarea, actualizarea şi vizualizarea datelor cu privire la siturile contaminate din România: Sistem de Inventariere al Informaţilor despre Situri Contaminate (CoSIS). Acest sistem oferă suport pentru Inventarul Naţional, un registru electronic de date cu privire la situri (potential) contaminate.

După completarea chestionarelor, datele se introduc în sistem în mod centralizat. Aceasta înseamnă că toţi utilizatorii (ANPM şi agentiile in subordine cum ar fi APM şi ARPM) din ţară vor introduce date despre siturile din jurisdicţia lor.

Dupa introducerea datelor, acestea vor fi stocate şi procesare automat; siturile primesc automat un scor (pe baza unei prime evaluari de risc) şi sistemul va genera informaţii despre fiecare sit inventariat. Aceste informatii vor fi disponibile pentru a oferi o imagine cu privire la starea actuală a siturilor.

Sistemul Informativ CoSIS prezintă următoarele avantaje : Access on-line la sistem pentru toţi utilizatorii de la Ministerul Mediului şi al

Dezvoltării Durabile, ANPM, ARPM si APM într-o singur loc centralizat; Datele introduse în sistem vor fi identificate şi stocate, pentru a oferi consistenţă

şi integritate datelor, pentru a evita dubla înregistrare; Mecanismul mix de sistem de securitate este implementat, în baza securităţii

bazate pe rol şi a drepturilor federative de utilizator, permiţând accesul selectiv la partile şi capacităţile sistemului, şi de asemenea filtrând date cu privire la structura federativă (jurisdicţie),

Uşurinţa întreţinerii sistemului la Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului, departamentul de Tehnologie a Informaţiei,

Interfaţă intuitivă prietenoasă pentru lejeritatea utilizării.

CoSIS este un Portal Web instalat la Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului ce furnizează acces imediat la toate informaţiile despre siturile (potential) contaminate din Inventarul Naţional cu ajutorul Tehnologiei Microsoft:

Datele sunt stocate într-o bază de date centralizată cu ajutorul sistemului de administrare al bazelor de date Microsoft SQL Server 2005

Paginile de internet scrise cu Microsoft ASP.NET 2.0 (tehnologie AJAX ) vor fi stocate şi furnizate de Microsoft Internet Information Server 6.0

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 6 - 30 Octombrie 2007

Page 10: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Figura 2 – Sistem Informativ CoSIS– concept general

CoSIS are o structură modulară pentru a asigura accesul şi întreţinerea uşoară: Modul de administraţie: instrument de administrare a sistemului, întreţinere a

cataloagelor de date comune, motor de buletin informativ, motor de chestionare.

Modul de administrare a Siturilor contaminate: managementul informaţiilor cu privire la siturile contaminate

Modul de procesare a datelor: motor de procesare a datelor pentru evaluarea riscurilor, etc.

Modul de raportare: instrument de raportare pentru afişarea informaţiilor

Modul public de acces la informaţii: afişarea informaţiilor generale

Figura 3– Sistem Informativ CoSIS– Module

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 7 - 30 Octombrie 2007

Page 11: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Pentru utilizarea acestui sistem de către un nou utilizator, acesta trebuie să urmărească paşii de mai jos:

Înregistrare prin introducerea adresei de email a parolei, numelui de familie şi al unităţii de care aparţine (Pagina de înregistrare a utilizatorului);

Un administrator al sistemului va permite accesul prin validarea noului utilizator (pagina de validare a utilizatorului);

Un administrator al sistemului va oferi drepturi specifice noului utilizator prin atribuirea unor roluri pentru fiecare tip de activitate.

Sistemul permite un număr nelimitat de utilizatori pentru a intra în sistem într-o perioadă extrem de scurtă de timp, de la toate instituţiile implicate în procesul de strângere a datelor. Pentru adoptarea rapidă a sistemului aveţi la dispoziţie un manual de ajutor on-line, accesibil din interfaţa pentru public.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 8 - 30 Octombrie 2007

Page 12: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

5 CHESTIONAR

Identificarea “siturilor potential contaminate” incepe cu completarea unui chestionar. Datorita faptului ca exista foarte multe situri ce trebuie investigate initial, un set minim de informatii este cerut in chestionar. Pe baza informatiilor din chestionar, o evaluare preliminara a riscului este efectuata pentru a incadra situl intr-o ordine relativa a prioritatii fata de celelalte situri pe baza unui scor. Acest scor este obtinut automat atunci cand datele din chestionar sunt introduse in baza de date de catre reprezentantii APM.

In continuare, clarificarile ajutatoare pentru fiecare sectiune si fiecare intrebare din chestionar sunt descrise in detaliu.

A. Informatii despre evaluatorul sitului

Prima sectiune a chestionarului se refera la informatii despre persoana ce completeaza chestionarul, data completari si APM a judetului (sau Bucuresti daca se aplica) unde este localizat situl si unde va fi depus chestionarul.

Evaluatorul sitului ar trebui sa fie operatorul (sau proprietarul) sitului sau un angajat al acestora or un consultant ce actioneaza in numele operatorului/proprietarului sitului.

1) Data evaluarii: Data completarii chestionarului se introduce aici: ziua/luna/anul.

2) Reprezentand pe: Numele firmei/organizatiei sau al persoanei fizice ce detine sau foloseste situl se introduce aici.

3) Numele evaluatorului: Numele persoanei ce efectuaza evaluare se introduce aici.

4) Organizatie-firma: Numele organizatiei din care evaluatorul face parte se introduce aici.

5) Cod postal: Codul postal al evaluatorului sau al organizatiei din care face parte se introduce aici.

6) Oras: Orasul de rezidenta al evaluatorului sau al sediului organizatiei din care face parte se introduce aici.

7) Telefon: Numarul de telefon al evaluatorului sau al organizatiei din care face parte se introduce aici.

8) E-mail: Adresa de e-mail a evaluatorului sau a organizatiei din care face parte se introduce aici.

9) Numele APM: Numele APM al judetului unde situl este localizat se introduce aici.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 9 - 30 Octombrie 2007

Page 13: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

B. Informatii generale despre sit

Sectiune a doua a chestionarului se refera la informatii generale despre sit inclusiv numarul de identificare al sitului (acest numar este alocat automat de sistemul de informatii si va fi folosit pentru un anumit sit de-a lungul intregului proces de inventariere/investigare si corectare.

Celelalte cerinte ale acestei sectiuni Sunt descrise mai jos:

10) Numele sitului: Un nume unic al sitului trebuie ales de evaluator si introdus aici. Numele trebuie sa includa locatia (oras sau comuna) sitului. Daca situl este (sau a fost) o unitate industriala, acest nume trebuie sa includa numele unitatii industriale (fost sau actual) si locatia.

11) Adresa: Adresa sitului (strada si numarul) trebuie introdusa aici.

12) Cod postal: Codul postal al sitului trebuie introdus aici. 13) Oras: Orasul unde este localizat situl trebuie introdus

aici. 14) Numar cadastru: Numarul de cadastru (sau numerele de cadastru)

corespunzatoare terenului unde este localizat situl se vor introduce aici.

15) Judet: Judetul unde este localizat situl se introduce aici.16) Comuna: Comuna unde este localizat situl se introduce aici.17) Suprafata aproximativa a

sitului:Suprafata aproximativa a sitului (in hectare) trebuie introdusa aici.

18) Statul sitului: Statutul sitului trebuie marcat. Se va selecta o singura optiune intre: “abandonat” si “in operare”. Un sit abandonat este un sit unde nu sunt desfasurate activitati. Un sit “in operare” este un sit unde se desfasoara activitati in prezent.

19) Coordonatele sitului: Un singur set de coordonate x si y (latitudine si longitudine) din cadastrul efectuat la sit sau din alte surse disponibile se va introduce aici. Coordonatele pot fi de asemenea masurate cu un dispozitiv GPS de catre evaluatorul sitului – sistemul stereo 70 trebuie folosit.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 10 - 30 Octombrie 2007

Page 14: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

C. Proprietar/ Operator Informatii

Aceasta sectiune a chestionarului se refera la tipul de proprietar sau operator al sitului ce trebuie selectat dintre: Statul/primaria, persoana juridica, persoana fizica sau orfan. Un maxim de 5 proprietari (daca se aplica) si un maxim de 5 operatori (daca se aplica) si datele lor trebuie introduse.

20) Indicati actualii si fostii proprietari:

Un numar pentru tipul de proprietate (coloana a)) a terenului unde situl este localizat trebuie selectionat dintre: 1- statul/primaria, 2-persoana juridica, 3-persoana fizica, 4-orfan (fara proprietar). Numele proprietarului actual al terenului unde este localizat situl trebuie introdus (coloana b)) impreuna cu adresa proprietarului (coloana c)), codul postal al proprietarului (coloana d)), orasul domiciliului proprietarului (coloana e)), si perioada (indicati anul) de detinere a terenului (coloanele f) si g)). Proprietarii sunt introdusi in ordine incepand cu cel mai recent.

21) Indicati actualii si fostii operatori:

Un numar pentru tipul de operator (coloana a)) a terenului unde situl este localizat trebuie selectionat dintre: 1- statul/primaria, 2-persoana juridica, 3-persoana fizica, 4-orfan (fara proprietar). Numele operatorului actual al terenului unde este localizat situl trebuie introdus (coloana b)) impreuna cu adresa operatorului (coloana c)), codul postal al proprietarului (coloana d)), orasul unde operatorul este localizat (coloana e)), si perioada (indicati anul) de operare (coloanele f) si g)). Operatorii sunt introdusi in ordine incepand cu cel mai recent.

D. Acte de reglementare

O lista a actelor de reglementare ale sitului trebuie indicata aici, inclusiv data si numarul de inregistrare.

22) Indicati toate actele de mediu:

Evaluatorul trebuie sa selecteze (sa marcheze) toate actele de mediu ale sitului din urmatoarele optiuni:

- Acord de mediu- Acord integrat de mediu- Autorizatie de mediu- Autorizatie integrata de mediu- Aviz de mediu- Aviz integrat de mediu

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 11 - 30 Octombrie 2007

Page 15: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

E. Activitati la sit

Aceasta sectiune include tipurile de activitati desfasurate la sit, ce vor fi selectate din lista codurilor CAEN. Un maxim de 10 activitati principale se vor introduce (da este cazul) si un maxim de 10 activitati secundare se vor introduce (daca este cazul). Aceasta sectiune include intrebari despre substantele chimice folosite la sit (ce vor fi selectate din lista cu grupurile de substante), produse folosite la sit sau generate la sit (ce vor fi selectate din lista cu grupurile de substante), deseuri generate la sit (ce vor fi selectate din lista cu grupurile de substante, inclusiv metoda de depozitare/deversare – la sit sau in afara sitului). Aceasta sectiune se refera la activitati cu impact potential asupra mediului. Evaluatorul trebuie sa indice daca au existat accidente ecologice (deversari accidentale) la sit si ce produse sau sbstante chimice au fost implicate (ce vor fi selectate din lista cu grupurile de substante).

