INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A - Evaluare iniţială: verificarea cantitativă şi...

of 18 /18
CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU – CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: Pascal M.Gabriela- NT Seria1 Grupa1 Liceul Tehnologic Nisiporești

Embed Size (px)

Transcript of INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A - Evaluare iniţială: verificarea cantitativă şi...

 • CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA

  PORTOFOLIU EVALUARE

  INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU – CLASA A V-A

  Neamț

  SERIA 1 GRUPA 1

  CURSANT:

  Pascal M.Gabriela- NT Seria1 Grupa1

  Liceul Tehnologic Nisiporești

 • Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Nisiporesti

  Disciplina: Informatica si TIC

  Clasa: a V a

  Nr. ore pe săpt.: 1

  Anul: 2017-2018

  Unitatea de învăţare: Internetul

  Nr. de ore alocate: 4 ore

  Profesor:Pascal Gabriela PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

  INTERNET

  Conținuturi Competențe

  specifice

  Activități de învățare Resurse Evaluare

  Servicii ale rețelei

  Internet

  1.3 Identificarea unor servicii ale

  rețelei Internet (dezbatere

  despre www, e-mail, trasfer de

  date, comert electronic, retele sociale)

  Descrierea rolului serviciilor

  rețelei Internet în satisfacerea unor nevoi din viața de zi cu zi

  Timp total alocat: 1 oră. Dezbatere: 15 minute.

  Vizionarea filmelor didactice referitoare identificarea

  unor servicii ale rețelei Internet descrierea rolului

  serviciilor rețelei Internet în satisfacerea unor nevoi

  din viața de zi cu zi: 30 minute

  Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la

  Internet şi recomandabil videoproiector.

  Activitate: frontală.

  Material didactic:

  Fise de lucru

  Film didactic: https://www.youtube.com/watch?v=ZvV__2532os

  https://www.youtube.com/watch?v=MgT53j4r9yw

  https://www.youtube.com/watch?v=cuo0e6C2xRM

  Fisa de evaluare

  Evaluare curentă

  formativă:

  Fisa de evaluare-

  Identificarea componentelor

  necesare accesarii

  serviciilor Internet

  https://www.youtube.com/watch?v=ZvV__2532oshttps://www.youtube.com/watch?v=MgT53j4r9ywhttps://www.youtube.com/watch?v=cuo0e6C2xRM

 • Serviciul World

  Wide Web:

  1.3 Navigarea pe Internet;

  Căutarea informațiilor pe Internet utilizând motoare de

  căutare;

  Salvarea informațiilor de pe

  Internet; Discutarea credibilității

  resurselor Web în scopul

  identificării unor resurse relevante pentru teme

  disciplinare/interdisciplinare

  Timp total alocat: 1 oră

  Utilizarea unui browser pentru căutarea informațiilor

  pe Internet – 15 minute

  Salvarea unor imagini, informatii (fisier text/continut)

  – 20 minute

  Discutarea credibilității resurselor Web în scopul

  identificării unor resurse relevante pentru teme

  disciplinare/interdisciplinare – 10 minute

  Fisa de evaluare – 5 minute

  Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu

  acces la Internet şi recomandabil

  videoproiector. Activitate: pe grupe şi frontală.

  Material didactic:

  - Fisa de lucru

  - Fisa de evaluare - Filme didactice:

  https://www.youtube.com/watch?v=J8hzJxb0rpc

  https://www.youtube.com/watch?v=BrXPcaRlBqo

  https://www.youtube.com/watch?v=ggHDjfVOUg0

  https://www.youtube.com/watch?v=N7LxfVJlx2U

  Evaluare curentă

  formativă: Fisa de evaluare -

  discutarea

  credibilității

  resurselor Web

  Drepturi de autor

  1.3 Evidențierea normelor

  referitoare la drepturile de autor, licențe software și

  drepturi de utilizare aferente

  conținuturilor digitale

  Timp total alocat: 1 oră

  Discutatii privind modul in care avem dreptul de a prelua creații sau fragmente ale acestora de pe

  Internet – 15 minute

  Cele mai răspândite tipuri de licențe software – 10

  minute Fisa de lucru – 25 minute

  Evaluare curentă

  formativă:

