Intr.si rasp CD

33
Cauze si Deficiente 1. Aducerea la nivel a electrolitului din bateria de acumulatoare se face prin completare cu: a) apã distilatã b) electrolit de densitate corespunzătoare c) acid concentrat 2. Armarea manualã a resorturilor din cilindrii dubli de frânã din spate poate duce la: a) ineficacitatea frânei de ajutor b) ineficacitatea frânei de serviciu c) dereglarea sistemului de frânare 3. Blocarea termostatului în poziția închis poate conduce la: a) uzura prematură a motorului b) supraîncălzirea motorului c) arderea garniturii de chiulasă 4. Apariţiei bătăilor în funcţionarea suspensiei are drept cauza: a) defectarea amortizoarelor b) ruperea arcurilor c) uzura bucşelor elementelor suspensiei

description

Intrebari

Transcript of Intr.si rasp CD

Page 1: Intr.si rasp CD

Cauze si Deficiente

1. Aducerea la nivel a electrolitului din bateria de acumulatoare se face prin completare cu:

a) apã distilatãb) electrolit de densitate corespunzătoarec) acid concentrat

2. Armarea manualã a resorturilor din cilindrii dubli de frânã din spate poate duce la:

a) ineficacitatea frânei de ajutor b) ineficacitatea frânei de serviciuc) dereglarea sistemului de frânare

3. Blocarea termostatului în poziția închis poate conduce la:

a) uzura prematură a motoruluib) supraîncălzirea motoruluic) arderea garniturii de chiulasă

4. Apariţiei bătăilor în funcţionarea suspensiei are drept cauza:

a) defectarea amortizoarelorb) ruperea arcurilorc) uzura bucşelor elementelor suspensiei

5. Uzura prematurã a pneurilor roţilor directoare are drept cauza;

a) rularea cu vitezã ridicatãb) reglarea greşitã a unghiurilor direcţieic) reglarea greşitã a angrenajelor casetei de direcţie

6. Cauza oscilaţiei roţilor directoare

a) griparea articulaţiilor mecanismului de direcţie

Page 2: Intr.si rasp CD

b) griparea rulmenţilor roţilor directoarec) jocul prea mare între angrenajele casetei de direcţie

7. Patinarea ambreiajului se datoreaza

a) furca de debreiere este ruptăb) jocul prea mare între rulmentul de presiune şi placa de presiunec) uzurii mari a ferodourilor discului de ambreiaj

8. Un mers neregulat şi cu bătăi al acestuia, precum şi emanarea de fum în exces?

a) uzura injectoarelorb) înfundarea injectoarelorc) defectarea regulatorului pompei de înaltã presiune

9. Influenţarea durata de viaţã a pneurilor?

a) puterea motorului, numărul de osii, viteza de deplasareb) viteza de deplasare, modul de conducere, presiunea corespunzătoarec) tonajul autovehiculului, numărul de roţi, viteza de deplasare

10. La motorului cu ardere internã se uzează mai repede?

a) supapa de admisieb) supapa de evacuarec) ambele supape se uzează în mod egal

11. Manevrarea greoaie a volanului în cazul unui sistem de direcţie cu servomecanism hidraulic?

a) jocul mare din angrenajele casetei de direcţieb) jocul mare din articulaţiile direcţieic) defectarea pompei hidraulice de înaltã presiune

12. Mărirea timpului de reacţie al frânei?

a) distanţa prea micã dintre saboţi şi tamburib) distanţa prea mare dintre saboţi şi tamburic) uzura pneurilor din faţã

Page 3: Intr.si rasp CD

13. Sulfatarea plăcilor bateriei de acumulatoare?

a) scurtcircuitarea a cel puţin unui element din componenţa baterieib) nivelul scăzut al electrolituluic) prezenţa apei distilate în electrolit

14. Cauze determinã un consum mărit de combustibil la motoarele echipate cu carburator?

a) nivelul benzinei în camera de nivel constant prea redusb) filtrul de aer este colmatatc) înfundarea jiclorului principal

15. Cauze care determină joc mare la volan?

a) uzura articulaţiilor sferice din mecanismul de direcţieb) unghiuri de convergenţă prea mari la roţile directoarec) slăbirea fixării casetei de direcţie pe şasiu

16. Cauze care determină joc mare la volan?

a) uzura accentuată a capetelor de bară b) uzura accentuată a angrenajelor din caseta de direcţiec) ajustajul angrenajului casetei de direcţie prea strâns

