INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum...

36
Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Sectia Chirurgie 3, Bucuresti (România) 0215992336 [email protected] EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 01/10/2015–Prezent Fellow of the American College of Surgeons 2007–Prezent Conducător de Doctorat Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti 2005–Prezent Profesor universitar chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 2000–2005 Conferentiar universitar chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 1994–2000 Sef lucrari chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 1982–1994 Asistent universitar chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 1980–1983 Asistent preparator benevol anatomie Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România) Activitate didactica medicala 2002–Prezent Medic principal sanatate publica si management sanitar Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România) Management sanitar 1992–Prezent Medic primar chirurgie generala Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România) Medicina umana 1987–1992 Medic specialist chirurgie generala 22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 36

Transcript of INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum...

Page 1: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran

Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Sectia Chirurgie 3, Bucuresti (România) 0215992336

[email protected]

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/10/2015–Prezent Fellow of the American College of Surgeons

2007–Prezent Conducător de DoctoratUniversitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti

2005–Prezent Profesor universitar chirurgie generalaUniversitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Bucuresti (România)

Activitate didactica medicala

2000–2005 Conferentiar universitar chirurgie generalaUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

Activitate didactica medicala

1994–2000 Sef lucrari chirurgie generalaUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

Activitate didactica medicala

1982–1994 Asistent universitar chirurgie generalaUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

Activitate didactica medicala

1980–1983 Asistent preparator benevol anatomieUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

Activitate didactica medicala

2002–Prezent Medic principal sanatate publica si management sanitarSpitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România)

Management sanitar

1992–Prezent Medic primar chirurgie generalaSpitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România)

Medicina umana

1987–1992 Medic specialist chirurgie generala

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 36

Page 2: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România)

Medicina umana

1983–1986 Medic rezident chirurgie generalaSpitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Bucuresti (România)

Medicina umana

1980–1982 Medic stagiarSpitalul Clinic al Municipiului Bucuresti, Bucuresti (România)

Medicina umana

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1999–Prezent Doctor in stiinte medicaleUniversitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Bucuresti (România)

Teza - Managementul chirurgical al pancreatitei acute

1974–1980 Doctor MedicInstitutul de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Facultatea de Medicina, Bucuresti (România)

1987–Prezent Cursuri de specializare1987 - Artere artificiale din terom, Bucuresti

• 1996 – Chirurgie laparoscopica - Tel-Aviv

• 1996 – Chirurgie laparoscopica - Bucuresti

• 1990 – 1991 – SIDA

• 1986 – 1987 – Chirurgie vasculara periferica

• 1985 – 1986 – Neurologie post-traumatica

• 1984 – Chirurgie plastica

• 1994 – 1996 – Management medical si social la Bucuresti, Monte Verita (Elvetia), Beit

Oren (Israel), Dublin si Cork (Irlanda).

• 14 – 16 aprilie 2004 – Actualitati în diagnosticul si tratamentul cancerului colorectal, Al

6-lea simpozion si curs postuniversitar al sectiunii române a IASG.

• 20 – 21 mai 2004 – Patologia pancreatica, Catedra Medicala III si Chirurgicala Cluj

Napoca

• 11 – 13 mai 2005 – Simpozionul interuniversitar Bucuresti – Cluj- Napoca

„Hemoragiile digestive superioare”

• 12 – 18 iulie 2004, 3 – 10 iulie 2005 - Saptamâna chirurgiei româno – elvetiene

• 11 – 13 mai 2006 - Cursul postuniversitar „Patologia colonului” Cluj-Napoca.

• 5 – 7 aprilie 2006 - Aplicatii antibiotice în infectiile abdominale, Sofia, Bulgaria.

• Februarie 2006 - Saptamâna chirurgicala româno-germana la Bucuresti

• August 2006 - Saptamâna chirurgicala româno-germana la Heidelberg

• Colorectal Masterclass – 16 – 17 martie 2006, Franta.

• 15th International Postgraduate Course, 1st Course of the International School of

Surgical Oncology – 13 – 15 dec. 2007 Atena, Grecia

• 2008 – Curs „Advanced Laparoscopic Surgery”, Aesculap Akademie, Tuttlingen, Germania;

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 36

Page 3: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

• 2008 – Curs „BETA 4 LigaSure AdvanceTM Training”, Covidien European Training Centre, Elancourt, Franţa;

• 2009 – Curs „da Vinci® Surgical System Off-Site Training Program for a Console Surgeon”, Paris, Franţa;

• 2010 – Director curs „Indicatiile si limitele managementului non-operator in trauma contuziva abdominala”, Cluj Napoca.

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare CitireParticipare la conversaţie

Discurs oral

franceză B2 B2 B2 B2 B2

engleză B1 B1 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș șCadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Spirit de echipa, capacitate buna de adaptate la medii multiculturale (dobandita in cadrul experientei profesionale - colaborari internationale), competente bune de comunicare (dobandite in cadrul experientei profesionale specifice - activitate medicale si didactica)

Competenţe organizaţionale/manageriale

Functii detinute:

▪ Membru al comitetului editorial al revistei Moldovan Journal of Health Sciences. Founder Public Institution State University of Medicine and Pharmacy ''Nicolae Testemitanu'' from Republic of Moldova, 2014.

▪ Redactor ef Revista Chirurgia (Online ISSN: 1842 – 368X), Mai 2014.Ș

▪ Pre edinte al Societă ii Române de Chirurgie, Mai 2014.ș ț

▪ Membru în Comitetul Editorial Journal of Surgical Sciences, Carol Davila University Press, Mai 2014.

▪ Membru asociat al Academiei de tiin e Medicale de România - 2013.Ș ț

▪ Directorul Departamentului 10 - Chirurgie UMF ,,Carol Davila”, Bucure ti - 2011.ș

▪ Coordonator al activitatii de doctorat in colaborare cu Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Chimie aplicata si stiinta materialelor, Catedra Stiinta si Ingineria Materialelor oxidice si nanomateriale – 2010.

▪ Membrul in comisia de avizare la UEFISCDI – Programul 4, „Parteneriate in domeniile prioritare” – Domeniul 4, Sanatate – 2009.

▪ Sef de Catedra Chirurgie M19, in cadrul U.M.F. „Carol Davila” Bucuresti.

▪ Manager General Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 2009

▪ Presedintele Comisiei Specialitatilor de Chirurgie din Ministerul Sanatatii

▪ Membru al Consiliului Profesoral al Facultatii de Medicina a UMF „Carol Davila” Bucuresti

▪ Membru al Senatului Universitar al UMF „Carol Davila” Bucuresti

▪ Membru titular al Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti. 2007.

▪ Cordonator studii doctorale din 2006

▪ Profesor universitar, Sef clinica chirurgie – Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, 2005

▪ Sef Sectia a III-a Chirurgie – Spitalul Clinic de Urgenta „Floreasca” din Bucuresti, 1999

▪ Ministrul Sanatatii – Guvernul României, 2003

▪ Consilier de Stat, medic personal al Presedintelui – Administratia Prezidentiala, 2000 - 2003

▪ Reprezentat al Presedintelui României – Fondul Român de Dezvoltare Sociala, 2001 – 2003

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 36

Page 4: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Membru al Fundatiei „Academician Nicolae Cajal”

▪ Membru în Consiliul Editorial al Revistei Române de Nutritie Clinica

▪ Membru în colegiului de redactie al Romanian Journal of Experimental & Medical – Surgical Research - Timisoara• Presedintele Societatii de Chirurgie de Urgenta si Traumatologie din Romania• Din 2009 - Presedintele Asociatiei Romane de Chirurgie Endoscopica si Alte Tehnici Intervenţionale din Romania

▪ Membru în colegiul de redacţie al revistei Biology and Therapy of Cancer Cell

▪ Membru în Consiliul tiin ific a revistei Journal of Medicine and LifeȘ ț

▪ Membru în Comitetul tiin ific al Primului Congres Na ional al Societă ii Române de Coloproctologieș ț ț ț

▪ Membru în Comitetul tiin ific la Congresul Na ional de Chirurgie 2012ș ț ț

▪ Membru în Comitetul tiin ific la a XXXIV-a chirurgilor din Moldova „Iacomi – Răze u”ș ț ș

▪ Membru în Comitetul tiin ific la a VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgieș ț ț ț

▪ Membru în consiliul editorial al revistei Revista Română de Nutri ie Clinicț

▪ Pre edintele Societă ii de Chirurgie Bucure tiș ț ș

Competenţe dobândite la locul de muncă

Competente tehnice specifice domeniului chirurgie generala: chirurgie laparoscopica, chirurgie robotica

Competenţă digitală O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM şi PowerPointTM), utilizator Internet

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Premii ▪ 2015 - Diplomă de Excelen ă în cadrul congresului Anual al Asocia iei Medicale Române, pentru ț țlucrarea ''Rezultate preliminare ale Regsitrului de Traumă Român'', Bogdan S, Paun S, Tanase I, Negoi I, Beuran M.

▪ 2015 - Gold Medal în cadrul Expozi iei Europene a Creativită ii i Inovării pentru lucarea ''Rectal ț ț șcancer tretment - a new approach'', Prodan A, Beuran M.

▪ 2015 - Premiul Iacomi-Răze u pentru lucrarea ''Rolul Computer Tomografiei în managementul șdiverticulitei acute complicate'', Tănase I, Paun S, Negoi I, Stoica B, Beuran M, prezentată în cadrul A XXXVII-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova ''Iacomi-Răze u''. ș

▪ 2014 - Premiul ''Victor Babes'' acordat de Academia Română pentru lucrarea ''Managementul Selectiv Nonoperator al Leziunilor Viscerale Abdominale al Pacientul Politraumatizat''.

▪ 2014 – Doctor Honoris Causa - Universitatea de Medicină i Farmacie ”Nicolae Testemi anu”, ș țChi inău, Moldova.ș

▪ Ordinul National "Steaua Romaniei", in grad de Cavaler, 2002.

▪ 2007 – “Diploma Salonului de Carte Universitară” - Ed. Universitară “Carol Davila”.

▪ Premiul ''Iacomi - Răze u'' pentru lucarrea cu titlul ''Laparoscopic anterior transgastric șpseudocystogastroanasotmosis for massive pancreatic pseudocysts'', A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

▪ Premiul ''Iacomi - Răze u'' pentru lucarrea cu titlul ''Proximal splenic artery angioembolization in a șmassive intraparenchymatous splenic haematoma after blunt trauma'', A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

▪ Poster Award „Post-traumatic retroperitoneal Hematoma – diagnosis and therapeutic Issues” – 1st Joint Congress of the European Association for Trauma and Emergency Surgery / European Trauma Society, Graz, Austria – 23-26 Mai 2007.

▪ Poster Award „Management of pancreatic lesions in trauma patients” – 1st Joint Congress of the European Association for Trauma and Emergency Surgery / European Trauma Society, Graz, Austria – 23-26 Mai 2007.

▪ 2008 – Medalia jubiliara de Aur a ’’Bisericii Marcuta’’ pt contributia stiintifica in domeniul medicinei si profesionalismul in activitatea didactica.

▪ 2009 – “Diploma de recunoastere a contributiilor” in cadrul 10th European Congress of Trauma

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 36

Page 5: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

and Emergency Surgery.

▪ ’Celebritatea Anului in Medicina’’ in cadrul Galei Celebritatilor Anului 2009.

▪ Premiul “Management în medicina de urgenţă” în cadrul Galei Sănătătăţii 2009.

▪ Premiu pentru cel mai bun poster „Abdomenul acut de cauza ginecologica – abord laparoscopic versus clasic” – Congresul National al Asociatie Romane de Chirurgie Endoscopica, Bucuresti 11-14 Noiembrie 2009.

▪ 2010 – “Diplomă de Excelenţă pentru iniţiativă şi performanţă în educaţia academică medicală” – UMF “Carol Davila” Bucureşti şi UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

▪ Premiu pentru cel mai bun poster „Evaluarea scintigrafica a viabilitatii implantului splenic autolog la pacientii splenectomizati in trauma abdominala” – Congresul National de Chirurgie, Cluj Napoca, 3-6 Mai 2010.

▪ Premiu pentru cel mai bun poster „Managementul selectiv nonoperator al leziunilor viscerale parenchimatoase abdominale la pacientul politraumatizat” – Congresul National de Chirurgie, Cluj Napoca, 3-6 Mai 2010.

▪ Premiul top medici pentru excelenta in medicina, gala top medici, Bucuresti, 15 aprilie 2011

Proiecte de Cercetare Câ tigateș prin Concurs i Studii Cliniceș

▪ 2014 - Tutore post-doctorat„Excelen ă în cercetarea tiin ifică, interdisciplinară, doctorală i ț ș ț șpostdoctorală, în domeniile Economic, Social i Medical - EXCELIS” POSDRU/159/1.5/S/138907ș

▪ 2014 - Director de proiect. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0006. Studiul prin imunoflorescenta a efectului nanoparticulelor de oxid de fier func ionalizate asupra celulelor tumorale rectale maligne. ț

▪ 2014 - Membru în echipa de cercetare. PN-II-PT-PCCA-2013-4-2101. Suprafe e nanostructurate țpentru îmbunătă irea integrării osoase a implanturilor de titan.ț

▪ 2014 - Membru în echipă. FP7 - Heracles (Spitalul Colentina).

▪ 2014 - Expert selec ie grup intă. POSDRU/159/1.5/S/138907 - ”Excelen ă în cercetarea tiin ifică, ț ț ț ș ținterdisciplinară, doctorală i postdoctorală, în domeniile Economic, Social i Medical - EXCELIS”.ș ș

▪ 2014 - Expert selec ie grup intă. POSDRU/159/1.5/S/132395. ”Burse doctorale i postdoctorale în ț ț șsprijinul inovării i competivită ii în cercetare (InnoRESEARCH)”.ș ț

▪ 2014 - Expert selec ie grup intă. POSDRU/159/1.5/S/137390. ”Cercetarea doctorală i ț ț șpostdoctorală prioritate a învă ământului superior românesc (Doc-Postdoc)”.ț

▪ 2012 – Director proiect – „Advanced workshop on acute care surgery in trauma and abdominal emergencies” (PN-II-ID-WE-2012).

▪ 2012 - Membru in echipa de cercetare - „Advanced workshop on rectal cancer”.

▪ 2008 – 2009 - Investigator principal - Studiu clinic de faza 3: A multicentric randomized, double-blind, placebo-controlled study of intravenous methylnaltrexone (MOA-728) for the treatment of postoperative ileus.

▪ 2007 - Investigator principal - Studiu clinic de faza 3: A multicentric randomized, double-blind, placebo-controlled study of intravenous methylnaltrexone (MOA-301) for the treatment of postoperative ileus.

▪ 2006, 2007, 2008 – Membru - Nutrition day in European hospitals – Studiu multicentric international.

▪ 2004-2006 - Subinvestigator - Studiu clinic de faza 3: A multicenter, randomized, double-blind study evaluating Tigecycline and Linezolid for the treatment of selected serious infections in subjects with Methycilline-resistant Staphylococus aureus (3074-A1-307-WW).

▪ 2004 – 2005 – Membru - A multicenter randomized, double-blind comparison study of the efficacy and safety of Tigecycline to Imipenem/Cilastatin to treat complicated intra-abdominal infections in hospitalized patients (3074A1-306-WW).

▪ 2002- 2003 – Membru - A phase 3, multicenter randomized, double-blind study evaluating Parecoxib/Valdecoxib for the treatment of postoperative pain (I93-01-02-069).

Articole tiin ifice Publicate înȘ ț Reviste Indexate ISI Thopmson

Reuters

1. Prehospital Trauma Care: A Clinical Review. Beuran, M.; Paun, S.; Gaspar, B.; Vartic, M.; Hostiuc, S.; Chiotoroiu, A.; Negoi, I. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 5 Pages: 564-570 Published: SEP-OCT 2012

2. A Clinical Case of Fournier Gangrene. Iordache, F. M.; Beuran, M.; Turculet, C.; Vasilescu, C.; Surdeanu, D. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 4 Pages: 524-528 Published: JUL-AUG 2012

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 36

Page 6: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

3. Trauma Scores: a review of the literature. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B.; Vartic, M. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 3 Pages: 291-297 Published: MAY-JUN 2012

4. Blunt hollow viscus perforations due to abdominal contusions: diagnostic particularities and prognostic factors for death. Nicolau, A. E.; Merlan, V.; Dinescu, G.; Craciun, M.; Kitkani, A.; Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 2 Pages: 162-168 Published: MAR-APR 2012

5. Open to laparoscopic conversion in hemoperitoneum of unknown origin. Paun, S.; Negoi, I.; Ganescu, R; Beuran, M. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY Volume: 38 Issue: 1 Pages: 79-81 DOI: 10.1007/s00068-011-0173-7 Published: FEB 2012

6. Mechanism of injury - trauma kinetics. What happend? How? Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 1 Pages: 7-14 Published: JAN-FEB 2012

7. Albendazole associated to surgery or minimally invasive procedures for hydatid disease - how much and how long. Cretu, C. M.; Codreanu, R. R.; Mastalier, B.; Popa, LG.; Cordos, I.; Beuran, M.; Ianulle, DAS.; Simion, S. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 1 Pages: 15-21 Published: JAN-FEB 2012

8. The role of multimodal analgesia in the decrease of postoperative surgical stress response in major neoplastic thoraco-abdominal surgery. Pavelescu, D.; Mirea, L.; Paduraru, M.; Beuran, M.; Chiotoroiu, A.; Grintescu, I. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 6 Pages: 723-728 Published: NOV-DEC 2011

9. History of trauma care. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 5 Pages: 573-580 Published: SEP-OCT 2011.

10. Trauma epidemiology: Where are we today? Paun, S.; Beuran, M.; Negoi, I.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 4 Pages: 439-443 Published: JUL-AUG 2011.

11. Surgical emergencies in organizing the health care of Bucharest: stages and their historical semnification (1934-1990). Beuran, M.; Dutescu, B. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 6 Pages: 739-743 Published: NOV-DEC 2010

12. Stapled vs. hand-sewn colorectal anastomosis in complicated colorectal cancer - a retrospective study. Beuran, M.; Chiotoroiu, Al. L.; Chilie, A.; Morteanu, S.; Vartic, M.; Avram, M.; Rosu, O.; Lica, I. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 5 Pages: 645-651 Published: SEP-OCT 2010

13. Conversion in laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. Spatariu, A.; Nicolau, A. E.; Beuran, M.; Tudor, C.; Oprescu, C. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 4 Pages: 469-472 Published: JUL-AUG 2010

14. Laparoscopic approach in gallbladder agenesis - an intraoperative surprise. Beuran, M.; Paun, S.; Negoi, I.; Ganescu, R.; Runcanu, A., Avram, M.; Chiotoroiu, A. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 4 Pages: 531-536 Published: JUL-AUG 2010

15. Selective nonoperative management of solid abdominal visceral lesions. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Venter, D.; Iordache, F.; Chiotoroiu, A. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 3 Pages: 317-326 Published: MAY-JUN 2010

16. Splenic angioembolization - a safe, efficient and rational approach. Venter, M. D.; Marian, R. C.; Palea, M.; Ungureanu, A.; Morteanu, S.; Gulie, L.; Tovirnac, S.; Tudose, A.; Venter, DP.; Chiotoroiu, AL.; Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 2 Pages: 243-248 Published: MAR-APR 2010

17. Pheocromocytoma at extreme ages-2 cases report. Poiana, Catalina; Carsote, Mara; Samoila, Ramona; Chirita, C.; Dumitrascu, A.; Hortopan, D.; Beuran, M.; Paun, S.; Simescu, I.; Hortopan, M.; Terzea, D. ENDOCRINE JOURNAL Volume: 57 Supplement: 2 Pages: S633-S633 Published: MAR 2010

18. Giant Adrenal Tumor: A Case Report. Poiana, C.; Carsote, M.; Trifanescu, R.; Chirita, C.; Baciu, I.; Ene, C.; Terzea, D.; Paun, S.; Beuran, M. NEUROENDOCRINOLOGY Volume: 92 Issue: 1 Pages: 52-52 Published: 2010

19. Kohlmeier-Degos disease (Malignant Atrophic Papulosis): a cause of recurrent multiple intestinal perforations. Beuran, M.; Chiotoroiu, Al. L.; Morteanu, S.; Chilie, A.; Avram, M.; Rosu, O.; Vartic, M.; Ceanga, C.; Manggrau, A. CHIRURGIA Volume: 104 Issue: 6 Pages: 765-772 Published: NOV-DEC 2009

20. PRIMARY HYPERALDOSTERONISM STARTED BY HYPOKALEMIC COMA - CASE REPORT. Dumitrache, L.; Bartos, D.; Beuran, M.; Ghiorghe, S.; Tarziu, C.; Badila, E. ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST Volume: 5 Issue: 2 Pages: 251-258 Published: APR-JUN 2009

21. Complicated diverticular disease - our recent experience. Beuran, M.; Iordache, F.; Chiotoroiu, A. L.; Teleanu, G.; Vartic, M.; Turculet, C.; Surdeanu, D.; Rosu, O. CHIRURGIA Volume: 104 Issue: 1 Pages: 25-29 Published: JAN-FEB 2009

22. Laparoscopic suture repair of perforated duodenal peptic ulcer for patients without risk factors. Nicolau, A. E.; Merlan, V.; Veste, V.; Micu, B., Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 103 Issue: 6 Pages: 629-633 Published: NOV-DEC 2008

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 36

Page 7: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

23. Management for pseudoaneurysm of cystic artery with an arterio-biliary fistula after laparoscopic cholecystectomy: a rare case of hemobilia. Beuran, M.; Chiotoroiu, A. L.; Avram, M.; Vartic, M.; Constantinescu, G.; Dorobat, B., Rosu, O.; Diaconescu, BI. CHIRURGIA Volume: 103 Issue: 6 Pages: 689-694 Published: NOV-DEC 2008

24. Large mucinous biliary cystadenoma with "ovarian-like" stroma: A case report. Beuran, Mircea; Venter, Mircea Dan; Dumitru, Laura. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Volume: 12 Issue: 23 Pages: 3779-3781 Published: JUN 21 2006

25. Florescu I, Beuran M, Dimov R, Razbadauskas A, Bochan M, Fichev G, Dukart G, Babinchak T, Cooper CA, Ellis-Grosse EJ, Dartois N, Gandjini H; 307 Study Group. Efficacy and safety of tigecycline compared with vancomycin or linezolid for treatment of serious infections with methicillin-resistant Staphylococcus aureus or vancomycin-resistant enterococci: a Phase 3, multicentre, double-blind, randomized study. J Antimicrob Chemother. 2008 Sep;62 Suppl 1:i17-28. doi: 10.1093/jac/dkn250. PubMed PMID: 18684703.