  Fisa de lucru – preluarea

  informatiilor de pe

  Internet cu

  https://www.youtube.com/watch?v=J8hzJxb0rpchttps://www.youtube.com/watch?v=BrXPcaRlBqohttps://www.youtube.com/watch?v=ggHDjfVOUg0https://www.youtube.com/watch?v=N7LxfVJlx2U

 • Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la

  Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: individuală şi frontală

  Material didactic:

  Fise de lucru

  Film didactic: https://www.youtube.com/watch?v=dIKpJGtF1nE

  https://www.youtube.com/watch?v=thFxIBVAcrU

  Fisa de evaluare

  evidentierea surselor

  de unde a fost preluata

  Siguranța pe

  Internet

  1.3 Analizarea unor situații în care

  Internetul poate genera pericole

  și identificarea unor soluții

  posibile, a unor metode de a evita astfel de situații (utilizând

  jocuri de rol, filme didactice

  etc.) Stabilirea unor reguli pentru o

  navigare sigură şi eficientă pe

  Internet Stabilirea unor reguli de

  conduita civilizata pe internet -

  neteticheta

  Discutarea credibilității resurselor Web în scopul

  identificării unor resurse

  relevante pentru teme disciplinare/interdisciplinare

  -

  Timp total alocat: 1 oră

  Analizarea unor situații în care Internetul poate

  genera pericole și identificarea unor soluții posibile, a

  unor metode de a evita astfel de situații – 10 minute

  Stabilirea unor reguli pentru o navigare sigură şi

  eficientă pe Internet – 10 minute

  Discutarea credibilității resurselor Web în scopul

  identificării unor resurse relevante pentru teme

  disciplinare/interdisciplinare – exemplificare

  utilizand: http://sigur.info/ 10 minute

  Fisa de lucru:

  http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/ne-jucam-si-invatam-navigarea-pe-internet.pdf - 10 minute

  Test de evaluare sumativa – 5 minute

  Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la

  Internet şi recomandabil videoproiector.

  Activitate: individuală şi frontală Filme didactice:

  https://www.youtube.com/watch?v=X9Htg8V3eik

  https://www.youtube.com/watch?v=Uj4RMjdwQ5w Material didactic:

  Evaluarea

  sumativă:

  Test de evaluare

  sumativa

  https://www.youtube.com/watch?v=dIKpJGtF1nEhttps://www.youtube.com/watch?v=thFxIBVAcrUhttp://sigur.info/http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/ne-jucam-si-invatam-navigarea-pe-internet.pdfhttp://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/ne-jucam-si-invatam-navigarea-pe-internet.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=X9Htg8V3eikhttps://www.youtube.com/watch?v=Uj4RMjdwQ5w

 • http://sigur.info/

  http://ro.saferpedia.eu http://www.safernet.ro

  Fisa de lucru - http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/ne-

  jucam-si-invatam-navigarea-pe-internet.pdf

  Test de evaluare sumativa

  http://sigur.info/http://ro.saferpedia.eu/http://www.safernet.ro/http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/ne-jucam-si-invatam-navigarea-pe-internet.pdfhttp://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/ne-jucam-si-invatam-navigarea-pe-internet.pdf

 • PROIECTUL DE LECŢIE

  Şcoala: Liceul Tehnologic Nisiporești Data: Clasa: a V-a Număr de elevi: 26

  Disciplina: Informatica și TIC Condiţii de desfăşurare a activităţii: toată clasa în cabinetul de informatică Profesor Pascal Gabriela

  Conţinutul activităţii: Tip: Lecţie de comunicare a noilor cunoştinţe Unitatea de învăţare: Internet

  Conţinut: Prezentare generala. Servicii Internet

  Competenţe generale:

  Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice

  Competenţe specifice: Identificarea elementelor de bază ale serviciilor de comunicare prin Internet

  Obiective operaţionale:

  Cognitive:

  - Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite; - Sa defineasca corect Internet-ul - Să identifice corect browserele - Să acceseze o pagina web - Sa acceseze linkuri, butoane si alte elemnete grafice - Sa caute si sa descarce informatii de pe Internet - Sa identifice serviciile oferite de Internet

  Afectiv – atitudinale:

  - Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei; - Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa; - Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie; - Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate ; - Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate. - Psihomotorii:

  - Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare; - Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la informatică; - Să dovedeasca abilitate în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului.