17. Cauze care determină joc mare la volan?

a) reglajul incorect al angrenajului din caseta de direcţieb) presiunea din pneurile roţilor directoare este prea micăc) lubrifiantul din caseta de direcţie este prea vâscos

18. Cauze care determină joc mare la volan?

a) unghiurile direcţiei sunt reglate necorespunzătorb) rulmenţii roţilor directoare au joc exageratc) caseta de direcţie este calată necorespunzător

19. Cauze care determină joc mare la volan?

Page 4: Intr.si rasp CD

a) griparea rulmenţilor roţilor directoareb) ruperea arcului de readucere a volanului în poziţie neutrăc) uzura pronunţată a capetelor de bare

20. Cauze care determină manevrarea greoaie a volanului?

a) unghiurile direcţiei sunt incorecteb) presiunea din pneurile roţilor directoare este prea micăc) griparea pivotului fuzetei

21. Cauze care determină manevrarea greoaie a volanului?

a) griparea pivotului fuzeteib) jocul prea mare între pivot şi fuzetăc) jocul prea mare al capetelor de bară

22. Cauze care determină producerea de fum negru în exces la motoarelor Diesel?

a) colmatarea filtrului de aerb) decalibrarea injectoarelorc) avansul la injecţie necorespunzător

23. Cauze care determină producerea de fum negru în exces la motoarelor Diesel?

a) reglarea incorectă a pompei mecanice de injecţieb) uzura segmenţilor de raclarec) joc mic la supape

24. Cauze care pot determina patinarea ambreiajului?

a) ruperea arcurilor sau diafragmei plăcii de presiuneb) pătrunderea uleiului din motor sau cutia de viteze la garnitura de fricţiunec) ruperea arcurilor antivibraţie ale discului de ambreiaj

25. Cauze care pot determina pătrunderea lichidului de răcire în baia de ulei?

a) ruperea segmenţilor de etanşareb) fisurarea blocului motor în partea superioarăc) deteriorarea garniturilor de etanșare de la baza cămășilor cilindrilor amovibili

Page 5: Intr.si rasp CD

26. Cauze care provoacă revenirea greoaie a volanului în poziţie neutră?

a) presiunea din pneurile roţilor directoare este prea mareb) ungerea insuficientă a articulaţiile mecanismului de direcţiec) unghiul de cădere prea mic al roţilor directoare

27. Defecțiuni care determină scoaterea de fum negru în exces la motoarele Diesel cu injecție mecanică clasică?

a) pompa de injecție funcționează la presiune prea mareb) arcul injectorului este ruptc) supapa de refulare a combustibilului este blocată

28. Defecţiuni care produc vibraţii puternice în timpul deplasării autovehiculului?

a) dezechilibrarea arborelui cardanicb) ruperea semiarborilor planetaric) ruperea arborelui cardanic

29. Prelungirea duratei de funcţionare a pneurilor?

a) rularea cu presiune corespunzătoareb) echilibrarea roţilorc) permutarea roţilor

30. Cauza cea mai frecventã a arderii garniturii de chiulasã?

a) colmatarea filtrului de ulei b) termostatul deschis în permanenţãc) strângerea insuficientã a prezoanelor chiulasei

31. Cauza pornirii dificile la rece la un motor Diesel?

a) compresia motorului prea scăzutab) compresia motorului prea ridicatãc) defectarea bujiilor cu incandescenţã

32. Cauza uzurii uniforme a crestei suprafeţei de rulare a anvelopei?

Page 6: Intr.si rasp CD

a) presiunea prea micã din anvelopã b) presiunea prea mare din anvelopã c) funcţionarea necorespunzătoare a amortizoarelor

33. Defecţiunea care determinã emanarea de fum alb la motoarele Diesel?

a) amestecul carburant prea săracb) înfundarea unui injectorc) arderea garniturii de chiulasã

34. Ordinul de mărime al presiunii de injecţie al motoarelor diesel clasice (fără common rail)?

a) zeci de barib) sute de bari c) mii de bari

35. Ordinul de mărime al presiunii de injecţie al motoarelor diesel common rail?

a) zeci de barib) sute de bari c) mii de bari

36.Rolul bateriei de acumulatoare?

a) transformã curentul de joasã tensiune în curent de înaltã tensiuneb) alimentează consumatorii cu energie electricã atunci când motorul nu funcţioneazăc) transformã curentul alternativ debitat de alternator în curent continuu

37. Rolul bobinei de inducţie?

a) induce curent în înfăşurările alternatoruluib) transformã curentul alternativ debitat de alternator în curent continuuc) transformã curentul de joasã tensiune în curent de înaltã tensiune