23) a) Tipul de activitate istorica sau actuala la sit- activitate principala:

b) Tipul de activitate istorica sau actuala la sit- activitate secundara:

a) Un maxim de 10 coduri CAEN vor fi selectate din lista prezentata in Anexa 1 la chestionar. Aceste activitati vor fi activitatile principale desfasurate la sit in prezent sau in trecut. Evaluatorul va selecta codul CAEN – de patru cifre – corespunzator fiecarei activitati principale desfasurata la sit in prezent sau in trecut, incepand cu cea mai recenta. Nu introduceti activitati care nu s-au desfasurat (chiar daca sunt in profilul firmei/organizatiei). b) Un maxim de 10 coduri CAEN vor fi selectate din lista prezentata in Anexa 1 la chestionar. Aceste activitati vor fi activitatile secundare desfasurate la sit in prezent sau in trecut. Evaluatorul va selecta codul CAEN – de patru cifre – corespunzator fiecarei activitati secundare desfasurata la sit in prezent sau in trecut, incepand cu cea cu cel mai semnificativ impact asupra mediului. Nu introduceti activitati care nu s-au desfasurat (chiar daca sunt in profilul firmei/organizatiei).

24) Substante chimice folosite la sit?

Substantele chimice (inclusiv amestecurile sau produsele ce contin aceste substante) folosite la sit (ca materii prime, catalizatori, pentru intretinere, testare, etc.) trebuie selectionate din lista de 11 optiuni din chestionar. Fiecare optiune este un grup de substante. Evaluatorul poate folosi lista substantelor si a sub-grupurilor presentata in Anexa 2 la chestionar pentru identificarea grupurilor ce trebuie marcate. Multiple optiuni sunt posibile.

25) Produse (secundare) folosite sau generate la sit?

Produsele, inclusiv produsele secundare (ce contin substante chimice listate) trebuie selectionate din lista de 11 optiuni din chestionar. Materialele reciclate trebuie considerate de asemenea. Fiecare optiune este un grup de

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 12 - 30 Octombrie 2007

Page 16: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

substante. Evaluatorul poate folosi lista substantelor si a sub-grupurilor presentata in Anexa 2 la chestionar pentru identificarea grupurilor ce trebuie marcate. Multiple optiuni sunt posibile.

26) Deseuri generate la sit? Toate deseurile solide, deversarile lichide, sau emissi generate la sit vor fi considerate si marcate pe lista de 11 optiuni din chestionar. Fiecare optiune este un grup de substante. Evaluatorul poate folosi lista substantelor si a sub-grupurilor presentata in Anexa 2 la chestionar pentru identificarea grupurilor ce trebuie marcate. Multiple optiuni sunt posibile.

27) Deseuri (temporar sau permanent) depozitate/deversate?

Evaluatorul trebuie sa indice daca deseurile (vezi intrebarea 26)) generate la sit au fost depozitate/deversate “la sit” sau “in afara sitului”. Marcati “la sit” daca oricare din deseurile corespunzatoare grupurilor de substante in intrebarea 26) au fost depozitate/deversate la sit.

28) Activitati desfasurate sau in curs de desfasurare la sit?

Evaluatorul trebuie sa indice (sa marcheze) toate activitatile stiute sau presupuse care s-au desfasurat sau se desfasoara la sit din lista de mai jos.

29) Accidente ecologice, deversari accidentale?

Evaluatorul va alege o optiune intre da si nu. Intrebarea se refera la orice deversari accidentale recente sau din trecut la sit.

a) Daca evaluatorul marcheaza “da”, atunci grupul de substante implicate in accident trebuie indicat din lista de 11 optiuni din chestionar. Fiecare optiune este un grup de substante. Evaluatorul poate folosi lista substantelor si a sub-grupurilor presentata in Anexa 2 la chestionar pentru identificarea grupurilor ce trebuie marcate. Multiple optiuni sunt posibile.

b) Daca evaluatorul marcheaza “da”, atunci anul aproximativ al accidentului trebuie indicat.

c) Daca evaluatorul marcheaza “da”, atunci evaluatorul trebuie sa indice masurile de corectare luate (daca este cazul) alegand din: excavare/tratament, masuri de izolare, sau control institutional (restrictii de folosinta a terenului, restrictii de acces).

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 13 - 30 Octombrie 2007

Page 17: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

F. Caracteristicile sitului

Aceasta sectiune se refera la caracteristicile principale ale sitului ce cotribuie la migrarea contaminantilor si la expunerea receptorilor la contaminanti. Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor. SGA –ul judetului (“Apele Romane”) si APM-ul pot fi contactate pentru obtinerea de date.

30) Adancimea minima aproximativa pana la panza freatica:

Evaluatorul va selecta un raspuns din cele patru optiuni. Adancimea pana la cel mai apropiat acviifer trebuie indicata sau aproximata. Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru aproximarea adancimii panzei freatice. SGA –ul judetului (“Apele Romane”) poate fi de asemenea contactat pentru informatii.

31) Caracterizare hidrogeologica a locatiei sitului:

Evaluatorul va selecta un raspuns din cele trei optiuni: bazin, karst, sau zona muntoasa. Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru selectionarea raspunsului, impreuna cu relieful zonei si cunostintele generale despre zona ale angajatilor sau locuitorilor din zona.

32) Tipul de sol predominant la suprafata (0-10m):

Evaluatorul va selecta un raspuns din cele patru optiuni: pietris, nisip, argila sau roca. Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru selectionarea raspunsului, sau pot fi folosite cunostintele generale despre zona ale angajatilor sau locuitorilor din zona.

33) Folosinta apei subterane (pe o raza de 2000m):

Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta apei subterane pe o raza de 2000m de la centrul sitului. Sunt cinci optiuni disponibile pentru folosinta apei subterane: industrie, apa potabila, agricultura, cresterea animalelor si niciuna. Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru selectionarea raspunsului. SGA –ul judetului (“Apele Romane”) poate fi de asemenea contactat pentru informatii. Locuitorii din imprejurimi pot fi de

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 14 - 30 Octombrie 2007

Page 18: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

asemenea intervievati pentru obtinerea de informatii legate de folosinta apei subterane.

34) Distanta pana la cel mai apropiat put de extractie:

Evaluatorul va selecta un raspuns din cele patru optiuni. Distanta poate fi aproximata.Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru selectionarea raspunsului. SGA–ul judetului (“Apele Romane”) poate fi de asemenea contactat pentru informatii. Locuitorii din imprejurimi pot fi de asemenea intervievati pentru obtinerea de informatii legate de extractia apei subterane.

35) Tipuri de ape de suprafata pe o raza de 500m in afara perimetrului:

Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile din urmatoarele: mare, lac, balta, canal, rau, parau/izvor sau sant. Tipul de apa de suprafata pe o raza de 500m de la marginea sitului este de regula cunoscut sau poate fi cu usurinta identificat vizual.

36) Folosinta apei de suprafata (4000m aval):

Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta apei de suprafat 4000m aval de la sit din urmatoarele optiuni: industrie, apa potabila, agricultura, cresterea animalelor, recreatie, piscicultura sau niciuna. Studii ale imprejurimilor pot fi folosite pentru selectionarea raspunsului, iar SGA –ul judetului (“Apele Romane”) poate fi de asemenea contactat pentru informatii. Locuitorii din imprejurimi (aval) pot fi de asemenea intervievati pentru obtinerea de informatii legate de folosinta apei de suprafata.

37) Indicati de cate ori a fost inundata zona sitului in ultimii 20 de ani:

Evaluatorul va alege un raspuns din cele patru optiuni disponibile. Locuitorii din zona pot fi intervievati pentru obtinerea de date despre inundatii sau poate fi contactat SGA-ul judetuli (“Apele Romane”) pentru informatii.

38) Folosinta curenta a sitului: Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta curenta a sitului: industrial, rezidential, agricultural, loc de joaca/scoala, pasunat, comercial, peisaj, recreational, cresterea animalelor, vacant.

39) Folosinta terenului in imprejurimi (pe o raza de 1000m)

Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta curenta a imprejurimilor sitului: industrial, rezidential, agricultural, loc de joaca/scoala, pasunat, comercial, peisaj, recreational, cresterea animalelor, vacant.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 15 - 30 Octombrie 2007

Page 19: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

40) Distanta pana la cel mai apropiat locuitor?

Evaluatorul va alege un raspuns din cele cinci optiuni disponibile. Cel mai apropiat locuitor poate fi identificat vizual de catre evaluator iar distanta trebuie aproximata alegand una din optiunile disponibile.

41) Distanta pana la cea mai apropiata zona protejata?

Evaluatorul va alege un raspuns din cele cinci optiuni disponibile. APMul judetean poate fi contactat pentru identificarea celei mai apropiate zone protejate. Zonele protejate sunt de asemenea publicate in Monitorul Oficial.

42) Emisii in aer posibile? Evaluatorul va alege un raspuns intre “da” si “nu” pe baza documentelor sitului cunoasterii generale a sitului, mirosuri sau observatii vizuale ale migratiei prafului, a vaporilor sau a fumului. Locuitorii din imprejurimi pot fi de asemenea intervievati pentru a verifica daca exista reclamatii. Aceste informatii pot fi obtinute din studii anterioare de mediu sau documente ale autorizatiei de mediu (de functionare), sau din cunostintele generale ale evaluatorului legate de activitatile, practicile si accidentele de mediu de la sit.

G. Studii de mediu efectuate la sit

In aceasta sectiune, evaluatoru trebuie sa indice studiile de mediu efectuate la sit si concluzia acestor studii.

