INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum...

of 36 /36
Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Sectia Chirurgie 3, Bucuresti (România) 0215992336 [email protected] EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 01/10/2015–Prezent Fellow of the American College of Surgeons 2007–Prezent Conducător de Doctorat Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti 2005–Prezent Profesor universitar chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 2000–2005 Conferentiar universitar chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 1994–2000 Sef lucrari chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 1982–1994 Asistent universitar chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 1980–1983 Asistent preparator benevol anatomie Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 2002–Prezent Medic principal sanatate publica si management sanitar Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România) Management sanitar 1992–Prezent Medic primar chirurgie generala Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România) Medicina umana 1987–1992 Medic specialist chirurgie generala 22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 36

Embed Size (px)

Transcript of INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum...

 • Curriculum vitae

  INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran

  Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Sectia Chirurgie 3, Bucuresti (România) 0215992336

  [email protected]

  EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

  01/10/2015–Prezent Fellow of the American College of Surgeons

  2007–Prezent Conducător de DoctoratUniversitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti

  2005–Prezent Profesor universitar chirurgie generalaUniversitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Bucuresti (România)

  Activitate didactica medicala

  2000–2005 Conferentiar universitar chirurgie generalaUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

  Activitate didactica medicala

  1994–2000 Sef lucrari chirurgie generalaUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

  Activitate didactica medicala

  1982–1994 Asistent universitar chirurgie generalaUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

  Activitate didactica medicala

  1980–1983 Asistent preparator benevol anatomieUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

  Activitate didactica medicala

  2002–Prezent Medic principal sanatate publica si management sanitarSpitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România)

  Management sanitar

  1992–Prezent Medic primar chirurgie generalaSpitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România)

  Medicina umana

  1987–1992 Medic specialist chirurgie generala

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România)

  Medicina umana

  1983–1986 Medic rezident chirurgie generalaSpitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România)

  Medicina umana

  1980–1982 Medic stagiarSpitalul Clinic al Municipiului Bucuresti, Bucuresti (România)

  Medicina umana

  EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  1999–Prezent Doctor in stiinte medicaleUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

  Teza - Managementul chirurgical al pancreatitei acute

  1974–1980 Doctor MedicInstitutul de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Facultatea de Medicina, Bucuresti (România)

  1987–Prezent Cursuri de specializare1987 - Artere artificiale din terom, Bucuresti• 1996 – Chirurgie laparoscopica - Tel-Aviv• 1996 – Chirurgie laparoscopica - Bucuresti• 1990 – 1991 – SIDA• 1986 – 1987 – Chirurgie vasculara periferica• 1985 – 1986 – Neurologie post-traumatica• 1984 – Chirurgie plastica• 1994 – 1996 – Management medical si social la Bucuresti, Monte Verita (Elvetia), BeitOren (Israel), Dublin si Cork (Irlanda).• 14 – 16 aprilie 2004 – Actualitati în diagnosticul si tratamentul cancerului colorectal, Al6-lea simpozion si curs postuniversitar al sectiunii române a IASG.• 20 – 21 mai 2004 – Patologia pancreatica, Catedra Medicala III si Chirurgicala ClujNapoca• 11 – 13 mai 2005 – Simpozionul interuniversitar Bucuresti – Cluj- Napoca„Hemoragiile digestive superioare”• 12 – 18 iulie 2004, 3 – 10 iulie 2005 - Saptamâna chirurgiei româno – elvetiene• 11 – 13 mai 2006 - Cursul postuniversitar „Patologia colonului” Cluj-Napoca.• 5 – 7 aprilie 2006 - Aplicatii antibiotice în infectiile abdominale, Sofia, Bulgaria.• Februarie 2006 - Saptamâna chirurgicala româno-germana la Bucuresti• August 2006 - Saptamâna chirurgicala româno-germana la Heidelberg• Colorectal Masterclass – 16 – 17 martie 2006, Franta.• 15th International Postgraduate Course, 1st Course of the International School ofSurgical Oncology – 13 – 15 dec. 2007 Atena, Grecia• 2008 – Curs „Advanced Laparoscopic Surgery”, Aesculap Akademie, Tuttlingen, Germania;

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  • 2008 – Curs „BETA 4 LigaSure AdvanceTM Training”, Covidien European Training Centre, Elancourt, Franţa; • 2009 – Curs „da Vinci® Surgical System Off-Site Training Program for a Console Surgeon”, Paris, Franţa; • 2010 – Director curs „Indicatiile si limitele managementului non-operator in trauma contuziva abdominala”, Cluj Napoca.

  COMPETENŢE PERSONALE

  Limba(i) maternă(e) română

  Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

  franceză B2 B2 B2 B2 B2

  engleză B1 B1 B1 B1 B1Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș șCadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

  Competenţe de comunicare Spirit de echipa, capacitate buna de adaptate la medii multiculturale (dobandita in cadrul experientei profesionale - colaborari internationale), competente bune de comunicare (dobandite in cadrul experientei profesionale specifice - activitate medicale si didactica)

  Competenţe organizaţionale/manageriale

  Functii detinute:▪ Membru al comitetului editorial al revistei Moldovan Journal of Health Sciences. Founder Public

  Institution State University of Medicine and Pharmacy ''Nicolae Testemitanu'' from Republic of Moldova, 2014.

  ▪ Redactor ef Revista Chirurgia (Online ISSN: 1842 – 368X), Mai 2014.Ș▪ Pre edinte al Societă ii Române de Chirurgie, Mai 2014.ș ț▪ Membru în Comitetul Editorial Journal of Surgical Sciences, Carol Davila University Press, Mai

  2014.▪ Membru asociat al Academiei de tiin e Medicale de România - 2013.Ș ț▪ Directorul Departamentului 10 - Chirurgie UMF ,,Carol Davila”, Bucure ti - 2011.ș▪ Coordonator al activitatii de doctorat in colaborare cu Universitatea Politehnica din Bucuresti,

  Facultatea de Chimie aplicata si stiinta materialelor, Catedra Stiinta si Ingineria Materialelor oxidice si nanomateriale – 2010.

  ▪ Membrul in comisia de avizare la UEFISCDI – Programul 4, „Parteneriate in domeniile prioritare” – Domeniul 4, Sanatate – 2009.

  ▪ Sef de Catedra Chirurgie M19, in cadrul U.M.F. „Carol Davila” Bucuresti.▪ Manager General Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 2009▪ Presedintele Comisiei Specialitatilor de Chirurgie din Ministerul Sanatatii▪ Membru al Consiliului Profesoral al Facultatii de Medicina a UMF „Carol Davila” Bucuresti▪ Membru al Senatului Universitar al UMF „Carol Davila” Bucuresti▪ Membru titular al Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti. 2007.▪ Cordonator studii doctorale din 2006▪ Profesor universitar, Sef clinica chirurgie – Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”

  Bucuresti, 2005▪ Sef Sectia a III-a Chirurgie – Spitalul Clinic de Urgenta „Floreasca” din Bucuresti, 1999▪ Ministrul Sanatatii – Guvernul României, 2003▪ Consilier de Stat, medic personal al Presedintelui – Administratia Prezidentiala, 2000 - 2003▪ Reprezentat al Presedintelui României – Fondul Român de Dezvoltare Sociala, 2001 – 2003

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 36

  http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  Membru al Fundatiei „Academician Nicolae Cajal”▪ Membru în Consiliul Editorial al Revistei Române de Nutritie Clinica▪ Membru în colegiului de redactie al Romanian Journal of Experimental & Medical – Surgical

  Research - Timisoara• Presedintele Societatii de Chirurgie de Urgenta si Traumatologie din Romania• Din 2009 - Presedintele Asociatiei Romane de Chirurgie Endoscopica si Alte Tehnici Intervenţionale din Romania

  ▪ Membru în colegiul de redacţie al revistei Biology and Therapy of Cancer Cell▪ Membru în Consiliul tiin ific a revistei Journal of Medicine and LifeȘ ț▪ Membru în Comitetul tiin ific al Primului Congres Na ional al Societă ii Române de Coloproctologieș ț ț ț▪ Membru în Comitetul tiin ific la Congresul Na ional de Chirurgie 2012ș ț ț▪ Membru în Comitetul tiin ific la a XXXIV-a chirurgilor din Moldova „Iacomi – Răze u”ș ț ș▪ Membru în Comitetul tiin ific la a VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgieș ț ț ț▪ Membru în consiliul editorial al revistei Revista Română de Nutri ie Clinicț▪ Pre edintele Societă ii de Chirurgie Bucure tiș ț ș

  Competenţe dobândite la locul de muncă

  Competente tehnice specifice domeniului chirurgie generala: chirurgie laparoscopica, chirurgie robotica

  Competenţă digitală O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM şi PowerPointTM), utilizator Internet

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  Premii ▪ 2015 - Diplomă de Excelen ă în cadrul congresului Anual al Asocia iei Medicale Române, pentru ț țlucrarea ''Rezultate preliminare ale Regsitrului de Traumă Român'', Bogdan S, Paun S, Tanase I, Negoi I, Beuran M.

  ▪ 2015 - Gold Medal în cadrul Expozi iei Europene a Creativită ii i Inovării pentru lucarea ''Rectal ț ț șcancer tretment - a new approach'', Prodan A, Beuran M.

  ▪ 2015 - Premiul Iacomi-Răze u pentru lucrarea ''Rolul Computer Tomografiei în managementul șdiverticulitei acute complicate'', Tănase I, Paun S, Negoi I, Stoica B, Beuran M, prezentată în cadrul A XXXVII-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova ''Iacomi-Răze u''. ș

  ▪ 2014 - Premiul ''Victor Babes'' acordat de Academia Română pentru lucrarea ''Managementul Selectiv Nonoperator al Leziunilor Viscerale Abdominale al Pacientul Politraumatizat''.

  ▪ 2014 – Doctor Honoris Causa - Universitatea de Medicină i Farmacie ”Nicolae Testemi anu”, ș țChi inău, Moldova.ș

  ▪ Ordinul National "Steaua Romaniei", in grad de Cavaler, 2002.▪ 2007 – “Diploma Salonului de Carte Universitară” - Ed. Universitară “Carol Davila”.▪ Premiul ''Iacomi - Răze u'' pentru lucarrea cu titlul ''Laparoscopic anterior transgastric ș

  pseudocystogastroanasotmosis for massive pancreatic pseudocysts'', A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

  ▪ Premiul ''Iacomi - Răze u'' pentru lucarrea cu titlul ''Proximal splenic artery angioembolization in a șmassive intraparenchymatous splenic haematoma after blunt trauma'', A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

  ▪ Poster Award „Post-traumatic retroperitoneal Hematoma – diagnosis and therapeutic Issues” – 1st Joint Congress of the European Association for Trauma and Emergency Surgery / European Trauma Society, Graz, Austria – 23-26 Mai 2007.

  ▪ Poster Award „Management of pancreatic lesions in trauma patients” – 1st Joint Congress of the European Association for Trauma and Emergency Surgery / European Trauma Society, Graz, Austria – 23-26 Mai 2007.

  ▪ 2008 – Medalia jubiliara de Aur a ’’Bisericii Marcuta’’ pt contributia stiintifica in domeniul medicinei si profesionalismul in activitatea didactica.

