Instrucţiuni de Operare - italiastar.ro · Instrucţiuni de Operare Bisonte-6840 Pulverizator...

of 19 /19
Instrucţiuni de Operare Bisonte-6840 Pulverizator Vopsea fără Compresor Vă rugăm să citiți și să păstraţi acest manual. Citiți cu atenție înainte de a încerca asamblaţi, instalaţi, operaţi sau întrețineţi produsul descris. Protejați-și protejaţi şi alte persoane respectând toate informațiile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corporale și / sau pagube materiale! Păstrați instrucțiunile pentru consultări ulterioare. DP-6840iL 1.8 hp 3.5L Cărucior vertical DP-6840iB 1.8 hp 3.5L Cărucior inferior

Embed Size (px)

Transcript of Instrucţiuni de Operare - italiastar.ro · Instrucţiuni de Operare Bisonte-6840 Pulverizator...

 • Instrucţiuni de Operare Bisonte-6840 Pulverizator Vopsea fără Compresor

  Vă rugăm să citiți și să păstraţi acest manual. Citiți cu atenție înainte de a încerca să asamblaţi, instalaţi, operaţi sau întrețineţi produsul descris. Protejați-vă și protejaţi şi alte persoane respectând toate informațiile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corporale și / sau pagube materiale! Păstrați instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

  DP-6840iL 1.8 hp 3.5L Cărucior vertical

  DP-6840iB 1.8 hp 3.5L Cărucior inferior

 • www.dpairless.com

  Cuprins Măsuri de siguranță ............................................................................... 2 Descriere generală ................................................................................ 4 Operare .................................................................................................. 4 Configurare ............................................................................................ 4 Pregătirea pentru vopsire ...................................................................... 4 Vopsirea ................................................................................................. 5 Indicatori electronici de control al presiunii ............................................ 6 Procedura de depresurizare .................................................................. 6 Pulverizare ............................................................................................. 6 Pulverizarea Tehnică ............................................................................. 6 Practică .................................................................................................. 7 Curăţarea ............................................................................................... 7 Curățarea vârfului de pulverizare ........................................................... 7 Întreținere ............................................................................................... 8 Note Generale de Reparare si Depanare............................................... 8 Înlocuirea ansamblului motor ................................................................. 8 Înlocuirea Transmisiei ............................................................................ 8 Înlocuirea Traductorului ......................................................................... 9 Înlocuirea Supapei de AMORSARE/PULVERIZARE ............................ 9 Întreținerea Secțiunii Fluide ................................................................. 10 Înlocuirea filtrelor ................................................................................. 11 Depanarea ........................................................................................... 12 Lista Piese....................................................................,....................... 14 Ansamblul principal .............................................................................. 14 Ansamblul unității motoare .................................................................. 15 Ansamblul secţiunii fluide..................................................................... 16 Ansamblul filtrului ................................................................................. 17 Ansamblul AMORSARE/PULVERIZARE............................................. 18 Accesorii .............................................................................................. 18

  Măsuri de siguranță Acest manual conține informații care trebuie citite și înțelese înainte de a folosi echipamentul. Când ajungeți la o zonă care are unul dintre următoarele simboluri, trebuie să acordaţi o atenție deosebită și să luaţi anumite măsuri de siguranţă.

  AVERTIZARE Acest simbol indică un pericol potențial care poate provoca accidente grave sau deces. Informații importante privind siguranța vor urma.

  ATENŢIE Acest simbol indică un potențial pericol pentru dumneavoastră sau pentru echipament. Informații importante care spun cum să preveniţi deteriorarea echipamentului sau cum să evitaţi cauzele de leziuni minore vor urma. NOTĂ: Notele oferă informații importante cărora ar trebui să li se acorde o atenție deosebită. Aparatura fără compresor dezvolta presiuni extrem de mari de pulverizare.

  Nu puneți niciodată degetele, mâinile sau alte părți ale corpului în jet.

  Atenție! Pericol de accidentare prin injectare! În caz de rănire a pielii cauzată de materiale de acoperire sau solvenți, consultați imediat un medic. Informați medicul cu referire la tipul de material de acoperire sau agent de curățare care a cauzat rănirea. Instrucțiunile de operare confirmă faptul că următoarele puncte trebuie să fie întotdeauna respectate înainte de a începe: 1. Nu ar trebui să fie utilizate unități defecte. 2. Asigurați pistolul folosind prinderea de siguranta de pe trăgaci. 3. Asigurați-vă că aparatul este legat la pământ în mod corespunzător. 4. Verificați presiunea de funcționare admisibilă. 5. Verificați toate conexiunile pentru scurgeri. Instrucțiunile legate de curățarea periodică și întreținerea unității trebuie să fie respectate cu strictețe. Înainte de orice lucrare ce se face pe unitate sau pentru fiecare pauză de la locul de muncă, trebuie să fie respectate următoarele reguli: 1. Eliberați presiunea din pistol și furtun. 2. Fixați pistolul de vopsea folosind prinderea de siguranta de pe trăgaci. 3. Opriți motorul.

  Trebuie să fiţi conștienți de necesitatea protecției! Toate reglementările locale în vigoare trebuie respectate. În scopul de a asigura funcționarea în siguranță a sistemelor fără aer trebuie să fie respectate normele de siguranță enumerate mai jos: 1. Pentru a evita pericolele, citiți instrucțiunile de utilizare cu atenție și

  urmați instrucțiunile prevăzute în acestea. 2. Nu folositi materiale cu un punct de aprindere sub 21°C (70°F). 3. Utilizarea acestui aparat este interzisă în atelierele de lucru, care sunt

  reglementate în conformitate cu reglementările de prevenire a exploziilor.

  4. Nu pulverizați în apropierea surselor de aprindere, de exemplu, flăcări deschise, țigări - şi trabucurile și pipele sunt surse de aprindere - scântei, fire calde și suprafețe fierbinți, etc

  5. Atenție! Pericol de accidentare prin injectare! Nu îndreptați niciodată pistolul fără aer spre dumneavoastră sau spre altă persoană. Nu puneți niciodată degetele sau mâinile în jet. Presiunile foarte mari de pulverizare pot provoca leziuni foarte grave. Nu folosiți niciodată pistolul fără apărătoare de siguranță.

  La montarea și demontarea vârfului și în pauzele de muncă, pistolul de pulverizare trebuie să fie întotdeauna asigurat, astfel încât să nu poată fi activat. 6. Purtați echipament respirator când pulverizaţi. Operatorul trebuie să fie

  prevăzut cu o mască de protecție. În scopul de a preveni bolile profesionale, trebuie să fie respectate reglementările producătorului de materiale, solvenți și agenți de curățare utilizaţi pentru prepararea, operarea cu și curățarea unității. Îmbrăcămintea de protecție, mănușile și, în anumite cazuri, crema protectoare sunt necesare pentru a proteja pielea.

  7. Pistolul de pulverizare și furtunul de înaltă presiune între unitate și pistolul de pulverizare trebuie să fie la un standard suficient pentru presiunea produsă în unitate. Presiunea de lucru admisă pentru furtunul de înaltă presiune, producătorul și data de fabricație trebuie să fie indicate de un marcaj permanent de identificare de pe furtun. În plus, acesta trebuie să fie astfel construit încât rezistența electrică dintre conexiunile la unitate și pistolul de pulverizare să fie egală cu sau mai mică de un megaohm.

  8. În anumite condiții, viteza de curgere poate provoca o încărcare electrostatică pe unitate. Acest lucru ar putea provoca scântei sau flăcări la descărcare. Este important, prin urmare, ca unitatea să fie întotdeauna împământată peste instalația electrică. Contactul trebuie să se facă cu ajutorul unui prize de împământare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 • Nu îndreptați pistolul spre dumneavoastră sau spre oricine altcineva.

  Nu folosiți niciodată pistolul fără apărătoare de siguranță.

  DP-airless Pagina 2 din 18

 • 9. Atenție! Vă rugăm să respectați următoarele atunci când lucraţi în

  interior și în exterior: Nu trebuie să fie transportate gaze solvent la unitate. Nu ar trebui să constituie gaze solvent în apropierea unității. Instalaţi unitatea pe partea opusă a obiectului pulverizat. Când pulverizaţi în aer liber, luaţi în considerare direcția vântului. Când lucraţi în interior trebuie să existe o ventilație suficientă pentru a se asigura transportul gazelor de solvent. Trebuie să fie respectată o distanță minimă de 6,1 m (20 ') între unitate și obiectul pulverizat.

  10. Echipamentul de extracție ar trebui să fie instalat de către utilizator, în conformitate cu reglementările locale.

  11. Obiectele pulverizate trebuie să fie legate la pământ. 12. Când curățați unitatea, solventul nu ar trebui să fie pulverizat într-un

  recipient cu o singură deschidere mică (cep). Este probabil să se formeze un amestec gaz / aer exploziv. Containerul trebuie să fie legat la pământ.

