Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

62
Baza de intrebari pentru instructori auto şi profesori de legislaţie rutieră CAPITOLUL I-Legislatie rutiera 1 Care este semnificaţia indicatorului alăturat, având tăbliţa adiţională montată sub el ? a) semnalizarea este incorectă; b) succesiune de curbe pe o distanţă de 2,8 km, prima curbă fiind la dreapta; c) succesiune de curbe, în rampă, la o distanţă de 2,8 km de indicator, prima curbă fiind la dreapta. 2 Care din indicatoarele din imagine interzic deplasarea pe direcţia înainte? a) numai indicatorul 1; b) nici unul; c) indicatoarele 1 şi 3. 1. 2. 3. 3 Ce obligaţii vă revin la întâlnirea agentului de circulaţie din imaginea alăturată ? a) să ocoliţi prin partea dreaptă locul unde este postat poliţistul; b) să opriţi imediat autovehiculul, fără a depăşi nivelul; c) să reduceţi viteza de deplasare a autovehiculului. 4 Ce reprezintă indicatorul din imagine ? a) sens giratoriu unde spaţiul din mijloc trebuie ocolit prin dreapta ; b) întoarcere obligatorie ; c) nod rutier, unde se încrucişează trei drumuri. 5 La care dintre indicatoare aveţi întâietate, indiferent de direcţia pe care o urmaţi ? a) numai indicatoarele 1 şi 2; b) numai indicatorul 2; c) toate indicatoarele. 1. 2. 3.

Transcript of Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

Page 1: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

Baza de intrebari pentru instructori auto şi profesori de legislaţie rutierăCAPITOLUL I-Legislatie rutiera

1 Care este semnificaţia indicatorului alăturat, având tăbliţa adiţională montată sub el ?a) semnalizarea este incorectă;b) succesiune de curbe pe o distanţă de 2,8 km, prima curbă fiind la dreapta;c) succesiune de curbe, în rampă, la o distanţă de 2,8 km de indicator, prima curbă fiind la dreapta.

2 Care din indicatoarele din imagine interzic deplasarea pe direcţia înainte?a) numai indicatorul 1;b) nici unul;c) indicatoarele 1 şi 3.

1. 2. 3.

3 Ce obligaţii vă revin la întâlnirea agentului de circulaţie din imaginea alăturată ?a) să ocoliţi prin partea dreaptă locul unde este postat poliţistul;b) să opriţi imediat autovehiculul, fără a depăşi nivelul;c) să reduceţi viteza de deplasare a autovehiculului.

4 Ce reprezintă indicatorul din imagine ?a) sens giratoriu unde spaţiul din mijloc trebuie ocolit prin dreapta ;b) întoarcere obligatorie ;c) nod rutier, unde se încrucişează trei drumuri.

5 La care dintre indicatoare aveţi întâietate, indiferent de direcţia pe care o urmaţi ?a) numai indicatoarele 1 şi 2;b) numai indicatorul 2;c) toate indicatoarele.

1.

2. 3.

Page 2: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

6 Care dintre următoarele indicatoare alăturate semnalizează existenţa unei staţii de tramvai?a) indicatorul 2;b) indicatorul 1;c) ambele indicatoare.

7 Pe sectorul de drum unde este instalat indicatorul din imagine, se interzice:a) oprirea;b) circulaţia autovehiculelor agabaritice;c) circulaţia autotrenurilor.

8 La care dintre cele trei indicatoare este interzisă manevra de întoarcere?a - la indicatorul 1;b - la indicatorul 2;c - la indicatorul 3.

9 Este corectă depăşirea prezentată în imaginea alăturată ?a) nu, întrucât indicatorul interzice depăşirea autovehiculelor;b) da, deoarece interzicerea depăşirii se referă numai la autovehicule destinate transportului de marfă;c) da, deoarece autovehiculul circulă cu viteza mai mare decât tractorul.

10 Ce semnificaţie are indicatorul şi panoul adiţional din imaginea alăturată ?a) trecere la nivel cu o cale ferată industrială;b) să circulaţi cu atenţie, întrucât vă apropiaţi de un depou pentru tramvaie;c) vă apropiaţi de traseul tramvaiului ce se deplasează pe un terasament de cale ferată.

11 Ce reprezintă indicatorul din imagine ?a) distanţa până la începutul drumului cu prioritate ;

Page 3: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) indicatoarele de prioritate pe distanţa de 300 m îşi pierd valabilitatea ;c) distanţa până la sfârşitul drumului cu prioritate.

12 La întâlnirea căruia din indicatoarele alăturate este interzisă atât oprirea cât şi întoarcerea ?a) la indicatorul 1 şi 2;b) la indicatorul 2;c) la toate trei.

1. 2. 3.

13 Care este semnificaţia indicatoarelor din imagine ?a) panouri suplimentare înaintea ieşirii de pe o autostradă;b) panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată, utilizată pe autostrăzi;c) indică distanţele până la cel mai apropiat loc de parcare.

14 Care din indicatoarele alăturate creează obligaţii pentru conducătorii de autovehicule?a) indicatorul 3;b) indicatorul 2;c) indicatorul 1.

15 Care din indicatoarele alăturate vă avertizează că vă apropiaţi de o intersecţie nedirijată?a) ambele indicatoare;b) indicatorul 1;c) indicatorul 2.

1. 2.

16 Care este ordinea de trecere a celor trei autovehicule ajunse simultan în intersecţia din imaginea alăturată ?a) tramvaiul, motocicleta, autoturismul;b) tramvaiul, autoturismul, motocicleta;c) motocicleta, tramvaiul, autoturismul.

Page 4: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

17 În zona de acţiune a căruia dintre indicatoarele alăturate puteţi circula cu o viteză de 45 km/h?a) numai la indicatorul 1; b) la ambele indicatoare;c) la nici unul.

1. 2.

18 Care manevre sunt interzise la întâlnirea indicatorului alăturat?a - depăşirea ;b - întoarcerea ;c - mersul înapoi .

19 Care este semnificaţia indicatorului din imagine, însoţit de panoul adiţional ?a) animale, cu zonă de valabilitate pe o distanţă de 3,5km, începând de la indicator;b) loc de păşunat pe o lungime de 3,5 km;c) rezervaţie naturală, aflată pe o circumferinţă de 3,5 km.

20 Ce obligaţii vă revin când sunteţi depăşit de poliţistul din imagine?a) să viraţi în mod obligatoriu spre dreapta pe primul drum;b) să circulaţi cu viteză redusă în urma poliţistului;c) să opriţi imediat în afara părţii carosabile sau cât mai aproape de marginea din dreapta.

21 Care din cele două marcaje din imaginea alăturată interzice oprirea?a) numai marcajul 2;b) numai marcajul 1;c) ambele marcaje.

1.

2.

22 La care din cele două indicatoare îi este interzis

Page 5: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

conducătorului unui autovehicul destinat transportului de marfă, să depăşească un autoturism ?a) numai la indicatorul 1;b) numai la indicatorul 2;c) la ambele indicatoare.

1. 2.

23 Circulând cu un autoturism, la întâlnirea indicatorului însoţit de panoul adiţional aveţi următoarele obligaţii ?a) să acordaţi prioritate numai autocamioanelor şi autobuzelor;b) nu aveţi nici un fel de obligaţii;c) să acordaţi prioritate vehiculelor care circulă din sens opus.

24 Este permisă întoarcerea autoturismului când circulaţi în zona de acţiune a unuia dintre indicatoarele alăturate?a) nu;b) numai în zona de acţiune a indicatorului 2;c) numai în zona de acţiune a indicatorului 1.

25 Care sunt mijloacele de semnalizare care transformă o intersecţie nedirijată într-o intersecţie dirijată ?a) agentul de circulaţie, semnalele semafoarelor şi indicatoarele de reglementare a priorităţii;b) indicatoare de obligare conform figurii alăturate; c) indicatoare de reglementare a priorităţii şi indicatoare de obligare conform figurii alăturate.

26 Întâlnirea căruia din indicatoarele alăturate vă obligă la reducerea vitezei ?a) toate trei;b) numai indicatorul 3;c) numai indicatoarele 2 şi 3.

1. 2. 3.

27 Ce bandă veţi alege la întâlnirea indicatorului din imagine, dacă doriţi să vă continuaţi deplasarea cu viteza aproximativă de 70 km/h ?a) banda din stânga sau banda din mijloc;

Page 6: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) banda de pe lângă acostament;c) banda din mijloc.

28 Cum procedaţi, dacă în timp ce vă aflaţi la conducerea unui tractor, întâlniţi indicatorul din imagine?a) alegeţi un drum ocolitor deoarece nu puteţi circula pe sectorul de drum, care urmează;b) circulaţi numai cu viteză mai mare de 50 km/h;c) circulaţi numai cu viteză mai mică de 50 km/h.

29 Indicatorul interzice schimbarea direcţiei de mers la stânga:a) numai în intersecţia înaintea căreia a fost instalat;b) numai în intersecţia unde nu este amenajată o bandă specială pentru o asemenea manevră;c) în toate intersecţiile până la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul tuturor restricţiilor”.

30 Semnalul poliţistului care dirijează circulaţia semnifică:a) reducerea vitezei şi oprirea vehiculului în dreptul poliţistului;b) reducerea vitezei;c) atenţie, oprire pentru toţi participanţii la trafic care se apropie de acest loc.

31 Ce indicator veţi întâlni în inter-secţia precedată de indicatorul 3?a) indicatorul 1;b) indicatorul 2;c) indicatoarele 1 şi 2.

32 Pentru a se deplasa pe direcţia indicată în imagine, autoturismul trebuie să acorde prioritate de trecere ?a) ambelor mijloace de transport în comun;b) numai tramvaiului;c) numai autobuzului.

Page 7: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

33 Pe drumurile publice unde întâlniţi indicatorul alăturat circulaţia se desfăşoară:a) în ambele sensuri;b) în sens unic;c) în ambele sensuri, dar sunt interzise virajele la stânga sau la dreapta.

34 Care este semnificaţia indicatoarelor din imagine ?a) panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată, utilizată pe autostrăzi;b) presemnalizare balize direcţionale, care indică ocolirea obstacolului prin stânga;c) panouri suplimentare la nodurile rutiere pe autostrăzi.

35 Conducând un autoturism, în zona de acţiune a cărui indicator din cele alăturate este interzisă depăşirea unui autocamion ?a) la indicatorul 1;b) la indicatorul 2;c) la indicatorul 3.

1. 2. 3.

36 Ce reprezintă indicatorul din imagine ?a) la 300 m după acest indicator se termină sectorul de drum cu prioritate ;b) indicatoarele de prioritate pe distanţa de 300 m îşi pierd valabilitatea ;c) presemnalizează o trecere la nivel cu cale ferată industrială.

37 Care dintre cele două indicatoare poate fi întâlnit în localităţi ?a) numai indicatorul 2;b) nici unul;c) numai indicatorul 1.

1. 2.

Page 8: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

38 Care dintre cele doua indicatoare vă obligă sa reduceţi vitezaa) numai indicatorul 1;b) numai indicatorul 2;c) ambele indicatoare.

39 Precizaţi care dintre cele trei vehicule va trece ultimul prin intersecţia din imaginea alăturată?a) autobuzul;b) bicicleta;c) autoturismul.

40 Care este ordinea de trecere prin intersecţie a celor trei autovehicule din imaginea alăturată ?a) motocicleta, autocamionul, autoturismul;b) autocamionul, autoturismul, motocicleta;c) motocicleta, autoturismul, autocamionul.

41 Care dintre vehiculele din imaginea alăturată au prioritate de trecere ?a) căruţa şi motocicleta;b) autobuzul şi autoturismul;c) motocicleta şi autoturismul.

42 Cum trebuie să procedaţi dacă în situaţia alăturată vă aflaţi la volanul autoturismului, şi observaţi că autobuzul a început să semnalizeze ?a) vă continuaţi deplasarea, autobuzul, care porneşte de pe loc având obligaţia de a acorda prioritate;b) reduceţi viteza şi păstraţi o distanţă laterală corespunzătoare;c) reduceţi viteza sau chiar opriţi la nevoie pentru a facilita pornirea autobuzului din staţie.

Page 9: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

43 Cui veţi acorda prioritate în situaţia din imaginea alăturată?a) motocicletei;b) autobuzului;c) motocicletei şi autobuzului.

44 În ce ordine vor trece prin intersecţie autovehiculele din imagine?a) 1, 2, 3, 4;b) 3, 4, 2, 1; c) 3, 4, 1, 2.

45 Care dintre cele două indicatoare semnalizează începutul unei staţii de tramvai ?a) ambele indicatoare;b) indicatorul 1; c) indicatorul 2. 1. 2.

46 În zona de acţiune a căruia din indicatoarele alăturate este interzisă întoarcerea?a) la indicatorul 1;b) la indicatorul 1 şi 2;c) la indicatorul 2 şi 3.

1. 2. 3.

47 Cum trebuie să procedeze conducătorul unui autoturism la întâlnirea indicatorului însoţit de panoul adiţional din imagine ?a) poate să-şi continue deplasarea, neavând nici o obligaţie deosebită;b) să acorde prioritate numai dacă din sens opus circulă vehiculele simbolizate prin panoul adiţional;c) să oprească cât mai aproape de margine, deoarece trecerea autocamioanelor şi autobuzelor este dificilă.

48 Care din următoarele indicatoare, întâlnite într-o intersecţie, ne indică faptul că intersecţia este dirijată ?

Page 10: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

a) indicatoarele 1 şi 3;b) indicatoarele 1, 2 şi 3;c) indicatorul 3.

1. 2. 3.

49 Care dintre cele două indicatoare interzice depăşirea?a) ambele indicatoare;b) indicatorul 2;c) nici unul.

50 După care dintre indicatoarele alăturate aveţi obligaţia să viraţi pe prima stradă la dreapta ?a) numai după indicatorul 1;b) după indicatorul 2;c) după ambele indicatoare.

51 Care este ordinea de trecere a celor trei autovehicule ajunse simultan în intersecţia alăturată ?a) salvarea, pompierii, autoturismul;b) pompierii, salvarea, autoturismul;c) trec în acelaşi timp pompierii şi autoturismul, iar apoi salvarea.

52 Care este ordinea de trecere a celor trei autovehicule ajunse simultan la intersecţia din imagine?a) autocamionul, autoturismul şi autofurgoneta;b) autocamionul, autofurgoneta şi autoturismul;c) autofurgoneta, autocamionul şi autoturismul.

53 Cum procedaţi întro situaţie ca cea redată în imaginea alăturată?a) reduceţi viteza, vă asiguraţi şi vă continuaţi deplasarea, dacă nu se apropie trenul;b) reduceţi viteza, circulaţi cu atenţie şi opriţi numai dacă nu aveţi vizibilitate;c) opriţi în locul unde aveţi vizibilitate maximă, fără a depăşi indicatorul ”Trecere la nivel cu o

Page 11: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

cale ferată simplă, fără bariere” şi vă continuaţi drumul, după ce v­aţi asigurat că nu vine nici un tren ori alt vehicul feroviar.

54 Care este ordinea de trecere a vehiculelor din imaginea alăturată ?a) autovehiculul 1, autovehiculul 2 şi autovehiculul 3;b) autovehiculul 3, autovehiculul 2 şi autovehiculul 1;c) autovehiculul 2, autovehiculul 3 şi autovehiculul 1.

55 Care este ordinea de trecere a celor trei vehicule ajunse simultan la colţul intersecţiei din imagine?a) ambulanţa, autovehiculul 2, autovehiculul 1;b) autovehiculul 2, ambulanţa, autovehiculul 1;c) autovehiculul 1, autovehiculul 2, ambulanţa.

56 În imaginea alăturată, întoarcerea este interzisă :a) autocamionului;b) autoturismului;c) ambelor autovehicule.

Page 12: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

57 În ce ordine vor trece cele trei vehicule prin intersecţia din imagine?a) autoturismul de culoare roşie, bicicleta şi apoi autoturismul de culoare albastră;b) autoturismul de culoare albastră, cel de culoare roşie şi apoi bicicleta;c) bicicleta, autoturismul de culoare albastră şi apoi cel de culoare roşie.

58 Cele două autovehicule au ajuns în acelaşi timp în poziţia din imaginea alăturată. Care dintre conducătorii acestora are prioritate de trecere şi de ce?a) conducătorul autocamionului, pentru că este mai aproape de pod; b) conducătorul microbuzului, pentru că îi dă dreptul indicatorul din imagine;c) conducătorul microbuzului, pentru că este destinat transportului de persoane.

59 Care este ordinea de trecere a vehiculelor din imaginea alăturată ?a) autoturismul 3, tramvaiul 2 şi autoturismul 1;b) tramvaiul 2, autoturismul 1 şi autoturismul 3;c) autoturismul 3, autoturismul 1 şi tramvaiul 2.

60 Care din cele trei vehicule ajunse simultan la colţul intersecţiei din imagine pot să-şi continue deplasarea?a) tramvaiul ;b) autocamionul;c) autoturismul.

Page 13: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

61 Cum veţi proceda în situaţia din imaginea alăturată ?a) pot circula pe banda 1 şi 2;b) îmi este interzis să circul pe benzile 1 şi 2;c) îmi este interzis să circul pe benzile 2,3 şi 4.

