INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie...

of 16 /16
Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA Ap. 2, bl. V3, Sc. B, nr. 9-13, Calea 6 Vânători, Arad (România) 0745.541897 0257.285855 [email protected] Sexul Masculin | Data naşterii 09/03/1974 | Naţionalitatea română POZIŢIA Profesor universitar EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2014–Prezent Dr. habilit. (Univ. Bucure ti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul) ș IOSUD Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad Conducerea tezelor de doctorat 2013–Prezent Profesor universitar Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad Predarea cursurilor i cercetare tiin ifică ș ș ț 2012–Prezent Pre edintele Senatului ș Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad Conducerea edin elor de senat ș ț 2009–2013 Conferen iar universitar ț Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad Predarea cursurilor i cercetare tiin ifică ș ș ț 2006–2009 Lector universitar Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad Predarea cursurilor i cercetare tiin ifică ș ș ț 2000–2006 Preparator i Asistent universitar ș Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad Coordonarea seminariilor i cercetare tiin ifică ș ș ț 1999–2001 Profesor Inspectoratul colar Jude ean, Arad (România) Ș ț Profesor de religie (suplinitor) EDUCAŢIE ŞI FORMARE 2002–2007 Doctor în Teologie Nivelul 8 CEC Universitatea Bucure ti ș 16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 16

Embed Size (px)

Transcript of INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie...

Page 1: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

Ap. 2, bl. V3, Sc. B, nr. 9-13, Calea 6 Vânători, Arad (România)

0745.541897 0257.285855

[email protected]

Sexul Masculin | Data naşterii 09/03/1974 | Naţionalitatea română

POZIŢIA Profesor universitar

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2014–Prezent Dr. habilit. (Univ. Bucure ti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul)șIOSUD Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad

Conducerea tezelor de doctorat

2013–Prezent Profesor universitarFacultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad

Predarea cursurilor i cercetare tiin ificăș ș ț

2012–Prezent Pre edintele SenatuluișUniversitatea "Aurel Vlaicu", Arad

Conducerea edin elor de senatș ț

2009–2013 Conferen iar universitarțFacultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad

Predarea cursurilor i cercetare tiin ificăș ș ț

2006–2009 Lector universitarFacultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad

Predarea cursurilor i cercetare tiin ificăș ș ț

2000–2006 Preparator i Asistent universitarșFacultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad

Coordonarea seminariilor i cercetare tiin ificăș ș ț

1999–2001 ProfesorInspectoratul colar Jude ean, Arad (România) Ș ț

Profesor de religie (suplinitor)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2002–2007 Doctor în Teologie Nivelul 8 CEC

Universitatea Bucure tiș

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 16

Page 2: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

Titlul tezei de doctorat: Ra iune i Mistică în Teologia Ortodoxăț ș

coordonator: pr. acad. prof. dr. Dumitru Popescu

1999–2000 Master Nivelul 7 CEC

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad

Teologie Dogmatică, Morală, Misiologie i Ecumenismș

1995–1999 Licen iat în Teologieț Nivelul 6 CEC

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad

Teologie Biblică, Istorică, Practică i Sistematicăș

1990–1995 Diplomă de Bacalaureat Nivelul 4 CEC

Seminarul "Ioan Popasu", Caransebes

Limba i literatura română, Matematică, Fizică, Studii biblice, Istoria Bisericească, Muzică șbisericească

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare CitireParticipare la conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 B1 A2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș șCadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Comunicativ şi sociabil, calităţi didactico-pedagogice, bun orator

Competenţe organizaţionale/manageriale

Bun organizator, coordonator, spirit de echipă, uşor adaptabil

Competenţe dobândite la locul de muncă

Manageriale i strategiceș

Competenţă digitală Microsoft Word

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Premii & Distinc iiț - Placheta i Diploma omagială ”Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae” conferită de Patriarhia Română ș(2013)

- hirotesit iconom stavrofor (2015)

Publicaţii CĂRŢI AUTOR UNIC:

1. Raţiune şi mistică în Teologia Ortodoxă (teză de doctorat), Editura Universităţii “Aurel Vlaicu", ISBN 978-973-752-208-5, Arad, 2008, 467 p.

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 16

Page 3: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

2. Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu" ISBN 978-973-752-217-7, Arad, 2008, 329 p.

3. Cosmologie şi soteriologie în gândirea Părinţilor Răsăriteni, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu" ISBN 978-973-752-218-4, Arad, 2008, 417 p.

4. Dogmatică şi dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe Române în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, Editura Marineasa, ISBN 978-973-631-483-4, Timişoara, 2008, 615 p.

5. Homo economicus. Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism, Editura Marineasa, ISBN 978-973-631-609-8, Timişoara 2010, 330 p.

6. O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, Editura Prouniversitaria, ISBN 978-606-647-624-9, Bucuresti, 2013, 622 p.

CĂRŢI CO-AUTOR

1. Teologie şi viaţă. Relevanţa teologiei ortodoxe în lumea contemporană (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), Editura Cartea Ortodoxă, ISBN 978-606-529-046-4, Alexandria, 2009, 197 p.

2. Elemente de istorie, doctrină şi practică misionară: o perspectivă ecumenică, (coautor) Editura Universităţii “Lucian Blaga" (coordonator Pr. Lect Dr. Nicolae Moşoiu), ISBN (10) 973-739-306-6, ISBN (13) 978-973-739-306-7, Sibiu, 2006, 621 p

3. Hristos, Biserică, Misiune. Relevanţa misiunii Bisericii în lumea contemporană (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), redactori Pr. Dr. Lucian Pietroaia, Pr. Drd. Ninel Ţugui, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, ISBN 978-973-1865-23-2, Galaţi, 2011, 150 p.

4. Apologetica ortodoxă, vol. I, Adrian Lemeni, Razvan Ionescu, Sorin Mihalache, Cristinel Ioja, Editura Basilica, Patriarhia Romana 2013, 327 p.

5. Apologetica ortodoxă vol. II, Adrian Lemeni, Razvan Ionescu, Sorin Mihalache, Cristinel Ioja, Editura Basilica, Patriarhia Româna, 2014, 408 p.

STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME DE SPECIALITATE

1. Teologie şi ştiinţă – de la conflict la convergenţă, în vol. "Facultatea de Teologie din Arad la zece ani de existenţă", Arad 2001, ISSN – 973-8363-01-2, pp. 328-344.

2. Relaţia dintre Fiul şi Duhul Sfânt în triadologia ortodoxă şi romano-catolică, în volumul simpozionului internaţional „Schisma din anul 1054. Consideraţii eclesiologice, istorice şi ecumenice", organizat de Facultatea de Teologie ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad, în perioada 17-18 mai 2004, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu", ISSN 1453-4789, pp. 78-96, Arad, 2004.

3. Profesorul Ioan G. Savin şi contribuţia lui la dezvoltarea Apologeticii, în vol. simpozionului „Societate şi cultură în România interbelică", ISBN 973-8363-36-5, Arad, 2004, pp. 169-188

4. Raţiune şi mistică - antagonism sau complementaritate?, în volumul simpozionului internaţional “Omul de cultură în faţa secularizării", Editura Arhiepiscopiei Alba-Iuliei, 2005, pp. 725-746

5. Paradoxul persoanei şi insuficienţele umanismului antropocentric, în volumul simpozionului „Ştiinţă. şi Religie. Conflict sau convergenţă?", organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Constanţa, Editura Vasiliana 98, Iaşi, 2005, pp. 238-251.

6. Pietism şi secularizare – două tendinţe extreme în configuraţia spaţiului eclesial şi social european, în vol. „Ortodoxie şi globalizare. Relevanţa relaţiei local-universal în Europa de astăzi", Arad, 2006, ISBN (10) 973-7650-45-X; ISBN (13) 978-973-7650-45-0, pp. 74-90.

7. Religie şi cultură în gândirea teologică a Părintelui Profesor Ilarion V. Felea. O remarcabilă contribuţie a teologiei arădene la edificarea unei culturi teonome, în vol simpozionului „Istorie şi spiritualitate ortodoxă în Episcopia Aradului 1706-2006", Arad, 2006, ISBN (10) 973-7650-44-1, ISBN (13) 978-973-7650-44-3, pp. 207-235.

10. Dogmatic Orthodox Theology in the second half of the 20th century and the early 21st century and its representative figures, in vol „Accentes & Perspectives Orthodox Dogmatic Theology as part of Church Mission in Today's World", edit Rev.Ph.D. Ioan Tulcan, Ph.D. Cristinel Ioja, Arad, 2007, ISBN

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 16

Page 4: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

978-973-752-207-8, pp. 96-127.

