Informaii tehnice Manual de instalare...tarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare...

of 34 /34
Informaţii tehnice Manual de instalare Cazan de încălzire classic pe gaze TopGas ® classic (12,18,24) pentru gaze naturale şi gaz lichefiat DE Änderungen vorbehalten 4 205 535 / 01 - 10/07 Cazanele murale de încălzire cu gaze TopGas ® classic (12,18,24) conforme cu DIN 4702, DIN EN 483 şi DIN EN 677 sunt proiectate şi certificate drept generatoare de căldură cu temperatura admisibilă a turului de până la 85°C. Acestea sunt concepute pentru o funcţionare în regim redus pentru instalaţiile de încălzire. Cazanele de încălzire pe gaze Hoval pot fi montate şi puse în funcţiune numai de către specialişti, din acest motiv, aceste instrucţiuni se adresează specialiştilor. Instalaţiile electrice pot fi executate numai de către electricieni. Intervale nominale de putere la 40/30°C şi gaze na- turale 1-TopGas ® classic (12) 3,8 - 12,0 kW 1-TopGas ® classic (18) 5,3 - 18,0 kW 1-TopGas ® classic (24) 7,8 - 24,0 kW

Embed Size (px)

Transcript of Informaii tehnice Manual de instalare...tarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare...

 • Informaţii tehnice

  Manual de instalare

  Cazan de încălzire classic pe gazeTopGas® classic (12,18,24)pentru gaze naturale şi gaz lichefi at

  DE

  Änderungen vorbehalten4 205 535 / 01 - 10/07

  Cazanele murale de încălzire cu gaze TopGas® classic (12,18,24) conforme cu DIN 4702, DIN EN 483 şi DIN EN 677 sunt proiectate şi certifi cate drept generatoare de căldură cu temperatura admisibilă a turului de până la 85°C. Acestea sunt concepute pentru o funcţionare în regim redus pentru instalaţiile de încălzire.

  Cazanele de încălzire pe gaze Hoval pot fi montate şi puse în funcţiune numai de către specialişti, din acest motiv, aceste instrucţiuni se adresează specialiştilor. Instalaţiile electrice pot fi executate numai de către electricieni.

  Intervale nominale de putere la 40/30°C şi gaze na-

  turale 1-TopGas® classic (12) 3,8 - 12,0 kW1-TopGas® classic (18) 5,3 - 18,0 kW1-TopGas® classic (24) 7,8 - 24,0 kW

 • 4 205 535 / 01

  2

  Cuprins

  1. Indicaţii generale 3 - 4 1.1 Simboluri 1.2 Garanţie 1.3 Alte instrucţiuni 1.4 Indicaţii de siguranţă 1.5 Prevederi, autorizaţii emise de autorităţi 1.6 Transport şi depozitare

  2. Informaţii tehnice 5 - 14 2.1 Date tehnice 2.2 Dimensiuni 2.3 Rezistenţa la curgere prin cazan 2.4 Scurtă descriere a funcţiilor automatului de ardere BIC 300 2.5 Comanda sistemului de încălzire 2.6 Schemă de conectare electrică N4.3/0-RS-OT 2.7 Schemă de conectare electrică N4.3/N1-TopTronic® T/N

  3. Montaj 15 - 24 3.1 Descrierea cazanului 3.2 Camera centralei 3.3 Amplasarea cazanului 3.4 Planul hidraulic 3.5 Racordul pentru gaze arse, coşul de fum şi evacuarea condensului 3.6 Racordul electric

  4. Punerea în funcţiune 25 - 28

  4.1 Reglarea sistemului de comandă 4.2 Calitatea apei sistemului de încălzire 4.3 Compoziţia apei pentru umplere şi completare 4.4 Reglarea gazului 4.5 Predare către utilizator

  5. Oprirea 28

  6. Întreţinerea şi curăţarea instalaţiei 29 - 30

  6.1 Verifi carea etanşeităţii pe partea apei 6.2 Completare 6.3 Întreţinerea 6.4 Curăţarea schimbătoarelor de căldură 6.5 Verifi carea funcţională

  7. Defecţiuni 31 - 32

  8. Setare din fabrică BIC 300 33

 • 4 205 535 / 01

  3

  1. Indicaţii generale1.1 Simboluri

  Indicaţii de siguranţă (Indicaţii pentru protecţia persoanelor)

  Indicaţii de atenţionare (Indicaţii pentru protecţia instalaţiei de

  încălzire)

  Scris îngroşat = Informaţii importante

  1.2 Garanţie

  A se respecta obligatoriuFuncţionarea ireproşabilă este posibilă numai dacă, se respectă aceste instrucţiuni şi instrucţiunile de utilizare şi se efectuează regulat întreţinerea cazanului de către un specialist autorizat ISCIR. Îndepărtarea defecţiunilor şi deteriorărilor cauzate de substanţe de funcţionare murdare (Gaz, apă, aer de ardere), adausuri chimice ne-potrivite în apa de încălzire, utilizare necorespunzătoare, instalare greşită, modifi cările nepermise şi deteriorările prin violenţă nu cad sub incidenţa garanţiei; aceasta este valabilă şi pentru coroziune cauzată de halogenate, de ex. din doze de spray, lac, adezivi, diluanţi şi substanţe de curăţare.Cazanele Hoval, de încălzire pe gaze, pot fi instalate numai de către specialişti autorizaţi. Nu este permisă modifi carea cazanelor.

  1.3 Alte instrucţiuniAlte instrucţiuni eventual necesare se afl ă în funcţie de variante în ambalajele componentelor ambalate individual. - Regulator - AccesoriiAlte surse de informaţii - Catalogul Hoval - Norme, prevederi

  1.4 Indicaţii de siguranţăPentru lucrul cu TopGas® classic trebuie respectate următoarele:

  În caz de miros de gaze arse şi gaze

  - împiedicaţi focul deschis şi scânteile,- nu fumaţi,- scoateţi instalaţia din funcţiune,- închideţi robinetul de gaz,- deschideţi ferestrele şi uşile

  • Instalaţia poate fi pusă în funcţiune numai dacă au fost re-

  spectate diversele norme şi prevederi de siguranţă relevante.. Pentru o funcţionare de probă trebuie însă să fi e îndeplinite cel puţin următoarele condiţii:

  - Supapă de siguranţă de 3 bar instalată (instalaţie conectată) - Sistemul de comandă în funcţiune (alimentat) - Instalaţia umplută cu apă - Vasul de expansiune conectat - Cazanul este conectat corespunzător la instalaţia de eva-

  cuare. - Arzătorul presetat.

  • Pentru întreţinere şi reparaţii- Lăsaţi cazanul pe gaze să se răcească.- Opriţi şi deconectaţi de la reţea cazanul pe gaze.- Închideţi robinetul de gaz.- Închideţi robinetele aparatului (Apă rece, tur şi retur

  încălzire).- După lucrările de reparaţii / înreţinere montaţi la loc toate

  capacele de tablă îndepărtate mai devreme.- Nu depăşiţi presiunea şi temperatura de lucru maximă (v.

  plăcuţa cu tipul) a cazanului pe gaze.- Deschideţi robinetele aparatului (Apă rece, tur şi retur

  încălzire).- Deschideţi robinetul de gaz.

  1.5 Prevederi, autorizaţii emise de autorităţiPentru instalare şi utilizare trebuie respectate următoarele pre-vederi şi reguli tehnice:

  1. Indicaţii generale

 • 4 205 535 / 01

  4

  precum şi alte prevederi şi norme emise de ISCIR şi guvern.

  De asemenea trebuie respectate prevederile autorităţilor locale

  pentru construcţii, asiguratorilor şi coşarilor. Dacă se utilizează

  gaz ca şi combustibil trebuie respetate şi prevederile furnizorului

  de gaze şi eventual poate fi necesară o autorizaţie emisă de

  autorităţi.

  Prevederile pentru evacuarea condensului şi tratarea

  acestuia depind de societatea locală de apă canal şi de

  autoritatea de mediu. Vă rugăm să vă informaţi despre

  prevederile locale valabile.

  1.6 Transport şi depozitare

  După primirea aparatului vă rugăm să îndepărtaţi ambalajul şi să

  verifi caţi corectitudinea livrării, să fi e completă şi să nu fi apărut

  deteriorări la transport.

  Aparatul trebuie transportat şi depozitat exclusiv în ambalajele

  originale. Cazanele în condensaţie Hoval pot fi depozitate numai

  în încăperi în care sunt ferite de intemperii şi exclusiv în amba-

  lajele originale. Condiţiile ambientale pentru depozitare trebuie

  să se încadreze între următoarele limite:

  - Temperatura aer: -10°C - +50°C

  - Umiditate aer: 50 - 85% umiditate relativă

  - să nu se formeze condens

  PT A1-2002 Cerinţele tehnice privind utilizarea aparatelor consu-

  matoare de combustibili gazoşi

  I.13/1-02 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire

  centrală

  I.13-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de

  încălzire centrală

  I.33-99 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu

  gaze petroliere lichefi ate (G.P.L.)

  I.31-99 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de

  alimentare cu gaze petroliere lichefi ate (G.P.L.)

  GP 051-2000 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a central-

  elor termice mici

  STAS 6793-86 Coşuri, canale de fum pentru focare obişnuite la

  construcţii civile

  STAS 7132-86 Masuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire

  centrală cu apă, având temperatura maximă de 115 °C

  Anexele 1 şi 2 la ordinul ministerului economiei şi comerţului nr.

  58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiec-

  tarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu

  gaze naturale (M.Of. nr. 173 bis din 27 februarie 2004)

  STAS 3417-85 Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire

  centrală. Prescripţii de calcul termotehnic.

  STAS 9194-72 Arzătoare monobloc. Arzătoare de gaze naturale.

  Condiţii tehnice generale de calitate.

  SR EN 66:2001 Gaz petrolier lichefi at. Condiţii şi metode de

  încărcare

  SR EN 88+A1:1998 Regulatoare de presiune pentru aparate care

  utilizează combustibili gazoşi pentru presiuni în amonte mai

  mici sau egale cu 200 mbar

  SR EN 377+A1:1997 Lubrifi anţi destinaţi aparatelor şi echipa-

  mentului asociat, utilizând combustibili gazoşi, cu excepţia

  aparatelor anume destinate utilizării industriale

  SR EN 437:2004 Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii

  de aparate

  SR EN 257:2002 Termostate mecanice pentru aparate care

  utilizează combustibili gazoşi

  SR EN 298:2004 Sisteme de comandă şi de securitate pentru

  arzătoare şi aparate cu sau fără ventilator care utilizează

  combustibili gazoşi

  SR EN 497:2001 Specifi caţii pentru aparatele care funcţionează

  exclusiv cu gaz petrolier lichefi at. Arzătoare cu utilizări

  multiple, cu suport încorporat utilizate în aer liber

  SR EN 1854 + A1:2002 Dispozitive de supraveghere a fl ăcării

  pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz

  SR EN 12078:2002 Regulatoare de presiune pentru arzătoare cu

  gaz şi aparate cu gaz

  SR EN 13611:2002 Echipamente auxiliare pentru arzătoare cui gaz

  şi aparate cu gaz. Cerinţe generale

  SR EN 125+A1:1998 Dispozitive de supraveghere a fl ăcării pentru

  aparate care utilizează combustibili gazoşi. Dispozitive ter-

  moelectrice de securitate la aprindere şi la stingere

  SR EN 676:2001 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează

  combustibili gazoşi

  SR EN 297+A2:2001, A3:2001, A4:2005, A6:2004 Cazane de încălzire

  centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B11

  şi B11BIS

  echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric

  nominal mai mic sau egal cu 70 kW

  1. Indicatii generale

  SR EN 303-3:2001, A2:2004 Cazane de încălzit. Partea 3: Cazane

  de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi.