  ▪ 2009 – “Diploma de recunoastere a contributiilor” in cadrul 10th European Congress of Trauma

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  and Emergency Surgery.▪ ’Celebritatea Anului in Medicina’’ in cadrul Galei Celebritatilor Anului 2009.▪ Premiul “Management în medicina de urgenţă” în cadrul Galei Sănătătăţii 2009.▪ Premiu pentru cel mai bun poster „Abdomenul acut de cauza ginecologica – abord laparoscopic

  versus clasic” – Congresul National al Asociatie Romane de Chirurgie Endoscopica, Bucuresti 11-14 Noiembrie 2009.

  ▪ 2010 – “Diplomă de Excelenţă pentru iniţiativă şi performanţă în educaţia academică medicală” – UMF “Carol Davila” Bucureşti şi UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

  ▪ Premiu pentru cel mai bun poster „Evaluarea scintigrafica a viabilitatii implantului splenic autolog la pacientii splenectomizati in trauma abdominala” – Congresul National de Chirurgie, Cluj Napoca, 3-6 Mai 2010.

  ▪ Premiu pentru cel mai bun poster „Managementul selectiv nonoperator al leziunilor viscerale parenchimatoase abdominale la pacientul politraumatizat” – Congresul National de Chirurgie, Cluj Napoca, 3-6 Mai 2010.

  ▪ Premiul top medici pentru excelenta in medicina, gala top medici, Bucuresti, 15 aprilie 2011

  Proiecte de Cercetare Câ tigateș prin Concurs i Studii Cliniceș

  ▪ 2014 - Tutore post-doctorat„Excelen ă în cercetarea tiin ifică, interdisciplinară, doctorală i ț ș ț șpostdoctorală, în domeniile Economic, Social i Medical - EXCELIS” POSDRU/159/1.5/S/138907ș

  ▪ 2014 - Director de proiect. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0006. Studiul prin imunoflorescenta a efectului nanoparticulelor de oxid de fier func ionalizate asupra celulelor tumorale rectale maligne. ț

  ▪ 2014 - Membru în echipa de cercetare. PN-II-PT-PCCA-2013-4-2101. Suprafe e nanostructurate țpentru îmbunătă irea integrării osoase a implanturilor de titan.ț

  ▪ 2014 - Membru în echipă. FP7 - Heracles (Spitalul Colentina).▪ 2014 - Expert selec ie grup intă. POSDRU/159/1.5/S/138907 - ”Excelen ă în cercetarea tiin ifică, ț ț ț ș ț

  interdisciplinară, doctorală i postdoctorală, în domeniile Economic, Social i Medical - EXCELIS”.ș ș▪ 2014 - Expert selec ie grup intă. POSDRU/159/1.5/S/132395. ”Burse doctorale i postdoctorale în ț ț ș

  sprijinul inovării i competivită ii în cercetare (InnoRESEARCH)”.ș ț▪ 2014 - Expert selec ie grup intă. POSDRU/159/1.5/S/137390. ”Cercetarea doctorală i ț ț ș

  postdoctorală prioritate a învă ământului superior românesc (Doc-Postdoc)”.ț▪ 2012 – Director proiect – „Advanced workshop on acute care surgery in trauma and abdominal

  emergencies” (PN-II-ID-WE-2012).▪ 2012 - Membru in echipa de cercetare - „Advanced workshop on rectal cancer”.▪ 2008 – 2009 - Investigator principal - Studiu clinic de faza 3: A multicentric randomized, double-

  blind, placebo-controlled study of intravenous methylnaltrexone (MOA-728) for the treatment of postoperative ileus.

  ▪ 2007 - Investigator principal - Studiu clinic de faza 3: A multicentric randomized, double-blind, placebo-controlled study of intravenous methylnaltrexone (MOA-301) for the treatment of postoperative ileus.

  ▪ 2006, 2007, 2008 – Membru - Nutrition day in European hospitals – Studiu multicentric international.

  ▪ 2004-2006 - Subinvestigator - Studiu clinic de faza 3: A multicenter, randomized, double-blind study evaluating Tigecycline and Linezolid for the treatment of selected serious infections in subjects with Methycilline-resistant Staphylococus aureus (3074-A1-307-WW).

  ▪ 2004 – 2005 – Membru - A multicenter randomized, double-blind comparison study of the efficacy and safety of Tigecycline to Imipenem/Cilastatin to treat complicated intra-abdominal infections in hospitalized patients (3074A1-306-WW).

  ▪ 2002- 2003 – Membru - A phase 3, multicenter randomized, double-blind study evaluating Parecoxib/Valdecoxib for the treatment of postoperative pain (I93-01-02-069).

  Articole tiin ifice Publicate înȘ ț Reviste Indexate ISI Thopmson

  Reuters

  1. Prehospital Trauma Care: A Clinical Review. Beuran, M.; Paun, S.; Gaspar, B.; Vartic, M.; Hostiuc, S.; Chiotoroiu, A.; Negoi, I. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 5 Pages: 564-570 Published: SEP-OCT 20122. A Clinical Case of Fournier Gangrene. Iordache, F. M.; Beuran, M.; Turculet, C.; Vasilescu, C.; Surdeanu, D. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 4 Pages: 524-528 Published: JUL-AUG 2012

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  3. Trauma Scores: a review of the literature. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B.; Vartic, M. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 3 Pages: 291-297 Published: MAY-JUN 20124. Blunt hollow viscus perforations due to abdominal contusions: diagnostic particularities and prognostic factors for death. Nicolau, A. E.; Merlan, V.; Dinescu, G.; Craciun, M.; Kitkani, A.; Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 2 Pages: 162-168 Published: MAR-APR 20125. Open to laparoscopic conversion in hemoperitoneum of unknown origin. Paun, S.; Negoi, I.; Ganescu, R; Beuran, M. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY Volume: 38 Issue: 1 Pages: 79-81 DOI: 10.1007/s00068-011-0173-7 Published: FEB 20126. Mechanism of injury - trauma kinetics. What happend? How? Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 1 Pages: 7-14 Published: JAN-FEB 20127. Albendazole associated to surgery or minimally invasive procedures for hydatid disease - how much and how long. Cretu, C. M.; Codreanu, R. R.; Mastalier, B.; Popa, LG.; Cordos, I.; Beuran, M.; Ianulle, DAS.; Simion, S. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 1 Pages: 15-21 Published: JAN-FEB 20128. The role of multimodal analgesia in the decrease of postoperative surgical stress response in major neoplastic thoraco-abdominal surgery. Pavelescu, D.; Mirea, L.; Paduraru, M.; Beuran, M.; Chiotoroiu, A.; Grintescu, I. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 6 Pages: 723-728 Published: NOV-DEC 20119. History of trauma care. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 5 Pages: 573-580 Published: SEP-OCT 2011. 10. Trauma epidemiology: Where are we today? Paun, S.; Beuran, M.; Negoi, I.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 4 Pages: 439-443 Published: JUL-AUG 2011. 11. Surgical emergencies in organizing the health care of Bucharest: stages and their historical semnification (1934-1990). Beuran, M.; Dutescu, B. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 6 Pages: 739-743 Published: NOV-DEC 201012. Stapled vs. hand-sewn colorectal anastomosis in complicated colorectal cancer - a retrospective study. Beuran, M.; Chiotoroiu, Al. L.; Chilie, A.; Morteanu, S.; Vartic, M.; Avram, M.; Rosu, O.; Lica, I. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 5 Pages: 645-651 Published: SEP-OCT 201013. Conversion in laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. Spatariu, A.; Nicolau, A. E.; Beuran, M.; Tudor, C.; Oprescu, C. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 4 Pages: 469-472 Published: JUL-AUG 201014. Laparoscopic approach in gallbladder agenesis - an intraoperative surprise. Beuran, M.; Paun, S.; Negoi, I.; Ganescu, R.; Runcanu, A., Avram, M.; Chiotoroiu, A. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 4 Pages: 531-536 Published: JUL-AUG 201015. Selective nonoperative management of solid abdominal visceral lesions. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Venter, D.; Iordache, F.; Chiotoroiu, A. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 3 Pages: 317-326 Published: MAY-JUN 201016. Splenic angioembolization - a safe, efficient and rational approach. Venter, M. D.; Marian, R. C.; Palea, M.; Ungureanu, A.; Morteanu, S.; Gulie, L.; Tovirnac, S.; Tudose, A.; Venter, DP.; Chiotoroiu, AL.; Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 2 Pages: 243-248 Published: MAR-APR 201017. Pheocromocytoma at extreme ages-2 cases report. Poiana, Catalina; Carsote, Mara; Samoila, Ramona; Chirita, C.; Dumitrascu, A.; Hortopan, D.; Beuran, M.; Paun, S.; Simescu, I.; Hortopan, M.; Terzea, D. ENDOCRINE JOURNAL Volume: 57 Supplement: 2 Pages: S633-S633 Published: MAR 201018. Giant Adrenal Tumor: A Case Report. Poiana, C.; Carsote, M.; Trifanescu, R.; Chirita, C.; Baciu, I.; Ene, C.; Terzea, D.; Paun, S.; Beuran, M. NEUROENDOCRINOLOGY Volume: 92 Issue: 1 Pages: 52-52 Published: 201019. Kohlmeier-Degos disease (Malignant Atrophic Papulosis): a cause of recurrent multiple intestinal perforations. Beuran, M.; Chiotoroiu, Al. L.; Morteanu, S.; Chilie, A.; Avram, M.; Rosu, O.; Vartic, M.; Ceanga, C.; Manggrau, A. CHIRURGIA Volume: 104 Issue: 6 Pages: 765-772 Published: NOV-DEC 200920. PRIMARY HYPERALDOSTERONISM STARTED BY HYPOKALEMIC COMA - CASE REPORT. Dumitrache, L.; Bartos, D.; Beuran, M.; Ghiorghe, S.; Tarziu, C.; Badila, E. ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST Volume: 5 Issue: 2 Pages: 251-258 Published: APR-JUN 200921. Complicated diverticular disease - our recent experience. Beuran, M.; Iordache, F.; Chiotoroiu, A. L.; Teleanu, G.; Vartic, M.; Turculet, C.; Surdeanu, D.; Rosu, O. CHIRURGIA Volume: 104 Issue: 1 Pages: 25-29 Published: JAN-FEB 200922. Laparoscopic suture repair of perforated duodenal peptic ulcer for patients without risk factors. Nicolau, A. E.; Merlan, V.; Veste, V.; Micu, B., Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 103 Issue: 6 Pages: 629-633 Published: NOV-DEC 2008

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  23. Management for pseudoaneurysm of cystic artery with an arterio-biliary fistula after laparoscopic cholecystectomy: a rare case of hemobilia. Beuran, M.; Chiotoroiu, A. L.; Avram, M.; Vartic, M.; Constantinescu, G.; Dorobat, B., Rosu, O.; Diaconescu, BI. CHIRURGIA Volume: 103 Issue: 6 Pages: 689-694 Published: NOV-DEC 200824. Large mucinous biliary cystadenoma with "ovarian-like" stroma: A case report. Beuran, Mircea; Venter, Mircea Dan; Dumitru, Laura. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Volume: 12 Issue: 23 Pages: 3779-3781 Published: JUN 21 200625. Florescu I, Beuran M, Dimov R, Razbadauskas A, Bochan M, Fichev G, Dukart G, Babinchak T, Cooper CA, Ellis-Grosse EJ, Dartois N, Gandjini H; 307 Study Group. Efficacy and safety of tigecycline compared with vancomycin or linezolid for treatment of serious infections with methicillin-resistant Staphylococcus aureus or vancomycin-resistant enterococci: a Phase 3, multicentre, double-blind, randomized study. J Antimicrob Chemother. 2008 Sep;62 Suppl 1:i17-28. doi: 10.1093/jac/dkn250. PubMed PMID: 18684703.26. Turculet C, Feodor T, Dinescu G, Petrică R, Rădulescu S, Beuran M. [Bi-layer hernioplasty in day surgery]. Chirurgia (Bucur). 2007 Jul-Aug;102(4):433-8. Romanian. PubMed PMID: 17966941.27. Constantinescu G, Grin escu I, Stanciulescu L, Ilie M, Beuran M, Chiotoroiu A. A rare cause of țacute massive lower gastrrointestinal bleeding. Chirurgia (Bucur). 2013 Jan-Feb 108: 102-105ș28. Grintescu IM, Stanciulescu EL, Beuran M. Nutritional Support – Fundamental objective in postoperative digestive fistulas therapy. Farmacia, 2012, Vol. 60 (6), 850 – 856. 29. Natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES) second-look peritoneoscopy for staging of limited peritoneal carcinomatosis. Author(s): Beuran, Mircea; Negoi, Ionut; Paun, Sorin; et al.Source: MEDICAL HYPOTHESES Volume: 80 Issue: 6 Pages: 745-749 DOI: 10.1016/j.mehy.2013.03.002 Published: JUN 2013.

