Inspectie Grad i

50
Motto: Ori de câte ori un copil spune : „Nu cred în zâne!”, undeva o mică zână moare - aşa spunea Peter Pan. Este de datoria noastră să nu lăsăm zânele să moară. Institutor – Colonelu Cristian DATA: 17.02.2010

Transcript of Inspectie Grad i

Page 1: Inspectie Grad i

Motto:Ori de câte ori un copil spune : „Nu cred în zâne!”, undeva o mică zână moare - aşa spunea Peter Pan. Este de datoria noastră să nu lăsăm zânele să moară.

Institutor – Colonelu Cristian

DATA: 17.02.2010UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu cls. I-VIII Nr.8GRUPA: mare-pregătitoareEDUCATOR: inst. Colonelu Cristian

Page 2: Inspectie Grad i

TEMA: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim” SUBTEMA: „În lumea poveştilor”

SCENARIUL ACTIVITĂŢII „ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ”TEMA ZILEI : „În lumea poveştilor”TIPUL DE ACTIVITATE : Formare de deprinderi

Durata : 20 minute OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

-să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări ; -să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele; -să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;

SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.SRATEGII DIDACTICE: a)METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, negocierea, jocul, problematizarea; b)ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza, mânuirea materialelor; c)RESURSE MATERIALE: Catalogul grupei, Calendarul naturii, jetoane cu caracteristici ale vremii, fotografii, imagini simbol ale evenimentelor. d)FORME DE ORGANIZARE: frontal, în perechi, individual; BIBLIOGRAFIE:- ,,Curriculum pentru invatamantul prescolar” M.E.C.I. 2008 ,,Metode intreactive de grup” Editura Arves, 2007 -RIP,NR. 1-2/2009 ,,Curriculum 2008” -RIP,NR. 3-4/2009 ,,Proiectare” -Internet

ETAPELE ACTIVITĂŢII:Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei. Rostesc următoarele versuri: „Dimineaţa a sosit Toţi copiii au venit În cerc să ne adunăm Cu toţii să ne salutăm.”

-Salutul: „Bună dimineaţa, personaje din poveşti!” Copiii se salută cu numele personajelor preferate.-Prezenţa: verificarea prezenţei copiilor. Un băiat va numi fetiţele prezente, iar o fetiţă va numi băieţii prezenţi.

Page 3: Inspectie Grad i

-Completarea calendarului naturii - Ce zi a săptămânii este astăzi? - Cum este vremea ? - În ce anotimp suntem ? -Noutăţi/evenimente/ştirea zilei: poveşti ale copiilor, momente care i-au impresionat din poveştile cunoscute.

-Mesajul zilei: „Poveştile raman vesnic!” se transmite copiilor ca povestile nu au varsta-Activitatea de grup: scurt mesaj despre importanţa poveştilor

RUTINE : „Îmi aştept rândul”- deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când solicit un anumit lucru;

TRANZIŢIE : Cu ajutorul cântecului „Noi suntem piticii” se porneşte spre sectoare.

OBIECTIVE DE OPERAŢIONALE:BIBLIOTECĂ:„Selectarea cuvintelor care alcătuiesc titlul poveştii preferate”

Fişa - „Personaje îndrăgite din poveşti” O1: Să selecteze cuvinte; O2: Să ordoneze cuvinte pentru a realiza un titlu; O3: Să realizeze cerinţele fişei.

Page 4: Inspectie Grad i

ARTĂ: „Colorăm imagini din poveşti”

O1: Să coloreze corespunzător imagini din poveste; O2: Să-şi păstreze poziţia corectă la masa de lucru.

