INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea...

91
Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” INTRODUCERE Situat in spatiul rural eligibil LEADER, in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, in partea nord vestica a judetului Tulcea, teritoriul propus se subscrie, in mare parte, caracteristicilor geografice si de dezvoltare economico-sociala ale regiunii si ale județului, fiind caracterizat printr-o importanta biodiversitate naturala si culturala. Suprafata teritoriului MUNTI MACINULUI DUNAREA VECHE este de 1539,83km 2 , cuprinzand 16 comune din judetul Tulcea (44 de sate) si cu un numar de 34645 locuitori. Initiativa de a implementa o Strategie de Dezvoltare Locala in teritoriul propus rezulta, in special, din caracteristicile principale ale acestuia: Densitate medie a populatiei redusa - 22,50 loc/km 2 (CS 1.1); Teritoriul prezinta potential natural - pe intreg teritoriul se afla 5 zone cuprinse in arealul Natura 2000, care acopera cele 16 comunele ale teritoriului (CS 1.2); Teritoriul cuprinde zone sarace -14 comune din intreg teritoriul au IDUL mai mic sau egal cu 55 (CS 1.3). Teritoriul MUNTI MACINULUI DUNAREA VECHE prezinta omogenitate, atat din punct de vedere al coerentei teritoriale, cat si al aspectelor economice si sociale. Propunerea de constituire a GAL MUNTI MACINULUIDUNAREA VECHE a fost initiata in urma identificarii necesitatii de a implementa activitati in teritorul acoperit de parteneriat, care sa raspunda nevoii de crestere a calitatii vietii populatei din teritoriul GAL. Parteneriatul GAL MUNTI MACINULUI DUNAREA VECHE a urmarit aplicarea abordarii LEADER „de jos in sus” in spatiul rural eligibil, identificand cerintele si nevoile din teritoriu si implicand actorii locali in dezvoltarea durabila a comunitatii. Astfel, implementarea LEADER in teritoriu ofera oportunitati de dezvoltare, privind: incurajarea invatarii si a dobandirii competentelor profesionale in sectorul agricol; contribuția la diversificarea activitatilor economice non-agricole si incurajarea micilor intreprinzatori din spatiul LEADER, precum si crearea de locuri de munca; cresterea competitivitatii sectorului agricol prin stimularea si promovarea asocierii si cooperarii între actorii locali; cresterea gradului de coeziune economica, pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate a sectorului agricol; crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, infrastructura fizica locala la scara mica si a serviciilor de baza; cresterea atractivitatii zonelor LEADER si diminuarea migratiei populatiei, a tinerilor; imbunatatirea incluziunii sociale, reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor vulnerabile; promovarea identitatii culturale a minoritatilor; In cadrul parteneriatului, sectorul privat si al societatii civile reprezinta 57,14% din totalul partenerilor, reprezentantii autoritatilor publice locale avand o pondere de 42,86%, cuprinzand 9 UAT-uri din judetul Tulcea: Beidaud, Cerna, Daeni, Horia, Izvoarele, Ostrov, Peceneaga, Stejaru si Topolog. Sectorul privat si al societatii civile din cadrul parteneriatului este reprezentat de: o organizatie care reprezinta interesele unei minoritati locale (CS 2.2); o organizatie care reprezinta interese tinerilor (CS 2.3) si femeilor (CS 2.4); o organizatie din domeniul protectiei mediului (CS 2.5); doua organizatii locale ce reprezinta interesele fermierilor (CS 2.6). Informatiile necesare analizei teritoriului au fost colectate, in principal, prin activitatile de animare a

Transcript of INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea...

Page 1: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

INTRODUCERE Situat in spatiul rural eligibil LEADER, in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, in partea nord –vestica a judetului Tulcea, teritoriul propus se subscrie, in mare parte, caracteristicilor geografice si de dezvoltare economico-sociala ale regiunii si ale județului, fiind caracterizat printr-o importanta biodiversitate naturala si culturala. Suprafata teritoriului MUNTI MACINULUI –DUNAREA VECHE este de 1539,83km2, cuprinzand 16 comune din judetul Tulcea (44 de sate) si cu un numar de 34645 locuitori. Initiativa de a implementa o Strategie de Dezvoltare Locala in teritoriul propus rezulta, in special, din caracteristicile principale ale acestuia: Densitate medie a populatiei redusa - 22,50 loc/km2 (CS 1.1); Teritoriul prezinta potential natural - pe intreg teritoriul se afla 5 zone cuprinse in arealul Natura 2000, care acopera cele 16 comunele ale teritoriului (CS 1.2); Teritoriul cuprinde zone sarace -14 comune din intreg teritoriul au IDUL mai mic sau egal cu 55 (CS 1.3). Teritoriul MUNTI MACINULUI –DUNAREA VECHE prezinta omogenitate, atat din punct de vedere al coerentei teritoriale, cat si al aspectelor economice si sociale. Propunerea de constituire a GAL MUNTI MACINULUI–DUNAREA VECHE a fost initiata in urma identificarii necesitatii de a implementa activitati in teritorul acoperit de parteneriat, care sa raspunda nevoii de crestere a calitatii vietii populatei din teritoriul GAL. Parteneriatul GAL MUNTI MACINULUI –DUNAREA VECHE a urmarit aplicarea abordarii LEADER „de jos in sus” in spatiul rural eligibil, identificand cerintele si nevoile din teritoriu si implicand actorii locali in dezvoltarea durabila a comunitatii. Astfel, implementarea LEADER in teritoriu ofera oportunitati de dezvoltare, privind: incurajarea invatarii si a dobandirii competentelor profesionale in sectorul agricol; contribuția la diversificarea activitatilor economice non-agricole si incurajarea micilor intreprinzatori din spatiul LEADER, precum si crearea de locuri de munca; cresterea competitivitatii sectorului agricol prin stimularea si promovarea asocierii si cooperarii între actorii locali; cresterea gradului de coeziune economica, pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate a sectorului agricol; crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, infrastructura fizica locala la scara mica si a serviciilor de baza; cresterea atractivitatii zonelor LEADER si diminuarea migratiei populatiei, a tinerilor; imbunatatirea incluziunii sociale, reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor vulnerabile; promovarea identitatii culturale a minoritatilor; In cadrul parteneriatului, sectorul privat si al societatii civile reprezinta 57,14% din totalul partenerilor, reprezentantii autoritatilor publice locale avand o pondere de 42,86%, cuprinzand 9 UAT-uri din judetul Tulcea: Beidaud, Cerna, Daeni, Horia, Izvoarele, Ostrov, Peceneaga, Stejaru si Topolog. Sectorul privat si al societatii civile din cadrul parteneriatului este reprezentat de: o organizatie care reprezinta interesele unei minoritati locale (CS 2.2); o organizatie care reprezinta interese tinerilor (CS 2.3) si femeilor (CS 2.4); o organizatie din domeniul protectiei mediului (CS 2.5); doua organizatii locale ce reprezinta interesele fermierilor (CS 2.6). Informatiile necesare analizei teritoriului au fost colectate, in principal, prin activitatile de animare a

Page 2: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

teritoriului (activitati la care au participat toti membrii GAL), prin consultari publice si intalniri de parteneriat. Identificare la nivel local a grupurilor vulnerabile, a grupurilor defavorizate precum si a zonelor de concentrare a saraciei este primul pas de recunoastere oficiala si de dimensionare a problemei. Din punct de vedere economic, la nivelul teritoriului s-a identificat dependenta populatiei de sectorul agricol iar serviciile sunt slab reprezentate, de aceea se impune necesitatea crearii de noi locuri de munca, astfel ca Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL MUNTI MACINULUI –DUNAREA VECHE si-a propus crearea a minim 8 locuri de munca (CS 4.4) Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului MUNTI MACINULUI –DUNAREA VECHE este centrata pe 3 prioritati locale identificate in baza analizei-diagnostic a teritoriului si a analizei SWOT: PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale a teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche; PL2. Cresterea competitivitatii teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche; PL3. Imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche. La realizarea acestora contribuie urmatoarele masuri de finantare:1)Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol in teritoriul Muntii Macinului-Dunarea Veche (M1/1C); 2)Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii în vederea realizarii de investitii comune, a schimburilor de bune practici si a inovarii in activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche (M2/3A); 3)Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (M3/2A); 4)Sprijin adresat tinerilor pentru instalarea acestora ca fermieri in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (M4/2B); 5)Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche.(M5/6A); 6)Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (M6/6A); 7)"Cosul" serviciilor de baza in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (M7/6B); 8) Infiintarea unui Centru Social Muntifunctional in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (M8/6B); 9)Valorificarea turistica a patrimoniului natural, istoric si cultural al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche (M 9/6B); 10)Păstrarea şi afirmarea culturii, limbii şi identităţii minorităţiilor (M10/6B). Prin masurile propuse spre finantare se urmareste promovarea formelor asociative - M2/3A (CS 3.5), sustinerea investitiilor in infrastructura sociala - M8/6B (CS 3.1), sustinerea actiunilor pentru integrarea minoritatilor locale - M10/6B (CS 3.2). Caracterul inovativ al Strategiei este dat sinergia demonstrata dintre masuri (CS 4.1), de complementaritatea interventiilor propuse (CS 4.2), de demonstrarea capacitatii de implementare - se asigura prin personal propriu functiile management, monitorizare, evaluare, animare si alte functii necesare bunei implementari(CS 4.3), de contributia la indicatorul specific 6B - se creaza 8 locuri de munca (CS 4.4) si de contributia tuturor masurilor la obiectivele transversale Mediu si Clima (CS 4.5). Datorita experientei, a deschiderii actorilor locali spre comunicare și schimburi de experienta, parteneriatul GAL MUNTI MACINULUI –DUNAREA VECHE are in vedere derularea de actiuni de cooperare interregionala si transfrontaliera, activitatile de cooperare si schimb de experienta contribuind la dezvoltarea si promovarea teritoriului. Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului MUNTI MACINULUI –DUNAREA VECHE ajuta la crearea unui cadru propice pentru o dezvoltare sustenabila a acestui teritoriu prin metode care sa conduca la o mai buna guvernare locala si in concordanta cu viziunea si obiectivele LEADER.

Page 3: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

CAPITOLUL I . PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE – ANALIZA DIAGNOSTIC 1.PREZENTAREA GEOGRAFICA SI FIZICA a)Prezentarea principalelor caracteristici geografice Teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche este situat in sud-estul Romanie, in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est Dobrogea, in nord –vestul judetului Tulcea. Teritoriul cuprinde 16 comune din judetul Tulcea: Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Daeni, Dorobantu, Hamcearca, Horia, Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia, Valea Teilor si respectiv 44 de sate. Teritoriul GAL este bazat pe principiul continuitatii geografice, omogenitatiisi coerentei conform hartii atasate si descrierilor ce urmeaza. Nici o localitatedin acesta nu este inclusa pe teritoriul unui alt GAL si nu exista discontinuitate teritoriala. Suprafata totala a teritoriului este de 1539,83km2, reprezentand aproximativ 18% din suprafata totala a judetului.Accesul rutier catre teritoriul GAL se face de pe soselele si drumurile care inconjoara si strabat aceasta zona dupa cum urmeaza: Sud – Est:22 A; Nord-Vest: DN.22E; Vest: E.87; Sud: E.87;Vest –Sud: DN.22A si 22 F. Drumurile DN22 A/DN22 D si o serie de drumuri judetene si comunale (DJ 222, DJ 222A, DJ 222B, DJ 222E,DJ 222F, DJ 222H, DJ 222L) fac legatura intre satele apartinatoare comunelor teritoriului GAL asupra carora parteneriatul isi are incidenta. Drumurile nationale sunt modernizate recent, adaugand valoare sectorului economic.Omogenitatea infrastructurii de transport este data de conexiunile existente intre drumurile nationale, judetene si europene la nivelul teritoriului. b)Clima. Teritoriul GAL are un climat continental cu nuante de excesivitate accentuate, veri fierbinti de o ariditate excesiva cu precipitatii slabe; ierni nu prea reci cu viscole puternice. Bate frecvent Crivatul, geros iarna si uscat vara. c)Relieful. Reprezentat de podis relativ rigid, format pe roci vechi (sisturi verzi, granituri), cu un relief domol, usor ondulat si cu altitudini relativ reduse (300-400m), ce cuprinde:culmi scunde, spinari latite, vai largi, munti foarte vechi (Hercinici), cu infatisare de relief imbatranit; povarnisuri spre Dunare cu strat gros de loess; d)Apele.Granita vestica a teritoriului o reprezinta Dunarea Veche-Bratul Macin. Din punct de vedere hidrologic, teritoriul este sarac in retele de apa la suprafata: Telita, Taita si Cerna. Exista o serie de paraiase scurte si torenti cu scurgere intermitenta: izvoarele Topologului, Cerna, Plopi, Pirlita, Islam si altele. Apele statatoare sunt reprezentate de lacurile: Blasova, Horia, Peceneaga, Traian, Turcoaia, Ghiolul Iglita. e)Vegetatia. Este formata in cea mai mare parte din stepa, la care se adauga suprafete de silvostepa si paduri de stejar, tei, alun, frasin, jugastru si salcam, precum si prezenta altor arbusti in proportie redusa. In zona de stepacresc numai plante ierboase de talie mica.Vegetatia de stancarie e specifica stancariilor de granit si calcar. Speciile de flora salbatica (medicinala si aromatica) reprezinta si importante resurse naturale regenerabile utilizate pentru valorificare economica. De asemenea teritoriul este o zona foarte importanta melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe de maces coada soricelului, flori de salcam, frunze de nuc, pelin, musetel, frunze de dud alb, frunze de pelin, traista ciobanului, papadie, etc.

Page 4: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

f)Fauna.Se remarca prin numarul mare de pasari, iar dintre mamifere:capriorul care atinge pe alocuri densitati apreciabile – Atmagea.Totodata in padurile din Vestul Podisului Babadag s-a colonizat cerbul lopatar (Topolog si Atmagea) Unele specii de mamifere si de pasari, constituie fauna salbatica de interes cinegetic. h)Solurile. Prin varietatea si fertilitatea lor, joaca un rol important pentru dezvoltarea culturii agricole.Cele mai raspandite sunt solurile balane (dobrogene), diferitele tipuri de cernoziomuri, soluri brune, si soluri slab evoluate (indeosebi litosoluri). Molisoluri se intalnesc pe calcare. g)Resursele de subsol. Cele mai vechi formatiuni geologice de pe cuprinsul teritoriului sunt sisturile cristaline, epimetamorfice constituite din filite, cuartite, roci tufogene si metagrauwacke. Sisturile au cea mai mare raspandire, dar si cuvertura de depozite loessoide este prezenta, alcatuita din sisturi argiloase, grauwackeconglomerate. De asenemea sunt prezente dolomitele si calcarele dolomiticecuartitelegranitele. k)Ariile protejate aflate in teritoriul GAL-ului1recunoscute la nivel national si international prin intermediulOrdinului nr.1964 din 13/12/2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara (SCI) si a siturilor de protectie speciala avifaunistica (SPA), ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 (CS 1.3) sunt: 1)Podisul Nord DobrogeanROSCI0201(468,45 km2) ce cuprinde zone din teritoriul comunelor: Beidaud; Cerna; Ciucurova; Daeni; Dorobantu; Hamcearca; Horia; Izvoarele; Nalbant; Ostrov; Peceneaga; Stejaru; Topolog; Valea Teilor. 2) Bratul Macin ROSCI0012(38,83 km2) cuprinzand zone din comunele: Carcaliu, Daeni, Ostrov, Peceneaga, Turcoia. 3)Dunarea Veche-Bratul MacinROSPA0040 (78,21 km2) cuprinde teritoriile comunelor: Cerna; Daeni; Ostrov; Peceneaga; Topolog; Turcoaia; Carcaliu. 4) Macin-Niculitel ROSPA0073 (334,29 km2) cuprinde teritoriile comunelor: Turcoia; Valea Teilor; Carcaliu; Cerna; Hamcearca; Horia; Izvoarele. 5) Padurea Babadag ROSPA0091 (303,21 km2)cuprinde teritorii din comunele: Ciucurova; Dorobantu; Ostrov; Peceneaga; Stejaru;Topolog; Nalbant; Horia; Izvoarele; Cerna. Referitor la protectia mediului, pe langa includerea zonelor in situri Natura 2000 (C34–Zone Natura 2000), este important modul in care se practica agricultura si modul in care sunt respectate standardele de mediu. Omogenitate geograficadata de existenta unui numar important de arii protejate, cuprinse in Natura 2000, ce cuprinde ca diviziuni: munti, podis, dealuri, coline precum si mici depresiuni cu diversitate biologica deosebita datorita climatului specific Dobrogei de Nord ce a favorizat dezvoltarea numeroaselor tipuri de habitate si ecosisteme. 2.ASPECTE SOCIALE/DEMOGRAFICE Teritoriul GAL are un numar de 34645 locuitori2si o densitate medie de 22,50 locuitori /km2(CS 1.1).Populatia, ca principal element al societatii, ocupa un loc deosebit in evaluarea economico–sociala a teritoriului, fiind atat factor cat si scop al dezvoltarii.Din punct de vedere demografic, comunele cu cel mai mare numar de locuitori sunt reprezentate de Topolog (13,56%), Cerna (10,18%) si Turcoia (9,19%), iar la polul opus situandu-se comunele Horia (3,60%) si Hamcearca (4,08%) potrivit resensamantului populatiei si locuintelor din 2011. Majoritatea locuitorilor sunt romani (86,14%), la care se adauga o 1 Anexa la Ghidul Solicitantului pentru selectia SDL - Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000.pdf 2 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/Tab.nr.1, Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune

Page 5: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

concentrare de nationalitati care asigura interferente culturale si o mare varietate de traditii si obiceiuri caracterizata prin convietuire armonioasa a minoritatilor cu grad ridicat de toleranta si nivel redus de conflicte sociale intre cetateni. Astfelstructura etnicaa populatiei3 raportata la totalul minoritatilor din teritoriu este reprezentativa in urmatoarele comune: Carcaliu: rusi-lipoveni (60,78%), Izvoarele: greci (26,39%) si Ciucurova: rromi (8,16%), restul minoritatilor avand o pondere mica. Desi ponderea populatiei varstnice (peste 60 de ani)4 a crescut accentuat in ultimii ani, generatia tanara inca contrabalanseaza fenomenul de imbatranire a populatiei, doar 26,88% din intreaga populatie reprezinta persoane cu varsta peste 60 ani, in timp de 40,60% reprezinta persoane pana in 35 ani, restul de 32,50% fiind persoane intre 35-60 ani(C2). Acest avantaj este necesar a fi mentinut prin incurajarea tinerilor de a ramane in mediul rural. Facilitatile de orientare profesionala, reconversie si formare continua sunt strans legate de diversitatea si cerintele pietei muncii de pe teritoriul GAL. Raportul demografic pe sexe este echilibrat, ponderea femeilor fiind de 49,46% din intreaga populatie. In comunele Topolog, Cerna si Turcoia, populatia feminina depaseste procentul de 50%.Modul in care veniturile populatiei sunt distribuite reprezinta o problema de interes major, atat in analiza inegalitatii, cat si in analiza severitatii saraciei. Teritoriul GAL are in componenta sa 12 comune inregistrate ca ZDS5 (zona defavorizata de conditii naturale Specifice, C32). Raportat la IDU6(CS 1.2),14 comune au valori mai mici de 55. La nivelul anului 2015, s-au inregistrat la AJOFM Tulcea 1183 de someri7, numarul cel mai mare de someri fiind in Topolog (187) si Ostrov (178), iar comunele cu cel mai mic numar de somerii fiind Stejaru (33) si Valea Teilor (42). La nivelul teritoriului toate comunele sunt inscrise in lista localitatilor privind gradul de saracie8 rezultand o rata a saracieicu valori intre 25,80% si 60,70%, iar severitatea saraciei este evidentiata cu valori intre 3,40 % si 9,50%. Numarul mediu al salariatilor9angajati in economia teritoriului fiind de 2039 in 2014, valoarea rateide ocupare(C5) fiind de 5,46%, calculata ca raport dintre populatia stabila ocupata si populatia totala in varsta intre 15-64 de ani. Din cazua lipsei locurilor de munca, tinerii tind sa migreze in zonele urbane dezvoltate si in strainatate, in cautarea unui mod de viata mai atractiv. Se poate afirma ca, in teritoriu, este concentrata o populatie majoritar inactiva si cu risc social foarte ridicat. In vederea cresterii gradului de ocupare in teritoriu si reducerea nivelului somajului va trebui sa se actioneze in directia sporirii investitiilor si a sustinerii unei cresteri economice durabile.Masurile de protectie sociala pot fi utilizate ca mijloc de reducere a saraciei si a excluziunii sociale.Omogenitatea sociala este data de: populatie exclusiv rurala; convietuirea in armonie, alaturi de populatia majoritara a 6 grupuri entice; densitatea mica a populatiei, grad de saracie ridicat, grad de ocupare scazut precum si o rata o somajului(C7) apropiata de cea a judetului(4,9%) . 3. PATRIMONUL ARHITECTURAL SI CULTURAL Teritoriul GAL Munti Macinului-Dunarea Veche manifesta o larga arhitectura in functie de habitat, de conditiile istorice, de etnia majoritara, astfel zona este alcatuita din asezari rurale de tip adunat, ce se afla la distante mari una de 3http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/Tab nr. 2 . Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune 4http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/Tab.nr.1 Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe 5Lista unitatilor administrative-teritoriale din PNDR, Anexa 4A –zone defavorizate,tab. nr. 3 6Lista comunelor cu IDUL corespunzator, Anexa la Ghidul Solicitantului pentru selectia SDL. Tab.nr.4 7http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101E, tab.nr.5 8L ista comunelor si gradul de saracie aferent PNDR, anexa nr. 11 la masura 322, tabel nr.6 9http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp.page=tempo3&lang=ro&ind=FOM104D, tab.nr.7