62 Care este semnificaţia indicatorului din imaginea alăturată, având tăbliţa adiţională montată sub el?a) avertizează că drumul face o curbă spre stânga cu o lungime de 1,5 km;b) avertizează că în imediata apropiere veţi întâlni indicatorul ”Curbă deosebit de periculoasă”;c) avertizează că întâlniţi o curbă dublă sau o succesiune de mai mult de două curbe,prima la stânga pe un sector de 1,5 km.

63 Dintre cei trei conducători auto, care va trebui să oprească la semnalul de culoare roşie al semaforului ?a) conducătorii autoturismelor 1 şi 2;b) toţi cei trei conducători auto;c) conducătorii autoturismelor 2 şi 3.

64 Care dintre vehiculele din imaginea alăturată pierd prioritatea de trecere ?a) vehiculele 1, 2 şi 4;b) vehiculele 1, 3 şi 4;c) vehiculele 1, 2 şi 5.

Page 14: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

65 Cum trebuie să procedeze conducătorul vehiculului din imagine în intenţia de a efectua manevra de mers înapoi ?a) se asigură că pe nici unul din drumurile pe care va circula nu stânjeneşte un alt participant la trafic şi execută manevra cu viteză redusă;b) mersul înapoi în această situaţie este permis numai dacă drumul pe care va intra este cu sens unic;c) se interzice manevra de mers înapoi în această situaţie;

66 Care este ordinea de trecere prin intersecţia din imaginea alăturată?a) 1,3,2 ;b) 1,2,3 ;c) 2,3,1.

67 Care din autovehiculele din imaginea alăturată va trece primul şi de ce ?a) motociclistul, deoarece are prioritate de dreapta fată de autoturism;b) motociclistul, deoarece nu-şi schimbă direcţia de mers;c) autoturismul, deoarece circulă pe un drum cu prioritate.

68 Întâlniţi indicatoarele din imaginea alăturată. Cărora dintre autoturismele ajunse simultan în intersecţie le acordaţi prioritate?a) autoturismelor galben şi roşu;b) autoturismelor galben şi

albastru;c) autoturismului albastru..

Page 15: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

69 Din imaginea alăturată rezultă că pietonii traversează strada regulamentar. Ce obligaţii consideraţi că are conducătorul autoturismului ?a) să acorde prioritate de trecere pietonilor;b) să reducă viteza şi să circule cu atenţie;c) reducerea vitezei şi invitarea pietonilor să grăbească traversarea.

70 Care este ordinea de trecere în intersecţia din imaginea alăturată?a) tramvaiul, motocicleta, autoturismul;b) motocicleta, tramvaiul, autoturismul;c) motocicleta, autoturismul, tramvaiul.

71 Va aflaţi la volanul autovehiculului din imagine. Al câtelea veţi trece prin intersecţie?a) primul;b) al doilea;c) ultimul.

72 Cum veţi proceda în situaţia din imagine?a) reduc viteza, urmând să traversez intersecţia cu atenţie sporită, acordând prioritate autoturismului roşu;b) reduc viteza şi traversez intersecţia circulând cu atenţie sporită;c) reduc viteza în vederea opririi, opresc fără a depăşi colţul intersecţiei, şi aştept schimbarea semnalului poliţistului.

Page 16: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

73 Motociclistul din imaginea alăturată s-a încadrat corect pentru a executa virajul spre stânga?a) da, întrucât s-a angajat în apropierea axului drumului;b) da, deoarece nu este stânjenit de autocamion;c) nu, fiind încadrat pe linia de tramvai.

74 Care dintre cei doi conducători procedează neregulamentar, şoferul autocamionului, care depăşeşte, sau tractoristul, care staţionează ?a) şoferul autocamionului;b) ambii conducători auto procedează regulamentar;c) tractoristul.

75 Cum trebuie să procedeze conducătorul autoturismului din imagine, dacă se află în situaţia prezentată?a) să grăbească trecerea, deoarece are prioritate de trecere;b) să oprească şi să acorde prioritate autocamionului;c) să continue deplasarea cu viteză redusă.

76 Cum consideraţi manevra executată de conducătorul autovehiculului 3, care intenţionează să se angajeze în depăşire?a) greşită, deoarece pentru depăşire trebuie să încalce axa imaginară a drumului;b) greşită, deoarece, ar periclita siguranţa vehiculului 1;c) corectă, vehiculul 1 având obligaţia să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă pe drumul cu prioritate.

Page 17: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

77 Cum veţi proceda în situaţia din imaginea alăturată ?a) trec ultimul;b) trebuie să dau prioritate motocicletei;c) trebuie să dau prioritate numai autoturismului albastru.

78 Care este semnificaţia indicatorului însoţit de semnul adiţional?a) coborâre periculoasă, care începe la o distanţă de 320 m de locul unde este instalat acest indicator ;b) coborâre periculoasă pe o lungime de 320 m ;c) urcare cu o înclinare mare, pe o lungime de 320 m.

79 Ce reprezintă indicatorul din imagine ?a) întoarcere obligatorie ;b) intersecţie cu sens giratoriu;c) nod rutier, unde se încrucişează trei drumuri.

80 Care este semnificaţia indicatorului din imagine?a) direcţie obligatorie vehiculelor destinate transportului de mărfuri;b) direcţie obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase;c) accesul interzis vehiculelor, care transportă substanţe de natură să polueze apele.

81 La care din următoarele indicatoare trebuie să acordaţi prioritate, tuturor vehiculelor ? a) numai la indicatorul 1; b) numai la indicatorul 2; c) la ambele indicatoare.

1. 2.

82 Care dintre cele două indicatoare confirmă terminarea zonei în care a fost interzisă numai oprirea autovehiculelor?a) indicatorul 2;b) indicatorul 1;

Page 18: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) ambele indicatoare.

83 La întâlnirea indicatorului din imagine, conducătorul auto este obligat:a) să ocolească prin dreapta locul unde este instalat indicatorul;b) să vireze la dreapta după indicator;c) să vireze la dreapta pana la indicator.

84 Ce vehicule nu au voie să intre în intersecţie ?a) autoturismele;b) motocicleta;c) tramvaiul.

85 Denumirea corectă a indicatorului din figură este:a)"depăşirea interzisă autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără ataş";b)"depăşirea autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără ataş, interzisă";c)"depăşirea interzisă pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri".

86 Cine are drept de parcare în spaţiul semnalizat prin indicatorul din imagine ?a) vehiculele destinate transportului de mărfuri;b) vehiculele care transportă copii şi bătrâni;c) vehiculele, care transportă persoane cu handicap.

87 Care din indicatoarele următoare semnalizează locuri în care trebuie să reduceţi viteza ?a) numai indicatorul 1;b) numai indicatoarele 1 şi 2;

1. 2. 3.

Page 19: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) indicatoarele 1,2,3.88 Cui trebuie să acordaţi

prioritate când întâlniţi indicatorul “Cedează trecerea” sub care se află instalat semnul adiţional alăturat?a) numai vehiculelor care circulă din partea dreaptă;b) vehiculelor care circulă pe drumul prioritar, indicat de semnul adiţional;c) tuturor vehiculelor.

89 În zona de acţiune a cărui indicator dintre cele prezentate alăturat este interzisă oprirea voluntară, cât şi staţionarea?a) la indicatorul 1;b) la indicatorul 2;c) la indicatorul 3.

90 Cum veţi proceda, dacă doriţi să viraţi spre stânga şi întâlniţi poliţistul cu ambele braţe întinse paralel cu direcţia dvs. de intrare în intersecţie?a) vă continuaţi deplasarea numai pe direcţia înainte, conform semnalului poliţistului;b) acordaţi prioritate tuturor vehiculelor, care circulă în intersecţie;c) reduceţi viteza şi efectuaţi virajul stânga ocolind poliţistul.

91 Precizaţi dacă autoturismul din imagine a fost oprit regulamentar:a) da, pentru că tăbliţa adiţională indică sfârşitul zonei până unde a fost interzisă oprirea;b) nu, întrucât indicatorul interzice oprirea la o distanţă mai mică de 50 m, înainte şi după locul unde este instalat;c) nu, deoarece tăbliţa adiţională indică începutul zonei de interzicere.

Page 20: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

92 Priviţi imaginea alăturată. Care din cele două indicatoare obligă conducătorul autoturismului albastru să acorde prioritate vehiculelor din intersecţie?a) indicatorul 1;b) indicatorul 2;c) nici unul din cele două indicatoare.

93 Cui veţi acorda prioritate în situaţia din imaginea alăturată?a) autoturismului;b) atât tramvaiului cât şi autoturismului, care vine din partea dreaptă;c) nici unui vehicul, deoarece circulaţi pe direcţia înainte.

94 Cum veţi proceda în situaţia din imaginea alăturată ?a) trebuie să las autoturismul galben să treacă;b) trec înaintea autoturismului;c) pătrund în intersecţie după o prealabilă înţelegere cu conducătorul autoturismului galben.

95 Analizând situaţia prezentată în imaginea alăturată, care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?a) intersecţia în care urmează să intru este cu circulaţie dirijată;b)este situaţie de nedeterminare de prioritate;c) autoturismul alb are prioritate.

96 Este permisă circulaţia cu un autovehicul avariat în urma unei coliziuni uşoare?a) nu;b) da, până când posesorul are posibilitatea să-l repare;c) da, dar nu mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei.

97 Ce obligaţii are o persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane?a) îşi continuă deplasarea neavând nici o obligaţie;

Page 21: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) să anunţe de îndată poliţia apelând la numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112;c) să anunţe cea mai apropiată unitate sanitară.

98 Este permisă schimbarea poziţiei autovehiculului în urma unui accident de circulaţie ?a) da, dacă accidentul nu a avut ca urmare victime omeneşti, ci doar avarii; b) nu, în urma unui accident se aşteaptă întotdeauna sosirea poliţiei;c) da, pentru a nu bloca circulaţia celorlalte vehicule.

99 Ce obligaţii vă revin în situaţia în care sunteţi implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane?a) să vă deplasaţi la cel mai apropiat post de poliţie pentru a anunţa accidentul;b) să nu părăsiţi locul accidentului, decât în cazul în care, în lipsa altor mijloace de transport,veţi transporta persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară;c) să anunţaţi în cel mai scurt timp atât cea mai apropiată unitate medicală, cât şi poliţia.

100 Precizaţi care dintre vehiculele prezentate în imaginea alăturată au prioritate ?a) motocicleta şi autocamionul;b) motocicleta şi tramvaiul;c) autocamionul şi autoturismul.

101 În ce ordine vor trece prin intersecţie autovehiculele din imaginea alăturată?a) autobuzul, autocamionul, autoturismul;b) autoturismul, autobuzul, autocamionul;c) autocamionul, autobuzul, autoturismul.

102 Care dintre autovehiculele din imagine are voie săşi continue deplasarea pe direcţia de mers dorită?a) autocamionul şi autoturismul;b) nici unul;c) autobuzul şi motocicleta.

Page 22: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

103 Care este ordinea de trecere a celor trei vehicule ajunse simultan la colţul intersecţiei din imagine?a) autocamionul 1, autoturismul 2, autoturismul 3;b) autoturismul 3, autoturismul 2, autocamionul 1;c) autocamionul 1, autoturismul 3, autoturismul 2.

104 Ce obligaţii vă revin în situaţia din imaginea alăturată?a) să reduceţi viteza;b) să opriţi şi să acordaţi prioritate pietonilor angajaţi în traversare;c) să reduceţi viteza şi să acordaţi prioritate pietonilor angajaţi în traversare.

105 Ce obligaţii aveţi în situaţia din imagine?a) urmând să intru în intersecţie de pe un drum cu prioritate, nu am nici o obligaţie;b) să circul cu atenţie şi să acord prioritate ambelor tramvaie;c) să reduc viteza, să circul cu atenţie şi să acord prioritate tramvaiului roşu.

106 Ce obligaţii vă revin în situaţia în care sunteţi implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale?a) să vă prezentaţi la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul, în maximum 24 de ore de la producerea accidentului;b) să vă prezentaţi la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul, în maximum 48 de ore de la producerea accidentului;c) să vă prezentaţi la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul, în maximum 72 de ore de la producerea accidentului.

107 Ce semnificaţie au luminile de culoare roşie care sunt în funcţiune pe un autovehicul al Poliţiei ?a) nu au nici o semnificaţie;b) obligă participanţii la trafic să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, iar la nevoie să oprească pentru a facilita trecerea;c) obligă toţi conducătorii de vehicule să oprească de îndată în afara părţii carosabile sau cât mai aproape de bordură sau acostament până la trecerea autovehiculului sau coloanei.

Page 23: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

108 Braţul drept al poliţistului, întins orizontal, are semnificaţia "oprire" pentru:a) vehiculele şi pietonii care vin din faţă;b) vehiculele şi pietonii care vin din spate;c) vehiculele şi pietonii care vin din faţă şi din spate.

109 Braţul stâng al poliţistului, întins orizontal, are semnificaţia , “oprire”, pentru:a) vehiculele şi pietonii care vin din spate;b) vehiculele şi pietonii care vin din faţă;c) vehiculele şi pietonii care vin din lateral.

110 Ce semnificaţie au luminile de culoare albastră care sunt în funcţiune pe un autovehicul al Poliţiei?a) nu au nici o semnificaţie ;b) obligă participanţii la trafic să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, iar la nevoie să oprească pentru a facilita trecerea ;c) obligă pe conducătorul căruia îi este adresat semnalul să oprească imediat.

111 Cum veţi proceda dacă întâlniţi poliţistul în mijlocul intersecţiei cu braţul ridicat vertical ?a) să opriţi înainte de colţul intersecţiei şi să vă continuaţi deplasarea numai după indicaţia acestuia;b) puteţi continua deplasarea numai spre partea dreaptă;c) opriţi în mijlocul intersecţiei în dreptul poliţistului.

112 Cum veţi proceda dacă întâlniţi poliţistul în mijlocul intersecţiei cu braţul ridicat vertical ?a) dacă primiţi semnalul când vă aflaţi deja în intersecţie, vă continuaţi deplasarea;b) opriţi în mijlocul intersecţiei în dreptul poliţistului;c) reduceţi viteza şi continuaţi deplasarea cu atenţie sporită.

113 Cum procedaţi, dacă observaţi că într-o intersecţie, având semafoare în funcţiune pe culoarea roşie, poliţistul vă face semn prin rotirea vioaie a braţului ?a) grăbiţi traversarea intersecţiei, indiferent de indicaţia semaforului;b) aşteptaţi culoarea verde a semaforului şi vă continuaţi deplasarea în direcţia indicată de poliţist;c) avertizaţi poliţistul că semnalul său nu este în concordanţă cu semnalul semaforului.

114 Cum procedaţi, dacă observaţi că într-o intersecţie, având semafoare în funcţiune pe culoarea roşie, poliţistul vă face semn prin rotirea vioaie a braţului ?a) avertizaţi poliţistul că semnalul său nu este în concordanţă cu semnalul semaforului;b) respectaţi semnalul poliţistului, neluând în considerare semnalul semaforului;c) reduceţi viteza şi circulaţi prin intersecţie, chiar dacă semaforul este în funcţiune pe culoarea roşie.

115 La câţi metri veţi opri în faţa unui ofiţer de poliţie orientat cu faţa către dvs. şi braţul stâng întins orizontal ?a) în această situaţie nu trebuie să opriţi, putând continua deplasarea;b) opriţi la 5 m înaintea poliţistului;c) legal nu este prevăzut.

116 Ce obligaţii revin conducătorilor auto la apropierea autovehiculului de intervenţie, care are în funcţiune semnale luminoase de culoare albastră, concomitent cu cele sonore ?a) să reducă viteza şi să elibereze banda pe care se apropie autovehiculul de intervenţie;b) să nu mărească viteza şi să se apropie de marginea dreaptă a drumului;

Page 24: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) să ruleze în continuare pe banda pe care se afla, neavând nici o altă obligaţie.117 La depăşire, semnalizarea cu lumina semnalizatoarelor intermitente se face:

a) de la începutul manevrei până la terminarea acestuia;b) numai pentru a semnaliza intenţia de depăşire, angajarea în depăşire şi depăşirea-dublarea propriu-zisă;c) numai pentru a semnaliza intenţia de depăşire şi angajarea în depăşire.

118 Cum veţi proceda, dacă doriţi să viraţi spre stânga şi întâlniţi poliţistul cu ambele braţe întinse paralel cu direcţia dvs. de intrare în intersecţie?a) opriţi înainte de colţul intersecţiei şi aşteptaţi schimbarea poziţiei poliţistului;b) acordaţi prioritate unui eventual vehicul, care vine din direcţie opusă, după care efectuaţi virajul;c) acordaţi prioritate tuturor vehiculelor, care circulă în intersecţie.

119 Ce obligaţii revin conducătorilor auto la apropierea autovehiculului de intervenţie, care are în funcţiune semnale luminoase de culoare albastră, concomitent cu cele sonore ?a) să nu mărească viteza şi să se apropie de marginea dreaptă a drumului;b) să le acorde prioritate, dacă le întâlneşte în intersecţii;c) să oprească imediat în afara părţii carosabile.