  13. Curățarea unității. Nu ar trebui să fie folosit un jet grosier pentru a pulveriza unitatea. În special, nu ar trebui să fie folosit un aspirator de înaltă presiune sau un curăţător cu abur de înaltă presiune. Există pericolul ca apa să pătrundă în unitate și să provoace un scurt-circuit.

  14. Tragerea declanșatorului provoacă o forță de recul pe mâna care ține pistolul de pulverizare. Forța de recul a pistolului este deosebit de puternică atunci când vârful este eliminat și s-a stabilit o presiune mare pe pompa de înaltă presiune fără compresor. Prin urmare, atunci când curățaţi fără vârf setaţi supapa de reglare a presiunii la presiunea cea mai joasă.

  15. Cablul de alimentare trebuie să fie întotdeauna deconectat de la priză atunci când activitatea se desfășoară pe componente electrice.

  16. Munca sau reparațiile pe echipamentul electric trebuie să fie efectuate numai de către un electrician calificat, chiar dacă activitatea este descrisă în instrucțiunile de utilizare. Nicio răspundere vor fi asumată pentru sistemele electrice instalat incorect.

  17. Poziționarea în cazul în care terenul este accidentat. Partea din față a unității trebuie îndreptată în jos, astfel încât mașina să nu alunece.

  PERICOL: RANIRE PRIN INJECTIE - un flux de înaltă presiune de vopsea produs de acest echipament poate strapunge pielea și țesuturile subiacente, ceea ce duce la leziuni grave și posibil amputare. NU TRATAŢI O RĂNIRE PRIN INJECTARE CA O SIMPLĂ TĂIETURĂ! Injectarea poate duce la amputare. A se vedea un medic imediat. PREVENŢIE:

  Intervalul maxim de operare al unității este de 228 bar (3300 psi) lichid.

  Nu tintiti NICIODATA arma spre nicio parte a corpului.

  Nu permiteți NICIODATĂ vreunei părţi a corpului să vină în contact cu jetul de fluid. Nu veniţi în contact cu un jet de fluid creat de o scurgere la furtunul de lichid.

  Nu puneți NICIODATĂ mâna în fața pistolului. Mănușile nu vă asigura protecție împotriva unei răniri prin injecție.

  Blocați ÎNTOTDEAUNA declanșarea armei, închideţi pompa de lichid și eliberați toată presiunea înainte de depanare, curățarea opritorul de pe vârf, schimbarea vârfurilor, sau lăsarea aparatului nesupravegheat. Presiunea nu va fi lansată prin oprirea motorului. Trebuie apăsat butonul AMORSARE / PULVERIZARE pe AMORSARE pentru a diminua presiunea. Consultați procedura de depresurizare descrisă în acest manual.

  Opritorul de vârf trebuie să fie întotdeauna instalat în timp ce pulverizaţi. Garda de vârf oferă o oarecare protecție împotriva leziunilor prin injectare, dar este în principal un dispozitiv de avertizare.

  Scoateți întotdeauna duza de pulverizare înainte de spălare sau curățarea sistemului.

  Furtunul de vopsea poate dezvolta scurgeri prin uzură, răsucire și abuz. O scurgere este capabilă să injecteze materialul în piele. Verificați furtunul de vopsea înainte de fiecare utilizare.

  NOTĂ PENTRU MEDIC: Injectarea in piele este o leziune traumatica. Este important să se trateze rana chirurgical, cât mai curând posibil. NU ÎNTÂRZIAŢI tratamentul pentru cercetarea toxicităţii. Toxicitatea este o preocupare atunci când unele straturi sunt injectate direct în fluxul de sânge. Consultarea unui chirurg plastician sau s unui chirurg ortoped reconstructiv poate fi recomandabilă. PERICOL: EXPLOZII SAU INCENDII - solvenții și vaporii de vopsea pot exploda sau se pot aprinde, provocând pagube materiale și / sau vătămări grave. PREVENIRE:

  Echipamentele de stingere a incendiilor trebuie să fie prezente și în stare bună de funcționare.

  Utilizați numai furtunuri conductive sau cu împământare pentru lichid de înaltă presiune, pentru aplicatii fără compresor. Asigurați-vă că pistilul este legat la pământ în mod corespunzător prin conexiunile furtunului.

  Pompa trebuie conectată la un obiect împământat. Utilizați împământarea verde pentru conectarea pompei la o conductă de apă, bare de oțel, sau altă suprafață împământată electric.

  Când pulverizaţi echipamentul, utilizaţi cea mai mică presiune posibilă.

  PERICOL: PERICOL DE EXPLOZIE DIN CAUZA MATERIALELOR INCOMPATIBLE-Poate provoca pagube materiale sau accidentări grave. PREVENIRE:

  Nu folosiți înălbitor.

  Nu folosiți solvenți de hidrocarburi halogenate, cum ar fi clorura de metilen și 1,1,1 - tricloretan. Aceştia nu sunt compatibili cu aluminiul și pot provoca o explozie. Dacă nu sunteți sigur de compatibilitatea unui material cu aluminiul, contactați furnizorul dumneavoastră de sisteme de acoperire.

  PERICOL: GENERAL - Poate provoca pagube materiale sau accidentări grave. PREVENIRE:

  Această pompă de pulverizare de inalta presiune este proiectată pentru a fi utilizată numai cu piese autorizate de constructor. Când folosiți această pompă cu piese care nu sunt conforme cu specificațiile și dispozitivele de siguranță minime ale producatorului de pompe, utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderile.

  Înainte de fiecare utilizare, verificați toate furtunurile pentru tăieturi, scurgeri, abraziuni sau bombarea stratului de acoperire, precum și deteriorarea sau mișcarea cuplajelor. Dacă oricare dintre aceste condiții există, înlocuiți imediat furtunul. Nu reparaţi un furtun pentru vopsit. Înlocuiţi cu un alt furtun legat la pământ.

  Purtați ochelari de protectie.

  Nu pulverizați în zilele cu vant puternic.

  Instrucțiuni de împământare Acest produs trebuie să fie legat la pământ. În cazul unui scurt circuit electric, împământarea reduce riscul de electrocutare, oferind un fir de evacuare pentru curentul electric. Acest produs este echipat cu un cablu cu un fir de împământare cu un ștecăr cu împământare adecvată. Ştecărul trebuie să fie conectat la o priză care este instalată corect și împământată în conformitate cu toate codurile și reglementările locale. PERICOL - Instalarea necorespunzătoare a prizei de împământare poate duce la un risc de electrocutare. Dacă este necesară repararea sau înlocuirea cablului sau a ștecherului, nu conectați firul de împământare verde la fiecare terminal al lamei plate. Sârma cu izolație cu o suprafață exterioară verde, cu sau fără dungi galbene este împământarea și trebuie să fie conectată la un știft de împământare. Consultați-vă cu un electrician sau tehnician calificat, în cazul în care instrucțiunile de legare la pământ nu sunt complet elucidate, sau dacă aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a produsului. Nu modificați ștecherul furnizat. Dacă ştecherul nu se potrivește la priză, procuraţi priza corespunzătoare, instalată de un electrician calificat.

  DP-airless Pagina 3 din 18

 • Descriere generală Acest pulverizator fără copresor este un instrument de putere, de precizie, utilizat pentru pulverizarea multor tipuri de materiale. Citiți și urmați cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru instrucțiuni adecvate de exploatare, întreținere și informații de siguranță.

  Operare

  AVERTIZARE Acest echipament produce un jet de fluid la o presiune extrem de mare. Citiţi și înțelegeţi avertismentele din secțiunea măsurile de siguranță în partea din față a acestui manual înainte de a utiliza acest echipament.

  Setare Efectuați următoarea procedură înainte de a conecta cablul de alimentare de o unitate electrică. 1. Asigurați-vă că tubul sifon / setul sifon si furtunul de retur sunt atașate

  și asigurate. 2. Folosind o cheie, atașați un furtun de pulverizare din nailon fără

  compresor, de minim 15 m (50 ") x 10 mm (1/4") la unitate. Strângeți bine.

  3. Atașați un pistol de pulverizare fără compresor la furtunul de pulverizare. Folosind două chei (una pe pistol și una pe furtun), strângeți bine.

  NOTĂ: Nu atașați încă vârful la pistolul de pulverizare. Se îndepărtează dacă acesta este deja atașat.

  AVERTIZARE Asigurați-vă că toate furtunurile fără aer și pistoalele de pulverizat sunt împământate electric și evaluat la cel puțin 228 bar (3300 psi), presiunea fluidului. 4. Asigurați-vă că butonul de control al presiunii este în poziția OFF 5. Umpleți cana de ulei cu 15 g (o lingura) de lubrifiant pentru garnitura

  pistonului (lubrifiere piston).