26. Turculet C, Feodor T, Dinescu G, Petrică R, Rădulescu S, Beuran M. [Bi-layer hernioplasty in day surgery]. Chirurgia (Bucur). 2007 Jul-Aug;102(4):433-8. Romanian. PubMed PMID: 17966941.

27. Constantinescu G, Grin escu I, Stanciulescu L, Ilie M, Beuran M, Chiotoroiu A. A rare cause of țacute massive lower gastrrointestinal bleeding. Chirurgia (Bucur). 2013 Jan-Feb 108: 102-105ș

28. Grintescu IM, Stanciulescu EL, Beuran M. Nutritional Support – Fundamental objective in postoperative digestive fistulas therapy. Farmacia, 2012, Vol. 60 (6), 850 – 856.

29. Natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES) second-look peritoneoscopy for staging of limited peritoneal carcinomatosis. Author(s): Beuran, Mircea; Negoi, Ionut; Paun, Sorin; et al.Source: MEDICAL HYPOTHESES Volume: 80 Issue: 6 Pages: 745-749 DOI: 10.1016/j.mehy.2013.03.002 Published: JUN 2013.

Articole tiin ifice Publicate înȘ ț Reviste Indexate PubMed

1. Prehospital Trauma Care: A Clinical Review. Beuran, M.; Paun, S.; Gaspar, B.; Vartic, M.; Hostiuc, S.; Chiotoroiu, A.; Negoi, I. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 5 Pages: 564-570 Published: SEP-OCT 2012

2. A Clinical Case of Fournier Gangrene. Iordache, F. M.; Beuran, M.; Turculet, C.; Vasilescu, C.; Surdeanu, D. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 4 Pages: 524-528 Published: JUL-AUG 2012

3. Trauma Scores: a review of the literature. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B.; Vartic, M. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 3 Pages: 291-297 Published: MAY-JUN 2012

4. Blunt hollow viscus perforations due to abdominal contusions: diagnostic particularities and prognostic factors for death. Nicolau, A. E.; Merlan, V.; Dinescu, G.; Craciun, M.; Kitkani, A.; Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 2 Pages: 162-168 Published: MAR-APR 2012

5. Open to laparoscopic conversion in hemoperitoneum of unknown origin. Paun, S.; Negoi, I.; Ganescu, R; Beuran, M. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY Volume: 38 Issue: 1 Pages: 79-81 DOI: 10.1007/s00068-011-0173-7 Published: FEB 2012

6. Mechanism of injury - trauma kinetics. What happend? How? Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 1 Pages: 7-14 Published: JAN-FEB 2012

7. Albendazole associated to surgery or minimally invasive procedures for hydatid disease - how much and how long. Cretu, C. M.; Codreanu, R. R.; Mastalier, B.; Popa, LG.; Cordos, I.; Beuran, M.; Ianulle, DAS.; Simion, S. CHIRURGIA Volume: 107 Issue: 1 Pages: 15-21 Published: JAN-FEB 2012

8. The role of multimodal analgesia in the decrease of postoperative surgical stress response in major neoplastic thoraco-abdominal surgery. Pavelescu, D.; Mirea, L.; Paduraru, M.; Beuran, M.; Chiotoroiu, A.; Grintescu, I. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 6 Pages: 723-728 Published: NOV-DEC 2011

9. History of trauma care. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 5 Pages: 573-580 Published: SEP-OCT 2011.

10. Trauma epidemiology: Where are we today? Paun, S.; Beuran, M.; Negoi, I.; Runcanu, A.; Gaspar, B. CHIRURGIA Volume: 106 Issue: 4 Pages: 439-443 Published: JUL-AUG 2011.

11. Surgical emergencies in organizing the health care of Bucharest: stages and their historical semnification (1934-1990). Beuran, M.; Dutescu, B. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 6 Pages: 739-743 Published: NOV-DEC 2010

12. Stapled vs. hand-sewn colorectal anastomosis in complicated colorectal cancer - a retrospective study. Beuran, M.; Chiotoroiu, Al. L.; Chilie, A.; Morteanu, S.; Vartic, M.; Avram, M.; Rosu, O.; Lica, I. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 5 Pages: 645-651 Published: SEP-OCT 2010

13. Conversion in laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. Spatariu, A.; Nicolau, A. E.; Beuran, M.; Tudor, C.; Oprescu, C. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 4 Pages: 469-472 Published:

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 36

Page 8: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

JUL-AUG 2010

14. Laparoscopic approach in gallbladder agenesis - an intraoperative surprise. Beuran, M.; Paun, S.; Negoi, I.; Ganescu, R.; Runcanu, A., Avram, M.; Chiotoroiu, A. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 4 Pages: 531-536 Published: JUL-AUG 2010

15. Selective nonoperative management of solid abdominal visceral lesions. Beuran, M.; Negoi, I.; Paun, S.; Runcanu, A.; Venter, D.; Iordache, F.; Chiotoroiu, A. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 3 Pages: 317-326 Published: MAY-JUN 2010

16. Splenic angioembolization - a safe, efficient and rational approach. Venter, M. D.; Marian, R. C.; Palea, M.; Ungureanu, A.; Morteanu, S.; Gulie, L.; Tovirnac, S.; Tudose, A.; Venter, DP.; Chiotoroiu, AL.; Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 105 Issue: 2 Pages: 243-248 Published: MAR-APR 2010

17. Pheocromocytoma at extreme ages-2 cases report. Poiana, Catalina; Carsote, Mara; Samoila, Ramona; Chirita, C.; Dumitrascu, A.; Hortopan, D.; Beuran, M.; Paun, S.; Simescu, I.; Hortopan, M.; Terzea, D. ENDOCRINE JOURNAL Volume: 57 Supplement: 2 Pages: S633-S633 Published: MAR 2010

18. Giant Adrenal Tumor: A Case Report. Poiana, C.; Carsote, M.; Trifanescu, R.; Chirita, C.; Baciu, I.; Ene, C.; Terzea, D.; Paun, S.; Beuran, M. NEUROENDOCRINOLOGY Volume: 92 Issue: 1 Pages: 52-52 Published: 2010

19. Kohlmeier-Degos disease (Malignant Atrophic Papulosis): a cause of recurrent multiple intestinal perforations. Beuran, M.; Chiotoroiu, Al. L.; Morteanu, S.; Chilie, A.; Avram, M.; Rosu, O.; Vartic, M.; Ceanga, C.; Manggrau, A. CHIRURGIA Volume: 104 Issue: 6 Pages: 765-772 Published: NOV-DEC 2009

20. PRIMARY HYPERALDOSTERONISM STARTED BY HYPOKALEMIC COMA - CASE REPORT. Dumitrache, L.; Bartos, D.; Beuran, M.; Ghiorghe, S.; Tarziu, C.; Badila, E. ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST Volume: 5 Issue: 2 Pages: 251-258 Published: APR-JUN 2009

21. Complicated diverticular disease - our recent experience. Beuran, M.; Iordache, F.; Chiotoroiu, A. L.; Teleanu, G.; Vartic, M.; Turculet, C.; Surdeanu, D.; Rosu, O. CHIRURGIA Volume: 104 Issue: 1 Pages: 25-29 Published: JAN-FEB 2009

22. Laparoscopic suture repair of perforated duodenal peptic ulcer for patients without risk factors. Nicolau, A. E.; Merlan, V.; Veste, V.; Micu, B., Beuran, M. CHIRURGIA Volume: 103 Issue: 6 Pages: 629-633 Published: NOV-DEC 2008

23. Management for pseudoaneurysm of cystic artery with an arterio-biliary fistula after laparoscopic cholecystectomy: a rare case of hemobilia. Beuran, M.; Chiotoroiu, A. L.; Avram, M.; Vartic, M.; Constantinescu, G.; Dorobat, B., Rosu, O.; Diaconescu, BI. CHIRURGIA Volume: 103 Issue: 6 Pages: 689-694 Published: NOV-DEC 2008

24. Large mucinous biliary cystadenoma with "ovarian-like" stroma: A case report. Beuran, Mircea; Venter, Mircea Dan; Dumitru, Laura. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Volume: 12 Issue: 23 Pages: 3779-3781 Published: JUN 21 2006

25. Florescu I, Beuran M, Dimov R, Razbadauskas A, Bochan M, Fichev G, Dukart G, Babinchak T, Cooper CA, Ellis-Grosse EJ, Dartois N, Gandjini H; 307 Study Group. Efficacy and safety of tigecycline compared with vancomycin or linezolid for treatment of serious infections with methicillin-resistant Staphylococcus aureus or vancomycin-resistant enterococci: a Phase 3, multicentre, double-blind, randomized study. J Antimicrob Chemother. 2008 Sep;62 Suppl 1:i17-28. doi: 10.1093/jac/dkn250. PubMed PMID: 18684703.

26. Turculet C, Feodor T, Dinescu G, Petrică R, Rădulescu S, Beuran M. [Bi-layer hernioplasty in day surgery]. Chirurgia (Bucur). 2007 Jul-Aug;102(4):433-8. Romanian. PubMed PMID: 17966941.

27. Constantinescu G, Grin escu I, Stanciulescu L, Ilie M, Beuran M, Chiotoroiu A. A rare cause of țacute massive lower gastrrointestinal bleeding. Chirurgia (Bucur). 2013 Jan-Feb 108: 102-105ș

28. Grintescu IM, Stanciulescu EL, Beuran M. Nutritional Support – Fundamental objective in postoperative digestive fistulas therapy. Farmacia, 2012, Vol. 60 (6), 850 – 856.

29. GASPAR B, NEGOI I, PAUN S, HOSTIUC S, GANESCU R, BEURAN M. Selective Nonoperative Management of Abdominal Injuries in Polytrauma Patients: a Protocol only for Experienced Trauma Centers. Maedica - a Journal of Clinical Medicine. 9 (2), 168-172, 2014.

30. Beuran M, Stoica B, Tanase I, Negoi I, Paun S. Massive intraperitoneal bleeding after laparoscopic assisted abdominoperineal resection: a case report and systematic review of the literature. Chirurgia. 2015. 110 (2), 165-170.

Căr i tiin ifice Publicateț Ș ț 1.Asisten a Urgen elor Chirurgicale din Bucure ti – Certitudini i Speran e. Mircea Beuran. Benone ț ț ș ș ț

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 36

Page 9: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Du escu. Rodica Du escu-Zăvoianu. Editura Academiei Române, 2014. ISBN: 978-973-27-2414-9. ț ț

2.Curs de Chirurgie pentru studen i – anii IV i V. Vol. I. Mircea Beuran, sub redac ia. Editura Ilex, ț ș țBucure ti, 2013. ISBN: 978-973-7928-91-7.ș

3.Curs de Chirurgie pentru studen i – anii IV i V, volumul II, Mircea Beuran, sub redac ia, Editura Ilex, ț ș țBucure ti 2013, ISBN: 978-973-7928-90-0, 353 pagini format A4.ș

4.Tratat de Oncologie Digestivă, volumul I, ”Cancerul esofagian i gastric”, Grigorescu M, Irimie A, șBeuran M, Ed. Academiei Române, 2013, ISBN: 978-973-27-2336-4 ,558 pagini format A4.

5.„Managementul selectiv nonoperator al leziunilor viscerale abdominale la pacientul politraumatizat”, Beuran, M, Negoi I. Ed. Academiei Romane, 2012, ISBN: 978-973-27-2221-3, 288 pagini, format 16/70 x100.

6.„Serviciile chirurgicale de urgenta din Bucuresti - etape istorice si semnificatia lor”, Beuran M, Dutescu B. Ed. Academiei Romane, 2011, ISBN: 978-973-27-2055-4, 249 pagini, format 16/70 x100.

7.,,Actualitati medico-chirurgicale in patologia digestiva”, Beuran M, Grigorescu M. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”, 2010, ISBN: 978-973-693-359-2, format 16/70 x100.

8.,,Actualitati in patologia biliara”. Beuran M, Grigorescu M. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu” , 2009, ISBN: 978-973-708-421-7, 284 pagini, 712 pagini, format 16/70 x100.

9.„Actualitati in patologia ficatului”. Beuran M, Gigorescu M. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu” , 2008. ISBN: 978-973-693-277-9, 318 pagini, format 16/70 x100.

10.„Actualitati în patologia colonului”. Beuran M, Grigorescu M, Pascu O. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu” , 2007. ISBN: 978-973-693-220-5, 241 pagini, format 16/70 x100.

11.„Actualitati în diagnosticul si tratamentul hemoragiilor digestive superioare, Grigorescu M, Beuran M. Editura Teognost, 2006. ISBN: 973-7696-03-4 , 295 pagini, format 16/70 x100.

12.„Actualitati în patologia pancreatica”. Beuran M, Grigorescu M, Pascu O. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”. ISBN: 973-693-111-0. 2005, 327 pagini, format 16/70 x100.

13.“Lucrari practice” – M. Beuran (sub redactia), Editura Universitara Carol Davila Bucuresti, (182 pagini), A4, 2005, ISBN: 973-708-026-2

14.“Manual de Chirurgie” – M. Beuran (sub redactia) - Editura Universitara Carol Davila, Bucuresti, (994 pagini), A4, 2003.

Capitole de Căr i tiin ificeț Ș ț Publicate

1.„Tratat de chirurgie” , sub red. Irinel Popescu, vol VIII, Editura Academiei Romane, 2009., ISBN: 978-973-27-1679-3, A4, Pag. 589 - 732

Introducere – Beuran M, Turculet C, Morteanu S. Sisteme de ingrijire a traumelor, triaj, transport – Beuran M, Turculet C, Morteanu S. Scoruri de severitate lezională - Turculet C, Beuran M, Morteanu S. Explorarea paraclinică a bolnavului traumatizat - Beuran M, Turculet C, Morteanu S. Politraumatismul - Turculet C, Beuran M, Morteanu S. Traumatismele diafragmului – Beuran M, Spatariu A Traumatismele hepatice – Beuran M, Rosu O. Traumatismele splinei – Iordache FM, Beuran M, Venter MD. Traumatismele duodenului – Gaspar B, Beuran M. Traumatismele stomacului – Beuran M, Spatariu A. Traumatisele rectului i canalului anal – Beuran M, Rosu O.ș Traumatismele aparatului uorgenital – Beuran M, Plugaru G.

2.,,Manual de chirurgie pentru studenti”, sub redactia Eugen Bratucu, Ed. Universitara „Carol Davila” Bucuresti 2009, ISBN: 978-973-708-422-4

„Abdomenul acut chirurgical”, pagina 733 – 800, A4 Traumatismele abdominale – Turculet C, Beuran M, Morteanu S. Peritonitele – Beuran M, Lica I. Hemoragiile digetive superioare – Beuran M, Spatariu A. Ocluzia intestinală – Beuran M, Morteanu S. ”No iuni de chirurgie minim invazivă” – Beuran M, Burcos T, 821 – 870, A4ț ”Aspecte juridice i deontologice ale practicii medico-chirurgicale în România” – Beuran M, Paun S, șpag. 911 – 918, A4

3.“Manual de chirurgie” – Irinel Popescu, Mircea Beuran (sub red) – Ed. Universitara „Carol Davila”

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 36

Page 10: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Bucuresti 2008, ISBN:978-973-708-217-6, 1017 pagini, A4.

4.„Caiete de tehnici chirurgicale”, vol I, sub red. Nicolae Angelescu, Florian Popa, Ed Medicala, 2008, ISBN: 978-973-39-0651-3, A4

5.”Chirurgia traumatismelor abdominale” – Beuran M, Paun S, Gaspar B, Morteanu S, Pag. 175 – 202.

6.„Postoperative peritonitis after emergency operations” în Intraabdominal sepsis unresolved issues, Editura Academiei Române, 2006.

7.„Manual de lucrari practice”, Editura Fundatiei pentru Medicina Celulara si Moleculara coordonator, autor si coautor, 2004

8.„Manual de chirurgie”, Editura Fundatiei pentru Medicina Celulara si Moleculara – coordonator, autor si coautor, 2003

9.„Tratat de chirurgie generala” sub redactia N. Angelescu, Editura Medicala – autor capitole, 2001, ISBN: 973-39-0444-9

10. Beuran M, Iordache FM, Venter MD. Traumatismmele toracelui. Paginile 820-846.

11 .Mircea Beuran, Sorin Paun, Ionut Negoi, Bogdan Stoica, Mircea Lica. Abordul minim invaziv al colecistitei acute gangrenoase. Enciclopedia de Chirurgie, Mai 2014, Editura Celsus.

12. Mircea Beuran, Ionu Negoi, Oreste Straciuc. PET-CT ÎN CARCINOMUL HEPATOCELULAR. În țTratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A ș țIrimie, M Beuran. Editura Academiei Române, 2014, In press.

13. Mircea Beuran, Ionu Negoi, Oreste Straciuc. PET-CT ÎN COLANGIOCARCINOAME SI țCARCINOMUL DE VEZICULA BILIARA. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i șPancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Editura Academiei Române, 2014, In țpress.

14. Oreste Straciuc, Mircea Beuran, Ionu Negoi. FDG-PET si PET/CT ÎN CANCERUL țPANCREATIC. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia Mș ț Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Editura Academiei Române, 2014, In press.

15. Mircea Beuran, Sorin Păun, Florin Iordache, Ionu Negoi. TRATAMENTUL CHIRURGICAL CU țINTEN IE CURATIVĂ ÎN CANCERUL DE PANCREAS. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: ȚCancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Editura Academiei ș țRomâne, 2014, In press.

16. Mircea Beuran, Ionu Negoi. Patologia chirurgicală a pancreasului: Indica ii operatorii în ț țPancreatita acută, Pancreatita cronică i Cancerul de pancreas. Sub redac ia Gabriel Constantinescu,ș ț 2014, Editura Niculescu, pg. 408-434.

17. Mircea Beuran, Ionu Negoi. Tratamentul multimodal al cancerului esofagian. În Tratat de țOncologie Digestivă, Vol I: Cancerul Esofagian i Gastric. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M ș țBeuran. Editura Academiei Române, 2013, pag: 477 - 484.

