Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat....

of 122 /122
Chevrolet MyLink ........................... 3 Sistemul audio ............................. 57 Conţinut

Embed Size (px)

Transcript of Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat....

Page 1: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Chevrolet MyLink ........................... 3Sistemul audio ............................. 57

Conţinut

Page 2: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul
Page 3: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere ..................................... 4Aparatul radio .............................. 16Dispozitive externe ...................... 24Telefonul ...................................... 45Index alfabetic .............................. 56

Chevrolet MyLink

Page 4: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

4 Introducere

Introducere

Informaţii generale ......................... 4Funcţia antifurt ............................... 4Prezentarea generală aelementelor de comandă ............... 5Funcţionarea .................................. 6Personalizarea ............................. 11

Informaţii generaleSistemul Infotainment furnizeazădivertisment şi informaţii înautoturism, utilizând tehnologia ceamai recentă.Adresaţi-vă dealerului pentrumodernizarea şi actualizareasistemului sau a software-ului.Radioul poate fi uşor utilizat prinînregistrarea a unui număr de până la35 posturi de radio FM sau AM înşapte pagini cu ajutorul butoanelorpresetare 1 ~ 5.Sistemul Infotainment poate redadispozitivul de stocare USB sauproduse iPod/iPhone.Funcţia de conectare a telefonuluiprin Bluetooth permite utilizareatelefonului în modul hands-free fărăfir, dar şi redarea muzicii de petelefon.Conectaţi un dispozitiv de redareportabil la intrarea auxiliară şibucuraţi-vă de sunetul oferit desistemul Infotainment.

■ Secţiunea „Introducere” furnizeazăo prezentare generală a funcţiilorsistemului Infotainment şi a tuturordispozitivelor de reglare.

■ Secţiunea „Funcţionarea” explicăcomenzile de bază pentru sistemulInfotainment.

Funcţia antifurtSistemul Infotainment are instalat unsistem electronic de securitate careprevine tentativele de furt.Sistemul Infotainment funcţioneazănumai în autovehiculele în care a fostinstalat pentru prima oară şi nu poatefi folosit în alt autovehicul.

Page 5: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 5

Prezentarea generală aelementelor de comandăPanou de comandă

Tipul 1: FM/AM + USB/iPod + AUX+ Bluetooth + Imagine +Film + Legătură smart‐phone

Tipul 2: FM/AM + RDS + USB/iPod+ AUX + Bluetooth +Imagine + Film + Legăturăsmartphone

NotăFuncţia legăturii Smartphone poatesă nu fie acceptată în funcţie deregiune.1. Afişaj

Afişajul pentru starea şiinformaţiile despre redare/recepţie/meniu.

2. Butoanele ∧ VOL ∨ (volum)Apăsaţi ∧ pentru a creşte volumul.Apăsaţi ∨ pentru a reducevolumul.

3. Butonul m (pornire)Menţineţi apăsat acest butonpentru pornire/oprire.

4. Butonul ; (domiciliu)Apăsaţi acest buton pentru aaccesa meniul de domiciliu.

Telecomanda instalată pe volan

1. Butonul 7w (apel)◆ Când nu există niciun dispozitiv

Bluetooth asociat la sistemulInfotainment: executăconectarea dispozitivuluiBluetooth.

◆ Când există un dispozitivBluetooth asociat la sistemulInfotainment: apăsaţi butonulpentru a răspunde la apel sau aaccesa modul de selectarereapelare.Dacă telefonul conectat alclientului acceptă

Page 6: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

6 Introducere

recunoaşterea vorbirii,menţineţi apăsat butonul pentruactivarea modului SR(recunoaşterea vorbirii) altelefonului.

2. Butonul xn (fără sonor/închidere)Apăsaţi acest buton în orice modde redare muzicală pentru aactiva sau dezactiva funcţiavolum sonor dezactivat.Apăsaţi acest buton pentru arespinge apelurile primite saupentru a încheia apelul curent.

3. Buton SRCApăsaţi acest buton pentru aschimba o sursă.Butonul R/S (căutare)◆ Apăsarea în modul FM/AM:

recepţionează postul presetatanterior sau următor.

◆ Apăsarea în modul MP3, USB:redă fişierul anterior sauurmător.

◆ Apăsarea în modul iPod/iPhone: redă melodiaanterioară sau următoare.

◆ Apăsarea în modul fişiermuzică prin Bluetooth: redăfişierul muzică anterior sauurmător.

◆ Menţinerea apăsat în modulFM/AM: deplasează rapid prinposturi în timp ce este apăsatbutonul. După eliberare, cautăautomat transmisiunea carepoate fi recepţionată.

◆ Menţinerea apăsată în modulMP3, USB, iPod/iPhone:scanează rapid înainte sauînapoi în timp ce butonul esteapăsat. După eliberare, revinela redarea normală.

4. Butoanele + (volum)Apăsaţi butonul + pentru a mărivolumul sonor.Apăsaţi butonul - pentru areduce volumul sonor.

FuncţionareaPornirea/oprirea sistemului■ Menţineţi apăsat m pe panoul de

comandă pentru activareaalimentării electrice. Se va redaultima înregistrare audio sau video.

■ Menţineţi apăsat m pe panoul decomandă pentru dezactivareaalimentării electrice. Ora, data şitemperatura sunt afişate pe ecran.

NotăTemperatura este afişată cândcontactul (cheia de contact aautomobilului) se află în poziţia ON.

Page 7: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 7

Pornirea/Oprirea automatăCând contactul (cheia de contact) seaflă în poziţia ACC sau ON, sistemulInfotainment este pornit automat.Când contactul (cheia de contact) seaflă în poziţia OFF, iar utilizatoruldeschide portiera autovehiculului,sistemul Infotainment este opritautomat.NotăDacă utilizatorul menţine apăsat mpe panoul de comandă cândcontactul (cheia de contact aautomobilului) este în poziţia OFF,sistemul Infotainment este activat.Dar sistemul Infotainment estedezactivat automat dupăaproximativ 10 minute.

Controlul volumului sonorApăsaţi ∧ VOL ∨ pe panoul decomandă pentru reglarea volumului.Va fi afişat nivelul curent al volumuluisonor.

■ Cu ajutorul telecomenzii de pevolan, apăsaţi + pentru reglareavolumului.

■ La pornirea sistemuluiInfotainment, nivelul volumului va ficel selectat anterior (atunci cândeste mai redus decât nivelul maximal volumului sonor la pornire).

■ Dacă nivelul volumului este mairidicat decât nivelul volumului depornire maxim la pornireasistemului Infotainment, sistemulInfotainment este reglat automat lanivelul volumului de pornire maxim.

FĂRĂ SONORApăsaţi ∧ VOL ∨ pe panoul decomandă şi apoi apăsaţi p pentrupornirea şi oprirea funcţiei fără sonor.

Controlul automat al volumuluisonorDupă iniţializarea funcţiei decompensare a volumului sonor înfuncţie de viteză, volumul va ficontrolat automat în funcţie de vitezaautovehiculului pentru a compensazgomotul provenit de la motor şi de laroţi.1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.

Page 8: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

8 Introducere

2. Apăsaţi setări > setări radio >volum automat.

(Numai pentru modelul Tip 1)

(Numai pentru modelul Tip 2)3. Configuraţi Dezactivat/Redus/

Mediu/Înalt prin apăsarea < sau>.

Utilizarea meniului de domiciliu1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.

2. Apăsaţi meniul dorit.◆ Apăsaţi audio pentru selectarea

FM/AM, redarea fişierelormuzică prin USB/iPod/Bluetooth sau intrarea sonorăauxiliară (AUX).

◆ Apăsaţi imagine şi film pentruvizualizarea imaginilor, filmelorsau a intrării video auxiliare(AUX).

◆ Apăsaţi telefon pentru activareacaracteristicilor telefonului(dacă este conectat).

◆ Apăsaţi legătură smartphonepentru activarea unei aplicaţiiprin intermediul smartphone-ului conectat. Este posibil caaceastă funcţie să nu fieacceptată, în funcţie deregiune. Aplicaţia suport poatediferi în funcţie de regiune.

◆ Apăsaţi setări pentru a accesameniul de configurare asistemului.

Selectarea funcţiei

Audio1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi audio pe meniul de

domiciliu.Apăsaţi Sursă S pe ecran.

Page 9: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 9

(Numai pentru modelul Tip 1)

(Numai pentru modelul Tip 2)

◆ Apăsaţi AM pentru a selectaradioul AM.

◆ Apăsaţi FM pentru a selectaradioul FM.

◆ Apăsaţi DAB pentru selectarearadioului DAB (numai pentrumodelul Tip 2).

◆ Apăsaţi USB pentru a selectaUSB.

◆ Apăsaţi iPod pentru selectareaiPod/iPhone.

◆ Apăsaţi AUX pentru selectareaintrării sonore auxiliare (AUX).

◆ Apăsaţi Bluetooth pentruredarea fişierelor muzică prinBluetooth.

NotăApăsaţi q pentru a reveni la meniulde domiciliu.Dacă sursa pentru redare (USB/iPod/AUX/Bluetooth) nu esteconectată la sistemul Infotainment,această funcţie nu este disponibilă.

Imagine şi film1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.

2. Apăsaţi Imagine şi film pe meniulde domiciliu.

3. Apăsaţi Sursă S pe ecran.

◆ Apăsaţi USB (imagine) pentruvizualizarea fişierelor imaginede pe dispozitivul de stocareUSB.

◆ Apăsaţi USB (film) pentruvizualizarea fişierelor film de pedispozitivul de stocare USB.

◆ Apăsaţi AUX (film) pentruvizualizarea fişierelor fimconectate la dispozitivul videoauxiliar (AUX).

Page 10: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

10 Introducere

NotăApăsaţi q pentru a reveni la meniulde domiciliu.Dacă sursa pentru redare (USB(imagine)/USB (film)/AUX (film)) nueste conectată la sistemulInfotainment, această funcţie nueste disponibilă.

Funcţia hands-free prin Bluetooth atelefonuluiPentru operarea funcţiei hands-freeBluetooth, conectaţi telefonulBluetooth la sistemul Infotainment.1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi telefon pe meniul de

domiciliu.

NotăApăsaţi q pentru a reveni la meniulde domiciliu.Dacă telefonul dumneavoastră cuBluetooth nu este conectat lasistemul Infotainment, aceastăfuncţie nu este disponibilă. Pentrudetalii, consultaţi „Asocierea şiconectarea Bluetooth” 3 45.

Legătura la smartphoneNotăFuncţia poate să nu fie acceptată înfuncţie de regiune.

Instalaţi aplicaţia pe Smartphone-uldumneavoastră pentru operareaacestei funcţii, apoi conectaţiSmartphone-ul şi sistemulInfotainment prin intermediul portuluiUSB sau al tehnologiei wirelessBluetooth.■ iPhone: conectare USB■ Telefon Android: Tehnologia

wireless Bluetooth1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi legătura smartphone de

pe meniul de domiciliu.

Page 11: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 11

NotăApăsaţi q pentru a reveni la meniulde domiciliu.

SETTINGS (Setări)1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.

PersonalizareaFuncţionarea generală ameniului setăriSistemul Infotainment poate fipersonalizat pentru a vă fi mai uşor săîl folosiţi.1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări.

3. Selectaţi valoarea setărilor dorite.NotăMeniurile setărilor şi funcţiile potdiferi în funcţie de opţiunileautovehiculului dumneavoastră.

Setările orei şi datei1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări > setările orei şi

datei.

◆ setare format oră: Selectaţiafişarea orei în formatul de 12 hsau 24 h.

◆ setare format dată: Modificaţiformatul de afişare a datei.- [AAAA/LL/ZZ]: 2012/01/31- [ZZ/LL/AAAA]: 31/01/2012- [LL/ZZ/AAAA]: 01/31/2012

Page 12: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

12 Introducere

◆ setarea orei şi datei: Setaţimanual orele, minutele curenteşi anul/luna/ziua apăsând ∧ şi∨ şi apoi apăsaţi OK.

◆ sincronizarea automată aceasului: Apăsaţi Activat pentruafişarea ceasului cu ajutorulorei şi datei RDS şi orei şi dateiGPS. Apăsaţi Oprit pentruafişarea ceasului cu ajutorulorei şi datei GPS.

NotăMai întâi setaţi ora pentru a afişa orasetată de utilizator.

Setările radioului1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări > setări radio.

◆ volumul automat: Comandăautomat volumul, conformvitezei autovehiculului.Modificaţi la Dezactivat/Scăzut/Mediu/Ridicat.

◆ bară reglare radio: Pentru avizualiza bara reglare radiopentru selectarea unui post,selectaţi Activat sau Dezactivat.

◆ opţiune RDS: Trece la meniulopţiunii RDS.- RDS: Activează saudezactivează opţiunea RDS.- program regional: Activeazăsau dezactivează opţiuneaProgram regional (REG).

- textul radio: Pentruvizualizarea textului radiotransmis, selectaţi Activat sauDezactivat.- îngheţare derulare PSN:Selectaţi Activat sauDezactivat.- Volum TP: Selectaţi de la-12 dB până la 12 dB.- TA: Selectaţi Activat sauDezactivat.

◆ Opţiune DAB: Trece la meniulopţiune DAB (numai pentrumodelul Tip 2).- Setările categoriei DAB:Selectaţi categoria dorită.Configuraţi Toate/pop/muzică/clasic.- DAB legare serviciu: SelectaţiActivat sau Dezactivat.- control domeniu dinamic:Selectaţi Activat sauDezactivat.- bandă de frecvenţă: SelectaţiNumai banda III/Ambele/Numaibanda L.

Page 13: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 13

- textul radio: Pentruvizualizarea textului radiotransmis, selectaţi Activat sauDezactivat.- Diaporamă: Selectaţi Activatsau Dezactivat.

◆ setări din fabrică pentruaparatul radio: Restauraţivalorile iniţiale de configurareînapoi la setările implicite dinfabrică.

Setările conectării1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări > setări conectare.

◆ setări Bluetooth: Trece lameniul setări bluetooth.- asociere dispozitiv: Selectaţidispozitivul dorit şi conectaţi/separaţi sau ştergeţi.- schimbare cod PIN: Modificaţi/setaţi manual codul PIN.- care poate fi descoperit:Pentru executarea uneiconectări la Bluetooth de latelefonul dumneavoastrăBluetooth, selectaţi Activat sauDezactivat.- informaţii dispozitiv: Verificaţiinformaţiile despre dispozitiv.

◆ schimbare ton de apel:Selectaţi tonul de apel dorit.

◆ volum ton de apel: Schimbaţivolumul tonului de apel.

Limbă1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări > limbă.3. Selectaţi o limbă afişată la

sistemul Infotainment.

Derulare text1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.

Page 14: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

14 Introducere

2. Apăsaţi setări.3. Apăsaţi S.4. Selectaţi Activat sau Dezactivat.

◆ Activat: Dacă este afişat textullung pe ecranul audio, textuleste derulat.

◆ Dezactivat: Textul este derulato dată şi afişat sub formătrunchiată.

Volum bip atingere1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări.3. Apăsaţi S.

4. Selectaţi Activat sau Dezactivat.

◆ Activat: Redă sunetul unui bipcând utilizatorul apasă peecran.

◆ Dezactivat: Anulează funcţiasunetului bip.

Maximum startup volume(Volum maxim la pornire)Nivelul volumului rezultă în funcţie devaloarea volumului pe care o seteazăutilizatorul când este pornit sistemulInfotainment.

Înainte de a opri contactul, sistemulInfotainment este acţionat numaicând volumul setat de către utilizatoreste mai mare decât valoareasetărilor volumului de pornire maxim.1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări.3. Apăsaţi S.4. Selectaţi 9 ~ 21.

Versiunea sistemului1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări.

Page 15: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 15

3. Apăsaţi S.4. Selectaţi versiunea sistemului.5. Verificaţi versiunea sistemului.

DivX(R) VOD1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări.3. Apăsaţi S.4. Selectaţi DivX(R) VOD.

Despre video DivX: DivX® este unformat video digital, creat de DivX,LLC, o filială a Rovi Corporation.Acesta este un dispozitiv oficial DivXCertified® care redă înregistrări videoDivX. Vizitaţi divx.com pentruinformaţii suplimentare şi instrumentesoftware pentru a converti fişiereledumneavoastră în înregistrări videoDivX.Despre DivX video-on demand: Acestdispozitiv DivX Certified® trebuieînregistrat pentru a reda filmeachiziţionate DivX Video-on-Demand(VOD). Pentru a vă obţine codul deînregistrare, localizaţi secţiunea DivX

VOD din meniul de configurare aldispozitivului dumneavoastră.Mergeţi la vod.divx.com pentruinformaţii suplimentare referitoare lamodul de finalizare a înregistăriidumneavoastră.

Page 16: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

16 Aparatul radio

Aparatul radio

Utilizarea ...................................... 16Antena fixă ................................... 23Antena multibandă ....................... 23

UtilizareaTipul 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +

Bluetooth + Imagine + Film +Legătură smartphone

Tipul 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +AUX + Bluetooth + Imagine+ Film + Legătură smart‐phone

NotăFuncţia legăturii Smartphone poatesă nu fie acceptată în funcţie deregiune.

Ascultarea radioului FM/AM/DAB1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi audio pe meniul de

domiciliu.

3. Apăsaţi Sursă S pe ecran.

(Numai pentru modelul Tip 1)

(Numai pentru modelul Tip 2)

Page 17: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 17

4. Apăsaţi FM, AM sau DAB peecran. Se afişează banda de radioFM, AM sau DAB a celui mairecent post ascultat.

NotăApăsaţi q pentru a reveni la meniulde domiciliu.

Căutarea automată a posturilorde transmisie■ Apăsaţi t CĂUTARE v pentru a

căuta automat posturi disponibilecu o recepţie bună.

■ Ţineţi apăsat şi trageţi către stângasau dreapta postului de radiopentru a căuta automat un postdisponibil cu recepţie bună

Căutarea manuală a posturilorde transmisieApăsaţi de mai multe ori kREGLARE l pentru a găsi manualpostul de radio cu transmisiuneadorită.

Căutarea posturilor cutransmisiune cu ajutorulbutoanelor presetate

Salvarea butoanelor presetate1. Selectaţi banda (FM, AM sau

DAB) în care doriţi să memoraţi unpost.

2. Selectaţi postul de radio dorit.

3. Apăsaţi < sau > pentru selectareapaginii dorite din preferinţelesalvate.

4. Ţineţi apăsat unul dintrebutoanele presetate pentru asalva postul de radio curentpentru acel buton al paginiiselectate de preferinţe.◆ Pot fi salvate până la 7 pagini de

preferinţe, iar fiecare paginăpoate stoca până la cinci posturide radio.

◆ Pentru a schimba o presetare,pur şi simplu reglaţi noul post deradio dorit ţi menţineţi apăsatbutonul.

Page 18: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

18 Aparatul radio

Ascultarea directă a unor posturipresetate1. Apăsaţi de mai multe ori < sau >

pentru selectarea paginii FAV(preferinţe) dorite.

2. Apăsaţi un buton presetare pentrua asculta direct postul de radiosalvat pentru acel buton.

Memorarea automatăPosturile cu cea mai bună recepţiesunt memorate automat ca posturiradio în ordinea corespunzătoare.1. Selectaţi banda dorită (FM, AM

sau DAB).2. Apăsaţi AS.

3. Apăsaţi de mai multe ori < sau >pentru selectarea paginii AS(memorare automată) dorite.

4. Apăsaţi un buton presetare pentrua asculta direct postul de radiosalvat pentru acel buton.

NotăPentru actualizarea memorăriiautomate FM/AM/DAB, menţineţiapăsat AS.Dacă utilizatorul apasă AS peecranul radio FM/AM/DAB când lapostul radio nu este memorat niciunpost radio, se va actualizamemorarea automată FM/AM.În cazul modului DAB, numaicategoria selectată este afişată înlista categoriilor.

Vizualizarea informaţiilordespre postApăsaţi postul pe ecranul radio FM/AM/DAB.