43) Indicati studiile de mediu efectuate la sit:

Evaluatorul trebuie sa aleaga toate optiunile aplicabile din lista: investigare istorica, investigare preliminara, investigare detaliata, plan de actiuni pentru corectare, implementarea planului de actiuni pentru corectare, evaluarea finalizarii actiunilor pentru corectare, asa cum sunt acestea descrise in Strategia Nationala pentru Managementul Siturilor Contaminate. Alte optiuni pentru studii de mediu efectuate sunt: memoriul tehnic, studiu de impact (EIA), studiu strategic de mediu (SEA), Bilant de mediu (nivel 0,1,2) sau nici un studiu. Documentele sitului vor fi atent verificate de catre evaluator.

44) Exista contaminare observata sau identificata la sit ?

Evaluatorul va alege toate optiunile aplicabile din lista urmatoare: sol, ape subterane, ape de suprafata si aer. Studiile de mediu si toate datele analitice disponibile vor fi folosite pentru a marca raspunsul la aceasta intrebare (inclusiv rezultatele

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 16 - 30 Octombrie 2007

Page 20: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

inspectiilor, monitorizarii sau prelevarii de probe efectuate de catre autoritatile de mediu).

H. Evaluare de risc pentru mediu – opinie personala

Aceasta sectiune ofera evaluatorului oportunitatea de a estima nivelul de risc pentru sanatatea umana si mediu asociatat cu situl pe baza nivelului personal de informatii si cunoastere.

45) Aprecierea riscului dupa evaluator:

Evaluatorul va alege un nivel de risc din cele patru optiuni disponibile: scazut, mediu, ridicat si foarte urgent. Aceasta alegere reprezinta opinia personala a evaluatorului pe baza experientei sale profesionale.

I. Alte informatii semnificative

Alte informatii semnificative legate de sit pot fi introduse aici in forma de text. Textul va include toate informatiile relevate ce nu au fost introduse in chestionar si incertitudinile sau dificultatile intampinate de catre evaluator in timpul completarii chestionarului.

In final, chestionarul va fi semnat de evaluator si depus la APM-ul judetului unde este localizat situl.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 17 - 30 Octombrie 2007

Page 21: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

6 EVALUAREA PRIORITATII

Numărul estimat de situri potential contaminate din România este extrem de ridicat. Fondurile guvernamentale pentru investigarea şi remedierea acestor situri sunt limitate. De aceea, ordonarea in functie de prioritate a siturilor potential contaminate este un pas inevitabil pentru gestionarea acestor situri.

În cadrul general al Strategiei Naţionale pentru Managementul Siturilor Contaminate, toate siturile pentru care este completat chestionarul vor fi listate si ordonate in functie de urgenţă, în special, în baza (potenţialelor) riscuri pentru sănătatea umană şi mediul şi a riscului de extinere a contaminarii in afara limitelor sitului.

Este bine să accentuăm faptul că aceasta ordonare în funcţie de priorităţi va avea loc imediat după completarea chestionatului. După introducerea chestionatului în baza de date obligatorie CoSIS de catre APM, datelor specifice ale sitului le vor fi atribuite automat valori specifice. Datele din chestionar vor fi cântărite una fata de alta (nu toate date vor avea acelaşi impact asupra rezultatului final cu privire la potenţialele riscuri) iar respectivele valori vor fi introduse automat într-o formulă pentru a genera o valoare finală ce determină poziţia sitului pe lista siturilor potential contaminate (lista A). Scorul final atribuit sitului va fi prevăzut în formularul de rezumat al chestionarului.

Metodologia pentru clasificarea prioritară a principiilor conceptului de risc ce este în prezent acceptată în întreaga lume: riscuri umane sau de mediu provocate de substanţe chimice periculoase au loc numai dacă există o sursă, o cale şi un receptor.Exemplu:

Sursă (contaminare cu plumb) Cale (mediul de transport al contaminantilor) Receptor

(copil).

In schimb, dacă unul din aceste trei aspecte lipseşte, atunci aşa numitul lanţ poluant este întrerupt. Rezultatul este faptul că nu sunt identificate riscuri.

Toate întrebările relevante (relevante din motive prioritare) din chestionar sunt legate de unul din aceste trei aspecte: sursă, cale (prezentată ca ‘mobilitate) şi receptor. Doi receptori sunt recunoscuţi: oamenii şi ecologia (alte organisme). În plus, întrebările sunt legate de mediul de transport carepoate fi: solul, apa subterana, aerul sau apa de suprafaţă. Se executa o matriţă, ce leagă informaţiile specifice ale sitului referitoare la sursă, mobilitate şi receptor cu pe o anumita cale de expunere. Figura 4 prezinta matriţa. Abrevierile descriu legătura între diferite aspecte (de exemplu: Ss = date referitoare la relatia dintre Sursa si Sol; Rswe = date referitoare la relaţia între Ecologia (receptor) şi apa de suprafaţă)

Mijloc Sursă Mobilitate Receptor  

      uman ecologie

Sol Ss Ms Rsh RseApă subterană Sg Mg Rgh Rge

Aer Sa Ma Rah RaeApă de suprafaţă Ssw Msw Rswh Rswe

Figura 4: Matriţă folosită pentru acordarea scorului în funcţie de risc (pentru explicaţii vezi text).

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 18 - 30 Octombrie 2007

Page 22: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Datele de la fiecare întrebare (relevantă) din chestionar sunt înregistrate în una sau mai multe celule din matriţă din figura 4. Datele atribuite fiecărei celule sunt prezentate în format Excel. Pe fiecare pagină Excel, datele sunt înregistrate şi un factor cu pondere mare este adăugat pentru a ajusta de la greutatea relativă a datelor în termeni de potenţial impact (de risc). Punctajul este apoi însumat. În final, fiecare celulă din figura 4 are un punctaj de risc. Pentru a atinge punctajul final de risc, toate punctajele individuale de celulă sunt pur şi simplu însumate. Figura 5 explică cum se ajunge la un scor final de risc (FRS total ) al unui sit.

Mijloc Sursă Mobilitate Receptor   Punctaj final de risc (FRS)

      uman ecologie

Sol Ss Ms Rsh Rse FRS1 = Ss+Ms+Rsh+RseApă subterană Sg Mg Rgh Rge FRS2 = Sg+Mg+Rgh+Rge

Aer Sa Ma Rah Rae FRS3 = Sa+Ma+Rah+RaeApă de suprafaţă Ssw Msw Rswh Rswe FRS4 = Ssw+Msw+Rswh+Rswe

FRStotal = FRS1+FRS2+FRS3+FRS4

Figura 5: tabel ce explică modul în care se obţine scorul final de risc pentru un sit individual.

Scorul Final de Risc al fiecarui sit determină locul său pe lista naţională de priorităţi cu a siturilor potenţial contaminate (lista A).

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 19 - 30 Octombrie 2007

Page 23: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

7 ASISTENŢĂ

Evaluatorii sitului trebuie în primul rând să-şi contacteze proprii reprezentanţi APM din Departamentele de Diversitate Biologică şi de Sol în cazul în care au nevoie de clarificări cu privire la modul de completare al chestionarului. Aceştia pot de asemenea contacta ARPM, ANPM sau Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru întrebări.

O copie a chestionarului şi aceste ghiduri sunt de asemenea disponibile on-line pe pagina de internet ANPM şi MMDD.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 20 - 30 Octombrie 2007

Page 24: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

GLOSAR DE TERMENI ŞI ABREVIERI

Actiuni pentru CorectareActiuni si masuri necesare petru eliminarea riscurilor asociate cu contaminarea solului si subsolului la un sit.

Ape subterane Apele din subsol ce pot fi extrase prin puturi, tunele sau canale or care ies natural la suprafata solului in izvoare.

Arie sursaO zona identificata intr-un sit, potential contaminata, ce este sau a fost folosita pentru depozitarea sau deversarea deseurilor rezultate din activitatile defasurate la sit sau o zona ce a fost afectata de o deversare accidentala de substante poluante. Cale de expunereCalea pe care o strabate contaminantul de la sursa la organismul expus/receptor.

Contaminant O substanta poluanta in sol, subsol sau ape subterane care nu exista in mod natural sau care depaseste valoarea fondului natural.

Deţinător de sit – persoană fizică sau juridică care deţine în proprietate sau în folosinţă un terenul unui sit în baza unui titlu legal valabil.

Evaluare de riscAnaliza efectelor potentiale advese cauzate de contaminatii unui sit pentru a determina necesitatea de actiuni pentru corectare (nivel 1) sau pentru a determina valorile pana la care actiunile de corectare sunt necesare (nivel 2).

Evaluarea Finalizarii Actiunilor pentru CorectareEvaluare a sitului referitoare la finalizarea actiunilor pentru corectare conform CAP.

Folosinta terenului – domeniului de folosinta curenta a terenului unde este localizat situl sau in imprejurimile sitului. Un teren poate avea mai multe domenii de folosinta precum precum: industrial, rezidential, agricultura, padure, loc de joaca, unitate de educatie sau invatamant, centru de sanatate, pasunat, comercial, peisaj, recreational, cresterea animalelor sau vacant.

Inventarul national – lista oficiala la nivel national a siturilor investigate si clasificate in functie de riscul pentru sanatatea umana si mediu al poluarii solului si subsolului.

Investigarea istoricaInvestigare intiala ce trebuie executata dupa clasificarea initiala a sitului ca sit potential contaminat. Aceasta investigare trebuie cuprinda o descriere a activitatilor istorice si curente desfasurate la sit si in apropierea sitului si o descriere a caracteristicilor zonei adiacente sitului.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 21 - 30 Octombrie 2007

Page 25: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Investigarea preliminaraInvestigare initiala ce trebuie executata dupa clasificarea sitului si investigarea istorica. Aceasta investigare trebuie sa confirme sau sa infirme contaminarea presupusa prin rezultate analitice.

Model Conceptual al SituluiPrezentarea grafica a concluziilor investigarii (istorice) a sitului potential contaminat.

Operator Orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei.

Investigarea detaliataInvestigarea detaliata este ceruta atunci cand contaminarea este confirmata de investigarea preliminara si se efectuaza pentru delimitarea zonei contaminate.

Plan de Actiuni pentru CorectareUn plan ce include actiunile cerute pentru prevenirea riscului pentru receptori.

Prag de interventiePragurile de interventie sunt concentratii de contaminanti in aer, apa, sol sau in emisii/deversari ce servesc autoritatilor pentru a cere efectuarea unei evaluari de risc si reducerea emisiilor/deversarilor de contaminanti.

Poluare istoricaPoluare rezultata din activitati desfasurate in trecut sau deversari accidentale care au avut loc in trecut si nu sunt legate de folosinta actuala a sitului.