  Articole tiin ifice Publicate înȘ ț Reviste Indexate PubMed

  1. Prehospital Trauma Care: A Clinical Review. Beuran, M.; Paun, S.; Gaspar, B.; Vartic, M.; Hostiuc, S.; Chiotoroiu, A.; Negoi, I. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 5 Pages: 564-570 Published: SEP-OCT 20122. A Clinical Case of Fournier Gangrene. Iordache, F. M.; Beuran, M.; Turculet, C.; Vasilescu, C.; Surdeanu, D. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 4 Pages: 524-528 Published: JUL-AUG 20123. Trauma Scores: a review of the literature. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B.; Vartic, M. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 3 Pages: 291-297 Published: MAY-JUN 20124. Blunt hollow viscus perforations due to abdominal contusions: diagnostic particularities and prognostic factors for death. Nicolau, A. E.; Merlan, V.; Dinescu, G.; Craciun, M.; Kitkani, A.; Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 2 Pages: 162-168 Published: MAR-APR 20125. Open to laparoscopic conversion in hemoperitoneum of unknown origin. Paun, S.; Negoi, I.; Ganescu, R; Beuran, M. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY Volume: 38 Issue: 1 Pages: 79-81 DOI: 10.1007/s00068-011-0173-7 Published: FEB 20126. Mechanism of injury - trauma kinetics. What happend? How? Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 1 Pages: 7-14 Published: JAN-FEB 20127. Albendazole associated to surgery or minimally invasive procedures for hydatid disease - how much and how long. Cretu, C. M.; Codreanu, R. R.; Mastalier, B.; Popa, LG.; Cordos, I.; Beuran, M.; Ianulle, DAS.; Simion, S. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 1 Pages: 15-21 Published: JAN-FEB 20128. The role of multimodal analgesia in the decrease of postoperative surgical stress response in major neoplastic thoraco-abdominal surgery. Pavelescu, D.; Mirea, L.; Paduraru, M.; Beuran, M.; Chiotoroiu, A.; Grintescu, I. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 6 Pages: 723-728 Published: NOV-DEC 20119. History of trauma care. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 5 Pages: 573-580 Published: SEP-OCT 2011. 10. Trauma epidemiology: Where are we today? Paun, S.; Beuran, M.; Negoi, I.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 4 Pages: 439-443 Published: JUL-AUG 2011. 11. Surgical emergencies in organizing the health care of Bucharest: stages and their historical semnification (1934-1990). Beuran, M.; Dutescu, B. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 6 Pages: 739-743 Published: NOV-DEC 201012. Stapled vs. hand-sewn colorectal anastomosis in complicated colorectal cancer - a retrospective study. Beuran, M.; Chiotoroiu, Al. L.; Chilie, A.; Morteanu, S.; Vartic, M.; Avram, M.; Rosu, O.; Lica, I. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 5 Pages: 645-651 Published: SEP-OCT 201013. Conversion in laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. Spatariu, A.; Nicolau, A. E.; Beuran, M.; Tudor, C.; Oprescu, C. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 4 Pages: 469-472 Published:

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  JUL-AUG 201014. Laparoscopic approach in gallbladder agenesis - an intraoperative surprise. Beuran, M.; Paun, S.; Negoi, I.; Ganescu, R.; Runcanu, A., Avram, M.; Chiotoroiu, A. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 4 Pages: 531-536 Published: JUL-AUG 201015. Selective nonoperative management of solid abdominal visceral lesions. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Venter, D.; Iordache, F.; Chiotoroiu, A. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 3 Pages: 317-326 Published: MAY-JUN 201016. Splenic angioembolization - a safe, efficient and rational approach. Venter, M. D.; Marian, R. C.; Palea, M.; Ungureanu, A.; Morteanu, S.; Gulie, L.; Tovirnac, S.; Tudose, A.; Venter, DP.; Chiotoroiu, AL.; Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 2 Pages: 243-248 Published: MAR-APR 201017. Pheocromocytoma at extreme ages-2 cases report. Poiana, Catalina; Carsote, Mara; Samoila, Ramona; Chirita, C.; Dumitrascu, A.; Hortopan, D.; Beuran, M.; Paun, S.; Simescu, I.; Hortopan, M.; Terzea, D. ENDOCRINE JOURNAL Volume: 57 Supplement: 2 Pages: S633-S633 Published: MAR 201018. Giant Adrenal Tumor: A Case Report. Poiana, C.; Carsote, M.; Trifanescu, R.; Chirita, C.; Baciu, I.; Ene, C.; Terzea, D.; Paun, S.; Beuran, M. NEUROENDOCRINOLOGY Volume: 92 Issue: 1 Pages: 52-52 Published: 201019. Kohlmeier-Degos disease (Malignant Atrophic Papulosis): a cause of recurrent multiple intestinal perforations. Beuran, M.; Chiotoroiu, Al. L.; Morteanu, S.; Chilie, A.; Avram, M.; Rosu, O.; Vartic, M.; Ceanga, C.; Manggrau, A. CHIRURGIA Volume: 104 Issue: 6 Pages: 765-772 Published: NOV-DEC 200920. PRIMARY HYPERALDOSTERONISM STARTED BY HYPOKALEMIC COMA - CASE REPORT. Dumitrache, L.; Bartos, D.; Beuran, M.; Ghiorghe, S.; Tarziu, C.; Badila, E. ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST Volume: 5 Issue: 2 Pages: 251-258 Published: APR-JUN 200921. Complicated diverticular disease - our recent experience. Beuran, M.; Iordache, F.; Chiotoroiu, A. L.; Teleanu, G.; Vartic, M.; Turculet, C.; Surdeanu, D.; Rosu, O. CHIRURGIA Volume: 104 Issue: 1 Pages: 25-29 Published: JAN-FEB 200922. Laparoscopic suture repair of perforated duodenal peptic ulcer for patients without risk factors. Nicolau, A. E.; Merlan, V.; Veste, V.; Micu, B., Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 103 Issue: 6 Pages: 629-633 Published: NOV-DEC 200823. Management for pseudoaneurysm of cystic artery with an arterio-biliary fistula after laparoscopic cholecystectomy: a rare case of hemobilia. Beuran, M.; Chiotoroiu, A. L.; Avram, M.; Vartic, M.; Constantinescu, G.; Dorobat, B., Rosu, O.; Diaconescu, BI. CHIRURGIA Volume: 103 Issue: 6 Pages: 689-694 Published: NOV-DEC 200824. Large mucinous biliary cystadenoma with "ovarian-like" stroma: A case report. Beuran, Mircea; Venter, Mircea Dan; Dumitru, Laura. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Volume: 12 Issue: 23 Pages: 3779-3781 Published: JUN 21 200625. Florescu I, Beuran M, Dimov R, Razbadauskas A, Bochan M, Fichev G, Dukart G, Babinchak T, Cooper CA, Ellis-Grosse EJ, Dartois N, Gandjini H; 307 Study Group. Efficacy and safety of tigecycline compared with vancomycin or linezolid for treatment of serious infections with methicillin-resistant Staphylococcus aureus or vancomycin-resistant enterococci: a Phase 3, multicentre, double-blind, randomized study. J Antimicrob Chemother. 2008 Sep;62 Suppl 1:i17-28. doi: 10.1093/jac/dkn250. PubMed PMID: 18684703.26. Turculet C, Feodor T, Dinescu G, Petrică R, Rădulescu S, Beuran M. [Bi-layer hernioplasty in day surgery]. Chirurgia (Bucur). 2007 Jul-Aug;102(4):433-8. Romanian. PubMed PMID: 17966941.27. Constantinescu G, Grin escu I, Stanciulescu L, Ilie M, Beuran M, Chiotoroiu A. A rare cause of țacute massive lower gastrrointestinal bleeding. Chirurgia (Bucur). 2013 Jan-Feb 108: 102-105ș28. Grintescu IM, Stanciulescu EL, Beuran M. Nutritional Support – Fundamental objective in postoperative digestive fistulas therapy. Farmacia, 2012, Vol. 60 (6), 850 – 856. 29. GASPAR B, NEGOI I, PAUN S, HOSTIUC S, GANESCU R, BEURAN M. Selective Nonoperative Management of Abdominal Injuries in Polytrauma Patients: a Protocol only for Experienced Trauma Centers. Maedica - a Journal of Clinical Medicine. 9 (2), 168-172, 2014.30. Beuran M, Stoica B, Tanase I, Negoi I, Paun S. Massive intraperitoneal bleeding after laparoscopic assisted abdominoperineal resection: a case report and systematic review of the literature. Chirurgia. 2015. 110 (2), 165-170.

  Căr i tiin ifice Publicateț Ș ț 1.Asisten a Urgen elor Chirurgicale din Bucure ti – Certitudini i Speran e. Mircea Beuran. Benone ț ț ș ș ț

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  Du escu. Rodica Du escu-Zăvoianu. Editura Academiei Române, 2014. ISBN: 978-973-27-2414-9. ț ț2.Curs de Chirurgie pentru studen i – anii IV i V. Vol. I. Mircea Beuran, sub redac ia. Editura Ilex, ț ș țBucure ti, 2013. ISBN: 978-973-7928-91-7.ș3.Curs de Chirurgie pentru studen i – anii IV i V, volumul II, Mircea Beuran, sub redac ia, Editura Ilex, ț ș țBucure ti 2013, ISBN: 978-973-7928-90-0, 353 pagini format A4.ș4.Tratat de Oncologie Digestivă, volumul I, ”Cancerul esofagian i gastric”, Grigorescu M, Irimie A, șBeuran M, Ed. Academiei Române, 2013, ISBN: 978-973-27-2336-4 ,558 pagini format A4.5.„Managementul selectiv nonoperator al leziunilor viscerale abdominale la pacientul politraumatizat”, Beuran, M, Negoi I. Ed. Academiei Romane, 2012, ISBN: 978-973-27-2221-3, 288 pagini, format 16/70 x100.