Page 6: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

alta. Vatra veche a satelor are o textura neregulata, perimetrul central pastrandu-se ca centru civic. Majoritatea caselor sunt construite din chirpic, prezentand risc din puntul de vedere al durabilitatii. Teritoriul cuprinde asezaminte monahale, muzee si situri arheologige. Populatia a practicat permanent o serie de obiceiuri reusind sa-si pastreze credinta si sa imbine ambele serii de sarbatori (pe stil vechi si nou) conservand obiceiuri arhaice precrestine cu cele crestine.Vechile mestesuguri populare traditionale sunt: oieritul, cioplitul lemnului, olaritul, tesutul panzei, stofei, stergarelor si confectionarea portului popular, al instrumentelor populare, impletitul din papura pentru satele de pe malul Dunarii, artizanat in lemn, cioplitori in piatra. Costumul popular, specific fiecarei minoritati, a devenit o raritate, fiind promovat numai cu ocazia activitatilor culturale si a zilelor satului (hramul bisericii) derulate de grupurile artistice din diferite comune. Acelasi lucru se poate spune despre folclorul popular specific minoritatilor (meglenoromani, greci, aromani,etc). Identitatea culturala a teritoriului GAL reprezinta o importanta sursa de dezvoltare locala si este caracterizata de un patrimoniu cultural material si imaterial divers. Conservarea traditiilor, culturii, obiceiurilor si promovarea specialitatilor culinare si a bauturilor traditionale specifice nationalitatilor din teritoriu reprezinta mijloace de crestere a potentialului cultural dar reprezenta si o prioritate sociala. Zona are activitati culturale semnificative care nu sunt exploatate din lipsa de finantare, promovare si dezvoltare. Totodata, prin cresterea nivelului de trai si stimularea investitiilor, atat publice cat si private in astfel de evenimente culturale, teritoriul poate crea un climat social placut si poate deveni chiar o atractie turistica. Astfel, sentimentul de satisfactie al populatiei locale poate creste odata cu aprecierea si dezvoltarea durabila a teritoriului. 4.ASPECTE ECONOMICE Teritoriul GAL are un profil economic agrar (suprafata agrara 106754 ha, C18)dar si comertul si prestarile de servicii sunt domenii in care isi desfasoara activitatea o parte din locuitorii teritoriului. Cultura plantelorcuprinde cultura graului, porumbului, orzului, plantelor tehnice, leguminoase si legume iar intr-o foarte masura mica viticultura. La nivelul teritoriului sunt inregistrate un total de 3054 de exploatatii zootehnice10 (C10)apartinand in cea mai mare parte persoanelor fizice (85,10%). Raportata la nivel de judet, activitatea de crestere a animalelor a teritoriului reprezinta o pondere de 31,39%. Cresterea ovinelor este principala activitate (ovinele reprezentand 66,97% la nivel de teritoriu) dar se cresc si caprine, bovine, porcine, pasari, indeosebi in propriile gospodarii, neexistand complexe zootehnice de tip industrial si de procesare a produselor. Deci ponderea mare a efectivelor de animale se afla in proprietatea persoanelor fizice (77,38%), rezultand un numar de 32 animale/cap de fermier, de aceeea puterea lor de negociere, de penetrare pietei, desfacere si promovarea a produselor este scazuta.Vanzarea produselor locale se face din gospodaria proprie a fermierului, la targurile saptamanale sau alte evenimente ocazionale, si nu in spatii special amenajate (piete agro-alimentare). Astfel valoarea adaugata a produselor agroalimentare locale este foarte mica. Faptul ca asociatiile si alte forme de asociere constituite pana in prezent au caracter formal (de exemplu: preluarea si administrarea pasunilor) creeaza un deficit important in dezvoltarea sectorului agricol, in principal in desfacerea si comercializarea produselor agricole. Economia este slab diversificata si inca 10 Lista crescatorilor de animale , pe categorii de animale, forme de proprietate, pe teritoriu si judet- 2015, tab. nr 8 . - sursa

APIA, Tulcea

Page 7: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

dependenta de activitatile agricole, ceea ce are drept consecinta venituri reduse pentru locuitori. Concluzia este ca agricultura este practicata la nivel individual si fractional, este o agricultura de subzistenta, recomandarea fiind creearea unor forme asociative atat in cadrul cultivarii terenurilor agricole si cresterii animalelor cat si in cazul valorificarii si comercializarii produselor locale obtinute precum si transformarea lor ca brand local.Referitor la domeniul turismului, teritoriul dispune de suficiente resurse turistice atat naturale cat si antropice, dar nu pot fi valorificate deoarece infrastructura turistica lipseste cu desavarsire. Doar comuna Topolog dispune de doua pensiuni aflate in stadiu de finalizare, realizare prin masura 313 Incurarajarea activitatilor turistice. Cei mai atractivi factori pentru potentialii investitori raman: pozitia geografica favorabila dezvoltarii turismului rural si agroturismului dar exista si posibilitatea de a infiinta noi cariere de exploatare a pietrei si potentialul eolian. Trebuie avuta in vedere in principal diversificarea economiei zonei, prin incurajarea activitatilor non-agricole si dezvoltarea de IMM, deoarece acestea trebuie privite ca principalele promotoare ale inovatiei si ocuparii fortei de munca.Omogenitatea economica este data de practicarea agriculturii traditionale si in mica masura se poate vorbi despre industrie de exploatare a materialelor de constructie si industrie alimentara. 5.SERVICII SI INFRASTRUCTURI DE BAZA, SOCIALE SI EDUCATIONALE In majoritatea teritoriului se remarca: reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat este insuficienta si slab reprezentata, mai ales la nivelul satelor mai indepartate de resedinta de comuna; reteaua de canalizare si statiile de tratare a apelor reziduale in majoritatea teritoriului lipsesc iar statiile de epurare nu exista. Aceste aspecte majore ce conditioneaza calitatea vietii si dezvoltarea activitatii economice in spatial rural, sunt cauzate tot de lipsa fondurilor banesti. Infrastructura de telecomunicatii este acoperita prin toate mijloacele existente, telefonie fixa, mobila, televiziune prin cablu, internet, desi accesul la aceste mijloace, mai ales la serviciile de internet este limitat.Scolile au fost in mare parte renovate dar lipseste in schimb in majoritatea comunelor infrastructura recreationala(parcuri, terenuri de sport, piste pentru biciclisti, locuri de joaca pentru copii si alte spatii publice de agrement) pentru populatia din teritoriu. Serviciile medicale sunt slab dezvoltate, existand un cabinet medical11sau un dispensar unde functioneaza medicul de familie in fiecare comuna dar absenta stomatologilor reprezinta un alt domeniu de investit. Asigurarea serviciilor medicale necesita retehnologizari sau modernizari atat ale sediilor, cat si dotarilor. Potrivit Hotararii nr.627/2015 privind implementarea POAD12in anul 2015 teritoriul inregistra 11424de beneficiari (conform art.3: categorii de persoane cele mai defavorizate) din cele 16 comune inscrise in acest program. La nivelul teritoriului nu exista infrastructura sociala (centru de zi pentru copii, pentru persoane cu probleme sociale sau pentru persoane varstnice,etc.), sprijinirea acestor persoane vulnerabile din punct de vedere social limitandu-se la acordarea de indemnizatii. Astfel se impune la nivelul teritoriului finantarea infrstructurii sociale care sa combata riscul de excluziune sociala, sa promoveze solidaritatea, voluntariatul si sa contribuie la cresterea calitatii vietii. Situatia actuala a serviciilor si infrastructurii de baza sociale si educationale din teritoriul are 11http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SAN 101B, tab.nr.9 12Lista beneficiari ai Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, tabel nr. 10.adresa nr.1103/22.03.2016 ,AJPIS Tulcea

Page 8: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

afecteaza puternic calitatea vietii in mediu rural si constitue o pedica pentru dezvoltarea activitatilor economice.

Page 9: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

CAPITOLUL II – COMPONENTA PARTENERIATULUI In spiritul abordarii Leader, Grupul de actiune locala Muntii Macinului – Dunarea Veche este un parteneriat public privat constituit intr-un teritoriu rural omogen, ce-si va pune ampreta pe toate palierele dezvoltarii teritoriului (diagnoza, strategie, decizie, proiecte etc), fiecare parte aducandu-si aportul specific in dezvoltarea locala. Astfel aportul sectorului public consta in furnizarea datelor statistice din evidentele institutiilor publice locale catre echipa de proiect, necesare pentru analizele din teritoriu; convocarea actorilor locali interesati din comunitate pentru participarea si implicare in dezbaterile locale, punerea la dispozitie a unor spatii publice dotate adecvat pentru intalnirile organizate in scopul elaborarii strategiei, iar sectorul privat si civil si-au adus aportul profesional cu experienta si expetiza specifica in domeniile economice/sociale pe care le reprezinta. In structura parteneriatului, a elaborarii si ulterior implementarii SDL, se asigura promovarea egalitatii dintre barbati si femei si a integrarii de gen, cat si prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala. Grupul de Actiune Muntii Macinului– Dunarea Veche este compus din 21 parteneri,avand urmatoarea structura: 9 parteneri publici (9 comune: Beidaud, Cerna, Daeni, Horia, Izvoarele, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog.); 12 parteneri privati, care reprezinta urmatoarele sectoare de interes : Agricultura: 2 grupuri de producatori (Asociatia Crescatorilor de Animale Fantana Nedel-Traian si Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine, Ovinpec - Peceneaga), 2 societati comerciale (SC Tumult Group SRL, SC Eliza Power Design SRL), 2 PFA-uri, 1 intreprindere familiala; Prestari sevicii: SC Topolog Agroservis SRL; 4 parteneri reprezentati ai societatii civile (ONG): Protectia mediului:Asociatia de Dezvoltare Rurala DAENI; Reprezentarea intereselor femeilor si tinerilor: Asociatia de Sprijinire si Promovare a Initiativelor Rurale; Reprezentarea intereselor minoritatilor locale: Comunitatea Democrata Elena Izvoarele; Aportul fiecarui partener a adus plus valoare actiunilor aferente elaborarii strategiei. Participarea UAT-urilor in componenta parteneriatului a avut o importanta deosebita, acestea avand experienta in planificarea si implementarea unor strategii (strategiile comunelor), implicandu-se activ in dezvoltarea teritoriului in cadrul activitatilor de animare inclusiv prin diseminarea post –eveniment a informatiei privind masura 19 Leader, activitatea GAL-ului si prioritatile de dezvoltare a teritoriului reflectate financiar in masuri de finantare. Partenerii privati din componenta parteneriatului au avut rolul de a contribui cu expertiza proprie in domeniul de activitate reprezentat, de a disemina bunele practici si trasa directii de actiuni viitoare necesare pentru dezvoltarea sectorului reprezentat. Rolul societatii civile in cadrul parteneriatului a fost acela de a reprezenta interesele propriilor membri ( minoritati, tineri, femei, protectia mediului)si de a le integra in directiile de actiuni finantabile in cadrul SDL astfel incat sa se asigure coeziune a economica si sociala a teritoriului Muntii Macinului Dunarea Veche.

Page 10: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

Asociatia Comunitatea Democrata Elena – Izvoarele reprezinta interesele minoritatii elene (898 minoritari greci) in teritoriul GAL (CS 2.2). Asociatia promoveaza identitatea culturala, obiceiurile si traditiile specifice, precum si modalitatile de transmitere ale acestora viitoarelor generatii, pastrarea valorilor culturale fiind o problema pe care o intampina toate minoritatile din teritoriu. Asociatia de Sprijinire si Promovare a Initiativelor Rurale - Cerna are un rol activin reprezentarea intereselor echilibrate a tinerilor (CS 2.3), femeilor (CS 2.4) si altor categorii de cetateni cu privire la sprijinirea si promovarea participarii in procesul de dezvoltare comunitara, cultivarea solidaritatii precum si protejarea drepturilor acestora. Asociatia de Dezvoltare Rurala - Daeni, cu rol in domeniul protectiei mediului (CS 2.5). Faptul ca teritoriul cuprinde zone Natura 2000, este important ca potentialii beneficiari, si nu numai, sa cunoasca normele de protectie a mediului, Asociatia avand rolul de a furniza informatii si de a promova masuri privind protectia mediului. De asemeni, prin membrii sai, parteneriatul cuprinde forme asociative relevante pentru domeniul principal de activitate al teritoriului, respectiv agricultura (CS 2.6).Astfel, Asociatia Crescatorilor de Animale Fantana Nedel-Traian si Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine, Ovinpec - Peceneaga reprezinta interesele fermierilor - crescatori de animale, prin initiative menite sa dezvolte agricultura performanta si economia sustenabila in scopul eficientizarii activitatii micilor ferme. Parteneriatul GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche contribuie la dezvoltarea teritoriului vizat, implicandu-se in : imbunatatirea mediului si spatiului rural, cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice din spatiul rural prin implementarea SDL; imbunatatirea conditiilor de viata sociale si economice, având ca obiectiv crearea unui mediu atractiv si motivant pentru toate segmentele de populatie care traiesc aici si incurajarea mentinerii tineretului in regiune; pastrarea peisajului cultural istoric ca si componenta de baza a patrimoniului natural si patrimoniului cultural european, pentru a contribui la bunastarea umana si la consolidarea identitatii regionale si prin sustinerea mestesugurilor, serviciilor precum si prelucrarea produselor regiunii si promovarea acestora; sustinerea in teritoriul GAL a unei agriculturi moderne si prin promovarea produselor provenite din aceasta regiune; contribuirea la dezvoltarea teritoriului GAL in directia realizarii unei regiuni-tinta pentru un turism rural durabil, dezvoltand astfel un cadru economic important in regiunea acestora; Un astfel de parteneriat prezinta o serie de avantaje precum: viziunea si abordarea unitara, consolidarea relatiilor existente in teritoriu si optimizarea unor fluxuri (de populatie, de forta de munca, de resurse, financiare, de cunostinte, etc) din cadrul acestuia, care sa permita eliminarea disparitatilor teritoriale si dezvoltarea coerenta a zonei, consolidarea rolului acestui ansamblu teritorial la nivel regional si optimizarea relatiilor cu teritoriile invecinate, care promoveaza dezvoltarea durabila a teritoriului cu implicarea factorilor privati, publici si civili prin actiuni care sa permita, elaborarea si implementarea prezentei strategii.

Page 11: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

CAPITOLUL III ANALIZA SWOT A TERITORIULUI GAL MUNTI MACINULUI - DUNAREA VECHE 1.TERITORIUL GAL AMPLASARE. PATRIMONIUL NATURAL. PATRIMONIUL CULTURAL Puncte tari Puncte slabe - Omogenitate geografica, coerenta si continuitate teritoriala - Asezare geografica si acces facil catre 3 centre urbane (Braila, Tulcea, Constanta) ceea ce faciliteaza schimburile economice cu acestea - Relief diversificat (deal, podis, campii) care alaturi de climatul temperat-continental ofera conditii propice agriculturii - Diversitate de resurse naturale (neregenerabile - rocile de constructii: porfire, granite, calcare; regenerabile - forestier: paduri de foioase, stejar, carpen, tei, frasin; resurse accesorii padurii - cinegetice si flora) - Arii naturale protejate si situri de importanta comunitara si avifaunsitica, Parcul National Muntii Macinului, capabile sa sustin lansarea turistica a teritoriului - Vestigii istorice si situri arheologice (Cetatea Troesmis - Tucoaia, Cetatea Beroe - Ostrov) - Patrimoniu cultural relevant (material - Casa Memoriala Panait Cerna, manastiri si biserici vechi, expozitii tematice in caminele culturale, arhive si colectii de carti si imaterial - traditii culturale si populare bine pastrate si perpetuate, transformate in evenimente, in special ale minoritatilor locale - greci (Lazarelul), rusi lipoveni (Maslenita), aromani (Festivalul pastoritului Beidaud), megleno-romani (Cosia Cerna)

- Retea hidrografica saraca, ceea ce determina perioade indelungate de seceta pe parcursul verilor - Zone cu risc potential semnificativ la inundatii (Dunarea Veche - Bratul Macin, raurile Telita, Taita si Topolog) - Utilizarea nerationala a resurselor - Existenta multor terenuri agricole neutilizate la potentialul maxim al acestora - Educatia precara a locuitorilor cu privire la politicile de protectie a mediului - Lipsa unei infrastructuri imbunatatite dedicate desfasurarii activitatilor culturale - Starea de degradare incipienta sau avansata in care se gasesc unele dintre elementele de patrimoniu - Lipsa sau slaba finantare a evenimentelor culturale si a celor ce promoveaza obiceiurile si traditiile minoritatilor - Dotarea precara a caminelor culturale, oferindu-se un numar limitat de servicii culturale - Promovarea insuficienta a patrimoniului cultural material si imaterial si slaba finantare a acestuia - Slaba reprezentare si implicare a societatii civile in actul de cultura Oportunitati Amenintari - Exploatarea eficienta si durabila a resurselor naturale de care dispune regiunea (teren agricol, suprafete intinse de pasune), in special prin dezvoltarea/eficientizarea fermelor - Finantari europene in domeniul protectiei mediului, inclusiv in zonele protejate Natura - Cresterea presiunii asupra resursei peisagistice - Deteriorarea treptata a habitatului natural si a ecosistemului, din cauza intensificarii activitatilor economice - Intensificarea fenomenelor naturale extreme, sub impactul conditiilor climatice

Page 12: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

2000. - Ariile protejate cu potential turistic pot reprezenta o sursa pentru turism - Existenta programelor de finantare ale UE pentru reabilitarea patrimoniului cultural - Interesul in crestere manifestat de turisti pentru cunoasterea valorilor culturale - multietnice - Sporirea vizibilitatii elementelor de patrimoniu natural, cultural si arhitectural din teritoriu,inclusiv prin renovarea acestora si prin includerea lor in circuitul turistic - Sporirea veniturilor administratiei publice locale, ca urmare a cresterii numarului de vizitatori ai elementelor de patrimoniu cultural, si cresterea in acest fel a posibilitatilor de investire in restaurarea si conservarea acestora - Sporirea dimensiunii si anvergurii evenimentelor culturale de la nivel local, la nivel regional sau chiar national, sporind vizibilitatea teritoriului si atractivitatea turistica a acestuia - Posibilitatea realizarii de schimburi culturale prin proiecte de cooperare cu alte teritorii din tara si strainatate

si al incalzirii globale, cu efecte asupra calitatii vietii in teritoriu - Degradarea asezarilor traditionale cu valoare culturala si a monumentelor istorice - Alterarea si pierderea mostenirii culturale si a traditiilor rurale Disparitia manifestarilor de tipul traditiilor locale si obiceiurilor, pe masura disparitiei populatiei varstnice, ce constituie principalul promotor al acestor datini - Intensificarea procesului de migratie a tinerilor fapt ce duce la pierderea unei verigi importante in lantul cauzal al transmiterii valorilor traditionale - Grad redus de cunoastere a notiunilor de management si legislatie 2. POPULATIE DEMOGRAFIE. FORTA DE MUNCA. NEVOI SOCIALE. SERVICII DE BAZA PENTRU POPULATIE Puncte tari Puncte slabe - Structura inca echilibrata a populatiei in ceea ce priveste raporturile tineri/varstnici si femei/barbati - Forta de munca disponibila - Rata scazuta a analfabetismului care faciliteaza dezvoltarea proceselor instructiv educative - Numar ridicat de persoane care detin cunostinte si competente informale in domeniul agricol, care pot spori valoarea adaugata la nivelul regiunii, prin certificarea/perfectionarea cunostintelor - Concentrare de nationalitati care asigura interferente culturale si o mare varietate de traditii si obiceiuri (greci, rusi-lipoveni,

- Densitatea redusa a populatiei - Nivel redus al salariilor, nivel redus de trai, grad ridicat de saracie - Pondere mica a populatiei active - Adaptarea mai lenta a populateii rurale mature si varstice la schimbarile si provocariel prezentului (mobilitate, conversie profesioanala etc) - Nivel redus a pregatirii scolare si profesionale in teritoriu (nu exista scoli profesionale si exista un singur liceu - Topolog) - Migrarea tinerilor instruiti catre centrele urbane din proximitate (Tulcea, Braila, Constanta) dar si catre stainatate;

Page 13: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

rromi, aromani, meglenoromani) - Convietuire armonioasa a minoritatilor - Grad ridicat de toleranta - Nivel redus de conflicte sociale intre cetateni - Existenta scoli (I-VIII)/gradinite iar in satele in care acestea au fost inchise, se asigura accesul copiilor cu microbuze scolare pana la cea mai apropiata unitate scolara - Existenta unor cadre didactice specializate la nivelul fiecarei comune, dar in general fie sunt localnici in varsta, in pragul pensionarii, fie sunt cadre didactice navetiste, pentru completarea catedrei didactice - Existenta asistentilor sociali - Existenta cabinete medicale generaliste (medici de familie) si farmacii la nivelul fiecarei resedinte de comuna - Existenta serviciilor de medicina veterinara - Existenta caminelor culturale in fiecare comuna, multe necesitand masuri de consolidare - Existenta retelelor de alimentare cu apa si canalizare

- Spor al natalitatii scazut - Numar mare de asistati social - Lipsa de locurilor de munca - Facilitati insuficiente pentru educatie continua si facilitarea accesului pe piata fortei de munca - orientare, consiliere, mediere - ceea ce conduce la somaj si agricultura de subzistenta - Lipsa politicilor de atragere si mentinere a tinerilor in zona - Existenta persoanelor in varsta aflate in situatii de dependenta - Numar mare de familii aflate in risc social (familii sarace, familii monoparentale, familii in care unul sau ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate) - Inexistenta unor spatii de recreere si locuri de joaca pentru copii, precum si inexistenta unor spatii de agrement pentru membrii comunitatilor locale - Inexistenta unui numar suficient de cadre medicale care sa asigure permanenta serviciilor sanitare la nivelul tuturor localitatilor membre - Inexistenta unui sistem de ambulanta permanent la nivelul teritoriului - Lipsa dotari moderne si performante atat la nivelul unitatilor de invatamant, cat si la nivelul unitatilor sanitare - Absenta bazelor de date informatizate cu cazurile sociale - Lipsa infrastructurii sociale multifunctionale Oportunitati Amenintari - Crearea de noi locuri de munca la nivelul teritoriului, prin sprijinirea crearii de mici afaceri agricole si non-agricole - Realizarea de campanii de informare si constientizare a populatiei cu privire la cu privire la posibilitatea initierii unor demersuri antreprenoriale - Disponibilitatea fortei de munca pentru recalificare si dezvoltarea abilitatilor si competentelor - Atragerea tinerilor prin facilitarea - Tendinta de imbatranire a populatiei - Depopularea, in special a satelor mai indepartate de resedinta de comuna - Scaderea demografica a natalitatii, dar si scaderea indicilor de sanatate - Accentuarea exodului populatiei catre zonele urbane limitrofe teritoriului (Braila, Tulcea, Constanta) in cautarea unui loc de munca stabil - Parasirea localitatilor teritoriului de catre

Page 14: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

“afacerilor de familie” - Promovarea voluntariatului ca forma de implicare activa in problemele comunitatii/ - Dezvoltarea unor reţele de valorificare a patrimoniului cultural al minoritatilor; - Sprijinirea parteneriate publice-private in vederea asigurarii premizelor unui trai decent in mediul rural - Programelor europene pentru finantarea infracrtucturii de baza (apa, canalizare, drumuri, etc) - Asigurare complementaritatii investitiilor publice sociale cu alte investitii private/finantari europene pentru a eficientiza si diversifica serviciile sociale in teritoriu populatia tanara, in scopul finalizarii studiilor, fara ca ulterior sa aiba loc revenirea acestora in teritoriu - Slaba diversificare a activitatilor agricole - Incapacitatea organizatorica si financiara a autoritatilor locale de a asigura dezvoltarea sustenabila a teritoriului si un standard de viata rezonabil (infrastructura educationala, sociala, medicala, recreationala) deficitara 3. ECONOMIA LOCALA SI MEDIUL DE AFACERI AGRICULTURA, TURISM SI ALTE SECTOARE NON-AGRICOLE Puncte tari Puncte slabe - Existenta unui potential agricol (cerealier, zootehnic si legumicol) dezvoltat, datorita terenurilor agricole favorabile practicarii unei agriculturi performante, conditiilor pedoclimatice favorabile pentru grau, orz, orzoaica, porumb, floarea soarelui si plante tehnice, care este insa insuficient valorificat - Prezenta in teritoriu a celui mai mare bazin melifer din tara (Ciucurova) - Diversitatea floristica si faunistica, patrimoniu cultural material si imaterial bogat, resurse locale pentru pentru practicarea a diferite forme de turism

- Exploatatiile agricole de dimensiuni mici,cu dotare tehnica deficitara si cu o rentabilitate redusa - Gradul mare de faramitare a terenurilor agricole/practicarea unei agriculturi neperformante - Lipsa de pregatire profesionala a celor care cultiva pamantul - Suprafata irigata redusa - Sistem de valorificare a produsul agricol depasit, fara valoarea adaugata ridicata - Lipsa infrastructurii turistice de cazare - Slaba diversificare a activitatilor economice in teritoriu - Inexistenta unor activitati specifice arondate sectorului serviciilor sau insuficienta dezvoltare a acestora - Insuficiente investitii pentru procesarea produselor locale si satisfacerea nevoilor de consum ale teritoriului - Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii produselor Oportunitati Amenintari - Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor - Pentru perioada 2014 – 2020, pe fondul comasarii fermelor si a mecanizarii

