Integrale cu parametrumath.etti.tuiasi.ro:81/rosu/didactic/MS I_Slides... · 2018. 1. 5. ·...

of 30 /30
Integrale proprii cu parametru Integrale improprii cu parametru Integralele lui Euler Integrale cu parametru Integrale cu parametru

Embed Size (px)

Transcript of Integrale cu parametrumath.etti.tuiasi.ro:81/rosu/didactic/MS I_Slides... · 2018. 1. 5. ·...

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Integrale cu parametru

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Integrale cu parametru

  1 Integrale proprii cu parametru

  2 Integrale improprii cu parametru

  3 Integralele lui Euler

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Integrale proprii cu parametru

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Definiţia 1.1

  Dacă f : [ a,b ]× E → R, E ⊆ R este o funcţie cu proprietateacă pentru orice y ∈ E, funcţia de variabilă x

  x 7→ f (x , y)

  este integrabilă pe intervalul [ a,b ], adică există integrala

  F (y) =∫ b

  af (x , y) dx (1.1)

  atunci spunem că am definit o integrală cu parametru (funcţiaF : E → R).

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Trecerea la limită sub semnul integralei

  Teorema 1.1

  Fie f : [ a,b ]× E → R, E ⊆ R şi fie y0 ∈ R punct de acumulareal mulţimii E. Dacă există

  limy→y0

  f (x , y) = f0(x)

  uniform ı̂n raport cu x ∈ [ a,b ] atunci funcţia x 7→ f0(x) esteintegrabilă pe [ a,b ] şi∫ b

  af0(x) dx =

  ∫ ba

  limy→y0

  f (x , y) dx = limy→y0

  ∫ ba

  f (x , y) dx . (1.2)

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Ipoteza existenţei limitei uniforme ı̂n raport cu x este esenţialăı̂n enunţul Teoremei 1.1.

  Exemplul 1.1

  Pentru f : [ 0,1 ]× (0,+∞)→ R,

  f (x , y) =xy2

  e− x

  2

  y2 ,

  are loc limy→0

  ∫ 10

  f (x , y) dx 6=∫ 1

  0limy→0

  f (x , y) dx .

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Avem

  F (y) =∫ 1

  0

  xy2

  e− x

  2

  y2 dx = −12

  e− x

  2

  y2∣∣∣x=1x=0 = −12

  (e− 1

  y2 − 1)

  deci

  limy→0

  ∫ 10

  f (x , y) dx = limy→0

  F (y) = −12

  limy→0

  (e− 1

  y2 − 1)

  =12.

  Pe de altă parte avem

  limy→0

  f (x , y) = limy→0

  xy2

  e− x

  2

  y2 = 0 deci∫ 1

  0limy→0

  f (x , y) dx = 0.

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Să observăm că limy→0

  f (x , y) = 0 nu are loc ı̂n mod uniform ı̂n

  raport cu x . Într-adevăr dacă, prin reducere la absurd, ampresupune acest lucru atunci

  ∀ ε > 0 ∃ δε > 0 astfel ca 0 < y < δε ⇒ |f (x , y)| < ε, ∀ x ∈ [ 0,1 ].

  Dacă alegem ı̂n particular x = y ∈ (0, δε) avem

  f (x , y) =1y

  e−1 → +∞, pentru y → 0,

  contradicţie.

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Continuitatea integralei cu parametru

  Teorema 1.2

  Dacă f : [ a,b ]× [ c,d ]→ R este continuă atunci funcţiaF : [ c,d ]→ R dată de (1.1) este continuă pe intervalul[ c,d ].

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Derivabilitatea integralei cu parametru

  Teorema 1.3

  Fie f : [ a,b ]× [ c,d ]→ R continuă astfel ı̂ncât :(i) pentru orice y ∈ [ c,d ] există integrala cu parametru

  F (y) =∫ b

  af (x , y) dx ,

  (ii) f este derivabilă parţial ı̂n raport cu y şi funcţia∂f∂y

  este

  continuă pe [ a,b ]× [c,d ].Atunci F este derivabilă şi F ′ este continuă pe [ c,d ] iar

  F ′(y) =∫ b

  a

  ∂f∂y

  (x , y)dx , ∀ y ∈ [ c,d ]. (1.3)

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Exemplul 1.2

  Să calculăm integrala

  In(y) =∫ 1

  0

  dx(x2 + y2)n

  , n ∈ N, y 6= 0.