120 Dacă în intersecţie conducătorul de vehicul întâlneşte semnalul verde al semaforului, precum şi indicatorul "Cedează trecerea", el este obligat:a) să respecte semnificaţia semnalului verde;b) să respecte semnificaţia indicatorului;c) să respecte semnificaţia semnalului verde, acordând prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe drumul prioritar.

121 Care este deosebirea dintre oprire şi staţionare ?a) nici una;b) deosebirea constă numai în modul de aşezare şi de asigurare a vehiculului;c) deosebirea constă în durata de imobilizare a vehiculului pe partea carosabilă.

122 Conducătorul de vehicul care circulă în banda doi, când se apropie de o staţie a mijloacelor de transport public de persoane prevăzută cu alveole, are următoarele obligaţii:a) să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic autobuzului care a semnalizat această intenţie;b) să reducă viteza, dacă prevede un pericol;c) nu are nici o obligaţie.

123 Radierea din circulaţie a autovehiculului este obligatorie :a) in cazul pierderii certificatului de înmatriculare;b) ) la schimbarea deţinătorului;c) când deţinătorului i s-a anulat permisul de conducere.

124 Conducătorul auto, posesor al permisului de conducere categoria B,BE,C şi CE are dreptul de a conduce şi vehicule din alte categorii:a) autovehicule având cel mult 16 locuri sau o greutate maximă autorizată ce depăşeşte 7500 kg;b) tractoare rutiere;c) automobile mixte cu cel mult 16 locuri şi o greutate maxima autorizată mai mare de

Page 25: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

7500 kg.125 Care din următoarele vehicule pot circula pe drumurile publice fără a fi

înmatriculate sau înregistrate ?a) remorcile;b) vehiculele trase sau împinse cu mâna;c) automobilele şi tractoarele.

126 Titularul permisului de conducere valabil pentru categoriile “B, C şi DE” are dreptul să conducă ansambluri de vehicule din categoria?a) BE, CE şi Troleibuz (Tb);b) BE, Tractor (Tr) şi Troleibuz (Tb);c) BE, CE, Tractor (Tr) şi Troleibuz (Tb).

127 Care dintre următoarele indicatoare reglementează prioritatea de trecere la intersecţie ?a) "Prioritate pentru circulaţia din sens invers";b) "Prioritate fată de circulaţia din sens invers";c) "Cedează trecerea ".

128 Pe un drum public cu o a treia bandă pe care este amplasată linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule:a) nu au dreptul să folosească această bandă;b) pot folosi această bandă, cu obligaţia să lase liberă calea tramvaiului, la apropierea acestuia;c) nu au nici o obligaţie la folosirea acesteia.

129 Care este viteza maximă legală admisă cu care poate circula pe autostradă un autoturism?a) 50 km/h;b) 120 km/h;c) 130 km/h.

130 Ordinea intrării în funcţiune a semnalizării la o trecere la nivel calea ferată este următoarea:a) semnalul sonor, semnalul luminos de culoare roşie, după care încep să coboare barierele;b) semnalul sonor, semnalul luminos de culoare roşie intră în funcţiune concomitent cu coborârea barierelor;c) semnalul sonor, semnalul luminos şi barierele funcţionează concomitent.

131 Tractarea unei remorci neînmatriculate constituie:a) contravenţie la regimul circulaţiei;b) infracţiune la regimul circulaţiei;c) nu este prevăzut.

132 Ce poziţie trebuie să ocupe conducătorii de vehicule care doresc să meargă înainte, la intersecţiile fără marcaje, în afara localităţilor ?a) numai rândul din stânga de la o distanţă de cel puţin 50 m de intersecţie;b) numai rândul din mijloc de la cel puţin 100 m de intersecţie;c) oricare dintre rânduri, de la cel puţin 50 m de intersecţie.

133 În care din următoarele locuri este interzisă manevra de întoarcere cu un autoturism ?a) în zona de acţiune a indicatorului “Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de marfă”;b) pe drumurile publice cu declivităţi pronunţate, semnalizate ca atare;c) pe drumurile naţionale.

134 Efectuarea manevrei de depăşire a unui vehicul pe o autostradă prin partea dreaptă:

Page 26: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

a) este posibilă şi nu prezintă nici un fel de pericol;b) este interzisă;c) în măsura în care este posibil, să fie evitată.

135 În cazul furtului autovehiculului, proprietarul solicită radierea din evidenţă, în termen de:a) 90 de zile de la data înregistrării plângerii;b) 60 de zile de la data înregistrării plângerii;c) 30 de zile de la data înregistrării plângerii.

136 Cum se semnalizează, noaptea, intenţia de a depăşi alt vehicul, într-o localitate, pe un drum neluminat?a) cu faza de drum a luminii farurilor;b) cu luminile intermitente ale semnalizatoarelor;c) prin utilizarea combinată a fazei scurte şi a semnalului sonor.

137 Întoarcerea este interzisă:a - pe străzile cu sens unic b - pe trecerile pentru pietoni c - pe străzile cu o lăţime mai mica de 6 m

138 Semnalul agentului de cale ferată amplasat la o trecere de nivel cu o cale ferată industrială, obligă conducătorii:a) să reducă viteza şi să sporească atenţia;b) să grăbească traversarea;c) să oprească.

139 La o intersecţie cu sens giratoriu au prioritate:a) vehiculele care urmează să pătrundă în intersecţie;b) vehiculele care circulă din partea dreaptă;c) vehiculele care circulă în interiorul acesteia faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.

140 In care din următoarele situaţii enumerate mai jos agentul de politie poate dispune imobilizarea vehiculului?a - conducerea unui autovehicul neînmatriculat sau având număr fals de înmatriculare;b - conducerea unui autovehicul a cărui stare tehnică pune in pericol grav siguranţa circulaţiei, deteriorează drumul public sau afectează mediul;c - conducerea unui autovehicul fără a avea montate numerele de înmatriculare.

141 Pietonii care traversează strada pe la colţul intersecţiei, prin loc nemarcat, procedează regulamentar ?a) nu, neavând prioritate de trecere;b) da, având prioritate de trecere;c) da, dar nu au prioritate de trecere.

142 În zona de acţiune a căruia dintre indicatoare nu este permisă întoarcerea autovehiculului ?a) “Oprirea interzisă”;b) “Drum cu denivelări”;c) “Staţionarea interzisă”.

143 Părăsirea locului accidentului fără încuviinţare de către oricare dintre conducătorii implicaţi într-un accident soldat cu victime constituie:

Page 27: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

a) contravenţie;b) infracţiune;c) nu constituie o încălcare a normelor de circulaţie.

144 În care din următoarele cazuri, proprietarii de autovehicule înmatriculate, sunt obligaţi să solicite radierea din evidenţă a acestora, în termen de 30 zile ?a) la schimbarea domiciliului în raza de competenţă a aceleiaşi unităţi administrative teritoriale unde autovehiculul este înmatriculat;b) când autovehiculul urmează să fie reparat capital;c) la scoaterea definitivă din România a autovehiculului.

145 Ce se înţelege prin distanţa de cel puţin 100 m de la care conducătorul de autovehicul este obligat să semnalizeze intenţia de a depăşi în afara localităţii ?a) distanţa dintre autovehiculul care depăşeşte şi cel care este depăşit;b) distanţa dintre locul de unde s-a semnalizat intenţia de a depăşi şi locul unde se schimbă poziţia de mers a autovehiculului pentru începerea depăşirii; c) distanţa dintre autovehiculul angajat în depăşire şi vehiculul ce urmează să fie depăşit, după semnalizarea manevrei.

146 În care dintre situaţiile următoare este interzisă oprirea ?a) în staţiile mijloacelor de transport public de personae, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;b) la o distanţă mai mică de 6 m de colţul intersecţiei;c) la o distanţă de 5 m în spatele ultimului vagon de tramvai oprit în staţie fără loc de refugiu pentru pietoni.

147 Pe ce drumuri trebuie sa folosiţi luminile de întâlnire pe timpul zilei? a - pe drumurile judeţene; b - pe drumurile expres si naţionale europene; c - pe autostrăzi;

148 La apropierea de o trecere de pietoni semnalizată şi marcată corespunzător, ce obligaţii vă revin?a - reducerea vitezei de deplasare şi sporirea atenţiei, dacă nu sunt pietoni angajaţi în traversare;b - reducerea vitezei de deplasare şi avertizarea sonoră a pietonilor;c - reducerea vitezei de deplasare şi acordarea priorităţii pietonilor care traversează prin zona marcată, pe sensul dvs. de mers.

149 Conducerea pe drumul public a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l se pedepseşte cu:a) amendă contravenţională şi reţinerea permisului de conducere;b) amendă penală şi anularea permisului de conducere;c) închisoare şi anularea permisului de conducere.

150 Se poate efectua din punct de vedere legal depăşirea unui vehicul într-o intersecţie?a) niciodată;b) da, numai dacă se execută depăşirea unei căruţe;c) da, dar numai dacă intersecţia este dirijată.

151 În care din următoarele cazuri, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, organele de poliţie reţin şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare ?a) când plăcuţele cu numerele de înmatriculare nu sunt conforme cu standardul;b) când datele din certificatul de înmatriculare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

Page 28: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) când nu se respectă regulile referitoare la transportul produselor periculoase.152 Care este marcajul corespunzător semnificaţiei indicatorului “Staţionarea

interzisă” ?a) marcajul format dintr-o linie în zig-zag;b) marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului;c) nu există un astfel de marcaj.

153 Pe un drum public cu patru benzi pe sens, doi conducători circulă în paralel, unul pe banda patru iar celălalt pe banda doi. Conducătorii trecând în acelaşi timp pe banda trei, au intrat în coliziune. Care este vinovat de producerea accidentului ?a) conducătorul care a trecut de pe banda patru pe banda trei;b) conducătorul de pe banda doi care a trecut pe banda trei;c) ambii conducători.

154 Care este viteză maximă legală cu care se va deplasa pe o autostradă un ansamblu format dintr-un autocamion şi o remorcă ?a) 100 km/h;b) 110 km/h;c) 130 km/h.

155 Întoarcerea este interzisă în următoarele situaţii:a) în intersecţii şi la mai puţin de 50 m de acestea;b) în toate locurile unde este interzisă oprirea;c) pe o porţiune de drum unde acţionează indicatorul „Depăşirea interzisă”.

156 În care din situaţiile enumerate mai jos este interzisă depăşirea ?a) când pentru depăşire ar fi necesară trecerea efectivă peste marcajul continuu, care separă sensurile de circulaţie; b) când circulaţia se desfăşoară pe un drum cu sens unic;c) când marcajul discontinuu aflat lângă sensul nostru de mers este dublat de un marcaj continuu.

157 Radierea din circulaţie a autovehiculului este obligatorie :a) când autovehiculul nu mai corespunde din punct de vedere estetic;b) când deţinătorului i s-a anulat permisul de conducere;c) când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic şi a fost dezmembrat de un agent economic autorizat.

158 Ce trebuie sa faceţi înainte de a efectua manevra de depăşire? a)sa va asiguraţi ca cel care va urmează sau va precede nu a semnalizat intenţia începerii unei manevre similare; b)sa semnalizaţi intenţia de efectuare a depăşirii; c)sa va asiguraţi ca puteţi depăşi fără a pune in pericol sau fara a stânjeni circulaţia din sens opus;

159 Care din următoarele vehicule pot circula pe drumurile publice fără a fi înmatriculate sau înregistrate ?a) remorcile;b) autotrenurile de transport persoane în localităţile turistice;c) ciclomotoarele.

160 Un ansamblu cu o masă mai mică de 3500 kg, format dintr-un autovehicul categoria B şi o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de 1200 kg, poate fi condus cu:a) permis categoria B;b) permis categoria BE;c) permis categoria CE.

161 Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculului dacă:a) cu defecţiuni la instalaţia electrică;

Page 29: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) depăşeşte împreună cu încărcătura dimensiunile de gabarit înscrise în certificatul de înmatriculare;c) anvelopele cu care este echipat autovehiculul au profile diferite.

162 Care sunt sancţiunile contravenţionale ?a) amenda şi, după caz, atenţionarea;b) amenda penală;c) amenda şi, după caz, măsura complementară a reţinerii permisului de conducere sau a certificatului de înmatriculare.

163 La apropierea autovehiculelor pompierilor aflate în misiune, conducătorii celorlalte vehicule au obligaţia să:a) reducă viteza de deplasare;b) reducă viteza de deplasare şi să circule cât mai aproape de limita părţii carosabile;c) să oprească de îndată în afara părţii carosabile sau cât mai aproape de partea dreaptă a părţii carosabile.

164 În care dintre cele trei situaţii este interzisă depăşirea?a) pe drumul cu o singură bandă de circulaţie pe sens;b) în locul unde s-a format o coloană de vehicule în aşteptare, dacă prin aceasta se intră pe sensul opus de circulaţie;c) pe drumurile unde sensurile de circulaţie sunt despărţite prin marcaj longitudinal discontinuu, iar pentru realizarea depăşirii ar fi necesară încălcarea marcajului.

165 Remorcile tractoarelor trebuie echipate la partea din spate:a) o lampă pentru staţionare;b) una sau mai multe lămpi, cu lumină albă;c) un triunghi reflectorizant.

166 Care din următoarele defecţiuni conduc la patinarea ambreiajului ?a) uzura mare a ferodourilor discurilor conduse;b) cursa liberă a pedalei de ambreiaj este prea mică;c) ruperea pârghiei de debraiere.

167 Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele:a) puncte penalizare;suspendarea dreptului de a conduce;imobilizarea vehiculului;radierea din oficiu şi confiscarea bunurilor;b) avertismentul verbal sau scris, sau amendă;c) amenda penală şi anularea permisului.

168 Sancţiunile contravenţionale principale sunt următoarele:a) avertismentul verbal sau scris, amendă;b) aplicarea punctelor de penalizare şi suspendarea dreptului de a conduce,pe timp limitat;c) imobilizarea vehiculului.

169 Folosirea incorectă pe timp de noapte a luminilor de drum la apropierea altui vehicul care circulă din sens opus, se sancţionează cu:a) amendă şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice;b) amendă contravenţională şi aplicarea punctelor de penalizare;c) amendă şi reţinerea permisului de conducere.

170 Ce rând trebuie să ocupaţi în mers şi de la ce distanţă atunci când intenţionaţi să circulaţi cu autoturismul pe direcţia înainte într-o intersecţie fără marcaje ? a) banda din dreapta, de la o distanţă de cel puţin 50 m;b) banda din stânga, de la distanţă de cel puţin 50 m;c) oricare dintre benzi, de la o distanţă de cel puţin 50 m.

Page 30: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

171 În care dintre următoarele situaţii nu este permisă mărirea vitezei de deplasare a autovehiculului?a) când un alt vehiculul s-a angajat în depăşirea autovehiculului dumneavoastră.;b) când conducătorul vehiculului este surprins de apariţia semnalului galben după cel de culoare verde;c) când circulă pe prima bandă, iar pe cea de lângă ax se deplasează alte autovehicule cu viteze superioare.

172 La traversarea unei treceri la nivel cu calea ferată curentă fără bariere, conducătorii de vehicule sunt obligaţi:a) să reducă viteza şi să se asigure, după care să traverseze cu atenţie;b) să oprească sau, dacă nu se impune să reducă doar viteza şi, după ce s-au asigurat, să traverseze calea ferată;c) să oprească, fără a depăşi indicatorul de atenţie în cruce şi să traverseze numai după ce s-au asigurat că nu există nici un pericol.

173 Radierea din circulaţie a autovehiculului este obligatorie :a) la schimbarea deţinătorului;b) in cazul pierderii certificatului de înmatriculare;c) când autovehiculul nu mai corespunde din punct de vedere estetic;

174 Conducătorul unui vehicul poate efectua manevra de depăşire pe partea stânga a unui tramvai aflat în mers? a) da, atunci când drumul public este cu sens unic; b) da, daca tramvaiul este oprit intr-o staţie ce are refugiu pentru pietoni; c) da, daca intre şina din partea dreapta a tramvaiului si marginea trotuarului nu exista spaţiu suficient pentru depăşire.

175 Schimbarea direcţiei de mers a autovehiculului într-o intersecţie obligă la:a) executarea rapidă a manevrei prin mărirea vitezei de deplasare în vederea degajării rapide a intersecţiei;b) executarea manevrei cu atenţie sporită;c) reducerea vitezei şi acordarea priorităţii tuturor acelora care au acest drept.

176 Este permis mersul înapoi al unui autoturism pe o stradă pe care circulaţia se desfăşoară în sens unic ?a) nu;b) da, dar numai pe o distanţă de cel mult 50 m;c) da, numai pe o distanţă care să nu depăşească 100 m.

177 În care din următoarele cazuri trebuie să acordaţi prioritate autovehiculelor din serviciile regulate de transport public ?a) la plecarea acestora din staţia prevăzută cu alveolă;b) când autobuzul execută manevra de întoarcere;c) când executaţi un viraj la dreapta, iar autobuzul circulă din direcţie opusă.