18. Mircea Beuran, Ionu Negoi. Evaluarea prognostică în cancerul gastric poten ial curabil. În Tratat ț țde Oncologie Digestivă, Vol I: Cancerul Esofagian i Gastric. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M ș țBeuran. Editura Academiei Române, 2013, pag: 264 - 277.19. Mircea Beuran, Claudiu Turcule , Ionu Negoi. Traumatismele abdominale. În Curs de Chirurgie ț țpentru studen i - anii IV i V. Sub redaca ia Mircea Beuran. Editura Ilex, Bucure ti, 2013.ț ș ț ș

Lucrări prezentate la manifestari tiin ifice Na ionale Publicate caȘ ț ț

Rezumumat

1. Bacteriologia bilei în colecistitele acute si cronice, M. Beuran, Maria Dutescu, D.Berceanu,SCSS, 1974, Bucuresti.2. Constituirea asociatiei medicilor interni si semnificatia sa pentru medicina româneasca, M.Beuran, Maria Dutescu, SCSS, 1975, Bucuresti si Tg.Mures.3. Valoarea perfuziei cu glucoza hipertona, insulina, heparina si oxigen barbotat în sistemul port în timpul recoltarii, conservarii si transplantarii hetero-topice a ficatului la câine, C.Olteanu, Tr. Patrascu, Tr.Burcos, M. Beuran, SCSS, 1977, Bucuresti.4. Ulcerele postbulbare – particularitati, M. Beuran, SCSS, 1978, Bucuresti

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 36

Page 11: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

5. Locul tratamentului chirurgical în cadrul tratamentului complex al tumorilor maligne de sân, M.Beuran, A.Bandescu, C.Ciofu, SCSS, 1979-1980, Bucuresti.6. Tumori gastrice precancerigene hemoragice, Gh.Popovici, Conf.M. Soare, Daniela Sandu, M. Beuran, Suceava, 7 – 8 mai 1982.7. Politraumatismele cu leziuni cranio-cerebrale Prof. I. Suteu, D. Minculescu, R. Chihaia, M.Beuran, USSM Bucuresti, 29 – 30 mai 1982.8. Strategia chirurgicala în HDS, I. Suteu, M. Ciurel, Z. Popovici, I. Vintila, E. Cherchez, Al.Bucur, M. Beuran, Simpozion medical ,1984, Deva.9. Interesul actual al ulceratiilor digestive „de stres” în starile postoperatorii severe si posibilitatile de profilaxie, I. Suteu, V. Serbanescu, Alex. Bucur, M. Beuran, R. Florescu, F.Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985, Bucuresti.10. Adresabilitatea altor forme de ulcer duodenal complicat într-un serviciu de chirurgie de urgenta (în afara perforatiei si hemoragiei) , I. Suteu, M. Soare , M. Ciurel, Alex. Bucur, M.Beuran, F. Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985, Bucuresti.11. Traumatismele toracice în chirurgia de urgenta, I. Suteu, M. Soare, M. Ciurel, Alex. Bucur, Gh. Ionescu, M. Bucur, F. Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985,Bucuresti.12. Traumatismele abdominale în leziuni reno-uretrale , I. Suteu, Gh. Ionescu, Alex. Bucur, I.Lica, M. Beuran, F. Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985, Bucuresti.13. Diagnosticul si terapeutica leziunilor traumatice ano-rectale, I. Suteu, Alex. Bucur, Gh.Ionescu, M. Beuran, F. Cazacu, Al XV-lea Congres National de Chirurgie, 1985, Bucuresti.14. Traumatismele abdominale cu leziuni de stomac, intestin si mezenter, I. Suteu, Gh. Ionescu, Alex. Bucur, M. Beuran, Consfatuire medicala interjudeteana: Traumatismele abdomenului, 1986, Slobozia.15. Experienta noastra privind traumatismele hepatice, Gh. Ionescu, M. Beuran, Consfatuire medicala interjudeteana: Traumatismele abdomenului, 1986, Slobozia.16. Traumatismele abdomenului – Raport, I. Suteu, Gh.Ionescu, M. Beuran, Consfatuire medicala interjudeteana: Traumatismele abdomenului, 1986, Slobozia.17. Experienta noastra în traumatismele abdominale cu leziuni de organe parenchimatoase (270 cazuri), I. Suteu, Gh. Ionescu, M. Beuran, stud. Gh. Alexandru, A XV-a Reuniune achirurgilor din Moldova, 1987, Durau.18. Aspecte moderne în tratamentul ocluziilor intestinale, I. Suteu, M.. Ciurel, Alex. Bucur, I.Lica, A. Georgescu, M. Beuran, E. Mancas, A XV-a Reuniune a chirurgilor din Moldova,1987, Durau.19. Fistula digestiva – complicatie majora în chirurgia gastro-duodenala de urgenta, Gh. Ionescu, I. Suteu, I. Tiron, M. Beuran, N. Vasilescu, E. Nicolau, Gh. Ignat, St. Gherdut,stud.T. Hirca, A XV-a Reuniune a chirurgilor din Moldova, 1987, Durau.20. Neoplasmul colo-rectal în urgenta. Consideratii clinice si terapeutice, Prof. I. Suteu, Conf. M. Ciurel, Gh. Ionescu, N. Vasilescu, M. Beuran, USSM, 1987, Cluj-Napoca.21. Cancerul gastric hemoragic – aspecte clinice si terapeutice, I. Suteu, Gh. Ionescu , M.Beuran, V. Serbanescu, Simpozion interjudetean , 1988, Slobozia.22. Experienta noastra în ulcerele gastrice hemoragice, Gh. Ionescu, M. Beuran, V.Serbanescu, Simpozion interjudetean, 1988, Slobozia.23. HDS – prin hipertensiune portala cu varice esofagiene, Gh. Ionescu, M. Beuran, Simpozion interjudetean, 1988, Slobozia.24. Strategia si tactica în chirurgia hepato-biliara de urgenta , Prof. I. Suteu, Conf. M. Ciurel, Gh. Ionescu, N. Vasilescu, M. Beuran, Consfatuire judeteana, 1988, Bacau.25. Derivatiile biliodigestive în urgenta, Gh. Ionescu, M. Beuran, E. Nicolau, Consfatuire medicala – Ojasca , 1988, Buzau.26. Experienta noastra în traumatismele hepatice, I. Suteu, Gh. Ionescu, M. Beuran, A. E.Nicolau, Consfatuire medicala – Ojasca, 1988, Buzau.27. Particularitatile de diagnostic si terapie în peritonitele biliare, Prof. I. Suteu, Conf. M Ciurel, P. Blidaru, M. Beuran, Alex. Blidaru, Durau, 17-20 mai 1989.28. Peritonitele prin perforatiile cancerului colorectal, Prof.I. Suteu, Conf.M. Ciurel, Gh. Ionescu, E. Nicolau, Alex. Bucur, R. Dop, I. Lica, M. Beuran, Durau, 17 – 20 mai 1989.29. Particularitati de diagnostic si terapie în peritonitele biliare, I. Suteu, M. Ciurel, P. Blidaru, M. Beuran, Alex. Blidaru, A XVII-a Reuniune a chirurgilor din Moldova, 1989, Piatra – Neamt.30. Colecistitele alitiazice: Conduita terapeutica, M. Beuran, I. Dumitras, D. Baleanu, I. Cucu, D. Venter, Zilele medicale gorjene, 1990, Tg. Jiu.31. Valoarea diagnostica si prognostica a durerii în pancreatita acuta, P. Blidaru, M. Ciuta , Al. Blidaru, M. Beuran, Al XVI-lea Congres National de Chirurgie , 1991, Mamaia.32. Reconsiderarea drenajului Wirsurgian (operatia Doubilet) în pancreatita acuta prin obstructie a carefourului bilio-pancreatic, P.Blidaru, M. Ciuta, Al. Blidaru, M. Beuran, Al XVI-lea Congres National de Chirurgie, 1991, Mamaia.33. Confruntari anatomo-chirurgicale si necroptice în pancreatita acuta necrotico-hemoragica, I. Suteu, M.Ciurel, Gh. Ionescu, Violeta Ionescu, Alex. Bucur, M. Beuran, R. Dop, S. Iliescu, P. Blidaru, I. Gârbacea, D. Niculescu, N. Staicovici, A. Georgescu, I. Lica, R. Carp, Al XVI-lea Congres National de

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 36

Page 12: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Chirurgie, 1991, Mamaia.34. Consideratii terapeutice în traumatismele toracice, I. Suteu, M. Ciurel, P. Blidaru, Alex.Bucur, M. Beuran, R. Dop, M. Ciuta. I. Marinescu, Cl. Turculet, A.E. Nicolau, Al XVI-leaCongres National de Chirurgie, 1991, Mamaia.35. Aspecte anatomo-clinice si conduita terapeutica în ocluzia colonica cu perforatie siperitonita, M. Ciurel, Gh. Ionescu, Alex. Bucur, M. Beuran, A. e. Nicolau, N. Vasilescu,Moldochirurgia, 1992, Piatra-Neamt.36. Ulcer gastric calos de mica curbura în portiunea verticala perforat în chist hidatic hepaticseg.II – III. Caz clinic, M. Beuran, Gh. Ionescu, Zilele medicale prahovene, 1992, Sinaia.37. Manevra Heimlich în asfixia acuta, M. Beuran, I. Tiron, Zilele medicale prahovene, 1992,Sinaia.38. Pancreatite acute grave – terapeutica si rezultate, M. Ciurel, Gh. Ionescu, M. Beuran, R.Dop, I. Lica, Cl. Turculet, Al XVII-lea Congres National de Chirurgie, 1993, Iasi.39. Traumatismele abdominale. Experienta noastra pe 10 ani, M. Ciurel, M. Beuran, Al.Runcanu, N. Vasilescu, St. Jianu, D. Venter, I. Suteu, Al XVII-lea Congres National deChirurgie, 1993, Iasi.40. Locul chirurgiei în tratamentul actual al ulcerului gastro-duodenal complicat, Gh. Ionescu, Al. Bucur, M. Beuran, I. Lica, F. Iordache, R. Dop, Al. Runcanu, Al XVIII-lea Congres National de chirurgie, 1993, Iasi.41. Valoarea Tomografiei Computerizate (CT) în stabilirea momentului chirurgical în pancreatita acuta (necrotico-hemoragica) recidivata (PAR), P. Blidaru, M. Debretin, M. Beuran, H. Profeta, Alex. Blidaru, L. Enache, Moldochirurgia , 1994, Piatra-Neamt.42. Falsul abdomen chirurgical – aspecte clinice, P. Blidaru, M. Beuran, Alex. Blidaru, Al XVIIIlea Congres National de Chirurgie , 1995, Bucuresti43. Valoarea ecografiei, angiografiei si a tomografiei computerizate în chirurgia de urgenta, Gh. Ionescu, I. Racoveanu, D. Bartos, R.Dop, M. Beuran, H. Roman, B. Popa. M. Ciurel, M.Debretin , Al XVIII-lea Congres National de Chirurgie, 1995, Bucuresti.44. Ulcerul gastro-duodenal perforat si electismul terapeutic chirurgical, Gh. Ionescu, M. Ciurel, I. Lica, M. Beuran, R. Dop, I. Suteu, Al XVIII-lea Congres National de Chirurgie, 1995, Bucuresti.45. Ulcerul gastro-duodenal hemoragic – prezent si perspective, Gh. Ionescu, M. Beuran, I. Lica, Al. Runcanu, R. Mehic, Al. Bucur, Al XVIII-lea Congres national de Chirurgie 1995,Bucuresti.46. Traumatismele pancreatice – experienta a 50 de cazuri (1984 – 1993), Gh. Ionescu, M.Ciurel, Alex. Bucur, M. Beuran, St. Jianu, S. Paun, Al XVIII-lea Congres National deChirurgie, 1995, Bucuresti.47. The value of CT – scan and of other investigation in choosing the proper time of operation in hepatic trauma, P. Blidaru, Alex. Bucur, M. Beuran, M. Debretin, Alex. Blidaru, Societatea de Chirurgie, 1996, Bucuresti.48. Aspecte clinice si terapeutice în neoplasmul gastric hemoragic, Gh.Ionescu, M. Beuran,S.Paun, Simpozionul medical – Cercul Militar National, 1997, Bucuresti.49. Interventii chirurgicale conservatoare splenice la politraumatizati, M. Beuran, D. Venter,R.Mehic, Gh. Cotofana, Zilele medicale ale Spitalului Titu, 1997.50. Pancreatita acuta severa. Aspecte clinico-terapeutice., M. Beuran, M.D.Venter, Cl.Ungureanu, D. Gritac, A. Nicola, Al XIX-lea Congres National de Chirurgie, 1998, Bucuresti.51. Interventii chirurgicale conservatoare splenice la politraumatizati, M. Beuran, M.D. Venter, Cl. Ungureanu, R. Mehic, Gh. Cotofana, D. Gritac, Al XIX-lea Congres National de Chirurgie, 1998, Bucuresti.52. Gastrostoma endoscopica percutana, G.Constantinescu, R. Albu, M. Beuran, I. Grintescu,R. Papuc, Al Doilea Simpozion de Nutritie Clinica, noiembrie 2001.53. Atitudini terapeutice în cancerul gastric complicat , R. Dop, C. Cnezsev, M. Beuran,prezentata la Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice si Referate Editia a VI-a , SpitalulOrasenesc Titu, octombrie 2001.54. Conduita în cancerul de colon stâng complicat, I . Lica, Al. Spataru, D. Venter, M. Beuran, prezentata la Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice si Referate Editia a VI-a , Spitalul Orasenesc Titu, octombrie 2001.55. Rezultate actuale în terapia icterului de origine litiazica, Gh. Ionescu, M. Beuran, Fl.Iordache, Cl. Turculet, B. Martian, G. Constantinescu, prezentata la Simpozionul National deGastroenterologie 13 – 15 iunie 2002, Cluj.56. Alimentatia enterala la bolnavii cu neoplasm de tub digestiv superior, M. Beuran, I. Lica, R. Dop, E. Pâslaru, M. Vartic, Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice si Referate Editia aVII-a , Spitalul Orasenesc Titu, octombrie, 200257. Nutritia în bolile digestive presedinte la sesiune: Dan Tulbure, M. Beuran, Al TreileaSimpozion National de Nutritie Clinica, 8 – 10 noiembrie 2002, Brasov.58. Jejunostomia laparoscopica la pacientul chirurgical malnutrit: indicatii si tehnica, A.E.Nicolau, M. Beuran, V. Veste, I. Grecu, C. Vasilescu, I. Grintescu prezentata la al 4-leaCongres Român de Chirurgie laparoscopica 2003, Iasi si la Sedinta Societatii Române de

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 36

Page 13: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Chirurgie iunie 2003.59. Neoplasmul colonic multicomplicat, S. Paun, B. Gaspar, R. Ganescu, M. Beuran , prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie, mai 2003, Sinaia.60. Utilizarea TachoComb în chirurgia laparoscopica a ovarului, S. Paun, M. Beuran, prezentata la Simpozionul Nycomed 2003, Sinaia.61. Plaga splenica tratata chirurgical conservator, F. Bulca, D. Venter, R. Marian, M. Beuran,prezentata la Simpozionul Nycomed 2003, Sinaia.62. Aspecte ale chirurgiei colonice avansate, I. Lica, M. Beuran, prezentata la SimpozionulNycomed 2003, Sinaia.63. Pancreatectomia totala – principii de tratament, M. Vartic, M. Beuran, C. Sterie, prezentata la Întâlnirea bilaterala SCUB – UMF.Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca , 16 -17 mai 2003.64. Chistul hidatic hepatic – atitudini chirurgicale, M. Beuran, prezentata la Întâlnirea bilaterala SCUB – UMF.Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca , 16 -17 mai 2003.65. Tratamentul chirurgical al tumorilor periampulare, , M. Beuran, prezentata la Întâlnireabilaterala SCUB – UMF.Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca , 16 -17 mai 2003.66. Ertapenem în infectiile abdominale complicate , M. Vartic, M. Beuran, prezentata laSimpozionul Ertapenem, iunie 2003, Spitalul Coltea.67. Performanta colangiopancreatografiei prin Rezonanta Magnetica în detectarea modificarilor patologice ale sistemului biliopancreatic. N.Bolog, Irinel Oancea, Angelica Mangran, G.Constantinescu, M. Beuran, E,Nicolau, B.Martian, C.Cnezsev, Ruxandra Albu prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.68. Apendicectomia laparoscopica – tehnica chirurgicala., G.Jinescu, C.Murgu, I.Lica, M.Beuran prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.69. Factori pretictivi în diagnosticul precoce în infarctul enteromezenteric. R.Mehic, XeniaVoinea, M.Beuran, B.Gaspar, Rita Anghel, Liana Patrânoiu, prezentata la Al XXII-leaCongres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.70. Plagi abdominale penetrante cu leziuni de colon.,G.Jinescu, Gh.Ionescu, C.Murgu, B.Ene,C.Tanase, I.Lica, M.Beuran, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie –Sovata 5-8 mai 2004.71. Tumori intestinale – Experienta a 26 cazuri. G.Jinescu, Gh.Ionescu, C.Murgu, B.Ene,St.Jianu, I.Lica, M.Beuran, , prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie –Sovata 5-8 mai 2004.72. Icterul obstructiv – comentarii asupra unei experiente de trei ani (abstract),F.Iordache,M.Beuran, I.Lica, C.Turculet, B.Martian, R.Enciu, G.Constantinescu, N.Bolog, , prezentata laAl XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.73. Experienta Clinicii de Chirurgie în traumatismele abdominale cu componentapancreatica,B.Gaspar, Gh.Ionescu, S.Paun, Roxana Ganescu, M.Beuran, prezentata la AlXXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.74. Prezentare de caz : Fistula gastrica – Diagnostic prin Rezonanata Magnetica,Irinel Oancea, N.Bolog, M.Beuran, G.Constantinescu, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.75. Diagnosticul prin Rezonanta Magnetica al tumorilor de colon, AngelicaMangran, N.Bolog, Ruxandra Albu, M.Beuran, B.Martian, R.Dop, G.Constantinescu,F.Iordache, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.76. Ulcerul duodenal perforat – o reactualizare ,F.Iordache, M.Beuran, I.Lica, C.Turculet,E.Nicolau, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.77. Modificari ale patologiei chirurgicale si terapiei chirurgicale în ultimul deceniu . Un studiu comparativ 1993 vs.2003, E.Nicolau, V.Merlan, Izabela Argaseala, V.Veste, M.Beuran, Irina Constantin, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.78. Ocluziile intestinale prin periviscerite, I.Lica, F.Iordache, S.Ungureanu, F.Bulca, S.Morteanu, V.Constantinica, D.Albu, G.Jinescu, C.Murgu, M.Beuran, prezentata la Al XXII-lea Congres National de Chirurgie – Sovata 5-8 mai 2004.79. Pseudochistul pancreatic postnecrotic–tratament chirurgical,M.Beuran, Rita Anghel,prezentata la Cursul postuniversitar Patologia pancreatica, 20- 21 mai 2004, Cluj-Napoca.80. Reinterventii chirurgicale în pancreatita acuta, M. Beuran, prezentata la Cursulpostuniversitar Patologia pancreatica, 20- 21 mai 2004, Cluj-Napoca.81. Pancreatita acuta recidivanta – particularitati terapeutice, M. Beuran, prezentata la Cursulpostuniversitar Patologia pancreatica, 20- 21 mai 2004, Cluj-Napoca.82. Rolul laparoscopiei în abdomenul acut non-traumatic. Studiu retrospectiv preliminar,E.Nicolau, R.Mehic, Xenia Voinea, D.Nicoara, V.Merlan, V.Veste, M.Beuran, prezentata laCursul postuniversitar Patologia pancreatica, 20- 21 mai 2004, Cluj-Napoca.83. Abordare chirurgicala moderna în leziunile traumatice de pancreas , I.Lica, C.Dimitriu,Th.Buliga, M.Beuran, prezentata la Simpozionul National: „Metode moderne de hemostazasi embolizare în patologia medico-chirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia84. Chemoembolizare hepatica - alternativa terapeutica la pacientii cu risc chirurgical,P.Popa,M.Pelea, I.Lica. M.Beuran, prezentata la Simpozionul National: „Metode moderne de

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 36

Page 14: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

hemostaza si embolizare în patologia medico-chirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia.85. O alta a abordare în chirurgia laparoscopica a ovarului, S.Paun, M.Beuran, prezentata laSimpozionul National: „Metode moderne de hemostaza si embolizare în patologia medicochirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia.86. O alta abordare chirurgicala în anastomozele digestive,R.Mehic, M.Beuran, prezentata laSimpozionul National: „Metode moderne de hemostaza si embolizare în patologia medicochirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia.87. Utilizarea tachocombului în suturile digestive precare, R.Mehic, Xenia Voinea, Rita Anghel, M.Beuran, prezentata la Simpozionul National: „Metode moderne de hemostaza siembolizare în patologia medico-chirurgicala : 28-30 mai 2004 Sinaia.88. Hematom într-un ficat cu chist hidatic gigant – prezentare de caz, Monica Pelea, E Lapadat, Mirela Debretin, B.Popa , M.Beuran, C.Zaharia, prezentata la Societatea de Radiologie si Imagistica si Imagistica Medicala – filiala Bucuresti, octombrie 2004.89. Tratamentul interventional al hemangioamelor hepatice, M.Beuran, B.Popa, Monica Pelea, E.Lapadat, I.Lica, prezentata la Congresul de Radiologie , Tg.Mures septembrie 2004.90. Masa rotunda : nutritia clinica în fistule digestive, moderatori: S.Marinescu, M.Beuran la Al V-lea Simpozion si Curs de Nutritie Clinica si Metabolism – Poiana Brasov 11- 14 noiembrie 2004.91. Principii terapeutice în fistule digestive, M. Beuran, A.Chilie, Mihaela Vartic, prezentata la Al V-lea Simpozion si Curs de Nutritie Clinica si Metabolism – Poiana Brasov 11- 14 noiembrie 2004.92. Care este locul chirurgiei în tratamentul hemoragiilor variceale, M. Beuran – prezentata laSocietatea de Gastroenterologie si Endoscopie Digestiva Bucuresti ,17 noiembrie 2004.93. Jejunostomia minima pe cateter versus jejunostomie cu tub de politen – studiu prospectivrandomizat, E.Nicolau, M. Beuran,Irina Grecu, V.Merlan, V.Veste, Ioana Grintescu,prezentata la Societatea Româna de Chirurgie – Filiala Bucuresti, octombrie 2004.94. Trauma toracica – curs pentru rezidenti, M. Beuran, prezentata la Societatea Româna deChirurgie – Filiala Bucuresti, octombrrie 2004.95. Managementul clasic al hemoragiilor digestive superioare în cadrul Spitalului Clinic deUrgenta Bucuresti – raport, M.Beuran, F.Iordache, A.Bucur, I.Lica, C.Turculet, B.Gaspar,S.Paun, G.Jinescu, A.Spatariu, prezentata la Sesiunea stiintifica a Institutului Clinic Fundenisi a Institutului de boli Cardiovasculare „Prof.C.C. Iliescu”, 9 -10 decembrie 2004.96. Conceptul de bleeding unit în terapia actuala a hemoragiilor digestive, M. Beuran, I. Lica, G. Constantinescu, A. Chilie, prezentata la Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca Hemoragiile digestive superioare, 11-13 mai 2005, Bucuresti.97. Contraindicatii ale embolizarii supraselective în hemoragiile digestive superioare, B.Popa,E.Lepadat, Monica Palea, M. Beuran, prezentata la Simpozionul Interuniversitar Bucuresti –Cluj-Napoca Hemoragiile digestive superioare, 11-13 mai 2005, Bucuresti.98. Optiuni terapeutice în traumatismele splinei , M.D.Venter, R. Marian,. Laura Dumitru, M.Beuran, prezentata la Societatea Româna de Chirurgie, filiala Bucuresti, 12 mai 2005.99. Evaluarea investigatiilor paraclinice în diagnosticul pozitiv al pancreatitelor acute, G.Jinescu, C. Murgu, Gh. Ionescu, I. Lica, M. Beuran, prezentata la Conferinta Nationala deChirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.100. Tratamentul chirurgical în pancreatita acuta severa : alegerea momentului operatorca factor de prognostic, G. Teleanu, C. Turculet, F. Iordache, M . Beuran, prezentata laConferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.101. Particularitati diagnostice si terapeutice în traumatismele abdominale cucomponentapancreatica, B. Gaspar, Gh. Ionescu, S. Paun, R. Ganescu, G. Jinescu, I. Gheju, C. Murgu,M. Beuran, prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29mai 2005, Iasi.102. Pancreatita fulminanta: entitate distincta a pancreatitei acute severe? , C. Turculet,M. Beuran, I. Lica, F. Iordache, A. Spataru, T. Feodor, Georgiana Dinescu, prezentata laConferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.103. Modalitati de apreciere a severitatii în pancreatita acuta, F. Iordache, M. Beuran, I.Lica, C. Turculet, G. Teleanu, B. Martian, R. Mehic, Ruxandra Albu, O. Balteanu, prezentatala Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.104. Pancreatita acuta severa: particularitati ale terapiei chirurgicale, C. Turculet, M.Beuran, G. Teleanu, Fl. Iordache, I. Lica, A. Spataru, T. Feodor, Georgiana Dinescu,prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005,Iasi.105. Optiuni terapeutice chirurgicale în neoplasmul pancreatic – morbiditate si mortalitateprecoce, B. Martian, M. Beuran, Gh. Ionescu, I. Lica, St. Jianu, G. Jinescu, M. Matei,prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005,Iasi.106. Indicatii actuale ale terapiei în pseudochistul de pancreas, B. Martian, Rita Anghel,M. Beuran, R. Mehic, M. Matei, C. Lepadat, prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie– Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.107. Strategia actuala în tratamentul pseudochistului pancreatic – algoritm terapeutic, Rita