38. Rolul cilindrilor dubli de frânã din sistemul de frânare al autocamioanelor Roman?

a) frânează roţile din faţã la apăsarea frânei de serviciu b) frânează roţile din spate la apăsarea frânei de serviciu

Page 7: Intr.si rasp CD

c) frânează roţile din spate la acţionarea frânei de serviciu sau a celei de ajutor

39. Rolul demarorului?

a) sã pună în mişcare compresorulb) sã pună în mişcare motorul autovehicululuic) sã pună în mişcare ventilatorul de răcire

40. Rolul mecanismului de distribuţie al motoarelor termice în patru timpi?

a) asigură distribuirea amestecului carburantb) asigură prepararea amestecului carburantc) asigură pătrunderea amestecului proaspăt în cilindri şi evacuarea gazelor arse

41. Rolul mecanismului de distribuţie?

a) generează şi controlează curentul de aprindere b) controlul funcţionãrii supapelor de admisie şi evacuarec) prepararea amestecului proaspăt

42. Rolul pompei contra îngheţului din componenţa sistemului de frânare al autocamioanelor Roman?

a) adăugarea de antigel în instalaţie pentru a împiedica îngheţarea apei provenitã din condensare b) împiedicã îngheţarea compresorului c) lubrifiază garniturile de frânare

43. Rolul principal al supapei de refulare din pompa de injecţie mecanică a motoarelor Diesel?

a) să menţină presiunea motorinei constantăb) să împiedice colmatarea pompei de injecţiec) să împiedice picurarea motorinei din injector, la sfârşitul injecţiei

44. Rolul punţii redresoare?

a) induce curent în înfăşurările alternatoruluib) transformã curentul alternativ debitat de alternator în curent continuuc) transformã curentul de joasã tensiune în curent de înaltã tensiune

Page 8: Intr.si rasp CD

45. Rolul termostatului?

a) răceşte lichidul antigelb) închide şi deschide circuitul lichidului de răcire dintre motor şi radiator c) reglează şi menţine stabilã temperatura lichidului de răcire al motorului

46. Valoarea corectã a tensiunii de încărcare la un sistem electric de 12 V?

a) 12V+/- 0,2 V b) 13V+/- 0,2 V c) 14V+/- 0,2 V

47. Faptului cã motorul funcţionează cu rateuri?

a) amestec carburant prea bogat b) supraîncălzirea motoruluic) joc la supape prea mic

48. Cauza funcționării cu întreruperi a motoarelor Diesel cu injecție mecanică clasică?

a) filtrele de carburant sunt colmatateb) supapa de refulare nu închide corespunzătorc) unul dintre pistonaşele pompei de injecţie este gripat

49. Cauza pierderilor de compresie la un motor Diesel?

a) segmenţii sunt uzaţib) cilindrii sunt uzaţic) supapele nu etanşează pe scaunele lor

50. Cauza randamentului slab al instalaţiei de frânare?

a) anvelopele uzate b) presiune prea micã în pneuric) saboţii sunt prea departe de tambur

51. Elementele circuitului de înaltã tensiune al instalaţiei clasice de aprindere prin scânteie?

Page 9: Intr.si rasp CD

a) înfăşurarea secundarã a bobinei de inducţie, fişa centralã, distribuitorul, fişele bujiilor, bujiileb) capacul distribuitor, contactul, înfăşurarea primarã a bobinei de inducţie, bateria de acumulatoric) bateria de acumulatori, contactul, înfăşurarea primarã a bobinei de inducţie, ruptorul, masa

52. Elementele circuitului de joasã tensiune al instalaţiei de aprindere clasice prin scânteie?

a) acumulatorul, contactul, înfăşurarea secundarã a bobinei de inducţie, fişele bujiilorb) acumulatorul, contactul, înfăşurarea primarã a bobinei de inducţie, contactele platinate, condensatorulc) acumulatorul, demarorul, înfăşurarea secundarã a bobinei de inducţie

53. Cauze care determinã ancrasarea bujiilor la motoarele pe benzină?

a. termostatul permanență deschis;b. pătrunderea uleiului în camera de ardere;c. amestecul combustibil prea bogat.