  Strategia didactică:

  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea

  prin descoperire.

  Resurse materiale: soft implementat în sistemul AEL, calculatoare, tablă, manual

  ( Manual TIC,Editura Corint, clasa a V-a,).

  Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.

 • Forme de evaluare:

  - Evaluare iniţială: verificarea cantitativă şi calitativă a temei, test alcătuit din 3 itemi cu alegere multiplă (reactualizarea cunoştinţe

  - Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenţiei, test alcătuit - din 3 itemi cu alegere multiplă (fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back.

 • nr. Crt.

  Etapele lecției Conținuturi Durata Formaţii de lucru şi indicaţii metodologice

  1. Organizarea clasei pentru lecţie

  Notarea absenţelor. Pregătirea elevilor cu cele necesare lecţiei.

  2 minute Toată clasa

  2. Verificarea temei de casă

  Se verifica efectuarea temei. 3 minute La toată clasa

  3. Enunţul lecţiei noi Se scriu pe tablă titlul lecţiei şi obiectivele operaţionale vizate.

  2 minute Captarea atenţiei şi trezirea interesului pentru lecţie

  Elevii scriu în caiet titlul lecţiei noi şi

  4. Comunicarea noilor cunoştinţe

  INTERNET – PREZENTARE GENERALA TERMINOLOGIE Termenii Internet și internet provin din alaturarea artificială și parțială a două cuvinte englezești: INTERconnected = interconectat și Network = rețea Internet defineşte un sistem mondial de reţele de calculatoare interconectate, care înlesneşte serviciile de comunicare a datelor, cum ar fi: deschiderea unei sesiuni de lucru de la distanţă, transferul de fişiere, poşta electronică şi grupurile de discuţii. Internet este o cale de a conecta reţelele existente de calculatoare, care extinde mult posibilităţile fiecărui sistem participant. Această reţea nu numai căreprezintă osursă inepuizabilă de informaţii, dar, în acelaşi timp, este o nouă formă de comunicare între oameni.

  DEFINITIE. Internetul repezintă o modalitate de comunicare cu lumea

  întreagă fiind un mecanism transmitere a informaţiilor, un mediu colaborativ şi de interacţiune între indivizi, fără a ţine cont de localizarea

  lor geografică.

  Browserele sunt programe de navigare ce permit accesarea unor

  locaţii Web. Conţinutul afişat de browsere se numesc pagini web.

  Un browser (explorator) este un produs software care

  oferă o interfaţă între utilizator şi serverul de web de pe Internet. Exemple: Internet Explorer Netscafe Opera .

  31minute

  • Frontal şi individual. • Elevii vor urmări prezentarea cu conţinutul lecţiei care se va derula folosind videoproiectorul. • Elevii răspund la întrebări, formulează ei înşişi întrebări.

  Este necesar ca elevii să scrie în caiet deoarece conţinutul explicaţiilor şi al prezentării electronice nu este în manual, acestia neavand manuale.

 • Mozilla

  Accesarea unei pagini web Pentru a accesa o pagina de web se tasteaza in bara de adrese adresa paginii respective. De obicei o adresa de web incepe cu www.

  • www –world wide web (world=lume, wide=vast, web=pânză de păianjen, reţea) Ex: www.google.ro

  www.gds.ro Dupa introducerea adresei se apasa tasta ENTER sau se executa clic pe butonul Go aflat pe bara de adrese.

  Paginile web contin de obicei texte subliniate denumite HIPERLINK-URI, care reprezinta legaturi catre o alta pagina web. Plasand mouse-ulpeacestea,se transforma intr-o mână• si executand un

  simplu clic sunteti condusi la o alta pagina sau in alt loc din aceiasi pagina. De asemenea paginile web pot contine BUTOANE sau chiar ELEMENTE GRAFICE, care prin apasarea cu mouse-ul, determina trecerea la o alta pagina web sau lansarea unei operatii de descarcare informatii.

