Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

17
PROIECT DE LECŢIE Data: 11. VI. 2013 Clasa: I B Prof.inv.primar: DAN NATALIA ŞcoalaGimnaziala ,, Ştefan cel Mare; Alexandria Propunatoare : ZARZĂRĂ IRINA DANIELA Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: Matematică Subiectul lecţiei: Adunări şi scăderi de la 30 la 100 – recapitulare finală Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor Obiective operaţionale: cognitiv-formative: 1

description

PROIECT DE LECTIE SUSTINUT LA INSPECTIA SPECIALA LA CLASA, LA MATEMATICA, TEMA: RECAPITULARE FINALA

Transcript of Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

Page 1: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

PROIECT DE LECŢIE

Data: 11. VI. 2013 Clasa: I B Prof.inv.primar: DAN NATALIA ŞcoalaGimnaziala ,, Ştefan cel Mare; Alexandria Propunatoare : ZARZĂRĂ IRINA DANIELA Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: Matematică Subiectul lecţiei: Adunări şi scăderi de la 30 la 100 – recapitulare finală Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor Obiective operaţionale:

♦ cognitiv-formative:O1: - să opereze cu numerele, efectuând calculul mintal;O2: - să ştie care este inversul unui numărO3 : să descompună numerele în zeci şi unităţi

1

Page 2: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

O4 : - să rezolve corect exerciţii de scădere şi adunare a numerelor naturale, formate din zeci şi unităţi, de la 30 la 100, fără trecere peste ordin;

O5 : - să completeze cu  +  sau  – spaţiile lacunare ;O6 : - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, diferenţă, cu atât mai mult/puţin, cu atât mai mare/mic; micşorează /măreşteO7 : să rezolve probleme cu 2 operaţiiO8 : - să compună oral, cel puţin o problemă care se va rezolva prin două operaţii

♦ afectiv-atitudinale: -să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând prompt şi corect la solicitări ; -să folosească un limbaj matematic adecvat, verbalizând etapele rezolvării exerciţiilor ;

♦ psiho-motorii :-să păstreze poziţia corectă, atât a corpului cât şi a caietului, în bancă pe tot parcursul lecţei .

Strategia didactică :♦resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic şi munca independentă.♦resurse materiale: Personaje din poveşti, creioane colorate, fişe, cretă colorată, caiete, coli mari albe, flipchart♦forme de organizare: frontală, individuală.

Modalităţi de evaluare : continuă (formativă), sumativă ;Locul de desfăşurare: sala de clasă ;Durata: 45 min

Bibliografie 

♦ Cristici Valeria, Cioacă Olivia, Iordan Olivia, Marin Tudor- ”Ghidul învăţătorului – clasa I ”, Ed. Petrion, Bucureşti, 2000 ;♦ “Ghid practic pentru aplicarea programei şcolare şi a manualului de matematică” , Ed. Aramis, Bucureşti, 2004.♦Matematica – Manual pentru clasa I ; Nadia Bărbieru, Viorica Elena Cărbunaru, Ecaterina Piţuru, Ed. Teora Educaţional 2003♦Teste de Evaluare – Limba română – Matematică- Cunoaşterea Mediului ; Adina Grigore, Ed. Ars. Libri 2010

2

Page 3: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

SCENARIUL LECŢIEI

Etapele lectieiCONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII

Metode si procedee

Resurse materiale

Modalităţi de evaluare

Activitatea invatatorului Activitatea elevilor

I. Moment organizatoric

Asigur condiţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a lecţiei cerând elevilor să pregătească materialele necesare, să-şi corecteze poziţia în bancă şi să păstreze ordinea şi disciplina.

Elevii se pregatesc pentru ora de matematica.

Caietul de matematică

II. Verificarea temei

Ce aţi avut de scris pentru astăzi?

Verific tema cantitativ, iar în timpul acesta copiii vor rezolva o fişă . Anexa 1.

Când termina fişa, citesc 2-3 copii tema. Ceilalţi vor fi pregătiţi cu caietele şi un creion pentru a se verifica. Apoi verific fişa.

Prezintă tema.

Rezolvă fişa.

Fişa de lucru

II. Reactualizarea cunoştinţelor

Solicit elevii să rezolve oral exerciţiile: Calculaţi :

17+ 10= 24+ 2= 20- 10= 37 - 3= 46 - 20 = 25- 5=

suma numerelor: 41 şi 20; diferenţa nr. 50 şi 20; micşoraţi cu 15 nr. 35; măriţi cu 7 nr. 70; cu cât este nr. 78 mai mare decât 60;

Elevii ascultă.Elevii fac calculul oral.Se autocorectează.

Explicaţia

Exerciţiul-frontal

-individual

3

Page 4: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

cu cât este nr. 30 mai mic decât 80; Suma a două nr. este 90, iar un

termen este 40. Care este celălalt temen?

Mă gândesc la un nr. Îl adun cu 9 şi obţin 49. La ce nr. m-am gândit?

III. Captarea atentiei

Astăzi, la ora de matematică ne vom juca cu personajele dintr-o poveste cunoscută şi îndrăgită de voi.Prezint elevilor planşa cu Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici.Solicit un elev să–mi recunoască personajele pe care le-am aşezat pe planşă.

Ascultă cu atenţie.

Recunosc şi numesc personajele de pe planşă.

Explicaţia

Conversaţia

Planşa didactică

IV. Anunţarea temei şi a obiectivelor

Anunţ elevii că vom face o lecţie de recapitulare în care vom efectua exerciţii care presupun operaţii de adunare şi scădere, probleme cu numerele de la 30 la 100 şi obiectivele urmărite pe parcursul lecţiei.

Elevii ascultă. Explicaţia

V. Dirijarea învăţării

Solicit elevii să deschidă caietul şi să scrie titlul lecţiei.Scriu titlul lecţiei pe tablă.: Adunări si scăderi cu numere de la 30 la 100

Piticii sunt în pădure să culeagă flori pentru Albă-ca-Zăpada. Dar, fiecare floare ascunde un exerciţiu pe care piticul trebuie să-l rezolve pentru a o culege. Piticii vă roagă să-i ajutaţi să rezolve exerciţiile, ca să poată culege cât mai multe flori pentru Albă-ca-Zăpada, care-i aşteaptă acasă.

Scriu titlul lecţiei pe caiet.

Ascultă cu atenţie explicaţiile.

Conversaţia

Decupaje - flori

-individual

4

Page 5: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

Ce ziceţi? Îi ajutăm?

Elevii vor ieşi la tablă şi vor rezolva exerciţiile ascunse sub fiecare floare.Fiecare va primi cate o fişă de lucru.Dacă elevul a rezolvat corect sarcina exerciţiului, piticul va culege floarea.Le voi cere să verbalizeze constant modul de rezolvare al exerciţiilor, corectând eventualele greşeli.Anexa

1)Calculează:20 + 18 = 58 - 2485 – 32 = 23 + 612) Pune semnul „+” sau „-„ pentru ca exerciţiile să fie corecte:21 45 = 66 89 42 = 4776 30 = 46 41 14 = 553) Din suma numerelor 31 şi 47 scade cel mai mic număr de două cifre.4) Află suma dintre nr. 43 şi inversul său.5) Din diferenţa numerelor 89 şi 30 scade nr. 23.6) Mutulică a cules 32 de ciuperci, iar Somnorosul a cules cu 11 ciuperci mai puţine decât Mutulică.Câte ciuperci a cules Somnorosul?7) Într-un coş erau 43 de fragi. Piticul Doc mai pune 25 de fragi.Câţi fragi sunt acum în coş?

Îşi exprimă dorinţa de a-i ajuta pe pitici.

Folosesc limbajul matematic.

Elevii rezolvă exerciţiile la tablă şi pe fişe.

Se autocorectează.

Exerciţiul

Jocul didactic

Explicaţia

Problematizarea

-observarea sistematică

-frontal

5

Page 6: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

La final se numără florile pe care le-au cules piticii.Piticii sunt bucuroşi că i-aţi ajutat să culeagă flori pentru Albă-ca-Zăpada şi vă mulţumesc.

VI. Obţinerea performanţei

Elevii primesc sarcina de a compune oral probleme care să se rezolve prin 2 operaţii.

Datele problemelor:

A) Marius are 23 peştişori .- Ionel cu 7 mai mulţi. Ce putem afla? Formulaţi voi întrebarea.

Mod de rezolvare:Ce ştim? – Ştim că Marius are 30 pestişori.Ce mai ştim ? – Ştim că Ionel are cu 7 peştisori mai mulţi.Ce putem afla? – Câti peştisori are Ionel. Ce operaţie facem?- De adunare.30 + 7 = 37 peştişori ( Ionel)

Dar dacă am pune toţi peştişorii în acelaşi acvariu? Câţi ar fi cu toţii?

R: 30 ( M) + 37 (I) = 67R: 67 peştişori (au in total cei doi copii) Prin cate întrebări am aflat acest lucru? - Prin 2 întrebări.

Compun oral probleme.

Elevii vor formula întrebarea .Câţi pestişori are Ionel?

Rezolvă problema pe caiete.

ExerciţiulProblematizarea

.decupaje –peştişori

-individual

6

Page 7: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

B) Un pictor a desenat 12 flori apoi a pus pe ele fluturi. Fluturii sunt cu 2 mai puţin decât flori.Formulează 2 întrebări pentru a rezolva problema prin 2 operaţii.

Mod de rezolvare:Ce ştim?Ştim că sunt 12 flori.Ce mai ştim?Ştim că fluturi sunt cu 2 mai puţini decât flori.Ce putem afla? -Câţi fluturi sunt.Cum aflăm?12-2=10 fluturiCe mai putem întreba?Câţi fluturi şi flori sunt în total?12 + 10 = 22 fluturi şi floriPrin câte întrebări am aflat acest lucru? - Prin 2 întrebări.

VII. Evaluare Albă-ca-Zăpada v-a pregătit şi ea o fişă de evaluare, pe care doreşte s-o rezolvaţi corect şi vă urează succes!Le împart fişele de evaluare, le explic sarcinile de lucru. Anexa 2

Ascultă cu atenţie explicaţiile.Rezolvă fişa de evaluare.

Explicaţia

Exerciţiul

Fişa -individual

VIII. Încheierea Se fac aprecieri individuale şi colective Elevii ascultă aprecierile.

7

Page 8: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

lecţiei.Tema pentru acasa

asupra modului de desfăşurarea a lecţiei.

Pentru acasă aveţi de rezolvat o fişă cu exerciţii. – fişa - temă

Copiii vor primi de asemenea o fişă cu Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici pe care o vor colora acasă.

Primesc fişa- tema şi fişa de colorat.

-frontal

-individual

8

Page 9: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

Anexa 1

Fisa de munca independenta

1. Trei gâşte şi o oaie sunt în curte. Câte picioare sunt în curte ?

A) 3 B) 10 C) 4 D) 9 E) 6

2. Trei băieţi sunt în tei. Vin la ei încă trei. Vine şi Cernat. Câţi s-au adunat?

A) 2 B) 3 C) 1 D) 7 E) 5

ANEXA 2

Numele…………………………. Data :……………………..

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Descompuneţi numerele în sumă de zeci şi unităţi :Exemplu : 36 = 30 + 672 = …………… 45 = …………………91 = …………… 66 = ………………...

2. Calculaţi :

40 + 9 + 67 - 15 + 89 - 63 - 7 60 6 24 24 21

9

Page 10: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

3. Măriţi cu 35 numerele: 20, 51 şi 33.

4. Micşoraţi cu 20 numerele: 45, 60, 29.

5. Rezolvaţi problema:

Albă–ca–Zăpada face 56 de prăjituri pentru pitici. Seara, când vin din mină, piticii mănâncă 14 din prăjiturile gustoase ale Albei–ca –Zăpăda. Câte prăjituri rămân pentru a doua zi?

Rezolvare:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Răspuns:……………………..

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Test de evaluare sumativă: Adunări şi scăderi de la 30 la 100

10

Page 11: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

Unitatea de învăţare: Recapitulare finalăObiective operaţionale: O1: - să descompună numerele în sumă de zeci şi unităţi;

O2: - să efectueze operaţiile de adunare şi scădere; O3: - să mărească numerele date folosind operaţia corespunzătoare; O4: - să micşoreze numerele date folosind operaţia corespunzătoare; O5: - să rezolve problema.

S1. descompune corect două numere în sumă de zeci şi unităţi;2. rezolvă corect două operaţii;3. stabileşte şi rezolvă corect o operaţie;4. stabileşte şi rezolvă corect o operaţie;5. stabileşte operaţia.

B1. descompune corect patru numere în sumă de zeci şi unităţi;2. rezolvă corect patru operaţii3. rezolvă corect două operaţii;4. rezolvă corect două operaţii;5. stabileşte operaţia şi rezolvă corect.

FB1. descompune corect şase numere în sumă de zeci şi unităţi;2. rezolvă corect şase operaţii;3. rezolvă corect trei operaţii;4. rezolvă corect trei operaţii;5. stabileşte operaţia, rezolvă corect şi notează răspunsul.

ANEXA – FIŞA TEMĂ

11

Page 12: Inspectie speciala la clasa - Recapitulare finala - Matematica clasa I

FIŞĂ DE LUCRU

1. Calculaţi:20 + 45- 57- 25+ 59- 12+19 13 32 41 40 21

21 + 10 + 30 =

78 – 15 – 20 =

2. Puneţi semnele “+” sau “ – “ pentru ca exerciţiile să fie corecte:30 21 = 51 21 41 = 62

25 20 = 45 58 31 = 27

3. Din suma numerelor 42 şi 13 scade cel mai mic număr de două cifre:

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..4.Scade numărul 30 din cel mai mare număr de două cifre diferite:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. În parcul din apropiere se jucau 37 de copii. Dintre ei 12 au plecat cu bicicletele. Câti copii au mai rămas în parc?………………………………………………………………………………………………………………………………

Răspuns:………….

.

12