Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru...

27
Instrumentul ÎMM: Ana Ciofu, Punct Național de Contact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii în Horizon 2020

Transcript of Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru...

Page 1: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Instrumentul ÎMM:

Ana Ciofu, Punct Național de Contact pentru Inovarea în ÎMM-uri

11 Noiembrie 2015

Oportunități de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii în Horizon 2020

Page 2: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Informație generală:Pilonii H2020

Excelență științifică

• Consiliul European de Cercetare

• Tehnologii Emergente și Viitoare (cooperare între cercetători pentru deschiderea noilor domenii de inovare)

• Acțiunile Marie Sklodowska Curie

• Infrastructuri de Cercetare (inclusiv e-infrastructuri)

Industrii competitive

• TIC • Nanotehnologii, materiale,

biotehnologii, manufacturare • Spațiu • Acces la finanțare de risc • INOVAȚIE ÎN ÎMM

Provocări societale

• Sănătate, schimbări demografice și bunăstare

• Securitate alimentară, agricultură sustenabilă, cercetare marină și maritimă și bio-economie

• Eficiență energetică, curată și sigură

• Transport inteligent, verde și integrat

• Climă, eficiența resurselor și materie primă

• Societăți incluzive, inovative și reflective

• Societăți sigure

Page 3: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Obiectivele Instrumentului ÎMM

Programul se adresează tuturor tipurilor de ÎMM-uri cu potențial de creștere,

dezvoltare și internaționalizare

Programul oferă suport pentru toate tipurile de inovații: tehnologice, non-tehnologice, inovații sociale, în sfera

serviciilor, etc.

Obiectivele Instrumentului ÎMM:

• Să ofere fonduri pentru ÎMM în etapele timpurii ale activității

• Să stimuleze inovația și competitivitatea internațională

• Să susțină produsele/serviciile noi sau substanțial îmbunătățite

Page 4: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Fazele Instrumentului ÎMM

Faza 1 Concept și Fezabilitate

• Grant fix de 50.000 Euro • Durata proiectului: 6 luni • Rezultat: Studiu de

fezabilitate/ Business Plan Tipuri de activități: • Demonstrarea viabilității

tehnologice și comerciale • Proprietate Intelectuală • Design • Dezvoltarea aplicațiilor pilot • Evaluarea riscurilor

Faza 2 Cercetare și Dezvoltare

• Grant de 0,5-2,5 mln. Euro • Rata de suport de 70% • Durata proiectului: 12-24 luni • Rezultat: produs gata pentru

comercializare Tipuri de activități: • Construcția prototipului • Testare • Pilotare • Miniaturizare • Extindere • Dezvoltarea de aplicații

Faza 3 Comercializare

• Lansare pe piață • Acces la finanțare de risc

publică și privată • Nu se oferă granturi • Rezultat: succes pe piață Tipuri de activități: • Promovare&Networking cu

investitori privați și potențiali clienți

• Instruire pentru disponibilitatea investițiilor

• Datorii susținute de BEI/FEI • Legături cu rețele de achiziții

publice

Page 5: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Tematici disponibile (Topics)

Denumirea: SMEInst-01-2016-2017:Open Disruptive Innovation Scheme (Schema Inovații Revoluționare)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 6,000,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 54,000,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 6: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-02-2016-2017:Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs (Accelerarea dezvoltării nanotehnologiilor, materialelor sau producției avansate și tehnologiilor de procesare)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 3,183,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 28,647,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 7: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-03-2016-2017:Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market (Suport dedicat ÎMM-urilor din biotehnologie pentru înlăturarea decalajului dintre laborator și piață)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 750,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 6,750,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 8: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-04-2016-2017:Engaging SMEs in space research and development (Angajarea ÎMMurilor în cercetarea și dezvoltarea Spațiului)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 1,137,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 10,233,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 9: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-05-2016-2017:Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector (Susținerea ÎMM-urilor inovative din domeniul biotehnologiei medicale)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 3,500,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 31,500,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 10: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-06-2016-2017:Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well (Accelerarea intrării pe piață a soluțiilor ICT pentru Sănătate, Bunăstare și Îmbătrînire frumoasă)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 1,800,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 16,200,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 11: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-07-2016-2017:Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors (Stimularea potențialului inovator al ÎMM-urilor din domeniile agriculturii competitive, silvicultură, agri-food și sectoare bazate pe concepte bio)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 2,545,545 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 22,909,909 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 12: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-08-2016-2017:Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth (Susținerea eforturilor ÎMM pentru dezvoltarea – implementarea și replicarea pe piață a soluțiilor