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 14 / 36

Page 15: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Anghel, M. Ciurel, Gh. Ionescu, R. Marian, Liana Lepadatu, M. Beuran, , prezentata laConferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.108. Diagnostic si atitudine chirurgicala în tumorile de cap de pancreas – experienta a 66cazuri, G. Jinescu, Gh. Ionescu, I. Lica, B. Martian, C. Murgu, B. Gaspar, B. Ene, R.Marinescu, I. Gainaru, M. Beuran, , prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie –Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.109. Insulinomul – prezentare de caz, G. Jinescu, C. Murgu, Gh.Ionescu, M. Beuran,prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005,Iasi.110. Hematomul retroperitoneal, complicatie rara a pancreatitei acute, C. Murgu, G.Jinescu, Gh. Ionescu, I.Lica, St. Jianu, B. Gaspar, M. Beuran, prezentata la ConferintaNationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.111. Duodenopancreatectomie cefalica – metoda personala, St. Jianu, R. calotescu, E.Ursuleanu, C. Murgu, B. Gaspar, M. Beuran, prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie– Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.112. Tratamentul miniinvaziv al pseudochistului pancreatic la adolescent , I. Lica, T.Buliga, C. Dimitriu, Dana Nedelcu, S. Morteanu, M. Beuran, prezentata la ConferintaNationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29 mai 2005, Iasi.113. Cauze de deces în pancreatita acuta, I. Lica, S. Morteanu, T. Buliga, C. Dimitriu, M.Beuran, prezentata la Conferinta Nationala de Chirurgie – Chirurgia Pancreasului 25 – 29mai 2005, Iasi.114. Traumatismele hepatice – atitudine terapeutica actuala , M. Beuran, I. Lica, C.Turculet, F. Iordache, A. Spataru, M. Avram, Oana Badaui, prezentata la SimpozionulNational – Traumatologia viscerala – Noi concepte terapeutice, octombrie, 2005, Buzau.115. Conceptul de Bleeding Unit în terapia actuala a HDS, G. Constantinescu, M. Beuran,I. Lica, Mihaela Vartic, S. Morteanu, prezentata la Simpozion – Târgoviste, 25 noiembrie2005.116. Indicatiile chirurgicale actuale în terapia ulcerului hemoragic, G. Jinescu, C. Murgu,B, Gaspar, M. Beuran, prezentata la Simpozion – Târgoviste, 25 noiembrie 2005.173.Diverticulite acute colonice, prezentata la Simpozionul „Patologia colonului de la Cluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai 2006.117. Nutritia în bolile inflamatorii colonice, prezentata la Simpozionul „Patologia colonuluide la Cluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai 2006.118. Tratamentul endovascular în metastazele hepatice din cancerul colorectal,prezentata la Simpozionul „Patologia colonului de la Cluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai2006.119. Indicatii si limite în chirurgia laparoscopica colorectala, prezentata la Simpozionul„Patologia colonului de la Cluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai 2006.120. Cancerul colorectal si sepsisul, prezentata la Simpozionul „Patologia colonului de laCluj-Napoca în perioada 11 – 13 mai 2006. 179.Sesiune orala Chirurgia Duodenala si HDS– Chairmain :M. Beuran, S.Neagu, I.Timaru, participare la Cel de-al XXIII-lea CongresNational de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.121. Hemoragia digestiva în terapia intensiva- M. Vartic, A. Chilie, M. Beuran, prezentatala Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.122. Mai este laparoscopia indicata în contuziile abdominale- A. E. Nicolau, V. Merlan, V.Veste, B. Micu, R. Mehic, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National deChirurgie, 24 – 27 mai 2006 , Baile Felix.123. Mediastinita din sindromul Boerhaave – o complicatie mortala?, T. Buliga, C.Dimitriu, F. Bulca, R. Smarandache, G. Constantinescu, M. Beuran, prezentata la Cel de-alXXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006 , Baile Felix.124. O reevaluare recenta a factorilor prognostici în traumatismele intestinului subtire, M.Beuran, S. Paun, Roxana Ganescu, B. Popescu, B. Gaspar , prezentata la Cel de-al XXIIIleaCongres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006 , Baile Felix.125. Dificultati de abord laparoscopic în suprarenalectomie, M. Beuran, S. Paun, M.Ghemirgean, Roxana Ganescu, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National deChirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.126. Controverse în tratamentul ileusului biliar, Cristina Tudor, A. Chilie, A. Spataru, M.Avram, Izabela Argaseala, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National deChirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.127. Optiuni terapeutice în traumatismele splenice, D. Venter, R. Marian, I. Lica, RodicaFlorescu, Laura Dumitru, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National deChirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.128. Complicatiile traumatismelor pancreatice: probleme de diagnostic si conduitaterapeutica, Rita Anghel, R. Mehic, Liana Lepadatu, Xenia Voinea, O. Cretu, M. Diaconu, M.Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006,Baile Felix.

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 36

Page 16: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

129. Colectomii în urgenta, analiza experientei Spitalului Clinic de Urgenta pe parcursulanilor 2002-2003, C. Murgu, G. Jinescu, A. Bartha, B. Ene, I. Gainaru, I. Lica, St. Jianu, M.Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006,Baile Felix.130. Sutura primara sau colostomie în traumatismele abdominale deschise cu leziunicolonice?, G. Jinescu, Gh. Ionescu, C. Murgu, B. Ene, I. Lica, M. Beuran, prezentata la Celde-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai , Baile Felix.131. Tratamentul endovascular al hemoragiilor digestive inferioare,B. Popa, MonicaPalea, I. Lica, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie,24 – 27 mai 2006, Baile Felix.132. Modificari în terapia si patologia chirurgicala în ultima decada. Studiu comparativ1993 – 1995 vs. 2003 – 2005, A. E. Nicolau, Izabela Argaseala, Oana Enache, V. Merlan, B.Micu, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27mai 2006, Baile Felix.133. Hidatidoza hepatopulmonara – abordare secventiala neconventionala,I. Lica,T.Buliga, C. Dimitriu, M. Lica, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres Nationalde Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.134. Etiopatogenii rare ale hematomului retroperitoneal, C. Murgu, M.Ciurea, G. Jinescu,I. Lica, Ioana Iftimie-Nastase, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres Nationalde Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.135. Colecistostomia restaurativa – indicatie de exceptie, I. Lica, T. Buliga, J. Becherescu,D. Kinn, M. Lica, S. Anghel, S. Morteanu, M. Beuran, prezentata la Cel de-al XXIII-leaCongres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.136. Sutura laparoscopica a ulcerului duodenal recent perforat la tineri, terapie deelectie?, A.E. Nicolau, V. Veste, A. Spataru, V. Merlan, R. Mehic, M. Beuran, prezentata laCel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006 , Baile Felix.137. Laparoscopia iterativa ca modalitate de monitorizare lezionala la politraumatizati, I.Lica, T.Buliga, V. Bejan, C. Radoi, R. Anghel, M. Lica, M. Beuran, prezentata la Cel de-alXXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006, Baile Felix.138. Atitudine chirurgicala si rezultate în tumorile de colon stâng complicate cu perforatiidiastatice si peritonita generalizata – poster, G. Jinescu, C. Murgu, B. Ene, S. Andrei, I. Lica,M. Beuran, prezentat la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai2006, Baile Felix.139. Patologia apendiculara asociata neoplasmelor digestive – o problema de diagnosticla adultul tânar, I. Lica, T. Buliga, C. Dimitriu, M. Lica, G. Constantinescu, M. Beuran,prezentata la Cel de-al XXIII-lea Congres National de Chirurgie, 24 – 27 mai 2006. BaileFelix.140. Chirurgia chistului hidatic hepatic în urgenta. M. Beuran, A. Chilie, O. Rosu, M.Vartic. Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie 2007.141. Managementul pancreatitei acute severe.M. Beuran, Fl. Iordache, R. Anghel, A.Chilie, D. Surdeanu, M. Vartic. Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie 2007.142. Abordarea litiazei intra- si extrahepatice cu împietruire de coledoc. B. V. Martian, B. I.Diaconescu, D. Ene, I. Dogaru, O. Rosu, N. Bolog, G. Constantinescu, M. Beuran.Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie 2007.143. Angioembolizare selectiva hepatica la politraumatizati – caz clinic. M. D. Venter, R.Marian, B. Popa, M. Beuran, M. Frunza. Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie2007.144. Complicatiile rare ale ulcerului gastric. B. V. Martian, B. I. Diaconescu, I. Dogaru, D.Ene, O. Rosu, A. Hortopan, M. Beuran. Conferinta Nationala De Chirurgie – 18 – 21 aprilie2007.145. Mai este laparoscopia indicata în contuziile abdominale? AE Nicolau, M Beuran, VVeste, V Merlan. Congresul de Chirurgie al Republicii Moldova, Chisinau 3 – 6 octombrie2007146. Traumatismele cordului in chirurgia generala de urgenta. A Georgescu, M Beuran, IOlteanu. Congresul de Chirurgie al Republicii Moldova, Chisinau 3 – 6 octombrie 2007.147. Implicatiile scorurilor in pancreatita acuta severa. M Beuran, F Iordache, C Turculet, ISurdeanu, M Vartic. Congresul de Chirurgie al Republicii Moldova, Chisinau 3 – 6 octombrie2007148. Sindromul de compartiment abdominal – update. F Iordache, M Beuran, O Rosu, ISurdeanu, M Vartic. Congresul de Chirurgie al Republicii Moldova, Chisinau 3 – 6 octombrie2007.149. Colecistectomia la cirotici. M Beuran, A Chilie, S Morteanu, O Rosu, M Vartic.Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie2007, Bucuresti.150. Nodul hepatic cirotic rupt – sursa de hemoperitoneu. M Beuran, A Chilie, S Morteanu, O Rosu, M Vartic. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 16 / 36

Page 17: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

“Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007, Bucuresti.151. Remanieri hepatice post hidatice. I Lica, S Morteanu, M Beuran. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007,Bucuresti.152. Hemangioamele hepatice – optiuni terapeutice. I Lica, S Morteanu, M Beuran.Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie2007, Bucuresti.153. Abcese hepatice cu etiologie biliara. Ion Lica, Silviu Morteanu, M Beuran.Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie2007, Bucuresti.154. Traumatismele hepatice si damage-control. F Iordache, D Surdeanu, M Beuran. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie2007, Bucuresti.155. Embolizarea cu hepasfere vs. chemoembolizarea clasica în tratamentul tumorilor hepatice. B Popa, M Palea, L Gulie, M Beuran, I Lica. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007, Bucuresti.156. Chemoembolizarea hepatoamelor grefate pe ficat cirotic de etiologie virala. B Popa,M Palea, L Gulie, M Beuran, I Lica. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007, Bucuresti.157. Aprecierea riscului anestezic si chirurgical la bolnavii cu displazie hepatica. M Vartic,A Chilie, M Beuran. Simpozionul Interuniversitar Bucuresti – Cluj-Napoca “Patologia ficatului”, 9 – 11 noiembrie 2007, Bucuresti.158. Atitudinea terapeutică în plăgile cardiace. A. Georgescu, M. Beuran, I. Olteanu, E. Karanpelas. Conferin a sud-est Europeană de Trauma, 12-15 aprilie 2007, Sinaia.ț159. Contuzia miocardică – factor de risc în traumatismul toracic închis?. A. Georgescu, I. Grintescu, C. Pavelescu, L. Marinescu, I. Olteanu, E. Karanpelas, M. Beuran. Conferin a sud-est Europeană de țTrauma, 12-15 aprilie 2007, Sinaia.160. „Damage control surgery” în leziuni traumatice ale duodenului. M. Beuran, Iordache, Calin. Conferin a sud-est Europeană de Trauma12-15 aprilie 2007, , Sinaia.ț161. „Damage control surgery” în leziuni traumatice ale vaselor abdominale. M. Beuran, F. Iordache. Conferin a sud-est Europeană de Trauma, 12-15 aprilie 2007, Sinaia.ț162. Sindromul de compartiment abdominal „up to date”. I. Grintescu, M. Beuran, F. Iordache, S. Paun, A. Chilie. Conferin a sud-est Europeană de Trauma, 12-15 aprilie 2007, Sinaia. ț163. Trombroprofilaxie in chirurgia generala si oncologica . M. Beuran, Masa rotunda „Actualitati in tromboprofilaxie” , 20 februarie 2008.164. Consideratii asupra abceselor hepatice de etiologie biliara. I. Lica, S. Morteanu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.165. Managementul miniinvaziv al litiazei colecisto-coledociene. B. Martian, G. Constantinescu, M. Matei, D. Ene, B.I. Diaconescu, I. Dogaru, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.166. Hematomul retroperitoneal secundar leziunilor pancreatice posttraumatice. C. Murgu, G. Jinescu, M. Ciurea, M. Frunza, I. Lica, B. Gaspar, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.167. Managementul rezectiilor colorectale in urgenta – atitudine, rezultate . Beuran M., Chiotoroiu Al. L., Martian B.V., Avram M., Iordache F., Tudor Cristina, Rosu Oana, Veliscu Andreea, Dogaru Iulia, Diaconescu B. I. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.168. Probleme de diagnostic si tratament in traumatismele rectale. G. Jinescu, C. Murgu, B. Ene, S. Andrei, V. Florescu, R. Anghel, I. Lica, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.169. Importanta repararii primare in leziunile penetrante ale colonului. G. Jinescu, C. Murgu, R. Anghel, B. Ene, M. Frunza, I. Lica, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.170. Tratamantul complex al fistulei entero- cutanate aparuta ca si complicatie dupa eventratie multisaculara multirecidivata – prezentare de caz. Beuran M., Avram M., Chiotoroiu Al. L., Martian B.V., Iordache F., Tudor Cristina, Rosu Oana, Veliscu Andreea, Dogaru Iulia, Diaconescu B. I. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.171. Dificultati in chirurgia laparoscopica adrenala in boala Cushing. R. Ganescu, S. Paun, M. Beuran, D. Paun, C. Dumitrache, B. Gaspar. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.172. Suprarenalectomia laparoscopica , experienta a 106 cazuri. R. Ganescu, S. Paun, M. Beuran, D. Paun, C. Dumitrache. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.173. Evolutia postoperatorie imediata a feocromocitoamelor adrenale operate pe cale laparoscopica. S. Paun, R. Ganescu, M. Beuran, D. Paun, C. Dumitrache, B. Gaspar. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.174. Abordul laparoscopic suprarenalian in sindromul Conn. S. Paun, R. Ganescu, M. Beuran, D. Paun, C. Dumitrache . Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 17 / 36

Page 18: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

175. Algoritmi clinico-diagnostici si terapeutici de urgenta in plagile cardiopericardice. A. Georgescu, M. Beuran, I. Olteanu, E. Karampelas. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.176. Scara de risc modificata in contuziile cardiopericardice din traumatismele toracice severe. A. Georgescu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.177. Importanta repararii primare in leziunile penetrante ale colonului. G. Jinescu, C. Murgu, R. Anghel, B. Ene, M. Frunza, I. Lica, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.178. Leziunile organelor cavitare si mezourilor in contuziile abdominale : factori predictivi de deces. A.E. Nicolau, V. Merlan, G. Dinescu, I. Argaseala, B. Micu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.179. Algoritm diagnostic si terapeutic aplicat la scub in trauma de pancreas. B. Gaspar, S. Paun, R. Ganescu, M. Beuran, R. Anghel, I. Lica, C. Murgu, I. Gheju. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.180. Factori de gravitate in trauma de pancreas. B. Gaspar, S. Paun, R. Ganescu, M. Beuran, C. Turculet, I. Lica, R. Anghel, C. Murgu. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.181. Valoarea prognostica a scorului Mannheim la pacientii cu peritonita de origine colonica. G. Teleanu, F. Iordache, R. Stanescu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.182. Probleme de diagnostic preoperator in tumorile de intestin subtire . Beuran M., Chiotoroiu Al. L., Avram M., Martian B.V., Tudor Cristina, Rosu Oana, Veliscu Andreea, Diaconescu B. I., Dogaru Iulia, Stoica M. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.183. Presiunea intraabdominala – care este relevanta acesteia? F. Iordache, M. Beuran, D. Ologoiu, A. Constantinescu, D. Surdeanu. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.184. Apendicita acuta la varstnici. I.Lica, D. Kinn, T. Buliga, M. Lica, N. Fetche, D. Lupascu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.185. Structura mortalitatii intr-un serviciu chirurgical de urgenta. I. Lica, C. Dimitriu, B. Mihai, M. Radoi, T. Buliga, D. Kinn, I. Lica, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.186. Durerea retrosternala in colecistita acuta. Factor predictiv pentru accidentul coronarian acut postoperator. I. Lica, C. Radoi, T. Buliga, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.187. Corelatii intre aspectele imagistice si cele intraoperatorii in tumorile retroperitoneale primitive. S. Paun, R. Ganescu, B. Gaspar, G. Ionescu, M. Beuran. Congresul National de Chirurgie ed. XXIV, iunie , Eforie Nord, 2008.188. Leziunile accidentale ale cailor biliare in colecistectomia laparoscopica. M. Beuran, O. Rosu, F. Iordache, M. Vartic. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008. 189. Cand convertim im colecistectomia laparoscopica? M. Beuran, O. Rosu, M. Vartic. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.190. Colecistectomia laparoscopica – standardul actual. F. Iordache, M. Beuran, G. Teleanu. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.191. Dificultati tehnice in colecistectomia laparoscopica pentru colecistita acuta. S. Paun, M. Beuran. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.192. Abordul laparoscopic al colecistitei acute in cazul abdomenului operat. S. Paun, M. Beuran. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.193. Leziunile polipoide ale veziculei biliare. G. Teleanu, M. Beuran. Simpozionul Interuniversitar Cluj- Bucuresti, Cluj, mai 2008.194. Managementul pancreatitei acute grave. M. Beuran, I. Lica, C. Turculet, F. Iordache, R. Anghel, B. Gaspar, G. Zirescu, S. Morteanu. „Actualitati in terapeutica medicala” in cadrul Zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, iunie, 2008. 195. Actualitati in colecistectomia miniminvaziva – experienta SCUB. M. Beuran, I. Lica, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, R. Ganescu. „Actualitati in terapeutica medicala” in cadrul Zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, iunie, 2008. 196. Locul chirurgiei laparoscopice în patologia apendiculară. Mehic R, Dragomirescu C, Beuran M, Murgu C. Prima Conferin ă a Doctoranzilor în Medicină i Farmacie, 9-11 Iulie 2008, Târgu-Mure , ț ș șRomânia.197. Managementul litiazei coledociene pe cale laparoscopica – 7 ani de experienta. B.V. Martian, M. Matei, D. Ene, B.I. Diaconescu, Iulia Dogaru, G. Constantinescu, Al. Chiotoroiu, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 198. Chistul hidatic hepatic abordat laparoscopic. S. Paun, R. Ganescu, B. Popescu, C. Ene, A. Ciuca, B. Gaspar, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 199. Dificultati de abord laparoscopic al colecistului in cazul abdomenului operat. S. Paun, R. Ganescu, B. Popescu, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 200. Hemicolectomia dreapta laparoscopica- experienta primelor 10 cazuri. B.V. Martian, B.I. Diaconescu, I. Dogaru, D. Ene, C. Tudor, R. Mehic, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE,

