Intrebari Teorie

of 101 /101
Exploatare retele MT si JT Lista intrebari teorie ID: 2205 Sageata unui conductor al unei linii electrice aeriene de joasa tensiune intr-un anumit punct este: a). distanta masurata pe verticala intre cele doua puncte de suspensie ale conduc torului; b). distanta pe verticala intre punctul cel mai de jos al conductorului si sol; X c). distanta masurata pe verticala intre punctul respectiv de pe curba conductoru lui si dreapta care uneste cele doua puncte de suspensie ale conductorului; d). distanta masurata pe verticala intre punctele de prindere ale conductorului l a doi stalpi consecutivi; Bibliografie: PE 106-2003, cap. II, pag.7. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6 ID: 2214 Verificarea izolatiei cu tensiune inalta continua, a cablurilor de energ ie 5,8 / 10 kV,se executa cu tensiunea de verificare de: a). 21 kV c.c.; b). 75 kV c.c.; X c). 35 kV c.c.; d). 50 kV c.c.; Bibliografie: PE 116 / 94, cap.12,pct.12B.6 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5 ID: 2218 Operatiile din grupa distincta de operatii vor fi executate de catre: a). personalul formatiei operative sau de personalul formatiei de lucru supravegh eat de seful de lucrare; b). de mai multe formatii operative; X c). in totalitate de aceeasi formatie operativa; X d). acelasi personal de comanda operativa care efectueaza telecomanda Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.18(1)b Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5 ID: 2238 Pentru a preveni actionarea in sarcina a separatorului inaintea actionar ii acestuia ,se iau urmatoarele masuri: a). se deblocheaza dispozitivul de actionare; X b). se verifica pozitia '' deconectat'' a intreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele; c). se verifica pozitia corecta a dispozitivului de actionare; d). se verifica pozitia brosat a intreruptorului; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.31(1)a. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4 Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Embed Size (px)

Transcript of Intrebari Teorie

Page 1: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Lista intrebari teorie

ID:  2205Sageata unui conductor al unei linii electrice aeriene de joasa tensiune intr-

un anumit punct este:

  a). distanta masurata pe verticala intre cele doua puncte de suspensie ale conductorului;

  b). distanta pe verticala intre punctul cel mai de jos al conductorului si sol;X c). distanta masurata pe verticala intre punctul respectiv de pe curba conductorului si 

dreapta care uneste cele doua puncte de suspensie ale  conductorului;

  d). distanta masurata pe verticala intre punctele de prindere ale conductorului la doi stalpi 

consecutivi;Bibliografie: PE 106-2003, cap. II, pag.7.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  2214Verificarea izolatiei cu tensiune inalta continua, a cablurilor de energie 5,8 / 

10kV,se executa cu tensiunea de verificare de:

  a). 21 kV c.c.;

  b). 75 kV c.c.;X c). 35 kV c.c.;

  d). 50 kV c.c.;

Bibliografie: PE 116 / 94, cap.12,pct.12B.6

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  2218Operatiile din grupa distincta de operatii vor fi executate de catre:

  a). personalul formatiei operative sau de personalul formatiei de lucru supravegheat de 

seful de lucrare;  b). de mai multe formatii operative;X c). in totalitate de aceeasi formatie operativa;

X d). acelasi personal de comanda operativa care efectueaza telecomanda

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.18(1)b

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  2238Pentru a preveni actionarea in sarcina a separatorului inaintea actionarii acestuia ,se iau urmatoarele masuri:

  a). se deblocheaza dispozitivul de actionare;

X b). se verifica pozitia '' deconectat'' a intreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele;  c). se verifica pozitia corecta a dispozitivului de actionare;

  d). se verifica pozitia brosat a intreruptorului;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.31(1)a.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2242Functionarea in conditii de fiabilitate a LES de j.t. impune executarea urmatoarelor lucrari de supraveghere si control:

X a). manevre  pentru retragerea din exploatare,in vederea executarii de lucrari, modificari 

regim, etc.;  b). admitera personalului delegat,cu acordarea asistentei tehnice;X c). identificarea traseului de cablu si cablului in profil pentru executarea lucrarilor;

  d). intocmirea proiectului de executie pentru schimbarea cablului;Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 2: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  e). verificarea regimului de incarcare a cablului;

Bibliografie: PE 128 / 90,art.5.8.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  2246Cand se verifica, conform PE 126, daca este asigurata inclinarea in sus a capacului transformatorului, in directia releului de gaze, cu 1 - 1,5% ?

X a). la preluarea in exploatare a transformatorului;

  b). la punerea in sarcina a transformatorului;  c). inainte de darea in exploatare a transformatorului;

  d). inclinarea in sus a capacului este stabilita in normativ  la 2 - 4%.

Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.2.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  2247Cand se verifica, conform PE 126, daca comutatorul de prize al transformatorului functioneaza corect pe toate pozitiile:

  a). la prima punerea in sarcina a transformatorului;

  b). la preluarea in exploatare a transformatorului;  c). numai in fabrica, inainte de livrare, valorile fiind consemnate in cartea tehnica a 

transformatorului;

X d). inainte de darea in exploatare a transformatorului;

Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.2.2,

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2248In cazul in care releul de gaze al transformatorului semnalizeaza si apoi imediat declanseaza, se vor presupune, conform PE 126, urmatoarele:

X a). scurgere importanta de ulei;

  b). defecte in interiorul transformatorului, cu degajare modica de gaze, in special cand este 

insotita si de scaderea tensiunii;X c). defectarea circuitelor electrice ale releului de gaze;

X d). cantitate mare de aer ramasa in ulei sub forma de bule la filtrarea uleiului;

Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.4.5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  2258Ce semnifica pozitia intermediara intre " O " si " I " a manetei basculante de actionare, la intreruptoarele de tip AMRO?

  a). intreruptorul are contactele deschise prin actionare manuala;

  b). intreruptorul are contactele inchise si va ramane cu ele inchise;X c). intreruptorul are contactele deschise prin declansatoare;

  d). intreruptorul este blocat si nu se mai actioneaza;

Bibliografie: 3.E - I 198 - 89,art..2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2265Inscriptiile de securitate se amplaseaza pe toti stalpii LEA din aliniamentul liniei, precum si la posturile de transformare aeriene si punctele de conexiune. Se vor utiliza ca procedeu de inscriptionare :

X a). la inaltimea de ( 1,5 - 2 ) m, cu sablonul pentru stalpii din beton armat si placutele de 

tabla pentru stalpii metalici si din lemn;  b). la inaltimea de (1 - 2,5 ) m, cu sablonul pentru stalpii metalici si placutele de tabla 

pentru stalpii din beton armat si lemn;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 3: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  c). la inaltimea de ( 1,8 - 2,5 ) m, cu sablonul pentru stalpii din beton armat si placutele de 

tabla pentru stalpii metalici si din lemn;Bibliografie: PE 127 / 83; cap.6, punctul 6.2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2273Un transformator declansat prin gaze, poate fi pus in functie, in cazul in car

e nus-a putut constata cauza declansarii, cu aprobarea conducatorului tehnic ierarhic superior, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

  a). gazele sunt colorate si inflamabile;

X b). transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere;X c). declansarea a fost comandata numai de una dintre protectiile contra defectelor interne;

X d). probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune;

  e). a lucrat si o protectie contra defectelor externe;

Bibliografie: PE 126/82,art.2.4.8.,alin.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2275In toate cazurile de functionare a transformatoarelor si autotransformatoar

elorde putere la sarcini mai mari decat puterea nominala, se va urmari in mod strictca temperatura uleiului la partea superioara a cuvei sa nu depaseasca:

  a). 105 grade Celsius;

  b). 110 grade Celsius;  c). 125 grade Celsius;

X d). 115 grade Celsius;

  e). 120 grade Celsius;

Bibliografie: 3.RE-I 12- 83 , pct. 6.2,

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2285De regula, in foile de manevra nu este permis sa se faca corecturi, adaugiri 

sau stersaturi. Cum se procedeaza cand este necesara refacerea unei foi de manevra:

X a). intocmirea, verificarea, aprobarea si controlarea acesteia se vor face ca pentru orice 

foaie de manevra noua;  b). foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se 

fac prin telefon sau pentru control), de seful de tura al centrului de dispecer, care este de serviciu;

  c). foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se 

fac prin telefon ) de un membru al formatiei operative, pentru a micsora riscul de eroare;

  d). se permite corectura realizata cu alta culoare,confirmata prin semnatura autorului;

X e). foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se 

fac prin telefon sau pentru control), de seful de tura al formatiei operative, care este de serviciu;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00, ANEXA 2, pct.15.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  2288Conform RGM in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune, foile de manevra de executie permanente se utilizeaza in conditiile:

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 4: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X a). se intocmesc, se verifica si se aproba de subunitatea de exploatare care are instalatia 

sau zona de retea in gestiune nemijlocita, prin persoane competente de exploatare si vor fi avizate de unitatea de exploatare de care apartine aceasta;

X b). se controleaza de catre centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra 

echipamentelor respective, prin seful compartimentului de comanda operativa;  c). in cazul folosirii unei foi de manevra permanente, la o manevra programata normal, 

folosirea acesteia nu are nevoie de aprobare;

X d). in cazul folosirii unei foi de manevra de executie permanente in cadrul unei manevre de 

coordonare, aceasta  trebuie controlata ( in limita comenzii de coordonare ) de catre dispecerul de serviciu care are aceasta obligatie;

  e). verificarea si acceptarea foii de manevra respective se fac de catre responsabilul 

manevrei de coordonare;Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.54(6).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  2290Folosirea autotelescoapelor si autoscarilor metalice se va face in conformita

te cu instructiunile tehnice de exploatare elaborate de unitatile constructive. Se vor respecta urmatoarele :

  a). deservirea utilajelor se va face de personal instruit in acest scop si de seful de lucrare;

X b). cosul autotelescopului nu trebuie solicitat lateral ( tragere pe orizontala);X c). nu este admis a se lucra pe autoscari sau autotelescoape pe terenuri a caror inclinare 

fata de planul orizontal al utilajului este mai mare de plus / minus 10 grade;

  d). personalul nu se poate apleca peste balustrada autotelescopului, dupa ce s-a legat cu 

centura de siguranta la un punct sigur al cosului;

X e). in timpul executarii lucrarilor,manevrantul utilajului trebuie sa ia masuri contra 

deplasarii accidentale a acestuia si nu are voie sa-l paraseasca;Bibliografie: 3.1.RE - I 42- 82,art.2.6.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2832La un transformator prevazut cu releu  Buchholz, in cazul semnalizarilor releului de gaze, cauzele pot fi:

  a). defecte in reteaua alimentata din transformatorul in cauza;

X b). defectiuni mici in transformator care produc arc electric de scurta durata;X c). debitarea transformatorului pe scurtcircuit, producand astfel gaze prin incalzire brusca;

X d). defectiuni in circuitul electric al semnalizarilor releului de gaze;

  e). defecte in interiorul transformatorului, cu degajare intensa de gaze (in special cand este 

insotita si de scaderea tensiunii);Bibliografie: PE 126/82,art.2.4.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2843Pentru prevenirea functionarii intempestive a unor automatizari sau protect

ii , la manevre in retelele electrice care au legate dispozitive de stingere a arcului la neutrele unor transformatoare din retea , in conceptia manevrelor se va tine seama :

  a). ca timpul de actionare al echipamentelor de comutatie sa fie minimizat prin 

sensibilizarea protectiilor;X b). de prevederile procedurilor si ITI ale unitatii de exploatare, elaborate in conformitate cu 

circularele tehnice emise de forurile in drept;  c). ca pe perioada manevrelor, se anuleaza automatizarile si protectiile ce pot functiona  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 5: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

intempestiv;

  d). ca neutrele transformatoarelor 110/MT sa fie legate la pamant;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.39.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  2844La toate operatiile de conectare sau deconectare a intreruptoarelor unor echipamente, este obligatorie:

X a). verificarea parametrilor de functionare ai tuturor echipamentelor afectate de operatia 

respectiva ( tensiune, circulatii, etc.), atat inainte cat si dupa executarea operatiei;  b). compararea parametrilor de functionare ai echipamentelor afectate cu valorile admise de

echipamentul respectiv(curent,tensiune de plot,etc.);  c). verificarea daca noii parametrii de functionare nu depasesc domeniile de masurare ale 

aparatelor de masurat ( curent, tensiune, putere );

X d). compararea acestora cu valorile admise de echipamentul respectiv(curent, tensiune de 

plot,etc.)si reglarea imediata a acestora pentru incadrarea in limitele normate;Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.40.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2846O foaie de manevra de executie programata normal, care face parte dintr-o manevra de coordonare este controlata de :

  a). dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer , care are comanda nemijlocita asupra 

echipamentului respectiv si va conduce manevra sub aspectul conceptiei de coordonare;  b). seful compartimentului de regimuri al centrului de dispecer;  c). seful formatiei operative din zona de retea;

X d). dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra 

echipamentului respectiv si va conduce manevra sub aspectul conceptiei de coordonare;Bibliografie: RGM-NTE009/10/00,art.54(4)b

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2850Manevrele pentru redarea in exploatare a echipamanetelor sau elementelor care au fost retrase pentru lucrari, masuratori, incercari etc.,pot fi executate numai dupa:

X a). confirmarea din partea tuturor acelora carora le-a fost predat echipamentul, ca 

echipamentul se poate reda in exploatare;  b). indeplinirea tuturor masurilor tehnice si organizatorice si daca exista certitudinea ca nu 

se pot intampla accidente umane sau tehnice si numai dupa confirmarea responsabilului cu admiterea;

X c). cu aprobarea sau la dispozitia personalului de comanda operativa, in a carui  autoritate 

de conducere operativa se afla echipamentele afectate de manevre;

  d). indeplinirea tuturor formelor organizatorice necesare;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(36).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3499Daca temperatura uleiului in transformator este sub X grade Celsius,este interzisa comutarea comutatorului de ploturi. Care este aceasta valoare ?

  a). -15 grade C;

  b). -20 grade C;X c). -10 grade C;

  d). -5 grade C;

Bibliografie: PE126-82 , art.2.3.5., alin 5

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 6: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3501Pentru determinarea cauzei care a provocat actionarea releului de gaze, se 

vor aprecia :

X a). inflamabilitatea gazului (gazul care arde indica un defect interior in transformator) ;

X b). culoarea gazelor (gazul incolor care nu arde se datoreaza aerului degajat din ulei);  c). inflamabilitatea gazului (gazul care arde indica un defect exterior in transformator);

  d). culoarea gazelor (gazul negru care nu arde se datoreaza aerului degajat din ulei);

X e). cantitatea de gaze, aceasta indicand amplasarea si gravitatea defectului ;

Bibliografie: PE126-82 , art.2.4.7, alin 2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  3503Valorile minime admise ale rezistentei de izolatie la 1 minut, corectate la 20 grade C si 1 km,  pentru cabluri de energie de 0.6/1 kV,sunt :

  a). 15 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de HIU ;

X b). 3...100 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de PVC;  c). 1000 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de PVC;

X d). 5 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de HIU;

Bibliografie: PE 116/1994,cap.12,pct.12.A.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  3504In cazul liniilor aeriene de joasa tensiune  pe stalpi comuni cu medie tensiun

e, distanta pe verticala intre conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la conditia de sageata maxima si conductorul superior al liniei de joasa tensiune va fi de :

  a). maximum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m;

X b). minimum  1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m;  c). maximum  1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mare sau egala cu 40 m;

  d). minimum  2.0 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m;

X e). de 2.0 m, daca deschiderea este mai mare de 40 m;

Bibliografie: PE 106-2003, art. 79.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3505Pentru protectia prin sigurante a transformatoarelor  pe partea  de medie tensiune  , calibrarea sigurantelor se va face in functie de curentul nominal al transformatorului, in baza formulei (unde:  In sig este curentul nominal al sigurantei, (A); In tr -curentul nominal al transformatorului pe partea de medietensiune,  (A)) :

  a). In sig = ( 1,4...2 ) In tr;

  b). In sig = ( 1,4...2,2 ) In tr;X c). In sig = ( 1,3...2 ) In tr;

  d). In sig = ( 1,3...1,9 ) In tr;

  e). In sig = ( 1,3...1,4 ) In tr;

Bibliografie: 3.1.RE-I15-87, art. 4.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 7: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  3507Care din aceste afirmatii sunt adevarate ?

X a). transformatoarele de masura, vor fi prevazute cu marca de stat aplicata de organele de 

metrologie;X b). transformatoarele de curent ,nu vor fi puse sub tensiune sau lasate  in exploatare cu 

infasurarea secundara deschisa;  c). transformatoarele de tensiune,nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu 

infasurarile secundare deschise;

X d). transformatoarele de tensiune, nu se verifica la stabilitate termica fata de curentii 

primari de scurtcircuit;

  e). transformatoarele de curent,nu vor fi puse sub tensiune sau lasate  in exploatare cu 

infasurarea secundara in scurtcircuit;Bibliografie: PE126-82 , art.3.1.5, c.4)-c.7)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3508Pentru transformatoarele noi, la punerea in functiune, valoarea rezistentei 

de izolatie R60 :

  a). nu va scadea sub 80% din valoarea de fabrica;

  b). va fi de cca. 50-60% din valoarea de fabrica;  c). nu va depasi 70% din valoarea de fabrica;

X d). nu va scadea sub 70% din valoarea de fabrica;

  e). nu va depasi cu mai mult de 150% valoarea de fabrica;

Bibliografie: PE 116/1994,cap.5,pct.5.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3510Pentru tratarea retelelor electrice in cablu de 6-10 kV ,rezistenta limiteaza curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsa intre:

  a). 300-600 A;

X b). 600-1000 A;  c). 150-300 A;

Bibliografie: PE 126/82,art. 6.1.3.a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3511Prin " zona de retea " definita conform RGM , se intelege:

  a). un ansamblu de echipamente si instalatii de transport, distributie si utilizare a energiei 

electrice, avand un regim comun de functionare( exceptie facand doar elementele telecomandate pentru perioada cat sunt pe telecomanda);

  b). un ansamblu de echipamente si instalatii electrice, dispersate teritorial, legate intre ele;X c). un ansamblu de echipamente si instalatii legate intre ele,operate de aceeasi formatie de 

personal operativ(exceptie facand doar elementele telecomandate pentru perioada cat sunt pe telecomanda);

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.7,alin.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3521Pentru simplificarea foilor de manevra, este admisa folosirea prescurtarilor 

in textul acestora ?

  a). da, fara nici un fel de exceptii;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 8: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X b). da,pentru a se obtine maximum de claritate si a se evita confuziile,cu utilizarea 

prescurtarilor din regulament;  c). da, cele permise fiind limitate totusi, pentru coerenta textului;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,ANEXA 2,pct.6.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3535Alegeti afirmatiile care definesc cumulativ notiunea de ,,manevra":

X a). ansamblul acelor operatii, operatii distincte, grupe distincte de operatii, prin care se 

schimba starea operativa a echipamentelor sau a pozitiei  elementelor actionate,regimul de functionare sau schema de conexiuni in care functioneaza acestea;

  b). care se executa de regula in baza unei foi de manevra de executie sau coordonare;X c). de catre personalul operativ/de comanda operativa, fara sa atinga direct partile 

conductoare aflata sau destinate a se afla sub tensiune;

  d). fiind coordonate de centrul de dispecer care are autoritate de decizie asupra 

echipamentelor;Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.19(1)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3537Care sunt responsabilitatile persoanei care intocmeste o foaie de manevra?

X a). intocmirea la timp a foii de manevra;

  b). prezentarea spre verificare si aprobare in termen a foii de manevra;  c). corectitudinea conceptiei acesteia, conform ordinului de investire aprobat;

X d). corecta inscriere a punctelor in foaia de manevra si succesiunea lor corecta;

X e). folosirea de termeni si expresii corecte, care sa corespunda prevederilor RGM si 

limbajului tehnic actual;Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.56(1).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3539Care este distanta minima de izolare in aer ,intre piesele sub tensiune fixe a

le fazelor, precum si intre acestea si parti metalice legate la pamant in cazul tablourilor si barelor de distributie JT :

  a). 25 mm;

  b). 20 mm;X c). 15 mm;

  d). 30 mm;

Bibliografie: PE 102/86,art. 4.2.2.a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3542Manevrele cu intreruptoarele si dispozitivele de actionare sub tensiune se executa respectandu-se urmatoarele conditii:

X a). conectarea intreruptoarelor dupa declansare pe scurtcircuit se va realiza cat mai lateral 

fata de usa celulei la instalatiile interioare de MT;X b). manevrarea de la fata locului de va executa numai daca exista paravane de protectie din

tabla, iar usile celulei sunt inchise;  c). se verifica intai sigurantele de comanda la dispozitivul de actionare si apoi se 

manevreaza intreruptorul;

  d). se permite reconectarea intreruptoarelor care in timpul declasarii au aruncat ulei dupa 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 9: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

indepartarea acestuia;

X e). la intreruptoarele la care nivelul de ulei a scazut sub limitele de vizor nu se vor executa 

manevre,izolandu-se prin manevrarea altor aparate din circuit;Bibliografie: PE 126/82, art. 8.3.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3543Care sunt obiectivele urmarite in cazul efectuarii controalelor curente, in ca

zul separatoarelor si dispozitivelor de actionare ?

  a). distantele de izolare fata de partile legate la priza de pamant;

X b). integritatea izolatoarelor, urme de conturnare, strapungeri, stare glazura, depuneri 

poluante etc;  c). caracteristicile nominale ale separatorului, in raport cu schema existenta si sarcinile 

tranzitate;

X d). starea contactelor separatorului, cand separatorul este deschis se va urmari gradul de 

uzura al contactului;

X e). corespondenta intre pozitia manetei dispozitivului de actionare si pozitia contactelor 

mobile ale separatorului;Bibliografie: PE 126/82,art. 9.3.10.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3545Care este raza minima de curbura r , admisa la pozarea si manevrarea cablurilor, in absenta indicatiilor fabricantului, pentru un cablu cu izolatie de hartie, manta de Pb, un conductor intr-un cablu, avand diametrul d ?