  Asamblarea corpului unui cazan şi a unui arzător cu tiraj

  forţat.

  SR EN 483:2002, A2:2002 Cazane de încălzire centrală care

  utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip C al cărui debit

  caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 kW.

  SR EN 656:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează

  combustibili gazoşi. Cazane de tip B al căror debit caloric

  nominal este mai mare de 70 kW dar mai mic sau egal cu

  300 kW

  SR EN 625:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează

  combustibili gazoşi. Condiţii specifi ce funcţiei de apă caldă

  menajeră a cazanelor cu două servicii, cu debit caloric mai

  mic sau egal cu 70 kW

  SR EN 677:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează com-

  bustibili gazoşi. Cerinţe specifi ce cazanelor cu condensare

  cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW.

 • 4 205 535 / 01

  5

  2. Informaţii tehnice2.1 Date tehnice TopGas® classic (12,18,24)

  2. Date tehnice

  Tip (12) (18) (24)

  • Putere nominală de încălzire 80/60 °C la gaz natural 1 kW 3,5 - 11,3 5,8 - 17,4 7,1 - 23,1

  • Putere nominală de încălzire 40/30 °C la gaz natural 1 kW 3,3 - 12,0 5,3 - 18,0 7,8 - 24,0

  • Putere nominală de încălzire 80/60 °C la propan 3 kW 3,5 - 11,3 5,8 - 17,4 7,4 - 23,1

  • Putere nominală de încălzire 40/30 °C la propan 3 kW 3,4 - 12,0 6,3 - 18,0 8,0 - 24,0

  • Sarcină nominală de încălzire la gaz natural 1 kW 3,5 - 11,6 5,4 - 17,9 7,2 - 23,8

  • Sarcină nominală de încălzire la propan 3 kW 3,6 - 11,6 5,9 - 17,9 7,5 - 23,8

  • Presiune de lucru încălzire max./min. bar 3,0 / 1,0 3,0 / 1,0 3,0 / 1,0

  • Temperatură de lucru max. °C 85 85 85

  • Capacitate apă cazan l 1,4 1,7 2,0

  • Volum rezervor l/h 180 180 180

  • Greutate cazan (fără apă) kg 32 36 40

  • Randament normat (DIN 4702-8)

  40/30 °C % 108,1 108,2 108,7

  75/60 °C % 103,6 103,7 104,3

  • Pierderi de căldură la 70 °C Watt 60 80 95

  • Noxe

  Oxid de azot NOx mg/kWh

 • 4 205 535 / 01

  6

  2.Date tehnice

  2.2 DimensiuniDimensiuni (mm) TopGas® classic (12, 18, 24)• Lateral 50 mm• Distanţa până la plafon în funcţie de sistemul de evacuare a gazelor arse utilizat• În faţă 500 mm

  TopGas® classicTip a b1 b2 d e f g h i k l

  (12) 590 460 0 50 75 185 170 65 247 –(12) cu cadru de montaj lung, fara vas de expansiune 590 574 50 100 125 235 220 115 297 834(12) cu cadru de montaj scurt, cu vas de expansiune 590 574 110 160 185 295 280 175 357 590

  (18) 650 520 0 50 75 185 170 65 247 –(18) cu cadru de montaj lung, fara vas de expansiune 650 634 50 100 125 235 220 115 297 894(18) cu cadru de montaj scurt, cu vas de expansiune 650 634 110 160 185 295 280 175 357 650

  (24) 710 580 0 50 75 185 170 65 247 –(24) cu cadru de montaj lung, fara vas de expansiune 710 694 50 100 125 235 220 115 297 954(24) cu cadru de montaj scurt, cu vas de expansiune 710 694 110 160 185 295 280 175 357 710

  1 Racord gaze D15 pentru colier Rp ½“ 2 Retur D22 pentru colier Rp ¾“ 3 Tur D22 pentru colier Rp ¾“ 4 Gaze arse/admisie aer concentric D80/125 incusiv orificiu de masursa gaze arse 4a Racord simplu gaze arse E80 (optional) 5 Admisie aer din exterior D80 6 Racord condens D32 (Furtun D25/21) 7 Sifon 8 Cadru de montaj, 50 mm sau 110 mm (optional) 9a Loc gaura diblu D10 la instalare fara cadru de montaj 9b Loc gaura diblu D10 la instalare cu cadru de montaj

 • 4 205 535 / 01

  7

  2.2.1 TopGas® classic (12, 18, 24) cu TopVal (130, 160) rotund pozitionat sub cazan si (160) patratDistante minime (dimensiuni in mm)• Lateral 50 mm• Distanta pana la plafon depinde de sistemul de evacuare ales• In fata 500 mm

  2. Date tehnice

  TopGas classic mit TopVal 160

  TopGas classic cu TopVal 130

  TopGas® classicTip a b c d e f g1 g2 h i

  (12) 1775 1700 1108 950 590 860 1570 – 10 247(12) Cu rama de montaj (MR50) 1775 1700 1108 950 590 860 – 1684 60 297(12) Cu rama de montaj si vas de expansiune (MR110) 1823 1748 1156 998 590 860 – 1732 10 357

  (18) 1835 1760 1108 950 650 860 1630 – 10 247(18) Cu rama de montaj (MR50) 1835 1760 1108 950 650 860 – 1744 60 297(18) Cu rama de montaj si vas de expansiune (MR110) 1883 1808 1156 998 650 860 – 1792 10 357

  (24) 1895 1820 1108 950 710 860 1690 – 10 247(24) Cu rama de montaj (MR50) 1895 1820 1108 950 710 860 – 1804 60 297(24) Cu rama de montaj si vas de expansiune (MR110) 1943 1868 1156 998 710 860 – 1852 10 357

  1 Racord gaze D15 (conector cu inel de strangere) 2 Retur incalzire D22 (conector cu inel de strangere) 3 Tur incalzire D22 (conector cu inel de strangere) 4 Racord concentric admisie/ gaze arse C80/125 cu orificiu de

  masura 5 Admisie aer din exterior D80 6 Scurgere condens Ø 32 mm 7 Racord tur incalzire Rp ¾" - pozitie laterala

  8 Racord retur incalzire Rp ¾"- pozitie in spate

  9 Boiler TopVal (130), (160)

  10 Tur incalzire G ¾" AG

  11 Retur incalzire G ¾" AG

  12 Apa calda R ¾" AG

  13 Apa rece R ¾" AG

  14a Gauri pentru montaj D10 fara rama de montaj

  14b Gauri pentru montaj D10 cu rama de montaj

  TopGas® classicTip a b c d e f g1 g2 h i

  (12) 1942 1867 1275 1115 590 1027 1737 – 10 247(12) Cu rama de montaj (MR50) 1942 1867 1275 1115 590 1027 – 1851 60 297(12) Cu rama de montaj si vas de expansiune (MR110) 1990 1915 1323 1163 590 1027 – 1899 10 357

  (18) 2002 1927 1275 1115 650 1027 1797 – 10 247(18) Cu rama de montaj (MR50) 2002 1927 1275 1115 650 1027 – 1911 60 297(18) Cu rama de montaj si vas de expansiune (MR110) 2050 1975 1323 1163 650 1027 – 1959 10 357

  (24) 2062 1987 1275 1115 710 1027 1857 – 10 247(24) Cu rama de montaj (MR50) 2062 1987 1275 1115 710 1027 – 1971 60 297(24) Cu rama de montaj si vas de expansiune (MR110) 2110 2035 1323 1163 710 1027 – 2019 10 357

 • 4 205 535 / 01

  8

  2.3 Rezistenţa de curgere prin cazan TopGas® classic (12, 18, 24)

  2. Date tehnice

  Res

  tförd

  erhö

  he (

  mba

  r)

  Debit (m3/h)

  Res

  tförd

  erhö

  he (

  mba

  r)R

  estfö

  rder

  höhe

  (m

  bar)

  Debit (m3/h)

  Hoval TopGas® classic (24)

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

  1 Treapta 1

  2 Treapta 2

  3 Treapta 3

  Hoval TopGas® classic (12)

  Hoval TopGas® classic (18)

  Debit (m3/h)

  Inaltimea de pompare maximaTopGas® classic cu vana deviatoare

  Res

  tförd

  erhö

  he (

  mba

  r)

  Debit (m3/h)

  Res

  tförd

  erhö

  he (

  mba

  r)R

  estfö

  rder

  höhe

  (m

  bar)

  Debit (m3/h)

  Hoval TopGas® classic (24)

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

  Hoval TopGas® classic (12)

  Hoval TopGas® classic (18)

  Debit (m3/h)

  1

  23

  1

  23

  1

  23

  1

  23

  1

  23

  1

  23

  2.4 Scurtă descriere a funcţiilor automatului de ardere BIC 300

  Automatul de ardere poate fi utilizat cu sau fără staţie de cameră (RS-OT). Automatul BIC 300 este potrivit pentru utilizare împreună cu suflanta PWM pentru funcţionarea cazanului pe gaze cu modulaţie. Trebuie menţionat că este posibilă utilizarea automatului de ardere la cazane diferite prin parametrizare..Un alt extras cu câteva funcţionalităţi integrate în automatul de ardere: - Port OpenTherm (RS-OT) - Port RS 232 pentru PC - Numărul de încercări de pornire: 4 - Timp de siguranţă: 5 sec - Timp de preaerisire: 0,5 sec - Temporizare pentru repornire după blocarea temperaturii - Setarea internă a curbei de încălzire - Modulaţie în paşi după pornirea arzătorului - Reglare separată a puterii maxime pentru regimul de încălzire şi apă caldă

  Automatul de ardere BIC 300 este asigurat printr-o siguranţă fuzibilă 2AT pe placă. Dacă se arde această siguranţă, rămân întunecate afişajele şi LED-urile care există pe automatul de ardere..

 • 4 205 535 / 01

  9

  2.Date tehnice

  1

  0

  -

  Regim de funcţionare / Setare valoare nominală / Afi şare valoare realăÎn timpul funcţionării normale se semnalizează regimul de funcţionare prin LED-uri (AC/ÎNC)Apăsând tasta de selecţie temperatură se pot regla următoarele: - temperatura max. pentru încălzire (se reglează prin tasta -/+, valoarea setată aici limitează şi valoarea nominală max. transmisă prin magistrala de date OT) - Valoare nominală pentru apă caldă (se reglează prin tasta -/+, este posibilă suprapunerea cu valori de pe magistrala OT)

  Tasta pornit/oprit(Aparatul „oprit“, afi şează presiunea de apă)

  Tasta comfort AC oprit: (LED oprit) nu se menţine temperatura SC pornit : (LED I ) se menţine întotdeauna temperatura SC eco: (LED-Ceas) sistemul de preparare AC este în regimul de învăţare, aceasta înseamnă că temperatura SC este menţinută numai temporar (de ex. oprire pe timp de noapte)

  Tastă service (dacă se apasă tasta în timpul funcţionării normale, se afi şează valoarea reală a cazanului în modul respectiv pe display-ul cu 2 poziţii)

  Tasta reset

  + / - (modifi care valoare)

  2.6 Comanda sistemului de încălzire Elementele de comandă ale panoului de comandă a cazanului / Comenzile de bază N4.4

  În mod normal nu trebuie efectuare nici un fel de setări ale comenzilor de bază de către utilizator. Diferitele setări au fost efectuate de către instalator sau producător.

  Afi şarea regimului pe display-ul service

  Regim de funcţionareoprit, afi şare presiune apăAparatul este sub tensiune iar încălzirea şi apa caldă sunt oprite. Protecţia antiîngheţ este totuşi activă. Se afi şază presiunea de apă ca valoare informativă .

  oprit, nici o solicitare de căldurăAparatul este pregătit pentru funcţionare şi este pus în funcţiune imediat după o solicitare de căldură resp. apă caldă.