11. “Etica" creaţiei – implicaţii antropologice, comunitare şi soteriologice, în vol „Simpozionului „Ethos şi Etnos. Aspecte teologice şi sociale ale mărturiei creştine", coordinator Pr. Dr. Ştefan Iloaie, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 229-252

12. Accente teologice reflectate îm Tratatele de Dogmatică Ortodoxă din România în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, în vol. „Metode de cercetare în Teologia Dogmatică", Al II-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică, Bucureşti, 22-23 mai 2008, editori Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, Diac. Drd. Cristian Tufan, Editura Sigma, Bucureşti, 2009, pp 427-453 (26 p.).

13. “Înnoirea" ca deziderat pastoral-misionar în gândirea teologică a Părintelui Profesor Ion Bria, în “Omagiu Pr. Prof. Dr. Ion Bria (1929-2002). The reception of his theological thinking an its relevance for the overpass of the ecumenical&missionary deadlock", The International Symposium Arad 25-26 february Editura Universităţii “Aurel Vlaicu", Arad, 2009, pp. 78-89.

14. Părintele Profesor Ion Bria şi contribuţia sa specifică în elaborarea unei Teologii Dogmatice cu implicaţii ecumenice, în vol. “Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii", coordinator Pr. Dr. Nicolae Moşoiu, Editura Universităţii “Lucian Blaga", ISBN 978-973-739-884-0, Sibiu, 2010, pp. 321-334.

15. Vederea lui Dumnezeu ca premisă a îndumnezeirii omului în viziunea Sfântului Grigorie Palama, în vol. „Teologia şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama", Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010, ISBN 978-973-1794-41-9, pp. 81-104.

16. Taina Treimii şi experienţa ei în dimensiunea liturgică a Bisericii, în vol. “Dumnezeu-Tatăl şi viaţa Preasfintei Treimi" coord. Pr. Prof. Ştefan Buchiu, Pr. Asist. Sorin Şelaru, Editura Trinitas, ISBN 13 978-973-155-131-9, Bucureşti, 2010, pp. 385-400.

17. „Calea mântuirii" şi misiunea preotului în Biserică în viziunea Părintelui Ilarion V. Felea (1903-1961), în vol. „Calea Mântuirii la zece ani de la reapariţie (2000-2010). Importanţa pastoral-misionară şi culturală a presei bisericeşti în Ortodoxia românească", Editura Universităţii „Aurel Vlaicu" ISBN 978-973-752-529-1, Arad, 2010, pp. 206-218.

18. Crezul niceo-constantinopolitan reflectat în Dogmatica Profesorului Dr. Iosif Olariu, în vol. „The Niceno-Constantinopolitan Creed. Expression of the One and Undivided Church Faith. History, Doctrine and Spirituality", Editura Univeristăţii „Aurel Vlaicu" ISBN 978-973-752-546-8, Arad, 2011, pp. 575-588

19. Revelaţie şi sfinţenie. Unitatea Revelaţiei în Iisus Hristos şi în Vieţile Sfinţilor, în vol. „Revelaţie, Dogmă şi Spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii", Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, ISSN 2247-5532, pp. 259-292.

20. Dogma and interdisciplinarity. The Testimony of the Church's faith in Postmodern Context, în vol. “Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?", Orthodox Dogmatic Theology Symposium 2 International Edition, 2009, ISBN 978-973-752-415-7, pp. 102-119

21. The Function of Human Reason in the God-Man-World Relationship as Reflected in Fr Dumitru Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International Symposium of the IAODT, Tesalonic 23-26 June 2011 with the theme “The Function and the Limits of Reason in Dogmatic Theology," Editura Astra Museum, Sibiu 2012, pp. 165-182.

22. Antropologia ortodoxă în perspectiva mântuirii reflectată în rugăciunile Tainei Sfântului Maslu, în vol. Simpozionului interna ionalț Taina Sfântului Maslu i îngrijirea bolnavilorș , Editura Cuvântul vie ii a țMitropoliei Munteniei i Dobrogei, Bucure ti, 2012, p. 177-192.ș ș

23. Lucrarea harului în Taina Sfântului Maslu după dogmaticile române ti din secolul XIX-XXș , în vol. „Teologie i educa ie la Dunărea de Jos", Gala i, 2012, p. 13-29.ș ț ț

24. Dogmă i experien ă în via a Părin ilor de la Sinodul I ecumenic reflectate în cultul Bisericiiș ț ț ț , în vol. „Teologie i educa ie la Dunărea de Jos", Gala i, 2013, p. 117-132.ș ț ț

25. Sinergie i desăvâr ire în Taina Botezului după Sfântul Marcu Ascetul - implica ii teologico-ș ș țexisten iale în contemporaneitateț , în vol. „Teologie i educa ie la Dunărea de Jos", Gala i, 2011, p. 20-ș ț ț34

26. Taina Botezului şi implicaţiile ei eclesial-existentiale în lumea post-modernă, în vol. simp international „Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european", Bruxelles (2011), Editura Basilica, Bucureşti, 2013, pp. 310-335

27 Aspecte ale misiunii Bisericii în contextul provocării mediilor contemporane, în vol. simp internaţional „Misiune, Spiritualitate, Cultură", Editura Valahia University Press, Târgovişte, 2013, pp.

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 16

Page 5: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

64-74

28. Receptarea teologiei Crezului niceo-constantinopolitan în tratatele româneşti de Dogmatică ortodoxă – a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, în „Anuarul" Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2010, pp. 221-242

29. Un aspect ce nu trebuie uitat: întărirea comunită ii în ethosul Bisericii Ortodoxeț , în vol. „Biserica Ortodoxă i grupările religioase neoprotestante. Simpozion Na ional de Misiologie", Editura Astra ș țMuseum, Sibiu, 2013, p. 159-173

30. Dogmatişti ortodocşi români din a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, în vol. Colocviului Naţional de Teologie Dogmatică, Editura Gutenberg, Arad, 2006, pp. 374-435

31. Raportul dintre Euharistie şi celelalte Taine ale Bisericii în Dogmatica actuală, în vol. simpozionului internaţional „Taină şi Mărturisire", Caransebeş, 27-29 aprilie, 2014, Editura presa Universitară Clujeană, 2014, pp. 117-133.

32. Church-Dogma-Mission The Dynamics of the Mission in the Romanian Orthodox Theological Faculties, în vol. „Making Mission from the Model of Christ. Th e specificity of Orthodoxy and Ecumenism today" coord. pr. prof. dr. Aurel Pavel, pr. lect. dr. Daniel Buda, lect. dr. Ciprian Iulian Toroczkai. - Sibiu : Astra Museum, 2013 pp. 129-142

33. Ecclesial Experience – a Missionary-Apologetical Principle in Apostolic Fathers and Apologists Thinking, în vol. „Making Mission from the Model of Christ. The specificity of Orthodoxy and Ecumenism today", coord. pr. prof. dr. Aurel Pavel, pr. lect. dr. Daniel Buda, lect. dr. Ciprian Iulian Toroczkai. - Sibiu : Astra Museum, 2014, pp. 114-126

34. Receptarea Documentului Botez, Euharistie, Preoţie În Dogmatica romanească şi importanţa acestuia astăzi, în vol. "Constituţia sacramentală a Bisericii. 30 de ani de la lansarea Documentului "Botez, Euharistie, Minister" la Lima (1982-2012)", Editura Vasiliana, 98, Iaşi 2014, pp. 58-69

35. The Role of Emperor Constantine in the Dogmatic Disputes of the Fourth Century, Marian Gh. Simion and Cristian Sonea (Eds.), „Faith and Politics: Emperor Constantine, Orthodox Church and Freedom", Institute for Peace Studies in Eastern Christianity, Cambridge, MA, (ISBN 978-0-9835779-2-8), Presa Universitară Clujeană of Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca Romania (ISBN 978-973-595-760-9), 2014.

36. Preotul profesor Ilarion V. Felea (1903-1961) - viziunea unitară asupra teologiei şi metoda apologetică în exprimarea unei culturi teonome în vol. "Catedrala Ortodoxă Veche a Aradului - Tradiţie şi actualitate 1865-2015, 150 de ani de istorie, spiritualitate şi cultură ecleziastică", Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad 2015, pp. 64-103

37. Darul unităţii lumii şi rolul Bisericii în unificarea şi transfigurarea ei în vol. „Darul unităţii Bisericii şi a lumii – implicaţii teologico-dogmatice şi culturale", al V-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura Astra Museum/Andreiana, Sibiu, 2015, pp. 199-216.