Page 15: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

agricole si a punctelor de colectare cereale; - Finantarea formelor asociative in agricultura, cu scopul de a creste productivitatea fermelor mici - Cererea tot mai mare de produse agricole ecologice; - Organizarea de cursuri de instruire pentru producatori/prelucratorii agricoli; - Interes crescut la nivel national si international pentru agroturism. - Modernizarea agriculturii si dezvoltarea agriculturii ecologice; - Diversificarea activitatii economice rurale a teritoriului prin finantarea activitatilor non-agricole - Incubarea/dezvoltarea turismului in zona intensive, s-a prognozat in continuare o scadere a ocuparii in agricultura - Restrictii de exploatare agricola a terenurilor impuse de Natura 2000 - Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene - Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productei agricole interne - Concurenta importului de produse agroalimentare de pe piata UE 4.ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALA Puncte tari Puncte slabe - Existenta unor ONG la nivel de teritoriu cu activitate in domeniul protectiei mediului si ONG care promoveaza actiunile si interesele minoritatilor locale - Unitati de invatamant existente la nivelul fiecarei comune - UAT-urile au experienta in accesarea de programe cu finantare europeana - Existenta centrelor rezidentiale specializate (care asigura servicii sociale adresate categoriilor de persoane care sufera de diferite forme de handicap)

- Rata saraciei in crestere; - Serviciile sociale la nivel de comunitate sunt slab dezvoltate sau chiar lipsesc; - Lipsa infrastructurii de asistenta sociala in sistem nerezidential, in teritoriul GAL; Oportunitati Amenintari - Consituirea de parteneriate public-private pentru accesarea de finantari europene - Existenta unor strategii sectoriale la nivelul judetului (utilitati, gestionarea deseurilor, de mediu, sociale) - Posibilitatea de accesare a programelor de finantare pentru dezvoltarea locala (PNDR, POCU, POR) - Cooperare si schimb de experienta cu alte entitati pentru imbunatatirea strategiilor locale - Slaba reprezentare a societatii civile atrage riscul diminuarii capacitatatii de atragere a finantarilor europene; - Neaplicarea strategiilor regionale si judetene ar avea influenta negative asupra dezvoltarii teritoriului;

Page 16: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche -Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA │Tel:0742246828│E-mail:[email protected]│offi e@gal u tii a i ului.ro│we site: www.galmuntiimacinului.ro Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului MuntiiMacinului - Dunarea Veche este acela de a contribui la creşterea standardului de viaţă al locuitorilor, pornind de la necesităţile prezentului şi răspunzând provocărilor viitorului, printr-o dezvoltare echilibrată şi durabilă din punct de vedere socio-economic, în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare locale, judetene, regionale, naţionaleşi europene. Plecand de la un amplu proces de analiza si diagnosticare a teritoriului (analiza diagnostic, analiza SWOT), in urma unui proces consultativ, cu implicarea actorilor locali publici, privaţi, societate civila din teritoriu, au foststabiliteurmatoarePrioritati Locale de Dezvoltare a teritoriuluiMuntiiMacinului - DunareaVeche: PL 1 - Stimulareacoeziuniieconomicesisociale a teritoriuluiMuntiiMacinului – DunareaVeche PL 2 - CrestereacompetitivitatiiteritoriulMuntiiMacinului – DunareaVeche PL 3 - Imbunatatireacalitatiivietii in teritoriulMuntiiMacinului – DunareaVeche Interventiile propuse, concretizate intr-un set de masuri cu caracter integrat si inovator, raspund nevoilor identificate in teritoriu si contribuie la obiectivele de dezvoltare, Prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare locală și implicit la domeniilor de intervenție ale acestora, așa cum sunt definite de Reg. (UE) 1305/2013, ierarhizate dupa cum urmeaza: 1. Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 2. Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor 3. Prioritatea 3 - promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 4. Prioritatea 1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale. Ierarhizarea priorităților este reflectată și în planul de finanțare, P6 avand o alocare de 59,3660,70 %, in timp ce P2 are o alocare de 10,439,36 %, P3 are o alocare de 9,07% iar P1 - 1,130,87 % din total alocare SDL. Cele 10 măsuri au fost astfel construite încât să asigure sprijinirea/dezvoltareadomeniilor identificate ca prioritare la nivel local, mai exact: dezvoltarea resursei umane implicate in sectorul agricol, restructurarea agriculturii si sprijinirea fermelor mici, sprijinirea asociativității in agricultura, incubarea turismului, încurajarea diversificării și modernizării sectorului nongricol, sprijinirea investițiilor în serviciile destinate populatiei și infrastructurii de baza, a celor care vizează infrastructura socială, incluziunea minorităților prin cultura, evitându-se situația ca sprijinul să fie direcționat către un singur sector. Codificarea măsurilor s-a făcut raportat la domeniile de intervenție principale cărora le corespund: 1)Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricolin teritoriul MuntiiMacinului - Dunarea Veche (M1/1C); 2)Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii în vederea realizarii de investitii comune, a schimburilor de bune practici si a inovarii in activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche (M2/3A); 3)Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche(M3/2A); 4)Sprijin adresat tinerilor pentru instalarea acestora ca fermieri in

Page 17: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche -Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA │Tel:0742246828│E-mail:[email protected]│offi e@gal u tii a i ului.ro│we site: www.galmuntiimacinului.ro Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (M4/2B); 5)Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (M5/6A); 6)Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de munca in teritoriulMuntii Macinului - Dunarea Veche (M6/6A); 7)"Cosul" serviciilor de baza in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche(M7/6B); 8)Infiintarea unui Centru Social Muntifunctional in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (M8/6B); 9)Valorificarea turistica a patrimoniului natural, istoric si cultural al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche (M 9/6B); 10)Păstrarea şi afirmarea culturii, limbii şi identităţii minorităţiilor(M10/6B). Corespondența fiecărei măsuri cu obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile și domeniile de intervenție menționate la art. 4 și 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, ierarhizarea masurilor, precum și indicatorii specifici (cantitativi și calitativi) pe baza cărora se va face monitorizarea sunt redate în tabelul de mai jos. Caracterul integrat al SDL este susținut pe de o parte de complementaritatea existentă între măsurile incluse în strategie, iar pe de altă parte de caracterul sinergic al acestora, conform descrierilor din Fisele masurilor (de ex. masura M1/1Ceste complementara masurilor M2/3A, M3/2A si M4/2B; masura M 5/6A/ are complementaritate cu masurile M3/2A, M4/2B, M9/6B etc; masura M 5/6A are sinergie la nivelul prioritatii UE P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale cu masurile SDL M6/6A; M7/6B; M8/6B, M9/6B; M10/6B; masura M3/2A este sinergica la nivelul prioritatii UE P2 Crestereaviabilitatiiexploatatiilor cu M4/2B). Caracterul inovator al SDL GAL este dat de metodele folosite pentru identificarea nevoilor, a intențiilor de investiții și de soluțiile de finanțare oferite. Pentru identificarea nevoilor populatiei din teritoriu, parteneriatul a organizat actiuni de animare a teritoriului, constand in întâlniri publice la nivelul fiecărei localități, întâlniri ale partenerilor, sondajestradale, interviuri “din usa in usa”.Princhestionaresifise de idei de proiecte s-au colectat date relevante din teritoriu, respectându-se astfel realitatea socială și stimulând răspunsuri la problemele sensibile identificate în cadrul întâlnirilor publice. LOGICA INTERVENTIEI Obiectiv de dezvoltare rurala Prioritati de dezvoltare rurala Domenii de interventie Masuri Indicatori de rezultat 1. Favorizarea competitivitatii agriculturii

P1 1C M1/ 1C Nr. total al participantilor instruiti: 70 participanti Indicatori Leader: - min. 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M4/2B; min. 2 fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M3/2A; min. 8 fermieri instruiti, membrii ai formelor asociative realizate prin masura M2/3A - Cheltuiala publica totala: 25.000 euro Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare P2 2A M3/ 2A Nr. de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 2 Indicatori Leader: Cheltuiala publica totala: 30.000 euro

Page 18: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche -Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA │Tel:0742246828│E-mail:[email protected]│offi e@gal u tii a i ului.ro│we site: www.galmuntiimacinului.ro Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Masuracontribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 2B M4/2B Nr. de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 5 Indicatori Leader: Cheltuiala publica totala: 200.000 euro Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare P3 3A M2/3A Nr. de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participare (...) la grupuri/ organizatii de producatori: min 8 Indicatori Leader: Număr de structuri asociative create: 2 Numar de investitii colective sprijinite: 2 Cheltuiala publica totala: 200.000 euro Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

P6 6A M5/ 6A Nr. de locuri de munca nou create: 2 Indicatori Leader: - Număr de mici afaceri in turism create: 3 - Cheltuiala publica totala: 120.000 euro Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 6A M6/6A Nr. de locuri de munca nou create: 6 Indicatori Leader: Nr. de mici afaceri non agricole nou create: 6 Cheltuiala publica totala: 300.000 euro Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 6B M7/6B Populatie neta care beneficiaza de serv/infrastructuri imbunatatite: min. 7.500 9.000 persoane Indicatori Leader: Nr de infrastructuri publice îmbunătățite/proiecte finantate: 56 Cheltuiala publica totala: 500.000 euro Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 6B M8/6B Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: min. 50 persoane Indicatori Leader: Indicatori sustenabilitate (integrat 5.2 POCU): min 200 pers Cheltuiala publica totala: 200.000 euro Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare P6 6B M9/6B Populatie neta/turisti care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite: min. 2000 500 persoane Indicatori Leader: Nr. de infrastructuri turistice create/imbunatatite: 21 Cheltuiala publica totala: 138.728 euro Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 6B M10/6B Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastruct imbunatatite: min. 500 persoane (persoane apartinand minoritatilor locale) Indicatori Leader:

Page 19: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche -Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA │Tel:0742246828│E-mail:[email protected]│offi e@gal u tii a i ului.ro│we site: www.galmuntiimacinului.ro Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Nr. actiunilor integrare minoritati locale: 1 Nr. minoritati beneficiare actiuni integrare: min 3 Cheltuiala publica totala: 50.000 euro Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare

Page 20: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

CAPITOLUL V - PREZENTAREA MASURILOR Denumirea masurii Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M1/ 1C Tipul masurii INVESTITII X SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generala a masurii 1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOTT

Analiza SWOT a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche a relevat faptul ca pentru practicarea unei agriculturi eficiente, cu valoarea adaugata mare si care sa genereze in cele din urma, un nivel de trai mai bun pentru fermier si familia acestuia, este nevoie de actiuni de formare profesionala/transfer de cunostinte care sa completeze educatie de baza, cu atât mai mult cu cât o mare parte din fermieri nu au cunostinte elementare de agricultura, managementul fermei etc si se bazeaza doar pe experienta practica. Necesitatea acestei Masuri apare in contextul legat de cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, de restructurare si modernizare a fermelor, de procesare si comercializare a produsele agricole pentru cresterea valorii lor adaugate, de incurajare a agriculturii orientate spre piata, a cerintelor pentru aptitudini economice si de management, a avantajelor asocierii in agricultura cât si de indeplinire a obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei regenerabile. Astfel, prin aceasta masura se acorda sprijin pentru cresterea nivelului de cunostinte a fermierilor/persoanelor ocupate in agricultura care sa contribuie la imbunatatirea managementului exploatatiilor, adoptarea de noi tehnologii si de solutii inovative intr-un mod flexibil, care sa raspunda nevoilor specifice. 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 a) Favorizarea competitivitatii agriculturii 1.3. Obiectivele specific locale al masurii Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin imbunatatirea competentelor si cunostintelor de baza ale fermierilor si altor persoane ocupate in agricultura (in special tineri fermieri si membrii ai asociatiilor fermierilor) 1.4. Contributie la prioritatea/ prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P1- Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale

Page 21: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

1.5.Contibutia la Prioritatile SDL (locale) PL2. Cresterea competitivitatii teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013 Masura 1/1C corespunde art 14 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 1.7. Contributia la domeniile de interventie 1. incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale, cu accent pe urmatoarele aspecte: (c) incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si forestier 1.8. Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013

Inovare Implementarea masurii va facilita accesul fermierilor din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche la informatii adaptate nevoilor locale privind tehnici noi si inovatoare in agricultura, precum si practici agricole privind promovarea produselor si culturilor cu specific local, care sa asigure viabilitatea si sustenabilitatea exploatatiilor agricole si in consecinta care sa conduca la cresterea veniturilor din agricultura. Mediu si clima Transferul de cunostinte joaca un rol important in intelegerea si asumarea de catre fermieri a angajamentelor privind protejarea biodiversitatii in zonele Natura 2000, precum si a actiunilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice si de reducere a concentratiei de GES din atmosfera (limitarea emisiilor din agricultura, generate de activitati cheie precum productia animaliera si utilizarea ingrasamintelor, cât si intensificarea activitatii de sechestrare a carbonului), a importantei managementului sustenabil al terenurilor agricole, prin adoptarea de culturi rezistente la seceta, identificarea de surse de energie regenerabila care sa conduca la limitarea emisiilor din agricultura. 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M2/3A; M3/2A si M4/2B 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013) Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL2 Cresterea competitivitatii teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche: M3/2A; M4/2B; M5/6A; M6/6A; M9/6B 2. Valoarea adaugata a masurii

Page 22: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Masura contribuie in mod direct la cresterea competitivitatii si modernizarii sectorului agricol, la utilizarea mai eficienta a resurselor, la imbunatatirea performantelor de mediu. De asemeni, se urmareste stimularea implicarii fermierilor in actiuni colective care sa maximizeze rezultatul eforturilor proprii, ca de exemplu asociatiile sau cooperativele de fermieri care se vor infiinta/finanta la nivelul teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche, prin instruirea in acest sens a fermierilor. Toate acestea contribuie imbunatatirea conditiilor de viata, reducerea somajului si a fenomenului de migratie in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche. 3. Trimiteri la alte acte legislative R (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitii OUG 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare O.G. Nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii modificarile si completarile ulterioare OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale modificarile si completarile ulterioare Legea 1/2011 a educatiei nationale modificarile si completarile ulterioare O.G. 8 / 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale Alte acte normative aplicabile in domeniul fiscal. 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 4.1. Beneficiari directi Entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie 4.2. Beneficiarii indirecti - fermieri (in special cei care activeaza in fermele mici)

- gestionari de terenuri agricole; - persoane ocupate in agricultura; - beneficiari de sprijin ai masurii M4/2B - beneficiari de sprijin ai masurii M3/2A - fermieri-membrii ai formelor asociative constituite prin masura M2/3A 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Page 23: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Cursuri de formare profesionala de scurta durata (ex: initiere, perfectionare), cu perioade diferentiate de pregatire, in functie de nivelul de pregatire al beneficiarilor finali, precum si de tematica programului de formare profesionala, in vederea imbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice in domeniul agricol si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate, asociativitatea in agricultura si avantajele etc. Cheltuieli eligibile: - Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masa si transport); - Cheltuieli pentru derularea actiunilor, respectiv: cazare, masa si transport participanti, dupa caz; materiale didactice si consumabile; inchirierea de echipamente necesare; inchirierea de spatii pentru sustinerea actiunilor de formare. Alte cheltuieli strict legate de implementarea actiunilor de formare profesionala (ex: cheltuieli pentru inchiriere, costurile utilitatilor aferente spatiului in care se desfasoara, managementul de proiect acolo unde se justifica). Cheltuieli neeligibile: Costurile legate de cursuri de formare profesionala care fac parte din programul de educatie sau sisteme de invatamânt secundar si superior; Costurile legate de cursuri de formare profesionala finantate prin alte programe; Costurile cu investitiile. Toate cheltuielile trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului pret-calitate. 7. Conditii de eligibilitate Solicitantul se incadreaza in categoria de beneficiari eligibili; Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate activitati specifice domeniului de formare profesionala; Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; Solicitantul dovedeste experienta anterioara relevanta in proiecte de formare profesionala; Solicitantul dispune de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de formare 8. Criterii de selectie

Solicitant care are sediu in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; Nivelul calitativ si tehnic propus al curriculei cursului si corelarea cu nevoile specifice de formare ale teritoriului (In acest mod formarea profesionala nu este o actiune individuala, ci produce un efect integrat care ajuta la sustinerea proiectelor dezvoltate pe celelalte Masuri GAL: M2/3A, M3/2A si M4/2B) Experienta si/sau calificarea trainerilor propusi (intelegerea nevoilor locale, numarul de experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului etc.); Corelarea calendarului de implementare propus cu curricula cursului si numarul de beneficiari instruiti; Proiectele care propun costul cel mai mic pe cursant pentru o zi de instruire; Vor fi selectate cu prioritate proiectele care includ in grupul tinta beneficiari directi sau indirecti ai masurilor M4/2B, M3/2A si M2/3A; Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea

Page 24: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului 9.1. Justificare Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor negeneratoare de venit. 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: Valoarea maxima a sprijinului este de 25.000 euro /proiect. Intensitatea sprijinului va fi de: • 100% din totalul cheltuielilor eligibile 10. Indicatori de monitorizare Numarul total al participantilor instruiti: 70 participanti Indicatori Leader: Din care: - minim 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M4/2B - minim 2 fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M3/2A - minim 8 fermieri instruiti, membrii ai formelor asociative realizate prin masura M2/3A Cheltuiala publica totala: 25.000 euro

Page 25: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Denumirea masurii Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii in vederea realizarii de investitii comune, a schimburilor de bune practici si a inovarii in activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 2/3A Tipul masurii X INVESTITII X SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generala a masurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOTT

Sprijinul pentru stimularea asocierii si cooperarii acordat prin intermediul acestei masuri este destinat formelor de asociere/cooperare care implica cel putin doua entitati, dintre care cel putin una functioneaza in domeniul agricol si care actioneaza impreuna pentru un scop comun, prin care, in mod obligatoriu, contribuie la prioritatile politicii de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene. Analiza diagnostic a relevat faptul ca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche exista forme asociative in domeniul agriculturii, dar, in cea mai mare parte, acestea sunt de tip formal, fiind create "artificial" (de exemplu asociatiile crescatorilor de animale care au fost create pentru concesionarea pasunilor comunale). Astfel, asocierile/cooperarile au fost limitate la o singura actiune, fara a aduce beneficii conexe reale membrilor acestora, ceea ce a condus la reticenta și interesul scazut al producatorilor agricoli de a se asocia / coopera. In contextul problemelor structurale ale sectorului agricol din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea veche (dimensiunea mica și farâmitarea exploatatiilor, numarul mare de exploatatii de mici dimensiuni etc.), dar și a gradului redus de adaptare la cerinţele pieţei, asocierea și cooperarea sunt esentiale pentru accesul pe piata si cresterea competitivitatii acestora (prin posibilitatea de negociere a unui pret mai bun al produselor, degrevarea producatorului de responsabilitatea vanzarii, un branding si un marketing mai bun al produselor, posibilitatea de negociere a unui pret mai mic al inputurilor (costuri mai reduse), posibilitatea investitiilor in infrastructuri de depozitare, ambalare, procesare sau conexe, trecerea de la vanzarea produselor agricole neprocesate la cele procesate, cu valoare adaugata mai mare, punerea in valoare a resursele locale si crearea de produse locale, apropierea de consumator (prin initiere de lanturi scurte de distributie), imbunatatirea accesului produselor locale la consumator, vanzarea prin intermediul marilor retaileri, targuri, magazine, introducerea inovatiilor și a ideilor noi de management etc) 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 a) Favorizarea competitivitatii agriculturii 1.3.Obiectivele specific locale al - promovarea asocierii si cooperarii intre actorii locali, in scopul realizarii de investitii comune (procesare, ambalare, depozitare, servicii conexe,

Page 26: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

masurii organizare vanzare sau promovare), a schimbului de bune practici si a inovarii in sectorul agricol al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche; - favorizarea competitivitatii agriculturii; - cresterea valorii adaugate a produselor agricole; - cresterea gradului de coeziune economica, pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate a sectorului agricol 1.4. Contribuţie la prioritatea/ prioritaţile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea și

comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor și a gestionarii riscurilor in agricultura 1.5. Contibuţia la Prioritaţile SDL (locale) PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale a teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013 Masura 2/3A corespunde art 35 (1) a) al Reg. (UE) nr. 1305/2013 1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie 3A - Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna

integrare a acestora in lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producatori și a organizatiilor interprofesionale

1.8. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Inovare: Datorita asocierii /cooperarii dintre micii fermieri (crescatori de animale, legumicultori etc) sunt posibile actiuni inovative pentru teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, propunand solutii noi pentru probleme identificate pana la acest moment dar greu de rezolvat la nivel individual din punct de vedere financiar si al eficientei (raport grad de utilizare echipament/cost). Astfel structura asociativa va propune o serie de solutii noi la problemele de eficienta fermierilor teritoriului, precum dezvoltarea de noi metode de depozitare temporara a productiei agroalimentare (de exemplu tancuri frigorifice pentru lapte, spatii pentru depozitarea legumelor etc), procesare (spatii destinate procesarii laptelui, a legumelor etc), ambalare (legume, lapte si alte produse agroalimentare), servicii conexe (aparate de muls, aparate profesionale de tuns oile etc), transport si organizare vanzare (mijloace de transport specifice/adaptate si spatii fizice si virtuale de desfacere produse agroalimentare) sau promovare sigurantei alimentare (de exemplu laboratoare mobile de control al calitatii laptelui etc), la care se adauga actiunile soft, de promovare si reprezentare in relatia cu tertii a membrilor asocierii. Mediu şi clima: Prin angajamentul de asociere a membrilor şi prin cerintele ce vor fi incluse in planul de afaceri (de exemplu: respectarea standardelor comunitare de

Page 27: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

mediu si clima) vor putea fi promovate si respectate bunele practici de mediu, iar realizarea unor investiţii colective va putea asigura o eficienta mai mare in ceea ce priveste gestionarea apei si a deşeurilor si va facilita utilizarea surselor de energie regenerabila in folosul membrilor sai. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte și prin piete locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES. 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M 1/1C; M3/2A, M4/2B si M7/6B (actiunea: piete agro-alimentare - infrastructura publica) 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): - Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale a teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche: M10/6B 2. Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie la: - eficientizarea si cresterea rentabilitatii afacerilor micilor fermieri (reducerea costurilor de

producţie/procesare/distributie/transport/comercializare/marketing) - conectarea proceselor de productie si comercializare ceea ce confera posibilitatea planificarii şi modificarii producţiei conform cererii cantitative şi calitative de pe piaţa; - facilitarea comunicarii intre fermieri, pe de-o parte precum şi intre reprezentanţii acestora şi instituţiile guvernamentale, pe de alta parte (asociaţia reprezinta un for de discuţii, de schimburi de opinii, de soluţionare a unor probleme dintre membri, ofera posibilitaţi de intrajutorare, accesare de informaţii; reprezentanţii asociaţiilor sunt un partener pertinent de dialog cu Ministerul Agriculturii, de exemplu in elaborarea deciziilor ce privesc producatorii agricoli şi interesele acestora); - creşterea capacitaţii de negociere in vederea obţinerii unor preţuri mai bune atât la cumpararea in comun de input-uri necesare producţiei cât şi la valorificarea produselor, prin ofertarea unor cantitaţi mai mari in condiţii de calitate ridicata; - promovarea mai eficienta a producţiei si gasirea de noi piete de desfacere, la care un fermier individual nu ar avea acces (hyper market de exemplu; - schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si in forme asociative; - pastrarea viabilitatii si stabilitatii economice a localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, prin cresterea rentabilitatii micilor afaceri agricole; - valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului. 3. Trimiteri la alte acte legislative Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţinta) 4.1. Beneficiari direcţi Parteneriate/asocieri constituite din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau asociatie de fermieri care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol: - Fermieri; - Microintreprinderi si intreprinderi mici; - Organizatii neguvernamentale;