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 18 / 36

Page 19: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

octombrie, Iasi, 2008. 201. Experienta primelor colecistectomii minim invazive asistate robotic. M. Beuran, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, S. Bradisteanu M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 202. Chirurgia minim invaziva asistata robotic a defectelor parietale abdominale. M. Beuran, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, S. Bradisteanu. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 203. Avantajele sistemului robotic in colecistectomia dificila. M. Beuran, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, S. Bradisteanu. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 204. Propunere de Registru National al cazurilor operate cu ajutorul sistemului robotic da Vinci. M. Beuran, C. Turculet, F. Iordache, S. Paun, S. Bradisteanu. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 205. Cauze de conversie in adrenalectomia laparoscopica. M. Beuran, S. Paun, R. Ganescu, M. Vartic. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 206. Abordul laparoscopic bilateral in patologia adrenala. M. Beuran, S. Paun, R. Ganescu, M. Vartic, D. Paun, C. Dumitrache. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 207. Paragangliom extra-adrenal rezecat laparoscopic. S. Paun, R. Ganescu, B. Popescu, C. Ene, A. Ciuca, M. Beuran. Al IV- lea Congres National ARCE, octombrie, Iasi, 2008. 208. Managementul selectiv non-operator in traumatismele hepatice. M. Beuran, O. Rosu, A. Chiotoroiu, M. Vartic. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.209. Sindromul de compartiment in pancreatita acuta severa. M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.210. Alegerea momentului operator ca factor de prognostic in tratamentul chirurgical al pancreatitei acute severe. G. Teleanu, R. Stanescu, F. Iordache, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.211. Neoplasmele de tun digestiv la tineri. G. Jinescu, C. Murgu, C. Voicu, M. Radoi, S. Andrei, C. Chidiosan, I. Lica, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.212. Cancerul de colon complicat – atitudine in urgenta. G. Jinescu, C. Murgu, S. Andrei, C. Voicu, M. Radoi, C. Chidiosan, I. Lica, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.213. Icterele mecanice maligne – abordare interdisciplinara. I. Lica, G. Jinescu, R. Anghel, R. Mehic, B. Gaspar, G. Constantinescu, C. Voicu, S. Andrei, M. Radoi, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.214. Pancreatita acuta si hipertensiunea intraabdominala – cauza si efect. F. Iordache, G. Teleanu, R. Stanescu, A. Prodan, M. Beuran. Al XI-lea Simpozion si curs al Sectiunii Romane IASGO, aprilie, Buc, 2009.215. Managementul leziunilor traumatice splenice la adult. Al. L. Chiotoroiu, M. Beuran, M.D. Venter, Oana Rosu. Prima conferinta a doctoranzilor in Medicina si Farmacie Tg. Mures, iulie 2008 .216. Differences between mechanical and manual anastomosis in emergency colorectal surgery. Beuran Mircea, Chilie Andrei, Vartic Mihaela, Chiotoroiu Alexandru Laurentiu, Iordache Florin, Rosu Oana, Avram Mihnea. A 3-a Conferinta de Chirurgie Romano- Sarba, Craiova, noiembrie 2008.217. Management of complicated diverticular disease – a cohort study.Beuran Mircea, Vartic Mihaela, Iordache Florin, Chiotoroiu Alexandru Laurentiu, Teleanu Gabriel, Surudeanu Dragos, Rosu Oana. 3-a Conferinta de Chirurgie Romano- Sarba, Craiova, noiembrie 2008218. Hemobilia – complicaţie rară a chirurgiei hepatobiliare.Mircea Beuran, Alexandru Laurenţiu Chiotoroiu, Mihnea Avram, Dr.Florin Iordache, Mihaela Vartic, Oana Roşu, Bogdan Ionuţ DiaconescuConferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş219. Tratament operator şi non-operator în trauma hepatică.Bogdan Valeriu Marţian, Bogdan Ionuţ Diaconescu, Iulia Dogaru, Dragoş Ene, Mircea Beuran, Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş220. Oclizie intermitentă prin diverticul Meckel.Iulia Dogaru, Bogdan Valeriu Marţian, Dragoş Ene, Dr.Bogdan Ionuţ Diaconescu, Dr.Mircea Beuran.Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş221. Plaga abdominală penetrantă cu leziune de aortă. Prezentare de caz.Bogdan Ionuţ Diaconescu, Bogdan Valeriu Marţian, Iulia Dogaru, Dragoş Ene, Mircea Beuran,Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş222. Tratamentul conservativ chirurgical vs. non-chirurgical al leziunilor viscerale abdominale la pacietul politraumatizat.Mircea Beuran, Ion Lică, Alexandru Runcanu, Ionuţ Negoi, Sorin Păun, Roxana Gănescu, George Jinescu, Gheorghe IonescuConferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş223. Chirurgia în urgenţă a tumorilor colorectale complicate – un studiu retrospectiv.Mircea Beuran, Alexandru Laurenţiu Chiotoroiu, Mihnea Avram, Florin Iordache, Mihaela Vartic, Oana Roşu, Bogdan Ionuţ Diaconescu

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 19 / 36

Page 20: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş224. Tumori colonice perforate – atitudine în urgenţă.George Jinescu, Caesar Murgu, Septimiu Andrei, Marta Rădoi, C.Chidiosan, Ion Lică, Mircea Beuran, Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş225. Tratamentul chirurgical în hemoragia digestivă superioară.Bogdan Valeriu Marţian, Gabriel Constantinescu, Ionuţ Bogdan Diaconescu, C.Balahura,Iulia Dogaru, Dragoş Ene, Mircea Beuran, Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş226. Tumorile maligne primitive ale intestinului subţire. Mircea Beuran, Ionuţ Negoi, Sorin Păun, Alexandru Runcanu, Ion Lică, Roxana Gănescu, Bogdan Gaspar, George Jinescu, Gheorghe Ionescu, Conferinţa Naţională de Chirurgie 27 – 29 mai 2009, Tg.Mureş227.Cholecystectomy – a problem of ergonomics for the surgeon?Sorin Păun, Roxana Gănescu, Mircea Beuran, The 21st SMIT International Conference , Sinaia, Octomber 7 – 9, 2009228.Postoperative complications of minimally invasive surgery in adrenal pathology.Mircea Beuran, Roxana Gănescu, Sorin Păun, Mihaela Vartic, The 21st SMIT International Conference, Sinaia, Octomber 7 – 9 2009229.Actualităţi în chirurgia minim-invazivă. Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică , Bucureşti noiembrie 11-14, 2009 230.Megacolonul congenital. Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009231.Utilitatea abordului chirurgical asistat robotic în reintervenţiile abdominale.Mircea Beuran, Sorin Păun, Florin Iordache, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bubureşti noiembrie 11-14, 2009232.Trocarul adiţional în chirurgia abdominală asistată robotic.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009233.Abordul laparoscopic în chirurgia de urgenţă.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009234.Laparoscopia exploratorie în ocluzia intestinală.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009235.Apendicectomia laparoscopică în apendicita acută gangrenoasă cu abces intraperitoneal.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009236.Conversia în adrenalectomia laparoscopică – experientă de 6 ani.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009237.Laparoscopia un nou abord în diagnosticul şi tratamentul herniei obturatorii.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009238.Agenezia vaziculei biliare – diagnostic laparoscopic surprinzător.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009239.Cura herniilor şi eventraţiilor anterioare pe cale minim invazivă – o experienţă recentă.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009240.Cholecystectomy – a problem of ergonomics for the surgeon?Sorin Păun, Roxana Gănescu, Mircea Beuran, The 21st SMIT International Conference, Sinaia, Octomber 7 – 9 2009.241.Caz clinic de feocromocitom – complicaţii perianestezice.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009242.Tratamentul endovascular al tumorilor maligne hepatice.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009243.Rolul embolizării selective în traumatismul abdominal inchis.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009244.Laparoscopia diagnostică la pacientul traumatizat.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009245.Abdomenul acut de cauză ginecologică – abord laparoscopic versus clasic.Mircea Beuran, Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Chirurgie Endoscopică Endoscopică şi Simpozionul de Chirurgie Pediatrică Minim-invazivă, Bucureşti noiembrie 11-14, 2009

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 20 / 36

Page 21: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

246. M. Beuran, I. Lică, A. Nicolau, F. Iordache, R. Anghel, G. Jinescu, C. Murgu - Rolul tratamentului laparoscopic în ulcerul perforat gastroduodenal bazat pe rezultatele postoperatorii, durata de spitalizare i complicaţii, comparativ cu abordul classic, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – șEDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.247. M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, M. Nedelcu, A. Runcanu, D. Venter - Managementul nonoperator al leziunilor viscerale abdominale versus laparotomia nonterapeutică la pacientul politraumatizat: morbiditate precoce, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010. 248. M. Beuran, A.L. Chiotoroiu, S. Morteanu, A. Chilie, O. Rosu, M. Vartic, G. Jinescu, C. Murgu, C. Vârtosu – Boala Degos: o vasculopatie sistemică cu fistule enterale progressive, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.249. C. Murgu, G. Jinescu, M. Frunză, B. Ene, I. Lică, M. Lică, D. Kinn, A. Chiotoroiu, S. Iacob, R. Casian, C. Voicu, M. Beuran, B. Gaspar – Hematomul retroperitoneal posttraumatic, un studiu realizat pe 254 cazuri, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.250. M. D. Venter, M. Beuran, I. Lică, M. Popiel, A. Spătariu, L Gulie, R.C. Marian, I. Racoveanu, C. Oprescu, I. Gheju, A. Chiotoroiu, D. P. Venter - Tratamentul nonoperator în traumatismele splinei: rolul angiografiei, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.251. M. Beuran - Aderenţele intraperitoneale - o problemă pentru abordul chirurgical minim invaziv asistat robotic? CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.252. M. Beuran - Defectele parietale abdominale abordate prin chirurgie robotică, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.253. M. Beuran - Abordul laparoscopic al feocromocitoamelor peste 6 cm, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.254. M. Beuran, B. Popescu, M Vartic, R. Bo tina, C. Turchina - Litiaza colecisto-coledociană – caz șclinic, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.255. G. Dinescu, A.E. Nicolau, I. Grecu, T. Feodor, M. Beuran - Eficienţa protocolului „Fast Track’” în chirurgia colorectală Electivă, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.256. Abcesul de psoas – provocare diagnostică i terapeutică - Jinescu George, C. Murgu, C. Voicu, șM. Rădoi, M. Dinu, M. Lica, A. Chiotoroiu, I. Lica, M. Beuran – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.257. Apendicita acută în timpul sarcinii - Burtea Mihaela, Sorin Păun, Roxana Ganescu, Bogdan Gaspar, Ionut Negoi, Mircea Beuran, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.258. Consecinţele traumei de pancreas: rolul imagisticii în strategia terapeutică - Bogdan Gaspar, Sorin Păun, Roxana Ganescu,Mircea Beuran, Ion Lica, Caesar Murgu, Mihaela Burtea, George Jinescu, Ionut Negoi – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.259. Evaluarea scintigrafică a viabilităţii implantului splenic autolog la pacienţii splenectomizaţi în trauma abdominală – Chiotoroiu Laurenţiu Alexandru, Mircea Beuran, Dan Mircea Venter, Mihnea Avram, Oana Rosu, George Jinescu, Caesar Murgu, Ciprian Vartosu, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.260. Managementul nonoperator al unei leziuni hepatice la pacientul metastabil hemodinamic: am mers prea departe? - Beuran M, I Negoi, S Păun, M Nedelcu, A Runcanu, D Venter, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.261. Mortalitatea în hematomul retroperitoneal posttraumatic - Caesar Murgu, George Jinescu, Mădălina Frunza, Bogdan Ene,Ion Lica, Mircea Lica, Dragos Kinn, Alexandru Chiotoroiu, Sinziana Iacob, Ramona Casian, Cristina Voicu, Mircea Beuran – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.262. Plăgi abdominale penetrante cu leziuni ale tubului digestiv - Jinescu G, C Murgu, S Iacob, R Casian, M Dinu, C Voicu, M Rădoi,A Chiotoroiu, M Lica, I Lica, M Beuran - CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.263. Ruptura posttraumatică de hemidiafragm stâng: tratament laparoscopic - Mircea Beuran, Romeo Marian Smarandache,Mircea Dan Venter – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.264. Managementul selectiv nonoperator al leziunilor viscerale parenchimatoase abdominale la pacientul politraumatizat - Beuran M, A Runcanu, Roxana Ganescu, D. Venter, M Nedelcu, I. Negoi, S. Paun, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.265. Boala Degos: o vasculopatie sistemică cu fistule enterale progresive - Beuran Mircea, Alexandru Laurentiu Chiotoroiu, Silviu Morteanu, Andrei Chilie, Oana Ro u, Mihaela Vartic, George Jinescu, șCaesar Murgu, Ciprian Vartosu, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.266. Hematomul retroperitoneal posttraumatic, un studiu realizat pe 254 cazuri - Caesar Murgu, George Jinescu, Mădălina Frunză, Bogdan Ene, Ion Lica, Mircea Lica, Dragos Kinn, Alexandru Chiotoroiu, Sînziana Iacob, Ramona Casian, Cristina Voicu, MirceaBeuran, Bogdan Gaspar – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.267. Managementul nonoperator al leziunilor vicerale abdominale versus laparotomia nonterapeutică la pacientul politraumatizat: morbiditate precoce - Beuran M, I Negoi, S Păun, A Runcanu, D Venter,

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 21 / 36

Page 22: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Roxana Ganescu, B Gaspar – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.268. Rolul tratamentului laparoscopic în ulcerul perforat gastroduodenal bazat pe rezultatele postoperatorii, durată de spitalizare i complicaţii, comparativ cu abordul clasic - M. Beuran, I. Lica, Al. șNicolau, Fl. Iordache, R. Anghel, G.Jinescu, C. Murgu, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.269. Tratamentul nonoperator în traumatismele splinei: rolul angiografiei - Mircea Dan Venter, Mircea Beuran, Ion Lica, Monica Popiel, Alexandru Spatariu, Laurentiu Gulie, Radu Cornel Marian, Ileana Racoveanu, Constantin Oprescu, Ioan Gheju, Alexandru Chiotoroiu, Dana Paula Venter – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.270. Comorbidităţi i abordul minim invaziv în patologia adrenală- experienţa Spitalului Clinic de șUrgenta Bucure ti - Mircea Beuran, Mihaela Vartic, Diana Păun, Constantin Dumitrache, Sorin Păun, șRoxana Ganescu – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010. 271. Tumorile adrenale peste 6 cm nu implica neoplazie? - Mircea Beuran, Sorin Păun, Roxana Ganescu, Mihaela Vartic, Diana Paun, Constantin Dumitrache, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.272. Abordul laparoscopic al feocromocitoamelor peste 6 cm - Mircea Beuran, Sorin Păun, Roxana Ganescu, Mihaela Vartic, Diana Paun, Constantin Dumitrache – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.273. Abordarea miniinvazivă în tratamentul pseudochistului de pancreas - Beuran Mircea, Alexandru Laurenţiu Chiotoroiu, Gabriel Constantinescu, George Jinescu, Caesar Murgu, Ciprian Vartosu, Bogdan Diaconescu, Oana Rosu – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.274. Apendicectomia laparoscopică - tehnica chirurgicală - Jinescu G, C. Murgu, C. Voicu, M. Dinu, M. Rădoi, M. Lica, D. Kinn, I. Lica,M. Beuran, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.275. Cura laparoscopică a eventraţiilor - o alternativă la chirurgia clasică - Bogdan Valeriu Martian, Bogdan Diaconescu, IuliaDogaru, Mircea Beuran, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.276. Performanţa laparoscopiei în urgenţele ginecologice la pacientele cu intervenţii chirurgicale abdominale anterioare - Burtea Mihaela, Sorin Păun, Roxana Ganescu, Bogdan Gaspar, Ionut Negoi, Mircea Beuran – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.277. Tratamentul miniinvaziv al tumorilor gastrice stromale hemoragice - Iulia Dogaru, B.V.Martian, B.I. Diaconescu, M.Beuran, D. Ene, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.278. Abordul laparoscopic în chirurgia colo-rectală - Bogdan Diaconescu, Bogdan Valeriu Martian, Iulia Dogaru, Alexandru Chiotoroiu, Cristina Tudor, Silviu Morteanu, Mircea Beuran, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.279. Eficienţa protocolului „Fast track” în chirurgia colorectală electivă - Dinescu Georgiana, Alexandru Eugen Nicolau, Irina Grecu, Toni Feodor, Mircea Beuran, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.280. Sindrom Rokitansky-Mayer-Kuster-Hauser: Prezentare de caz - Bogdan Aurelian Popescu, Mircea Beuran, Mihaela Vartic, Raluca Bostină - CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.281. Cum putem reduce incidenţa eventraţiei? - Feodor Toni, Georgiana Dinescu, Alina Vintilă, Marius Craciun, Daniel Ion, Claudiu Turculeţ, Mircea Beuran – CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.282. Eventraţii postoperatorii strangulate - atitudine chirurgicală în urgenţă - Jinescu G., C. Murgu, R. Casian, S. Iacob, C. Voicu, M. Dinu, M. Radoi, I. Lica, M. Beuran, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.283. Hernia femurală - o provocare pentru chirurgul tânăr - Mehic R., Veronica Tălmaciu, Rita Anghel, S. Tuca, I. Lica, M. Beuran, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.284. Utilizarea cianoacrilatului pentru fixarea plasei de polipropilenă în operaţia Lichtenstein - Jinescu G., C. Murgu, C. Voicu, M. Rădoi, M. Dinu, B. Gaspar, I. Lica, M. Beuran, CONGRESUL NAŢIONAL DE CHIRURGIE – EDIŢIA XXV, Cluj 3-6 mai 2010.285. Managementul fistulelor anastomotice în chirurgia digestivă. M. Beuran, S. Morteanu. Al XI-lea Simpozion Na ional de Nitri ie Clinică, 12-14 noiembrie 2010, Poiana Bra ov, România.ț ț ș286. Perfora iile traumatice ale organelor cavitare prin contuzie abdominală – A. E. Nicolau, V. Merlan,ț G. Dinescu, A. Kitkani, M. Craciun, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie – Sibiu -19 – 21 mai ț ț2011.287. Particularită i diagnostice i factori prognostici de deces – A. E. Nicolau, V. Merlan, G. Dinescu, ț șA. Kitkani, M. Craciun, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie – Sibiu - 19 – 21 mai 2011.ț ț288. Ruptura spontană de splina malarica tratată conservator – M. D. Venter, R. Smarandache, L. Gulie, P.M. Cârstea, M. Popiel, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie – Sibiu - 19 – 21 mai ț ț2011.

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 22 / 36

Page 23: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

289. Tratamentul rupturilor splenice în SCUB – analiza anului 2010 – I. Bheju, M. D. Venter, R. Smarandache, P.M. Cârstea, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie – Sibiu - 19 – 21 mai ț ț2011.290.Traumatisme abdominalepenetrante cu leziuni de colon – G. Jinescu, Dinu, C. Chidiosan, A. Chiotoroiu, M. Rădoi, C. Voicu, I. Lică, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie – Sibiu - 19 – 21 ț țmai 2011.291. Eventar ii strangulate cu necroză de anse intestinale – atitudine în urgen ă – G. Jinescu, C. ț țChidiosan, C. Voicu, M. Rădoi, A. Chiotoroiu, I. Lică, Dinu, A. Mare, M. Beuran, Conferin a Na ională ț țde Chirurgie – Sibiu - 19 – 21 mai 2011.292. Hernii inghinale – Abord laparoscopic – G. Jinescu, C. Chidiosan, B. Mar ian, F. Iordache, S. țAndrei, I. Lică, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie – Sibiu - 19 – 21 mai 2011.ț ț293. Ulcere gastroduodenale hemoragice – chirurgia ca ultima solu ie posibilă – I. Lică, G. Jinescu, C. țChidiosan, A. Chiotoroiu, A. Runcanu, R. Anghel, Avram, Andrei, M. Dinu, M. Beuran, Conferin a țNa ională de Chirurgie – Sibiu - 19 – 21 mai 2011.ț294. Sindromul de compartiment i hiperpresiunea intraabdominală – aspecte practice ale șdiagnosticului – F. Iordache, C. Turcule , D. Surdeanu, M. Beuran, Al XII-lea Simpozion i curs al ț șSec iunii Române IASGO, aprilie, Buc, 2011.ț295. Managementul icterului obstructiv în neoplasmul pancreatic – S. Morteanu, M. Beuran, Al XII-lea Simpozion i curs al Sec iunii Române IASGO, aprilie, Buc, 2011.ș ț296. Aspecte ale terapiei chirurgicale în cancerul esofagian – C. Turcule , S. Velici, M. Beuran, Al XII-țlea Simpozion i curs al Sec iunii Române IASGO, aprilie, Buc, 2011.ș ț297. Abordul chirurgical minim invaziv al chistelor hidatice hepatice – S. Păun, B. Gaspar, I. Negoi, C. Ene, B. Stoica, M. Beuran, Al XII-lea Simpozion i curs al Sec iunii Române IASGO, aprilie, Buc, ș ț2011.298. Experien a noastră în abordul robotic al defectelor parietale abdominale – M. Beuran, S. Păun, țR. Gănescu, I. Negoi, B. Stoica, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie ț țEndoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș299. Tumora desmoidă parietală abdominală abordată robotic transperitoneal – S. Păun, R. Gănescu, B. Stoica, A. Sauhta, B. Gaspar. M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de ț țChirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș300. Colecistecomia laparoscopică la pacien ii cu hiperbilirubinemie – S. Păun, R. Gănescu, B. Stoica,ț A. Sauhta, B. Gaspar, I. Negoi, B. Stoica, C. Avram, A. Nestianu, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ț ț ș301. Managementul litiazei coledociene pe cale laparoscopică – 10 ani experien ă – B.Mar ian, M. ț țMatei, D. Ene, B. Diaconescu, I. Dogaru, G. Constantinescu, C. Balahura, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ț ț ș302. Abordul laparoscopic de urgen ă în colecistitele acute gangrenoase – G. Jinescu, V. florescu, A. țMare, M. Lică, M. Dinu, D. Kinn, C. Chidiosan, S. Andrei, I. Lică, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ț ț ș303. Până unde putem împinge indica ia curei laparoscopice în hernia incizională? – B. Mar ian, I. ț țDogaru, B. Diaconescu, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie ț țEndoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș304. Rezec ia colorectală laparoscopică – detalii tehnice i radicalitate oncologică ț ș

.Mar ian, I. Dogaru, B. Diaconescu, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române deț ț ț Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș305. Conversia de la abord deschis la laparoscopic în hemoperitoneul de etiologie necunoscută – S. Păun, I. Negoi, R. Gănescu, A. Runcanu, M. Lică, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al țAsocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ț ș306. Suprarenalectomie transperitoneală anterolaterală laparoscopică în mai pu in de 30 de minute – țM. Beuran, S. Păun, R. Gănescu, M. Vartic, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de ț țChirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș307. Abordul laparoscopic în patologia malignă suprarenaliană – R. Gănescu, S. Păun, M. Vartic, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-ț ț ș26 noiembrie 2011.308. Laparoscopia diagnostică la pacientul traumatizat – M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, A. Runcanu, R. Gănescu, M. Vartic, M. Lică, I. Lică, B. Gaspar, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române ț țde Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș309. Leiomiofibrom i ovar polichistic abordate robotic – R. Gănescu, S. Păun, A. Sauhta, B. Stoica, șC. Ene, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, ț țBucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș310. Rezec ia colo-rectală laparoscopică – evaluare după primele 50 de cazuri – B. Mar ian, I. ț țDogaru, B. Diaconescu, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie ț țEndoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș311. Colecistectomia laparoscopică în plastronul pericolecistic – Roxana Gănescu, S. Păun, I. Negoi, B. Stoica, Cristina Avram, A. Sauhta, B. Gaspar, A. Runcanu, M. Beuran, AL VI – lea Congres