  ATENŢIE

  Nu utilizați niciodată unitatea mai mult de zece secunde fara lichid. Funcționarea acesteu unităţi fără lichid va duce la uzura inutilă a ambalajului. 6. Asigurați-vă că serviciul electric este corect pentru unitate. 7. Conectați cablul de alimentare la o priză cu împământare de cel puțin

  7.6m (25 ") din zona de pulverizare.

  ATENŢIE Utilizați întotdeauna un cablu de extensie cu un ecartament minim de 12, cu trei fire, cu un ștecher cu împământare. Nu scoateți cel de-al treilea vârf sau folosiţi un adaptor.

  Pregătirea unui nou pulverizator Dacă acest aparat este nou, acesta este livrat cu lichid de testare în secţiunea de lichid pentru a evita corodarea în timpul transportului și depozitării. Acest lichid trebuie să fie eliminat cu grijă din sistem cu spirtur minerale, înainte de a începe pulverizarea.

  ATENŢIE Păstrați-vă întotdeauna blocajul trăgaciul de pe pistol în poziția blocată, în timp ce pregătiţi sistemul.

  1. Așezați tubul sifonului într-un container de spirturi minerale. 2. Așezați furtunul de retur într-un container de deșeuri de metal. 3. Mutați robinetul AMORSARE / PULVERIZARE pe pozițiaa

  AMORSARE. 4. Porniți aparatul și setați presiunea la minim prin rotirea butonului de

  control al presiunii pe "PSI min" cu setarea de joasă presiune.

  Buton Control Presiune

  5. Lăsați pulverizatorul să ruleze timp de 15-30 de secunde pentru a spăla lichidul de testare prin intermediul furtunului de retur și în containerul de deșeuri.

  6. Opriți aparatul prin deplasarea butonului de control al presiunii pe poziția OFF.

  Pregătirea pentru vopsea Înainte de vopsire, este important să vă asiguraţi că lichidul din sistem este compatibil cu vopseaua care urmează să fie utilizată. NOTĂ: fluidele și vopselurile incompatibile pot cauza blocarea supapelor, ceea ce ar necesita demontarea și curățarea secțiunii de lichid a pulverizatorului.

  ATENŢIE Păstrați întotdeauna piedica declanșării de pe pistol în poziția blocată în timp ce pregătiţi sistemul.

  1. Se pune tubul sifonului într-un recipient cu solvent corespunzător. Exemple de solvenți adecvaţi sunt apa pentru vopseaua latex sau spirturile pentru vopsele pe baza de ulei.

  2. Așezați furtunul de retur într-un container de deșeuri de metal. 3. Mutați robinetul AMORSARE / PULVERIZARE pe poziția

  AMORSARE. 4. Porniți aparatul și setați presiunea la minim

  prin rotirea butonului de control al presiunii la "PSI min" cu setarea de joasă presiune.

  5. Lăsați pulverizatorul să ruleze timp de 15-30 de secunde pentru a spăla solventul vechi din furtunul de retur și containerul de deșeuri de metal.

  6. Opriți aparatul prin deplasarea butonul de control al presiunii în poziția OFF. NOTĂ: Asigurați-vă că pistolul nu are un gardă sau blocaj vârf instalat.

  DP-airless Pagina 4 din 18

  Mâner Control Presiune Indicatori Electronici Control Presiune

  Cutie ulei

  Secţiune fluid

  Tib sifon

  Motor Filtru Supapă AMORSARE/ PULVERIZARE Fitting supapă ieşire

 • 7. Mutați robinetul AMORSARE / PULVERIZARE pe poziția PULVERIZARE.

  8. Porniți aparatul și setați presiunea la minim prin rotirea butonului de control al presiunii la "PSI min" cu setarea de joasă presiune.

  9. Deblocați pistolul prin rotirea opritorului de declanșare a pistolului pe poziția deblocat.

  AVERTIZARE Împământaţi pistolul ținându-l pe marginea recipientului de metal în timp ce spălaţi. Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la o descărcare electrică statică, care poate provoca un incendiu.

  10. Declanșaţi pistolul în containerul pentru deșeuri de metal până vechiul solvent este complet eliminat și solventul proaspăt iese din pistol.

  11. Blocaţi pistolulprin rotirea opritorulu de declanșare a pistolului în poziția de blocare.

  12. Setați pistolul și creșteţi presiunea rotind butonul de control al presiunii în sensul acelor de ceasornic încet în zona de presiune Max. Blocaţi declanșatorul în poziția închis.

  13. Verificați întregul sistem de scurgeri. Dacă apar scurgeri, opriți aparatul și să urmaţi "Procedura de depresurizare" din acest manual înainte de a strânge orice accesorii sau furtunuri.

  14. Urmați "Procedura de depresurizare" din acest manual înainte de a schimba solventul pentru vopsire.

  AVERTIZARE

  Asigurați-vă că urmați procedura de reducere a presiunii la închiderea instalației pentru orice scop, inclusiv service sau ajustarea oricărei părţi a sistemului de pulverizare, schimbarea sau curățarea vârfurilor de pulverizare, sau pregătirea pentru curățare.

  Vopsirea 1. Se pune tubul sifonului într-un recipient de vopsea. 2. Așezați furtunul de retur într-un container de

  deșeuri de metal. 3. Mutați robinetul AMORSARE /

  PULVERIZARE până la prima pozitie. 4. Porniți aparatul și setați presiunea la minim

  prin rotirea butonului de control al presiunii în "PSI Min" setare în zona galbenă.

  5. Lăsați pulverizatorul să ruleze până când vopseaua vine prin furtunul de retur în containerul de deșeuri de metal.

  6. Opriți aparatul prin deplasarea butonului de control al presiunii în poziția OFF în zona de negru.

  7. Scoateți furtunul de retur din rezervorul de deșeuri și puneți-l în poziția de operare de deasupra recipientului de vopsea.

  8. Mutați robinetul AMORSARE / PULVERIZARE pe poziția PULVERIZARE.

  9. Porniți aparatul și setați presiunea la minim prin rotirea butonului de control al presiunii în "PSI Min" setare în zona galbenă.

  10. Deblocați pistolul prin rotirea opritorului de declanșare a pistolului pe poziția deblocat.

  AVERTIZARE Împământaţi pistolul ținându-l pe marginea recipientului de metal în timp ce spălaţi. Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la o descărcare electrică statică, care poate provoca un incendiu.

  11. Declanșaţi pistolul în containerul pentru deșeuri de metal până solvent este complet eliminat și vopseaua iese din pistol.

  12. Blocaţi pistolul prin rotirea opritorulu de declanșare a pistolului în poziția de blocare.

  13. Opriți aparatul prin deplasarea butonuluui de control al presiunii în poziția OFF.

  14. Blocaţi declanșatorul în poziția închis aşa cum se indică în manualul cu instrucţiuni pentru opritorul de vârf şi pentru vârf.

  AVERTIZARE

  PERICOL posibil de injectare. Nu se va pulveriza fără garda vârfului instalată. Nu declanșaţi arma cu excepția cazului în care vârful este fie în poziţie de pulverizare, fie de deblocare. Angajaţi întotdeauna opritorul tragaciului pistolului înainte de a scoate, înlocui sau curăța vârful. 15. Porniți aparatul și setați presiunea la minim prin rotirea butonului de

  control al presiunii la "PSI min" cu setarea de joasă presiune. 16. Creșteţi presiunea rotind butonul de control al presiunii în sensul

  acelor de ceasornic încet spre zona de testare max. și pulverizaţi de încercare pe o bucată de carton. Reglați butonul de control al presiunii până când pistolul de pulverizare este complet atomizat.

  NOTĂ: Setarea unei presiuni mai mari decât cea necesară pentru a pulveriza vopseaua va duce la uzura prematură a vârfului și suprapulverizarea suplimentară.

  DP-airless Pagina 5 din 18

 • Indicatori de control electronic de presiune Ceea ce urmează este o descriere a indicatorilor de control al presiunii electronice.

  Buton volum livrare vopsea

  Dacă ţineţi apăsat butonul de control pentru 3s, acesta va arăta volumul de livrare a vopselei de la pornirea mașinii.

  Procedura de depresurizare

  AVERTIZARE Asigurați-vă că urmați procedura de reducere a presiunii la închiderea instalației pentru orice scop, inclusiv pentru service sau ajustarea oricărei părţi a sistemului de pulverizare, schimbarea sau curățarea vârfului de pulverizare, sau pregătirea pentru curățare.