  6.„Serviciile chirurgicale de urgenta din Bucuresti - etape istorice si semnificatia lor”, Beuran M, Dutescu B. Ed. Academiei Romane, 2011, ISBN: 978-973-27-2055-4, 249 pagini, format 16/70 x100.7.,,Actualitati medico-chirurgicale in patologia digestiva”, Beuran M, Grigorescu M. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”, 2010, ISBN: 978-973-693-359-2, format 16/70 x100.8.,,Actualitati in patologia biliara”. Beuran M, Grigorescu M. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu” , 2009, ISBN: 978-973-708-421-7, 284 pagini, 712 pagini, format 16/70 x100.9.„Actualitati in patologia ficatului”. Beuran M, Gigorescu M. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu” , 2008. ISBN: 978-973-693-277-9, 318 pagini, format 16/70 x100.10.„Actualitati în patologia colonului”. Beuran M, Grigorescu M, Pascu O. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu” , 2007. ISBN: 978-973-693-220-5, 241 pagini, format 16/70 x100.11.„Actualitati în diagnosticul si tratamentul hemoragiilor digestive superioare, Grigorescu M, Beuran M. Editura Teognost, 2006. ISBN: 973-7696-03-4 , 295 pagini, format 16/70 x100.12.„Actualitati în patologia pancreatica”. Beuran M, Grigorescu M, Pascu O. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”. ISBN: 973-693-111-0. 2005, 327 pagini, format 16/70 x100.13.“Lucrari practice” – M. Beuran (sub redactia), Editura Universitara Carol Davila Bucuresti, (182 pagini), A4, 2005, ISBN: 973-708-026-214.“Manual de Chirurgie” – M. Beuran (sub redactia) - Editura Universitara Carol Davila, Bucuresti, (994 pagini), A4, 2003.

  Capitole de Căr i tiin ificeț Ș ț Publicate

  1.„Tratat de chirurgie” , sub red. Irinel Popescu, vol VIII, Editura Academiei Romane, 2009., ISBN: 978-973-27-1679-3, A4, Pag. 589 - 732

  Introducere – Beuran M, Turculet C, Morteanu S. Sisteme de ingrijire a traumelor, triaj, transport – Beuran M, Turculet C, Morteanu S. Scoruri de severitate lezională - Turculet C, Beuran M, Morteanu S. Explorarea paraclinică a bolnavului traumatizat - Beuran M, Turculet C, Morteanu S. Politraumatismul - Turculet C, Beuran M, Morteanu S. Traumatismele diafragmului – Beuran M, Spatariu A Traumatismele hepatice – Beuran M, Rosu O. Traumatismele splinei – Iordache FM, Beuran M, Venter MD. Traumatismele duodenului – Gaspar B, Beuran M. Traumatismele stomacului – Beuran M, Spatariu A. Traumatisele rectului i canalului anal – Beuran M, Rosu O.ș Traumatismele aparatului uorgenital – Beuran M, Plugaru G.

  2.,,Manual de chirurgie pentru studenti”, sub redactia Eugen Bratucu, Ed. Universitara „Carol Davila” Bucuresti 2009, ISBN: 978-973-708-422-4

  „Abdomenul acut chirurgical”, pagina 733 – 800, A4 Traumatismele abdominale – Turculet C, Beuran M, Morteanu S. Peritonitele – Beuran M, Lica I. Hemoragiile digetive superioare – Beuran M, Spatariu A. Ocluzia intestinală – Beuran M, Morteanu S. ”No iuni de chirurgie minim invazivă” – Beuran M, Burcos T, 821 – 870, A4ț ”Aspecte juridice i deontologice ale practicii medico-chirurgicale în România” – Beuran M, Paun S, șpag. 911 – 918, A4

  3.“Manual de chirurgie” – Irinel Popescu, Mircea Beuran (sub red) – Ed. Universitara „Carol Davila”

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  Bucuresti 2008, ISBN:978-973-708-217-6, 1017 pagini, A4.

  4.„Caiete de tehnici chirurgicale”, vol I, sub red. Nicolae Angelescu, Florian Popa, Ed Medicala, 2008, ISBN: 978-973-39-0651-3, A4

  5.”Chirurgia traumatismelor abdominale” – Beuran M, Paun S, Gaspar B, Morteanu S, Pag. 175 – 202.

  6.„Postoperative peritonitis after emergency operations” în Intraabdominal sepsis unresolved issues, Editura Academiei Române, 2006.

  7.„Manual de lucrari practice”, Editura Fundatiei pentru Medicina Celulara si Moleculara coordonator, autor si coautor, 2004

  8.„Manual de chirurgie”, Editura Fundatiei pentru Medicina Celulara si Moleculara – coordonator, autor si coautor, 2003

  9.„Tratat de chirurgie generala” sub redactia N. Angelescu, Editura Medicala – autor capitole, 2001, ISBN: 973-39-0444-9

  10. Beuran M, Iordache FM, Venter MD. Traumatismmele toracelui. Paginile 820-846.

  11 .Mircea Beuran, Sorin Paun, Ionut Negoi, Bogdan Stoica, Mircea Lica. Abordul minim invaziv al colecistitei acute gangrenoase. Enciclopedia de Chirurgie, Mai 2014, Editura Celsus.

  12. Mircea Beuran, Ionu Negoi, Oreste Straciuc. PET-CT ÎN CARCINOMUL HEPATOCELULAR. În țTratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A ș țIrimie, M Beuran. Editura Academiei Române, 2014, In press.

  13. Mircea Beuran, Ionu Negoi, Oreste Straciuc. PET-CT ÎN COLANGIOCARCINOAME SI țCARCINOMUL DE VEZICULA BILIARA. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i șPancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Editura Academiei Române, 2014, In țpress.

  14. Oreste Straciuc, Mircea Beuran, Ionu Negoi. FDG-PET si PET/CT ÎN CANCERUL țPANCREATIC. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia Mș ț Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Editura Academiei Române, 2014, In press.

  15. Mircea Beuran, Sorin Păun, Florin Iordache, Ionu Negoi. TRATAMENTUL CHIRURGICAL CU țINTEN IE CURATIVĂ ÎN CANCERUL DE PANCREAS. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: ȚCancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Editura Academiei ș țRomâne, 2014, In press.

  16. Mircea Beuran, Ionu Negoi. Patologia chirurgicală a pancreasului: Indica ii operatorii în ț țPancreatita acută, Pancreatita cronică i Cancerul de pancreas. Sub redac ia Gabriel Constantinescu,ș ț 2014, Editura Niculescu, pg. 408-434.

  17. Mircea Beuran, Ionu Negoi. Tratamentul multimodal al cancerului esofagian. În Tratat de țOncologie Digestivă, Vol I: Cancerul Esofagian i Gastric. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M ș țBeuran. Editura Academiei Române, 2013, pag: 477 - 484.

  18. Mircea Beuran, Ionu Negoi. Evaluarea prognostică în cancerul gastric poten ial curabil. În Tratat ț țde Oncologie Digestivă, Vol I: Cancerul Esofagian i Gastric. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M ș țBeuran. Editura Academiei Române, 2013, pag: 264 - 277.19. Mircea Beuran, Claudiu Turcule , Ionu Negoi. Traumatismele abdominale. În Curs de Chirurgie ț țpentru studen i - anii IV i V. Sub redaca ia Mircea Beuran. Editura Ilex, Bucure ti, 2013.ț ș ț ș

  Lucrări prezentate la manifestari tiin ifice Na ionale Publicate caȘ ț ț

  Rezumumat

  1. Bacteriologia bilei în colecistitele acute si cronice, M. Beuran, Maria Dutescu, D.Berceanu,SCSS, 1974, Bucuresti.2. Constituirea asociatiei medicilor interni si semnificatia sa pentru medicina româneasca, M.Beuran, Maria Dutescu, SCSS, 1975, Bucuresti si Tg.Mures.3. Valoarea perfuziei cu glucoza hipertona, insulina, heparina si oxigen barbotat în sistemul port în timpul recoltarii, conservarii si transplantarii hetero-topice a ficatului la câine, C.Olteanu, Tr. Patrascu, Tr.Burcos, M. Beuran, SCSS, 1977, Bucuresti.4. Ulcerele postbulbare – particularitati, M. Beuran, SCSS, 1978, Bucuresti

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  5. Locul tratamentului chirurgical în cadrul tratamentului complex al tumorilor maligne de sân, M.Beuran, A.Bandescu, C.Ciofu, SCSS, 1979-1980, Bucuresti.6. Tumori gastrice precancerigene hemoragice, Gh.Popovici, Conf.M. Soare, Daniela Sandu, M. Beuran, Suceava, 7 – 8 mai 1982.7. Politraumatismele cu leziuni cranio-cerebrale Prof. I. Suteu, D. Minculescu, R. Chihaia, M.Beuran, USSM Bucuresti, 29 – 30 mai 1982.8. Strategia chirurgicala în HDS, I. Suteu, M. Ciurel, Z. Popovici, I. Vintila, E. Cherchez, Al.Bucur, M. Beuran, Simpozion medical ,1984, Deva.9. Interesul actual al ulceratiilor digestive „de stres” în starile postoperatorii severe si posibilitatile de profilaxie, I. Suteu, V. Serbanescu, Alex. Bucur, M. Beuran, R. Florescu, F.Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985, Bucuresti.10. Adresabilitatea altor forme de ulcer duodenal complicat într-un serviciu de chirurgie de urgenta (în afara perforatiei si hemoragiei) , I. Suteu, M. Soare , M. Ciurel, Alex. Bucur, M.Beuran, F. Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985, Bucuresti.11. Traumatismele toracice în chirurgia de urgenta, I. Suteu, M. Soare, M. Ciurel, Alex. Bucur, Gh. Ionescu, M. Bucur, F. Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985,Bucuresti.12. Traumatismele abdominale în leziuni reno-uretrale , I. Suteu, Gh. Ionescu, Alex. Bucur, I.Lica, M. Beuran, F. Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985, Bucuresti.13. Diagnosticul si terapeutica leziunilor traumatice ano-rectale, I. Suteu, Alex. Bucur, Gh.Ionescu, M. Beuran, F. Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985, Bucuresti.14. Traumatismele abdominale cu leziuni de stomac, intestin si mezenter, I. Suteu, Gh. Ionescu, Alex. Bucur, M. Beuran, Consfatuire medicala interjudeteana: Traumatismele abdomenului, 1986, Slobozia.15. Experienta noastra privind traumatismele hepatice, Gh. Ionescu, M. Beuran, Consfatuire medicala interjudeteana: Traumatismele abdomenului, 1986, Slobozia.16. Traumatismele abdomenului – Raport, I. Suteu, Gh.Ionescu, M. Beuran, Consfatuire medicala interjudeteana: Traumatismele abdomenului, 1986, Slobozia.17. Experienta noastra în traumatismele abdominale cu leziuni de organe parenchimatoase (270 cazuri), I. Suteu, Gh. Ionescu, M. Beuran, stud. Gh. Alexandru, A XV-a Reuniune achirurgilor din Moldova, 1987, Durau.18. Aspecte moderne în tratamentul ocluziilor intestinale, I. Suteu, M.. Ciurel, Alex. Bucur, I.Lica, A. Georgescu, M. Beuran, E. Mancas, A XV-a Reuniune a chirurgilor din Moldova,1987, Durau.19. Fistula digestiva – complicatie majora în chirurgia gastro-duodenala de urgenta, Gh. Ionescu, I. Suteu, I. Tiron, M. Beuran, N. Vasilescu, E. Nicolau, Gh. Ignat, St. Gherdut,stud.T. Hirca, A XV-a Reuniune a chirurgilor din Moldova, 1987, Durau.20. Neoplasmul colo-rectal în urgenta. Consideratii clinice si terapeutice, Prof. I. Suteu, Conf. M. Ciurel, Gh. Ionescu, N. Vasilescu, M. Beuran, USSM, 1987, Cluj-Napoca.21. Cancerul gastric hemoragic – aspecte clinice si terapeutice, I. Suteu, Gh. Ionescu , M.Beuran, V. Serbanescu, Simpozion interjudetean , 1988, Slobozia.22. Experienta noastra în ulcerele gastrice hemoragice, Gh. Ionescu, M. Beuran, V.Serbanescu, Simpozion interjudetean, 1988, Slobozia.23. HDS – prin hipertensiune portala cu varice esofagiene, Gh. Ionescu, M. Beuran, Simpozion interjudetean, 1988, Slobozia.24. Strategia si tactica în chirurgia hepato-biliara de urgenta , Prof. I. Suteu, Conf. M. Ciurel, Gh. Ionescu, N. Vasilescu, M. Beuran, Consfatuire judeteana, 1988, Bacau.25. Derivatiile biliodigestive în urgenta, Gh. Ionescu, M. Beuran, E. Nicolau, Consfatuire medicala – Ojasca , 1988, Buzau.26. Experienta noastra în traumatismele hepatice, I. Suteu, Gh. Ionescu, M. Beuran, A. E.Nicolau, Consfatuire medicala – Ojasca, 1988, Buzau.27. Particularitatile de diagnostic si terapie în peritonitele biliare, Prof. I. Suteu, Conf. M Ciurel, P. Blidaru, M. Beuran, Alex. Blidaru, Durau, 17-20 mai 1989.28. Peritonitele prin perforatiile cancerului colorectal, Prof.I. Suteu, Conf.M. Ciurel, Gh. Ionescu, E. Nicolau, Alex. Bucur, R. Dop, I. Lica, M. Beuran, Durau, 17 – 20 mai 1989.29. Particularitati de diagnostic si terapie în peritonitele biliare, I. Suteu, M. Ciurel, P. Blidaru, M. Beuran, Alex. Blidaru, A XVII-a Reuniune a chirurgilor din Moldova, 1989, Piatra – Neamt.30. Colecistitele alitiazice: Conduita terapeutica, M. Beuran, I. Dumitras, D. Baleanu, I. Cucu, D. Venter, Zilele medicale gorjene, 1990, Tg. Jiu.31. Valoarea diagnostica si prognostica a durerii în pancreatita acuta, P. Blidaru, M. Ciuta , Al. Blidaru, M. Beuran, Al XVI-lea Congres National de Chirurgie , 1991, Mamaia.32. Reconsiderarea drenajului Wirsurgian (operatia Doubilet) în pancreatita acuta prin obstructie a carefourului bilio-pancreatic, P.Blidaru, M. Ciuta, Al. Blidaru, M. Beuran, Al XVI-lea Congres National de Chirurgie, 1991, Mamaia.33. Confruntari anatomo-chirurgicale si necroptice în pancreatita acuta necrotico-hemoragica, I. Suteu, M.Ciurel, Gh. Ionescu, Violeta Ionescu, Alex. Bucur, M. Beuran, R. Dop, S. Iliescu, P. Blidaru, I. Gârbacea, D. Niculescu, N. Staicovici, A. Georgescu, I. Lica, R. Carp, Al XVI-lea Congres National de