Poluare actuala Poluare rezultata din activitati desfasurate recent, activitati in curs de desfasurare sau deversari accidentale recente.

ReceptorOameni si organisme vii ce pot fi afectati de contaminarea unui sit.

Sit abandonat Un sit potential contaminat fara activitate.

Sit contaminatUn sit nedivizat (teren sau acvifer), unde substantele poluate se gasesc la concentratii ce constituie un risc imediat sau pe termen lung pentru sanatatea umana sau pentru mediu.  Un sit contaminat poate contine una sau mai multe arii sursa.

Sit potential contaminatUn sit nedivizat (teren sau acvifer), unde activitatile anterioare sau curente pot sa produca un impact asupra mediului inconjurator.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 22 - 30 Octombrie 2007

Page 26: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Lista de abrevieri

ANPM Agentia Nationala de Protectie a Mediului

APM Agentia de Protectie a Mediului

ARPM Agentia regionala de protectie a mediului

CoSIS Sistem de informatii pentru siturile contaminate

EFAC Evaluare Finalizarii Actiunilor pentru Corectare

HG Hotarare Guvernamentala

ID Investigare Detaliata

II Investigare Istorica

IP Investigare Preliminara

Ministerul Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

MMDD Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

OG Ordonanta de Guvern

OUG Ordonanta de Urgenta a Guvernului

PAC Plan de Actiuni pentru Corectare

PNMD Planul National de Management al Deseurilor

RIIP Raport de investigare istorica si preliminara

SNMD Strategia Nationala de Management a Deseurilor

SUA Statele Unite ale Americii

=o=o=o=

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 23 - 30 Octombrie 2007

Page 27: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Anexa 1Ce sunt siturile contaminate?

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 24 - 30 Octombrie 2007

Page 28: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Ce sunt siturile contaminate?

IntroducereIndustrializarea adusă ca o varietate de oportunităţi şi dezvoltări. Însă, a avut şi impacturi semnificative asupra mediului. Dezvoltarea protecţiei mediului ne-a făcut conştienţi de faptul că contaminarea mediului duce la riscuri pentru sănătatea omului şi pentru ecologie. Astăzi, contaminarea mediului nu mai este acceptată şi de aceea trebuie luate măsuri preventive (IPPC). Experienţa în contaminare din activităţile anterioare a rămas şi este nevoie de acţiuni de corectare. Ca prim pas pentru acţiuni corective se va realiza un inventar pentru a identifica Siturile contaminate (estimativ 1,000,000 Situri în România) un studiu de evaluare preliminată este realizat pentru a stabili priorităţile Siturilor inventariate în baza potenţialelor riscuri.

DefiniţieÎn România un sit contaminat este definită astfel:

Un sit adiacent (teren sau apă), unde substanţele poluante se găsesc la concentraţii ce pun în pericol imediat sau de lungă durată sănătatea omului sau mediul.

Un potenţial sit contaminat este definită astfel:

Un sit adiacent (teren sau apă), unde operaţiunile trecute şi prezente pot fi cauzat un impact asupra mediului.

Prima selecţieConform prevederilor anterioare, numărul de potenţiale Situri contaminate este enorm (estimat la circa 1,000,000 Situri). De aceea este important să se înceapă cu Situri ce pun cele mai mari potenţiale riscuri sănătăţii umane şi/sau ecologiei. Această primă selecţie este realizată de expertul responsabil de la LEPA. În al doilea rând Siturile inventariate vor fi clasificate automat în funcţie de rezultatele din Inventarul Naţional, pentru care toate Siturile vor fi clasificate în funcţie de potenţialul lor risc de contaminare a solului.

Pentru a vă ajuta la alegerea celor mai relevante Situri, următoarele întrebări trebuie puse din punct de vedere al unui potenţial risc:

SursaExistă potenţiale operaţii de contaminare ce pot afecta mediul? Există substanţe folosite sau produse ce pot afecta mediul?

CursEste locaţia amplasată într-un sit cu tip de sol cu pietriş şi nisip?

ReceptorEste locaţia amplasată în sau lângă o zonă rezidenţială sau o zonă protejată?Este locaţia amplasată în sau lângă zonă de protecţie a pânzei freatice?

Numărul de răspunsuri “da” oferă un indiciu al relevanţei pentru a include imediat zona în inventar.

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 25 - 30 Octombrie 2007

Page 29: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Cele mai comune situri contaminate

În baza experienţei altor ţări am pregătit o listă a celor mai comune potenţiale situri contaminate, ce poate fi utilă. Vă rugăm observaţi că această nu este o listă indicativă şi nu conţine toate potenţialele Situri contaminate.

Potenţiale Situri contaminate des întâlnite:

Fabrica de pesticide şi alte produse chimice Agro Fabrica de maşini, trailere şi semi-trailere Fabrica de maşini şi echipamente Spălătorii chimice de textile Fabrica de vopsele, lacuri şi tencuieli similare, imprimare de cerneală şi mastic Zone militare Zone miniere şi de extragere Industria petrolieră şi de gaze(magazii, rafinării, câmpuri de petrol, etc) Benzinării Termocentrale Fabrici chimice Ateliere de maşini, bărci, avioane, trenuri, tramvaie , etc. Fabrică de produse de cuptor de cărbune Rampe de deseuri Situri ridicate cu zgură, cenuşă, materiale reziduale, sol contaminat, etc. Vopsirea pielii Industria metalurgica

Exemplu

Curăţătorie chimică (dizolvanţi)

Instalatii de gazificare a carbunelui (cianură, produse petroliere, metale)

Benzinării (produse petroliere)

Ateliere de tramvaie, trenuri şi autobuze (produse petroliere şi solvenţi)

Fost Atelier (produse petrolifere şi substanţe chimice)

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 26 - 30 Octombrie 2007

Page 30: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Industria petrolieră (produse petroliere)

Câmp de producţie de petrol Foraj de extragere a petrolului

Rezervoare de produse petroliere Rafinărie de petrol

Amplasamente nefuncţionale de deşeuri (pesticide, substanţe chimice, etc.)

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 27 - 30 Octombrie 2007

Page 31: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Sit ridicat cu zgură, cenuşă, materiale reziduale, etc.

Fabrică de pesticide şi substanţe chimice Agro

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 28 - 30 Octombrie 2007

Page 32: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Industria metalului (metale, dizolvanţi, produse petroliere)

Rampe de deseuri

Ghid de Inventar Naţional 9S2318/CA/500979/Rott

Raport Draft versiunea 1 - 29 - 30 Octombrie 2007

Page 33: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

A COMPANY OF

Anexa 2Chestionar (exemplu)

Error: Reference source not found Anexa 2 9S2318/CA/501128/Rott

Raport Draft versiunea 1 30 Octombrie 2007

Page 34: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

A. Informaţii despre evaluatorul sitului

1) Data evaluării : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Reprezentând pe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Numele evaluatorului : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Organizatie-firma : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Cod postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Oras : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) Telefon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8) E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9) Numele APM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Informatii generale despre sit

10) Numele sitului : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11) Adresa : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12) Cod postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13) Oras : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14) Numar cadastru : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15) Judet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16) Localitate : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17) Suprafata aproximativa a sitului:

. . . . . . . . . . . . . hectare

18) Statutul sitului

Abandonat In operare

19) Coordonatele sitului:

a) X coordonata : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Y coordonata : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Proprietar/Operator - informatii

20) Indicati proprietarii actuali si fostii proprietari

Nr. a) Tip de

proprietate #

b) Numele proprietarului c) Adresa d) Cod

postal

e) Comuna/oras f) Proprietar

din anul

g) Proprietar

pana in anul

1.

2.

3.

4.

5.

#1. Statul/Primaria 2. Persoana juridica 3. Persoana fizica 4. Orfan

21) Indicati actualii si fostii operatori

Nr. a) Tip de

operator #

b) Numele operatoruli c) Adresa d) Cod

postal

e) Comuna/oras f) Operator

din anul

g) Operator

pana in anul

1.

2.

3.

4.

5.

#1. Statul/Primaria 2. Persoana juridica 3. Persoana fizica 4. Orfan

Chestionar versiunea 1 Pagina 2

Octombrie 2007

A se completa de catre APM :

Numar de identificare a sitului.:

. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 35: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

D. Acte de reglementare (avize, acorduri, autorizatii)

22) Indicati toate actele de mediu

Nr. a) Actul emis b) Anul emiterii c) Numarul de inregistrare

1. Acord de mediu

2. Acord integrat de mediu

3. Autorizatie de mediu

4. Autorizatie integrata de mediu

5. Aviz de mediu

6. Aviz integrat de mediu

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. Activitati la sit

23a) Tipul de activitati actuale si din trecut desfasurate la sit

ACTIVITATI PRINCIPALE **

23b) Tipul de activitati actuale si din trecut desfasurate la sit

ACTIVITATI SECUNDARE **

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

** A se alege din lista codurilor CAEN in Anexa 1.

24) Substante chimice folosite *

Multiple optiuni posibile

25) Produse (secundare)

folosite sau produse*

Multiple optiuni posibile

26) Deseuri produse la sit *

Multiple optiuni posibile

27) Deseuri (temporar or

permanent) depozitate/deversate

Metale grele - compusi

Compusi anorganici

Produse petroliere

Alte hidrocarburi

Dizolvanti

Compusi halogenati

Pesticide

Dioxina si furani

Asbest

Fenoli

Ftalati

Metale grele - compusi

Compusi anorganici

Produse petroliere

Alte hidrocarburi

Dizolvanti

Compusi halogenati

Pesticide

Dioxina si furani

Asbest

Fenoli

Ftalati

Metale grele - compusi

Compusi anorganici

Produse petroliere

Alte hidrocarburi

Dizolvanti

Compusi halogenati

Pesticide

Dioxina si furani

Asbest

Fenoli

Ftalati

la sit

in afara sitului

* Vezi Anexa 2: Lista substantelor (sub-grup) pentru fiecare grup de substante

28) Activitati desfasurate sau in curs de desfasurare la sit? Multiple optiuni posibile

amestecarea solului original cu sol contaminat, materiale de pavaj sau deseuri

ridicarea/ nivelarea terenului prin umplere cu sol contaminat, deseuri sau materiale de pavaj, depozitarea finala sau temporara a produselor

Chestionar versiunea 1 Pagina 3

Octombrie 2007

Page 36: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

chimice periculoase,

folosirea de produse periculoase la activitatile de productie

transport si incarcare/descarcare de produse chimice periculoase, deversari sau scurgeri de ape uzate

demolare sau constructie

depozitarea substantelor de la activitati alaturate sitului prin aer

depozitarea substantelor de la activitati alaturate sitului prin ape de suprafata

activitati de incinerare a deseurilor sau a produselor secundare

29)Accidente ecologice, deversari accidentale? Da Nu

a) Daca da, ce substante Multiple optiuni posibile

Metale grele - compusi Compusi anorganici

Dizolvanti

Produse petroliere Dioxina si furani

Fenoli

Compusi halogenati Pesticide

Asbest

Alte hidrocarburi Ftalati

b) Anul aproximativ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

c) Masuri de remediere? Da Nu

d) Daca da, ce actiuni de corectare?