JOC DE ROL: „Îngrijim căţeluşa Sfintei Duminici”

O1-Sa se transpuna in diferite roluri in joc,O2:-Sa desfasoare jocuri de rol , utilizand vorbirea dialogata si nuantarea vocii,O3-Sa interactioneze activ cu partenerii de joc,

CONSTRUCŢII:„Construim fântâna”, „Construim cuptorul”

O1-Sa utilizeze corect materialele puse la dispozitie,O2-Sa imbine formele in scopul realizarii temei propuse,O3-Sa gaseasca utilitatea potrivita constructiei obtinute,O4-Sa manifeste spirit de colaborare.

ACTIVITATEA DE GRUP„Podul de piatră” O1: Sa ia parte la jocurile de grup; O2: Sa respecte regulile jocului si partenerii de joc.

STRATEGII DIDACTICE: Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, instructajul verbal, exerciţiul, brainstormingul, proverbul, învăţarea prin cooperare .

Material didactic: imagini din poveşti, trusă de doctor, cuvinte decupate, foarfecă, aţă, capsator.

Page 5: Inspectie Grad i

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALEACTIVITATE INTEGRATĂ: DLC+DEC „Povestea mea”

„Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă – repovestire „Fata babei şi fata moşneagului” – harta poveştii

MIJLOC DE REALIZARE: repovestire + activitae practică OBIECTIVE OPERAŢIONALE:1. Să participe la activităţile de grup în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor.COMPORTAMENTE :

Ia parte la discuţii în grupuri informale ; Întreabă şi răspunde la întrebări Întrebuinţează regulile unui dialog Prezintă şi face prezentări

2. Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.COMPORTAMENTE:

Transmite un mesaj simplu în cadrul jocului sau activităţii de verificare; Raspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune ; Se exprimă corect pentru a se face inteles ; Solicită ajutorul educatorului când nu inţelege un mesaj.

3. Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a inteles.COMPORTAMENTE:

Urmăreşte linia unei poveşti, concomitent cu imaginile ori povestea redată de educator, coleg; Demonstrează inţelegerea textului apelând la diferite modalităţi de redare a acestuia, repovestire,

dramatizare, desen etc.4. Să recepteze un text care i se povesteşte, citeşte, întelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.

Page 6: Inspectie Grad i

COMPORTAMENTE: Realizează dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul unei povestiri, utilizând vorbirea dialogată,

nuanţarea vocii intonaţia cu ajutorul educatorului, folosind indicaţiile sugerate de text; Utilizează calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor idei şi

sentimente.

Metode şi procedee: explicaţia, povestirea, exerciţiul, problematizarea, turul galeriei.Material didactic: cutii cu materialele pentru joc-planşe din poveşti, măşti, de desen, culori, plastilină, foarfecă, hârtie glasată, lipici, beţişoare.

Sarcina didactică: recunoaşterea unor poveşti şi personaje având la dispoziţie planşe ale acestora, răspunsul la ghicitori, dramatizarea unor scene din poveşti.Elemente de joc: ghicirea, mişcarea, surpriza, aplauze, folosirea unor onomatopee, mânuirea materialelor.TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare - verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderiFORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuriBibliografie:Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3,6/7 ani), M.E.C.T., 2008Laboratorul preşcolar-Ghid metodologic, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2001Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar, Editura Humanitas Educaţional, 2005.

Page 7: Inspectie Grad i

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI:

Etapeleactivităţii

Conţinutul activităţii Srategiididactice

Evaluare

I.1.Moment organizatoric

-aerisirea sălii de grupă;-aranjarea materialului distributiv;-formarea cercului.

Domenii experientialeDLC: „Fata babei şi fata

moşneagului” =repovestire= DEC. Activitate practica: „Harta poveştii” =lipire=

Activitati de dezvoltare personala

Întâlnirea de dimineaţă: „Astăzi mi-aş dori să fiu...”