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 23 / 36

Page 24: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ț ț ș312. Litiaza complexă de coledoc: pledoarie pentru extragerea laparoscopică – B. V. Mar ian, B. I. țDiaconescu, Iulia Dogaru, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de ț țChirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș313. Anatomia transperitoneală a regiunii inghinale – M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, A. Runcanu, B. Gaspar, R. Gănescu, A. T. Ispas, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie ț țEndoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș314. Experien a noastră în chirurgia mimim invazivă a defectelor parietale inguinale primitive – B. V. țMar ian, C. . Turcule , F. M. Iordache, A. E. Nicolau, S. Păun, M Matei, R. Marian, F. Bulcă, B. I. ț Ș țDiaconescu, Iulia Dogaru, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de ț țChirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș315. Abordul chirurgical robotic al eventra iilor postoperatorii - S. Păun, R. Gănescu, I. Negoi, C. ene, țB. Stoica, A. Sauhta, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie ț țEndoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș316. Poate cura laparoscopică deveni standardul terapeutic pentru hernia incizională? – B. V. Mar ian,ț C. . Turcule , F. M. Iordache, A. E. Nicolau, S. Păun, M Matei, R. Marian, Iulia Dogaru, B. I. Ș țDiaconescu, G. Jinescu, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie ț țEndoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș317. Suprarenalectomie laparoscopică pentru hiperaldosteronism la pacient cu amputa ie de rect – M.ț Beuran, S. Păun, R. Gănescu, Mihaela Vartic, B. Popescu, Raluca Bo tină, AL VI – lea Congres șNa ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ț ț ș318. Conversia de la chirurgie deschisă la chirurgie laparoscopică pentru suprarenalectomie – o decizie intraoperatorie necesară – Roxana Gănescu, S. Păun, Mihaela Vartic, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ț ț ș319. Pro i contra în apendicectomia laparoscopică – R. Mehic, I. Lică, G. Jinescu, Veronica șTălmaciu, Vasilica Marcu, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgieț ț Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș320. Tratamentul sindromului hiperalgic abdominal în cancerele inoperabile – rolul splanhnicectomiei toracoscopice – I. Lică, G. Jinescu, S. Andrei, M. Lică, R. Mehic, C. Pavelescu, R. Asmarandei, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-ț ț ș26 noiembrie 2011.321. Cauze de conversie în chirurgia robotică colorectală – S. Păun, Roxana Gănescu, I. Negoi, B. Stoica, C. Ene, Cristina Avram, A. Sauhta, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei ț țRomâne de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș322. Rolul laparoscopiei în urgen ele ginecologice – G. Jinescu, V. Florescu, M. Lică, A. Mare, D. țKinn, M. Dinu, I. Lică, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie ț țEndoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș323. Rolul radiologiei interven ionale în managementul operator i nonoperator al traumatismelor ț șabdominale – M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, A. Runcanu, R. Gănescu, Mihaela Vartic, M. Lică, I. Lică, B. Popa, Monica Popiel, L. Gulie, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie ț țEndoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș324. Cura chirurgicală a herniei ombilicale pe cale robotică procedeu transperitoneal cu plasă monofilament de polipropilen – S. Păun, R. Gănescu, I. Negoi, A. Sauhta, B. Stoica, C. Ene, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-ț ț ș26 noiembrie 2011.325. Abordul chirurgical robotic al plastonului apendicular – S. Păun, R. Gănescu, B. Stoica, C. Avram, I. Negoi, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române de Chirurgie ț țEndoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș326. Hernie inghinală bilaterală abordată robotic transperitoneal – primele 3 cazuri – S. Păun, R. Gănescu, I. Negoi, A. Sauhta, C. Ene, M. Beuran, AL VI – lea Congres Na ional al Asocia iei Române ț țde Chirurgie Endoscopică, Bucure ti, 23-26 noiembrie 2011.ș327. Scurtă biografie a unui spital octogenar i al primului său director, M. Beuran, B. Du escu, A XLII ș ț–a Reuniune Na ională de Istoria Medicinei, Ia i, 31 mai – 2 Iunie 2012.ț ș328. Diagnostic şi tratament în sindromul de fosă iliacă dreaptă – S. Păun, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, Roxana Gănescu, Mihaela Burtea, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a ț țXXVI-a, Timi oara, 2012ș329. Utilizarea staplerelor în chirurgia abdominală viscerală de urgen ă şi cronică, traumatică şi țnontraumatică în Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, M. Beuran, C. Turcule , I. Lică, S. Păun, I. țNegoi, Mihaela Vartic, B. Mar ian, R. Marian, S. Morteanu, G. Teleanu, I. Tănase Congresul Na ional ț țde Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ș330. Este anastomoza primară sigură în traumatismele colonice ce necesită colectomie? G. Jinescu, C. Murgu, Cornelia Chidioşan, M. Lică, D.A. Kinn, M. Dinu, S. Andrei, I. Lică,M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș331. Peritonitele de origine colorectală - considera ii clinico-terapeutice, F.M. Iordache, G. Teleanu, C. țTurcule , M. Beuran, R. Niculescu, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, ț ț ț ș2012

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 24 / 36

Page 25: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

332. Perforaţie posttraumatică unghi hepatic colonic cu peritonită fecaloidă secundară neglijată - tratament etapizat, S. Morteanu, C. Oprescu, M.D. Venter, G. Jinescu, A. Chiotoroiu, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș333. Complicaţii septice secundare reparării primare a perforaţiilor colice posttraumatice – factori de risc, C. Oprescu, S. Morteanu, M.D. Venter, G. Jinescu, A. Chiotoroiu, M. Beuran, Congresul Na ional țde Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ș334. Abord chirurgical în anevrismul de arteră splenică, Irina Bejenaru, S. Păun, Mirela Rădoi, B. Stoica, I. Tănase, I. Negoi, M. Bejenaru, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-ț ța, Timi oara, 2012ș335. Hemoragie digestivă superioară prin pseudoanevrism cefalopancreatic la un pacient cupancreatită cronică, M. Beuran , R. Bo tină , M. Vartic , M. Matei , B. Popescu , O. Enciu, Congresul șNa ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș336. Hematomul retroperitoneal posttraumatic - Elemente de mortalitate, C. Murgu, G. Jinescu, O.B. Ene, I. Lică, M. Beuran, Sandra Căpraru, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, ț țTimi oara, 2012ș337. Trauma - „Missed Injuries”: Laceraţia diafragmatică, Iulia Dogaru, B.V. Mar ian, B.I. Diaconescu, țG. Andrei, Cristina Lumini a Tudor, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, ț ț țTimi oara, 2012ș338. Utilizarea plaselor în chirurgia defectelor parietale toraco-abdominale în Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, M. Beuran, C. Turculeţ, I. Lică, S. Păun, I.Negoi, Mihaela Vartic, B. Marţian, R. Marian, S. Morteanu, G. Teleanu, B. Stoica, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș339. Laparoscopie vs. chirurgie deschisă în rezec iile colorectale - 3 ani de experien ăț țB.V. Mar ian, B.I. Diaconescu, Iulia Dogaru, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a ț ț țXXVI-a, Timi oara, 2012ș340. Colita ischemică: dificultă i în stabilirea diagnosticului i a momentului operator oportunț șC. Turculeţ, D. Ene, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș341. Utilizarea staplerelor liniare şi circulare în patologia colonului şi rectului: studiu comparativ (privind indicaţia, evoluţia cazului, complicaţii, timpul de spitalizare, follow-up-ul cazurilor),M. Beuran, C. Turcule , I. Lică, S. Păun, I. Negoi, Mihaela Vartic, B. Mar ian, R. Marian, S. Morteanu, G. Teleanu, B. ț țStoica, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș342. Chidatic hepatic voluminos abordat laparoscopic, S. Păun, I. Negoi, Roxana Gănescu, B. Stoica, I. Tănase, M. Livadaru, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, ț ț ș2012343. Tromboza de venă portă - Diagnostic de internare de urgenţă dificil de stabilit, I. Negoi, S. Păun, B. Stoica, I. Tănase, M. Livadaru, Roxana Gănescu, Mihaela Burtea, A. Runcanu, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș344. Management nonoperator al leziunilor viscerale abdominale la pacientul politraumatizat cu traumatism craniocerebral grav, M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, A. Runcanu, M. Vartic, M. Lică, I. Lică, C. Oprescu, B. Stoica, I. Tănase, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, ț țTimi oara, 2012ș345. Rolul computer comografiei abdominale în selectarea pacien ilor politraumatiza i pentruț țmanagement nonoperator, M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, A. Runcanu, M. Vartic, M.Lică, I. Lică, Mihaela Burtea, B. Stoica, I. Tănase, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, ț țTimi oara, 2012ș346. Rolul ecografiei abdominale în selectarea pacien ilor politraumatiza i pentru management ț țnonoperator, M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, A. Runcanu, Mihaela Vartic, M. Lică, I. Lică, D. Venter, C. Oprescu, B. Stoica, I. Tănase, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș347. Managementul selectiv nonoperator al leziunilor traumatice hepatice la pacientulpolitraumatizat, M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, A. Runcanu, Mihaela Vartic, M. Lică, I. Lică, C. Turcule , țI. Tănase, B. Stoica, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș348. Prezenţa hematomului retroperitoneal în leziunile pancreatice posttraumaticeC. Murgu, G. Jinescu, O.B. Ene, I. Lică, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-ț ța, Timi oara, 2012ș349. Etiologii rare ale hematomului retroperitoneal, C. Murgu, G. Jinescu, O.B. Ene, I. Lică, M. Beuran, Sandra Căpraru, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș350. Hematomul retroperitoneal posttraumatic - Experienţa Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti pe 254 cazuri, C. Murgu, G. Jinescu, O.B. Ene, I. Lică, M. Beuran, S. Andrei, Cornelia Chidioşan, M. Dinu, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș351. Factori agravan i în trauma de pancreas, B. Gaspar, S. Păun, Roxana Gănescu, I. Negoi, M. țBeuran, I. Lică, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș352. Ileus biliar - Rezolvare chirurgicală într-un singur timp, I. Lică, M. Lică, D.A. Kinn, Daniela Pavel, Andreea Ioana Florea, A. Ghinea, I. Negoi, S. Păun, M. Dinu, G. Jinescu, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș353. Pattern-ul lezional în politraumatisme, F.M. Iordache , M. Beuran , C. Turcule , G. Jinescu, țDenisa Toma , D. Pantile, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș351. Particularităţi diagnostice şi terapeutice în ampulomul vaterian - Experienţa Clinicii de

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 25 / 36

Page 26: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, B. Ga par, S. Păun, I. Negoi, Roxana Gănescu, A. șRuncanu, I. Dumitra , M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ș ț ț ș352. Tumori concomitente - pancreatică i rectală - Tratament chirurgical radical într-un singur timp șoperator, M. Beuran, Raluca Boştină, Mihaela Vartic, I. Olteanu, C. Balahura, B. Popescu, S. Vâlcea, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș353. Managementul selectiv nonoperator al leziunilor traumatice splenice la pacientulPolitraumatizat, M. Beuran , I. Negoi, S. Păun, A. Runcanu, Mihaela Vârtic, M. Lică, I. Lică, B. Ga par,ș D. Venter, C. Turcule , Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ț ș354. Este eficienta laparoscopia în traumatismele abdominale? A.E. Nicolau , M. Crăciun , Ramona Zota , A. Kitkani , M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș355. Hipertensiunea intraabdominală în practică, F.M. Iordache , M. Beuran , Ioana Grin escu C. țTurcule , Alina Prodan, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ț ș356. Coledocolitotomia cu coledocorafie „ideală”,I. Lică, M. Lică, D.A. Kinn, Daniela Pavel, Andreea Ioana Florea, I. Negoi, S. Păun, B. Ene, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara,ț ț ș 2012357. Hepatectomie dreaptă pentru GIST hepatică metastatică tardivă, S. Vâlcea, M. Beuran, Mihaela Vartic, B. Popescu, B. Balme , Raluca Bo tină, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, ș ș ț țTimi oara, 2012ș358. Cât de riguroasă poate fi imagistica în cazurile de tumori adrenale? Roxana Gănescu, S. Păun, Mihaela Vârtic, Diana Păun, C. Dumitrache, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a ț țXXVI-a, Timi oara, 2012ș359. Experien a personală a suprarenalectomiei laparosocpice bilaterale într-un singur timpțOperator, Roxana Gănescu, S. Păun, Mihaela Vartic, M. Beuran, Diana Păun, C. Dumitrache Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș360. Recuperarea postoperatorie după suprarenalectomia laparoscopică, Roxana Gănescu, S. Păun, Mihaela Vârtic, Diana Păun, C. Dumitrache, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a ț țXXVI-a, Timi oara, 2012ș361. Duodenopancreatectomia cefalică - Detalii tehnice, complica ii frecvente, dificultă iț țM. Beuran, Raluca Boştină, Mihaela Vartic, M. Matei, O. Enciu, S. Vâlcea, C. BalahuraCongresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș362. Colectomie dublă în neoplasmul de valvă ileocecală, Irina Bejenaru, S. Păun, Mirela Rădoi, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, ț ț ș2012363. Factorii de risc pentru fistulele digestive în chirurgia cancerului colo-rectal, C. Oprescu, S. Morteanu, A. Spătaru, M.D. Venter, R. Marian, Cristina Tudor, I. Negoi, Elena Iatan, A.E. Nicolau, M. Beuran, Georgiana Chirt, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș364. Răspunsul la stresul chirurgical i func ia imună postoperatorie după chirurgia laparoscopică i ș ț șclasic a cancerului colorectal, B.V Marţian, B.I. Diaconescu, Iulia Dogaru, M. Beuran, Daniela Pavelescu, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș365. Rolul chirurgiei în polipectomia colonică, I. Lică , D.A. Kinn, M. Lică, Daniela Pavel, Andreea Ioana Florea, A. Ghinea, S. Andrei, G. Jinescu, I. Negoi, S. Păun, M. Beuran, Congresul Na ional de țChirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ș366. Utilizarea bandeletei transobturatorii (TOT) în incontinenţa urinară de efort (IUE) -Experienţă personală, C.Gh. Murgu, O.B. Ene, G. Jinescu, I. Lică, C. Tănase, D. Kinn, M. Beuran, Sandra Căpraru, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș367. Limfom malign primar splenic - Prezentare de caz, I. Lică, D.A. Kinn, M. Lică, Daniela Pavel, A. Ghinea, I. Negoi, S. Păun, Cornelia Chidioşan, G. Jinescu, C. Murgu, M. Beuran, Congresul Na ional țde Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ș368. Fistulă enterocutanată - Complicaţie tardivă a şuntului ventriculoperitoneal, M. Beuran, O. Enciu, S. Vâlcea, Raluca Bo tină, Mihaela Vartic, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, ș ț țTimi oara, 2012ș369. Splenectomie laparoscopică bloodless pentru limfom malign nonhodgkinian cusplenomegalie grad III, S. Păun, M. Livadaru, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, Roxana Gănescu, B. Gaspar, M. Beuran, Congresul Na ional de Chirurgie – Edi ia a XXVI-a, Timi oara, 2012ț ț ș370. Conferin ă: Evaluarea i optimizarea terenului în chirurgie, M. Beuran, S. Morteanu, ț șA XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională deț ț Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț371. Evisceraţia postoperatorie – factori de risc I. Lica, D.A. Kinn, I. Negoi, S. Păun, G. Jinescu, C. Murgu, R. Mehic, M. Beuran, L. Mircea, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț372. Leziuni splenice iatrogene în abordul chirurgical deschis şi laparoscopic al abdomenului S. Păun, B. Gaspar, I. Negoi, I. Tănase, B. Stoica, R. Sima, R. Gănescu, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 ț țoctombrie 2012, Piatra Neamț373. Perforaţia colonică post nefrolitotomie percutană cu peritonită generalizată şi sepsis sever S. Păun, I. Negoi, R. Gănescu, B. Stoica, I. Tănase, R. Sima, B. Gaspar, M. Beuran,

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 26 / 36

Page 27: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională deț ț Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț374. Histerectomie de urgenţă pentru perforaţie uterină după chiuretaj uterin evacuator I. Bejenaru, B. Gaspar, M. Rădoi, R. Sima, B. Stoica, I. Tănase, R. Gănescu, M. Bejenaru, S. Păun, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de ț țChirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț375. Utilizarea staplerelor în chirurgia abdominală viscerală de urgenţă şi cronică, traumatică şi nontraumatică în Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti M. Beuran, S. Păun, I. Negoi, Mihaela Vartic, B. Martian, C. Oprescu, B. Stoica, C. Turcule , I. Lică, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova ț“Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț376. Utilizarea staplerelor liniare şi circulare în patologia colonului şi rectului: studiu comparativ M. Beuran, C. Turcule , I. Lică, S. Păun, I. Negoi, M. Vartic, B. Mar ian, C. Oprescu, I. Tănase, B. Stoica, ț țA XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională deț ț Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț377. Colecistectomia laparoscopică la pacienţii cu diabet zaharat I. Lica, I. Negoi, M. Lica, D.A. Kinn, S. Paun, R. Mehic, B. Ene, G. Jinescu, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț378. Perforaţie traumatică ileală – dificultăţi diagnostice şi terapeutice (caz clinic) I. Lica, M. Lică, D.A. Kinn, I. Negoi, S. Păun, R. Mehic, C. Murgu, G. Jinescu, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 ț țoctombrie 2012, Piatra Neamț379. Abcesul de psoas – o dilemă de diagnostic G. Jinescu, S. Andrei, Cornelia Chidiosan, M. Dinu, M. Lică, I. Lică, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț380. Evaluarea reparării primare în traumatismele colonului G. Jinescu, C. Murgu, S.Andrei, F. Iordache, M. Lică, I. Lică, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț381. Actualităţi în politraumă , M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț382. Traumatisme colonice – factori ce influenţează decizia chirurgicală G. Jinescu, Cornelia Chidiosan, M. Lică, C. Murgu, F. Iordache, I. Lică, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, ț țPiatra Neamț383. Un caz de fistulă de duoden IV în pancreatita acută şi op iuni terapeutice F. Iordache, C. Turcule ,ț ț M. Beuran, Alina Prodan, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț384. „Damage control” în trauma hepatică – prezentare de caz, B.V. Mar ian, Iulia Dogaru, B.I. țDiaconescu, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț385. Management nonoperator al traumei splenice grad IV – prezentare de caz B.V. Mar ian, Iulia țDogaru, B.I. Diaconescu, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț386. „Împuşcatul norocos”: traumatism abdominal prin împuşcare – prezentare de caz B.V. Mar ian, țIulia Dogaru, B.I. Diaconescu, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț387. „Missed injuries” în traumă: laceraţia diafragmatică – prezentare de caz B.V. Mar ian, Iulia țDogaru, B.I. Diaconescu, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț388. Corp străin esofagian – extragere endoscopică – prezentare de caz, B.V. Mar ian, Iulia Dogaru, țB.I. Diaconescu, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț ț389. Management nonoperator al leziunilor viscerale abdominale la pacientul politraumatizat cu traumatism craniocerebral grav M. Beuran, I. Negoi, S. Paun, Mihaela Vartic, B. Stoica, I. Tanase, B. Gaspar, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă țInterna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț390. Rolul Computer Tomografiei abdominale în selectarea pacien ilor politraumatiza i pentru ț țmanagement nonoperator M. Beuran, I. Negoi, S. Paun, Mihaela Vartic, A. Runcanu, M. Lica, B. Gaspar, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă țInterna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neamț ț391. Rolul ecografiei abdominale în selectarea pacien ilor politraumatiza i pentru management ț țnonoperator M. Beuran, I. Negoi, S. Paun, A. Runcanu, B. Gaspar, Mihaela Vartic, Roxana Gănescu, M. Lică, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă țInterna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neam ț ț392. Utilizarea plaselor în chirurgia defectelor parietale toraco-abdominale în Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti M. Beuran, C. Turcule , I. Lică, S. Păun, I. Negoi, Mihaela Vartic, B. Gaspar, I. Tănase, B. țStoica, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova „Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă ț

