Instruc iuni de utili- zare - Amann Girrbach...lizare dentară de tip II, clasa 6 conform DIN EN ISO...

of 24 /24
_ Instrucţiuni de utili- zare

Embed Size (px)

Transcript of Instruc iuni de utili- zare - Amann Girrbach...lizare dentară de tip II, clasa 6 conform DIN EN ISO...

 • _ Instrucţiuni de utili-zare

 • C U P R I N S

  RO

  3

  weiß nichtro

  – Traducerea manualului de operare original –

  Cuprins

  Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Personal adecvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Proprietăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Garanţie/excluderea răspunderii materiale . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Verificarea pieselor brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Montaj în masa de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Retuşare la medicul stomatolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Control ulterior la medicul stomatolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Informaţii pentru download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

 • RO

  E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

  4

  Explicarea simbolurilorAvertismente

  Avertismentele din text sunt marcate şi încadrate într-un triunghi de avertizare pe fond colorat.În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul de exclamare din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un sim-bol de fulger.

  Cuvintele semnal de la începutul unui avertisment marchează tipul şi gravitatea urmărilor în cazul nerespectării măsurilor de evitare a perico-lului respectiv._ INDICAŢIE înseamnă că pot surveni pagube materiale._ ATENŢIE înseamnă că pot surveni vătămări corporale de gravitate

  mică până la medie._ AVERTISMENT înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave._ PERICOL înseamnă că pot surveni vătămări corporale care pun în

  pericol viaţa persoanelor.

  Informaţii importante

  Informaţiile importante care nu se referă la pericol de pagube materiale sau vătămări corporale sunt marcate cu simbolul ală-turat. Acestea sunt deasemeni încadrate de linii.

 • I N S T R U CŢ I U N I G E N E R A L E D E S I G U R A NŢĂ

  RO

  5

  Alte simboluri din instrucţiuni

  Instrucţiuni generale de siguranţă

  Personal adecvat

  Simbol Semnificaţie▷ Punct din descrierea unei acţiuni_ Punct dintr-o listă▪ Subpunct din descrierea unei acţiuni sau dintr-o listă

  [3] Cifrele dintre paranteze pătrate se referă la numerele zonale din schiţele grafice

  ATENŢIE:

  Pericol pentru sănătate din cauza prafului de oxid de zirconiu!▷Folosiţi îmbrăcăminte personală de protecţie (mască de protecţie

  împotriva prafului, ochelari de protecţie...).

  NOTA:

  Produsul poate fi prelucrat numai de către tehnicieni dentari calificaţi.

 • RO

  P R O P R I E TĂŢ I

  6

  ProprietăţiDescrirea produsuluiCeramill Zolid sunt blocuri de oxid de zirconiu (Y-TZP ZrO2) pentru uti-lizare dentară de tip II, clasa 6 conform DIN EN ISO 6872.Ele servesc la realizara lucrărilor protetice fixe sau mobilizabile (de ex. coroane şi punţi, coroane conice/telescopate, suprastructuri etc.) cu ajutorul maşinilor de frezat CNC (de ex. Ceramill Motion) sau al panto-grafelor (de ex. Ceramill Base şi Multi-x). Ceramill Zolid satisface, după sinterizarea finală prescrisă, cerinţele standardului DIN EN ISO 6872 iar, în cazul prelucrării corespunzătoare în continuare (vezi pagina 12ff.) şi cerinţele standardului ISO 13356.

  Fişă tehnică de securitate/declaraţie de conformitateFişa tehnică de securitate şi declaraţia de conformitate sunt disponibile la cerere cât şi la www.amanngirrbach.com.

 • P R O P R I E TĂŢ I

  RO

  7

  Dae tehnice

  Compoziţie chimică

  Durabilitate piese bruteBlocurile de oxid de zirconiu Ceramill Zolid sunt utilizabile timp de 5 ani de la data fabricaţiei.

  DepozitareDepozitaţi Ceramill Zolid în ambalaj original şi la loc uscat.

  Unitate ValoareRezistenţă la încovoiere (4 puncte) MPa 1200 ± 200E-Modul GPa > 200Dimensiuni granule μm ≤ 0,6Densitate g/cm3 ≥ 6,05Porozitate deschisă % 0Coeficient de dilatare termică (CET) (25 – 500 °C) 1/K 11,0 ± 0,5 × 10–6Solubititate chimică μg/cm2 < 5Radioactivitate Bq/g < 0,2

  Oxid Procente de masăZrO2 + HfO2 + Y2O3 ≥ 99,0Y2O3 4,5 – 5,6HfO2 < 5Al2O3 < 0,5andere Oxide < 0,5

 • RO

  GARANŢIE/EXCLUDEREA RĂSPUNDERII MATERIALE

  8

  Ambalaje

  Garanţie/excluderea răspunderii materialeRecomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecţionare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte manipularea şi compoziţia acestora.