  Timp de funcţionare ulterioară pompă în regimul de încălzire sau apă caldăPompa va funcţiona ulterior după utilizarea cazanului în regimul de încălzire resp. apă caldă.

  Temperatură nominală atinsăArzătorul se opreşte dacă se depăşeşte temperatura nominală dorită plus un offset, adăugat eventual.

  1

  0

  -

  Display Service

 • 4 205 535 / 01

  10

  2. Date tehnice

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Test automatArzătorul controlează regulat senzorii conectaţi. În timpul controlării, arzătorul nu execută alte sarcini.

  Preventilare, ventilare ulterioarăÎn timpul fazei de preventilare şi ventilare ulterioară, aceasta înseamnă, în timpul în care funcţionează ventilatorul şi nu este deschisă nici o vană de gaze, se semnalizează prin cifra „3“ pe display.

  AprindereÎn timpul aprinderii se afi şează pe display cifra „4“. Dacă eşuează pornirea, se execută o nouă pornire conform diagramei de la punctul 1.h. În total sunt posibile 4 încercări de pornire înainte de blocare.

  Regim de funcţionare încălzire

  În timpul regimului de încălzire se afi şează temperatura nominală pe display-ul cu 2 poziţii. Dacă se apasă tasta „service“, în regimul de încălzire, se afi şează temperatura reală.

  Regim de funcţionare apă caldă

  În timpul regimului de preparare apă caldă se afi şează pe display temperatura nominală. Dacă se apasă tasta „service“, în regimul de preparare apă caldă, se afi şează temperatura reală.

  Regim de încălzire, apă caldă în regimul comfort sau protecţie împotriva îngheţului

  Dacă este activă protecţia împotriva îngheţului sau dacă se încălzeşte schimbătorul de căldură la o anumită temperatură pentru regimul comfort, se afi şează aceasta pe display în timp de sunt pornite arzătoarele.

  Taste Ecran Regim de funcţionare

  + „ L „ Putere minimă

  + „ h „ Putere maximă regim de încălzire

  + x 2 „ H „ Putere maximă regim apă caldă

  + Comutare în regimul normal

  Măsurare emisii (Regim service)

  Pentru reglarea respectiv verifi carea supapei şi pentru măsurarea emisiilor se poate utiliza combinaţia de taste de pe automatul de ardere de mai jos pentru putere maximă respectiv minimă în fi ecare regim de operare.

 • 4 205 535 / 01

  11

  2. Date tehnice

  2.6 Schemă de conectare electrică

  N4.3/0-RS-OT

  Pagina 1

  BK

  ...

  Kesselfühle

  r/B

  oile

  r sensor

  /Son

  da c

  ald

  aia

  /Son

  de d

  e c

  hau

  diè

  re

  Inte

  rne V

  erd

  rah

  tun

  g /

  Câb

  lag

  e i

  nte

  rn /C

  ab

  lag

  gio

  in

  tern

  o /

  Inte

  rnal ele

  ctr

  ica

  l w

  irin

  g :

  BR

  U..

  .R

  ückla

  uff

  ühle

  r/R

  etu

  rn s

  enso

  r/S

  on

  da r

  itorn

  o/S

  on

  de d

  e r

  eto

  ur

  M5 .

  ..K

  esselk

  reis

  pum

  pe/B

  oile

  r circuit p

  um

  p/P

  om

  pa p

  rin

  cip

  ale

  /P

  om

  pe p

  rim

  air

  e

  BA

  ...

  Aussenfü

  hle

  r /O

  uts

  ide s

  enso

  r /S

  on

  da e

  ste

  rna /

  Son

  de e

  xté

  rieu

  re

  BW

  ...

  Wassere

  rwärm

  erf

  ühle

  r /C

  alo

  rifier

  heater

  sen

  sor

  /Son

  da b

  ollit

  ore

  acq

  ua c

  ald

  a /

  Sonde d

  e c

  hau

  ffe-e

  au

  RS

  -OT

  ..R

  aum

  sta

  tion (

  OpenT

  herm

  ,Brü

  cke 6

  -7ent

  fern

  en

  ) /R

  oom

  sta

  tion

  (O

  pen

  Th

  erm

  ,re

  move b

  ridge 6

  -7)

  /Sta

  zio

  ne a

  mbie

  nte

  (Op

  en

  Th

  erm

  , asp

  ort

  are

  il

  pon

  to 6

  -7)

  /S

  tation d

  'am

  bia

  nce (

  OpenT

  herm

  , en

  lever

  le p

  on

  t 6

  -7)

  B4 .

  ..ohne T

  opT

  ronic

  Regle

  r -

  exte

  rne A

  nford

  eru

  ng

  6-7

  (B

  rücke 6

  -7 e

  ntf

  ern

  en

  )/w

  ithout

  TopT

  ronic

  contr

  ole

  r-exte

  rnald

  em

  an

  d 6

  -7 (

  rem

  ove b

  rid

  ge 6

  -7)

  /enza T

  opT

  ronic

  regola

  tore

  -Este

  rno rich

  iesta

  6-7

  (asp

  ort

  are

  il

  pon

  to 6

  -7)

  /sans T

  opT

  ronic

  régula

  teur-

  exte

  rne d

  em

  an

  de 6

  -7 (

  en

  lever

  le p

  on

  t 6

  -7)

  ST

  W .

  ..D

  urc

  hflussschalter

  /Flo

  w s

  witch /

  Inte

  rrutt

  ore

  di fluss

  o /

  In

  terr

  up

  ter

  d`

  ècou

  lem

  en

  t

  BP

  ...

  Wasserd

  rucksensor/

  Wate

  r pr

  essu

  re s

  en

  sor/

  Cap

  teu

  r p

  ressio

  n e

  au

  /S

  ensor

  e p

  ressio

  ne a

  qu

  a

 • 4 205 535 / 01

  12

  2. Date tehnice

  Schemă de conectare electrică

  N4.3/0-RS-OT

  Pagina 2

  Exte

  rne A

  nsch

  lüsse /

  Racco

  rdem

  en

  t exte

  rne /

  Co

  lle

  ga

  me

  nti

  es

  tern

  i /

  Ex

  tern

  al

  co

  nn

  ec

  tio

  n :

  Sch

  em

  a m

  it R

  S-O

  T R

  eg

  elu

  ng

  / S

  ch

  ém

  a a

  vec R

  S-O

  T r

  ég

  ula

  tio

  n /

  Sch

  em

  a c

  on

  RS

  -OT

  reg

  ola

  zio

  ne /

  Sch

  em

  ati

  c w

  ith

  RS

  -OT

  co

  ntr

  ol

  RS

  -OT

  AB

  BA

  BW

  K6

  ....

  45

  67

  89

  10

  11

  12

  N4.3

  /0

  Netz

  230V

  ~,1

  0A

  B1T

  Y7

  bn

  sz

  bl

  L

  12

  34

  56

  7

  LN

  N

  8

  B4

  BA

  ...

  Aussenfü

  hle

  r (A

  F1

  20

  N)

  BW

  ...

  Wassere

  rwärm

  erf

  ühle

  r (T

  F2

  5/1

  2K

  ,

  Brü

  cke e

  ntf

  ern

  en

  )

  *B

  1/

  Vorlauft

  em

  pera

  turw

  äch

  ter

  (bei

  Bed

  arf

  )*

  B1/

  Flo

  w t

  em

  pera

  ture

  sw

  itch

  - o

  n d

  em

  an

  d

  BA

  ...

  Outs

  ide s

  ens

  or

  (AF

  12

  0N

  )

  BW

  ...

  Calo

  rifier

  heate

  r se

  nsor

  (TF

  25

  /12

  K,

  rem

  ove

  brid

  ge)

  *B

  1/

  Term

  osta

  to d

  i sic

  urezza (

  man

  data

  ) -

  a

  rich

  iesta

  BA

  ...

  Sonda e

  ste

  rna (

  AF

  12

  0N

  )

  BW

  ...

  Sonda b

  olli

  tore

  acqua

  cald

  a (

  TF

  25

  /12

  K,

  asport

  are

  il

  pon

  to)

  *B

  1/

  Surv

  eill

  ant

  de t

  em

  péra

  ture

  de d

  ép

  art

  - s

  i

  nécessair

  e

  BA

  ...

  Sonde e

  xté

  rieu

  re (

  AF

  12

  0N

  )

  BW

  ...

  Sonde d

  e c

  hauff

  e-e

  au (

  TF2

  5/1

  2K

  , en

  lever

  le p

  on

  t)

  Leg

  en

  de

  :L

  ég

  en

  de

  :L

  eg

  en

  d :

  Leg

  gen

  da

  :

  RS

  -OT

  ...

  Room

  sta

  tion (

  Op

  en

  Th

  erm

  , re

  move

  bridge 6

  -7 )

  RS

  -OT

  ...

  Sta

  zio

  ne a

  mbie

  nte

  (O

  pen

  Th

  erm

  ,

  asport

  are

  il p

  on

  to 6

  -7 )

  RS

  -OT

  ...

  Sta

  tion d

  'am

  bia

  nce (

  Op

  en

  Th

  erm

  , en

  lever

  le

  pont 6

  -7 )

  B4 .

  ..ohne T

  opT

  ronic

  Reg

  ler

  - exte

  rne

  Anfo

  rderu

  ng 6

  -7 (B

  rücke e

  ntf

  ern

  en

  )B

  4 .

  ..w

  ithout

  TopT

  ronic

  controle

  r -

  exte

  rnal

  dem

  and 6

  -7 (

  rem

  ove b

  rid

  ge)

  B4 .

  ..senza T

  opT

  ronic r

  eg

  ola

  tore

  - E

  ste

  rno

  richie

  sta

  6-7

  (asp

  ort

  are

  il

  pon

  to)

  B4 .

  ..sans T

  opT

  ronic

  rég

  ula

  teu

  r -

  exte

  rne

  dem

  ande 6

  -7 (

  enle

  ver

  le p

  on

  t)

  Y7..

  .230V

  ~ W

  asserw

  eic

  he o

  d. S

  tellan

  trie

  b f

  ür

  Wassere

  rwärm

  ung (

  Ein

  dra

  hts

  teu

  eru

  ng

  )Y

  7 .

  ..230V

  ~ w

  ate

  r deflecto

  r valv

  e f

  or

  calo

  rifier

  (sin

  gle

  wire

  syste

  m)

  Y7 .

  ..230V

  ~ d

  evia

  tric

  e p

  er

  bollit

  ore

  acq

  ua c

  ald

  asanitaria (

  com

  an

  do m

  on

  ofila

  re)

  Y7..

  ..230V

  ~ v

  anne invers

  eus

  e p

  ou

  r p

  rép

  ara

  tion

  d'e

  au

  ch

  au

  de

  (com

  mande u

  nifilair

  e)

  K6 .

  ..W

  assere

  rwärm

  era

  nfo

  rderu

  ng

  (Pote

  ntialfre

  ier

  Ein

  gan

  g m

  it G

  old

  kon

  takt)

  K6 .

  ..C

  alo

  rifier

  - d

  em

  an

  d

  (Pote

  ntial fr

  ee input

  with

  gold

  con

  tact)

  K6

  ...

  Bolli

  tore

  acqua c

  ald

  a -

  Ric

  hie

  sta

  di

  calo

  re

  (Entr

  ata

  senza p

  ote

  nzia

  le c

  on

  con

  tatt

  o d

  ora

  to)

  K6 .

  ..D

  em

  ande d

  u c

  hauff

  e -

  eau

  (E

  ntr

  ées l

  ibre

  s d

  e

  pote

  ntiel, a

  vec c

  on

  tacts

  doré

  s)

  RS

  -OT

  ...