  Închiderea browser-ului de web Se va deschide meniul File din fereastra browser-ului de web, si se va alege comanda Close. O varianta mai des folosita este executarea unui clic stanga pe butonul Close aflat in partea superioara dreapta a ferestrei. Servicii oferite de Internet Internet-ul este folosit pentru comunicare si informare (documentare). Cele mai utilizate servicii sunt: - E-mail – primirea si trimiterea de mesaje - Newsgroup, forumuri – discutii pe diferite teme - Chat – conversatia intre persoane - Căutarea informaţiilor prin motoare de căutare - Comerţul electronic - Tranzacţii bancare pe Internet - Baze de date on-line Aplicatie: Accesati pagina web a Liceului Tehnologic Nisiporesti folosindu-va de un motor de cautare (google). Mergeti la sectiunea Legislatie si descarcati primul ordin afisat acolo. Tastati in bara de adrese, urmatoarea adresa: http://forum.portal.edu.ro/

  http://www.google.ro/http://www.gds.ro/

 • Observati categoriile si subiectele de discutie

  5. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed- back-ului

  Test pentru fixarea cunoştinţelor despre Internet. Elevii vor primi o fisa cu un rebus ce contine termenii intalniti in cadrul lectiei, conform Anexei 1.

  8 minute Profesorul va monitoriza modul de rezolvare a rebusului

  Dacă se constată că nu au fost înţelese unele noţiuni, se reia explicaţia acestora cu ajutorul elevilor care le-au înţeles

  6. Notarea Pe baza activităţii elevilor se dau note 2 minute Notele se trec în catalog. 7. Tema pentru

  acasă

  Tema pentru acasă

  1 minut

 • SERVICII ALE REȚELEI INTERNET

  Internetul (International Network) reprezintă o rețea mondială de calculatoare

  conectate între ele, pentru a facilita schimbul de date și informații în diverse domenii.

  Proiectat inițial ca mediu de schimburi academice, Internetul a devenit astăzi un mediu

  de afaceri, oferind oportunități întreprinzătorilor, producătorilor și vânzătorilor din cele mai

  variate domenii, dar în același timp și un mediu virtual de informare, educare sau petrecere a

  timpului

  Film Istoria Internetului https://www.youtube.com/watch?v=6WaOyp-OMzA

  Serviciul Telnet permite utilizatorului să aibă accesul la calculatoarele aflate la distanță.

  Protecția calculatoarelor și a datelor respective se asigură prin utilizarea parolelor.

  Serviciul Telnet se utilizează pentru folosirea în comun a unor resurse foarte scumpe, de

  exemplu,

  a supercalculatoarelor.

  Serviciul transfer de fișiere sau, mai scurt, serviciul FTP (File Transfer Protocol) permite

  utilizatorului să copie

  Știați că…

  - Primele două calculatoare

  au fost conectate în 1965 la

  o universitatea din SUA

  - În 2017 se estimează că

  sunt conectate la Internet

  aproximativ 20 miliarde de

  echipamente și peste 3,4

  miliarde de oameni au

  acces la Internet.

  https://www.youtube.com/watch?v=6WaOyp-OMzA

 • fișiere de pe calculatoare situate în diverse puncte geografice.

  Serviciul poștă electronică (electronic mail sau e-mail) a copiat modul de funcționare a

  poștei obișnuite.

  Fișierele atașate pot fi de orice natură: texte, imagini, programe. Scrisorile sunt depuse în

  fișiere speciale,

  denumite cutii poștale (mail box).

  Film https://www.youtube.com/watch?v=cnxsl8h5gj4

  https://www.youtube.com/watch?v=cnxsl8h5gj4

 • Serviciul de prezentare și căutare a informațiilor în Internet este serviciul WWW(World

  Wide Web-

  Pânza de Păianjen Mondială). În acest serviciu informația este prezentată în forma de

  pagini Web.