54. Simptomele amortizoarelor defecte?

a) pe drum denivelat autovehiculul „oscilează” o perioadã lungã de timp b) pe drum denivelat autovehiculul „oscilează” o perioadã scurtã de timpc) pe partea respectivã autovehiculul are garda la sol redusã

55. Rezultatul folosirii unui combustibil insuficient filtrat la motorului Diesel cu injecţie mecanică?

a) axul cu came al pompei de injecţie gripeazăb) supapele de admisie ale motorului se ardc) înfundarea injectoarelor

56. Revenirea volanului în poziţie neutră se datoreaza?

a) unghiului de convergenţăb) unghiului de fugăc) unghiului de cădere

Page 10: Intr.si rasp CD

57. Recomandarea montarii anvelopelor de iarnã?

a) când temperatura exterioarã scade sub 7 grade Cb) când temperatura exterioarã scade sub -7 grade Cc) când partea carosabilã este acoperitã de zăpada sau gheaţã

58. Rezervorul pompei contra îngheţului din componenţa sistemului de frânare al autocamioanelor Roman trebuie sa contina antigel?

a) doar iarnab) întotdeaunac) întotdeauna când există pericolul îngheţării apei din condens

59. Comprimarea turbosuflantei motorului diesel se face cu?

a) amestec carburant b) aerc) combustibil

60. Cauzã care determinã modificarea intensităţii luminii farurilor odată cu modificarea turaţiei motorului?

a) defectarea alternatoruluib) releul regulator de tensiune funcţionează necorespunzătorc) bateria de acumulare este descărcata

61. Uzura prematurã a motorului?

a) termostatul închis în permanenţãb) termostatul deschis în permanenţãc) uzura rulmenţilor pompei de apã

62. Infundarea elementelor de filtrare din circuitul de alimentare al unui motor Diesel?

a) motorul se opreşteb) motorul dã rateuric) motorul scoate fum negru

63. Defecte ale pneurilor apar din cauza supraîncărcării vehiculului?

Page 11: Intr.si rasp CD

a) ruperea firelor de cordb) uzura neuniformã a benzii de rularec) apariţia de crăpături circumferenţiale deasupra talonului la anvelopele radiale

64. Presiunea by-pass?

a) presiunea maximă livrată de turbosuflantă b) presiunea uleiului din turbosuflantăc) presiunea compresorului turbosuflantei la care gazele de eşapament ocolesc turbina

65. Raportul de comprimare?

a) raportul dintre cilindree şi volumul camerei de ardere b) raportul dintre volumul maxim al cilindreei şi volumul camerei de arderec) raportul dintre volumul maxim al cilindrului şi volumul camerei de ardere

66. Sistemul retarder?

a) regulator de frânã b) frânã pe arborele de transmisie c) cuplaj pe arborele de transmisie

67. Unghiul de fugã?

a) unghiul de înclinare transversalã al axului fuzeteib) unghiul de înclinare longitudinalã al axului fuzeteic) unghiul de convergenţã al roţilor

68. Unghiul de fuzetã?

a) unghiul de înclinare transversalã al axului fuzeteib) unghiul de înclinare longitudinalã al axului fuzeteic) unghiul de convergenţã al roţilor

69. Pentru a evita defectarea alternatorului sau a punţii redresoare?

a) nu se lasă contactul pus atâta vreme cât motorul nu funcţioneazăb) nu se sudează cu arc electric autovehiculul cu alternatorul conectat în circuit

Page 12: Intr.si rasp CD

c) nu se tensionează în exces cureaua de antrenare a alternatorului

70. Cauza descărcarea acumulatorului?

a) releul regulator defect b) folosirea frecventã a demaroruluic) mediul rece

71. Sulfatarea acumulatorului?

a) borne de legătura oxidate b) şuruburi de fixare ale cablurilor slăbitec) nivelul redus al electrolitului

72. Vibraţia arborelui cardanic?

a) îndoirea arborelui cardanicb) uzura rolelor cu ace ale furcilor arborelui cardanicc) uzura crucilor arborelui cardanic

73. Cauza vibraţia arborelui cardanic?

a) uzura avansată a rolelor cu ace ale crucilor cardaniceb) uzura canelurilor arborelui cardanicc) uzura semiarborilor planetari

74. Scăderea nivelului electrolitului din acumulator?

a) tensiunea de încărcare mai mare decât cea normalã b) tensiunea de încărcare mai micã decât cea normalãc) folosirea frecventã a demarorului

75. Scăderea presiunii de ungere a uleiului motor?

a) uleiul prea vâscosb) nivelul uleiului prea mare c) colmatarea sorbului pompei de ulei

76. Scăderea puterii motorului?

Page 13: Intr.si rasp CD

a) defectarea regulatorului de tensiuneb) colmatarea tobei de eşapament c) descărcarea acumulatorului