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  Chirurgie, 1991, Mamaia.34. Consideratii terapeutice în traumatismele toracice, I. Suteu, M. Ciurel, P. Blidaru, Alex.Bucur, M. Beuran, R. Dop, M. Ciuta. I. Marinescu, Cl. Turculet, A.E. Nicolau, Al XVI-leaCongres National de Chirurgie, 1991, Mamaia.35. Aspecte anatomo-clinice si conduita terapeutica în ocluzia colonica cu perforatie siperitonita, M. Ciurel, Gh. Ionescu, Alex. Bucur, M. Beuran, A. e. Nicolau, N. Vasilescu,Moldochirurgia, 1992, Piatra-Neamt.36. Ulcer gastric calos de mica curbura în portiunea verticala perforat în chist hidatic hepaticseg.II – III. Caz clinic, M. Beuran, Gh. Ionescu, Zilele medicale prahovene, 1992, Sinaia.37. Manevra Heimlich în asfixia acuta, M. Beuran, I. Tiron, Zilele medicale prahovene, 1992,Sinaia.38. Pancreatite acute grave – terapeutica si rezultate, M. Ciurel, Gh. Ionescu, M. Beuran, R.Dop, I. Lica, Cl. Turculet, Al XVII-lea Congres National de Chirurgie, 1993, Iasi.39. Traumatismele abdominale. Experienta noastra pe 10 ani, M. Ciurel, M. Beuran, Al.Runcanu, N. Vasilescu, St. Jianu, D. Venter, I. Suteu, Al XVII-lea Congres National deChirurgie, 1993, Iasi.40. Locul chirurgiei în tratamentul actual al ulcerului gastro-duodenal complicat, Gh. Ionescu, Al. Bucur, M. Beuran, I. Lica, F. Iordache, R. Dop, Al. Runcanu, Al XVIII-lea Congres National de chirurgie, 1993, Iasi.41. Valoarea Tomografiei Computerizate (CT) în stabilirea momentului chirurgical în pancreatita acuta (necrotico-hemoragica) recidivata (PAR), P. Blidaru, M. Debretin, M. Beuran, H. Profeta, Alex. Blidaru, L. Enache, Moldochirurgia , 1994, Piatra-Neamt.42. Falsul abdomen chirurgical – aspecte clinice, P. Blidaru, M. Beuran, Alex. Blidaru, Al XVIIIlea Congres National de Chirurgie , 1995, Bucuresti43. Valoarea ecografiei, angiografiei si a tomografiei computerizate în chirurgia de urgenta, Gh. Ionescu, I. Racoveanu, D. Bartos, R.Dop, M. Beuran, H. Roman, B. Popa. M. Ciurel, M.Debretin , Al XVIII-lea Congres National de Chirurgie, 1995, Bucuresti.44. Ulcerul gastro-duodenal perforat si electismul terapeutic chirurgical, Gh. Ionescu, M. Ciurel, I. Lica, M. Beuran, R. Dop, I. Suteu, Al XVIII-lea Congres National de Chirurgie, 1995, Bucuresti.45. Ulcerul gastro-duodenal hemoragic – prezent si perspective, Gh. Ionescu, M. Beuran, I. Lica, Al. Runcanu, R. Mehic, Al. Bucur, Al XVIII-lea Congres national de Chirurgie 1995,Bucuresti.46. Traumatismele pancreatice – experienta a 50 de cazuri (1984 – 1993), Gh. Ionescu, M.Ciurel, Alex. Bucur, M. Beuran, St. Jianu, S. Paun, Al XVIII-lea Congres National deChirurgie, 1995, Bucuresti.47. The value of CT – scan and of other investigation in choosing the proper time of operation in hepatic trauma, P. Blidaru, Alex. Bucur, M. Beuran, M. Debretin, Alex. Blidaru, Societatea de Chirurgie, 1996, Bucuresti.48. Aspecte clinice si terapeutice în neoplasmul gastric hemoragic, Gh.Ionescu, M. Beuran,S.Paun, Simpozionul medical – Cercul Militar National, 1997, Bucuresti.49. Interventii chirurgicale conservatoare splenice la politraumatizati, M. Beuran, D. Venter,R.Mehic, Gh. Cotofana, Zilele medicale ale Spitalului Titu, 1997.50. Pancreatita acuta severa. Aspecte clinico-terapeutice., M. Beuran, M.D.Venter, Cl.Ungureanu, D. Gritac, A. Nicola, Al XIX-lea Congres National de Chirurgie, 1998, Bucuresti.51. Interventii chirurgicale conservatoare splenice la politraumatizati, M. Beuran, M.D. Venter, Cl. Ungureanu, R. Mehic, Gh. Cotofana, D. Gritac, Al XIX-lea Congres National de Chirurgie, 1998, Bucuresti.52. Gastrostoma endoscopica percutana, G.Constantinescu, R. Albu, M. Beuran, I. Grintescu,R. Papuc, Al Doilea Simpozion de Nutritie Clinica, noiembrie 2001.53. Atitudini terapeutice în cancerul gastric complicat , R. Dop, C. Cnezsev, M. Beuran,prezentata la Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice si Referate Editia a VI-a , SpitalulOrasenesc Titu, octombrie 2001.54. Conduita în cancerul de colon stâng complicat, I . Lica, Al. Spataru, D. Venter, M. Beuran, prezentata la Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice si Referate Editia a VI-a , Spitalul Orasenesc Titu, octombrie 2001.55. Rezultate actuale în terapia icterului de origine litiazica, Gh. Ionescu, M. Beuran, Fl.Iordache, Cl. Turculet, B. Martian, G. Constantinescu, prezentata la Simpozionul National deGastroenterologie 13 – 15 iunie 2002, Cluj.56. Alimentatia enterala la bolnavii cu neoplasm de tub digestiv superior, M. Beuran, I. Lica, R. Dop, E. Pâslaru, M. Vartic, Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice si Referate Editia aVII-a , Spitalul Orasenesc Titu, octombrie, 200257. Nutritia în bolile digestive presedinte la sesiune: Dan Tulbure, M. Beuran, Al TreileaSimpozion National de Nutritie Clinica, 8 – 10 noiembrie 2002, Brasov.58. Jejunostomia laparoscopica la pacientul chirurgical malnutrit: indicatii si tehnica, A.E.Nicolau, M. Beuran, V. Veste, I. Grecu, C. Vasilescu, I. Grintescu prezentata la al 4-leaCongres Român de Chirurgie laparoscopica 2003, Iasi si la Sedinta Societatii Române de