  Tehnica de Pulverizare Următoarele sfaturi tehnice, dacă sunt urmate, vor asigura rezultate profesionale ale vopsirii. Țineți pistolul perpendicular pe suprafată si intotdeauna la distanță egală de suprafaţă. În funcție de tipul de material, suprafață, sau pulverizarea dorită, pistolul trebuie ținut la o distanță de la 30 la 35 de cm (12 la 14 inch). Mutaţi pistolul, fie pe sau în sus și în jos pe suprafață, la o rată constantă. Mutarea pistolului la o viteză constantă conserva materialul și oferă acoperirea. Corectaţi viteza de pulverizare pentru a permite un strat complet, umed de vopsea pentru a fi aplicat, fără puncte sau scurgeri. Ținând arma mai aproape de suprafață aplicaţi mai multă vopsea pe suprafață și produceţi un model de pulverizare îngust. Ținând arma departe de suprafață realizaţi un strat subțire și un model de pulverizare mai larg. În cazul în care în urma execuţiei, apar scurgeri sau pete de vopsea excesivă, schimbaţi cu un vârf de pulverizare cu un orificiu mai mic. Dacă există o cantitate insuficientă de vopsea pe suprafață sau doriti să pulverizaţi mai repede, ar trebui să fie selectat un vârf cu un orificiu mai mare. Mențineţi acțiunea de pulverizare uniformă. Pulverizaţi alternativ de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Începeţi mișcarea pistolului înainte ca declanșatorul să fie tras. Porniţi Trageţi Eliberaţi Finalizaţi turaţia declanşatorul declanşatorul turaţia

  Evitați arcuirea sau ținerea pistolului în nghi. Acest lucru va avea ca rezultat un finisaj inegal.

  Arcuire – prea gos Pistol în unghi - stropire Suprapunerea corespunzătoare (suprapunere de model de pulverizare) este esențială pentru finisare. Suprapuneţi fiecare aplicare. Dacă pulverizaţi orizontal, ţintiţi pe marginea de jos a cursei precedente, astfel încât modelul precedent să fie suprapus cu 50%.

  Suprapunere margini

  trecere 1 trecere 2 trecere 3 trecere 4 trecere 5

  1. Blocaţi arma prin rotirea blocării declanșării pistolului în poziția de blocare.

  2. Rotiți butonul de control al presiunii invers acelor de ceasornic în poziția OFF.

  3. Deblocați pistolul prin rotirea blocării declanșării pistolului în poziția deblocat.

  4. Apăsaţi partea metalică a pistolul lipită de partea laterală a unui recipient metalic pentru a împământa pistolul și pentru a evita o acumulare de electricitate statică.

  5. Declanșaţi pistolul pentru a elimina orice presiune care ar putea fi încă în furtun.

  6. Blocaţi pistolul prin rotirea blocării declanșării pistolului în poziția de blocare.

  7. Mutați robinetul AMORSARE / PULVERIZARE până la prima pozitie.

  Opritor de declanşare blocat

  Pulverizare NOTĂ: Când pulverizaţi filler bloc, masticuri, sau acoperiri mari solide, scoateți filtrul pistolului și filtrul de înaltă presiune.

  AVERTIZARE PERICOL posibil de injectare. Nu se va pulveriza garda vârfului instalată. Niciodată nu declanșaţi pistolul cu excepția cazului în care vârful este fie în poziţie de pulverizare, fie de desfundare. Angajaţi întotdeauna garda tragaciului pistolului înainte de a scoate, înlocui sau curăța vârful.

  DP-airless Pagina 6 din 18

 • Pentru colțuri și muchii, divizaţi centrul modelului de pulverizare pe colt sau margine și pulverizaţi pe verticală, astfel încât cele două secțiuni învecinate să primească aproximativ aceeaşi cantitate de vopsea. Când pulverizaţi cu un scut, țineți-l ferm pe suprafata. Înclinați pistolul ușor, departe de scut și spre suprafață. Acest lucru va împiedica vopseaua să fie forțată dedesubt. Tufele de lângă case ar trebui să fie legate și acoperite cu o pânză. Cârpa ar trebui să fie eliminată cât mai curând posibil. Extensiile pistolului sunt extrem de utile în aceste situații. Obiectele din apropiere, cum ar fi autoturismele, mobilierul de exterior, etc ar trebui să fie mutate sau acoperite ori de câte ori sunt în imediata apropiere a unui loc în care se pulverizează. Fiţi atent la orice alte obiecte din jur, care ar putea fi afectate de surplusul pulverizat.

  Practica 1. Asigurați-vă că furtunul de vopsea este liber de îndoituri și la distanţă de

  obiecte cu muchii ascuțite. 2. Rotiți butonul de control al presiunii invers acelor de ceasornic pentru

  setarea cea mai joasă. 3. Rotiți supapa AMORSARE / PULVERIZARE pe poziția PULVERIZARE. 4. Rotiți butonul de control al presiunii în sensul acelor de ceasornic pe

  setarea cea mai mare sale. Furtunul de vopsea ar trebui să se întărească când vopseaua incepe sa curga prin el.

  5. Deblocați trăgaciul armei. 6. Declanșaţi pistol pentru purjarea aerului din furtun. 7. Când vopsea ajunge la duza de pulverizare, pulverizaţi o zona de

  testare pentru a verifica modelul de pulverizare.

  3. Se pune tubul sifonului într-un recipient de vopsea. 4. Așezați furtunul de retur într-un container de

  deșeuri de metal. 5. Mutați robinetul AMORSARE /

  PULVERIZARE până la prima pozitie. 6. Porniți aparatul și setați presiunea la minim

  prin rotirea butonului de control al presiunii în "PSI Min" setare în zona galbenă.

  7. Lăsați pulverizatorul să ruleze până când vopseaua vine prin furtunul de retur în containerul de deșeuri de metal.

  8. Opriți aparatul prin deplasarea butonului de control al presiunii în poziția OFF în zona de negru.

  9. Mutați robinetul AMORSARE / PULVERIZARE pe poziția PULVERIZARE.

  AVERTIZARE Împământaţi pistolul ținându-l pe marginea recipientului de metal în timp ce spălaţi. Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la o descărcare electrică statică, care poate provoca un incendiu. 10. Declanșaţi pistolul în containerul pentru deșeuri de metal până solvent

  este complet eliminat și vopseaua iese din pistol. 11. Continuaţi cu declanșarea pistolului de pulverizare în containerul

  pentru deșeuri până când solventul care iese din arma este curat. NOTĂ: Pentru depozitare pe termen lung sau pe timp rece, pompaţi spirturi minerale prin întregul sistem. Pentru stocarea pe termen scurt atunci când se utilizează vopsea latex, pompaţi apa amestecata cu Shield Liquid Plus prin întregul sistem (a se vedea secțiunea Accesorii din acest manual pentru numărul componentei). 12. Urmați " Procedura de depresurizare ", aflată în secțiunea Operare din

  acest manual. 13. Scoateți aparatul din priză și se păstraţi-l într-o zonă curată și uscată.

  ATENŢIE Nu depozitați aparatul sub presiune.

  Curățarea Vârfului Pistolului de Pulverizare 1. Spălați pistolul cu solvent imediat dupa ce

  lucrarea este finalizată. 2. Ungeţi pinii retractorului pentru a-i impiedica

  să se ridice în sus. În cazul în care duza de pulverizare este înfundată, inversaţi duza de pulverizare cu maneta și trageți pe trăgaci.

  Odată ce obstrucția iese din duza de pulverizare, eliberați declanșatorul, inversaţi duza de pulverizare înapoi la setarea modelului de pulverizare, și reluaţi pulverizare.

  AVERTIZARE Nu încercați să curățați vârful cu degetul. Nu folosiți un ac sau alt instrument ascuțit ascuțit pentru a curăța vârful. Carbura de tungsten greu este fragilă și poate fi cioplită.

  14. Utilizați cea mai mică setare necesară pentru a obține un model de pulverizare bun. Dacă presiunea este prea mare, modelul de pulverizare va fi prea deschis. Dacă presiunea este prea scăzută, va apărea decantarea sau vopseaua va fi stropită în trepte, mai degrabă decât într-o pulverizare fină.

  Modelul de pulverizare bun

  Vopsea model de decantare

  Curățire

  AVERTIZARE Instrucțiuni speciale de curatare pentru utilizare împreună cu solvenți inflamabili:

  spălați întotdeauna pistolul de preferință în exterior și la cel puțin un furtun distanţă de la pompa de pulverizare.

  În cazul în care se colectează solvenți spălaţi într-un recipient de metal de un litri, puneți-l într-un recipient gol de cinci litri, apoi spălaţi solvenții.

  Zona trebuie să fie liberă de vapori inflamabili.

  Respectați toate instrucțiunile de curățare.

  ATENŢIE Pulverizatorul, furtunul, și pistolul ar trebui să fie curățate cu grijă după utilizarea de zi cu zi. Imposibilitatea de a face acest lucru permite acumularea de material, lucru care afectează grav performanța unității.

  AVERTIZARE Pulverizați mereu la presiunea minimă cu vârful duzei pistolului îndepărtat atunci când se utilizează spirturi minerale sau orice alt solvent pentru a curăța pulverizatorul, furtunul sau pistolul. Acumularea de electricitate statică poate duce la incendiu sau explozie în prezența vaporilor inflamabili. 1. Urmați "Procedura de depresurizare", aflată în secțiunea Operare din

  acest manual. 2. Scoateți vârful pistolului și paza vârfului și curățați cu o perie folosind

  solvent adecvat.