  Nr. art. Denumire Descriere Ambalaj760162 Ceramill Zolid

  71 XSBloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar, înălţime = 12 mm

  Ambalaj cu 1 buc.

  760163 Ceramill Zolid 71 S

  Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar, înălţime = 14 mm

  Ambalaj cu 1 buc.

  760164 Ceramill Zolid 71

  Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar, înălţime = 16 mm

  Ambalaj cu 1 buc.

  760165 Ceramill Zolid 71 M

  Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar, înălţime = 18 mm

  Ambalaj cu 1 buc.

  760166 Ceramill Zolid 71 L

  Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar, înălţime = 20 mm

  Ambalaj cu 1 buc.

  760167 Ceramill Zolid 71 XL

  Bloc de oxid de zirconiu, formă arc dentar, înălţime = 25 mm

  Ambalaj cu 1 buc.

 • V E R I F I C A R E A P I E S E L O R B R U T E

  RO

  9

  Verificarea pieselor bruteDupă recepţie, blocurile Ceramill Zolid trebuie neapărat verificate cu pri-vire starea lor impecabilă din punct de vedere optic. După ce o piesă brută deteriorată (în urma transportului) a fost utilizată, nu mai pot fi acceptate eventualele reclamaţiii.

  Montaj în masa de lucruPantograf Ceramill Base, Ceramill Multi-x▷ Înşurubaţi piesa brută în placa

  de prindere 71 (accesoriu, 760185 pentru Ceramill Base, 760188 pentru Ceramill Multi-x).

  ▷Montaţi placa de prindere 71 în pantograf.

  Fig. 1 Placă de prindre

 • RO

  U T I L I Z A R E

  10

  Ceramill MotionPiesa brută se montează direct în siustemul de prindere pentru piese brute al Ceramill Motion.▷ Introduceţi piesa brută în siste-

  mul de prindere al Ceramill Motion şi fixaţi-o cu şuruburi.

  Fig. 2 Introducerea piesei brute

  UtilizareDomenii de utilizare indicate_ Schelete de coroane şi punţi reduse anatomic pentru dinţi frontali şi

  dinţi laterali cât şi coroane şi punţi monolit (total fizionomice)_ Schelete de coroane şi punţi reduse anatomic cu maximum trei ele-

  mente intermediare (coroane artificiale) solidare pentru dinţi frontali şi maximum două elemente intermediare pentru dinţi laterali şi o lun-gime anatomică de maximum 50 mm

  _ Punţi monolit cu maximum două elemente intermediare solidare în zona dinţilor laterali şi o lungime maximă de 50 mm

  _ Punţi şi schelete cu capăt liber cu maximum un element intermediar (maximum un element cu capăt liber până la maximum al doilea pre-molar.

 • U T I L I Z A R E

  RO

  11

  Contraindicaţii_ substanţă dentară insuficientă_ preparat cu rezultate nesatisfăcătoare_ igienă orală insuficientă_ mai mult de două elemente intermediare solidare ale punţii în zona

  dinţilor laterali_ intoleranţă cunosculă la componente_ substanţă dentară puternic decolorată

  Parametri specifici materialului scheletuluiUrmătorii parametri specifici materialului scheletului trebuie respectaţi la realizarea de schelete din oxid de zirconiu Ceramil Zolid în stare sinteri-zată dens:

  grosime mini-mă schelet

  in mm

  secţiune conectori în mm2

  număr maxim elemente solidare ale

  punţiiAnterior Posterior Anterior Posterior

  Ceramill Zolid 0,5 ≥ 7 ≥ 9 3 2

 • RO

  U T I L I Z A R E

  12

  Grosimi de pereţi şi secţiuni minime detaliate

  O coroană pe dinte stâlpX eelement punte

  Indicaţie Schemă

  Număr unităţi în total

  Număr coroane dentare solidare

  Grosime pereţi în mm Secţiune de

  îmbinare in mm2

  incizal/ocluzal circular

  Cape pri-mare/coroane duble

  – 1 – 0,7 0,5 –

  coroană singulară

  – 1 – 0,5 0,5 –

  Punte pe dinţi fron-tali

  OXO 3 1 0,5 0,5 > 7OXXO

  OXXXO45

  23

  0,7 0,5 > 9

  Punte pe dinţi laterali

  OXO 3 1 0,7 0,5 > 9OXXO 4 2 1,0 0,7 > 12

  Punte cu capăt liber

  OOXOOOX

  34

  Element capăt liber

  1,0 0,7 > 12

  OXOX 4 1 + element cu capăt

  liber

  1,0 0,7 > 12

 • U T I L I Z A R E

  RO

  13

  Parametri pereţilor în software-ul CAD Ceramill MindLa Ceramill Zolid trebuie avut în vedere ca grosimea pereţilor să fie suficient de mare. Valori recomandate sunt:_ 1. Grosime perete (Horizontal): 0,2 mm_ 2. Angulat (Angled): 0,3 mm_ 3. Unghi (Angle): 60°_ 4. Înălţime (Vertical): 0 mm

  Procedură de realizare a scheletuluiFactorul de mărire stabilit de Amann Girrbach pentru piese brute Cera-mill Zolid este inscripţionat pe acestea cu număr de cod specific şarjei respective.La Ceramill Motion:

  ▷ Introduceţi factorul d mărire în CAM Software Ceramill Match.▷Frezaţi piesele brute conform strategiilor de frezare Ceramill Motion

  indicate pentru material (strategii de frezare Zolid).

  La prelucrarea lui Ceramill Zolid în Ceramill Motion se recoman-dă să se folosească numai freze a căror stare se situează în zona verde a indicatorului de uzură.

 • RO

  U T I L I Z A R E

  14

  La pantografele Ceramill:▷Reglaţi factorul de mărire la pantografele Ceramill.▷Respectaţi procedura şi strategiile de frezare pentru oxidul de zirconiu

  specificate în documentaţia de şcolarizare.

  Desprinderea din piesa brutăFiţi foarte precauţi la desprinderea scheletului din piesa brută: ▷Extrageţi prin polizare scheletul din piesa brută, cu o turbină fără răci-

  re cu apă şi cu un diamant ascuţit (evitaţi discurile de tăiere).

  Pentru şlefuirea conectorilor şi netezirea scheletelor se recomandă setul de lustruire de la Amann Girrbach.

  Alte detalii privind modelarea şi realizarea scheletelor cu CAD Software Ceramill Mind găsiţi la Ceramill M-Center Homepage în zona protejată Download.

  Indicaţiile de modelare şi realizare a scheletului cu pantografele Ceramill se găsesc în documentaţia de şcolarizare şi în instruc-ţiunile de prelucrare ale materialelor compozite de modelare Ceramill Gel/Pontic (760514/760522).

 • U T I L I Z A R E

  RO

  15

  Colorare înainte de sinteizare

  ▷Curăţaţi scheletele cu o pensulă sau cu aer comprimat de restul de praf de zirconiu.

  ▷ În funcţie de necesitate, coloraţi parţial sau complet scheletele resp. coroana dentară total fizionomică cu soluţii colorante Ceramill Liquid (vezi în acest sens instrucţiunile de prelucrare pentru soluţiile colorante Ceramill Liquid).

  Sinterizare finală

  NOTA:

  Ceramill Zolid preia în mai mare măsură culoarea lichidelor colorante decât Ceramill ZI. Scheletele devin mai închise la culoare. Obiectele trebuie uscate preliminar în suficientă măsură, altfel la sinte-rizare se pot produce fisuri.Consultaţi în acest sens cât şi pentru alte indicaţii de prelucrare, instrucţiunile de prelucrare ale soluţiilor colorante Ceramill Liquid.

  Pentru sinterizare recomandăm etuva Ceramill Therm (178300/178350) sau un alt cuptor adecvat, de calitate superioară (vezi în acest sens instrucţiunile de utilizare ale cuptorului de sinteri-zare respectiv).

 • RO

  U T I L I Z A R E

  16

  Pentru sinterizare se folosesc o formă de sinterizare (178370) şi bile de sinterizare (178311).

  ▷ Introduceţi în vederea sinterizării scheletele Ceramill Zolid în forma de sinterizare (178370) umplută cu bile de sinterizare (178311).

  ▷Aşezaţi scheletele, presându-le uşor, pe bilele de sinterizare, pentru a le asigura o bună susţinere.