inovatoare pentru creșterea albastră (mări, oceane)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 950,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 8,550,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 13: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-09-2016-2017:Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system (Stimularea potențialului inovațional al ÎMM-urilor pentru un sistem de energie cu emisii reduse de carbon)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 2,300,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 20,700,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 14: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-10-2016-2017:Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility (Cercetare inovațională la scara micului business în domeniul transportului și mobilității în orașe inteligente)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 5,757,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 51,813,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 15: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-11-2016-2017:Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials (Stimularea potențialului micilor întreprinderi în domeniile climei, mediului, eficiența resurselor și materie primă)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 2,500,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 22,500,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 16: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-12-2016-2017:New business models for inclusive, innovative and reflective societies (Noi modele de business pentru societăți incluzive, inovative și reflective)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 1,080,000 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 9,720,000 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 17: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Denumirea: SMEInst-13-2016-2017:Engaging SMEs in security research and development (Angajarea ÎMM-urilor în cercetarea și dezvoltarea securității)

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 1 1,537,468 EURO

Data limită: 24 Februarie 2016 3 Mai 2016 7 Septembrie 2016 9 Noiembrie 2016 15 Februarie 2017 3 Mai 2017 6 Septembrie 2017 8 Noiembrie 2017

Tipul acțiunii: Buget disponibil în 2016:

SME Instrument Faza 2 13,837,216 EURO

Data limită: 3 Februarie 2016 14 Aprilie 2016 15 Iunie 2016 13 Octombrie 2016 18 Ianuarie 2017 6 Aprilie 2017 1 Iunie 2017 18 Octombrie 2017

Page 18: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Proceduri de aplicare

• Pot participa entități individuale sau consorții formate din cîteva ÎMM-uri

• Start-up-urile sunt eligibile

• Un ÎMM nu poate depune mai multe proiecte concomitent la aceeași tematică

Categoria companiei

Numărul de angajați

Cifra de afaceri Bilanțul

Medie <250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m

Mică <50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m

Micro <10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m

Page 19: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Proceduri de aplicare

Se recomandă:

• Să contactați Punctele Naționale de Contact pentru H2020 pentru a primi informații și asistență

• Să studiați ghidul de participare pentru Instrumentul ÎMM

• Să utilizați formularele de aplicare specifice pentru fiecare apel

• Să respectați termenele limită de aplicare

• Să auto-evaluați întreprinderea

• Să verificați viabilitatea financiară a companiei

Page 20: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Proceduri de aplicare

Page 21: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Proceduri de aplicare

Page 22: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Proceduri de aplicare

Page 23: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Proceduri de aplicare

Page 24: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Evaluarea proiectelor

Page 25: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Evaluarea proiectelor

Criterii de evaluare:

• Impact (maxim 5 puncte / punctaj de trecere Faza 1 – 4, Faza 2 - 3)

• Excelență (maxim 5 puncte / punctaj de trecere 4)

• Implementare (maxim 5 puncte / punctaj de trecere Faza 1 – 4, Faza 2 - 3)

Punctaj maxim – 15 puncte

Punctaj de trecere pentru Faza 1 – 13 puncte

Punctaj de trecere pentru Faza 2 – 12 puncte

Atenție!

Numărul proiectelor care ating pragul de trecere poate fi mai mare decît suma totală a grantului disponibilă pentru apel. Vor fi finanțate doar proiectele care obțin cel mai mare punctaj.

Page 26: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Adrese utile Portalul Participanților:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Informații de bază despre Instrumentul ÎMM:

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_brochure.pdf

Formularele de aplicare:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-2_en.pdf

Portalul H2020 în Republica Moldova:

http://www.h2020.md/

Page 27: Instrumentul ÎMM - horizon 2020 · Instrumentul ÎMM: Ana iofu, Punct Național de ontact pentru Inovarea în ÎMM-uri 11 Noiembrie 2015 Oportunități de finanțare pentru întreprinderile

Vă mulțumesc pentru atenție!

Ana CIOFU, Punct Național de Contact pentru Inovarea în ÎMM

str. Ștefan cel Mare 1, of. 515

Tel: +373 22 272042, Mob: +373 79707440

E-mail: [email protected]

www.h2020.md

Chișinău, 2015