  Raum

  sta

  tion(O

  pen

  Th

  erm

  , B

  rücke 6

  -7

  entfern

  en

  )

  Kle

  mm

  en =

  Sie

  führe

  n K

  lein

  spannung u

  nd d

  ürf

  en n

  icht

  an d

  as N

  etz

  angeschlo

  ssen w

  erd

  en.

  Quers

  chnitt m

  in.

  1m

  m².

  Die

  se L

  eit

  un

  gen

  sin

  d i

  n e

  inem

  sep

  ara

  ten

  Kab

  el

  zu

  verl

  eg

  en

  . B

  ei B

  us -

  Leitungen

  sin

  d d

  ie

  Verd

  rahtu

  ngsrichtlin

  ien z

  u b

  eachte

  n !

  / E

  lles s

  ont

  alim

  enté

  es e

  n c

  oura

  nt

  faib

  le e

  t ne p

  euvent

  en a

  ucun c

  as ê

  tre r

  accordé

  es a

  u r

  éseau

  . E

  lles d

  oiv

  en

  t ê

  tre t

  iré

  es d

  an

  s u

  n c

  âb

  les s

  ép

  aré

  . S

  ecti

  on

  min

  . 1

  mm

  ². I

  l fa

  ut

  respecte

  r le

  s d

  irectives d

  e c

  âbla

  ge.

  / C

  onducono b

  assa t

  ensio

  ne e

  non d

  evono e

  ssere

  colle

  gati

  alla r

  ete

  . Q

  uesti

  con

  du

  ttori

  devon

  o e

  ssere

  posati

  con

  cavo s

  ep

  ara

  to.

  Sezio

  ne m

  in 1

  mm

  2.

  Qu

  an

  do i

  con

  du

  ttori

  supera

  no la lunghezza d

  i 50m

  , fa

  re r

  iferim

  ento

  alle

  dis

  posiz

  ion

  i re

  lative a

  l cabla

  ggio

  / M

  ust

  not

  by c

  onnecte

  d t

  o m

  ai

  ns s

  up

  ply

  . M

  ust

  be s

  ep

  ara

  te t

  o m

  ain

  s c

  ab

  les.

  Min

  imu

  m C

  ab

  les d

  iam

  ete

  r 1

  mm

  2.

  If t

  ota

  l le

  ng

  th i

  s

  more

  thain

  50m

  ete

  rs w

  irin

  g g

  uid

  lin

  es m

  ust

  be a

  dh

  ere

  d t

  o.

 • 4 205 535 / 01

  13

  2. Date tehnice

  2.7 Schemă de conectare electrică

  N4.3/N1-TopTronic® T/N

  Pagina 1

  BU

  S-O

  penT

  herm

  ,Brü

  cke 6

  -7entf

  ern

  en /

  BU

  S-O

  pen

  Th

  erm

  ,rem

  ove b

  rid

  ge 6

  -7 /

  BU

  S-

  OpenT

  herm

  , asport

  are

  il ponto

  6-7

  /B

  US-

  Op

  en

  Th

  erm

  , en

  lever

  le p

  on

  t 6

  -7

  BK

  ...

  Kesselfühle

  r/B

  oile

  r sensor

  /Son

  da c

  ald

  aia

  /Son

  de d

  e c

  hau

  diè

  re

  Inte

  rne V

  erd

  rah

  tun

  g /

  Câb

  lag

  e i

  nte

  rn /C

  ab

  lag

  gio

  in

  tern

  o /

  Inte

  rnal ele

  ctr

  ica

  l w

  irin

  g :

  BR

  U..

  .R

  ückla

  uff

  ühle

  r/R

  etu

  rn s

  enso

  r/S

  on

  da r

  itorn

  o/S

  on

  de d

  e r

  eto

  ur

  M5 .

  ..K

  esselk

  reis

  pum

  pe/B

  oile

  r circuit p

  um

  p/P

  om

  pa p

  rin

  cip

  ale

  /P

  om

  pe p

  rim

  air

  e

 • 4 205 535 / 01

  14

  2. Date tehnice

  Schemă de conectare electrică

  N4.3/N1-TopTronic® T/N

  Pagina 2

  Insta

  llation

  nu

  r d

  urc

  h k

  on

  ze

  ssio

  nie

  rten

  Fa

  ch

  ma

  nn

  na

  ch

  ört

  lich

  en

  Vo

  rsch

  rift

  en

  . /

  L'in

  sta

  llatio

  n n

  e d

  oit ê

  tre

  alis

  ée q

  ue

  pa

  r u

  n s

  cia

  liste

  co

  nce

  ssio

  nn

  aire

  et co

  nfo

  rmé

  me

  nt a

  ux p

  rescrip

  tio

  ns lo

  ca

  les /

  In

  sta

  llazio

  ne

  so

  lo c

  on

  ditta

  sp

  ecia

  llizza

  ta e

  se

  co

  nd

  o le

  pre

  scrizio

  ni lo

  ca

  li! / In

  sta

  llatio

  ns o

  nly

  be

  ca

  rrie

  d o

  ut

  by c

  om

  pe

  ten

  t p

  ers

  on

  s!

  Le

  ge

  nd

  e :

  ge

  nd

  e :

  Leg

  en

  d

  gg

  en

  da

  :

  BU

  S-O

  T .

  .. W

  ärm

  ee

  rze

  ug

  er D

  ate

  nbus z

  ur

  To

  pT

  ron

  ic-T

  /N (O

  penT

  herm

  ,

  Brü

  cke

  6-7

  en

  tfern

  en)

  BU

  S-O

  T .

  .. D

  ata

  bu

  s h

  ea

  t g

  en

  era

  tor

  to T

  opT

  ronic

  -T/N

  (O

  pe

  nT

  he

  rm,

  rem

  ove

  bridge 6

  -7)

  BU

  S-O

  T .

  .. B

  us d

  ati g

  en

  era

  tore

  pe

  r T

  opT

  ronic

  -T/N

  (O

  pe

  n T

  he

  rm,

  asp

  ort

  are

  il p

  onto

  6-7

  )B

  US

  -OT

  ...

  rate

  ur

  de

  ch

  ale

  ur

  bu

  s d

  e d

  onnées p

  our

  To

  pT

  ron

  ic-T

  /N (O

  pe

  nT

  he

  rm,

  leve

  r le

  pont 6-7

  )

  BU

  S-O

  TT

  opT

  ron

  ic-T

  /N

  AB

  45

  67

  89

  10

  11

  12

  N4.3

  /N1

  Ne

  tz230

  V~,1

  0A

  12

  34

  56

  7

  LN

  N

  8

  Kle

  mm

  en

  = S

  ie fü

  hre

  n K

  lein

  sp

  an

  nu

  ng

  un

  d d

  ürf

  en

  nic

  ht

  an

  da

  s N

  etz

  ang

  esch

  losse

  n w

  erd

  en

  . Q

  ue

  rsch

  nitt

  min

  . 1

  mm

  ². D

  iese

  Le

  itu

  ng

  en

  sin

  d in

  ein

  em

  separa

  ten K

  abel zu v

  erlegen. B

  ei B

  us -

  Le

  itu

  ng

  en

  sin

  d d

  ie

  Ve

  rdra

  htu

  ng

  sri

  ch

  tlin

  ien

  zu

  be

  ach

  ten

  ! /

  Elle

  s s

  on

  t a

  lime

  nté

  es e

  n c

  ou

  ran

  t fa

  ible

  et

  ne

  pe

  uve

  nt

  en

  au

  cu

  n c

  as ê

  tre

  ra

  cco

  rdé

  es a

  u r

  ése

  au

  . E

  lles d

  oiv

  en

  t ê

  tre

  tir

  ée

  s d

  an

  s u

  n c

  âb

  les s

  éparé

  . S

  ection m

  in. 1m

  m².

  Il fa

  ut

  resp

  ecte

  r le

  s d

  ire

  ctive

  s d

  e c

  âb

  lag

  e.

  / C

  on

  du

  co

  no

  ba

  ssa

  te

  nsio

  ne

  e n

  on

  devo

  no

  esse

  re c

  olle

  ga

  ti a

  lla r

  ete

  . Q

  ue

  sti c

  on

  du

  tto

  ri d

  evon

  o e

  sse

  re p

  osa

  ti c

  on

  cavo

  se

  pa

  rato

  . S

  ezio

  ne m

  in 1

  mm

  2. Q

  uando i c

  onduttori

  su

  pe

  ran

  o la

  lu

  ng

  he

  zza

  di 50

  m,

  fare

  rife

  rim

  en

  to a

  lle d

  isp

  osiz

  ion

  i re

  lative

  al ca

  bla

  gg

  io/ M

  ust

  no

  t b

  y c

  on

  ne

  cte

  d t

  o m

  ain

  s s

  up

  ply

  . M

  ust

  be

  se

  pa

  rate

  to

  ma

  ins c

  ab

  les. M

  inim

  um

  Ca

  ble

  s d

  iam

  ete

  r 1m

  m2. If tota

  l le

  ngth

  is

  mo

  re t

  ha

  in 5

  0m

  ete

  rs w

  irin

  g g

  uid

  lin

  es m

  ust be a

  dhere

  d to.

  Sch

  em

  a für TopTronic-T/N

  Regelung

  / Schéma

  pour TopTronic-T/N

  régulation

  / Schema

  per TopTronic-T/N

  regolazione

  / Schematic

  to

  TopTronic

  T/N

  control

  Externe Anschlüsse / Raccordement externe

  / Collegamenti

  esterni / External connection:

  Le

  :

  ACHTUNG!/ATTENTIO

  N!A

  TTENZIO

  NE!

 • 4 205 535 / 01

  15

  3. Montaj

  3. Montaj

  3.1 Descrierea cazanului Hoval TopGas® classic (12,18,24)

  Schimbătorul de căldură este compus dintr-un aliaj de aluminiu

  rezistent la coroziune cu o spirală de cupru integrată prin care

  curge apa de încălzire de jos în sus printr-o instalaţie înseriată.Prepararea apei calde printr-o a doua spirală de cupru integrată.Pe partea gazelor arse, schimbătorul de căldură de aluminiu este prevăzut cu lamele verticale în care sunt introduse clapete transversale drept regulatoare de gaze arse.Aerul de ardere este aspirat cu ajutorul unui ventilator prin racordurile de admisie aer de la partea superioară a cazanului. Are loc un amestec omogen de gaz/aer de ardere care este direcţionat către un arzătorul plat cu preamestec şi este ars cu emisii scăzute.Arzătorul plat cu preamestec este compus dintr-un ţesut de inox ultrarezistent la temperaturi înalte şi este protejat optim împotriva supraîncălzirii.Schimbătorul de căldură este conceput astfel încât gazele arse să fi e răcite la temperaturi scăzute de sistem, până sub punctul de condensare a gazelor arse. Prin utilizarea suplimentară a căldurii latente din gazele arse cazanul Hoval TopGas® classic (12, 18, 24) lucrează cu randamente foarte ridicate.După ieşirea din schimbătorul de căldură, gazele arse răcite sunt conduse în sistemul de evacuare a gazelor arse.

  3.1.1 Vas de expansiune cu membrană

  În funcţie de situaţia hidraulică a instalaţiei trebuie instalat la faţa locului un vas de expansiune cu membrană dimensionat corespunzător cu o presiune anterioară de minim 0,3 bar peste presiunea statică.3.1.2 Carcasa cazanului

  din tablă oţelită, vopsită în câmp electrostatic alb, cu avantajul că poate fi demontată cu uşurinţă.

  3.1.3 Armături de gaze

  Traseul regulatorului de gaze SIT 848 pentru reglarea automată a raportului de gaz/aer de ardere, vezi paragraful 4.4.4.