Excavare/tratare Masuri de izolare Control

institutional

F. Caracteristicile sitului

30) Adancimea aproximativa pana la panza freatica? 0-5 m 5-10 m 10-20 m >20 m

31) Caracterizarea hidrogeologica a locatiei sitului Basin Karst Zona muntoasa

32) Tip de sol predominant la suprafata (0-10 metri adancime) Pietris Nisip Argila Roca

33) Flosinta pânzei freatice (pe o raza de 2000 metri) Industrie Apa potabila Agricultura Cresterea

Multiple optiuni posibile Niciuna animalelor

34) Distanta pana la cel mai apropiat put de extractie la sit 0-1 km 1-2 km 2-3 km >3

km

35) Tipuri de ape de suprafata pe o raza de 500 metri in afara Mare Lac Balta Canal

Multiple optiuni posibile Rau Izvor/parau Sant

36) Folosinta apei de suprafata (4000 metri aval) Industrie Apa potabila Agricultura Cresterea

Multiple optiuni posibile Recreatie Piscicultura Niciuna animalelor

37) Indicati de cate ori a fost inundata zona in ultimii 20 ani 0 1-5 5-10 >10

38) Folosinta curenta a sitului Industrial Rezidential Agricultural Loc de

joaca/scoala Multiple optiuni posibile Pasunat Comercial Peisaj Recreational

Cresterea animalelor Vacant

Chestionar versiunea 1 Pagina 4

Octombrie 2007

Page 37: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

39) Folosinta terenului in imprejurimi (pe o raza de 1000 metri) Industrial Rezidential Agricultural Loc de

joaca/scoala Multiple optiuni posibile Pasunat Comercial Peisaj Recreational

Cresterea animalelor Vacant

40) Distanta pana la cel mai apropiat locuitor? la sit 0-1 km 1-2 km 2-3 km >3

km

41) Distanta pana la cea mai apropiata zona protejata? la sit 0-1 km 1-2 km 2-3 km >3

km

42) Emisii in aer posibile? Da Nu

G. Studii de mediu efectuate la sit

43) Indicati studiile de mediu efectuate la sit Multiple optiuni posibile

Nici un studiu Investigare istorica

Memoriu tehnic Investigare preliminara

Studiu de impact (EIA) Investigare detaliata

Studiu strategic de mediu (SEA) Evaluare de risc

Bilant de mediu (nivel 0) Plan de actiuni pentru corectare (PAC)

Bilant de mediu (nivel 1) Implementare PAC

Bilant de mediu (nivel 2) Evaluarea finalizarii actiunilor pentru corectare

44) Exista contaminare observata sau

identificata la sit? Multiple optiuni posibile

Sol

Ape subterane

Ape de suprafata

Aer

H. Evaluare de risc pentru mediu – opinie personala

45) Aprecierea riscului dupa evaluator Scazut Mediu Ridicat Foarte urgent

I. Alte informatii semnificative

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chestionar versiunea 1 Pagina 5

Octombrie 2007

Page 38: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

Anexa 1 : Coduri CAEN (activitati)

caen 01 - Agricultura, vanatoare si servicii anexe

caen 011 - Cultivarea plantelor; gradinaritul destinat pietei; horticultura

caen 0111 - Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.

caen 0112 - Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera

caen 0113 - Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii

caen 012 - Cresterea animalelor

caen 0121 - Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui

caen 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si asinilor

caen 0123 - Cresterea porcinelor

caen 0124 - Cresterea pasarilor

caen 0125 - Cresterea altor animale

caen 013 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

caen 0130 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

caen 014 - Activitati de servicii anexe agriculturii, cu exceptia activitatilor veterinare;

gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)

caen 0141 - Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)

caen 0142 - Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitatilor veterinare

caen 015 - Vanatoare, ocrotirea vanatului, inclusiv activitati de servicii anexe

caen 0150 - Vanatoare, ocrotirea vanatului, inclusiv activitati de servicii anexe

caen 02 - Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe

caen 020 - Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe

caen 0201 - Silvicultura si exploatare forestiera

caen 0202 - Servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere

caen 05 - Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe

caen 050 - Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe

caen 0501 - Pescuitul

caen 0502 - Piscicultura

caen 10 - Extractia si prepararea carbunelui

caen 101 - Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)

caen 1010 - Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)

caen 102 - Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)

caen 1020 - Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)

caen 103 - Extractia si prepararea turbei

caen 1030 - Extractia si prepararea turbei

caen 11 - Extractia hidrocarburilor si servicii anexe

caen 111 - Extractia hidrocarburilor

caen 1110 - Extractia hidrocarburilor

caen 112 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale

(exclusiv prospectiuni)

caen 1120 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale,

exclusiv prospectiunile

caen 12 - Extractia si prepararea minereurilor radioactive

caen 120 - Extractia si prepararea minereurilor radioactive

caen 1200 - Extractia si prepararea minereurilor radioactive

caen 13 - Extractia si prepararea minereurilor metalifere

caen 131 - Extractia si prepararea minereurilor feroase

caen 1310 - Extractia si prepararea minereurilor feroase

caen 132 - Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereuri radioactive)

caen 1320 - Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile radioactive)

caen 14 - Alte activitati extractive

caen 141 - Extractia mineralelor pentru industria materialelor de constructii

caen 1411 - Extractia pietrei pentru constructii

caen 1412 - Extractia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei

caen 1413 - Extractia ardeziei

caen 142 - Extractia nisipului si argilei

caen 1421 - Extractia pietrisului si nisipului

caen 1422 - Extractia argilei si caolinului

caen 143 - Extractia si prepararea mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale

caen 1430 - Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale

caen 144 - Extractia sarii

caen 1440 - Extractia sarii

caen 145 - Alte activitati extractive n.c.a.

caen 1450 - Alte activitati extractive n.c.a.

caen 15 - Industria alimentara si a bauturilor

caen 151 - Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

caen 1511 - Productia si conservarea carnii

caen 1512 - Productia si conservarea carnii de pasare

caen 1513 - Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

caen 152 - Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

caen 1520 - Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

caen 153 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

caen 1531 - Prelucrarea si conservarea cartofilor

caen 1532 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume

caen 1533 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

caen 154 - Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

caen 1541 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute

caen 1542 - Fabricarea uleiurilor si a grasimilor rafinate

caen 1543 - Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare

caen 155 - Fabricarea produselor lactate

caen 1551 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

caen 1552 - Fabricarea inghetatei

caen 156 - Fabricarea produselor de morarit, amidonului si produselor din amidon

caen 1561 - Fabricarea produselor de morarit

caen 1562 - Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

caen 157 - Fabricarea produselor pentru hrana animalelor

caen 1571 - Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma

caen 1572 - Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

caen 158 - Fabricarea altor produse alimentare

caen 1581 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

caen 1582 - Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare

caen 1583 - Fabricarea zaharului

caen 1584 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

caen 1585 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

Chestionar versiunea 1 Pagina 6

Octombrie 2007

Page 39: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

caen 1586 - Prelucrarea ceaiului si cafelei

caen 1587 - Fabricarea condimentelor

caen 1588 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

caen 1589 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

caen 159 - Fabricarea bauturilor

caen 1591 - Fabricarea bauturilor alcoolice distilate

caen 1592 - Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

caen 1593 - Fabricarea vinurilor

caen 1594 - Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

caen 1595 - Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

caen 1596 - Fabricarea berii

caen 1597 - Fabricarea maltului

caen 1598 - Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice

caen 16 - Fabricarea produselor din tutun

caen 160 - Fabricarea produselor din tutun

caen 1600 - Fabricarea produselor din tutun

caen 17 - Fabricarea produselor textile

caen 171 - Pregatirea fibrelor si filarea in fire

caen 1711 - Pregatirea fibrelor si filarea in fire de bumbac si tip bumbac

caen 1712 - Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana cardata si tip lana cardata

caen 1713 - Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana pieptanata si tip lana

caen 1714 - Pregatirea si filarea in fire a fibrelor tip in

caen 1715 - Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si a

firelor sintetice

caen 1716 - Fabricarea atei de cusut

caen 1717 - Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire

caen 172 - Productia de tesaturi

caen 1721 - Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac

caen 1722 - Tesaturi din lana cardata si din fire tip lana cardata

caen 1723 - Tesaturi din lana pieptanata si din fire tip lana pieptanata

caen 1724 - Tesaturi din matase si din fire tip matase

caen 1725 - Tesaturi din alte textile

caen 173 - Finisarea materialelor textile

caen 1730 - Finisarea materialelor textile

caen 174 - Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si

lenjeriei de corp)

caen 1740 - Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si

lenjeriei de corp)

caen 175 - Fabricarea altor articole textile

caen 1751 - Fabricarea de covoare si mochete

caen 1752 - Fabricarea de franghii, sfori si plase

caen 1753 - Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor

de imbracaminte

caen 1754 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.

caen 176 - Fabricarea de metraje obtinute prin tricotare sau crosetare

caen 1760 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

caen 177 - Fabricarea de articole tricotate sau crosetate

caen 1771 - Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon, tricotati sau crosetati

caen 1772 - Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate

caen 18 - Fabricarea articolelor de imbracaminte; aranjarea si vopsirea blanurilor

caen 181 - Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

caen 1810 - Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

caen 182 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii

caen 1821 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

caen 1822 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

caen 1823 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp

caen 1824 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

caen 183 - Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana

caen 1830 - Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana

caen 19 - Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, a

harnasamentelor si incaltamintei

caen 191 - Tabacirea si finisarea pieilor

caen 1910 - Tabacirea si finisarea pieilor

caen 192 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

caen 1920 - Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

caen 193 - Fabricarea incaltamintei

caen 1930 - Fabricarea incaltamintei

caen 20 - Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea

articolelor din impletitura de pai si alte materiale

caen 201 - Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

caen 2010 - Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

caen 202 - Fabricarea de produse stratificate din lemn

caen 2020 - Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, placi din aschii de

lemn, placi fibrolemnoase etc.