 • SERVICII INTERNET

  FIȘĂ DE EVALUARE

  1. Ce reprezintă FTP ?

  a. Procedură de transmitere a fişierelor (File Transmission Procedure) b. Protocol de transmitere a fişierelor (File Transmission Protocol)

  c. Protocol de transfer a fişierelor (File Transfer Protocol)

  d. Clauză de transmitere a fişierelor (File Transmission Provision)

  2. Completați spațiile libere:

  În adresa de e-mail [email protected], „profesor” reprezintă ___________________,

  „@” reprezintă ___ ____________, „gmail” reprezintă ______________, „com” vine de

  la ___________________

  3. Din următoarea listă selectează doar programele browser:

  a) Windows Explorer b) Chrome c) Opera d) E-mail e) Web f) Internet Explorer

  4. Ce dispositive electronice putem conecta la Internet?

  a) tabletă b) placă de bază c) monitor d) computer e) telefon intelligent (smartphone)

  5. Vrei să vorbești cu cineva aflat la mare distanță, în altă țară. Ce serviciu crezi că ar fi bine să folosești pentru a reduce cheltuielile?

 • SERVICII INTERNET

  FIȘĂ REZOLVATĂ

  1. Ce reprezintă FTP ?

  a. Procedură de transmitere a fişierelor (File Transmission Procedure) b. Protocol de transmitere a fişierelor (File Transmission Protocol) c. Protocol de transfer a fişierelor (File Transfer Protocol) d. Clauză de transmitere a fişierelor (File Transmission Provision)

  2. Completați spațiile libere:

  În adresa de e-mail [email protected], „profesor” reprezintă nume utilizator, „@” reprezintă „a round” sau „at” - la, „gmail” reprezintă adresa site-ului web, „com” vine de la extensia de localizare a domeniului.

  3. Din următoarea listă selectează doar programele browser:

  a) Windows Explorer b) Chrome c) Opera d) E-mail e) Web f) Internet Explorer

  4. Ce dispositive electronice putem conecta la Internet?

  a) tabletă b) placă de bază c) monitor d) computer e) telefon intelligent (smartphone)

  5. Vrei să vorbești cu cineva aflat la mare distanță, în altă țară. Ce serviciu crezi că ar fi bine să folosești pentru a reduce cheltuielile?

  E-mail, messenger

 • Fișă de lucru – Internet – Serviciul World Wide Web

  1. Programul care ne permite sa navigăm pe Internet se numește

  ___________________________.

  2. Numiți două astfel de programe:

  3. Încercuiți imaginile pe care le considerați logo-uri pentru motoare de căutare:

  4. Ce reprezintă acronimul URL?

  5. Care sunt părțile componente ale unui URL?

  6. Scrieți 2 exemple de URL-uri pe care le accesați voi cel mai des.

  7. Căutați pe Internet informații despre sportul preferat, scrieți doi jucători celebri și motivul

  pentru care au devenit celebri.

 • APLICAȚII

  Deschideți aplicația de navigare în Internet de pe calculatorul vostru(browserul de Internet).

  1. Pentru a vizita situl școlii scrieți în bara de adrese: www.liceulnisiporesti.com

  a) Găsiți informațiile dacă scrieți adresa cu diacritice?(www.liceulnisiporești.com

  (DA/NU)

  b) Observați linkurile care se găsesc în stânga, sub forma unei liste verticale.Căutați

  în pagină

  trimitere, la zilele scolii.Scrieți pe caiete adresa la care face trimitere acest link.

  c) Găsiți în pagină o trimitere la un alt site.Scrieți pe caiet adresa la care face

  trimitere acel link.

  2. Folosiți un motor de căutare pentru a afla informații despre porumbei.exersați căutarea folosind

  cheia

  de căutare “porumbei”,apoi “pigeon”.scrieți pe caiete trei adrese unde bănuți (din nume) că

  găsiți

  informații legate de porumbei. Identificați în lista de trimiteri:

  Un site de cultură generală(enciclopedie)

  Un site comercial cu produse pentru crescătorii de porumbei

  Un site specializat al unei asociații de crescători de porumbei

  Un site cu videoclipuri cu porumbei

  Un site cu informații despre porumbei care sunt scrise în altă limbă decât limba

  română.

  3. Alegeți din lista următoare adresele care indică, prin numele lor, că sunt site-uri din România:

  https://www.ghiduri-turistice

  info.https://en.oxforddictionaries.com

  https://ro.wikipedia.org

  https://www.mykids.ro

  http://www.girlgames.com

  http://www.liceulnisiporesti.com/https://www.ghiduri-turistice/https://ro.wikipedia.org/https://www.mykids.ro/