  3.1.4 Automatul de ardere cu gaze şi regulatorul sistemului de încălzire

  Automatul de ardere BIC 300 (Descriere scurtă - vezi punctul 2.5).

  3.1.5 Pompă de circulaţie pentru sistemul de încălzire

  Cazanul TopGas® classic (12, 18, 24) este echipat cu pompă pentru circuitul de încălzire cu 3 trepte.

  3.1.6 Alimentarea cu apă caldă

  TopGas® classic (12, 18, 24)

  Prepararea apei calde se realizează printr-o spirală internă de cupru. În timpul în care se prepară apa caldă este oprită pompa de încălzire.

  3.1.7 Livrarea

  - Manometru (electronic)- Aerisitor manual pe turul cazanului- Sifon de plastic în sistemul de evacuare condens- Sistem supraveghere temperatură gaze arse- Racord pentru gaze ½"- Cablu de racordare electrică cu o lungime de circa 1,5 m cu

  stecker- Senzor pentru apă caldă- Sistem de supraveghere a debitului

 • 4 205 535 / 01

  16

  3. Montaj

  3.1.8 TopGas® classic (12,18,24)

  A Pompă de încălzire

  B Supapă magnetică de gaze

  C Automatul de ardere BIC 300

  D S1 Senzor tur

  E S2 Senzor retur

  F Sufl antă H Manometru (electronic) I Cablu de racordare 230 V~ cu stecker şi împământare J Aerisitor manual K Fereastră de vizitare L Admisie aer separată (opţiune) M Evacuare gaze fum concentrică sau simplă (seria C80/125) N Clemele de conectare O Colector de gaze arse Q Sifon R Schimbător de căldură S Panou de comandă şi display T Electrod de ionizare şi aprindere

  Imaginea 3.1.8-2

  Imaginea 3.1.8-1

  3.2 Locaţia de amplasareCazanele Hoval seria TopGas® classic (12, 18, 24) pot fi com-binate cu instalaţii de evacuare a gazelor arse, carea) preiau aerul de ardere din camera centralei (B

  23, B

  33)

  b) preiau aerul de ardere printr-un sistem închis din exterior Încăperea în care se amplasează cazanul trebuie să corespundă

  prevederilor locale (Normele de prevenire a incendiilor, normelor pompierilor).

  Trebuiesc respectate deasemenea si normele: - SVGW; DVGW - TRGI 86-96

  Dacă se utilizează un cazan cu tiraj normal trebuie avut grijă ca aerul de ardere să nu conţină impurităţi (praf, materiale de construcţie,...) şi substanţe agresive (Halogenate precum cloride, fl oride ş.a.m.d.). Nu se va conecta la reţeaua de gaze şi nu se va pune în funcţiune, atâta timp cât se execută încă lucrări de construcţii în încăperea în care este amplasat.

  3.3 Amplasarea cazanuluiCazanul Hoval TopGas® classic (12, 18, 24) este livrat după cum urmează.Carton: Cazan; piese carcasă; instrucţiuni de instalare şi de

  utilizare.

  Nu este permisă aşezarea cazanului pe racorduri.

  1

  0

  -

 • 4 205 535 / 01

  17

  3. Montaj

  Cazanul se montează în locaţia prevăzută, pe perete. Distanţa laterală: minim 5 cm; Distanţa faţă de plafon: corespunzător tipului şi dimensiunilor instalaţiilor pentru aerul de ardere şi gaze arse trebuie respectate distanţele necesare.

  Vă rugăm să respectaţi dimensiunile şi indicaţiile din

  desene de la punctul 2.2.

  3.3.1 Acces

  - Desfaceţi şuruburile (C) - Demontaţi capacul frontal

  3.4 Planul hidraulic

  Cazanul Hoval TopGas® classic (12, 18, 24) este perfect pentru un regim de funcţionare fl uctuant (reglarea cazanului şi a circuitului

  de încălzire în funcţie de temperatura camerei respectiv în funcţie

  de starea vremii) fără limitare la o temperatură inferioară.

  Pentru conexiunile hidraulice, vă rugăm să respectaţi indicaţiile

  din documentaţia de proiectare Hoval.

  Dacă se modernizează o instalaţie de încălzire veche, cu

  vas de expansiune deschis, instalaţia trebuie transformată

  într-o instalaţie de încălzire „închisă“ cu vas de expansiune

  cu membrană şi supapă de siguranţă.

  3.4.1 Directivele de proiectare a instalaţiilor hidraulice

  • Se recomandă montarea unui colector de impurităţi pe returul

  cazanului (atenţie la dimensionarea corectă).

  • Presiune minimă în zona cazanului 1 bar.

  • Montaţi un vas de expansiune dimensionat corect.

  • Se va separa sistemul în cazul instalaţiilor cu:

  - vas de expansiune deschis (dacă nu este posibilă montarea

  unui vas de expansiune presurizat)

  - tubulatură de plastic neetanşă la difuziune

  - adausuri chimice sau antigel în apa de încălzire (vezi punctul

  4.3 - compoziţia apei).

  Vă recomandăm să luaţi în considerare varianta încheierii

  unui contract de întreţinere!

  3.4.2 Asigurarea pentru lipsă de apă

  Verifi caţi presiunea din instalaţie şi dacă este cazul completaţi

  cu apă.

  Pentru cazan montat la mansardă trebuie instalat un

  presostat de minim extern pentru apă!

  3.4.3 A se respecta la faţa locului

  Utilizaţi un vas de expansiune de presiune potrivit pentru instalaţia

  de încălzire, volumul de apă şi înălţimea statică..

  3.4.4 Supapă diferenţială de presiune

  Reglaj de bază

  Imaginea 3.3.1-1

  Scală

  Reglare

  b

  Reglarea supapei diferenţială de presiune din setul de conectare

  Reglajul pompeiScală reglare

  Supapă de prea plinCota b mm

  Treapta 1 0,35 6,3

  Treapta 2 0,45 4,8

  Treapta 3 0,50 4,1

  Imaginea 3.3.1-2

  CPentru rabatarea

  arzătorului BIC 300

  (B), desfaceţi şurubul

  (A) şi rabataţi-l

 • 4 205 535 / 01

  18

  3. Montaj

  3.4.5 Exemplu schema hidraulica

  TopGas® classic (12,18,24)cu boiler TopVal (130, 160)Cazan cu

  - cu boiler amplasat dedesupt TopVal si

  - un circuit direct de incalzire

  Plan hidraulic BCLT020

  TopGas® classic (12,18,24)cu boiler alaturat(de ex. CombiVal) Cazan cu

  - cu boiler alaturat

  - un circuit direct de incalzire

  Plan hidraulic BCLT030

  TopGas® classic (12, 18, 24)Cazan cu regulator TopTronic®T in panou separat

  - cu boiler alaturat,

  - distribuitor

  - un cicuit de incalzire direct si

  - si un circuit de amestec

  Plan hidraulic BCLT040

  TT

  B 1��BARS- OTDies ist einunerlaubter Weg!Gehen Sie einenSchritt zurück oderlöschen Sie diesesShape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shape zunehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhov

  Dies ist einunerlaubter Weg!Gehen Sie einenSchritt zurück oderlöschen Sie diesesShape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shape zunehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhov

  Gas

  WW

  KWTopVal

  P

  Y

  BW

  TopGasclassic

  (12,18,24)

  MMY 7

  TT

  B 1��BARS- OTDies ist einunerlaubter Weg!Gehen Sie einenSchritt zurück oderlöschen Sie diesesShape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shape zunehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhov

  Gas

  MMY 7

  P

  TopGasclassic

  (12,18,24)Dies ist einunerlaubterWeg!Gehen Sieeinen Schrittzurück oderlöschen Siedieses Shape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shapezu nehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalh

  WW

  T

  KW

  BW

  WG1 ������TTDKP����TTDKP B1VF1��TTMK1MYK1RS-T��AFTopTronic T ����TTSLP Dies ist einunerlaubterWeg!Gehen Sieeinen Schrittzurück oderlöschen Siedieses Shape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shapezu nehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalh

  WW

  T

  KW

  SF

  Dies ist einunerlaubter Weg!Gehen Sie einenSchritt zurück oderlöschen Sie diesesShape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shape zunehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhov

  Gas

  P

  TopGasclassic

  (12,18,24)

  RS-OT Statie de camera (OpenTherm)

  DKP Pompa pentru circuit fara amestec

  SLP Pompa incarcare boiler

  MK1 Pompa circuit de amestec

  YK1 Comanda vana de amestec 1

  Y7 Vana deviatoare, comanda cu faza de destabilizare

  AF, BA Senzor exterior

  VF1 Senzor tur

  SF, BW Senzor boiler

  B1 Limitator de temperatura pe tur(functie de instalatie)

  WG1 Carcasa de perete (regulator)

  Indicaţii importante :- Exemplele de utilizare sunt scheme de principiu care nu conţin

  toate datele pentru instalare. Instalarea se realizează conform datelor, dimensionării locale şi a normelor.

  - La încălzire prin pardoseală trebuie montat un limitator de temperatură pe tur.

  - Armaturile care asigura siguranta sistemului trebuiesc asigurate impotriva manevrarii accidentale(vase de expansiune, supape de siguranta, etc)

  - Montaţi saci pentru evitarea circulaţiei pe o singură ţeavă cauzată de gravitaţie!

 • 4 205 535 / 01

  19

  3. Montaj

  3.5 Racordul pentru gaze arse, coşul de fum şi eva-

  cuarea condensului

  Condensul din instalaţia de evacuare a gazelor arse poate

  fi eliminat întotdeuna prin cazan.

  Din cauza conţinutului de abur de apă din gazele arse cu temperatură scăzută şi a condensaţiei ulterioare pe coşul de fum, cazanele în condensaţie nu pot fi conectate la coşurile de fum convenţionale.

  Pentru evacuarea gazelor arse trebuie respectate prevederile legale în viguare şi normele specifi ce. Există două posibilităţi pentru evacuarea gazelor arse la cazanele pe gaze în condensaţie:a) Utilizarea instalaţiilor de evacuare speciale, aprobate din

  punct de vedere constructiv,b) Utilizarea coşurilor de fum rezistente la umiditate pentru

  temperaturi ale gazelor arse autorizate pentru temperaturi de peste 40°C, care sunt conectate în locaţia de amplasare cu instalaţia de evacuare a gazelor arse autorizată cu cazanul pe gaze în condensaţie.

  În ambele cazuri, secţiunile şi lungimile maxime trebuie calculate pe baza valorilor pentru debitul gazelor arse, temperatura gazelor arse şi presiunea transportoare disponibilă la ştuţul de evacuare a gazelor arse conform tabelului de pe pagina 5.

  Calculul se realizează de regulă pe baza diagramelor sau tabe-lelor care sunt puse la dispoziţie de către producătorul coşului rezistent la umiditate sau a instalaţiei de evacuare a gazelor arse speciale autorizate. În anumite cazuri, acest producător realizează calculele cu ajutorul unui program de calcul pentru respectivul produs.

  Vă recomandăm să luaţi legătura cu proiectantul coşului înainte de proiectarea şi execuţia instalaţiei de evacuare a gazelor arse pentru cazane pe gaze în condensaţie.

  3.5.1 Instalaţii de evacuare a gazelor arse autorizate

  Gazele arse ale cazanului de încălzire pe gaze cu modulaţie Hoval tip TopGas (r) classic (12, 18, 24) pot fi evacuate printr-o instalaţie de evacuare etanşă şi rezistentă la temperatură şi co-roziune. Este permisă doar conectarea instalaţiilor de evacuare omologate în acest sens. Pentru trecerea de la ştuţul de gaze arse al cazanului la instalaţia de gaze arse, furnizorii de instalaţii de evacuare oferă ştuţuri de conectare potrivite pentru cazan. Ştuţul de gaze arse al cazanului Hoval tip TopGas® classic (12, 18, 24) are un racord de gaze arse concentric ø 80/125 mm.