caen 203 - Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

caen 2030 - Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii

caen 204 - Fabricarea ambalajelor din lemn

caen 2040 - Fabricarea ambalajelor din lemn

caen 205 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri

caen 2051 - Fabricarea altor produse din lemn

caen 2052 - Fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri

caen 21 - Fabricarea celulozei, hartiei si a produselor din hartie

caen 211 - Fabricarea celulozei, hartiei si cartonului

caen 2111 - Fabricarea celulozei

caen 2112 - Fabricarea hartiei si cartonului

caen 212 - Fabricarea articolelor din hartie si carton

caen 2121 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton

caen 2122 - Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton

caen 2123 - Fabricarea articolelor de papetarie

caen 2124 - Fabricarea tapetului

caen 2125 - Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.

caen 22 - Edituri, poligrafie si reproducerea pe suporti a inregistrarilor

caen 221 - Activitatea editurilor

Chestionar versiunea 1 Pagina 7

Octombrie 2007

Page 40: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

caen 2211 - Editarea cartilor

caen 2212 - Editarea ziarelor

caen 2213 - Editarea revistelor si periodicelor

caen 2214 - Editarea inregistrarilor sonore

caen 2215 - Alte activitati de editare

caen 222 - Tiparirea si activitati anexe

caen 2221 - Tiparirea ziarelor

caen 2222 - Alte activitati de tiparire n.c.a.

caen 2223 - Legatorie

caen 2224 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire

caen 2225 - Alte lucrari de tipografie

caen 223 - Reproducerea inregistrarilor pe suporti

caen 2231 - Reproducerea inregistrarilor audio

caen 2232 - Reproducerea inregistrarilor video

caen 2233 - Reproducerea inregistrarilor informatice

caen 23 - Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea

combustibililor nucleari

caen 231 - Fabricarea produselor de cocserie

caen 2310 - Fabricarea produselor de cocserie

caen 232 - Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

caen 2320 - Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

caen 233 - Prelucrarea combustibililor nucleari

caen 2330 - Prelucrarea combustibililor nucleari

caen 24 - Fabricarea substantelor si a produselor chimice

caen 241 - Fabricarea produselor chimice de baza

caen 2411 - Fabricarea gazelor industriale

caen 2412 - Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

caen 2413 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

caen 2414 - Fabricarea altor produse chimice organice de baza

caen 2415 - Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase

caen 2416 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare

caen 2417 - Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

caen 242 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

caen 2420 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

caen 243 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

caen 2430 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

caen 244 - Fabricarea de medicamente, produse farmaceutice si naturiste

caen 2441 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza

caen 2442 - Fabricarea preparatelor farmaceutice

caen 245 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere, cosmetice

si de parfumerie

caen 2451 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

caen 2452 - Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

caen 246 - Fabricarea altor produse chimice

caen 2461 - Fabricarea explozivilor

caen 2462 - Fabricarea cleiurilor si gelatinelor

caen 2463 - Fabricarea uleiurilor esentiale

caen 2464 - Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

caen 2465 - Fabricarea suportilor destinati inregistrarilor

caen 2466 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

caen 247 - Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

caen 2470 - Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

caen 25 - Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

caen 251 - Productia de articole din cauciuc

caen 2511 - Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

caen 2512 - Resaparea anvelopelor

caen 2513 - Fabricarea altor produse din cauciuc

caen 252 - Fabricarea articolelor din material plastic

caen 2521 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

caen 2522 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

caen 2523 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

caen 2524 - Fabricarea altor produse din material plastic

caen 26 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

caen 261 - Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla

caen 2611 - Fabricarea sticlei plate

caen 2612 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

caen 2613 - Fabricarea articolelor din sticla

caen 2614 - Fabricarea fibrelor din sticla

caen 2615 - Fabricarea de sticlarie tehnica

caen 262 - Fabricarea produselor din ceramica refractara si nerefractara (exclusiv cele

pentru constructii)

caen 2621 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

caen 2622 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

caen 2623 - Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

caen 2624 - Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic

caen 2625 - Fabricarea altor produse ceramice

caen 2626 - Fabricarea produselor ceramice refractare

caen 263 - Fabricarea placilor si dalelor, din ceramica

caen 2630 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

caen 264 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa

caen 2640 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa

caen 265 - Fabricarea cimentului, varului si ipsosului

caen 2651 - Fabricarea cimentului

caen 2652 - Fabricarea varului

caen 2653 - Fabricarea ipsosului

caen 266 - Fabricarea elementelor din beton, ciment si ipsos

caen 2661 - Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

caen 2662 - Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii

caen 2663 - Fabricarea betonului

caen 2664 - Fabricarea mortarului

caen 2665 - Fabricarea produselor din azbociment

caen 2666 - Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos

caen 267 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

caen 2670 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

caen 268 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

caen 2681 - Fabricarea de produse abrazive

Chestionar versiunea 1 Pagina 8

Octombrie 2007

Page 41: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

caen 2682 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

caen 27 - Industria metalurgica

caen 271 - Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate

caen 2710 - Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje

caen 272 - Productia de tuburi din fonta si otel

caen 2721 - Productia de tuburi (tevi) din fonta

caen 2722 - Productia de tuburi (tevi) din otel

caen 273 - Alte activitati metalurgice

caen 2731 - Tragere la rece

caen 2732 - Laminare la rece

caen 2733 - Productia altor profile obtinute la rece

caen 2734 - Trefilare

caen 274 - Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase

caen 2741 - Productia metalelor pretioase

caen 2742 - Metalurgia aluminiului

caen 2743 - Productia plumbului, zincului si cositorului

caen 2744 - Metalurgia cuprului

caen 2745 - Productia altor metale neferoase

caen 275 - Turnarea metalelor

caen 2751 - Turnarea fontei

caen 2752 - Turnarea otelului

caen 2753 - Turnarea metalelor neferoase usoare

caen 2754 - Turnarea altor metale neferoase

caen 28 - Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje

si instalatii)

caen 281 - Fabricarea de constructii metalice

caen 2811 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

caen 2812 - Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal

caen 282 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare

si cazane pentru incalzire centrala

caen 2821 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

caen 2822 - Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

caen 283 - Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)

caen 2830 - Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)

caen 284 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia

pulberilor

caen 2840 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia

pulberilor

caen 285 - Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala

caen 2851 - Tratarea si acoperirea metalelor

caen 2852 - Operatiuni de mecanica generala

caen 286 - Productia de unelte si articole de fierarie

caen 2861 - Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic

caen 2862 - Fabricarea uneltelor de mana

caen 2863 - Fabricarea articolelor de feronerie

caen 287 - Fabricarea altor produse prelucrate din metal

caen 2871 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

caen 2872 - Fabricarea ambalajelor din metale usoare

caen 2873 - Fabricarea articolelor din fire metalice

caen 2874 - Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri

caen 2875 - Fabricarea altor articole din metal

caen 29 - Industria de masini si echipamente

caen 291 - Fabricarea de echipamente pentru producerea si utilizarea energiei mecanice (cu

exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

caen 2911 - Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule

si motociclete.)

caen 2912 - Fabricarea de pompe si compresoare

caen 2913 - Fabricarea de articole de robinetarie

caen 2914 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie

caen 292 - Fabricarea de masini de utilizare generala

caen 2921 - Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor

caen 2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

caen 2923 - Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor pentru

uz casnic)

caen 2924 - Fabricarea altor echipamente de utilizare generala

caen 293 - Fabricarea de masini agricole si forestiere

caen 2931 - Fabricarea tractoarelor

caen 2932 - Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere

caen 294 - Fabricarea masinilor-unelte

caen 2941 - Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

caen 2942 - Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului

caen 2943 - Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

caen 295 - Fabricarea altor masini cu destinatie specifica

caen 2951 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

caen 2952 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

caen 2953 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului

caen 2954 - Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

caen 2955 - Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului

caen 2956 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice

caen 296 - Fabricarea armamentului si munitiei

caen 2960 - Fabricarea armamentului si munitiei

caen 297 - Fabricarea masinilor si aparatelor pentru uz casnic

caen 2971 - Fabricarea de masini si aparate electrocasnice

caen 2972 - Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic

caen 30 - Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou

caen 300 - Productia de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou

caen 3001 - Fabricarea masinilor de birou

caen 3002 - Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice

caen 31 - Industria de masini si aparate electrice

caen 311 - Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice

caen 3110 - Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice

caen 312 - Productia de aparate pentru comanda si distributia electricitatii

caen 3120 - Productia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii

caen 313 - Productia de fire si cabluri electrice si optice

Chestionar versiunea 1 Pagina 9

Octombrie 2007

Page 42: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

caen 3130 - Productia de fire si cabluri electrice si optice

caen 314 - Productia de acumulatori, baterii si pile electrice

caen 3140 - Productia de acumulatori, baterii si pile electrice

caen 315 - Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat

caen 3150 - Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat

caen 316 - Productia de alte aparate, echipamente si materiale electrice

caen 3161 - Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a.

caen 3162 - Productia altor componente electrice n.c.a.

caen 32 - Industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii

caen 321 - Productia de tuburi electronice si alte componente electronice

caen 3210 - Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice

caen 322 - Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si

telegrafice

caen 3220 - Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si

telegrafice

caen 323 - Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de inregistrare si

reproducere audio sau video

caen 3230 - Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de inregistrare si

reproducere audio sau video

caen 33 - Industria de aparatura si instrumente medicale, de precizie, optice si fotografice,

ceasornicarie

caen 331 - Productia de aparatura si instrumente medicale

caen 3310 - Productia de aparatura si instrumente medicale

caen 332 - Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu

exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale)

caen 3320 - Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu

exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale)

caen 333 - Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele

industriale

caen 3330 - Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procese

industriale

caen 334 - Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice

caen 3340 - Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice

caen 335 - Productia de ceasuri

caen 3350 - Productia de ceasuri

caen 34 - Industria mijloacelor de transport rutier

caen 341 - Productia de autovehicule

caen 3410 - Productia de autovehicule

caen 342 - Productia de caroserii, remorci si semiremorci

caen 3420 - Productia de caroserii, remorci si semiremorci

caen 343 - Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de

autovehicule

caen 3430 - Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule

caen 35 - Industria altor mijloace de transport n.c.a.