Page 28: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

- Consilii locale; - Unitati/institutii de invatamant relevante pentru ideea proiectului - Unitati/institute de cercetare relevante pentru ideea proiectului.. 4.2. Beneficiarii indirecţi - Locuitorii teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche - Intreprinderi și societati comerciale din domeniul

agricol,turismului și alimentatiei publice etc -Turistii 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) Rambursarea costurilor eligibile suportate și platite efectiv plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4)

și art 63 ale R 1305/2014 6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile a) Actiuni imateriale : Tip de actiuni eligibile : - actiuni de animare a zonei implicate pentru a face fezabil un proiect teritorial colectiv; - actiuni de constituire, operationalizare si functionare administrativa a asocierii/cooperarii - realizare de studii / planuri de proiect / planuri de marketing etc b) Actiuni materiale - Investitii corelate direct cu planul de proiect / planul de marketing - Activitaţi de promovare etc *Actiuni neeligibile specifice: - Achizitionarea de teren - Achizitionarea de cladiri 7. Condiţii de eligibilitate • Solicitantul reprezinta un parteneriat format din minim doua entitati juridice, dintre care cel putin un fermier sau asociatie de fermieri; • Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; • Solicitantul va depune un acord de cooperare/asociere care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea; • Solicitantul va depune un angajament conform caruia, in max. 6 luni de la semnarea contractului de finantare, parteneriatul se va constitui juridic ca forma asociativa (in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii, Legii nr. 566/2004 - Legea cooperaţiei agricole, cu modificarile şi completarile ulterioare sau ale altor acte normative care reglementeaza tipuri de forme asociative legal constituite in Romania), • Pentru proiectele care implica si actiuni materiale (investitii comune de procesare, depozitare, aprovizionare, comercializare, legate de lanturile scurte de aprovizionare etc), solicitantul va depune un plan de de proiect; • Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un plan de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, și o descriere a activitatilor de promovare propuse; solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare și pietele locale stabilite in conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014

Page 29: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

• Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi in curs de defașurare sau finalizat; Proiectul propus de parteneriat se va desfasura pe o perioada de maxim 3 ani; Proiectul propus de parteneriat trebuie sa fie prevazut intr-o strategie locala/judeteana, regioanala/LEADER. 8. Criterii de selecţie Criteriile de selectie a proiectelor vor urmari urmatoarele principii: • reprezentativitatea parteneriatului, respectiv numarul partenerilor implicati in proiect si numarul partenerilor beneficiari de finantare in cadrul altor masuri finantate prin SDL (se acorda prioritate parteneriatelor care includ beneficari directi ai masurilor M3/2A, M4/2B sau indirecti ai M1/1C) ; • acoperirea teritoriului și a structurii parteneriatului (parteneriat care acopera mai mult de o unitate administrativ teritoriala si care reprezinta interesele a minim doua sectoare de activitate); • structura adecvata de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului; • valorea adaugata (parteneriatele care produc și comercializeaza produse cu valoare adaugata mare - ecologice, care participa la scheme de calitate, produse din zone Natura 2000 etc); • principiul “pietelor locale” (i.e. distanta geografica mai mica intre punctul de productie și punctul de vânzare) Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 9.1. Justificare Costurile aferente actiunilor eligibile, de tip a) si b) sunt acoperite de aceasta masura ca o valoare globala. (Art 35, alin 6). 9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: Valoarea maxima a sprijinului este de 100.000 150.000 de euro/proiect. Actiunile imateriale (costurile de operationalizare si funcţionare a cooperarii) nu vor depași 20% din valoarea maxima a sprijinului. Intensitatea sprijinului in cazul acestora este de 100%. In cazul proiectelor care includ in planul de proiect si actiuni materiale, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor masuri (de ex. actiuni specifice art 17 al Reg 1305/2013), se aplica rata maxima a ajutorului din cadrul acelor masuri, respectiv 90% ( 70% pentru investitii colective și proiecte integrate, inclusiv cele legate de o fuziune a unor organizatii de producatori, la care se adauga 20% pentru investitii realizate in zone care se confrunta cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, mentionate la articolul 32 al Reg 1305/2013); Rata maxima de ajutor de 100% se poate aplica in cazul ambelor actiuni daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: - Investiţia este facuta in contextul unui proiect definit cu o durata definita de max. 3 ani; - Sprijinul nu acopera achiziţionare in intregime de active ci numai utilizarea / deprecierea lor pe toata durata unui proiect specific (calculat conform cu practicile corespunzator de contabilitate) şi sa fie redus proporţional in conformitate cu gradul de utilizare pentru proiect; - Investiţia nu este efectuata ca o imbunataţire pentru un bun imobil. Daca aceste condiţii sunt intrunite, rata de sprijin de 100% se aplica costurilor de utilizare / depreciere a activelor aşa cum s-a stabilit mai sus – nu la valoarea completa a activelor.

Page 30: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

10. Indicatori de monitorizare Numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participare (...) la grupuri/ organizatii de producatori: min 8 Indicatori Leader: Numar de structuri asociative create: 2 Numar de investitii colective sprijinite: 2 Cheltuiala publica totala: 200.000 euro

Page 31: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Denumirea masurii Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 3/2A Tipul masurii Investitii Servicii X Sprijin forfetar 1.Descrierea generala a masurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOTT

In teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, fermele sunt in special mici si se caracterizeaza printr-o putere economica redusa. De exemplu, in sectorul animalier, cea mai mare parte a efectivului (peste 77% se afla in proprietatea persoanelor fizice, cu o medie de 30 de animale/crescator). Deschiderea acestora catre piata este relativ redusa. Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie diversa (oi, capre, vaci, pasari etc), determinata in special de necesitatile familiei (autoconsum), precum si printr-o dotare tehnica redusa, ceea ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de produse destinate vanzarii. Pentru a deveni competitive pe piata, aceste ferme mici au nevoie de echipamente și tehnologii moderne, care pot contribui atat la reducerea costurilor, cat și a timpilor de realizare a lucrarilor, dar și la creșterea productivitatii. Riscul este ca, in lipsa surselor de finantare, fermele mici sa fie eliminate de pe piata. Masura M3/2A este un raspuns direct la aceste probleme sprijinind transformarea structurala și deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum și de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora. 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 1.3.Obiectivele specific locale al masurii - Dezvoltarea micilor afaceri agricole aducatoare de plus valoare in teritoriul Muntii Macinului Dunarea Vechea; - Creșterea gradului de competitivitate a exploatatiilor agricole (prin sprijinirea procesului de modernizare si conformitate la cererea pietii si la standardele comunitare); - Crestere competitivitatii economice a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche prin eficientizarea sectorului agricol; - Cresterea gradului de coeziune economica, pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate a sectorului agricol. 1.4. Contributie la prioritatea/ prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor

Page 32: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

nr.1305/2013 1.5. Contibutia la Prioritatile SDL (locale) PL2. Cresterea competitivitatii teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013 Masura 3/2A corespunde art 19, alin. (1), lit. a) - iii) al Reg. (UE) nr. 1305/ 2013 1.7. Contributia la domeniile de interventie 2A - Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole 1.8. Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Inovare Finantarea micilor afaceri agricole in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche va deschide noi oportunitati si posibilitati pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare. Mediu si clima Masura contribuie la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea firmelor mici, inclusiv in vederea indeplinirii cerintelor privind eco-conditionalitatea sau adaptarea la cerintele de mediu conform standardelor aprobate, inclusiv adoptarea unor culturi rezistente la schimbari climatice, conducand toate acestea la o activitate agricola sustenabila. Printe tipurile de activitati eligibile se regaseste managementul gunoiului de grajd, utilizarea unor tehnologii și echipamente care sa asigure un bun management al utilizarii ingrașamintelor, precum și aplicarea unor bune practici de gestionare a solului. 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M1/1C; M2/3A 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnilogiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor: M4/2B Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL2. Cresterea competitivitatii teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche: M1/1C; M4/2B; M5/6A; M6/6A; M9/6B 2. Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie la: - reducerea gradului de saracie si la combaterea fenomenului migratiei in teritoriu; - dezvoltarea exploatatiilor agricole de mici dimensiuni si implicit la cresterea competitivitatii acestora pe piata, prin implementarea de tehnologii si solutii noi; - combaterea fenomenului de faramitare a terenurilor agricole;

Page 33: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

- schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul considerarii activitatilor agricole ca "afaceri profitabile"; - pastrarea viabilitatii si stabilitatii economice a localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, prin cresterea rentabilitatii micilor afaceri agricole; - stimularea valorificarii locale integrate a resurselor teritoriului. 3. Trimiteri la alte acte legislative R (CE) nr. 1242/2008; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; Legislatie Nationala; Lege Nr. 346/2004; Ordonanta de urgenta nr. 44/2008; Ordin nr. 22/2011 al Ministrului

Agriculturii și Dezvoltarii Rurale; Ordonanta de urgenta nr. 43/2013; Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 . 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 4.1. Beneficiari directi Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica* conform definitiei relevante, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate *Ferma mica este definita conform cap 8.1 din PNDR 2014-2020. 4.2. Beneficiarii indirecti Familia fermierului Consumatorii locali si turistii Operatorii economici din domenii conexe: turism, agroturism, transport, comert etc. Autoritatile publice locale – prin cresterea incasarilor realizate la bugetul local. 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor furnizate in planul de afaceri 6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile Sprijinul se acorda pentru ferma mica, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitatile relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Planul de afaceri va include cel putin urmatoarele: • Prezentarea situatiei initiale a exploatatiei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activitatii, forma juridica a solicitantului, abilitati profesionale, istoricul intreprinderii agricole, facilitati de productie, dotarea exploatatiei); • Prezentarea etapelor si obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatatiei agricole (de ex. obiectivul general, obiectivele operationale – planificarea indeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protectia muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, in cazul exploatatiilor agricole care vizeaza cresterea de animale, planul de amenajaripentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri - cheltuieli; • Prezentarea detaliata a actiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizare eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatatiei agricole, formarea sau consilierea (imbunatatirea economica propusa a exploatatiei, planul propus pentru formare si consiliere – pentru a imbunatati aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea

Page 34: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

exploatatiei, restructurarea și diversificarea activitatilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementarii); Preconditia gestionarii eficiente a planului de afaceri este reprezentata de stabilirea domiciliului beneficiarului in UAT in care exploatatia este inregistrata (UAT apartinand teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche), precum si a locului de munca in acelasi UAT sau zona limitrofa. 7. Conditii de eligibilitate Solicitantul are drept de proprietate și/ sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; • Solicitantul se incadreaza intr‐una din formele de organizare:

- persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: ca persoana fizica autorizata; ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; ca intreprindere familiala; - societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar (majoritate absoluta 50%+1) infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare reprezentata prin: asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii; asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) care are și calitatea de administrator al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate a Deciziei de Finantare In categoria SRL‐uri este inclusa și microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant ("societate cu raspundere limitata ‐ debutant" sau "S.R.L. ‐ D.") in baza prevederilor OUG nr. 6/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, cu conditia respectarii criteriilor prevazute delegislatia europeana și nationala in vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de Finantare;

Solicitantul respecta incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica; Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

- are o dimensiune economica in limitele stabilite in cap 8.1 din PNDR 2014-2020; - este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica; - este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Masurii, in Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol

• Solicitantul prezinta un plan de afaceri; • Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului; • Inaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de plata, solicitantul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in

Page 35: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); • In cazul in care exploatatia agricola vizeaza creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu un plan de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului

de Afaceri, respectiv inainte de acordarea tranșei a doua); • Solicitantul trebuie sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr‐o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT‐ului in care este inregistrata. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare. Pentru a fi eligibile, toate investitiile aferente implementarii proiectelor vor fi efectuate pe teritoriul G.A.L. Muntii Macinului - Dunarea Veche. 8. Criterii de selectie Proiecte care prevad investitii in cadrul sectoarelor prioritare care vizeaza, pentru teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, sectorul vegetal (legumicultura, pepeni inclusiv productia de material saditor), zootehnic (ovine, caprine, bovine, pasari), apicultura; Proiecte depuse de fermele de familie, conform definitiei din OUG nr. 43/2013,care se incadreaza in dimensiunea fermei mici Inscrierea solicitantului intr-o forma de asociere de pe teritoriul GAL (inclusiv prin declaratie pe proprie raspundere de inscriere in Asociatie/Cooperativa in termen de 6 luni de la primirea primei transe) - masura GAL M2/3A; • Solicitantul face dovada sau isi ia angajamentul de a dobandi/de a-si imbunatati competentele profesionale in domeniul agricol, prin participarea la cursuri de instruire organizate in cadrul Masurii GAL M1/1C pana la obtinerea transei finale. Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului 9.1. Justificare Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor generatoare de venit. 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si este de: • 15.000 de euro pentru fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica, , cu dimensiunea cuprinsa in limitele stabilite in cap 8.1 din PNDR 2014-2020; Sprijinul pentru fermele mici se va acorda sub forma de prima in doua tranșe, astfel: • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depași trei ani de la semnarea deciziei de finantare. In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plata, cat si verificarea finala nu vor depasi 3 ani de la decizia de acordare a sprijinului

Page 36: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

10. Indicatori de monitorizare Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 2 Indicatori Leader: Cheltuiala publica totala: 30.000 euro

Page 37: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Denumirea masurii Sprijin adresat tinerilor pentru instalarea acestora ca fermieri in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 4/2B Tipul masurii Investitii Servicii X Sprijin forfetar 1.Descrierea generala a masurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOTT

In teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, fermele sunt in special mici si se caracterizeaza printr-o putere economica redusa. Deschiderea acestora catre piata este relativ redusa. Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie diversa, determinata in special de necesitatile familiei (autoconsum), precum si printr-o dotare tehnica redusa, ceea ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de produse destinate vanzarii. Din analiza realizata la nivelul teritoriului a mai rezultat ca, desi agricultura are o pondere importanta in economia locala a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche, se confrunta cu o serie de probleme: procent crescut de exploatatii agricole care au conducatori varstnici; grad ridicat de ocupare in agricultura de subzistenta, lipsa oportunitatilor de angajare pentru tineri, accesul dificil la creditare pentru mici fermieri, baza materiala a exploatatiilor agricole depasita fizic si moral sau insuficienta, ceea ce conduce la costuri mari de operare si timp mai mare de realizare a lucrarilor agricole; exploatatii agricole de dimensiuni mici, faramitate. Masura M4/2B este un raspuns direct la aceste probleme prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri ca administratori de exploatatii agricole, acestia putand indepli mai usor cerintele pe care actualitatea economica si Politica Agricola Comuna o impun, in vederea organizarii durabile a sectorului agricol prin respectarea securitatatii alimentare, igienei si bunastarii animalelor, obtinerea de produse locale de calitate superioara, constientizarea rolului pe care il joaca agricultura in combaterea schimbarilor de clima (utilizarea energiei regenerabile, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), constientizarea efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole. In plus, tinerii pot veni cu noi competente si cu un management modern si eficient. Se poate diminua in acest fel un alt risc major cu care se confrunta teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, respectiv migratia populatiei tinere catre zonele urbane limitrofe sau catre strainatate, unde au mai multe oportunitati de angajare. 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 1.3.Obiectivele specific locale al masurii - Dezvoltarea micilor afaceri agricole aducatoare de plus valoare in teritoriul Muntii Macinului Dunarea Vechea; - Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin instalarea la conducerea acestora a tinerilor fermieri;

Page 38: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

- Cresterea gradului de competitivitate a exploatatiilor agricole (prin sprijinirea procesului de modernizare si conformitate la cererea pietii si la standardele comunitare privind protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor); - Reducerea fenomenului de depopulare a satelor si de imbatranire a fermierilor; - Crestere competitivitatii economice a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche prin eficientizarea sectorului agricol; - Incurajarea tinerilor fermieri in directia realizarii de investitii orientate spre obtinere de valoare adaugata; - Cresterea gradului de coeziune economica, pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate a sectorului agricol. 1.4. Contributie la prioritatea/ prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnilogiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor 1.5. Contibutia la Prioritatile SDL (locale) PL2. Cresterea competitivitatii teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013 Masura 4/2B corespunde art 19, alin. (1), lit. a) al Reg. (UE) nr. 1305/ 2013 1.7. Contributia la domeniile de interventie 2B – Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a reinoirii generatiilor 1.8. Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Inovare Incurajarea instalarii tinerilor fermieri ca manageri de exploatatii agricole va facilita procesele inovatoare in sectorul agro-alimentar din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, tinerii fermieri fiind mai deschisi sa aplice tehnologii si procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important in diseminarea de bune practici, idei si concepte noi, deoarece au acces mai facil la informatii noi, inovatoare. Diversificarea activitatilor economice in zonele rurale va deschide noi oportunitati si posibilitati pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare. Mediu si clima Masura contribuie la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv in vederea indeplinirii statutului de fermieri activi, a cerintelor privind eco-conditionalitatea sau adaptarea la cerintele de mediu conform standardelor aprobate, inclusiv adoptarea unor culturi rezistente la schimbari climatice, conducand toate acestea la o activitate agricola sustenabila. Printe

Page 39: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

tipurile de activitati eligibile se regaseste managementul gunoiului de grajd, utilizarea unor tehnologii si echipamente care sa asigure un bun management al utilizarii ingrasamintelor, precum si aplicarea unor bune practici de gestionare a solului. 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M1/1C ; M2/3A 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnilogiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor: M3/2A Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL2. Cresterea competitivitatii teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche: M1/1C; M3/2A; M4/2B; M5/6A; M6/6A; M9/6B 2. Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie la: - reducerea gradului de saracie si la combaterea fenomenului migratiei in teritoriu; - dezvoltarea exploatatiilor agricole de mici dimensiuni si implicit la cresterea competitivitatii acestora pe piata, prin implementarea de tehnologii si solutii noi; - combaterea fenomenului de faramitare a terenurilor agricole; - schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul considerarii activitatilor agricole ca "afaceri profitabile"; - pastrarea viabilitatii si stabilitatii economice a localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, prin cresterea rentabilitatii micilor afaceri agricole; - stimularea valorificarii locale integrate a resurselor teritoriului. 3. Trimiteri la alte acte legislative R (UE) nr. 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (UE) nr. 1303/2013 R (UE) nr. 1305/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013; Legea nr. 346/2004; Ordonanta de urgenta nr. 44/2008; Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 4.1. Beneficiari directi • tanarul fermier asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;

• persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier, asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie si detine cel putin 50+1 % din actiuni. *Art. 2 (1) n -„tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii Sprijinul se acorda doar exploatatiilor care intra sub incidenta

Page 40: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

definitiei microintreprinderilor si a intreprinderilor mici. Nu sunt eligibile persoanele fizice neautorizate. 4.2. Beneficiarii indirecti Consumatorii locali si turistii Operatorii economici din domenii conexe: turism, agroturism, transport, comert etc.; Autoritatile publice locale – prin cresterea incasarilor realizate la bugetul local. 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

Sprijin la instalare - va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in Planul de afaceri. 6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile Sprijinul se acorda in vederea facilitarii stabilirii tanarului fermier in baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, respectand conditiile de eligibilitate prevazute in prezenta fisa, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Planul de afaceri va include cel putin urmatoarele: • Prezentarea situatiei initiale a exploatatiei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activitatii, forma juridica a solicitantului, abilitati profesionale, istoricul intreprinderii agricole, facilitati de productie, dotarea exploatatiei); • Prezentarea etapelor si obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatatiei agricole (de ex. obiectivul general, obiectivele operationale – planificarea indeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde si norme europene legate de protectia muncii si de mediu si normele sanitare-veterinare, in cazul exploatatiilor agricole care vizeaza cresterea de animale, planul de amenajaripentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum si previziunea bugetului de venituri - cheltuieli; • Prezentarea detaliata a actiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului si de utilizare eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatatiei agricole, formarea sau consilierea (imbunatatirea economica propusa a exploatatiei, planul propus pentru formare si consiliere – pentru a imbunatati aptitudinile beneficiarilor si eficacitatea exploatatiei, restructurarea si diversificarea activitatilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu si planificarea implementarii); Preconditia gestionarii eficiente a planului de afaceri este reprezentata de stabilirea domiciliului beneficiarului in UAT in care exploatatia este inregistrata (UAT apartinand teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche), precum si a locului de munca in acelasi UAT sau zona limitrofa. 7. Conditii de eligibilitate • Solicitantul trebuie sa se instaleze pentru prima data ca si conducator al unei exploatatii agricole; • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici; • Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 si 29.999 S.O. (valoare productie standard) in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; • Solicitantul prezinta un plan de afaceri; • Solicitantul isi ia angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o

Page 41: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, prin participarea la cursuri de instruire organizate in cadrul Masurii GALM1/1C sau la programe de instruire similare organizate de catre MADR; • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; • Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data instalarii; • Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20 % din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); Pentru a fi eligibile, toate investitiile aferente implementarii proiectelor vor fi efectuate pe teritoriul G.A.L. Muntii Macinului - Dunarea Veche. 8. Criterii de selectie Proiecte care prevad investitii in cadrul sectoarelor prioritare care vizeaza, pentru teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, sectorul zootehnic (ovine, caprine, bovine, pasari, apicultura), vegetal (legumicultura, pepeni inclusiv productia de material saditor), apicultura; Inscrierea solicitantului intr-o forma de asociere de pe teritoriul GAL (inclusiv prin declaratie pe proprie raspundere de inscriere in Asociatie/Cooperativa in termen de 6 luni de la primirea primei transe) - masura GALM2/3A; Proiectele prin care se mentin rasele si soiurilor autohtone (solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca detine/dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra / dezvolta nucleul de rase, respectiv soiuri autohtone); Proiectele prin care se vor comasa minim doua exploatatii (preluate integral); Proiectele care prevad crearea de locuri de munca. Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului 9.1. Justificare Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor generatoare de venit. 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si este de: • 40.000 de euro pentru tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola, cu dimensiunea cuprinsa intre 8.000 si 29.999 S.O. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea deciziei de finantare. In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima

Page 42: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

plata, cat si verificarea finala nu vor depasi 3 ani de la decizia de acordare a sprijinului 10. Indicatori de monitorizare Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 5 Indicatori Leader: - cheltuiala publica totala: 200.000 euro

Page 43: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Denumirea masurii Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 5/6A Tipul masurii Investitii Servicii X Sprijin forfetar 1.Descrierea generala a masurii 1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOTT

Sprijinul pentru antreprenoriat si incubarea micilor afaceri in turism in teritoriul Muntii Macinului Dunarea Veche are drept scop cresterea nivelului de trai, valorificarea diversitatii naturale si a culturii mostenite si in acelasi timp reducerea fenomenului de migratie. Analiza diagnostic a relevat faptul ca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche exista fluxuri de turisti care viziteaza zona (lacul Iacobdeal, Parcul National Muntii Macinului etc) sau se afla in tranzit catre zone turistice vecine consacrate (Delta Dunarii, Marea Neagra), dar din cauza lipsei spatiilor de cazare si servire a mesei, aceste fluxuri de turisti "utilizeaza" resursele teritoriului fara a aduce beneficii economice comunitatii. Aceasta masura isi propune stimularea antreprenoriatului in sectorul turistic prin sustinerea financiara a intreprinzatorilor care realizeaza activitati turistice pentru prima data (start-up in baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care isi diversifica activitatea de baza (agricola, apicola etc). Masura contribuie la: ocuparea unei parti din excedentul de forta de munca existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor populatiei rurale şi a nivelului de trai, la scaderea saraciei şi la combaterea excluderii sociale. 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 iii) Diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii şi serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. 1.3.Obiectivele specific locale al masurii • crearea de locuri de munca prin activitati de turism; • asigurarea de venituri din activitati de turism; • creşterea numarului de turişti şi a duratei vizitelor. 1.4. Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei şi a dezvoltarii economice in zonele rurale 1.5. Contibutia la Prioritatile SDL (locale) PL2. Cresterea competitivitatii teritoriul Muntii Macinului–Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) Masura 5/6A corespunde Art. 19, alin. 1 (a) ii al Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Page 44: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

nr.1305/2013 1.7. Contributia la domeniile de interventie 6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii şi a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de munca 1.8. Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Inovare Masura sprijina dezvoltarea activitatilor turistice, servicii care nu exista la nivelul teritoriului, cu accent pe pastrarea arhitecturii si traditiilor locale. Mediu şi clima Masura contribuie la diminuarea/limitarea efectelor negative asupra mediului. Astfel, urmatorele tipuri de actiuni vor fi finantate (enumerarea exemplificativa): dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila, cu tehnologii și echipamenete cu un consum redus de energie etc) 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M3/2A; M4/2B; M9/6B 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei şi a dezvoltarii economice in zonele rurale: M6/6A; M7/6B; M8/6B, M9/6B; M10/6B Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL2. Cresterea competitivitatii teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche: M1/1C; M3/2A; M4/2B; M6/6A; M9/6B 2. Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie la:

• stimularea/incubarea activitatilor turistice generatoare de venit in teritoriul GAL si implicit la cresterea competitivitatii economice a teritoriului; • crearea de noi locuri de munca; • pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; • valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului; • oferirea unei alternative economic viabile la agricultura, care reprezinta activitatea economica de baza in teritoriu; • promovarea identitatii locale si culturale 3. Trimiteri la alte acte legislative

• Ordinul nr. 221/07.07.2015 privind modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare și alimentatie publica, a licentelor și brevetelor de turism aprobate prin Ordinul președintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 65/2013 • Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare și alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism • Hotarea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a

Page 45: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

licentelor si a brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare • Hotarea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice • Ordonanta Nr. 58/1998 privind organizarea şi desfaşurarea activitatii de turism in România • Ordonanta nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice • Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 4.1. Beneficiari directi - Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care işi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati turistice pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA); - Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici existente din spatiul

rural, care işi propun activitati turistice pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin; - Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfaşurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups). ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile 4.2. Beneficiarii indirecti - Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca - Turistii -Furnizorii de diferite materii prime/alimente /produse locale -Operatorii economici din domenii conexe – dezvoltarea turismului la nivel local favorizeaza aparitia şi dezvoltarea operatorilor economici locali din domenii conexe – transport, comert, meşteşuguri etc.; -Autoritatile publice locale – prin creşterea incasarilor realizate la bugetul local. 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

• Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara. 6.Tipuri de actiuni eligibile şi neeligibile a) Creare infrastructura de primire turistica: 1. Extinderea și/sau modernizarea cladirilor rezidentiale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (inclusiv racordarea la utilitatile publice sau realizarea de puturi forate si fose septice, unde nu exista sisteme de canalizare) si dotarea corespunzatoare a acestora pentru includerea in circuitul turistic, cu respectarea prevederilor HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice, min 2 camere; ! pentru structurile de primire turistica create prin proiect, nivelul de confort şi calitatea serviciilor prevazute in planul de afaceri, trebuie sa atinga standardul de calitate de minim o margareta;

Page 46: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

2. creare si dotare structurile de primire agro‐turistica (se va respecta definitia agro‐ turismului data in cadrul Ordinului nr. 65/2013), iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta, min 4 camere; 3. Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilitatilor specifice (grupuri sanitare, apa curenta, iluminat etc.) b) Creare infrastructura turistica de agrement: - Amenajare stranduri sau piscine, parcuri tematice de tip paint-ball, parcuri aventura, areale de echitatie (inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic, cu exceptia celor pentru curse si competitii), rafting etc; - Infiintare centre inchiriere echipamente (biciclete, ATV-uri, undite,schi-uri etc.) Cheltuieli cu achizitia de terenuri: Aceasta actiune este admisa cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte: - suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea terenului construit/neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat; - in Planul de afaceri se demonstreaza necesitatea achizitionarii terenului in

vederea dezvoltarii afacerii şi realizarii obiectivului general al proiectului; - achizitia de teren reprezinta o actiune in cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri. ! Sprijinul se acorda pentru indeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea

obiectivului general al proiectului și care se regasesc in Planul de afaceri. 7. Conditii de eligibilitate • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; • Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; • Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati turistice sprijinite; • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar activitatea va fi desfașurata in teritoriul GAL; • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 9 luni de la data notificarii de primire a sprijinului. Alte angajamente • Inaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de plata, solicitantul face dovada desfașurarii activitatilor comerciale prin prin activitatile prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri) 8. Criterii de selectie Proiecte depuse de fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care işi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati turistice pentru prima data in spatiul rural, inclusiv beneficiari ai masurilor GAL M3/2A, M4/2B); Proiecte care dovedesc printr-un document/studiu/analiza ca activitatea structura de cazare/activitatea de agrement sunt necesare (proximitatea unui obiectiv turistic, inclusiv investitii in infrastructura turistica finantate prin masura GAL M9/6B, date fluxuri de turisti etc); Proiecte care promoveaza identitatea si specificul local (elemente de arhitectura

Page 47: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

locala construite sau renovate/restaurate, achizitii mobilier traditional etc) Proiecte ale caror reprezentanti legali dovedesc ca au experienta și/sau expertiza in domeniul turismului; Proiecte care creaza locuri de munca; Proiecte care iși propun implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 de la semnarea deciziei de finantare. Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 9.1. Justificare Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor generatoare de venit. 9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: Cuantumul sprijinului este de max. 40.000 de euro/proiect. In cazul activitatii a) 1. extinderea și/sau modernizarea cladirilor rezidentiale si dotarea corespunzatoare a acestora pentru includerea in circuitul turistic, se va utiliza baremul standard de cost unitar 5.000 euro/camera (incluzand toate costurile necesare pentru operationalizarea si autorizarea pentru derularea de activitati turistice a noii investitii, aferente unei camere, respectiv constructie, renovare, racordare utilitati, mobilare, echipare, sala baie, bucatarie comuna etc) Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Sprijinul se va acorda, sub forma de suma forfetara, in doua tranşe astfel: • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; • 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depași cinci ani de la semnarea deciziei de finantare. Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul implementarii corecte precum și plata ultimei tranșe. In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. 10. Indicatori de monitorizare Numarul de locuri de munca nou create: 2 Indicatori Leader: - Numar de mici afaceri in turism create: 3 - Cheltuiala publica totala: 120.000 euro

Page 48: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Denumirea masurii Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 6/6A Tipul masurii Investitii Servicii X Sprijin forfetar 1.Descrierea generala a masurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT

Prin obiectivele vizate, masura M6/6A isi propune sa contribuie la dezvoltarea socio-economica echilibrata a teritoriului prin sprijinirea micilor intreprinzatori locali si incurajarea investiilor in activitati non-agricole (productie, servicii - cu exceptia serviciilor turistice, ce vor fi finantate distinct, prin Masura 5/6A, activitati mestesugaresti etc). Având in vedere specificul economiei locale a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche, dat de preponderenta activitatilor agricole, sprijinirea demararii activitatilor neagricole reprezinta o directie strategica a teritoriului nostru. Salariile mici, nivelul scazut de educatie si oportunitatile reduse de angajare au condus pe de o parte, la migrarea masiva a locuitorilor catre zonele urbane limitrofe si strainatate, iar pe de alta parte, in cazul populatiei ramase in teritoriu, la risc crescut de saracie, fapt evidentiat in analiza diagnostic si analiza SWOT. In localitatile din teritoriu, numarul de firme inregistrate este redus, principalul sector non-agricol in care activeaza fiind comertul (cu amanuntul in magazine nespecializate sau magazine mici specializate cu vânzare de diverse produse alimentare sau nealimentare). Astfel, desi comertul cu amanuntul inseamna o mare parte din activitatea economica non-agricola a teritoriului, produsele comercializate nu provin din teritoriul GAL, desi zona detine importante resurse care pot fi valorificate local in beneficiul producatorilor/mestesugarilor/ prestatorilor de servicii si al dezvoltarii durabile a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche. Infiintarea de activitati non-agricole (servicii/productie) reprezinta o oportunitate in contextul in care paleta serviciilor oferite in teritoriu, atât pentru actorii locali, cât si pentru turistii ce vor fi atrasi ca urmare a derularii actiunilor specifice masurilor M5/6A si M9/6B este restrânsa si exista resurse locale neutilizate care pot constitui materie prima pentru activitati productive. Sprijinirea crearii microintreprinderilor neagricole va genera noi locuri de munca, preluând din surplusul fortei de munca din domeniul agricol. 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 1.3.Obiectivele specific locale al stimularea activitatilor economice non-agricole generatoare de venit in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche;

Page 49: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

masurii crearea de noi locuri de munca; oferirea unei alternative economic viabile la agricultura, care reprezinta activitatea economic a de baza in teritoriu. 1.4. Contributie la prioritatea/ prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale 1.5. Contibutia la Prioritatile SDL (locale) PL2. Cresterea competitivitatii teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013 Masura 6/6A corespunde art 19, alin. (1), lit. b) al Reg. (UE) nr. 1305/ 2013 1.7. Contributia la domeniile de interventie 6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca 1.8. Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Inovare Masura sprijina dezvoltarea activitatilor turistice, servicii care nu exista la nivelul teritoriului, precum si activitati de productie care promoveaza tehnici noi si inovatoare de prelucrare a materiei prime locale. Mediu si clima Masura contribuie la diminuarea/limitarea efectelor negative asupra mediului. Astfel, urmatorele tipuri de actiuni vor fi finantate (enumerarea exemplificativa): dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila; modernizarea activitatilor prin dotarea cu tehnologii si echipamenete cu un consum redus de energie etc 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M 3/2A; M4/2B 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale: M5/6A; M7/6B; M8/6B, M9/6B; M10/6B Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL2. Cresterea competitivitatii teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche: M1/1C; M3/2A; M4/2B; M5/6A; M9/6B 2. Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie la: - reducerea gradului de saracie si la combaterea fenomenului migratiei din teritoriu;

Page 50: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

- cresterea competitivitatii economice a teritoriului; - pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche - valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului; - pastrarea identitatii locale prin sprijinirea activitatilor mestesugaresti 3. Trimiteri la alte acte legislative Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (CE) nr. 1242/2008; R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 1305/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013; Legea nr. 346/2004; Ordonanta de urgenta nr. 44/2008; Ordonanta Guvernului nr. 8/2013. 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 4.1. Beneficiari directi Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole in spatial rural pentru prima data (start-ups). Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin(start-ups); Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare, sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups). 4.2. Beneficiarii indirecti Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; Consumatorii locali si turistii; Operatorii economici din domenii conexe: agricultura, turism, transport, comert etc.; Furnizorii de diferite materii prime/alimente /produse locale Autoritatile publice locale – prin cresterea incasarilor realizate la bugetul local. 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

Sprijinul acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea infiintarii de noi activitati non-agricole in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (tip start-ups), pe baza unui plan de afaceri 6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile Sprijinul forfetar se acorda pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Page 51: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Lista exemplificativa: - Activitati de productie (fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; fabricarea de peleti si brichete din biomasa etc), - Servicii (medicale, sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit; alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc). Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala, ce vor fi anexate sub forma de "Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul Masurii 6/6A" la Ghidul Solicitantului. Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor Economice Nationale, precum si producerea si comercializarea produselor din Anexa I la Tratat. Nu sunt eligibile in cadrul acestei masuri investitiile aferente activitatii turistice (ce vor fi finantate distinct in cadrul Masurii 5/6A) Nu sunt eligibile achizitiile de utilaje/echipamente second hand. 7. Conditii de eligibilitate • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; • Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri; • Obiectivul proiectului se va incadra in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin masura si detaliate in "Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul Masurii 6/6A" la Ghidul Solicitantului • Sediu social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 9 luni de la data notificarii de primire a sprijinului; • Pentru a fi eligibile, toate investitiile aferente implementarii proiectelor vor fi efectuate pe teritoriul G.A.L. Muntii Macinului - Dunarea Veche. Planul de afaceri va include cel putin urmatoarele: Prezentarea situatiei economice initiale a beneficiarului care solicita sprijinul; Prezentarea etapelor si obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activitati ale beneficiarului; Prezentarea detaliata a actiunilor si resurselor aferente (materiale, umane si financiare) necesare pentru dezvoltarea activitatilor beneficiarului, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea, care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor. Alte obligatii: Plata ultimei transe este conditionata de implementarea corecta a planului de afaceri. Solicitantul va trebui sa faca dovada comercializarii productiei proprii sau a serviciilor oferite in procent de minim 30 % din valoarea primei transe de plata 8. Criterii de selectie Proiecte depuse de fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati turistice pentru prima data in spatiul rural,

Page 52: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

inclusiv beneficiari ai masurilor GAL M3/2A, M4/2B); Proiecte care creeaza locuri de munca; Proiecte care dovedesc printr-un document/studiu/analiza ca activitatea propusa este necesara la nivel de teritoriu Muntii Macinului - Dunarea Veche; Proiecte care prevad activitati productive si folosesc ca materie prima resurse locale furnizate de ceilalti membri ai comunitatii; Proiecte care prevad utilizarea energiilor regenerabile; Proiecte ale caror reprezentanti legali dovedesc ca au experienta si/sau expertiza in domeniul in care doresc sa investeasca; Proiecte care isi propun implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 de la semnarea deciziei de finantare. Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului 9.1. Justificare Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor generatoare de venit. 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect Sprijinul se va acorda, sub forma de prima, in doua transe astfel:

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; - 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea deciziei de finantare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementarii corecte precum si plata ultimei transe. 10. Indicatori de monitorizare Numarul de locuri de munca nou create: 6 Indicatori Leader: Numar de mici afaceri non agricole nou create:6 Cheltuiala publica totala: 300.000 euro

Page 53: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Denumirea masurii "Cosul" serviciilor de baza in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 7/6B Tipul masurii X INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generala a masurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOTT

Pornind de la analiza SWOT a teritoriului Muntii Macinulu - Dunarea Veche care releva o serie de lipsuri in ceea ce priveste infrastructura de baza a teritoriului si de la documentul ”Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare”, conform caruia 14 comune din cele 16 ale teritoriului se incadreaza in categoria de "zone sarace" - indicele de dezvoltare umana locala (IDUL), cu valori mai mici sau egale cu 55, indicele dezvoltarii umane reflectand realizarile obtinute prin mijloace umane primare in trei dimensiuni fundamentale: - o viata lunga si sanatoasa; - o educatie adecvata si un standard de viata decent (in corelatie cu factorii care contribuie la calitatea vietii, si anume bunastarea materiala, calitatea populatiei si calitatea sistemului social) si continuand cu conceptul de "Cos minim de consum lunar", introdus in România prin OUG nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, in cadrul caruia sunt nominalizate o serie de servicii (apa, canal, salubritate, energie electrica, energie termica sau alte surse de energie, abonament radio-tv, telefon, transport de calatori, servicii medicale, impozite si taxe), Masura 7/6B "Cosul" serviciilor de baza in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche finanteaza infrastructura care sa asigure servicii de baza pentru locuitorii teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche si, nu in ultimul rand, sa faciliteze accesul acestora la aceasta infrastructura. Astfel, in cosul serviciilor de baza, am identificat urmatoarele investitii cu impact esential in imbunatatirea calitatii vietii si in cresterea atractivitatii si interesului pentru teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche: - modernizarea si extinderea infrastructurii fizice rurale de baza la scara mica (infratructura de drumuri, reteaua publica de alimentare cu apa si canalizare, reteaua de energie electrica/termica/gaz/ deseuri) care influenteaza in mod direct dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati ocupationale - renovare/modernizare si extinderea infrastructurii scolara, medicale si sociale (gradinite, crese, scoli, centre sociale existente, dispensare, centre medico-sociale etc) - infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de transport (statii asteptare calatori), infrastructura aferenta serviciilor publice de asigurare a sigurantei locuitorilor (sisteme de supraveghere

Page 54: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

(camere de supraveghere etc), serviciilor publice locale conexe infrastructurii de baza - de deszapezire, intretinere spatii verzi, salubrizare etc) - infiintarea/ dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piete agro-alimentare etc). - infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii recreationale pentru populatia teritoriului (parcuri, terenuri de sport, piste de biciclete, locuri de joaca copii si alte spatii/investitii publice de agrement) - infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii legate de mentinerea si pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale (camine culturale si alte spatii de derulare a manifestarilor culturale destinate locuitorilor) Masura contribuie in mod direct la diminuarea tendintelor de declin socio–economic, la imbunatatirea nivelului de trai si la stoparea fenomenului de depopulare din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche prin reducerea decalajelor majore dintre mediul rural si cel urban. 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si a comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 1.3.Obiectivele specific locale al masurii imbunatatirea infrastructurii rurale de baza a teritoriului Muntii Macinului Dunarea Veche cresterea numarului de locuitori din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche care beneficiaza de "cosul serviciilor de baza" cresterea gradului de accesibilitate a locuitorilor teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche la "cosul serviciilor de baza" 1.4. Contributie la prioritatea/ prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale 1.5. Contibutia la Prioritatile SDL (locale) PL3. Imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013 Masura 7/6B corespunde art. 20, alin. (1) lit. (b), (d), (f), (g) al Reg. (UE) nr.1305/2013. 1.7. Contributia la domeniile de interventie 6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale, cu accent pe urmatorul aspect: (b) incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale;

Page 55: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

1.8. Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Inovare Sprijinul acordat dezvoltarii infrastructurii de baza in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche este esential pentru dezvoltarea economica a teritoriului GAL. O infrastructura imbunatatita creste atractibilitatea teritoriului, incurajeaza spiritul antreprenorial local, permitand astfel accesul in economia locala a serviciilor noi si a tehnologiilor inovatoare. Mediu si clima Aducerea la standarde europene a infrastructurii de baza in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche va pune accentul pe impactului asupra mediului, acordand prioritate acelor actiuni ca promoveaza protectia si imbunatatirea calitatii mediului. 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M2/3A; M 3/2A, M4/2B; M6/6A 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale: M5/6A; M6/6A; M8/6B, M9/6B; M10/6B Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL3. Imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche: M8/6B 2. Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie la: imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche; pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului; atragerea de investitiilor in teritoriu; diminuarea tendintei de declin socio–economic; stoparea fenomenului de depopulare din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche prin reducerea decalajelor majore de infrastructura dintre mediul rural si cel urban. 3. Trimiteri la alte acte legislative Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC ; R (UE) nr. 1407/2013; R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; OG nr. 43/1997; Legea nr. 1/2011; HG nr. 866/2008; Legea nr. 263/2007; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; HG nr 26/2000; 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 4.1. Beneficiari directi • Comunele, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;

• Asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate intre

Page 56: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare) 4.2. Beneficiarii indirecti • populatia locala • intreprinderile infiintate si/sau dezvoltate in teritoriu • ONG-uri din teritoriu 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R 1305/2014 6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile Actiuni materiale : - infiintarea / extinderea infrastructurii rutiere de interes local; - infiintarea / extinderea infrastructurii de apa/apa uzata; - infiintarea, amenajarea, modernizare, dotare spatiilor publice recreationale (locuri de joaca copii, parcuri, terenuri de sport etc); - renovarea/modernizarea si extinderea infrastructurii scolare, medicale si sociale (gradinite, crese, scoli, centre sociale existente, dispensare, centre medico-sociale etc) - infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de transport (statii asteptare calatori etc); - renovarea cladirilor publice (ex.primarii), inclusiv investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile, amenajari de parcari publice, spatii afisaj informatii publice etc; - infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii aferente serviciilor publice de asigurare a sigurantei locuitorilor (sisteme de supraveghere (camere de supraveghere etc), - achizitionare echimente/utilaje utilizate de serviciile publice locale conexe infrastructurii de baza (de deszapezire, intretinere spatii verzi, salubrizare, vidanjare etc) - infiintarea/ dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piete agro-alimentare, spatii targuri etc). Actiuni imateriale: - realizare proiect tehnic, studii de fezabilitate/memorii justificative si alte documentatii necesare implementarii proiectului, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala , in limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii (ci doar reabilitare), in limita a 5% *Actiuni neeligibile specifice: - Achizitionarea de teren - Achizitionarea de cladiri - Investitii in centre sociale existente - Actiuni ce genereaza cheltuielile prevazute, in art.69(3) al Reg. UE nr.1303/2013

Page 57: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

7. Conditii de eligibilitate • Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; • Investitia se realizeaza in teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche; • Solicitantul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei; • Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu; • Investitia care prevede constructie, modernizarea si/sau extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specific locala; • Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/ mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati; 8. Criterii de selectie • Solicitantii care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara; • Proiectele care promoveaza investitii care au inclusa o componenta de mediu; • Proiecte care deservesc mai mult de o localitate; • Proiecte depuse in parteneriat; • Proiecte care promoveaza investitii in infrastructura de valorificare a produselor locale; • Proiecte care se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala, judeteana, regionala, LEADER; • Proiectele care promoveaza actiuni inovative (solutii noi/inovative la probleme vechi). Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului 9.1. Justificare Investitiile finantate prin aceasta masura sunt investitii de interes public, negeneratoare de profit. 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: Intensitatea sprijinului este stabilita astfel : - 100% pentru investitii negeneratoare de venit; - 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica; Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este pâna la 100%, fara a depasi valoarea maxima de 100.000 Euro. 10. Indicatori de monitorizare Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: min. 7.5009.000 persoane Indicatori Leader: - Numar de infrastructuri publice imbunatatite/proiecte finantate: 56 - Cheltuiala publica totala: 500.000 euro

Page 58: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Denumirea masurii Infiintarea unui Centru Social Muntifunctional in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 8/6B Tipul masurii X INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generala a masurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOTT

Gradul de dezvoltare a unui teritoriu se masoara in mod determinant si prin sistemul de protectie sociala existent, prin masura in care mecanismele de redistribuire a veniturilor si sistemul serviciilor sociale reusesc sa asigure un nivel de trai acceptabil si sanse egale de participare la viata sociala pentru toti cetatenii. In acest sens, prin aceasta masura ne propunem oferirea la nivelul teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche a unei alternative de servicii integrate la sistemul public de servicii sociale, pornind de la asistenta pentru diminuarea/eliminarea efectelor de excludere sociala si pana la interventii pro-active, de constientizare si de prevenire la nivelul populatiei si al potentialelor grupuri dezavantajate. Pentru a atinge acest obiectiv, aceasta masura va finanta investitii in infrastructura sociala si echipamente specifice, pentru ca acestea sa fie in conformitate cu standardele in domeniu.Necesitatea masurii rezida din faptul ca la nivelul teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche, infrastructura fizica de baza in domeniul social este aproape inexistenta, interventia publica limitandu-se la asigurarea unor ajutoare banesti (venitul minim garantat, alocatii etc) sau materiale (ajutoare alimentare etc), desi conform statisticilor, rata persoanelor vulnerabile din punct de vedere social este foarte ridicata. Astfel, din total populatiei de 34645, 9315 sunt persoane cu varsta de peste 60 ani, ceea ce reprezinta 26,88 % din totalul populatiei, cu un trend ascendent in perioada analizata (a se vedea Tabel nr.1 in Anexa 2). Numarul persoanelor vulnerabile din punct de vedere financiar este de asemenea ridicat, un indicator relevand in acest sens fiind numarul persoanelor beneficiare ale Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), care este de 11424 persoane (a se vedea Tabel nr. 10 in Anexa 2) Un alt aspect care necesita interventie la nivelul teritoriului este cel al copiilor aflati in risc social (copii ce provin din familii sarace, familii monoparentale, ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate sau ai caror parinti au probleme de sanatate, sunt consumatori de alcool etc). Astfel, infrastructura sociala cu destinatie multifunctionala poate acoperi o gama variata de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele in