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  Chirurgie iunie 2003.59. Neoplasmul colonic multicomplicat, S. Paun, B. Gaspar, R. Ganescu, M. Beuran , prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie, mai 2003, Sinaia.60. Utilizarea TachoComb în chirurgia laparoscopica a ovarului, S. Paun, M. Beuran, prezentata la Simpozionul Nycomed 2003, Sinaia.61. Plaga splenica tratata chirurgical conservator, F. Bulca, D. Venter, R. Marian, M. Beuran,prezentata la Simpozionul Nycomed 2003, Sinaia.62. Aspecte ale chirurgiei colonice avansate, I. Lica, M. Beuran, prezentata la SimpozionulNycomed 2003, Sinaia.63. Pancreatectomia totala – principii de tratament, M. Vartic, M. Beuran, C. Sterie, prezentata la Întâlnirea bilaterala SCUB – UMF.Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca , 16 -17 mai 2003.64. Chistul hidatic hepatic – atitudini chirurgicale, M. Beuran, prezentata la Întâlnirea bilaterala SCUB – UMF.Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca , 16 -17 mai 2003.65. Tratamentul chirurgical al tumorilor periampulare, , M. Beuran, prezentata la Întâlnireabilaterala SCUB – UMF.Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca , 16 -17 mai 2003.66. Ertapenem în infectiile abdominale complicate , M. Vartic, M. Beuran, prezentata laSimpozionul Ertapenem, iunie 2003, Spitalul Coltea.67. Performanta colangiopancreatografiei prin Rezonanta Magnetica în detectarea modificarilor patologice ale sistemului biliopancreatic. N.Bolog, Irinel Oancea, Angelica Mangran, G.Constantinescu, M. Beuran, E,Nicolau, B.Martian, C.Cnezsev, Ruxandra Albu prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.68. Apendicectomia laparoscopica – tehnica chirurgicala., G.Jinescu, C.Murgu, I.Lica, M.Beuran prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.69. Factori pretictivi în diagnosticul precoce în infarctul enteromezenteric. R.Mehic, XeniaVoinea, M.Beuran, B.Gaspar, Rita Anghel, Liana Patrânoiu, prezentata la Al XXII-leaCongres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.70. Plagi abdominale penetrante cu leziuni de colon.,G.Jinescu, Gh.Ionescu, C.Murgu, B.Ene,C.Tanase, I.Lica, M.Beuran, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie –Sovata 5-8 mai 2004.71. Tumori intestinale – Experienta a 26 cazuri. G.Jinescu, Gh.Ionescu, C.Murgu, B.Ene,St.Jianu, I.Lica, M.Beuran, , prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie –Sovata 5-8 mai 2004.72. Icterul obstructiv – comentarii asupra unei experiente de trei ani (abstract),F.Iordache,M.Beuran, I.Lica, C.Turculet, B.Martian, R.Enciu, G.Constantinescu, N.Bolog, , prezentata laAl XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.73. Experienta Clinicii de Chirurgie în traumatismele abdominale cu componentapancreatica,B.Gaspar, Gh.Ionescu, S.Paun, Roxana Ganescu, M.Beuran, prezentata la AlXXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.74. Prezentare de caz : Fistula gastrica – Diagnostic prin Rezonanata Magnetica,Irinel Oancea, N.Bolog, M.Beuran, G.Constantinescu, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.75. Diagnosticul prin Rezonanta Magnetica al tumorilor de colon, AngelicaMangran, N.Bolog, Ruxandra Albu, M.Beuran, B.Martian, R.Dop, G.Constantinescu,F.Iordache, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.76. Ulcerul duodenal perforat – o reactualizare ,F.Iordache, M.Beuran, I.Lica, C.Turculet,E.Nicolau, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.77. Modificari ale patologiei chirurgicale si terapiei chirurgicale în ultimul deceniu . Un studiu comparativ 1993 vs.2003, E.Nicolau, V.Merlan, Izabela Argaseala, V.Veste, M.Beuran, Irina Constantin, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.78. Ocluziile intestinale prin periviscerite, I.Lica, F.Iordache, S.Ungureanu, F.Bulca, S.Morteanu, V.Constantinica, D.Albu, G.Jinescu, C.Murgu, M.Beuran, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.79. Pseudochistul pancreatic postnecrotic–tratament chirurgical,M.Beuran, Rita Anghel,prezentata la Cursul postuniversitar Patologia pancreatica, 20- 21 mai 2004, Cluj-Napoca.80. Reinterventii chirurgicale în pancreatita acuta, M. Beuran, prezentata la Cursulpostuniversitar Patologia pancreatica, 20- 21 mai 2004, Cluj-Napoca.81. Pancreatita acuta recidivanta – particularitati terapeutice, M. Beuran, prezentata la Cursulpostuniversitar Patologia pancreatica, 20- 21 mai 2004, Cluj-Napoca.82. Rolul laparoscopiei în abdomenul acut non-traumatic. Studiu retrospectiv preliminar,E.Nicolau, R.Mehic, Xenia Voinea, D.Nicoara, V.Merlan, V.Veste, M.Beuran, prezentata laCursul postuniversitar Patologia pancreatica, 20- 21 mai 2004, Cluj-Napoca.83. Abordare chirurgicala moderna în leziunile traumatice de pancreas , I.Lica, C.Dimitriu,Th.Buliga, M.Beuran, prezentata la Simpozionul National: „Metode moderne de hemostazasi embolizare în patologia medico-chirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia84. Chemoembolizare hepatica - alternativa terapeutica la pacientii cu risc chirurgical,P.Popa,M.Pelea, I.Lica. M.Beuran, prezentata la Simpozionul National: „Metode moderne de

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  hemostaza si embolizare în patologia medico-chirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia.85. O alta a abordare în chirurgia laparoscopica a ovarului, S.Paun, M.Beuran, prezentata laSimpozionul National: „Metode moderne de hemostaza si embolizare în patologia medicochirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia.86. O alta abordare chirurgicala în anastomozele digestive,R.Mehic, M.Beuran, prezentata laSimpozionul National: „Metode moderne de hemostaza si embolizare în patologia medicochirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia.87. Utilizarea tachocombului în suturile digestive precare, R.Mehic, Xenia Voinea, Rita Anghel, M.Beuran, prezentata la Simpozionul National: „Metode moderne de hemostaza siembolizare în patologia medico-chirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia.88. Hematom într-un ficat cu chist hidatic gigant – prezentare de caz, Monica Pelea, E Lapadat, Mirela Debretin, B.Popa , M.Beuran, C.Zaharia, prezentata la Societatea de Radiologie si Imagistica si Imagistica Medicala – filiala Bucuresti, octombrie 2004.89. Tratamentul interventional al hemangioamelor hepatice, M.Beuran, B.Popa, Monica Pelea, E.Lapadat, I.Lica, prezentata la Congresul de Radiologie , Tg.Mures septembrie 2004.90. Masa rotunda : nutritia clinica în fistule digestive, moderatori: S.Marinescu, M.Beuran la Al V-lea Simpozion si Curs de Nutritie Clinica si Metabolism – Poiana Brasov 11- 14 noiembrie 2004.91. Principii terapeutice în fistule digestive, M. Beuran, A.Chilie, Mihaela Vartic, prezentata la Al V-lea Simpozion si Curs de Nutritie Clinica si Metabolism – Poiana Brasov 11- 14 noiembrie 2004.92. Care este locul chirurgiei în tratamentul hemoragiilor variceale, M. Beuran – prezentata laSocietatea de Gastroenterologie si Endoscopie Digestiva Bucuresti ,17 noiembrie 2004.93. Jejunostomia minima pe cateter versus jejunostomie cu tub de politen – studiu prospectivrandomizat, E.Nicolau, M. Beuran,Irina Grecu, V.Merlan, V.Veste, Ioana Grintescu,prezentata la Societatea Româna de Chirurgie – Filiala Bucuresti, octombrie 2004.94. Trauma toracica – curs pentru rezidenti, M. Beuran, prezentata la Societatea Româna deChirurgie – Filiala Bucuresti, octombrrie 2004.95. Managementul clasic al hemoragiilor digestive superioare în cadrul Spitalului Clinic deUrgenta Bucuresti – raport, M.Beuran, F.Iordache, A.Bucur, I.Lica, C.Turculet, B.Gaspar,S.Paun, G.Jinescu, A.Spatariu, prezentata la Sesiunea stiintifica a Institutului Clinic Fundenisi a Institutului de boli Cardiovasculare „Prof.C.C. Iliescu”, 9 -10 decembrie 2004.96. Conceptul de bleeding unit în terapia actuala a hemoragiilor digestive, M. Beuran, I. Lica, G. Constantinescu, A. Chilie, prezentata la Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca Hemoragiile digestive superioare, 11-13 mai 2005, Bucuresti.97. Contraindicatii ale embolizarii supraselective în hemoragiile digestive superioare, B.Popa,E.Lepadat, Monica Palea, M. Beuran, prezentata la Simpozionul Interuniversitar Bucuresti –Cluj-Napoca Hemoragiile digestive superioare, 11-13 mai 2005, Bucuresti.98. Optiuni terapeutice în traumatismele splinei , M.D.Venter, R. Marian,. Laura Dumitru, M.Beuran, prezentata la Societatea Româna de Chirurgie, filiala Bucuresti, 12 mai 2005.99. Evaluarea investigatiilor paraclinice în diagnosticul pozitiv al pancreatitelor acute, G.Jinescu, C. Murgu, Gh. Ionescu, I. Lica, M. Beuran, prezentata la Conferinta Nationala deChirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.100. Tratamentul chirurgical în pancreatita acuta severa : alegerea momentului operatorca factor de prognostic, G. Teleanu, C. Turculet, F. Iordache, M . Beuran, prezentata laConferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.101. Particularitati diagnostice si terapeutice în traumatismele abdominale cucomponentapancreatica, B. Gaspar, Gh. Ionescu, S. Paun, R. Ganescu, G. Jinescu, I. Gheju, C. Murgu,M. Beuran, prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29mai 2005, Iasi.102. Pancreatita fulminanta: entitate distincta a pancreatitei acute severe? , C. Turculet,M. Beuran, I. Lica, F. Iordache, A. Spataru, T. Feodor, Georgiana Dinescu, prezentata laConferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.103. Modalitati de apreciere a severitatii în pancreatita acuta, F. Iordache, M. Beuran, I.Lica, C. Turculet, G. Teleanu, B. Martian, R. Mehic, Ruxandra Albu, O. Balteanu, prezentatala Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.104. Pancreatita acuta severa: particularitati ale terapiei chirurgicale, C. Turculet, M.Beuran, G. Teleanu, Fl. Iordache, I. Lica, A. Spataru, T. Feodor, Georgiana Dinescu,prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005,Iasi.105. Optiuni terapeutice chirurgicale în neoplasmul pancreatic – morbiditate si mortalitateprecoce, B. Martian, M. Beuran, Gh. Ionescu, I. Lica, St. Jianu, G. Jinescu, M. Matei,prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005,Iasi.106. Indicatii actuale ale terapiei în pseudochistul de pancreas, B. Martian, Rita Anghel,M. Beuran, R. Mehic, M. Matei, C. Lepadat, prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie– Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.107. Strategia actuala în tratamentul pseudochistului pancreatic – algoritm terapeutic, Rita