  Derivăm integrala ı̂n raport cu y şi găsim astfel relaţia

  In+1(y) =−12ny

  I ′n(y).

  Deoarece I1(y) =1y

  arctg1y

  , rezultă că

  I2(y) = −1

  2yI′1(y) =

  12y3

  (arctg

  1y

  +y

  y2 + 1

  ).

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Formula lui Leibniz de derivare a integralelor cuparametru

  Teorema 1.4

  Fie integrala cu parametru

  F (y) =∫ β(y)α(y)

  f (x , y)dx , y ∈ [ c,d ] unde

  (i) α, β : [ c,d ]→ [ a,b ] sunt funcţii derivabile,(ii) f : [ a,b ]× [ c,d ]→ R este funcţie continuă,

  (iii) f este derivabilă parţial ı̂n raport cu y şi∂f∂y

  este continuă.

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Atunci F este derivabilă pe [ c,d ] şi are loc formula lui Leibnizde derivare

  F ′(y) =∫ β(y)α(y)

  ∂f∂y

  (x , y) dx +f (β(y), y)·β ′(y)−f (α(y), y)·α ′(y).

  (1.4)

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Integrarea unei integrale cu parametru

  Teorema 1.5

  Fie f : [ a,b ]× [ c,d ]→ R o funcţie continuă. Atunci are locformula

  ∫ dc

  (∫ ba

  f (x , y) dx

  )dy =

  ∫ ba

  (∫ dc

  f (x , y) dy

  )dx . (1.5)

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Exemplul 1.3

  Să calculăm

  I =∫ 1

  0

  1ln x

  (xb − xa) dx , x > 0, a > 0, b > 0.

  Avem1

  ln x(xb − xa) =

  ∫ ba

  xy dy , x ∈ [ 0,1 ].

  Deoarece funcţia (x , y) 7→ xy este continuă pe [ 0,1 ]× [ a,b ],putem schimba ordinea de integrare,

  I =∫ 1

  0

  (∫ ba

  xy dy

  )dx =

  ∫ ba

  (∫ 10

  xydx

  )dy =

  ∫ ba

  (xy+1

  y + 1

  ∣∣∣1x=0) dy = ∫ ba

  dyy + 1

  = ln(y + 1)∣∣∣ba = ln b + 1a + 1 .

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Integrale improprii cu parametru

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Fie f : [ a,+∞)× [ c,d ]→ R şi fie integrala cu parametru

  F (y) =∫ +∞

  af (x , y) dx , y ∈ [ c,d ]. (2.1)

  Integralai. converge simplu pe [ c,d ] dacă

  limb→+∞

  ∫ ba

  f (x , y) dx =∫ +∞

  af (x , y) dx ;

  ii. converge uniform pe [ c,d ] dacă limita este uniformă ı̂nraport cu y .

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Integrala∫ +∞

  af (x , y) dx este uniform convergentă pe [ c,d ]

  dacă pentru orice şir (bn)n∈N care are limita +∞, şirul de funcţii

  (Fn)n∈N, Fn(y) =∫ bn

  af (x , y) dx

  converge uniform la F pe [ c,d ].

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Criteriul lui Cauchy

  Teorema 2.1

  Integrala (2.1) este uniform convergentă dacă şi numai dacăpentru orice ε > 0 există b0(ε) > 0 astfel ca pentru oriceb′,b′′ > b0 şi pentru orice y ∈ [ c,d ] are loc∫ b′′

  b′f (x , y) dx < ε.

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Criteriul de convergenţă uniformă Weierstrass

  Teorema 2.2

  Fie f : [ a,+∞)× [ c,d ]→ R. Admitem că existăg : [ a,+∞)→ R astfel ı̂ncât

  (i) | f (x , y) |≤ g(x), ∀ x ∈ [ a,+∞),

  (ii)∫ +∞

  ag(x) dx este convergentă.

  Atunci∫ +∞

  af (x , y) dx este uniform şi absolut convergentă pe

  [ c,d ].

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Continuitatea integralei improprii cu parametru

  Teorema 2.3

  Fie f : [ a,+∞)× [ c,d ]→ R o funcţie continuă astfel ı̂ncât∫ +∞a

  f (x , y) dx este uniform convergentă pe [ c,d ]. Atunci

  funcţia

  F (y) =∫ +∞

  af (x , y)dx

  este continuă pe [ c,d ].

