INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA...

of 8 /8
Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA Calea Bucureşti, nr. 29, bl. 17C, sc. I, ap. 14, 200136, Craiova (România) (+40) 251 414629 (+40) 722 561757 (+40) 351 422718 [email protected] www.avgaina.ro Sexul Masculin | Naţionalitatea română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2003–Prezent Profesor universitar Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept Str. A. I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova (România) www.ucv.ro Elaborare cursuri universitare. Titular la disciplinele drept comercial, dreptul afacerilor. Tipul sau sectorul de activitate Învătământ 1997–2003 Conferentiar universitar Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept Str. A. I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova (România) www.ucv.ro Elaborare cursuri universitare. Titular la disciplinele drept comercial, dreptul afacerilor. Tipul sau sectorul de activitate Învătământ 1992–1997 Lector universitar Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept str. A.I. Cuza, nr. 13, 200585 Craiova (România) www.ucv.ro Elaborare cursuri universitare. Titular la disciplinele dreptul mediului, dreptul comerţului internaţional, drept comercial, dreptul afacerilor. Tipul sau sectorul de activitate Învătământ 1990–1992 Deputat Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Palatul Parlamentului, Str. Izvor, nr. 2-4, 040894, Bucuresti (România) www.cdep.ro Membru in Comisia juridica a Camerei Deputatilor si Comisia de politica externa a Parlamentului Romaniei. Membru in Comitetul Director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare. Tipul sau sectorul de activitate Legislativ 1986–1990 Jurisconsult ICIL Dolj Bdul. Nicolae Romanescu, nr. 112, 200738, Craiova (Romania) www.lactido.ro Reprezentarea si asistenta juridica a intreprinderii in fata instantelor judecatoresti. Redactare de acte juridice: contracte, cereri, etc. Tipul sau sectorul de activitate Juridic 17/6/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 8

Embed Size (px)

Transcript of INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA...

Page 1: INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA …doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2017/08/CV-Europass-V_Gaina-RO... · Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România)

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA

Calea Bucureşti, nr. 29, bl. 17C, sc. I, ap. 14, 200136, Craiova (România)

(+40) 251 414629 (+40) 722 561757 (+40) 351 422718

[email protected]

www.avgaina.ro

Sexul Masculin | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2003–Prezent Profesor universitarUniversitatea din Craiova - Facultatea de DreptStr. A. I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova (România) www.ucv.ro

Elaborare cursuri universitare. Titular la disciplinele drept comercial, dreptul afacerilor.

Tipul sau sectorul de activitate Învătământ

1997–2003 Conferentiar universitarUniversitatea din Craiova - Facultatea de DreptStr. A. I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova (România) www.ucv.ro

Elaborare cursuri universitare. Titular la disciplinele drept comercial, dreptul afacerilor.

Tipul sau sectorul de activitate Învătământ

1992–1997 Lector universitarUniversitatea din Craiova - Facultatea de Dreptstr. A.I. Cuza, nr. 13, 200585 Craiova (România) www.ucv.ro

Elaborare cursuri universitare. Titular la disciplinele dreptul mediului, dreptul comerţului internaţional, drept comercial, dreptul afacerilor.

Tipul sau sectorul de activitate Învătământ

1990–1992 DeputatParlamentul Romaniei - Camera DeputatilorPalatul Parlamentului, Str. Izvor, nr. 2-4, 040894, Bucuresti (România) www.cdep.ro

Membru in Comisia juridica a Camerei Deputatilor si Comisia de politica externa a Parlamentului Romaniei. Membru in Comitetul Director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare.

Tipul sau sectorul de activitate Legislativ

1986–1990 JurisconsultICIL DoljBdul. Nicolae Romanescu, nr. 112, 200738, Craiova (Romania) www.lactido.ro

Reprezentarea si asistenta juridica a intreprinderii in fata instantelor judecatoresti. Redactare de acte juridice: contracte, cereri, etc.