  Noi recomandăm ca diametrul piesei de legătură (ştuţul de

  evacuare a gazelor arse a cazanului - instalaţia de evacuare

  verticală) să fi e identic cu cel al ştuţului de evacuare al

  cazanului Hoval TopGas® classic (12, 18, 24).

  La proiectarea şi execuţia instalaţiei de evacuare a gazelor arse trebuie respectate indicaţiile de proiectare, instrucţiunile de mon-tare ale producătorului şi normele de construcţii. Se recomandă să se consulte din timp proiectantul coşului.

  Reprezentanţa Hoval vă furnizează instalaţia de gaze arse potrivită şi autorizată pentru cazanul dvs. de încălzire tip TopGas® (12, 18, 24).

  Vă rugăm să respectaţi informaţiile tehnice care însoţesc

  instalaţia dvs. de evacuare a gazelor arse.

  3.5.2 Indicaţii de proiectare sisteme de evacuare a

  gazelor arse TopGas®classic(12, 18, 24)

  • Pentru evacuarea gazelor arse trebuie avute în vedere şi respectate diversele prevederi şi norme regionale, judeţene şi naţionale în vigoare..

  • La fi ecare instalaţie de admisie aer / evacuare gaze arse trebuie prevăzut câte un orifi ciu de măsură (deja integrat în seturile de montare). Acestea trebuie amplasate astfel încât să poată fi utilizate uşor pentru măsurare.

  • Elementele de lungime, concentrice, nu pot fi scurtate uşor. Pentru adaptarea la lungimile necesare trebuie utilizate piesele de adaptare a lungimii sau piesele de scurtare.

  Ţevile simple de evacuare a gazelor arse pot fi scurtate la lungimea necesară, trebuie însă debavurate bine înainte de montare pentru a evita deteriorarea garniturilor de pe contrapiesă.

  • La montarea ţevilor într-un canal trebuie montat câte un set de distanţiere cel puţin din 2 în 2 metri. Pentru sprijinul vertical al ţevii coşului trebuie montat fi x elementul inferior (şină de susţinere sau colier pentru ţeavă).

  • Ţevile de legătură orizontale trebuie montate cu o pantă de minim 5 cm per metru liniar în direcţia cazanului, pentru a facilita scurgerea condensului înapoi în cazan. Întregul sistem de evacuare a gazelor arse trebuie montat astfel încât să fi e evitate accumulările de condens.

  • Cazanul TopGas® classic (12, 18, 24) poate fi utilizat şi cu o instalaţie separată de admisie pentru aer de ardere. Pentru acest tip de conexiune pe partea gazelor arse trebuie comandat racordul de gaze arse simplu tip E80.

 • 4 205 535 / 01

  20

  3.5.3 Varianta functionare

  dependenta de aerul din incapere

  3. Montaj

  Falls erforderlich ist

  ein Inspektions-T-

  Stück einzusetzen

  Verbrennungsluft

  TopGas

  FalFalFalFalFalFalFalFalFalFalFalFalFalFalls ls ls ls ls ls ls ls ls ls ls ls erferferferferferferferferferferferfordordordordordordordordordordordorderlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlichichichichichichichichichichichich istististististististististististist

  ein Inspektions-T-

  Stück einzusetzen

  Dacă este necesar se va

  monta o piesă de inspecţie T

  aer de ardere

  Imaginea 3.5.2-1

 • 4 205 535 / 01

  21

  3. Montaj

  3.5.5 Centrală termică sub acoperiş

  cu iesire pe verticala

  3.5.4 Instalatie gaze arse cu functionare independenta

  de aerul din incapere

  TopGas

  Falls erforderlich ist

  ein Inspektions-T-

  Stück einzusetzen

  Verbrennungsluft

  TopGas

  Falls erforderlich ist

  ein Inspektions-T-

  Stück einzusetzen

  Verbrennungsluft

  aer de ardere

  FFFFFallallallallallallallallallallallalls es erfrfrfordordordererlicliclich ih ih istst

  eineineineineineineineineineineineineineinein In Inspektions-T--T-T

  StüStüStüStüStüStüStüStüStüStüStüStüStüStüStück einzusetzen

  Dacă este necesar se

  va monta o piesă de

  inspecţie T

  FFFFFFFFFallallallallallallallalls erfrfordorderliclich ih istst

  eineineineineineineineineineineineineinein Inspektions-T--T-T

  StüStüStüStüStüStüStüStüStüStüStüStüStüStück einzusetzen

  Dacă este necesar se va monta o piesă de inspecţie T

  aer de ardere

 • 4 205 535 / 01

  22

  3.5.6 Variantă cu trecere prin zid

  3. Montaj

  TopGas

 • 4 205 535 / 01

  23

  3. Montaj

  3.5.7 Conectarea instalaţiilorŢevile se conectează direct la ştuţurile de pe tur şi retur după montarea cazanului. Vă rugăm să respectaţi denumirile racor-durilor ţevilor din paragraful 2.2.

  3.5.8 Evacuare condens şi neutralizare

  Condensul din cazanele pe gaze în condensaţie trebuie evacuat conform prevederilor locale, în sistemul public de canalizare respectiv în propriul sistem de canalizare iar dacă este prevăzut astfel trebuie neutralizat înainte de evacuare.

  Vă rugăm să respectaţi prevederile locale ale autorităţii de salubrizare comunale.

  Ţeava de evacuare a sifonului trebuie să fi e condusă într-o pâlnie.

  3.5.9 Racord pentru gaze

  Racordarea la instalaţia de gaz trebuie realizată de către o fi rmă autorizată.

  Înainte de prima punere în funcţiune a cazanului trebuie neapărat verifi cată etanşeitatea tuturor instalaţiilor de gaze.

  3.6 Racordul electric

  În timpul realizării conexiunilor electrice, cazanul va fi deconectat de la reţea.

  3.6.1 Norme de racordare electricăToate lucrările asupra instalaţiilor electrice, mai ales măsurile de protecţie, trebuie să fi e executate conform normelor în vigoare şi normelor speciale ale furnizorului local de energie; trebuie respectate mai ales normele locale.

  Racordarea electrică trebuie să se realizeze conform planului de racordare electrică. În planul de racordare electrică nu sunt indicate măsurile de protecţie. Acestea trebuie prevăzute supli-mentar la montarea instalaţiei respectiv la racordarea aparatului conform legislaţiei în vigoare.

  Trebuie respectate prevederile ISCIR precum şi prevederile locale ale furnizorului de gaze.În imediata apropiere a cazanului, trebuie montat un dispozitiv de închidere manuală autorizat conform prevederilor locale (robinet de gaz).Vă rugăm să vă interesaţi la furnizorul dvs. de gaze dacă este necesar montajul unui fi ltru de gaze, autorizat conform preve-derilor locale, între dispozitivul manual de închidere şi cazan pentru a evita defecţiunile care pot fi provocate de particulele de mizerie transportate în gaz.

 • 4 205 535 / 01

  24

  3. Montaj / Punerea in functiune

  Cazanele pot fi instalate numai în încăperi care corespund clasei de protecţie a aparatului (IP 20). Pentru a evita tensiunile induse trebuie pozate separat cablurile de joasă tensiune şi înaltă ten-siune (220 V~), cu o distanţă de minim 10 cm între ele. Dacă se pozează cablurile în canale de cablu, trebuie separate cablurile de tensiune joasă şi de tensiune înaltă prin benzi de separare.

  3.6.2 Conexiune electrică (reţea) 230 V, 50 Hz

  Cazanul este cablat, gata de funcţionare. Este dotat cu un cablu de alimentare cu o lungime de circa 1,5 m cu ştecker. Trebuie instalată o priză în imediata apropiere a cazanului (maxim 1 metru de la marginea carcasei).

  Siguranţa trebuie selectată astfel încât limitele indicate în datele tehnice să nu poată fi depăşite sub nici o condiţie.Nerespectarea acestei prevederi poate avea urmări grave pentru unitatea de comandă sau instalaţie în cazul unui scurt circuit.

  La instalarea electrică şi la punerea în funcţiune trebuie respec-tate prevederile de prevenire a accidentelor în vigoare şi regurile tehnice generale.

  Automatele de ardere sunt aparate de siguranţă şi este

  interzisă desfacerea acestora.

  3.6.3 Sistemul de comandă al cazanului/

  schemă de conectare electrică

  Conexiunile electrice se vor realiza conform schemei de la punctul 2.7.

  3.6.4 Conectarea regulatorului de încălzire

  3.6.4.1 TopTronic® RS-OT

  În mod standard cazanul tip TopGas® classic (12,18,24) se livrează pentru a funcţiona cu un regulator extern tip TopTronic® RS-OT. Funcţiile acestui regulator vă vor fi explicate detaliat de către reprezentantul dvs. Hoval.

  3.6.4.2 TopTronic® T/N

  Optional TopGas® classic (12,18,24) poate fi echipat cu regula-torul TopTronic® T/N. (Montat numai in carcasa externa)

  Modul de functionare al acestor tipuri de regulatoare va fi expli-cat in detaliu de un reprezentant Hoval. Instructiunile de montaj pentru TopTronicT/N se livreaza separat.- TopTronic® T/N permite reglarea in functie de conditiile atmosferice in regim

  de continuitate, a unui circuit de amestec, a unui circuit direct si a unui circuit de boiler(de ex. Hoval CombiVal). O posibila schema hidraulica este prezentata la punctul 3.4.5. Circuitul

  hidraulic poate fi extins cu ajutorul modulelor cheie.

  4. Punerea în funcţiune

  4.1 Reglarea sistemului de comandă

  Pentru setarea curbei de încălzire ş.a.m.d. vă rugăm să utilizaţi instrucţiunile de utilizare ale regulatorului sistemului de încălzire.

  4.2 Calitatea apei sistemului de încălzire

  Pentru a asigura randamentul ridicat şi emisiile scăzute de noxe a cazanelor moderne de încălzire pe termen lung, devine tot mai importantă o planifi care bună.Pentru a vă ajuta, dorim să vă informăm despre directivele de proiectare ale acestui cazan.

  Cazanul cu modulaţie tip TopGas® classic (12, 18, 24) este

  potrivit numai pentru sisteme hidraulice închise.

  4.3 Compoziţia apei pentru umplere şi completare

  Cazanele de încălzire Hoval sunt potrivite pentru instalaţii de încălzire fără introducere semnifi cativă de oxigen. (Tip instalaţie I după SR EN 14868:noiembrie 2005).

  Instalaţiile cu inserţie continuă de oxigen (de ex. încălzire prin pardoseală fără ţevi de plastic etanşe la difuzie) sau introducere de oxigen intermitentă (de ex. completări foarte dese) trebuie echipate cu un sistem de separare a sistemului.

  În mod general, apa potabilă netratată utilizată ca apă de ump-lere şi completare este cel mai bun mediu de încălzire pentru instalaţiile cu cazane de încălzire HOVAL. Pentru că nu orice apă potabilă este potrivită ca şi apă de umplere şi completare pentru apa de încălzire, calitatea apei trebuie să corespundă normei VDI 2035:2005. Dacă nu este potrivită apa din reţea drept apă de umplere şi completare atunci aceasta trebuie desalinizată şi/sau tratată cu inhibitori. Pentru aceasta trebuie respectate preve-derile EN 14868:noiembrie 2005. Apa de umplere şi completare tratată trebuie verifi cată cel puţin o dată pe an în cazul în care directivele de utilizare ale producătorului inhibitorilor nu prevăd intervale de verifi care mai dese.