X a). r mai mare sau egal cu  25 d

  b). r mai mare sau egal cu  15 d  c). r mai mare sau egal cu  20 d

  d). r mai mare sau egal cu  30 d

Bibliografie: NTE 007/08/00 ,Anexa 5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3881In cazul retelelor de medie tensiune,avand curenti capacitivi egali sau mai 

maride 50 A, se admite o supracompensare a bobinelor de stingere, de pana la:

  a). 5%;

  b). 15%;X c). 10%;

  d). 8%;

Bibliografie: PE 126/82, cap.5, paragraf 5.1.8.a.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  3883In cazul retelelor de medie tensiune tratate cu rezistenta, este necesara crearea unui neutru accesibil pe partea de medie tensiune, care se realizeaza:

X a). prin intermediul conexiunii stea a infasurarii de medie tensiune a transformatoarelor de 

servicii proprii de MT/0,4 kV;  b). prin montarea unei bobine trifazice de nul, in serie cu bornele de medie tensiune ale 

transformatorului 110/MT;  c). prin montarea unui condensator, in derivatie, la bornele de medie tensiune ale 

transformatorului 110/MT;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 10: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X d). prin montarea unei bobine trifazice de nul, in derivatie, la bornele de medie tensiune ale

transformatorului 110/MT;Bibliografie: PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.7.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3887Aparatele construite pentru o anumita tensiune, dar care functioneaza in instalatii cu tensiuni nominale mai mici, vor fi incercate:

X a). corespunzator tensiunii nominale a instalatiei in care functioneaza;

  b). corespunzator tensiunii nominale a instalatiei pentru care au fost construite;  c). corespunzator instructiunilor tehnice ale gestionarului instalatiei;

  d). corespunzator prevederilor cartii tehnice a producatorului;

Bibliografie: PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.16.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3889"in stare calda"si "in stare rece", sunt doua stari operative, proprii echipamentelor date in operare:

X a). in exploatare, indisponibile;

  b). in exploatare, disponibile;  c). retrase din exploatare;

  d). in stare operativa nenominalizabila;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art12(2).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3892De regula, un intreruptor care a declansat poate fi conectat:

  a). in urma unei verificari vizuale a starii tehnice;

X b). fara a fi verificat;  c). in urma unor verificari complete a starii tehnice;

X d). unitatile de exploatare trebuie sa elaboreze procedurile si ITI care sa prevada conditiile 

in care se face conectarea intreruptorului(revizia lui inainte de conectare sau dupa atingerea unui numar maxim de declansari pe scurtcircuit) precum si masurile care se impun(evidenta numarului de declansari pe scurtcircuit,a valorii curentului de scurtcircuit etc.);

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.43.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  3896Rezistentele de suntare aflate in constructia descarcatorului cu rezistenta variabila, asigura:

  a). limitarea curentului de descarcare prin descarcator;

  b). in regim normal de functionare,separarea fata de pamant a bornei sub tensiune;  c). reducerea nivelului de tensiune de frecventa industriala pe eclatoare;

X d). repartitia uniforma a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare;

Bibliografie: PE 126/82, cap.7, paragraf 7.2.4.3, alin. c .

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3897Prin "foaie de manevra", se intelege un document scris,prin care se stabiles

c urmatoarele:

  a). tema manevrei stabileste care este starea operativa initiala din care se va aduce 

echipamentul si scopul manevrei;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 11: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X b). starea operativa initiala a instalatiei, echipamentului, etc ;X c). succesiunea operatiilor sau a grupelor distincte de operatii si operatii distincte ce 

urmeaza a se efectua;

X d). conceptia manevrei;

X e). persoanele care au legatura cu manevra si responsabilitatile acestora;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.51.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3901Foile de manevra de executie programate normal, trebuie sa fie:

  a). aprobate de treapta operativa, cu comanda nemijlocita;

  b). aprobate de treapta operativa, cu autoritate de decizie;X c). controlate, sub aspectul conceptiei de coordonare, de catre dispecerul de serviciu de la 

centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentului respectiv, daca manevra face parte dintr-o manevra de coordonare;

X d). verificate si acceptate de catre responsabilul manevrei de executie;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.54(4)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3902In timpul lichidarii avariilor, personalul operativ trebuie sa urmareasca prioritar:

  a). reducerea duratei de nealimentare a consumatorilor;

X b). alimentarea serviciilor interne si sa ia masurile ce se impun pentru realimentarea lor,in 

conformitate cu procedurile si instructiunile locale;  c). alimentarea serviciilor interne si sa ia masurile ce se impun pentru realimentarea lor,in 

cazul centralelor care functioneaza asigurand generare distribuita in reteaua de distributie;

  d). reducerea numarului de manevre pana la depistarea si izolare defectului;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.71.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3908Intr-o retea electrica cu neutrul izolat, legatura galvanica intre o faza si pamant, reprezinta:

  a). scurtcircuit bifazat;

  b). scurtcircuit monofazat;  c). un defect asimetric repetabil;

X d). punere la pamant neta;

Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini,s.a., art. 3.6.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3910Alegeti regimul interzis de functionare a transformatoarelor de tensiune ?

X a). transformatoarele de tensiune nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu 

infasurarile secundare in scurtcircuit;  b). transformatoarele de tensiune nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare, cu 

infasurarile secundare deschise;  c). transformatoarele de tensiune functioneaza cu o suprasarcina de durata de 1,2Ipn;

Bibliografie: PE 126/82 cap. 3,art. 3.1.5., c.6)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 12: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  3919Curentul primar absorbit de infasurarea transformatorului de putere din reteaua de alimentare depinde de :

X a). curentul secundar ;

  b). reluctanta circuitului magnetic al transformatorului ;  c). tensiunea primara;

X d). raportul numarului de spire ale celor doua infasurari ;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3920La un transformator de putere care functioneaza in gol :

X a). curentul secundar este egal cu zero ;

  b). curentul primar este egal cu zero ;  c). curentul primar este comparabil cu curentul nominal;

X d). curentul primar este curentul de mers in gol;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  39463 condensatoare avand capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF, legate in paralel, au capacitatea echivalenta de:

X a). 250 microF;

  b). 100 microF;  c). 50 microF;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  3947Accesoriile liniilor electrice aeriene de joasa tensiune (console, suporturi, armaturi s.a.) trebuie sa fie protejate prin:

  a). vopsire;

X b). zincare;  c). stanare;

  d). cadmiere;

Bibliografie: PE 106-2003, art.60.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3949Adancimea de pozare in conditii normale a cablurilor cu tensiunea nominala peste 20 kV, va fi de regula, cel putin:

  a). 1,2-1,5 m;

X b). 1,0-1,2 m;  c). 1,5-1,7 m;

  d). minimum 1,7 m;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art.59.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3950Apropierea axului LEA de joasa tensiune de orice parte a constructiilor in ca

re se prelucreaza(depoziteaza) substante combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie) se realizeaza:

  a). se interzice apropierea la o distanta mai mica de 2 ori inaltimea deasupra solului a celui 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 13: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

mai inalt stalp din zona;X b). este permisa conditionat (in "cazurile obligate" in care aceasta distanta nu se poate 

respecta ,se va trata de comun acord intre unitatile care administreaza linia si constructia);

  c). se interzice apropierea la o distanta mai mica de 10 m;

X d). se interzice apropierea la o distanta mai mica de 1,5 ori inaltimea deasupra solului a 

celui mai inalt stalp din zona;Bibliografie: PE 106-2003 ,art.105.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3951Apropierea LEA de joasa tensiune fata de cladiri se realizeaza astfel:

X a). respectand o distanta pe orizontala de minim 1 m intre un stalp al LEA si orice parte a 

unei cladiri;X b). in functie de categoria de pericol a cladirii;  c). respectand o distanta pe orizontala de minim 1,5 m intre un stalp al LEA si orice parte a 

unei cladiri;

  d). respectand o distanta pe verticala de minim 2 m, masurata la sageata sau deviatie 

maxima si orice parte a unei cladiri;Bibliografie: PE 106/2003, art 117.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3953Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se instaleaza de regula:

  a). in exterior;

X b). in interior;  c). in interior, pana la puteri de 250 kVAr pe treapta;

Bibliografie: PE 120/1994, art.4.4.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3958Capacitatea echivalenta a 2 condensatoare, fiecare avand capacitatea C, montate in serie este egala cu:

  a). 2C;

  b). C;X c). C/2;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3959Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mar

e:

  a). aluminiu;

  b). plumb;X c). cupru;

  d). otel;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3960Care este energia consumata de o rezistenta electrica r=10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

X a). 0,4 kWh;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 14: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  b). 0,2 kWh;  c). 0,8 kWh;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3961Coloanele electrice colective pot alimenta de regula:

  a). 15 apartamente;

  b). 30 apartamente;X c). 20 apartamente;

  d). 10 apartamente;

Bibliografie: STAS 234/2008, art.4.1.10.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3963Daca printr-un condensator circula un curent alternativ sinusoidal, la bornel

e sale se produce o cadere de tensiune:

  a). defazata cu 90 de grade inaintea curentului;

X b). defazata cu 90 de grade in urma curentului;  c). in faza cu curentul;

Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3964Din considerente mecanice, conductoarele funie de otel ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, vor avea urmatoarele sectiuni active minime:

  a). 25 mmp;

X b). 16 mmp;  c). 35 mmp;

  d). 50 mmp;

Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 28.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3967Distanta minima de izolare in aer Ao reprezinta distanta minima:

X a). intre partile conductoare aflate sub tensiune si elementele legate la pamant;

  b). intre partile conductoare aflate sub tensiune si apartinand unor faze diferite;  c). intre partile conductoare aflate sub tensiune si alte parti sub tensiune sau legate la 

pamant;Bibliografie: PE 101/85, art.5.2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3968Durata de viata a lampilor cu incandescenta:

  a). creste odata cu cresterea frecventei;

X b). scade odata cu cresterea tensiunii;  c). scade odata cu scaderea tensiunii;

Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 15: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  3969In cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului,se admite pornirea directa a motoarelor monofazate(cu tensiunea de 230V) pentru o putere de pana la:

  a). 5,5 kW inclusiv;

  b). 3 kW inclusiv;X c). 4 kW inclusiv;

Bibliografie: I7-2011, art.5.3.1.3. a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3970In cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului,se admite pornirea directa a motoarelor trifazate(cu tensiunea intre faze de 400V) pentru o putere de pana la:

X a). 5,5 kW inclusiv;

  b). 10 kW inclusiv;  c). 7,5 kW inclusiv;

Bibliografie: I7-2011 ,art. 5.3.1.3. a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3971In cazul pornirii stea-triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire in cazul conexiunii stea este:

  a). egal cu curentul de pornire in conexiunea triunghi;

X b). o treime din curentul de pornire in conexiunea triunghi;  c). de trei ori curentul de pornire in conexiunea triunghi;

  d). de doua ori curentul de pornire in conexiunea triunghi;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3973In echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii:

  a). asigura ungerea mecanismelor in miscare din echipamentele de comutatie;

X b). stingerea arcului electric care apare in procesul de comutatie;X c). izolarea partilor sub tensiune intre ele si fata de cele legate la pamant;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  3974Indiferent de tipul coronamentului liniei de joasa tensiune sau zona meteorologica, distanta minima intre conductoarele neizolate, in punctele de prindere,pe orizontala sau pe verticala, nu va fi mai mica de:

  a). 0,3 m;

  b). 0,4 m;X c). 0,5 m;

  d). 0,6 m;

Bibliografie: PE 106/2003, art.69

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  3978Intr-un circuit rezistiv, avand rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se apli

ca o tensiune de 100 V, curentul este de:

  a). 50 A;

  b). 40 A;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 16: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X c). 20 A;

  d). 500 A;

Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3981Din considerente mecanice,sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa tensiune, neizolate, din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor, vor fi:

  a). 16 mmp;

X b). 35 mmp;  c). 25 mmp;

  d). 50 mmp;

Bibliografie: PE 106-2003 ,art.31.b)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3982Din considerente mecanice, sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa tensiune, neizolate, din otel-aluminiu sau aliaje de aluminiu,pentru  alimentarea consumatorilor, vor fi:

  a). 16 mmp;

  b). 35 mmp;X c). 25 mmp;

  d). 50 mmp;

Bibliografie: PE 106-2003 art.31.b)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3983La tragerea a trei cabluri monofazate in acelasi tub de protectie, pentru a s

e evita griparea, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie:

  a). minimum 1,5;

X b). minimum 2,8;  c). minimum 2,5;

  d). minimum 3;

Bibliografie: NTE 007/08/00 ,art 62(3)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3984LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni cu LEA de medie tensiune se realize

aza cu respectarea urmatoarelor prevederi:

  a). linia cu tensiune mai mica se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare;

  b). conductoarele liniei de medie tensiune se vor intinde pentru incarcari normate,cu 

tractiunea de maximum 60% din rezistenta de rupere a conductorului;X c). armaturile metalice ale tuturor stalpilor se vor lega la conductorul de nul;

X d). se va prevedea deconectarea automata la puneri simple la pamant a liniei de medie 

tensiune;Bibliografie: PE 106-2003,art.98.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3986Marimea periodica alternativa este o marime a carei valoare medie in decur

sul Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 17: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

unei perioade este egala cu:  a). 1;

  b). 2;X c). 0;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  3989Ordinea de asezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu cla

diri inspre zona carosabila, este:

  a). distributie medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, iluminat public,distributie joasa

tensiune;  b). distributie de medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, distributie joasa tensiune, 

iluminat public;  c). distributie de medie tensiune,distributie joasa tensiune, fir pilot pentru teleconducere, 

iluminat public;

X d). distributie joasa tensiune, distributie medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, 

iluminat public;Bibliografie: NTE 007/08/00, art 60(2).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3990Ordinea de asezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus in j

os este:

  a). comanda control, energie 0,4 kV, energie 6/10 kV, energie 20 kV;

  b). energie 20 kV, energie 6/10 kV, comanda-control,energie 0,4 kV;X c). energie 20 kV, energie 6/10 kV, energie 0,4 kV, comanda-control;

  d). energie 20 kV, energie 0,4 kV, comanda-control,energie 6/10 kV;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art.56.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3992Pentru micsorarea pierderilor de putere prin curenti turbionari in piesele metalice mari, parcurse de fluxuri magnetice variabile:

X a). se executa piesele metalice din tole de otel subtiri izolate intre ele;

  b). se realizeaza piese din tole cu adaos de siliciu pentru marirea conductivitatii;X c). se realizeaza piese din tole cu adaos de siliciu pentru marirea rezistivitatii;

  d). se evita plasarea pieselor metalice mari in campuri magnetice variabile;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  3994Pierderea de putere activa intr-un element de retea (transformator, LEA, LE

C), la aceeasi putere aparenta vehiculata, este direct proportionala cu:

  a). patratul frecventei;

X b). patratul curentului;  c). patratul tensiunii;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 18: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  3996Platforma cu balustrada pentru un post de transformare aerian, amplasat p

e 2 stalpi, trebuie montata la o inaltime de cel putin:

  a). 2,5 m;

X b). 3,5 m;  c). 3,95 m;

  d). 3,0 m;

Bibliografie: PE 101/85, art 6.3.2. h)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4001Raportul de transformare nominal al unui transformator de putere este:

  a). raportul dintre tensiunile nominale, primara si secundara ,la sarcina nominala;

  b). raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala;X c). raportul dintre tensiunile nominale, primara si secundara ,la mersul in gol;

  d). raportul dintre curentul primar si secundar ,la mersul in gol;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4005Se prevede o rezerva de cablu la pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, avand la mansoane lungimea necesara de:

X a). lungimea necesara refacerii de doua ori a mansonului respectiv;

  b). lungimea necesara refacerii o data a mansonului respectiv;  c). lungimea necesara refacerii de trei ori a mansonului respectiv;

  d). rezerva se prevede doar la cablurile cu izolatie de hartie;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art.46.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4006Sectiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinte, nu trebuie sa depaseasca, in cazul utilizarii aluminiului:

  a). 3 x 50 + 25 mmp;

  b). 3 x 95 + 50 mmp;X c). 3 x 70 + 35 mmp;

  d). 3 x 120 + 70 mmp;

Bibliografie: STAS 234/2008 , art 4.1.11.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4007Stalpii de intindere sunt utilizati in LEA pentru:

X a). fixarea conductoarelor prin intindere ca punct de sprijin in lungul liniei;

  b). fixarea conductoarelor prin intindere ca punct de sprijin in capetele liniei;  c). sustinerea conductoarelor in aliniament;

Bibliografie: NTE 003/04/00 , art. 57 b)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  4008Stalpii de sustinere se utilizeaza in LEA:

  a). in zone speciale de traseu;

  b). pentru fixarea conductoarelor prin intindere in aliniament;  c). la constructia liniilor doar in zonele fara denivelari;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 19: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X d). in mod curent pe linii pentru sustinerea conductoarelor;

Bibliografie: NTE 003/04/00, art.57 a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  4009Stalpii terminali se utilizeaza in constructia LEA pentru:

  a). remedierea temporara a unor portiuni de linii avariate;

  b). fixarea conductoarelor, prin intindere ,in panourile cu denivelare mare;  c). numai ca stalpi de colt ,la schimbarea aliniamentului;

X d). fixarea conductoarelor, prin intindere, la capetele liniei;

Bibliografie: NTE 003/04/00 , art.57.c)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  4316Cine va solicita inceperea manevrelor pentru retragerea din exploatare a echipamentelor in vederea executarii de lucrari, masuratori, etc.?

  a). responsabilul cu admiterea;

X b). seful instalatiei sau zonei de retea care s-a ocupat de organizarea lucrarilor ,in cazul 

cand persoana desemnata de catre unitatea de exploatare(prin cererea de retragere din exploatare) sa solicite retragerea din exploatare este personalul operativ din instalatia sau zona de retea electrica;

X c). persoana desemnata de catre unitatea de exploatare prin cererea de retragere din 

exploatare;

  d). seful de lucrare;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(18),(19)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4317In cazul in care, in procesul executarii manevrelor, apar indoieli/suspiciuni i

n privinta justetei/corectitudinii operatiilor care trebuie executate, se va procedaastfel:

  a). nu este permisa intreruperea manevrelor pana la epuizarea tuturor operatiilor prevazute

la FME;X b). manevrele se vor intrerupe, alegand o situatie in care se poate functiona de durata si se

va consemna aceasta in foaia de manevra;  c). manevrele se vor intrerupe ,dar numai cu acordul unitatii de exploatare gestionare;

X d). se informeaza apoi centrul de dispecer care are comanda operativa nemijlocita in 

instalatie;Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(33)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4318Dimensionarea sigurantelor care protejeaza LEA JT cu conductoare neizolate sau torsadate se face pe baza curentului admisibil al conductoarelor plecarii conform relatiei:(In sig=curentul nominal al sigurantei (A);              Icond max=curentul admisibil al conductorului (A));

  a). In sing=(0,7.....0,85) Icond max;

  b). In sing=(1.......1,1) Icond max;X c). In sing=(0,8......0,85) Icond max;

  d). In sig=(0,85......1,0) Icond max;

Bibliografie: 3.1.RE-I 15-87,art.6.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 20: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  4319Verificarea rezistentei de izolatie a circuitelor principale si auxiliare de c.a. 

ale intreruptorului JT tip USOL, se face folosind megohmetrul.Care este valoarea minima admisa, pentru mentinerea USOL-ului in exploatare?

X a). 10 Mohm;

  b). 5 Mohm;  c). 50 Mohm;

  d). 20 Mohm;

Bibliografie: 3.1.RE-I 191/88, cap 7.13 -tabel

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4320Care sunt proprietatile asigurate de rezistentele neliniare din componenta u

nui descarcator cu rezistenta variabila?

  a). asigura repartitia uniforma a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare;

X b). in domeniul tensiunii de serviciu are o valoare foarte ridicata, limitand astfel curentul de 

insotire pana la o valoare care poate fi stinsa de eclatoare;  c). asigura repartitia uniforma a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare, asigurand 

astfel o tensiune scazuta in timpul procesului de descarcare;

X d). in domeniul supratensiunilor are o valoare foarte mica, astfel incat asigura o valoare 

coborata a tensiunii reziduale in timpul procesului de descarcare;Bibliografie: PE 126/82 ,art.7.2.4.3., pct. b)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4321Descarcatorul cu coarne este:

X a). dispozitivul de limitare a supratensiunilor,care nu are proprietatea de a  intrerupe 

curentul de insotire;  b). dispozitivul de limitare a curentului de insotire, fara intreruperea acestuia;  c). dispozitivul de limitare a curentului de insotire, cu intreruperea acestuia;

  d). dispozitivul de limitare a supratensiunilor,care are proprietatea de a   intrerupe curentul 

de insotire;Bibliografie: PE 126/82, art. 7.2.5.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  4322Se admite acoperirea cablurilor din sant cu pamant prelucrat(selectionat di

n stratul superficial al taluzului)?

  a). da, daca granulatia nu depaseste 40 mm, fara pietre,bolovani sau alte corpuri straine;

  b). da, daca granulatia nu depaseste 50 mm, fara pietre,bolovani sau alte corpuri straine;X c). da, daca granulatia nu depaseste 30 mm, fara pietre,bolovani sau alte corpuri straine;

  d). nu, se interzice acoperirea cablurilor cu pamint din taluz;

Bibliografie: NTE 007/08/00 , art.60(1), alin.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  2838Cum trebuie executate lucrarile cu flacara deschisa in gospodariile de cablu

ri din posturile de transformare subterane ?

X a). dotarea executantilor cu echipament de protectie adecvat;Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 21: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X b). dotarea executantilor cu stingatoare adecvate;  c). anuntarea in caz de eveniment a pompierilor angajati sau militari;

X d). in conditiile limitarii flacarii, prin materiale refractare;

  e). stropirea anticipata a cablurilor cu materiale neinflamabile;

Bibliografie: IPSM-IEE/ 2007, art.272

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  3533Ce vizeaza exercitiile si aplicatiile privind modul de interventie in caz de incendiu?

  a). reducerea timpilor de interventie;

X b). alarmarea;X c). evacuarea;

X d). stingerea incendiului;

  e). protectia vietii oamenilor si a bunurilor materiale;

Bibliografie: Norme generale de PSI, aprobate cu Ord. MAI 163/28.02.2007, art. 144.

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  3909Permisul de lucru cu foc trebuie eliberat pentru lucrari cu foc, executate in locuri cu pericol de incendiu sau explozii pe o durata de:

  a). functie de complexitatea lucrarii,dar nu mai mult de trei zile;

  b). pe intreaga perioada stabilita de catre emitent;  c). cel mult pentru o saptamana de lucru;

X d). o singura zi;

Bibliografie: Ordinul MAI nr.163/2007, cap.IV,sect.a 2-a,art100(2).