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 14 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  Anghel, M. Ciurel, Gh. Ionescu, R. Marian, Liana Lepadatu, M. Beuran, , prezentata laConferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.108. Diagnostic si atitudine chirurgicala în tumorile de cap de pancreas – experienta a 66cazuri, G. Jinescu, Gh. Ionescu, I. Lica, B. Martian, C. Murgu, B. Gaspar, B. Ene, R.Marinescu, I. Gainaru, M. Beuran, , prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie –Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.109. Insulinomul – prezentare de caz, G. Jinescu, C. Murgu, Gh.Ionescu, M. Beuran,prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005,Iasi.110. Hematomul retroperitoneal, complicatie rara a pancreatitei acute, C. Murgu, G.Jinescu, Gh. Ionescu, I.Lica, St. Jianu, B. Gaspar, M. Beuran, prezentata la ConferintaNationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.111. Duodenopancreatectomie cefalica – metoda personala, St. Jianu, R. calotescu, E.Ursuleanu, C. Murgu, B. Gaspar, M. Beuran, prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie– Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.112. Tratamentul miniinvaziv al pseudochistului pancreatic la adolescent , I. Lica, T.Buliga, C. Dimitriu, Dana Nedelcu, S. Morteanu, M. Beuran, prezentata la ConferintaNationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.113. Cauze de deces în pancreatita acuta, I. Lica, S. Morteanu, T. Buliga, C. Dimitriu, M.Beuran, prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29mai 2005, Iasi.114. Traumatismele hepatice – atitudine terapeutica actuala , M. Beuran, I. Lica, C.Turculet, F. Iordache, A. Spataru, M. Avram, Oana Badaui, prezentata la SimpozionulNational – Traumatologia viscerala – Noi concepte terapeutice, octombrie, 2005, Buzau.115. Conceptul de Bleeding Unit în terapia actuala a HDS, G. Constantinescu, M. Beuran,I. Lica, Mihaela Vartic, S. Morteanu, prezentata la Simpozion – Târgoviste, 25 noiembrie2005.116. Indicatiile chirurgicale actuale în terapia ulcerului hemoragic, G. Jinescu, C. Murgu,B, Gaspar, M. Beuran, prezentata la Simpozion – Târgoviste, 25 noiembrie 2005.173.Diverticulite acute colonice, prezentata la Simpozionul „Patologia colonului de la Cluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai 2006.117. Nutritia în bolile inflamatorii colonice, prezentata la Simpozionul „Patologia colonuluide la Cluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai 2006.118. Tratamentul endovascular în metastazele hepatice din cancerul colorectal,prezentata la Simpozionul „Patologia colonului de la Cluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai2006.119. Indicatii si limite în chirurgia laparoscopica colorectala, prezentata la Simpozionul„Patologia colonului de la Cluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai 2006.120. Cancerul colorectal si sepsisul, prezentata la Simpozionul „Patologia colonului de laCluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai 2006. 179.Sesiune orala Chirurgia Duodenala si HDS– Chairmain :M. Beuran, S.Neagu, I.Timaru, participare la Cel de-al XXIII-lea CongresNational de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.121. Hemoragia digestiva în terapia intensiva- M. Vartic, A. Chilie, M. Beuran, prezentatala Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.122. Mai este laparoscopia indicata în contuziile abdominale- A. E. Nicolau, V. Merlan, V.Veste, B. Micu, R. Mehic, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National deChirurgie, 24 – 27 mai 2006 , Baile Felix.123. Mediastinita din sindromul Boerhaave – o complicatie mortala?, T. Buliga, C.Dimitriu, F. Bulca, R. Smarandache, G. Constantinescu, M. Beuran, prezentata la Cel de-alXXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006 , Baile Felix.124. O reevaluare recenta a factorilor prognostici în traumatismele intestinului subtire, M.Beuran, S. Paun, Roxana Ganescu, B. Popescu, B. Gaspar , prezentata la Cel de-al XXIIIleaCongres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006 , Baile Felix.125. Dificultati de abord laparoscopic în suprarenalectomie, M. Beuran, S. Paun, M.Ghemirgean, Roxana Ganescu, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National deChirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.126. Controverse în tratamentul ileusului biliar, Cristina Tudor, A. Chilie, A. Spataru, M.Avram, Izabela Argaseala, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National deChirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.127. Optiuni terapeutice în traumatismele splenice, D. Venter, R. Marian, I. Lica, RodicaFlorescu, Laura Dumitru, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National deChirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.128. Complicatiile traumatismelor pancreatice: probleme de diagnostic si conduitaterapeutica, Rita Anghel, R. Mehic, Liana Lepadatu, Xenia Voinea, O. Cretu, M. Diaconu, M.Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006,Baile Felix.

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  129. Colectomii în urgenta, analiza experientei Spitalului Clinic de Urgenta pe parcursulanilor 2002-2003, C. Murgu, G. Jinescu, A. Bartha, B. Ene, I. Gainaru, I. Lica, St. Jianu, M.Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006,Baile Felix.130. Sutura primara sau colostomie în traumatismele abdominale deschise cu leziunicolonice?, G. Jinescu, Gh. Ionescu, C. Murgu, B. Ene, I. Lica, M. Beuran, prezentata la Celde-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai , Baile Felix.131. Tratamentul endovascular al hemoragiilor digestive inferioare,B. Popa, MonicaPalea, I. Lica, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie,24 – 27 mai 2006, Baile Felix.132. Modificari în terapia si patologia chirurgicala în ultima decada. Studiu comparativ1993 – 1995 vs. 2003 – 2005, A. E. Nicolau, Izabela Argaseala, Oana Enache, V. Merlan, B.Micu, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27mai 2006, Baile Felix.133. Hidatidoza hepatopulmonara – abordare secventiala neconventionala,I. Lica,T.Buliga, C. Dimitriu, M. Lica, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres Nationalde Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.134. Etiopatogenii rare ale hematomului retroperitoneal, C. Murgu, M.Ciurea, G. Jinescu,I. Lica, Ioana Iftimie-Nastase, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres Nationalde Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.135. Colecistostomia restaurativa – indicatie de exceptie, I. Lica, T. Buliga, J. Becherescu,D. Kinn, M. Lica, S. Anghel, S. Morteanu, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-leaCongres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.136. Sutura laparoscopica a ulcerului duodenal recent perforat la tineri, terapie deelectie?, A.E. Nicolau, V. Veste, A. Spataru, V. Merlan, R. Mehic, M. Beuran, prezentata laCel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006 , Baile Felix.137. Laparoscopia iterativa ca modalitate de monitorizare lezionala la politraumatizati, I.Lica, T.Buliga, V. Bejan, C. Radoi, R. Anghel, M. Lica, M. Beuran, prezentata la Cel de-alXXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.138. Atitudine chirurgicala si rezultate în tumorile de colon stâng complicate cu perforatiidiastatice si peritonita generalizata – poster, G. Jinescu, C. Murgu, B. Ene, S. Andrei, I. Lica,M. Beuran, prezentat la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai2006, Baile Felix.139. Patologia apendiculara asociata neoplasmelor digestive – o problema de diagnosticla adultul tânar, I. Lica, T. Buliga, C. Dimitriu, M. Lica, G. Constantinescu, M. Beuran,prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006. BaileFelix.140. Chirurgia chistului hidatic hepatic în urgenta. M. Beuran, A. Chilie, O. Rosu, M.Vartic. Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie 2007.141. Managementul pancreatitei acute severe.M. Beuran, Fl. Iordache, R. Anghel, A.Chilie, D. Surdeanu, M. Vartic. Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie 2007.142. Abordarea litiazei intra- si extrahepatice cu împietruire de coledoc. B. V. Martian, B. I.Diaconescu, D. Ene, I. Dogaru, O. Rosu, N. Bolog, G. Constantinescu, M. Beuran.Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie 2007.143. Angioembolizare selectiva hepatica la politraumatizati – caz clinic. M. D. Venter, R.Marian, B. Popa, M. Beuran, M. Frunza. Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie2007.144. Complicatiile rare ale ulcerului gastric. B. V. Martian, B. I. Diaconescu, I. Dogaru, D.Ene, O. Rosu, A. Hortopan, M. Beuran. Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie2007.145. Mai este laparoscopia indicata în contuziile abdominale? AE Nicolau, M Beuran, VVeste, V Merlan. Congresul de Chirurgie al Republicii Moldova, Chisinau 3 – 6 octombrie2007146. Traumatismele cordului in chirurgia generala de urgenta. A Georgescu, M Beuran, IOlteanu. Congresul de Chirurgie al Republicii Moldova, Chisinau 3 – 6 octombrie 2007.147. Implicatiile scorurilor in pancreatita acuta severa. M Beuran, F Iordache, C Turculet, ISurdeanu, M Vartic. Congresul de Chirurgie al Republicii Moldova, Chisinau 3 – 6 octombrie2007148. Sindromul de compartiment abdominal – update. F Iordache, M Beuran, O Rosu, ISurdeanu, M Vartic. Congresul de Chirurgie al Republicii Moldova, Chisinau 3 – 6 octombrie2007.149. Colecistectomia la cirotici. M Beuran, A Chilie, S Morteanu, O Rosu, M Vartic.Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie2007, Bucuresti.150. Nodul hepatic cirotic rupt – sursa de hemoperitoneu. M Beuran, A Chilie, S Morteanu, O Rosu, M Vartic. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 16 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007, Bucuresti.151. Remanieri hepatice post hidatice. I Lica, S Morteanu, M Beuran. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007,Bucuresti.152. Hemangioamele hepatice – optiuni terapeutice. I Lica, S Morteanu, M Beuran.Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie2007, Bucuresti.153. Abcese hepatice cu etiologie biliara. Ion Lica, Silviu Morteanu, M Beuran.Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie2007, Bucuresti.154. Traumatismele hepatice si damage-control. F Iordache, D Surdeanu, M Beuran. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie2007, Bucuresti.155. Embolizarea cu hepasfere vs. chemoembolizarea clasica în tratamentul tumorilor hepatice. B Popa, M Palea, L Gulie, M Beuran, I Lica. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007, Bucuresti.156. Chemoembolizarea hepatoamelor grefate pe ficat cirotic de etiologie virala. B Popa,M Palea, L Gulie, M Beuran, I Lica. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007, Bucuresti.157. Aprecierea riscului anestezic si chirurgical la bolnavii cu displazie hepatica. M Vartic,A Chilie, M Beuran. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007, Bucuresti.158. Atitudinea terapeutică în plăgile cardiace. A. Georgescu, M. Beuran, I. Olteanu, E. Karanpelas. Conferin a sud-est Europeană de Trauma, 12-15 aprilie 2007, Sinaia.ț159. Contuzia miocardică – factor de risc în traumatismul toracic închis?. A. Georgescu, I. Grintescu, C. Pavelescu, L. Marinescu, I. Olteanu, E. Karanpelas, M. Beuran. Conferin a sud-est Europeană de țTrauma, 12-15 aprilie 2007, Sinaia.160. „Damage control surgery” în leziuni traumatice ale duodenului. M. Beuran, Iordache, Calin. Conferin a sud-est Europeană de Trauma12-15 aprilie 2007, , Sinaia.ț161. „Damage control surgery” în leziuni traumatice ale vaselor abdominale. M. Beuran, F. Iordache. Conferin a sud-est Europeană de Trauma, 12-15 aprilie 2007, Sinaia.ț162. Sindromul de compartiment abdominal „up to date”. I. Grintescu, M. Beuran, F. Iordache, S. Paun, A. Chilie. Conferin a sud-est Europeană de Trauma, 12-15 aprilie 2007, Sinaia. ț163. Trombroprofilaxie in chirurgia generala si oncologica . M. Beuran, Masa rotunda „Actualitati in tromboprofilaxie” , 20 februarie 2008.164. Consideratii asupra abceselor hepatice de etiologie biliara. I. Lica, S. Morteanu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.165. Managementul miniinvaziv al litiazei colecisto-coledociene. B. Martian, G. Constantinescu, M. Matei, D. Ene, B.I. Diaconescu, I. Dogaru, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.166. Hematomul retroperitoneal secundar leziunilor pancreatice posttraumatice. C. Murgu, G. Jinescu, M. Ciurea, M. Frunza, I. Lica, B. Gaspar, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.167. Managementul rezectiilor colorectale in urgenta – atitudine, rezultate . Beuran M., Chiotoroiu Al. L., Martian B.V., Avram M., Iordache F., Tudor Cristina, Rosu Oana, Veliscu Andreea, Dogaru Iulia, Diaconescu B. I. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.168. Probleme de diagnostic si tratament in traumatismele rectale. G. Jinescu, C. Murgu, B. Ene, S. Andrei, V. Florescu, R. Anghel, I. Lica, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.169. Importanta repararii primare in leziunile penetrante ale colonului. G. Jinescu, C. Murgu, R. Anghel, B. Ene, M. Frunza, I. Lica, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.170. Tratamantul complex al fistulei entero- cutanate aparuta ca si complicatie dupa eventratie multisaculara multirecidivata – prezentare de caz. Beuran M., Avram M., Chiotoroiu Al. L., Martian B.V., Iordache F., Tudor Cristina, Rosu Oana, Veliscu Andreea, Dogaru Iulia, Diaconescu B. I. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.171. Dificultati in chirurgia laparoscopica adrenala in boala Cushing. R. Ganescu, S. Paun, M. Beuran, D. Paun, C. Dumitrache, B. Gaspar. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.172. Suprarenalectomia laparoscopica , experienta a 106 cazuri. R. Ganescu, S. Paun, M. Beuran, D. Paun, C. Dumitrache. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.173. Evolutia postoperatorie imediata a feocromocitoamelor adrenale operate pe cale laparoscopica. S. Paun, R. Ganescu, M. Beuran, D. Paun, C. Dumitrache, B. Gaspar. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.174. Abordul laparoscopic suprarenalian in sindromul Conn. S. Paun, R. Ganescu, M. Beuran, D. Paun, C. Dumitrache . Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 17 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  175. Algoritmi clinico-diagnostici si terapeutici de urgenta in plagile cardiopericardice. A. Georgescu, M. Beuran, I. Olteanu, E. Karampelas. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.176. Scara de risc modificata in contuziile cardiopericardice din traumatismele toracice severe. A. Georgescu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.177. Importanta repararii primare in leziunile penetrante ale colonului. G. Jinescu, C. Murgu, R. Anghel, B. Ene, M. Frunza, I. Lica, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.178. Leziunile organelor cavitare si mezourilor in contuziile abdominale : factori predictivi de deces. A.E. Nicolau, V. Merlan, G. Dinescu, I. Argaseala, B. Micu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.179. Algoritm diagnostic si terapeutic aplicat la scub in trauma de pancreas. B. Gaspar, S. Paun, R. Ganescu, M. Beuran, R. Anghel, I. Lica, C. Murgu, I. Gheju. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.180. Factori de gravitate in trauma de pancreas. B. Gaspar, S. Paun, R. Ganescu, M. Beuran, C. Turculet, I. Lica, R. Anghel, C. Murgu. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.181. Valoarea prognostica a scorului Mannheim la pacientii cu peritonita de origine colonica. G. Teleanu, F. Iordache, R. Stanescu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.182. Probleme de diagnostic preoperator in tumorile de intestin subtire . Beuran M., Chiotoroiu Al. L., Avram M., Martian B.V., Tudor Cristina, Rosu Oana, Veliscu Andreea, Diaconescu B. I., Dogaru Iulia, Stoica M. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.183. Presiunea intraabdominala – care este relevanta acesteia? F. Iordache, M. Beuran, D. Ologoiu, A. Constantinescu, D. Surdeanu. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.184. Apendicita acuta la varstnici. I.Lica, D. Kinn, T. Buliga, M. Lica, N. Fetche, D. Lupascu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.185. Structura mortalitatii intr-un serviciu chirurgical de urgenta. I. Lica, C. Dimitriu, B. Mihai, M. Radoi, T. Buliga, D. Kinn, I. Lica, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.186. Durerea retrosternala in colecistita acuta. Factor predictiv pentru accidentul coronarian acut postoperator. I. Lica, C. Radoi, T. Buliga, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.187. Corelatii intre aspectele imagistice si cele intraoperatorii in tumorile retroperitoneale primitive. S. Paun, R. Ganescu, B. Gaspar, G. Ionescu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.188. Leziunile accidentale ale cailor biliare in colecistectomia laparoscopica. M. Beuran, O. Rosu, F. Iordache, M. Vartic. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008. 189. Cand convertim im colecistectomia laparoscopica? M. Beuran, O. Rosu, M. Vartic. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.190. Colecistectomia laparoscopica – standardul actual. F. Iordache, M. Beuran, G. Teleanu. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.191. Dificultati tehnice in colecistectomia laparoscopica pentru colecistita acuta. S. Paun, M. Beuran. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.192. Abordul laparoscopic al colecistitei acute in cazul abdomenului operat. S. Paun, M. Beuran. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.193. Leziunile polipoide ale veziculei biliare. G. Teleanu, M. Beuran. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.194. Managementul pancreatitei acute grave. M. Beuran, I. Lica, C. Turculet, F. Iordache, R. Anghel, B. Gaspar, G. Zirescu, S. Morteanu. „Actualitati in terapeutica medicala” in cadrul Zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, iunie, 2008. 195. Actualitati in colecistectomia miniminvaziva – experienta SCUB. M. Beuran, I. Lica, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, R. Ganescu. „Actualitati in terapeutica medicala” in cadrul Zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, iunie, 2008. 196. Locul chirurgiei laparoscopice în patologia apendiculară. Mehic R, Dragomirescu C, Beuran M, Murgu C. Prima Conferin ă a Doctoranzilor în Medicină i Farmacie, 9-11 Iulie 2008, Târgu-Mure , ț ș șRomânia.197. Managementul litiazei coledociene pe cale laparoscopica – 7 ani de experienta. B.V. Martian, M. Matei, D. Ene, B.I. Diaconescu, Iulia Dogaru, G. Constantinescu, Al. Chiotoroiu, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 198. Chistul hidatic hepatic abordat laparoscopic. S. Paun, R. Ganescu, B. Popescu, C. Ene, A. Ciuca, B. Gaspar, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 199. Dificultati de abord laparoscopic al colecistului in cazul abdomenului operat. S. Paun, R. Ganescu, B. Popescu, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 200. Hemicolectomia dreapta laparoscopica- experienta primelor 10 cazuri. B.V. Martian, B.I. Diaconescu, I. Dogaru, D. Ene, C. Tudor, R. Mehic, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE,