178 Sustragerea de la recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, constituie:a) infracţiune, şi atrage anularea permisului de conducere;b) contravenţie, şi se pedepseşte cu închisoare;c) contravenţie, şi atrage suspendarea permisului de conducere.

179 La întâlnirea unei treceri pentru pietoni semnalizată corespunzător aveţi obligaţia să acordaţi prioritate pietonilor angajaţi în traversare:a) numai atunci când sunt angajaţi în traversare;

Page 31: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) tuturor pietonilor indiferent pe ce sens se află;c) atunci când sunt angajaţi în traversare pe sensul de mers,

180 Când se folosesc, pe timp de zi, luminile de întâlnire ale autovehiculelor?a) când vizibilitatea este redusă din cauza ploii, ceţii sau ninsorii;b) în situaţia când parbrizul este îngheţat;c) pentru semnalizarea prezenţei aparatului radar în trafic.

181 Conducătorul auto, posesor al permisului de conducere categoria BE şi CE are dreptul de a conduce :a) tractoare rutiere;b) autovehicule având cel mult 16 locuri sau o greutate maximă autorizată ce depăşeşte 7500 kg;c) motociclete a căror capacitate depăşeşte 125 cmc şi au o putere mai mare de 11 kW.

182 Care din următoarele vehicule pot circula pe drumurile publice fără a fi înmatriculate sau înregistrate ?a) bicicletele;b) tramvaiele şi troleibuzele;c) remorcile.

183 Proprietarii de vehicule înmatriculate au obligaţia , la schimbarea domiciliului sau sediului în alt judeţ, să solicite:a) înmatricularea acestora în termen de 15 zile;b) radierea acestora în termen de 30 de zile de la schimbarea domiciliului;c) să ceară luarea în evidenţă.

184 La traversarea unei intersecţii au prioritate:a) vehiculele care întâlnesc indicatorul “Oprire“, faţă de vehiculele care circulă din partea stângă;b) autovehiculele din serviciile de transport public de persoane care se află în mers;c) autovehiculele aparţinând serviciului de ambulanţă care se deplasează la intervenţii.

185 În care dintre cele trei situaţii depăşirea este interzisă?a) pe drumul cu o singură bandă de circulaţie pe sens;b) pe drumurile unde sensurile de circulaţie sunt despărţite prin marcaj dublu continuu;c) pe drumurile unde sensurile de circulaţie sunt despărţite prin marcaj longitudinal discontinuu, iar pentru realizarea depăşirii ar fi necesară încălcarea marcajului.

186 Aplicarea sancţiunii contravenţionale şi retragerea certificatului de înmatriculare a unui autovehicul se dispun atunci când:a) ştergătoarele de parbriz sunt deteriorate;b) sistemul de închidere automată a uşilor nu funcţionează;c) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate.Un conducător de vehicul nu poate efectua manevra de depăşire: a) in intersecţiile cu circulaţie nedirijata prin mijloace de semnalizare rutiera sau de către poliţişti; b) in curbe si in orice alte locuri in care vizibilitatea este redusa sub 50 m; c) pe treceri pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje.

187 Întoarcerea este interzisă în următoarele situaţii:a) în intersecţii şi la mai puţin de 50 m de acestea;

Page 32: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) în toate locurile unde este interzisă oprirea;c) pe o porţiune de drum cu o lăţime mai mică de 6 m.

188 Depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise, constatată cu mijloace tehnice certificate, se sancţionează:a) cu amendă contravenţională;b) cu amendă contravenţională şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile; c) cu amendă penală.

189 Persoana al cărui permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere:a) dacă a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă organizat de o şcoală autorizată;b) dacă a fost verificat de către o şcoală printr-un test tip grilă;c).după ce au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedpsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă.

190 În care din următoarele cazuri conducătorul de autovehicul este obligat să reducă viteza, dacă prevede un pericol ?a) la depăşirea tramvaiului, atunci când acesta este oprit iar staţia nu este prevăzută cu refugiu;b) atunci când autovehiculul care circulă înaintea sa semnalizează intenţia de a schimba banda de circulaţie;c) la trecerea prin intersecţia dirijată de poliţist.

191 Se interzice conducătorului auto să circule cu vehiculul, care are montate: a) aparate radar sau dispozitive antiradar;b) sisteme antifurt, dacă intensitatea semnalului nu depăşeşte pragul fonic prevăzut în reglementările în vigoare;c) reclame pe părţile laterale ale autovehiculului.

192 Aveţi voie să depăşiţi în intersecţii?a) nu, dacă intersecţia este nedirijată;b) da, dacă întâlnim indicatorul „Cedează trecerea”;c) da, dacă întâlnim indicatorul „Intersecţie cu un drum fără prioritate”.

193 Ce obligaţii vă revin când întâlniţi indicatorul de avertizare “Copii” ?a) să nu depăşească viteza de 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor în intervalul orar 07,00-22,00;b) să oprim în dreptul indicatorului şi să ne asigurăm;c) continuăm deplasarea, indicatorul avertizând doar pietonii.

194 Aveţi voie să depăşiţi în intersecţii ?a) nu, dacă intersecţia este nedirijată;b) da, dar putem depăşi numai căruţe şi biciclete;c) nu, depăşirea într-o intersecţie este întotdeauna interzisă.

195 Care din obligaţiile enumerate mai jos vă revin în timp ce conduceţi un autovehicul?a) să opriţi motorul în cazul în care rămâneţi imobilizat într-un tunel sau pasaj rutier;b) să daţi întâietate la alimentare cu combustibil vehiculelor destinate deszăpezirii;c) să transportaţi poliţiştii la destinaţie, indiferent de solicitarea acestora.

196 Ajungeţi lângă un vehicul rămas în pană de motor. Ce obligaţii vă revin?a) să acordaţi ajutor pentru remedierea defecţiunii;b) să-l remorcaţi până la cel mai apropiat service;c) să ajutaţi pentru a scoate autovehiculul de pe partea carosabilă sau să fie deplasat cât mai aproape de bordură sau acostament.

197 Pentru care din următoarele fapte, săvârşite pe drumurile publice, se dispune

Page 33: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule ?a) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu o cale ferată simplă fără bariere;b) conducătorului auto care are o îmbibaţie alcoolică de 0,30 g/l alcool pur în sânge;c) părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei de către oricare dintre conducătorii vehiculelor angajate într-un accident de circulaţie cu pagube materiale.

198 Pentru care din faptele de mai jos se aplica măsura amenzii contravenţionale si puncte penalizare?a) depăşirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise; b) depăşirea cu mai mult de 20 km/h a vitezei maxime admise; c) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise.

199 Se consideră parcare :a) imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute;b) imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată mai mare de 5 minute;c) staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate.

200 În care din următoarele locuri este interzisă depăşirea ?a) la mai puţin de 25 m de trecerile pentru pietoni;b) în intersecţii cu circulaţia dirijată;c) pe pasaje denivelate.

201 Care din următoarele viteze sunt maxime admise, în afara localităţilor, pentru autovehicule din categoria B ?a) 120 km/h pe autostrăzi;b) 100 km/h pe drumurile expres;c) 100 km/h pe drumurile naţionale.

202 Care din obligaţiile de mai jos vă revin atunci când vă angajaţi în depăşirea unui autovehicul aflat în mers ?a) vă asiguraţi că depăşirea este permisă legal, se poate executa fără nici un pericol şi semnalizaţi intenţia de depăşire;b) semnalizaţi sonor şi luminos vehiculul din faţă, după care vă angajaţi în depăşirea acestuia;c) să grăbiţi executarea depăşirii, dacă vehiculul din spate a semnalizat intenţia de a vă depăşi.

203 Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere in urmatoarele situatii: a) într-o intersectie nedirijata atunci cand patrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local; b) cand urmeaza sa patrunda intr-o intersectie cu circulatie in sens giratoriu fata de cel care circula in interiorul acesteia; c) cand efectueaza un viraj spre stanga sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare.

204 Este permisă tractarea unui autovehicul cu greutatea mai mare decât masa proprie a vehiculului trăgător?a) da, cu condiţia ca vehiculul trăgător să aibă sistemul de frânare perfect reglat;

Page 34: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) da, dar numai de către un autocamion;c) da, dar numai de un autovehicul destinat special depanării.

205 În ce condiţii puteţi transporta copii sub vârsta de 7 ani în autoturismul dvs.?a) ţinut în braţe poate fi transportat şi peste numărul de locuri al autoturismului;b) dacă este aşezat în dispozitiv de reţinere omologat poate fi şi pe scaunul din faţă;c) numai pe bancheta din spate, pe loc separat şi având centura de siguranţă cuplată (dacă există).

206 Conducătorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere: a)intr-o intersecţie nedirijata atunci când pătrunde pe un drum naţional venind de pe un drum judeţean, comunal sau local; b)intr-o intersecţie nedirijata atunci când pătrunde pe un drum judeţean venind de pe un drum comunal sau local; c)intr-o intersecţie nedirijata atunci când pătrunde pe un drum local venind de pe un drum judeţean;

207 Motocicletele fără ataş pot tracta ?a) nu;b) o remorcă uşoară având o singură axă;c) o remorcă uşoară având două axe.

208 Ce obligaţie revine conducătorului de autovehicul atunci când autovehiculul care circulă înaintea sa semnalizează intenţia de a schimba banda de circulaţie?a) să circule cu atenţie sporită;b) să reducă viteza, dacă prevede un pericol;c) să-l semnalizeze cu luminile farurilor.

209 În zona de acţiune a indicatorului “Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri” puteţi staţiona?a) legal nu este prevăzut;b) da;c) nu.

210 Se interzice conducătorului auto să circule cu vehiculul, care are montate: a) semnalizatoare cu lumini de culoare albă în partea din faţă a autovehiculului;b) accesorii de avertizare, altele decât cele omologate;c) reclame pe părţile laterale ale autovehiculului.

211 Pe drumurile cu mai multe benzi de circulaţie deplasarea se va face :a) pe banda situată lângă axa drumului şi succesiv de la stânga spre dreapta, dacă aceasta este ocupată;b) vehiculele vor ocupa benzile în funcţie de viteza de deplasare indiferent de gradul de ocupare;c) pe banda situată lângă acostament sau bordură şi succesiv de la dreapta spre stânga, dacă aceasta este ocupată.

212 Obligaţia de a reduce viteza se impune când :a) întâlniţi poliţistul, care execută semnal prin rotirea vioaie a braţului;b) întâlniţi panoul cu inscripţia “Atenţie! Control radar! “;c) circulaţi pe drumurile publice pavate cu piatră cubică, umedă.

213 Puteţi depăşi vehiculul, care în intenţia de a vira la stânga, semnalizează şi se încadrează lângă axa drumului?a) da, dar numai pe partea dreaptă;b) da, pe ambele părţi;

Page 35: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) nu.214 Este permisă depăşirea tramvaiului aflat în mişcare pe partea stângă?

a) nu, deoarece tramvaiul aflat în mişcare se depăşeşte numai pe dreapta;b) da, dacă drumul este cu sens unic;c) nu deoarece pe partea stângă aveţi voie să depăşiţi numai tramvaiul oprit în staţia fără loc de refugiu pentru pietoni.

215 Purtarea centurii de siguranţă este obligatorie atât în localităţi cât şi în afara acestora. Când sunteţi exceptaţi de la această regulă ?a) dacă ocupaţi un loc de pe bancheta din spate a autovehiculului;b) dacă efectuaţi manevra de întoarcere;c) dacă sunteţi instructor, în timpul orelor de instruire.

216 Ce obligaţii vă revin referitor la verificarea autovehiculului înainte de plecarea într-o deplasare?a) se verifică sistemul de lumini şi semnalizare, instalaţia de climatizare şi se menţine în stare de curăţenie geamurile şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare;b) se verifică sistemul de lumini şi semnalizare şi sistemul de dezaburire a lunetei;c) se verifică nivelul uleiului, a lichidului de răcire şi a lichidului de frână.

217 În care din următoarele locuri aveţi voie să opriţi ?a) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;b) pe partea carosabilă a drumurilor naţionale europene;c) pe poduri cu lăţimea de cel puţin 7 m, dacă lungimea segmentului de vizibilitate este mai mare de 20 m.

218 Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de:a) arbitrară;b) cel puţin 50 m;c) cel puţin 100 m.

219 Puteţi încălca linia continuă, care separă sensurile de circulaţie, dublată de una discontinuă ?a) da, dacă linia continuă este mai apropiată, iar pe sensul opus nu circulă alte vehicule;b) nu, în asemenea situaţie încălcarea marcajului este întotdeauna interzisă;c) da, dacă linia discontinuă este mai apropiată, iar pe sensul opus nu circulă alte vehicule.

220 În care din următoarele situaţii se impune reducerea vitezei, dacă circulăm pe un drum cu o singură bandă pe sens ?a) la întâlnirea indicatorului ”Prioritate pentru circulaţia din sens invers”;b) la coborârea pantelor;c) când circulaţi din direcţie opusă troleibuzului oprit în staţie.

221 Ce obligaţii vă revin când întâlniţi indicatorul de avertizare “Copii” ?a) reducem viteza şi acordăm prioritate pietonilor, chiar dacă nu este trecere pentru pietoni;b) să parcurgem distanţa cuprinsă între cele două indicatoare montate pe sensurile opuse cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h;c) continuăm deplasarea, indicatorul avertizând doar pietonii.

222 Aveţi voie să depăşiţi în intersecţii ?a) da, în intersecţia cu sens giratoriu, dacă lăţimea acestuia permite;b) da, dar putem depăşi numai căruţe şi biciclete;c) da, dacă intersecţia este dirijată.

Page 36: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

223 În care din următoarele situaţii este interzisă depăşirea, deşi oprirea este permisă?a) sub poduri;b) în intersecţiile cu sens giratoriu;c) pe drumurile îngustate.

224 Ce documente trebuie să aibă asupra sa conducătorul auto amator (cat B) în timpul unei deplasări?a) actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare şi alte acte prevăzute de lege ;b) actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare şi atestatul profesional ;c) actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului.

225 Care din obligaţiile de mai jos vă revin atunci când vă angajaţi în depăşirea unui autovehicul aflat în mers ?a) să semnalizaţi cu faza lungă a farurilor vehiculului care se apropie din faţă pentru a facilita reintrarea dvs. pe sensul normal de mers;b) păstraţi în timpul depăşirii o distanţă laterală suficientă faţă de vehiculul depăşit;c) să grăbiţi executarea depăşirii, dacă vehiculul din spate a semnalizat intenţia de a vă depăşi.

226 Oprirea la o trecere la nivel cu calea ferată este obligatorie dacă:a) întâlniţi indicatorul „Alte Pericole” însoţit de panoul adiţional care reprezintă o locomotivă;b) semnalul cu lumină albă intermitentă cu cadenţă lentă este în funcţiune;c) întâlniţi indicatorul „Trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere”.

227 Autovehiculul dvs. s-a defectat şi nu a putut fi scos de pe partea carosabilă. Ce mijloace de semnalizare veţi folosi?a) luminile de avarie şi triunghiul de presemnalizare poziţionat pe aceeaşi bandă în faţa şi spatele vehiculului la min. 30m;b) lanternele de poziţie şi triunghiul de presemnalizare;c) dacă luminile de avarie sunt defecte se va monta un steguleţ de culoare roşie în partea din spate.

228 În care din următoarele situaţii este interzisă remorcarea unui autovehicul ?a) când ansamblul de vehicule depăşeşte limita de lungime prevăzută de lege;b) când vizibilitatea este redusă datorită condiţiilor atmosferice;c) dacă autovehiculul s-a defectat pe o autostradă.

229 Ce culoare pot avea marcajele rutiere aplicate pe părţile laterale ale drumului ?a) portocalie;b) roşie;c) neagră şi galbenă.

230 În care din următoarele cazuri se dispune, de către poliţie, retragerea permisului de conducere ?a) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident cu pagube materiale;b) la schimbarea numelui titularului;c) când titularul permisului a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizată.

231 Se interzice mersul înapoi cu vehiculul :a) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;b) pe drumurile naţionale;c) în pante şi rampe.

Page 37: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

232 Cum procedaţi pe un drum cu trei benzi pe sens, dacă în intenţia de a pătrunde de pe banda 1 pe banda 2, observaţi că un alt vehicul de pe banda 3 doreşte să revină pe banda din mijloc ?a) aveţi prioritate deoarece sunteţi în regim de accelerare;b) semnalizaţi sonor şi luminos şi stabiliţi de comun acord care va fi ordinea de trecere;c) îi acordaţi acestuia prioritate.

233 Care este viteza maximă admisă pe autostrăzi pentru motociclete?a) 100 km/h;b) 110 km/h;c) 130 km/h.

234 Conducătorul de vehicul este obligat să un depăşească 30km/h în localităţi sau 50km/h în afara localităţilora) în locurile unde soliditatea drumului nu este verificată;b) în vârfurile de rampă cu vizibilitatea redusă sub 100m;c) la trecerea pe lângă animale.