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  3913La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant

:

  a). sefului de lucrare;

  b). sefului formatiei operative care a realizat admiterea;  c). responsabilului de resort (PSI) de la nivelul suprastructurii unitatii/subunitatii de 

exploatare;

X d). emitentului permisului de lucru cu foc;

Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07,cap.IV,sect.a 2-a,art.100(3).

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  2225Identificarea instalatiei sau a unei parti a acesteia trebuie sa se realizeze de catre:

X a). admitent impreuna cu seful de lucrare, in cazul in care zona de lucru este realizata de 

personalul de servire operativa;  b). seful de lucrare impreuna cu un membru din formatie, in cazul in care zona de lucru se 

realizeaza de catre acesta;X c). seful de lucrare, in cazul in care zona de lucru se realizeaza de acesta;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.57

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2226Pentru asigurarea zonei de lucru in cazul instalatiilor prevazute cu  cutite d

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 22: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

e legare la pamint (CLP) acestea trebuie folosite:

  a). numai daca figureaza ca operatie distincta in foaia de manevra;

X b). intotdeauna in locul scurtcircuitoarelor;  c). numai daca functioneaza interblocajele mecanice;

  d). doar cand nu exista suficiente scurtcircuitoare mobile;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.69

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2227Care din operatiile de mai jos sunt legate prin expresia "imediat" ( cu sens d

e executare succesiva, fara pauza ) in cadrul masurilor tehnice de securitate in munca la executarea lucrarilor, in instalatiile electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune:

  a). blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin 

care s-a facut separarea vizibila;  b). separarea electrica a instalatiei sau a partii de instalatie la care urmeaza a se lucra;X c). verificarea lipsei tensiunii;

  d). identificarea instalatiei sau a partii de instalatie in care urmeaza a se lucra;

X e). legarea instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.48, pct.1, c.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2263Pentru executarea lucrarilor la distanta mai mare decat limita admisa(dista

nta de vecinatate), fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice:

X a). identificarea instalatiei (zonei ) la care urmeaza a se lucra;

X b). delimitarea materiala a zonei de lucru si montarea panourilor de semnalizare de 

securitate;  c). utilizarea cizmelor si manusilor electroizolante;

X d). verificarea vizuala a continuitatii legarii la pamant a partilor metalice care in mod normal

nu trebuie sa fie sub tensiune;

X e). marcarea limitelor de acces pe stalpii metalici in cazul vopsirii sau lucrarilor de 

lacatuserie asupra acestora;Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.140

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2268Lucrarile executate de catre personalul unei unitati sau subunitati de exploatare, in instalatiile electrice din gestiunea unor unitati sau subunitati, institutii,etc. care nu au organizate activitati de exploatare a acestor instalatii sau o parte a lor,trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii:

X a). interventia pentru remedierea unor incidente ( deranjamente );

  b). lucrari de modernizare a instalatiilor;  c). lucrari de efectuare a probelor de punere in functiune a unor echipamente;

X d). lucrari de exploatare, intretinere sau reparatii programate;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.38 (1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2834Delimitarea materiala a zonei de lucru in posturi de transformare in cabine Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 23: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

si subterane, puncte de alimentare, acolo unde, in aceeasi incinta raman instalatiisub tensiune se face de catre:

  a). seful de lucrare;

  b). personalul operativ al instalatiei;  c). emitent;

X d). admitent;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.74(4)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2839La executarea controalelor sau lucrarilor in gospodariile de cabluri din post

urilede transformare subterane, trebuie luate preventiv urmatoarele masuri :

  a). paza la gurile deschise(de vizitare) ale posturilor de transformare subterane;

X b). ventilarea;X c). verificarea obligatorie a lipsei gazelor;

X d). montarea panourilor de semnalizare la gurile deschise ( de vizitare) ale posturilor de 

transformare subterane;

X e). aerisirea;

Bibliografie: IPSM IEE/2007, art.270(a,c)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2852Cand se admite, in mod exceptional, ca separarea vizibila sa se realizeze nu

mai prin deconectarea intreruptorului si verificarea lipsei tensiunii in locul cel mai apropiat iesirii din acesta:

  a). in cazul instalatiilor de medie tensiune cand partea din instalatie la care urmeaza a se 

lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila;

  b). cand instalatia este de joasa si medie tensiune si este prevazuta numai cu intreruptor 

nedebrosabil;X c). in cazul instalatiilor de joasa tensiune,cand partea din instalatie la care urmeaza a se 

lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.52(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2853In ce situatii nu se aplica conditia: ''cel putin o legatura la pamant si in scurtcircuit sa fie vizibila din zona de lucru'' ?

X a). in cazul lucrarilor la cablurile electrice;

  b). in cazul realizarii separarii electrice prin demontare de bare,conductoare;X c). in cazul lucrarilor din posturi zidite;

  d). in cazul realizarii legarii la pamant prin cutite de legare la pamant;

X e). la liniile electrice aeriene cu conductoare izolate;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.71(1c)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2854In ce situatie admitentul realizeaza direct, partial sau in totalitate, masurile tehnice pentru executia unei lucrari in instalatiile electrice, cu scoaterea acestora de sub tensiune?

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 24: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  a). cand face parte din personalul operativ al instalatiei electrice respective;

X b). in masura in care este desemnat in acest sens;  c). cand nu exista si alte solutii mai rapide ce pot reduce durata lucrarii;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.80(3)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2880O formatie de lucru trebuie sa lucreze in doua incaperi separate, ambele cu instalatii electrice sub tensiune. Ce conditii trebuie sa indeplineasca subgrupa ce lucreaza separat ?

  a). sa fie formata din minimum doua persoane;

X b). sa aiba un instructaj special facut de catre seful de lucrare(fara consemnare);  c). trebuie sa aiba in componenta sa un electrician cu cel putin  grupa a II-a de autorizare,

acesta din urma preluand prerogativele sefului de lucrare;

X d). daca subgrupa este alcatuita dintr-o singura persoana,aceasta trebuie sa fie electrician 

cu minim grupa a III-a de autorizare;

X e). sa aiba conditii de lucru asigurate,astfel incat sa se evite pericolul de accidentare;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.104(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2881Persoanele scoase (in cazul in care au fost prezente la admiterea la lucru), trebuie sa semneze in autorizatia de lucru, confirmand prin aceasta:

  a). ca li s-a facut instructajul la inceputul lucrarii;

X b). ca nu vor mai patrunde in zona de lucru;  c). ca si-au incheiat activitatea in ziua respectiva;

  d). ca iau la cunostiinta de faptul ca sunt scoase din formatie;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.107(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2882Seful de lucrare care supravegeaza in instalatii electrice o formatie de lucru 

de alta specialitate trebuie :

X a). sa urmareasca ca membrii formatiei de lucru sa nu depaseasca limitele zonei de lucru;

  b). sa distribuie sarcinile de lucru membrilor formatiei de alta specialitate;  c). sa supravegheze formatia de lucru de alta specialitate, astfel incat sa nu aiba loc nici un 

accident de munca;

X d). sa realizeze sau sa asigure masurile tehnice zonei de lucru,pentru a impiedica 

accidentele de natura electrica;

X e). sa instruiasca formatia de lucru;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.108(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2883Pentru situatiile in care sefii de lucrare,respectiv membrii formatiilor de lucr

u,nu au fost gasiti in zonele de lucru,admitentul trebuie sa se asigure:

  a). ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si executa manevrele

de revenire la schema operativa initiala;  b). ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si asigura personal 

de paza pana la repunerea sub tensiune a instalatiei;  c). asteapta reintoarcerea formatiilor de lucru si impreuna cu sefii de lucrare repune 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 25: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

instalatia sub tensiune;

X d). ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si trebuie sa asigure 

personal de paza, care sa impiedice accesul formatiilor in zona de lucru;Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.120(5)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2884Executarea de lucrari in instalatiile electrice din exploatare fara AL, se face 

pe baza unei dispozitii a:

  a). conducatorului subunitatii de exploatare ce are in gestiune instalatia;

X b). emitentului;  c). admitentului;

  d). personalului de comanda operativa cu autoritate de decizie asupra instalatiei;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.122(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2885La executarea lucrarilor in baza ITI - PM in instalatiile electrice fara supraveghere, se interzice:

X a). autoadmiterea, daca in instalatia separata electric lucreaza concomitent si alte formatii 

de lucru;  b). realizarea separarii electrice in absenta personalului operativ;  c). autoadmiterea, daca instalatia separata electric nu a fost preluata cu mesaj de la centrul

de dispecer cu comanda nemijlocita;

  d). realizarea mai multor zone de lucru in instalatia separata electric;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.128

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2886Se executa lucrari in baza atributiilor de serviciu numai de catre:

  a). personalul de exploatare, in baza conventiilor de lucrari;

  b). electricieni autorizati, cu talon de autorizare si experienta de minim trei ani;  c). personalul operativ al instalatiilor electrice care detine cel putin grupa a II - a de 

autorizare;

X d). personalul de servire operativa a instalatiilor electrice;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.129

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2887Se admite executarea lucrarilor in baza proceselor verbale, in instalatiile electrice scoase de sub tensiune,in care instalatia sau partea din instalatie la care se lucreaza este separata vizibil prin:

X a). dezlegari de cordoane sau conductoare la liniile electrice aeriene;

  b). debrosarea intreruptoarelor;  c). deschiderea si blocarea separatoarelor;

X d). demontarea unor portiuni de bare;

  e). dezlegarea conductoarelor de la bornele spre sursa ale aparatajului;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.136

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2888Precizati care din echipamentele individuale de protectie, dispozitivele si 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 26: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

mijloacele de protectie enumerate mai jos trebuie sa le utilizeze executantii pentru executarea lucrarilor sub tensiune in contact la joasa tensiune:

  a). incaltaminte cu bombeu metalic;

  b). casca de protectie cu viziera de protectie a fetei;X c). echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si mijloacele de 

protectie nominalizate in instructiunea tehnologica aferenta;

  d). manusi si incaltaminte electroizolanta;

  e). echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si sculele pentru 

lucrul sub tensiune in contact la joasa tensiune;Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.145(3)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2890Lucrarile pentru prevenirea si remedierea  urmarilor incidentelor  (deranjamentelor) in instalatiile electrice trebuie sa se execute de catre:

X a). personalul de servire operativa a instalatiilor respective, in baza atributiilor de serviciu;

X b). personalul de exploatare sau delegat in baza AL,conform conventiei de lucrari incheiate;  c). personalul de exploatare sau delegat in baza PV , conform conventiei de lucrari 

incheiate;

X d). personalul de exploatare sau delegat in baza DV , conform conventiei de lucrari 

incheiate;Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.166

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2891De ce trebuie sa se tina seama la organizarea si executarea lucrarilor la inaltime si salvarii de la inaltime?

X a). de conditiile concrete ale locului de munca situat la inaltime;

  b). de starea vremii, in raport cu specificul instalatiei electrice la care se va lucra;X c). de tehnologia ce urmeaza a se aplica;

  d). de utilajele, respectiv dispozitivele specifice ce urmeaza a fi folosite si de calificarea 

deserventilor acestora;

  e). de grupa de autorizare din punct de vedere al securitatii muncii;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.175(1,2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2892Cine este responsabil pentru alegerea componentelor sistemului utilizat impotriva caderii de la inaltime?

  a). seful de lucrare,in conditiile alegerii tehnologiei de lucru de catre acesta;

  b). executantul operatiei la inaltime, coordonat de seful de lucrare;X c). seful de lucrare;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.176(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2893Este permisa utilizarea aceluiasi suport de ancorare de catre doua sau mai multe persoane in acelasi timp:

X a). este interzisa;

  b). este permisa,dar nu mai mult de doua persoane;  c). este permisa,dar numai la utilizarea unui suport metalic;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.176(4),e)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 27: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  2895Cu ce trebuie sa fie echipat personalul executant, atunci cand monteaza si demonteaza placi si teci electroizolante de joasa tensiune ?

  a). casca de protectie si incaltaminte electroizolanta;

X b). manusi electroizolante;  c). manusi si incaltaminte electroizolanta;

  d). casca de protectie,viziera de protectie a fetei,covorase electroizolante;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.191(4)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2896Usile metalice ale dulapurilor, tablourilor, firidelor de bransament (principal

e si secundare) si alte asemenea trebuie:

  a). sa fie legate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor de cupru de 16

mmp, care sa dubleze balamalele existente;  b). sa fie racordate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor flexibil de 

cupru, cu sectiunea de 16 mmp, cu papuci la ambele capete in conditiile existentei de aparataj electric montat pe usa respectiva;

X c). sa fie racordate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor flexibil de 

cupru, cu sectiunea de 16 mmp, cu papuci la ambele capete;Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.252

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3483La executarea unei lucrari, se admite ca persoana avand o grupa de autoriz

are superioara sa cumuleze si atributii ale grupelor inferioare,astfel:

  a). admitentul poate cumula si functia de emitent;

X b). emitentul poate cumula si functia de sef de lucrare;  c). seful de lucrare poate cumula si functia de admitent daca este seful formatiei operative 

in tura;

X d). admitentul poate cumula si functia sefului de lucrare ,dar numai pentru lucrarea la care 

acesta a fost numit ca atare;

X e). seful de lucrare poate cumula si functia de admitent pentru propria formatie, cu conditia

sa detina grupa a IV-a de autorizare si sa fie desemnat pentru aceasta de catre emitent;Bibliografie: IPSM IEE 2007 art . 83

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3484Este permisa executarea lucrarii pe baza aceleiasi autorizatii de lucru,intr-o instalatie care se pune repetat sub tensiune,daca:

  a). repunerea sub tensiune se realizeaza de personalul operativ al aceleiasi ture;

X b). in perioada executarii lucrarii  nu se opereza  nici o modificare a schemei de functionare 

a instalatiei(instalatiilor);  c). scoatarea de sub tensiune sa se realizeze prin executia aceleiasi foi de manevra;

X d). scoatarea de sub tensiune sa se faca prin repetarea acelorasi manevre;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art . 90

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3485Admiterea la lucrare trebuie sa se faca dupa realizarea efectiva a masurilor tehnice de securitate in munca la instalatia la care urmeaza a se lucra,astfel:

  a). emitentul impreuna cu seful de lucrare trebuie sa verifice corespondenta masurilor 

tehnice dispuse prin autorizatia de lucru cu cele realizate si sa le confirme prin semnare Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 28: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

in autorizatia de lucru;  b). dupa ce s-a realizat zona de lucru stabilita de catre emitent in consultare cu seful de 

lucrare;X c). admiterea la lucrare a sefului formatiei de lucru se considera terminata numai dupa ce 

au fost luate toate masurile tehnice dispuse pentru admitent;

  d). numai dupa ce s-au asigurat toate legarile la pamant si in scurtcircuit dispuse de 

emitent;Bibliografie: IPSM IEE 2007, art: 93

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3486In cazul transmiterii indirecte a aprobarii de incepere a lucrarii,  mesajele trebuie sa fie inscrise in:

  a). autorizatia de lucru de catre admitent, respectiv in foaia de manevra si in autorizatia de 

lucru de catre seful de lucrareX b). evidentele operative de catre admitent ,respectiv in autorizatia de lucru de catre seful de

lucrare;  c). evidentele operative sau in caietul de mesaje de catre admitent,respectiv in foaia de 

manevra de catre seful de lucrare;

  d). caietul de mesaje de catre admitent,respectiv in evidentele operative de catre seful de 

lucrare;Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.96(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3487Intreruperea lucrarii la sfarsitul programului de lucru zilnic ,precum si relua

rea lucrarii intr-una din zilele urmatoare, in cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune dar cu repunere zilnica sub tensiune, trebuie sa se faca:

X a). de catre seful de lucrare cu anuntarea si aprobarea admitentului;

  b). cu demontarea de catre personalul operativ a mijloacelor de protectie si a dispozitivelor 

din zona de lucru, la sfarsitul programului de lucru zilnic;  c). admitentul trebuie sa verifice conditiile tehnice necesare repunerii sub tensiune a 

instalatiei;

X d). seful de lucrare trebuie sa evacueze membrii formatiei, consemnand in autorizatia de 

lucru data si ora intreruperii lucrarii si semnand in partea rezervata in acest scop;

  e). seful de lucrare trebuie sa anunte emitentul (direct sau prin telefon ori radio) ca 

intentioneaza sa reia lucrarea;Bibliografie: IPSM IEE 2007, art. 118

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3525Controlul instalatiilor electrice trebuie sa se efectueze de catre doua persoa

ne, in urmatoarele situatii:

X a). instalatii subterane la care accesul se face prin trape;

  b). instalatii apreciate ca zona de risc ridicat  si specific;  c). instalatii din incinte interioare sau exterioare in care nu functioneaza corespunzator 

iluminatul;

X d). instalatii nominalizate ca zona de risc ridicat si specific;

  e). instalatii electrice exterioare(LEA) pe timp de iarna si acces dificil;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, Art. 152, (2)

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 29: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3531In ce conditii se pot executa masurarile directe cu megohmetrul asupra instalatiilor (aparataj electric, cabluri etc) ?

X a). instalatia respectiva trebuie sa fie separata electric si descarcata de sarcina capacitiva, 

inaintea fiecarei masurari;  b). masuratorile se vor executa de regula pe baza de AL;  c). formatia de lucru trebuie sa fie formata din cel putin doi electricieni dintre care unul 

avand minim grupa a IV-a de autorizare;

  d). lucrarile se pot executa numai in prezenta admitentului care va asigura eventuale 

masuri suplimentare.

X e). celelalte lucrari asupra instalatiei respective trebuie intrerupte si personalul evacuat, in 

zona ramanand numai executantii masurarii;Bibliografie: IPSM IEE 2007, art. 396

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3915In mod deosebit, lucratorii au  urmatoarele obligatii din punct de vedere al securitatii muncii:

X a). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii 

in munca si masurile de aplicare a acestora;  b). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, doar cu 

acordul conducatorului locului de munca;X c). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

X d). sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca, 

despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

X e). sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoana;Bibliografie: Legea 319/2006, art 23(1).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3916Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca trebuie s

a fie:

X a). adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

X b). periodica si ori de cate ori este necesar;  c). efectuata la executarea unor lucrari speciale;

  d). cu periodicitate lunara in timpul anului;

  e). intotdeauna, dupa o perioada de absenta;

Bibliografie: Legea 319/2006, art. 20(2).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  3917Accidentele de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si cu numar

ul persoanelor accidentate,astfel:

  a). accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin doua zile 

calendaristice;X b). accidente care produc invaliditate;X c). accidente mortale;

  d). accidente colective, cand sunt accidentate cel putin doua persoane in acelasi timp si din 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 30: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

aceeasi cauza;

X e). accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile 

calendaristice;Bibliografie: Legea 319/2006,art.31.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4015Ce conditii trebuie sa indeplineasca electricienii care isi desfasoara activitat

ea in instalatii electrice?

X a). sa fie apti din punct de vedere fizic si psihic;

  b). sa aiba aptitudini minime pentru ocupatia si/sau functia ce urmeaza sa-i fie incredintata;X c). sa posede calificarea profesionala corespunzatoare functiei si/sau meseriei detinute sau 

pe care urmeaza sa o detina;

  d). sa cunoasca, sa-si insuseasca partial si sa respecte prevederile de securitate in munca, 

tehnologiile si procedurile care privesc functia si locul de munca in care isi desfasoara activitatea;

X e). sa cunoasca procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate si de 

acordare a primului ajutor;Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.8

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4016In care dintre urmatoarele situatii, personalul care executa activitati  in instalatiile unei unitatii din exploatare, este considerat "personal delegat"?

X a). personalul delegat apartine altei unitati de exploatare;

X b). personalul delegat apartine unei unitati de constructii-montaj, specializate in lucrari la 

instalatiile electrice;X c). personalul delegat apartine unei unitati specializate in lucrari de service, probe de puneri

in functiune, experimentari;

  d). personalul delegat apartine unei unitati care nu are organizate activitati de exploatare a 

instalatiilor electrice;

X e). personalul delegat apartine unei unitati nespecializate pentru lucrari in instalatii 

electrice;Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.29

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4017Care din solutiile de mai jos, se incadreaza in categoria masurilor de blocare directa, in pozitie deschisa a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila?

X a). blocarea dispozitivelor de actionare manuala ale separatoarelor cu lacate sau mijloace 

special destinate acestui scop;  b). montarea unor panouri de semnalizare pe dispozitivele de actionare manuala a 

separatoarelor;  c). scoaterea carucioarelor aferente intrerupatoarelor debrosabile pe pozitia de "probe";

X d). montarea unei benzi (viu colorate) si a unui panou de semnalizare de securitate pe 

partea frontala a celulei,daca celula nu este prevazuta cu usa;

X e). montarea unor capace (manere) electroizolante, colorate in rosu, in locul patroanelor 

sigurantelor fuzibile de joasa tensiune;Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.54 a)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 31: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  4018Identificarea  instalatiei sau a unei parti din aceasta la care urmeaza a se lu

cra,se realizeaza vizual, obligatoriu la fata locului, pe baza urmatoarelor elemente,dupa caz:

X a). inscriptii, numerotari, denumiri;

X b). planuri, harti, planse si confruntarea cu dispunerea in teren a instalatiilor;X c). aparate sau instalatii de detectie;

X d). schema electrica de traseu a liniei(aeriene sau cablu);

  e). indicatii si/sau informatii ale persoanelor din exploatare;

Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.57(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4266Verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit a 

uneiinstalatii electrice, trebuie sa se realizeze cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

X a). verificarea lipsei de tensiune (VLT) si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit 

(LPSCC) sa se realizeze cat mai aproape de zona de lucru,de o parte si de alta a acestei,cu exceptia cablurilor electrice;

X b). VLT si LPSCC sa se realizeze catre derivatiile LEA care se racordeaza la zona de lucru,cu 

exceptia bransamentelor electrice de joasa tensiune;  c). VLT si LPSCC sa se realizeze in aproapierea zonei de lucru;

  d). VLT si LPSCC sa se realizeze in locurile unde nu sunt  montate cutite de legare la 

pamant;

X e). VLT si LPSCC sa se realizeze astfel incat cel putin o legatura la pamant si in scurtcircuit 

sa fie vizibila din zona de lucru;Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.71

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4268In cazul in care la executarea lucrarii se folosesc dispozitive sau utilaje deservite de personal de alta specialitate, acest personal trebuie sa se subordoneze:

  a). sefului direct;

  b). admitentului;  c). sefului de autocoloana;

X d). sefului de lucrare;

  e). emitentului;

Bibliografie: IPSM IEE 2007 ,art.82

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4269Marimea zonelor de lucru trebuie stabilita de catre:

  a). admitent;

  b). seful de lucrare;  c). seful de lucrare in consultare cu admitentul;

X d). emitent, consultandu-se in acest sens cu seful de lucrare;

  e). emitent, consultandu-se in acest sens admitentul;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.89

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 32: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  4270Lucrarea se incepe numai dupa primirea aprobarii de la:

X a). admitent;

  b). seful de lucrare;  c). emitent;

  d). seful formatiei operative;

  e). personalul de comanda operativa de serviciu;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.91

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4271In ce alte conditii meteorologice, in afara celor normale, este permisa executarea lucrarilor necesare pentru remedierea urmarilor incidentelor (deranjamentelor), in instalatii electrice exterioare?

  a). pe timp de descarcari atmosferice;

X b). pe timp de viscol;X c). pe timp de ceata;

X d). pe timp de ploaie torentiala;

X e). pe timp de temperaturi scazute;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.173

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4272Care este masura organizatorica, in baza careia se pot executa lucrari la cut

iile de distributie?