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 27 / 36

Page 28: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neam ț ț393. Pseudoanevrism de artera hepatică dreapta cu fistula arterio-biliara postcolecstectomie laparoscopică I. Bejenaru, B. Gaspar, M. Rădoi, R. Sima, B. Stoica, I. Tănase, R. Gănescu, M. Bejenaru, S. Păun, M. Beuran, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova „Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă Interna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neam ț ț ț394. Complica ii severe postapendicectomie, F. Iordache, C. Turcule , M. Beuran, Alina Prodan, G. ț țJinescu, A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”, A VI-a Conferin ă țInterna ională de Chirurgie, 11-13 octombrie 2012, Piatra Neam ț ț395. Corp străin intrarectal – o problemă chirurgicală neobi nuită, I. Bejenaru, S. Păun, I. Negoi, R. șGănescu, I. Tănase, B. Stoica, M. Beuran, Congresul Na ional al Societă ii Române de ț țColoproctolgie, Edi ia a III-a, 18-20 aprilie 2013, Ia i.ț ș396. Abcesul ischiorectal – atitudinea terapeutică în urgen ă, B. Gaspar, S. Păun, B. Stoica, R. țGănescu, I. Tănase, I. Negoi, M. Lică, I. Lică, M. Beuran, Congresul Na ional al Societă ii Române de ț țColoproctolgie, Edi ia a III-a, 18-20 aprilie 2013, Ia i.ț ș397. Complica ie rară după opera ia Hartmann, I. Lică, M. Lică, D. Kinn, O. Simionescu, D. Suhaciu, I.ț ț Negoi, S. Păun, V. Tălmaciu, R. Mehic, V. Florescu, G. Jinescu, M. Beuran, Congresul Na ional al țSocietă ii Române de Coloproctolgie, Edi ia a III-a, 18-20 aprilie 2013, Ia i.ț ț ș398. Interven ie cu viză curativă după chirurgie paliativă colonică, I. Lică, I negoi, S. Păun, V. țTălmaciu, M. Lică, O. Simionescu, D. Kinn, V. Ciocoi, D. Suhaciu, G. Jinescu, R. Mehic, M. Beuran, Congresul Na ional al Societă ii Române de Coloproctolgie, Edi ia a III-a, 18-20 aprilie 2013, Ia i.ț ț ț ș399. Sarcom pleomorf pelvin cu afectare multiviscerală – anastomoză colo-rectală primară, I. Lică, M. Lică, D. Suhaciu, O. Simionescu, V. Ciocoi, D, Kinn, I. Negoi, S. Păun, V. Tălmaciu, R. Mehic, V. Florescu, G. Jinescu, M. Beuran, Congresul Na ional al Societă ii Române ț țde Coloproctolgie, Edi ia a III-a, 18-20 aprilie 2013, Ia i.ț ș400. Particularită i tehnice în tratamentul bolii hemoroidale prin dezarterializare hemoroidală țecoghidată (DGHAL), R. Mehic, I. Lică, V. Tălmaciu, V. Marcu, M. Lică, M. Beuran, Congresul Na ional al Societă ii Române de Coloproctolgie, Edi ia a III-a, 18-20 aprilie 2013, Ia i.ț ț ț ș401. Amputa ie de rect Miles asistată laparoscopic pentru tumora rectală joasă, S. Păun, I. Negoi, R. țGănescu, I. Tănase, B. Stoica, I. Lică, M. Lică, B. Gaspar, M. Beuran, Congresul Na ional al Societă ii ț țRomâne de Coloproctolgie, Edi ia a III-a, 18-20 aprilie 2013, Ia i.ț ș402. Acute pancreatitis experience in Emergency Hospital of Bucarest, M. Beuran, C. Turcule , I. Lică,ț I. Negoi, B. Gaspar, M. Lică, B. Stoica, I.Tănase, M. Vartic, S. Păun, Conferin a Na ională de ț țChirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.403. Up to date in morphologic features of acute pacreatitis: a computed tomography surgeon`s perspective, M. Beuran, I. Negoi, S. Hostiuc, I. Lică, B. Stoica, I. Tănase, F. Filipoiu, S. Păun, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț404. Timing for surgery in acute pancreatitis: did current guidelines change something?, I. Lică, M. Lică, D. Kinn, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, S. Păun, B. Gaspar, F. Filipoiu, M. Beuran, Conferin a țNa ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț405. Incidence, risc factors and severity of post – ERSP pancreatitis – Clinical Emergency Hospital Bucharest experience, C. Turcule , Mădălina Ilie, E. Iordache, D. Ene, M. Beuran, Conferin a ț țNa ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț406. Severe acute pancreatitis: the importance of financial burden for healthcare system, M. Beuran, S. Păun, B. Gaspar, I. Lică, M. Lică, B. Stoica, I. Tănase, R. Gănescu, I. Negoi, Conferin a Na ională ț țde Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.407. Surgical resection for endocrine pancreatic neoplasia – literature review, M. Beuran, I. Negoi, I. Lică, M. Lică, B. Stoica, I. Tănase, B. Gaspar, R. Gănescu, Miruna Filip, V. Enache, S. Păun, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț408. Bacterial spectrum of infected necrosis in acute pancreatitis: an epidemiologic study in mipenem/cilastatin era, I. Lică, M. Lică, Oana Simionescu, Miruna Filip, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, B. Gaspar, S. Păun, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț409. Rezolvare minim invazivă pentru litiază veziculară i pseudochist de pancreas, I. Lică, M. Lică, D.ș Kinn, Oana Simionescu, Diana Suhaciu, G. Jinescu, G. Constantinescu, I. Negoi, S. Păun, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț410. 2012 Revision of Atlanta classification of acute pancreatitis: the prognostic valuev of new severity forms, S. Păun, I. Negoi, B. Stoica, I. Lică, M. Lică, B. Gaspar, I. Tănase, R. Gănescu, Miruna Filip, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț411. Pancreatic cancer experience in Emergency Hospital of Bucharest, M. Beuran, C. Turcule , I. țLică, M. Lică, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, Mihaela Vartic, B. Gaspar, S. Păun, Conferin a Na ională ț țde Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.412. The computed tomography protocol for staging of pancreatic cancer – what a surgeon should know?, M. Beuran, I. Negoi, B. Gaspar, I. Lică, M. Lică, B. Stoica, I. Tănase, Mihaela Vartic, S. Hostiuc S. Păun, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț413. Genetic markers for metachronous pancreatic cancer in patients with gastrointestinal malignancies: a systematic review of the literature, M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, I. Lică, B. Gaspar, M. Lică, B. Stoica, I. Tănase, F. Filipoiu, S. Hostiuc, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie ț ț

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 28 / 36

Page 29: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

2013, Sinaia.414. Pancreaticoduodenectomy in a high volume center: factors influencing patients outcome, I. Lică, M. Lică, Diana Suhaciu, I. Negoi, B, Stoica, I. Tănase, S. Păun, F. Filipoiu, M. Beuran, Conferin a țNa ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț415. Early and late morbidity of surgical versus non – surgical palliation for locally advanced and metastatic pancreatic cancer, S. Păun, I. Negoi, B. Gaspar, I. Tănase, B. Stoica, A. Filip, I. Lică, R. Gănescu, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț416. Gastric cancer toward radical surgery – an observational study in a tertiary level institution, F. Iordache, B. Popescu, C. Turcule . M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie ț ț ț2013, Sinaia.417. Terapia chirurgicală actuală a bolii ulceroase gastro – duodenale – studiu retrospectiv comparativ în cadrul Clinicii Chirurgie SCUB i Clinica Chirurgie Generală a Spitalului Louis – Mourier, Paris, R. șMirica, S. Morteanu, Alexandra Bănică, B. Stan-Iuga, S. Msika, M. Beuran, Conferin a Na ională de ț țChirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.418. Results in advanced gastric cancer surgery in patients over 60 years old – a cohort study, B. Popescu, F. Iordache, C. Turcule , M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie ț ț ț2013, Sinaia.419. The management of acute diverticulitis complicated, B.V. Mar ian, I.B. Diaconescu, I. Dogaru, S. țPăun, Cristina Tudor, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț420. Ileus biliar prin fistula colecisto – duodenală la pacient vârstnic, V. Florescu, C. Tănase, G. Jinescu, D. Suhaciu, O. Simionescu, I. Bassula, M. Lică, I. Lică, M. Beuran, Conferin a Na ională de ț țChirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.421. Necroză ileală prin volvulus pe tumoră gigantă pelvină – prezentare de caz, V. Florescu, C. Tănase, G. Jinescu, I. Bassula, M. Lică, I. Lică, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai ț ț– 01 iunie 2013, Sinaia.422. Utilitatea scorurilor predictive Manneheim, P-Possum i asa în practică – un studiu comparativ, F.ș Iordache, Alina Prodan, C. Turcule , G. Teleanu, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 maiț ț ț – 01 iunie 2013, Sinaia.423. Managementul peritonitelor difuze. Experien a Spitalului de Urgen ă Floreasca, C. Turcule , A. ț ț țProdan, F. Iordache, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț424. Peritonitele difuze postoperatorii. Importan a reinterven iei precoce, C. Turcule , A. Prodan, F. ț ț țIordache, M. Beuran, Conferin a Na ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.ț ț

425. Tromboza porto – mezenterică la pacientul tânăr – dificultă ile de diagnostic i conduită ț șterapeutică, V. Florescu, C. Tănase, G. Jinescu, I. Bassula, M. Lică, I. Lică, M. Beuran, Conferin a țNa ională de Chirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.426. Anevrism de arteră splenică – prezentare țcaz clinic, M. Bejenaru, I. Bejenaru, Rita Anghel, M. Beuran, B. Popescu, Conferin a Na ională de ț țChirurgie, 30 mai – 01 iunie 2013, Sinaia.

426. TRAUMATIC TRICUSPID VALVE RUPTURE AFTER BLUNT CHEST TRAUMA - CASE REPORT. M. Beuran, B. Stoica, I. Tănase, I. Negoi, A. Runcanu, S. Păun. Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Editia a II a, 29 - 31 Mai, Bucuresti, Romania, 2014.

427. Timing for surgery in moderate severe and severe acute pancreatitis - The Emergency Hospital of Bucharest Experience. M. Beuran, I. Negoi, M. Lică, B. Stoica, B. Gaspar, G. Constantinescu, I. Tănase, Mihaela Vartic, Mădălina Ilie, S. Ho tiuc, S. Păun. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura șCelsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.428. Managementul dehiscentelor de anastomoză în chirurgia cancerului colonului. C. Oprescu, M. Beuran, M.D. Venter, Anca Monica Oprescu Macovei, Mădălina Ilie, S. Morteanu, I. Negoi. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.429. Morbiditatea i mortalitatea rezecţiei i reintegrării intestinale după operaţia Hartmann versus ș șrezecţia cu anastomoză per primam în diverticulita acută. M. Beuran, I. Tănase, I. Negoi, B. Gaspar, B. Stoica, M. Lică, S. Păun. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.430. Hepatectomie stângă reglată pentru hemangiom cavernos gigant de lob stâng hepatic. S. Păun, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, Anca Ricu, B. Popa, M. Beuran. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.431. Pancreatita acută u oară – opţiuni terapeutice. M. Lică, I. Negoi, Diana Teodora Suhaciu, I.G. șBassula, B. Stoica, I. Tanase, I. Lică, S. Păun, M. Beuran. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.432. Spectrul microbiologic în pancreatita acută. M. Lică, I. Negoi, Diana Teodora Suhaciu, I.G. Bassula, I. Tănase, I. Lică, S. Păun, M. Beuran. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 29 / 36

Page 30: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

(Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.

433. Splenopancreatectomie corporeo-caudală pentru carcinom pancreatic. S. Păun, I. Negoi, B. Stoica, Anca Ricu, M. Beuran. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.434. Hemodializa – factor de risc pentru chirurgia rezecţională? I. Lică, I.G. Bassula, Diana Suhaciu, M. Dinu, Cornelia Chidiosan, P. Neagu, G. Jinescu, I. Negoi, M. Beuran, M. Lică. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.435. Quality management in general surgery: a review of the literature. M. Beuran, I. Negoi, B. Gaspar, S. Hostiuc, B. Stoica, I. Tănase, Mihaela Vartic, C. Oprescu, M. Lică, S. Păun. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.436. Factori predictivi de morbiditate i mortalitate în neoplazia ovariană. M. Beuran, I. Negoi, B. șStoica, I. Tănase, A. Ricu, S. Păun. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.437. Neoplazia ovariană în urgenţă - factori predictivi ai unei rezecţii adecvate oncologic. M. Beuran, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, A. Ricu, S. Păun. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.438. Neoplasmul de veziculă biliară – experienţa ultimilor 5 ani a Spitalului de Urgenţă Bucureşti. M. Beuran, B. Stoica, I. Tănase, Anca Ricu, I. Negoi, S. Păun. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.439. Current strategies in abdominal trauma management. M. Beuran, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, Mihaela Vartic, S. Hostiuc, B. Gaşpar, M. Lica, S. Păun. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.440. Lezinuni complexe de bazin asociate cu leziuni ano-rectale. M. Beuran, B. Stoica, I. Tănase, Al. Runcanu, M. Lica, I. Negoi, S. Păun. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.

441. Momentul operator diverticulita acută complicată. M. Beuran, I. Tănase, I. Negoi, B. Gaşpar, B. Stoica, M. Lica, S. Păun. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.

442. Complicaţii trombotice tardive după cura chirugicală laparoscopică a herniei. S. Păun, I. Negoi, I. Tănase, B. Stoica, Anca Ricu, M. Beuran. Chirurgia. ISSN: 1221-9118, editura Celsus, 109 (Supliment 1), 2014. Congresul National de Chirurgie cu Participare Internationala, Editia a XXVII, 21-24 Mai, Sinaia, Romania, 2014.

443. PLEUREZIE HEMORAGICA BILATERALA LA UN COPIL DE VARSTA SCOLARA. Carmen Zapucioiu, Simona Mosescu, Alexandru Ulmeanu, Simona Taraban, Dumitru Oraseanu, Beuran Mircea. A VI –a Conferinte Nationale de Pneumologie pediatrica cu participare internationala ,Bucuresti, aprilie 2014.

444. Urgen ele în chirurgia colo-rectală. D. Ene, C. Turcule , Carmen Haiducu, D. Săcrieru, F. ț țGeorgescu, E. Ciucă, M. Beuran. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

445. Epidemiologia bolii diverticulare colonice review al literaturii. Beuran, I. Tănase, I. Negoi, B. Stoica, S. Păun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

446. Registrul de traumă român al politraumatismelor înfiin are i primele rezultate. M. Beuran, B. ț șStoica, I. Negoi, I. Tănase, S. Păun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

447. Massive lower gastrointestinal bleeding after low anterior resection for middle rectal cancer - case report. M. Beuran, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, A. Runcanu, L. Gulie, S. Păun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

448. Role of epithelial to mesenchymal transition in abdominal malignancies - review of the literature. M. Beuran, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, A. Runcanu, L. Gulie, S. Păun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

449. Abdominal wall metastasis mimicking inguinal herniaI. Lică, Diana Suhaciu, I. Bassula, M. Lică, G. Jinescu, M. Beuran. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct,

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 30 / 36

Page 31: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

2014.

450. Retroperitoneal tumors: a propos of three cases. I. Lică, Diana Suhaciu, I. Bassula, M. Lică, G. Jinescu, M. Beuran. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

451. Three metachronous colorectal tumors in 15 years. I Lică, I. Bassula, Diana Suhaciu, M. Lică, G. Jinescu, M. Beuran. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

452. Laparoscopic Heller esocardiomyotomy for esophageal achalasia 09.45 with Dor anterior hemifundoplication. M. Beuran, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, A. Runcanu, M. Vartic, S. Păun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

453. Laparoscopic anterior transgastric pseudocystogastroanastomosis 09.55 for massive pancreatic pseudocysts. M. Beuran, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, A. Runcanu, R. Chiru, M. Lică, S. Păun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

454. Recto-vesico-vaginal fistulae classic surgical solution. I. Lică, I. Bassula, Diana Suhaciu, M. Lică, G. Jinescu, M. Beuran. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

455. Proximal splenic artery angioembolization in a massive intraparanchymatous splenic haematoma after blunt traumaM. Beuran, I. Negoi, B. Stoica, I. Tănase, A. Runcanu, Monica Popiel, Luana Lăzărescu, M. Lică, S. Paun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

456. Factori de morbiditate i mortalitate la pacien ii vârstnici politraumatiza i. M. Beuran, B. Stoica, I. ș ț țTănase, M. Lică, I. Negoi, S. Păun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

457. Perfora ie de intestin gros prin corp străin ce mimează apendicita acută. D. Ene, D. Săcrieru, țCarmen Haiducu, E. Ciucă, C. Turcule , M. Beuran. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, țPiatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

458. Dificultate diagnostică: caz de grani ă între colita ulcerativă versus boala Chron în asociere cu țpseudopolipoza gigantă colonicăC. Turcule , D. Ene, D. Săcrieru, Carmen Haiducu, E. Ciucă, M. țBeuran. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

459. Indica ia operatorie în diverticulita acută complicată - chirurgie clasică vs. laparoscopică. M. țBeuran, I.Tănase, B. Stoica, I. Negoi, S. Păun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

460. Prevalen a i localizarea bolii diverticulare colonice la 1350 de pacien i ce au efectuat ț ș țendoscopie digestivă inferioarăM. Beuran, I. Tănase, I. Negoi, B. Stoica, A. Runcanu,G. Constantinescu, Luana Lăzărescu, S. Paun. A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

Lucrări Prezentate la Manifestări tiin ifice Interna ionale iȘ ț ț ș

Publicate ca Rezumat

1. Valeur diagnostique de la douleur dans la pancréatite aigue, XXIII-éme Semaine Médicale Balkanique, Atena, Grecia, 1994.2. Valeur diagnostique et prognostique de la douleur dans la pancréatite aigue, P. Blidaru, M.Beuran, Alex. Blidaru, I. Suteu, XXIII-éme Semaine Médicale Balkanique, 1994, Societateade Chirurgie Bucuresti.3. La valeur de la tomographie computérisé (CT) pour établir le moment chirurgical dans lapancréatite aigue nécrotiqueo-hémoragique récidivante (PANHR), XXIII-éme SemaineMédicale Balkanique, Atena, Grecia, 1994.4. La valeur de la tomographie computérisé pour établir le moment chirurgical dans lapancréatite aigue nécrotiqueo-hémoragique récidivante (PANHR) , P. Blidaru, M. Debretin,H. Profeta, Alex. Blidaru, L. Enache, XXIII-éme Semaine Médicale Balkanique, 1994,Societatea de Chirurgie Bucuresti.5. The conservatory splenic surgical interventions in politraumatical patients, 1st Congress ofthe European Association of Emergency Surgery (EAES) , Oslo, Norway, 19956. The value of CT-scan and of the others investigation in choosing the proper time ofoperation in hepatic trauma, 1st International Conference of Emergency Surgery , Belgrad,Iugoslavia, 1996.7. La vagotomie tronculaire et la splanchniectomie granche procedé adjuvant phisiopatologique – dans le traitement de la pancreatite aiguë, XXIV-éme Semaine Médicale Balkanique, Sofia, Bulgaria, 1996.8. Gallstone ileus: still a problem, 16th World Congress Collegium Internationale ChirurgicalDigestive, Madrid, Spania, 1998.9. Acute severe pancreatitis – clinical and therapeutical aspects, 2nd European Congress ofTrauma Emergency Surgery, Athens, Greece, 1999.

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 31 / 36

Page 32: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

10. Tehnica jejunostomiei laparoscopice, A. E. Nicolau, M. Beuran, V. Veste, I. Grecu, C.Vasilescu, I. Grintescu, prezentata la al 11- lea Congres International al Asociatiei Europenede Chirurgie Endoscopica si alte Tehnici Interventionale, iunie 2003.11. Emergency surgery for multicomplicated advanced gastric cancer, R. Marian, S. Paun, M.Vartic, V. Constantinica, M. Beuran, prezentata la al 5-lea Congres de Cancer Gastric ,Roma, mai 2003.12. Early enteral nutrition in superior digestive surgery for gastric cancer, M. Vartic, R. Marian, E. Pâslaru, M. Beuran, , prezentata la al 5-lea Congres de Cancer Gastric, Roma, mai 2003.13. Cancerul colonic complicat – optiuni terapeutice,M.Beuran, I.Lica, F.Iordache, C.Turculet, Cristina Tudor, prezentata la Al VI-lea Simpozion si curs postuniversitar al Sectiunii Române a I.A.S.G. 14- 16 aprilie 2004.14. Gerontochirurgia colorectala,M.Beuran, I.Lica, Al.Spatariu, S.Paun, G.Jinescu, G.Gaspar, la Al VI-lea Simpozion si curs postuniversitar al Sectiunii Române a I.A.S.G. 14- 16 aprilie2004.15. Managementul pancreatitei acute severe, IASG Simpozionul „Actualitati în Chirurgia Hepato- Bilio-Pancreatica si Transplantul Hepatic”, 5 – 8 aprilie 2006.16. Chistul hidatic hepatic –aspecte clinico-terapeutice prezentata la IASG la simpozionul„Actualitati în Chirurgia Hepato-Bilio-Pancreatica si Transplantul Hepatic”, 5 – 8 aprilie 2006.17. Non-operative management of blunt splenic injury in multiple trauma patients : initialexperience, prezentata la Al 7-lea Congres European de Trauma, Ljubliana, Slovenia 14 -17mai 2006.18. Surgical attitude in penetrating abdominal trauma with colon injuries , G. Jinescu, Gh.Ionescu, C. Murgu, I. Lica, M. Beuran, prezentata la Al 7-lea Congres de Trauma si UrgenteChirurgicale la Malmo , Suedia în perioada 6 – 9 septembrie 2006.19. Damage control în traumatismele duodenale. F. M. Iordache, M. Beuran, D. Surdeanu.Conferinta Sud-Est Europeana De Trauma a Consiliului National Român de Resuscitare 12– 15 aprilie 2007 – Sinaia.20. Update în sindromul de compartiment abdominal. M. Beuran, F. M. Iordache, D. Surdeanu. Conferinta Sud-Est Europeana De Trauma a Consiliului National Român de Resuscitare 12 – 15 aprilie 2007 – Sinaia.21. Damage-control în traumatismele vasculare ale vaselor mari. F. M. Iordache, M. Beuran, D. Surdeanu. Conferinta Sud-Est Europeana De Trauma a Consiliului National Român deResuscitare 12 – 15 aprilie 2007 – Sinaia.22. Actualitati în traumatismele toracice. L. Marinescu, C. Pavelescu, Mircea Beuran. Conferinta Sud-Est Europeana De Trauma a Consiliului National Român de Resuscitare 12 – 15 aprilie 2007 – Sinaia.23. Diagnosticul în tratamentul mininvaziv în traumatismele toracice. C. Pavelescu, L.Marinescu, Mircea Beuran. Conferinta Sud-Est Europeana De Trauma a Consiliului NationalRomân de Resuscitare 12 – 15 aprilie 2007 – Sinaia.24. Atitudinea noastra în plagile cardiace. Adriana Georgescu, M. Beuran, I.Olteanu, E.Karampelas. Conferin a Sud-Est Europeană De Traumă a Consiliului Na ional Român deț țResuscitare 12 – 15 aprilie 2007 – Sinaia.25. Contuzia miocardica – factor de risc în traumatismul toracic închis. Adriana Georgescu,Ioana Grintescu, C. Pavelescu, L. Marinescu, I. Olteanu, M. Beuran. Conferinta Sud-EstEuropeana De Trauma a Consiliului National Român de Resuscitare 12 – 15 aprilie 2007 –Sinaia.26. Colonic injuries – The experience of 116 cases in a level I trauma center. G. Jinescu, C.Murgu, Rita Anghel, I.Lica, M. Beuran27. Posttraumatic retroperitoneal haematoma, diagnosis and treatment issues. C. Murgu, G.Jinescu, Rita Anghel, I.Lica, M. Beuran28. Management of pancreatic lesions in trauma patients. B. Gaspar, S. Paun, R. Gănescu, M. Beuran, Gh. Ionescu29. Update in the proper approach of duodenal trauma – a critical review of our experience. Lica I, Mehic R, Jianu, Anghel R, Dimitriu C, Vladu F, Beuran M. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie 2007.30. Multimodal treatment in liver trauma. Martian B, Diaconescu B, Dogaru I, Ene D, Tudor C, Rosu O, Beuran M. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie 2007.31. Damage control surgery – treatment of choice in major pancreatic trauma. Case report.Anghel R, Mehic R, Jinescu G, Ungureanu O, Lepadatu L, Murgu C, Gaspar B, LicaI, Beuran M. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie 2007.32. Clinically – based evaluation of the pancreatic trauma. Gaspar BS, Paun S. Ganescu R,Anghel R, Rosu O, Beuran M, Lica I, Turculet C. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8Septembrie 2007.33. Trends in the diagnostic and therapeutic algorithms of the pancreatic trauma. Gaspar BS,Paun S, Anghel R, Rusu MC, Turculet C, Beuran M, Lica I. Congresul Mondial Al IASG 5 –8 Septembrie 2007.