235 Cum veţi proceda dacă ajungeţi din urmă un tramvai, care tocmai opreşte într-o staţie fără loc de refugiu pentru pietoni?a) opriţi în urma tramvaiului şi vă continuaţi deplasarea numai după ce uşile tramvaiului sau închis;b) circulaţi cu viteză redusă şi atenţie sporită, deoarece pietonii pot traversa în orice moment, având prioritate de trecere;c) dacă circulaţi pe un drum cu sens unic îl veţi depăşi pe partea stângă;

236 În care din următoarele situaţii este interzisă depăşirea, deşi oprirea este permisă?a) în locurile unde observarea unui indicator sau semnal luminos ar fi împiedicată;b) pe drumurile cu marcaj axial continuu şi cu două benzi pe sens;c) pe drumurile îngustate.

237 Purtarea centurii de siguranţă este obligatorie atât în localităţi cât şi în afara acestora. Când sunteţi exceptaţi de la această regulă ?a) când conduceţi autovehicule destinate transportului public de persoane;b) dacă efectuaţi manevra de mers înapoi;c) dacă efectuaţi manevra de întoarcere.

238 Oprirea autovehiculului prin frânare pe un spaţiu cât mai mic, în condiţii de siguranţă, se realizează prin :a) alunecarea roţilor;b) alunecarea roţilor şi frâna de motor;c) rostogolirea roţilor.

239 Pe drumurile cu mai multe benzi de circulaţie deplasarea se va face :a) pe banda situată lângă axa drumului şi succesiv de la stânga spre dreapta, dacă aceasta este ocupată;b) vehiculele grele, sau cele care se deplasează cu viteză redusă trebuiesc conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordură ;c) la apropierea vehiculelor de interveţie aflate în misiune se va elibera rapid banda de lângă acostament, pentru a facilita trecerea acestora.

240 Ce înţelegeţi prin distanţa minimă de semnalizare, de la care conducătorul auto este obligat să semnalizeze intenţia de a depăşi?a) distanţa dintre locul unde a semnalizat intenţia şi locul unde schimbă poziţia de deplasare;

Page 38: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) distanţa dintre autovehiculul care execută depăşirea şi cel care urmează să fie depăşit;c) distanţa dintre locul începerii şi terminării manevrei.

241 Puteţi depăşi vehiculul, care în intenţia de a vira la stânga, semnalizează şi se încadrează lângă axa drumului?a) pe oricare parte, dacă circulaţi pe un drum cu sens unic;b) da, dacă în spaţiul rămas liber puteţi să îl depăşiţi pe partea dreaptă;c) nu.

242 Este permisă depăşirea tramvaiului aflat în mişcare pe partea stângă?a) nu, deoarece pe partea stângă aveţi voie să depăşiţi numai tramvaiul oprit în staţia fără loc de refugiu pentru pietoni;b) da, dacă nu încălcaţi liniile de tramvai de pe sensul opus;c) da, dacă spaţiul din dreapta tramvaiului nu este suficient pentru depăşire.

243 Cum poate fi sancţionat conducătorul auto, care părăseşte locul accidentului în urma caruia a rezultat rănirea unei persoane ?a) cu închisoare şi anularea permisului de conducere;b) cu închisoare şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule;c) reţinerea permisului de conducere şi aplicarea de puncte de penalizare.

244 Cum este delimitat prin marcaje spaţiul interzis circulaţiei ?a) prin marcaj aplicat în afara benzilor format din linii paralele;b) prin marcaj aplicat în afara benzilor format din săgeţi;c) prin marcaj aplicat în afara benzilor format din linii în zigzag.

245 Unde şi când trebuie folosită semnalizarea prin schimbarea lumini de întâlnire cu cea de drum ?a) noaptea, la întâlnirea cu alţi conducători de autovehicule care nu au schimbat faza lungă cu cea de întâlnire, de la cel puţin 200 m;b) noaptea, la intersecţii care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de către poliţist;c) în ambele cazuri menţionate la punctele precedente.

246 Se exceptează de la obligaţia de a purta centură de siguranţă, în afara localităţilor :a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de întoarcere;b) instructorii auto în timpul orelor de pregătire a cursanţilor;c) toţi conducătorii sunt obligaţi să poarte centura de siguranţă, nefiind excepţii.

247 O autoutilitară având greutatea maximă autorizată de 2,5 to, poate circula pe o autostradă cu viteza maximă legală de:a) 100 km/h;b) 110 km/h;c) 130 km/h.

248 În care din situaţiile enumerate mai jos este interzisă depăşirea ?a) dacă pentru depăşire am fi nevoiţi să încălcăm axa imaginară a drumului;b) când conducătorul vehiculului, care circulă din sens opus este obligat să efectueze manevre de evitare a unei coliziuni;c) când marcajul discontinuu aflat lângă sensul nostru de mers este dublat de un marcaj continuu.

249 Care din obligaţiile de mai jos vă revin atunci când vă angajaţi în depăşirea unui autovehicul aflat în mers ?a) să semnalizaţi cu faza lungă a farurilor vehiculului care se apropie din faţă pentru a facilita reintrarea dvs. pe sensul normal de mers;b) să grăbiţi executarea depăşirii, dacă vehiculul din spate a semnalizat intenţia de a vă depăşi;c) reintraţi pe banda iniţială după ce v-aţi asigurat că puteţi efectua această manevră în condiţii de siguranţă.

Page 39: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

250 Oprirea la o trecere la nivel cu calea ferată este obligatorie dacă:a) barierele sunt în curs de ridicare şi semnalul cu lumini roşii este în funcţiune;b) semnalul cu lumină albă intermitentă cu cadenţă lentă este în funcţiune;c) aţi redus viteza şi v-aţi asigurat temeinic la o trecere unde barierele sunt ridicate.

251 Ce dotări trebuie să existe în autovehicul în timpul oricărei deplasări?a) trusa medicală de prim ajutor; triunghiuri reflectorizante, stingător de incendiu şi lanţuri pentru zăpadă;b) trusa medicală de prim ajutor; triunghiuri reflectorizante, stingător de incendiu, lopată şi un săculeţ cu nisip;c) trusa medicală de prim ajutor; triunghiuri reflectorizante şi stingător de incendiu.

252 Autovehiculul dvs. s-a defectat şi nu a putut fi scos de pe partea carosabilă. Ce mijloace de semnalizare veţi folosi?a) o lampă portativă cu lumină de culoare galbenă intermitentă, amplasată la o distanţă de cel puţin 30 m în urma autovehiculului;b) în localităţi cu circulaţia intensă cu triunghiul de presemnalizare, ce poate fi amplasată la o distanţă mai mică de 30m sau chiar pe vehicul;c) dacă luminile de avarie sunt defecte se va monta un steguleţ de culoare roşie în partea din spate.

253 Care dintre faptele enumerate mai jos se consideră infracţiune şi se pedepseşte ca atare ?a) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat;b) conducerea autovehiculului într-o stare avansată de oboseală;c) părăsirea locului accidentului soldat cu avarii.

254 Tractarea unei remorci neînmatriculată sau neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare constituie:a) contravenţie la regimul circulaţiei;b) infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă;c) legal nu este prevăzut.

CAPITOLUL II –Conducere preventivă

1 Urmează să traversaţi o localitate rurală. Care sunt factorii de risc caracteristici de care trebuie să ţineţi seama la adaptarea modului de deplasare ?a) pietonii care traversează pe trecerile pentru pietoni;b) căruţele care circulă regulamentar;c) carosabilul e posibil să fie acoperit cu noroi, antrenat de tractoare şi căruţele care vin de pe drumuri lăturalnice.

2 Pe întuneric şi pe ploaie din sens opus se apropie de dvs. pe şosea vehicule cu fază mică. Ce trebuie să aveţi în vedere ?a) aprinzând faza mică puteţi evita o eventuală orbire;b) puteţi fi orbit din cauza refracţiei luminii de pe carosabilul umed;c) faza mică în nici un caz nu poate provoca fenomenul de orbire.

3 Circulaţi noaptea într-o zonă comercială, pe o stradă cu multe surse de lumină de culoare diferită. La ce pericole trebuie să vă aşteptaţi ?a) observ cu întârziere vehiculele care circulă din sens opus;b) autoturismul cu care circul nu este observat la timp de către ceilalţi participanţi

Page 40: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

la trafic;c) recunoaşterea semafoarelor este îngreunată de funcţionarea reclamelor luminoase.

4 Cum trebuie să procedeze într-o curbă lipsită de vizibilitate conducătorul unui autovehicul în faţa căruia se deplasează o căruţă ?a) claxonează şi atenţionează căruţaşul să iasă în afara părţii carosabile;b) continuă deplasarea deoarece depăşirea căruţelor nu este interzisă în acest caz;c) reduce viteza şi se deplasează în spatele căruţei până când drumul oferă condiţii bune de vizibilitate.

5 În vederea evitării orbirii pe timp de noapte, la întâlnirea altui vehicul care circulă din sens opus cu faza lungă, în condiţiile rulajului pe un carosabil umed, privirea trebuie îndreptată mai întâi ?a) indiferent unde, dar în nici un caz privirea nu trebuie îndreptată către farurile celui care circulă din sens opus;b) către repere din partea dreaptă a drumului, iar în adâncime, la limita fascicolului luminos al farurilor autovehiculului care circulă din sens opus;c) pot evita orbirea urmărind marcajul care separă sensurile de circulaţie în zona de difuzie a fascicolului luminos al farurilor autovehiculului care circulă din sens opus.

6 Care sunt factorii care sporesc, în primul rând, gradul de risc în circulaţia urbană?a) complexitatea şi cunoaşterea traseului, intersecţiile dirijate;b) valorile ridicate de trafic auto şi pietonal, cu multiple intersectări ale fluxurilor acestora;c) existenţa transportului în comun şi a unor restricţii de circulaţie.

7 Care este principala cauză generatoare de accidente ?a) conducerea autovehiculului cu viteză excesivă sau neadaptată;b) starea necorespunzătoare a părţii carosabile;c) defecţiunile tehnice ale autovehiculelor.

8 Cum trebuie să vă comportaţi în cazul în care coliziunea cu un vânat este inevitabilă ?a) se frânează, se ţine bine volanul şi se menţine direcţia de mers;b) se execută în orice caz o manevră de evitare;c) se accelerează pentru a evita oprirea autovehiculului în momentul coliziunii.

9 Ce conduită trebuie să adopte un conducător de autovehicul atunci când se apropie de o intersecţie cu circulaţie nedirijată ?a) să reducă viteza, dar numai dacă schimbă direcţia de deplasare la dreapta;b) să conducă cu viteză redusă pentru a avea posibilitatea să acorde prioritate de trecere celor care au acest drept;c) să avertizeze pe ceilalţi participanţi la trafic, prin semnale sonore şi luminoase că s-a angajat în traversarea intersecţiei şi să acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor.

10 Care este pericolul la care te poţi aştepta primăvara sau toamna într-o curbă lipsită de vizibilitate şi umbrită?a) nici un pericol;b) existenţa unei porţiuni cu gheaţă;

Page 41: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) cunoscând zona, nu există nici un pericol.11 În condiţiile rulării pe un carosabil acoperit cu apă, acvaplanarea intervine :

a) datorită bruscării volanului;b) ca o consecinţă a supraâncărcării autovehiculului;c) favorizată de uzura pronunţată a anvelopelor.

12 În care din fazele unui accident sau coliziuni, intervenţia conducătorului auto are eficienţa maximă ?a) în faza producerii accidentului;b) în faza premergătoare accidentului;c) în faza imediat următoare producerii accidentului.

13 Care din următoarele manifestări ale conducătorului auto sunt de natură să vă îngrijoreze, în ceea ce priveşte capacitatea de prevedere ?a) întotdeauna, cu excepţia schimbării treptelor de viteză, ţine volanul cu ambele mâini;b) ori de câte ori sesizează pericole potenţiale în trafic eliberează pedala de acceleraţie, fiind pregătit să frâneze;c) în permanenţă ţine mâna dreaptă pe maneta schimbătorului de viteze.

14 Acţiunea pentru a controla un derapaj este următoarea:a) se acţionează volanul în direcţia în care a derapat autovehiculul;b) se frânează progresiv;c) se opreşte acceleraţia, nu se frânează şi se acţionează volanul fără bruscare, în direcţia în care a derapat autovehiculul.

15 Ce înţelegeţi prin “vigilenţă” ca element al conduitei preventive?a) capacitatea conducătorului auto de a fi în permanenţă atent şi pregătit pentru a interveni cu promptitudine în cazul apariţiei unor obstacole sau altor situaţii periculoase;b) capacitatea conducătorului auto de a fi în permanenţă atent asupra aparaturii de bord şi a funcţionării autovehiculului;c) capacitatea conducătorului auto de a-şi adapta stilul de conducere în funcţie de condiţiile atmosferice.

16 Care este principala cauză generatoare de evenimente rutiere grave?a) conducerea autovehiculelor cu viteză excesivă sau neadaptată;b) neacordarea priorităţii;c) defecţiunile tehnice ale autovehiculelor.

17 Unde trebuie să conduceţi cu atenţie la parcurgerea unui itinerariu pe care îl cunoaşteţi ?a) numai pe porţiunea de drum care străbate zone de munte, cu serpentine şi viraje foarte strânse;b) pe întreg itinerarul;c) numai pe porţiunile de drum şi traseele devenite tradiţional periculoase prin configuraţia şi valorile de trafic.

18 Fenomenul de acvaplanare generează următoarele pericole:a) pierderea controlului asupra direcţiei şi frânei;b) stropirea cu apă a parbrizului;c) pierderea controlului asupra direcţiei.

19 De ce este necesar să se păstreze după o ploaie torenţială o distanţă deosebit de mare faţă de vehiculele care circulă în faţă ?a) deoarece în caz contrar apa împroşcată îmbunătăţeşte vizibilitatea;b) deoarece distanţa de oprire este mult mai mare ( aproape dublă faţă de

Page 42: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

carosabilul uscat );c) deoarece în caz contrar se observă bălţile prea târziu.

20 Acvaplanarea - pierderea contactului dintre pneurile autovehiculului si suprafaţa carosabilă a drumului în condiţiile unor ploi intense - intervine:a) pe timpul deplasării cu viteze ridicate;b) pe timpul folosirii sistemului de frânare;c) pe timpul unor viraje.

21 Cum vă comportaţi în cazul în care un autobuz pentru şcolari opreşte şi are aprinse semnalizatoarele de avarii ?a) trec pe lângă autobuzul pentru şcolari şi mă bazez pe faptul că aceştia vor da atenţie circulaţiei;b) trec cu atenţie mărită şi păstrez o distanţă cât mai mare de autobuz;c) aştept, în spatele autobuzului până când se sting luminile de avarie, şi intră în funcţiune semnalizatorul stânga.

22 În principiu, în încercarea de a menţine controlul asupra unui autovehicul intrat în derapaj, conducătorul acestuia trebuie, în primul rând, să acţioneze cu promptitudine:a) în această situaţie intervenţiile conducătorului sunt de prisos;b) comenzile care anulează forţele laterale (de natură centrifugă);c) comenzile care anulează forţele longitudinale (de frânare şi de tracţiune).

23 Ce se înţelege prin exces de viteză ?a) viteza de la care începe să scadă substanţial stabilitatea autovehiculului;b) viteza ce depăşeşte limita legală pentru zona sau tronsonul respectiv de drum;c) viteza ce depăşeşte ritmul normal de deplasare a traficului.

24 Ce măsuri trebuie să luaţi când circulaţi cu autovehiculul pe o stradă pavată cu piatră cubică, umezită de ploaie ?a) să folosiţi numai frâna de motor;b) să circulaţi cât mai aproape de axul drumului - străzii pentru ca, în eventualitatea unui derapaj, să nu loviţi bordura;c) să circulaţi cu viteză redusă şi să evitaţi bruscarea frânei sau direcţiei.

25 Doriţi să vă angajaţi dintr-o coloană de vehicule parcate pe marginea părţii carosabile în traficul fluent. În spatele dvs. parchează un autocamion cu remorcă . Cum apreciaţi situaţia ?a) normală la actualele valori ale traficului, iar vehiculele care vin din spate trebuie să-mi acorde prioritate;b) ieşirea pe carosabil nu este periculoasă, deoarece autocamionul cu remorcă din spate vă protejează;c) din cauza lipsei de vizibilitate vehiculele care vin din spate pot fi observate foarte târziu.

26 Factorii care influenţează distanţa de frânare sunt:a) numai viteza de deplasare;b) exclusiv dimensiunea şi profilul anvelopei;c) viteza, masa, aderenţa, declivitatea părţii carosabile.

27 Un obstacol este previzibil atunci când apare:a) după scurgerea timpului de reacţie;b) pe durata timpului de reacţie;c) dincolo de distanţa de oprire în siguranţă.

Page 43: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

28 Cum influenţează viteza spaţiul de oprire ?a) la dublarea vitezei spaţiul de oprire se măreşte de patru ori;b) la dublarea vitezei spaţiul de oprire se măreşte de două ori;c) la dublarea vitezei spaţiul de oprire nu îşi modifică valorile.

