Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea...

of 12 /12
Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice BC”Moldindconbank”S.A. MD-2012, Moldova, Chisinau str.Armeneasca, 38 tel.: (+373-22) 57-67-82 fax: (+373-22) 27-91-95

Embed Size (px)

Transcript of Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea...

Page 1: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 1

Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice

BC”Moldindconbank”S.A. MD-2012, Moldova, Chisinau

str.Armeneasca, 38 tel.: (+373-22) 57-67-82 fax: (+373-22) 27-91-95

Page 2: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2

Credite acordate persoanelor juridice

pentru finanţarea activităţii curente BC „Moldindconbank” SA este întotdeauna la dispoziţia Dvs. pentru a vă ajuta în vederea acoperirii nevoilor curente de capital de lucru.

Beneficiari Persoane juridice

Destinaţia Finantarea nevoilor pe termen scurt rezultate din diminuarea capitalului circulant sau pentru acoperirea nevoii de finantare pe termen scurt aparuta datorita ciclului de exploatare sau a sezonalitatii, prin efectuarea de plăti către furnizori, salarii, viramente bugete stat si alte cheltuieli.

Valoarea În funcţie de necesitatea şi situatia financiara a solicitantului

Valuta MDL, EUR, USD

Modalitate de acordare Linie de credit: utilizarea creditului se efectuează prin mai multe trageri succesive, pana la concurenta plafonului de credit

Linie de credit revolving: utilizarea creditului se efectuează prin trageri si rambursari multiple.

Credit overdraft: credit pe termen de 30 zile utilizat pentru acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi, în baza încasărilor

Facilitate overdraft: credit cu perioada max. 12 luni cu perioada internă până la 30 zile calendaristice care se caracterizează prin trageri si rambursari multiple.

Termen În functie de tipul si destinatia creditului, max. 24 luni

Limita de creditare În functie de necesarul de capital de lucru al clientului

Asigurarea bunuri imobile

bunuri mobile

mijloace circulante (stocuri)

cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft)

Credite acordate persoanelor juridice pentru finanţarea proiectelor pe termen mediu şi lung

Afacerea Dvs. este un organism viu şi are nevoie de resurse pentru a creşte şi a se dezvolta. Noi sîntem dispuşi a Vă oferi resursele financiare de care aveţi nevoie.

Beneficiari Persoane juridice

Destinaţia Pentru achiziţionarea de echipamente, clădiri, proiecte imobiliare, finanţarea altor proiecte de investiţii sau chiar preluarea altor credite de investiţii.

Valoarea În funcţie de necesitatea şi situatia financiara a solicitantului

Valuta MDL, EUR, USD

Modalitate de acordare Credit: utilizarea creditului se efectuează printr-o singură tragere

Linie de credit: utilizarea creditului se efectuează prin mai multe trageri succesive, pana la concurenta plafonului de credit

Termen În functie de tipul si destinatia creditului, max. 36 luni

Limita de creditare În functie de necesarul solicitantului

Asigurarea bunuri imobile

bunuri mobile

mijloace circulante (stocuri)

Page 3: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 3

Credite din contul resurselor Organismelor Financiare Internaţionale

BC „Moldindconbank” SA conlucrează cu organismele financiare internaţionale pentru a oferi condiţii

avantajoase pentru finanţarea proiectelor investiţionale.

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP – 1)

Beneficiari persoane juridice sau fizice înregistrate sub orice formă juridică, angajate în activitate de fermier, de prelucrare, producţie sau comercializare agricolă, sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural, Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor

Termen maxim 15 ani

Suma pînă la 250.000 USD

Activităţi eligibile Orice investiţii în activităţi economice (producţie agricolă, prelucrare, ambalare, depozitare şi comercializare, furnizare de materiale şi prestare de servicii, activităţi non-agricole – industriale, comerciale, turism, etc.) care este: considerată economic şi financiar viabilă tehnic fezabilă are un business plan acceptabil demonstrează, pe baza unui cash flow previzional, abilitatea sub-împrumutatului de a deservi sub-împrumutul în conformitate cu graficul şi condiţiile de rambursare convenite cu banca Nu sunt eligibile: refinanţarea datoriilor vechi investiţii în construcţii rezidenţiale (case de locuit) procurarea sau închirierea pămîntului procurarea pesticidelor

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 10% - 20 % din valoarea totală a investiţiei

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (RISP - 2)

Beneficiari persoane juridice sau fizice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea de antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termen maxim 15 ani

Suma pînă la 150.000 USD

Activităţi eligibile Toate activităţile cu excepţia: ramurii comerţului procurarea sau arenda pămîntului construcţia sau reparaţia caselor de locuit procurarea clădirilor refinanţarea datoriilor existente; investiţii în valorile mobiliare sau capital statutar finanţarea producerii sau comercializării tutunului şi produselor din tutun

precum şi a băuturilor alcoolice tari procurarea pesticidelor.

Pariticiparea proprie a beneficiarului

Pariticiparea proprie a beneficiarului - cel puţin 10% - 20 % din valoarea totală a investiţiei

Page 4: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 4

Adaptarea la Secetă în cardul proiectului DLC-Secetă-RISP 2

Beneficiari persoane juridice sau fizice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea de antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termen maxim 10 ani

Suma pînă la 100.000 USD

Activităţi eligibile este eligibilă finanţarea Numai proiectelor de Irigare

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 10% - 20 % din valoarea totală a investiţiei

Elementul de grant maxim 20% din suma creditului

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC-RISP 2)

Beneficiari persoane juridice sau fizice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea de antreprenoriat din spaţiul rural cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termen maxim 15 ani

Suma pînă la 250.000 USD

Activităţi eligibile Toate activităţile cu excepţia: procurarea sau arenda pămîntului Procurarea, construcţia, reparaţia sau amenajarea caselor de locuit procurarea clădirilor refinanţarea datoriilor existente, plata impozitelor sau taxelor; investiţii în valorile mobiliare sau capital statutar finanţarea producerii, procurării sau comercializării tutunului şi

produselor din tutun precum şi a băuturilor alcoolice tari, jocuri de noroc, operaţiuni cu metale preţioase

procurarea pesticidelor. alte scopuri neeficiente sau cere nu corespund cerinţelor de ocrotire a

mediului

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 10% - 20 % din valoarea totală a investiţiei

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC- RISP)

Beneficiari gospodării ţărăneşti, întreprinderilor de producţie agricolă, prelucrare, comerţ şi servicii din spaţiul rural, Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor

Termen maxim 15 ani, inclusiv perioada de graţie nu mai mare de 3 ani

Suma pînă la 500 000 USD

Activităţi eligibile investiţiile în gospodăria agricolă, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole;

investiţiile pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii;

investiţiile în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural, inclusiv în societăţile agroindustriale, comerciale, de turism, de artizanat etc.

capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele (a), (b) şi (c) de mai sus.

Nu este eligibilă pentru finanţare: procurarea sau arenda pământului, a casei de locuit sau amenajarea

acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente,

Page 5: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 5

procurarea pesticidilor

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Acordarea creditelor din resursele Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă

pentru implementarea Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici, gestionate şi monitorizate de Directoratul Liniei de Credit (DLC -FIDA)

Beneficiari întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică din toate unităţile teritoriale ,cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Termen maxim 5 ani, pentru plantaţii multianuale - 15 ani

Suma pînă la 500 000 USD

Activităţi eligibile plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole la nivel de sat; producerea lactatelor şi a altor produse agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole (arat, semănat, etc.); producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere; centre de colectare a diferitor produse agricole; servicii de depozitare şi păstrare a roadei; ateliere pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole şi alte facilităţi

rurale; facilităţi de depozitare şi păstrare a produselor (camere frigorifice) alte tipuri de activităţi cu profil agricol

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 10% din valoarea totală a investiţiei

Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (PRA) finanţat din resursele FIDA - PRA

Beneficiari întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Termen mediu - 7 ani, max. - 15 ani (pentru plantaţii multianuale)

Suma până la 30.000 USD pentru întreprinderi cu un singur fondator şi 100.000 USD pentru întreprinderi cu mai mulţi fondatori.