77. Supraîncălzirea motorului?

a) ruperea curelei de ventilatorb) nivelul uleiului de motor prea scăzut c) termostat închis în permanenţã

78. Supraîncălzirea motorului?

a) nivelul de încărcare al acumulatorului prea scăzutb) termostat deschis în permanenţã c) nivelul uleiului de motor prea scăzut

79. Scurgeri de ulei în tamburul roţii din spate al autocamioanelor Roman?

a) defecţiunea dispozitivului de blocare a diferenţialului b) defecţiunea rulmentului roţiic) defecţiunea garniturii de etanşare a semiaxei punţii spate

80. Manevrarea grea a volanului la sistemele de direcţie cu servomecanism hidraulic?

a) capetele de barã uzate b) defectarea pompei hidraulice de direcţiec) presiune prea mare în anvelope

81. Mecanismul de direcţie al autovehiculului?

a) sã permită o conducere uşoarã şi sigurã a vehiculului, atât în linie dreaptã, cât şi în virajeb) sã permită menţinerea continuã a controlului asupra direcţiei de mersc) sã asigure stabilitatea în mers a vehicului în toate situaţiile

82. Mecanismul de distribuţie?

a) asigură pătrunderea amestecului carburant în cilindri şi evacuarea gazelor arseb) distribuie în mod uniform energia mecanica a motorului spre roţi

Page 14: Intr.si rasp CD

c) distribuie scânteia electrică la bujii

83. Pompa de amorsare din componența sistemului de alimentare al unor motoare Diesel?

a) să amorseze arcul injectoarelorb) să asigure prezenţa motorinei la injectoare înainte de pornirea motoruluic) să asigure prezența motorinei la pompa de injecţie înainte de pornirea motorului

84. la axul rolei casetei de direcţie se cupleaza?

a) bara de conexiuneb) bara transversalã c) levierul de comandã

85. Cilindrii dubli de frânare acţionează asupra:

a) supapei de siguranţã a aerului comprimatb) camei de acţionare a saboţilorc) arcurilor de readucere a saboţilor

86. Circuitul de înaltă presiune al instalaţiei de alimentare a motoarelor Diesel este format din:

a) pompa de transfer, injectoare, conductele de legăturăb) pompa de transfer, pompa de injecţie, filtrec) pompa de injecţie, injectoare, conducte de legătură

87. Compresorul de aer al autocamioanelor este acţionat de regulã prin:

a) cureab) ax cardanicc) roţi dinţate

88. Compresorul de aer pentru frânare este răcit cu:

a) ulei de motor b) ventilator electricc) aer sau instalaţia de răcire a motorului

Page 15: Intr.si rasp CD

89. Conductele de legătura pentru frâna de serviciu de la remorcã asigurã:

a) alimentarea cu aer comprimat a roţilor remorcii şi returnarea acestuia în rezervorul vehiculului trãgãtorb) alimentarea cu aer comprimat a frânei de serviciu a remorciic) alimentarea frânei de serviciu a remorcii cu lichid de frânã sub presiune

90. Consumul mărit de ulei la un motor Diesel poate fi determinat de:

a) uzura ansamblului cilindru-piston-segmenţib) uzura pompei de uleic) uzura cuzineţilor lagărelor arborelui cotit

91. Electrolitul evaporat din accumulator se completeaza?

a) cu apã oxigenatãb) cu apã distilatãc) cu apã de la robinet

92. Supapa frânei de motor la autocamioanele Roman functioneaza

a) cu comandã mecanicã b) cu comandã pneumaticãc) cu comandã hidraulicã

93. Raportul de comprimare al motoarelor dotate cu turbosuflantă faţă de cele aspirate?

a) mai mare b) egalăc) mai mică

94. Turaţia arborelui de distribuţie faţã de turaţia arborelui motor?

a) dublã faţã de turaţia arborelui motorb) jumătate din turaţia arborelui motor c) identicã

95. Supapa frânei de motor a autocamioanelor Roman?

Page 16: Intr.si rasp CD

a) obturează galeria de admisie b) obturează galeria de evacuarec) obturează ambele galerii

96. Termostatul?

a) închide şi deschide circuitul lichidului de răcire dintre motor şi radiator la anumite temperaturib) cuplează şi decuplează electroventilatorul de răcire c) semnalizează conducătorului auto când sã cupleze răcirea motorului

97. Roţile din faţã din punct de vedere al unghiului de convergenţã se regleaza?

a) paralele, convergente sau divergenteb) drepte sau curbe c) convergente spre stânga sau dreapta

