Instruc iuni de utilizare - Amann Girrbach · Cuvintele semnal de la începutul unui avertisment...

of 20 /20
_ Instrucţiuni de utilizare

Embed Size (px)

Transcript of Instruc iuni de utilizare - Amann Girrbach · Cuvintele semnal de la începutul unui avertisment...

 • _ Instrucţiuni de utilizare

 • RO

  CUPRINS

  2

  weiß nichtroCuprins

  Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Personal adecvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Proprietăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Garanţie/exluderea răspunderii materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Verificarea pieselor brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Fixarea pe maşina de frezat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Informaţii pentru Download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 • E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

  RO

  3

  Explicarea simbolurilorAvertismente

  Avertismentele din text sunt marcate şi încadrate într-un triunghi de avertizare pe fond colorat.În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul de exclamare din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un sim-bol de fulger.

  Cuvintele semnal de la începutul unui avertisment marchează tipul şi gravitatea urmărilor în cazul nerespectării măsurilor de evitare a perico-lului respectiv._ INDICAŢIE înseamnă că pot surveni pagube materiale._ ATENŢIE înseamnă că pot surveni vătămări corporale de gravitate

  mică până la medie._ AVERTISMENT înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave._ PERICOL înseamnă că pot surveni vătămări corporale care pun în

  pericol viaţa persoanelor.

  Informaţii importante

  Informaţiile importante care nu se referă la pericol de pagube materiale sau vătămări corporale sunt marcate cu simbolul ală-turat. Acestea sunt deasemeni încadrate de linii.

 • RO

  I N S T R U CŢ I U N I G E N E R A L E D E S I G U R A NŢĂ

  4

  Alte simboluri din instrucţiunile de utilizare

  Instrucţiuni generale de siguranţă

  Personal adecvat

  Simbol Semnificaţie▷ Punct din descrierea unei acţiuni_ Punct dintr-o listă▪ Subpunct din descrierea unei acţiuni sau dintr-o listă

  [3] Cifrele dintre paranteze pătrate se referă la numerele zonale din schiţele grafice

  ATENŢIE:

  Pericol pentru sănătate din cauza prafului de oxid de zirconiu!▷Folosiţi îmbrăcăminte personală de protecţie (mască de protecţie

  împotriva prafului, ochelari de protecţie, …).

  NOTA:

  Produsul poate fi prelucrat numai de către tehnicieni dentari calificaţi.

 • P R O P R I E TĂŢ I

  RO

  5

  ProprietăţiDescrierea produsuluiCeramill ZI sunt blocuri de oxid de zirconiu (Y-TZP ZrO2) pentru utilizare dentară tip II, clasa 6 conform DIN EN ISO 6872.Ele servesc la realizarea lucrărilor protetice fixe şi mobilizabile (de ex. coroane conice / telescopate, suprastructuri implantologice etc.) cu aju-torul maşinilor de frezat CNC (de ex. Ceramill Motion) sau a pantografe-lor manuale (de ex. Ceramill Base şi Multi-x).Ceramill ZI satisface, după sinterizarea finală prescrisă, cerinţele standardului DIN EN ISO 6872:2009 iar, în cazul prelucrării corespunzătoare în continuare (vezi pagina 12 ff.) şi cerinţele standardului ISO 13356:2008.

  Fişă tehnică de securitate/declaraţie de conformitateFişa tehnică de securitate şi declaraţia de conformitate sunt disponibile la cerere cât şi la www.amanngirrbach.com.

 • RO

  P R O P R I E TĂŢ I

  6

  Date tehnice

  Compoziţie chimică

  Durabilitiatea a pieselor buteBlocurile de oxid de zirconiu Ceramill ZI sunt utilizabile timp de 5 ani de la data fabricaţiei.

  Unitate ValoareRezistenţă la încovoiere (4 puncte) MPa > 1200Modul E GPa > 200Dimensiuni granule m ≤ 0,6Densitate g/cm3 ≥ 6,07Porozitate deschisă % 0Coeficient de dilatare termică (CET) (25 - 500°C) 1/K 10,4 ± 0,5 × 10–6Solubilitate chimică g/cm2 < 5Radioactivitate Bq/g < 0,2

  Oxid Procente de masăZrO2 + HfO2 + Y2O3 > 99,0Y2O3 4,5 – 5,6HfO2 < 5Al2O3 < 0,5alţi oxizi < 0,5

 • P R O P R I E TĂŢ I

  RO

  7

  DepozitareDepozitaţi Ceramill ZI în ambalaj original şi la loc uscat.

  Ambalaje

  Nr. art: Denumire Descriere Ambalaj760101 Ceramill ZI

  PreformsBloc de oxid de zirconiu,16,5 x 16 mm

  Amb. cu 12 buc.