caen 351 - Constructii si reparatii de nave

caen 3511 - Constructii si reparatii de nave

caen 3512 - Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement

caen 352 - Constructia si repararea materialului rulant

caen 3520 - Constructia si repararea materialului rulant

caen 353 - Constructii si reparatii de aeronave si nave

caen 3530 - Constructii si reparatii de aeronave si nave

caen 354 - Productia de motociclete, biciclete si vehicule pentru invalizi

caen 3541 - Productia de motociclete

caen 3542 - Productia de biciclete

caen 3543 - Productia de vehicule pentru invalizi

caen 355 - Productia altor mijloace de transport n.c.a.

caen 3550 - Productia altor mijloace de transport, n.c.a.

caen 36 - Productia de mobilier si alte activitati industriale n.c.a.

caen 361 - Productia de mobilier

caen 3611 - Productia de scaune

caen 3612 - Productia mobilierului pentru birou si magazine

caen 3613 - Productia mobilierului pentru bucatarii

caen 3614 - Productia altor tipuri de mobilier

caen 3615 - Productia de saltele si somiere

caen 362 - Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare

caen 3621 - Baterea monedelor si medaliilor

caen 3622 - Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre

caen 363 - Fabricarea instrumentelor muzicale

caen 3630 - Fabricarea instrumentelor muzicale

caen 364 - Fabricarea articolelor pentru sport

caen 3640 - Fabricarea articolelor pentru sport

caen 365 - Fabricarea jocurilor si jucariilor

caen 3650 - Fabricarea jocurilor si jucariilor

caen 366 - Fabricarea altor produse n.c.a.

caen 3661 - Fabricarea bijuteriilor de fantezie

caen 3662 - Confectionarea maturilor si periilor

caen 3663 - Fabricarea altor produse manufacturiere

caen 37 - Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile

caen 371 - Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile

caen 3710 - Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile

caen 372 - Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile

caen 3720 - Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile

caen 40 - Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa

caen 401 - Productia si distributia energiei electrice

caen 4011 - Productia de energie electrica

caen 4012 - Transportul energiei electrice

caen 4013 - Distributia si comercializarea energiei electrice

caen 402 - Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte

caen 4021 - Productia gazelor

Chestionar versiunea 1 Pagina 10

Octombrie 2007

Page 43: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

caen 4022 - Distributia si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

caen 403 - Productia si distributia energiei termice si a apei calde

caen 4030 - Productia si distributia energiei termice si a apei calde

caen 41 - Captarea, tratarea si distributia apei

caen 410 - Captarea, tratarea si distributia apei

caen 4100 - Captarea, tratarea si distributia apei

caen 45 - Constructii

caen 451 - Organizarea de santiere si pregatirea terenului

caen 4511 - Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere

caen 4512 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

caen 452 - Constructii de cladiri sau parti ale acestora; geniu civil

caen 4521 - Constructii de cladiri si lucrari de geniu

caen 4522 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

caen 4523 - Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive

caen 4524 - Constructii hidrotehnice

caen 4525 - Alte lucrari speciale de constructii

caen 453 - Lucrari de instalatii pentru cladiri

caen 4531 - Lucrari de instalatii electrice

caen 4532 - Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva

caen 4533 - Lucrari de instalatii tehnico-sanitare

caen 4534 - Alte lucrari de instalatii

caen 454 - Lucrari de finisare

caen 4541 - Lucrari de ipsoserie

caen 4542 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

caen 4543 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

caen 4544 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

caen 4545 - Alte lucrari de finisare

caen 455 - Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent

caen 4550 - Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent

caen 50 - Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor

si a motocicletelor; comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

caen 501 - Comert cu autovehicule

caen 5010 - Comert cu autovehicule

caen 502 - Intretinerea si repararea autovehiculelor

caen 5020 - Intretinerea si repararea autovehiculelor

caen 503 - Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

caen 5030 - Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

caen 504 - Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea

motocicletelor

caen 5040 - Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, si reparatii

caen 505 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

caen 5050 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

caen 51 - Comert cu ridicata si servicii de intermediere in comertul cu ridicata (cu exceptia

autovehiculelor si motocicletelor)

caen 511 - Activitati de intermediere in comertul cu ridicata

caen 5111 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime

textile si cu semiproduse

caen 5112 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale, si produse chimice pentru

industrie

caen 5113 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii

caen 5114 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

caen 5115 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

caen 5116 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole

caen 5117 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

caen 5118 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,

n.c.a.

caen 5119 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

caen 512 - Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii

caen 5121 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor

caen 5122 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

caen 5123 - Comert cu ridicata al animalelor vii

caen 5124 - Comert cu ridicata a pieilor brute si al pieilor prelucrate

caen 5125 - Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat

caen 513 - Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului

caen 5131 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

caen 5132 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

caen 5133 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

caen 5134 - Comert cu ridicata al bauturilor

caen 5135 - Comert cu ridicata al produselor din tutun

caen 5136 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

caen 5137 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

caen 5138 - Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

caen 5139 - Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun

caen 514 - Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare

caen 5141 - Comert cu ridicata al produselor textile

caen 5142 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

caen 5143 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de

radio si televizoarelor

caen 5144 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de intretinere

caen 5145 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

caen 5146 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

caen 5147 - Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.

caen 515 - Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor

caen 5151 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

caen 5152 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

caen 5153 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii

caen 5154 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii

sanitare si de incalzire

caen 5155 - Comert cu ridicata al produselor chimice

caen 5156 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare

caen 5157 - Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor

caen 518 - Comert cu ridicata al masinilor, echipamentelor si furniturilor

Chestionar versiunea 1 Pagina 11

Octombrie 2007

Page 44: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

caen 5181 - Comert cu ridicata al masinilor-unelte

caen 5182 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

caen 5183 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut side tricotat

caen 5184 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

caen 5185 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

caen 5186 - Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice

caen 5187 - Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi

caen 5188 - Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor

caen 519 - Comert cu ridicata al altor produse

caen 5190 - Comert cu ridicata al altor produse

caen 52 - Comert cu amanuntul (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor); repararea bunurilor

personale si gospodaresti

caen 521 - Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate

caen 5211 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de

produse alimentare, bauturi si tutun

caen 5212 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de

produse nealimentare

caen 522 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun,

in magazine specializate

caen 5221 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete

caen 5222 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne

caen 5223 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor

caen 5224 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase

caen 5225 - Comert cu amanuntul al bauturilor

caen 5226 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun

caen 5227 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor alimentare

caen 523 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor farmaceutice si

medicale, al produselor de cosmetica si de parfumerie

caen 5231 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice

caen 5232 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice

caen 5233 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie

caen 524 - Comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.

caen 5241 - Comertul cu amanuntul al textilelor

caen 5242 - Comert cu amanuntul al imbracamintei

caen 5243 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele

caen 5244 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole

de uz casnic

caen 5245 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere, al aparatelor

de radio si televizoarelor

caen 5246 - Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele

pentru vopsit

caen 5247 - Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie

caen 5248 - Comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.

caen 525 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

caen 5250 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

caen 526 - Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine

caen 5261 - Comert cu amanuntul prin corespondenta

caen 5262 - Comert cu amanuntul prin standuri si piete

caen 5263 - Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine

caen 527 - Reparatii de articole personale si gospodaresti

caen 5271 - Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele

caen 5272 - Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc

caen 5273 - Reparatii de ceasuri si bijuterii

caen 5274 - Alte reparatii de articole personale n.c.a.

caen 55 - Hoteluri si restaurante Sectiunea cuprinde punerea la dispozitia clientilor a

cazarii si/sau a unor mancaruri calde, gustari si bauturi, pentru consumul imediat.

caen 551 - Hoteluri

caen 5510 - Hoteluri

caen 552 - Campinguri si alte facilitati pentru cazare de scurta durata

caen 5521 - Tabere de tineret si refugii montane

caen 5522 - Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote

caen 5523 - Alte mijloace de cazare

caen 553 - Restaurante

caen 5530 - Restaurante

caen 554 - Baruri

caen 5540 - Baruri

caen 555 - Cantine si alte unitati de preparare a hranei

caen 5551 - Cantine

caen 5552 - Alte unitati de preparare a hranei

caen 60 - Transporturi terestre; transporturi prin conducte

caen 601 - Transportul pe calea ferata

caen 6010 - Transporturi pe calea ferata

caen 602 - Alte transporturi terestre

caen 6021 - Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic

caen 6022 - Transporturi cu taxiuri

caen 6023 - Transporturi terestre de calatori, ocazionale

caen 6024 - Transporturi rutiere de marfuri

caen 603 - Transporturi prin conducte

caen 6030 - Transporturi prin conducte

caen 61 - Transporturi pe apa

caen 611 - Transporturi maritime si de coasta

caen 6110 - Transporturi maritime si de coasta

caen 612 - Transporturi pe cai navigabile interioare

caen 6120 - Transporturi pe cai navigabile interioare

caen 62 - Transporturi aeriene

caen 621 - Transporturi aeriene, dupa grafic

caen 6210 - Transporturi aeriene dupa grafic

caen 622 - Transporturi aeriene, ocazionale

caen 6220 - Transporturi aeriene ocazionale

caen 623 - Transport spatial

Chestionar versiunea 1 Pagina 12

Octombrie 2007

Page 45: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

caen 6230 - Transporturi spatiale

caen 63 - Activitati anexe si auxiliare de transport, activitati ale agentiilor de turism

caen 631 - Manipulari si depozitari

caen 6311 - Manipulari

caen 6312 - Depozitari

caen 632 - Alte activitati anexe transporturilor

caen 6321 - Alte activitati anexe transporturilor terestre

caen 6322 - Alte activitati anexe transporturilor pe apa

caen 6323 - Alte activitati anexe transporturilor aeriene

caen 633 - Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a.

caen 6330 - Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a.