98. Lubrefierea axului turbosuflantei se asigura?

a) cu uleiul din motor b) cu unsoare consistentăc) cu un sistem de ungere separat de motor

99. Defectarea bujiilor cu incandescenţã la motoarele Diesel?

a) motorul nu dezvoltã puterea nominalãb) motorul este dificil de pornit la caldc) motorul este dificil de pornit la rece

100. Patinarea ambreiajului?

a) ambreiajul se încălzeşte, degajând miros specificb) în mers, motorul turează la apăsarea pedalei de acceleraţie, dar vehiculul nu-şi măreşte vitezac) autovehiculul nu atinge vitezele normale de deplasare

101. Patinarea ambreiajului?

a) plecarea de pe loc se face cu smucituri

Page 17: Intr.si rasp CD

b) în mers, când motorul se găseşte în trepte superioare de viteză, la acţionarea acceleraţiei motorul autovehiculului turează, fără ca vehiculul să-şi mărească viteza c) schimbarea treptelor de viteză e însoţită de zgomot de pinioane

102. Deosebirea vizuala a motoarele diesel common rail de cele clasice?

a) după presiunea de injecţieb) varianta common rail are fire electrice care comandă injectoarelec) după forma motorului

103. Purjează apa provenitã din condensare din rezervoarele de aer comprimat ale instalaţiei de frânare pneumatice?

a) prin supapa de evacuare b) prin supapa de siguranţã dublãc) prin demontarea conductelor

104. Convergenţa roţilor la autocamioane se face?

a) prin reglarea barei longitudinale b) prin reglarea barei de conexiunec) prin înclinarea fuzetei

105. Reglează distanţa între tambur şi saboţi se face?

a) cu ajutorul arcului de readucere b) cu ajutorul pârghiei de acţionarec) automat sau cu ajutorul şurubului de reglare

106. Roţile din faţã ale vehiculelor cu tracţiune pe roţile din faţã sant?

a) convergente sau paralele b) divergente sau paralelec) convergente

107. Roţile din faţã ale vehiculelor cu tracţiune pe roţile din spate sant?

a) convergente sau paralele b) divergente sau paralelec) divergente

Page 18: Intr.si rasp CD

108. Cuplarea ambreiajului cu şocuri se datorează:

a) uzurii canelurilor butucului discului de ambreiajb) deformării plăcii de presiunec) uzurii ferodourilor discului de ambreiaj

109. Curăţarea unui injector înfundat al unui motor Diesel cu injecţie mecanică clasică se face:

a) folosind diluanţib) prin folosirea de produse abrazivec) prin înmuierea calaminei într-o baie de motorină şi apoi curăţirea cu o bucată de lemn

110. Dacă ambreiajul nu decuplează, atunci:

a) apar zgomote puternice de pinioane la schimbarea vitezelorb) ambreiajul patineazăc) autovehiculul se opreşte

111. Dacă chiulasa unui motor diesel este dotată cu cameră de turbionare, atunci motorul este:

a) cu injecţie directă b) cu injecţie indirectăc) cu rampă comună

112. Demontarea anvelopei se face?

a) de lângă valvã b) de pe partea opusã valveic) de pe oricare parte

113. Decuplarea spontană din viteză a cutiei de viteze poate fi provocată de:

a) uzura danturii pinioanelor acesteiab) uzura mecanismului de zăvorâre al acesteiac) uzura ambreiajului

Page 19: Intr.si rasp CD

114. Daca lumina de întâlnire a farului „bate spre în sus” ?

a) filamentul respectiv al becului este ars b) becul a fost montat cu ecranul de protecţie al fazei scurte în josc) becul a fost montat cu ecranul de protecţie al fazei scurte în sus

115. Furca de debreiere acţionează asupra:

a) plăcii de presiuneb) discului de ambreiajc) rulmentului de presiune

116. Griparea unui piston al pompei de injecție la motoarele Diesel cu injecție mecanică poate conduce la:

a) fisurarea carcasei pompeib) ruperea arborelui cu came al pompei de injecție c) supraturarea motorului

117. Imposibilitatea decuplării motorului de transmisie poate avea drept cauză:

a) jocul inexistent între rulmentul de presiune şi placa de presiuneb) deformarea plăcii de ambreiajc) jocul prea mare între rulmentul de presiune şi placa de presiune

118. Imposibilitatea decuplării motorului de transmisie poate avea drept cauză:

a) deformarea discului de ambreiajb) ruperea pârghiilor sau furcii de debreierec) jocul prea mare între rulmentul de presiune şi placa de presiune

119. Daca volanul trage lateral.

a) jocul prea mare din caseta de direcţieb) unghiurile de cădere ale celor două roţi directoare sunt diferitec) unghiurile de fugă ale celor două roţi directoare sunt diferite

120. Daca la acţionarea pedalei de frânã a unei instalaţii hidraulice, aceasta este elasticã, întărindu-se doar după apăsări repetate cauza este?