Activităţi eligibile Proiectului va finanţa toate activităţile de dezvoltare a agriculturii şi cele aferente agriculturii din zona rurală după cum urmează: plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole; producerea şeptelului; producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere; depozitarea şi pastrarea la rece a produselor agricole; colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alterabile; prestarea serviciilor mecanizate în agricultură; Alte activităţi cu profil agricol Nu este eligibilă pentru finanţare: refinanţarea datoriilor existente; achitarea taxelor şi a impozitelor; construcţia caselor de locuit sau a altor obiecte cu menire socială; procurarea sau arenda pămîntului; producerea băuturilor alcoolice procurarea pesticidelor.

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Elementul de grant 20% - 30% în dependenţă de termenul creditului

Alte Creditele pentru completarea capitalului circulant aferent investiţiei vor fi eliberate pe termen de 2 ani şi vor constitui maxim 25% din costul total al investiţiei

Page 6: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 6

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (PDAR) finanţat din resursele DLC- FIDA – 3

Beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Termen 15 ani

Suma maximă 150 000 USD

Activităţi eligibile Programul va finanţa toate activităţile de dezvoltare a afacerilor din zona rurală după cum urmează: plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole; producerea şeptelului; producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere; depozitarea şi pastrarea la rece a produselor agricole; colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alterabile; prestarea serviciilor mecanizate în agricultură; alte activităţi de afaceri rurale (ex.: frizerii, lemnării, olării, ateliere etc.) Nu este eligibilă pentru finanţare: Microbuse/ activităţi de transportare a pasagerilor Refinanţarea datoriilor existente; Plata impozitelor; Construcţia caselor de locuit; Procurarea sau arendarea pământului; Producerea băuturilor alcoolice; Procurarea pesticidelor; Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice; Jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri; Comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale

preţioase;

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Alte Creditele pentru completarea capitalului circulant aferent investiţiei vor fi eliberate pe termen de 2 ani şi vor constitui maxim 25% din costul total al investiţiei

Page 7: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 7

Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (PDAR) finanţat din resursele FIDA – 3

Beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii din spaţiul rural înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Termen 15 ani

Suma maximă 150.000 USD

Activităţi eligibile Programul va finanţa toate activităţile de dezvoltare a afacerilor din zona rurală după cum urmează: plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole; producerea şeptelului; producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere; depozitarea şi pastrarea la rece a produselor agricole; colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alterabile; prestarea serviciilor mecanizate în agricultură; alte activităţi de afaceri rurale (ex.: frizerii, lemnării, olării, ateliere etc.) Nu este eligibilă pentru finanţare: Microbuse/ activităţi de transportare a pasagerilor Refinanţarea datoriilor existente; Plata impozitelor; Construcţia caselor de locuit; Procurarea sau arendarea pământului; Producerea băuturilor alcoolice; Procurarea pesticidelor; Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice; Jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri; Comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale

preţioase;

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Alte Creditele pentru completarea capitalului circulant aferent investiţiei vor fi eliberate pe termen de 2 ani şi vor constitui maxim 25% din suma creditului

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Acordului de Împrumut, semnat între Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova şi SA „Sudzucker Moldova” (DLC-KfW-Sudzuker Moldova)

Beneficiari Întreprinderile private de orice formă organizatorico-juridica

Termen 7 ani

Suma maximă echivalentul în MDL a 50.000 EUR. Creditele se acordă numai în MDL

Activităţi eligibile Nu este eligibilă pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor; Plata impozitelor, taxelor; Construcţia caselor de locuit; Procurarea sau arendarea pământului; Producerea băuturilor alcoolice; Procurarea pesticidelor; Jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri; reparaţia şi

amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase; Subproiectele, finanţarea cărora contribuie la deteorarea impactului

Page 8: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 8

asupra mediului înconjurător

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Alte creditele pentru completarea capitalului circulant aferent investiţiei vor constitui maxim 30% din costul total al investiţiei

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (Tineret DLC-RISP 1) Beneficiari Întreprinderile din spaţiul rural private de orice formă organizatorico-juridica.