X a). autorizatie de lucru;

X b). atributii de serviciu;X c). instructiune tehnica interna de protectia muncii;

  d). conventie de lucrari;

  e). dispozitie verbala;

Bibliografie: IPSM-IEE 2007,art.289(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4275Instalatia separata electric, este instalatia electrica la care s-au luat urmatoarele masuri tehnice:

X a). intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie,dupa caz

la care urmeaza a se lucra si anularea automatizarilor;  b). verificarea lipsei tensiunii;  c). instalatia care a fost legata la pamant si in scurtcircuit;

  d). instalatia separata fata de 110 kV prin ingradiri mobile;

X e). blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin 

care s-a facut separarea vizibila si aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.48(1)a.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4276Criteriul principal de stabilire a marimii unei zone de lucru il constituie:

X a). posibilitatea de control a activitatii formatiei de lucru de catre seful de lucrare;

  b). experienta si cunoasterea instalatiilor de catre emitent;Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 33: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X c). posibilitatea de supraveghere a membrilor formatiei de lucru de catre seful de lucrare;

  d). in cazul instalatiilor interioare lucrarea sa se desfasoare in cel mult 3 incaperi;

  e). formatia sa nu cuprinda mai mult de 7 executanti care lucreaza concomitent;

Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.89(2) corelat cu anexa 1 pct.52

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4277Zona de lucru trebuie sa se asigure dupa separarea electrica, prin efectuare

a succesiva a urmatoarelor masuri tehnice:

X a). identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra;

X b). verificarea lipsei tensiunii, urmata de legarea imediata a partii de instalatie la pamant si 

in scurtcircuit;X c). delimitarea materiala a zonei de lucru;

X d). asigurarea impotriva accidentelor de  natura neelectrica;

  e). semnarea AL de catre toti executantii, dupa ce au fost instruiti asupra riscurilor si 

continutului lucrarii;Bibliografie: IPSM IEE /2007 , art.50.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4278Formatia de servire operativa de serviciu se admite sa fie marita sau completata cu alt personal,in cazuri justificate si pe timp limitat, daca se respecta urmatoarele conditii:

X a). personalul sa fie personal de exploatare;

  b). personalul introdus sa aiba minimum grupa a III a de autorizare;X c). la dispozitia sau cu aprobarea conducerii subunitatii de exploatare;

  d). la dispozitia personalului de comanda operativa de serviciu;

  e). numai cu aprobarea inginerului sef;

Bibliografie: IPSM IEE /2007 , art.148

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4279Pentru executarea lucrarilor in baza ITI-PM, masura organizatorica de dispunere a lucrarii, trebuie sa se realizeze prin consemnarea lucrarilor de catre emitent, intr-un registru special destinat acestui scop, aflat la sediul unitatii (sau al subunitatii) care are in exploatare instalatia in care urmeaza a se lucra, notandu-se:

X a). numarul ITI-PM in baza careia urmeaza a se executa lucrarea;

X b). instalatia in care urmeaza a se lucra;  c). numele emitentului, admitentului, sefului de lucrare si numarul membrilor formatiei de 

lucru;

X d). data executarii lucrarii;

X e). data si ora la care seful de lucrare a comunicat personalului de servire operativa 

inceperea si terminarea lucrarii;Bibliografie: IPSM IEE/ 2007 , art.126(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  2232Operatorul de distributie asigura sosirea echipei de interventie in minimum 

de timp dupa anuntarea de catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat,restabilirea alimentarii din momentul anuntarii, dupa o intrerupere 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 34: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

neplanificata, sa se realizeze in maximum:X a). 12 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme;

  b). 16 ore pentru mediul rural in conditii normale de vreme;X c). 24 ore pentru mediul rural, in conditii normale de vreme;

X d). 72 ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite;

  e). 4 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007,  Art.14.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  2291Indicatorii de performanta anuali, pe niveluri de tensiune , privind continuitatea in alimentare, pentru consumatorii din zona de activitate a operatorului de distributie sunt:

  a). numarul de intreruperi scurte;

X b). numarul de intreruperi lungi;X c). energia nelivrata si timpul mediu de intrerupere calculati la inalta tensiune;

  d). timpul mediu de emitere a ATR;

  e). numarul de reclamatii primite referitoare la nivelul de tensiune;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, Art.16

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  2835Standardul de performanta pentru Serviciul de Distributie impune OD cerint

e minime privind calitatea tehnica a energiei electrice astfel:

  a). limitele normate de variatie a frecventei in functionare sunt 47,00-52,00 Hz timp de 

99,5% pe an;X b). in punctul de delimitare ,in conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva 

pentru 10 minute a tensiunii furnizate  in 95% din timpul oricarei perioade a unei saptamani nu trebuie sa aiba o abatere mai mare de +/-10% din tensiunea nominala la JT;

  c). factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 5%;

X d). factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 8%;

X e). factorul de distorsiune a tensiunii la IT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 3%;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, Art.20-22

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  3529Intr-un an calendaristic, pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD n

u vaproduce unui utilizator mai mult de :

  a). 4 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul urban;

X b). 4 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban;X c). 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul rural;

  d). 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 24 ore fiecare, in mediul rural;

  e). 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban;

Bibliografie: Ordinul ANRE 28/2007,  Art. 12.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  3962Conventia de exploatare este un act cu caracter juridic,stabilit intre operato

rul 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 35: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

de retea si un utilizator, prin care sunt precizate :  a). manevrele ce se executa si eventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui 

incident;X b). conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor;X c). realizarea conducerii operationale prin dispecer;

X d). interventiile in caz de incident;

X e). reglajul protectiilor;

Bibliografie: Cod Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008, art. 2.1.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  3972In conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surs

e regenerabile de energie:

X a). energia continuta in biomasa;

X b). energia eoliena;  c). energia continuta in sisturile bituminoase;

X d). energia hidroelectrica;

X e). energia solara;

Bibliografie: Legea 13/2007, art.61

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  3997Codul Tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) are urmatoarel

e obiective:

  a). stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii mentenantei retelelor de 

distributie;X b). stabilirea responsabilitatilor si obligatiilor OD si ale tuturor utilizatorilor RED;  c). stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la 

retelele electrice de transport;

X d). stabilirea principiilor pentru dezvoltarea RED;

X e). stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la RED;

Bibliografie: Codul Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008, art. 1.2.3;

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  3998Printre obiectivele Codului Tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED), se regasesc:

X a). stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la RED;

  b). stabilirea cerintelor tehnice pentru mentenanta RED;  c). stabilirea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice;

X d). stabilirea interfetelor si a fluxurilor informationale dintre OD , OTS si utilizatorii RED;

Bibliografie: Codul Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008,art. 1.2.3.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  4002Reteaua electrica de interes public este o retea electrica la care sunt racord

ati:

  a). cel putin trei utilizatori;

  b). cel putin un utilizator;X c). cel putin doi utilizatori;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 36: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  d). cel putin un utilizator apartinand administratiei publice;

Bibliografie: Legea 13/2007, art.3.53.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  4010Standardul de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica,dupa 

caz,in situatii de:

  a). intreruperea accidentala a energiei electrice in conditii meteorologice deosebite;

X b). forta majora;  c). evenimente accidentale determinate de angajatii operatorului de distributie;

X d). functionare anormala a RED determinata de producatori,alti operatori ori de 

consumatori;Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.5.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  4011Standardul de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica,dupa 

caz,in situatii de:

  a). aparitie a unor conditii meteorologice deosebite (inundatii, inzapeziri, alunecari de teren,

viscole, etc);  b). intreruperi in alimentarea cu energie electrica, neplanificate de operatorul de distributie;X c). forta majora;

X d). functionare anormala a RED determinata de consumatori;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.5.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  4323Distanta minima admisa, in plan orizontal, intre cablurile pozate in pamant 

si fundatiile cladirilor, este de:

  a). 0,4 m;

X b). 0,6 m;  c). 0,5 m;

  d). 0.7 m;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art.59(2), tabel 5.5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4324La adoptarea solutiei de instalare a cablurilor in tuburi, diametrul tubului trebuie sa permita tragerea cablurilor fara risc de gripare.Raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie in cazul tragerii unui singur cablu in tub de:

  a). minimum 2;

X b). minimum 1,5;  c). minimum 1,3;

  d). minimum 1,7;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art.62(3).b

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4328Care este distanta minima pe verticala, intre conductoarele unei LEA JT cu conductoare neizolate, in punctul de sageata maxima si suprafata solului, in 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 37: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

zone cu circulatie redusa?X a). 5 m;

  b). 7 m;  c). 6 m;

  d). 4 m;

Bibliografie: PE 106-2003, art.71.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4330Punerea la pamant este definita ca:

  a). atingerea accidentala intre o parte activa si pamant in mod indirect;

X b). atingerea accidentala intre o parte activa si o parte conductoare in contact cu pamantul, 

direct sau prin intermediul unui arc electric;X c). atingerea accidentala intre o parte activa si pamant;

Bibliografie: 3.RE-I 23-88, art 2.6.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4337Care sunt valorile minime ale rezistentei de izolatie a circuitelor secundare 

si /sau auxiliare de JT, ale unui intreruptor MT cu ulei, aer comprimat sau SF 6 ,la PIF?

X a). 5 Mohmi;

  b). 1 Mohm;  c). 2 Mohmi;

  d). 3 Mohmi;

Bibliografie: PE 116/94, pct.10.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4338Care sunt valorile minime ale rezistentei de izolatie, a circuitelor secundare 

si /sau auxiliare de JT ale unui intreruptor MT cu ulei, aer comprimat sau SF6, in exploatare?

X a). 1 Mohm;

  b). 3 Mohmi;  c). 2 Mohmi;

  d). 5 Mohmi;

Bibliografie: PE 116/94, pct 10.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  4339Care este unitatea de masura a reactantei inductive?

  a). farad;

X b). ohm;  c). ohm metru;

  d). henry;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4345Care este valoare minima orientativa a rezistentei de izolatie a pieselor sau subansamblelor mobile si fixe, confectionate din materiale izolante organice 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 38: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

sau combinate, facand parte din circuitul primar al unui intreruptor de 20 kV, cu ulei sau SF6, nou ?

  a). 1000 Mohmi;

  b). 2000 Mohmi;X c). 3000 Mohmi;

  d). 5000 Mohmi;

Bibliografie: Pe 116/94,pct.10.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4351Care este expresia capacitatii echivalente a unui circuit de trei condensatoa

re, C1, C2, C3, montate in paralel?

  a). Cech=1/C1+1/C2+1/C3;

  b). 1/Cech=1/C1+1/C2+1/C3;X c). Cech=C1+C2+C3;

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4355Rolul dispozitivului de filtrare a aerului utilizat la transformatoare este :

X a). de a absorbi umiditatea din aerul care patrunde in conservator la scaderea nivelului de 

ulei;  b). de a filtra impuritatile din uleiul din conservator;  c). de a indica direct nivelul uleiului din conservator;

Bibliografie: Cartea electricianului din statii si posturi de transformare,I.Conecini, s.a ,art. 3.1.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  4358Curentul de rupere al unui intreruptor, la o tensiune data, este:

X a). curentul de scurtcircuit maxim garantat, pe care intreruptorul il poate intrerupe in 

conditii normale, fara sa se deterioreze si fara sa fie periclitata functionarea normala ulterioara;

  b). curentul de scurtcircuit maxim, care poate aparea la defecte pe circuitul protejat de 

intreruptor, fara sa fie periclitata functionarea normala ulterioara;  c). curentul corespunzator sarcinii maxime pentru care s-a dimensionat circuitul protejat la 

intreruptor, care il rupe intreruptorul, fara sa fie periclitata functionarea normala ulterioara;

Bibliografie: PE 126/82, art. 8.1.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4942Este necesar sa se tina seama  de urmatoarele considerente in alegerea traseului, pentru liniile electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare torsadate, pozate sau intinse:

X a). traseul liniei sa se integreze pe cat posibil in formele arhitecturale ale cladirii pe care se 

aplica;  b). traseul liniei sa nu conduca la obturarea suprafetelor vitrate ale fatadelor;X c). pentru cladirile cu fatade omogene este indicata reteaua pozata, evitandu-se colturile la 

schimbari de directie;

X d). in cazul cladirilor nealiniate, cu numeroase spatii libere intre ele, se recomanda reteaua 

intinsa;

  e). traseul liniei va include doar peretii fara ferestre;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 39: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Bibliografie: 3.2. LJ-FT-47/2010,pag.9, art. 2.1.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4943Stalpii de lemn utilizati in retelele electrice aeriene de joasa tensiune se vor verifica sa nu prezinte fibra rasucita, decat in urmatoarele conditii:

  a). pentru stalpii cu lungime mai mica de 10m- o rasucire pe o lungime de 3m;

  b). pentru stalpii cu lungime mai mica de 10m- 1/2 de  rasucire pe o lungime de 5 m;X c). pentru stalpii cu lungime mai mica de 10m- 1/2 de  rasucire pe o lungime de 3 m;

Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 28, art.2.4.1., alin.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4944Stalpii de lemn introdusi in liniile electrice aeriene de joasa tensiune, se vor verifica si admite sa prezinte noduri sanatoase, in cazul in care raportul dintre diametrul lor si diametrul stalpului este sub:

  a). 1/3, pe o lungime de 3 m, masurata de la baza stalpului;

X b). 1/6, pe o lungime de 3 m, masurata de la baza stalpului;X c). 1/3, pe lungimea ramasa a stalpului;

Bibliografie: 3.2. LJ-FT-47/2010, pag. 28, art. 2.4.1., alin.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4945Stalpii de lemn introdusi in liniile electrice aeriene de joasa tensiune, se vor verifica admitandu-se crapaturi, astfel:

  a). nu se admit crapaturi mai lungi de 0,5 m;

X b). crapaturi la capete, cu conditia sa nu depaseasca in lungime 1/2 din diametrul capatului 

respectiv;X c). crapaturi de ger, cu conditia sa nu contina putregai;

  d). crapaturi de ger, cu conditia ca adancimea sa nu depaseasca 30 mm;

Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag.28, art. 2.4.1., alin.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4947Alegeti tipul de clema utilizat pentru innadirea nulului purtator, dintr-un fascicul de conductoare izolate torsadate:

X a). clema de innadire si intindere;

  b). clema de innadire;  c). clema de intindere;

  d). clema electrica de innadire si intindere;

Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 45, art. 2.6.4.a

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4948Imbinarea corecta a doua conductoare din Al utilizand clema cu crestaturi, s

e realizeaza executandu-se:

  a). conductor Al 35 mmp-4 crestaturi;

  b). conductor Al 50 mmp-6 crestaturi;X c). conductor Al 50 mmp-8 crestaturi;

X d). conductor Al 70 mmp-8 crestaturi;

Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 84, art. 3.5.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 40: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  4949Realizarea fixarii conductorului din Al la izolatorul de sustinere, intr-o linie aeriana de joasa tensiune cu conductoare neizolate, se realizeaza respectandu-se afirmatiile:

X a). conductorul din Al se fixeaza pe izolator cu sarma din acelasi material, cu diametrul de 3

mm;  b). conductorul din Al se fixeaza pe izolator cu sarma din acelasi material, cu diametrul de 4

mm;  c). conductorul se unge in portiunea respectiva cu vaselina neutra, se infasoara cu banda 

de Al moale de 10x1 mm pe circa 50 mm;

X d). legarea se executa infasurand de trei ori cu sarma de legat, gatul izolatorului si 

conductorul;

X e). capetele sarmei de legat se infasoara strans cu 10 - 12 spire, peste conductor, de o 

parte si de alta a izolatorului;Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 88, art. 3.5.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4950Pentru protectia impotriva supratensiunilor de traznet a instalatiilor de distributie de joasa tensiune, descarcatoarele cu rezistenta variabila se pot monta intre:

X a). conductoarele de faza(F) si conductorul de nul(N) al retelei electrice;

X b). conductoarele de faza(F) ale retelei electrice si conductorul de protectie (PE);X c). conductorul de nul(N) al retelei electrice si conductorul de protectie (PE);

X d). conductoarele de faza(F) ale retelei electrice;

Bibliografie: 1 LJ-I 85-03 pag.16, art. 6.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4951Alegeti varianta recomandata de montare a descarcatoarelor cu rezistenta variabila pe partea de MT la un post de transformare, daca pe partea de joasa tensiune, descarcatorul se leaga la iesirea de jt din PT, avand priza de pamant comuna cu priza de pamant a postului de transformare:

X a). descarcator cu rezistenta variabila a carui priza de pamant este separata de priza de 

pamant a PT;  b). descarcator cu rezistenta variabila a carui priza de pamant se leaga la priza de pamant a

PT;  c). descarcator cu coarne montat pe stalpul cu separator dinaintea PT, avand priza de 

pamant separata de priza PT;Bibliografie: 1.LJ-I 85-03 pag.18, art. 6.9.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4952Eficacitatea dispozitivelor de protectie impotriva supratensiunilor depinde i

n mare masura de rezistenta prizei de pamant si de legatura la aceasta priza.Alegeti afirmatiile necesar a fi respectate:

X a). se vor instala prize artificiale pentru legarea la pamant a conductorului de nul;

  b). prizele vor fi circulare cu minimum un contur;X c). legatura dintre dispozitivele de protectie impotriva supratensiunilor si priza de pamant 

trebuie sa se realizeze pe calea cea mai scurta;

X d). pentru legatura dintre descarcatoare si priza de pamant se poate folosi masa metalica a 

stalpilor metalici sau din beton armat legata la conductorul de nul;Bibliografie: 1.LJ-I 85-03  pag. 25, art. 7.1;7.2;7.4;

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 41: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  4953Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere, datorita patrunderii accidentale a aerului in transformator, se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare:

  a). gazele acumulate in releu sunt colorate si ard;

X b). functionarea protectieie de gaze se produce si cand transformatorul nu este sub 

tensiune;X c). gazele acumulate in releu sunt incolore si neinflamabile;

X d). functionarea protectiei de gaze se produce numai cand instalatia de racire este in 

functiune;Bibliografie: 3.2.E-I 123-83,cap.5B

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4954Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere, datorita descarcarilor partiale fata de masa, se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare:

X a). rezistentele de izolatie masurate cu megohmetrul nu arata o punere la masa;

  b). gazele acumulate in releu sunt neinflamabile;  c). au functionat protectiile maximale si diferentiale;

X d). fenomenul apare cand transformatorul este sub tensiune;

Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.21, cap.5 C

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4956Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere, datorita strapungerii izolatiei fata de masa a unei piese aflate sub tensiune, se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare:

  a). rigiditatea dielectrica a uleiului creste brusc la defecte de amploare mare;

  b). functioneaza protectia diferentiala si eventual protectia homopolara, indiferent de modul

de legare a nulului transformatorului ( prin separator sau descarcator);X c). la masurarea rezistentei de izolatie fata de masa, se observa o valoare foarte redusa a 

acesteia ( la cel putin o infasurare);Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.22, cap. 5 E

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4957Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere, datorita unu

i defect in circuitul magnetic (scurtcircuitarea locala a tolelor sau pachetelor de tole), se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare:

X a). gazul acumulat in releu este de culoare neagra si este inflamabil;

  b). in functie de amploarea defectului, uleiul isi poate modifica caracteristicile( creste 

rigiditatea dielectrica, scade tangenta);X c). fenomenul se produce chiar cand numai una din infasurari este racordata la retea;

X d). analiza continutului de gaze dizolvate in ulei poate arata prezenta unui punct cald;

Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.22, cap. 5 F

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4961Masurarea parametrilor de izolatie la un transformator de putere R15, R60, R60/R15,tangenta unghiului de pierderi dielectrice a infasurarii, se face:

X a). dupa scaderea temperaturii izolatiei;

  b). dupa un interval de 1/2 ore de la retragerea din exploatare a transformatorului;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 42: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  c). cand temperatura straturilor superioare de ulei ale transformatorului, masurata cu 

termometrul de pe capacul cuvei, este de cel mult 50 grade C;Bibliografie: 3.1.RE-I53-91, pag.18, art. 2.3.1.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4962Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura simpla de sustinere in aliniamen

t, se realizeaza utilizandu-se obligatoriu:

X a). patru cleme de alunecare CA;

  b). doua cleme de alunecare CA, doua cleme de blocare CB;  c). doua cleme de alunecare CA;

  d). patru cleme de blocare CB;

Bibliografie: FL4-85, ed. 1989, art. 7.5.1., plansa 24

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4963Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura dubla de sustinere in aliniament

, se realizeaza utilizandu-se obligatoriu:

  a). patru cleme de alunecare CA;

X b). sase cleme de alunecare CA;  c). patru cleme de blocare CB;

Bibliografie: FL4-85, ed. 1989, art. 7.5.2.,plansa 26

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  4964Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura simpla de sustinere in colt, se realizeaza utilizandu-se obligatoriu:

X a). patru cleme de alunecare CA;

  b). doua cleme de alunecare CA, doua cleme de blocare CB;  c). patru cleme de blocare CB;

Bibliografie: FL4-85, ed.1989, art. 7.5.1., plansa 25

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  4965Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura dubla de sustinere in colt, se realizeaza utilizandu-se obligtoriu:

  a). sase cleme de alunecare CA;

  b). patru cleme de alunecare CA, doua cleme de blocare CB;X c). opt cleme de alunecare CA;

  d). patru cleme de blocare CB;

Bibliografie: FL4-85, ed.1989, art. 7.5.2,plansa 27

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4967Alegeti cauzele posibile ale aparitiei de supratensiuni de frecventa industria

la de 50 Hz, in LEA JT:

X a). dezechilibre la punerea la pamant sau la masa a unei faze sau la inversarea unor 

conductoare( de faza si nul);  b). descarcari atmosferice ce determina deteriorarea izolatiei;X c). intreruperea nulului de lucru N sau PEN, in reteaua distribuitorului de energie electrica;

X d). cresterea rapida a tensiunii  in circuitele electrice( de exemplu la scaderea sarcinii), 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 43: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

datorita cresterii turatiei la generatoarele electrice;Bibliografie: 1.RE-I226/2002, art. 4.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4968Protectia impotriva supratensiunilor de frecventa industriala 50 Hz, se realizeaza cu un modul de tensiune, asociat disjunctorului automat prevazut cu bobina de declansare, ce realizeaza urmatoarele functii:

  a). protectia la suprasarcini accidentale;

X b). protectia de maxima tensiune(PMT);  c). protectia diferentiala de tensiune;

X d). protectia la intreruperea nulului(PN);

X e). semnalizarea cu memorie a protectiei care a determinat declansarea;

Bibliografie: 1. RE-I226/2002, art 4.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4969Protectia de nul (PN), este destinata sa actioneze la aparitia unor tensiuni accidentale periculoase ale nulului fata de un punct de referinta ( zona de potential practic nul), determinate de urmatoarele categorii de defecte si regimuri anormale de functionare:

  a). intreruperea conductorului de faza;

X b). defect de izolatie intre faza si nul;X c). defect de izolatie cu punere la pamant in retea (defect faza- pamant);

X d). intreruperea conductorului de nul;

Bibliografie: 1.RE-I226/2002, art 4.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4970Cauzele care determina supratensiuni tranzitorii( de scurta durata),in instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune, sunt in principal:

X a). loviturile directe de traznet in linia de alimentare cu energie electrica, in instalatia de 

protectie impotriva traznetelor, in antene;X b). efectele secundare ale traznetelor(descarcare intre nor si pamant), respectiv campurilor 

electromagnetice produse in acest caz;X c). efectele secundare ale fulgerelor( descarcare intre nori), respectiv campurilor 

electromagnetice produse in acest caz;

  d). efectele scurtcircuitelor intre faze;

X e). efectele secundare ale arcurilor electrice la actionarea echipamentelor de comutatie( 

intreruptoare, separatoare), respectiv supratensiunile de comutatie produse;Bibliografie: 1.RE-I226/2002, art 5.1.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4971Elementele metalice pentru care nu este obligatorie legarea la pamant( sau 

la nul in cazul schemei TN), pentru protectie impotriva electrocutarilor sunt:

X a). armaturile metalice ale izolatoarelor, traverselor, consolelor si corpurilor de iluminat 

montate pe stalpii de lemn;  b). stalpii metalici ai liniilor electrice aeriene din zonele cu circulatie frecventa din localitati;  c). consolele metalice ale bransamentelor consumatorilor de JT, montate pe acoperis cu 

invelitoare metalica;

X d). imprejmuirile( gardurile) incintelor, la statiile electrice exterioare;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 44: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Bibliografie: 1.RE-Ip30/2004,art. 1.1.7.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  4972Alegeti tipul de contact considerat '' contact electric de rezistenta neglijabil

a'':

X a). contactul realizat prin sudura;

  b). contactul realizat cu bratara elastica;X c). contactul realizat prin suruburi si saibe elastice cu dinti sau evantai;

X d). contactul realizat prin suprafete pregatite si insurubare asigurata cu saibe elastice;

Bibliografie: 1.RE-Ip 30/2004, art.1.1.8., alin 2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4973Se admite folosirea in comun a unei prize de pamant pentru instalatiile de protectie impotriva electrocutarilor si pentru instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, cu conditia ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant folosita in comun sa fie mai mica sau cel mult egala cu:

  a). 4 ohmi;

  b). 10 ohmi;X c). 1 ohm;

  d). 20 ohmi;

Bibliografie: 1.RE-Ip 30/2004, art.1.1.13

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  4974Care este limita de calcul maxima admisa a impedantei totale a corpului om

ului in cazul protectiei impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta:

  a). 1000 ohmi;

  b). 2000 ohmi;X c). 3000 ohmi;

  d). 4000 ohmi;

Bibliografie: 1.RE-Ip 30/2004, art 2.2.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  4975In cazul retelelor electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate torsada

te, in cazul stalpilor de sustinere , se admite sa se aplice izolarea suplimentara de protectie ( corpul izolant al armaturii de sustinere ). Astfel nu se mai impune legarea la nul a elementelor metalice ale stalpului cu exceptia:

  a). bratarii de fixare pe stalp a armaturii de sustinere;

  b). ancorelor;X c). armaturilor corpurilor de iluminat public;

  d). armaturilor metalice ale stalpilor;

Bibliografie: 1.RE-Ip30/2004,art.3.1.3.4 alin 20

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5468Coeficientul de absorbtie Kab este definit si serveste la:

  a). raportul dintre valorile rezistentei de izolatie R60, masurata la 60s dupa aplicarea 

tensiunii de incercare si R15, masurata la 15s din acelasi moment; Kab = R60/R15 si 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 45: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

serveste la aprecierea continutului de hidrogen al izolatiei lichide a transformatorului;  b). raportul dintre valorile rezistentei infasurarilor R60, masurata la temperatura  de 60 

grade Celsius si raportul dintre rezistenta infasuratorilor R15, masurata la temperatura  de 15 grade Celsius si serveste la aprecierea continutului in umiditate a izolatiei transformatorului;

  c). raportul dintre valorile rezistentei de izolatie R80, masurata la 80s dupa aplicarea 

tensiunii de incercare si R15, masurata la 15s din acelasi moment, Kab = R80/R15 si serveste la aprecierea continutului de dioxid de carbon CO2 al izolatiei lichide a transformatorului;

X d). raportul dintre valorile rezistentei de izolatie R60, masurata la 60s dupa aplicarea 

tensiunii de incercare si R15, masurata la 15s din acelasi moment, Kab = R60/R15 si serveste la aprecierea continutului in umiditate a izolatiei transformatorului;

Bibliografie: Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare  - A.A. Ionescu, I. Tomescu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; art.3.3.2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  5471Care dintre afirmatiile de mai jos sunt false?

X a). conexiunile transformatoarelor cu trei infasurari sunt reprezentate prin trei litere si trei 

numere;X b). la transformatoarele cu trei infasurari ordinea literelor care indica conexiunea nu este 

relevanta deoarece este fixata de catre fiecare producator; prin instructiunile din cartea tehnica;

  c). conexiunile transformatoarelor cu trei infasurari se reprezinta prin trei litere si doua 

numere;Bibliografie: Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare  - A.A. 

Ionescu, I. Tomescu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; art.3.1.l)Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  5472Cum se efectueaza proba de masurare a rezistentei de contact a unui intreruptor de medie tensiune de tip IO?

X a). proba se efectueaza cu puntea dubla (daca se dispune de un aparat suficient de 

sensibil);  b). cu ajutorul ohmetrului MAVO-35;X c). prin metoda ampermetrului si voltmetrului, cu utilizarea unui generator de curent 

continuu de cel putin 100A;

  d). la intreruptoarele de medie tensiune nu este obligatorie aceasta proba;

Bibliografie: Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare  - A.A. Ionescu, I. Tomescu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; art.1.3.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5473Care este expresia legii lui Ohm intr-un circuit RLC serie:

X a). U = I x radical din [R la puterea 2 + (XL + Xc) la puterea 2];

  b). U = I x radical din [R la puterea 2 + (XL - Xc) la puterea 2];  c). U = radical din [R la puterea 2 +/- (XL - Xc) la puterea 2];

Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5477Transformatoarele de putere de fabricatie romaneasca din retelele de trans

portsi distributie a energiei electrice, pot fi solicitate in mod exceptional (indiferent de incarcarea de durata, de temperatura mediului ambiant si de locul instalarii)in timpul unui incident in sistem, la suprasarcini astfel( K2 este coeficientul 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 46: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

sarcinii de varf):X a). 120 de minute cand K2 = 1,3 ;

  b). 60 minute cand K2 = 1,6 ;X c). 15 minute cand K2 = 1,75 ;

X d). 7,5 minute cand K2 = 2 ;

  e). 5 minute cand K2 = 2,4 ;

Bibliografie: 3 RE-I 12-83, cap 5, tab 14

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5479Care este marimea distantei intre fiecare pereche de contacte principale (fix

e simobile) la intreruptoarele de tip USOL?

X a). 17-19mm la intreruptorul de tip USOL 100A;

X b). 23-25mm la intreruptorul de tip USOL 250A;  c). 31-33mm la intreruptorul de tip USOL 500A;

  d). 40-42mm la intreruptorul de tip USOL 630A;

Bibliografie: 3.1 RE-I 191/88 , art 7.15, fig 4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5481Care este domeniul de reglaj al declansatoarelor electromagnetice ale intreruptorului de tip USOL-100A?

  a). domeniul de reglaj al declansatoarelor electromagnetice poate fi cuprins intre 2 si 10Ir;

  b). domeniul de reglaj al declansatoarelor electromagnetice poate fi cuprins intre 2 si 20Ir;X c). declansatoarele electromagnetice ale intreruptorului USOL-100A nu sunt prevazute cu 

butoane de reglaj;Bibliografie: 3.1 RE-I 191/88 , art 7.16.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5484Care sunt valorile tensiunii de serviciu (Us) ale declansatorului de tensiune minima (DTm), aferent unui intreruptor de tip AMRO, la care se considera ca fiind corespunzatoare comportarea DTm?

  a). intreruptorul se deschide la 0,7Us in c.a. si 0,6Us in c.c.;

X b). intreruptorul ramane inchis la 0,7Us in c.a. si 0,6 Us in c.c. si deschiderea intreruptorului

se produce la o tensiune superioara valorii de 0,35Us pentru c.a. si 0,15Us pentru c.c.;  c). intreruptorul ramane inchis la 0,7Us in c.a. si 0,6 Us in c.c. si deschiderea 

intreruptoarelor se produce la o tensiune inferioara valorii de 0,35Us pentru c.a. si 0,15Us pentru c.c.

Bibliografie: 3 E-I 198-89, art 8.6, alin 2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5491Normativul privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor nu se aplica instalatiilor electroenergetice a caror proiectare, constructie si exploatare se reglementeaza prin prescriptii tehnice speciale, ca de exemplu:

X a). instalatii electrice pentru tractiunea electrica;

  b). liniilor si instalatiilor electrice (denumite pe scurt instalatii electroenergetice) de curent 

alternativ, cu tensiunea nominala mai mare de 1000 V;X c). instalatii electrice pentru alimentarea minelor si carierelor;

X d). instalatii electrice din medii explozive, etc.

Bibliografie: NTE 001/03/00, art.2.2.Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 47: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5494Pentru dimensionarea stalpilor in regim de avarie, se considera urmatoarele ipoteze  de calcul:

X a). ruperea conductoarelor in conditiile unui vant perpendicular pe linie, simultan cu 

depunere de chiciura;X b). ruperea conductoarelor in conditiile de vant in lungul liniei, simultan cu depunere de 

chiciura;  c). ruperea conductoarelor in conditiile de vant in lungul liniei, fara depunere de chiciura;

  d). ruperea conductoarelor in conditiile unui vant perpendicular pe linie,fara depunere de 

chiciura;Bibliografie: NTE 003/04/00, art.73.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5496Se considera incidente in retelele electrice:

X a). declansarea   sau   scoaterea  accidentala  din   functiune  a   unuia  sau  mai  multor   

ansambluri functionale din retelele electrice de transport si distributie de inalta si medie tensiune (peste 1kV) sau componente ale acestora;

  b). deconectarea manuala a liniilor electrice cu neutrul izolat sau tratat prin bobina de  

stingere pentru depistarea punerilor la pamant;X c). functionarea nereusita a instalatiei RAR pe o linie, chiar  daca in capatul opus al LEA a 

fost o  functionare reusita, linia ramanand sub tensiune;Bibliografie: NTE 004/05/00, art.18.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5499Evenimentele accidentale care conduc la intreruperea consumatorilor alimentati din reteaua de energie electrica sunt:

  a). deranjamente in retelele electrice indiferent de nivelul de tensiune;

X b). deranjamente in retelele electrice de joasa tensiune (sub 1 kV);X c). incidente in retelele de distributie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV;

  d). defectiunile tehnice in instalatiile de distributie;

Bibliografie: NTE 004/05/00, art.14.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5501Deranjamente in retelele electrice pot fi:

  a). evenimentele accidentale care conduc la intreruperea consumatorilor alimentati din 

reteaua electrica  (peste 1 kV) sau la modificarea valorii tensiunii in afara benzilor admise;

X b). arderea sigurantelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu exceptia 

cazurilor cand acestea se produc ca urmare a defectarii transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, pana la bornele transformatorului;

X c). declansarea intreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu 

exceptia cazurilor cand acestea se produc  ca urmare a defectarii transformatoarelor saua unor scurtcircuite  pe partea de medie tensiune, pana la bornele transformatorului;

Bibliografie: NTE 004/05/00, art.14.b.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5505Distanta pe verticala dintre conductorul cel mai apropiat de arbori si varful arborilor, inclusiv o crestere previzibila pe o perioada de 5 ani incepand de la 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 48: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

data punerii in functiune a liniei, pentru o linie de 20 kV, trebuie sa fie de cel putin:

  a). 10 m;

  b). 5 m;X c). 1 m;

  d). 15 m;

Bibliografie: Ordin ANRE 49/2007, art.18, alin.5, a.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  5506Un aparat de comutatie cu care este interzis sa se stabileasca sau sa se intrerupa curenti de sarcina nu se va actiona pana nu se verifica pozitia aparatului respectiv si a celor prin care se stabilesc curentii de sarcina:

X a). inaintea actionarii separatoarelor (debrosarii sau brosarii intreruptoarelor) se va verifica 

pozitia "deconectat" a intreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele  (conditie care trebuie respectata si in sistemul teleinformational), pentru a preveni actionarea in sarcina a separatoarelor, in cazul in care intreruptorul nu este deconectat corect pe una sau mai multe faze;

X b). inaintea actionarii unui intreruptor, prin care se stabileste continuitatea unui circuit, se 

va verifica pozitia "inchis" a separatoarelor din circuitul respectiv, care au fost actionate in prealabil, pentru a preveni formarea arcului si distrugerea separatoarelor, in cazul in care acestea nu sunt inchise corect;

X c). inaintea actionarii separatoarelor prin care se intrerupe (se stabileste) continuitatea unui

circuit, atunci cand s-a creat o alta cale de curent in paralel cu aceea care va fi intrerupta (stabilita), se va verifica continuitatea caii de curent in paralel (manevrele de trecere de pe o bara pe alta a echipamentelor in sarcina);

X d). inaintea actionarii CLP in vederea  aducerii in stare "legat la pamant" a unui echipament 

se verifica pozitia deschis a separatoarelor adiacente sau starea blocat a intreruptoarelorde constructie speciala prin care a fost adus echipamentul in starea "separat vizibil" si lipsa tensiunii in instalatie utilizand aparatele de masura si control precum si  indicatorii de pozitie din camera de comanda/telecomanda; daca CLP se actioneaza de la fata locului (de la aparat) se verifica vizual pozitia deschis a separatoarelor adiacente;

  e). daca se aduce in SLP prin telecomanda o linie electrica se admite verificarea lipsei 

tensiunii utilizand telemasurile de la capetele liniei. Inchiderea CLP-urilor se face numai dupa deschiderea separatoarelor de linie si verificarea pozitiei deschis a acestora folosind sistemul teleinformational;

Bibliografie: NTE 009/10/00, art.31, alin.1, a, b, c, d

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5509In cazul liniilor aeriene, rezistenta oricarei prize de pamant artificiale prevazute, inclusiv a celor de la capetele liniilor si ale ramificatiilor, trebuie sa fie:

  a). de cel mult 4 ohmi, cu conditia ca rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului 

constituit din conductoarele de nul si aceste prize de pamant sa fie de cel mult 1 ohm;X b). de cel mult 10 ohmi, cu conditia ca rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului 

constituit din conductoarele de nul si aceste prize de pamant sa fie de cel mult 4 ohmi;  c). de cel mult 10 ohmi, cu conditia ca rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului 

constituit din conductoarele de nul si aceste prize de pamant sa fie de cel mult 1 ohm;

  d). de cel mult 10 ohmi;

Bibliografie: 1RE-Ip 30/2004,art.3.1.3.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5511La consumatorii alimentati din posturi de transformare proprii, puterea celu

i Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 49: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

mai mare motor care poate porni direct,se determina prin calcul, pe baza verificarii stabilitatii termice si electrodinamice a transformatoarelor de alimentare,dar nu se va depasi:

  a). 10% din puterea transformatoarelor din care este alimentat;

  b). 30% din puterea transformatoarelor dincare este alimentat;X c). 20% din puterea transformatoarelor din care este alimentat;

  d). 40% din puterea transformatoarelor din care este alimentat;

Bibliografie: I7-2011, art.5.3.1.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5514Registrul de foi de manevra se va afla:

X a). in camera de comanda a statiei si va fi completat de   personalul operativ al instalatiilor,

pentru statiile cu personal permanent;X b). la personalul operativ al instalatiilor, zonelor de retea electrica si va fi completat de 

catre acesta, in cazul instalatiilor fara supraveghere permanenta/ la fata locului sau telecomandate;

  c). la seful centrului de exploatare in a carui gestiune se afla instalatiile;

X d). in camera de comanda a centrului de dispecer si va fi completat de  personalul de 

comanda operativa  care este de serviciu;Bibliografie: NTE 009/10/00, ANEXA 2, pct.1

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5515Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:

X a). mai putin deformat decat tensiunea care i-a dat nastere;

  b). sinusoidal;  c). mult mai deformat decat tensiune care i-a dat nastere;

Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5516Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu:

  a). rezistente aditionale;

X b). shunturi;  c). bobine inseriate;

Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  5520Verificarea pozitiei debrosat a intreruptoarelor se face astfel:

X a). vizual daca actionarea intreruptoarelor s-a efectuat de la aparat- de la fata locului;

  b). cu ajutorul indicatorilor de pozitie a intreruptoarelor din camera de 

comanda/telecomanda a instalatiei. Modul de verificare a pozitiei debrosat a separatoarelor se detaliaza prin proceduri specifice  fiecarui loc de munca   de catre gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare  sau  centrul de dispecer de la care se efectueaza telecomanda;

X c). cu ajutorul indicatorilor de pozitie a intreruptoarelor  din camera de comanda/ 

telecomanda /teleconducere  a instalatiei. Modul de verificare a pozitiei debrosat a intreruptorului se detaliaza prin proceduri specifice  fiecarui loc de munca   de catre gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare sau  centrul de dispecer de la care se efectueaza  telecomanda;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 50: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Bibliografie: NTE 009/10/00, art.13, alin.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  5523Montarea de dispozitive antivibratoare pe conductoarele active si de protec

tie ale LEA, pentru protectia impotriva vibratiilor, trebuie realizata in urmatoarele cazuri:

X a). in cazul trecerii LEA prin zone plane deschise, cu deschideri de peste 120 m, conditionat

X b). in cazul folosirii conductoarelor de protectie cu fibra optica inglobata;  c). nu sunt necesare in executarea si in exploatarea LEA a unor astfel de dispozitive;

X d). in cazul traversarii raurilor mari, cu lungimea peste 100 km, indiferent de tractiunea in 

conductoare;Bibliografie: NTE 003/04/00, art.128.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5524Instalatia de ventilatie de avarie din incaperile instalatiilor de distributie ca

re contin echipamente cu volum mare de ulei trebuie:

  a). sa cuprinda cel putin 2 ventilatoare, ce realizeaza evacuarea volumului de aer din 

incapere in maxim 30 minute;X b). sa asigure intr-o ora schimbarea unui volum de aer de 3 -5 ori mai mare decat volumul 

incaperii;  c). sa cuprinda cel putin 2 ventilatoare de mare putere, ce realizeaza evacuarea volumului 

de aer din incapere in maxim 15 minute;Bibliografie: PE 101/85, art.5.1.9.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5525Bateria de condensatoare de joasa tensiune, pentru compensarea consumul

ui de putere reactiva de mers in gol al unui transformator 20/0,4 kV , va avea puterea:

  a). max. 40% din puterea nominala a transformatorului;

  b). max. 30% din puterea nominala a transformatorului;X c). max. 20% din puterea nominala a transformatorului;

  d). max. 50% din puterea nominala a transformatorului;

Bibliografie: PE 120/94, art.4.3.7.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5527In cazul in care functionarea in paralel  a doua sau mai multe surse este interzisa (depasirea puterii de scurtcircuit, tensiuni nesincrone, etc),trebuie prevazute:

X a). blocaje corespunzatoare pentru impiedicarea conectarii lor in paralel;

  b). montarea de indicatoare de avertizare;X c). in cazuri extreme,in care aceste blocaje nu se pot realiza , se admite montarea unor 

indicatoare de securitate;

  d). realizarea de separatii permanente in schema normala de functionare;

Bibliografie: PE 102/86, art.3.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5535Regimul de scurtcircuit al aparatelor si instalatiilor electrice este caracteriz

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 51: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

at prin:

X a). durata scurta (0,2... 2s), ca urmare a functionarii sistemului de protectie care separa 

prin declansare reteaua avariata;  b). supratemperatura admisibila de 6... 7 ori mai mare decat supratemperatura in regim 

nominal de functionare;X c). curenti de scurtcircuit de 10...20 ori, sau chiar mai mari decat curentii in regim nominal;

X d). supratemperatura admisibila de 2... 3 ori mai mare decat supratemperatura in regim 

nominal de functionare;Bibliografie: Aparate electrice - Gh. Hortopan,Ed.Did.siPed.,Bucuresti,1980,cap.3.9.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5536Valoarea intensitatii campului electric la 1,8 m de suprafata solului nu trebu

ie sa depaseasca:

X a). 12,5 kV/m pentru zonele cu circulatie redusa;

  b). 20 kV/m pentru zonele cu circulatie redusa;X c). 10 kV/m pentru zonele cu circulatie intensa;

  d). nu se normeaza, cu exceptia teritoriului delimitat al statiilor electrice;

Bibliografie: NTE 001/03/00, art  5.1.3.5.b.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5541Sistemele de jgheaburi(SJ)si tuburi profilate(STP) din PVC se recomanda sa 

fie montate la distante de minim:

  a). 3 cm de locurile din materiale combustibile a usilor si ferestrelor si de 5 cm de 

pardoseala;X b). 3 cm de locurile din materiale combustibile a usilor si ferestrelor  si de 10 cm de 

pardoseala;  c). 5 cm de locurile din materiale combustibile a usilor si ferestrelor si de 10 cm de 

pardoseala;

  d). 5 cm de locurile din materiale combustibile a usilor si ferestrelor  si de 5 cm de 

pardoseala;Bibliografie: I7-2011, art. 5.2.12.4.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  5544Se admite, conditionat, montarea la etajul I al cladirilor ,a transformatoarel

or de putere cu ulei, cand acestea au puteri de pana la:

  a). 400 kVA;

  b). 630 kVA;X c). 1000 kVA;

  d). 250 kVA;

Bibliografie: PE 101/85, art 6.3.3.b.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5546Raza minima de curbura admisibila, la pozarea si manevrarea unui cablu de 

20 kV cu izolatie din material sintetic este:

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 52: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X a). 15 x diametrul cablului;

  b). 25 x diametrul cablului;  c). 12 x diametrul cablului.

Bibliografie: NTE 007/08/00, ANEXA 5, tab A.5.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5548Cablurile de energie de medie si inalta tensiune se prevad, de regula, cu invelisuri metalice care au rol de ecran. Cablurile cu ecran comun peste izolatia conductoarelor (cu camp neradial) se pot utiliza:

X a). pana la 6 kV inclusiv;

  b). pana la 20 kV inclusiv;  c). peste 6 kV, maxim 10 kV inclusiv;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art.31.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5550La bateriile de condensatoare automatizate si fractionate, puterea pe treap

ta lamedie tensiune va fi cuprinsa intre:

  a). 250 si 1000 kVAr;

X b). 1000 si 4800 kVAr;  c). 500 si 2000 kVAr;

Bibliografie: PE 120/94, art. 4.4.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  5553Conductoarele torsadate de bransament au aria sectiunii transversale a conductorului neutru:

X a). cu o treapta mai mare decat aria sectiunii transversale a conductorului de faza;

  b). cu o treapta mai mica decat aria sectiunii transversale a conductorului de faza;  c). egala cu aria sectiunii transversale a conductorului de faza;

  d). functie de puterea absorbita prin bransament;

Bibliografie: SR 234/2008, art.4.1.9, alin 2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  5557LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni cu LEA de medie tensiune ,se realize

aza cu respectarea urmatoarelor prevederi:

X a). linia cu tensiune mai mare se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mica;

X b). linia de medie tensiune se va realiza cu legaturi duble, cu izolatoare nestrapungibile;  c). conductoarele liniei de medie tensiune se vor intinde, pentru incarcari normate cu 

tractiunea de maxim 60% din  rezistenta de rupere a conductorului;Bibliografie: PE 106/2003, art.98.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5717Rezistenta ohmica a conductoarelor unei LEA depinde de lungimea LEA si de sectiunea conductoarelor astfel:

  a). este direct proportionala cu lungimea LEA si direct proportionala cu sectiunea 

conductoarelor;  b). este invers proportionala cu lungimea LEA si direct proportionala cu sectiunea 

conductoarelor;X c). este direct proportionala cu lungimea LEA si invers proportionala cu sectiunea 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 53: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

conductoarelor;

  d). este invers proportionala cu lungimea LEA si invers proportionala cu sectiunea 

conductoarelor;Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5722Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare si alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie in cazul motoarelor, se face tinandu-se seama de:

  a). simultaneitatea sarcinilor in regim de pornire;

X b). simultaneitatea sarcinilor in regim normal si la pornire;  c). simultaneitatea sarcinilor in regim normal;

Bibliografie: I7-2011,art.5.3.1.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5961Ce megohmetre se pot folosi, conform PE 116/94,pentru masurarea rezisten

tei de izolatie a infasurarilor peste 10 kV inclusiv ale transformatoarelor de putere?

X a). megohmetre de 5000 V;

  b). megohmetre de 1000 V;X c). megohmetre de 2500 V;

  d). nu exista o conditie tehnica stabilita,pot fi folosite megohmetrele > 500 V;

  e). megohmetre de 500 V;

Bibliografie: PE 116/94,cap.5,pct.5.2.-9,10.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  5962Care sunt valorile minime admise ale rezitentei de izolatie a circuitelor secundare de joasa tensiune, ale intreruptoarelor cu ulei,aer comprimat si SF6,la punerea in functiune si in exploatare?

  a). 3 Mohmi la punerea in functiune,1 Mohm in exploatare;

X b). 5 Mohmi la punerea in functiune,1 Mohmi in exploatare;  c). 5 Mohmi la punerea in functiune,3 Mohmi in exploatare;

  d). 10 Mohmi la punerea in functiune,5 Mohmi in exploatare;

Bibliografie: PE 116/94,cap.10A,pct.10.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5963Care este distanta minima pe verticala intre conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la -5 grade C cu chiciura si conductorul superior al liniei de joasa tensiune, la -5 grade C fara chiciura,daca deschiderea intre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m?

  a). 1 m;

  b). 2 m;  c). 2,5 m;

X d). 1,5 m;

  e). 0,8 m;

Bibliografie: PE 106-2003,art.98.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 54: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  5964Care este grosimea radierului, in cazul fundatiilor din beton utilizate in constructia LEA JT?

  a). 15 cm;

  b). 30 cm;X c). 20 cm;

  d). 25 cm;

Bibliografie: 3.2 LJ-FT 47-2010,art.2.2.3.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5965Care este rolul ancorelor folosite la stalpii de colt sau terminali?

X a). sa preia sarcinile orizontale la partea superioara a stalpului;

  b). sa preia sarcinile orizontale si verticale la partea superioara a stalpului;  c). sa preia sarcinile orizontale si verticale pe toata inaltimea stalpului;

Bibliografie: 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5966Cand se executa operatia de decofrare, pentru cofrajele interioare din golul fundatiilor monobloc pentru LEA JT?

  a). dupa intarirea betonului, dar nu inainte de 24 de ore;

X b). la 10-20 ore de la turnare, mai inainte de intarirea betonului;  c). dupa 36 de ore de la turnarea betonului;

Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.2.3.5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5970Linia electrica aeriana de joasa tensiune este:

  a). instalatia de curent alternativ(50Hz), cu tensiunea nominala in regim normal de 

functionare de cel mult 380 V, montata in aer liber si care serveste la distributia energieielectrice;

  b). instalatia de curent alternativ(50Hz), cu tensiunea nominala in regim normal de 

functionare de cel putin 1000 V, montata subteran si care serveste la distributia energieielectrice;

X c). instalatia de curent alternativ(50Hz), cu tensiunea nominala in regim normal de 

functionare de cel mult 1000 V, montata in aer liber si care serveste la distributia energiei electrice;

  d). instalatia de curent alternativ(50Hz), realizata aerian, care serveste la distributia 

energiei electrice;Bibliografie: PE 106-2003, cap. II.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  5971Cu ce se realizeaza legatura conductorului de nul la armatura stalpului, in c

azul retelelor de joasa tensiune realizate cu fascicule de conductoare izolate torsadate?

  a). conductor funie de Al, cu sectiunea de 35/6 mmp, prevazut cu papuci la ambele capete;

  b). conductor funie de Al, cu sectiunea de 50/8 mmp, prevazut cu papuci la ambele capete;  c). conductor izolat  de Al-Ol, cu sectiunea de 35/6 mmp, prevazut cu papuci la ambele 

capete;

X d). conductor izolat de Al-Ol, cu sectiunea de 50/8 mmp, prevazut cu papuci la ambele 

capete;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 55: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.6.3., fig. 21

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  5972Care este valoarea minima admisa a rezistentei de izolatie a infasurarilor cu Un < 500 V a unui transformator  20/0,4 kV, masurata la temperatura de 20 grade C?

  a). 10 Mohmi;

  b). 3 Mohmi;X c). 2 Mohmi;

  d). 5 Mohmi;

Bibliografie: PE 116/94, cap.5, pct. 5.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6078Valoarea rezistentei ohmice de contact la imbinarile barelor colectoare si a derivatiilor de la barele colectoare,trebuie sa fie:

  a). mai mica sau egala cu 300 microohmi;

X b). mai mica decat 20% din valoarea rezistentei ohmice a unei portiuni continue de aceeasi 

lungime;  c). mai mica sau egala cu 100 miliohmi;

  d). mai mica decat 10% din valoarea rezistentei ohmice a unei portiuni continue de aceeasi 

lungime;Bibliografie: PE 116/94,cap.13,pct.13.7

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6079Protectia la supratensiuni atmosferice cu descarcatoare cu rezistenta varia

bila a transformatorului dintr-un post de transformare,se realizeaza ca urmare a producerii urmatorului fenomen in descarcator;

  a). la aparitia unei supratensiuni,rezistenta descarcatorului creste rapid,blocand trecerea 

supratensiunii spre transformator;X b). la aparitia unei supratensiuni,rezistenta descarcatorului scade rapid, permitand 

scurgerea rapida a curentului de descarcare la pamant;  c). la aparitia unei supratensiuni mai mari decat valoarea de strapungere a aerului,se 

produce un arc electric exterior si sarcina electrica se scurge la masa;Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare,I.Conecini,s.

a.,1986,art.3.7.2.2.Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6082Normativul I7-2011,Normativ pentru proiectarea,executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,nu se aplica la urmatoarele categorii de instalatii:

X a). echipamentelor electrice de tractiune;

  b). oricarui sistem de pozare care nu face obiectul standardelor receptoarelor;  c). instalatiilor de utilizare ale consumatorilor exteriori cladirilor;

X d). imprejmuirilor electrice;

X e). sistemelor de producere si transport a energiei electrice(de medie si inalta tensiune);

Bibliografie: I7-2011,art.1.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6083Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 56: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

protectie inferior IP54 se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau elementele de distantare care pot fi:

X a). straturi de tencuiala de minim 1 cm grosime;

  b). placi din materiale electroizolante incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm si o latime

ce depaseste cu cel putin 5 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica;X c). elemente de sustinere din materiale incombustibile(console metalice etc.),care 

distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe toate laturile fata de elementul combustibil;

X d). placi din materiale electroizolante incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm si o latime

ce depaseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica;Bibliografie: I7-2011,art.3.0.3.8.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6136Este necesara protectia cu descarcatoare impotriva supratensiunilor de tras

net,pentru retelele electrice formate numai din cablu,care nu sunt supuse la lovituridirecte de trasnet ?

  a). da, pentru ca supratensiunile se transmit in toata reteaua galvanic legata la bara de MT;

X b). nu;  c). da,in zonele cu indice keraunic foarte ridicat(k > 2)

Bibliografie: NTE 001/03/00,art.7.2.15.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6160Fundatiile burate la liniile electrice de joasa tensiune, se realizeaza cu strat

uri succesive de pamant bine compactat de :

  a). 15 cm;

X b). 20 cm;  c). 25 cm;

  d). 30 cm;

  e). 40 cm;

Bibliografie: PE 106-2003,art.52.a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6162Care din urmatoarele formulari defineste fenomenul autoinductiei ?

  a). aparitia unei tensiuni electromotoare  intr-un circuit electric strabatut de un camp 

magnetic variabil in timp;X b). fenomenul de inductie electromagnetica produs intr-un circuit datorita variatiei 

intensitatii curentului electric din acel circuit;  c). tensiunea electromotoare indusa intr-un circuit este egala cu viteza de variatie a fluxului

magnetic prin suprafata acelui circuit, luata cu semn schimbat;Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6165Care din urmatoarele formulari exprima puterea activa ?

X a). puterea care se regaseste in circuit sub forma de caldura si putere mecanica;

  b). energia transferata in unitatea de timp circuitului de catre sursa de alimentare;  c). puterea necesara pentru producerea campului magnetic si a campului electric;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 57: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6168Care este semnificatia literei ''Y'' din TYIR (fascicul de conductoare izolate torsadate) ?

  a). fasciculul de conductoare trebuie legat in stea;

  b). izolatia conductoarelor este din polietilena;X c). izolatia conductoarelor este din policlorura de vinil;

  d). izolatia este rezistenta la intemperii;

Bibliografie: 3.2 LJ-FT-47-2010,art.1.4.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6382Codul de masurare a energiei electrice stabileste reguli de masurare pentru

:

X a). masurarea energiei electrice in punctele de schimb dintre retelele de distributie;

  b). punctele de masurare destinate balantelor agentilor economici;X c). masurarea energiei electrice furnizate consumatorilor finali, persoane fizice;

X d). masurarea valorilor marimilor specifice serviciilor de sistem tehnologice, asigurate de 

catre furnizorii acestora;Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art.7

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6383Care sunt categoriile de puncte de masurare a energiei electrice pentru car

e Codul de Masurare stabileste cerinte distincte?

  a). puncte de masurare de categoria A,B,C,D;

  b). puncte de masurare de categoria A,B,C,D,E;X c). puncte de masurare de categoria A,B,C;

Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art. 16

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6384Este obligatorie inregistrarea energiei reactive pentru consumatorii casnici?

  a). da;

  b). da, pentru puteri aprobate prin avizul tehnic de racordare mai mari de 5 kW;X c). nu;

  d). da, pentru puteri aprobate prin avizul tehnic de racordare mai mari de 10 kW;

Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art. 148

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6385Pentru sistemele de masurare de categoria C, sectiunea si lungimea circuite

lor care asigura legatura dintre transformatoarele de tensiune pentru masurare si contoare, trebuie astfel alese incat caderile de tensiune pe aceste circuite sa nufie mai mari de:

X a). 0,5 V

  b). 1,0 V  c). 0,5 %

  d). 1 %

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 58: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art. 150

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6386Pentru sistemele de masurare de categoria C, contorul de energie electrica trebuie prevazut cu:

X a). doua sigilii( metrologic, capac de borne);

  b). trei sigilii( metrologic, capac de borne, sigiliu fizic ce impiedica schimbarea parametrilor 

din contoarele care pot fi parametrizate);  c). un sigiliu( capac borne);

Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art. 158

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6387Echipamentele care prin ordinele de investire emise, nu sunt atribuite in autoritatea de decizie a unui centru de dispecer raman:

  a). in autoritatea de decizie a subunitatii gestionare, care emite ordin de investire pentru 

aceste echipamente,numit "ordin de investire intern";X b). in autoritatea de decizie a unitatii gestionare, care emite ordin de investire pentru 

aceste echipamente,numit "ordin de investire intern";  c). in autoritatea de decizie stabilita prin conventia de exploatare;

Bibliografie: RCD-Ord. ANRE 20/2004, art. 43

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6388In ce conditii, unui echipament i se poate modifica starea operationala, independent de existenta unui program aprobat anterior?

  a). la dispozitia centrului de dispecer care are autoritatea de decizie asupra acestuia ;

  b). la dispozitia conducatorului tehnic al unitatii gestionare;X c). pe baza unei cereri facute de unitatea gestionara si aprobate de centrul de dispecer care

are autoritatea de decizie asupra acestuia;Bibliografie: RCD-Ord. ANRE 20/2004, art. 124

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6389Obiectivele energetice noi, vor fi date in exploatare, numai dupa ce au fost stabilite urmatoarele:

X a). incadrarea in sistem a noilor obiective energetice;

X b). programul de probe necesar punerii in functiune a noilor echipamente;  c). conventia de exploatare;

X d). ordinul de investire a autoritatii de conducere prin dispecer;

X e). schema normala de functionare, inclusiv reglajele sistemelor de comanda-control, 

protectii si automatizari;Bibliografie: RCD-Ord. ANRE 20/2004, art.181.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6390Personalul de comanda operationala al centrelor de dispecer, in caz de avarii/incidente, trebuie sa asigure:

X a). localizarea cat mai rapida a avariei/incidentului si luarea masurilor pentru prevenirea 

extinderii sale;  b). coordonarea echipelor de retea pe traseul optim, pentru izolarea in cel mai scurt timp a 

avariei/incidentului;X c). luarea masurilor pentru repunerea cat mai rapida in functiune a echipamentelor de 

alimentare cu energie electrica a serviciilor interne ale centralelor si statiilor si a 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 59: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

consumatorilor;

X d). raportarea avariei/incidentului si a intreruperilor in alimentarea consumatorilor conform 

reglementarilor in vigoare;Bibliografie: RCD Ord. ANRE 20/2004, art.189.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6391Tensiunea nominala a unei retele trifazate (Un) este definita ca:

X a). valoarea efectiva a tensiunii intre faze, prin care este denumita reteaua si la care se 

refera unele caracteristici de functionare ale acesteia;  b). valoarea efectiva maxima a tensiunii intre faze, prin care este denumita reteaua si la 

care se refera unele caracteristici de functionare ale acesteia;  c). valoarea efectiva a tensiunii intre faza si pamant, prin care este denumita reteaua si la 

care se refera unele caracteristici de functionare ale acesteia;Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 3.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6392Supratensiunea de trasnet este o supratensiune de categoria:

  a). supratensiune temporara;

X b). supratensiune tranzitorie;  c). supratensiune combinata;

Bibliografie: NTE 001/03/00, art.3.9.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6393Lungime a liniei de fuga este definita ca:

  a). lungimea masurata pe suprafata izolatiei externe, intre partile metalice cu potential 

electric diferit;  b). lungimea maxima masurata pe suprafata izolatiei externe, intre partile metalice cu 

potential electric diferit;X c). lungimea minima masurata pe suprafata izolatiei externe, intre partile metalice cu 

potential electric diferit;Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 3.38.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6394Stabilirea intervalelor minime de izolare intre conductoarele active si partil

e metalice ale stalpilor legate la pamant, se face in conditii impuse de:

X a). tensiunea cea mai ridicata a retelei Us;

X b). solicitarile produse de supratensiunile de comutatie;  c). solicitarile produse de supratensiunile temporare;

X d). solicitarile produse de supratensiunile de trasnet;

Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 5.1.3.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6397Care este lungimea minima a portiunii de linie in cablu, la intrarea intr-un p

ost de transformare, pentru care se recomanda renuntarea la utilizarea de aparate de protectie a postului de transformare, cablul asigurand autoprotectia?

X a). 250 m;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 60: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  b). 300 m;  c). 150 m;

  d). 100 m;

Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 7.2.8.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6398Alegeti reglajul intervalului de amorsare, pentru descarcatoarele cu coarne 

cu doua intervale de amorsare cu electrod antipasare, folosite in instalatiile cu tensiuni nominale de 20kV, la protejarea intrarilor:

  a). 30+30(mm)

  b). 40+40(mm)  c). 52+52(mm)

X d). 66+66(mm)

Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 7.2.16.,tabelul 7.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6399In cazul retelelor de medie tensiune ce alimenteaza consumatori speciali, la care efectele economice ale intreruperilor sunt importante sau se pun in pericolvietile oamenilor, functie de marimea retelei, tratarea neutrului acestor retele se realizeaza astfel:

X a). cu neutrul izolat;

X b). cu neutrul tratat prin bobina de compensare;  c). cu neutrul tratat prin rezistenta;

Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 9.1.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6400Sunt considerate zone cu circulatie frecventa:

X a). interiorul perimetrului construibil al localitatilor;

  b). incintele ingradite, unde are acces numai personalul de serviciu special instruit;  c). zonele din apropierea drumurilor din afara localitatilor;

X d). curtile locuintelor din afara perimetrului construibil al localitatilor;

X e). locurile amenajate pentru agrement si turism, popasuri, campinguri;

Bibliografie: NTE 003/04/00, Terminologie si Abrevieri

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6401Armaturile de protectie, elemente componente ale lanturilor de izolatoare, 

sunt utilizate pentru:

  a). asigurarea stabilitatii mecanice a lantului de izolatoare;

X b). uniformizarea campului electric;X c). reducerea zgomotului acustic;

X d). protejarea izolatoarelor la arcul electric;

Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 37.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6402Numarul de izolatoare din lant, stabilit pe baza tensiunilor nominale de tine

re, 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 61: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

se mareste in cazul izolatoarelor strapungibile, din cauza spargerilor, cu:X a). 10 %;

  b). 2 buc.;  c). 5 %;

  d). 1 buc.;

Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 38.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6403La stalpii de sustinere de tip normal ai LEA 20kV, se utilizeaza:

X a). cleme cu eliberarea conductorului;

  b). cleme sau legaturi cu retinerea conductorului;X c). cleme sau legaturi cu tractiune limitata;

Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 57.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6404Armaturile fundatiilor din beton armat ale stalpilor din beton ai LEA 20kV, s

e considera ca prize naturale  de pamant, cu conditia:

  a). armaturile sa fie conectate electric( sudate) unele de altele si sa fie legate electric la 

priza de pamant a stalpului din beton;  b). armaturile sa fie conectate electric, matisate unele de altele si sa fie legate electric la 

priza de pamant a stalpului din beton;X c). armaturile sa fie conectate electric( sudate) unele de altele si sa fie legate electric la 

armatura stalpului din beton;Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 122.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6405Stalpii LEA vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor, astfel:

  a). toti stalpii LEA de intindere si terminali din zonele cu circulatie redusa;

  b). toti stalpii LEA de sustinere cu aparataj;X c). toti stalpii LEA  din zonele cu circulatie frecventa;

X d). stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa;

Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 125.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6406Intreruperile de scurta durata sunt evenimente accidentale al caror efect, in timp, privind modificarea starii anterioare de functionare a instalatiilor sau a parametrilor functionali ai acestora, are o durata mai mica de:

  a). 3s;

X b). 30s;  c). 3min;

Bibliografie: NTE 004/05/00, art. 14c.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6407Deranjamentele in retelele electrice de joasa tensiune,sunt evenimente accidentale care conduc la:

X a). intreruperea consumatorilor alimentati din reteaua de joasa tensiune;

  b). abateri ale parametrilor functionali ai acestora in afara limitelor prevazute prin 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 62: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

reglementari sau contracte;X c). modificarea valorii tensiunii in afara benzilor admise;

Bibliografie: NTE 004/05/00, art. 14b

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6408Se considera incident in retelele electrice:

X a). functionarea nereusita a RAR pe o linie, chiar daca la capatul opus al liniei a fost o 

functionare reusita, linia ramanand sub tensiune;  b). deconectarea manuala a liniilor electrice cu neutrul izolat sau tratat prin bobina de 

stingere pentru depistarea punerilor la pamant;  c). retragerea din exploatare in mod voit a unor ansambluri functionale pentru 

evitarea/reducerea efectelor unor calamitati;Bibliografie: NTE 004/05/00, art. 18.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6409Se considera incident in retelele electrice:

  a). deconectarea liniilor electrice aeriene, cu aprobarea treptei de conducere operativa cu 

autorizatie de decizie, pentru evitarea functionarii frecvente a RAR pe timpul descarcarilor atmosferice;

X b). evenimentele accidentale care conduc la abaterea tensiunii in afara limitelor stabilite 

prin reglementari;X c). retragerea din exploatare a unor ansambluri functionale, pentru eliminarea unor 

defectiuni, in perioada golurilor de sarcina, pe durata in care acestea sunt indisponibile;Bibliografie: NTE 004/05/00, art. 18,19

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6410Cablurile de energie se prevad in mod special cu conductoare din cupru, la circuitele care alimenteaza receptoare de importanta deosebita, atunci cand sectiunea conductoarelor( din aluminiu) ar rezulta mai mica de:

  a). 6 mmp;

X b). 10 mmp;  c). 16 mmp;

  d). 25 mmp;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 28.(1)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6411Cablurile circuitelor secundare, se prevad, de regula, cu conductoare din cu

pru, cu exceptia circuitelor de alimentare cu curent operativ a tablourilor de circuite secundare,atunci cand sectiunea conductoarelor( din aluminiu) rezulta egala sau mai mare de:

  a). 4 mmp;

  b). 6 mmp;X c). 10 mmp;

  d). 16 mmp;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 28(2)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6412Invelisurile metalice de etanseizare ale cablurilor electrice, pot servi drept 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 63: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

conductor de nul in retele de joasa tensiune, in cazul:  a). doar in situatiile in care invelisul metalic este din aluminiu si asigura sectiunea 

echivalenta necesara,potrivit standardelor in vigoare, pentru conductorul de nul;  b). indiferent de material, daca se asigura sectiunea echivalenta necesara, potrivit 

standardelor in vigoare, pentru conductorul de nul;X c). sunt garantate de fabricant pentru acest mod de utilizare si asigura sectiunea 

echivalenta necesara,potrivit standardelor in vigoare, pentru conductorul de nul;Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 31

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6413Sectiunile, respectiv diametrele minime admise din punct de vedere mecani

c, ale conductoarelor cablurilor de energie, pozate in conditii normale de exploatare, verificate la conditii electrice, sunt:

  a). sectiuni minime de 2,5 mmp in cazul conductoarelor din cupru si de 4 mmp in cazul 

conductoarelor din aluminiu;X b). sectiuni minime de 1,5 mmp in cazul conductoarelor din cupru si de 4 mmp in cazul 

conductoarelor din aluminiu;  c). sectiuni minime de 1,5 mmp in cazul conductoarelor din cupru si de 2,5 mmp in cazul 

conductoarelor din aluminiu;Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 32.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6414Care sunt situatiile in care, pentru asigurarea unei protectii mecanice suplimentare, este necesara prevederea de cabluri armate sau protectii mecanice exterioare?

X a). pozarea aeriana( deschisa), cand exista pericol de deteriorari mecanice;

X b). pozarea in zone unde traseul de cabluri nu este marcat;  c). pozarea in zone cu traseu comun cu alte utilitati;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 33

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6415In cazul cablurilor de energie monopolare, pozate in aer, piesele de fixare trebuie sa indeplineasca conditiile:

  a). sa asigure fixarea sigura, pentru evitarea deplasarilor la eforturi electrodinamice;

X b). piesele sa fie  confectionate din materiale izolante;X c). piesele metalice nu trebuie sa formeze spire inchise in jurul cablurilor;

X d). nu trebuie sa deterioreze invelisul cablului;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 34

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6416Protectia mecanica suplimentara a cablurilor monopolare nearmate, utilizat

e in curent alternativ atunci cand rezulta ca necesara, se va realiza prin dispozitive de protectie mecanica exterioara cablului, realizate din materiale:

  a). feromagnetice;

  b). semiconductoare;X c). nemagnetice;

  d). nu are importanta materialul,fiind o protectie mecanica;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 33

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 64: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  4983Organizarea apararii  impotriva incendiilor la locul de munca consta in:

X a). organizarea interventiei de stingere a incendiilor;

  b). dotarea cu mijloace de prevenirea si stingerea incendiilor;X c). afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;

X d). prevenirea incendiilor prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care 

prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de incendiu ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;

Bibliografie: Ordinul MAI 163/2007, art. 23.

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  4984Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemente diferentiate in functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta si se intocmesc astfel:

  a). in orice situatie, daca se afla simultan mai mult de 10 persoane;

X b). pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 persoane;X c). pentru incaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri;

  d). pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 40 de persoane;

Bibliografie: Ordinul MAI 163/2007, art. 29(1)

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  5933Instalatiile de protectie impotriva incendiilor pot fi:

  a). instalatii de detectare a gazelor neinflamabile;

X b). instalatii de detectare,semnalizare si alarmare la incendiu;  c). instalatii de evitare a fumului si a gazelor fierbinti;

X d). instalatii de inhibare a exploziei;

Bibliografie: Ord.MAI 163/2007,art.52(2)

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  5958Limitarea efectelor radiatiei la constructiile invecinate,se asigura prin contr

olul urmatorilor parametri:

X a). distante de siguranta normate intre constructii;

  b). minimizarea zonelor vitrate neprotejate;X c). comportarea la foc a partilor vitrate sau opace ale fatadelor;

X d). performanta de reactie la foc si de rezistenta la foc din interior si exterior a produselor 

pentru fatade;Bibliografie: Ord.MAI 163/2007,art.69(2)

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  4347Care sunt limitele tensiunii de lucru a partilor active ale unei instalatii de cu

rentalternativ sau curent continuu, in regim normal de functionare , pentru a fi considerata ,,instalatie electrica de joasa tensiune''?

  a). cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor izolate fata de pamant;

X b). cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor legate la pamant;  c). cel mult 1000 V intre partile active, in cazul  retelelor cu neutru legat direct la pamant;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 65: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X d). cel mult 1000 V intre partile active ,in cazul retelelor izolate fata de pamant;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,ANEXA 1-16.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4348Distanta minima de vecinatate la executarea lucrarilor in instalatii electrice, prin urcarea pe stalpii LEA 35 kV, este de:

X a). 2,0 m

  b). 0,8 m  c). 1,5 m

  d). 1,0 m;

Bibliografie: IPSM IEE/2007, art 49(2).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4352Care sunt limitele tensiunii de lucru a partilor active ale unei instalatii de cu

rentalternativ sau curent continuu, in regim normal de functionare, pentru a fi considerata "instalatie electrica de inalta tensiune"?

  a). cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor legate la pamant;

X b). de la 1000 V in sus, intre partile active, in cazul retelelor izolate fata de pamant;X c). peste 250 V fata de pamant,in cazul retelelor legate la pamant;

  d). de la 100 V in sus, intre partile active, in cazul retelelor izolate fata de pamant;

Bibliografie: IPSM IEE/ 2007, ANEXA 1 - 17.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4357Lucrarile in instalatiile electrice la care s-a intrerupt tensiunea si s-au realiz

at separarile electrice, dar care nu sunt legate la pamant si in scurtcircuit, fac parte din categoria lucrarilor:

X a). fara scoatere de sub tensiune a instalatiilor;

  b). cu scoatere de sub tensiune a instalatiilor;  c). cu scoatere partiala de sub tensiune a instalatiilor;

  d). la distanta fata de partile aflate sub tensiune;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, ANEXA 1 - 28

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4976Indicatoarele de corespondenta a fazelor mono si bipolare, la utilizare, treb

uie sa:

  a). semnalizeze optic si acustic prezenta tensiunii si acustic corespondenta sau 

necorespondenta de faza;  b). semnalizeze optic prezenta tensiunii si optic si acustic corespondenta sau 

necorespondenta de faza;X c). semnalizeze optic si acustic prezenta tensiunii si corespondenta sau necorespondenta de

faza;Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 195(3)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4977In cazul executarii lucrarilor in baza ITI-PM, formatia poate fi completata cu personal de alta specialitate in conditiile asigurarii:

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 66: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  a). instruirii corespunzatoare lucrarii specifice ce urmeaza sa se execute , obligatie a 

admitentului;  b). instruirii corespunzatoare lucrarii specifice ce urmeaza sa se execute, obligatie a sefului 

formatiei de lucru;X c). instruirii corespunzatoare lucrarii specifice ce urmeaza sa se execute, obligatie a sefului 

de lucrare;Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 127(2).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4978Lucrarile de intretinere la un circuit scos de sub tensiune al unei LEA cu mai multe circuite montate pe stalpi comuni, atunci cand unul sau mai multe circuite raman sub tensiune, se executa numai in cazul in care intre conductoarele cele mai apropiate ale circuitului la care se lucreaza si circuitul (circuitele) aflat (aflate) sub tensiune, in punctele de sageata maxima, exista urmatoarele distante minime:

X a). pe verticala: 1,5 m fata de liniile de 1-20 kV; 3m fata de liniile de 27-35kV; pe 

orizontala : 3m fata de liniile de 1-35 kV; 4m fata de liniile de 110 kV;  b). pe verticala: 1,5 m fata de liniile de 1-20 kV; 2m fata de liniile de 27-35 kV;

pe orizontala: 2m fata de liniile de 1-35 kV;4m fata de liniile de 110 kV;  c). pe verticala: 1,5m fata de liniile de 1-20 kV; 2m fata de liniile de 27-35 kV

pe orizontala: 3m fata de liniile de 1-20 kV;4m fata de liniile de 110 kV;Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 306(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4979Cu ce trebuie sa se faca verificarea lipsei tensiunii in instalatiile de joasa tensiune?

X a). cu ajutorul aparatelor portabile de masurare a tensiunii;

  b). cu ajutorul detectoarelor de corespondenta a fazelor;X c). cu ajutorul detectoarelor de tensiune;

  d). cu ajutorul lampilor de control cu cel putin doua becuri in paralel;

Bibliografie: IPSM-IEE/2007,art.59

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4980In cazul utilizarii unei scari simple sau culisante ( extensibile) sprijinite de l

a sol, executantul trebuie:

  a). sa asigure mai intai scara impotriva alunecarii. Sa urce sau sa coboare pe aceasta numai

dupa ce a ancorat suportul de ancorare flexibil conform prevederilor din instructiuni;  b). sa asigure mai intai scara impotriva alunecarii . Sa urce sau sa coboare pe aceasta 

numai dupa ce s-a asigurat ca nu exista pericol de cadere;X c). sa asigure mai intai scara impotriva rasturnarii sau alunecarii. Sa  urce sau sa coboare 

pe aceasta numai dupa ce a ancorat suportul de ancorare flexibil conform prevederilor din instructiuni;

Bibliografie: IPSM-IEE/2007,art. 177(6)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4981Verificarea lipsei de tensiune cu detectoare de tensiune este admisa pe tim

p de precipitatii atmosferice in instalatiile de tip exterior astfel:

  a). nu este admisa decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile 

producatorului de folosire a detectoarelor si a prajinilor electroizolante;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 67: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  b). nu este admisa decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile 

producatorului de folosire a prajinilor electroizolante, suport al detectoarelor;X c). nu este admisa decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile 

producatorului de folosire a detectoarelor si a prajinilor electroizolante , suport al acestora;

Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 60

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  5560Angajatorul are urmatoarele obligatii fata de un  pericol grav si iminent:

X a). sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui 

pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor;

X b). sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca 

lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent;

X c). sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav 

si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate;

  d). sa evacueze de urgenta toti lucratorii in situatia in care exista un pericol grav si iminent,

spre o zona sigura;Bibliografie: Legea 319/2006, art.11(1).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  5562Lucratorii care in cazul unui pericol grav si iminent parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa:

X a). nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror consecinte 

negative si nejustificate pentru acestia;  b). nu trebuie sa fie prejudiciati impotriva oricaror consecinte negative si nejustificate, 

trebuie dotati cu mijloace de interventie pentru astfel de situatii;  c). nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie instruiti special pentru astfel de situatii.

Bibliografie: Legea 319/2006, art.11(2).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  5563Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat:

  a). sa nu expuna la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala decat propria 

persoana;X b). sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria 

persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

  c). sa nu expuna la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala persoane aflate in 

apropierea locului de munca;Bibliografie: Legea 319/2006, art.22.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  5565Referitor la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, angajatorul are urmatoarele obligatii:

X a). sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si 

evacuarea lucratorilor si a altor persoane prezente, sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate,indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor,serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 68: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  b). sa intocmeasca contractele necesare cu serviciile specializate, referitor la modul de 

acordare a  primului ajutor,serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri;  c). sa afiseze la loc vizibil planurile de prevenire si protectie, astfel incat toti lucratorii sa 

poata sa se informeze despre modul de acordare a primului ajutor, stingerea incendiilor sau evacuarea persoanelor;

Bibliografie: Legea 319/2006, art. 10(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  5567Ce trebuie sa contina  planul de prevenire si protectie?

X a). masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor,

pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;  b). evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor;  c). masuri tehnice si organizatorice care trebuie luate la executarea lucrarilor, in baza 

evaluarii riscurilor, corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;Bibliografie: Legea 319/2006, art.13, lit. b

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  5569In ce documente sunt stabilite atributiile si raspunderile ce le revin lucratori

lor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor executate?

  a). in regulamentul de ordine interioara (ROI);

X b). in fisa postului(FP);  c). in instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca(IPSSM) pentru instalatiile 

electrice in exploatare;Bibliografie: Legea 319/2006, art.13.,lit.d

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  5571Definiti pericolul grav si iminent de accidentare?

  a). situatia concreta, reala si actuala,in care s-ar putea produce un accident la un moment 

dat;  b). situatia reala, concreta, actuala ,care are potentialul producerii unui accident, in orice 

moment;X c). situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a 

produce un accident in orice moment;Bibliografie: Legea 319/2006, art.5., lit.l

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  5572Angajatorul are obligatia ca planificarea si introducerea de noi tehnologii de lucru:

  a). sa se faca fara consultarea lucratorilor sau reprezentantilor acestora in ceea ce priveste 

consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

X b). sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce 

priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

  c). sa se faca fie cu consultarea cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce 

priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca, fie fara consultarea acestora, in functie de importanta tehnologiei si valoarea acesteia;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 69: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Bibliografie: Legea 319/2006, art.7(4), lit.d

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6080Pentru evitarea tensiunii inverse (din joasa in inalta tensiune) prin transformatoarele de masura,acestea trebuie separate electric si pe partea de joasa tensiune ,dupa caz,prin:

X a). debrosarea intreruptoarelor;

  b). demontarea unor portiuni de bara;X c). scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile;

  d). deconectarea intreruptoarelor nedebrosabile si blocarea lor cu lacat;

Bibliografie: IPSM IEE-2007,art.52(5)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6081Masurile tehnice de securitate in munca in zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica,sunt asigurate de:

  a). executanti,conform atributiilor ce le revin in cadrul lucrarii;

  b). seful formatiei operative,daca este admitent;X c). seful de lucrare;

  d). admitentul impreuna cu seful de lucrare;

Bibliografie: IPSM IEE-2007,art.76(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  4335Standardul de performanta pentru serviciul de distributie, prevede ca OD sa asigure sosirea echipei de interventie in minimul de timp dupa anuntarea de catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat restabilirea alimentarii din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze pentru mediul urban in maximum:

  a). 4 ore in conditii normale de vreme;

X b). 72 ore in conditii meteorologice deosebite;  c). 8 ore in conditii normale de vreme;

X d). 12 ore in conditii normale de vreme;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.14.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  4336Standardul de performanta pentru serviciul de distributie ,prevede OD sa asigure sosirea echipei de interventie in minimul de timp dupa anuntarea de catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat restabilirea alimentarii din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze pentru mediul rural in maximum:

X a). 24 ore in conditii normale de vreme;

  b). 16 ore in conditii normale de vreme;  c). 24 ore in conditii meteorologice deosebite;

X d). 72 ore in conditii meteorologice deosebite;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.14.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  5488Frecventa nominala a SEN este de 50 Hz. Limitele normate de variatie a frecventei in functionare sunt:

X a). 47,00 - 52,00 Hz timp de 100 % pe an;

  b). 47,00 - 50,00 Hz timp de 99.5 % pe an;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 70: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X c). 49,50 - 50,50 Hz timp de 99,5 % pe an;

  d). 49,00 - 52,50 Hz timp de 100 % pe an;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.20.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  5490Printre activitatile desfasurate de operatorul de distributie, precizate in Cod

ul Tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED), se numara si urmatoarele activitati:

X a). gestionarea, exploatarea, modernizarea si dezvoltarea instalatiilor proprii din retelele 

electrice de distributie;  b). utilizarea tarifelor de distributie a energiei electrice, stabilite in functie de structura 

cheltuielilor;X c). asigurarea tranzitarii energiei electrice prin retelele sale, la cererea si cu informarea 

OTS;

  d). dispecerizarea energiei electrice la nivel national;

Bibliografie: Ordin ANRE 128/2008, art.3.2.1, lit. a,c

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  5720In conformitate cu prevederile standardului de performanta pentru serviciul 

de distributie a energiei electrice,o intrerupere lunga este definita:

X a). intrerupere cu durata de peste 3 minute;

  b). intrerupere cu durata de peste 2 minute;  c). intrerupere cu durata de peste 1 minut;

  d). intrerupere cu durata de peste 3 secunde;

Bibliografie: Ordinul ANRE 28/2007,art.6(1)

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  5959Conform standardului de performanta pentru serviciul de distributie a ener

giei electrice, OD informeaza utilizatorii cu privire la data,ora si durata intreruperilor necesare pentru executarea lucrarilor de dezvoltare si mentenanta:

  a). cu minimum 24 de ore inainte de intrerupere;

X b). cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor;  c). cu minimum 10 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor;

  d). cu minimum 15 zile calendaristice inainte de data de incepere a lucrarilor;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007,art.11(1)

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  6417In cazul pozarii cablurilor de energie in pamant, se impun conditii speciale i

n ceea ce priveste propagarea flacarii sau rezistenta la foc a cablurilor?

X a). nu;

  b). da, se vor utiliza cabluri cu intarziere la propagarea flacarii;  c). da, pentru cazul traseelor comune cu instalatii de fluide combustibile;

  d). da;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 35

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 71: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6704In cazul liniilor aeriene cu stalpi comuni pentru joasa si medie tensiune, circuitul de joasa tensiune se monteaza sub circuitul de medie tensiune. Distanta pe stalp intre elementele liniei de medie si joasa tensiune va fi de minimum:

X a). 1,5 m;

  b). 1 m;  c). 0,5 m;

  d). 2 m;

Bibliografie: PE 106-2003, art.77.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6705Protectia intreruptoarelor ce functioneaza deconectate in regim normal, montate pe axele (pentru sectionare)sau la derivatiile liniilor electrice aeriene de medie tensiune (6-20 kV), trebuie realizata prin:

  a). montarea de descarcatoare cu rezistenta variabila spre consumatori;

X b). montarea de descarcatoare cu rezistenta variabila pe partea sursei (surselor);  c). montarea de descarcatoare cu coarne cu electrod antipasare pe partea sursei (surselor);

Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 6.2.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6706La priza de pamant a postului de transformare 20/0,4 kV( Rpt), pentru cazul prizei de pamant folosita in comun la post, se racordeaza urmatoarele:

X a). bara de nul din tabloul de distributie al postului de transformare (TDP);

  b). intreruptorul de 0,4 kV din TDP;X c). cutia tabloului de distributie din PT 20/0,4 kV (TDP);

X d). cuva transformatorului 20/0,4 kV;

Bibliografie: Mijloace moderne de protectie impotriva tensiunilor accidentale in instalatiile electrice de joasa tensiune - M. Sufrim, V. Hristea, s.a., Oradea 2000, art. 2.3.2,pag. 132

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6707Traversarea LEA de joasa tensiune peste terenurile de sport:

  a). este posibila, cu respectarea distantelor normate;

  b). este posibila, cu acordul unitatii care administreaza baza sportiva;X c). este interzisa;

Bibliografie: PE 106- 2003, art. 126

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6708La pozarea cablurilor electrice in pamant, in santuri, utilizarea placilor avertizoare este recomandata in urmatoarele situatii:

  a). in cazul cablurilor pozate in pamant nisipos;

X b). in situatiile in care este necesara o protectie mecanica suplimentara;X c). in cazul profilelor de santuri cu cabluri etajate ( intre straturile de cabluri);

X d). deasupra mansoanelor;

Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 60.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6709In cazul liniilor electrice de joasa tensiune, cu un circuit cu conductoare izol

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 72: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ate torsadate si un circuit cu conductoare neizolate, distanta minima intre cele doua circuite, pe orizontala sau pe verticala va fi de:

  a). 20 cm;

  b). 10 cm;X c). 30 cm;

  d). 50 cm;

Bibliografie: PE 106-2003,art. 75.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6710Protectia impotriva supratensiunilor de frecventa industriala se realizeaza c

u:

X a). releu de protectie maximala de tensiune, conectat intre fiecare faza si conductorul 

neutru, setat la tensiunea de 270V;  b). releu de protectie maximala de tensiune, conectat intre fiecare faza si conductorul 

neutru, setat la tensiunea de 253V;  c). releu de protectie diferentiala de tensiune de frecventa industriala, setat la 300 mA;

Bibliografie: I7-2011, art. 4.4.7.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6711La transformatoarele de tensiune,incercarea izolatiei infasurarilor secundar

e cutensiune alternativa marita se executa:

X a). cu 2kV timp de 1 min;

  b). cu 2kV timp de 5 min;  c). cu 1kV timp de 2 min;

Bibliografie: PE 116/94, art. 7.4

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6712In cazul separatoarelor si separatoarelor de sarcina, masurarea rezistentei 

de izolatie a circuitelor secundare si/sau auxiliare ale dispozitivului de actionare, se executa cu megohmetrul de:

X a). 1000 V;

  b). 2500 V;  c). 500 V;

Bibliografie: PE 116/94,C- 10.27

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6713In cazul liniilor electrice aeriene, momentul efectuarii probei de verificare a gabaritului LEA este :

X a). punerea in functiune (PIF);

X b). modificari in constructia LEA;  c). modificari in instalatiile de legare la pamant;

  d). RC, dar nu mai rar de 3 ani in portiuni speciale de traseu, incrucisari si apropieri;

Bibliografie: PE 116/94, art. 11.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6714La verificarea izolatiei intre conductorul de nul si confectiile metalice de JT 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 73: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

legate la priza de IT a PT , pentru posturile  la care priza nulului de JT este separata de priza de IT a postului,valoarea admisibila este:

X a). Riz mai mare sau egala cu 5 Mohmi;

  b). Riz mai mare decat 3 Mohmi;  c). Riz mai mare sau egala cu 1 Mohm;

  d). Riz mai mare sau egala cu 2 Mohmi;

Bibliografie: PE 116/94, art. 20.8

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6715La echiparea stalpilor de sustinere in aliniament din LEA de joasa tensiune, armatura de sustinere se monteaza fata de varful stalpului de sustinere la circa 

  a). 15 cm;

X b). 25 cm;  c). 30 cm;

  d). 20 cm;

Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47/2010, art. 2.4.2.a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6716In retelele electrice de joasa tensiune, in cazul stalpilor precomprimati, de t

ip terminal, orientarea corespunzatoare functiei stalpului trebuie sa fie urmatoarea:

  a). cu partea cu alveole in axul liniei;

  b). axa laturii sa coincida cu bisectoarea unghiului terminal al liniei;X c). cu latura plina in axul liniei;

Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47/2010, art. 2.4.3.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6717Din punct de vedere al tratarii neutrului, retelele electrice se impart in :

X a). retele cu neutrul izolat;

X b). retele cu neutrul compensat;X c). retele cu neutrul legat la pamant, direct sau prin rezistenta;

  d). retele cu neutrul tratat prin filtre de putere tip RL;

  e). retele cu neutrul tratat prin baterii de condensatoare;

Bibliografie: PE 127/83, art. 3.5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6718Incidentele din LEA de m.t. si PTA se datoreaza, in  principal, unor defectiun

i ale elementelor LEA si PTA si conduc la regimul de avarie. Incidentele pot fi:

X a). scurtcircuit bifazat sau trifazat;

X b). punere la pamant simpla sau dubla;  c). intrerupere priza de pamant;

X d). intrerupere de faza;

Bibliografie: PE 127/83, art. 6.5.1.c)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 74: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  6719Cablurile pozate in pamant se vor marca pe traseu din 10 in 10 m, etichetel

e cuprinzand:

X a). tensiunea (kV);

X b). marca de identificarea cablului din jurnalul de cabluri;X c). anul de pozare;

  d). adancimea de pozare si tipul cablului;

Bibliografie: PE 128/90, art 4.2.1.,al.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6761Conductoarele,barele,tuburile electrice etc.se pot dispune pe trasee comun

e cu traseele altor instalatii cu conditia ca instalatia electrica sa fie dispusa:

  a). sub conductele de gaze petroliere lichefiate;

X b). sub conductele de gaze naturale;X c). deasupra conductelor de apa,de canalizare;

  d). deasupra conductelor de gaze naturale;

X e). deasupra conductelor de gaze petroliere lichefiate;

Bibliografie: I7-2011,art.3.0.3.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6762Consumatorii alimentati direct din reteaua distribuitorului de energie electri

ca,conform Normativului I7-2011,pot fi (daca nu se stabileste altfel prin contractul de furnizare):

  a). cu bransament monofazat pentru puteri de pana la 6 kVA;

  b). cu bransament monofazat pentru puteri de pana la 8 kVA;X c). cu bransament monofazat pentru puteri de pana la 11 kVA;

  d). cu bransament monofazat pentru puteri de pana la 5 kVA;

Bibliografie: I7-2011,art.3.1.5.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6763Consumatorii alimentati direct din reteaua distribuitorului de energie electri

ca,conform Normativului I7-2011,pot fi (daca nu se stabileste altfel prin contractul de furnizare):

  a). cu bransament trifazat pentru puteri peste 6 kVA si sub 30 kVA;

X b). cu bransament trifazat pentru puteri peste 11 kVA si sub 30 kVA;  c). cu bransament trifazat pentru puteri peste 8 kVA si sub 30 kVA;

  d). cu bransament trifazat pentru puteri peste 5 kVA si sub 30 kVA;

Bibliografie: I7-2011,art.3.1.5.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6764Utilizarea dispozitivelor de protectie la curent diferential rezidual(DDR) ava

nd un curent diferential rezidual nominal care nu depaseste 30mA,este recunoscuta ca :

  a). protectie de baza;

X b). protectie suplimentara;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 75: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  c). protectie principala;

  d). protectie secundara;

Bibliografie: I7-2011,art.4.1.5.2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5  

ID:  6765Deconectarea si reconectarea conductorului neutru trebuie sa se faca astfel incat conductorul neutru:

  a). sa fie deconectat inaintea conductoarelor de faza;

X b). sa fie reconectat in acelasi timp sau inaintea conductoarelor de faza;  c). sa nu fie reconectat inaintea conductoarelor de faza;

X d). sa nu fie deconectat inaintea conductoarelor de faza;

Bibliografie: I7-2011,art.4.3.4.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6766Supratensiunile in instalatiile electrice de joasa tensiune sunt determinate 

de urmatoarele fenomene:

X a). descarcari electrostatice;

  b). puneri la pamant datorate vegetatiei;X c). propagarea supratensiunilor prin conductoarele retelei electrice de alimentare;

X d). comutatii in instalatii proprii;

X e). tensiuni induse datorate unor circuite din apropiere;

Bibliografie: I7-2011,art.4.4.1.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6780Distanta functie de tensiune (Dt),care asigura izolatia electrica in aer dintre componentele sub tensiune sau dintre componentele sub tensiune si componentele legate la pamant,se determina functie de tensiunea nominala a retelei,astfel:

  a). Dt = 0,003 Un (m)

  b). Dt = 0,001 Un (m)X c). Dt = 0,005 Un (m)

Bibliografie: NTE 010/11/00,art.10(2)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10  

ID:  6781Alegeti metodele de lucru sub tensiune la instalatiile electrice de inalta tensiune:

X a). metoda de lucru in contact(atingere);

  b). metoda de lucru in dispozitive electroizolante;X c). metoda de lucru la potential;

X d). metoda de lucru la distanta;

Bibliografie: NTE 010/11/00,art.12(1)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6782Ceata densa in conditiile Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune,pentru inalta tensiune,se considera:

  a). ceata care produce o umiditate atmosferica mai mare de 70%;

X b). ceata care reduce vizibilitatea in mod periculos pentru securitatea la locul de munca;  c). ceata care produce o umiditate atmosferica mai mare de 60%;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 76: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X d). ceata care produce o umiditate atmosferica mai mare de 80%;

Bibliografie: NTE 010/11/00,art.22(1)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6  

ID:  6783Alegeti metodele de lucru sub tensiune la instalatiile electrice de joasa tensiune:

  a). metoda echipamentului individual de protectie;

X b). metoda de lucru in contact (atingere);  c). metoda de lucru la potential;

  d). metoda de lucru la distanta;

Bibliografie: NTE 010/11/00,art.28.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4  

ID:  6436Ce este un incendiu, in intelesul precizat in Legea privind apararea impotriv

a incendiilor?

  a). ansamblul factorilor care concura la aparitia incendiului, care consta de regula in sursa 

de aprindere, mijlocul ce a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum siimprejurarile determinate care au dus la izbucnirea acestuia;

X b). ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce 

pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;

  c). arderea care se desfasoara fara control in timp si spatiu si care produce pagube 

materiale;Bibliografie: Legea nr. 307/2006, art. 1, al. 2c)

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6438Adminstratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele oblig

atii principale:

X a). sa stabileasca prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru 

apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor;

X b). sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure 

corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;X c). sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de 

lege;

  d). sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire 

impotriva incendiilor, doar insotiti de responsabilul PSI al institutiei;Bibliografie: Legea nr. 307/2006, art. 19

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6439Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este reglementata p

rin:

X a). Ordinul MAI 712/2005, modificat si completat cu Ordinul MAI 786/2005;

  b). Ordinul MAI 163/2007;  c). Legea 307/2006;

Bibliografie: Ord. MAI 712/2007

Categorie: PSI Punctaj: 4  

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 77: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

ID:  6440Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:

X a). instructajul introductiv general;

X b). instructajul specific locului de munca;  c). instructajul periodic, lunar sau bilunar, corelat cu specificul locului de munca;

  d). instructajul pe schimb, pentru schimburile de noapte;

X e). instructajul special pentru lucrari periculoase;

Bibliografie: Ordin MAI 712/2005, art. 9

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6441Instructajul specific locului de munca, in domeniul situatiilor de urgenta, se executa individual, de catre:

  a). responsabilul cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta;

X b). seful locului de munca respectiv;  c). seful direct al locului de munca respctiv;

Bibliografie: Ordin MAI 712/2005, art. 16

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6442Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderil

e formate in timpul instructajului periodic se face:

  a). pe baza de teste tip chestionar;

X b). prin sondaj, insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea 

deficientelor constatate;  c). prin exercitii practice, verificandu-se cunostintele dobandite la instructajul periodic;

Bibliografie: Ordin MAI 712/2005, art. 29

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6443Care este intervalul de timp intre doua instructaje periodice, in domeniul situatiilor de urgenta?

X a). cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative;

  b). 1-6 luni pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii

tehnologice( tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri);X c). 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, 

cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii;

X d). 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare, conducere si control 

( sefi de sectie, ateliere, instalatii, depozite, etc.);Bibliografie: Ordin MAI 712/2005, art. 26

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6444Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in:

X a). prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care

prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;

X b). organizarea interventiei de stingere a incendiilor;X c). afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;

  d). dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 78: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

  e). verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;

Bibliografie: Ordin MAI 163/2007, art. 23

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6445Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de :

X a). 40m fata de locurile cu pericol de explozie( gaze si lichide combustibile, vapori 

inflamabili, explozivi, etc.), respectiv 10m fata de materiale sau substante combustibile(lemn, hartie, textile, bitum, ulei, etc.), fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare;

  b). 30m fata de locurile cu pericol de explozie( gaze si lichide combustibile, vapori 

inflamabili, explozivi, etc.), respectiv 5m fata de materiale sau substante combustibile( lemn, hartie, textile, bitum, ulei, etc.), fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare;

  c). 50m fata de locurile cu pericol de explozie( gaze si lichide combustibile, vapori 

inflamabili, explozivi, etc.), respectiv 15m fata de materiale sau substante combustibile(lemn, hartie, textile, bitum, ulei, etc.), fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare;

Bibliografie: Ordin MAI 163/2007, art. 97, al. 5

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6446Seful sectorului de activitate in care se executa operatiuni cu foc deschis ar

e obligatia sa asigure masuri pentru:

X a). pregatirea locului;

X b). instruirea personalului;  c). derularea lucrarii cu respectarea tehnologiei specifice;

X d). controlul dupa terminarea lucrarii;

  e). anuntarea sefului ierarhic ca s-au terminat lucrarile;

Bibliografie: Ordin MAI 163/2007, art. 101

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6447La amplasarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, care su

nt utilizate de personalul de pe locurile de munca, in caz de incendiu, se au in vedere si urmatoarele cerinte:

X a). locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile si la distante optime fata de focarele 

cele mai probabile;  b). prinderea sa se realizeze cu bratari elastice, fara suruburi;X c). inaltimea de montare sa fie accesibila;

X d). sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu;

  e). sa fie amplasate pe pereti fara suprafete vitrate( ferestre);

Bibliografie: Ordin MAI 163/2007, art. 133

Categorie: PSI Punctaj: 4  

ID:  6418In sensul Legii securitatii si sanatatii in munca,categoria "lucrator ", are urmatorul inteles:

  a). persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii si alti 

participanti la procesul de munca;  b). persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in 

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 79: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

perioada efectuarii stagiului de practica si alti participanti la procesul de munca, inclusiv persoanele care presteaza activitati casnice;

X c). persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in 

perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice

Bibliografie: Legea 319/2006, art. 5, lit. a)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6419Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

  a). aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului, doar in situatiile prevazute de 

lege;  b). nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului, daca sunt avizate de 

Inspectoratul Teritorial de Munca;X c). nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului;

Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 6(3)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6420In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

X a). asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

  b). prevenirea si eliminarea riscurilor profesionale ;X c). informarea si instruirea lucratorilor;

X d). asigurarea mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca;

Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 7(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6421Prevederile Legii nr. 319/2006, definesc ca accident de munca, accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa:

  a). pentru prevenirea unui pericol care poate conduce la un accident ecologic major;

  b). pentru inlaturarea unui pericol care ameninta securitatea administratorului;X c). pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat;

X d). pentru salvarea de vieti omenesti;

Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 30(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6422Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile necesare conform Legii securitatii si sanatatii in munca, pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

  a). eliminarea riscurilor;

X b). evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;  c). adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie individuala fata de masurile de 

protectie colectiva;

X d). furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor;

Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 7(3)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6423Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si 

are ca scop:

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 80: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X a). prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si 

activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate;

  b). prezentarea activitatilor specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru 

securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

  c). formarea deprinderilor de sanatate si securitate in munca specifice locului de munca, 

postului de lucru si/sau fiecarei functii exercitate, in cadrul subunitatii respective;Bibliografie: HGR NR. 1425/2006, art. 90(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6424Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit 

se face numai dupa:

  a). terminarea instruirii la locul de munca si se consemneaza in fisa de instruire individuala;

  b). verificarea cunostintelor de catre cel care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de 

instruire individuala;X c). verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se

consemneaza in fisa de instruire individuala;Bibliografie: HGR nr. 1425/2006, art. 94.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6425Starea de pericol grav si iminent de accidentare,astfel cum este el definit in Legea securitatii si sanatatii in munca, poate fi constatata de catre:

  a). angajator, reprezentantul legal al acestuia sau de catre serviciul de prevenire si 

protectie intern;X b). orice lucrator din intreprindere si/sau unitate;X c). inspectorii de munca;

Bibliografie: HGR nr. 1425/2006, art. 101.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6426La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri de securitate:

X a). evacuarea personalului din zona periculoasa;

X b). anuntarea conducatorilor ierarhici;  c). interventia cu mijloacele tehnice din dotare pentru limitarea pericolului;

  d). delimitarea si semnalizarea zonei cu pericol grav si iminent de accidentare;

X e). eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent;

Bibliografie: HGR nr. 1425/2006, art. 102.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6427Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoar

ele conditii:

  a). sa ia in considerare cele mai actuale realizari in domeniul materialelor de protectie si al 

confectionarii echipamentelor individuale de protectie;X b). sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;  c). sa poata fi purtat de catre personal fara sa creeze nici o problema de sanatate;

X d). sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare;

Bibliografie: HGR nr. 1048/2006, art. 5(2)

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 81: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6428Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoar

ele conditii:

X a). sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara a conduce el insusi la  un risc marit;

  b). sa fie multifunctional si sa permita montarea de dispozitive portabile pentru detectarea 

si semnalizarea riscurilor si a factorilor nocivi;  c). sa permita lucratorului un grad de libertate cat mai mare si sa fie corespunzator din 

punct de vedere estetic;

X d). sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;

Bibliografie: HGR nr. 1048/2006, art. 5(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6429Usile de iesire de urgenta trebuie sa indeplineasca conditiile:

  a). sa fie incuiate si asigurate prin interior, pentru a nu permite persoanelor straine sa 

patrunda in incinta;  b). sa se deschida numai din interior, pentru a evita patrunderea unor persoane straine in 

incinta unitatii;X c). nu sunt permise usi glisante sau turnante;

X d). sa se deschida spre exterior;

Bibliografie: HGR 1091/2006, Anexa 1, art. 4.4.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6430Pentru a se putea interveni in timp util in caz de accident sau avarie la locur

ile de munca in conditii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit:

  a). transportul rapid al persoanelor in caz de accident;

X b). legatura cu persoana care asigura supravegherea;  c). odihna corespunzatoare;

  d). acordarea primului ajutor in caz de accident;

Bibliografie: HGR nr. 1091/2006, Anexa 1, art. 22.2.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6431Pentru protectia impotriva atingerii indirecte, trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri tehnice:

  a). utilizarea echipamentului de protectie din dotare;

X b). folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;  c). masurarea tensiunii in instalatie;

X d). folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

X e). izolarea amplasamentului;

Bibliografie: HGR 1146/2006,Anexa 1, art. 3.3.3.2.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6432Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa, trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri tehnice:

  a). utilizarea echipamentului de protectie din dotare;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 82: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

X b). acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active( izolarea de protectie) ale 

instalatiilor si echipamentelor electrice;X c). scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se 

efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune;

X d). inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;

X e). alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie;

Bibliografie: HGR nr. 1146/2006,Anexa 1, art. 3.3.2.2.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6433Alegeti caracteristicile intrinseci ale panourilor de interdictie:

  a). forma patrata, pictograma neagra pe fond alb, margine si banda diagonala rosii(partea 

rosie trebuie sa ocupe cel putin 35% din suprafata panoului);X b). forma rotunda, pictograma neagra pe fond alb, margine si banda diagonala rosii( partea 

rosie trebuie sa ocupe cel putin 35% din suprafata panoului);  c). forma triunghiulara, pictograma neagra pe fond galben, margine si banda diagonala rosii

(partea rosie trebuie sa ocupe cel putin 35% din suprafata panoului);Bibliografie: HGR 971/2006, Anexa 2,  3.1.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6434Alegeti caracteristicile intrinseci ale panourilor de avertizare:

  a). forma patrata, pictograma neagra pe fond galben, margine neagra(partea neagra sa 

acopere cel putin 50% din suprafata panoului);  b). forma triunghiulara, pictograma galbena pe fond alb, margine neagra( partea galbena sa

acopere cel putin 50% din suprafata panoului);X c). forma triunghiulara, pictograma neagra pe fond galben, margine neagra( partea galbena

trebuie sa acopere cel putin 50% din suprafata panoului);Bibliografie: HGR 971/2006, Anexa 2,  3.2.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6435Alegeti caracteristicile intrinseci ale panourilor de obligativitate:

X a). forma rotunda, pictograma alba pe fond albastru( partea albastra trebuie sa ocupe cel 

putin 50% din suprafata panoului);  b). forma rotunda, pictograma rosie pe fond albastru( partea albastra trebuie sa ocupe cel 

putin 50% din suprafata panoului);  c). forma patrata, pictograma alba pe fond albastru( partea albastra trebuie sa ocupe cel 

putin 50% din suprafata panoului);Bibliografie: HGR nr. 971/2006, Aanexa 2,  3.3

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6720Lucrarile la circuitele secundare, care impun patrunderea in instalatiile prim

are,la distante mai mici decat cele de limita admisibila( vecinatate), trebuie sa se execute cu:

  a). separarea vizibila a partilor respective din instalatiile primare

X b). scoaterea de sub tensiune a partilor respective din instalatiile primare;  c). montarea de paravane electroizolante;

  d). utilizarea echipamentului de protectie corespunzator;

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 83: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 386(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6721Echipamentul sau aparatajul care urmeaza a fi supus incercarilor trebuie sa 

fie separat de instalatiile ramase sub tensiune prin:

X a). separator si intreruptor;

  b). separator;X c). separator si demontarea unei portiuni din barele de legatura dintre separator si 

echipamentul supus incercarii;

X d). separator, cu conditia ca pe cutitele separatorului sa se monteze teci sau placi 

electroizolante, iar separatorul sa nu fie montat orizontal, astfel incat sa nu se poata inchide singur, in cazul unei deblocari mecanice;

Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 373

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6722Se considera instalatie electrica scoasa de sub tensiune:

  a). instalatia separata electric la care s-a verificat lipsa tensiunii;

  b). instalatia separata electric la care s-au blocat in pozitia 'deschis' dispozitivele de 

actionare ale aparatelor de comutatie;X c). instalatia separata electric care a fost legata la pamant si in scurtcircuit;

Bibliografie: IPSM-IEE/2007, anexa 1, art. 21

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6723Care dintre urmatoarele obligatii revin salariatilor ( in conformitate cu legea securitatii si sanatatii in munca)?

  a). sa elaboreze instructiuni pentru aplicarea normelor de securitatea muncii, corespunzator

conditiilor in care isi desfasoara activitatea la locurile de munca;  b). sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul controalelor 

si al cercetarii accidentelor de munca;X c). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii 

in munca si masurile de aplicare a acestora;Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 23 lit. h

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6724Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/

sau reprezentantii acestora sa primeasca , in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

X a). riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de 

prevenire si protectie;X b). lucratorii desemnati care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de 

evacuare a lucratorilor;X c). numarul lucratorilor desemnati care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a 

incendiilor si de evacuare a lucratorilor, instruirea lor, echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvat marimii si/sau riscurilor specifice intreprinderii si/sau unitatii;

  d). acordarea materialelor igienico-sanitare si a echipamentului individual de protectie;

Bibliografie: Legea 319/2006, art. 16, art. 10

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Page 84: Intrebari Teorie

Exploatare retele MT si  JT

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4  

ID:  6725Codul tehnic al retelelor electrice de distributie este o reglementare de inte

res general ce se aplica:

X a). nediscriminatoriu utilizatorilor retelelor electrice de distributie ;

  b). nediscriminatoriu utilizatorilor retelelor electrice de transport;X c). nediscriminatoriu operatorilor de distributie;

  d). nediscriminatoriu utilizatorilor instalatiilor electrice de utilizare;

Bibliografie: Ord. ANRE 128/2008, art. 1.3.1.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

ID:  6726Consumatorul casnic de energie electrica este:

  a). consumatorul de energie electrica acreditat de Autoritatea competenta, care poate sa 

aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia consumata si care are acces la reteaua de transport si/sau distributie;

X b). consumatorul care cumpara energie electrica pentru consumul propriu al gospodariei, 

excluzand consumul aferent activitatilor comerciale profesionale;  c). consumatorul care cumpara energie electrica pentru consumul propriu al gospodariei, 

indiferent de natura acestuia;Bibliografie: Ord. ANRE 128/2008, art. 2.1.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4  

 376 Nr. total de intrebari din baza de date

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02