29 Ce aveţi în vedere la aplicarea în practică a obligaţiei prevăzute de lege de a vă comporta în aşa fel încât să nu constituiţi un pericol sau o stânjenire pentru circulaţie?a) să ocup întotdeauna acele poziţii care să fie cele mai puţin deranjante pentru ceilalţi participanţi la trafic, şi prin semnalele oferite, să fiu în măsură a comunica în mod univoc intenţiile proprii;b) să renunţ la deplasările cu autoturismul la orele de vârf;c) să dovedesc politeţe rutieră, renunţând la dreptul la întâietate în toate situaţiile de conflict de prioritate.

30 Care din următoarele manifestări ale conducătorului auto sunt de natură a vă îngrijora, în ceea ce priveşte capacitatea de prevedere dovedită de acesta?a) întotdeauna, cu excepţia schimbării treptelor de viteză, ţine volanul cu ambele mâini;b) ori de câte ori sesizează potenţiale pericole în trafic, eliberează pedala de acceleraţie, fiind pregătit să frâneze;c) în permanenţă ţine mâna dreaptă pe maneta schimbătorului de viteze.

31 Circulaţi primăvara într-o zonă de munte, pe un drum în pantă, urmând să traversaţi, un sector de drum cu succesiuni de curbe. Care sunt factorii de risc reprezentativi pe care trebuie să-i luaţi în calcul la adaptarea modului de deplasare ?a) necunoaşterea traseului;b) carosabilul poate fi acoperit cu material antiderapant rămas de pe timpul iernii, care acum determină dificultăţi, îndeosebi la abordarea virajelor;c) după curbele cu vizibilitate pot fi surprins de prezenţa unor vehicule lente sau care staţionează pe partea carosabilă.

32 În condiţiile rulării pe un carosabil acoperit cu apă, acvaplanarea intervine :a) favorizat de uzura pronunţată a anvelopelor;b) datorită frânării violente a autovehiculului;c) datorită bruscării volanului.

33 Ce se înţelege prin îndemânare ca element al conduitei preventive?a) capacitatea conducătorului auto de a acţiona oricare din comenzile autovehiculului fără a-şi concentra atenţia asupra acestora;b) capacitatea conducătorului auto de a manevra autovehiculul cu faţa şi cu spatele în spaţii restrânse;c) capacitatea conducătorului auto de a manevra autovehiculul în siguranţă, chiar în situaţii dificile sau condiţii meteo şi de drum nefavorabile.

34 Evitarea unui accident de circulaţie trebuie încercată:a) numai dacă nu se încalcă o regulă de circulaţie;b) numai de către conducătorul auto din vina căruia s-a ajuns la această situaţie;c) în toate situaţiile şi de către toţi participanţii la trafic.

35 Ce pericole poate genera oprirea autovehiculului pe partea carosabilă, într-un loc unde această manevră este permisă?a) oprirea pe partea carosabilă, chiar în această situaţie, constituie o stânjenire a celorlalţi participanţi la trafic. Iar recunoaşterea că sunt la rându-mi expus, mă

Page 44: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

determină de cele mai multe ori să-mi reiau deplasarea cât mai operativ;b) oprirea, fiind o manevră reglementată de lege, în condiţiile date, nu poate reprezenta un pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic;c) oprirea poate reprezenta şi un procedeu caracteristic de adaptare a modului de deplasare în raport cu situaţia caracteristică traficului rutier, deci prin natura acesteia nu prezintă nici un fel de pericol.

36 A conduce preventiv, înseamnă :a) să respectaţi cu stricteţe normele rutiere;b) să conduceţi foarte prudent şi cu viteze mult sub limita prevăzută de lege;c) să respectaţi normele rutiere şi să evitaţi producerea accidentelor, chiar şi în cazul când ceilalţi participanţi la trafic încalcă normele rutiere.

37 Ce se înţelege prin „prevedere” ca element al conduitei preventive?a) capacitatea conducătorului auto de a manevra autovehiculul astfel încât să reducă la minimum consecinţele unui accident rutier în care este implicat;b) capacitatea conducătorului auto de a anticipa evenimentele care s-ar putea produce în timpul conducerii autovehiculului;c) capacitatea conducătorului auto de a controla autovehiculul în condiţii meteo nefavorabile.

38 Însuşirea şi aplicarea corectă a normelor conduitei preventive depind de :a) nivelul de pregătire teoretică şi practică, vechime în conducere;b) vârstă şi profesie;c) tipul autovehiculului condus.

39 Care sunt factorii care diminuează capacitatea de conducere?a) numai alcoolul;b) alcoolul şi medicamentele cu efecte similare;c) oboseala, alcoolul, medicamentele şi substanţele stupefiante.

40 Pe un carosabil umed distanţa parcursă de un autovehicul, în timpul de reacţie de 1s, la viteza de 100 de km/h este de aproximativ:a) 10 m;b) 20 m;c) 30 m.

41 Ce înţelegeţi prin anticiparea unor situaţii ce pot genera accidente de circulaţie ?a) memorarea tuturor manevrelor periculoase şi renunţarea la efectuarea lor pe timpul conducerii;b) stabilirea, înainte de plecare, a tuturor locurilor periculoase de pe traseu şi parcurgerea lor cu atenţie deosebită;c) analizarea tuturor situaţiilor şi manevrelor impuse de trafic, a consecinţelor ce pot decurge din acestea şi a posibilităţilor de evitare a unor eventuale coliziuni.

42 Care sunt consecinţele supraîncărcării autovehiculului asupra siguranţei circulaţiei ?a) obturează vizibilitatea pentru ceilalţi participanţi la trafic;b) înrăutăţeşte confortul conducătorului şi a pasagerilor ;c) se măreşte în mod considerabil distanţa de frânare.

43 Conducerea preventivă are ca scop final:a) evitarea de pierderi de vieţi omeneşti, a rănirilor de persoane şi distrugerii bunurilor materiale;b) salvarea vieţii ocupanţilor locurilor din faţă a autovehiculului, care sunt cei mai

Page 45: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

expuşi în cazul unor accidente;c) salvarea vieţii persoanelor din autovehicul în cazul unui accident de circulaţie.

44 În care din fazele unui accident sau coliziuni, intervenţia conducătorului auto are eficienţă maximă?a) în faza producerii accidentului sau coliziunii;b) în faza premergătoare producerii accidentului sau coliziunii;c) în faza imediat următoare producerii accidentului sau coliziunii.

45 Concentraţia maximă de alcool în sânge se realizează:a) după o oră de la ingestie;b) după două ore de la ingestie;c) imediat.

46 Distanţa de oprire pentru un autocamion şi pentru un autoturism care frânează în aceleaşi condiţii şi la aceeaşi viteză este:a) mai mare la autocamion, deoarece distanţa de frânare este direct proporţională cu masa vehiculului;b) egală, sistemele de frânare sunt proiectate să oprească la aceiaşi distanţă în condiţii egale;c) mai mică la autocamion, deoarece sistemul de frânare este mai performant la autocamioane.

47 Ce înţelegeţi prin adaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de vizibilitate?a) să circul cu o viteză care să-mi permită să opresc în condiţii de siguranţă în limita câmpului de vizibilitate către înainte;b) realizând că diminuarea vizibilităţii este un factor de risc determinant, consider că se impune să renunţ la deplasare, sau să-mi întrerup călătoria;c) să nu depăşesc viteza maximă admisă de lege.

48 Care sunt factorii care sporesc gradul de risc în circulaţia urbană ?a) complexitatea şi necunoaşterea completă a reţelei stradale;b) existenţa transportului în comun şi a unor restricţii de circulaţie;c) valorile ridicate de trafic auto şi pietonal, cu multiple intersectări ale fluxurilor acestora.

49 La limita spaţiului de frânare observaţi că un pieton traversează în mod neregulamentar ? Cum procedaţi?a) acceleraţi şi schimbaţi direcţia să puteţi trece prin faţa pietonului;b) claxonaţi pentru a-l constrânge să dispară de pe carosabil;c) reduceţi viteza pentru a putea opri în caz de nevoie.

50 Ce se înţelege prin „judecată” ca element al conduitei preventive?a) capacitatea conducătorului auto de a analiza alternativele posibile pentru situaţiile din trafic şi de a găsi soluţiile cele mai bune la problemele care se ivesc;b) capacitatea conducătorului auto de a acţiona prompt, rapid şi eficient în funcţie de drum şi condiţiile meteo;c) capacitatea conducătorului auto de a lua decizii bazate pe curajul şi experienţa sa.

51 Care din tipurile de coliziuni enumerate mai jos au forţa de distrugere cea mai mare?a) coliziunile laterale;b) coliziunile frontale;

Page 46: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) coliziunile din spate.

52 Eliminarea din sânge a unei concentraţii de alcool de 1‰ are loc într-o perioadă mai mare de:a) 3 ore;b) 6 ore;c) 10 ore.

53 Referitor la vigilenţa vizuală şi percepţia pericolelor un şofer trebuie să-şi asigure un spaţiu de siguranţă pe care nu trebuie să-l parcurgă în mai puţin de:a) 15 secunde;b) 6 secunde;c) 2 secunde.

54 Ce se înţelege prin spaţiu de oprire?a) spaţiul parcurs din momentul acţionării sistemului de frânare, până la imobilizarea completă a autovehiculului; b) spaţiul parcurs din momentul sesizării obstacolului, până la oprirea totală a autovehiculului; c) spaţiul parcurs din momentul sesizării obstacolului, până în momentul acţionării sistemului de frânare.

55 Circulaţi într-o comună şi vă apropiaţi de un grup de copii, deplasându-se în acelaşi sens cu dvs. Cum veţi proceda pentru a trece în siguranţă pe lângă grupul respectiv?a) reduceţi viteza şi ocoliţi cu prudenţă grupul;b) ocoliţi grupul de copii şi folosiţi avertizorul sonor;c) claxonaţi până când copii părăsesc partea carosabilă.

56 La câte secunde este evaluată distanţa ce trebuie menţinuta între doua vehicule care rulează pe aceiaşi bandă de circulaţie cu carosabil uscat?a) 3 secunde;b) 2 secunde;c) 1 secunda.

57 Dintre cele cinci reguli de conducere preventivă asociate vederii enumerăm:a) totdeauna păstrează o soluţie de rezervă;b) vederea trebuie îndreptată către părţile laterale;c) vederea trebuie concentrată la partea din faţă a vehiculului.

58 Parbrizul este acoperit cu gheaţă, luneta este însă degajată. Cum procedaţi?a) degajez parbrizul atât cât să pot observa ce se întâmplă;b) degajez tot parbrizul pentru a asigura vizibilitatea firească;c) plec de pe loc pentru că în mers voi avea asigurată vizibilitatea după ce autovehiculul se încălzeşte.

59 Există pericol de acvaplanare în condiţiile în care circulaţi pe un carosabil umed, după încetarea ploii?a) da, chiar rulând cu o viteză adaptată în raport cu aderenţa scăzută, există pericolul să fiu surprins totuşi de acest fenomen, pe porţiunile de drum unde

Page 47: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

suprafaţa carosabilului reflectă lumina;b) fiind vorba doar de rulaj pe un carosabil umed, după ploaie, datorită rugozităţii părţii carosabile este exclusă posibilitatea apariţiei fenomenului de acvaplanare;c) acest pericol este permanent, deci înţeleg să-mi adaptez viteza de deplasare în mod corespunzător.

60 Abordând o curbă spre dreapta, forţa centrifugă tinde :a) să deplaseze lateral autovehiculul, spre şanţul din dreapta părţii carosabile;b) să deplaseze lateral autovehiculul către banda rezervată circulaţiei din sens invers;c) să deplaseze lateral autovehiculul, spre stânga sau dreapta, funcţie de starea suspensiilor şi sistemului de frânare.

61 Care sunt consecinţele supraîncărcării autovehiculului asupra siguranţei circulaţiei ?a) înrăutăţeşte stabilitatea autovehiculului în viraje;b) înrăutăţeşte confortul conducătorului şi a pasagerilor;c) datorită greutăţii suplimentare deteriorează suprafaţa părţii carosabile.

62 Cum veţi proceda când observaţi prezenţa poleiului pe carosabil?a) echipaţi pneurile cu lanţuri antiderapante;b) opriţi şi scoateţi autovehiculul în afara părţii carosabile;c) reduceţi viteza.

63 Mărimea forţei centrifuge ce acţionează asupra vehiculelor, în curbe, depinde de :a) starea părţii carosabile, starea tehnică a autovehiculelor şi capacitatea psiho-motorie a conducătorului auto;b) intensitatea traficului, condiţiile atmosferice şi poziţia centrului de greutate faţă de carosabil;c) viteza de deplasare, masa autovehiculului şi raza curbei.

64 Cum procedaţi pe timp de noapte când din sens opus se apropie un alt vehicul?a) circulaţi cu atenţie, lăsând în funcţiune luminile de poziţie pentru a nu orbi pe conducătorul auto care se apropie din sens opus;b) reduceţi viteza şi puneţi în funcţiune luminile de întâlnire;c) circulaţi cât mai pe dreapta drumului cu viteză redusă, având aprinse luminile de poziţie.

65 Ce se poate întâmpla chiar dacă se consumă o cantitate mică de alcool ?a) se micşorează timpul de reacţie;b) rezultă un stil de conducere degajat, riscant;c) se îmbunătăţeşte simţitor acuitatea vizuală.

66 Vă apropiaţi cu autovehiculul de un grup de copii care se joacă cu sania. Ce faceţi?a) folosesc semnalul optic şi sonor şi îmi văd de drum menţinând aceiaşi viteză,b) reduc viteza, atenţionez grupul din apropierea autovehiculului, folosind semnalul optic şi sonor,c) circul cu viteză legală şi atenţionez sonor.

67 Urmează să traversaţi toamna o localitate rurală. Care sunt factorii de risc caracteristici de care trebuie să ţineţi seama la adaptarea modului de deplasare ?a) căruţele care circulă regulamentar pe partea dreaptă a drumului;

Page 48: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) pietonii, care traversează pe trecerile pentru pietoni;c) carosabilul e posibil să fie acoperit de noroi, antrenat de tractoare şi căruţele care vin de pe drumuri lăturalnice.

68 Dacă circulaţi în coloană cu viteza de 60 km/h, cât trebuie să fie distanţa faţă de vehiculul care vă precede, pentru a nu intra în coliziune, în cazul în care conducătorul acestuia frânează brusc ? (aplicaţi regula celor 2 secunde) a) 25 m;b) 36 m;c) 60 m.

69 Adaptarea vitezei de deplasare trebuie să permită:a) efectuarea oricărei manevre în condiţii de siguranţă;b) oprirea în limitele câmpului de vizibilitate a luminii farurilor;c) oprirea autovehiculului dincolo de limitele câmpului de vizibilitate către înainte.

70 Într-o curbă forţa centrifugă:a) poate fi controlată de conducătorul auto;b) este direct proporţională cu viteza şi masa vehiculului, dar invers proporţională cu raza curbei;c) este direct proporţională cu viteza, masa vehiculului şi cu raza curbei.

71 Impactul autovehiculului pe care-l conduceţi cu un animal este de neevitat. Cum reacţionaţi?a) mă aplec spre dreapta pentru a-mi feri capul;b) încerc să evit prin bruscarea volanului, impactul frontal cu acest animal;c) frânez energic, ţinând ferm volanul şi direcţia de deplasare.

72 Aleea pe care pătrundeţi este ocupată pe ambele sensuri de autovehicule parcate, unele fiind de dimensiuni mai mari. Anticipaţi vreo situaţie periculoasă?a) se pot pune în mişcare fără asigurare şi semnalizare;b) în orice moment de după autovehiculele parcate îşi poate face apariţia un copil;c) cunosc bine configuraţia acestor străzi şi datorită îndemânări pot evita orice problemă.

73 Conduceţi autovehiculul cu viteză maximă admisă pe autostradă iar un pneu explodează. Cum reacţionaţi?a) frânez energic, ţinând strâns volanul;b) virez rapid către un spaţiu de siguranţă;c) ridic piciorul de pe acceleraţie şi contracarez pe cât posibil prin mişcarea lină a volanului, ieşirea în decor.

74 Sunteţi în vârful rampei, însă nu aveţi vizibilitate. Menţineţi aceiaşi viteză?a) sunt înscris regulamentar pe partea dreaptă, menţin aceiaşi viteză;b) sunt prudent şi reduc viteza, întrucât dincolo de vârf ar putea fi un obstacol;c) măresc viteza pentru a putea să fac faţă eventualelor probleme apărute din sensul opus.

75 Pe un carosabil normal la viteza de 100 de km/h distanţa de oprire este de aproximativ:a) 50 m;b) 100 m;c) 150 m.

76 Traversând calea ferată, automobilul dvs. rămâne imobilizat pe şinele de cale ferată. Cum procedaţi ?a) scoateţi pasagerii din autovehicul şi semnalizaţi vehiculul cu orice mijloc adecvat;

Page 49: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

b) mobilizaţi orice ajutoare din zonă pentru eliberarea căii ferate;c) anunţaţi agentul de cale ferată, pentru ca acesta să poată opri trenul.

77 Precizaţi care din următoarele procedee, asigură reducerea spaţiului de frânare ?a) acţionarea pedalei de frânare cu ambreiajul şi transmisia decuplate;b) acţionarea pedalei de frânare cu transmisia decuplată şi ambreiajul cuplat;c) acţionarea pedalei de frânare cu ambreiajul şi transmisia cuplate.