Informaţiile afişate includ Frecvenţa,codul PTY (tipul programului) şi textradio.NotăPTY (Tipul programului) afişeazădiversele tipuri de programe (ştiri,sport, muzică etc.) ca unul dintreserviciile RDS (sistem de dateradio).

Utilizarea meniului radioului

Funcţionarea generală a meniuluiradio1. Selectaţi banda dorită (FM, AM

sau DAB).

Page 19: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 19

2. Apăsaţi MENIU pe ecranul radioFM/AM/DAB.

3. Apăsaţi meniul dorit pentru aselecta elementul respectiv saupentru a afişa meniul detaliat alelementului.

4. Apăsaţi din q pentru a reveni lameniul anterior.

Lista de favorite (meniul FM/AM/DAB)1. Din meniul FM/meniul AM/meniul

DAB, apăsaţi lista de favoritepentru afişarea listei de favorite.Sunt afişate informaţiilereferitoare la lista de favorite.

2. Derulaţi prin listă cu ajutorul Rsau S. Reglaţi la postul dorit,selectându-l.

Lista posturilor FM/AM/DAB (meniulFM/AM/DAB)1. Din meniul FM/meniul AM/meniul

DAB, apăsaţi lista posturilor FM/Lista posturilor AM/lista posturilorDAB pentru afişarea listeiposturilor respective.Sunt afişate informaţiilereferitoare la lista posturilor.

2. Derulaţi prin listă cu ajutorul Rsau S. Reglaţi la postul dorit,selectându-l.

Lista categoriilor FM/DAB (meniulFM/DAB)1. Din meniul FM/meniul DAB,

apăsaţi lista categoriilor FM/listacategoriilor DAB.Sunt afişate informaţiilereferitoare la lista categoriilor FM/lista categoriilor DAB.

Page 20: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

20 Aparatul radio

(Numai pentru modelul Tip 1)

(Numai pentru modelul Tip 2)2. Derulaţi prin listă cu ajutorul R

sau S. Reglaţi la postul dorit,selectându-l.

NotăLista categoriilor FM este disponibilănumai pentru RDS (sistem de dateradio).În cazul modului DAB, numaicategoria selectată este afişată înlista categoriilor.

Actualizaţi lista posturilor FM/AM/DAB (meniul FM/AM/DAB)1. Din meniul FM/meniul AM/meniul

DAB, apăsaţi actualizarea listeiposturilor FM/actualizarea listeiposturilor AM/actualizarea listeiposturilor DAB.

Actualizarea listei posturilor FM/listei posturilor AM/listei posturilorDAB va începe.

2. În timpul actualizării listeiposturilor FM/listei posturilor AM/listei posturilor DAB, apăsaţiAnulare pentru întrerupereasalvării modificărilor.

Setări pentru tonalitate (meniuFM/AM/DAB)Din meniul de setări pentru tonalitatecaracteristicile sonore pot ficonfigurate în mod diferit, depinzândde sursa audio FM/AM/DAB şi defuncţiile fiecărui player audio.

Page 21: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 21

1. Din meniul FM/meniul AM/meniulDAB, apăsaţi setări pentrutonalitate pentru accesareamodului de setare a sunetului.Apare meniul setări pentrutonalitate.

◆ Modul EQ (Egalizator):Selectaţi sau dezactivaţi stilulsunetului (Manual, Pop, Rock,Country, Clasic, Vorbire) cuajutorul < sau >.

◆ Apăsaţi + sau - pentru a selectamanual stilul sunetului dorit.

◆ Bas: Reglează nivelul basuluiîntre -12 şi +12.

◆ Mid (Medii): Reglează nivelulmediilor între -12 şi +12.

◆ Înalte: Reglează nivelulînaltelor între -12 şi +12.

◆ Distribuţie volum faţă - spate:Reglaţi balansul difuzoruluifaţă/spate.

◆ Balans: Reglaţi balansuldifuzorului stânga/dreapta

◆ Resetare: Restauraţi valorileiniţiale ale setărilor înapoi lasetările implicite.

2. Apăsaţi OK.

Anunţuri DAB (meniu DAB)(Numai pentru modelul Tip 2)1. Din meniul DAB, apăsaţi anunţuri

DAB pentru afişarea listeianunţurilor DAB.Sunt afişate informaţiilereferitoare la listă.

2. Derulaţi prin listă cu ajutorul Rsau S. Reglaţi la postul dorit,selectându-l.

3. Apăsaţi OK.

Programul curent EPG (meniuDAB)(Numai pentru modelul Tip 2)1. Din meniul DAB, apăsaţi program

curent EPG pentru afişareaprogramului curent EPG. Suntafişate informaţiile referitoare laprogram.

Page 22: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

22 Aparatul radio

2. Apăsaţi OK.

Lista posturilor EPG (meniuDAB)(Numai pentru modelul Tip 2)1. Din meniul DAB, apăsaţi lista

posturilor EPG pentru afişarealistei posturilor EPG.Sunt afişate informaţiilereferitoare la listă.

2. Apăsaţi Info pentru vizualizareainformaţiilor detaliate.

text inteligent (meniu DAB)(Numai pentru modelul Tip 2)1. Din meniul DAB, apăsaţi text

inteligent pentru afişarea listeitextului inteligent.

Page 23: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 23

2. Apăsaţi pe elementul dorit.

3. Apăsaţi unul dintre elementepentru vizualizarea informaţiilordetaliate.

info (meniu DAB)(Numai pentru modelul Tip 2)Din meniul DAB, apăsaţi info pentruafişarea informaţiilor referitoare laserviciul DAB curent.

Antena fixăPentru demontarea antenei deacoperiş, rotiţi-o în sens invers orar.Pentru montarea antenei de acoperiş,rotiţi-o în sens orar.

Atenţie

Asiguraţi-vă că aţi scos antenaînainte de a intra cu autovehicululîntr-un spaţiu cu plafon jos, altfelaceasta se poate deteriora.

Intrarea într-o spălătorie autoautomată cu antena montatăpoate cauza deteriorarea anteneisau a acoperişului autovehiculului.Verificaţi ca antena să fiedemontată înainte de a intra într-ospălătorie auto automată.

Montaţi antena strânsă bine şi reglatăîn poziţia ridicată pentru a asigura orecepţie radio corespunzătoare.

Antena multibandăAntena multibandă este amplasatăpe plafonul autovehiculului. Antenaeste utilizată pentru radioul AM-FM,DAB (numai pentru modelul tip 2) şipentru GPS (sistemul de poziţionareglobală); dacă autovehiculul dispunede aceste funcţii. Pentru o recepţiebună, feriţi antena de obstrucţii.

Page 24: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

24 Dispozitive externe

Dispozitive externe

Informaţii generale ....................... 24Redarea fişierelor audio .............. 33Afişarea imaginilor ....................... 39Redarea filmelor .......................... 40

Informaţii generaleSistemul audioSistemul Infotainment poate redafişiere cu muzică de pe dispozitivul destocare USB sau produsele iPod/iPhone.

Atenţionare privind utilizareafişierelor MP3/WMA/OGG/WAV■ Acest produs poate reda fişiere

muzicale cu extensiile numeluifişierelor .mp3, .wma, .ogg, .wav(litere mici)sau .MP3, .WMA, .OGG, .WAV(litere mari).

■ Fişierele MP3 care pot fi redate decătre acest produs sunturmătoarele.- Rată de biţi: 8 kbps ~ 320 kbpsFrecvenţă de eşantionare: 48 kHz,44,1 kHz, 32 kHz (pentru MPEG-1audio layer-3), 24 kHz, 22,05 kHz,16 kHz (pentru MPEG-2 audiolayer-3)

■ Deşi acest produs poate redafişierele cu o rată de biţi cuprinsăîntre 8 kbps ~ 320 kbps, fişierele cu

o rată de biţi mai mare de128 kbps vor avea un sunet decalitate mai ridicată.

■ Acest produs poate afişainformaţiile din eticheta ID3(versiunea 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 sau2.4) a fişierelor MP3, precumnumele albumului şi interpretul.

■ Pentru a afişa informaţiile desprealbum (titlul discului), piesă (titlulpiesei) şi interpret (interpretulpiesei), fişierul trebuie să fiecompatibil cu formatele etichetelorID3 V1 şi V2.

Atenţionări pentru utilizareadispozitivului de stocare USB şi adispozitivelor iPod/iPhone■ Funcţionarea nu poate fi garantată

în cazul în care dispozitivul HDD destocare în masă cu USB încorporatsau CF sau cardul de memorie SDeste conectat prin intermediul unuiadaptor USB. Utilizaţi un dispozitivde stocare de tip memorie flash cuUSB.

Page 25: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 25

■ La conectarea sau deconectareaUSB, manifestaţi atenţie pentru aevita descărcarea de electricitatestatică. Dacă conectarea şideconectarea se repetă de multeori, într-un interval scurt de timp,poate apărea o problemă lautilizarea dispozitivului.

■ Funcţionarea nu este garantatădacă mufa de conectare adispozitivului USB nu estemetalică.

■ Conectarea cu dispozitive destocare USB de tip i-Stick poate fidefectuoasă din cauza vibraţiilorautovehiculului, prin urmarefuncţionarea lor nu poate figarantată.

■ Nu atingeţi mufa de conectare USBcu un obiect sau cu o parte acorpului.

■ Dispozitivul de stocare USB poatefi recunoscut numai când esteformatat în sistemul de fişiereFAT16/32, exFAT. NTFS şi altesisteme de fişiere nu pot firecunoscute.

■ În funcţie de tipul şi de capacitateadispozitivului de stocare USB şi detipul fişierului stocat, timpul derecunoaştere a fişierelor poatediferi. În acest caz, nu este oproblemă a produsului, aşteptaţiprocesarea fişierelor.

■ Fişierele din unele dispozitive destocare USB ar putea să nu fierecunoscute datorită problemelorde compatibilitate.

■ Nu deconectaţi dispozitivul destocare USB în timpul redării. Acestlucru poate deteriora produsul sauperformanţa dispozitivului USB.

■ Deconectaţi dispozitivul USBconectat când contactulautovehiculului este decuplat.Dacă contactul este cuplat în timpce dispozitivul de stocare USB esteconectat, dispozitivul de stocareUSB poate fi deteriorat sau, înunele cazuri, poate să nufuncţioneze normal.

■ Dispozitivul de stocare USB poatefi conectat la acest produs numai cuscopul de a reda fişiere audio/filme,vizualizarea fişierelor foto sauactualizare.

■ Mufa USB a produsului nu trebuieutilizată pentru a încărcaechipamentul suplimentar cu USB,deoarece generarea de căldură cuajutorul mufei USB poate duce laerori de funcţionare sau ladeteriorarea produsului.

■ Atunci când unitatea logică esteseparată de dispozitivul de stocareîn masă USB, numai fişierele dinunitatea logică de nivel superior potfi redate ca fişiere muzicale USB.Din acest motiv, fişierele muzicalecare urmează a fi redate trebuie săfie stocate în unitatea de nivelsuperior a dispozitivului. Fişierelemuzicale, în special cele de pedispozitivele de stocare USB, potsă nu fie redate corect dacă oaplicaţie este încărcată prinpartiţionarea unei unităţi separatepe acelaşi dispozitiv USB.

Page 26: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

26 Dispozitive externe

■ Fişierele muzicale pentru care seaplică DRM (administrareadrepturilor digitale) nu pot fi redate.

■ Acest produs acceptă dispozitivede stocare USB care au ocapacitate cu limita de 2500 fişieremuzică, 2500 fişiere foto, 250fişiere film, 2500 foldere şi 10straturi de structură a folderelor. Nuse poate garanta utilizarea normalăîn cazul dispozitivelor de stocarecare depăşesc aceste limite.Dispozitivul iPod/iPhone poatereda toate fişierele muzicăacceptate. Dar în listele fişieruluimuzică sunt afişate până la 2500fişiere pe ecran, în ordinealfabetică.

■ Modelele produsului iPod/iPhoneconectate/acceptate de acestsistem Infotainment sunturmătoarele.- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod4G şi 5G Nano- iPod 120 GB şi 160 GB Classic- iPod 1G, 2G şi 3G Touch- iPhone 3G şi 3GS

- iPhone 4/4S■ Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone

numai cu cablurile de conectareacceptate de produsele iPod/iPhone. Nu pot fi utilizate altecabluri de conectare.

■ În unele cazuri rare, produseleiPod/iPhone se pot deteriora dacăcontactul este decuplat şi acestprodus este conectat. Atunci cândprodusul iPod/iPhone nu esteutilizat, păstraţi-l separat de acestprodus, cu contactulautovehiculului decuplat.

■ Cînd produsul iPod/iPhone esteconectat la portul USB cu ajutorulcablului iPod/iPhone, fişierelemuzică prin Bluetooth nu suntacceptate.

■ Conectaţi produsul iPod/iPhone laportul USB cu ajutorul cabluluiiPod/iPhone pentru a reda fişierelecu muzică de la iPod/iPhone. Dacăprodusul iPod/iPhone esteconectat la mufa de intrare AUX,fişierele cu muzică nu sunt redate.

■ Conectaţi produsul iPod/iPhone lamufa de intrare AUX cu ajutorulcablului AUX pentru iPod/iPhonepentru redarea fişierului film alprodusului iPod/iPhone. Dacăprodusul iPod/iPhone esteconectat la portul USB, fişierul filmnu este redat.

■ Funcţiile de redare şi opţiunileafişajului de informaţii al iPod/iPhone utilizat cu acest sistemInfotainment poate fi diferite faţăcele ale iPod/iPhone din punct devedere al ordinii de redare, almetodei şi al informaţiilor afişate.

■ Consultaţi tabelul de mai jos pentruopţiunile de clasificare privindfuncţia de căutare furnizată deprodusul iPod/iPhone.

Page 27: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 27

Sistem imaginiSistemul Infotainment poate vizualizafişiere imagine aflate pe dispozitivulde stocare USB.

Măsuri de precauţie la folosireafişierelor imagini■ Dimensiunea fişierului:

- JPG: între 64 şi 5000 pixeli(lăţime) între 64 şi 5000 pixeli(înălţime)- BMP, PNG, GIF: între 64 şi 1024pixeli (lăţime) între 64 şi 1024 pixeli(înălţime)

■ Extensiile fişierului:.jpg, .bmp, .png, .gif (nu suntacceptate fişiere GIF animate)

■ Este posibil ca unele fişiere să n ufuncţioneze datorită unui format deînregistrare diferit sau datorită stăriifişierului.

Sistem filmSistemul Infotainment poate redafişiere film aflate pe dispozitivul destocare USB.

Măsuri de precauţie la folosireafişierelor film■ Rezoluţie disponibilă: între 720 x

576 (l x î) pixeli.■ Viteza cadrelor: mai mică de 30 fps.■ Fişier film care poate fi redat:

.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmvFişierul film care poate fi redat nupoate fi redat conform formatuluicodec.

■ Format subtitlu care poate firedat: .smi

■ Format codec care poate fi redat:divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,mp42, mp43), wmv9 (wmv3)

■ Format audio care poate fi redat:MP3, AC3, AAC, WMA

■ Rata de transfer video max:- mpeg-1: 8 Mbps- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):4Mbps- wmv9: 3mbps- divx 3: 3mbps- divx 4/5/6: 4,8mbps- xvid: 4,5mbps

■ Rata de transfer audio max:- mp3: 320kbps- wma: 320kbps- ac-3: 640kbps- aac: 449kbps

■ Este posibil ca fişierele film pentrucare se aplică DRM (administrareadrepturilor digitale) să nu poată firedate.

Page 28: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

28 Dispozitive externe

Sistem dispozitive auxiliareSistemul Infotainment poate redafişiere cu muzică sau filme auxiliarecând este conectat la dispozitivulauxiliar.■ Dacă dispozitivul auxiliar este deja

conectat, apăsaţi ; > audio >Sursă S > AUX pentru redareasursei muzică a dispozitivuluiauxiliar.

■ Tipul cablului AUX- cablu cu 3 fire: cablu AUX pentruaudio

- cablu cu 4 fire: cablu AUX pentrufilm (cablu AUX pentru iPod/iPhone)

Cablul cu 4 fire este acceptat laredarea fişierului film.

Sistem Bluetooth■ Profilul acceptat: HFP, A2DP,

AVRCP, PBAP■ Este posibil ca fişierele muzică prin

Bluetooth să nu fie acceptate, înfuncţie de telefonul mobil saudispozitivul Bluetooth.

■ De la telefonul mobil sau de ladispozitivul Bluetooth, căutaţi tipuldispozitivului Bluetooth pentru a-lconfigura/conecta ca un set decăşti stereo.

■ O pictogramă notă muzicală n vaapărea pe ecran dacă setul de căştistereo este conectat cu succes.

■ Redarea sonoră a dispozitivuluiBluetooth este furnizată prinintermediul sistemuluiInfotainment.

■ Fişierele muzică prin Bluetooth potfi redate numai la conectarea unuidispozitiv Bluetooth. Pentruredarea fişierelor muzică prinBluetooth, conectaţi telefonulBluetooth la sistemul Infotainment.

NotăPentru informaţii suplimentare, vărugăm să consultaţi „Asocierea şiconectarea Bluetooth” 3 45

■ Dacă Bluetooth este deconectat întimp ce se redă muzică la telefon,muzica este întreruptă. Este posibilca funcţia de streaming audio să nufie acceptată la unele telefoaneBluetooth. Numai o funcţie poate fiutilizată la un moment dat întrehands-free Bluetooth sau funcţia deredare muzică a telefonului. Deexemplu, dacă treceţi la hands-freeBluetooth în timpul redării muzicii la

Page 29: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 29

telefon, muzica va fi întreruptă.Redarea muzicii de la automobil nueste posibilă când în telefonul mobilnu sunt stocate fişiere cu muzică.

■ Pentru redarea muzicii prinBluetooth, fişierele muzicaletrebuie redate cel puţin o dată înmodul dispozitiv de redare afişierelor muzicale al telefonuluimobil sau al dispozitivului Bluetoothdupă conectarea ca set de căştistereo. După cel puţin o redare,dispozitivul de redare a fişierelormuzicale va reda automat laaccesarea modului de redare şi seva opri automat la finalizareamodului dispozitiv de redare afişierelor muzicale. Dacă telefonulmobil sau dispozitivul Bluetooth nueste în modul ecran de aşteptare,unele dispozitive nu vor redaautomat în modul redare muzicăprin Bluetooth.

■ Nu schimbaţi piesa prea repede întimpul redării muzicii prin Bluetooth.

■ Transmiterea datelor de la telefonulmobil la sistemul Infotainmentdurează. Sistemul Infotainment

furnizează ieşirea audio de latelefonul mobil sau dispozitivulBluetooth.

■ Dacă telefonul mobil saudispozitivul Bluetooth nu este înmodul ecran de aşteptare, acesteapot să nu redea automat, chiardacă redarea este efectuată înmodul redare muzică prinBluetooth.

■ Sistemul Infotainment transmiteordinea de redare de la telefonulmobil aflat în modul redare muzicăprin Bluetooth. Dacă acest lucrueste realizat într-un mod diferit,dispozitivul va transmite ordinea deoprire. În funcţie de opţiuniletelefonului mobil, această ordine deredare/oprire se poate activa dupăun interval de timp.

■ Dacă redarea muzicii prinBluetooth nu funcţionează,verificaţi dacă telefonul mobil esteîn modul ecran de aşteptare.

■ Uneori, sunetele pot fi întrerupte întimpul redării muzicii prin Bluetooth.