  DP-airless Pagina 7 din 18

 • Întreținere

  AVERTIZARE Înainte de a începe, urmați Procedura de depresurizare care a fost prezentată anterior în acest manual. În plus, respectați toate celelalte avertismente pentru a reduce riscul de rănire prin injectare, rănire prin părţi mobile sau șoc electric. Deconectați întotdeauna pulverizatorul înainte de depanare!

  Note Generale de Reparare si Depanare Următoarele instrumente sunt necesare atunci când se repară acest pulverizator: Șurubelniță Phillips Clește cu vârf ascuţit Cheie reglabilă Ciocan de cauciuc Șurubelniţă cu cap plat 1. Înainte de a repara orice parte a pulverizator, citiți cu atenție

  instrucțiunile, inclusiv toate avertismentele.

  ATENŢIE Nu trageți niciodată de un fir pentru a deconecta. Trăgând de fir s-ar putea desface conectorul de la fir. 2. Testați reparația înainte de functionarea normala a pulverizator pentru

  a fi sigur că problema este corectată. În cazul în care pulverizatorul nu funcționează corect, revizuiţi procedura de reparare pentru a stabili dacă totul a fost făcut în mod corect. Consultați diagramele de depanare pentru a ajuta la identificarea altor probleme posibile.

  3. Asigurați-vă că zona de depanare este bine ventilată, în cazul în care sunt folosiţi solvenți în timpul curățării. Purtați întotdeauna ochelari de protecție în timp ce depanaţi. Echipament suplimentar de protecție poate fi necesar în funcție de tipul de solvent de curățare. Întotdeauna contactați furnizorul de solvenți pentru recomandări.

  Înlocuirea ansamblului motor (Cu control electronic) 1. Efectuați procedura de depresurizare, și deconectaţi aparatul. 2. Rotiți butonul de control al presiunii în poziția CLEAN în zona roșie

  pentru a descărca electricitatea stocată. 3. Slăbiți și scoateți cele patru șuruburi ale carterului motorului. Scoateți

  carterul motorului. 4. Eliberați folia de legare din partea de sus a ansamblului de amortizare

  și glisaţi ansamblul de amortizare în jos de pe motor. 5. Slăbiți și scoateți cele trei șuruburi ale capacului electronic.

  Ridicați capacul electronic de pe ansamblul de control electronic de pe motor.

  6. La ansamblul electronic de control: a. Deconectați firul alb care vine de la cablul de alimentare

  și cablul alb care vine de la releu. b. Deconectați cele trei fire provenind din potențiometru. c. Deconectați cele șapte fire care provin din ansamblul de

  indicatoare luminoase. 7. Slăbiți și scoateți cele trei șuruburi de montaj motor. 8. Scoateți motorul din carcasa cutiei de viteze. 9. Cu motorul demontat, inspectați transmisia din carcasa cutiei de

  viteze pentru deteriorare sau uzura excesivă. Înlocuiți transmisia, dacă este necesar.

  10. Instalați din nou motorul în carcasa cutiei de viteze. Asigurați-vă că garnitura este poziționată corect.

  11. Fixați motorul cu trei șuruburi de montaj motor. 12. Reconectați cablurile la montajul electronic de control

  (Vezi schema electrică în secțiunea Lista de piese din acest manual). 13. Poziționați capacul electronic pe ansamblul electronic de control.

  Fixați capacul electronic cu cele trei șuruburi ale capacului electronic. Notă: Folosiți numai șuruburi ale capacului electronic pentru a fixa capacul electronic (a se vedea lista piese de asamblare motor). Utilizarea altor șuruburi poate deteriora ansamblul electronic de control.

  14. Gllisaţi ansamblul de amortizare în sus și în jurul motorului. Fixați ansamblul de amortizare cu folia de legare.

  15. Glisați carterul motorului pe motor. Asigurați-vă că garnitura carterului este poziționată corect.

  16. Fixați carterul motorului cu patru șuruburi pentru carter motor.

  Înlocuirea Transmisiei 1. Efectuați procedura de depresurizare, și deconectaţi aparatul. 2. Rotiți butonul de control al presiunii în poziția CLEAN în zona roșie

  pentru a descărca electricitatea stocată. 3. Slăbiți și scoateți cele patru șuruburi ale carterului motorului. Scoateți

  carterul motorului. 4. Eliberați folia de legare din partea de sus a ansamblului de amortizare

  și glisaţi ansamblul de amortizare în jos de pe motor. 5. Slăbiți și scoateți cele trei șuruburi ale capacului electronic.

  Ridicați capacul electronic de pe ansamblul de control electronic de pe motor.

  6. La ansamblul electronic de control: a. Deconectați firul alb care vine de la cablul de alimentare

  și cablul alb care vine de la releu. b. Deconectați cele trei fire provenind din potențiometru. c. Deconectați cele șapte fire care provin din ansamblul de

  indicatoare luminoase.

  DP-airless Pagina 8 din 18

  Şuruburi carter motor

  Carter motor

  Carcasă electronică Carcasă electronică

  Şurub

  Carcasă cutie de viteze

  Şurub montare motor

  Absamblu Control electronic Motor Ansamblu amortizare

  Garnitură carcasă

  Garnitură carter

 • 7. Slăbiți și scoateți cele trei șuruburi de montaj cu motor. 8. Scoateți motorul din carcasa cutiei de viteze. 9. Verificați viteze armătura de la capătul motorului pentru deteriorare sau uzură excesivă. Dacă această viteză este complet uzat, înlocuiți ansamblul față clopot final. 10. Scoateți și controlați de viteze treapta 1 și treapta 2 ansambluri de transmisie pentru deteriorare sau uzură excesivă. Înlocuiți, dacă este necesar. 11. Scoateți și verificați față de asamblare de cutii de viteze de deteriorare sau uzură excesivă. Dacă este deteriorat sau uzat, înlocuiți ansamblul din fata cutiei de viteze. NOTĂ: Curățați și umpleți cutia cavitatea viteze de până la fața posterioară a fiecărui echipament cu Lubriplate 12. Instalați motorul în carcasa cutiei de viteze. Asigurați-vă că garnitura de locuințe este poziționat corect. 13. Fixați motorul cu trei șuruburi de montaj cu motor. 14. Reconectați cablurile la ansamblul de control electronic (vezi schema electrică în secțiunea Lista de piese din acest manual). 15. Poziționați capacul electronic pe ansamblul electronic de control. Fixați capacul electronic cu cele trei șuruburi ale capacului electronice. 16. Alunecare ansamblul diafragma în sus și în jurul motorului. Fixați ansamblul diafragma cu folie de cravata. 17. Glisați giulgiu cu motor pe motor. Asigurați-vă că giulgiul garnitura este poziționat corect. 18. Fixați giulgiu cu motor cu patru motoare șuruburi giulgiu.

  Înlocuirea traductorul 1. Efectuați procedura de depresurizare, și deconectaţi aparatul. 2. Rotiți butonul de control al presiunii în poziția CLEAN în zona roșie

  pentru a descărca electricitatea stocată. 3. Slăbiți și scoateți cele patru șuruburi ale carterului motorului. Scoateți

  carterul motorului. 4. La ansamblul electronic de control, deconectați firul negru care vine

  de la traductor. 5. Trageți garnitura din placa de montare și glisați în sus arborele

  traductorului pana cand este desprins de placa de montaj. 6. Folosind o cheie, slăbiți și scoateți traductorul din carcasa filtrului.

  Treceţi cu atenție firul traductorului prin placa de montare. 7. Glisați garnitura de pe traductorul vechi, pe noul traductor. 8. Treceți nou fir de pe traductor prin placa de montare și până la

  ansamblul electronic de control. 9. Treceți noul traductor in carcasa filtrului și strângeți cu o cheie.

  NOTĂ: Asigurați-vă că inelul de etanșare de pe traductor este instalat înainte de filetarea traductorului in carcasa filtrului.

  10. Împingeți manșonul în placa de montare. 11. Conectați cablul traductorului la ansamblul de control electronic (vezi

  schema electrică în secțiunea Listă de piese din acest manual). 12. Glisați carterul motorului pe motor. Asigurați-vă că garnitura carterului

  este poziționată corect. 13. Fixați carterul motorului cu patru șuruburi pentru carter motor

  Înlocuirea supapei de AMORSARE/PULVERIZARE Efectuați următoarea procedură folosind kitul de înlocuire a supapei de AMORSARE/PULVERIZARE.

  1. Împingeți pinul canelat din mânerul supapei. 2. Eliminați mânerul supapei și baza camei. 3. Folosind o cheie, slăbiți și scoateți ansamblul carcasei supapei. 4. Asigurați-vă că garnitura este instalată și firul noului ansamblu de

  supape este în blocul filtrului. Strângeți cu o cheie. 5. Așezați baza camei pe ansamblul carcasei supapei. Ungeți baza

  camei cu unsoare și aliniaţi cama cu blocul filtru folosind diblul. 6. Aliniați orificiul de pe tijă cu gaura din mânerul supapei. 7. Introduceți pinul canelat în mânerul supapei și prin tija supapei pentru

  a asigura mânerul supapei pe poziție.

  DP-airless Pagina 9 din 18

  Ansamblu Clopot Terminaţie Faţă

  Transmisie armătură

  Viteza 1

  Viteza 2

  Ansamblu Cutie Transmisie Faţă Garnitură

  carcasă

  Garnitură carter

  Şuruburi carter motor

  Ansamblu contril electronic

  Garnitură de cauciuc

  Transductor

  Carter motor

  Placă montaj La filtru

  Diblu

  Garnitură

  Ansamblu carcasă supapă

  Bază camă

  Mâner supapă

  Carcasă filtru

  Stem supapă

  Pin canelat

 • Depanarea Secțiunii Fluid Utilizați următoarele proceduri pentru a depana supapele și pentru a reambala secțiunea lichid. Efectuați următorii pași înainte de efectuarea oricărei operații de întreținere pe secțiunea de lichid. 1. Slăbiți și scoateți cele patru șuruburi ale capacului din față. Scoateți

  capacul frontal. 2. Poziționați arborele cotit / cursorul de asamblare din partea de jos, din

  punctul mort, astfel încât pinii de conectare și inelul să fie vizibile sub ansamblul cursorului. Acest lucru se face prin rotirea pulverizatorului și oprirea în rafale scurte, până când PIN-ul de conectare este vizibil sub carcasa sliderului.

  3. Opriți și deconectați unitatea.

  AVERTIZARE Înainte de a începe, urmați Procedura de depresurizare care a fost prezentată anterior în acest manual. În plus, respectați toate celelalte avertismente pentru a reduce riscul de rănire prin injectare, rănire prin părți mobile sau șoc electric. Deconectați întotdeauna pulverizatorul înainte de depanare!

  4. Demontați furtunul de retur de la clema de pe tubul sifonului. 5. Deșurubați sifonul tubul / setul sifon de la supapa de picior.

  Depanarea supapei Designul permite accesul la supapa picior şi la supapa de ieșire fără a demonta complet secțiunea fluid. Este posibil ca supapele să nu poată fi așezate corect din cauza resturilor blocate în locaşul supapei picior sau locaşul supapei de evacuare. Utilizați următoarele instrucțiuni pentru curățarea supapelor și inversarea sau înlocuirea locaşurilor. 1. Slăbiți și scoateți carcasa supapei picior din carcasa inferioară. 2. Curățați orice resturi în corpul supapei picior și să examinaţi locaşul

  supapei picior. Dacă locaşul este deteriorat, inversaţi sau înlocuiți locaşul.

  3. Folosind două chei, țineți carcasa superioară la locaş cu o cheie și desfaceţi carcasa inferioară cu cealaltă. Scoateți carcasa inferioară.

  4. Folosind o "cheie de 3/4, slăbiți și scoateți opritorul supapei de evacuare de la tija pistonului.

  Notă: Depanaţi întotdeauna supapa de evacuare cu tija pistonului atașată la pompă. Acest lucru va preveni tija pistonului din rotație la demontarea supapei de evacuare. 5. Curățați orice resturi și examinaţi fixarea și locaşul supapei de

  evacuare. Dacă locaşul este deteriorat, inversaţi sau înlocuiți locaşul supapei de evacuare.

  6. Scoateți, curățați și verificați de cușca supapei de evacuare și locaşul bilei de evacuare. Înlocuiți dacă sunt uzate sau deteriorate.

  7. Reasamblaţi supapele prin inversarea pașilor de mai sus.

  Notă: În timpul reasamblării, asigurați-vă că garniturile negre și garniturile albe dintre partea superioară și inferioară a carcasei, precum și dintre carcasa inferioară și carcasa supapei picior sunt lubrifiate cu unsoare și sunt în poziție.

  Reambalarea Secțiunii Fluid 1. Scoateți ansamblul supapei picior și carcasa inferioară utilizând pașii din

  secțiunea "Depanarea supapelor" de mai sus. NOTA: supapa de evacuare nu trebuie să fie demontată din tija pistonului pentru această procedură.

  2. Glisați inelul de fixare pe ansamblul cursorul pentru a expune piniide conectare.

  3. Împingeți pini de conectare în spate prin ansamblul slider și piston. Pin-ul de conectare va cădea într-o zonă retrasă a carcasei cutiei de viteze în care poate fi recuperat.

  4. Apăsați piulița cu un ciocan moale, astfel încât să se învârtă în sens invers acelor de ceasornic și să se slăbească.

  5. Rotiți secțiunea lichid invers acelor de ceasornic pentru a o scoate din carcasa cutiei de viteze.

  6. Așezați partea superioară a carcasei în poziție verticală într-o menghină de prindere pe locaş.

  NOTĂ: Nu strângeți menghina. Se poate deteriora carcasa superioară. 7. Folosind o cheie, scoateți opritorul etanșării superioare. 8. Glisați tija pistonului prin partea de jos a carcasei superioare. 9. Verificați tija pistonului de uzură și înlocuiți dacă este necesar. 10. Scoateți ambalaje superioare și inferioare din carcasa superioară. NOTĂ: Aveți grijă să nu zgâriați, sau să deterioraţi altfel carcasa superioară în timpul scoaterii din ambalaj. 11. Curățați carcasa superioară. Verificați partea superioară a carcasei și

  înlocuiți dacă este necesar. 12. Localizaţi noile ambalaje superioare și inferioare și eliminaţi

  instrumentele de pre-formare. Salvați instrumentele de pre-formare superioară pentru a fi utilizate ca instrumente de introducere a pistonului, mai târziu în această procedură.

  NOTĂ: ambalajele instalate din fabrică sunt de culoare neagră. Ambalajele de înlocuire în setul de înlocuire de ambalare sunt de culoare albă. Nu scoateți instrumentele de pre-formare din ambalajul superior și inferior până imediat înainte de a fi instalat în partea superioară a carcasei. 13. Lubrifiaţi zonele dintre buzele de ambalare. Ungeți inelele de etanşare

  exterioare. 14. Inseraţi ambalarea superioară în partea superioară a carcasei cu buza

  ridicată pe ambalaj orientată în jos.

  Instalați ambalare superioară cu buza ridicată în jos.

  Buza ridicată

  DP-airless Pagina 10 din 18

 • 15. Inseraţi distanțierul în partea de sus a ambalării superioare. 16. Treceți opritorul etanșării superioare în partea superioară a carcasei și

  aplicaţi un cuplu de 25-30 lbs. 17. Inseraţi ambalarea inferioară parțial în partea de jos a carcasei

  superioare, astfel încât partea care are garnitura de etanşare cel mai aproape de fața de ambalare este îndreptată în sus. Instalați ambalare mai mic cu partea care are o-ring cel mai aproape de fața de ambalare în sus.

  18. Împingeți ambalarea în poziție cu ajutorul instrumentului de inserare (a

  se vedea secțiunea Ansamblul Secţiune Lichis - lista de piese pentru instrument de inserare ambalare.

  NOTĂ: Lubrifiaţi instrumentul de inserare a pistonului (de exemplu, instrumentul de pre-formare a ambalării superioare) și tija pistonului c înainte de a le introduce în blocul pompa. 19. Plasați instrumentul de inserare a pistonului peste partea de sus a tijei

  pistonului. 20. Inserați tija pistonului în partea de jos a carcasei superioare, prin

  umplutura inferioară, prin ambalarea superioară, și în afară prin opritorul etanșării superioare.

  NOTĂ: Când împachetați din secțiunea lichid, asigurați-vă că buza ridicată pe partea de jos a ambalajului mai mic este complet în afara ambalării în jurul tijei pistonului după introducerea tijei pistonului. 21. Îndepărtaţi instrumentul de inserare a pistonului din partea de sus a tijei

  pistonului. 22. Rotiți piulița în sensul acelor de ceasornic până când este la același

  nivel cu partea superioară a carcasei. 23. Ungeți filetul de pe carcasa superioara cu compus anti-profite. Scoateți

  carcasa superioară din menghină. 24. Treceți partea superioară a carcasei în carcasa cutiei de viteze, în

  sensul acelor de ceasornic. Când conectați pinii pe liniile tijei pistonului cu gaura în ansamblul sliderului, introduceți pin-ul de conectare.

  25. Glisați inelul de fixare în jos pe pinii de conectare. 26. Continuați să rotiți partea superioară a carcasei în sensul acelor de

  ceasornic până când piuliţa este la același nivel cu carcasa cutiei de viteze.

  NOTĂ: Dacă niplul de pe carcasa superioară nu se confruntă cu partea din spate a unității, întoarceți carcasa de sus invers acelor de ceasornic până când niplul se confruntă cu partea din spate a unității. Nu opriți partea superioară a carcasei mai mult de o rotație completă. 27. Odată ce niplul este poziționat, rotiți piulița în sensul acelor de

  ceasornic până când intră în contact cu locaşul cutiei de viteze. 28. Apăsați piulița cu un ciocan moale pentru a o strânge pe carcasa cutiei

  de viteze. 29. Asigurându-vă că garnitura de etanşare neagră și inel garnitura de

  etanşare albă sunt lubrifiate și instalate, legaţi carcasa inferioară de carcasa superioară. Folosind două chei, țineți carcasa superioară la cu o cheie și strângeți carcasa inferioară cu cealaltă.

  30. Atașați furtunul de înaltă presiune la niplul din partea din spate a carcasei și strângeţi cu o cheie. Nu îndoiți furtunul.

  NOTĂ: Pentru unitățile cu alonjă redusă, asigurați-vă că furtunul nu atinge cadrul coșului. Dacă da, repoziționați niplul prin rotirea carcasei superioare, până când furtunul iese clar din cadru și niplul se află la 45 º în partea din spate a unității. 31. Asigurându-vă că garnitura de etanşare neagră și inel garnitura de

  etanşare albă sunt lubrifiate și instalate, montați supapa de picior și uplaţi-o la carcasa inferioară. Strângeți bine.

  32. Treceți tubul sifonului / setul sifon în supapa de picior și strângeți bine. Asigurați-vă că aţi legat firele pe tubul sifon / setul sifon cu bandă de teflon înainte de asamblare.

  33. Înlocuiți clema furtunului de retur de pe tubul sifonului. 34. Puneți capacul frontal de pe carcasa cutiei de viteze si asiguraţi in

  pozitie cu ajutorul celor patru șuruburi de pe faţa capacului.

  35. Porniți pulverizator urmând procedura din secțiunea "Operațiunea" din acest manual și verificați dacă există scurgeri.

  Înlocuirea filtrelor Filtrul pompei

  1. Slăbiți și scoateți corpul filtrului cu mâna.

  2. Glisaţi filtrul de pe miezul resortului.

  3. Verificați filtrul. Pe baza inspecției, curățați sau înlocuiți filtrul.

  4. Inspectați garnitura de etanşare. Pe baza inspecție, curățați sau înlocuiți garnitura de enntanşare.

  5. Împingeți filtrul nou sau curățat peste arcul de bază cu adaptorul resortului filtrului instalat. Împingeți filtrul în centrul carcasei filtrului.

  6. Glisați corpul filtrului peste filtru și cablaţi-l la carcasa filtrului până este asigurat.

  NOTĂ: corpul filtrului trebuie să fie strâns de mână, dar asigurați-vă că este așezat complet în carcasa filtrului.

  Filtru pistol 1. Mutați dispozitivul de blocare din sistemul de declanșare a pistolului în

  poziția deblocat. 2. Slăbiți și scoateți mânerul din voorpul pistolului. 3. Deșurubați filtrul în sensul acelor de ceasornic, din corpul pistolului.

  NOTĂ: Pentru a elimina firele rotiţi filtrul în sensul acelor de ceasornic.

  4. Rotiţi în sens invers acelor de ceasornic, înșurubați filtrul noi sau curățate în corpul arma.

  5. Asigurați-vă că sigiliul mânerul este în poziție și firul mânerul în corpul arma până sigură.

  Mutați dispozitivul de blocare a declanșării pistolului în poziția de blocare.

  DP-airless Pagina 11 din 18

  Corpul filtrului

  Resortul filtrului

  Filtru

  Adaptor resort

  filtru

  Resort miez

  Garnitură de

  etanşare

  Carcasă filtru

  Corpul pistolului

  Etanşare manuală

  Filtru

  Mâner

 • Remedierea erorilor

  Problema Cauza Soluţia Unitatea nu operează.

  1. Unitatea nu este conectată 2. Întreruptor declanșat. 3. Presiunea este prea mică (butonul de control al presiunii setat la setarea minimă nu furnizează energie la unitate). 4. Cabluri defecte sau desfăcute. 5. Temperatura motorului excesivă.

  1. Conectați unitatea 2. Resetați întrerupătorul. 3. Rotiți butonul de control al presiunii în sensul acelor de ceasornic pentru a alimenta unitatea și a crește setarea presiunii. 4. Inspectaţi sau duceţi la un centru de service autorizat. 5. Se lasă motorul să se răcească.

  Unitatea nu amprsează.

  1. Supapa AMORSARE / PULVERIZARE este în poziția de PULVERIZARE. 2. Scurgere de aer în tubul de aspiratie / setul de conexiune sifon. 3. Filtrul pompei și / sau ecranul de intrare este înfundat. 4. Tubul de aspiratie / setul sifon este înfundat.

  1. Rotiți supapa AMORSARE / PULVERIZARE în sensul acelor de ceasornic pe pozitie AMORSARE. 2. Verificați tubul de aspiratie / setul de conexiune sifon și strângeți sau refaceţi legătura cu bandă de teflon. 3. Scoateți elementul de filtrare al pompei și curățaţi-l. Scoateți ecranul de intrare și curățaţi-l. 4. Scoateți tubul de aspiratie / setul sifon și curăţaţi-l.

  Unitatea nu formează și nu menține presiunea.

  1. Duza de pulverizare este uzată. 2. Duza de pulverizare este prea mare. 3. Butonul de control al presiunii nu este setat corect. 4. Filtrul pompei, filtrul pistolului sau ecranul de intrare este înfundat. 5. Materialul curge din furtunul de retur atunci când valva AMORSARE / PULVERIZARE este în poziția de pulverizare. 6. Scurgere de aer în de aspiratie / setul de conexiune sifon. 7. Există o scurgere externă de lichid. 8. Există o secțiune scurgere internă de lichid (Ambalajele sunt uzate și / sau murdare, bilele supapei sunt uzate). 9. Locaşurile supapelor sunt uzate 10. Motorul are putere dar nu reușește să se rotească (membrană pliată)

  1. Înlocuiți duza de pulverizare urmând instrucțiunile care au venit cu pistolul fără compresor. 2. Înlocuiți duza de pulverizare cu un vârf care are un orificiu mai mic, urmând instrucțiunile care au venit cu pistolul fără compresor. 3. Rotiți butonul de control al presiunii sensul acelor de ceasornic pentru a crește setarea presiunii. 4. Scoateți elementul de filtrare al pompei și curățaţi-l. Scoateți filtrul pistolului și curățaţi-l. Scoateți ecranul de intrare și curățaţi-l. 5. Curățați sau înlocuiți supapa AMORSARE / PULVERIZARE. 6. Verificați tubul de aspiratie / setul de conexiune sifon și strângeți sau refaceţi legătura cu bandă de teflon. 7. Verificați dacă există scurgeri externe, la toate conexiunile. Strângeți conexiunile, dacă este necesar. 8. Curățați supapele și depanaţi secțiunea lichid conform procedurii din "Service secțiune Fluid" în secțiunea ÎNTREȚINERE a acestui manual. 9. Inversaţi sau înlocuiți locaşurile supapelor conform procedurii din "Service secțiune Fluid" în secțiunea ÎNTREȚINERE a acestui manual. 10. Duceţi aparatul la un centru de service autorizat Titan.

  Scurgere a lichidului la capătul de sus al secțiunii de fluid.

  1. Ambalajele superioare sunt uzate. 2. Tija pistonului este uzată.

  1. Împachetați pompa conform procedurii din "Service secțiune Fluid" în secțiunea ÎNTREȚINERE a acestui manual. 2. Înlocuiți tija pistonului conform procedurii din "Service secțiune Fluid" în secțiunea ÎNTREȚINERE a acestui manual.

  DP-airless Pagina 12 din 18

 • Remedierea erorilor

  Problema Cauza Soluţia Curent tranzitoriu anormal, excesiv, pe pistoluld e pulverizare.

  1. Tip greșit de furtun de pulverizare fara compresor. 2.Duza de pulverizare uzată sau prea mare. 3. Presiune excesivă.

  1. Înlocuiți furtunul cu unul de minim 5 m (50 ") x 10 mm (1/4") împământat, cu panglică textilă, fără compresor, de pulverizare vopsea. 2. Înlocuiți duza de pulverizare urmând instrucțiunile care au venit cu pistolul. 3. Rotiți butonul de control al presiunii invers acelor de ceasornic pentru a reduce presiunea de pulverizare.

  Model de pulverizare defectuos.

  1.Duza de pulverizare este prea mare pentru materialul folosit. 2. Setare incorectă a presiunii. 3. Livrare insuficientă de lichid. 4. Materialul pulverizat este prea vâscos.

  1. Înlocuiți duza de pulverizare cu una nouă sau o duza de pulverizare mai mică, urmând instrucțiunile care au venit cu pistolul. 2. Rotiți butonul de control de presiune pentru a regla presiunea pentru un model de pulverizare adecvat. 3. Curățați toate ecranele și filtrele. 4. Adaugaţi solvent la material în conformitate cu recomandările producătorului.

  Unitatea nu are putere. 1. Ajustarea presiunii este prea scăzută. 2. Alimentare necorespunzătoare cu tensiune.

  1. Rotiți butonul de control al presiunii în sensul acelor de ceasornic pentru a crește setarea presiunii. 2. Conectați tensiunea de intrare la tensiunea corectă pentru unitate.

  DP-airless Pagina 13 din 18

 • Listă Componente Ansamblu Pricipal

  Articol Descriere Cantitate 1 Ansamblu cărucior ............................................. 1 2 Ansamblu motor ................................................. 1 3 Şurub .................................................................. 4 4 Cârlig benă ......................................................... 1 5 Șaibă .................................................................. 2 6 Șurub .................................................................. 2 7 Piuliță opritoare ................................................... 1 8 Ansamblu secțiune lichid .................................... 1 9 Tub sifon ............................................................. 1 10 Colier de furtun ................................................... 1 11 Ecranul de intrare ............................................... 1 12 Montaj ................................................................. 1

  Articol Descriere Cantitate 13 Furtun retur ................................................................. 1 14 Filtru de asamblare ..................................................... 1 15 Montare evacuare ....................................................... 1 16 Supapa de asamblare AMORSARE/PULVERIZARE . 1 17 Montaj ......................................................................... 1 18 Montare (alonjă ridicată) ............................................. 1 19 Montare (alonjă scăzută, nereprezentată) .................. 1 20 Șaibă .......................................................................... 2 21 Șurub .......................................................................... 2 22 Furtun (nereprezentat) ................................................ 1 23 Cot, 90 º, furtun de retur

  (alonjă scăzută, nereprezentată) ................................ 1

  DP-airless Pagina 14 din 18

 • Ansamblu motor

  Articol Descriere Cantitate 1 Înveliş electronic ................................................. 1 2 Şurub .................................................................. 1 3 Ansamblu motor, 1,1 CP .................................... 1 4 Ansamblu terminaţie faţă şi clopot ..................... 1 5 Garnitură Carcasă .............................................. 1 6 Garnitura carter .................................................. 1 7 Treapta 1 ansamblu transmisie ......................... 1 8 Treapta 2 ansamblu transmisie ......................... 1 9 Ansamblu transmisie faţă .................................. 1 10 Ansamblu sistem grisare ................................... 1 11 Locaş sistem glisare .......................................... 1 12 Șurub ................................................................. 4 13 Capacul frontal cu eticheta ................................ 1 14 Șurub ................................................................. 4 15 Inel de siguranță ................................................ 1 16 Pini conectare .................................................... 1 17 Șurub ................................................................. 2 18 Releu ................................................................. 1 19 Șurub ................................................................. 1 20 Intrerupator ........................................................ 1 21 Placă de montaj ............................................... 1 22 Garnitură de cauciuc ........................................ 1

  Articol Descriere Cantitate 23 Șurub ............................................................... 1 24 Placa de montaj potențiometru ........................ 1 25 Piuliță ............................................................... 1 26 Capac .............................................................. 1 27 Butonul de control al presiunii ......................... 1 28 Potențiometru .................................................. 1 29 Șurub ............................................................... 1 30 Priza Port ......................................................... 1 31 Capac cu LED-uri ............................................ 2 32 Indicatoare luminoase de asamblare ............... 1 33 Cablu w / detensionare putere (alonjă redusă) 1 Cablu w / detensionare putere (alonjă ridicată) 1 34 Șurub ............................................................... 3 35 Șaibă ............................................................... 3 36 Ansamblul de control electronic ...................... 1 37 Carcasa ventilatorului ...................................... 1 38 Ventilator ......................................................... 1 39 Deflectoare de asamblare ............................... 1 40 Șurub ............................................................... 4 41 Motor carter w / etichete .................................. 1 42 Învelişul firului, 7 "(nereprezentat) ................... 1 43 Ansamblu fire (nereprezentat) ......................... 1

  DP-airless Pagina 15 din 18

 • Ansamblu Secţiune Fluid

  DP-airless Pagina 16 din 18

  Instalați ambalarea superioară cu

  buza în jos.

  Instalaţi ambalarea inferioară cu

  partea care are garnitura de etanşare cel mai aproape de partea de sus a

  ambalajului, în sus

  buza ridicată.

  Mai aproape

  Vârf

  NOTĂ: Când împachetați secțiunea lichid, asigurați-vă că buza ridicată din partea de jos a ambalajului inferior este complet în afara ambalării din jurul tijei pistonului după introducerea tijei pistonului.

 • Articol Descriere Cantitate 1 Fixare garnitură superioară................................. 1 2 Spaţiator ............................................................. 1 3 Ansamblu ambalaj superior ................................ 1 4 Carcasă superioară ............................................ 1 5 Ansamblu ambalaj inferior .................................. 1 6 Garnitură uzură ................................................... 1 7 Garnitură izolatoare, neagră ............................... 2 8 Garnitură recuperare, albă .................................. 2 9 Carcasă inferioară ............................................... 1 10 Tijă piston ............................................................ 1 11 Etanşare supapă evacuare .................................. 1 12 Cuşcă supapă evacuare ...................................... 1 13 Bilă supapă evacuare .......................................... 1

  Articol Descriere Cantitate 14 Garnitură izolatoare, nailon ................................ 1 15 Locaş supapă evacuare ..................................... 1 16 Fixare supapă de evacuare ................................ 1 17 Cuşcă supapă picior ........................................... 1 18 Locaş supapă picior ............................................ 1 19 Bilă supapă picior ................................................ 1 20 Garnitură etanşare .............................................. 1 21 Carcasă supapă picior ........................................ 1 22 Ansamblul de pistoane (include elemente 10-16) 1

  Ansamblu filtru

  Articol Descriere Cantitate 1 Corp filtru ............................................................ 1 2 Resprt filtru ......................................................... 1 3 Filtru, 60 ochiuri .................................................. 1 4 Adaptor resort filtru ............................................. 1 5 Resort miez ........................................................ 1 6 Garnitură etanşare, teflon ................................. 1 7 Priză, 3/8”............................................................ 1 8 Carcasă filtru ...................................................... 1 9 Ansamblu supape AMORSARE/PULVERIZARE 1 10 Priză, 1/4”............................................................ 1 11 Transductor ........................................................ 1 12 Capac transductor .............................................. 1 13 Garnitură interioară ............................................ 1 Ansamblu transductor (include articolele 11–13)

  DP-airless Pagina 17 din 18

 • Ansamblul Supapă AMORSARE / PULVERIZARE

  Articol Descriere Cantitate 1 Diblu ................................................................... 1 2 Garnitura ............................................................ 1 3 Garnitură izolatoare, Teflon ............................... 1 4 Garnitură izolatoare, Viton ................................. 1 5 Carcasă suupapă ............................................... 1 6 Mâner supapă .................................................... 1 7 Pin canelură ....................................................... 1 8 Garnitură izolatoare, Viton ................................. 1 9 Tija supapei ........................................................ 1 10 Resort ................................................................ 1 11 Blocaj supapă .................................................... 1 12 Bază camă ......................................................... 1

  Accesorii Selecție vârf fără compresor Vârfurile sunt selectate în funcţie de mărimea orificiului și lățimea ventilatorului.Selectarea adecvată este determinată de lățimea ventilatorului necesar pentru o anumită activitate și de mărimea orificiului care va furniza cantitatea dorită de fluid și va realiza atomizarea adecvată. Pentru lichide de uşoară viscozitate, sunt dorite, în general, vârfuri cu orificii mici. Pentru materialele cuvâscozitate mai mare, sunt preferate vârfuri cu orificiu mai mare. Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos.

  NOTĂ: Nu depășiți dimensiunea recomandată maximă a vârfului pulverizatorului. Următorul tabel indică dimensiunile cele mai cunoscute și materialele adecvate pentru a fi pulverizate.

  Dimensiune Vârf Material pulverizare Tip Filtru

  .011 — .013 Vopsele şi pete Filtru cu 100 ochiuri

  .015 — .019 Ulei şi latex Filtru cu 60 ochiuri

  .021 — .026 Latex greu şi filere în bloc Filtru cu 30 ochiuri

  Latimile de ventilator ce măsoară 8 "la 12" (20 la 30 cm), sunt de preferat, deoarece acestea oferă mai mult control în timp ce se pulverizează și sunt mai puțin susceptibile de a face priză.

  Lubriefiere piston Conceput special pentru a preveni aderarea materialelor la tija pistonului, care devine abrazivă pentru sigiliile superioare. Lubrifierea pistonului va rupe orice material care se poate acumula in cana de ulei și va preveni uscarea.

  DP-airless Pagina 18 din 18