  760102 Ceramill ZI Preforms L

  Bloc de oxid de zirconiu, 16,5 x 20 mm

  Amb. cu 12 buc.

  760110 Ceramill ZI TC L Bloc de oxid de zirconiu, 16,5 x 20 mm

  Amb. cu 12 buc.

  760116 Ceramill ZI 31 Bloc de oxid de zirconiu,40 x 20 x 16 mm

  Amb. cu 6 buc.

  760143 Ceramill ZI 51L Bloc de oxid de zirconiu, 65 x 30 x 20 mm

  Amb. cu 3 buc.

  760172 Ceramill ZI 71 XS Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar h=12 mm

  Amb. cu 1 buc.

  760173 Ceramill ZI 71 S Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar h=14 mm

  Amb. cu 1 buc.

  760174 Ceramill ZI 71 Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar h=16 mm

  Amb. cu 1 buc.

  760176 Ceramill ZI 71 M Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar h=18 mm

  Amb. cu 1 buc.

  760184 Ceramill ZI 71 L Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar h=20 mm

  Amb. cu 1 buc.

  760175 Ceramill ZI 71 XL Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar h=25 mm

  Amb. cu 1 buc.

  760181 Ceramill ZI 77L Bloc de oxid de zirconiu, 98 × 20 mm, pentru Ceramill Base

  Amb. cu 1 buc.

  760183 Ceramill ZI 77XL Bloc de oxid de zirconiu, 98 × 25 mm, pentru Ceramill Base

  Amb. cu 1 buc.

  760186 Ceramill ZI 77L Bloc de oxid de zirconiu, 98 × 20 mm, pentru Ceramill Multi-x

  Amb. cu 1 buc.

  760187 Ceramill ZI 77XL Bloc de oxid de zirconiu, 98 × 25 mm, pentru Ceramill Multi-x

  Amb. cu 1 buc.

 • RO

  GARANŢIE/EXLUDEREA RĂSPUNDERII MATERIALE

  8

  Garanţie/exluderea răspunderii materialeRecomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecţionare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte manipularea şi compoziţia acestora.

  Verificarea pieselor bruteDupă recepţie, blocurile Ceramill ZI trebuie neapărat verificate cu privire starea lor impecabilă din punct de vedere optic. După ce o piesă brută deteriorată (în urma transportului) a fost utilizată, nu mai pot fi acceptate eventualele reclamaţii.

  Fixarea pe maşina de frezatPantografe Ceramill Base şi Ceramill Multi-xPiesa brută se introduce într-o placă de prindere, care se fixează în pan-tograf. Se vor utiliza diferite plăci de prindere, în funcţie de piesa brută şi de pantografele respective.

  Coroane preformate Ceramill ZI 31, ZI, ZI 51Piesa brută este lipită cu un cadru din material plastic. ▷Fixaţi cadrul din material plastic în placa de prindere 31 (coroane pre-

  formate ZI 31 şi ZI) resp. placa de prindere 51 (ZI 51) din setul de livrare al maşinii de frezate.

  ▷Montaţi placa de prindere în maşina de frezat.

 • FIXAREA PE MAŞINA DE FREZAT

  RO

  9

  Ceramill ZI TC L▷Fixaţi piesa brută cu adeziv

  instant pe placa de fixare pentru piesa brută (accesoriu, 760501), astfel încât colţurile rotunjite ale soclului de lipire şi suprafaţa exterioară a piesei brute să se suprapună.

  ▷Fixaţi placa de fixare a piesei brute în placa de prindere 31 din setul de livrare.

  ▷Montaţi placa de prindere în maşina de frezat.

  Fig. 1 Placa de fixare pentru piesa brută

  Ceramill ZI 71▷ Înşurubaţi piesa brută pe placa

  de prindere 71 (accesoriu, 760185 pentru Ceramill Base, 760188 pentru Ceramill Multi-x).

  ▷Montaţi placa de prindere 71 în pantograf (sistemul manual de frezat).

  Fig. 2 Placă de prindere pentru ZI 71 pentru pantograf

 • RO

  FIXAREA PE MAŞINA DE FREZAT

  10

  Ceramill ZI 77Piesa brută este prevăzută cu un cadru din material plastic.▷Montaţi piesa brută în locul plăcii de prindere în pantograf.

  Ceramill MotionPiesa brută ZI 71 se montează direct în sisdtemul de prindere pentru piesa brută al Ceramill Motion.▷ Introduceţi piesa brută ZI 71 în

  sistemul de prindere al Ceramill Motion şi fixaţi-o cu şuruburi.

  Fig. 3 Introducerea piesei brute

 • U T I L I Z A R E

  RO

  11

  UtilizareDomenii de utilizare indicate_ Schelete de coroane şi punţi reduse anatomic pentru dinţi frontali şi

  dinţi laterali_ Schelete de punţi cu maximum trei elemente intermediare solidare

  pentru dinţi frontali şi maximum două elemente intermediare pentru dinţi laterali şi o lungime anatomică de maximum 50 mm

  _ Punţi cu capăt liber cu maximum un element intermediar (maximum un element cu capăt liber până la maximum al doilea premolar).