caen 634 - Activitati ale altor agentii de transport

caen 6340 - Activitati ale altor agentii de transport

caen 64 - Posta si telecomunicatii

caen 641 - Activitati de posta si de curier

caen 6411 - Activitatile postei nationale

caen 6412 - Alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala)

caen 642 - Telecomunicatii

caen 6420 - Telecomunicatii

caen 65 - Intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale caselor de pensii)

caen 651 - Intermediere monetara

caen 6511 - Activitati ale bancii centrale (nationale)

caen 6512 - Alte activitati de intermedieri monetare

caen 652 - Alte intermedieri financiare

caen 6521 - Activitati de creditare pe baza de contract (Leasing financiar)

caen 6522 - Alte activitati de creditare

caen 6523 - Alte tipuri de intermedieri financiare

caen 66 - Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul

public de asigurari sociale)

caen 660 - Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul

public de asigurari sociale)

caen 6601 - Activitati de asigurari de viata

caen 6602 - Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de

asigurari sociale)

caen 6603 - Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata)

caen 67 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare

caen 671 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia caselor de asigurari si

de pensii)

caen 6711 - Administrarea pietelor financiare

caen 6712 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor

(agenti financiari)

caen 6713 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia caselor de asigurari si

de pensii)

caen 672 - Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii

caen 6720 - Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii

caen 70 - Tranzactii imobiliare

caen 701 - Activitati imobiliare cu bunuri proprii

caen 7011 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

caen 7012 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

caen 702 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate

caen 7020 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

caen 703 - Activitati imobiliare pe baza de tarife sau contract

caen 7031 - Agentii imobiliare

caen 7032 - Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract

caen 71 - Inchirierea masinilor si echipamentelor, fara operator si a bunurilor personale si

gospodaresti

caen 711 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica

caen 7110 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica

caen 712 - Inchirierea altor mijloace de transport

caen 7121 - Inchirierea altor mijloace de transport terestru

caen 7122 - Inchirierea mijloacelor de transport pe apa

caen 7123 - Inchirierea mijloacelor de transport aerian

caen 713 - Inchirierea Masinilor si echipamentelor

caen 7131 - Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole

caen 7132 - Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de

deservire aferent

caen 7133 - Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor

caen 7134 - Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.

caen 714 - Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti

caen 7140 - Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a

caen 72 - Informatica si activitati conexe

caen 721 - Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware), exclusiv

consultanta si furnizare de programe

caen 7210 - Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

caen 722 - Consultanta si furnizare de programe informatice (software)

caen 7221 - Editare de programe

caen 7222 - Consultanta si furnizare de alte produse software

caen 723 - Prelucrarea informatica a datelor

caen 7230 - Prelucrarea informatica a datelor

caen 724 - Activitati legate de bancile de date

caen 7240 - Activitati legate de bazele de date

caen 725 - Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor

caen 7250 - Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor

caen 726 - Alte activitati legate de informatica

caen 7260 - Alte activitati legate de informatica

caen 73 - Cercetare-dezvoltare

caen 731 - Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale

caen 7310 - Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale

caen 732 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

caen 7320 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

caen 74 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

Chestionar versiunea 1 Pagina 13

Octombrie 2007

Page 46: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

caen 741 - Activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal;

activitati de studii de piata si de sondaj;consultanta afaceri si management

caen 7411 - Activitati juridice

caen 7412 - Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal

caen 7413 - Activitati de studiere a pietei si de sondaj

caen 7414 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

caen 7415 - Activitatile de management ale holdingurilor

caen 742 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

caen 7420 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

caen 743 - Activitati de testari si analize tehnice

caen 7430 - Activitati de testari si analize tehnice

caen 744 - Publicitate

caen 7440 - Publicitate

caen 745 - Selectia si plasarea fortei de munca

caen 7450 - Selectia si plasarea fortei de munca

caen 746 - Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor

caen 7460 - Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor

caen 747 - Activitati de intretinere si curatare a cladirilor

caen 7470 - Activitati de intretinere si curatare a cladirilor

caen 748 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

caen 7481 - Activitati fotografice

caen 7482 - Activitati de ambalare

caen 7485 - Activitati de secretariat si traducere

caen 7486 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica

caen 7487 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

caen 75 - Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

caen 751 - Administratie generala, economica si sociala

caen 7511 - Servicii de administratie generala

caen 7512 - Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul

ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si activitati sociale, excluzand protectia sociala

caen 7513 - Controlul activitatilor economice

caen 7514 - Servicii de sustinere a administratiilor publice

caen 752 - Activitati de servicii pentru societate

caen 7521 - Activitati de afaceri externe

caen 7522 - Activitati de aparare nationala

caen 7523 - Activitati de justitie

caen 7524 - Activitati de ordine publica

caen 7525 - Activitati de protectie civila

caen 753 - Activitati de protectie sociala obligatorie

caen 7530 - Activitati de protectie sociala obligatorie

caen 80 - Invatamant

caen 801 - Invatamant primar

caen 8010 - Invatamant primar

caen 802 - Invatamant secundar

caen 8021 - Invatamant secundar general

caen 8022 - Invatamant secundar teoretic, tehnic sau profesional

caen 803 - Invatamant superior

caen 8030 - Invatamantul superior

caen 804 - Alte forme de invatamant

caen 8041 - Scoli de conducere (pilotaj)

caen 8042 - Alte forme de invatamant

caen 85 - Sanatate si asistenta sociala

caen 851 - Activitati referitoare la sanatatea umana

caen 8511 - Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala

caen 8512 - Activitati de asistenta medicala ambulatorie

caen 8513 - Activitati de asistenta stomatologica

caen 8514 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana

caen 852 - Activitati veterinare

caen 8520 - Activitati veterinare

caen 853 - Asistenta sociala

caen 8531 - Activitati de asistenta sociala, cu cazare

caen 8532 - Activitati de asistenta sociala, fara cazare

caen 90 - Eliminarea deseurilor si a apelor uzate; salubritate si activitati similare

caen 900 - Eliminarea deseurilor si a apelor uzate; salubritate si activitati similare

caen 9001 - Colectarea si tratarea apelor uzate

caen 9002 - Colectarea si tratarea altor reziduuri

caen 9003 - Salubritate, depoluare si activitati similare

caen 91 - Activitati asociative diverse

caen 911 - Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale

caen 9111 - Activitati ale organizatiilor economice si patronale

caen 9112 - Activitati ale organizatiilor profesionale

caen 912 - Activitati ale sindicatelor salariatilor

caen 9120 - Activitati ale sindicatelor salariatilor

caen 913 - Alte activitati asociative

caen 9131 - Activitati ale organizatiilor religioase

caen 9132 - Activitati ale organizatiilor politice

caen 9133 - Alte activitati asociative n.c.a.

caen 92 - Activitati recreative, culturale si sportive

caen 921 - Activitati cinematografice si video

caen 9211 - Productia de filme cinematografice si video

caen 9212 - Distributia de filme cinematografice si video

caen 9213 - Proiectia de filme cinematografice

caen 922 - Activitati de radio si televiziune

caen 9220 - Activitati de radio si televiziune

caen 923 - Alte activitati de spectacole

caen 9231 - Creatie si interpretare artistica si literara

caen 9232 - Activitati de gestionare a salilor de spectacol

caen 9233 - Balciuri si parcuri de distractii

caen 9234 - Alte activitati de spectacole n.c.a.

caen 924 - Activitati ale agentiilor de presa

caen 9240 - Activitati ale agentiilor de presa

caen 925 - Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati

caen 9251 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

caen 9252 - Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor

caen 9253 - Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor

caen 926 - Activitati sportive

caen 9261 - Activitati ale bazelor sportive

Chestionar versiunea 1 Pagina 14

Octombrie 2007

Page 47: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

caen 9262 - Alte activitati sportive

caen 927 - Alte activitati recreative

caen 9271 - Jocuri de noroc si pariuri

caen 9272 - Alte activitati recreative

caen 93 - Alte activitati de servicii personale

caen 930 - Alte activitati de servicii

caen 9301 - Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor

caen 9302 - Coafura si alte activitati de infrumusetare

caen 9303 - Activitati de pompe funebre si similare

caen 9304 - Activitati de intretinere corporala

caen 9305 - Alte activitati de servicii personale n.c.a.

caen 95 - Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale

caen 950 - Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare

caen 9500 - Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare

caen 96 - Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate

consumului propriu

caen 960 - Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate

consumului propriu

caen 9600 - Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate

consumului propriu

caen 97 - Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii

caen 970 - Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii

caen 9700 - Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii

caen 99 - Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

caen 990 - Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

Chestionar versiunea 1 Pagina 15

Octombrie 2007

Page 48: Inventar Naţional al Siturilor Contaminate

Chestionar Inventarul National al Siturilor Potential Contaminate

Anexa 2 Grupuri de substante

Metale grele - compusi

As si compusii

Ag si compusii

Ba si compusii

Be si compusii

Cd si compusii

Cr si compusii

Co si compusii

Cu si compusii

Hg si compusii

Mo si compusii

Ni si compusii

Pb si compusii

Sb si compusii

Se si compusii

Sn si compusii

Tl si compusii

V si compusii

Zn si compusii

Compusi anorganici

Cloruri

Cl si compusii (ca HCl)

Cianuri

Floruri

F si compusii anorganici

Acid cianhidric (HCN)

Bromuri

Sulf

Sulfuri

Sulfati

Produse petroliere

BTEX (benzen, toluen, etilbenzen,xilen)

PAH hidrocarburi aromatice polinucleice

(naftalina, aceto-naftilina, aceto-naftena,

fluoren, fenantren, antracen, fluoranten,

piren, benzo(a)antracen, chrisen,

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,

benzo(a)piren, dibenzo(ah)antracen,

benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3cd)piren.

benzina

motorina

alti carburanti

Alte hidrocarburi

bifenil

nitrobenzen

dibenzofuran

Dizolvanti

Hidrocarburi alifatice(n-hexan, turpentina,

etc.)

Hidrocarburi aromatice (benzen, toluen,

etilbenzen, xilen, stiren)

Compusi cu oxigen (esteri, cetone, acooli,

eteri, aldehide)

Hidrocarburi clorurate (tricloretan, tricloretilena,

percloretilena, clorura de metilen, etc.)

Compusi halogenati

diclormetan

triclormetan

tetraclormetan

dicloretan

tricloretan

tricloretena

tetracloretena

dicloretena

alti compusi halogeneti

Fenoli

fenoli (fenol, naftol, cresol, clorofenol, etc.)

Pesticide

Pesticide organo-clorurate (DDE, DDT, DDD,

Aldrin, Diedrin, Endrin, HCH, Clordan,

heptaclor, etc.)

Pesticide cu fosfor

Pesticide cu azot

alte pesticide

Dioxins and furans

Dioxina

Furani

Asbest

Asbest

Ftalati

Ftalati

Chestionar versiunea 1 Pagina 16

Octombrie 2007