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 18 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  octombrie, Iasi, 2008. 201. Experienta primelor colecistectomii minim invazive asistate robotic. M. Beuran, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, S. Bradisteanu M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 202. Chirurgia minim invaziva asistata robotic a defectelor parietale abdominale. M. Beuran, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, S. Bradisteanu. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 203. Avantajele sistemului robotic in colecistectomia dificila. M. Beuran, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, S. Bradisteanu. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 204. Propunere de Registru National al cazurilor operate cu ajutorul sistemului robotic da Vinci. M. Beuran, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, S. Bradisteanu. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 205. Cauze de conversie in adrenalectomia laparoscopica. M. Beuran, S. Paun, R. Ganescu, M. Vartic. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 206. Abordul laparoscopic bilateral in patologia adrenala. M. Beuran, S. Paun, R. Ganescu, M. Vartic, D. Paun, C. Dumitrache. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 207. Paragangliom extra-adrenal rezecat laparoscopic. S. Paun, R. Ganescu, B. Popescu, C. Ene, A. Ciuca, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 208. Managementul selectiv non-operator in traumatismele hepatice. M. Beuran, O. Rosu, A. Chiotoroiu, M. Vartic. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.209. Sindromul de compartiment in pancreatita acuta severa. M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.210. Alegerea momentului operator ca factor de prognostic in tratamentul chirurgical al pancreatitei acute severe. G. Teleanu, R. Stanescu, F. Iordache, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.211. Neoplasmele de tun digestiv la tineri. G. Jinescu, C. Murgu, C. Voicu, M. Radoi, S. Andrei, C. Chidiosan, I. Lica, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.212. Cancerul de colon complicat – atitudine in urgenta. G. Jinescu, C. Murgu, S. Andrei, C. Voicu, M. Radoi, C. Chidiosan, I. Lica, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.213. Icterele mecanice maligne – abordare interdisciplinara. I. Lica, G. Jinescu, R. Anghel, R. Mehic, B. Gaspar, G. Constantinescu, C. Voicu, S. Andrei, M. Radoi, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.214. Pancreatita acuta si hipertensiunea intraabdominala – cauza si efect. F. Iordache, G. Teleanu, R. Stanescu, A. Prodan, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.215. Managementul leziunilor traumatice splenice la adult. Al. L. Chiotoroiu, M. Beuran, M.D. Venter, Oana Rosu. Prima conferinta a doctoranzilor in Medicina si Farmacie Tg. Mures, iulie 2008 .216. Differences between mechanical and manual anastomosis in emergency colorectal surgery. Beuran Mircea, Chilie Andrei, Vartic Mihaela, Chiotoroiu Alexandru Laurentiu, Iordache Florin, Rosu Oana, Avram Mihnea. A 3-a Conferinta de Chirurgie Romano- Sarba, Craiova, noiembrie 2008.217. Management of complicated diverticular disease – a cohort study.Beuran Mircea, Vartic Mihaela, Iordache Florin, Chiotoroiu Alexandru Laurentiu, Teleanu Gabriel, Surudeanu Dragos, Rosu Oana. 3-a Conferinta de Chirurgie Romano- Sarba, Craiova, noiembrie 2008218. Hemobilia – complicaţie rară a chirurgiei hepatobiliare.Mircea Beuran, Alexandru Laurenţiu Chiotoroiu, Mihnea Avram, Dr.Florin Iordache, Mihaela Vartic, Oana Roşu, Bogdan Ionuţ DiaconescuConferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş219. Tratament operator şi non-operator în trauma hepatică.Bogdan Valeriu Marţian, Bogdan Ionuţ Diaconescu, Iulia Dogaru, Dragoş Ene, Mircea Beuran, Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş220. Oclizie intermitentă prin diverticul Meckel.Iulia Dogaru, Bogdan Valeriu Marţian, Dragoş Ene, Dr.Bogdan Ionuţ Diaconescu, Dr.Mircea Beuran.Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş221. Plaga abdominală penetrantă cu leziune de aortă. Prezentare de caz.Bogdan Ionuţ Diaconescu, Bogdan Valeriu Marţian, Iulia Dogaru, Dragoş Ene, Mircea Beuran,Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş222. Tratamentul conservativ chirurgical vs. non-chirurgical al leziunilor viscerale abdominale la pacietul politraumatizat.Mircea Beuran, Ion Lică, Alexandru Runcanu, Ionuţ Negoi, Sorin Păun, Roxana Gănescu, George Jinescu, Gheorghe IonescuConferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş223. Chirurgia în urgenţă a tumorilor colorectale complicate – un studiu retrospectiv.Mircea Beuran, Alexandru Laurenţiu Chiotoroiu, Mihnea Avram, Florin Iordache, Mihaela Vartic, Oana Roşu, Bogdan Ionuţ Diaconescu

  22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 19 / 36

 • Curriculum vitae Mircea Beuran

  Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş224. Tumori colonice perforate – atitudine în urgenţă.George Jinescu, Caesar Murgu, Septimiu Andrei, Marta Rădoi, C.Chidiosan, Ion Lică, Mircea Beuran, Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş225. Tratamentul chirurgical în hemoragia digestivă superioară.Bogdan Valeriu Marţian, Gabriel Constantinescu, Ionuţ Bogdan Diaconescu, C.Balahura,Iulia Dogaru, Dragoş Ene, Mircea Beuran, Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş226. Tumorile maligne primitive ale intestinului subţire. Mircea Beuran, Ionuţ Negoi, Sorin Păun, Alexandru Runcanu, Ion Lică, Roxana Gănescu, Bogdan Gaspar, George Jinescu, Gheorghe Ionescu, Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş227.Cholecystectomy – a problem of ergonomics for the surgeon?Sorin Păun, Roxana Gănescu, Mircea Beuran, The 21st SMIT International Conference , Sinaia, Octomber 7 – 9, 2009228.Postoperative complications of minimally invasive surgery in adrenal pathology.Mircea Beuran, Roxana Gănescu, Sorin Păun, Mihaela Vartic, The 21st SMIT International Conference, Sinaia, Octomber 7 – 9 2009229.Actualităţi în chirurgia minim-invazivă. Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică , Bucureşti noiembrie 11-14, 2009 230.Megacolonul congenital. Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009231.Utilitatea abordului chirurgical asistat robotic în reintervenţiile abdominale.Mircea Beuran, Sorin Păun, Florin Iordache, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bubureşti noiembrie 11-14, 2009232.Trocarul adiţional în chirurgia abdominală asistată robotic.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009233.Abordul laparoscopic în chirurgia de urgenţă.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009234.Laparoscopia exploratorie în ocluzia intestinală.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009235.Apendicectomia laparoscopică în apendicita acută gangrenoasă cu abces intraperitoneal.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionu