Instruc iuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric,...

of 24 /24
_ Instrucţiuni de utilizare

Embed Size (px)

Transcript of Instruc iuni de utilizare - Amann Girrbach · În cazul pericolelor cauzate de curentul electric,...

 • _ Instrucţiuni de utilizare

 • C U P R I N S

  RO

  3

  weiß nichtro

  – Traducerea manualului de operare original –

  Cuprins

  Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Personal corespunzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Proprietăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Garanţie/excluderea răspunderii maeriale . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Verificarea pieselor brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Montaj în masa de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Retuşare la medicul stomatolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Control ulterior la medicul stomatolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Protecţia mediului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Informaţii pentru download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

 • RO

  E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

  4

  Explicarea simbolurilorAvertismente

  Avertismentele din text sunt evidenţiate prin culoare, marcate cu un triunghi de avertizare şi încadrate.În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul excla-mării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol de fulger.

  Cuvintele de semnalizare de la începutul unui avertisment evidenţiază tipul şi gravitatea consecinţelor în cazul nerespectării măsurilor nece-sare pentru eliminarea pericolului._ NOTĂ înseamnă că se pot produce pagube materiale._ ATENŢIE înseamnă că se pot produce vătămări corporale uşoare

  până la medii._ AVERTISMENT înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave._ PERICOL înseamnă că se pot produce vătămări corporale mortale.

  Informaţii importante

  Informaţiile importante care nu se referă la pericol de vătămări corporale sau pagube materiale sunt marcate cu următorul sim-bol. Ele sunt de asemeni încadrate de linii.

 • E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

  RO

  5

  Alte simboluri din instrucţiunile de utilizare

  Alte simboluri pe produs

  Simbol Semnificaţie▷ Punct din descrierea unei acţiuni_ Punct dintr-o listă▪ Subpunct din descrierea unei acţiuni sau dintr-o listă

  [3] Cifrele dintre paranteze drepte se referă la numerele zonale din schiţele grafice

  Simbol SemnificaţieNumăr articol

  Număr şarjă

  Producător

  Respectaţi instrucţiunile de folosire

  Data fabricaţiei

  Utilizabil până labis

  Conform legislaţiei federale SUA, produsul poate fi comercializat numai de către un medic stomatolog sau în numele acestuia.

  REFREF

  LOTLOT

  i

  Rx only

 • RO

  I N S T R U CŢ I U N I G E N E R A L E D E S I G U R A NŢĂ

  6

  Instrucţiuni generale de siguranţă

  Personal corespunzător

  ProprietăţiDestinaţieBlocuri din oxid de zirconiu pentru de realizarea de restaurări dentare fixe sau mobile.

  Descrierea produsuluiCeramill Zolid sunt blocuri de oxid de zirconiu (Y-TZP ZrO2) pentru utili-zare dentară de tip II, clasa 6 conform DIN EN ISO 6872.

  ATENŢIE:

  Pericol pentru sănătate din cauza prafului de oxid de zirconiu!▷ În timpul prelucrării folosiţi echipament personal de protecţie (mască

  de protecţie împotriva prafului, ochelari de protecţie, …).▷Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.▷Evitaţi dispersarea în mediu.

  NOTA:

  Produsul poate fi prelucrat numai de către tehinicieni dentari calificaţi.

 • P R O P R I E TĂŢ I

  RO

  7

  Ele servesc la realizarea lucrărilor protetice fixe şi mobilizabile (de ex. coroane şi punţi, coroane conice/telescopate, suprastructuri implanto-logice etc.) cu ajutorul maşinilor de frezat CNC (de ex. Ceramill Motion) sau a pantografelor manuale (de ex. Ceramill Base şi Multi-x).Ceramill Zolid satisface, după sinterizarea finală prescrisă, cerinţele standardului DIN EN ISO 6872 iar, în cazul prelucrării corespunzătoare în continuare (vezi pagina 11 ff.) şi cerinţele standardului ISO 13356.

  Fişă tehnică de securitate/declaraţie de conformitateFişa tehnică de securitate şi declaraţia de conformitate sunt disponibile la cerere cât şi accesând www.amanngirrbach.com.

  Date tehnice

  Unitate ValoareRezistenţă la încovoiere (4 puncte)

  MPa 1200 ± 200

  Modul E GPa > 200Dimensiuni granule μm ≤ 0,6Densitate g/cm3 ≥ 6,05Porozitate deschisă % 0Coeficient de dilatare termică (CDT) (25 - 500°C)

  1/K 11,0 ± 0,5 × 10–6

  Solubilitate chimică μg/cm2 < 5Radioactivitate Bq/g < 0,2

 • RO

  P R O P R I E TĂŢ I

  8

  Compoziţie chimică

  Perioada de valabilitate a pieselor bruteÎn condiţii de depozitare corespunzătoare, blocurile din oxid de zirconiu Ceramill Zolid sunt utilizabile timp de 5 ani de la data fabricaţiei.

  DepozitareDepozitaţi Ceramill Zolid în ambalaj original şi la loc uscat.

  Ambalaje

  Oxid Procent masicZrO2 + HfO2 + Y2O3 ≥ 99,0Y2O3 4,5 – 5,6HfO2 < 5Al2O3 < 0,5alţi oxizi < 0,5

  Nr.art. Denumire Descriere Ambalaj760162 Ceramill Zolid 71 XS bloc din oxid de zirconiu, formă arc dentar,

  h = 12 mmAmb. de 1 buc.

  760163 Ceramill Zolid 71 S bloc din oxid de zirconiu, formă arc dentar, h = 14 mm

  Amb. de 1 buc.

  760164 Ceramill Zolid 71 bloc din oxid de zirconiu, formă arc dentar, h = 16 mm

  Amb. de 1 buc.

  760165 Ceramill Zolid 71 M bloc din oxid de zirconiu, formă arc dentar, h = 18 mm

  Amb. de 1 buc.

  760166 Ceramill Zolid 71 L bloc din oxid de zirconiu, formă arc dentar, h = 20 mm

  Amb. de 1 buc.

  760167 Ceramill Zolid 71 XL bloc din oxid de zirconiu, formă arc dentar, h = 25 mm

  Amb. de 1 buc.

 • GARANŢIE/EXCLUDEREA RĂSPUNDERII MAERIALE

  RO

  9

  Garanţie/excluderea răspunderii maerialeRecomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecţionare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte manipularea şi compoziţia acestora.

  Verificarea pieselor bruteDupă recepţie, blocurile Ceramill Zolid trebuie neapărat verificate cu pri-vire starea lor impecabilă din punct de vedere optic. După ce o piesă brută deteriorată (în urma transportului) a fost folosită, beneficiarul nu mai poate solicita remedierea lipsei de conformitate în cadrul garanţiei.

  Montaj în masa de lucru

  UtilizareDomenii de utilizare indicate_ Schelete de coroane şi punţi reduse anatomic pentru dinţi frontali şi

  dinţi laterali cât şi coroane şi punţi monolit (total fizionomice)_ Schelete de coroane şi punţi reduse anatomic cu maximum trei ele-

  mente intermediare (coroane artificiale) solidare pentru dinţi frontali şi maximum două elemente intermediare pentru dinţi laterali şi o lun-gime anatomică de maximum 50 mm

  Montajul pieselor brute este descris în manualul de instrucţiuni al maşinii de frezat respective.

 • RO

  UTILIZARE

  10

  _ Punţi monolit cu maximum două elemente intermediare solidare în zona dinţilor laterali şi o lungime maximă de 50 mm

  _ Punţi şi schelete cu capăt liber cu maximum un element intermediar (maximum un element cu capăt liber până la maximum al doilea pre-molar)

  Limitarea indicaţiilor pentru Canada:_ Coroane singulare_ Punţi pe dinţi frontali_ Punţi de dinţi laterali din până la patru elemente

  Contraindicaţii_ substanţă dură dentară insuficientă_ preparat cu rezultate nesatisfăcătoare_ igienă orală nesatisfăcătoare_ mai mult de două elemente intermediare solidare ale punţii în zona

  dinţilor laterali_ intoleranţe cunoscute faţă de componente_ substanţă dură dentară puternic decolorată

  Parametri ai scheletului specifici materialuluiUrmătorii parametri specifici materialului scheletului trebuie respectaţi la realizarea de schelete din oxid de zirconiu Ceramil Zolid în stare sinteri-zată dens:

  grosime minimă scheletîn mm

  secţiune de îmbi-nare în mm2

  număr maxim ele-mente intermediare

  solidare punte dentarăAnterior Posterior Anterior Posterior

  Ceramill Zolid 0,5 ≥ 7 ≥ 9 3 2

 • UTILIZARE

  RO

  11

  Grosimi minime detaliate ale pereţilor şi secţiuni de îmbinare

  O Coroana înşurubată integrată cu bontul proteticX Element de punte

  Indicaţie Schemă

  Număr unităţi în

  total

  Număr ele-mente soli-dare punte

  Grosime perete în mm

  Secţiune transver-sală de legătură în mm2

  incizal/ocluzal circular

  Piese primare/coroane telescopate

  – 1 – 0,7 0,5 –

  Coroană singulară

  – 1 – 0,5 0,5 –

  Punte dentară pen-tru dinţi frontali

  OXO 3 1 0,5 0,5 > 7OXXOO-

  XXXO45

  23

  0,7 0,5 > 9

  Punte denta-ră pentru dinţi laterali

  OXO 3 1 0,7 0,5 > 9OXXO 4 2 1,0 0,7 > 12

  Punte denta-ră cu extensie

  OOXO-OOX

  34

  Element de punte cu capăt

  liber

  1,0 0,7 > 12

  OXOX 4 1 + element de punte cu capăt

  liber

  1,0 0,7 > 12

 • RO

  UTILIZARE

  12

  Parametri pereţilor în software-ul CAD Ceramill MindLa Ceramill Zolid trebuie avut în vedere ca grosimea pereţilor să fie suficient de mare. Valori recomandate sunt:_ 1. Grosime perete (Horizontal): 0,2 mm_ 2. Angulat (Angled): 0,3 mm_ 3. Unghi (Angle): 60°_ 4. Înălţime (Vertical): 0 mmLa preparaţiile tangenţiale, a se mări „grosi-mea peretelui“ şi „angulat“ de ex.:_ 1. Grosime perete (Horizontal): 0,25 - 0,3 mm_ 2. Angulat (Angled): 0,35 - 0,4 mm

  Poziţionare CAM-Software▷A se monta suficiente bare de susţi-

  nere cu o grosime destul de mare (cel puţin 3 bare penru coroane sin-gulare; grosime > 1,7 mm)

  ▷A se poziţiona barele de susţinere la aprox. 1 - 2 mm de pereţii coroanei, în special în cazul pereţilor de coronă lungiPrin aceasta va fi sprijinit peretele coroanei.

  A se respecta formele constructive adecvate pentru oxidul de zirconiu şi a nu se executa muchii ascuţite.

  > 1,7 mm

  1-2 mm

 • UTILIZARE

  RO

  13

  ▷A se poziţiona astfel coroana în piesa brută, încât distanţa dintre pereţii coroanei şi suprafaţa piesei brute să fie de minimum 1 mm. Astfel coroana nu va intra în contact cu stratul de sinterizare al piesei brute.

  Procedură de realizare a scheletuluiFactorul de mărire stabilit de Amann Girrbach pentru piese brute Cera-mill Zolid este inscripţionat pe acestea cu număr de cod specific şarjei respective.La Ceramill Motion:

  ▷ Introduceţi factorul de mărire în CAM Software Ceramill Match.▷Frezaţi piesele brute conform strategiilor de frezare Ceramill Motion

  indicate pentru material (strategii de frezare Zolid).

  La pantografele Ceramill:▷Reglaţi factorul de mărire la pantografele Ceramill.

  La prelucrarea lui Ceramill Zolid în Ceramill Motion se recoman-dă să se folosească numai freze a căror stare se situează în zona verde a indicatorului de uzură.

  Găsiţi detalii suplimentare privind formarea şi confecţionarea scheletului cu CAD Software Ceramill Mind pe Ceramill M-Cen-ter Homepage în zona securizată de download.

  >1 mm

 • RO

  UTILIZARE

  14

  ▷Respectaţi procedura şi strategiile de frezare pentru oxidul de zirconiu specificate în documentaţia de şcolarizare.

  Desprinderea din piesa brutăFiţi foarte precauţi la desprinderea scheletului din piesa brută: ▷Extrageţi prin polizare scheletul din piesa brută, cu o turbină fără răci-

  re cu apă şi cu un diamant ascuţit (evitaţi discurile de tăiere).

  Pentru şlefuirea conectorilor şi netezirea scheletelor se recomandă setul de lustruire de la Amann Girrbach.

  Colorare înainte de sinterizare

  ▷Curăţaţi scheletele cu o pensulă sau cu aer comprimat de restul de praf de zirconiu.

  Indicaţiile de modelare şi realizare a scheletului cu pantografele Ceramill se găsesc în documentaţia de şcolarizare şi în instruc-ţiunile de prelucrare ale materialelor compozite de modelare Ceramill Gel/Pontic (760514/760522).

  NOTA:

  Ceramill Zolid se colorează mai intens decât Ceramill ZI în nuanţa lichidului colorant. Scheletele devin mai închise la culoare. Vezi în acest sens indicaţiile de prelucrare a soluţiilor colorante Ceramill Liquid.

 • UTILIZARE

  RO

  15

  ▷ În funcţie de necesitate, coloraţi parţial sau complet scheletele resp. coroana dentară total fizionomică cu soluţii colorante Ceramill Liquid (vezi în acest sens instrucţiunile de prelucrare pentru soluţiile colorante Ceramill Liquid).

  Sinterizare finală

  Pentru sinterizare se folosesc o formă de sinterizare (178370) şi bile de sinterizare (178311).

  Pentru sinterizare recomandăm cuptorul de temperatură înaltă Ceramill Therm (178300/178350) sau un alt cuptor adecvat, de calitate superioară (vezi în acest sens instrucţiunile de utilizare ale cuptorului de sinterizare respectiv).

  NOTA:

  Pierderea translucenţei!▷Folosiţi această formă de sinterizare cu bile numai pentru Ceramill

  Zolid şi nu pentru Ceramill ZI!▷Nu sinterizaţi împreună în aceeasi formă de sinterizare scheletele

  Ceramill Zolid şi Ceramill ZI!

  Scheletele Ceramill Zolid şi ZI pot fi sinterizate într-o singură eta-pă de sinterizare, în forme de sinterizare separate, stivuite suprapus. Stivuirea formelor de sinterizare este posibilă numai în Ceramill Therm 2 (178350).

 • RO

  UTILIZARE

  16

  ▷ Introduceţi în vederea sinterizării scheletele Ceramill Zolid în forma de sinterizare (178370) umplută cu bile de sinterizare (178311).

  ▷Aşezaţi, apăsând uşor, scheletele pe bilele de sinterizare, pentru a asigura o bună susţinere.

  ▷Efectuaţi sinterizarea finală a scheletelor după următorul program:▪ Faza de încălzire: temperatura camerei până la temperatura finală

  de 1450 °C; rată de încălzire 5 - 10 K/min▪ timp de reţinere la temperatura finală: 2 ore▪ Faza de răcire: temperatura finală 1450 °C până la temperatura

  camerei (cel puţin < 200 °C); aprox. 5 K/min (aprox. 5 ore)

  Schelete pentru aplicarea faţetelor ceramicePrelucrare ulterioarăDupă sinterizarea finală, dacă este necesar, retuşaţi scheletele de oxid de zirconiu cu o turbină de laborator răcită cu apă şi pietre diamantate adecvate (recomandare: granulaţie aprox. 40 μm).

  Pregătirea scheletului pentru aplicarea de ceramică dentarăDupă verificarea potrivirii, punctelor de contact şi de ocluzie:▷Curăţaţi suprafeţele interioare ale coroanelor prin sablare cu corindon

  (dioxid de aluminiu, 110 μm, presiune 2 bari) şi apoi trataţi cu abur.

  NOTA: ▷Aveţi grijă să nu se blocheze bile de sinterizare în spaţiile interden-

  tale sau în cavităţile coroanelor!

 • UTILIZARE

  RO

  17

  Aplicarea de ceramică dentarăCeramill Zolid este adecvat numai pentru aplicarea porţelanului dentar convenţional din oxid de zirconiu (de ex. Creation ZI-CT). Găsiţi coefici-entul de dilatare termică al răcirii de lungă durată pentru piesele brute Ceramill Zolid la paragraful Date tehnice (vezi pagina 7).La punţile cu mai mult de cinci elemente şi la cele cu elemente interme-diare masive se recomandă o răcire treptată, de lungă durată, până la 500 °C.

  Lucrare dentară monolitPrelucrare ulterioarăDupă sinterizara finală:▷Dacă este necesar, retuşaţi scheletele de oxid de zirconiu cu o turbină

  de laborator răcită cu apă şi pietre diamantate adecvate (recoman-dare: granulaţie cca. 40 μm).

  ▷Lustruiţi bine în stare sinterizată dens suprafeţele de contact cu anta-goniştii şi dinţii învecinaţi. În acest scop se recomandă setul de lustruit de la Amann Girrbach (vezi şi instrucţiunile de prelucrare pentru setui de lustruit).

  Pregătirea scheletului pentru colorare şi glazurareDupă verificarea potrivirii, punctelor de contact şi de ocluzie:▷Curăţaţi suprafeţele interioare ale coroanelor prin sablare cu corindon

  (dioxid de aluminiu, 110 μm, presiune 2 bari) şi apoi curăţaţi-le în baie de ultasunete şi/sau cu abur.

  Suprafeţele exterioare ale coroanelor nu se sablează cu corindon.

 • RO

  F I X A R E

  18

  La punţile cu mai mult de cinci elemente şi la cele cu elemente interme-diare masive se recomandă o răcire treptată, de lungă durată, până la 500 °C.

  Colorare şi glazurare▷Coloraţi şi glazuraţi apoi unităţile. În acest scop se recomandă setul

  de colorare şi glazurare de la Amann Girrbach (vezi şi instrucţiunile de prelucrare pentru setul de colorare şi glazurare).

  FixareCimentare convenţională: Datorită rezistenţei şi stabilităţii ridicate a scheletelor Ceramill Zolid, în cele mai multe cazuri este posibilă o fixare convenţională cu ciment pe bază de fosfat de zinc sau cu ciment glasionomer (de ex. GC Fuji Plus).▷La cimentarea convenţională asiguraţi retenţia suficientă şi o înălţime

  minimă corespunzătoare a bontului de 3 mm!

  Fixare adezivă:Pentru fixarea adezivă se recomandă cimentul compozit de fixare Panavia® 21 sau Panavia® F 2,0 în baza bonding-ului foarte bun cu materialul scheletelor din oxid de zirconiu. Nu se recomandă o cimentare provizorie, deoarece scheletele s-ar putea deteriora în momentul scoaterii lor.

 • R E T UŞA R E L A M E D I C U L S T O M A T O L O G

  RO

  19

  Retuşare la medicul stomatologDacă medicul stomatolog trebuie să şlefuiască lucrarea în momentul introducerii acesteia în gura pacientului, unităţile trebuie din nou lustru-ite pentru luciu strălucitor. Pentru şlefuire se recomandă numai pietre diamantate (recomandare: granulaţie aprox. 40 μm). Pentru lustruit se recomandă pastele diamantate de la Amann Girrbach (vezi şi instrucţi-unile de prelucrare pentru setui de lustruit).

  Control ulterior la medicul stomatologSe recomandă ca în mod obligatoriu să se controleze o dată pe an lucra-rea dentară monolit în gura pacientului. Cu această ocazie se vor inspecta şi restul dinţilor, antagoniştii şi ţesutul moale. Eventual se vor lua măsuri de corectare. Şi aici trebuie avut în vedere să se lustruiască apoi bine obiectele.

  Protecţia mediuluiAmbalajÎn ceea ce priveşte ambalajele, Amann Girrbach se implică în sistemul de revalorificare specific fiecărei ţări, care asigură o reciclare optimă.Toate materialele de ambalaj sunt ecologice şi reciclabile.

  NOTA:

  Dacă lucrările protetice nu sunt lustruite suficient, antagonistul se poate deteriora prin abraziune!

 • RO

  A C C E S O R I I

  20

  Eliminarea pieselor bruteNu este permisă eliminarea cantităţilor mai mari împreună cu deşeurile menajere. Cantităţile mai mici pot fi descărcate împreună cu deşeurile menajere. Nu le aruncaţi în reţeaua de canalizare. Ambalajele care nu pot fi curăţate trebuie aruncate.Eliminare conform dispoziţiilor autorităţilor administrative.

  AccesoriiSoluţiile colorante Ceramill Liquids new formula au fost dezvoltate spe-cial pentru Ceramill Zolid. Acestea au o reţetă modificată şi sunt dispo-nibile în 16 culori Vita classical (A-D).

  Informaţii pentru downloadAlte instrucţiuni sunt disponibile pentru download la www.ceramill-m-center.com şi/sau www.amanngirrbach.com.

  NOTA: Nu este permisă amestecarea Ceramill Liquids CL1-CL4 (număr arti-col 760470) cu noile Ceramill Liquids A-D (număr articol 760469).

  Găsiţi instrucţiunile la www.amanngirrbach.com/instruction-manuals. Alte informaţii privind accesoriile specifice produsului găsiţi la www.amanngirrbach.com.

 • 21

 • 22

 • Made in the European Union

  ISO 9001QU

  ALI

  TÄTSMANAGEM

  ENT

  Distribution | Vertrieb D/A

  Amann Girrbach GmbH Dürrenweg 4075177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 [email protected]

  Manufacturer | HerstellerDistribution Int. | Vertrieb Int.

  Amann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 [email protected]

  www.amanngirrbach.com

  0123

  DIN EN ISO 13485

  Rx only

  31837-FB2015-06-23