La toţi fondatori vîrsta urmează să fie cuprinsă între 18 – 30 de ani

Termen 5 ani

Suma maximă 300.000 lei

Activităţi eligibile Nu sînt eligibile pentru finanţare: Sub – împrumuturile pentru dezvoltarea comerţului, construcţii,

lucrări de reparaţie, servicii şi capital circulant procurarea sau arenda pămîntului construcţia sau reparaţia caselor de locuit procurarea clădirilor refinanţarea datoriilor existente; investiţii în valorile mobiliare sau capital statutar finanţarea producerii sau comercializării tutunului şi produselor din tutun

precum şi a băuturilor alcoolice tari procurarea pesticidelor.

Elementul de grant pînă la 40% din suma creditului

Alte completarea capitalului circulant - nu este eligibilă

Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă gestionate şi finanţate de Directoratul liniei de Credit (DLC-FIDA-PRA) Beneficiari Întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-

juridică înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia (nu include mun. Chişinău şi Bălţi), sînt incluse orăşelele care intră în componenţa mun. Chişinău.

Termen 5 ani, pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură – 15 ani.

Suma maximă În MDL sau USD echivalentul a 30.000 USD – pentru agenţii economici individuali cu un singur fondator (întreprinderi individuale, gospodării ţărăneşti, societăţi cu răspundere limitată etc.) şi 100,000 USD - pentru agenţii economici cu mai mulţi fondatori

Activităţi eligibile plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole la nivel de sat; producerea lactatelor şi a altor produse agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole (arat, semănat, etc.); producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere; centre de colectare a diferitor produse agricole; servicii de depozitare şi păstrare a roadei; ateliere pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole şi alte facilităţi

rurale; facilităţi de depozitare şi păstrare a produselor (camere frigorifice) alte tipuri de activităţi cu profil agricol Nu sînt eligibile pentru finanţare: refinanţarea datoriilor existente; achitarea taxelor şi a impozitelor; construcţia caselor de locuit sau a altor obiecte cu menire socială; procurarea sau arenda pămîntului; producerea băuturilor alcoolice procurarea pesticidelor

Page 9: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 9

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 10% din valoarea totală a investiţiei

Alte completarea capitalului circulant - Max. 50% din costul investiţiei

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (Tineret DLC-FIDA 1)

Beneficiari Întreprinderile din spaţiul rural private de orice formă organizatorico-juridica. La toţi fondatori vîrsta urmează să fie cuprinsă între 18 – 30 de ani

Termen maxim 5 ani

Suma maximă 300.000 lei

Activităţi eligibile Nu sînt eligibile pentru finanţare: Sub – împrumuturile pentru dezvoltarea comerţului, construcţii,

lucrări de reparaţie, servicii şi capital circulant procurarea sau arenda pămîntului construcţia sau reparaţia caselor de locuit procurarea clădirilor refinanţarea datoriilor existente; investiţii în valorile mobiliare sau capital statutar finanţarea producerii sau comercializării tutunului şi produselor din tutun

precum şi a băuturilor alcoolice tari procurarea pesticidelor.

Elementul de grant pînă la 40% din suma creditului

Alte completarea capitalului circulant - nu este eligibilă

Proiectul de abilitare Socio-Economică a Tineretului (PASET -2)

Beneficiari Întreprinderi private noi sub toate formele organizatorico-juridice, dispunând de capital social integral privat. La momentul prezentării proiectului, toţi fondatori trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18-30 de ani. Fondatorii nu trebuie să aibă istoria creditară. Atît afacerea (întreprinderea şi activităţile ei), cît şi fondatorii trebuie să fiu locuitorii (rezidenţi) ai zonelor rurale

Termen maxim Minimum 2 ani, excluzînd perioda de graţie Maxim - 5 ani,

Suma maximă şi elementul de grant

Suma maximă a Proiectului - echivalentul în MDL a 10 000 USD, dintre care suma creditului – 4.000 USD. Valuta creditului: MDL şi USD.