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Derivabilitatea integralei improprii cu parametru

  Teorema 2.4

  Fie funcţia f : [ a,+∞)× [ c,d ]→ R cu următoarele proprietăţi:

  (i)∫ +∞

  af (x , y) dx este convergentă

  (ii) există derivata parţială∂f∂y

  şi este continuă pe

  [ a,+∞)× [ c,d ]

  (iii)∫ +∞

  a

  ∂f∂y

  (x , y) dx este uniform convergentă pe [ c,d ].

  Atunci y 7→ F (y) =∫ +∞

  af (x , y) dx este derivabilă pe [ c,d ]

  F ′(y) =ddy

  (∫ +∞a

  f (x , y) dx)

  =

  ∫ +∞a

  ∂f∂y

  (x , y) dx , ∀ y ∈ [ c,d ].

  (2.2)Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Integrabilitatea unei integrale improprii cuparametru

  Teorema 2.5

  Fie funcţia f : [ a,+∞)× [ c,d ]→ R continuă astfel ı̂ncât

  (i) integrala∫ +∞

  af (x , y) dx este uniform convergentă pe

  [ c,d ],

  (ii) integrala∫ +∞

  a

  (∫ dc

  f (x , y) dy

  )dx este convergentă.

  Atunci are loc∫ +∞a

  (∫ dc

  f (x , y)dy

  )dx =

  ∫ dc

  (∫ +∞a

  f (x , y) dx)

  dy . (2.3)

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Integralele lui Euler

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Integralele lui Euler

  Funcţia Gamma sau integrala lui Euler de al doilea tip

  Γ(p) =∫ +∞

  0xp−1e−x dx (3.1)

  Funcţia Beta sau integrala lui Euler de primul tip

  B(p,q) =∫ 1

  0xp−1(1− x)q−1 dx . (3.2)

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Propoziţia 3.1

  Au loc proprietăţileIntegrala Γ(p) este convergentă pentru orice p > 0 şidivergentă pentru orice p ≤ 0.Integrala Γ(p) este uniform convergentă pe orice intervalcompact [ a,b ] ⊂ (0,+∞).Funcţia Γ(p) este continuă pe (0,+∞).Funcţia Γ(p) este infinit derivabilă pe (0,+∞) şi

  Γ(n)(p) =∫ +∞

  0xp−1(ln x)ne−x dx , n ∈ N. (3.3)

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Propoziţia 3.2

  B(p,q) este convergentă pentru orice p > 0, q > 0 şidivergentă ı̂n celelalte situaţii.

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  Propoziţia 3.3

  Au loc următoarele relaţii:formula de recurenţă pentru Γ

  Γ(p + 1) = p Γ(p), p ∈ (0,+∞) (3.4)

  Γ(1) = 1, Γ(n + 1) = n!, n ∈ N (3.5)

  formulele de recurenţă pentru B

  B(p,q) =q − 1

  p + q − 1B(p,q − 1), p > 0,q > 1 (3.6)

  B(p,q) =p − 1

  p + q − 1B(p − 1,q), p > 1,q > 0 (3.7)

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  B(p,q) = B(q,p), p > 0,q > 0 (3.8)

  B(p,q) =∫ +∞

  0

  tp−1

  (1 + t)p+qdt (3.9)

  B(p,q) =Γ(p) · Γ(q)Γ(p + q)

  , p > 0,q > 0 (3.10)

  B(

  12,12

  )=

  ∫ 10

  1√x(1− x)

  dx = π (3.11)

  Γ

  (12

  )=√π,

  ∫ +∞0

  e−x2

  dx =√π

  2(integrala lui Gauss).

  (3.12)

  Integrale cu parametru

 • Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametru

  Integralele lui Euler

  formula lui Gauss

  Γ(p) = limn→∞

  np · n!p(p + 1)(p + 2) . . . (p + n)

  (3.13)

  formula argumentelor complementare

  B(p,1−p) = Γ(p) ·Γ(1−p) = psin(pπ)

  , p ∈ (0,1) (3.14)

  Integrale cu parametru

  Integrale proprii cu parametruIntegrale improprii cu parametruIntegralele lui Euler