Legătura la smartphone

Acceptarea smartphone de cătreaplicaţieiPod/iPhoneConectaţi produsul iPod/iPhone prinintermediul portului USB pentrufolosirea unei aplicaţii de pe iPod/iPhone.Telefon AndroidConectaţi telefonul Android şisistemul Infotainment prin tehnologiawireless Bluetooth pentru a folosi oaplicaţie de pe telefonul Android.Site-uri web cu informaţiisuplimentareAustria / germană:www.chevrolet.at/MyLinkArmenia / armeană:www.am.chevrolet-am.com/MyLinkArmenia / rusă:www.ru.chevrolet-am.com/MyLinkAzerbaijan / azeră:www.az.chevrolet.az/MyLinkAzerbaijan / rusă:www.ru.chevrolet.az/MyLink

Page 30: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

30 Dispozitive externe

Belarus / rusă:www.chevrolet.by/MyLinkBelgia / flamandă:www.nl.chevrolet.be/MyLinkBelgia / franceză:www.fr.chevrolet.be/MyLinkBosnia şi Herţegovina / croată:www.chevrolet.ba/MyLinkBulgaria / bulgară:www.chevrolet.bg/MyLinkCroaţia / croată:www.chevrolet-hr.com/MyLinkCipru / greacă / engleză:www.chevrolet.com.cyRepublica Cehă / cehă:www.chevrolet.cz/MyLinkDanemarca / daneză:www.chevrolet.dk/MyLinkEstonia / estonă:www.chevrolet.ee/MyLinkFinlanda / finlandeză:www.chevrolet.fi/MyLinkFranţa / franceză:

www.chevrolet.fr/MyLinkGeorgia / georgiană:www.ge.chevrolet-ge.com/MyLinkGeorgia / rusă:www.ru.chevrolet-ge.com/MyLinkGermania / germană:www.chevrolet.de/MyLinkGrecia / greacă:www.chevrolet.gr/MyLinkUngaria / maghiară:www.chevrolet.hu/MyLinkIslanda / engleză:www.benny.isIrlanda / engleză:www.chevrolet.ie/MyLinkItalia / Italiană:www.chevrolet.it/MyLinkKazakhstan / kazahă:www.kk.chevrolet-kz.com/MyLinkKazakhstan / rusă:www.ru.chevrolet-kz.com/MyLinkLetonia / letonă:www.chevrolet.lv/MyLink

Lituania / lituaniană:www.chevrolet.lt/MyLinkLuxemburg / franceză:www.chevrolet.lu/MyLinkMacedonia / macedoneană:www.chevrolet.mk/MyLinkMalta / greacă / engleză:www.chevrolet.com.mtMoldova / română:www.ro.chevroletmd.com/MyLinkMoldova / română:www.ru.chevroletmd.com/MyLinkOlanda / olandeză:www.nl.chevrolet.nl/MyLinkNorvegia / norvegiană:www.chevrolet.no/MyLinkPolonia / polonă:www.chevrolet.pl/MyLinkPortugalia / portugheză:www.chevrolet.pt/MyLinkRomânia / română:www.chevrolet.ro/MyLinkRusia / rusă:

Page 31: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 31

www.chevrolet.ru/MyLinkSerbia / sârbă:www.gm-chevrolet.rs/MyLinkSlovacia / slovacă:www.chevrolet.sk/MyLinkSlovenia / sârbă:www.chevrolet.si/MyLinkSpania / spaniolă:www.chevrolet.es/MyLinkSuedia / suedeză:www.chevrolet.se/MyLinkElveţia / germană:www.de.chevrolet.ch/MyLinkElveţia / franceză:www.fr.chevrolet.ch/MyLinkElveţia / italiană:www.it.chevrolet.ch/MyLinkTurcia / turcă:www.chevrolet.com.tr/MyLinkMarea Britanie / engleză:www.chevrolet.co.uk/MyLink

Mesajele de eroare ale iPod/iPhoneşi soluţiiDacă sistemul Infotainment nuactivează aplicaţia produsuluidumneavoastră iPod/iPhoneconectat prin portul USB, se afişeazăurmătorul mesaj de eroare.

■ iPhone-ul dumneavoastră esteblocat. => Deblocaţi iPhone-ul.

■ Aveţi deschisă o altă aplicaţieactivă. => Închideţi altă aplicaţieactivă.

■ Nu aţi instalat aplicaţia pe iPhone.=> Instalaţi aplicaţia pe iPhone.

Dacă versiunea iOS a iPhone-uluieste mai mică decât 4.0, mesajul deeroare afişat este următorul.

Activaţi aplicaţia pe iPhone, apoiapăsaţi meniul aplicaţiei dorite pesistemul Infotainment.Dacă sistemul Infotainment nuactivează aplicaţia produsuluidumneavoastră Smartphoneconectat prin tehnologia wirelessBluetooth, se afişează următorulmesaj de eroare.

Page 32: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

32 Dispozitive externe

■ Resetaţi toate setările referitoare latelefon, apoi apăsaţi meniulaplicaţiei dorite pe sistemulInfotainment.

■ Reconectaţi Smartphone-ul şisistemul Infotainment printehnologia wireless Bluetooth, apoiapăsaţi meniul aplicaţiei dorite pesistemul Infotainment.

■ Când opriţi aplicaţia peSmartphone, de obicei dureazăpână la revenirea la funcţionareanormală. Încercaţi să activaţiaplicaţia după aproximativ 10 ~ 20de secunde.

Dacă iPhone-ul este conectat lasistemul Infotainment prin portulUSB, iar sistemul Infotainment esteconectat la un alt telefon printehnologia wireless Bluetooth, esteposibil să se comute între cele douăaplicaţii (iPhone şi telefon bluetooth),cu ajutorul listei Smartphone afişatăpe ecran.

Apăsaţi iPhone sau telefon bluetoothpentru activarea aplicaţiei prindispozitivul dorit.

Afişarea/ascunderea pictogrameloraplicaţiei pe meniul legăturiismartphone1. Apăsaţi ; > legătură

smartphone. Este afişat meniullegăturii smartphone.

2. Apăsaţi setări. Apare meniulsetări aplicaţie.

Page 33: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 33

3. Apăsaţi pictograma aplicaţieidorite pentru a ascundepictograma aplicaţiei afişate pemeniul legăturii smartphone.Apăsaţi pictograma aplicaţieidorite pentru a afişa pictogramaaplicaţiei ascunse pe meniullegăturii smartphone.

4. Apăsaţi OK.Dacă pe meniul legăturii smartphoneeste activată o aplicaţie, marcajul geste activat în poziţia superioară ameniului de domiciliu sau al ecranuluide redare.

Redarea fişierelor audioUSB-playerul

Redarea fişierelor cu muzică de ladispozitivul de stocare USBConectaţi dispozitivul de stocare USBcare conţine fişierele muzică la portulUSB.■ După ce sistemul Infotainment

termină de citit informaţiile de ladispozitivul de stocare USB,redarea va începe automat.

■ Dacă este conectat un dispozitiv destocare USB care nu poate fi citit,va apărea un mesaj de eroare, iarsistemul Infotainment va comutaautomat la funcţia audio anterioară.

NotăDacă dispozitivul de stocare USBeste deja conectat, apăsaţi ;> audio > Sursă S > USB pentruredarea fişierelor cu muzică USB.

Încheierea redării fişierelor muzicaleUSB1. Apăsaţi Sursă S.2. Selectaţi altă funcţie prin

apăsarea AM, FM, AUX sauBluetooth.

Page 34: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

34 Dispozitive externe

NotăDacă utilizatorul doreşte săîndepărteze dispozitivul de stocareUSB, selectaţi altă funcţie şi apoiîndepărtaţi dispozitivul de stocareUSB.

Funcţia Pause (pauză)Apăsaţi = în timpul redării.Apăsaţi l pentru reluarea redării.

Redarea următorului fişierApăsaţi v pentru redareaurmătorului fişier.

Redarea fişierului anteriorApăsaţi t în 5 secunde de laînceperea redării pentru redareafişierului anterior.

Revenirea la începutul fişieruluicurentApăsaţi t după 5 secunde la redare.

Scanarea înainte sau înapoiŢineţi apăsat t sau v în timpulredării pentru derulare rapidă înapoisau înainte. Eliberaţi butonul pentrureluarea redării la viteză normală.

Redarea în mod repetat a unui fişierApăsaţi r în timpul redării.■ 1: redă repetat fişierul curent.■ TOATE: redă repetat toate fişierele.■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.

Redarea în mod aleator a unui fişierApăsaţi s în timpul redării.■ ACTIVAT: redă aleator toate

fişierele.■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.

Vizualizarea informaţiilor de pefişierul aflat în curs de redareApăsaţi titlul în timpul redării pentruafişarea informaţiilor despre fişierulaflat în curs de redare.

■ Informaţiile afişate includ: titlul,numele fişierului, numele folderuluişi artistul/albumul salvate cumelodia.

■ Informaţiile incorecte nu pot fimodificate sau corectate lasistemul Infotainment.

■ Informaţiile pentru melodiiexprimate prin simboluri specialesau limbi indisponibile pot fi afişateca d.

Page 35: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 35

Utilizarea meniului muzică USB1. Apăsaţi MENIU în timpul redării.

Numărul de melodii respectiveeste afişat prin toate melodiile/folderele/artiştii/albumele/genurile.

2. Apăsaţi modul de redare dorit.

Setări pentru tonalitate1. Apăsaţi MENIU în timpul redării.2. Derulaţi prin listă cu ajutorul R şiS.Apăsaţi setări pentru tonalitate.

3. Pentru detalii, consultaţi „Setăripentru tonalitate (meniu FM/AM/DAB)” 3 16.

iPod/iPhone playerDisponibil numai la modelele caresuportă conectarea la iPod/iPhone.

Redarea fişierelor muzică iPod/iPhoneConectaţi iPod/iPhone care conţinefişierele muzică la portul USB.■ După ce sistemul Infotainment

termină de citit informaţiile de peiPod/iPhone, se va reda automatdin punctul în care s-a oprit.

■ Dacă este conectat un iPod/iPhonecare nu poate fi citit, va apărearespectivul mesaj de eroare, iarsistemul Infotainment va comutaautomat la funcţia audio anterioară.

NotăDacă este deja conectat iPod/iPhone, apăsaţi ; > audio > SursăS > iPod pentru redarea de pe iPod/iPhone.

Încheierea redării iPod/iPhone1. Apăsaţi Sursă S.2. Selectaţi altă funcţie prin

apăsarea AM, FM, AUX sauBluetooth.

Page 36: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

36 Dispozitive externe

NotăDacă utilizatorul doreşte săîndepărteze dispozitivul iPod/iPhone, selectaţi altă funcţie şi apoiîndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone.

Funcţia Pause (pauză)Apăsaţi = în timpul redării.Apăsaţi l pentru reluarea redării.

Redarea următoarei melodiiApăsaţi v pentru redareaurmătoarei melodii.

Redarea melodiei anterioareApăsaţi t în 2 secunde de laînceperea redării pentru redareamelodiei anterioare.

Revenirea la începutul melodieicurenteApăsaţi t după 2 secunde la redare.

Scanarea înainte sau înapoiŢineţi apăsat t sau v în timpulredării pentru derulare rapidă înapoisau înainte. Eliberaţi butonul pentrureluarea redării la viteză normală.

Redarea în mod repetat a unui fişierApăsaţi r în timpul redării.■ 1: redă repetat fişierul curent.■ TOATE: redă repetat toate fişierele.■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.

Redarea în mod aleator a unui fişierApăsaţi s în timpul redării.■ ACTIVAT: redă aleator toate

fişierele.■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.

Vizualizarea informaţiilor de lamelodia aflată în curs de redareApăsaţi titlul în timpul redării pentruafişarea informaţiilor despre melodiaaflată în curs de redare.

■ Informaţiile afişate includ: titlul şiartistul/albumul salvate cu melodia.

■ Informaţiile incorecte nu pot fimodificate sau corectate lasistemul Infotainment.

■ Informaţiile pentru melodiiexprimate prin simboluri specialesau limbi indisponibile pot fi afişateca d.

Utilizarea meniului iPod1. Apăsaţi MENIU în timpul redării.

Numărul de melodii relevanteeste afişat prin liste de redare/artişti/albume/melodii/genuri/compozitor/cărţi audio.

Page 37: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 37

2. Apăsaţi modul de redare dorit.

Setări pentru tonalitate1. Apăsaţi MENIU în timpul redării.2. Derulaţi prin listă cu ajutorul R şiS.Apăsaţi setări pentru tonalitate.

3. Pentru detalii, consultaţi „Setăripentru tonalitate (meniu FM/AM/DAB)” 3 16.

Dispozitiv auxiliar

Redarea sursei de muzică a unuidispozitiv auxiliarConectaţi dispozitivul auxiliar careconţine sursa melodiei la terminalulintrării AUX. După ce sistemulInfotainment termină de cititinformaţiile de la dispozitivul auxiliar,redarea va începe automat.

Setări pentru tonalitate1. Apăsaţi setări pentru tonalitate în

timpul redării fişierelor muzicăauxiliare.

Page 38: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

38 Dispozitive externe

2. Pentru detalii, consultaţi „Setăripentru tonalitate (meniu FM/AM/DAB)” 3 16.

Funcţia Bluetooth

Redarea muzicii prin Bluetooth1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi audio pe meniul de

domiciliu.3. Apăsaţi Sursă S pe ecran.4. Apăsaţi Bluetooth pentru

selectarea modului de redare afişierelor muzică prin Bluetoothconectat.

NotăDacă dispozitivul Bluetooth nu esteconectat, această funcţie nu poate fiselectată.

Funcţia Pause (pauză)Apăsaţi 6= în timpul redării. Apăsaţidin nou 6= pentru reluarea redării.

Redarea următoarei melodiiApăsaţi v pentru redareaurmătorului fişier cu muzică.

Redarea melodiei anterioareApăsaţi t în 2 secunde de laînceperea redării pentru redareafişierului cu muzică anterior.

Revenirea la începutul melodieicurenteApăsaţi t după 2 secunde la redare.

CăutareMenţineţi apăsat t sau v pentruderulare rapidă înainte sau înapoi.

Redarea în mod repetat a fişierelor cumuzicăApăsaţi r în timpul redării.■ 1: redă repetat fişierul cu muzică

curent.■ TOATE: redă repetat toate fişierele

cu muzică.■ DEZACTIVAT: revine la redarea

normală.NotăEste posibil ca această funcţie să nufie acceptată, în funcţie de telefonulmobil.

Redarea în mod aleator a fişierelor cumuzicăApăsaţi s în timpul redării.

Page 39: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 39

■ ACTIVAT: redă aleator toatefişierele cu muzică.

■ DEZACTIVAT: revine la redareanormală.

NotăEste posibil ca această funcţie să nufie acceptată, în funcţie de telefonulmobil.

Setări pentru tonalitate1. Apăsaţi k în timpul redării.

2. Pentru detalii, consultaţi „Setăripentru tonalitate (meniu FM/AM/DAB)” 3 16.

Afişarea imaginilorVizualizarea unei imagini1. Conectaţi dispozitivul de stocare

USB care conţine fişiereleimagine la portul USB.Imaginea va fi vizualizată.

2. Apăsaţi pe ecran pentruvizualizare pe tot ecranul. Apăsaţidin nou ecranul pentru a reveni laecranul anterior.

NotăDacă dispozitivul de stocare USBeste deja conectat, apăsaţi ;> imagine şi film > Sursă S > USB(imagine) pentru a vizualiza fişiereleimagine.

Pentru siguranţa proprie, unelecaracteristici sunt dezactivate câttimp autovehiculul dumneavoastră seaflă în mişcare.

Vizualizarea unei diaporameDin ecranul imaginii, apăsaţi t.

Page 40: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

40 Dispozitive externe

■ Va fi redată diaporama.■ Apăsaţi ecranul pentru anularea

diaporamei în timpul redăriidiaporamei.

Vizualizarea imaginii anterioaresau ulterioareDin ecranul imagine, apăsaţi d sauc pentru vizualizarea imaginiianterioare sau ulterioare.

Rotirea unei imaginiDin ecranul imagine, apăsaţi u sauv pentru rotirea în sens orar sauantiorar a imaginii.

Mărirea unei imaginiDin ecranul imagine, apăsaţi wpentru mărirea imaginii.

Utilizarea meniului imagine USB1. Din ecranul imagine, apăsaţi

MENIU. Se afişează meniulimaginii USB.

2. Apăsaţi meniul dorit.◆ lista fişierelor imagine: Afişează

toate listele fişierelor imagine.◆ sortare după titlu: Afişează

imaginile în ordinea titlurilor.◆ sortare după dată: Afişează

imaginile în ordinea datei.◆ durată diaporamă: Selectare

interval diaporamă.

◆ afişare ceas/temp: Pentruafişarea ceasului şi atemperaturii pe tot ecranul,selectaţi On (pornit) sau Off(oprit).

◆ setare afişaj: Reglaţiluminozitatea şi contrastul.

3. După finalizarea setării, apăsaţiq.

Redarea filmelorRedarea unui fişier film1. Conectaţi dispozitivul de stocare

USB care conţine fişierele film laportul USB.Va fi redat filmul.

Page 41: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 41

2. Apăsaţi ecranul pentruascunderea/afişarea barei decomenzi. Apăsaţi din nou ecranulpentru a reveni la ecranul anterior.

NotăDacă dispozitivul de stocare USBeste deja conectat, apăsaţi ;> imagine şi film > Sursă S > USB(film) pentru a reda fişierul film.

Această funcţie film nu estedisponibilă în timpul condusului. (Înfuncţie de reglementările rutiere, estedisponibilă numai când autovehicululeste parcat.)

Funcţia Pause (pauză)Apăsaţi / în timpul redării.Apăsaţi c pentru reluarea redării.

Redarea următorului filmApăsaţi c pentru redarea următoruluifilm.

Redarea filmului anteriorApăsaţi d în 5 secunde de laînceperea redării pentru redareafilmului anterior.

Revenirea la începutul filmuluicurentApăsaţi d după 5 secunde la redare.

Scanarea înainte sau înapoiŢineţi apăsat d sau c în timpul redăriipentru derulare rapidă înapoi sauînainte. Eliberaţi butonul pentrureluarea redării la viteză normală.

Vizualizarea în modul pe totecranulDin ecranul filmului, apăsaţi x pentruvizualizare pe tot ecranul.Apăsaţi din nou x pentru a reveni laecranul anterior.

Utilizarea meniului film USB1. Din ecranul film, apăsaţi MENIU.

Se afişează meniul filmului USB.

Page 42: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

42 Dispozitive externe

2. Apăsaţi meniul dorit.◆ lista fişierelor film: Afişează

toate listele fişierelor film.◆ afişare ceas/temp: Pentru

afişarea ceasului şi atemperaturii pe tot ecranul,selectaţi On (pornit) sau Off(oprit).

◆ setare afişaj: Reglaţiluminozitatea şi contrastul.

◆ setări pentru tonalitate: Reglaţiconfigurarea sunetului. Pentrudetalii, consultaţi „Setări pentrutonalitate (meniu FM/AM/DAB)”3 16.

3. După finalizarea setării, apăsaţiq.

Limbă subtitluDacă fişierul film are o limbă subtitlu,utilizatorul poate vedea limba subtitlu.1. Din ecranul filmului, apăsaţi k.

2. Apăsaţi < sau >.

3. Apăsaţi l.NotăUtilizatorul poate seta una dintrelimbile pentru subtitrare acceptatede fişierul filmului DivX.Dacă există o limbă pentrusubtitrare, utilizatorul poate setalimba pentru subtitrare sau o poateactiva sau dezactiva.

Page 43: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Dispozitive externe 43

NotăFormat subtitlu care poate firedat: .smiNumele fişierului subtitlu (.smi)trebuie să fie acelaşi ca şi numelefişierului film.

Limbă audioDacă fişierul film are o limbă audio,utilizatorul poate selecta limba audio.1. Din ecranul filmului, apăsaţi k.

2. Apăsaţi < sau >.

3. Apăsaţi l.NotăUtilizatorul poate seta una dintrelimbile pentru subtitrare acceptatede fişierul filmului DivX.Dacă există o limbă pentrusubtitrare, utilizatorul poate setalimba pentru subtitrare sau o poateactiva sau dezactiva.

Redarea filmelor de la undispozitiv auxiliarConectaţi dispozitivul auxiliar careconţine sursa filmului la terminalulintrării AUX. După ce sistemul

Infotainment termină de cititinformaţiile de la dispozitivul auxiliar,redarea va începe automat.

NotăDacă dispozitivul auxiliar este dejaconectat, apăsaţi ; > imagine şifilm > Sursă S > AUX (film) pentru areda un film de pe dispozitivulauxiliar.În cazul iPod/iPhone, conectaţi iPod/iPhone la mufa de intrare AUX cuajutorul cablului AUX pentru iPod/iPhone pentru a reda fişierul film dela iPod/iPhone.

Page 44: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

44 Dispozitive externe

Această funcţie film nu estedisponibilă în timpul condusului. (Înfuncţie de reglementările rutiere, estedisponibilă numai când autovehicululeste parcat.)

Utilizarea meniului film AUX1. Din ecranul film AUX, apăsaţi

MENIU. Se afişează meniul AUX.

2. Apăsaţi meniul dorit.◆ setări pentru tonalitate: Reglaţi

configurarea sunetului. Pentrudetalii, consultaţi „Setări pentrutonalitate (meniu FM/AM/DAB)”3 16.

◆ afişare ceas/temp: Pentruafişarea ceasului şi atemperaturii pe tot ecranul,selectaţi On (pornit) sau Off(oprit).

◆ setările afişajului: Reglaţiluminozitatea şi contrastul.

3. După finalizarea setării, apăsaţiq.

Page 45: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 45

Telefonul

Bluetooth® ................................... 45Telefonul cu hands-free ............... 50

Bluetooth®Înţelegerea tehnologiei wirelessBluetoothTehnologia wireless Bluetoothstabileşte o legătură wireless întredouă dispozitive acceptate deBluetooth. După asocierea iniţială,cele două dispozitive se pot conectaautomat de fiecare dată când leporniţi. Bluetooth permite transmisiawireless a informaţiilor întretelefoanele Bluetooth, PDA-uri saualte dispozitive, pe rază scurtă,folosind tehnologiile detelecomunicaţii wireless pe distanţăscurtă, cu frecvenţa de 2,45GHz. Înacest autovehicul, utilizatorii potefectua apeluri hands-free, pottransmite date hands-free şi pot redafişiere în streaming audio princonectarea unui telefon mobil lasistem.NotăPot exista restricţii la utilizareatehnologiei wireless Bluetooth înanumite locaţii.

Datorită varietăţii de dispozitiveBluetooth şi a versiunilor lor defirmware, dispozitivuldumneavoastră poate răspundediferit atunci când redarea se faceprin intermediul conectării laBluetooth.Pentru orice întrebări referitoare lafuncţionalitatea Bluetooth atelefonului dumneavoastră,consultaţi manualul dispozitivului.

Asocierea şi conectareaBluetoothPentru folosirea caracteristiciiBluetooth, asiguraţi-vă că funcţiaBluetooth a dispozitivuluidumneavoastră este activată.Consultaţi ghidul utilizatorului pentrudispozitivul Bluetooth.

Dacă în sistemul Infotainment nuexistă niciun dispozitiv asociat1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi telefon pe meniul de

domiciliu şi apoi apăsaţi Da.

Page 46: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

46 Telefonul

3. Apăsaţi Căutare dispozitivBluetooth pentru căutareatelefoanelor Bluetooth.

4. Apăsaţi dispozitivul pe care doriţisă îl asociaţi pe ecranul listeicăutate.◆ Dacă este acceptat SSP

(asociere simplă şi sigură),apăsaţi Da pe ecranul pop-up aldispozitivului Bluetooth şisistemului Infotainment.

◆ Dacă nu este acceptat SSP(asociere simplă şi sigură),introduceţi codul PIN ladispozitivul dumneavoastrăBluetooth, aşa cum esteprezentat pe ecranul informativ.

5. După asocierea cu succes adispozitivului Bluetooth şi asistemului Infotainment, ecranultelefonului este afişat pe sistemulInfotainment.

Page 47: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 47

Când conectarea nu reuşeşte, pesistemul Infotainment este afişatun mesaj de defectare.

NotăCând dispozitivul dumneavoastrăBluetooth şi sistemul Infotainmentsunt asociate cu succes, agendatelefonică se descarcă automat. Daragenda telefonică nu poate fidescărcată automat, în funcţie detipul de telefon. În acest caz,continuaţi cu descărcarea agendeitelefonice din telefonuldumneavoastră.

NotăDacă există un dispozitiv Bluetoothcare a fost conectat anterior lasistemul Infotainment, sistemulInfotainment execută o conectareautomată. Dar dacă setareaBluetooth de la dispozitivuldumneavoastră Bluetooth estedezactivată, în sistemulInfotainment este afişat un mesaj deeroare.

Dacă în sistemul Infotainment existăun dispozitiv asociat1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.4. Apăsaţi pe dispozitivul pe care

doriţi să îl asociaţi de pe ecranuldispozitivelor de asociat şi apoitreceţi la pasul 6. Când nu existăniciun dispozitiv dorit pe ecranuldispozitivelor de asociat, apăsaţiCăutare dispozitiv Bluetoothpentru căutarea dispozitivuluidorit.

5. Apăsaţi dispozitivul pe care doriţisă îl asociaţi pe ecranul listeicăutate.◆ Dacă este acceptat SSP

(asociere simplă şi sigură),apăsaţi Da pe ecranul pop-up aldispozitivului Bluetooth şisistemului Infotainment.

Page 48: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

48 Telefonul

◆ Dacă nu este acceptat SSP(asociere simplă şi sigură),introduceţi codul PIN ladispozitivul dumneavoastrăBluetooth, aşa cum esteprezentat pe ecranul informativ.

6. După asocierea cu succes adispozitivului Bluetooth şi asistemului Infotainment, nh seafişează pe ecranul dispozitivuluide asociat.

◆ Telefonul conectat esteevidenţiat de marcajul y.

◆ Marcajul nh indică activareafuncţiei hands-free şi a celei demuzică a telefonului.

◆ Marcajul h indică activareadoar a funcţiei hands-free.

◆ Marcajul n indică activareanumai a muzicii Bluetooth.

NotăCând dispozitivul dumneavoastrăBluetooth şi sistemul Infotainmentsunt asociate cu succes, agendatelefonică se descarcă automat. Daragenda telefonică nu poate fidescărcată automat, în funcţie de

Page 49: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 49

tipul de telefon. În acest caz,continuaţi cu descărcarea agendeitelefonice din telefonuldumneavoastră.NotăSistemul Infotainment poate asociapână la cinci dispozitive Bluetooth.NotăCând conectarea nu reuşeşte, însistemul Infotainment este afişat unmesaj de eroare.

Verificarea dispozitivuluiBluetooth conectat1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.4. Dispozitivul asociat va fi prezentat

cu h dacă este conectat.

Deconectarea dispozitivuluiBluetooth1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.4. Apăsaţi numele dispozitivului pe

care doriţi să îl deconectaţi.

5. Apăsaţi OK.

Conectarea dispozitivuluiBluetooth1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.4. Apăsaţi numele dispozitivului pe

care doriţi să îl conectaţi.

Page 50: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

50 Telefonul

5. Apăsaţi OK.

Ştergerea dispozitivuluiBluetoothDacă nu mai doriţi să folosiţidispozitivul Bluetooth, îl puteţi şterge.1. Apăsaţi ; pe panoul de

comandă.2. Apăsaţi setări pe meniul de

domiciliu.3. Apăsaţi setări conectare > setări

bluetooth > asociere dispozitiv.

4. Apăsaţi Ştergere.

5. Apăsaţi Da.

Telefonul cu hands-freeEfectuarea unui apel prinintroducerea numărului detelefon1. Introduceţi un număr de telefon cu

ajutorul tastaturii de pe ecranultelefonului.

2. Apăsaţi y pe ecran sau yw petelecomanda de pe volan.

NotăDacă apăsaţi numărul greşit, apăsaţi⇦ pentru a şterge numărul introdus,pe rând, câte o cifră sau menţineţiapăsat ⇦ pentru a şterge toatecifrele numărului introdus.

Comutarea unui apel latelefonul mobil (modul privat)1. Dacă doriţi să comutaţi apelul la

telefonul mobil în loc de sistemulhands-free al automobilului,apăsaţi m.

Page 51: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 51

2. Dacă doriţi să comutaţi apelulînapoi la hands-free, apăsaţi dinnou m. Apelul este comutat lasistemul hands-free alautomobilului.

Activarea/dezactivareamicrofonuluiPuteţi activa/dezactiva microfonulprin apăsarea n.

Apelarea prin reapelareanumăruluiDe la telecomanda de pe volan,apăsaţi yw pentru afişarea listeiapelurilor sau menţineţi apăsat y peecranul telefonului.NotăReapelarea nu este posibilă când nuexistă istoricul apelurilor.

Preluarea apelurilor1. Atunci când este recepţionat un

apel telefonic prin intermediultelefonului mobil conectat prinBluetooth, piesa redată va fiîntreruptă, iar telefonul va suna,având afişate informaţiilerelevante.

2. Pentru a conversa la telefon,apăsaţi yw pe telecomanda de pevolan sau apăsaţi Accept peecran.Pentru a respinge un apel, apăsaţi@n pe telecomanda de pe volansau apăsaţi Respingere pe ecran.

Page 52: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

52 Telefonul

Utilizarea meniului agendeitelefonice1. Apăsaţi agenda telefonică pe

ecranul telefonului.

2. Folosiţi R şi S pentru derulareprin listă.

3. Selectaţi intrarea din agendatelefonică pe care doriţi să oapelaţi.

4. Apăsaţi numărul pe care doriţi săîl apelaţi.

Căutarea în intrările agendeitelefonice1. Apăsaţi agenda telefonică pe

ecranul telefonului.

Page 53: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 53

2. Apăsaţi o pe ecranul agendeitelefonice.

3. Folosiţi tastatura pentru aintroduce numele pe care doriţi săîl căutaţi. Pentru detalii, consultaţi„Căutarea numelui” 3 50.

4. Selectaţi intrarea din agendatelefonică pe care doriţi să oapelaţi.

5. Apăsaţi numărul pe care doriţi săîl apelaţi.

NotăCând dispozitivul dumneavoastrăBluetooth şi sistemul Infotainmentsunt asociate cu succes, agendatelefonică se descarcă automat. Daragenda telefonică nu poate fidescărcată automat, în funcţie de

tipul de telefon. În acest caz,continuaţi cu descărcarea agendeitelefonice din telefonuldumneavoastră.

Căutarea numeluiDe ex. dacă utilizatorul caută numele„Alex”:1. Apăsaţi abc pentru a selecta

primul caracter.Numele care includ caracterele„a”, „b” sau „c” sunt afişate peecranul agendei telefonice.

2. Apăsaţi jkl pentru selectarea celuide-al doilea caracter.Numele care includ caracterele„j”, „k” sau „l” sunt afişate peecranul agendei telefonice.

3. Apăsaţi def pentru selectareacelui de-al treilea caracter.Numele care includ caracterele„d”, „e” sau „f” sunt afişate peecranul agendei telefonice.

4. Apăsaţi wxyz pentru selectareacelui de-al patrulea caracter.

Page 54: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

54 Telefonul

Numele care includ caracterele„w”, „x”, „y” sau „z” sunt afişate peecranul agendei telefonice.

5. Pe măsură ce sunt introduse maimulte litere ale numelui, listanumelor posibile se scurtează.

Efectuarea unui apel cu ajutorulistoricului apelurilor1. Apăsaţi istoricul apelurilor pe

ecranul telefonului.2. Apăsaţi a, b sau c.

(Apel efectuat)

(Apel ratat)

(Apel recepţionat)3. Selectaţi intrarea din agenda

telefonică pe care doriţi să oapelaţi.

Efectuarea unui apel cu ajutorulnumerelor de formare rapidăMenţineţi apăsat numărul de formarerapidă cu ajutorul tastaturii de peecranul telefonului.Pentru apelurile cu formare rapidă sepot folosi numai numerele de formarerapidă deja stocate în telefonul mobil.Sunt acceptate numere de formarerapidă de până la 2 cifre.Pentru numerele de formare rapidăcu 2 cifre, menţineţi apăsată cea de-a doua cifră pentru efectuarea unuiapel la numărul cu formare rapidă.

Page 55: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 55

Page 56: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

56

Index alfabetic AAfişarea imaginilor........................ 39Antena fixă.................................... 23Antena multibandă....................... 23

BBluetooth® ................................... 45

FFuncţia antifurt ............................... 4Funcţionarea .................................. 6

IInformaţii generale.................... 4, 24

PPersonalizarea.............................. 11Prezentarea generală a

elementelor de comandă............ 5

RRedarea filmelor........................... 40Redarea fişierelor audio............... 33

TTelefonul cu hands-free ............... 50

UUtilizarea....................................... 16

Page 57: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere ................................... 58Aparatul radio .............................. 75Sistemele audio ........................... 87Telefonul .................................... 105Index alfabetic ............................ 122

Sistemul audio

Page 58: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

58 Introducere

Introducere

Informaţii generale ....................... 58Funcţia antifurt ............................. 59Prezentarea generală aelementelor de comandă ............. 60Funcţionarea ................................ 66Personalizarea ............................. 70

Informaţii generaleSistemul Infotainment furnizeazădivertisment şi informaţii înautoturism, utilizând tehnologia ceamai recentă.Aparatul de radio poate fi utilizat facilprin înregistrarea a până la 36 deposturi de radio FM, AM şi DAB(Emisie audio digitală) cu ajutorulbutonului PRESETARE [1~6] pefiecare şase pagini. DAB estedisponibil numai pentru modelul tip1/2-A.CD-playerul poate reda discuri CDaudio şi MP3 (WMA), iar USBplayerul poate reda de pedispozitivele de stocare USB sauiPod conectate.Funcţia de conectare a telefonuluiprin Bluetooth permite utilizareatelefonului în modul hands-free fărăfir, dar şi redarea muzicii de petelefon. Funcţia conectare telefonBluetooth este disponibilă numaipentru modelul tip 1/2-A.

Conectaţi un dispozitiv de redareportabil la intrarea externă şi bucuraţi-vă de sunetul oferit de sistemulInfotainment.Procesorul digital de sunet vă oferăun număr de moduri de presetare aegalizatorului, pentru optimizareasunetului.Sistemul poate fi configurat foarteuşor, graţie dispozitivului de reglareatent conceput, afişajului inteligent şiregulatorului multifuncţional pentrumeniuri.■ Secţiunea „Introducere” furnizează

o prezentare generală a funcţiilorsistemului Infotainment şi a tuturordispozitivelor de reglare.

■ Secţiunea „Funcţionarea” explicăcomenzile de bază pentru sistemulInfotainment.

Page 59: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 59

Afişarea ecranelor Afişajul ecranelor poate diferi deafişajul din manual, deoarecemajoritatea afişajelor diferă în funcţiede configurarea dispozitivului şi despecificaţiile autovehiculului.

Funcţia antifurtSistemul Infotainment are instalat unsistem electronic de securitate careprevine tentativele de furt.Sistemul Infotainment funcţioneazănumai pe autovehiculul pe care a fostmontat prima dată şi nu poate fiutilizat de persoanele care l-au furat.

Page 60: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

60 Introducere

Prezentarea generală a elementelor de comandăTipul 1

Page 61: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 61

Tipul 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +AUX + USB/iPod + BluetoothTipul 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX1. Afişaj

Afişajul pentru starea şiinformaţiile despre redare/recepţie/meniu.

2. Butonul POWER/VOLUME cubuton de comandă◆ Porniţi/opriţi aparatul prin

apăsarea acestui buton.◆ Rotiţi butonul de control pentru

a regla volumul sonor.3. Butoanele PRESET [1 ~ 6 ]

◆ Ţineţi apăsat oricare dintreaceste butoane pentru aadăuga postul de radio curent lapagina curentă de preferinţe.

◆ Apăsaţi unul dintre acestebutoane pentru a selectacanalul asociat acelui buton.

4. Butonul EJECTApăsaţi acest buton pentru ascoate discul.

5. Fanta pentru discuriDiscurile se introduc în şi se scotdin această fantă.

6. Butonul FAVOURITE [FAV1-2-3]Apăsaţi acest buton pentru aselecta pagina canalelor preferatesalvate.

7. Butonul INFORMATION [INFO]◆ Apăsaţi acest buton pentru a

vizualiza informaţiile desprefişier atunci când utilizaţimodurile de redare CD/MP3/USB/iPod.

◆ Vizualizaţi informaţiile desprepostul de radio şi despremelodia redată în mod curentatunci când utilizaţi funcţiaradio.

8. Butoanele dSEEKc◆ Apăsaţi aceste butoane în timp

ce utilizaţi radio sau DAB pentrua căuta automat posturile deradio cu o recepţie bună. Puteţi

seta manual frecvenţa deemisie prin ţinerea apăsată aacestor butoane.

◆ Apăsaţi aceste butoane în timpce utilizaţi modurile de redareCD/MP3/USB/iPod pentru areda imediat piesa anterioarăsau piesa următoare.Puteţi ţine apăsate acestebutoane pentru a derula rapidînapoi/înainte prin melodiileredate în mod curent.

9. Butonul CD/AUXApăsaţi acest buton pentru aselecta funcţia audio CD/MP3/AUX sau USB/iPod/Bluetooth.

10. Butonul RADIO BANDApăsaţi acest buton pentru aselecta radio FM/AM sau DAB.

11. Butonul TPÎn timpul utilizării funcţiei RDS FM,activaţi sau dezactivaţi funcţia TP(program de trafic).

12. Butonul CONFIGApăsaţi acest buton pentru aaccesarea meniului Setări.

Page 62: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

62 Introducere

13. Butonul TONEApăsaţi acest buton pentru aregla/selecta modul deconfigurare a sunetului.

14. Butonul MENU-TUNE cu butonulde control◆ Apăsaţi acest buton pentru a

afişa meniul curent utilizat saupentru a selecta/modificaconţinutul şi valorile deconfigurare.

◆ Rotiţi butonul de control pentrua vă deplasa/modificaconţinutul sau valorile deconfigurare.

15. Mufa AUXConectaţi la această mufă undispozitiv extern cu ieşire desunet.

16. Butonul PBACK◆ Anulează introducerea

conţinutului sau revine lameniul anterior.

17. Butonul PHONE/MUTE◆ Apăsaţi acest buton pentru a

activa modul telefon prinBluetooth (numai pentrumodelul de tip 1-A) sau pentru aactiva sau dezactiva funcţia devolum sonor dezactivat (numaipentru modelul de tip 1-B).

◆ Ţineţi apăsat butonul pentru aactiva sau dezactiva funcţiavolum sonor dezactivat (numaipentru modelul de tip 1-A).

Page 63: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 63

Tipul 2

Page 64: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

64 Introducere

Tipul 2-A: Radio + CD/MP3 + AUX +USB/iPod + BluetoothTipul 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX1. Afişaj

Afişajul pentru starea şiinformaţiile despre redare/recepţie/meniu.

2. Butonul POWER/VOLUME cubuton de comandă◆ Porniţi/opriţi aparatul prin

apăsarea acestui buton.◆ Rotiţi butonul de control pentru

a regla volumul sonor.3. Butoanele PRESET [1 ~ 6 ]

◆ Ţineţi apăsat oricare dintreaceste butoane pentru aadăuga postul de radio curent lapagina curentă de preferinţe.

◆ Apăsaţi unul dintre acestebutoane pentru a selectacanalul asociat acelui buton.

4. Butonul EJECTApăsaţi acest buton pentru ascoate discul.

5. Fanta pentru discuriDiscurile se introduc în şi se scotdin această fantă.

6. Butonul FAVOURITE [FAV1-2-3]Apăsaţi acest buton pentru aselecta pagina canalelor preferatesalvate.

7. Butonul INFORMATION [INFO]◆ Apăsaţi acest buton pentru a

vizualiza informaţiile desprefişier atunci când utilizaţimodurile de redare CD/MP3/USB/iPod.

◆ Vizualizaţi informaţiile desprepostul de radio şi despremelodia redată în mod curentatunci când utilizaţi funcţiaradio.

8. Butoanele dSEEKc◆ Apăsaţi aceste butoane în timp

ce utilizaţi radio pentru a căutaautomat posturile de radio cu orecepţie bună. Puteţi seta

manual frecvenţa de emisie prinţinerea apăsată a acestorbutoane.

◆ Apăsaţi aceste butoane în timpce utilizaţi modurile de redareCD/MP3/USB/iPod pentru areda imediat piesa anterioarăsau piesa următoare.Puteţi ţine apăsate acestebutoane pentru a derula rapidînapoi/înainte prin melodiileredate în mod curent.

9. Butonul CD/AUXApăsaţi acest buton pentru aselecta funcţia audio CD/MP3/AUX sau USB/iPod/Bluetooth.

10. Butonul RADIO BANDApăsaţi acest buton pentru aselecta posturile de radio FM sauAM.

11. Butonul TPÎn timpul utilizării funcţiei RDS FM,activaţi sau dezactivaţi funcţia TP(program de trafic).

Page 65: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 65

12. Butonul CONFIGApăsaţi acest buton pentru aaccesarea meniului Setări.

13. Butonul TONEApăsaţi acest buton pentru aregla/selecta modul deconfigurare a sunetului.

14. Butonul MENU-TUNE cu butonulde control◆ Apăsaţi acest buton pentru a

afişa meniul curent utilizat saupentru a selecta/modificaconţinutul şi valorile deconfigurare.

◆ Rotiţi butonul de control pentrua vă deplasa/modificaconţinutul sau valorile deconfigurare.

15. Mufa AUXConectaţi la această mufă undispozitiv extern cu ieşire desunet.

16. Butonul PBACK◆ Anulează introducerea

conţinutului sau revine lameniul anterior.

17. Butonul PHONE/MUTE◆ Apăsaţi acest buton pentru a

activa modul telefon prinBluetooth (numai pentrumodelul de tip 2-A) sau pentru aactiva sau dezactiva funcţia devolum sonor dezactivat (numaipentru modelul de tip 2-B).

◆ Ţineţi apăsat butonul pentru aactiva sau dezactiva funcţiavolum sonor dezactivat (numaipentru modelul de tip 2-A).

Comenzile audio de pe volan

Comenzile audio de pe volan tipul 1:opţiune

1. Butonul Mute/Hang upApăsaţi acest buton în orice modde redare muzicală pentru aactiva sau dezactiva funcţiavolum sonor dezactivat. În modulcuplat, puteţi apăsa acest butonpentru a respinge apelurile sau afinaliza un apel.

Page 66: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

66 Introducere

2. Butonul Call◆ Apăsaţi butonul pentru a

recepţiona un apel sau pentru aaccesa modul de selecţie dereapelare.

◆ Ţineţi apăsat acest butonpentru a accesa jurnalulapelurilor efectuate sau pentrua comuta din modul hands-freeîn modul apel privat în timpulunui apel.

3. Butonul/butonul de controlSource [dSRCc]◆ Apăsaţi butonul pentru a

selecta un mod de redaresonoră.

◆ Rotiţi butonul de control pentrua modifica posturile de radioasociate sau muzica care esteredată în mod curent.

4. Butoanele Volume [+ -]◆ Apăsaţi butonul + pentru a mări

volumul sonor.◆ Apăsaţi butonul - pentru a

reduce volumul sonor.

Comenzile audio de pe volan tipul 2:opţiune

1. Butonul Mute/Hang upApăsaţi acest buton pentru aactiva şi dezactiva funcţia volumsonor dezactivat.

2. Nedisponibil3. Butonul/butonul de control

Source [dSRCc]

◆ Apăsaţi butonul pentru aselecta un mod de redaresonoră.

◆ Rotiţi butonul de control pentrua modifica posturile de radioasociate sau muzica care esteredată în mod curent.

4. Butoanele Volume [+ -]◆ Apăsaţi butonul + pentru a mări

volumul sonor.◆ Apăsaţi butonul - pentru a

reduce volumul sonor.

FuncţionareaButoanele şi dispozitivele decontrolSistemul Infotainment poate fi operatcu ajutorul butoanelor funcţionale, albutonului de control multifuncţional şial meniului indicat pe ecranul afişat.Butoanele şi dispozitivele de controlfolosite în sistem sunt următoarele.■ Butoanele şi butonul de comandă

ale sistemului Infotainment■ Butoanele telecomenzii de pe volan

Page 67: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 67

Pornirea/oprirea sistemului

Apăsaţi butonul POWER/VOLUMEpentru a porni sistemul.La pornirea sistemului, va fi redatpostul de radio emitent sau piesaselectată anterior. (Redarea va fidiferită în cazul redării audioBluetooth, în funcţie de dispozitiv.)Apăsaţi butonul POWER/VOLUMEpentru a opri sistemul.

Oprirea automatăAtunci când contactul (cheia dincontact) este în poziţia OFF, pornireasistemului Infotainment de la butonulPOWER/VOLUME va opri automatsistemul după zece minute de laultima operaţiune a utilizatorului.

Controlul volumului sonor

Rotiţi butonul de control POWER/VOLUME pentru a regla volumulsonor.

■ Pentru reglarea volumului, apăsaţibutoanele VOLUME [+/-] de latelecomanda de pe volan.

■ Va fi afişat nivelul curent alvolumului sonor.

■ La pornirea sistemuluiInfotainment, nivelul volumului va ficel selectat anterior (atunci cândeste mai redus decât nivelul maximal volumului sonor la pornire).

Controlul automat al volumuluisonorDupă iniţializarea funcţiei decompensare a volumului sonor înfuncţie de viteză, volumul va ficontrolat automat în funcţie de vitezaautovehiculului pentru a compensazgomotul provenit de la motor şi de laroţi. (Consultaţi Setări → Setări radio→ Volum automat).

Volumul limitat la temperaturaridicatăDacă temperatura interioară aradioului este foarte ridicată, sistemulInfotainment va limita volumul sonormaxim controlabil.

Page 68: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

68 Introducere

Dacă este necesar, volumul va firedus automat.

Setări pentru tonalitatePentru Setările pentru tonalitate,caracteristicile sonore pot ficonfigurate în mod diferit, depinzândde sursa radio FM/AM/DAB şi defuncţiile fiecărui player audio.

Apăsaţi butonul TONE atunci cândutilizaţi modul relevant defuncţionare.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta modul dorit desetare a tonalităţii şi apoi apăsaţibutonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta valoareadorită pentru setarea tonalităţii şi apoiapăsaţi butonul MENU-TUNE.Opţiunea selectată în mod curentpoate fi iniţializată prin apăsarealungă a butonului MENU-TUNE înmodul de configurare a tonalităţii;toate opţiunile modului de configurarea tonalităţii pot fi iniţializate prinapăsarea lungă a butonului TONE.

Setări pentru tonalitate■ Bas: Reglează nivelul basului între

-12 şi +12.■ Medii: Reglează nivelul mediilor

între -12 şi +12.■ Înalte: Reglează nivelul înaltelor

între -12 şi +12.■ Distribuţie volum faţă - spate:

Reglează balansul difuzoarelorfaţă/spate de la 15 în faţă până la15 în spate la un autovehicul cu unmodel de sistem cu 6 difuzoare.

■ Balans: Reglează balansuldifuzoarelor stânga/dreapta de la15 în faţă până la 15 în spate.

■ EQ (Egalizator): Selectează sauopreşte stilul sonor (OFF ↔ Pop ↔Rock ↔ Clasic ↔ Vocal ↔ Country).

Page 69: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 69

Selectarea funcţiei

Radio FM/AM sau DAB

Apăsaţi butonul RADIO BAND pentrua selecta radio FM/AM sau DAB.Apăsaţi butonul MENU-TUNE pentrua deschide meniul FM,AM sau DABcare include opţiunile de selectare aposturilor de radio emitente.

Redarea audio CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth sau intrarea sonorăexterioară (AUX)

Apăsaţi în mod repetat butonul CD/AUX pentru a derula prin funcţiileplayerului audio, funcţia AUX pentrudiscurile CDMP3 sau playerul audioconectat prin USB, iPod sauBluetooth. (MP3/CD → USB → iPod →BT Audio → AUX → CD/MP3 →....)De la butonul de control altelecomenzii, apăsaţi Source[dSRCc] pentru a selecta modul dorit.

Apăsaţi butonul MENU-TUNE pentrua deschide meniul cu opţiunilefuncţiei relevante sau meniuldispozitivului relevant (cu excepţiaaudio Bluetooth).

Page 70: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

70 Introducere

Funcţia hands-free prin Bluetooth atelefonului

Apăsaţi butonul PHONE/MUTEpentru a selecta funcţia de hands-freeprin Bluetooth a telefonului (numaipentru modelele de tip 1/2-A).

Apăsaţi butonul PHONE/MUTEpentru a deschide meniul Bluetoothcu opţiunile pentru funcţia relevantă.

PersonalizareaButoanele principale/butonul decontrolButoanele şi butonul de controlfolosite la Setări sunt următoarele.(12) Butonul CONFIGApăsaţi acest buton pentru aaccesarea meniului Setări.

(14) Butonul MENU-TUNE cu control■ Rotiţi butonul de control pentru a vă

deplasa prin meniu sau la opţiuneade configurare.

■ Apăsaţi butonul pentru a selecta/introduce ecranul detaliat cucomenzi din meniul curent sauopţiunea de configurare.

(16) Butonul P BACKAnulează introducerea articolului saurevine la ecranul/meniul anterior.

Modalitatea de utilizare ameniului Configurare pentrupersonalizare■ Meniurile de configurare şi funcţiile

pot diferi în funcţie de modelulautoturismului.

■ Referinţă: Tabel cu informaţiipentru meniul Setări de mai jos.

Page 71: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 71

[Exemplu] Setări → Ora şi data →Setare dată: 23 ian. 2012

Apăsaţi butonul CONFIG pentrumeniul setări.După consultarea tabelului deinformaţii pentru meniul Setări de maijos, rotiţi butonul MENU-TUNE pentrua sări la meniul setări dorit şi apoiapăsaţi butonul MENU-TUNE.

■ Prezintă lista detaliată pentrumeniul relevant de setări saupentru starea de funcţionare.

■ Dacă există o altă listă detaliată dinlista detaliată relevantă, puteţirepeta această acţiune.

Rotiţi butonul MENU-TUNE pentru aajunge la valoarea de configurare saula starea de funcţionare dorită şi apoiapăsaţi butonul MENU-TUNE.

Page 72: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

72 Introducere

■ Dacă lista detaliată relevantă estealcătuită din mai multe opţiuni,repetaţi această acţiune.

■ Modificaţi/introduceţi valoarea deconfigurare, iar starea defuncţionare se va modifica.

Tabelul de informaţii pentru Setări[Limbi]

Selectaţi limba dorită.

[Ora şi data]

Setare oră: Modificaţi manual orele şiminutele orei curente.■ Setare dată: Modificaţi manual

anul/luna/data curent(ă).■ Setare format oră: Selectaţi

afişarea orei în formatul de 12 h sau24 h.

■ Setare format dată: Modificaţiformatul de afişare a datei.AAAA.LL.ZZ: 2012 ian. 23ZZ/LL/AAAA: 23 ian. 2012

Page 73: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Introducere 73

LL/ZZ/AAAA: ian. 23, 2012■ Sincronizare ceas prin RDS:

Selectaţi Activat sau Dezactivat[Setări radio]

■ Controlul automat al volumuluisonor: Modificaţi la Dezactivat/Scăzut/Mediu/Ridicat.

■ Volum maxim la pornire:Modificaţi limita maximă avolumului la pornire.

■ Posturi de radio preferate:Modificaţi manual numerele paginiide posturi de radio favorite.

■ Posturi AS: Configuraţi funcţiaMemorare automată posturi pentrufiecare aparat de radio.

■ Opţiuni RDS: Modificaţi opţiunileRDS.- RDS: Activat/Dezactivat (activaţisau dezactivaţi funcţia RDS).- Program regional: - Activat/Dezactivat (activaţi sau dezactivaţifuncţia Regional).- Îngheţare derulare text: Activat/Dezactivat (activaţi sau dezactivaţifuncţia Îngheţare derulare text).- Volum TA: Modifică volumul sonoral TA.

■ Setări DAB: Configuraţi SetărileDAB.- Legătură asamblare automată:Activat/Dezactivat (activaţi saudezactivaţi funcţia Legăturăasamblare automată).- Legătură automată DAB-FM:Activat/Dezactivat (activaţi saudezactivaţi funcţia Legăturăasamblare automată).

- Adaptare audio dinamică: Activat/Dezactivat (activaţi sau dezactivaţifuncţia Adaptare audio dinamică).- Selectare bandă: ConfiguraţiAmbele, Bandă L sau Bandă III.

[Setări Bluetooth]

Bluetooth: Accesaţi setări Bluetooth.■ Activarea: Selectaţi Activat sau

Dezactivat.■ Listă dispozitive: Selectaţi

dispozitivul dorit şi selectaţi/conectaţi/separaţi sau ştergeţi.

Page 74: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

74 Introducere

■ Sincronizare dispozitiv: Încercaţi săsincronizaţi un nou dispozitivBluetooth.

■ Modificare cod Bluetooth:Modificaţi/setaţi manual codulBluetooth.

■ Restaurare setări originale:Restauraţi valorile iniţiale deconfigurare înapoi la setărileimplicite.

Page 75: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 75

Aparatul radio

Utilizarea ...................................... 75Sistemul de date radio (RDS) ...... 82Antena fixă ................................... 86

UtilizareaÎnainte de folosirea aparatuluide radio FM, AM sau DAB

Butoanele principale/butonul decontrol(10) Butonul RADIO BANDApăsaţi acest buton pentru a selectaradio FM, AM sau DAB.(14) Butonul MENU-TUNE cu control■ Rotiţi acest buton de control pentru

a găsi manual o frecvenţă deemisie.

■ Apăsaţi acest buton de controlpentru a accesa ecranul meniuluidin modul curent.

(16) Butonul P BACKAnulează introducerea articolului saurevine la ecranul/meniul anterior.

(8) Butoanele dSEEKc■ Apăsaţi acest buton pentru a căuta

automat posturile de radio sau DABdisponibile.

■ Ţineţi apăsat acest buton pentru aschimba frecvenţa radio sau DABdupă dorinţă, apoi eliberaţi butonulpentru a se opri la frecvenţacurentă.

(6) Butonul FAVOURITE [FAV1-2-3]Apăsaţi acest buton pentru a vădeplasa prin paginile de posturi deradio sau DAB memorate.(3) Butoane PRESETARE [1 ~ 6]■ Ţineţi apăsat unul dintre butoanele

PRESET pentru a salva postul deradio curent pentru acel buton.

■ Apăsaţi acest buton pentru aselecta postul de radio salvatpentru acel buton PRESET.

(11) Butonul TPÎn timpul utilizării funcţiei RDS FM,activaţi sau dezactivaţi funcţia TP(program de trafic).(7) Butonul INFORMATION [INFO]

Page 76: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

76 Aparatul radio

Vizualizaţi informaţiile pentruposturile radio sau DAB emise.

Ascultarea unui post de radiosau DAB

Selectarea modului radio sau DAB

Apăsaţi de mai multe ori butonulRADIO BAND pentru a selecta bandaFM, AM sau DAB.Va fi recepţionat postul de radioemitent selectat anterior.

Căutarea automată a unui post radio

Apăsaţi butoanele dSEEKc pentru acăuta automat posturi de radiodisponibile cu o recepţie bună.

Căutarea automată a componenteiservice DAB

Apăsaţi butoanele dSEEKc pentrucăutarea automată a componenteiservice DAB disponibile în ansamblulcurent.Pentru salt la ansamblul anterior/următor, apăsaţi butoaneledSEEKc.

Page 77: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 77

Căutarea unui post radio

Ţineţi apăsate butoanele dSEEKcpentru a schimba rapid frecvenţa şiapoi eliberaţi butonul la frecvenţadorită.

Căutarea unui ansamblu DAB

Menţineţi apăsate butoaneledSEEKc pentru căutarea automatăa componentei serviciului DABdisponibil cu recepţie bună.

Legarea serviciului DAB

(DAB-DAB activat/DAB-FMdezactivat)

Page 78: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

78 Aparatul radio

(DAB-DAB dezactivat/DAB-FMactivat)

(DAB-DAB activat/DAB-FM activat)Când configuraţi Legarea automatăDAB-FM ca activată, dacă semnalulserviciului DAB este slab, sistemulInfotainment primeşte automatcomponenta serviciului legat(consultaţi Setări → Setări radio →Setări DAB → Legare automată DAB-FM).

Reglarea manuală a unui post radio

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a găsi manual frecvenţade emisie dorită.

Reglarea manuală a unui post DAB

Din modul DAB, apăsaţi butonulMENU-TUNE pentru a accesa meniulDAB.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta Reglaremanuală DAB şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a găsi manual frecvenţade emisie dorită şi apoi apăsaţibutonul MENU-TUNE.

Page 79: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 79

Folosirea listei posturilor DAB

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a afişa Lista posturilorDAB.■ Se vor afişa informaţiile privind

Lista posturilor DAB.■ Dacă Lista posturilor DAB este

goală, se începe automatactualizarea Listei posturilor DAB.

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta lista dorită şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a recepţiona canalul emitentrelevant.

Afişarea informaţiilor DAB

Apăsaţi de mai multe ori butonulINFORMAŢII [INFO] pentru a selectamodul de afişare dorit al informaţiilorposturilor DAB.Se vor afişa informaţiile privind postulde radio 1 de pe pagina de posturi deradio FAV (preferate) prestabiliteselectate.

Utilizarea butoanelor PRESET

Salvarea unui buton PRESET

Apăsaţi butonul FAVOURITE[FAV1-2-3] pentru a selecta paginadorită cu preferinţele salvate.Ţineţi apăsat unul dintre butoanelePRESETARE [1 ~ 6] pentru a salvapostul de radio sau DAB curentpentru acel buton al paginii selectatede preferinţe.■ Pot fi salvate până la 3 pagini de

preferinţe, iar fiecare pagină poatestoca până la şase posturi de radiosau DAB.

Page 80: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

80 Aparatul radio

■ Numărul de pagini de Preferinţepoate fi configurat din Configuraresistem → Setări radio → Preferinţeradio (numărul maxim de pagini depreferinţe).

■ Dacă un nou post de radio estesalvat pentru un buton PRESET [1~ 6] înregistrat anterior, conţinutulsău anterior va fi şters şi înlocuit cunoul post de radio sau DAB salvat.

Ascultarea directă a unui butonPRESET

Apăsaţi de mai multe ori butonulFAVOURITE [FAV1-2-3] pentruselectarea paginii posturilor de radioprestabilite FAV (preferate).Se vor afişa informaţiile privind postulde radio 1 de pe pagina de posturiFAV (preferate) prestabilite selectate.Apăsaţi butonul PRESET [1 ~ 6]pentru a asculta direct postul deradio/DAB salvat pe acel buton.

Folosirea meniului radio sauDAB

Apăsaţi butonul MENU-TUNE pentruafişarea meniului radio sau a meniuluiDAB.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a vă deplasa laopţiunea dorită din meniu şi apoiapăsaţi butonul MENU-TUNE pentrua selecta opţiunea relevantă saupentru a afişa meniul detaliat al aceleiopţiuni.

Meniu FM/AM/DAB → Listă preferate

Page 81: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 81

Din opţiunea din meniul FM/AM/DAB, rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta lista depreferinţe şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE.Se vor afişa informaţiile privind listade preferinţe.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta lista depreferinţe dorită şi apoi apăsaţibutonul MENU-TUNE pentru arecepţiona canalul emitent relevant.

Meniu FM/AM → Listă de posturi deradio FM/AM

Din meniul FM/AM, rotiţi butonul decontrol MENU-TUNE pentru a selectala lista cu posturile de radio FM/AM şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.Vor fi afişate informaţiile referitoare laLista posturilor FM/Lista posturilorAM.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta lista dorită şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a recepţiona canalul emitentrelevant.

Meniu FM/DAB → Lista categoriilorFM/DAB

Din meniul FM/DAB, rotiţi butonul decontrol MENU-TUNE pentru a trece lalista categoriilor FM/DAB şi apoiapăsaţi butonul MENU-TUNE.Se va afişa Lista categoriilor FM/Listacategoriilor DAB.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta lista dorită şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a recepţiona frecvenţaemitentă relevantă.

Meniu DAB → Anunţuri DAB

Page 82: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

82 Aparatul radio

Din meniul FM, rotiţi butonul decontrol MENU-TUNE pentru a vădeplasa la anunţurile DAB şi apoiapăsaţi butonul MENU-TUNE.Se vor afişa Anunţurile DAB.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta listele dorite şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a recepţiona frecvenţaemitentă relevantă.

Meniu FM/AM/DAB → Actualizarealistei posturilor FM/AM/DAB

Din meniul FM/meniul AM/meniulDAB, rotiţi butonul de control MENU-TUNE şi treceţi la Actualizarea listei

posturilor FM/Actualizarea listeiposturilor AM/Actualizarea listeiposturilor DAB şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE.■ Va începe actualizarea listei

posturilor FM/listei posturilor AM/listei posturilor DAB.

■ În timpul actualizării listei posturilorFM/listei posturilor AM/listeiposturilor DAB, apăsaţi butonulMENU-TUNE sau butonul PBACK pentru a împiedica salvareamodificărilor.

Sistemul de date radio(RDS)■ Sistemul de date radio (RDS) este

un serviciu oferit de posturile deradio FM, care facilitează găsireaposturilor de radio cu o recepţieimpecabilă.

■ Posturile de radio RDS suntindicate după denumireaprogramului, cu frecvenţa deemisie.

Vizualizarea informaţiilor deemisie RDSÎn timpul recepţionării emisiei RDS,apăsaţi butonul INFORMATION[INFO] pentru a verifica informaţiileprivind emisia RDS recepţionată.

Page 83: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 83

Configurarea RDS

Apăsaţi butonul CONFIG pentru aafişarea meniului Setări.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a merge la Setări radioşi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta Opţiuni RDSşi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Activarea şi dezactivareamodului RDSActivează sau dezactivează opţiuneaRDS.

Activarea RDS are următoareleavantaje:■ Pe afişaj apare numele programului

postului setat în locul frecvenţeiacestuia.

■ Sistemul Infotainment comutăîntotdeauna pe frecvenţele deemisie cu cea mai bună recepţiepentru postul setat, cu ajutorul AF(frecvenţei alternative).

Din meniul Opţiuni RDS, rotiţi butonulde control MENU-TUNE pentru amerge la RDS: Off (Dezactivat) şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a activa funcţia RDS.

Activarea şi dezactivareamodului regionalizareFuncţia RDS trebuie să fie activatăpentru regionalizare.Unele posturi de radio RDS difuzeazăla anumite intervale orare programeregionale diferite pe frecvenţe diferite.Activează sau dezactivează opţiuneaProgram regional (REG).Sunt selectate numai frecvenţelealternative (AF) ale aceloraşiprograme regionale.Dacă regionalizarea estedezactivată, frecvenţele alternativeale posturilor de radio sunt selectatefără legătură cu programeleregionale.

Page 84: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

84 Aparatul radio

Din meniul Opţiuni RDS, rotiţi butonulde control MENU-TUNE pentru amerge la Regional: Off (Dezactivat) şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a activa funcţia Regional.

Activarea sau dezactivareaîngheţării derulării textuluiActivarea sau dezactivarea funcţieide îngheţare a derulării textului(pentru afişarea informaţiilorserviciului de programe):

Din meniul Opţiuni RDS, rotiţi butonulde control MENU-TUNE pentru amerge la Îngheţarea derulării textului:Off (Dezactivat) şi apoi apăsaţibutonul MENU-TUNE pentru a activafuncţia de Îngheţare a derulăriitextului.

Volumul sonor al anunţurilordespre trafic (TA)Volumul sonor minim al anunţurilordespre trafic (TA) poate fi presetat.Volumul sonor minim al anunţurilordespre trafic poate fi mărit sau reduscomparativ cu volumul sonor al redăriiaudio normale.

Din meniul Opţiuni RDS, rotiţi butonulMENU-TUNE pentru a ajunge laVolum TA şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE.Rotiţi butonul MENU-TUNE pentru aregla nivelul volumului sonor alanunţurilor despre trafic (TA) şiapăsaţi butonul MENU-TUNE.

Serviciul radio de traficTP = Programul de traficStaţiile de servicii radio pentru traficsunt staţii RDS care transmit ştiri dintrafic.

Page 85: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Aparatul radio 85

Activaţi şi dezactivaţi funcţia deaşteptare a anunţurilor despre trafic asistemului Infotainment:

Fără a vă afla în modul telefon,apăsaţi butonul TP pentru activareasau dezactivarea funcţiei de serviciiradio pentru trafic.■ Dacă serviciul radio de trafic este

activat, se afişează [ ] în meniulprincipal radio.

■ Dacă postul de radio recepţionatcurent nu este un post de radio cuservicii radio de trafic, atunci esteiniţiată automat o căutare aurmătorului post de radio cu serviciiradio de trafic.

■ După găsirea unui post de radio cuservicii radio de trafic, se afişează[TP] în meniul principal radio.

■ Dacă serviciul radio de trafic esteactivat, redarea de fişiere demuzică de pe CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth sau AUX este întreruptăpe durata anunţului despre trafic.

Blocarea anunţurilor despretraficBlocaţi anunţurile despre trafic, deexemplu, în cursul redării de pe CD/MP3 sau al recepţiei radio:

În afara modului Telefon, apăsaţibutonul TP.Porniţi serviciul radio pentru trafic şiopriţi complet volumul sonor alsistemului Infotainment.Anunţul despre trafic va fi oprit, darserviciul radio pentru trafic va rămâneactiv.

Page 86: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

86 Aparatul radio

Blocarea anunţurilor despretrafic curenteBlocaţi un anunţ despre trafic curent,de ex., în timpul recepţiei radio TA:

În afara modului Telefon, apăsaţibutonul TP.

Antena fixă

Pentru demontarea antenei deacoperiş, rotiţi-o în sens invers orar.Pentru montarea antenei de acoperiş,rotiţi-o în sens orar.

Atenţie

Asiguraţi-vă că aţi scos antenaînainte de a intra cu autovehicululîntr-un spaţiu cu plafon jos, altfelaceasta se poate deteriora.

Intrarea într-o spălătorie autoautomată cu antena montatăpoate cauza deteriorarea anteneisau a acoperişului autovehiculului.Verificaţi ca antena să fiedemontată înainte de a intra într-ospălătorie auto automată.

Montaţi antena strânsă bine şi reglatăîn poziţia ridicată pentru a asigura orecepţie radio corespunzătoare.

Page 87: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Sistemele audio 87

Sistemele audio

Dispozitivul de redare CD ............ 87Dispozitivele auxiliare .................. 96

Dispozitivul de redare CDCD/MP3-playerul al acestui sistempoate reda discuri CD audio şi discuriMP3 (WMA).

Înainte de utilizareadispozitivului de redare CD

Informaţii importante despre CD-urileaudio şi discurile MP3/WMA

Atenţie

În niciun caz nu introduceţi niciunDVD, minidisk cu diametrul de 8cm sau disc cu suprafeţeanormale în acest player CD/MP3(WMA).Nu lipiţi autocolante pe suprafaţadiscului. Astfel de discuri se potbloca în CD-player şi pot deterioradispozitivul de redare. În acestcaz, dispozitivul va trebui înlocuit,iar costurile vor fi ridicate.

■ Un disc CD audio cu funcţia anti-piraterie care nu este compatibil custandardul CD-urilor audio poate sănu funcţioneze corect sau să nufuncţioneze deloc.

■ Discurile CD-R şi CD-RW care suntînregistrate manual sunt mai uşorde manipulat cu superficialitatedecât discurile originale CD.Discurile CD-R şi CD-RWînregistrate manual trebuiemanipulate cu grijă. Consultaţisecţiunile următoare.

■ Discurile CD-R şi CD-RWînregistrate manual pot să nu fieredare corect sau să nu fie redatedeloc. În astfel de cazuri, nu este oproblemă cu dispozitivul.

■ Atunci când schimbaţi discurile,aveţi grijă să nu vă lăsaţiamprentele pe partea de redare.

■ După eliminarea discului din CD/MP3-player, puneţi imediat disculîntr-un plic pentru discuri pentru apreveni deteriorarea sau prăfuireaacestuia.

Page 88: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

88 Sistemele audio

■ Dacă discul se murdăreşte cu prafsau lichid, poate provoca problemeprin contaminarea lentilelor CD/MP3-playerului din interioruldispozitivului.

■ Protejaţi discul de căldură şi deexpunerea la razele solare.

Tipuri de discuri utilizabile■ Acest produs poate să redea

discuri CD audio/MP3 (WMA).◆ CD-DA: CD-R/CD-RW◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CD-

ROM■ Următoarele fişiere MP3 (WMA) nu

pot fi redate.◆ Fişierele codate conform

standardelor MP3i (MP3interactiv) sau MP3 PRO

◆ Fişierele MP3 (WMA) codatenestandard

◆ Fişierele MP3 care nu sunt înformatul MPEG1 de nivel 3

Atenţionări privind utilizarea discurilor■ Nu utilizaţi niciunul dintre discurile

descrise mai jos. Utilizareaexcesivă a acestor discuri în playerpot determina probleme◆ Discuri cu autocolante, etichete

sau cu celule de protecţieaplicate

◆ Discuri cu etichete lipiteimprimate la o imprimantă cucerneală

◆ Discuri realizate prin supra-inscripţionare, care conţin datecare depăşesc capacitateastandard

◆ Discurile cu fisuri sau zgârieturisau îndoite nu vor fi redate corect

◆ Un disc de 8 cm sau un discnecircular (pătratic, pentagonal,oval)

■ Introduceţi numai discuri în fantapentru discuri pentru a nu provocaprobleme sau deteriorări.

■ Playerul de discuri poate să nufuncţioneze corect dacă încălzireaeste pornită pe timp rece din cauzacondensului format în interiorul

dispozitivului. Dacă aceasta este oproblemă, lăsaţi aparatul nepornitaproximativ o oră înainte de a-lutiliza.

■ Redarea se poate opri din cauzazdruncinăturilor autovehiculului întimpul mersului pe drumuriaccidentate.

■ Nu scoateţi sau introduceţi disculcu forţa, nici nu îl blocaţi cu mânaatunci când este ejectat.

■ Introduceţi discul cu parteaimprimată îndreptată în sus. Dacăeste introdus cu faţa în jos, disculnu va putea fi redat.

■ Nu atingeţi cu mâna faţaînregistrată în timp ce manipulaţidiscul (faţa fără imprimări saudecoraţiuni).

Page 89: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Sistemele audio 89

■ Puneţi discurile care nu suntutilizate în carcase şi păstraţi-leîntr-un loc care nu este expus laraze solare sau la temperaturiridicate.

■ Nu murdăriţi discurile cu substanţechimice. Curăţaţi discurile de prafcu o cârpă moale, umedă, ştergânddin centru către margine.

Atenţionare privind utilizareadiscurilor CD-R/RW■ Atunci când utilizaţi discuri CD-R/

CD-RW, puteţi utiliza numai discuricare au fost „finalizate”.

■ Discurile care au fost create cuajutorul unui calculator pot să nu fieredate conform configurării şimediului programului aplicaţiei.

■ Discurile CD-R/CD-RW, în specialcele la vrac, pot să nu funcţionezedacă sunt expuse direct la razelesoarelui sau la temperaturi ridicatesau dacă sunt păstrate înautovehicul pentru o perioadălungă de timp.

■ Titlul şi informaţiile test înregistratepe discurile CD-R/CD-RW pot sănu fie afişate pe acest dispozitiv.

■ Discurile CD-RW pot avea intervalemai lungi de încărcare decâtdiscurile CD sau CD-R.

■ Fişierele muzicale deteriorate potsă nu fie redate sau să fie întrerupteîn timpul redării.

■ Unele discuri anti-piraterie pot sănu fi redate.

■ Un disc MP3 (WMA) poate avea unnumăr de 512 fişiere pentru fiecaredin cele 10 niveluri de foldere şi unnumăr maxim de 999 fişiere carepot fi redate.

■ Sistemul poate recunoaşte numaidiscurile MP3 (WMA) realizat însistemul de fişiere ISO-9660 denivelul 1/2 sau Joliet. (Sistemul nusuportă sistemul de fişiere UDF.)

■ Fişierele MP3/WMA nu suntcompatibile cu transferul de date lascrierea la pachet.

■ Discul pe care sunt scrise fişiereleMP3/WMA şi datele audio (CDDA)pot să nu fie redate dacă este unCD de tip CD-Extra sau mod mixt.

■ Numele fişierelor/folderelor carepot fi utilizate în funcţie de tipul destocare al discului sunturmătoarele, inclusiv extensiile denume ale fişierelor cu patru cifre(.mp3).◆ ISO 9660 nivel 1: maxim 12

caractere◆ ISO 9660 nivel 2: maxim 31

caractere◆ Joliet: Maxim 64 de caractere

(1 octet)◆ Nume lung de fişier Windows:

Maxim 28 de caractere (1 octet)

Atenţionare privind utilizareafişierelor muzicale MP3/WMA■ Acest produs poate reda fişierele

MP3 (WMA) cu extensia numeluide fişier: .mp3, .wma (cu litere mici)or .MP3 şi .WMA (cu majuscule).

■ Fişierele MP3 care pot fi redate deacest produs sunt următoarele:

Page 90: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

90 Sistemele audio

◆ Rată de biţi: 8kbps ~ 320kbps◆ Frecvenţă de eşantionare: 48

kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pentruMPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (pentru MPEG-2)

■ Deşi acest produs poate redafişierele cu o rată de biţi cuprinsăîntre 8 kbps ~ 320 kbps, fişierele cuo rată de biţi mai mare de 128 kbpsvor avea un sunet de calitateridicată.

■ Acest produs poate afişainformaţiile din eticheta ID3(versiunea 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 sau2.4) a fişierelor MP3, precumnumele albumului şi interpretul.

■ Pentru a afişa informaţiile desprealbum (titlul discului), piesă (titlulpiesei) şi interpret (interpretulpiesei), fişierul trebuie să fiecompatibil cu formatele etichetelorID3 V1 şi V2.

■ Acest produs poate reda fişiereMP3 care utilizează VBR. Laredarea unui fişier MP3 de tip VBR,timpul rămas afişat poate fi diferitde timpul real.

Ordinea redării fişierelor muzicale Redarea CD/MP3

Butoanele principale/de control(9) Butonul CD/AUXSelectaţi CD/MP3-playerul.(14) Butonul MENU-TUNE cu butonulde control■ Rotiţi butonul de control pentru a

derula la lista pieselor, meniul sauopţiunea pentru informaţiile privindpiesa MP3 (WMA).

■ Apăsaţi butonul de control pentru aafişa ecranul meniul aferent opţiuniicurente sau modului curent.

(8) Butoanele dSEEKc■ Apăsaţi aceste butoane pentru a

reda piesa anterioară sau piesaurmătoare.

■ Ţineţi apăsate aceste butoanepentru a derula rapid înainte/înapoiprin piesă şi eliberaţi butonul pentrua relua redarea la viteza normală.

(4) Butonul EJECTEjectează discul.

Page 91: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Sistemele audio 91

(7) Butonul INFORMATION [INFO]Afişează informaţiile privind piesa încurs de redare.

Introducerea şi redarea discului

Introduceţi discul care urmează a firedat cu suprafaţa imprimată în sus înfanta pentru introducerea discului.

■ După finalizarea citirii informaţiilorde pe disc, se va trece automat laredarea pieselor începând de lapiesa 1.

■ Atunci când este introdus un disccare nu poate fi citit, discul va fiejectat automat, se va afişa unmesaj de eroare a discului, iarsistemul va comuta la funcţiautilizată anterior sau la radio.

Atunci când introduceţi un disc careurmează să fie redat, apăsaţi în modrepetat butonul CD/AUX pentru aselecta redarea CD/MP3.■ Dacă nu există niciun disc care să

fie redat, pe ecran se va afişamesajul Lipsă CD introdus, iarfuncţia nu va fi selectată.

■ Va fi redată automat piesa redatăanterior.

Page 92: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

92 Sistemele audio

Ejectarea discului

Pentru a ejecta discul, apăsaţibutonul EJECT pentru a scoatediscul.■ La ieşirea discului, aparatul va

comuta automat la funcţia utilizatăanterior sau la radio FM.

■ Discul va fi reintrodus automatînapoi dacă acesta nu este scosîntr-un anumit interval de timp.

Schimbarea piesei redate

Apăsaţi butoanele dSEEKc în modulde redare pentru a reda piesaanterioară sau piesa următoare.Cu ajutorul butonului de control de petelecomanda de pe volan, piesele potfi uşor schimbate prin rotireabutonului de control Source [dSRCc].

Sau, rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a derula prin lista depiese şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE pentru a o schimba în acelmoment.

Page 93: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Sistemele audio 93

Schimbarea poziţiei de redare

Ţineţi apăsate butoanele dSEEKc întimpul modului de redare pentru aderula rapid înainte/înapoi prinmelodie. Eliberaţi butonul pentru arelua redarea melodiei la vitezanormală.Volumul este uşor redus în timpulderulării înainte/înapoi, iar timpul deredare va fi afişat.

Vizualizarea informaţiilor desprepiesa redată

Apăsaţi butonul INFORMATION[INFO] în modul de redare pentru aafişa informaţiile despre piesa în cursde redare.Dacă nu sunt disponibile informaţiidespre piesa redată pe CD-urileaudio, sistemul va afişa Lipsăinformaţii.

În cazul pieselor MP3 (WMA), se potvizualiza informaţii suplimentarerotind butonul de control MENU-TUNE din afişajul informaţiilor desprepiesă.■ Informaţiile afişate includ: numele

fişierului, numele folderului şiinformaţiile din eticheta ID3 salvatecu melodia.Dacă la fişierele MP3 (WMA) aufost adăugate informaţii incorecteîn eticheta ID3 (de ex., interpret,titlu melodie) înainte ca acestea săfie inscripţionate pe disc, acesteinformaţii vor fi afişate aşa cum suntde sistemul Infotainment.

Page 94: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

94 Sistemele audio

Informaţiile din eticheta ID3incorecte nu pot fi modificate saucorectate prin intermediulsistemului Infotainment (eticheteleID3 pot fi corectate numai la uncalculator).

■ Informaţiile privind melodiileexprimate prin simboluri specialesau în limbi nedisponibil pot fiafişate sub forma --- sau pot să nufie afişate deloc.

Utilizarea meniului CD

Schimbarea modului de redare

Din modul de redare, apăsaţi butonulMENU-TUNE pentru a afişa meniulCD.

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta funcţiile deredare Amestecare sau Repetare şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a activa sau dezactiva funcţiilerelevante.

Meniu CD → Listă piese

Pentru discurile CD audio, rotiţibutonul de control MENU-TUNE dinmeniul CD pentru a selecta lista depiese şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a găsi lista de piesedorită şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE pentru a reda piesa selectată.

Page 95: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Sistemele audio 95

Meniu CD → Foldere

Pentru discurile MP3 (WMA), rotiţibutonul de control MENU-TUNE dinmeniul CD pentru a selectaFolderele şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta folderul doritşi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a găsi piesa dorită şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a reda piesa selectată dinfolderul dorit.

Meniu CD → Căutare...

Pentru discurile MP3 (WMA), rotiţibutonul de control MENU-TUNE dinmeniul CD, treceţi la Căutare... şi apoiapăsaţi butonul MENU-TUNE.■ După ce sistemul citeşte

informaţiile de pe disc, va fi afişatăprima melodie din lista de redare[iP].

Page 96: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

96 Sistemele audio

■ Dacă lista de redare [iP] nu conţinefişiere muzicale, va fi afişată primamelodie pentru fiecare artist [iA].

■ Cu toate acestea, citirea disculuipoate dura un timp mai lung, înfuncţie de numărul de fişieremuzicale.

Apăsaţi din nou butonul MENU-TUNE, iar din opţiunea de căutareafişată, rotiţi butonul MENU-TUNEpentru a selecta modul dorit deredare.Numărul de melodii relevante va fiafişat după Lista de redare [iP]/Artist[iA]/Album [iL]/Titlu [iS]/Gen [iG].

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta elementul declasificare detaliat şi apoi apăsaţibutonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a găsi piesa/titlul doriteşi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a reda piesa selectată.

Dispozitivele auxiliareUSB-playerul

Atenţionări privind utilizareadispozitivelor USB■ Funcţionarea nu poate fi garantată

în cazul în care dispozitivul HDD destocare în masă cu USB încorporatsau CF sau cardul de memorie SDeste conectat prin intermediul unuiadaptor USB. Utilizaţi un dispozitivde stocare de tip memorie flash cuUSB.

■ La conectarea sau deconectareaUSB, manifestaţi atenţie pentru aevita descărcarea de electricitatestatică. Dacă conectarea şideconectarea se repetă de multeori, într-un interval scurt de timp,poate apărea o problemă lautilizarea dispozitivului.

Page 97: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Sistemele audio 97

■ Pentru a separa dispozitivul USB,cu ajutorul butonului MENU-TUNE,utilizaţi Meniu USB → ŞtergereUSB pentru a şterge dispozitivulUSB.

■ Funcţionarea nu este garantatădacă mufa de conectare adispozitivului USB nu estemetalică.

■ Conectarea cu dispozitive destocare USB de tip i-Stick poate fidefectuoasă din cauza vibraţiilorautovehiculului, prin urmarefuncţionarea lor nu poate figarantată.

■ Nu atingeţi mufa de conectare USBcu un obiect sau cu o parte acorpului.

■ Dispozitivul de stocare USB poatefi recunoscut atunci când esteformatat în formatul de fişiereFAT16/32. Pot fi utilizate numaidispozitivele cu o dimensiunealocată a unităţii de 512 octeţi/sector sau 2048 octeţi/sector.NTFS şi alte sisteme de fişiere nupot fi recunoscute.

■ În funcţie de tipul şi de capacitateadispozitivului de stocare USB şi detipul fişierului stocat, timpul derecunoaştere a fişierelor poatediferi. În acest caz, nu este oproblemă a produsului, aşteptaţiprocesarea fişierelor.

■ Fişierele de pe unele dispozitive destocare USB pot să nu fierecunoscute din cauza unorprobleme de compatibilitate, iarconexiunile la un cititor de memoriesau la un hub USB nu suntsuportate. Înainte de utilizare,verificaţi funcţionarea dispozitivuluiîn autovehicul.

■ Atunci când unele dispozitive,precum un MP3-player, un telefonmobil sau un aparat foto digital suntconectate printr-un disc mobil,acestea pot să nu funcţionezenormal.

■ Nu deconectaţi dispozitivul destocare USB în timpul redării. Acestlucru poate deteriora produsul sauperformanţa dispozitivului USB.

■ Deconectaţi dispozitivul USBconectat când contactulautovehiculului este decuplat.Dacă contactul este cuplat în timpce dispozitivul de stocare USB esteconectat, dispozitivul de stocareUSB poate fi deteriorat sau, înunele cazuri, poate să nufuncţioneze normal.

Atenţie

Dispozitivele de stocare USB pot ficonectate numai la acest produscu scopul de a reda fişiere audio.Mufa USB a produsului nu trebuieutilizată pentru a încărcaechipamentul suplimentar cuUSB, deoarece generarea decăldură cu ajutorul mufei USBpoate duce la erori de funcţionaresau la deteriorarea produsului.

■ Atunci când unitatea logică esteseparată de dispozitivul de stocareîn masă USB, numai fişierele dinunitatea logică de nivel superior potfi redate ca fişiere muzicale USB.Din acest motiv, fişierele muzicale

Page 98: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

98 Sistemele audio

care urmează a fi redate trebuie săfie stocate în unitatea de nivelsuperior a dispozitivului. Fişierelemuzicale, în special cele de pedispozitivele de stocare USB, potsă nu fie redate corect dacă oaplicaţie este încărcată prinpartiţionarea unei unităţi separatepe acelaşi dispozitiv USB.

■ Fişierele muzicale pentru care seaplică DRM (administrareadrepturilor digitale) nu pot fi redate.

■ Acest produs poate să suportedispozitivele de stocare USB careau o capacitate de până la 16 GB,cu o limită de 999 fişiere, 512foldere şi 10 trepte ale structurii defoldere. Nu se poate garantautilizarea normală în cazuldispozitivelor de stocare caredepăşesc aceste limite.

Atenţionare privind utilizareafişierelor muzicale USB■ Fişierele muzicale deteriorate pot fi

întrerupte în timpul redării sau potsă nu fie redate deloc.

■ Folderele şi fişierele muzicale suntafişate în ordinea Simbol → Număr→ Limbă

■ Un număr de 64 de caractere pot firecunoscute ca numele unui foldersau fişiere scris în sistemul defişiere Joliet.

Despre fişierele muzicale MP3(WMA)■ Fişierele MP3 care pot fi redate

sunt următoarele:◆ Rată de biţi: 8kbps ~ 320kbps◆ Frecvenţă de eşantionare:

48kHz, 44.1kHz, 32kHz (pentruMPEG-1)24kHz, 22.05kHz, 16kHz (pentruMPEG-2)

■ Acest produs afişează fişiereleMP3 (WMA) cu extensia numeluide fişier: .mp3, .wma (cu litere mici)or .MP3 sau .WMA (cu majuscule).

■ Acest produs poate afişainformaţiile din eticheta ID3(versiunea 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) afişierelor MP3, precum albumul,artistul etc.

■ Numele fişierelor/folderelor carepot fi utilizate în funcţie de tipul destocare sunt următoarele, inclusivextensiile de nume ale fişierelor cupatru caractere (.mp3).◆ ISO 9660 nivel 1: maxim 12

caractere◆ ISO 9660 nivel 2: maxim 31

caractere◆ Joliet: Maxim 64 de caractere

(1 octet)◆ Nume lung de fişier Windows:

maxim 28 de caractere (1 octet)■ Acest produs poate reda fişiere

MP3 care utilizează VBR. Atuncicând este redat un fişier MP3 de tipVBR, timpul rămas afişat poate fidiferit de timpul actual rămas.

Page 99: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Sistemele audio 99

Butoanele principale/butonul decontrolPentru redarea fişierelor muzicaleUSB se utilizează următoarelebutoane principale şi comenzi.(9) Butonul CD/AUXApăsaţi butonul în mod repetat atuncicând dispozitivul USB este conectatpentru selectarea modului de redareUSB.(14) Butonul MENU-TUNE cu butonulde control■ Rotiţi butonul de control pentru a

derula la lista pieselor, meniul sauinformaţiile privind piesa MP3(WMA).

■ Apăsaţi butonul pentru a afişaecranul meniul aferent opţiuniicurente sau modului curent.

(8) Butoanele dSEEKc■ Apăsaţi aceste butoane pentru a

reda piesa anterioară sau piesaurmătoare.

■ Ţineţi apăsate aceste butoanepentru a derula rapid înainte/înapoişi eliberaţi-le pentru a reda la vitezanormală.

(7) Butonul INFORMATION [INFO]Afişează informaţiile privind piesa încurs de redare.(16) Butonul P BACKAnulează introducerea articolului saurevine la meniul anterior.

Conectarea dispozitivului de stocareUSB

Trageţi şi deschideţi capaculamplasat deasupra tabloului de bordpentru a conecta dispozitivul destocare USB cu fişierele muzicalecare urmează a fi redate la mufa deconectare USB.

■ După ce produsul finalizează citireainformaţiilor de pe dispozitivul destocare USB, va trece la redareaautomată.

■ Dacă este conectat un dispozitiv destocare USB care nu poate fi citit,se va afişa un mesaj de eroare, iarprodusul va comuta automat lafuncţia utilizată anterior sau lafuncţia de radio FM.

Dacă dispozitivul de stocare USBcare urmează a fi redat este dejaconectat, apăsaţi în mod repetatbutonul CD/AUX pentru a selectaUSB-playerul.

Page 100: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

100 Sistemele audio

Acesta va reda automat de la punctulde redare anterior.Apoi, funcţiile USB-playerului pot fioperate în mod similar cu redareaCD/MP3.Încheierea redării fişierelor muzicaleUSBApăsaţi butonul RADIO BAND sauCD/AUX pentru a selecta alte funcţii.Pentru a încheia redarea şi adeconecta dispozitivul de stocareUSB, utilizaţi meniul USB → funcţia deeliminare USB pentru a elimina însiguranţă dispozitivul de stocareUSB.

Utilizarea meniului USBInstrucţiunile pentru Amestecaremelodii/Repetare/Foldere/Căutare...din meniul USB sunt similare cu celedin meniul CD al CD/MP3-playerului;a fost adăugată numai opţiuneaEliminare USB. Consultaţi funcţiileCD/MP3-playerului din meniul CD.

Meniu USB → Eliminare USB

Apăsaţi butonul MENU-TUNE dinmodul redare pentru afişareaMeniului USB. Răsuciţi butonul decontrol MENU-TUNE pentru a trece laEliminare USB şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE pentru afişareamesajului care vă notifică faptul căeliminarea dispozitivului USB sepoate face în siguranţă.Deconectaţi dispozitivul USB de lamufa de conectare USB.Reveniţi la funcţia utilizată anterior.

iPod-playerulDisponibil numai la modelele caresuportă conectarea la iPod.

Butoanele principale/butonul decontrolPentru redarea fişierelor muzicaleiPod se utilizează următoarelebutoane principale şi comenzi.(9) Butonul CD/AUXApăsaţi butonul în mod repetat atuncicând iPod-ul este conectat pentruselectarea modului de redare iPod.(14) Butonul MENU-TUNE cu butonulde control■ Rotiţi butonul de control pentru a vă

deplasa şi afişa lista pieselor încurs de redare.

■ Apăsaţi butonul pentru a afişaecranul meniul aferent opţiuniicurente sau modului curent.

Page 101: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Sistemele audio 101

(8) Butoanele dSEEKc■ Apăsaţi aceste butoane pentru a

reda piesa anterioară sau piesaurmătoare.

■ Ţineţi apăsate aceste butoanepentru a derula rapid înainte/înapoişi eliberaţi-le pentru a reda la vitezanormală.

(7) Butonul INFORMATION [INFO]Afişează informaţiile privind piesa încurs de redare.(16) Butonul P BACKAnulează articolul anterior sau revinela meniul anterior.

Conectarea iPod-playerului

Trageţi şi deschideţi capaculamplasat deasupra tabloului de bordîn partea scaunului pasageruluipentru a conecta iPod-ul cu fişierelemuzicale care urmează a fi redate lamufa de conectare USB.■ Modelele de produse iPod care sun

conectate/suportate de acestprodus sunt următoarele:◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/

iPod 4G şi 5G Nano◆ iPod 120 GB şi 160 GB Classic◆ iPod 1G, 2G şi 3G Touch◆ iPhone 3G şi 3GS

■ Conectaţi iPod-ul la acest produsnumai cu cablurile de conectaresuportate de produsele iPod. Nupot fi utilizate alte cabluri deconectare.

■ În unele cazuri, produsele iPod sepot deteriora dacă contactul estedecuplat în timp ce acest produseste conectat.Atunci când produsul iPod nu esteutilizat, păstraţi-l separat de acestprodus, cu contactulautovehiculului decuplat.

Page 102: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

102 Sistemele audio

■ După ce produsul finalizează citireainformaţiilor de pe dispozitivul iPod,va trece la redarea automată.

■ Dacă este conectat un dispozitiviPod care nu poate fi citit, se vaafişa mesajul de eroare relevant,iar produsul va comuta automat lafuncţia utilizată anterior sau lafuncţia de radio FM.

Dacă dispozitivul iPod care urmeazăa fi redat este deja conectat, apăsaţiîn mod repetat butonul CD/AUXpentru a selecta iPod-playerul.■ Acesta va reda automat de la

punctul redat anterior.

■ Funcţiile de redare şi opţiunileafişajului de informaţii al iPod-playerului utilizat cu acest produspoate fi diferite faţă cele ale iPod-ului din punct de vedere al ordinii deredare, al metodei şi al informaţiilorafişate.

■ Consultaţi tabelul de mai jos pentruopţiunile de clasificare privindfuncţia de căutare furnizată deprodusul iPod.

Ulterior, funcţiile de redare de pe iPodsunt operate în mod similar curedarea CD/MP3.

Deconectarea redării iPodPentru a încheia redarea, apăsaţibutonul RADIO BAND sau CD/AUXpentru a selecta alte funcţii.

Utilizarea meniului iPodDin meniul iPod, instrucţiunile pentruAmestecare melodii/Repetare/Căutare... (inclusiv cărţi audio şicompozitori) sunt similare cu cele dinmeniul CD al CD/MP3-playerului; afost adăugată numai opţiuneaEliminare iPod. Pentru utilizare,consultaţi fiecare opţiune pentru CD/MP3.Meniu iPod → Ejectare iPod

Page 103: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Sistemele audio 103

Apăsaţi butonul MENU-TUNE dinmodul redare pentru a afişa meniuliPod.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a vă deplasa la funcţiaEliminare iPod şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE pentru a afişa mesajulprin care sunteţi notificat că puteţielimina în siguranţă dispozitivul.Separaţi dispozitivul iPod de la mufade conectare USB.Reveniţi la funcţia utilizată anterior.

Intrarea exterioară de sunet(AUX)Disponibil numai la modelele caresuportă conectarea unei surseexterne de sunet.

Butoanele principale/butonul decontrolUtilizaţi butoanele şi comenzile demai jos pentru a vă bucura de sunetuloferit de sistemul Infotainment de laieşirea de sunet a unui dispozitivextern cu ieşire de sunet conectat.(9) Butonul CD/AUX

Cu un dispozitiv extern cu ieşire desunet conectat, apăsaţi butonul înmod repetat pentru a selecta modulde intrare externă de sunet (AUX).(2) Butonul de control POWER/VOLUME (Pornire/Volum)Rotiţi butonul de control pentru aregla volumul sonor.

Conectarea unei surse externe desunetConectaţi ieşirea audio a unuiechipament audio extern la una dinmufele 1 sau 2 de intrare AUX.■ AUX 1: amplasată în cadrul

dispozitivului InfotainmentAUX 2: amplasată în interiorulcutiei de depozitare din scaunulpasagerului

■ Sistemul Infotainment va comutaautomat în modul intrare externă desunet (AUX) atunci când undispozitiv extern de sunet esteconectat.

Page 104: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

104 Sistemele audio

Apăsaţi butonul CD/AUX pentru acomuta în modul intrare externă desunet dacă un sistem extern de suneteste deja conectat.Rotiţi butonul de control POWER/VOLUME pentru a regla volumulsonor.

Page 105: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 105

Telefonul

Bluetooth® ................................. 105Telefonul cu hands-free ............. 111

Bluetooth®Butoanele principale/butonul decontrolUrmătoarele butoane şi comenziprincipale sunt utilizate pentruredarea fişierelor muzicale sau pentruutilizarea funcţiilor de apelare prinintermediul unui dispozitiv conectatprin Bluetooth.(9) Butonul CD/AUXApăsaţi în mod repetat acest butonpentru a selecta modul de redareaudio prin Bluetooth atunci când esteconectat prin Bluetooth un dispozitivcu funcţia de redare a fişierelormuzicale.(14) Butonul MENU-TUNE cu butonulde control■ Apăsaţi butonul din modul Telefon

Bluetooth pentru a afişa ecranulmeniului.

■ Rotiţi butonul de control pentru a vădeplasa prin meniu sau valoareaconfigurată.

(8) Butoanele dSEEKc■ Apăsaţi aceste butoane în modul

de redare audio prin Bluetoothpentru a reda piesa anterioară sauurmătoarea piesă.

■ Ţineţi apăsate aceste butoanepentru a derula rapid înainte/înapoişi eliberaţi-le pentru a reda la vitezanormală.

Conectarea prin Bluetooth

Asocierea dispozitivului BluetoothAsociaţi dispozitivul Bluetooth pentrua-l putea conecta la sistemulInfotainment.Mai întâi, configuraţi dispozitivulBluetooth pentru a putea fi conectatdin meniul de setări Bluetooth pentrua permite altor dispozitive să cautedispozitivul Bluetooth.

Page 106: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

106 Telefonul

Apăsaţi butonul CONFIG şi utilizaţibutonul de control MENU-TUNEpentru a ajunge la Setări → SetăriBluetooth → Bluetooth → Sincronizaredispozitiv şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE.■ Dispozitivele Bluetooth pot fi

asociate cu ajutorul butonuluiCONFIG sau utilizând Meniutelefon → Setări Bluetooth →Bluetooth → Adăugare dispozitiv.

■ Dacă există deja un dispozitivBluetooth conectat la sistemulInfotainment, se va afişa mesajulDispozitivul Bluetooth este ocupat.

■ Aşteptarea conexiunii va fi afişatăcu un mesaj şi un cod de securitate.(Valoarea iniţială este 0000 şipoate fi modificată din Setări →Setări Bluetooth → Bluetooth →opţiunea Modificare codBluetooth.)

Sistemul Infotainment poate fi găsitprin căutarea dispozitivului Bluetoothcare urmează a fi conectat.Introduceţi codul de securitate alsistemului Infotainment în dispozitivulBluetooth.Dacă înregistrarea dispozitivului careurmează a fi conectat la sistemulInfotainment se finalizează cusucces, pe ecran se vor afişainformaţiile aferente dispozitivuluiBluetooth.

■ Sistemul Infotainment poate asociapână la cinci dispozitive Bluetooth.

■ Unele dispozitive Bluetooth pot fiutilizate numai dacă au activatăopţiunea Conectare întotdeauna.

Page 107: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 107

Conectarea/ştergerea/separareadispozitivelor Bluetooth

Atenţie

Dacă este deja conectat undispozitiv Bluetooth, trebuiedeconectat mai întâi aceldispozitiv.

Mai întâi, configuraţi dispozitivulBluetooth pentru a putea fi conectatdin meniul de setări Bluetooth pentrua permite altor dispozitive să cautedispozitivul Bluetooth.

Apăsaţi butonul CONFIG şi utilizaţibutonul de control MENU-TUNEpentru a ajunge la Setări → SetăriBluetooth → Bluetooth → Listădispozitive şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE.

Utilizaţi butonul de control MENU-TUNE pentru a trece de la dispozitivulBluetooth asociat la dispozitivul careurmează a fi conectat şi apoi apăsaţibutonul MENU-TUNE.

Puteţi asocia dispozitivul cu ajutorulbutonului MENU-TUNE, treceţi laopţiunea de selectare, apoi laopţiunea de ştergere pentru a ştergeşi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Page 108: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

108 Telefonul

Deconectarea dispozitivuluiBluetooth curent conectat, dinecranul listei de dispozitive, selectaţidispozitivul conectat, se va afişaopţiunea Deconectare, apoi apăsaţibutonul MENU-TUNE.

Atenţionări privind asocierea/conectarea prin Bluetooth■ Atunci când conexiunea prin

Bluetooth nu este posibilă, ştergeţiîntreaga listă de dispozitive de ladispozitivul Bluetooth careurmează a fi conectat şi încercaţidin nou. Dacă ştergerea întregii

liste de dispozitive nu ajută,scoateţi bateria şi conectaţi dinnou.

■ Dacă există o problemă dupăconectarea dispozitivuluiBluetooth, utilizaţi butonul MENU-TUNE pentru a rula Setări → SetăriBluetooth → Restaurare setărioriginale.Iniţializaţi dispozitivul cu problemacauzată de o eroare produsă laconectarea dispozitivului Bluetoothla sistemul Infotainment.