Page 59: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

dificultate, incepând cu primirea lor neconditionata in centru, pâna la rezolvarea problemelor specifice cu care acestea se confrunta, temporar (materiale, financiare, culturale, juridice si administrative, relationale, ocupationale, medicale). Masura este necesara si relevanta prin faptul ca isi propune sa reduca fenomenul de marginalizare pe toate palierele sale, extinzand gama serviciilor de sociale si de integrare asigurate in mod traditional de instituriile publice abilitate si, contribuind in acelasi timp la cresterea tolerantei fata de grupurile vulnerabile, prin implicarea comunitatii in activitatile specifice de socializare care se vor desfasura in Centru. 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si a comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 1.3.Obiectivele specific locale al masurii - combaterea riscului de excluziune sociala a persoanelor aflate in dificultate sau risc si cresterea calitatii vietii acestora; - facilitarea accesului la servicii sociale variate, performante, accesibile grupurilor vulnerabile si marginalizate din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; - promovarea participarii grupurilor vulnerabile la viata sociala si cultivarea relatiilor interumane. 1.4. Contributie la prioritatea/ prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale 1.5. Contibutia la Prioritatile SDL (locale) PL3. Imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013 Masura 8/6B corespunde art 20 (1) a) al Reg. (UE) nr. 1305/2013 1.7. Contributia la domeniile de interventie 6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale, cu accent pe urmatorul aspect: (b) incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale; 1.8. Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) Inovare Actiunile masurii noastre vor integra urmatoarele elemente ale conceptului de inovare sociala: - problema nesolutionata (excluderea sociala pentru grupurile

Page 60: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

1305/2013 vulnerabile si dezavantajate), solutia noua (un Centru multifunctional care sa ofere servicii integrate mai multor categorii de persoane vulnerabile: persoane varstnice, copii, adulti, la care se adauga optiunea de "mobilitate" a unor echipamente/sevicii asigurate astfel incat efectul investitiilor sa fie propagat la nivelul intregului teritoriu) - asimilarea in practica colectiva (se vor promova actiunile Centrului astfel incat sa se asigure efectul de multiplicare) - schimbarea produsa prin asimilarea inovatiei (se va urmari implicarea comunitatii locale in activitatile Centrului) Mediu si clima Operatiunile finantate vor urmari reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activitati dedicate protectiei mediului, eficientei energetice, atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea. De asemenea, actiunile conexe investitiiilor, de promovare si educare a grupurilor vulnerabile cu privire la protectia mediului si a unui mod de viata sanatos, vor contribui la integrarea sociala a acestora. 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M 7/6B 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale: M5/6A; M6/6A; M7/6B, M9/6B; M10/6B Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL3. Imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche: M7/6B 2. Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie in mod direct la:

reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor vulnerabile identificate la nivelul comunitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (serviciile sociale ce urmeaza a fi prestate in cadrul centrului social au drept rezultat prevenirea sau limitarea marginalizarii prin derularea de actiuni de consiliere, de constientizare si sensibilizare sociala, de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor in dificultate etc); • rezolvarea unor probleme sociale cu rezultat in reducerea decalajelor intre grupuri sociale, promovarea egalitatii de sanse (facilitând reintegrarea efectiva a beneficiarilor pe piata muncii), a nediscriminarii (fiind admisi in centru deopotriva barbati sau femei, indiferent de rasa sau religie) a tolerantei; • asigurarea complementaritatii cu investitiile publice facute la nivelul centrelor rezidentiale (aflate in afara teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche), prin asigurarea furnizarii unor servicii in sistem dezinstitutionalizat si care vor duce la

Page 61: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

imbunatatirea conditiei sociale a beneficiarilor si redefinirea lor ca membri ai societatii; 3. Trimiteri la alte acte legislative Legea nr. 292/2011; Legea nr. 219/2015; Legea nr. 197/2012; Hotarârea nr. 867/2015; Reg. (UE) nr. 1303/2013;Reg. (UE) nr. 1305/2013. 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 4.1. Beneficiari directi - Autoritatile publice locale - Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare - ONG-uri din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche - GAL-ul 4.2. Beneficiarii indirecti - Persoanele din comunitatile rurale din teritoriul Muntii Macinului-Dunarea Veche aflate in dificultate sau vulnerabilitate sociala (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, familii cu copii, persoane varstnice, persoane cu diferite adictii, persoane din comunitatile izolate, somerii de lunga durata etc) 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R 1305/2014 6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile Investitii in infrastructura de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.) a) Actiuni materiale - Constructie, dotare si echipare cladire noua ca Centru social multifunctional - Reabilitare, modernizare, extindere, dotare si echipare cladire existenta in vederea functionarii ca Centru social multifunctional nou-infiintat b) Actiuni imateriale : - realizare proiect tehnic, studii de fezabilitate/memorii justificative si alte documentatii necesare implementarii proiectului, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala , in limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii (ci doar reabilitare), in limita a 5% *Actiuni neeligibile specifice: - Achizitionarea de teren - Achizitionarea de cladiri - Investitii in centre sociale existente - Investitii in infrastructura sociala cu componenta rezidentiala 7. Conditii de eligibilitate • Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; • Solicitantul se incadreaza in categoria furnizorilor autorizati de servicii sociale sau

Page 62: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

depune o declaratie pe proprie raspundere ca se va autoriza ca furnizor de servicii sociale pana la data finalizarii proiectului; • Investitia se realizeaza in teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche; • Investitia propusa prin proiect asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea a minim doua tipuri de servicii sociale, in conformitate cu Nomenclatorului serviciilor sociale; Proiectul propus trebuie sa fie prevazut intr-o strategie locala Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plati 8. Criterii de selectie Proiecte propuse de un parteneriat de beneficiari eligibili; Solicitant/parteneriat care pune la dispozitia proiectului in mod gratuit spatii/cladiri pentru reabilitare, modernizare, extinderere si amenajare ca Centru Social Multifunctional pentru o perioada mai mare de 10 ani; Investitia propusa prin proiect asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea a mai mult de doua tipuri de servicii sociale, in conformitate cu Nomenclatorului serviciilor sociale; Investitia propusa asigura deservirea grupurilor dezavantajate/marginalizate din mai mult de o localitate Solicitantul prezinta un angajament de a depune, pentru sustenabilitate, cerere de finantare in cadrul Masurii POCU 5.2 ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori" Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului 9.1. Justificare Investitiile finantate prin aceasta masura sunt investitii de interes public, negeneratoare de profit. 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: Valoarea maxima a sprijinului este de 200.000 de euro/proiect. Actiunile imateriale nu vor depasi 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii (ci doar reabilitare), nu vor depasi 5%. Intensitatea sprijinului va fi de: • 100% pentru investitiile de utilitate publica, negeneratoare de profit 10. Indicatori de monitorizare Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: min. 50 persoane Indicatori Leader: Indicatori sustenabilitate (integrat, 5.2 POCU): min. 200 pers Cheltuiala publica totala: 200.000 euro

Page 63: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Denumirea masurii Valorificarea turistica a patrimoniului natural, istoric si cultural al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 9/6B Tipul masurii X Investitii 1.Descrierea generala a masurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOTT

Strategia de Dezvoltare Locala elaborata la nivelul teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche a identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate, dat fiind potentialul turistic existent in teritoriu. Acest potential justifica sprijinul financiar acordat reabilitarii infrastructurii turistice si valorificarii patrimoniului natural, istoric si cultural, pentru includerea acestora in circuitul turistic si promovarea lor in scopul atragerii turistilor. Implementarea acestei masuri contribuie la imbunatatirea gradului de atractivitate a teritoriului si, indirect, la crearea de noi locuri de munca. Investitiile in turism si cultura vor permite teritoriului sa foloseasca avantajele oferite de potentialul turistic si patrimoniul cultural in identificarea si consolidarea identitatii proprii, pentru a-si imbunatati avantajele competitive, atat pe piete traditionale cat si pe piete noi, in formare. Valorificarea atractiilor turistice din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (naturale - Rezervatia Parcul National Muntii Macinului, Lacul Iacobdeal, culturale - manisfestari folclorice, festivaluri consacrate (Festivalul international al pastoritului - Sarighiol de Deal, Cosia - Cerna etc), istorice (Cetatea Troesmis, situri arheologice) poate contribui la cresterea economica a acestui teritoriu in declin, prin favorizarea aparitiei si dezvoltarii firmelor locale, transformand areale cu competitivitate economica scazuta in zone atractive pentru investitori. Pentru ca aceste resurse si atractii naturale sa aduca venit si plus de valoare trebuie sa fie sustinute de infrastructura necesara de cazare (spatii de cazare) si de facilitati "publice" specifice turismului. Valorificarea atractiilor turistice este in mare parte limitata de calitatea infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor, in general, si a serviciilor de agrement, in special, toate acestea constituind obstacole major in dezvoltarea turismului. Aceasta masura isi propune sa constribuie la dezvoltarea (incubarea) activitatilor turistice din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche prin punerea in valoare a potentialului turistic si realizarea unui turism competitiv. 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 iii) Diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. 1.3.Obiectivele specific locale al masurii • cresterea valorii adaugate in activitatile de turism; • crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice; • cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.

Page 64: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

1.4. Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale 1.5. Contibutia la Prioritatile SDL (locale) PL2. Cresterea competitivitatii teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013 Masura 9/6B corespunde art 20 (e) al Reg. (UE) nr. 1305/2013 1.7. Contributia la domeniile de interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 1.8. Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013

Inovare Obiectivele de patrimoniu existente la nivelul teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche nu sunt valorificate, in sensul promovarii si obtinerii de plus-valoare/venituri, drept urmare, din lipsa finantarilor, stadiul lor de degradare este accentuat. Inovarea/solutia noua pe care o propunem la aceasta problema este finantarea distincta pentru acest gen de actiuni, includerea acestora in circuite turistice, directionarea fluxurilor de turisti aflati in tranzit catre obiective etc, astfel incat in timp sa se ajunga la "autofinantare". Mediu si clima Infrastructura de turism rural va fi orientata catre auto-conservare astfel incat sa nu existe impact asupra mediului. Sprijinul asigurat prin aceasta masura vizeaza prioritar respectarea si promovarea conceptelor de dezvoltare durabila. Astfel, incubarea si dezvoltarea turismului va fi atent monitorizata si vor fi respectate in mod obligatoriu masurile de protectie a mediului fiind obligatorii in teritoriul Muntii Macinului _ Dunarea VecheTursimul rural finantat ce va fi finantat prin aceasta masura 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M5/6A; M 7/6B 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale: M5/6A; M6/6A; M7/6B, M8/6B; M10/6B Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL2. Cresterea competitivitatii teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche: M6/6A; 2. Valoarea adaugata a masurii

Page 65: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Masura contribuie la: •stimularea activitatilor turistice generatoare de venit in teritoriul GAL si implicit la cresterea competitivitatii economice a teritoriului •promovarea identitatii locale si culturale • pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche • valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului. 3. Trimiteri la alte acte legislative Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC ; R (UE) nr. 1407/2013; R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; OG nr. 43/1997; Legea nr. 1/2011; HG nr. 866/2008; Legea nr. 263/2007; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; HG nr 26/2000;Legea nr. 182/2000; LEGE nr.422/2001; Ordonanta de Urgenta nr. 118/2006; Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006. 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 4.1. Beneficiari directi - Comunele, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare; - Asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare); - ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare); - Administratorii ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche.. 4.2. Beneficiarii indirecti - Antreprenorii din domeniul turismului (structurile de cazare si alti prestatori de servicii turistice);

- Turistii; - Furnizorii de diferite materii prime/alimente /produse locale; - Operatorii economici din domenii conexe – dezvoltarea turismului la nivel local favorizeaza aparitia si dezvoltarea operatorilor economici locali din domenii conexe – transport, comert, mestesuguri etc. 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; • Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile Actiuni materiale : • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;

Page 66: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

• Construirea / modernizarea punctelor (foisoarelor) de observare / filmare / fotografiere; • Construirea/modernizarea cailor de acces la principalele obiective turistice de tip natural, istoric, cultural, arhitectural etc; • Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica; • Construirea de piste pentru cicloturism; • Renovarea obiectivelor turistice (case memoriale, muzee, obiective de patrimoniu - biserici, cu includerea acestora in circuitul turistic) • Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee turistice, tematice (ex: “drumul vinului”, al "olaritului”, al „cioplitorilor in lemn”) etc Actiuni imateriale: • Actiuni de realizare materiale de informare si promovare (cataloage, brosuri, harti, postere, situri web, CD-uri, DVD-uri etc) 7. Conditii de eligibilitate • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; • Proiectul se incadreaza in categoriile de actiuni ale Masurii; • Investitia sa se realizeze in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; • Solicitantul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea investitiei si impactul acesteia asupra tursimului din teritoriu; • Solicitantul se angajeaza sa includa investitia in circuitul turistic; • Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu; • Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/ mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plata; • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare. 8. Criterii de selectie - proiecte incluse intr-o strategie de promovare la nivel national /regional / judetean / local sau Leader; - proiecte conectate cu un obiectiv turistic consacrat; - proiecte care acopera o zona omogena; - proiecte care contribuie la promovarea identitatii locale; - proiecte care raspund simultan la 2 sau mai multe tipuri de actiuni eligibile; - proiectele promovate de parteneriate; - proiecte care promoveaza obiective din mai multe localitati componente ale GAL. Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului 9.1. Justificare Investitiile finantate prin aceasta masura sunt investitii de interes public negeneratoare de profit. 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 70.00041.000 Euro/ proiect. Costurile eligibile, reprezentand actiuni imateriale trebuie sa se incadreaze in limita a

Page 67: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

10.000 Euro si trebuie sa fie realizate integrat la nivelul intregului teritoriu Muntii Macinului - Dunarea Veche. 10. Indicatori de monitorizare Populatie neta/turisti care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: min. 2000 500 persoane Indicatori Leader: Numar de infrastructuri turistice create/imbunatatite: 21 Cheltuiala publica totala: 138.728 euro

Page 68: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Denumirea masurii Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatiilor din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M10/6B Tipul masurii X INVESTITII X SERVICI 1.Descrierea generala a masurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOTT La nivelul celor 16 comune ale teritoriului Muntii Macinului-Dunarea Veche se inregistreaza, conform statisticii INS "Populatia stabila dupa etnie - judete, municipii, orase, comune", 6 minoritati nationale (rusi-lipoveni - 2072 locuitori, greci - 898 locuitori, romi - 342 locuitori, turci - 57 locuitori, ucraineni - 27 locuitori, maghiari - 3 locuitori), la care se adauga grupurile etnice informale (comunitatile istorice romanesti), reprezentative pentru aceasta zona, respectiv aromanii si meglenoromanii. Masura ”Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatiilor din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche” isi propune finantarea actiunilor integrate care asigurarea incluziunea socio-culturala a locuitorilor teritoriului apartinând minoritatilor. Plus valoarea acestei masuri rezida si din promovarea teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche ca spatiu al multietnicitatii si multiculturalitatii, ca un tinut unde, de sute de ani, diferite etnii convietuiesc in pace. Promovarea este necesara si contribuie la incubarea si dezvoltarea turismului in teritoriu. Astfel, integrarea culturala a minoritatilor asociata cu turismul devine un factor important al cresterii coeziunii economice si sociale a teritoriului Muntii Macinului-Dunarea Veche 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si a comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 1.3.Obiectivele specific locale al masurii - construirea de parteneriate in vederea dezvoltarii si promovarii bunelor relatii culturale interetnice; - promovarea diversitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase; - cultivarea bunei cunoasteri si intelegeri intre minoritatile nationale, precum si intre majoritate si minoritatile nationale; - promovarea unor politici de combatere a intolerantei pe criterii etnice si religioase; - cooperarea cu autoritatile locale in vederea promovarii intereselor minoritatilor 1.4. Contributie la prioritatea/ P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale

Page 69: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 1.5. Contibutia la Prioritatile SDL (locale) PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013 Masura 10/6B corespunde Art. 35, alin. 1, pct. (a) si alin. 2, pct. (c) 1.7. Contributia la domeniile de interventie 6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale, cu accent pe urmatorul aspect: (b) incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale; 1.8. Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Inovare Actiunile masurii noastre vor integra urmatoarele elemente ale conceptului de inovare in integrarea minoritatilor: - protectia minoritatilor raportata la dezideratul cultivarii identitatii distincte, pentru a contribui la promovarea diversitatii culturale a societatii, care, la rândul sau, asigura climatul sanatos pentru buna convietuire si coexistenta intre ”majoritate” si ”minoritate”; - diversitatea culturala, prin prezervarea si promovarea identitatii membrilor unei minoritati nationale, si integrarea in societatea careia ii apartin membrii minoritatilor nationale nu se exclud reciproc, ci sunt doar fetele ale aceleiasi monede, in antiteza cu orice politica de asimilare, respectiv de segregare. - Interculturalitatea, ca expresie a dialogului interactiv intre culturi, intre comunitati cu valori culturale diferite, contribuie fara indoiala la definirea unui spatiu de convietuire pasnica, tolerant, integrator, dinamic, creator si chiar progresist Mediu si clima Operatiunile finantate vor urmari reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil. 1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL Complementaritate cu masurile: M 7/6B; M9/6B 1.10. Sinergia cu alte masuri din SDL Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale: M5/6A; M6/6A; M7/6B,

Page 70: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

M8/6B; M9/6B Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL): PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche: M2/3A 2. Valoarea adaugata a masurii prevenirea marginalizarii si integrarea culturala a minoritatilor; promovarea identitatii locale si culturale; pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului; stimularea activitatilor turistice generatoare de venit in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche si implicit la cresterea competitivitatii economice a teritoriului; Stimularea comercializarii serviciilor locale 3. Trimiteri la alte acte legislative Legea nr. 33/1995 pentru ratificarea Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, incheiata la Strasbourg la 1 februarie 1995 Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; OUG nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale; Legea nr. 410/2005 privind acceptarea Conventiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptata la Paris la 17 octombrie 2003; Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotarârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 4.1. Beneficiari directi Parteneriate/asocieri constituite din cel putin o entitate juridica (ONG sau alta forma juridica definita conform legislatiei in vigoare) care reprezinta interesele unei minoritati din teritoriul Muntii Macinului si un partener din categoriile de mai jos: - organizatii neguvernamentale; - autoritati publice locale - asociatii ale autoritatilor publice locale. 4.2. Beneficiarii indirecti - populatia minoritara a teritoriului; - populatia locala majoritara; - turistii; - intreprinderile locale; - structurile de cazare. 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii

Page 71: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R 1305/2014 6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile a) Actiuni imateriale : Tip de actiuni eligibile : - initierea /dezvoltarea de parteneriate intre minoritatile din teritoriul Muntii macinului - Dunarea Veche in vederea pastrarii si afirmarii culturii, limbii si identitatii proprii; - dezvoltarea unor retele de valorificare a patrimoniului cultural al minoritatilor; - conceperea si implementarea unor actiuni de sprijinire a exprimarii culturale a minoritatilor teritoriului, in scopul revigorarii, afirmarii si promovarii identitatii etnice (organizare seminarii, conferinte, atelire de lucru, festivaluri, concursuri, tabere tematice etc); - actiuni de animare, promovare; - realizare de studii si cercetari etc b) Actiuni materiale - achizitionarea de dotari (cort, scena mobila, sistem de sonorizare, sistem de inregistrare video, costume traditionale, instrumente muzicale etc) necesare derularii proiectului; - lucrari de renovare/amenajare a spatiilor puse la dispozitia proiectului in mod gratuit pentru o perioada de minim 10 ani pentru infiintarea de muzee etnografice care sa reflecte istoria, cultura si traditia minoritatii respective, inclusiv centre mestesugaresti specifice etniilor din teritoriu, demonstrative; - achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului etnic cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc) - transportul si masa participantilor; - realizare de materiale de informare si promovare (pliante, ghidul minoritatilor etc) Reprezinta cheltuieli eligibile cheltuielile de personal si cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a actiunii/proiectului cultural, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: – sunt aferente exclusiv perioadei de realizare a actiunii /proiectului cultural; – sunt justificate ca fiind oportune si necesare pentru realizarea actiunii/proiectului cultural; – sunt angajate in cadrul proiectului si deservesc exclusiv proiectul (cheltuieli cu utilitatile -apa, gaz, curent etc. aferente perioadei proiectului pentru spatiile inchiriate in acest scop; lucrari de adaptare a instalatiilor la tehnica specifica folosita exclusiv pentru proiect; cheltuieli de organizare (paza, protectie, ordine, salvare, P.S.I etc.) la locatiile in care se deruleaza evenimentele pentru perioada desfasurarii evenimentelor etc; – reprezinta max. 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate *Actiuni neeligibile specifice: - Achizitionarea de teren - Achizitionarea de cladiri

Page 72: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

7. Conditii de eligibilitate Solicitantul este un parteneriat format din minim doua entitati juridice, conform descrierii de la pct 4, dintre care cel putin una reprezinta interesele unei minoritati etnice din teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche; Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul va depune un acord de cooperare/parteneriat care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea; Solicitantul va prezinta un plan de actiune pentru atingerea obiectivelor masurii, respectiv integrarea culturala a minoritatilor teritoriului; In cazul proiectelor care vizeaza infiintarea de muzee/expozitii etnografice, solicitantul va depune un angajament prin care va obtine pana la rambursarea cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor, conform Legii muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, In cazul manifestarilor artistice, Solicitantul va prezinta un Aviz din partea Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural privind incadrarea actiunilor in Patrimoniul Cultural Imobil al minoritatii respective; Proiectul propus de parteneriat se va desfasura pe o perioada de maxim 3 ani; Proiectul propus de parteneriat trebuie sa fie prevazut intr-o strategie locala 8. Criterii de selectie - Proiecte care cuprinde actiuni dedicate pentru min. 3 minoritati etnice din teritoriu, dintre care cel putin una este minoritatea roma; - Parteneriate care pun la dispozitia proiectului in mod gratuit spatii/cladiri pentru amenajare ca muzee etnografice/centre mestesugaresti demonstrative etc pentru o perioada mai mare de 10 ani; - Proiecte care sustin actiunile dezvoltate si promovate in cadrul proiectului (gen festivalul inter-etnic) si dupa incetarea finantarii europene. Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului 9.1. Justificare Investitiile finantate prin aceasta masura sunt investitii de interes public negeneratoare de profit si investitii generatoare de venit cu utilitate publica 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: Valoarea maxima a sprijinului este de 50.000 de euro/proiect. Intensitatea sprijinului este de:

100% pentru investitii negeneratoare de venit 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica

Page 73: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│ Tel:0742246828│E-mail:[email protected][email protected]│website: www.galmuntiimacinului.ro

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului –

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR

2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

10. Indicatori de monitorizare Pulatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: min. 500 persoane (apartinand minoritatilor locale) Indicatori Leader: Numarul actiunilorculturale integrate pentru integrarea minoritatilor locale implementate:1 Numarul minoritatilor beneficiare ale actiunilor de integrare: min 3 Cheltuiala publica totala: 50.000 euro

Page 74: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

CAPITOLUL VI – DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII SI/SAU CONTRIBUTIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NATIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDETENE, ETC.) Prin actiunile propuse, strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche este complementara cu urmatoarele strategii de dezvoltare, ce asigura implementarea unui demers integrat de dezvoltare a teritoriului: Cu STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA, ce vizeaza imbunatatirea calitatii locuitorilor din judetul Tulcea prin dezvoltarea unei comunitati sustenabile, capabile sa utilizeze si sa gestioneze resursele in mod eficient, pe zone de potential economic si pe domenii prioritare, asigurand prosperitatea locuitorilor, coeziunea sociala, protectia mediului si sustenabilitate. Strategia GAL contribuie la dezvoltarea obiectivelor specifice ale strategiei judetului Tulcea prin masurile propuse, ce vizeaza cresterea calitatii serviciilor de asistenta sociala furnizate catre cetateni cu scopul asigurarii egalitatii de sanse pentru grupurile sociale1, dezvoltarea si diversificarea economiei2, dezvoltarea turismului3, imbunatatirea infrastructurii in mediul rural4. Cu STRATEGIILE DE DEZVOLTARE ALE COMUNELOR DIN TERITORIUL GAL. Strategia GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche tine cont de directiile strategice de dezvoltare a fiecarei comune, in raport cu necesitatile locuitorilor identificate in urma consultarilor publice. Astfel, strategia GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche prevede masuri de finantare pentru dezvoltarea agriculturii5, dezvoltarea si modernizarea infrastrucurii6, imbunatatirea serviciilor sociale7, revitalizarea activitatilor culturale8, investitii pentru dezvoltarea economiei non-agricole9. Cu STRATEGIA EUROPA 2020, Strategia GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche cuprizand cele trei concepte de crestere economica: inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere, durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor si incluziva, cu accent pe crearea de noi locuri de munca si reducerea saraciei. Prioritatile GAL sunt complementare cu pilonii “Tineretul in miscare”10, ce abordeaza provocarile cu care se confrunta tinerii si sa ii ajute pe acestia din urma sa reuseasca intr-o economie bazata pe cunoastere, precum cu pilonul “Platforma europeana de combatere a saraciei11 la nivel european si in tarile UE”, privind saracia si excuziunea sociala. Cu STRATEGIA NATIONALA PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA SI REDUCEREA SARACIEI 2015-202012, prioritatile de dezvoltare a teritoriului GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche vizand consolidarea si imbunatatirea asistentei sociale la nivel de comunitate, 1 Complementaritate realizata prin Masura M8/6B 2 Complementaritate realizata prin Masurile M2/3A, M3/2A , M4/2B, M5/6A si M6/6A 3 Complementaritate realizata prin Masurile M5/6A si M9/6B 4 Complementaritate realizata prin Masura M7/6B 5Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C, M2/3A, M3/2A, M4/2B si M6/6A 6Complementaritate realizata prin Masura M7/6B 7Complementaritate realizata prin Masura M8/6B 8Complementaritate realizata prin Masura M10/6B 9 Complementaritate realizata prin Masurile M5/6A, M6/6A si M9/6B 10 Complementaritate realizata prin Masurile M4/2B 11 Complementaritate realizata prin Masura M8/6B 12 Complementaritate realizata prin Masura M8/6B

Page 75: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile (copii, persoane cu dizabilitati, persoane aflate in risc de exculdere sociala, someri, etc. Cu STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A ROMÂNIEI ORIZONTURI 2020 – 2030, ce cuprinde uratoarele obiective-cheie: protectia mediului13, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra mediului, echitatea si coeziunea sociala14, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitatii culturale, egalitatii de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel, prosperitatea economica15, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitatii pentru asigurarea unor standarde de viata mai bune si crearea de locuri de munca. Cu PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST 2014-2020, avand ca obiectiv general promovarea dezvoltarii durabile si imbunatatirea calitatii vietii populatiei, astfel incat regiunea Sud Est sa devina o regiune competitiva pe termen lung si atractiva pentru investitii, cu valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane calificate, crearea de noi oportunitati de ocupare a fortei de munca si cresterea semnificativa a PIB-ului regional. Strategia GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche este complementara Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2020, intrucat contribuie la indeplinirea proiritatilor de dezvoltare regionala prin protectia mediului inconjurator16, imbunatatirea calitatii in domeniul incluziunii sociale17, dezvoltarea infrastructurii18, modernizarea economiei locale19, promovarea cooperarii transfrontaliere si interregionale20. Intrucat in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche, la nivelul comunelor pozitionate pe malul Dunarii Vechi - Bratului Macin fost identificata oportunitatea finantarii, elaborarii si implementarii unei strategii de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti, prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, a fost demarat un proces de constituire a unui parteneriat-public in acest sens, proces aflat in derulare. In situatia in care Strategia de Dezvoltare Locala a Muntii Macinului - Dunarea Veche (LEADER - PNDR) va fi finantata si demersul de consituire a parteneriatului-public privat pentru elaborarea si implementarea Strategii de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin se finalizeaza cu finantarea acesteia prin POPAM, la nivelul celor doua entitati gestionare (GAL si FLAG) se va realiza un protocol al mecanismului de coordonare in ceea ce priveste implementarea celor doua strategii de dezvoltare locala, procedurile operationale, detalii legate de functionarea parteneriatului, ariile de interventie acoperite, astfel incat sa se evite riscul dublei finantari. Delimitarea strategica a zonelor de interventie este realizata de la nivel de strategie, intrucat SDL Leader va finanta sectorul agricol, diversificarea activitilor agricole catre sectoare non-agricole in timp ce strategia zonei pescaresti va cuprinde interventii la nivelul sectorul pescaresc si diversificarea acestuia catre sectoarele non-pescaresti. 13 Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C si M5/6A. 14 Complementaritate realizata prin Masura M8/6B 15 Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C, M2/3A, M3/2A, M4/2B, M5/6A, M6/6A si M9/6B 16 Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C si M5/6A. 17 Complementaritate realizata prin Masura M8/6B 18 Complementaritate realizata prin Masura M7/6B 19 Complementaritate realizata prin Masurile Masurile M1/1C, M2/3A, M3/2A, M4/2B, M5/6A, M6/6A si M9/6B 20 G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche intentioneaza sa desfasoare activitati de cooperare interregionale si/sau transfrontaliere

Page 76: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

CAPITOLUL VII – DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE La nivelul GAL se vor realiza urmatoarele activitati, conform graficului estimativ de implementare, structurat pe 7 ani (15 semestre), din momentul semnarii deciziei de finantaresi pana la finalul anului 2023 (n+3): Activitatea de animare si promovare masuri va fi realizata prin deplasari in teritoriu, atat prin organizare de evenimente, cat si prin intalniri individuale cu beneficiari. Evenimentele de animare si promovare organizate vor fi de tip seminarii, workshop-uri, standuri expozitionale etc. Pentru asigurarea transparentei, se vor achizitiona servicii de creare si actualizare pagina web, cuprinzand sectiuni distincte privind masurile finantate si privind actiunile de promovare. De asemenea, vor fi realizate materiale de promovare. Derularea sesiunilor de depunere proiecte cumuleaza activitatile de elaborare si actualizare a ghidurilor solicitantului pentru participarea la sesiunea de depunere si selectie a propunerilor de cereri de proiecte, de intocmire si actualizare a fiselor de confomitate, eligibilitate si de evaluare a critetiilor de selectie, precum si a altor documente ce privesc Procedura de depunere si evaluare a cererilor de propuneri de proiecte. Aceasta procedura si documentatia aferenta va fi suspusa avizarii organismelor de monitorizare si control ale GAL-ului. In urma avizului favorabil, se vor lansa sesiunile de depunere cereri de propuneri proiecte. Lansarea sesiunii depunere cereri de propuneri proiecte este estimata a fi derulata pe o perioada de 30 zile calendaristice (putand fi prelungita cu 10 zile calendaristice). Se estimeaza a fi lansate minim 2 sesiuni/an contractual pentru fiecare masura cuprinsa in Strategia de Dezvoltare Locala GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche. Masura M8/6B Infiintarea unui Centru Social Muntifunctional in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche va fi lansata cu prioritate. In cazul in care, dupa prima lansare a sesiunii de cereri propuneri proiecte nu vor fi depuse cereri, GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche va aplica in calitate de beneficiar. Evaluarea proiectelor depuse va fi realizata de catre compartimentul administrativ cu sarcini specifice, in baza criteriilor de selectie stabilite in fisele masurilor din SDL si detaliate, ulterior, in Ghidurile solicitantului. 1 Masura Infiintare Centru social multifunctional va fi lansata cu prioritate 2 Restul masurilor cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche

Perioada estimata Activitate planificata Semestre I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV Animare teritoriu si promovare masuri Derulare sesiune depunere cereri de propuneri proiecte - Masura M8/6BInfiintarea unui Centru Social Muntifunctional in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche “1 Derulare alte sesiuni depunere cereri de propuneri proiecte2 Evaluare cereri de propuneri proiecte Monitorizare proiecte finantate Verificare Cereri de Plata Informare privind activitatea GAL Activitati de management

Page 77: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

Monitorizarea proiectelor selectate si verificarea cererilor de plata aferente vor fi realizate de compartimentele administrative cu sarcini specifice, in baza documentatiei specifice fiecarei activitati. Informarea privind activitatea GAL se va realiza prin deplasari in teritoriu si prin organizarea de evenimente de informare (seminarii de informare, workshop-uri de informare etc) si prin realizarea de materiale informative tiparite. Va fi realizata pagina web a GAL- ului care va fi actualizata periodic cu informatii privind activitatea de informare. Managementul proiectului cuprinde ansamblul activitatilor necesare a fi realizate in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor prevazuti in strategie, la care se adauga activitati de intocmire rapoarte de activitate, a planului anual de achizitii, monitorizare interna, intalniri cu parteneri, intocmire Cereri de Plata pentru proiectul GAL, etc. Resursele umane vor fi asigurate in mod transparent prin promovarea egalitatii dintre barbati si femei, a integrarii de gen, cat si prin prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, in acest scop realizandu-se o Procedura de recrutare si selectie a personalului, in conformitate cu Codul Muncii. Atributiile si activitatile la care participa fiecare angajat sunt detaliate in fisele de post (Anexa 8). Echipa GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche responsabila cu implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala va fi constituita din: - Manager GAL (functia de management), fiind responsabil de intregul management al organizatiei, punerea in practica a strategiei de dezvoltare locala, coordonarea eficienta a activitatilor si obtinerea indicatorilor si rezultatelor proiectului, elaborarea procedurilor de lucru, a resurselor umane si financiare implicate, verificarea conformitatii Cererilor de Plata aferente proiectelor selectate, participarea la evenimentele de promovare si informare organizate, reprezentarea GAL-ului si a teritoriului in relatia cu tertii, initierea si mentinerea actiunilor de cooperare cu alte teritorii si parteneriate, nationale si internationale. - Expert verificare, evaluare si selectie proiecte (functia de evaluare) -organizeaza si gestioneaza activitatea de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte,realizeaza verificarea conformitatii, eligibilitatii si stabilirea punctajului propunerilor de proiecte primite de catre GAL, organizeaza derularea procesului de evaluare, selectie si aprobare a propunerilor de proiecte la nivelul GAL, deruleaza activitati financiar-contabile, supervizeaza derularea contractelor cu furnizorii, intocmeste Cererile de Plata aferente cheltuielilor de functionare ale GAL - Expert monitorizare(functia de monitorizare) - monitorizeaza implementarea proiecteloraprobate, conform procedurilor interne stabilite, efectueaza vizite pe teren, intocmeste rapoarte de monitorizare a proiectelor, organizeaza si gestioneaza, impreuna cu Expert verificare, evaluare si selectie proiecte, activitatea de lansare a apelurilor de propuneri proiecte, realizeaza verificarea conformitatii si eligiblitatii propunerilor de proiecte depuse - Expert animare(functia de animare) -desfasoara activitati de informare sipromovare a actiunilor intreprinse de GAL, organizeaza activitatea de animare a teritoriului GAL, identifica potentialii beneficiari, ofera informatii cu privire la sesiunile de depunere proiecte, participa la evenimentele organizate de GAL, asigura informatia bruta pentru realizarea materialelor de promovare/informare in cadrul proiectului, asigura interfata GAL cu mass-

Page 78: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

media, reprezentanti ai autoritatilor locale, actori locali, asigura informatia necesara actualizarii paginii web, verifica conformitatea Cererilor de Plata aferente proiectelor selectate, planifica si deruleaza activitati administrative si de secretariat. - Expert dezvoltare rurala(contractare periodica, cu contract de munca pe perioada determinate, in functie de necesitati) - realizeaza verificarea conformitatii cererilor de plata depuse de catre beneficiarii proiectelor finantate prin GAL, respectand procedurile interne privind procedura de verificare a cererilor de plata. Pentru implementarea eficienta a strategiei de dezvoltare locala GAL, personalul angajat va participa la sesiuni de instruire, fie prin intermediul Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala, fie prin furnizori de formare profesionala. Liderii locali din teritoriu vor participa la seminarii si grupuri de lucru cu tematica privind implementarea SDL. LOGISTICA necesara desfasurarii activitatilor propuse va fi asigurata atat de membrii GAL, cat si prin incheierea de contracte de furnizare bunuri sau servicii, dupa caz. Sediul GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche se va stabili intruna din localitatile din teritoriu GAL. Spatiul inchiriat va asigura o suprafata corespunzatoare pentru biroul in care sa isi desfasoare activitatea personalul GAL si pentru sedintele/adunarile AGA, ale Comitetului de Selectie a proiectelor etc. Mobilierul, echipamentele IT (calculatoare, laptop-uri, imprimanta-multifuctionala, aparat foto etc), echipamentele de comunicatie (telefoane, modemuri de internet etc), materialele consumabile vor fi achizitionate in baza unor contracte de furnizare, distincte, cu respecterea reglementarilor aplicabile in domeniul achizitiilor. Serviciile de telefonie si internet vor fi asigurate de un operator de telecomunicatii, in baza unor contracte de servicii. Pentru realizarea activitatilor de animare a teritoriului (promovare si informare), se vor inchiria spatii corespunzatoare, se vor achizitiona servicii de catering, servicii de inchiriere stand expozitional, servicii de publicitate, servicii de editare, machetare, tiparire materiale de promovare/informare (afise, pliante, brosuri, mape, pixuri etc). Se va achizitiona un autovehicul, necesar deplasarii in teritoriu pentru efectuarea activitatilor ce vizeaza implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche, la care se adauga costurile aferente combustibilului. Se vor contracta servicii de intretinere, curatenie, asigurare si alte cheltuieli conexe utilizarii autouvehicului achizitionat. Controlul corectitudinii si analiza performantelor financiare vor fi evaluate de catre auditor, prin incheierea unui contract de servicii. De asemenea GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche va dispune de propriul domeniu de internet, realizat in baza unui contract de servicii de realizare, actualizare si intretinere a paginii web. RESURSELE FINANCIARE sunt exprimte detaliat in capitolul X – Planul de finantare al strategiei. Din totalul bugetul financiar, 20% vor fi alocate costurilor de functionare si animare, iar 80% vor fi alocate masurilor de finantare. In cadrul bugetului de functionare sunt prevazute cheltuieli cu resursele umane, cu utilitati privind sediul GAL, cu participarea la activitatile retelei nationale si europene de dezvoltare rurala, FNGAL, seminarii, cheltuieli legate de comunicare, achizitii de echipamente si logistica, materiale consumabile, autovehicul, servicii de utilizare, intretinere si asigurare autovehicul, audit financiar. In cadrul bugetului de animare sunt prevazute cheluieli cu crearea, intretinerea si actualizarea website-ului GAL, organizarea evenimentelor de promovare/informare, instruirea personalului GAL, participarea la seminarii si conferinte a liderilor locali etc.

Page 79: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

CAPITOLUL VIII – DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITATILOR LOCALE IN ELABORAREA STRATEGIEI Pentru realizarea unui diagnostic realist al teritoriului, a fost stabilit un Plan de Actiune care a condus la implementarea urmatoarelor activitati: 1) Dezbateri publice/actiuni de animare (16 comune), in cadrul carora au fost colectate date cu privire la specificul teritoriului (fisa localitatii, elaborata impreuna cu persoanele-resursa din fiecare comuna), completate de activitati de facilitare comunitara/animare, prin aplicarea deChestionare(a se consulta Chestionar de evaluare Anexa 6), in scopul evaluarii stadiului de dezvoltare, precum si a stadiului de asumare a ideii de parteneriat pentru dezvoltare a actorilor locali. Concomitent, au avut locconsultari cu autoritatea publica locala si diversi actori localipentru a identifica caracteristici socio-culturale si economice a zonei, pentru a cunoaste nevoile prioritare ale comunitatilor si a evalua capacitatea locala de a implementa proiecte, care sa conduca la rezolvarea acestora, avand ca punct de plecare cunoasterea nevoilor identificate la nivel local. Participantii au completat Formularul idei de proiect (a se consulta Formular idei de proiect_Anexa 6), prin care si-au exprimat directiile/actiunile pe care si le doresc a fi finantate prin SDL, contribuind astfel la conturarea prioritatilor si masurilor Strategiei de Dezvoltare Locala. Un rol esential in aceasta activitate l-au avut persoanele resursa - liderii formali si informali ai comunitatii, care ulterior au fost invitati sa participe la formarea parteneriatului si respectiv la intalnirile organizate in cadrul proiectului, alaturi de echipa tehnica de experti: Nr. crt. Nume si Prenume Localitatea 1. Camburi Constantin Beidaud 2. Toma Anica Carcaliu 3. Petrica Dumitra Cerna 4. Musat Neculae Cerna 5. Coliu Niculae Ciucurova 6. Sarbu Dumitru Daeni 7. Vilcu Valentin Dorobantu 8. Acceleanu Ion Hamcearca 9. Taifas Marian Horia 10 Corcea Petre Sergiu Traian 11. Peiciu Niculache Izvoarele 12. Dascalu Silvia Izvoarele 13. Nicolae Ion Nalbant 14. Onea Nicolae Ostrov 15. Spinachi Niculae Ostrov 16. Matei Eugen Peceneaga 17. Dobre Dumitru Peceneaga 18. Turcoianu Marian Peceneaga 19. Dumitru Enache Stejaru 20. Uda Iota Stejaru 21. Olteanu Ion Topolog 22. Olteanu Laurentiu-Florin Topolog 23. Sandu Neculai Turcoaia

Page 80: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

24. Taranu Marcel Turcoaia 25. Gogoasa Marian-Emil Valea Teilor Pentru diseminarea informatiilor, in fiecare comuna au fost postate afise ale actiunii si au fost distribuite materiale de informare. Fiecare intanire locala a fost consemnata intr-un Raport al intalnirii, la care a fost atasata lista de prezenta a persoanelor participante (a se vedea Anexa 6). In etapa de animare s-a asigurat promovarea egalitatii de sanse si prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala. 2) Constituirea a 4 grupuri de lucru: procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala pentru teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche a continuat cu organizarea a 4 grupuri de lucru, pe urmatoarele domenii de interes: Economic, Social/educatie, Agriculturasi Dezvoltare durabila, grupuri de lucru care au definitivat/validat analizele SWOT, pe domenii de interes. S-au formulat si prioritizat propunerile de proiecte, pentru identificarea masurilor de finantare, printr-un proces de schimburi si aport de idei din partea tuturor celor implicati. Astfel, din analiza diagnostic si analiza SWOT, s-au conturat prioritatile teritoriului si masurile necesare de implementat in perioada urmatoare, tinandu-se cont de oportunitatile oferite de potentialul fiecarei comune. Fiecare intanire de grup de lucru a fost consemnata intr-un Raport al intalnirii, la care a fost atasata lista de prezenta a persoanelor participante (a se vedea Anexa 6). 3) Intalniri de parteneriat – 3 intalniri (a se consulta rapoartele de intalnire de parteneriat nr 1, 2, 3 din Anexa 6) organizate in teritoriu: prima intalnire de parteneriat (derulata in comuna Izvoarele)-au fost prezentate fisele comunelor realizate, s-a discutat despre viziunea si obiectivele strategice ale SDL-ului si s-au centralizat, din punct de vedere al viziunii, formularele de idei de proiecte completate in cadrul actiunilor de la pct. 1.). Parteneriatul a fost instiintat de retragerea din motive obiective d-lui Ghesu Constantin (PFA Ghesu Constantin) si inluderea in parteneriat a d-lui Uda Iota (PFA Uda Iota), reprezentand aceeasi categorie de partener (parteneri privati) si acelasi domeniu de interes (agricultura); a doua intalnire intalnire de parteneriat (derulata in comuna Ostrov) - a avut loc dezbaterea diagnozei teritoriului Muntii Macinului-Dunarea Veche si a directiilor de dezvoltare strategica propuse. Aceste dezbateri au fost precedate de prezentari power-point, prezentari in care au fost utilizate informatiile dobandite ca urmare a implementarii activitatilor de la pct 1) si din intalnirea anterioara de parteneriat si a fost prezentat draft-ul diagnozei teritoariale, ce a fost supus dezbaterii in parteneriat, pentru observatii si completari. a treia intalnire de parteneriat (derulata in comuna Stejaru) - a fost prezentata in integralitatea sa Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche, fiind supusa validarii de catre parteneriat. Validarea acesteia a fost consemnta in raportul intalnirii (Anexa 6).

Page 81: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

CAPITOLUL IX – ORAGANIZAREA VIITORULUI GAL - DESCRIEREA MECANISMELOR DE GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE SI CONTROL A STRATEGIEI In vederea derularii unui mecanism de implementare a strategiei performant, care sa asigure atingerea indicatorilor stabiliti, GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche va indeplini urmatoarele sarcini: va constitui organisme de lucru proprii care sa contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala; va organiza actiuni de animare si informare a teritoriului. Activitatile de animare vor fi proportionale cu nevoile identificate la nivelul teritoriului. GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locala cu privire la posibilitatile de finantare existente in cadrul strategiei (seminarii, conferinte, work-shop-uri tematice, comunicate in mass media locala, realizarea de materiale tiparite de promovare, existenta unei pagini de internet dedicata GAL). va concepe o procedura scrisa de evaluare si selectie, nediscriminatorie si transparenta, prin intocmirea unor criterii de selectie obiective, care sa asigure evitarea conflictelor de interese. Procedura derulata va garanta ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie vor fi exprimate de partenerii care nu au statut de autoritati publice; va derula o procedura de selectie care sa asigure coerenta cu strategia de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, fiind acordata prioritate operatiunilor, in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si prioritatile strategiei; va pregati si publica apeluri de selectie, prin intocmirea Ghidurilor masurilor GAL si a Fiselor de evaluare si selectie; Se vor derula minim 2 sesiuni/ an contractual pentru fiecare din masurile cuprinse in strategie. va intocmi o procedura de monitorizare a proiectelor selectate in cadrul sesiunilor de depunere de proiecte; va verifica conformitatea cererilor de plata depuse de beneficiarii masurilor GAL (verificarea se va realiza de catre compartimentul administrativ GAL prin personalul cu atributiuni specifice); va intocmi cererile de plata, Planul anual de achizitii si dosarele de achizitii aferente costurilor de functionare si animare a teritoriului; va asigura participarea personalului administrativ la sesiuni de instruire in domenii relevante implementarii strategiei; va derula alte activitati specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane; va intocmi o procedura interna de monitorizare si evaluare a stadiului implementarii strategiei (va fi elaborat un Plan de evaluare interna); va initia actiuni si va participa la proiecte de cooperare internationala si transnationala; GAL- ul Muntii Macinului – Dunarea Veche va fi constituit si va functiona ca si asociatie, organizata in conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, iar organele de conducere ale acestuia, vor facilita o participare directa a asociatilor la luarea deciziilor.