Activităţi eligibile Nu sînt eligibile pentru finanţare: procurarea sau arenda pămîntului construcţia sau reparaţia caselor de locuit procurarea clădirilor refinanţarea datoriilor existente; investiţii în valorile mobiliare sau capital statutar finanţarea producerii sau comercializării tutunului şi produselor din tutun

precum şi a băuturilor alcoolice tari procurarea pesticidelor.

Elementul de grant max. 5.000 USD. Valuta grantului – numai MDL.

Pariticiparea proprie a beneficiarului

min 1.000 USD (min. 10% din costul proiectului)

Alte completarea capitalului circulant - nu este eligibilă

Page 10: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 10

BERD (Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare)

Beneficiari Întreprinderi mici, firme, companii sau alte entităţi juridice constituite în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, precum şi persoanelor fizice înregistrate ca antreprenori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Termen maxim 5 ani, cu o perioadă de graţie de 1 an

Suma maximă 1 mln. EUR disbursat în unu sau mai multe credite

Valuta USD, EUR şi MDL

Activităţi ce nu pot fi finanţate

(a) Producerea şi/sau comercializarea armamentului

(b) Instituţiilor financiare

(c) Companiile de asigurare

(d) Producerea şi/sau comercializarea tutunului

(e) Producerea şi/sau comercializarea băuturilor tari

(f) Cazinouri

(g) Activităţi incluse în Lista BERD a excluderilor privind mediul înconjurător

(h) Speculaţii valutare

(i) Investiţii în valori mobiliare

Destinaţia creditelor Investiţionale, pentru capital circulant

Pariticiparea proprie a beneficiarului

Minimum 30% din costul total al proiectului.

Microcreditare

În cadrul proiectului de creditare a întreprinderilor micro şi mici, Moldindconbank îţi oferă posibilitatea de a obţine rapid un credit pentru finanţarea comerţului, producerii şi prestării serviciilor, prin una din 3 modalităţi propuse: Credit „PROMPT” – pînă la 20 000 lei fără gaj şi pe un termen de 18 de luni. Credit „OPTIM” – pîna la 200 000 mii lei, pe un termen de 24 de luni Credit „MAJOR” – pîna la 1,3 mln. lei pe un termen de 24 luni. Beneficiari de micro credite pot fi reprezentaţii segmentului IMM, inclusiv:

- Deţinătorii de patentă; - Gospodăriile Ţărăneşti; - Întreprinderile Individuale; - Societăţi cu Răspundere Limitată; - Societăţi pe acţiuni; - Persoane fizice care obţin credite pentru înregistrarea afacerilor noi; - Persoane fizice (fondatori ai agenţilor economici înregistraţi) care obţin credite pentru susţinerea cu capital a întreprinderilor fondate; - Persoane fizice / întreprinzători care obţin credite pentru scopuri de mentenanţă / dezvoltare / consum avînd ca sursă primară de rambursare a creditului gospodăria proprie sau alt fel de activitate individuală care poate fi analizată prin tehnologia descrisă în prezenta instrucţiune.

Produsele date permit subiecţilor businessului mic şi mijlociu: - să primească rapid suma necesară pentru desfăşurarea businessului; - să primească experienţă creditară într-o instituţie oficială; - să obţină o istorie creditară; - să facă cunoştinţă cu principiile creditare; - să se folosească şi în continuare de creditele pentru desfăşurarea businessului.

Page 11: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 11

Page 12: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridicemijloace circulante (stocuri) cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft) Credite

BC”Moldindconbank”S.A.

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 12