Tipul sau sectorul de activitate Juridic

17/6/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 8

Page 2: INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA …doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2017/08/CV-Europass-V_Gaina-RO... · Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România)

Curriculum vitae Viorel GAINA

1998–Prezent Avocat titularCabinet Individual Avocat Viorel GainaStr. Caracal, nr. 33, 200347, Craiova (România) www.avgaina.ro

Consultanta juridica;

Reprezentarea si asistenta juridică a persoanelor fizice si juridice rezidente si nerezidente, în faţa instanţelor judecătoreşti;

Redactarea de acte juridice: contracte, cereri, somaţii, notificări, memorii, petiţii, etc.;

Redactarea documentelor necesare şi utile soluţionării litigiilor de către instanţele de judecată: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţie, etc.;

Formularea căilor de atac ordinare şi extraordinare: apel, recurs, contestaţie în anulare, revizuire, etc.;

Tipul sau sectorul de activitate Juridic

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1992–1996 diplomă de doctor în drept cu teza „Regimul juridic al investi iilor țstrăine i condi ia juridică a investitorilor străini în România” sub ș țconducerea Acad. prof.univ.dr. doc. I.P. Filipescu

Nivelul 8 CEC

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de DreptBd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România) www.drept.unibuc.ro

1978–1983 Diploma de licenta Nivelul 6 CEC

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de DreptBd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România) www.drept.unibuc.ro

1968–1973 Diploma bacalaureat Nivelul 4 CEC

Liceul Pedagogic Turnu – MăgureleStr. Cetatea Turnu, nr. 9A, 145200, Turnu – Măgurele (Romania) www.liceulmarinpreda.ro

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare CitireParticipare laconversaţie

Discurs oral

franceză B2 B2 B2 B2 B2

engleză A1 A1 A1 A1 A1

rusă A1 A1 A1 A1 A1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș șCadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Capacitatea de a comunica în scris şi verbal, de a intelege şi a-i face pe alţii să înteleagă diferite mesaje în situaţii variate;

Capacitatea de a scrie texte pentru o varietate de scopuri;

Monitorizarea procesului de scriere, de la „draft" până la „bun de tipar";

17/6/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 8

Page 3: INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA …doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2017/08/CV-Europass-V_Gaina-RO... · Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România)

Curriculum vitae Viorel GAINA

Capacitatea de a distinge informaţia relevantă de cea nerelevantă;

Capacitatea de a formula propriile argumente într-o manieră convingătoare şi a lua în consideraţie altepuncte de vedere experimate atât verbal cât şi în scris.

Competenţeorganizaţionale/manageriale

Lucru în echipă, gândire analitică, focalizarea pe rezultate, construirea echipelor, comunicare, consiliere organizaţionala si manageriala, creativitate, adoptare de decizii, delegare de sarcini, căutarea şi colectarea informaţiilor, realizarea de judecăţi si raţionamente, motivare, negociere şi convingere, rezolvare de probleme, perspectivă strategică dobândite pe parcursul carierei juridice eoretice si practice si didactice desfasurata in cadrul organizatiilor in care mi-am desfasurat activitatea.

Competenţe dobândite la locul demuncă

Abilităţi de leadership, capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare;

Capacitate de a lua decizii în condiţi de stres şi de a respecta termene limită;

Capacitate de analiză sarcini şi responsabilităţi;

Capacitate de evaluare abilităţi profesionale ale colaboratorilor;

Spirit analitic si lucru în echipă;

Spirit de evaluare şi îmbunătăţire;

Capacitate de autoperfecţionare;

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesareainformaţiei

ComunicareCreare deconţinut

SecuritateRezolvarea de

probleme

Utilizatorindependent

Utilizatorexperimentat

Utilizatorindependent

Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Apartenenţă la foruri universitare Membru în Consiliul facultăţii (1996-2008);

Prodecan facultate (2000-2008; 2016 - prezent);

Membru în Senatul Universităţii (2000-2008)

Alte functii Evaluator ONBSS din cadrul MECI (actual CNBSS) (2005-2010)

Membru in Comisia nr. 7 - Drept a CNEEA (actual ARACIS) (1999-2001)

Membru în colegiul de redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice Craiova (2000-2008; 2016-prezent)

Formator al Institutului Notarial Român din 2012

17/6/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 8

Page 4: INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA …doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2017/08/CV-Europass-V_Gaina-RO... · Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România)

Curriculum vitae Viorel GAINA

Editor în Consiliul Editorial al Revistelor AACL BIOFLUX i AES BIOFLUX editate de BIOFLUX SRL șCLUJ NAPOCA (2013-prezent)

Membru în asociaţii profesionale Uniunea Nationala a Barourilor din România (Baroul Dolj)

Membru în Consiliul Baroului Dolj (2007-prezent)

Publicatii 13 cărţi; 66 articole; 15 comunicări stiintifice

Tratate, cursuri universitare şimonografii publicate (autor unic si

coautor)

▪ Găină Viorel, Probleme de drept privind investiţiile străine, Ed. MONDO-EC Craiova, 1994, autor, 116 pagini, ISBN 973-96881-3-6

▪ Găină Viorel, Drepturile si obligaţiile investitorilor străini în Romania, Ed. VERTICAL, Craiova, 1995, autor, 112 pagini, ISBN 973-97110-8-1

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al investiţiilor străine si condiţia juridică a investitorilor străini în România, Ed. EUROPA, Craiova, 1996, autor, 312 pagini, ISBN 973-9786-1-x

▪ Coordonator Dogaru Ion ş.a.,Drept civil. Ideea curgerii timpului şi consecinţele ei juridice, Ed. All-Beck, Bucureşti, 2002, coautor, coordonator prof. univ. dr. Ion Dogaru, 1144 de pagini, ISBN 973-655-236-5

▪ Găină Viorel, Drept comercial român. Introducere în dreptul comercial. Faptele de comerţ, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, autor, pagini 312, ISBN 973-8043-252-2

▪ Găină Viorel, Drept comercial român. Comercianţii persoane fizice si juridice. Fondul de comerţ. Auxiliarii comercianţilor, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, autor, 641 pagini, ISBN 973-8043-252-2; ISBN 973-8043-252-3.

▪ Găină Viorel, Drept comercial român. Introducere în teoria generală a obligaţiilor comerciale. Contractele comerciale speciale, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, autor, 241 pagini, ISBN 973-8043-252-2; ISBN 973-8043-331-1

▪ Găină Viorel, Curs de drept comercial roman, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, autor, 597 pagini, ISBN 973-8043-330-x

▪ Coordonator Dogaru Ion ş.a,Drept civil. Contractele speciale, Ed. All-Beck, Bucureşti, 2004, coautor, coordonatorprof. univ. dr. Ion Dogaru, 1312 de pagini, ISBN 973-655-413-9

▪ Găină Viorel, Smarandache Lavinia Elena, Drept comercial roman, Ed. Alma, Craiova, 2010, coautor, 260 pagini, ISBN 978-606-567-025-9

▪ Găină Viorel, Stuparu Lavinia Elena, Nistorescu Cristina, Pătraşcu Adela Elena, Drept comercial român. Note de curs IFR III, Ed. Universitaria, Craiova, 2016, coautor, 123 pagini, ISBN 978-606-14-1086-6

▪ Găină Viorel, Contracte aferente exploatării întreprinderii comerciale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017, 174 pagini, ISBN 978-606-18-0666-9

▪ Găină Viorel, Drept comercial român. Introducere în dreptul comercial. Întreprinderea. Fondul de comerţ. Comercianţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017, 670 pagini, ISBN 978-606-18-0689-8

Articole şi studii publicate înreviste ştiinţifice (autor şi coautor)

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al protecţiei ecologice a terenurilor agricole, în Analele Universită ii țdin Craiova nr. 4/1993, p. 382 – 387, Seria Colegiu, Drobeta Turnu Severin, (fără ISSN)

▪ Găină Viorel, Consideraţii cu privire la contractul de leasing în Analele Universităţii din Craiova nr. 23/1994, Ştiinţe economice, p. 256 - 262, Craiova, (fără ISSN)

▪ Găină Viorel, Contractul de vânzare comercială internaţională, vânzarea prin burse şi vânzarea prin licitaţie, în Analele Universităţii din Craiova, nr. 6/1994, seria Colegiu, p. 158 – 169, Dr. Tr. Severin, (fără ISSN)

▪ Găină Viorel, Consideraţii privind noţiunea de investiţii străine în România, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 2/1995, p. 122-127, Ed. Themis, Craiova, ISBN 973-95780-5-5

▪ Găină Viorel, Consideraţii privind înţelesul ecologic şi juridic al noţiunilor de mediu, resurse naturale, echilibru ecologic şi mediu înconjurător, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 2/1995, p. 136-142, Ed. Themis, Craiova, ISBN 973-95780-5-5

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al facilităţilor suplimentare privind investiţiile străine în România, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 3/1995, p. 121-128, Ed. Themis, Craiova, ISBN 973-95780-5-5

17/6/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 8

Page 5: INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA …doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2017/08/CV-Europass-V_Gaina-RO... · Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România)

Curriculum vitae Viorel GAINA

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al dobândirii calităţii de investitor străin în România, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 3/1995, p. 154-158, Ed. Themis, ISBN 973-95780-5-5

▪ Găină Viorel, Cadrul general de reglementare juridică privind drepturile şi obligaţiile investitorilor străini în România, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 5/1995, p. 146-150, Ed. Themis, Craiova, ISBN973-9013-04-X

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al modalităţilor de realizare a investiţiilor străine în forma societăţilor comerciale, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 5/1995, p. 169-184, Ed. Themis, Craiova, ISBN 973-9013-04-X

▪ Găină Viorel, Consideraţii privind noţiunea, caracterele, scopul şi mijloacele de realizare a protecţiei mediului înconjurător, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 5/1995, p. 205-214, Ed. Themis, Craiova, ISBN 973-9013-04-X

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al modalităţilor de realizare a investiţiilor străine în forme exclusiv contractuale, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 6/1995, p. 184-186, Ed. Themis, ISBN 973-95780-9-8-X

▪ Găină Viorel, Consideraţii privind noţiunea de comerţ, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 6/1995, p. 190-193, Ed. Themis, Craiova, ISBN 973-95780-9-8-X

▪ Găină Viorel, O scurtă prezentare privind drepturile şi obligaţiile investitorilor străini, persoane juridice în România, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 6/1995, p. 200-206, Ed. Themis, ISBN 973-95780-9-8-X

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al aportului investitorilor străini la realizarea investiţiilor străine în România, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 6/1995, p. 207-222, Ed. Themis, Craiova, ISBN 973-95780-9-8-X

▪ Găină Viorel, Ghi ă Marcel,ț Regimul juridic al facilităţilor privind investiţiile străine în România, în Revista generală de expertiză şi contabilitate, nr. 3/1995, p. 16 - 25, Bucure ti, ISSN 1224-0656ș

▪ Găină Viorel, Ghi ă Marcelț , Regimul juridic al modalităţilor de realizare a investiţiilor străine în România, în Revista generală de expertiză şi contabilitate, nr. 8/1995, p. 16 – 21, Bucure ti, ISSN ș1224-0656.

▪ Găină Viorel, Ghi ă Marcelț , Contribuţii la conceptul de eficienţă a controlului financiar, în Revista generală de expertiză şi contabilitate, nr. 9/1995, p. 30 – 34, Bucure ti, ISSN 1224-0656ș

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al garanţiilor privind investiţiile străine în România, Revista Dreptul, nr. 10-11 /1995, p. 49- 55, Bucure ti, (fără ISSN)ș

▪ Găină Viorel, Ghi ă Marcelț , Ion Tomi ă,ț Întreprinderea în economia de piaţă, în Tribuna Economică, nr. 43/1995, p. 13 - 14 , Bucure ti, ISSN 1018-0451.ș

▪ Găină Viorel, Ghi ă Marcelț , Drepturile şi obligaţiile investitorilor străini persoane fizice în România- reglementări de drept comercial, în Tribuna Economică, nr. 10-14 /1995, p. 45 – 46, Ed. Tribuna Economică, Bucure ti, ISSN 1018-0451.ș

▪ Găină Viorel, Ghi ă Marcelț , Drepturile şi obligaţiile investitorilor străini, persoane fizice în România – reglementări de drept financiar şi fiscal, în Tribuna Economică, nr. 15- 17/1995, pag. 44 – 45, Ed. Tribuna Economică, Bucure ti, ISSN 1018-0451.ș

▪ Găină Viorel, Ghi ă Marcelț , Drepturile şi obligaţiile investitorilor străini în România – reglementări de drept constituţional, în Tribuna Economică, nr. 18- 24/1995, pag. 45-46, Ed. Tribuna Economică,Bucure ti, ISSN 1018-0451.ș

▪ Găină Viorel, Ghi ă Marcelț , Ion Tomi ă, tefan Bratu,ț Ș Modalită i de investire în forme țcontractuale, în Revista generală de contabilitate şi expertiză, nr. 12/1995, pag. 34 - 36, Bucure ti, șISSN 1018-0451.

▪ Găină Viorel, Consideraţii privind noţiunea de investitor străin în România, în Revista juridică a Olteniei, nr. 1-2/1995, pag. 71-74, Craiova, (fără ISSN)

▪ Găină Viorel, Ghi ă Marcelț , Ion Tomi ă, Bratu tefan,ț Ș Întărirea controlului financiar, în Tribuna economică, nr. 3/1996, pag. 5, 13,Bucure ti, ISSN1018-0451.ș

▪ Găină Viorel, Noţiunea de investiţii străine şi noţiunea de investitori străini în România, Revista Dreptul, nr. 9/1996, pag. 34 – 64, Bucure ti, (fără ISSN)ș

▪ Găină Viorel, Capacitatea juridică a investitorilor străini în România, în Tribuna economică, nr. 39-50 /1996, pag. 48 – 49, Bucure ti, ISSN 1018-0451.ș

▪ Găină Viorel, Modalităţi de realizare a investiţiilor străine în România, în Revista de drept comercial, nr. 9/1996, p. 15 - 43, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, (fără ISSN)ș

▪ Găină Viorel, Drepturile şi obligaţiile investitorilor străini în România, în Tribuna economică, nr. 51-

17/6/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 8

Page 6: INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA …doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2017/08/CV-Europass-V_Gaina-RO... · Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România)

Curriculum vitae Viorel GAINA

52/1996, pag. 85, Bucure ti, ISSN 1018-0451.ș

▪ Găină Viorel, Câteva contribuţii la definirea conceptului de investitor în România, în Revista de tiin e Juridice, nr. 7 (1)/1996, pag. 200 - 205, Craiova, Ed. Themis, Craiova, ISBN 973-95780-5-5Ș ț

▪ Găină Viorel, Garan ii i facilită i privind investi iile străine în România,ț ș ț ț în Revista de drept comercial nr. 2/1997, p. 31 -38.

▪ Găină Viorel, Contractul de vânzare comercială internaţională - noţiune, caractere, efecte, conţinutşi forme speciale ale vânzării comerciale international, în Revista de tiin e Juridice, nr. 8 (2)/1996, Ș țpag. 133 – 139, Ed. Europa, Craiova, ISBN 973-9786-5-2.

▪ Găină Viorel, Coordonate economico-juridice privind investiţiile străine în economia românească în Revista de Ştiinţe juridice, nr. 9-10(1-2) /1997, pag. 193 – 202, Ed. Europa, Craiova, ISBN 973-95780-9-8.

▪ Găină Viorel, Câteva precizări privind raportul obligaţii civile-obligaţii comerciale şi garanţiile în vederea exercitării lor, în Revista de Ştiinţe juridice, nr. 13-14 (3-4)/1998, pag. 341 – 345,Ed. Europa, Craiova, ISBN 973-9786-6-0

▪ Găină Viorel, Unele consideraţii privind regimul valutar în România în contextul noilor reglementăriîn materie în Revista de Ştiinţe juridice, nr. 13-14 (3-4)/1998, pag. 168 - 174, Ed. Europa, Craiova, ISBN 973-9786-6-0

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al noţiunii de asociere în dreptul comercial român, în Revista de drept comercial, nr. 11/1998, pag. 54-71, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, (fără ISSN)ș

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al contractelor de garantare a executării obligaţiilor comerciale, în Revista Dreptul, nr. 3/1999, pag. 17 - 29, Bucure ti, (fără ISSN)ș

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al organizării i func ionării caselor de schimb valutar,ș ț în Ghid Juridic pentru societă ile comerciale, nr.1-2/I-II/ 1999, pag. 25- 32, (fără ISSN)ț

▪ Găină Viorel, Registrul Comerţului şi controlul judecătoresc al operaţiunilor efectuate în registrul comerţului, în Revista de tiin e Juridice, nr. 16 (1/2000), pag. 67 -76, Ed. Themis, Craiova, ISSN Ș ț1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Glăvan Gheorghe,Determinări conceptuale privind comerţul, în Revista de tiin e Ș țJuridice, nr. 17/2000, pag. 87 - 90, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Glăvan Gheorghe,Consideraţii privind principiul libertăţii comerţului, în Revista de tiin e Juridice, nr. 18/2000, pag. 70 - 74, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699 Ș ț

▪ Găină Viorel, Principiul asigurări celerităţii şi simplităţii operaţiunilor comerciale, în Revista de tiin e Juridice, nr. 23 (1/2002), pag. 13 - 17, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699 Ș ț

▪ Găină Viorel, Principiul asigurării cadrului juridic de protejarea interesului naţional în activitatea economică, în Revista de tiin e Juridice, nr. 23 (1/2002), pag. 69 - 73, Ed. Themis, Craiova, ISSN Ș ț1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Principiul comercialităţii raporturilor de drept comercial şi principiul egalităţii juridice a părţilor în raporturile de drept comercial, în Revista de tiin e Juridice, nr. 24 (2/2002), pag. 45 - 48, Ș țEd. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Principiul asigurării creditului şi securităţii operaţiunilor comerciale, în Revista de tiin e Juridice, nr. 25 (3/2002), pag. 37 - 40, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699 Ș ț

▪ Găină Viorel, Determinări privind noţiunea, domeniul şi definiţia dreptului comercial, în Revista de Drept commercial, nr. 6/2002, Ed. Lumina Lex, pag. 7-11, (fără ISSN)

▪ Găină Viorel, Principiile dreptului comercial român, în Revista de Drept comercial, nr. 7-8/2002, pag. 12- 51, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, ISSN 1220 - 8515ș

▪ Găină Viorel, Determinări privind noţiunea, trăsăturile şi funcţiile comerţului, în Revista de Drept comercial, nr. 9/2002, pag. 23 - 31, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, ISSN 1220 - 8515ș

▪ Găină Viorel, Delimitări şi interferenţe privind dreptul comercial în sistemul de drept românesc, în Revista de Drept comercial, nr. 10/2002, pag. 40 - 48, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, ISSN 1220 - ș8515

▪ Găină Viorel, Regimul juridic al comerciantului persoana fizică, în Revista de tiin e Juridice, nr. 26Ș ț(4/2002), pag. 163 - 174, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Regimul juridic privind dobândirea, dovada, şi încetarea calităţii de comerciant persoană juridică, în Revista de tiin e Juridice, nr. 27 (1/2003), pag. 68 -80, Ed. Themis, Craiova, Ș țISSN 1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Consideraţii privind izvoarele dreptului comercial în contextul noilor reglementări legislative, în Revista de Drept Comercial, nr. 3/2003, pag. 54 - 62, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, ș

17/6/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 8

Page 7: INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA …doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2017/08/CV-Europass-V_Gaina-RO... · Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România)

Curriculum vitae Viorel GAINA

ISSN 1220 - 8515

▪ Găină Viorel, Organele de administrare a grupului de interes economic, în Revista de tiin e Ș țJuridice, nr. 3-4/2005, pag. 47-52, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Contractul de comision în Codul comercial şi în proiectul Noului Cod civil, în Revista de tiin e Juridice, nr. 1/2006, pag. 68 -73, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699 Ș ț

▪ Găină Viorel, Actul constitutiv al grupului de interes economic, în Revista de tiin e Juridice, nr. Ș ț1/2007, pag. 58 - 64, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Etapele şi formalităţile de constituire a grupului de interes economic, Revista de Drept comercial, nr. 12/2007, pag. 20-26, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2007 ISSN 1220-8515ș

▪ Găină Viorel, Noţiunea cooperaţiei şi principiile cooperatiste, în Revista de tiin e Juridice, nr. Ș ț1/2008, pag. 89- 97, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Situţia actelor juridice încheiate în procedura de constituire a grupurilor de interes economic şi efectele încălcarii cerinţelor legale de constituire a acestuia, în Revista de tiin e Ș țJuridice, nr. 2/2008, pag. 35 - 42, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454 – 3699

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea,Societatea cooperativă reglementată de Legea nr. 1/2005. Delimitări şi interferenţe în raport cu alte tipuri de societăţi comerciale sau necomerciale, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 3/2008, p. 58-70, coautor, Ed. Themis,Craiova, ISSN 1454-3699

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea,Actele juridice încheiate şi efectele încălcării cerinţelor legale în procedura de constituire a societăţii cooperative reglementată de Legea nr. 1/2005, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 4/2008, p. 68-79, coautor, Ed. Themis, Craiova, ISSN 1454-3699

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea,Personalitatea juridică a societătii cooperative (I) în Revista de drept comercial nr. 12/2009 (coautor), p. 85-94, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, ISSN 1220-8515

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea,Personalitatea juridică a societătii cooperative (II) în Revista de drept comercial nr. 3/2010 (coautor), p. 70-83, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, ISSN 1220-8515

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea, Preşedintele societăţii cooperative în regimul Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei în Revista de drept comercial nr. 12/2011 (coautor), p. 116-129, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, ISSN 1220-8515

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea, Personalitatea juridică a grupului de interes economic, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2/2012, p. 132 - 152, coautor, Ed. Universul Juridic,Craiova, ISSN 1454-3699

▪ Găină Viorel, Sistemul de reglementare a dreptului comercial în regimul noului Cod Civil, în Revista de tiin e Juridice, nr. 2/2012, pag. 60 – 66, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, ISSN 1454 – Ș ț ș3699

▪ Găină Viorel, Procedura insolventei grupului de societati, în Revista de tiin e Juridice, nr. 1/2015, Ș țpag. 95 - 102, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, ISSN 1454 – 3699 ș

Studii în volume ale conferinţelor(autor şi coautor)

▪ Găină Viorel, Structuri administrative institu ionalizate cu atribu ii în fundamentarea elementelor ț țstructurale ale economiei de pia ă în România,ț în volumul Administra ia publică în Spa iul ț țEuropean – prezent i perspectivă, Ed. Universitaria, Craiova, 2006, pag. 384 – 393, ISBN 973-ș742-252-x.

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea,Consiliul de administra ie al societa ii cooperative ț țreglementată de Legea nr. 1/2005 privind organizarea i func ionarea coopera ieiș ț ț , în volumul al XXI–lea Simpozion „Juridica" 26 mai 2011, Ed. Era, Bucure ti, 2011, pag. 20-29, ISBN 978-973-110-ș049-4.

▪ Găină Viorel, Găină Andra Maria,The Undertaking in the conception of the new civil code and of the special commercial laws,în Valahia Univeristy Law Study, Volumul I, Ed. Bibliotheca, Târgovi te, 2012, pag. 214 – 222, ISSN 2247 – 9937 ș

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea,The Globalization of Law and the Sovereignty of the States în volumul conferinţei Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Section Law. 1st Edition, Arhipeleag XXI Press, Tîrgu-Mureş, 2014, pag. 106-113, ISBN 978-606-93691-3-5

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea, Găină Andra-Maria,The Coordination of the Procedureof Cross-Border Insolvency of the Groups of Companies in the Conditions of Globalization în volumul conferinţei Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural

17/6/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 8

Page 8: INFORMAŢII PERSONALE Viorel GAINA EXPERIENŢA …doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2017/08/CV-Europass-V_Gaina-RO... · Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107, Bucuresti (România)

Curriculum vitae Viorel GAINA

Dialogue Proceedings of the 2nd International Conference "Globalization between Intercultural Dialogue and National Identity, 2nd Edition, ARHIPELAG XXI Press, Târgu-Mureş, 2015, pag. 68-74, ISBN 978-606-93692-5-8

▪ Găină Viorel, Găină Alexandru-Mihnea, Găină Andra-Maria,The Cross-Border Insolvency of the Group of Companies in the Context of Economic Globalization în Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity – 3rd Edition, 2016. Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue Social Sciences Section, Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş, 2016, pag. 47-55, ISBN 978-606-8624-03-7

▪ Găină Viorel, Găină Andra-Maria,Globalization of Financial Markets and the Cross-Border Insolvency of the Credit Institutions in the Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity. Convergent Discourses. Exploring the Contexts of Communication. Section: Social Sciences, Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş, 2016, pag. 126 – 134, ISBN 978-606-8624-17-4

17/6/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 8