Page 82: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

La nivelul GAL-ului, organele asociatiei sunt:Adunarea generala; Consiliul director; Cenzorul; Comitetul de selectie a proiectelor; Comisia de solutionare a contestatiilor; Compartimentul administrativ. 1) Adunarea generala a GAL-ului este formata din totalitatea partenerilor, respectiv din 21 membri, reprezentanti ai sectoarelor public, privat si societate civila. Este organismul suveran si suprem al grupului de actiune locala, care concepe si planifica strategia de functionare al acestuia. Sectorul public este reprezentat de 9 administratii publice locale, iar cel privat de 12 entitati, asigurandu-se astfel un procent de reprezentativitate a celor din urma, de peste 57% din totalul partenerilor. Principalele responsabilitati ale Adunarii Generale sunt: aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL-ului; aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, si a bilantului contabil; alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director; alegerea si revocarea membrilor Comitetului de selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor; modificarea Actului Constitutiv si a Statutului GAL; dizolvarea si lichidarea Asociatiei; decide asupra primirii sau excluderii unor membri, la propunerea Consiliului Director; stabilirea programului de activitate; stabilirea cotizatiei anuale; dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director; orice alte atributii prevazute de lege sau de Statutul GAL; alegerea si revocarea cenzorului. Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra celorlalte organe ale asociatiei. Hotarârile luate de Adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati, care nu au luat parte la Adunarea generala sau au votat impotriva. 2) Consiliul director este organul care asigura punerea in executare a hotarârilor Adunarii generale.Consiliul Director exercita conducerea Asociatiei in perioada dintre sesiunile Adunarii Generale si hotaraste in toate problemele ce intra in competenta sa. Consiliul Director este alcatuit din 35 persoane: Presedinte si 2 4 membrii. In exercitarea competentei sale, consiliul director: prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele asociatiei; incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei; aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel; desemneaza, din rândul membrilor sai, un presedinte al asociatiei; aproba procedurile specifice implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a

teritoriului GAL Munţii Măcinului - Dunărea Veche; aproba lansarea apelurilor de selectie pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala si prelungirea acestora, daca este cazul;

Page 83: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

programeaza gestionarea administrativa, economica si financiara a Asociaţiei, in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect; aproba proiectelor care vor fi puse în aplicare de către Asociaţie; aproba modificarea investiţiilor, dacă este necesar; numeste membrii Comitetului de selectie a proiectelor; numeste membrii Comisiei de Contestatii; aproba modificari ale cheltuielilor de funcţionare in cadrul bugetului de functionare a GAL-ului; aproba organigrama si politica de personal ale Asociaţiei; propune si aproba fisa de post a managerului de GAL; aproba fisele de post propuse de manager pentru ceilalti membri ai compartimentului administrativ; aproba modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala si a Planului de finantare al acesteia, atunci cand se impune; indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala. 3) Cenzorul:asigura controlul financiar al Asociatiei si poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot. Cenzorul va avea urmatoarele responsabilitati principale: verificarea modului in care este administrat patrimoniul Asociatiei; intocmirea rapoartelor si prezentarea acestora Adunarii generale; participarea la sedintele Consiliului director, fara drept de vot; indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala. 4) Comitetul de selectie a proiectelor: va fi format din reprezentanti ai partenerilor GAL, propusi si votati de catre Adunarea GeneralaConsiliul Director. La selectia proiectelor, se va

aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, in momentul selectiei vor fi prezenti cel putin 51% din membrii Comitetului de selectie, din care peste 51% vor fi reprezentanti ai mediului privat si societatii civile.Comitetul de selectie proiecte va avea urmatoarele responsabilitati principale: se va intruni la fiecare sesiune de selectie proiecte derulata de catre GAL; va analiza Rapoartele de evaluare precum si documentatia suport intocmita de catre personalul GAL cu responsabilitati specifice; va decide cu privire la selectia proiectelor care vor fi finantate in cadrul Strategiei de dezvoltare a teritoriului; 5) Comisia de Solutionare a Contestatiilor va fi formata din reprezentanti ai partenerilor GAL, propusi si votati de catre Adunarea GeneralaConsiliul Director, reprezentând diversele categorii de parteneri. Comisia de Solutionare a Contestatiilor va avea urmatoarele responsabilitati principale: se va intruni in situatii exceptionale; va solutiona contestatiile depuse de catre potentialii beneficiari ai masurilor lansate de catre GAL, nemultumiti de derularea procesului de evaluare si selectie proiecte; 6) Compartimentul administrativ Desfasurarea activitatilor specifice GAL, va fi asigurata de o echipa de 5 profesionisti cu studii superioare si experienta in realizarea si implementarea proiectelor, administrare, gestionare si managementul fondurilor europene. Compartimentul administrativ este format din totalul angajatilor si colaboratorilor Asociatiei GAL si are urmatoarea componenta:GAL si are urmatoarea componenta:

Page 84: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

1. Manager - coordoneaza activitatea GAL (activitati curente si mobilizare resurse umane si financiare), angajeaza asociatia in relatia cu tertii, administreaza relatia cu finantatorul. Desfasoara activitati de monitorizare, evaluare si control intern a SDL. 2. Expert verificare, evaluare si selectie proiecte - organizeaza activitatea de lansare a apelurilor de selectie a masurilor, evaluarea si selectia proiectelor depuse; indeplineste functii specifice privind organizarea activitatilor financiar-contabile (gestioneaza actele contabile ale GAL-ului); 3. Expert monitorizare proiecte – responsabil cu activitatile de monitorizare a implementarii proiectelor selectate; desfasoara si sarcini specifice privind activitatea de lansare a apelurilor de selectie a masurilor, , realizeaza verificarea conformitatii si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse, contribuie la evaluarea cererile de finantare. 4. Expert animare – desfasoara activitati de animare si promovare a actiunilor GAL in teritoriu; verifica conformitatea Cererilor de Plata aferente proiectelor selectate, planifica si deruleaza activitati administrative si de secretariat. 5. Expert dezvoltare rurala – desfasoara activitati de verificare a conformitatii si eligibilitatii propunerilor de proiecte, de evaluare a cererilor de finantare, de verificare a conformitatiie cererilor de plata ale beneficiarilor G.A.L. (functie de necesitati si de specificul proiectelor depuse spre finantare). Activitatile, atributiile si responsabilitatile membrilor echipei de implementare vor fi detaliate in fise de post (Anexa 8). Pe baza acestor fise de post la nivelul GAL se va realiza procedura de recrutare si angajare a personalului. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de interese. Fig. 1 ORGANIGRAMA GAL Fig. 2 ORGANIGRAMA COMP. ADMINISTRATIV MECANISM GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE SI CONTROL SDL Procesul de evaluare a strategiei va presupune compararea obiectivelor si indicatorilor stabiliti, cu cei efectiv inregistrati si realizati.Atributiile privind inregistrarea si analiza progresului implementarii strategiei sunt indeplinite de catre Comitetul Director si Compartimentul administrativ (Managerul G.A.L.). In acest sens la nivelul GAL-ului va fi intocmit un Plan de evaluare, aprobat de catre Adunarea Generala, care va descrie procedura intocmita in vederea monitorizarii si evaluarii stadiului de implementare in diferitele faze de derulare a proiectului.Progresul, eficienta si eficacitatea SDL in raport cu obiectivele stabilite, vor fi masurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat

21.ADUNAREA GENERALA5.COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV1.CENZOR3. CONSILIUL DIRECTOR 7. COMITETUL DE SELECTIE3.COMISIA DE CONTESTATII 1.MANAGER G.A.L.1.EXPERT VERIFICARE, EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE 1. EXPERTMONITORIZARE 1. EXPERTANIMARE 1.EXPERT DEZVOLTARE RURALA

Page 85: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

si de impact Indicatorii principali mentionati, la care se adauga si indicatori financiari, sunt elaborati la nivelul fiselor de masuri si sunt in concordanta cu indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de interventie (Reg. UE 1305/2013) si cu directiie strategice prevazute de strategie.Indicatorii vor furniza informatii precise asupra diverselor aspecte ale programarii privind corespondenta, pertinenta, eficienta, eficacitatea, impactul si sustenibilitatea actiunilorderulate de catre GAL. Corespondenta: luând in considerare previziunile din proiect, permite evaluarea raportului dintre cele prevazute si cele realizate. Pertinenta: evalueaza anterior coerenta dintre nevoile de context si implementarea proiectului, precum si compatibilitatea dintre mijloace existente si finalitate, si coerenta si compatibilitatea dintre obiectivele specifice ale proiectului/actiunile proiectate si cele realizate. Eficienta: se vor evalua rezultatele obtinute in raport cu resursele utilizate. Se vor analiza actiunile implementate, si cheltuielile efectuate pentru a le realiza. Unde este posibil, se va cauta sa se compare parametrii de cost (pentru achizitii, lucrari si personal) cu cele ale altor proiecte similare. Indicatorii utilizati vor fi atât de tip tehnic cât si de tip economic. Eficacitate: in vederea obtinerii unui proiect bine definit, obiectivele specifice au fost evaluate pentru a fi „masurabile”. In fazele ulterioare, se va masura gradul de indeplinire a obiectivelor,tinând cont de indicatorii privind cantitatea si tipologia beneficiarilor,a actiunilor si a sistemului de gestiune. Impact: masurând evaluarea impactului transformarilor care deriva din stimuli produsi de proiect asupra teritoriului de referinta, o astfel de monitorizare poate interveni doar pe termen mediu si lung. Sustenibilitate: este parametrul pentru evaluarea impactului strategiei la nivel micro-regional dupa finalizarea implementarii actiunilor derulate in cadrul strategiei. Aditional fata de indicatorii propusi pentru fiecare masura de finantare, sistemul de monitorizare si evaluare de la nivelul GAL va avea in vedere dezvoltarea de indicatori suplimentari specifici, ce vor fi monitorizati pe intreaga perioada de implementare a strategiei. Dispozitivul de monitorizare, evaluare si control implementat de GAL va asigura:

Luarea operativa a deciziilor asupra implementarii proiectului; Efectuarea zilnica a gestionarii proiectului; Executarea operativa si corecta a procedurilor de gestionare aresurselor; Monitorizarea si raportarea la timp despre realizarile si rezultatele proiectului; Furnizarea de informatii catre factorii de decizie. MECANISM MONITORIZARE PROIECTE Procesul de monitorizare incepe din momentul depunerii cererii de finantare la GAL si continua pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului, inclusiv dupa finalizarea implementarii activitatilor proiectului.Compartimentul administrativ (prin personalul cu functii specifice de monitorizare) se va asigura ca exista un management eficient al proiectelor finantate in cadrul strategiei, ca activitatile se desfasoara in conformitate cu calendarul prevazut in contract, ca se realizeaza (sau exista premisele sa se realizeze) indicatorii prevazuti in contractele de finantare, ca proiectele respecta egalitatea de sanse si nediscriminarea, regulile ajutorului de stat (acolo unde se aplica) si a dezvoltarii durabile,

Page 86: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

legislatia privind achizitiile publice, precum si celelalte conditionalitati prevazute in contractele de finantare specifice fiecarui proiect. In perioada dupa finalizarea implementarii activitatilor proiectului, GAL se va asigura ca proiectele isi mentin indicatorii de realizare, ca respecta egalitatea de sanse si nediscriminarea,dezvoltarea durabila, iar acolo unde este cazul, proiectele generatoare de venit respecta prevederile regulamentelor comunitare, ca sunt respectate conditiile contractului de finantare. Pentru atingerea rezultatelor vizate in cadrul procesului de monitorizare si evaluare a proiectelor finantate, responsabilul GAL cu atributiuni specifice de monitorizare proiecte: va analiza datele incluse in rapoartele de progres primite de la beneficiari, solicita clarificari (daca este cazul); va analiza progresul fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor propuse, precum si respectare prevederilor contractului de finantare; va efectua vizite de monitorizare in vederea analizarii progresului proiectului, va intocmi rapoarte de monitorizare a proiectelor; identifica problemele in implementarea proiectului; efectueaza vizite de monitorizare ex post si rapoarteaza asupra sustenabilitatii investitiei;

Page 87: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. S olii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│Tel:0742246828│E-mail:[email protected]│offi e@gal u tii a i ului.ro│we site: www.galmuntiimacinului.ro Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

CAPITOLUL X – PLANUL DE FINANTARE AL STRATEGIEI Planul de finantare a Strategiei GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche va fi constituit din: Componenta A – Valoarea aferenta teritoriului si a populatiei acoperite de parteneriat, respectiv 985,37 Euro/km2 si 19,84 Euro/locuitor (2.204.659 Euro). Componenta B – valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de evaluare si selectie, exprimata in Euro (679.550,31 Euro). Teritoriul GAL cuprinde o suprafata de 1539,83 km2, avand o populatie totata de 34.645 locuitori. Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A este urmatorul:

1539,83 km2 x 985,37 Euro/km2 = 1.517.302,28 Euro 34.645 locuitori x 19,84 Euro/locuitor = 687.356,80 Euro Total: 2.884.209,31 Euro 2.204.659 Euro (2.204.659 Euro conform calcului tabelar din Anexa 4, in functie nr. locuitori si suprafata teritoriu) la care s-au adaugat 679.550,31 Euro care reprezinta bonusul de calitate) Potrivit Ghidului Solicitantului pentru participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, costurile de functionare si animare nu depasesc 20% din costurile publice locale efectuate pentru prezenta Strategie de Dezvoltare Locala. Astfel, bugetul de functionare si animare ale Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche este: 2.884.209,31 Euro2.204.659 Euro x 20 % = 440.931576.841 Euro In cadrul bugetului de functionare vor fi prevazute prevazute cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu serviicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL ( in functie de necesitati), audit si cenzurat, cheltuieli logistice si administrative (inchiriere sediu, dotare sediu, mijloc de transport,etc.) cheltuieli pentru deplasari pentru functionarea GAL, cheltuieli pentru instruirea si dezvoltarea de competente privind implementarea SDL, cheltuieli pentru animare si pentru alte evenimente prin care se promoveaza teritoriul acoperit de GAL. Bugetul total alocat masurilor de finantare este de 2.307.368,31 1.763.728 Euro, alocarea financiara pe masuri, stabilita in functie de nevoile identificate, fiind structurata astfel:

Masura M1/1C, alocarea totala fiind de 25.00032.690 25.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) Masura M2/3A, alocarea totala fiind de 200.000261.635 Euro (Intensitatea sprijinului: 90%,100%) Masura M3/2A, alocarea totala fiind de 30.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) Masura M4/2B, alocarea totala fiind de 200.000 270.890 240.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) Masura M5/6A, alocarea totala fiind de 120.000145.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) Masura M6/6A, alocarea totala fiind de 300.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) Masura M7/6B, alocarea totala fiind de 500.000 888.425,31 999.733,31 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) Masura M8/6B, alocarea totala fiind de 200.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%)

Page 88: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. S olii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│Tel:0742246828│E-mail:[email protected]│offi e@gal u tii a i ului.ro│we site: www.galmuntiimacinului.ro Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016

Masura M9/6B, alocarea totala fiind de 138.72841.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) Masura M10/6B, alocarea totala fiind de 50.00065.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) Astfel, valoarea procentuala a alocarii financiare pentru fiecare dintre prioritatile la care contribuie masurile propuse este:

Prioritatea 1, in procent de 1,130,87%, bugetul total alocat fiind de 25.000 32.690 25.000 Euro Prioritatea 2, in procent de 10,439,36%, bugetul total alocat fiind de 230.000 300.890 270.000 Euro Prioritatea 3, in procent de 9,07%, bugetul total alocat fiind de 200.000261.635 Euro Prioritatea 6, in procent de 59,3660,70%, bugetul total alocat fiind de 1.308.728 1.712.153,311.750.733,31 Euro

Page 89: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

CAPITOLUL XI: PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR DEPUSE IN CADRUL SDL Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse spre finantare va fi realizata de catre compartimentul administrativ cu sarcini specifice, in baza criteriilor de selectie stabilite in fisele masurilor din strategia de dezvoltare locala si detaliate in Ghidurile solicitantului. Derularea procedurii se va realiza cu respectarea principiilor transparentei, evitarii conflictelor de interese si nediscriminarii potentialilor beneficiari. Comitetul de selectie a proiectelor va fi format din reprezentanti ai partenerilor GAL, propusi si votati de catre Consiliul Director. Acesta va fi alcatuit din 7 membri titulari, respectiv 7 membri supleanti, reprezentând diversele categorii de parteneri. Partenerii privati vor fi reprezentati in proportie de cel putin 51%. La nivel decizional, nici autoritatile publice, niciun singur grup de interese (entitati care activeaza in acelasi sector) nu va detine mai mult de 49% din drepturile de vot. Comitetul de selectie proiecte va avea urmatoarele responsabilitati principale: - se va intruni la fiecare sesiune de selectie proiecte derulata de catre GAL; - va analiza Rapoartele de evaluare precum si documentatia suport intocmita de catre personalul GAL cu responsabilitati specifice; - va decide cu privire la selectia proiectelor care vor fi finantate in cadrul Strategiei de dezvoltare a teritoriului; Comisia de Solutionare a Contestatiilor va fi alcatuita din 3 membri, reprezentanti ai partenerilor GAL, propusi si votati de catre Consiliul Director, reprezentând diversele categorii de parteneri. Partenerii privati vor fi reprezentati in proportie de cel putin 51 %. Membrii Comitetului de selectie nu pot fi membri in Comisia de solutionare a contestatiilor, in cadrul aceleiasi sesiuni de evaluare si selectie proiecte. Comisia de Solutionare a Contestatiilor se va intruni in situatii exceptionale si va solutiona contestatiile depuse de catre potentialii beneficiari ai masurilor lansate de catre GAL, nemultumiti de derularea procesului de evaluare si selectie proiecte Circuitul proiectelor inaintate spre finantare catre GAL : 1. Lansarea apelurilor de selectie a proiectelor si depunerea proiectelor de catre potentialii beneficiari la secretariatul GAL; 2. Evaluarea (verificarea conformitatii si eligibilitatii) si selectia proiectelor la nivelul GAL, utilizând procedura de evaluare si selectie, precum si criteriile stabilite in fisele masurilor, urmand a fi intocmite rapoarte de evaluare. Acestea vor contine informatii privind criteriile de eligibilitate indeplinite/neindplinite si punctajul aferent fiecarui proiect; 3. Convocarea si intrunirea Comitetului de selectie/Comisiei de Evaluare a Contestatiilor (daca este cazul) in vederea incheierii procedurii de selectie a proiectelor. Comitetul de selectie se va intruni in functie de numarul de sesiuni lansate pentru depunerea proiectelor. Sedintele sunt convocate de catre Presedintele Comitetului de selectie iar secretariatul este asigurat de catre personalul GAL. Sunt invitati sa participe la sedinte membrii titulari cu drept de vot, iar in conditiile in care acestia nu pot participa, vor informa Presedintele si vor delega membrii supleanti. Daca unul dintre membrii comitetului se afla in conflict de interese, in aceasta situatie persoana in cauza nu va participa la sedinta respectiva. La selectia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, in momentul selectiei vor fi prezenti cel putin 51% din membrii Comitetului de selectie, din care peste 51% vor fi reprezentanti ai mediului privat si societatii civile.Contestatiile privind decizia de finantare a proiectelor vor fi depuse in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, la secretariatul GAL.

Page 90: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

Contestatiile depuse in termen vor fi inaintate Comisiei de Evaluare a Contestatiilor, care are obligatia de a le analiza si de a intocmi un raport de solutionare; 4. Intocmirea Rapoartelor de selectie aferente sesiunilor derulate. Dupa finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, personalul GAL care asigura secretariatul sedintei va intocmi Raportul de selectie aferent sesiunii incheiate. Acesta va cuprinde informatii privind numarul proiectelor conforme si eligibile (selectate/neselectate/retrase), precum si a celor neconforme, neeligibile, dupa caz; 5. Notificarea beneficiarului privind statutul proiectului depus la GAL si depunerea proiectului la AFIR, pentru semnarea contractului de finantare dintre beneficiar si AFIR. COMITETUL DE SELECTIE PARTENERI PUBLICI 28,57% Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii Comuna Cerna Membru titular Comuna Horia Membru titular Comuna Daeni Membru supleant Supleant Comuna Cerna Comuna Topolog Membru supleant Supleant Comuna Horia Comuna Stejaru Membru supleant Supleant Asociatia Altona Cerna PARTENERI PRIVATI 42,85 % Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii PFA Uda Iota Membru titular SC Topolog Agroservis SRL Membru titular S.C. ANE & MARCUS S.R.L. Membru titular SC Tumult Group Peceneaga Membru supleant Supleant PFA Uda Iota Ene Ghe. Zamfira Membru supleant Supleant SC Topolog Agroservis Spinachi I Niculae PFA Ostrov Membru supleant Supleant SC Eliza Power Design SRL Asociatia crescatorilor de Ovine si Caprine Ovinpec Membru supleant Supleant Asoc. de Sprijinire si Promovare a Iniativelor Rurale SOCIETATE CIVILA 28,57% Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii Asociatia de Sprijinire si Promovare a Iniatiativelor Rurale Membru titular Presedinte Asociatia Altona Cerna Membru titular COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR Partener Functia in C.S.C Observatii Comuna Peceneaga Membru Titular Asociatia de Dezvoltare Rurala Daeni Membru Titular Asociaţia OVIS Cerna Membru Titular Comuna Ostrov Membru supleant Supleant Comuna Peceneaga Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România - Sucursala CARCALIU Membru supleant Supleant Asociatia de Dezvoltare Rurala Daeni Comuna Izvoarele Membru supleant Supleant Asociaţia OVIS Cerna

Page 91: INTRODUCERE - galmuntiimacinului.ro · melifera, iar din flora salbatica sunt valorificate: floarea de tei argintiu si pucios flori fructe si frunze de paducel, sunatoare, fructe

Proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Muntii Macinului- Dunarea Veche”este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală2014-2020, Sub- Măsura 19.1”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”

CAPITOLUL XII - MECANISMUL DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Pentru a garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita orice potential conflict de interese, in modelul de implementare trebuie sa existe o separare adecvata a responsabilitatilor. Persoanele implicate in elaborarea proiectului nu pot fi implicate in procesul de selectie sau de aprobare a acestuia. Expertii GAL si membrii comitetelor de selectie si contestatii vor respecta prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Evaluarea Cererilor de Finanatare si a Dosarelor Cererilor de Plata aferente, precum si monitorizarea proiectelor se va efectua de catre echipa GAL. Procesul de selectie si de solutionare a contestatiilor se va efectua de catre Comisia de Evaluare, respectiv Comisia de Contestatii. Echipa GAL nu poate acorda servicii de consultanta unui solicitant. Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare, evaluare si selectie a cererilor de finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie urmatoarele persoane: a)cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti sau care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanti; b)sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanti; c)cele despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare si selectie a Cererilor de Finantare si de verificare a Cererilor de Plata. In acest sens, fiecare membru care participa in procesele de evaluare, selectie, solutionare a contestatiilor, monitorizare a Cererilor de Finantare si verificare a conformitatii cererilor de plata, va completa pe proprie raspundere o declaratie de impartialitate, evitare a conflictului de interese si confidentialitate. De asemenea, orice persoana care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este angajata in orice fel de relatie profesionala sau personala cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale in proiect, poate depune proiecte, cu obligatia de a prezenta o declaratie in scris in care sa explice natura relatiei/interesul respectiv si nu poate participa la procesul de selectie a proiectelor. In situatia in care, in cursul procedurii de evaluare, selectie si solutionare contestatii, verificare conformitate cereri de plata, aceste persoane descopera sau constata o legatura de natura celor mentionate mai sus, acestea sunt obligate sa o semnaleze si sa inceteze de indata procedura de evaluare, selectie si solutionare contestatii sau verificare Cereri de Plata. Incalcarea prevederilor privind evitarea conflictului de interese se sanctioneaza cu excluderea solicitantului din procedura de selectie si, dupa caz, solicitarea instantei de a anula contractul de finantare care a fost incheiat.