  Limitarea indicaţiilor pentru Canada:_ Coroane unice_ Punţi pe dinţi frontali_ Punţi de dinţi laterali din până la patru elemente

  Contraindicaţii_ substanţă dentară insuficientă_ preparat cu rezultate nesatisfăcătoare_ igienă orală nesatisfăcătoare_ mai mult de două elemente intermediare solidare ale punţii în zona

  dinţilor laterali_ intoleranţă cunoscută la componetele punţii

  Parametri specifici materialului scheletuluiUrmătorii parametri specifici materialului scheletului trebuie respectaţi la realizarea de schelete din oxid de zirconiu Cermail ZI în stare sinterizată dens:

 • RO

  U T I L I Z A R E

  12

  Grosimi minime pereţi şi secţiuni conectori detaliate

  O coroană dinte stâlpX element punte

  grosime mini-mă schelet

  în mm

  secţiune conectori în mm2

  număr maxim ele-mente intermediare solidare ale punţii

  Anterior Posterior Anterior PosteriorCeramill ZI 0,5 ≥ 7 ≥ 9 3 2

  Indicaţie Schemă

  Număr unităţi în total

  Număr ele-mente

  intermedi-are soli-

  dare

  Grosime pereţi în mm Secţiune

  de îmbina-re

  în mm2incizal/ocluzal circular

  Cape pri-mare/coroane duble

  – 1 – 0,7 0,5 –

  Coroană singulară

  – 1 – 0,5 0,5 –

  Punte pe dinţi frontali

  OXO 3 1 0,5 0,5 > 7OXXO

  OXXXO45

  23

  0,7 0,5 > 9

  c OXO 3 1 0,7 0,5 > 9OXXO 4 2 1,0 0,7 > 12

  Punte cu capăt liber

  OOXOOOX

  34

  Element capăt liber

  1,0 0,7 > 12

  OXOX 4 1 + element capăt liber

  1,0 0,7 > 12

 • U T I L I Z A R E

  RO

  13

  Procedură de realizare a scheletuluiFactorul de mărire stabilit de AmannGirrbach pentru piese brute Cera-mill ZI este inscripţionat pe acestea cu număr de cod specific şarjei respective.La Ceramill Motion:▷ Introduceţi factorul de mărire în CAM Software Ceramill Match.▷Frezaţi piesele brute cu Ceramill Motion conform strategiilor de fre-

  zare indicate pentru material.

  La pantografele Ceramill:▷Reglaţi factorul de mărire la pantografele Ceramill.▷Respectaţi procedura şi strategiile de frezare pentru oxidul de zirconiu

  specificate în documentaţia de şcolarizare.

  ▷ În funcţie de necesităţi, scheletele pot fi colorate parţial sau complet cu soluţiile colorante Ceramill Liquid (vezi în acest sens instrucţiunile de prelucrare pentru soluţiile colorante Ceramill Liquid).

  Alte detalii pentru modelarea şi realizarea scheletului cu CAD Software Ceramill Mind găsiţie la Ceramill M-Center Homepage, în zona protejată Download.

  Indicaţiile de modelare şi realizare a scheletului cu pantografele Ceramill se găsesc în documentaţia de şcolarizare şi în instrucţiunile de prelucrare ale materialelor compozite de mode-lare Ceramill Gel/Pontic (760514/760522).

 • RO

  U T I L I Z A R E

  14

  Sinterizare finală

  ▷Pentru sinterizare, introduceţi scheletele Ceramill ZI în forma de sin-terizare (178360) umplută cu bile de sinterizare (178311).

  ▷Aşezaţi scheletele, presându-le uşor, pe bilele de sinterizare, pentru a le asigura o bună susţinere.

  ▷Efectuaţi sinterizara finală a scheletelor după următorul program:▪ Faza de încălzire: temperatura camerei până ls temperatura finală

  de 1450 °C; rată de încălzire 5 - 10 K/min▪ timp de reţinere la temperatura finală: 2 ore▪ Faza de răcire: temperatura finală 1450 °C până la temperatura

  camerei (cl puţin < 200 °C); aprox. 5 K/min (aprox. 5 ore)

  RetuşareDupă sinterizarea finală:▷ Dacă ese necesar, retuşaţi scheletele de oxid de zirconiu cu o turbină

  de laborator răcită cu apă şi pietre diamantate adecvate (recoman-dare: granulaţie aprox. 40 m).

  Pentru sinterizare recomandăm etuva Ceramill Therm (178300/178350) sau un alt cuptor adecvat, de calitate superioară (vezi în acest sens instrucţiunile de utilizare ale cuptorului de sinteri-zare respectiv).

  NOTA: ▷Aveţi grijă să nu rămână bile blocate în spaţiile interdentale sau în

  concavităţi!

 • U T I L I Z A R E

  RO

  15

  Pregătirea scheletului pentru aplicarea ceramiciiDupă verificarea potrivirii, punctelor de contact şi de ocluzie:▷Curăţaţi suprafeţele interioare ale coroanelor prin sablare cu corindon

  (dioxid de aluminiu, 110 m, presiune ≤ 2 bari) şi apoi trataţi cu abur.

  Aplicarea ceramiciiCeramill ZI este adecvat pentru aplicarea porţelanului dentar din oxid de zironiu (de ex. Creation ZI-F). Găsiţi coeficientul de dilatare termică al răcirii de lungă durată pentru piesele brute Ceramill ZI la paragraful Date tehnice (vezi pagina 6).La punţile cu mai mult de cinci elemente şi la cele cu elemente interme-diare masive se recomandă o răcire treptată, de lungă durată, până la 500 °C.

  FixareCimentare convenţională: Datorită rezistenţei şi stabilităţii ridicate a scheletelor Ceramill ZI, în cele mai multe cazuri este posibilă o fixare convenţională cu ciment pe bază de fosfat de zinc sau cu ciment glasionomer (de ex. GC Fuji Plus).▷La cimentarea convenţională asiguraţi retenţia suficientă şi o înălţime

  minimă corespunzătoare a bontului de 3 mm!

  Fixare adezivă:Pentru fixarea adezivă se recomandă cimentul compozit de fixare Panavia® 21 sau Panavia® F 2,0 în baza bonding-ului foarte bun cu materialul scheletelor din oxid de zirconiu. Nu se recomandă o cimentare provizorie, deoarece scheletele ar putea deteriora în momentul scoaterii lor.

 • RO

  A C C E S O R I I

  16

  Accesorii

  Pentru fixarea rapidă a mulajului din material plastic şi pentru poziţionarea sigură în pantograf sunt disponibile plăci de fixare din material plastic.

  Nr. art. Denumire Descriere760470 Ceramill Liquid trusă

  completăconţine: Ceramill Liquid CL1, Cera-mill Liquid CL2, Ceramill Liquid CL3, Ceramill Liquid CL4, Ceramill Liquid Brush Size 1, Ceramill Liquid Brush Size 3, pensetă din material plastic, patru cutiuţe de colorare

  760476 Ceramill Liquid CL OR Colorant portocaliu cu cutiuţă de colorare

  760477 Ceramill Liquid CL GR Colorant gri cu cutiuţă de colorare

  Nr. art: Ilustrare Descrierepentru Ceramill Base şi Ceramill Multi-x

  760910 Plăci de fixare coroane prefor-mate, Amb. cu 50 buc.

  760919 Plăci de fixare 31/51 pentru mulaje din material plastic, potrivite pen-tru Ceramill ZI 31 (marcaj [1]) şi Ceramill ZI 51 (marcaj [2]), Amb. cu 50 buc.

  1

  2

 • I N F O R M AŢ I I P E N T R U D O W N L O A D

  RO

  17

  Mulajul din material plastic se fixează în placa de fixare preliminar freza-tă manual în acest scop. Placa de fixare se fixează în pantograf, în mod analog pieselor brute corespunzătoare. Astel este garantată fixarea sigură în maşina de frezat a mulajului, şi totodată vom fi siguri cî mulajul se află în zona de frezare prelucrabilă a piesei brute.

  Informaţii pentru DownloadAlte instrucţiuni şi videotutorials găsiţi pentru Download la www.cera-mill-m-center.com und/oder www.amanngirrbach.com.

  760941 Plăci de fixare 71/77 potrivite pen-tru mulaje din material plastic, potrivite pentru Ceramill ZI/ZOLID 71 (marcaj [1]) şi Ceramill ZI 77 (marcaj [2]), Amb. cu 5 buc.

  Cadru pentru placă de fixare Multi-x760943 Cadru (pentru utilizare multiplă) cu

  dispozitiv ajutător de poziţionare integrat pentru placa de fixare 71/77, asmb. cu 1 buc.

  Nr. art: Ilustrare Descriere

  1

  2

 • RO

  18

 • RO

  19

 • Made in the European Union

  ISO 9001QU

  ALI

  TÄTSMANAGEM

  ENT

  Distribution | Vertrieb D/A

  Amann Girrbach GmbH Dürrenweg 40

  Rx only

  75177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 [email protected]

  Manufacturer | HerstellerDistribution Int. | Vertrieb Int.

  Amann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 [email protected]

  www.amanngirrbach.com

  0123

  DIN EN ISO 134853

  122

  0/F

  B 2

  014

  -03

  -20