  ▷Efectuaţi sinterizarea finală a scheletelor după următorul program:▪ Faza de încălzire: temperatura camerei până ls temperatura finală

  de 1450 °C; rata de încălzire 5 - 10 K/min▪ timp de reţinere la temperatura finală: 2 ore

  NOTA:

  Pierderea translucenţei!▷ Întrebuinţaţi această formă de sinterizare cu bile numai pentru Cera-

  mill Zolid şi în niciun caz pentru Ceramill ZI!▷Nu sinterizaţi scheletele Ceramill Zolid şi Ceramill ZI împreună în

  aceeaşi formă de sinterizare!

  Scheletele Ceramill Zolid şi ZI pot fi sinterizate într-o singură eta-pă de sinterizare, în forme de sinterizare separate, stivuite suprapus. Stivuirea formelor de sinterizare este posibilă numai în Ceramill Therm II (178350).

  NOTA: ▷Aveţi grijă să nu rămână bile blocate în spaţiile interdentale sau în

  concavităţi!

 • U T I L I Z A R E

  RO

  17

  ▪ Faza de răcire: temperatura finală de 1450 °C până la temperatura camerei (cel puţin < 200 °C); aprox. 5 K/min (aprox 5 ore)

  Schelete pentru aplicarea faţetelor ceramiceRetuşareDupă sinterizarea finală, dacă ese necesar, retuşaţi scheletele de oxid de zirconiu cu o turbină de laborator răcită cu apă şi pietre diamantate adecvate (recomandare: granulaţie aprox. 40 μm).

  Pregătirea scheletului pentru aplicarea faţetelor ceramiceDupă verificarea potrivirii, punctelor de contact şi de ocluzie:▷Curăţaţi suprafeţele interioare ale coroanelor prin sablare cu corindon

  (dioxid de aluminiu, 110 μm, presiune ≤ 2 bari) şi apoi curătaţi cu abur.

  Aplicarea ceramiciiCeramill Zolid ste adecvat pentru aplicarea porţelanului dentar conven-ţional din oxid de zironiu (de ex. Creation ZI-F). Găsiţi coeficientul de dilatare termică al răcirii de lungă durată pentru piesele brute Ceramill Zolid la paragraful Date tehnice (vezi pagina 7).La punţile cu mai mult de cinci elemente şi la cele cu elemente interme-diare masive se recomandă o răcire treptată, de lungă durată, până la 500 °C .

 • RO

  U T I L I Z A R E

  18

  Lucrare dentară monolitRetuşareDupă sinterizarea finală:▷ Retuşaţi, în funcţie de necesitate scheletele din oxid de zirconiu fără

  presiune, într-o turbină de laborator răcită cu apă, cu pietre diaman-tate adecvate (recomandare: granulaţie aprox. 40 μm) .

  ▷Lustruiţi bine în stare sinterizată dens suprafeţele de contact cu anta-goniştii şi dinţii învecinaţi. În acest scop se recomandă setul de lustruit de la Amann Girrbach (vezi şi instrucţiunile de prelucrare pentru setui de lustruit).

  Pregătirea scheletului pentru colorare şi glazurareDupă verificarea potrivirii, punctelor de contact şi de ocluzie:▷Curăţaţi suprafeţele interioare ale coroanelor prin sablare cu corindon

  (dioxid de aluminiu, 110 μm, presiune ≤ 2 bari) şi apoi curăţaţi-le în baie de ultasunete şi/sau cu abur.

  Suprafeţele exterioare ale coroanelor nu se sablează cu corindon.La punţile cu mai mult de cinci elemente şi la cele cu elemente interme-diare masive se recomandă o răcire treptată, de lungă durată, până la 500 °C.

  Colorare şi glazurare▷Coloraţi şi glazuraţi apoi unităţile. În acest scop se recomandă setul

  de colorare şi glazurare de la Amann Girrbach (vezi şi instrucţiunile de prelucrare pentru setul de colorare şi glazurare).

 • F I X A R E

  RO

  19

  FixareCimentare convenţională: Datorită rezistenţei şi stabilităţii ridicate a scheletelor Ceramill Zolid, în cele mai multe cazuri este posibilă o fixare convenţională cu ciment pe bază de fosfat de zinc sau cu ciment glasionomer (de ex. GC Fuji Plus).▷La cimentarea convenţională asiguraţi retenţia suficientă şi o înălţime

  minimă corespunzătoare a bontului de 3 mm!

  Fixare adezivă:Pentru fixarea adezivă se recomandă compozitul de fixare Panavia® 21 sau Panavia® F 2,0 în baza bonding-ului foarte bun cu materialul sche-letelor din oxid de zirconiu. Nu se recomandă o cimentare provizorie, deoarece scheletele ar putea deteriora în momentul scoaterii lor.

  Retuşare la medicul stomatologDacă medicul stomatolog trebuie să şlefuiască lucrarea în momentul introducerii acesteia în gura pacientului, unităţile trebuie din nou lustru-ite pentru luciu strălucitor. Pentru şlefuire se recomandă numai pietre diamantate (recomandare: granulaţie aprox. 40 μm). Pentru lustruit se recomandă pastele diamantate de la Amann Girrbach (vezi şi instrucţi-unile de prelucrare pentru setui de lustruit).

  NOTA:

  Dacă lucrările protetice nu sunt lustruite suficient, antagonistul se poate deteriora prin abraziune!

 • RO

  C O N T R O L U L T E R I O R L A M E D I C U L S T O M A -

  20

  Control ulterior la medicul stomatologSe recomandă ca în mod obligatoriu să se controleze o dată pe an lucra-rea dentară monolit în gura pacientului. Cu această ocazie se vor inspecta şi restul dinţilor, antagoniştii şi ţesutul moale. Eventual se vor lua măsuri de corectare. Şi aici trebuie avut în vedere să se lustruiească apoi bine obiectele.

  AccesoriiNOTA:

  Din 2014 sunt disponibile Ceramill Liquids noi cu reţetă modificată, în 16 culori Vita classical (A – D).▷Nu amestecaţi Ceramill Liquids CL1 – CL4 (număr articol 760470)

  cu noile Ceramill Liquids A2 – B2 (număr articol 760469).▷Respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru Ceramill Liquids.

  Nr. art. Descriere760349 Ceramill Stain & Glaze Kit update760470 Ceramill Liquid set complet (CL1 – CL4)760476 Ceramill Liquid CL OR760477 Ceramill Liquid CL GR760469 Ceramill Liquid Set update

  (A2 - A3 - A3,5 - B2 - OR - GR - RO - GIN - VIO)760430 –

  760447Ceramill Liquid A1 – D4

 • A C C E S O R I I

  RO

  21

  Pentru fixarea rapidă a mulajului din material plastic şi pentru poziţiona-rea sigură în pantograf sunt disponibile plăci de fixare din material plas-tic.

  760448 Ceramill Dimmer Liquid760449 Ceramill Dimmer Liquid Refill760478 Ceramill Liquid Brush, Size 1 (4 buc.)760479 Ceramill Liquid Brush, Size 3 (4 buc.)760450 Ceramill Liquid dlacon colorant (10 buc.)178370 Formă de sinterizare Ceramill Zolid, cu posibilitate de

  stivuire178311 Bile de sinterizare Ceramill Therm 200 g760606 Ceramill Roto Motion 0,6875510 Ceramill Polish-Dent Kit875500 Ceramill Polish-Lab Kit

  Nr. art. Descriere

 • RO

  I N F O R M AŢ I I P E N T R U D O W N L O A D

  22

  Mulajul din material plastic se fixează în placa de fixare preliminar freza-tă manual în acest scop. Placa de fixare se fixează în pantograf, în mod analog pieselor brute corespunzătoare. Astel este garantată fixarea sigură în maşina de frezat a mulajului, şi totodată vom fi siguri cî mulajul se află în zona de frezare prelucrabilă a piesei brute.

  Informaţii pentru downloadAlte instrucţiuni şi videotutorials pentru download găsiţi lawww.ceramill-m-center.com şi/sau www.amanngirrbach.com.

  Nr. art. Ilustrare Descrierepentru Ceramill Base und Ceramill Multi-x

  760941 Plăci de fixare 71/77 pentru mulaje din material plastic, potrivite pen-tru Ceramill ZI/Zolid 71 (marcaj [1]) şi Ceramill ZI 77 (marcaj [2]), Amb. de 5 buc.

  Cadru pentru placă de fixare pentru Multi-x760943 Cadru (pentru utilizare multiplă) cu

  dispozitiv ajutător de poziţionare integrat pentru placa de fixare 71/77, amb. cu 1 buc.

  1

  2

 • Made in the European Union

  ISO 9001QU

  ALI

  TÄTSMANAGEM

  ENT

  Distribution | Vertrieb D/A

  Amann Girrbach GmbH Dürrenweg 4075177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 [email protected]

  Manufacturer | HerstellerDistribution Int. | Vertrieb Int.

  Amann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 [email protected]

  www.amanngirrbach.com

  0123

  DIN EN ISO 1348531837-FB2014-08-11