38. The Problem of the Reception of Church Dogmas in the Contemporary World in vol. „Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition today", 4 International Symposium of Orthodox Dogmatic Theology, Sofia, 2013, Editors Ioan Tulcan, Peter Bouteneff, Michael Stavrou, Editura Astra Museum, Sibiu, 2015, 173-186.

STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

1. Omul ca micro şi macrocosmos, în "Analele" Universităţii “Aurel Vlaicu" din Arad, Fascicola „Teologie şi Ştiinţe Umaniste", ISSN 1582-3369, Arad, 2000, pp. 121-129

2. Dimensiunea euharistică a creaţiei, în „Teologia", ISSN 1453-4789, nr. 1 / 2000, pp. 108-119

3. Omul - între cunoaşterea teonomă şi cunoaşterea autonomă, în „Teologia", ISSN 1453-4789, nr. 3 / 2000, pp. 84-97

4. Îndumnezeirea – chemare şi sens al vieţii omului, în „Teologia", ISSN 1453-4789, nr. 1 / 2001, pp. 116-127

5. Dimensiunea profetică a teologiei în raport cu ştiinţa contemporană, în „Teologia", ISSN 1453-4789, nr. 3-4 / 2001, pp. 62–68

6. Restaurarea creaţiei în şi prin Iisus Hristos, în „Teologia", ISSN 1453-4789, nr. 1 / 2002, pp.54-68

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 16

Page 6: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

7. Aspecte fundamentale ale hristologiei Sf. Ioan Damaschin, în „Teologia", ISSN 1453-4789, nr. 1 / 2003, pp. 14-37

8. Omul – fiinţă cunoscătoare, în „Teologia", ISSN 1453-4789, nr. 2 / 2003, pp. 58 – 71

9. Părintele Dumitru Stăniloae şi eclesiologia comuniunii, în „Teologia", ISSN 1453-4789, nr. 3 / 2003, pp. 126-148

10. Raţiune şi raţionalitate în Teologia ortodoxă, în „Teologia", nr. 1-2 / 2004, ISSN 1453-4789, pp. 124-161

11. Dimensiunea cosmică a Praznicelor împărăteşti, în „Teologia", nr. 1 / 2005, ISSN 1453-4789, pp.100-146

12. Aspecte fundamentale ale misticii în teologia ortodoxă, în „Teologia", nr.2 / 2005, ISSN 1453-4789, pp.65-98.

13. Liturghie şi filantropie – coordonate ale misiunii Bisericii în lumea contemporană, în „Altarul Banatului", an XVII, (2006), nr. 1-3, pp. 77-88.

14. Revelaţie şi raţiune. Despre posibilităţile coexistenţei fără confuzie a raţiunii cu taina, în „Altarul Banatului", an XVI, (2005), nr. 7-9, pp. 13-29.

15. Revelaţie şi cultură, în „Altarul Banatului", an XVIII, (2007), nr. 4-6, pp. 22-34.

16. Tainele Bisericii – expresie a relaţiei interioare dintre apofatic-catafatic, cuvânt şi taină, în „Altarul Banatului" anul XVIII, (2007), nr. 1-3, pp. 65-77

17. Mistică eclesială sau mistică individuală – o falsă dilemă, în „Teologia", an X, (2006), nr. 4, ISSN 1453-4789 pp. 101-116.

18. Triadologia Părinţilor Capadocieni, în „Altarul Banatului"an LVII, (2007), nr. 10-12, pp. 63-73.

19. Aspecte ale ecumenismului şi ale misiunii Bisericii în lume reflectate în paginile revistei „Teologia", în „Teologia 10 ani de apariţie", an XI (2007), nr. 4, pp. 128-144.

20. Prezenţa Sfintei Treimi în Biserică şi în lume, în „Altarul Banatului", an LVIII (2008), nr. 1-3, pp.40-54.

21. Ilarion V. Felea – preotul, teologul, mărturisitorul – după Jurnalul autobiografic, în „Teologia", an XII (2008), nr. 1, pp. 15-61.

22. Sensul istoric-eshatologic al culturii şi contrafacerile acestuia în cadrul culturii secularizate, în rev. „Mitropolia Olteniei", nr. 9-12/2009, pp. 49-68 şi în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Theologia Orthodoxa, vol. 57(LVII), 2012, pp. 77-92

23. Receptarea teologiei Crezului niceo-constantinopolitan în Tratatele româneşti de Dogmatică Ortodoxă – a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul", Universitatea Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti ISSN 158-8840, Bucureşti, 2010, pp. 221-242

24. The Mystery of the Holy Trinity and the Experience of God in Liturgy. Dogma, Spirituality and Liturgy in Orthodoxy, în „International Journal of Orthodox Theology", Erlangen 2/1 2011, ISSN 2190-0582, pp. 106-116 (publicat şi în volumul simpozionului).

25. Părintele Dumitru Stăniloae – viziunea sa ecumenică în perspectiva dimensiunii cosmice a mântuirii realizate în Hristos, în „Revista Ecumenică Sibiu", an I (2009), nr. 3, pp. 367-380

26. Vladimir Lossky – the Hermeneutics of Tradition as Patristic and Ecclesial Theology, în „International Journal of Orthodox Theology" 3:2, 2012, pp. 157-174

27. Nikolaos Matsoukas' Efforts to overcome Scholastic in Dogmatic Theology, în „International Journal of Orthodox Theology" Erlangen 3:4 (2012) ISSN 2190-0582, pp. 167-186

28. The Development of Dogmatic Studies, în vol. „Orthodox Theology in the 20th century and early 21 st century", Basilica, Bucureşti, 2013, pp. 395-460 (în colaborare cu pr. prof. dr Ştefan Buchiu)

29. Father Justin Popovich: The Biblical and Patristical Hermeneutics of the Dogmas of the Twentieth Century in Journal of the Orthodox Theological Faculty, University of East Sarajevo, Special issue, Commemorating 20 years from the founding of Theological Faculty „Saint Basil of Ostrog" in Foča, May 2014, ISSN 2303-4513, pp. 77-88.

ARTICOLE

- peste 100 de articole publicate, în săptămânalul pastoral-misionar Calea Mântuirii (Arad), în publicaţiile: Lumina (Bucureşti), Învierea (Timişoara), Lumina (Arad), pe diferite teme de doctrină,

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 16

Page 7: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

misiune, teologie şi cultură, teologie şi secularizare, toate adresându-se omului contemporan

Participări la seminarii sau simpozionae naţionale şi

internaţionale

A) Participări cu referat la seminarii şi simpozioane internaţionale:

1. 27-28 octombrie 2000, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Universitatea “Aurel Vlaicu" din Arad cu tema “10 ani de la înfiinţarea Universităţii “Aurel Vlaicu" din Arad" am participat cu studiul: Omul - fiinţă necunoscută după Alexis Carrel.

2. 17-18 mai 2004, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Schisma din 1054. Consideraţii eclesiologice, istorice şi ecumenice", am participat cu studiul: Relaţia dintre Fiul şi Duhul Sfânt în triadologia ortodoxă şi romano-catolică.

4. 19-20 mai 2005, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Prezenţa Bisericilor într-o Europă unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic şi interreligios", am participat cu studiul: Privatizarea credinţei şi necesitatea redescoperirii conştiinţei eclesiale.

5. 13-15 mai 2005, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia cu tema “Omul de cultură în faţa descreştinării", am participat cu studiul: Raţiune şi mistică – antagonism sau complementaritate?

6. iulie 2006, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa cu tema “Ortodoxia românească şi rolul ei în mişcarea ecumenică. De la New Delhi la Porto Alegre 1961-2006", am participat cu studiul: Omul contemporan în căutarea unui ideal. Misiunea Bisericii în lume şi rolul ei în depăşirea simtomelor secularizării.

7. 6-8 iunie 2007, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Accentes & Perspectives of Orthodox Dogmatic Theology as part of Church Mission in Today's World", am participat cu studiul: Orthodox Dogmatic Theology in the second half of 20th century and the beginning of 21 century and its representative personalities.

8. 4-6 decembrie 2007, în cadrul Conferinţei internaţionale organizate de Facultatea de Teologie din Cluj cu tema “Etică-etnie-confesiune" am participat cu studiul: “Etica creaţiei" – implicaţii antropologice, comunitare şi soteriologice.

9. 2-4 noiembrie 2008, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie din Cluj cu tema “Revelaţie şi diversitate culturală. Evanghelia lui Hristos şi diversitatea culturilor", am participat cu studiul: Sensul istoric-eshatologic al culturii şi contrafacerile acestuia în cadrul culturii secularizate.

10. 9-10 octombrie 2008, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie din Oradea cu tema “Scriptură-Liturghie-Biserică", am participat cu studiul Redescoperirea Scripturilor şi relevanţa teologico-misionară a relaţiei dintre teologia biblică şi teologia dogmatică.

11. 25-26 februarie 2009, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie din Arad cu tema “Rev. Ph. D. Ion Bria. The reception of his theological thinking and its relevance for the overpass of the ecumenical and missionary deadlock" am participat cu studiul “The Renew" as a Pastoral-Missionary Desideratum in Rev. Bria's Theological Though.

12. 14-17 mai 2009, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facuultatea de Teologie “Andrei Şaguna" din Sibiu cu tema “Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii" am participat cu studiul, Părintele Profesor Ion Bria şi contribuţia sa specifică în elaborarea unei Teologii Dogmatice cu implicaţii ecumenice.

13. 11-13 iunie 2009, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Asociaţia Internaţională a Dogmatiştilor Ortodocşi în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?" am participat cu studiul Dogma şi Interdisciplinarity. The Testimony of the Church's faith in Postmodern Context.

14. 15-17 octombrie 2009, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi cu Facultatea de Teologie Protestantă din Tübingen intitulat “God the Father and the Life of the Holy Trinity" am participat cu studiul The Mystery of the Holy Trinity and Its Experience in the Liturgical Dimension of the Church.

15. 1-2 noiembrie 2010, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul"din Bucureşti cu tema “Crezul Niceo-Constantinopolitan. Istorie, teologie şi spiritualitate", am participat cu studiul Receptarea teologiei Crezului niceo-constantinopolitan în Tratatele româneşti de Dogmatică Ortodoxă – a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea

16. 11-13 noiembrie 2010, Simpozionul Internaţional Research and Education in Innovation Era, organizat de Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad, referatul: Method, Perspective and Finality in

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 16

Page 8: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

Theological Research

17. 18-20 mai 2011, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Universitatea din Galaţi, secţia Teologie, sub titlul „Dialog interdisciplinar în cercetarea academică" am participat cu studiul Sinergie şi desăvârşire în Taina Botezului după Sfântul Marcu Ascetul

18. 25-26 mai 2011, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad cu tema „The Human Existence Ecclesiastically Integrated through the Sacrament of Baptism and Marriage" am participat cu studiul Christ's Presence in Man's Heart through the Sacrament of Baptism according to St. Mark the Ascet

19. 23-26 iunie 2011, Tesalonic (Grecia) în cadrul Simpozionului internaţional organizat de International Association of Orthodox Dogmatic Theologians, cu tema “The Function and the Limits of Reason in Dogmatic Theology", am participat cu studiul The Function of Human Reason in the God-Man-World Relationship as Reflected in Fr Dumitru Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia.

20. 28 iunie-1 iulie 2011, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de către Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă Instituţiile Uniunii Europene (Bruxelles) şi dedicat anului omagial al Tainei Botezului şi Tainei Cununiei, am participat cu studiul Taina Botezului şi implicaţiile ei eclesial-existenţiale în lumea postmodernă.

21. 2-5 noiembrie 2011, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de către Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca intitulat „Familia creştină între tradiţie şi modernitate", am participat cu studiul Ecclesia domestica sub influeţele nefaste ale mediilor în societatea contemporană.

22. 14-17 mai 2012, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de către Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul" a Universităţii din Bucureşti, intitulat „Taina Sfântului Maslu şi a îngrijirii bolnavilor", am participat cu studiul Antropologia ortodoxă în perspectiva mântuirii reflectată în Rugăciunile Tainei Sfântului Maslu.

23. 16-17 mai 2012, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de către Departamentul de Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi, intitulat „Taina Sfântului Maslu şi a îngrijirii bolnavilor" am participat cu studiul Lucrarea harului în Taina Sfântului Maslu, după manualele româneşti de Dogmatică din secolele XIX-XX.

24. 11-12 iunie 2012, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, intitulat „A face misiune după modelul lui Hristos: specificul Ortodoxiei şi Ecumenismul de azi", am participat cu studiul Exigenţele misiunii Bisericii Ortodoxe în cultura contemporană.

25. 28 oct – 1 nov 2012, în cadrul Comisiei „Mission and Evangelism" a World Council of Churches (Geneva) am participat la consultarea „Evanghelism in Theological Education and Missiological Formation in Europe" cu studiul The Dynamics of the Mission in the Romanian Orthodox Theological Faculties.

26. 9-10 noiembrie 2012, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj cu titlul „Diaconie şi Taumaturgie" am participat cu studiul Pocăinţă - premisă a vindecării în Taina Sfântului Maslu.

27. 16-17 noiembrie 2012, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Episcopia Devei şi Hunedoarei, intitulat “Suferinţă şi terapie – perspective teologice", am participat cu studiul Pocăinţa – premisă a iertării şi a vindecării în Taina Sfântului Maslu.

28. 15-17 mai 2013, în cadrul Simpozionul internaţional organizat de Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galati cu tema “2013 Anul jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi anul omagial Dumitru Stăniloae" am participat cu studiul Dogma şi experienţă în viaţa Părinţilor de la Sinodul I Ecumenic reflectate în cultul Bisericii.

29. 3-6 iunie 2013, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova cu tema “Mărturisire, cinstire şi recunoştinţă", am participat cu studiul Dogma şi experienţă în viaţa Părinţilor de la Sinodul I Ecumenic reflectate în cultul Bisericii - exemplul Părintelui Dumitru Stăniloae.

30. 5-6 iunie 2013, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie din Târgovişte cu tema “Biserica şi societatea în lumea contemporană: provocări, tendinţe şi perspective", am participat cu studiul Aspecte ale misiunii Bisericii în contextul provocării mediilor contemporane.

31. 20-21 iunie 2013, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu intitulat: „A face misiune după modelul lui Hristos II: misiunea internă i misiunea externă a Bisericii", am participat cu studiul ș Orientarea duhovnicească a parohiei. Exigen e ale misiunii Bisericii astăziț

32. 22-25 septembrie 2013, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Asociaţia Internaţională

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 16

Page 9: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

a Dogmatiştilor Ortodocşi şi Facultatea de Teologie din Sofia cu tema "Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition and its Relevance Today", am participat cu studiul The Reception of Church Dogmas in world today.

33. 3-5 octombrie 2013, în cadrul Congresului internaţional dedicat părintelui Dumitru Stăniloae, organizat de Patriarhia Română şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi intitulat „Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi", am participat cu studiul Părintele Dumitru Stăniloae (1903-1993) – creaţie şi restaurare în Teologia Ortodoxă. Receptarea gândirii sale în areopagul culturii române contemporane.

34. 10-11 octombrie 2013, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca intitulat “Credin ă i politică. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori şi apărători ț șai libertăţii religioase", am participat cu studiul Rolul împăratului Constantin cel Mare în cadrul disputelor dogmatice din secolul al IV-lea.

35. 13-14 noiembrie 2013, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgovişte intitulat “Globalizare, Religie, Educaţie", am participat cu studiul Globalizare şi cultură. Provocarea culturii globalizate asupra ethosului culturii ortodoxe.

36. 29-30 octombrie 2013, Simpozionul Interna ional ț Părin ii Dumitru Stăniloae i Iustin Popovici - ț școntribu ia lor la restaurarea Dogmaticii ortodoxe în secolul al XX-leaț , în colaborare cu Facultatea de Teologie din Sarajevo, Referat: Părintele Justin Popovici - cultură i sfin enie în lumina lui Hristos ș țDumnezeu-Omul

37. 12-14 noiembrie 2009, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Craiova cu tema „Teologia şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama", am participat cu studiul Vederea lui Dumnezeu ca premisă a îndumnezeirii omului în viziunea Sfântului Grigorie Palama.

38. 22-25 septmbrie 2013, în cadrul celei de-a patra întruniri a dogmatistilor ortodocşi organizată la Facultatea de Teologie din Sofia (Bulgaria), am participat cu studiul Problema receptării dogmelor Bisericii în lumea de azi

39. 5-8 octombrie 2014, în cadrul Congresului internaţional euharistic organizat de Patriarhia Română şi Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din Bucureşti intitulat „Sensurile şi importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei şi ale Sfintei Taine a Împărtăşaniei în teologia, spiritualitatea şi misiunea ortodoxă contemporană", am participat cu studiul Taina Euharistiei şi raportul ei cu celelalte Taine ale Bisericii în Dogmatica actuală

40. 3-6 noiembrie 2014, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca cu titlul “Euharistie, Spovedanie, Martiriu" am participat cu studiul Taina Euharistiei şi raportul ei cu celelalte Taine ale Bisericii în Dogmatica actuală

41. 9-10 mai 2014, în cadrul Simpozionului internaţional organizat de Departamentul de Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara intitulat „Holy Eucharist and the Experience of Repentance in the Orthodox Tradition", am participat cu tema The Presence of Christ in the Holy Sacrament of the Eucharist and in the Church. Considerations on the Theology of Father Dumitru Stăniloae and Alexander Schmemann

42. 28-30 mai 2015 am participat la Simpozionul internaţional "A face misiune după modelul lui Hristos III: Parohia şi mănăstirea – provocări şi implicaţii duhovniceşti şi comunitare", organizat de Facultatea de Teologia Ortodoxă "Sfântul Andrei Şaguna" din Sibiu cu studiul Homo Cyberneticus. The Challenge to the Mission of the Church in Postmodernity.

43. 25 oct-5 nov. 2015 am participat la Conferinţa internaţională intitulată „Stat şi Societate în Europa", organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă în colaborare cu Academia Română cu studiul Semnificaţia teologică a luminii în contextul descoperirilor ştiinţifice actuale. O abordare apologetic-dogmatică

44. 2-5 noiembrie 2015 am participat la Simpozionul internaţional intitulat „Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare", organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bvabeş-Bolyai din Cluj-Napoca, am participat cu studiul Parohia – metamorfozele prezentului şi incertitudinile viitorului

B) Participări cu referat la seminarii şi simpozioane naţionale

1. 27-28 mai 1999, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Teologia ortodoxă română în pragul celui de al III-lea mileniu", am participat cu studiul: Dimensiunea euharistică a creaţiei

2. 25-26 mai 2000, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci este acelaşi", am participat cu studiul: Restaurarea creaţiei în şi prin Iisus Hristos.

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 16

Page 10: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

3. 31 mai-1 iunie 2001, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Facultatea de Teologie Ortodoxă la zece ani de existenţă", am participat cu studiul: Teologie şi ştiinţă – de la conflict la convergenţă.

4. 23-24 mai 2002, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie din Arad cu tema “Antropologie creştină şi postmodernism", am participat cu studiul: Vocaţia cosmică a omului într-o lume secularizată.

5. 29 noiembrie, 2003, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad şi Facultatea de Ştiinţe Umaniste cu tema “85 ani de la Marea Unire (1918-2003). Societate şi cultură în România interbelică", am participat cu studiul: Profesorul I.G.Savin şi contribuţia lui la dezvoltarea Apologeticii.

6. 31 oct-2 nov 2005, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa cu tema “Ştiinţă şi religie: conflict sau convergenţă", am participat cu studiul: Paradoxul persoanei şi insuficienţele umanismului antropocentric.

7. 22-23 mai am participat la simp organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad cu tema Dumitru Stăniloae şi Ilarion Felea. 100 de ani de la naştere, am participat cu studiul Părintele Dumitru Stăniloae şi eclesiologia comuniunii

8. 30-31 martie 2006, în cadrul primului Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Teologia Dogmatică Ortodoxă la începutul celui de al III-lea mileniu", am participat cu studiul: Dogmatişti ortodocşi români din a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea.

9. 25-26 mai 2006, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Istorie şi spiritualitate ortodoxă în Episcopia Aradului 1706-2006", am participat cu studiul: Religie şi cultură în gândirea teologică a părintelui profesor Ilarion V.Felea. O remarcabilă contribuţie a teologiei arădene la edificarea unei culturi teonome.

10. 13-14 noiembrie 2007, în cadrul Simpozionului naţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema “Sfântul Ioan Gură de Aur (407-2007). Teologia patristică între tradiţie şi contemporaneitate", am participat cu studiul: Biserica – Trup al lui Iisus Hristos şi Templu al Duhului Sfânt în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur

11. 22-23 mai 2008, în cadrul celui de-al doilea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti cu tema “Metode de cercetare în Teologia Dogmatică Ortodoxă", am participat cu studiul: Direcţii teologice reflectate în Tratatele de Dogmatică Ortodoxă în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea.

12. 19-20 noiembrie 2008, Simpozionul Facultăţii de teologie din Arad, cu tema Scriptură şi Liturghie. Actualitatea mesajului acestora şi relevanţa lui apologetică în lumea contemporană, am participat cu referatul Relaţia perihoretică dintre Cuvânt şi Taină în Sfânta Liturghie

13. 2 aprilie 2009, Conferinţă Naţională organizată de Centrul de Studii Teologice Interdisciplinare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea cu tema “Sfânt şi sfinţenie în lumea contemporană" am participat cu studiul Sfinţenia – un ideal care a dispărut?

14. 29-31 octombrie 2009, în cadrul Simpozionului naţional organizat de Institutul de Istorie Ecleziastică al Universităţii “Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca intitulat “Biserică, Societate, Cultură", am participat cu studiul Parohia – spaţiu al misiunii Bisericii în postmodernitate

15. 28-29 aprilie 2010, în cadrul Simpozionului naţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad în colaborare cu Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române cu tema „Calea Mântuirii la zece ani de la reapariţie (2000-2010). Importanţa pastoral-misionară şi culturală a presei bisericeşti în Ortodoxia românească", am participat cu studiul Direcţii misionare reflectate în publicaţia “Calea Mântuirii"

16. 25-26 mai 2010, în cadrul celui de-al III-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică organizat de Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Babeş-Boylai" din Cluj-Napoca intitulat „Revelaţie, Dogmă şi Spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii", am participat cu studiul Revelaţie şi sfinţenie. Unitatea Revelaţiei în Iisus Hristos şi în Vieţile Sfinţilor.

17. 27-28 septembrie 2010, în cadrul celui de-al IV-lea Congres al Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, organizat de Facultatea de Teologie din Bucureşti sub genericul “Aniversarea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Cercetarea teologică astăzi", am participat cu studiul Metode, perspective şi finalităţi ale cercetării teologice

18. 4 – 6 noiembrie 2010, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca cu titlul Credinţă şi mărturisire; istorie şi actualitate, am susţinut studiul Cele văzute şi cele nevăzute. Mărturisirea credinţei omului postmodern în materialitatea transfigurată

19. 10-11 octombrie 2011, în cadrul Simpozionului Naţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad cu tema „Teologia ca vocaţie eclesială, pastoral-misionară şi dimensiunea sa

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 16

Page 11: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

academică", am participat cu studiul Emilian Vasilescu – receptarea teologică a gândirii creştin-ortodoxe a intelectualilor români în România interbelică

20. 28-29 mai 2012, în cadrul Simpozionului Naţional organizat de Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad intitulat „Biserica Ortodoxă şi grupările religioase neoprotestante", am participat cu studiul Un aspect ce nu trebuie uitat în contextul ofensivei cultelor neoprotestante: întărirea comunităţii în ethosul Ortodoxiei

21. 18-19 aprilie 2013, în cadrul Simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad în colaborare cu Academia Română cu tema „Teologie şi Logică", am participat cu studiul Structura logic-paradoxală a dogmei hristologice în „Ambigua" Sfântului Maxim Mărturisitorul

22. 5-8 iunie 2012, în cadrul Simpozionului organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei intitulat „Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate. Taina Sfântului Maslu şi a îngrijirii bolnavilor", am participat cu studiul, am participat cu studiul Taina Sfântului Maslu - privire asupra evoluţiei istorice reflectată în dogmaticile româneşti ale sec. XIX -XX.

23. 4-6 septembrie 2012, în cadrul celui de-al IV-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică din Patriarhia Română cu intitulat „Constituţia sacramentală a Bisericii. 30 de ani de la lansarea documentului Botez, Euharistie, Slujire, Lima - Peru (1982 - 2012)", am participat cu studiul Receptarea Documentului B.E.M în dogmatica ortodoxă română şi relevanţa acestuia astăzi

24.17-18 mai 2013, în cadrul Simpozionul naţional organizat de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara cu tema “Sfântul Constantin cel Mare şi imperiul creştin: teologie, politică şi hagiografie în Bizanţul timpuriu", am participat cu studiul Dogma şi experienţă în viaţa Părinţilor de la Sinodul I Ecumenic reflectate în cultul Bisericii

25. 8-9 iulie 2013, în cadrul Simpozionului naţional organizat de Facultatea de Teologie din Oradea cu tema “Acad. Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Stăniloae – Părintele Teologiei româneşti" am participat cu studiul “Percepţia antinomică a dogmelor în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae"

26. 25-26 noiembrie 2013, în cadrul simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova cu tema “Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie. Contribuţia Bisericii din Oltenia la promovarea şi valorificarea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae“, am participat cu studiul Părintele Dumitru Stăniloae – restaurarea Dogmaticii Ortodoxe în secolul XX

27. 21-23 septembrie 2014, în cadrul celui de-al VI-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română intitulat “Teologie şi Misiune. Rolul Facultăţilor de Teologie în contextul misiunii parohiale" am participat cu studiul Direcţii ale misiunii Bisericii astăzi. Rolul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă.

28. 9-11 mai 2016 în cadrul celui de-al VI-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă cu tema „Antropologia ortodoxă din perspectivă eclesială. Provocările postmodernităţii", organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, la manastirea Tismana, am participat cu studiul Spre o nouă abordare a antropologiei în Dogmatica Ortodoxă actuală

Afilieri - 1996-1998 – preşedinte A.S.C.O.R. Arad, organizând o serie de conferinţe cu personalităţi din lumea ortodoxă, editând revista Lumina şi înfiinţând atelierul de icoane şi biblioteca ASCOR Arad.

- 2007-prezent – membru co-fondator al I.A.D.O.T. (Asociaţia Internaţională a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi) din care fac parte cei mai buni specialişti în domeniul Teologiei Dogmatice Ortodoxe la nivel mondial.

Proiecte • Membru în Grantul de cercetare internaţional „Leonardo Da Vinci”, intitulat „Formare de formatori în studii misiologice şi ecumenice” cu numărul de înregistrare Ro/2005/95172/Ex, promotor Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”- 2006 (primul grant internaţional din teologia ortodoxă română/stadiu de cercetare la Oslo-Norvegia).

Membru în colective redac ionaleț Membru în comitete redacţionale ale unor reviste

• membru în colectivul redacţional al revistei trimestriale Teologia (din 2004-2011) a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, ISSN 1453-4789; revista este recunoscută de CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior); redactor şef al acestei reviste din 2011, obţinând intrarea revistei în categoria B.

• membru în colectivul redacţional şi secretar de redacţie (începând din anul 2005) al periodicului săptămânal Calea Mântuirii al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, ISSN 1582 – 1951

Membru în comitete redacţionale ale unor manuale

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 16

Page 12: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

• membru în colectivul de redactare al Manualului de Apologetică ortodoxă la nivelul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română

• membru în colectivul de redactare al Manualului de Teologie Dogmatică Ortodoxă la nivelul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română

• membru în colectivul de redactare al Manualului de Misiologie ortodoxă la nivelul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română

• membru în Comisia de coordonare şi elaborare a Dictionarului de Teologie Ortodoxă la nivelul Facultăţilor din Patriarhia Română

Membru în 23 comisii de doctorat la disciplina Teologia Dogmatică Ortodoxă în cadrul Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul”, Universitatea Bucureşti (perioada 2010-2013)

Coordonator - volume de studii simpozioane, conferinţe naţionale

şi internaţionale

1. împreună coordonator al volumului simpozionului internaţional „Schisma din anul 1054. Consideraţii eclesiologice, istorice şi ecumenice", organizat de Facultatea de Teologie ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad, în perioada 17-18 mai 2004, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu", ISSN 1453-4789, Arad, 2004, 400 P.

2. împreună coordonator al volumului simpozionului internaţional „Prezenţa Bisericilor într-o Europa unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic şi interreligios", Editura Universităţii “Aurel Vlaicu", ISBN:973-752-021-1, Arad, 19-20 Mai, 2005, 377 p.

3. împreună coordonator al volumului simpozionului naţional „Istorie şi spiritualitate ortodoxă în Episcopia Aradului 1706-2006" ISBN (10) 973-7650-44-1, ISBN (13) 978-973-7650-44-3, Arad, 2006, 421 p.

4. împreună coordonator al volumului simpozionului naţional „Teologia dogmatică ortodoxă la începutul celui de-al treilea mileniu. Contribuţia dogmatiştilor arădeni: accente, probleme, perspective", Editura Gutenberg, ISBN 973-7776-47-X, Arad, 2006, 436 p.

5. împreună coordonator al volumului Centrului de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, intitulat „Ortodoxie şi globalizare. Relevanţa relaţiei local-universal în Europa de astăzi", ISBN (10) 973-7650-45-X, ISBN (13) 978-973-7650-45-0, Arad, 2006, 483 p.

6. împreună coordonator al volumului simpozionului internaţional “Accentes&Perspectives of Orthodox Dogmatic Theology as part of Church Mission in Today's World", Editura Universităţii “Aurel Vlaicu" Arad, ISBN:978-973-752-207-8, Arad, 2007, 327 p.

7. împreună coordonator al volumului Centrului de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, intitulat „Teologia icoanei şi provocările ei în lumea contemporană" Editura Universităţii “Aurel Vlaicu" Arad, ISBN 978-973-752-304-4, Arad 2008, 277 p.

8. împreună coordonator al volumului „Omagiu Părintelui Prof Dr. Acad. Dumitru Popescu la împlinirea vârstei de 80 de ani", Editura Universităţii „Aurel Vlaicu" Arad, ISBN 978-973-752-373-0, Arad, 2009, 535 p.

9. împreună coordonator al volumului “Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?" Orthodox Dogmatic Theology Simposium, Arad 11-13 June 2009, coordinators Ioan Tulcan, Cristinel Ioja, Michel Stavrou, Peter Bouteneff, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu", Arad, 2009, 375 p.

10. împreună coordonator al volumului “Omagiu Pr. Prof. Dr. Ion Bria (1929-2002). The reception of his theological thinking an its relevance for the overpass of the ecumenical&missionary deadlock", The International Symposium Arad 25-26 february Editura Universităţii “Aurel Vlaicu", Arad, 2009, 350 p.

11. împreună coordonator al volumului „The Niceno-Constantinopolitan Creed. Expression of the One and Undivided Church Faith. History, Doctrine and Spirituality", Editura Univeristăţii „Aurel Vlaicu" ISBN 978-973-752-546-8, The International Symposium Arad, 2011, 591 p.

12. împreună coordonator al volumului „Teologia ca vocaţie eclezială, pastoral-misionară şi dimensiunea sa academică", Editura Astra Museum, ISBN 978-973-8993-73-0, Sibiu, 2012, 551 p.

13. împreună coordonator al volumului „The Function and the Limits of Reason in Dogmatic Theology", I.A.O.D.T. Third International Symposium, Thessaloniki, 23-26 June 2011, Editura Astra Museum, ISBN 978-973-8993-74-7, Sibiu, 352 p.

14. împreună coordonator al volumului “Biserica Ortodoxă şi grupările religioase neoprotestante", Editura Astra Museum, Sibiu, 2013, 364 p.

15. împreună coordonator al volumului “Teologie şi Logică" în colaborare cu Academia Română,

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 16

Page 13: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

Editura Academiei Române 2013, 161 p.

16. împreună coordonator al volumului „Pr. Prof. dr. Ilarion V Felea, Opera vie ii meleț ", Editura Univeristă ii „Aurel Vlaicu" Arad, 2012, 377 p.ț

17. împreună coordonator al volumului "Catedrala Ortodoxă Veche a Aradului - Tradiţie şi actualitate 1865-2015, 150 de ani de istorie, spiritualitate şi cultură ecleziastică", Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad 2015, 361 p.

Vizibilitatea tiin ifică a opereiș ț Citări ale operei:

1. Pr. Prof. Dr. ŞtefanBuchiu citează lucrarea Dogmatică şi dogmatişti în studiul „Părintele Acad. D.Popescu o remarcabilă personalitate teologică a Bisericii Ortodoxe Române” din vol. „Omagiu Părintelui Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu la împlinirea vârsteide 80 de ani”, Arad, 2009, nota 23, p. 59.

2. Pr. Prof. Dr. Sterea Tache citează lucrarea Dogmatică şi dogmatişti în studiul intitulat „Părintele Acad. D. Popescu: teologia misiunii şi aspectele ei principale în contextulsecularizat contemporan” în vol. „Omagiu Părintelui Prof. Dr. Acad. DumitruPopescu...” Arad, 2009, nota 1, p. 68.

3. Pr. Prof. Dr. IoanTulcan citează lucrarea Dogmatică şi dogmatişti în studiul „Eclesiologia ortodoxă în perspectivă ecumenică în opera Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu” în vol. „Omagiu Părintelui Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu...” Arad, 2009, nota 13, p. 213

3. Pr. Lect. Dr. Lucian Farcaşiu citează din lucrarea Dogmatică şi dogmatişti în studiul „Direcţii pentru o dinamică pastoral-misionară în Biserica Ortodoxă Română reflectate înopera teologică a Părintelui Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu” în vol . „Omagiu Părintelui Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu...” Arad, 2009, notele1,6,18,19,20,21,25,28,29,30,31,32,36,39,40,45,51, pp.249- 267,ş.u.

4. Pr. Lect. Dr. Lucian Farcasiu citează lucrarea Raţiune şi mistică în Teologia Ortodoxă în lucrarea „Teologia imnografiei praznicelor împărăteşti din ciclul pascal”, EdituraUniversităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, p. 18, 21, 22

5. Pr. Lect. Dr. Lucian Farcasiu citează lucrarea Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismullumii contemporane în lucrarea „Teologia imnografiei praznicelor împărăteşti dinciclul pascal”, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, p. 28

6. Pr. Lect. Dr. Lucian Farcasiu citează lucrarea Raţiune şi mistică în Teologia Ortodoxă în studiul „Omul “fiinţă liturgică” sau despre necesitatea recursului culturii la valorilevieţii creştine. Sinergismul cultural-liturgic şi liturgic-cultural”, înTeologia, nr. 1/2010, p. 161, 163, 165, 168.

7. Anca Cristina Mustea citează din lucrarea Homo economicus. Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism în lucrarea de doctorat „A transdisciplinary approach of the need for sared in the contemporary society”, coordinator ştiinţific Prof Dr. Basarab Nicolescu, Facultatea de Studii Europene,Universitatea Babeş Bolyai, Cluj, 2010.

8. Pr. Dr. Vasile Vlad, citează din lucrarea Raţiune şi mistică în teologia ortodoxă în „Asumarea postmodernităţii”, Deva, 2011

9. Dr. Dacian But Căpuşan, citează din studiul meu intitulat Dogmatişti ortodocşi români din adoua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI , în studiul „Învăţătura despre Biserică şi preoţie în scrierile Părintelui Profesor Ioan I. Ică” în vol.„Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică”, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p. 215

10. Pr. Prof. Dr. Sterea Tache citează din lucrarea Dogmatica şi dogmatişti în studiul „Cosmologia şi antropologia părintelui Dumitru Stăniloae. Receptarea lor în teologia românească”, apărut în „Anuarul” Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, 2014, p. 193, 210

11. Pr. Prof. Dr. StereaTache citează lucrarea Dogmatică şi dogmatişti în studiul Cosmologia şi antropologia părintelui Dumitru Stăniloae – recuperarea viziunii teologiei patristice despre om şi lume în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, 2013, pp. 144, 145

12. Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea citează articolul Dogmatic Orthodox Theology in the second half of the20th century and the early 21th century and its reprezentative figures în studiul „Patristica restauratio în teologia părintelui Dumitru Stăniloae. Implicaţiile apariţiei Filocaliei româneşti pentru teologia şi viaţabisericească” în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, 2013, p. 289

13. Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu citează lucrarea Dogmatică şi dogmatişti în studiul „Receptarea opereipărintelui Stăniloae în teologia academică românească” în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă aUniversităţii Bucureşti, 2013, p. 225, 232

14. Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu citează lucrarea O istorie a Dogmaticii în teologia ortodoxă română în studiul „Receptarea operei părintelui Stăniloae în teologia academică românească” în Anuarul

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 16

Page 14: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

Facultăţii de TeologieOrtodoxă a Universităţii Bucureşti, 2013, p. 225, 226

15. Conf Dr. Adrian Lemeni citează lucrarea Homo economicus în studiul „Repere filocalice pentru misiunea de azi a Bisericii” în Anuarul Facultăţiide Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, 2013, p. 206, 207

16. Pr. Prof. Dr. Vasile Nechita citează lucrarea Teologie şi viaţă. Relevanţa teologiei ortodoxe în lumea contemporană în lucrarea „Prinos de recunoştinţă”, Editura Vasiliana 98, p.31

17. Pr. Lect Dr. Caius Cutaru citează lucrarea Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane în lucrarea „Homo religiosus în viziunea lui Mircea Eliade”, Editura Presa Universitara Clujeană, 2013, p. 99

18. Pr. Lect. Dr. Filip Albu citează lucrarea Cosmologie şi soteriologie în gândirea Părinţilor răsăriteni în lucrarea „Episcopul Grigorie Comşa al Aradului. Opera omiletică”, EdituraUniversităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2011, p. 27

19. Pr. Lect Dr.Filip Albu citează lucrarea Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane în lucrarea „Episcopul Grigorie Comşa al Aradului. Opera omiletică”, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2011, p. 28

20. Pr. Conf. Dr. Vasile Vlad citează lucrarea Raţiune şi mistică în teologia ortodoxă în studiul „The Return of the Sacreed in Former Totalitarian Societies” în vol. simp. „Religious freedom and constraint –theological-historial landmarks”, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Felicitas Rumänska Orthodoxa Stiftet för Norra Europe Stockholm, 2013

21. Pr. Drd. Ioan Schiau citează studiul Pietism şi secularizare – două tendinţe extreme în confi guraţia spaţiului eclesial şi social european în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia„ în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p. 253

22. Pr. Drd. Ioan Schiau citează studiul Teologia icoanei – fereastră spre transcendenţa dumnezeiască într-o lume a imaginilor tehnologizate, în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p. 253

23. Pr. Drd. Ioan Schiau citează studiul, „Ecclesia domestica” sub influenţele nefaste ale mediilor contemporane în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p. 253

24. Pr. Drd. Ioan Schiau citează studiul Aspecte ale misiunii Bisericii în contextul provocării mediilor contemporane în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p. 253

25. Pr. Drd. Ioan Schiau citează lucrarea Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p. 253

26. Pr. Drd. Ioan Schiau citează studiul Baptism and its ecclesial-existential implications in the post-modern world în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p 254

27. Pr. Drd. Ioan Schiau citează studiul Privatizarea credinţei şi necesitatea redescoperii conştiinţei eclesiale în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p 254

28. Pr. Drd. Ioan Schiau citează studiul Omul contemporan în căutarea unui ideal. Misiunea Bisericii în lume şi rolul ei în depăşirea simptomelor secularizării în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p 254

29. Pr. Drd. Ioan Schiau citează studiul Un aspect ce nu trebuie uitat: întărirea comunită ii în ethosul țBisericii Ortodoxe, în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p 254

30. Pr. Drd. Ioan Schiau citează lucrarea Homo economicus. Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism, în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p 255

31. Pr. Drd. Ioan Schiau citează lucrarea Teologie şi viaţă. Relevanţa teologiei ortodoxe în lumea contemporană (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p 260

32. Pr. Drd. Ioan Schiau citează lucrarea Hristos, Biserică, Misiune. Relevanţa misiunii Bisericii în lumea contemporană (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), în studiul „Misiunea ortodoxă şi ecologia” în “Studia Doctoralia Andreiana”, an III, nr 2, 2014, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu, p 260

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 14 / 16

Page 15: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

33. Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel, Dr. Ciprian Torokzkai, citează studiul Părintele Dumitru Stăniloae –viziunea sa ecumenică în lucrarea „Adevăratul şi falsul ecumenism. Perspective ortodoxe asupra dialogului dintre creştini”, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2010, pp. 137, 143, 145, 150, 166, 191, 195, 196

34. Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel, Dr. CiprianTorokzkai, citează lucrarea Dogmatică şi dogmatişti în lucrarea „Adevăratul şi falsul ecumenism. Perspective ortodoxe asupra dialogului dintre creştini”, Editura Universităţii “LucianBlaga”, Sibiu, 2010, p. 164

35. Lect. Dr. Ciprian Torokzkai citează lucrarea O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, vol. 2 în studiul „Întrupare, Cruce şi Înviere în viziunea părinţilor Georges Florovsky (1893-1978) şi Dumitru Stăniloae (1903-1993)” în „Analele” Universităţiide Vest din Timişoara, seria Teologie, nr. 19, p. 206

36. Pr. Conf. Constantin Necula citează lucrarea Dogmatică şi dogmatisti în studiul „Dimensiunea catehumenală a operei părintelui profesor Ion Bria” în vol. simp. internaţional “Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală.Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii”, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010, p. 388

37. Pr. drd. Gheorghe Iona cu citează lucrarea ș Homo economicus în studiul „Rugăciunea în lumea secularizată”, rev. „Studia Doctoralia Andreiana”, I/2012, p. 91

Recenzii

1. Diac. Lect.Drd. Lucian Farcaşiu, la Cosmologie şi soteriologie în gândirea Părinţilor Răsăriteni, în „Altarul Banatului”, an XIX (LVIII), (2008), nr. 7-9, pp. 179-184 şirev. Ortodoxia, nr. 3/2009, pp. 208-215

2. Pr. Lect Drd. Filip Albu, Apariţie editorială la Arad privind Teologia Dogmatică Ortodoxă Română în„Calea Mântuirii”, Arad, an IX (2008), nr. 49 (446), p. 3.

3. Lect Drd. Lucian Farcaşiu, Un nou doctor în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, în „Calea Mântuirii”, an VIII (2007), nr. 19 (367), p. 2.

4. În „Renaşterea”, an XIX Mai 2008, revistă editată de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului sunt prezentate succint trei dintre lucrările scrise de mine (pg. 7).

5. Pr. Lect. Drd. Filip Albu, Noi apariţii editoriale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, în„Calea Mântuirii”, nr. 17 (416), 2008, p. 3.

6. Pr. Lect. Drd. Filip Albu, Recenzie la Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane, în „Altarul Banatului”, an XIX, nr. 10-12 (2008), pp. 178-179.

7. Pr. Lect. Dr. Ioan Octavian Rudeanu, Trei izvoare cu apă vie duhovnicească. ( O prezentare alucrărilor Lect. Dr. Cristinel Ioja, Raţiune şi mistică în teologia ortodoxă,Cosmologie şi soteriologie în gândirea Părinţilor Răsăriteni şi Homo adorans.Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane) în Revista de spiritualitate şi cultură românească „Lumină Lină”, an XIII (2008), nr. 2, New York, pp. 113-116

8. Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu, Recenzie la Dogmatică şi dogmatişti.Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în adouă jumătate a secolului al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, în „RevistaTeologică”, serie nouă, an XIX (2009), nr. 1, Sibiu, pp. 263-267

9. IPS Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, Recenzie la Dogmatică şi dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe înRomânia în a două jumătate a secolului al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, în „Telegraful Român”, anul 157 (2009), nr. 9-12, Sibiu, p. 8.

10. Pr. Asist. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Recenzie la Dogmatică şi dogmatişti.Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în adouă jumătate a secolului al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, în rev. „Mitropolia Olteniei”, an LX (2008), nr. 9-12, pp. 257-260.

11. Dr. Ioan Popovici, Recenzie în limba engleză la lucrarea Raţiune şi mistică în teologia Ortodoxă, în rev. „Grigorie Palama”, an 91, nr. 824 septembrie-octombrie 2008, Tesalonic, Grecia, pp. 725-739.

12. Constantin Costache, Recenzie la lucrarea Dogmatică şi Dogmatişti, în rev. „Ortodoxia” seria a II-a, anul I, (2009), nr. 1, pp. 209-213

13. Pr. Prof.Gheorghe Petraru introduce lucrarea Homo adorans. Între Iisus Hristos şipoliteismul lumii contemporane în Bibliografia obligatorie de la Fişa disciplinei Teologie Fundamentală, Misiologie şi Ecumenism din cadrul Ghidului de Studii elaborate de Facultatea de Teologie “Dumitru Stăniloae”, Iaşi.

14. Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma, Criza economică şi criza spirituală (Prezentare la Homo economicus.Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism), în „Învierea”, an XXII (2011), nr. 3, p. 3 i „Calea Mântuirii”, an XII (2011), nr.4, p. 3.ș

15. Pr. Prof. Valer Bel introduce lucrarea Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 16

Page 16: INFORMAŢII PERSONALE Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL · PDF fileîn vol. „Ortodoxie şi globalizare. ... Staniloae's Annotations in the Romanian Philokalia, în The third International

Curriculum vitae Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

contemporane în Bibliografia pentru cursurile de doctorat – secţia sistematică- din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeş-Boylai dinCluj.

16. Asist. Dr. Iulian Ciprian Toroszkai, Recenzie la Homo economicus. Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism,în „Revista Teologică”, Sibiu, serie nouă, an XX (2010), nr. 3.

17. Pr. Lect Dr. Adrian Murg, Recenzie în limba engleză la O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, vol. II, în Teologia nr. 2/2013, 125-129

18. Pr. Lect Dr. Lucian Pietroaia prezintă lucrarea Homo economicus. Iisus Hristos, sensulcreaţiei şi insuficienţele purului biologism în „Calauza Ortodoxă”, Revista Arhiepiscopiei Dunării de Jos, decembrie 2011

19. Prof. Univ. Dr. Anton Ilica Recenzie la lucrarea O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, vol. II, în „Revista Teologică”, nr. 3/2013, Sibiu

20. Pr. prof. dr.Vasile Nechita Recenzie la Homo economicus. Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism, „Teologia Pontica” 3-4(2011), p. 241-245

21. Claudiu T. Arie an, prezentare la ș Homo economicus în revista „Orizont”, an XIII, nr. 1/ 2011, revistă a Uniunii Scriitorilor din România, p. 15

Aprecieri selective ale operei teologice

„Lucrarea Raţiune şi Mistică în Teologia Ortodoxă este rodul strădaniilor domnului Cristinel Ioja care a dat dovadă de o excelentă cunoaştere a teologiei ortodoxe şi confesionale, dar şi a problemelor pe care le are de îndeplinit Biserica într-o lume secularizată” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Prefaţă la „Raţiune şi Mistică în Teologia Ortodoxă”, p. 19)

„Scrisă într-un limbaj simplu dar profund, un limbaj care încearcă să cuprindă variatele sensuri ale problemelor abordate – lucrarea se impune prin sinteza, curajul şi argumentarea ideilor pe care le exprimă – şi care constituie tot atâtea provocări la adresa Bisericii, cât şi la adresa societăţii în general. Este o carte de profundă gândire teologică, o carte curajoasă, prin unele aprofundări ale ei, care ne conştientizează asupra sensului suprem al vieţii noastre revelat în Hristos” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Prefaţă la „Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane”, p. 19)

„Cosmologie şi soteriologie în gândirea Părinţilor Răsăriteni” constituie o realizare remarcabilă a autorului ei, deschizând un orizont larg asupra înţelegerii gândirii Sfinţilor Părinţi, cu care se identifică Biserica Ortodoxă. Eforturile autorului în reliefarea acestor aspecte legate de creaţie şi de prezenţa lui Dumnezeu în ea, se întemeiază pe o bogată literatură de specialitate din operele Sfinţilor Părinţi, din cercetările întreprinse de alţi teologi români şi străini, conferindu-i acesteia rigoare, temeinicie şi o autentică dimensiune ştiinţifică. Pe lângă aceasta, stilul clar, sobru, coerent şi viu, împrumută acestei lucrări un profil, care să o facă atractivă şi de real interes pentru toţi iubitorii valorilor perene ale Ortodoxiei. (Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Prefaţă la Cosmologie şi soteriologie în gândirea Părinţilor răsăriteni, pp. 14-15)

„Cristinel Ioja, tânăr cadru didactic la Facultatea de Teologie din Arad, ne oferă acum un veritabil vademecum pentru Teologia Dogmatică în România ultimilor 70 de ani (…) Autorul este printre puţinii teologi români care şi-au asumat condiţia de ucenic, parcurgând aproape integral contribuţiile dogmatişti români prezentaţi reuşind să redea cu acrivie pentru fiecare autor: cadrul general al abordărilor teologice, coordonatele fundamentale ale operei teologice, aspecte teologice esenţiale, interconfesionale-ecumenice, apologetice, precum şi receptarea operei teologice (…) Din modestie nu s-a înscris şi pe sine, deşi opera de până acum, l-ar recomanda pe deplin” (Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu, Recenzie la Dogmatică şi Dogmatişti în Revista Teologică nr. 1/2009, p. 223)

16/6/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 16 / 16