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 32 / 36

Page 33: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

34. Surgical treatment of the colonic trauma. Jinescu G, Murgu C, Ene B, Ionescu Gh, Lica I,Beuran M. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie 2007.35. Duodenal trauma with intramural hematoma – particular etiology, diagnosis and surgicalsolution. Mehic R, Lica I, Dimitriu C, Florescu V, Zamfir J, Beuran M. Congresul Mondial AlIASG 5 – 8 Septembrie 2007.36. Post-traumatic retroperitoneal haematoma – a review of 104 cases. Murgu C, Ciurea M,Jinescu G, Lica I, Gaspar B, Beuran M. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie 2007.37. Preoperative assessment of nutrional risk and postoperative outcome in gastric cancer.Vartic M, Chilie A, Turchina C, Beuran M. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie2007.38. Left inguino-scrotal hernia associated with synchronous colonic and colorectal cancer(case report). Lica I, Buliga T, Jinescu G, Kinn D, Lica M, Beuran M. Congresul Mondial AlIASG 5 – 8 Septembrie 2007.39. Endoscopic removal of an ascarid migrated into billiary tree. Paun S, Ganescu R, Beuran M, Constantinescu G, Lica I. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie 2007.40. Mini invasive strategies for common bile duct stones. Martian B, Constantinescu G, Matei M, Ene D, Diaconescu B, Dogaru I, Beuran M. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie2007.41. Laparoscopic cholecystectomy in patients with liver disease and calculous cholecystitis.Iordache FM, Teleanu G, Beuran M, Rosu O, Surdeanu D, Diaconescu BI. CongresulMondial Al IASG 5 – 8 Septembrie 200742. Laparoscopic approch of primitive retroperitoneal tumors. Paun S, Ganescu R, Beuran M.Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie 2007.43. The role of modern imaging in the diagnostic of primitive retroperitoneal. Paun S, Ganescu, R, Popescu B, Gaspar B, Beuran M. Congresul Mondial Al IASG 5 – 8 Septembrie 2007.44. Liver enzymes as predictors of liver damage due to blunt abdominal trauma. M. Beuran, G. Teleanu, F. Iordache, R. Stanescu. Second International Conference of Serbian and Romanian Surgeons, Kladovo, Serbia, nov 15-17, 2007.45. Laparoscopic approach of a bilateral pheocromocytoma. R. Ganescu, S. Paun, M. Beuran, M. Vartic, B. Gaspar. ESES, april 24-26, Barcelona, 2008.46. 100 patients surgical experience of adrenal pathology in 4 years. R. Ganescu, S. Paun, M. Beuran, M. Vartic, B. Gaspar. ESES, april 24-26, Barcelona, 200847. Our experience in laparoscopic approach for large adrenal tumors. R. Ganescu, S. Paun, M. Beuran, M. Vartic, B. Gaspar. Annual meeting SAGES 2008, Surgical Spring Week, Pennsylvania, april 9-12, 2008,.48. Severity score: prognostic implications. M. Beuran. Swiss-Romanian Joint Symposium on Trauma Care. April, Bucharest, 2008. 49. Damage –control in duodenal trauma. M. Beuran. F. Iordache, D. Surdeanu. The XXX-th Balcan Medical Week, sept, Chisinau, 2008. 50. Stapled vs. hand-sewn colorectal anastomosis in emergency surgery – a prospective randomized study. Beuran Mircea, Chilie Andrei, Chiotoroiu Alexandru Laurentiu, Iordache Florin, Vartic Mihaela, Rosu Oana, Avram Mihnea, Veliscu Andreea.18th world congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, october 2008.51. Complicated diverticular disease – a recent experience in an emergency hospital Beuran Mircea, Iordache Florin, Teleanu Gabriel, Chiotoroiu Alexandru Laurentiu, Surdeanu Dragos, Vartic Mihaela, Rosu Oana, Avram Mihnea. 18th world congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, october 2008.52. Managementul strategic in unitatile sanitare. M. Beuran, R. Ganescu. Simpozionul cu participare internationala “Abordari moderne in managementul si economia organizatiei”., noiembrie, Buc, 2006. 53. Treatment for pseudoaneurysm of cystic artery with an arterio-biliary fistula after laparoscopic cholecystectomy : an usual case of haemobilia – Mircea Beuran, Alexandru Chiotoroiu, Mihaela Vartic, Mihnea Avram, Florin Iorcache, Oana Rosu – 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 13-17, 2009 Antalya, Turcia.54. Perforated sigmoid diverticulis (operative vs. Nonoperative management, open vs.laparoscopic surgery, open vs. Laparoscopic surgery, stoma vs. Primary anastomosis)Eric Voiglio, Spiros Stergiopoulos, Mircea Beuran, Mauro Zago, Omer AlabazCongress of Trauma and Emergency Surgery, May 13 – 17, 2009 Antalya, Turcia55. Conservative treatment of abdominal visceral trauma in polytrauma patients: operative vs.non-operative: Mircea Beuran, Ionuţ Negoi, Sorin Păun, Bogdan Gaspar, Roxana Gănescu, Alexandru Runcanu; Congress of Trauma and Emergency Surgery, Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia56. Pancreatic lesions in blunt abdominal trauma.Bogdan Gaspar, Sorin Păun, Roxana Gănescu, Mircea Beuran, Claudiu Turculeţ, George Jinescu, Romică Mehic, Alexandru Runcanu, Ion LicăCongress of Trama and Emergency Surgery, Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia.57. Management of postoperative complications in trauma patients with pancreatic lesions.Bogdan Gaspar, Sorin Păun, Roxana Gănescu, Mircea Beuran, Ion Lică, Claudiu Turculeţ, Congress

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 33 / 36

Page 34: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

of Trauma and Emergency Surgery, Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia

58. Overlooked traumtic thoraco-abdominal lesions-opening Pandora׳ s box? Part 2.Ion Lică, Mircea Dan Venter, Radu Corneliu Marian, Mircea Beuran, Victor Ioan Popa, Ioan Gheju, Mircea LicăCongress of Trauma and Emergency Surgery , Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia59. Acute severe pancreatitis – late complication after complex abdominal trauma. An unusual case raport. Congress of Trauma and Emergency Surgery , Mai 13 – 17, 2009, Antalya, TurciaRita Anghel, George Jinescu, Caesar Murgu, Valentina Avram, Florentina Vladu, Septimiu Andrei, Ion Lică, Mircea Beuran60. Non-operative management of blunt liver trauma.Mihaela Vartic, Oana Roşu, Alexandru Chiotoroiu, Andrei Chilie, Mircea BeuranCongress of Trauma and Emergency Surgery, Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia61. Operative and nonoparative hepatic trauma (our experience).Bogdan Valeriu Marţian, Bogdan Ionuţ Diaconescu, Iulia Dogaru, Dragoş Ene, Mircea BeuranCongress of Trauma and Emergency Surgery, Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia62. Intraabdominal hypertension – diagnostic and clinical considerations.Florin Iordache, Mircea Beuran, Alexandru Laurenţiu Chiotoroiu, Mihaela Vartic, Alina Preodan, Dragoş Surdeanu, Oana RoşuCongress of Trauma and Emergency Surgery, Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia63. Overlooked traumatic thoraco – abdominal lesions – opening Pandora' s box? Part 1Mircea Dan Venter, Radu Corneliu Marian, Cazar Pavelescu, Alexandru Runcanu, Silviu Morteanu, Andrei Chilie, Dana Pavelescu, Mircea Beuran, Bogdan Diaconescu, Ana Maria Oniga, Victor Ioan Popa, Dragoş TănăsescuCongress of Trauma and Emergency Surgery, Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia64. Lower neck gunshot wound – diagnostic problems – a case report.Iulia Dogaru, Bogdan Valeriu Marţian, Bogdan Ionuţ Diaconescu, Dragoş Ene, Emilia Crişan, Mircea BeuranCongress of Trauma and Emergency Surgery, Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia 65. Video session – How i do it? Necrosectomy in severe pancreatitis.Eric Voiglio, Mauro Zago, Carlos Mesquita, Osman Abbasoglu, Mahmut Muslumanoglu,Mircea Beuran, Rifat Latifi Congress of Trauma and Emergency Surgery, Mai 13 – 17, 2009, Antalya, Turcia66.Lethal cutaneous and gastrointestinal arteriolar thrombosis – Degos disease.Case report.Mircea Beuran, Alexandru Chiotoroiu, Mihaela Vartic, Silviu Morteanu, Andrei Chilie, Oana Roşu, Mihnea Avram, Gabriel Constantinescu, Cristian Balahura19th World Congress of International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 23 – 26, 2009 Beijing China67.Biliary ascariasis – approach to diagnosis and treatment by ERCP. Case raportMihaela Vartic, Gabriel Constantinescu, Alexandru Chiotoroiu, Oana Roşu, Cristian Balahura, Mircea Beuran19th World Congress of International Association of Surgerons, Gastroenterologisis and Oncologists, September 23 – 26 , 2009 Beijing China68.Management of recurrent pyogenic cholangitis.Mihaela Vartic, Alexandru Chiotoroiu, Mircea Beuran, Oana Roşu, Gabriel ConstantinescuCristian Balahura19th World Congress of International Association of Surgerons, Gastroenterologisis and Oncologists, September 23 – 26, 2009 Beijing China69.Benign strictures of the bile ducts.Mircea Beuran, Alexandru Chiotoroiu, Gabriel Constantinescu, Mihaela Vartic, Cristian Balahura.19th World Congress of International Association of Surgerons, Gastroenterolosis and Oncologists, September 23 – 26,2009 Beijing China70.Benign strictures of the bile ducts.Mircea Beuran, Gabriel Constantinescu, Cristian Balahura, Mihaela Vartic, Alexandru Chiotoroiu4th Serbian-Romanian Surgical Conference, Actualities and New Frontiers in General Surgery, 18-20 november 200971.Colonic perforations in colonic neoplasm – emergency atitude.George Jinescu, Caesar Murgu, Septimiu Andrei, Mirela Rădoi, C.Chidiosan, Ion Lică, Mircea Beuran4th Serbian-Romanian Surgical Conference, Actualities and New Frontiers in General Surgery, 18-20 november 200972.Surgical resecability of the primary retroperitoneal tumors.Sorin Păun, Roxana Gănescu, Bogdan Gaspar, Alexandru Runcanu, Mircea Beuran4th Serbian-Romanian Surgical Conference, Actualities and New Frontiers in General Surgery, 18-20 november 200973. Laparoscopic removal of a pancreatic tail tumor – a video presentation of a case.

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 34 / 36

Page 35: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Sorin Păun, Roxana Gănescu, Ionuţ Negoi, Mircea Beuran4th Serbian-Romanian Surgical Conference, Actualities and New Frontiers in General Surgery, 18-20 november 200974. Pheocromocytoma at extreme ages – 2 cases report. C. Poiană, M. Carsote, R. Samoilă, C. Chiri ă, A. Dumitra cu, D. Hortopan, M. Beuran, S. Păun, I. Sinescu, M. Hortopan, D. Terzea. 14th ț șInternational Congress of Endocrinology, March 2010, Kyoto, Japan.75. Value of spleen imaging with Tc99m labeled heat-damaged erythrocytes in evaluatingthe function of autologous splenic transplantationM. Beuran, A. L. Chiotoroiu, M. Vartic, O. Rosu, S. Morteanu, D. Venter, 11th European Congress of Trauma & Emergency Surgery May 15 -18, 2010, Brussels.76. Intestinal and peritoneal tuberculosis – a surgical realityM. Beuran, A. Chiotoroiu, M. Vartic, S. Morteanu, O. Rosu; 11th European Congress of Trauma & Emergency Surgery May 15 -18, 2010, Brussels.77. Selective nonoperative management of abdominal visceral lesions vs. nontherapeuticlaparotomy in polytrauma patientsM. Beuran, I. Negoi, S. Paun, A. Runcanu, R. Ganescu, B. Gaspar; 11th European Congress of Trauma & Emergency Surgery May 15 -18, 2010, Brussels.78. Minimally invasive surgical treatment of splenic hydatid cyst. S. Paun, R. Ganescu, I. Negoi, M. Burtea, B. Gaspar. M. Beuran. 5th Romanian – Serbian Surgical Conference, 25-26 noiembrie 2010, Timisoara.79. Robotic surgery in multiple hepatic hydatid cysts. S. Paun, R. Ganescu, I. Negoi, M. Beuran. 5th Romanian – Serbian Surgical Conference, 25-26 noiembrie 2010, Timisoara.80. Special issues in nontraumatic retroperitoneal haematoma management. C. Murgu, G. Jinescu, I. Lica, M. Lica, D. Kinn, M. Beuran. 5th Romanian – Serbian Surgical Conference, 25-26 noiembrie 2010, Timisoara.81. Posttraumatic retroperitoneal haematoma, operative or nonoperative management? C. Murgu, G. Jinescu, I. Lica, M. Lica, D. Kinn, M. Beuran. 5th Romanian – Serbian Surgical Conference, 25-26 noiembrie 2010, Timisoara.82. Role of primary repair in stab wounds of the colon. G. Jinescu, C. Murgu, S. Andrei, M. Radoi, C. Chidiosan, M. Dinu, C. Voicu, M. Lica, I. Lica, M. Beuran. 5th Romanian – Serbian Surgical Conference, 25-26 noiembrie 2010, Timisoara.83. Fessier stab wound with obturatory artery injury – case report. G. Jinescu, C. Murgu, S. Andrei, M. Radoi, C. Chidiosan, M. Dinu, C. Voicu, M. Lica, I. Lica, M. Beuran. 5th Romanian – Serbian Surgical Conference, 25-26 noiembrie 2010, Timisoara.84. Intra – abdominal pressure evaluation in critical care patients – is simple measurement really simple? F. Iordache, C. Turculet, M. Beuran, D. Surdeanu. 5th Romanian – Serbian Surgical Conference, 25-26 noiembrie 2010, Timisoara.85. Conservative surgery versus nonoperative management of splenic injuries in polytrauma pacient. M. Beuran, I. Negoi, S. Paun, A. Runcanu, Mihaela Vartic, B. Gaspar, M. Lica, I. Lica. 12-th European Congress on Trauma and Emergency Surgery, 27-30 April 2011, Milan, Italy.86. Laparoscopic approach for difficult cholecystectomies. I. Lica, M. Lica, D. Kinn, I. Negoi, S. Paun, M. Beuran. 12-th European Congress on Trauma and Emergency Surgery, 27-30 April 2011, Milan, Italy.87. Is laparoscopic cholecystectomy a safe procedure done by the resident surgeon? B.A. Popescu, M. Beuran, Mihaela Vartic, D. Udobong, G. Varsa, 20th International Congress of the EAES.88. Stapled anastomosis morbidity in colorectal surgery: acute versus elective surgical procedures, M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, M. Vartic, B. Gaspar, B. Stoica, I. Tănase, 14 European Congress of ͭ ͪTrauma & Emergency Surgery, 4-7 Mai 2013, Lyon, Fran a.ț89. The failure rate of stapled digestive anastomosis in emergency traumatic and nontraumatic abdominal surgery, M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, M. Vartic, C. Turcule , I. Tănase, A. Grădinaru, R. țGănescu, 14 European Congress of Trauma & Emergency Surgery, 4-7 Mai 2013, Lyon, Fran a.ͭ ͪ ț

90. The Mesh Hernia Repair Registry: early and late morbidity in surgical treatment of complicated abdominal wall hernias, M. Beuran, I. Negoi, S. Păun, M. Vartic, B. Gaspar, M. Alin, B. Stoica, 14 ͭ ͪEuropean Congress of Trauma & Emergency Surgery, 4-7 Mai 2013, Lyon, Fran a.ț

91. New trends in the management of complicated diverticular disease, B. Mar ian, B. Diaconescu, S. țPăun, I. Dogaru, I. Tănase, G. Andrei, I. Văcăroiu, M. Beuran, 14 European Congress of Trauma & ͭ ͪEmergency Surgery, 4-7 Mai 2013, Lyon, Fran a.ț

92. LAPAROSCOPIC APPROACH OF LARGE OVARIAN CYSTIC TUMORS. B.A. Popescu, S Paun ,B Gaspar, I Negoi, B Stoica, I Tanase, M Lica, C Turculet, M Beuran. 14th World Congress of Endoscopic Surgery, 25-28 June, Paris, 2014.

93. EMERGENCY LAPAROSCOPIC APPROACH FOR RUPTURED ECTOPIC PREGNANCY. A Chiotoroiu, S Păun, B Gaspar, I Negoi, M Filip, B Stoica, I Tanase, M Beuran. 14th World Congress of Endoscopic Surgery, 25-28 June, Paris, 2014.

94. DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY FOR STAGING GASTRIC AND PANCREATIC CANCER. M.

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 35 / 36

Page 36: INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran EXPERIENŢA ... Prof univ dr Mircea Beuran(2).pdfCurriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mircea Beuran Calea Floreasca nr.8, Spitalul Clinic de Urgenta

Curriculum vitae Mircea Beuran

Beuran, S. Paun, B. Gaspar, B. Stoica, I. Tanase, I. Negoi. 14th World Congress of Endoscopic Surgery, 25-28 June, Paris, 2014.

95. Politrauma in train accidents I. Tanase, B. Stoica, I. Negoi, S. Paun, B. Gaspar, C. Turculet, M. Beuran. 5th European Congress of Trauma & Emergency Surgery. 2nd World Trauma Congress. May 24 - 27, Frankfurt, Germany, 2014.

96. Romanian trauma registry- the begining experience M. Beuran, S. Bogdan, S. Paun, B. Gaspar, I. Tanase, C. Turculet, I. Negoi. 5th European Congress of Trauma & Emergency Surgery. 2nd World Trauma Congress. May 24 - 27, Frankfurt, Germany, 2014.

97. The value of angiographic embolisation of hepatic branches florliver trauma. I. Negoi, B. Stoica, I. Tanase, S. Paun, B. Gaspar, A. Runcanu, L. Gulie, M. Beuran. 5th European Congress of Trauma & Emergency Surgery. 2nd World Trauma Congress. May 24 - 27, Frankfurt, Germany, 2014.

98. Application of interventional radiology in nonoperative management of blunt abdominal trauma. Popa B, Popiel M, Gulie L, Venter D, Marian R, Turculet C, Beuran M. The 33rd Balkan Medical Week. Archives of the Balkan Medical Union. 49, Supplement 1, Oct 2014.

99. Toxic megacolon management. Ene D, Turcult C, Haiducu C, Scarier D, Georgescu F, Popescu B, Iordache F, Beuran M. The 33rd Balkan Medical Week. Archives of the Balkan Medical Union. 49, Supplement 1, Oct 2014.

100. Diagnostic and treatment strategy for extra hepatic be duct tumors. Truculent C, Ene D, Haiducu C, Scarier D, Georgescu F, Popescu B, Iordache F, Beuran M. The 33rd Balkan Medical Week. Archives of the Balkan Medical Union. 49, Supplement 1, Oct 2014.

101. Rare case of giant mammary fibroadenoma. Ene D, Turcule C, Haiducu C, Sacrieru D, Georgescu F, Popescu B, Iordache F, Beuran M. The 33rd Balkan Medical Week. Archives of the Balkan Medical Union. 49, Supplement 1, Oct 2014.

Articole publicate in extenso in reviste indexate în alte Baze de

Date Interna ionaleț

▪ PRODAN, A. M., ANDRONESCU, E., TRUŞCĂ, R., BEURAN, M., ICONARU, S. L., BARNA, E. Ş., ... & MARUTESCU, L. ANTI-BIOFILM ACTIVITY OF DEXTRAN COATED IRON OXIDE NANOPARTICLES. UPB Sci. Bull. 76 (4), 2014.

22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 36 / 36