Rutine: igiena - toaleta şi spălatul; gustarea:

Tranziţii: ”Bat din palme clap, clap, clap,

Din picioare tra, trap, trap,Ne-nvârtim, ne rasucim,

Şi la (baie, masa, activitate) noi pornim! Activităţi

recreative

JOC DE ROL:

„Carnavalul poveştilor"Activitati la alegere

BIBLIOTECĂ:

Fişa – „Personaje îndrăgite din poveşti”

Selectarea cuvintelor care alcătuiesc titlul poveşti preferate

Activitati la alegere

ARTA:

„Coloram imagini din poveşti”

Activitati la alegere

JOC DE ROL:

„Îngrijim căţeluşa Sfintei

Duminici"

Activitati la alegere (ALA II):

„Podul de piatra"

Confecţionare de cărţi de poveşti

Page 8: Inspectie Grad i

2. Captarea atenţiei

În clasă intră o persoană care aduce 3 pachete şi o scrisoare, sosite pentru grupa de copii.Citesc scrisoarea: „Eu, Albă-ca-Zăpada, v-am adus 3 pachete pe care le-am numerotat cu nr. 1,2,3, în ele veţi găsi o mare surpriză, dar ca să ajungeţi la acestea, va trebui să deschideţi cutiile în ordinea numerotării de la 1-3. Va trebui să rezolvaţi pe rând sarcinile pe care le veţi găsi în aceste cutii. Eu vă doresc, spor la treabă!”

-expunerea;-observaţia-explicaţia-conversaţia

3.Anunţarea temei şi a obiectivelor

Se anunţă tema şi obiectivele în ordinea deschiderii cutiilor.Anunţ copiii că vor face povestire după imagini, că vor confecţiona căţeluşa, părul, fântâna şi cuptorul îngrijite de fata moşului.

-conversaţia-explicaţia

4.Dirijarea învăţării

Deschid prima cutie care în primă fază ascunde costumatia unui personaj-surpriză ( magicianul). Unul dintre copii va fi îmbrăcat în magician care va fi solicitat să facă câteva scamatorii pentru a sosi surprizele.Magicianul va număra până la 10 şi apoi, pe rând, va scoate din cutie plicuri cu imaginile poveştii şi copiii vor descrie momentul din poveste denumind titlul acesteia şi personajele din poveste.

Le voi adresa copiilor următoarele întrebări :- Care sunt personajele din povestea „Fata

babei şi fata moşneagului”?- Câte fete sunt în poveste?- Pe cine întâlneşte în drum cele două fete ?- Care sunt personajele pozitive din această

poveste ?- Dar negative ?- Cum era fata moşneagului ? Dar a babei ?- Ce cântecel cunoaşteţi în care o fată

Copiii răspund: Fata babei, fata moşneagului, moşneagul, baba, căţeluşa, părul, cuptorul, fântâna, Sfânta Duminică.

- individuală-frontală

Page 9: Inspectie Grad i

stătea precum fata babei mereu în faţa oglinzii ?(copiii vor interpreta acompaniati cantecul « La oglinda » .

Cu ce personaj din poveste aţi dori să semănaţi ? De ce ?

5. Obţinerea performanţei

Voi solicita copiiilor să aşeze în ordinea cronologică a desfăşurării evenimentelor imaginile din cutie. Voi chema pe rând câte un copil să povestească câte un fragment (o imagine) din poveste.

- Ce concluzie putem desprinde din această poveste?

-explicaţia-demonstraţia-observaţia

6.TRANZIŢIE ALA

Voi realiza tranziţia prin câteva versuri rostite cu grupa: “Către centre ne-ndreptămPovestea să o reluăm,Meşteri mari astăzi vom fi,Povestea o vom reconstitui!” Se deschide cea de-a doua cutie care va avea în ea jetoane roşii, galbene, verzi şi maro şi materialele de lucru. Fiecare copil va alege câte un jeton de culoarea dorită şi se va îndrepta spre centrul care simbolizază culoarea pe care a extras-o.Jetoanele sunt împărţite în mod proporţionat astfel încât să nu existe centru cu copii puţini.Le citesc mesajul de la Albă-ca-Zăpada: „Construiţi „Harta poveştii FATA BABEI ŞI FATA MOŞULUI” din materialele existente în cutie. Pentru aceasta va trebui sa extrageţi din „Trăistuţa poveştilor” jetoane –cufere in patru culori .Fiecare copil va alege cate un jeton si se vor grupa in 4 echipe in functie de culoarea jetonului – cufar ales.”

ConversaţiaExplicaţia Demonstraţia

FrontalăPe grupe

Page 10: Inspectie Grad i

Copiii care au ales culoarea roşie vor confecţiona fântâna pe care a curăţat-o Fata moşului, dar şi personajele principale din poveste.

Copiii care au ales culoarea galbenă vor confecţiona cuptorul pe care l-a curăţat Fata moşului, dar şi personajele principale din poveste.

Copiii care au ales culoarea verde vor confecţiona părul pe care l-a curăţat Fata moşului, dar şi personajele principale din poveste.

Copiii care au ales culoarea maro vor confecţiona căţeluşa pe care a îngrijit-o Fata moşului, dar şi personajele principale din poveste.

Voi prezenta copiilor centrele de activitate deschise, temele propuse si obiectivele de realizat. Pe parcursul desfăşurării activităţilor în centre, voi îndruma copiii în realizarea sarcinilor,voi urmări îndeplinirea obiectivelor şi gradul de participare al fiecăruia. La finalul activitatii copiii vor trece pe la fiecare centru pentru a putea vedea fiecare lucrare realizata.

7.Asigurarea retenţiei şi transferului

Voi solicita copiilor să aşeze elementele realizate în centrele de activitate (cuptorul, fântâna, părul, căţeluşa) astfel încât să reconstituie traseul dintre casa Sf. Duminici şi casa parintească.

- explicaţia -frontalăTurul galeriei

8.Evaluarea Le cer copiilor să dea un alt final poveştii. -surpriza-explicaţia

-frontal

9. Încheierea activităţii

Le ofer copiilor diploma de „Iubitor al poveştilor”

-aprecieri verbale-recompense

Page 11: Inspectie Grad i

ANEXA 1

SCRISOARE CĂTRE GRUPA „PICILOR ATOMICI”

Eu, Albă-ca-Zăpada, v-am adus 3 pachete pe care le-am numerotat cu nr. 1,2,3. În ele veţi găsi o mare surpriză, dar ca să ajungeţi la acestea, va trebui să deschideţi cutiile în ordinea numerotării de la 1-3. Va trebui să rezolvaţi pe rând sarcinile pe care le veţi găsi în aceste cutii.

Eu vă doresc, spor la treabă

Albă-ca-Zăpada

Pachetul nr.1

Aşezaţi în ordine imaginile din cutie ce înfăţişează evenimentele întâmplateSpor la treabă !

Pachetul nr. 2

Construiţi „Harta poveştii FATA BABEI ŞI FATA MOŞULUI” din materialele existente în cutie. Pentru aceasta va trebui sa extrageţi din „Trăistuţa poveştilor” jetoane –cufere in patru culori .Fiecare copil va alege cate un jeton si se vor grupa in 4 echipe in functie de culoarea jetonului – cufar ales .

Copiii care au ales culoarea roşie vor confecţiona fântâna pe care a curăţat-o Fata moşului şi personajele principale din poveste.

Page 12: Inspectie Grad i

Copiii care au ales culoarea galbenă vor confecţiona cuptorul pe care l-a curăţat Fata moşului şi personajele principale din poveste.

Copiii care au ales culoarea verde vor confecţiona părul pe care l-a curăţat Fata moşului şi personajele principale din poveste. Copiii care au ales culoarea maro vor confecţiona căţeluşa pe care a îngrijit-o Fata moşului şi personajele principale din poveste.

Spor la treabă !

Pachetul nr. 3

Alegeţi-vă măştile de carnaval! Fiecare copil îşi alege o mască şi va interpreta rolul pe care îl simbolizează masca aleasă.

Distracţie plăcută!

Page 13: Inspectie Grad i

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA2 ( Jocuri şi activităţi alese)TEMA ACTIVITĂŢII: „La carnaval”TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi;FORMA DE REALIZARE : Divertisment ( program artistic)DURATA : 20 MINUTESCOPUL: Consolidarea cunoştintelor copiilor despre personaje din poveştile cunoscute;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1: Să interpreteze melodic rolurile personajelor din poveste ; O2: Să participe activ atât în calitate de spectator cât şi de actor;

STRATEGII DIDACTICE: Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, , exerciţiul, , problematizarea, jocul, observaţia; Mijloace de învăţământ: costume ale personajelor din poveşti prezentate, măşti carnaval, Cd-rom, computer, decorul de poveste, cărţi de poveşti;

Elemente de joc: surpriza, mişcare, aplauze, folosirea onomatopeelor, versuri, roluri;Durata: 20 minuteLOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:o Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;o Haideţi la serbare. Versuri, scenete, dramatizări pentru programul distractiv- recreativ în grădiniţă.

Valeria Cincă, Anca Ţancu, Gabriela Marinescu, Valentina Nicolae, Mimi Chituleasă, Maricica Stoian. Editura Coba Educaţional

o Florica Mitu, Ştefania Antonovici, Jocuri didactice integrate pentru învăţământ preşcolar. Editura Humanitas Educaţional 2005

ANEXA 2

Page 14: Inspectie Grad i

„CARNAVALUL PERSONAJELOR DIN POVEŞTI” Copiii intră în scenă cântând şi bătând din palme.Ei sunt mascaţi cu diferite măşti,reprezentând personaje din poveşti şi din lumea copiilor.Ei se aşază în semicerc.

Cântec(refrenul carnavalului): “Carnaval,carnaval, Vesel carnaval, Să vedem,acum ce măşti Au sosit la bal…”

Se repetă până la aşezarea în semicerc.

Clovnul I: “Bine-aţi venit,dragi invitaţi, La carnaval să vă distraţi! Copiii din clasa noastră S-au pregătit şi-au învăţat, Costume frumoase au îmbrăcat!

Tot ce veţi vedea aici, Din lumea noastră face parte, În care toţi sunt buni şi sinceri, Prieteni mulţi cum vrem să fie Toţi oamenii de pe pământ.”

Clovnul II: “Cred că cele ce urmează În basme s-au petrecut, Într-o lume de demult. Acolo animalele vorbesc Şi se poartă ca şi oamenii.”

Refrenul carnavalului.(bis) Vin în faţa scenei Scufiţa Roşie şi Vânătorul. În timp ce Scufiţa se plimbă prin faţa scenei cu coşuleţul în mână şi încercând să culeagă flori,ceilalţi copii cântă:

Page 15: Inspectie Grad i

“Tu eşti fetiţă Şi ai scufiţă. La bunicuţa Te-a trimis,mămicuţa. Să-i duci de mâncare În coşul mare, Plăcinte bune , Sarmale şi prune.”

Scufiţa Roşie: “La bunicuţa am plecat, Aşa cum v-am povestit, De mama nu am ascultat, Cu lupul rău m-am întâlnit.”

Vânătorul: “Eu sunt vânătorul Ce-n grabă sosesc La chemarea celor Care mă iubesc.

Am grijă de prieteni, De iezi şi de Scufiţă

Şi le ofer o casă În pădurea deasă.

Am o puşcă mititică, Trag cu ea fără de frică. Am venit să vă păzesc Şi de lup să vă feresc!”

Refrenul carnavalului.

Ies cele două personaje,în timp ce este cântat refrenul carnavalului de copiii şi intră în scenă Capra cu trei iezi:

Page 16: Inspectie Grad i

Capra: “Dragii mamei iezişori, Mama pleacă după flori. Pleacă unde-i iarbă mare Să v-aducă de mâncare.

Lapte bun am să v-aduc, Câteva frunze de nuc. Si-apoi după mâncare, Vă dă mama nişte sare. Înainte de culcare, O să vină-n graba mare Toţi şcolarii pe cărare Şi-o s-aducă pentru voi: Note mari,ghiozdane noi.”

În acest timp cei trei iezi stau retraşi,zburdând;cei mari sunt puţin neastâmpăraţi.Iedul mare:

“Mie vreau ca să-mi aducă Cărucior din coji de nucă, Bicicletă cu rotile, Să joc şi să cânt îmi vine.”

Iedul mijlociu: “Şi mie vreau să-mi aducă Coşuleţe din nuiele Ca să pun ciuperci în ele.

Şi-o socotitoare mare Ca să socotesc la soare, Să rezolv problemele Tot puşcând din degete.”

Iedul mic: “Mie vreau să îmi aducă O vază mare,frumoasă

Page 17: Inspectie Grad i

Să pun florile pe masă.

Să le dau mamei cu drag Când va trece-al casei prag. Şi să-i spun că o iubim, Din suflet îi mulţumim!”

Capra: “Bine,toate le primiţi, Însă voi să fiţi cuminţi, Să nu vă bateţi, Să nu vă-mpingeţi. Corniţele să nu le rupeţi, Uşa să fie încuiată. Lupul rău de va veni, O să vă mănânce-ndată.

Voi sunteţi mai mititei Şi vă-nghite pe toţi trei. Eu mă întorc în curând Şi la uşă o să vă cânt:

“Trei iezi cucuieţi,Uşa mamei descuieţi!

Că mama v-aduce vouăDrob de sare în spinare

Mălăieş în călcâieş.”

Iedul mare: “Bine,mamă,las' că ştim Şi cuminţi noi o să fim.”

Iedul mijlociu: “Bine,mamă,poţi pleca, Uşa noi vom încuia. Şi cuminţi noi la fereastră Te vom aştepta!”

Page 18: Inspectie Grad i

Iedul mic: “Vom mătura,vom curăţa, Vasele le vom spăla!”

Intră în scenă Lupul: “Cred că mă cunoaşteţi: Eu sunt lupul cel vestit Şi pe iezi şi pe Scufiţă Uneori i-am înghiţit.

Mi-a venit de hac cumătrul, Vânătorul iscusit, Şi să ştiţi,de-atunci,prieteni, Jur pe păr:m-am cuminţit!”

Toţi: “Lupul îşi schimbă părul,dar năravul ba!”

Refrenul carnavalului.

Toate personajele au ieşit din scenă. Au rămas copiii care cântă. A intrat pe scenă Ursuleţul, care se plimbă prin faţa scenei,în timp ce copiii cântă: “Ursuleţul Martinel A-nvăţat un cântecel, A-nvăţat şi notele, Ştie şi duratele, MOR,MOR,MOR.”

Ursuleţul: “Ştiţi eu am avut o coadă Lungă,mare şi stufoasă. Şi astăzi o mai aveam Dacă nu mă lăcomeam

Să prind peşte mult din baltă, Aşa cum vulpea m-a-nvăţat.

Page 19: Inspectie Grad i

De asta am un ciot de coadă Şi…sunt tare supărat.”

Refrenul carnavalului.

Intră-n scenă Vupea: “Vai ce greu e să fi vulpe, Căci toţi mă vorbesc de rău! Spun că-s hoaţă,că-s vicleană, Ori că mint.Şi-mi pare rău!

M-aţi văzut,copiii,vreodată Cu-o găină de furat? Uite,sacu-i gol acuma, De trei zile n-am mâncat!”

Toţi Copiii cântă melodia “Vulpea şi gâsca”: “Vulpe,tu mi-ai mâncat gâsca, Dă-mi-o înapoi,dă-mi-o înapoi! Că de nu,eu vin cu puşca Şi cu doi copoi.(bis ultimele două versuri)

Lele vulpe,fi cuminte, Nu mai tot fura,nu mai tot fura! Gâşte fripte şi plăcinte Nu-s de seama ta.”(bis ultimele două versuri)

Refrenul carnavalului.

Ies Ursul şi Vulpea şi intră Albă-ca-Zăpada: “În căsuţa din pădure Eu îndată fac curat! Farfurii,ceşcuţe,oale Stau frumos în raft.

Am spălat,am măturat, Peste tot e-acum curat.

Page 20: Inspectie Grad i

Spre seară piticii acasă vin, Iar farfuria cu mâncare Îi bucură pe fiecare.”

Intră în scenă cei 7 pitici cântând şi dansând: “Aiho,aiho, În zori voioşi pornim Şi ziua-ntreagă munţii tari noi scormonim.

Aiho,aiho, Când seara a venit, Noi ne întoarcem obosiţi,dar fericiţi.”

Toţi: “Noi suntem şapte pitici Meşteri,harnici şi voinici. Ziua noi umblăm cu spor, Scoatem aur lucitor. Ce frumoasă-i viaţa noastră În căsuţe mici de iască! Ziua aurul topim, Seara stăm şi povestim.

Toţi în jurul focului, Până-n pragul somnului. Apoi mergem fiecare În căsuţă la culcare.”

Un pitic: “Eu sunt Tic-pitic,poştaşul, Şi-am venit în graba mare Să vă dau o veste mare! Noi pe Albă-ca-Zăpada În căsuţă am primit-o.”

Piticul I:

Page 21: Inspectie Grad i

“Cine a băut din paharul meu?”

Piticul II: “Cine a mâncat din farfuria mea?”

Piticul III: “Cine a stat pe scăunelul meu?”

Piticul IV: “Cine a dormit în pătuţul meu?”

Piticii V,VI şi VII: “Vă spunem noi:Albă-ca-Zăpada.”

Pe cântecul “Aiho,aiho” piticii şi Albă-ca-Zăpada ies din scenă.

Refrenul carnavalului.

Intră în scenă Cenuşăreasa: “De-aş putea să fiu albină Sau o rază de lumină, Aş pătrunde pe-nnoptat Prin fereastră la palat.

Să văd dansuri,s-ascult glume! Doar o clipă de-aş putea Să-mi astâmpăr inima! Dar ce fac? Mă pierd pe gânduri Şi dau inimii avânturi. Timpul trece,nu te-ntreabă, Hai degrabă,hai la treabă!

Mama vitregă mi-a spus: “Tu să nu te mişti de-acasă! S-alegi boabe-aici pe masă! Să speli rufe,să faci pâine,

Page 22: Inspectie Grad i

Că de nu e vai de tine!”

Toţi(cântă): “Cenuşăreasa nu-i o poveste Nici vis nu este. E doar o fată frumoasă foc! Cenuşăreasa mai crede în zâne, În fapte bune şi în noroc.”

Refrenul carnavalului.

Pe refrenul carnavalului iese Cenuşăreasa şi intră în scenă,îmbrăcate în costume naţionale,Fata moşului şi Fata babei.

Fata moşului: “Eu de muncă nu mă sperii! Curăţ,perii şi gătesc, Dar mămica mea şi sora Tot mereu mă necăjesc.

Şi-am să plec acum în lume, Dar tătuca m-a-nvăţat Să fiu harnică şi bună Şi voi urma al său sfat.”

Fata babei: “Cum să spăl cu mâna-mi fină Javra asta de căţea? Cum să-mi rup ia cea nouă Cocoţându-mă în păr?

Iar fântâna cea murdară Şi cuptorul cel stricat, Cu aceste mâini gingaşe, Cum să le fi curăţat?”

Toţi(cântă):

Page 23: Inspectie Grad i

“Carnaval,carnaval, Vesel carnaval, Măştile ce le-aţi văzut Toate-au fost la bal!”

Pe acest cântec toate măştile revin,fac plecăciunea,după care ies din scenă aplaudând sau făcând semne de mulţumire cu mâna.

-SFÂRŞIT-

ANEXA 3

Page 24: Inspectie Grad i
Page 25: Inspectie Grad i
Page 26: Inspectie Grad i
Page 27: Inspectie Grad i
Page 28: Inspectie Grad i
Page 29: Inspectie Grad i
Page 30: Inspectie Grad i
Page 31: Inspectie Grad i
Page 32: Inspectie Grad i

SCUFITA ROSIE

ALBA CA ZAPADA

SI CEI SAPTE PITICI

FATA BABEI SI FATA

MOSULUI CENUSAREASA

Page 33: Inspectie Grad i

CEI TREI PURCELUSI

MOTANUL INCALTAT

Page 34: Inspectie Grad i

ANEXA 4 FIŞĂ DE LUCRU

1. Uneşte personajul cu povestea din care face parte. Colorează imaginea din povestea care îţi place cel mai mult.

2. Colorează bulinele din dreptul personajelor pozitive cu roşu, iar cel din dreptul personajelor negative cu negru.

3. Desenează un personaj pe care ai vrea să îl întâlneşti în povestea „Ursul pâcâlit de vulpe”

Page 35: Inspectie Grad i

Fata babei şi fata moşneagului

1. Barează explicaţia falsă!# slută înseamnă:

- foarte urâtă;- hidoasă;- zgârcită.

# ţâfnoasă înseamnă:- arţăgoasă;- supărăcioasă;- posomorâtă.

# se alinta cum s- alintă cioara- n laţ înseamnă: - se răsfăţa; - se fălea fără motiv; - se văita de oboseală.# greul înseamnă: - munca; - greutăţile; -povara.# era „fata mamei” înseamnă: - preferata mamei; - răsfăţata mamei; - protejată ce ceea ce era greu.# joc înseamnă: - horă; - petrecere; - jucărie.# a spune rele despre cineva înseamnă: - a calomnia; - a minţi; - a bârfi; - a povesti.

2. Completează grila cu cuvinte opuse ca sens:

1. frumoasă 1 2. harnică 2 3. bună 3 4. modestă 45. împăciuitoare 5

3. Motivează însuşirile fetei moşneagului. Ce a făcut ea?* bună la suflet ………………………………………………………………………

Page 36: Inspectie Grad i

* harnică* miloasă* credincioasă

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Descoperă şi motivează însuşirile fetei babei.

5. Completează cu răsplata primită de fiecare:

cuptorulfântânapărul i-a datcăţeluşaSfânta Duminică

fetei moşneagului…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

fetei babei…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

Page 37: Inspectie Grad i

De ce a fost atât de bine răsplătită fata moşneagului?- pentru faptele ei;- a ajutat fără să aştepte răsplată;- pentru sufletul ei bun.

Page 38: Inspectie Grad i

La ce ne îndeamnă povestea? Încercuieşte explicaţia potrivită. să fim buni; să fim harnici;

să facem, fără să aşteptăm; să fim modeşti.

Ce proverbe se potrivesc cu învăţătura poveştii? Bifează- le pe cele potrivite.¤ Unde- i minte îi şi noroc.¤ Toată ziua îl porţi în braţe şi seara tot pe el îl dor picioarele.¤ Bine faci, bine găseşti.¤ Pomul se cunoaşte după roade şi omul după fapte.¤ Ce ţie nu- ţi place, altora nu face.¤ La plăcinte, înainte, La război înapoi.¤ Prietenul la nevoie se cunoaşte.

Page 39: Inspectie Grad i
Page 40: Inspectie Grad i
Page 41: Inspectie Grad i