■ Uneori, conexiunea Bluetoothpoate fi realizată numai prinintermediul funcţiilor hands-freesau de redarea audio Bluetooth,chiar dacă este conectat un set decăşti. În acest caz, încercaţi săconectaţi din nou sistemulInfotainment utilizând dispozitivulBluetooth.

■ În cazul dispozitivelor Bluetoothcare nu suportă căşti stereo, funcţiade redare audio prin Bluetooth nupoate fi utilizată.

■ Nu se poate asculta muzică prinintermediul funcţiei audio prinBluetooth dacă un iPhone esteconectat printr-un conector USB.Această situaţie se datoreazăspecificaţiilor unice ale telefonuluimobil.

Redarea audio prin Bluetooth

Modalitatea de redare audio prinBluetooth■ Un telefon mobil sau un dispozitiv

Bluetooth care suportă versiuniA2DP (Profil complex de distribuireaudio) ulterioare versiunii 1.2trebuie asociate şi conectate laprodus.

■ De la telefonul mobil sau de ladispozitivul Bluetooth, căutaţi tipuldispozitivului Bluetooth pentru a-lconfigura/conecta ca un set decăşti stereo.

Page 109: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 109

Se va afişa o pictogramă cu o notămuzicală [n] în colţul din dreapta josal ecranului, dacă căştile stereo aufost conectate cu succes.

■ Nu conectaţi telefonul mobil la mufapentru conexiunea Bluetooth. Sepoate produce o eroare dacăacesta este conectat în timpulmodului de redare audio prinBluetooth şi CD/MP3.

Redarea audio prin Bluetooth

Apăsaţi butonul CD/AUX în modrepetat pentru a selecta modul deredare audio prin dispozitivulBluetooth conectat.

Dacă dispozitivul Bluetooth nu esteconectat, această funcţie nu poate fiselectată.Fişierele muzicale vor putea fi redatela activarea telefonului mobil sau atelefonului mobil.■ Redarea sonoră a dispozitivului

Bluetooth este furnizată prinintermediul sistemuluiInfotainment.

■ Pentru redarea audio prinBluetooth, fişierele muzicaletrebuie redate cel puţin o dată înmodul dispozitiv de redare afişierelor muzicale al telefonuluimobil sau al dispozitivului Bluetoothdupă conectarea ca set de căştistereo. După cel puţin o redare,dispozitivul de redare a fişierelormuzicale va reda automat laaccesarea modului de redare şi seva opri automat la finalizareamodului dispozitiv de redare afişierelor muzicale. Dacă telefonulmobil sau dispozitivul Bluetooth nueste în modul ecran de aşteptare,

unele dispozitive nu vor redaautomat în modul redare audio prinBluetooth.

Apăsaţi butoanele dSEEKc pentru atrece la piesa anterioară sau la piesaurmătoare sau ţineţi apăsate acestebutoane pentru a derula rapid înainte/înapoi.■ Această funcţie este disponibilă

numai cu dispozitivele Bluetoothcare suportă versiunea 1.0 sau oversiune ulterioară a AVRCP (Profilaudio video prin telecomandă). (Înfuncţie de opţiunile dispozitivuluiBluetooth, unele dispozitive pot sănu afişeze profilul AVRCP conectatpentru conexiunea iniţială.)

■ Informaţiile privind redarea piesei şipoziţia piesei nu vor fi afişate peecranul sistemului Infotainment.

Atenţionări privind redarea audio prinBluetooth■ Nu schimbaţi piesa prea repede în

timpul redării audio prin Bluetooth.Transmiterea datelor de la telefonulmobil la sistemul Infotainmentdurează.

Page 110: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

110 Telefonul

■ Sistemul Infotainment transmiteordinea de redare de la telefonulmobil aflat în modul redare audioprin Bluetooth. Dacă acest lucrueste realizat într-un mod diferit,dispozitivul va transmite ordinea deoprire.În funcţie de opţiunile telefonuluimobil, această ordine de redare/oprire se poate activa după uninterval de timp.

■ Dacă telefonul mobil saudispozitivul Bluetooth nu este înmodul ecran de aşteptare, acesteapot să nu redea automat, chiardacă redarea este efectuată înmodul redare audio prin Bluetooth.Dacă redarea audio prin Bluetoothnu funcţionează, verificaţi dacătelefonul mobil este în modul ecrande aşteptare.

■ Uneori, sunetele pot fi întrerupte întimpul redării audio prin Bluetooth.Sistemul Infotainment furnizeazăieşirea audio de la telefonul mobilsau dispozitivul Bluetooth.

Mesaje de eroare şi măsuri Bluetooth■ Bluetooth dezactivat

Verificaţi dacă activarea Bluetootheste setată ca Activat (ON). FuncţiaBluetooth poate depinde deactivarea dispozitivului Bluetooth.

■ Dispozitivul Bluetooth este ocupatVerificaţi dacă sunt conectatedispozitive Bluetooth. Pentru aconecta un nou dispozitiv,deconectaţi mai întâi dispozitiveleconectate şi apoi reconectaţi.

■ Lista de dispozitive este plinăVerificaţi dacă există mai puţin de 5dispozitive asociate. Nu pot fiasociate mai mult de 5 dispozitive.

■ Agenda telefonică nu estedisponibilăAcest mesaj va fi afişat dacătelefonul mobil nu suportătransmisia contactelor. Dacă acestmesaj apare după mai multeîncercări, înseamnă că dispozitivulnu suportă transmitereacontactelor.

Atenţie

Mesajul va fi afişat atunci când sesuportă transmiterea de contacte,în timp ce se transmite şiinformaţia cu o eroare adispozitivului. Actualizaţidispozitivul din nou dacă seafişează mesajul.

■ Agenda telefonică este goalăAcest mesaj este afişat dacă niciunnumăr de telefon nu este salvat întelefonul mobil. Mesajul va fi afişatşi dacă transferul jurnalului deapeluri este suportat, dar într-omodalitate care nu este suportatăde sistemul Infotainment.

Page 111: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 111

Telefonul cu hands-freePreluarea apelurilor

Atunci când este recepţionat un apeltelefonic prin intermediul telefonuluimobil conectat prin Bluetooth, piesaredată va fi întreruptă, iar telefonul vasuna, având afişate informaţiilerelevante.

Atenţie

Puteţi transfera tonuldumneavoastră de apel, în funcţiede modelul de telefon mobil.

Reglaţi volumul tonului de apel altelefonului mobil dacă volumuleste prea mic.

Pentru a vorbi la telefon, apăsaţibutonul Call (Apel) de petelecomanda de pe volan sau rotiţibutonul de control MENU-TUNEpentru a comuta la funcţia Răspuns şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

■ Pentru a respinge un apel, apăsaţibutonul Mute/Hang up (Volumsonor dezactivat/Respingere apel)de pe telecomanda de pe volan saufolosiţi butonul MENU-TUNE şiselectaţi Respingere.

■ În timpul conversaţiei, puteţi blocatransmiterea sunetului prinselectarea opţiunii Dezactivaremicrofon prin utilizarea butonuluiMENU-TUNE cu butonul decontrol.

Page 112: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

112 Telefonul

■ În timpul conversaţiei, ţineţi apăsatbutonul Call (Apel) de petelecomanda de pe volan pentru acomuta în modul apel privat (uneletelefoane pot să nu suporte modulapel privat, în funcţie de opţiuniletelefonului).

■ La recepţionarea unui apel prinintermediul sistemului Infotainmentşi al conexiunii Bluetooth, uneletelefoane mobile nu comutăautomat în modul apel privat. Acestlucru depinde de specificaţiileoriginale ale fiecărui telefon mobil.

■ Atunci când este posibilă utilizareade servicii de conversaţie cu părţiterţe suportate de furnizorul deservicii de comunicaţie prinintermediul unei aplicaţii, esteposibilă efectuarea de apeluri întimpul unui apel prin intermediulsistemului Infotainment.

■ În timpul unei conversaţii cu maimulte părţi, afişarea conţinutuluipoate diferi faţă de informaţiilepractice.

Terminarea unui apel

Pentru a încheia apelul, apăsaţibutonul Volum sonor dezactivat/Respingere apel de pe telecomandade pe volan sau rotiţi butonul MENU-TUNE pentru a trece la Respingereapel şi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Apelarea prin reapelareanumărului

De la telecomanda de pe volan,apăsaţi butonul Call (Apelare) pentrua afişa ecranul de ghidare pentrureapelare sau menţineţi apăsatbutonul pentru a afişa ecranuljurnalului de apeluri.

Page 113: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 113

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta Da saucontactele şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE sau butonul Call (Apel)pentru a efectua un apel.

■ Dacă telefonul mobil nu este înmodul aşteptare, telefonul poate sănu suporte funcţia de reapelare.Acest lucru depinde de opţiuniletelefonului mobil.

■ La reapelarea unui număr, numărultelefonului conectat nu va fi afişat.

■ În funcţie de telefonul mobil, existăsituaţii în care apelarea esterealizată prin intermediul istoricului

apelurilor recepţionate saunepreluate şi nu prin modul dereapelare. Acest lucru depinde deopţiunile telefonului mobil.

Apăsaţi butonul MENU-TUNE în timpce telefonul este conectat pentru aafişa funcţiile de conectare, aşa cumeste prezentat mai sus.Utilizaţi butonul MENU-TUNE cubutonul de control pentru a utilizafuncţiile din meniul afişat.În timpul conversaţiei telefonice, ţineţiapăsat butonul Call (Apel) de petelecomanda de pe volan pentru acomuta în modul privat.

Apelarea prin introducereanumărului

Pentru a efectua un apel prinintroducerea unui număr de telefon,apăsaţi butonul MENU-TUNE şi rotiţibutonul de control pentru a selectaIntroducere număr şi apoi apăsaţibutonul MENU-TUNE.

Page 114: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

114 Telefonul

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta literele doriteşi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a introduce numărul.■ Repetaţi această opţiune pentru a

introduce toate numerele detelefon.

■ Apăsaţi butonul P BACK pentru aşterge câte o literă sau ţineţi apăsatbutonul pentru a şterge totconţinutul care a fost introdus.

■ Consultaţi secţiunile de mai jospentru instrucţiuni privind editareaconţinuturilor introduse.

1. Deplasare: Deplasarea poziţiei deintroducere

2. Ştergere: Ştergerea caracteruluiintrodus

3. Agendă telefonică: Căutarecontacte (funcţie utilizabilă dupăactualizarea numerelor detelefon)

4. Apelare: Iniţierea apelării

După ce numărul de telefon a fostcomplet introdus, rotiţi butonul decontrol MENU-TUNE pentru a iniţiaapelarea [y] şi apoi apăsaţi butonulde control pentru a efectua un apel.

Pentru a încheia un apel, rotiţi butonulde control MENU-TUNE pentru aselecta funcţia de încheiere a apeluluişi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Utilizarea meniului telefonului

Meniu telefon → Agenda telefonică →Căutare

Apăsaţi butonul MENU-TUNE, rotiţibutonul de control MENU-TUNEpentru a selecta Agenda telefonică şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Page 115: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 115

Pe ecran va apărea o notificareprivind lipsa contactelor de utilizat şiveţi fi redirecţionat către meniulanterior.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta Căutare şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta Prenumele şiNumele şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta Căutaretermeni/interval şi apoi apăsaţibutonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE din ecranul cu rezultatelecăutării pentru a selecta articolul doritşi apoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a vizualiza detaliile aceluiarticol.

Pentru a apela numărul relevant,apăsaţi butonul MENU-TUNE.Pentru mai multe informaţii, consultaţiopţiunea Efectuarea apelurilortelefonice.

Page 116: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

116 Telefonul

Meniu telefon → Agenda telefonică →Actualizare

Actualizează contactele telefonuluimobil conectat la contactelesistemului.Cu ajutorul butonului MENU-TUNEutilizând butonul de control, selectaţiMeniu telefon → Agenda telefonică →Actualizare şi apoi apăsaţi butonulMENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta Da sau Nu şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a activa sau anulaactualizarea.Notificarea privind actualizareacontactelor■ Această funcţie poate fi utilizată cu

acele telefoane mobile caresuportă actualizarea contactelor şifuncţia de transmitere a istoriculuiapelurilor. (Dacă produsul esteconectat la un telefon mobil care nusuportă aceste funcţii, istoricul

apelurilor poate fi afişat prinintermediul sistemuluiInfotainment.)

■ Actualizarea nu este suportatăpentru mai mult de 1000 decontacte telefonice.

■ Vă rugăm să observaţi că funcţia deredare audio prin Bluetooth sauhands-free va fi întreruptă în timpulprocesării actualizărilorcontactelor. (Pot fi utilizate altefuncţii cu excepţia redării audio prinBluetooth sau hands-free.)

■ Pentru a vă actualiza contactele, sepoate solicita o certificare atransmisiei pentru contacte. Dacăecranul de aşteptare nu se modificăpentru o perioadă mai lungă detimp, puteţi verifica dacă telefonulmobil solicită o certificare. Lasolicitarea unei certificării atelefonului mobil, toate conexiunileBluetooth vor fi întrerupte dacăcertificarea nu este acceptată, iarapoi dispozitivul va fi reconectat.

■ La recepţionarea istoriculuiapelurilor, se poate solicitacertificarea transmisiei pentru

Page 117: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 117

istoricul apelurilor de la telefonulmobil. Dacă ecranul de aşteptarenu se modifică pentru o perioadămai lungă de timp, verificaţi dacătelefonul mobil solicită o certificare.La solicitarea unei certificării atelefonului mobil, toate conexiunileBluetooth vor fi întrerupte dacăcertificarea nu este acceptată, iarapoi dispozitivul va fi reconectat.

■ Dacă există o eroare în informaţiilestocate în telefonul mobil,contactele pot să nu fie actualizate.

■ Sistemul Infotainment utilizeazănumai informaţiile codificate înformatul UTF-8.

■ Dacă în timpul actualizăriicontactelor sau al progresuluitransmisiei istoricului apelurilorsunt activate alte funcţii (jocuri,căutare pe hartă, navigaţie etc.),actualizarea/transmisia pot să nufuncţioneze.Această situaţie se datoreazăfaptului că operaţiile care ruleazăpe telefonul mobil afecteazătransmisia de date.

■ La finalizarea actualizăriicontactelor sau a transmisieiistoricului apelurilor, toate modurilede redare audio prin Bluetooth sauhands-free vor fi deconectate şiapoi reconectate automat.

■ Dacă sistemul Infotainment esteoprit în timpul unei conversaţiitelefonice, apelul va fi transferatcătre telefonul mobil. În funcţie detipul de telefon, unele telefoane potnecesita configurarea anterioară afuncţiei de transfer a apelului.

■ Dacă utilizatorul întrerupe directconexiunea (prin intermediulsistemului Infotainment sau altelefonului mobil), funcţia deconectare automată nu serealizează.Conectarea automată: Aceastăfuncţie găseşte şi conecteazăautomat ultimul dispozitiv conectat.

■ Este posibil ca funcţia Contacte sănu afişeze mereu toate listele dintelefon atunci când este selectată.Sistemul Infotainment afişeazănumai ceea ce a fost transmis de latelefonul mobil.

■ Actualizarea contactelor poaterecepţiona numai patru numerepentru fiecare intrare a unui contact(număr de telefon mobil, birou,acasă şi altul).

■ Modificarea configurării limbii întimpul actualizării contactelor vaşterge toate actualizărileanterioare.

■ Dacă telefonul mobil nu areconfigurat un ecran de apeluri înaşteptare, apelurile pot să nu fierealizate prin intermediul acestuisistem Infotainment.

■ Dacă sistemul de operare altelefonului mobil este actualizat,acesta poate modifica modalitateaîn care funcţia Bluetoothfuncţionează.

■ Caracterele speciale şi limbilenesuportate vor fi afişate sub forma____.

Page 118: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

118 Telefonul

■ Apelurile înregistrate la contactefără un nume vor fi indicat caNumăr necunoscut.

■ Sistemul Infotainment va afişacontactele, istoricul apelurilor şiinformaţiile privind reapelarea, aşacum sunt acestea transmise de latelefonul mobil.

Meniu telefon → Agenda telefonică →Ştergere toate

Fiecare număr de telefon stocat încontactele sistemului va fi şters.

Utilizaţi butonul MENU-TUNE cuajutorul butonului de control pentru aselecta Meniu telefon → Agendatelefonică → Ştergere toate şi apoiapăsaţi butonul MENU-TUNE.Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a selecta Da sau Nu şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNEpentru a şterge toate contactele saua anula.

Meniu telefon → Liste de apeluri

Verificaţi, utilizaţi sau ştergeţicontactele.

Utilizaţi butonul MENU-TUNE cuajutorul butonului de control pentru aselecta Meniu telefon → Liste deapeluri apoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.Utilizaţi butonul MENU-TUNE cuajutorul butonului de control pentru aselecta istoricul detaliat al apelurilor şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.

Rotiţi butonul de control MENU-TUNE pentru a verifica istoriculapelurilor şi a efectua un apel.Apăsaţi butonul MENU-TUNE pentrua apela numărul selectat din istoriculapelurilor.

Page 119: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 119

■ Dacă ecranul Vă rugăm aşteptaţicontinuă să fie afişat pentru uninterval de timp prea lung dupăselectarea jurnalului apelurilor,verificaţi dacă telefonul mobil nusolicită verificarea transferuluinumerelor apelate. Dupăfinalizarea procedurilor deverificare ale telefonului mobil,contactele şi jurnalul apelurilor vorfi transferate la sistemulInfotainment.

■ Jurnalul apelurilor de la telefonulmobil şi jurnalul afişat de sistemulInfotainment pot fi diferite. Acestsistem Infotainment prezintăinformaţiile transmise de la telefon.

Meniu telefon → Setări Bluetooth

Configurează funcţia Bluetooth.Utilizând butonul MENU-TUNE cuajutorul butonului de control, selectaţiMeniu telefon → Setări Bluetooth şiapoi apăsaţi butonul MENU-TUNE.Pentru a activa funcţia Bluetooth,asociaţi/conectaţi/ştergeţi dispozitivulBluetooth sau modificaţi codulBluetooth, selectaţi Bluetoothutilizând butonul MENU-TUNE cubutonul de control şi apoi utilizaţibutonul MENU-TUNE pentru aconfigura opţiunea dorită.

Pentru a configura tonul de apel şivolumul sonor al acestuia utilizat defuncţia Bluetooth, utilizaţi butonulMENU-TUNE cu butonul de controlpentru a selecta Sunete şi semnale şiapoi configuraţi opţiunile dorite cuajutorul butonului MENU-TUNE.■ În funcţie de telefonul mobil,

tonurile de apel pot fi dejatransferate către sistemulInfotainment. În cazul unor astfel detelefoane mobile, tonul de apelselectat nu poate fi utilizat.

■ Pentru telefoanele mobile caretransferă tonurile de apel, volumulsonor al tonului de apel va depinde

Page 120: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

120 Telefonul

de volumul sonor transmis de latelefonul mobil. Reglaţi volumulsonor al tonului de apel dacăvolumul sonor este prea scăzut.

Pentru a reiniţializa setărileBluetooth la valorile lor implicite,utilizaţi butonul MENU-TUNE cubutonul de control pentru a selectaopţiunea de restaurare a setăriloriniţiale şi apoi selectaţi Da cu butonulMENU-TUNE.

Page 121: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

Telefonul 121

Page 122: Infotainment manual - Cruze EU, v.1 (rev ), ro-RO · înapoi în timp ce butonul este apăsat. După eliberare, revine la redarea normală. 4.Butoanele + (volum) Apăsaţi butonul

122

Index alfabetic AAntena fixă.................................... 86

BBluetooth® ................................. 105

DDispozitivele auxiliare .................. 96Dispozitivul de redare CD ............ 87

FFuncţia antifurt ............................. 59Funcţionarea ................................ 66

IInformaţii generale........................ 58

PPersonalizarea.............................. 70Prezentarea generală a

elementelor de comandă.......... 60

SSistemul de date radio (RDS) ...... 82

TTelefonul cu hands-free ............. 111

UUtilizarea....................................... 75