  Trebuie respectată norma europeană

  SR EN 14868:noiembrie 2005 şi directiva

  VDI 2035:2005.

 • 4 205 535 / 01

  25

  4. Punera in functiune

  TopGas® classic (12, 18, 24)

  Piesele cazanului care intră în contact cu apa sunt din cupru.

  Valoarea PH-ului apei de încălzire trebuie să se afl e între 8,3 şi 9,5 după 6 săptămâni de încălzire pentru a evita sugrumarea prin depuneri din coroziunea altor materiale din instalaţie..Pentru a menţine ridicat randamentul cazanului de încălzire şi pentru a evita supraîncălzirea suprafeţelor de încălzire nu trebuie depăşite valorile din tabelul 1 (jos) în funcţie de puterea cazanului (cel mai mic cazan individual în cazul instalaţiilor cu mai multe cazane) şi a volumului de apă din instalaţie. Volumul total de apă de umplere şi completare care este umplută resp. completată nu trebuie să depăşească de trei ori volumul de apă a instalaţiei pe întreaga durată de viaţă.

  4.3.1 Calitatea apei menajere

  Cazanele TopGas® classic (12, 18, 24) pot fi utilizate numai pentru o calitate a apei potabile mai mică de 13 d°H.

  4.3.2 Umplerea instalaţiei

  - Instalaţiile vechi şi instalaţiile noi trebuie spălate corespunzător înainte de umplere.

  - Umplerea sau completarea instalaţiei: Trebuie respectate cerinţele cu privire la apa de umplere şi completare conform 4.2. În timpul duratei de viaţă a instalaţiei de încălzire volu-mul maxim de apă (suma volumului de apă de umplere şi completare) nu trebuie să depăşească de trei ori volumul de umplere indicat.

  - Umplerea sifonului la evacuarea condensului cazanului.

  - Se recomandă montarea unui fi ltru de impurităţi pe re-

  turul cazanului.

  Volumul maxim de umplere fără dedurificare bazat pe VDI 2035:2005

  Valabil pentru cazan cu volum de apă < 0,3l/kW

  Duritatea apei de umplere până la ..[mol/m3]* 3,0

  f°H 30d°H 16,8e°H 21,3

  ~mg/l 300Mărimea cazanu-lui individual

  Volumul maxim de umplere fără dedurifi care

  până la 28 kW NICI O SOLICITARE 50 l/kW 20 l/kW

  *Sumă alcaline

  Tabelul 1

  4.4 Reglarea gazului

  Respectarea limitelor maxime admise (CH: LRV) de CO şi

  NOx trebuie verifi cată în locaţia de amplasare.

  4.4.1 Aerisirea instalaţiei de gaze

  Deschideţi robinetul de gaze şi aerisiţi instalaţia de gaze până la armăturile de gaze; pentru aceasta trebuie respectate normele în vigoare.

  4.4.2 Punerea în funcţiune

  Puneţi în funcţiune cazanul conform instrucţiunilor de utilizare amănunţite anexate.

  - Presiunea minimă a instalaţiei cazanului:

  Tip TopGas® classic

  Presiunea minimă a instalaţiei cazanului 1.0 bar

  Instalaţia trebuie umplută încet prin robinetul de de umplere şi golire de pe cazan cu caloriferele deschise. Închideţi supapele de aerisire doar atunci când prin acestea mai iese doar apă.

  Coroziunea instalaţiei şi problemele de aerisire sunt

  cauzate des prin reumplerea şi completarea instalaţiei.

  Sifonul de pe evacuarea condensului trebuie umplut

  cu apă.

 • 4 205 535 / 01

  26

  4. Punerea in functiune

  4.4.3 Presiunea gazului

  Presiunea minimă din instalaţia de alimentare a aparatului trebuie să atingă următoarele valori:Gaze naturale = min. 18 mbar max. 50 mbarPropan = min. 25 mbar max. 57 mbarDacă presiunea din instalaţia de alimentare cu gaze naturale este de sub 15 sau peste 50 mbar atunci nu este permisă regularea şi punerea în funcţiune.

  4.4.4 Armături de gaze

  Cazanul Hoval tip TopGas® classic (12, 18, 24) este echipat cu

  servoventile pneumatice cu mai multe poziţii de la fi rma SIT. Echiparea cuprinde două supape magneticee (B+B), o sită şi un egalizator de presiune cu servoregulator gaz/aer (1:1)..Sufl anta comandată de către sistemul electric al cazanului pro-

  duce un curent de aer dependent de turaţie. Acesta cauzează o scădere de presiune a aerului într-o duză venturi. Presiunea de aer este condusă către servoregulatorul servoventilului şi cauzează

  acolo o modifi care a debitului volumic de gaz proporţională cu presiunea aerului. Gazul urmează curentul de aer în raportul presetat (valoare constantă de aer în zona de modulaţie).

  A Şurub capacB Şurub offset pentru putere minimă (Inbus 4 mm)C Presiune de ieşireD Presiunea de intrare

  Imaginea 4.4.4: Puncte de măsură şi reglare la dem SIT 848

  4.4.5 Reglarea volumului de gaz

  Indicaţie importantă:

  Dacă presiunea este sub presiunea minimă de alimentare (paragraful 4.4.3, de ex. prin fi ltre de gaz înfundate, instalaţii de alimentare subdimensionate) cazanul nu va atinge puterea nominală indicată. Vă rugăm să înştiinţaţi în acest caz furnizorul de gaze.

  Dacă presiunea de alimentare cu gaze naturale este sub

  15 sau peste 50 mbar atunci nu este permisă regularea

  şi punerea în funcţiune.

  1. Porniţi aparatul cu tasta pornit/oprit --> LED-ul se aprinde.

  2. Reglaţi cazanul la cea mai mica putere, prin apăsarea simultană a tastei şi de pe câmpul de comandă, până când se afi şează pe ecranul de service un .

  3. Măsuraţi valoarea de CO

  2. Dacă valoarea de CO

  2 nu core-

  spunde valorii din tabelul 4.4.7-2 (pagina 24) procedaţi cu setarea după cum urmează:

  4. Îndepărtaţi şurubul capac (A) cu o şurubelniţă plată (imaginea 4.4.4).

  5. Reglaţi cu inbus-ul (4 mm) şurubul de reglare (B) la valoarea de CO

  2 corectă

  (rotire spre dreapta mai mare, rotire spre

  stânga mai mică).6. Montaţi capacul (A) în poziţia iniţială imediat după măsurare

  şi reglare.7. Apăsaţi simultan tasta şi tasta pentru a părăsi

  regimul.

  Atenţie:

  Nu este necesară reglarea valorii de CO2 la putere

  maximă.

  Verifi caţi niplul de măsură utilizat pentru a fi etanş la

  gaz.

  4.4.6 Comutare pe alt tip de gaz

  Comutarea pe alt tip de gaz poate fi efectuată numai

  de către un specialist acreditat !

  Cazanele sunt reglate din fabrică pentru gaze naturale H (Cifra Wobbe 15,0 kWh-m3).

  L

 • 4 205 535 / 01

  27

  4. Punerea in functiune

  Comutare de la gaze naturale H pe gaz lichefi at propan sau

  gaze naturale L

  Trebuie neapărat ţinut cont şi respectate prevederile

  şi normele speciale locale pentru utilizarea cazanelor

  cu gaz lichefi at .

  Dacă se conectează aparatul la alt tip de gaz decât cel pentru

  care a fost reglat de către producător, trebuie înlocuit inelul de

  dozare a gazului. La comandă se pot livra seturi de modifi care pentru toate sortimentele de gaze.

  Setul de modifi care pentru gaz lichefi at propan sau gaze naturale L este compus din:- 1 garnitură inelară- 1 Inel de dozare gaze- 2 Autocolant

  4.4.7 Modifi carea dozării

  1. Opriţi cazanul de încălzire şi scoateţi steckerul din priză. 2. Închideţi robinetul de gaze. 3. Desfaceţi racordul cu fi let (1) şi rotiţi ţeava de amestec (2)

  în spate (imaginea 4.4.7-1). 4. Înlocuiţi garnitura inelară (3) şi inelul de dozare (4) cu inelele

  din setul de modifi care (vezi tabelul 4.4.7-2). 5. Montaţi-le în ordine inversă. 6. Deschideţi robinetul de gaze. 7. Verifi caţi etanşeitatea racordurilor de gaz. 8. Introduceţi din nou steckerul în priză şi porniţi din nou

  aparatul. 9. Verifi caţi reglajele raportului de gaz / aer (vezi paragraful

  4.4.5).10. Lipiţi peste autocolantul existent, autocolantul nou cu tipul

  de gaz reglat înscris pe el..11. Lipiţi un autocolant cu tipul de gaze reglat înscris pe plăcuţa

  cu tipul.

  ReglajeG25

  Gaze naturale L

  G20

  Gaze naturale

  H

  G31

  Propan

  CO2% la putere minimă (L)

  (Service şi - )9.0 +/- 0.2 9.0 +/- 0.2 9.5 +/- 0.2

  CO2% la putere maximă (h)*

  (Service şi + )9.1 +/- 0.5 9.1 +/- 0.5 10.0 +/- 0.3

  Presiunea dinamică a gazului (mbar) 18-50 18-50 25-57

  Turaţie minimă parametru „d“ (% din max) 30 30 40

  Turaţie minimă parametru „F“ (% din max) 70 70 50

  Inele de dozare pentru gaze**

  TopGas classic (12) Ø 4,6 mm Ø 4,3 mm Ø 3,3 mm

  TopGas classic (18) Ø 6,9 mm Ø 6,2 mm Ø 4,9 mm

  TopGas classic (24) Ø 7,8 mm Ø 6,9 mm Ø 5,35 mm

  Tabelul 4.4.7-2

  Imaginea 4.4.7-1

 • 4 205 535 / 01

  28

  4. Punerea în funcţiune / 5. Oprirea

  4.5 Predare către utilizator

  4.5.1 Instruirea utilizatorului

  Obţineţi confi rmarea în scris de la utilizator pentru- a fost instruit sufi cient pentru utilizarea şi întreţinerea corectă

  a instalaţiei,- a primit şi a luat la cunoştiinţă instrucţiunile de utilizare şi de

  întreţinere precum şi, dacă este cazul, alte documentaţii despre arzătoare, regulatorul de încălzire ş.a.m.d.,

  - în urma acestor măsuri a dobândit sufi ciente cunoştiinţe despre instalaţie .

  un formular tipărit (în dublu exemplar) pentru această confi rmare se afl ă pe pagina 34 a acestor instrucţiuni de instalare.

  În afară de acesta pot fi pregătite şi livrate la cerere împreună cu cazanul tipizate descriptive pentru depunere la ISCIR respectiv pentru procedura de autorizare prin ISCIR

  Instrucţiunile de utilizare şi informaţiile tehnice trebuie păstrate pentru a sta întotdeuna la dispoziţie în încăperea în care este instalat cazanul.

  4.5.2 Verifi carea nivelului de apăTrebuie să i se comunice clientului valorile între care este permisă pendularea indicatorului mobil al manometrului. Trebuie să se arate procedura de completare şi de aerisire a instalaţiei.

  4.5.3 ÎntreţinereLa predare, trebuie să i se comunice clientului că trebuie să se efectueze o verifi care şi curăţare a arzătorului pe gaze şi a suprafeţei de încălzire şi eventual a instalaţiei neutralizare a condensului, la intervale de timp regulate - în caz normal o dată pe an - de către o fi rmă autorizată, respectiv Hoval RO. Încheie-rea unui contract de întreţinere este importantă şi în sensul unei utilizări economice prin economisirea energiei şi astfel, având întotdeuna un reglaj corect al arzătorului se evită reclamaţiile în cazul unui control pentru a verifi ca pierderile de energie prin gazele arse şi emisiile de noxe .