78 Ce mod de conducere economiseşte combustibilul ?a) conducerea preventivă (luarea piciorului la timp de pe pedala de acceleraţie);b) conducerea cu turaţie maximă;c) demararea şi accelerarea bruscă.

CAPITOLUL III- Pedagogie metodică

1 Care sunt activităţile care duc la formarea competenţelor?a) demonstrarea şi exerciţiile;b) explicatia, demonstraţia, exerciţiul, cunoaşterea rezultatelor şi corectarea succesivă a acţiunii;c) explicarea, demonstrarea şi controlul acţiunii.

2 Principiile de învăţământ reprezintă:a) metodele care stau la baza activităţii desfăşurate de instructorul de conducere auto;b) ideile teoretice despre organizarea procesului de învăţământ;c) normele care orientează activitatea cadrelor didactice în cadrul procesului de învăţământ.

3 Metoda cu ajutorul căreia, prin întrebări şi răspunsuri, profesorul conduce elevul la acumularea de noi cunoştinţe în baza celor deja însuşite este ?a) demonstraţia;b) conversaţia euristică;c) explicaţia.

4 Autovehiculul folosit la instruirea practică reprezintă:a) un principiu didactic;b) o metodă didactică;c) un mijloc didactic.

5 Metodele care sunt folosite în mod curent de instructorul de conducere auto sunt:a) descrierea, povestirea, instructajul, munca cu manualul;b) exerciţiul, jocurile didactice, învăţarea dramatizată, modelarea;c) explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, studiul de caz.

6 Evaluarea formării priceperilor şi deprinderilor trebuie efectuată:a) exclusiv de instructor;b) exclusiv de serviciul poliţiei rutiere, la examenul pentru obţinerea permisului de conducere auto;c) atât de instructorul de conducere auto cât şi de examinator.

7 Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor are următoarea structură:a) organizarea grupei, enunţarea lecţiei şi a scopului şi desfăşurarea lecţiei;b) organizarea, verificarea cunoştinţelor, enunţarea temei şi comunicarea noilor cunoştinţe, fixarea cunoştinţelor, tema pentru acasă;

Page 50: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) organizarea, enunţarea titlului lecţiei, desfăşurarea lecţiei, fixarea cunoştinţelor.8 Mijloacele didactice folosite în procesul de formare a priceperilor şi

deprinderilor sunt:a) metodele folosite zilnic în activitatea de instruire teoretică şi practică;b) autoturismul, autocamionul, poligonul;c) principiile didacticii.

9 În procesul de formare a priceperilor şi deprinderilor, autovehiculul reprezintă:a) o metodă de instruire practică;b) un principiu didactic;c) un mijloc didactic.

10 Care tip de temperament predomină în cazul unui comportament agresiv-ofensiv în conducerea unui autovehicul ?a) coleric;b) sangvinic;c) melancolic.

11 Lecţia este o formă de bază a organizării procesului de formare a şoferilor şi cuprinde:a) scopul şi obiectivele pe care instructorul şi le propune să le realizeze într-un timp determinat, mijloacele şi metodele didactice folosite, precum şi desfăşurarea lecţiei;b) numai momentul organizatoric şi verificarea cunoştinţelor, a priceperilor şi deprinderilor acumulate după fiecare lecţie;c) exclusiv etapele pe care trebuie să le parcurgă cursantul în timpul lecţiei.

12 Metoda care presupune efectuarea conştientă şi repetată a unor acţiuni, în scopul formării de priceperi şi deprinderi practice, este ?a) explicaţia;b) studiul de caz;c) exerciţiul.

13 La elaborarea unui plan de lecţie, trebuie să aveţi în vedere să dezvoltaţi următorul cuprins:a) scopul şi obiectivele lecţiei, metodele didactice şi mijloacele de învăţământ folosite, precum şi desfăşurarea lecţiei;b) exclusiv formarea priceperilor şi deprinderilor;c) numai momentul organizatoric şi verificarea cunoştinţelor, a priceperilor şi deprinderilor acumulate după fiecare lecţie.

14 Observarea curentă a cursanţilor reprezintă :a) o metodă de predare;b) o metodă de evaluare;c) un mijloc de învăţământ.

15 Exerciţiul pe care-l executaţi cu elevii se repetă:a) până la formarea priceperii realizării manevrei;b) până la formarea deprinderii realizării manevrei;c) de un număr de ori dinainte stabilit.

16 Ce măsuri trebuie să luaţi când circulaţi cu autovehiculul pe o stradă pavată cu piatră cubică, umezită de ploaie ?a) să folosiţi numai frâna de motor;b) să circulaţi cât mai aproape de axul drumului - străzii pentru ca, în

Page 51: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

eventualitatea unui derapaj, să nu loviţi bordura;c) să circulaţi cu viteză redusă şi să evitaţi bruscarea frânei sau direcţiei.

17 Planul de învăţământ pentru instructorul auto este documentul ce stabileşte :a) drumul de urmat de instructorul auto pentru atingerea obiectivelor operaţionale propuse;b) mijloacele de învăţământ ce trebuiesc folosite în cadrul procesului de instruire;c)obiectele de învăţământ şi numarul de ore repartizate pentru fiecare obiect.

18 Cu ce se ocupă metodica învăţării conducerii auto ?a) cu procesul învăţării conducerii auto sub cele două aspecte ,predarea cunoştinţelor de către instructor şi profesor şi însuşirea cunoştinţelor predate de către cursant;b) cu precizarea obiectivelor educaţionale;c) cu stabilirea principiilor de învăţământ.

19 Programa de învăţământ pentru profesorul de legislaţie rutieră/instructorul auto este documentul ce stabileşte :a) conţinutul obiectelor de învăţământ predate, volumul de informaţii, priceperi si deprinderi; b) obiectele de învăţământ şi numărul de ore repartizate pentru fiecare obiect;c) motivaţia învăţării.

20 Din punct de vedere al metodicii cum va şti instructorul auto dacă ceea ce trebuia să realizeze în cadrul unei şedinţe de conducere auto a realizat ?a) cursantul este mulţumit de prestaţia sa;b) pe baza unei metodologii de evaluare a eficienţei; c) evaluarea o va face examinatorul, nu este în sarcina instructorului de conducere auto.

21 Cum poate instructorul auto să determine cursantul să participe activ şi conştient la activitatea de predare, învăţare, evaluare?a) determinând cursantul să participe la pregătirea autovehiculului pentru examen;b) anunţând la începutul fiecărei şedinţe de conducere obiectivele operaţionale; c) determinând cursantul să participe la orele de pregătire teoretica.

22 Totalitatea trebuinţelor, intereselor, idealurilor şi mobilelor care incita, susţin energetic şi direcţionează desfăşurarea activităţii de învăţare defineşte :a) metoda de învăţământ;b) mijlocul de învăţământ,c) motivaţia învăţării.

23 Ce reprezintă mijloacele de învăţământ?a) principii didactice;b) studii de caz;c) ansamblul materialelor utilizate in procesul de învăţământ,care au potenţial didactic.

24 Reacţia unui flegmatic reprezintă:a) o însuşire temperamentală;b) un stil de conducere;c) o însuşire de caracter.

25 Ce va şti sau ce va şti să facă cursantul la sfârşitul fiecărei şedinţe de pregătire reprezintă:a) un mijloc de învăţământ;b) un ideal didactic;

Page 52: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) un obiectiv operaţional.26 Ce reprezintă studiul de caz

a) o metoda de învăţământ;b) un mijloc de învăţământ;c) un principiu didactic.

27 Prin metoda demonstraţiei instructorul auto dovedeşte:a) nivelul său de pregătire profesională; b) realitatea unui obiect, fenomen sau a unor afirmaţii sau adevăruri;c) îndemânarea lui în executarea unor manevre.

28 Însuşirea temeinică a cunoştinţelor şi deprinderilor reprezintă :a) un mijloc de învăţământ;b) un obiectiv operaţional;c) un principiu didactic.

29 Prin instruirea practica se urmăreşte :a) formarea unor priceperi şi deprinderi;b) formarea unor aptitudini practice;c) modificarea temperamentului.

30 În cadrul orelor practice de conducere auto , autovehiculul pentru instructor reprezintă :a) un mijloc de învăţământ;b) o metoda de învăţământ;c) un obiectiv operaţional.

CAPITOLUL IV- Norme tehnice

1 Autovehiculele şi remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticităţii de către:a) Autoritatea Rutieră Română;b) Direcţia Poliţiei Rutiere;c) Registrul Auto Român.

2 Când este necesară efectuarea unei inspecţii tehnice periodice, chiar dacă perioada scadentă nu a fost depăşită:a) în cazul în care deţinătorul a avut retras dreptul de conducere pe o perioadă mai mare de 12 luni;b) dacă s-a pierdut certificatul de înmatriculare;c) dacă autovehiculul a avut avarii grave la mecanismul de direcţie în urma unor evenimente rutiere.

3 Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculului dacă:a) nu a fost supus inspecţiei tehnice periodice înaintea datei înscrise în anexa certificatului de înmatriculare;b) noxele motorului ating limita maximă;c) are montate alte dispozitive de iluminare şi semnalizare decât cele omologate de autoritatea competentă.

4 Când este necesară efectuarea unei inspecţii tehnice periodice, chiar dacă perioada scadentă nu a fost depăşită:a) dacă autovehiculului i s-a efectuat o reparaţie capitală;b) dacă autovehiculul nu a fost folosit o perioadă îndelungată;

Page 53: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) în cazul în care deţinătorul a avut retras dreptul de conducere pe o perioadă mai mare de 12 luni.

5 Vehiculele se înmatriculează numai dacă:a) au o stare tehnică şi estetică foarte bună;b) au fost omologate de către R.A.R.;c) se completează fişa de înmatriculare.

6 Lăţimea generală a vehiculelor, inclusiv încărcătura este de:a) 2,50-2,60 m;b) 2,60-2,70 m;c) 2.50-2,70 m;

7 Care este documentul care se eliberează în urma omologării unui autovehicul ?a) autorizaţia provizorie de circulaţie;b) certificatul de înmatriculare al vehiculului;c) cartea de identitate a vehiculului.

8 Care din următoarele cauze determină scăderea presiunii uleiului?a) înfundarea sorbului pompei de ulei;b) nivelul prea mare a uleiului în carter;c) folosirea unui ulei prea vâscos.

9 Ciclul de funcţionare al motorului cu ardere internă în patru timpi, se realizează în :a) patru rotaţii complete ale arborelui cotit;b) patru rotaţii complete ale arborelui cu came;c) două rotaţii complete ale arborelui cotit.

10 Când direcţia unui autovehicul trage dreapta înseamnă că:a) este reglat incorect unghiul de convergenţă;b) este reglat incorect unghiul de fugă;c) este reglat incorect unghiul de cădere.

11 Rolul diferenţialului este:a) de a permite ca roţile punţilor motoare să ruleze cu turaţii diferite;b) atenuarea şocurilor din transmisia automobilelor;c) amplificarea momentului motor, pe care-l transmite la roţi.

12 Care este rolul transmisiei ?a) transmiterea mişcării de la ambreiaj la cutia de viteze;b) transmiterea mişcării de la motor la roţile motrice;c) asigurarea eficienţei frânei de motor.

13 Uzura anvelopei pe mijlocul benzii de rulare este o consecinţă a rulajului :a) cu viteză ridicată;b) cu viteză redusă;c) cu presiune mare.

14 Care trebuie să fie nivelul electrolitului în bateria de acumulatori ?a) 10-15 mm sub nivelul plăcilor;b) 10-15 mm deasupra plăcilor;c) la nivelul plăcilor.

15 La coborârea unei pante lungi cu autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie se recomandă folosirea frânei de motor întrucât:a) realizează o economie apreciabilă de combustibil;b) evită suprasolicitarea frânei de serviciu care în anumite condiţii devine

Page 54: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

ineficientă;c) micşorează uzura motorului.

16 Care poate fi indiciul exterior al consumului mărit de combustibil în urma reglărilor greşite la motor ?a) fum de eşapament alb;b) fum de eşapament albastru;c) fum de eşapament negru.

17 Care este rolul electromotorului?a) antrenează arborele cotit;b) antrenează compresorul;c) antrenează ventilatorul.

18 Care din următoarele defecţiuni creează joc mare la volan ?a) uzura pronunţată a pneurilor roţilor din faţă;b) uzura pronunţată a angrenajelor din caseta de direcţie;c) uzura pronunţată a suspensiei autovehiculului.

19 Care este rolul termostatului ?a) menţine temperatura lichidului de răcire în limitele optime;b) închide şi deschide circuitul lichidului către instalaţia de climatizare, la anumite temperaturi;c) realizează scăderea temperaturii lichidului de răcire.

20 Uzura pronunţată a marginilor benzii de rulare se datorează :a) rulării cu presiune mai mică decât cea recomandată;b) rulării cu presiune mai mare decât cea recomandată;c) conducerii cu viteză mare.

21 Care este rolul bateriei de acumulatori ?a) transformă curentul de joasă tensiune în curent de înaltă tensiune;b) alimentează consumatorii de energie electrică în raport de necesităţi;c) produce curent electric necesar alimentării consumatorilor.

22 Care dintre unghiurile direcţiei face ca, după virare, roţile directoare să revină în poziţia iniţială?a) unghiul de convergenţă;b) unghiul de cădere;c) unghiul de fugă.

23 Echipamentul de direcţie prevăzut cu un sistem de amplificare (servodirecţie):a) este obligatoriu pentru toate autovehiculele cu sarcină maximă pe axa directoare mai mare de 4500 kg;b) este obligatoriu la toate tipurile de autoturisme;c) nu există nici o prevedere în acest sens.

24 Momentul motor transmis la roţi in trepte inferioare de viteză este:a) mai mic decât la arborele motorului;b) mai mare decât la arborele motorului;c) egal cu cel de la arborele motorului.

25 Care este rolul mecanismului de distribuţie ?a) asigură pătrunderea amestecului carburant în cilindri şi evacuarea gazelor arse;b) asigură distribuirea curentului electric de înaltă tensiune la bujii;c) asigură uniformizarea mersului motorului prin distribuirea surplusului de

Page 55: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

energie debitat în timpul motor către ceilalţi timpi.26 În cazul rulării cu un pneu umflat sub presiunea indicată de constructor,

uzura neuniformă a benzii de rulare se produce:a) în zona exterioară a benzii de rulare;b) pe creastă;c) pe toată suprafaţa.

27 Care din următoarele cauze determină descărcarea bateriei de acumulatori ?a) oxidarea bornelor;b) desfacerea legăturilor;c) folosirea excesivă a demarorului.

28 Care este rolul generatorului de curent alternativ ( alternatorului) :a) asigură pornirea automată a motorului;b) este sursa de energie pentru consumatori în timpul funcţionării motorului şi de încărcare a bateriei de acumulatori;c) alimentează cu energie electrică electromotorul.

29 Din ce cauză faza de întâlnire a farului “bate” în sus ?a) becul bilux este montat cu ecranul fazei scurte în jos (sub filament);b) becul bilux este montat cu ecranul fazei scurte în sus (deasupra filamentului);c) becul bilux este montat cu ecranul fazei scurte lateral.

30 Inspecţia tehnică a autovehiculelor destinate instruirii practice se efectuează :a) anual la o staţie de inspecţie tehnică autorizată de MT;b) la cel mult sase luni într-o staţie de inspecţie tehnică autorizată de RAR;c) la cel mult sase luni într-o staţie de inspecţie tehnică a M.I.

31 Unghiul de cădere al roţilor are rolul:a) de a împiedica oscilaţiile roţii în limita jocului din rulmenţii butucului;b) de a micşora tendinţa de deschidere a roţilor;c) de a menţine roţile directoare în poziţie stabilă de mers rectiliniu al automobilului.

32 Precizaţi care dintre cauzele următoare conduc la încălzirea excesivă a pneurilor:a) rularea cu o presiune mai mare în pneuri decât cea indicată de uzina constructoare;b) rularea fără oprire pe o distanţă prea mare;c) rularea cu presiune mai mică în pneuri decât cea indicată de uzina constructoare.

33 Care poate fi indiciul exterior al uzurii pronunţate a setului motor?a) fum de eşapament alb;b) fum de eşapament albastru;c) fum de eşapament negru.

34 Care din următoarele defecţiuni conduc la patinarea ambreiajului ?a) uzura mare a ferodourilor discurilor conduse;b) cursa liberă a pedalei de ambreiaj este prea mare;c) ruperea pârghiei de debraiere.

35 Dispozitivul ABS reprezintă o componentă a unui sistem de frânare care:a) avertizează asupra apariţiei unei disfuncţionalităţi ale sistemului;b) nu are nici o influentă asupra spaţiului de oprire;c) reglează în mod automat forţa de frânare la roată, evitând blocarea roţii.

36 Uzura neuniformă a benzii de rulare în plan transversal poate fi cauzată de:a) bruscarea frecventă a direcţiei;b) reglarea necorespunzătoare a unghiurilor de fugă;c) reglarea necorespunzătoare a convergenţei roţilor.