Page 20: Intr.si rasp CD

a) cuplajul compresorului patinează b) garniturile de frânare sunt murdarec) existenţa aerului în instalaţie

121.Daca la acţionarea pedalei de frânã aceasta are efect doar spre finalul cursei inseamna ca:

a) jocul mort al pedalei prea mic b) distanţã prea micã între tambur şi saboţic) distanţã prea mare între tambur şi saboţi

122. daca la acţionarea pedalei de frânã aceasta pulsează ritmic cauza este:

a) uzura saboţilor de frânã b) fierberea lichidului de frânã c) ovalizarea tamburilor de frânã

123.Melcul casetei de direcţie este cuplat?

a) la bara de conexiuneb) la bara transversalã c) la axul volanului

124. Inlocuirea lichidului de frânã al autovehiculelor se face?

a) anualb) la fiecare doi anic) la fiecare trei ani

125. Supapa de descărcare rapidã din circuitul frânei de mânã a autocamioanelor Roman

a) asigurã accesul rapid al aerului comprimat către cilindrii dubli de frână b) asigurã reglarea rapidã a aerului comprimat în cilindrii de frânãc) asigurã evacuarea rapidã a aerului comprimat din cilindrii dubli de frânã

126. La motoarele Diesel, combustibilul în exces dintre acul injectorului si ghidajul său este returnat în:

a) vasul de expansiune

Page 21: Intr.si rasp CD

b) conducta de alimentare a injectoruluic) rezervorul de combustibil sau conducta de alimentare a pompei de injecţie

127. La un motor diesel cu injecţie mecanicã, ce poate cauza mers neregulat şi scoatere exageratã de fum?

a) ruperea arcului injectoarelor b) uzura injectoarelorc) uzura pompei de înaltã presiune

128. Lipsa cursei libere la pedala ambreiajului poate determina:

a) patinarea ambreiajuluib) uzura prematură a rulmentului de presiune c) uzura prematură a pedalei de ambreiaj

129. Mecanismului de distribuţie este caracteristic motoarelor termice:

a) în patru timpib) în doi timpic) cu aprindere prin compresie

130. Mişcarea lateralã liniarã a volanului poate fi determinatã de:

a) slăbirea şuruburilor de prindere a casetei de direcţie pe şasiub) slăbirea şuruburilor de prindere a volanului în consolãc) uzura mare a articulaţiilor barelor de direcţie

131. Pãtrunderea lichidului de răcire în baia de ulei a motorului se constatã prin:

a) scăderea nivelului apei în instalaţia de spălare a parbrizuluib) prezenţa unei spume de culoare gălbuie pe joja de nivelc) motorul funcţionează neregulat

132. Cilindrul de frânã hidraulic al autocamioanelor Roman actioneaza?

a) pe roţile din faţã b) pe roţile din spatec) pe toate roţile

Page 22: Intr.si rasp CD

133. Pompa de înaltã presiune a sistemului de direcţie cu servomecanism hidraulic poate fi antrenatã de:

a) arborele cotit al compresorului de aerb) arborele cu camec) arborele cardanic

134. Pompa de înaltă presiune din componenţa sistemului de direcţie cu servomecanism hidraulic este antrenată de:

a) motorul autovehicululuib) priza de puterec) arborele cardanic

135. Pompa servomecanismului hidraulic al sistemului de direcţie funcţionează cu zgomot. Cauza este?

a) fierberea uleiului din instalaţieb) turaţia insuficientă a motorului de antrenarec) nivelul redus al uleiului în instalaţie

136. Deosebirea anvelopei de iarnã de cea de varã?

a) materialul din care este confecţionatã diferăb) modelul profilului este diferitc) dimensiunile anvelopei diferă

137. Profilul anvelopei de iarnã de cel de varã se deosebeste prin?

a) şanţurile profilului sunt mai adâncib) modelul profilului este sub forma unui fulg de neac) canalele de evacuare ale apei sunt mai largi

138. Ruperea firelor de cord ca urmare a deformărilor mari ale carcasei anvelopei este o consecinţã a rulării:

a) pe drumuri accidentateb) cu presiune prea mare în pneul respectivc) cu presiune scăzuta în pneul respectiv

Page 23: Intr.si rasp CD

139. Scăderea presiunii de ulei pe rampa de ungere a motorului poate fi determinatã de:

a) uzura pinioanelor pompei de uleib) uzura lagărelor arborelui cotitc) uzura lagărelor arborelui de distribuţie

140. Stabilitatea roţilor directoare se realizează prin:

a) ajustajele strânse din articulaţii si caseta de direcţieb) unghiurile de montaj ale roţilor directoarec) blocarea axului volanului

141. Strãpungerea diodelor din puntea de redresare trifazicã a alternatorului se datorează:

a) inversării legăturilor bornelor bateriei de acumulatoareb) folosirii unor consumatori electrici de putere pe perioade îndelungatec) punerii la masã a firului bobinei de excitaţie

142. Strãpungerea unei diode din puntea de redresare trifazicã a alternatorului se manifestã astfel:

a) dioda conduce curentul în ambele sensurib) dioda nu conduce curentul în nici un sensc) dioda se încălzeşte puternic la trecerea curentului electric

143. Supapa de admisie a motorului Diesel asigură pătrunderea în cilindrii a:

a) aeruluib) amestecului carburantc) motorinei

144. Supraîncălzirea motorului poate fi determinată de:

a) blocarea termostatului în poziţia închisb) ungerea insuficientă, datorată lipsei uleiuluic) ruperea curelei de ventilator

145. Surplusul de motorină de la injectoare este refulat de regulă:

Page 24: Intr.si rasp CD

a) în pompa de injecţieb) în pompa de transferc) în rezervorul de combustibil sau în conducta de alimentare

146. Şuieratul pneurilor în viraje poate avea drept cauză:

a) unghiul de fugă incorect reglatb) unghiul de convergenţă incorect reglatc) unghiul de cădere incorect reglat

147. Turbocompresorul este acţionat de:

a) un motor electricb) arborele cotit al motorului c) gazele de eşapament ale motorului

148. Traductorul ABS este amplasat?

a) în arborele cotit al motorului b) în rulmentul roţiic) în axul cardanic

149. Amestecul carburant la motoarele cu injecţie directã se face?

a) în cilindrii b) în galeria de admisiec) în pompa de injecţie

150. Amestecul carburant la motoarele cu injecţie indirectã se face?

a) în camera de amestec a chiulasei b) în galeria de admisiec) în pompa de injecţie

151. Amestecul carburant la motoarele Diesel se face?

a) în injectoareb) în galeria de admisiec) în cilindrii motorului

Page 25: Intr.si rasp CD

152. Unghiul de cădere prea mare duce la uzura uniformã a pneurilor:

a) pe marginea exterioarã a benzii de rulareb) pe marginea interioarã a benzii de rularec) pe mijlocul benzii de rulare

153. Uzura neuniformã a benzii de rulare a pneului se produce din cauza:

a) rulării cu presiune prea mare în pneurib) rulării cu presiune prea scăzuta în pneuric) ovalizării tamburului roţii respective

154. Uzura neuniformã a benzii de rulare a unui pneu pe toatã lãţimea benzii de rulare este produsã de:

a) blocarea frânei roţii respectiveb) neechilibrarea roţii respectivec) presiunea prea mare din pneul respectiv

155. Uzura neuniformã a unui pneu se poate produce din cauza:

a) ovalizării tamburului roţii respectiveb) neechilibrãrii roţilorc) folosirii frânei de ajutor

156. Uzura pãrţii exterioare a benzii de rulare a pneurilor roţilor directoare este cauzatã de:

a) convergenţa prea mare a roţilorb) ovalizarea tamburilorc) divergenţa prea mare a roţilor

157. Uzura pãrţii interioare a benzii de rulare a pneurilor roţilor directoare este cauzatã de:

a) convergenţa prea mare a roţilorb) ovalizarea tamburilorc) divergenţa prea mare a roţilor

Page 26: Intr.si rasp CD

158. Uzura prematură a motorului poate fi determinată de:

a) utilizarea de uleiuri sinteticeb) blocarea termostatului în poziţia deschisc) înfundarea tobei de eşapament

159. Uzura unui pneu pe una dintre marginile benzii de rulare se datorează:

a) defectării amortizorului din partea roţii respectiveb) presiunii prea scăzute din pneul respectivc) dereglării geometriei direcţiei