  5. Oprirea

  Dacă se opreşte centrala termică compactă sau cazanul de încălzire pentru mai multe săptămâni, trebuie luate următoarele măsuri:

  Curăţaţi suprafeţele de încălzire ale cazanului şi „conservaţi-le“ cu ajutorul unui coşar. Coşarul dvs. vă va consulta în calitate de specialist.

  În caz de pericol de îngheţ, goliţi instalaţia respectând prevederile instalatorului sistemului de încălzire sau introduceţi antigel în instalaţie respectând prevederile instalatorului sistemului de încălzire.

 • 4 205 535 / 01

  29

  6. Întreţinerea şi curăţarea instalaţiei

  6. Întreţinerea şi curăţarea instalaţiei6.1 Verifi carea etanşeităţii pe partea apeiStrângeţi racordurile cu şurub în timp ce cazanul este încă la temperatură de lucru.

  6.2 CompletareDacă scade presiunea de apă sub valoarea setată, trebuie completat cu apă.Pentru aceasta se lasă apa de încălzire să se răcească, se aeriseşte furtunul de umplere şi se completează apoi prin robinetul de umplere şi golire.

  6.3 Întreţinerea:- curăţaţi schimbătorul de căldură pentru gaze arse şi sistemul

  de colectare a condensului- verifi caţi arzătoarele- verifi caţi electrodul de ionizare, trebuie să existe o distanţă

  de circa 4-5 mm faţă de arzător, dacă este cazul poziţionaţi electrodul de aprindere corect sau înlocuiţi-l.

  (vezi imaginea 6.3-1)- măsuraţi nivelul de CO

  2

  6.4 Curăţarea schimbătoarelor de căldură- scoateţi cazanul de încălzire cu condensaţie de sub tensiune.

  (scoateţi steckerul)- închideţi robinetul de gaze- demontaţi carcasa frontală- desfaceţi racordul cu fi let al supapei magnetice instalaţiei de

  alimentare cu gaze (imaginea 6.4-1 / pagina 27)- scoateţi fi şa de alimentare a supapei magnetice de gaze- scoateţi fi şa de alimentare de la ventilator- îndepărtaţi tubulatura de gaze arse: desfaceţi racordul cu fi let, împingeţi ţeava în sus (1), rabataţi-o

  în faţă (2) şi îndepărtaţi-o (imaginea 6.4-4)- îndepărtaţi sifonul- ridicaţi colectorul de gaze arse (3) şi rotiţi-l în faţă (4) (imaginea

  6.4-5)- scoateţi colectorul de gaze arse trăgând de el în jos- desfaceţi şuruburile de fi xare a plăcii arzătorului (imaginea 6.4-1 / pagina 27)- îndepărtaţi placa arzătorului împreună cu arzătorul cu fl acără

  plată. (imaginea 6.4-2 / pagina 27)- curăţaţi schimbătorul de căldură fără/cu apă (nu utilizaţi peria

  de sârmă) (imaginea 6.4-3 / pagina 27)

  Imaginea 6.4-4

  Imaginea 6.4-5

  Imaginea 6.3-1

  - În cazul în care îl curăţaţi cu apă, utilizaţi un recipient de co-lectare.

  - curăţaţi sistemul de evacuare a condensuluiDupă curăţarea schimbătorului de căldură, asamblarea se efectuează în ordine inversă.După asamblare trebuie neapărat verifi cat tot traseul de gaze pentru a fi etanş (cu spray de control).

  6.5 Verifi carea funcţională- reglaţi cazanul de încălzire cu condensaţie conform punctului

  4.4 - verifi caţi etanşeitatea racordurilor cazanului de încălzire cu

  condensaţie- verifi caţi presiunea din instalaţie, dacă este cazul completaţi

  instalaţia (minim 1,5 bar)- aerisiţi cazanul de încălzire pe gaze în condensaţie- Prüfprotokoll erstellen

  Distanţă faţă de suprafaţa arzătoarelor circa. 4-5 mm

  27-29 mm de la frontul din faţă a schombătorului de căldură deschis

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

 • 4 205 535 / 01

  30

  6. Întreţinerea şi curăţarea instalaţiei

  Imaginea 6.4-1

  Imaginea 6.4-2

  Colector de gaze arse

  Şuruburi de fi xare

  Placa arzătorului

  Ştuţul de gaze arse

  tubulatură pentru gaze arse

  Imaginea 6.4-3

  Electrodul de aprindere

  Ventilator

  Venturi (în spatele ventilatorului)

  Vană de gaz

  Pompă de încălzire

  Automatul de ardere

  Fişă de alimentare vană magnetică de gaze

  Racord cu fi let instalaţie de alimentare

 • 4 205 535 / 01

  31

  7. Defecţiuni

  7. Defecţiuni

  Orice defecţiune apărută cauzează o oprire a cazanului, diferenţierea se face între blocaj şi eroare. În cazul unei opriri, cazanul poate porni automat de îndată ce dispare cauza defecţiunii. În cazul unei blocări, după remediere trebuie confi rmată aceasta prin apăsarea tastei Reset pentru a repune în funcţiune cazanul.În cazul unei opriri sau unei blocări, va funcţiona neîntrerupt pompa principală respectiv pompa cazanului. Dacă există eventual o vană cu trei căi, aceasta se comută astfel încât să fi e activ regimul de încălzire.

  Blocaje

  În cazul unei eventuale opriri, aceasta nu este afi şată explicit pe display-ul automatului de ardere. Ecranul trece pe „Temperatură nominală atinsă“.Opririle se declanşează atunci când apare una dintre următoarele situraţii. În funcţie de condiţia care este îndeplinită se declanşează blocajul la o temperatură diferită indicată de senzorul turului (senzorul corpului cazanului). În cazul situaţiei în care ... se opreşte la .... Gradient temp. tur> 0.6°C/s 80°C Temp. retur > 75°C 95°C Temp. tur – Temp. retur < 15°C 95°C Temp. tur – Temp. retur > 38°C 95°C (Temp. tur – Temp. retur)*(Par.h) / (turaţia act.) 95°C în alte situaţii oprirea are loc întotdeuna la 108°C

  Erori:În cazul unei erori, aceasta este semnalizată prin luminarea continuă a LED-ului de defecţiune. În acest timp se afi şează un cod de eroare pe display, care indică cauza defecţiunii. Ecranul cu o poziţie semnalizează intermitent eroarea

  de ex.:

  1 0 Senzor tur încălzire scurt circuitat sau întreruptDacă valoarea furnizată de senzorul turului circuitului de încpălzire depăseste limitele –1.15°C respectiv 139°C atunci aceasta este tratată ca scurt circuit respectiv întrerupt.

  2 0 Senzor retur încălzire scurt circuitat sau întreruptDacă valoarea furnizată de senzorul returului circuitului de încpălzire depăseste limitele –1.15°C respectiv 139°C atunci aceasta este tratată ca scurt circuit respectiv întrerupt.

  3 0 Senzor tur AC scurt circuitat sau întreruptDacă valoarea furnizată de senzorul turului circuitului AC depăseste limitele –1.15°C respectiv 139°C atunci aceasta este tratată ca scurt circuit respectiv întrerupt.

  0 Diferenţa dintre senzorul turului şi senzorul returului circuitului de încălzire este prea mareDacă devine prea mare diferenţa dintre senzorul turului şi senzorul returului circuitului de încălzire în timp ce cazanul este oprit, atunci se atenţionează asupra acesteia printr-o oprire de avarie.

  1 1 Temperatura de oprire depăşită la senzorul turului circuitului de încălzireTemperatura de oprire de 130°C a fost depăşită la senzorul turului circuitului de încălzire iar reacţia pentru aceasta este oprirea de avarie.2 1 Temperatura de oprire depăşită la senzorul returului circuitului de încălzireTemperatura de blocare de 100°C a fost depăşită la senzorul returului circuitului de încălzire iar reacţia pentru aceasta este oprirea de avarie.

  3 1 Temperatura de oprire depăşită la senzorul turului circuitului de AC

  11

 • 4 205 535 / 01

  32

  7. Defecţiuni

  Temperatura de blocare de 130°C a fost depăşită la senzorul turului circuitului AC iar reacţia pentru aceasta este oprirea de ava-rie.

  1 Temperatura de încălzire prea ridicatăSenzorul turului circuitului de încălzire a depăşit o temperatură de 100°C iar reacţia pentru aceasta este o oprire de avarie.

  2 Senzor retur încălzire > senzor tur încălzire + 10K pentru mai mult de 60 secDacă valoarea senzorului returului depăseste valoarea senzorului turului cu 10K pentru o perioadă mai lungă de 60 secunde, atunci sistemul reacţionează prin oprire de avarie.

  4 Nu se formează fl acără după aprindereDacă nu se detectează fl acără după 4 încercări de pornire, pentru că la sfârşitul timpului de siguranţă nu poate fi măsurată nici o ionizare, se declanşează o oprire de avarie.

  5 Flacără întreruptă în timpul unei solicitări de căldurăSe declanşează o oprire de avarie în cazul în care în timpul unei solicitări de căldură scade curentul de ionizare de mai mult de 3 x sub 1.5 mA.

  6 Semnalizare fl acără fără motivSe declanşează o blocare în cazul în care se detectează fl acără şi este închisă supapa de gaze.

  7 Parametru programatDupă încărcarea unui set de parametrii de pe laptop pe automatul de ardere se opreşte automat cazanul. După resetare poate fi repus în funcţiune cazanul.

  8 Turaţia sufl antei în afara limitelorÎn cazul în care turaţia reală a sufl antei se afl ă în afara unei benzi de valori pentru un anumit timp, se declanşează o oprire de avarie.

  F Defecţiune electromagneticăSistemul a reacţionat cu o oprire de avarie pentru o defecţiune provocată de o radiaţie electromagnetică.

  99 F Defecţiune necunoscută

 • 4 205 535 / 01

  33

  8. Setare din fabrică BIC 300

  8. Automatul de ardere BIC 300 - listă de parametrii Setare din fabrică BIC 300 TopGas® classic (12, 18, 24)

  Parametru Descriere Unitate Plan Valori

  setate ale

  instalatiei

  TG classic (12, 18,

  24)

  0 Cod specialist HF

  1 P017 Variantă cazan HF 1

  2 P018 Sistem de comandă pompă HF 0

  3 P019 Putere max. de încălzire % HF 99

  4 P020 Putere max. apă caldă % HF 100

  5 P021 Caracteristică de încălzire temperatură tur min.

  °C HF 25

  6 P022 Caracteristică de încălzire temperatură exterioară min.

  °C HF -7

  7 P023 Caracteristică de încălzire temperatură exterioară max.

  °C HF 25

  8 P024 Timp de functionare ulterioară pompă după regimul de încălzire min

  min HF 1

  9 P025 Timp de functionare ulterioară pompă după regimul de apă caldă min

  min HF 1

  A P026 Functionare vană cu trei căi HF 0

  A. P012 Pozitie vană cu trei căi în momentul în care nu există solicitare de căldură

  HF 0

  b P016 Functie booster HF 0

  C P027 Modulatie pasi HF 1

  d P028 Putere minimă % HF 30

  E P029 Temperatură pentru TG classic °C HF 10

  F P030 Turatie start % HF 70

  h P031 Turatie ventilator max. U/min HF 45

  n P013 Temperatură de încărcare la solicitare ACM

  °C HF 75

  o P014 Timp de asteptare pentru solicitare ACM la TG Combi

  min HF 0

  P P015 Temporizare pentru repornire după blocarea temperaturii

  min HF 5

  Modifi cările autom