Page 56: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

37 Care din următoarele cauze duce la uzura prematură a anvelopelor roţilor din faţă:a) greutatea mare pe puntea din faţă datorită existenţei motorului;b) solicitarea mai mare a roţilor din faţă la viraje şi la menţinerea direcţiei de mers;c) reglarea greşită a convergenţei roţilor.

38 Cum veţi proceda când încărcătura depăşeşte greutatea maximă autorizată a vehiculului ?a) măriţi presiunea în pneuri;b) rulaţi cu viteză redusă;c) nu efectuaţi transportul în asemenea condiţii.

39 Care din următoarele defecţiuni creează joc mare la volan?a) convergenţa roţilor nereglată;b) unsori prea vâscoase în caseta de direcţie şi la articulaţii;c) uzura pronunţată a capetelor de bară.

40 Care este rolul ambreiajului?a) asigură legătura dintre cutia de viteză şi roţile motrice;b) cuplează şi decuplează frâna de serviciu;c) cuplează şi decuplează legătura dintre motor şi cutia de viteze.

41 Inspecţia tehnică a autovehiculelor noi destinate instruirii practice se efectuează :a) anual la o staţie de inspecţie tehnică autorizată de MT;b) la cel mult un an într-o staţie de inspecţie tehnică autorizată de RAR;c) la cel mult sase luni într-o staţie de inspecţie tehnică a M.I.

42 La frânare observaţi că autoturismul dvs. trage într-o parte. Care sunt cauzele posibile ?a) volanul are joc peste limitele maxime admise;b) suprafaţa carosabilului are aderenţa uniformă;c) sistemul de frânare are dezechilibru mai mare de 20 %.

43 Pătrunderea apei în baia de ulei a motorului se constată prin :a) mersul neregulat al motorului;b) scăderea nivelului apei în radiator;c) existenţa unei spume de culoare gălbuie pe joja de nivel a uleiului.

44 Uzura neuniformă a benzii de rulare a unui pneu este produsă de:a) exploatarea pneului în condiţii de suprapresiune;b) exploatarea pneului în condiţii de suprasarcină;c) rularea cu viteză excesivă.

45 Care din cauzele de mai jos determină jocul mare al volanului?a) presiune scăzută în pneurile din faţă;b) jocul mare al fuzetei pe pivot;c) unsoare prea vâscoasă în articulaţiile transmisiei direcţiei.

46 După ce recunoaşteţi că ambreiajul patinează ?a) la schimbarea treptelor de viteză se aude zgomot de pinioane;b) când motorul se găseşte în priză directă, la accelerarea bruscă, autovehiculul nu dezvoltă o viteză corespunzătoare;c) la plecarea de pe loc autovehiculul produce smucituri.

47 Care dintre următoarele defecţiuni ale instalaţiei de răcire conduce la uzura prematură a motorului ?a) blocarea termostatului în poziţia deschis;b) uzura rulmenţilor pompei de apă;

Page 57: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) înfundarea instalaţiei de încălzire.48 Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci pentru formarea unui

ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:a) ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător;b) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări;c) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate.

49 Jocul mare al volanului este provocat de:a - uzura excesiva a saboţilor;b - apariţia unor uzuri pronunţate la angrenajele din caseta de direcţie; c - apariţia unor uzuri pronunţate la articulaţiile barelor de direcţie

50 Roţile directoare ale autovehiculelor cu tracţiune pe spate, sunt de regulă :a) divergente sau paralele;b) convergente sau paralele;c) divergente.

51 Dispozitivul ABS reprezintă o componentă a unui sistem de frânare:a) pneumo-hidraulic asistat;b) care avertizează asupra apariţiei unei disfuncţionalităţi ale sistemului;c) care reglează în mod automat alunecarea în sensul de rotaţie al roţilor.

52 Ce se înţelege prin anvelopă de zăpadă ?a) anvelopele al căror desen al benzii de rulare şi structura sunt concepute pentru a asigura un comportament mai bun pe noroi şi zăpadă proaspătă;b) anvelopa la care desenul benzii de rulare este caracterizat, în general prin elemente, canale şi/sau proeminenţe masive, mai distanţate unele de altele decât cele ale anvelopelor de drum;c) anvelopa de drum care poate circula în toate anotimpurile, pe orice tip de carosabil cu aceleaşi performanţe la rulare.

53 Care dintre următoarele cauze determină scăderea puterii motorului ?a) acumulatorul este descărcat;b) conjuctorul-disjunctorul este defect;c) toba de evacuare este înfundată.

54 Când se consideră că autovehiculul merge în priză directă ?a) când turaţia arborelui cotit este mai mare decât turaţia roţilor;b) când turaţia arborelui cotit este mai mică decât turaţia roţilor;c) când turaţia arborelui cotit este egală cu turaţia arborelui secundar al cutiei de viteze.

55 Înscrisul TUBELESS pe o anvelopă, semnifică faptul că :a) anvelopa este cu profil de iarnă;b) anvelopa este cu profil de vară;c) anvelopa este de tipul “fără cameră de aer”.

56 Ce rol are mecanismul de direcţie al autovehiculului ?a) să permită o conducere uşoară;b) să permită bracarea cu uşurinţă a roţilor directoare;c) să asigure stabilitatea în mers a autovehiculului.

57 Care este cea mai frecventă cauză care duce la arderea garniturii de chiulasă ?a) blocarea termostatului în poziţie deschis;b) strângerea insuficientă a chiulasei;c) înfundarea filtrului de aer.

Page 58: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

58 Uzura anvelopei pe una dintre marginile benzii de rulare, se datorează :a) dereglării unghiurilor de convergenţă;b) rulării cu presiune scăzută;c) rulării cu presiune ridicată.

59 Din ce cauza motorul Diesel scoate fum de culoare albăstruie?a - segmenţii sunt uzaţi;b - pistoanele sunt uzate;c - pătrunde ulei în exces în camera de ardere.

60 Care dintre următoarele cauze provoacă sulfatarea bateriei de acumulatori ?a) legăturile bateriei de acumulatori sunt slabe sau rupte;b) nivelul scăzut al electrolitului din bateria de acumulatori;c) bornele bateriei de acumulatori sunt oxidate.

61 Rateurile în galeriile de admisie şi evacuare se produc din cauza :a) supraîncălzirii motorului;b) supraturării motorului;c) jocului prea mic dintre culbutori şi supape.

62 Care dintre următoarele cauze provoacă la efectuarea unui viraj lovituri puternice la volanul unui autovehicul prevăzut cu sistem de direcţie cu servomecanism hidraulic ?a) pătrunderea aerului în instalaţia hidraulică;b) articulaţiile neunse;c) unghiul de convergenţă dereglat.

CAPITOLUL V- Reglementari profesionale

1 Care este termenul maxim în care se poate face contestaţie la Autoritatea Rutieră Română - sediul central, împotriva măsurii de suspendare a autorizaţiei ?a) 48 ore;b) 30 zile;c) 15 zile.

2 Când poate fi retras atestatul de instructor de conducere auto de către Autoritatea Rutieră Română ?a) în cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare, reflectat în promovabilitatea cursanţilor instruiţi;b) în cazul suspendării dreptului de a conduce autovehicule pentru consum de alcool;c) în cazul nerespectării programei şcolare în procesul de instruire.

3 Anularea autorizaţiei de şcoală de conducători auto se face în următoarele cazuri:a) când se constată că se efectuează pregătirea şi pentru alte categorii de autovehicule decât cele pentru care este emisă autorizaţia;b) când instruirea se efectuează pe autovehicule care nu mai corespund din punct de vedere tehnic;c) când s-au eliberat certificate de absolvire sau adeverinţe de instruire practică unor persoane care nu au urmat cursurile şcoli de conducători auto.

4 Instructorul de conducere auto poate fi suspendat din funcţie de către

Page 59: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

conducerea şcolii, în urma unei sesizări, din care reiese că:a) instructorul are un comportament necorespunzător;b) nu respectă traseele aprobate pentru pregătirea candidaţilor;c) obţine în mod repetat rezultate slabe în instruirea cursanţilor.

5 Când poate fi retras atestatul de instructor de conducere auto sau de profesor de legislaţie rutieră de către Autoritatea Rutieră Română ?a) în cazul suspendării dreptului de a conduce autovehicule pentru consum de alcool;b) în cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare, reflectat în promovabilitatea cursanţilor instruiţi;c) în cazul nerespectării programei şcolare în procesul de instruire.

6 În care din următoarele cazuri se retrage atestatul pentru instructorii de conducere auto sau pentru profesorii de legislaţie rutieră ?a) când s-au falsificat documentele şcolare;b) atestatul a fost obţinut prin încălcarea prevederilor legale;c) când instruirea practică se efectuiază pe alte trasee decât cele aprobate.

7 În care din următoarele cazuri se retrage atestatul de instructor auto sau profesor de legislaţie rutieră ?a) când efectuează instruirea în alte condiţii decât cele prevăzute în regulament;b) când au trecut 5 ani de la data eliberării şi nu a urmat un curs de perfecţionare;c) când foloseşte la instruirea practică alte autovehicule decât cele agreate.

8 Instructorul de conducere auto are obligaţia de a se prezenta la examinare medicală precum şi la examinare psihologică:a) periodic, în funcţie de vârstă şi de categoriile de vehicule pe care are dreptul să le conducă conform permisului de conducere pe care îl deţine;b) periodic, în funcţie de vârstă şi de categoriile de vehicule cu care este autorizat a efectua instruirea candidaţilor;c) la examinarea medicală-annual iar la examinarea psihologică-o dată la 3 ani.

9 În care din următoarele cazuri, conducerea A.R.R. dispune anularea autorizaţiei şcolii de conducători auto ?a) la a doua retragere;b) când s-au falsificat documentele şcolare;c) când se constată că se efectuează pregătirea şi pentru alte categorii de autovehicule decât cele pentru care este autorizată şcoala de conducători auto.

10 În care din următoarele situaţii se retrage atestatul de instructor sau profesor de legislaţie rutieră?a) când i s-a anulat permisul de conducere;b) în situaţia în care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune de ultraj cu violenţă;c) în cazul în care elevul nu are asupra sa documentele de identitate.

11 În care din următoarele situaţii se ia măsura retragerii atestatului de instructor de conducere auto?a) a săvârşit abateri, altele decât conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice;b) când i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru consum de alcool;c) când i s-a retras temporar, pentru a 2-a oară consecutiv, autorizaţia de instructor de conducere auto.

12 Anularea autorizaţiei de funcţionare a şcolii se dispune de către:

Page 60: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

a) conducerea Ministerului de Interne; b) conducerea Autorităţii Rutiere Române;c) conducerea Brigăzii de poliţie Rutieră - I.J.P.

13 Când poate fi retras atestatul de instructor de conducere auto de către Autoritatea Rutieră Română ?a) în cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare, reflectat în promovabilitatea cursanţilor instruiţi;b) în cazul nerespectării programei şcolare în procesul de instruire;c) dacă instructorul nu a urmat şi promovat un curs de pregătire profesională până la expirarea termenului de valabilitate al atestatului.

14 Persoana examinată pentru obţinerea permisului de conducere, care, deşi a fost declarată „admis” la proba teoretică, poate fi declarată „respins”, dacă :a) nu se prezintă în termen de 60 zile pentru susţinerea probei practice;b) nu motivează întemeiat amânarea probei practice;c)nu se prezintă la proba practică într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii şcolii de pregătire.

15 În ce condiţii poate fi redobândit permisul de conducere retras din motive medicale ?a) dacă a încetat motivul pentru care s-a luat această măsură;b) dacă a fost promovat un curs de siguranţă rutieră;c) permisul retras din motive medicale nu mai poate fi redobândit.

16 Atestatul de instructor de conducere auto se retrage de către A.R.R. atunci când ?a) instructorul obţine în mod repetat rezultate slabe în instruirea cursanţilor;b) a efectuat instruirea practică pe alte trasee decât cele stabilite de către poliţie;c) atestatul a fost obţinut prin încălcarea prevederilor legale.

17 Persoana examinată pentru obţinerea permisului de conducere, care, deşi a fost declarată „admis” la proba teoretică, poate fi declarată „respins”, dacă :a) nu promovează proba practică;b) nu se prezintă în termen de 60 zile pentru susţinerea probei practice;c) nu motivează întemeiat amânarea probei practice.

18 Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat,se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis pentru toate categoriile avute anterior dacă:a) a urmat şi promovat un curs de legislaţie rutieră şi conducere preventivă;b) a intervenit amnistia;c) a urmat un nou curs de pregătire teoretică şi practică.

CAPITOLUL VI -Primul ajutor

1 Oprirea hemoragiei se face prin legarea strânsă a braţului:a) în dreptul rănii;b) deasupra rănii;c) sub rană.

2 Respiraţia artificială, dacă gura victimei rămâne strânsă, se va face :a) prin nările victimei;b) prin gura încleştată a victimei;

Page 61: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

c) prin apăsarea ritmica a zonei toracelui. 3 La respiraţia “gură la gură” se va avea în vedere, ca :

a) nările victimei să fie libere;b) nările victimei să fie obturate prin strângere;c) indiferent cum sunt nările, respiraţia să se facă repede.

4 Gravitatea unei hemoragii se stabileşte în funcţie de :a) viteza pierderii de sânge;b) culoarea sângelui pierdut;c) fluiditatea sângelui pierdut.

5 Din gama substanţelor antiseptice, fac parte :a) alcoolul sanitar, tinctura de iod, apa distilată;b) alcoolul sanitar, apa oxigenată, apa tare;c) apa oxigenată, cloramina, tinctură de iod.

6 Ce se va scrie pe biletul, care se prinde lângă garoul aplicat unei persoane cu hemoragie puternica, rănit în urma unui accident de circulaţie ?a) modul cum s-a manifestat hemoragia;b) ora şi minutul când s-a aplicat garoul;c) numele, prenumele şi posibilităţile de contactare a celui, care a aplicat garoul.

7 Cum veţi proceda pentru imobilizarea membrului inferior, fracturat în urma unui accident de circulaţie ?a) se bandajează strâns membrul în zona fracturată;b) strângeţi zona fracturată cu ajutorul garoului;c) fixaţi osul fracturat cu ajutorul atelelor incluzând şi articulaţiile între care se află osul fracturat.

8 În cazul răniţilor cu hemoragie, se va avea în vedere la început:a) pansarea rănii;b) curăţarea şi pansarea rănii;c) oprirea hemoragiei.

9 În ce fel trebuie aşezat într-un mijloc de transport un rănit care prezintă leziuni ale coloanei vertebrale?a) culcat pe o parte;b) în poziţie şezând;c) este indicat să nu fie mişcat până la sosirea salvării.

10 Prima intervenţie la faţa locului, pentru salvarea victimei, trebuie să urmărească:a) spălarea rănilor;b) îndreptarea membrelor fracturate;c) eliberarea şi degajarea căilor respiratorii.

11 Înainte de a trece la transportarea victimelor unui accident de circulaţie, trebuie să vă convingeţi:a) că funcţiile respiratorie şi circulatorie sunt asigurate;b) că autovehiculul cu care urmează să se efectueze transportul asigură confortul necesar;c) că victima va fi asistată pe timpul deplasării de o persoană competentă.

12 O persoană care a pierdut mult sânge în urma rănirii într-un accident de circulaţie este indicat să fie aşezată :a) cu faţa în jos;b) cu faţa în sus;c) cu picioarele ridicate mai sus decât nivelul corpului.

Page 62: Intrebari Autorizare Instr&Prpof Legislatie Auto

13 Substanţele antiseptice se folosesc pentru:a) dezinfectarea rănilor;b) calmarea durerilor;c) oprirea hemoragiei.

14 Pentru tratarea unor plăgi sau răni se impune a fi luate următoarele măsuri:a) pansarea provizorie;b) curăţirea şi pansarea;c) curăţirea, dezinfectarea şi pansarea.

15 Ordinea în intervenţie pentru acordarea primului ajutor unei persoane ce a suferit mai multe leziuni este:a) imobilizarea fracturilor, degajarea căilor respiratorii şi oprirea hemoragiilor;b) oprirea hemoragiilor, degajarea căilor respiratorii şi imobilizarea fracturilor;c) degajarea căilor respiratorii, oprirea hemoragiilor şi imobilizarea fracturilor.

16 Pentru evitarea complicaţiilor în cazul unor fracturi, se impune:a) pansarea zonei fracturate;b) curăţarea şi dezinfectarea zonei fracturate;c) imobilizarea zonei fracturate.

17 Când gura unui rănit în accident rutier rămâne încleştată, neputând fi deschisă, respiraţia artificială se poate face:a) prin gura închisă a victimei;b) prin nările victimei;c) în acest caz nu se mai face respiraţie artificială.

18 O victimă care a suferit leziuni în zona toracelui trebuie aşezată:a) în poziţie semişezândă;b) culcat pe spate, cu genunchii ridicaţi;c) culcat pe o parte.

19 Cum trebuie să procedeze un conducător de autovehicul când medicul îi prescrie o medicamentaţie?a) întreabă dacă medicamentele prescrise îi afectează capacitatea de conducere; b) întreabă dacă medicamentele prescrise îi afectează vederea;c) urmează tratamentul prescris.